Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter A

Familienamen beginnend met A , 2de deel

 1. Appelmans
 2. Arbonez
 3. Arents
 4. Arnaut
 5. Arijs
 6. Asche , Aschez  , zie onder Hassé
 7. Asserickx
 8. Auxt

APPELMANS Franciscus  x NN

 

Als buitenpoorter in 1599 : Appelmans Franciscus fs. Lauwereijs x Lysbette Maes fa. Jans

 

07/02/1608  ° Anna                        

P Cornelis Appelmans       

M. Anna Vander Noot

 

APPELMANS Joannes x BOOTE Elisabeth

 

Verloving op 10/04/1624 met als tt. Joannes Vander Muelen en Joannes Moreau en Anna Vander Noot en Anna Boote

 

Huwelijk op 30/05/1624 met Joannes De Hauwere en Joannes De Coster

 

 

APPELMANS Laurentius x VANDER EECKT Petronella

 

Huwelijk in Oetingen op 02.09.1654 met tt. Martinus Vander Eeckt en Joannes Tiebaut

 


Zij is overleden in Ninove op 28.11.1667 met achterlating van 3 kinderen te weten :


Gillis oud 13 jaar
Jenneken oud 11 jaar
Joos oud 8 jaar

 

Zij is een dochter van Judocus Vander Eeckt en Joanna Verckens


Een staat van goed werd opgemaakt voor hun 3 kinderen met als voogden

V.P. Andries Appelmans
V.M. Guilliam Vander Eeckt

 

anno 1655 ° Gillis
                                                                                                   - hij is 13 jaar bij het opmaken van de staat van goed -

 

18/07/1657 ° Joanna                  
P. Andreas Appelman                                             

M. Joanna Verckens                                                              - zij x Thomas Van Herreweghen , beiden verkopen in 1717 aan Sr. Pieter Valcke 2 partijen land in Renderstede -

 

21/03/1660 ° Judocus                

P. Joannes De Coster ipv. Judocus Vander Eeckt   

M. Catharina De Vuijst                                                         - hij is 8 jaar bij het opmaken van de staat van goed , hij heeft nageslacht , zijn weeskinderen verkopen in 1717 samen met Thomas Van Herreweghen -

 

08/08/1666 ° Catharina              

P. Judocus Van Snick                                              

M. Catharina Vander Eeckt                                                  - vroegtijdig overleden -
 

 

APPELMANS Laurentius x DE RO Anna

 


Huwelijk op 14/10/1673 met tt. Catharina De Ro en Petrus De Coster
 


04.10.1674 in Ninove , de ouders waren op de vlucht voor soldaten ° Abraham
P. Abraham Van Eesbeke
M. Catharina De Vos

 

15/10/1675 ° Laurentius          
tt. Judocus ( Judoca )  Van Snick

 

11/02/1682 ° Anna                  
 tt. Cornelis De Ro

 

04/02/1685 ° Franciscus           
tt. Franciscus Wasteels

 

 

APPELMANS Franciscus x LAMBRECHTS Judoca

 


Verloving op 06.05.1656 met tt. Joannes Turrekens en Franciscus Cau- ( onleesbare 2de getuige )

Huwelijk op 25.05.1656 met idem getuigen

 

Zie de familiesamenstelling van Pollare
 

 

 

APPELMANS Ludovicus X DECK Joanna

 

Verloving op 03/01/1660 met als tt. Adrianus Van Snick en Andreas Appelmans

Huwelijk op 27/01/1660 met als tt. Andreas Appelmans en Joannes Hevens

 

  

APPELMANS Gillis fs. Cornelis   1x THIENPONT Catharina fa. Jans

 


Hij ° circa 1716 in Pamel

Zij ° 1710 dv. Jan en Catharina Mertens

 

Huwelijk op 30/05/1748 met tt. Joannes Thienpondt en Petronella De Smet

 

1 Hertrouwt Pieternelle Valck
 

 

27/07/1749 ° Petrus Joannes                          

P. Joannes Thienpont          

M. Petronilla De Smet                                                - overleden ante 1766 -

 

17/09/1750 ° Petrus                                         

 P. Petrus Thienpont             

M. Maria De Valckeneer                                           - overleden ante 1766 -

 

28/10/1752 ° Josephus                                    

P. Josephus Evenepoel         

M. Joanna Appelmans                                               - Huwt Catharina Van Snick -


 

APPELMANS Gillis fs. Cornelis 2x VALCK Petronella fa. Jans

 


Huwelijk op 04/11/1766 met tt. Antonius en Joannes Valck

 

Hij ° circa 1716 in Pamel , viduus Catharina Thienpont

 

Zij  ° 1744 dv Jan & Elisabeth Roosens ex Nieuwenhove     

Wedergrate nr. 239 , 5de deel : SvG bij + van Gillis Appelmans fs. Cornelis op 29.06.1788 , man van Petronella Valck fa. Jans , 6 kinderen uit 2 huwelijken

A) x1 Catharina Thienpont

1) Josephus Appelmans insetene van DW

B ) x Petronella Valck fa. Jans

2) Petronella 19 jaar
3) Theresia 18 jaar
4) Peeter Joannes 16 jaar
5) Cornelis Josephus 14 jaar
6) Elisabeth 12,5 jaar

V.P. Josephus Evenepoel tot Pamel
V.M. Antonius Valck tot DW

En is te weten dat een SvG werd opgemaakt in 1767 bij het overlijden van zijn 1ste vrouw

 

Zij  ° 1744 dv Jan & Elisabeth Roosens ex Nieuwenhove     

Hij + op 29/06/1788 ex Pamel 72 jaar viduus Catharina Thienpont maritus Petronella Valck   
 

Zij + op 04/06/1809 oud 68 jaar vidua Gillis Appelmans , aangifte door haar schoonzoon ( lees : stiefzoon ) Joseph Appelmans en haar zoon Cornelis Appelmans           
                 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

Valck Petronella vidua Gillis Appelmans , de ouderdom der kinderen is soms foutief

 1. Valck Petronella , 60 jaar , weduwe
 2. Appelmans Petrus , 27 jaar , zoon
 3. Appelmans Petronella , 25 jaar , dochter
 4. Appelmans Theresia , 23 jaar , dochter
 5. Appelmans Elisabeth , 20 jaar , dochter
 6. Appelmans Cornelis , 17 jaar , zoon

17/03/1768 ° Petronilla                                
P. Joannes Valck                  

M. Petronilla De Winter                                    - zij x in 1797 met Judocus De Mil ex Vollezele , zij overleed anno 1814 in Vollezele -

 

27/08/1769 ° Maria Theresia                      
P. Josephus Appelmans        

M. Maria Theresia Valck                                   - zij x in 1813 met Cornelis Huwaert ex Nieuwenhove -

 

12/07/1771 ° Petrus Joannes                      
P. Petrus Joannes Valck         

M. Petronella Vander Cruycen                         - hij + 12.03.1797 oud 26 jaar -

 

23/02/1774 ° Cornelius                                
P. Cornelius Valck                

M. Anna Maria Van Langenhaecken              - hij x in 1813 met Maria Francisca Lambrecht ex Denderwindeke -

anno 1776 ° Elisabeth
                                                                                - zij is 12,5 jaar bij opmaken van staat van goed bij de dood van haar vader -             

 

23/09/1778 ° Maria Catharina                     
P. Joannes Bourguignon      

M. Joanna Catharina Braeckman                   - zij + 14/05/1783

 

08/03/1781 ° Isabella                                   
P. Paulus De Smet ( L )       

M. Elisabeth De Smet ( L )                                - zij  + 14/03/1781
 

01/03/1786  ° Maria Judoca
P. Petrus Thienpont ( L )
M. Elisabeth De Smet ( NL )                             - zij + 18/04/1786 oud 4 maand -
 

 

APPELMANS Josephus  ( L )  x   VAN SNICK Catharina  ( L )

 

 

Hij is ex DW. oud 28 jaar zv. Gillis en Catharina Thienpont                                 
 

Zij is ex DW. oud 28 jaar dv. Martinus en Theresia De Pas

 

Huwelijk op 11/05/1780 met tt. Carolus Anthonius Van Snick ex Pepingen en J.Bte Van Rossom ex Pepingen

Hij + 15.07.1809 fs. Egidius ex Pamel en Catharina Thienpont maritus Catharina Van Snick fa. Petrus en Theresia De Pas , 56 jaar , burgerlijke aangifte door zijn zoon Petrus oud 27 jaar landbouwer in Pamel en door Petrus Pleck 48 jaar gebuur van de overledene

Zij + 12.04.1808 oud 56 jaar dv. Petrus en Theresia De Pas beiden overleden in Pepingen en echtgenote van Joseph Appelmans
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Steenhout

Appelmans Joseph x Van Snick Catharina ( 6 )

 1. Appelmans Joseph , 48 jaar , landbouwer
 2. Van Snick Catharina , 47 jaar , vrouw
 3. Appelmans Petrus , 16 jaar , zoon
 4. Appelmans Egidius , 13 jaar , zoon  ( hij stond vermeld als 9jarige in de volkstelling evenals zijn broer Jacobus )
 5. Appelmans Jacobus , 9 jaar , zoon
 6. Appelmans Joanna Marie , 4 jaar , dochter

 

10/03/1781 ° Maria Theresia          

P. Jan Baptiste Hemerijckx ( Dw NL )    

M. Maria Theresia De Pas ( Gofly NL )                                                                            - zij + 22/03/1781

 

10/05/1782 ° Petrus                         

P. Petrus Van Snick ( Pepingen L )           

M. Catharina Van Snick ( NL )                                                                                          - hij woont anno 1809 in Pamel -

 

---/10/1783 ° Egidius                       

P. Egidius Appelmans ( NL )                    

M. Petronella Van Snick ( L )                                                                                            - hij x Benedicta De Clercq , zie ook kadaster -


11/04/1785 ° Jan Baptiste              

P. Jan Baptiste Hemerijckx ( NL )           

M. Maria Theresia De Pas ( NL )                                                                                       - hij + 16/08/1788 oud 3 jaar , 3 dagen na + van zijn zusje -

 

29.09.1786  ° Petronella
P. Petrus Van Snick ( NL )
M. Petronella Van Snick ( L )                                                                                           - zij + 13/08/1788 oud 18 maand -

10.09.1789 ° Jacobus
P. Jacobus De Bont ( L )
M. Petronilla Appelmans ( NL )

01.11.1792 ° Maria Theresia
P. Jan Baptiste De Bondt
M. Maria Theresia Appelmans                                                                                           - zij + 25.02.1793 oud 4 maand -

 

07.11.1793  ° Joanna Maria
R. Petrus Joannes Appelmans
M. Maria De Bont                                                                                                                - zij x in 1820 met Franciscus Verlinden ex Everbeek -
 

APPELMANS Cornelis x LAMBRECHT Maria Joanna


Huwelijk op 16/09/1813 van :
Cornelis Appelmans ex hac fs. Egidius ex Pamel en Petronilla Valck ex hac oud 40 jaar
Maia Francisca ex hac fa. Judocus ex Appelterre en Anna Maria Sermeus ex hac oud 27 jaar
tt. : Jan Baptiste Vanden Abbeele en Petrus Heremans

Hij + 01/02/1836 fs. Egidius en Petronella Vaclk maritus Maria Francisca Lambrecht , 63 jaar

Zij + 14/09/1846 fa. Judocus en Joanna Maria Sermeus vidua Cornelis Appelmans , 62 jaar


07/04/1814 ° Petrus Joannes    
P. Judocus Lambrecht   
M. Maria Petronella Appelmans                - hij + op 27 september 1820 oud 7 jaar -

15/09/1815 ° Constantia
P. Cornelius Huwaert
M. Joanna Maria Sermeus                          - zij x in 1836 met Petrus Jacobus Van Wayenbergh ex Denderwindeke , zij + op nieuwjaar 1838  oud 22 jaar -

26/12/1818 ° Carolus
P. Matheus Lambrecht
M. Maria Theresia Appelmans                  - hij + op 08/03/1819 oud 3 maand -

17/01/1820 ° Gemelli  ( + en + )
                                                                        - beide kinderen direct overleden bij de geboorte , gedoopt " sub conditione si vivis baptizati " -

12/06/1821 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Lambrecht
M. Maria Catharina De Mul                       - hij x in 1848 met Lucia Peiremans ex hac , blijkbaar is hij hertrouwd cfr. het kadaster van Denderwindeke  -

11/03/1825 ° Carolus Ludovicus
P. Judocus Lambrecht
M. Maria Theresia Appelmans                 - hij x in 1855 met Maria Theresia Valckenier ex Denderwindeke , nageslacht in Ninove  -

 

APPELMANS Egidius x DE CLERCQ Benedicta ex Zarlardinge ( Salardingen )

Kadaster deel I : hij is eigenaar van 1.01.10 hectare grond met een huis op de Grote Lietersbergh , ze verkopen alle bezittingen in 1849

04/01/1814 ° Joanna Catharina
P. Petrus Appelmans
M. Joanna Catharina Noije                                  - zij + 25 juni 1816 oud 2,5 jaar -

27/05/1816 ° Maria Christina
P. Franciscus De Vuyst
M. Joanna Maria Appelmans

01/10/1818 ° Beatrix
P. Cornelius Appelmans
M. Beatrix De Quick

01/09/1820 ° Carolus
P. Franciscus Verlinden ex Everbeke
M. Benedicta De Clercq

04/09/1821 ° Sophia
P. Franciscus Roelant ex Goeferdinge
M. Maria Anna Van Eesbeke

 

APPELMANS Petrus Joannes x PEEREMANS Lucia 


Huwelijk met dispensatie wegens 3de graadsverwantschap van :
Petrus Joannes Appelmans ex hac fs. Cornelis en Maria Joanna Lambrecht oud 27 jaar
Lucia Peiremans ex hac fa. Livinus en Joanna Van Assche oud 32 jaar
tt. Carolus Appelmans en Sophia Van Assche

Zij + 09/11/1866 fa. Livinus en Joanna Catharina Van Assche conjux Petrus Joannes Appelmans oud 49,5 jaar
 

07/02/1849 ° Maria Catharina
P. Carolus Appelmans
M. Joanna Van Assche                                             - zij + 23/02/1849 oud 16 dagen -

27/02/1850 ° Eduardus
P. Carolus Appelmans
M. Elisabeth Peeremans

17/03/1851 ° Maria Ludovica
P. Carolus Peiremans
M. Joanna Maria Vander Eijcken                               zij + 13/12/1851 oud 9 maand -

16/12/1852 ° Adelaida
P. Josephus Peiremans
M. Jacoba Beelen                                                        - zij + 02/10/1855 oud 3 jaar -

09/05/1856 ° filius proles anonyma
                                                                                       - bij geboorte overleden -

18/06/1857 ° filius proles anonyma
                                                                                       - bij geboorte overledene -

24/07/1858 ° Hippolytus
P. Petrus Joannes Peiremans
M. Maria Theresia Valckenier                                   - hij + 04/02/1862 oud 4 jaar -

18/06/1862 ° Octavia
P. Eduardus Appelmans
M. Sophia Peeremans                                                 - zij x in 1886 met Renatus Gustavus De Backer ex Nieuwenhove  , zij x in 1894 met Audomarus Timmermans ex Kester , zij + P.P. -
 

APPELMANS Carolus Ludovicus x VALCKENIER Maria Theresia

 


Huwelijk op 5 juli 1855 van :
Carolus Ludovicus Appelmans ex hac fs. Cornelis en Joanna Maria Lambrecht oud 30 jaar
Maria Theresia Valckenier ex hac et in hac fa. Albertus Josephus en Barbara De Smet oud 23 jaar
tt. Basilius Valckenier en Berlindis Dekens

15/03/1856 ° Maria Leonia
P. Petrus Joannes Appelmans
M. Maria Catharina Valckenier

29/01/1858 ° Lucia Delphina
P. Basilius Valckenier
M. Lucia Peiremans

13/05/1860 ° Theophilus
P. Basilius Valckenier
M. Coleta Wijnendael

27/10/1862 ° Vitalis 
P. Vital Van Bossuyt
M. Virginia Timbremont                                     - hij + op 08/02/1864 , geen ouderdom vermeld -

 

APPELMANS Petrus Joannes x DAUW Maximina
 


Huwelijk op 09/05/1871 met tt. Jan Baptiste Dumongh en Ferdinandus Hiers

Dauw Maximina fa. Petrus Joannes en Maria Joanna De Maeseneer vidua 1° Egidius Thienpont , 2° Cornelis Bruyland , 3° Jacobus Knappenberg ,  uxor 4° Petrus Joannes Appelmans , 84 jaar , op 05/05/1888

Merkwaardig genoeg stierf haar broer Franciscus 4 dagen later

 

APPELMANS Octavia moeder van

--/02/1892 ° Polydorus
                                                                           - hij + 20.05.1892 oud 3 maand -

--/03/1893 ° Maria Clementina
                                                                          - zij + 20.11.1893 oud 8 maand - 

 

ARBONEZ Jacobus : + op 23/05/1776 , vrijgezel uit Frankrijk
 


 

ARENTS Cornelis ex Liedekerke x DE SMET Theresia ex Pamel

 


Huwelijk op 13/02/1833 van :

Cornelius Arents ex Liedekerke fs. Josephus en Maria Janssens oud 31 jaar
Theresia De Smet ex Pamel wonend in Denderwindeke fa. Bernardus en Elisabeth Linthoudt oud 30 jaar
tt. Judocus Cauters  ( lees Cautaert ) en Petrus Josephus De Smet
 

 


 

ARNAUT Livinus x LEMMENS Catharina

 


Zij is dv. Jan Lemmens en Maria Buydens

Lieven Arnaut staat in de breedte van Denderwindeke anno 1753 als wonend in " Haeltert aen de Brugse vaert "

Anno 1752 verkopen Jan Baptiste en Livinus Arnaut verscheidene partijen erfgronden aan Jan Baptiste Lemmens en dit ten behoeve van het gezin Martinus Lemmens x Anna D'Hauwer , zie de Staat van Goed bij het overlijden van Martinus Lemmens
 

 

Huwelijk op 13/08/1718                 tt. Martina Lemmens en Judoca De Keyser

 


 

 

ARIJS Carolus ( NL ) x SCHEERLINCK Joanna  ( NL )

 


Hij is viduus Elisabeth Bruylant ex et in Welle en fs. Joris (!?) ex Teralfene en Catharina Van Ginderdeuren ex Liedekerke

Zij is ex Iddergem en fa. Michaelis ex Iddergem en Catharina Sonck ex Welle oud 35 jaar

 

Huwelijk op 09/09/1787 met tt. Josepho De Ville ( NL ) en Francisco De Cooman ( L )

 

 

ARIJS REVERENDUS DOMINUS Petrus Joannes

hij is ex Denderleeuw fs. Michael en Catharina Van Droogenbroeck , vicepastoor van Denderwindeke sinds 4 jaar en 6 maand , 30 jaar , op 25/02

ARIJS Petrus ex Pepingen x1 DE DOBBELEER Maria Livina


Huwelijk op 29/11/1827 van :
Petrus Arijs ex Pepingen fs. Jan Baptiste en Petronella Demaré oud 22 jaar
Maria Livina De Dobbeleer ex hac et in hac fa. Judocus en Joanna Bert oud 23 jaar
tt. Petrus Joannes Bonnier en Jacoba Dumong

 

Zij + 04/09/1853 fa. Judocus en Joanna Bert uxor Petrus Josephus Schys , 49 jaar

Hij anno 1858 x2 met Sophia Thibaut

Red. : hij was kleermaker , woonde op de grote Lietersberg


ARIJS Petrus ex Pepingen x2 THIBAUT Sophia


Huwelijk op 12/08/1858 van :
Petrus Arijs ex Pepingen fs. Jan Baptiste en Petronella De Marrez viduus Livina De Dobbeleer oud 53 jaar
Sophia Thibaut fa. Joannes en Maria Theresia Sterck vidua Engelbertus Bombeke oud 47 jaar  ( ouderdom slecht leesbaar )
tt. Jacobus Pleck en Joanna Sterck

Hij + 19/12/1866 fs. Jan Baptiste en Petronella De Marrez viduus Petronella De Dobbeleer maritus Sophia Thibaut

Zij + 09/04/1883 fa. Joannes en Maria Theresia Sterck vidua Engelbertus Bombeek et Petrus Arijs , 73 jaar 

 

               ASCHE - HASSE - ASSE - ASSCHEZ - HASSE - HASSEZ - HACHEZ - HASSEE , wordt overgebracht naar Hassé

 


 

ASSERICKX Joannes Baptiste ( L )  x DE HAUWER Maria Anna

 

 

Huwelijk op 23/06/1779 met tt. Petro Asscherickx ( L ) ex Okeghem en Elisabeth Philippina Asscherickx ex Okegem ( L )

Hij is fs. Pieter ex et in Okeghem  oud 33 jaar ‘ vilicus ‘      


Zij ° 1751 dv Jan x Catharina Roosen  . Zij + op 17/03/1788 in Okegem , 4 kinderen nagelaten

 

 

 

 AUXT Guilielmus x VAN HAELENBOOM Anna

Zij is de weduwe van Joannes Paillau


Huwelijk op 01.12.1698 met tt. Jaspar D'Hauwer en Petrus De Coster