Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter B

Familienamen beginnend met B , 2de deel

Beckman tot Bert


 

BECKMAN Joannes ex Geraardsbergen ( NL ) non x BARDIN  Angelina ex Leuven  ( NL )

Nadien gelegitimeerd door huwelijk tussen de ouders

03.11.1787 ° Joanna Francisca
P. Franciscus De Pestere  ( NL )
M. Joanna Bardin ( NL )

 


BECQUET Petrus

 

Hij + 14.04.1797 oud 24 jaar afkomstig van Fresné in het departement Oise

 


BEECKMANS Nicolaas x ROBAERTS Maria

 

Verloving op 08/08/1621 met tt. Egidius Buydens en Adrianus Maes en huwelijk op 07/09/1621

 

 

BEECKMANS Arnoldus x ISACQ Adriana

 

Huwelijk op 08/01/1684 met tt. Guillielmo Beeckmans en Adriano De Vidts
 

 

BEECKMAN Mathias ex Waarbeke  x BRUYLANTS Joanna Maria fa. Jooris

 


Hij + op 02/12/1793 oud 78 jaar ex Waarbeke
 

Zij  + op 21/11/1771 uxor M.B. , een SvG werd opgesteld , 3 kinderen bij haar overlijden

Wedergrate nr. 234 :  SvG bij overlijden van Joanna Maria Bruylandt fa. Jooris vrouw van Matheus Beeckmans op 21.11.1771 , 3 kinderen

    1) Jan Baptiste meerderjarig

    2) Adriaen 23 jaar

    3) Catharina 17 jaar

    V.P. Peeter Beeckman
    V.M. Pauwel Bruylandt

 

De echtelieden hadden een hofstede te Nijken op de wijk Volckaert op het Meyersvelt
 

 

13/04/1743 ° Petronella                            

P. Petrus Beeckman                       

M. Petronella Bruylant                                                                - overleden ante 1771 -

 

14/08/1746 ° Joannes Baptiste               

P. Joannes Baptiste Beeckmans      

M. Maria Judoca Beeckmans                                                     - x1 Catharina Neuckermans , x2 in 1802 met Joanna Stoffijn , hij + in 1816 -

 

09/10/1749 ° Adrianus                             

P. Adrianus Beeckmans                   

M. Catharina Bert                                                                        - x Maria Theresia De Mulder , hij + in 1825 viduus -

 

04/10/1752 ° Maria                                   

P. Joannes Bte Beeckmans     

M. Maria Anna Beeckmans ipv. Anna Van Asbroeck         - overleden ante 1771 -

 

16/11/1754 ° Catharina                            

P. Joannes Bte Beeckmans               

M. Catharina Libert                                                                   - x Egidius Priem ex Zandbergen en nageslacht in Zandbergen -

 

 

BEECKMANS Joannes Baptiste    x1 NEUCKERMANS Catharina

                                                                                   

 

Huwelijk op 12/09/1769 met tt. Nicolao De Doncker en Adriano Beeckmans


Zij  + op 01/11/1801 ex Nieuwenhove oud 59 jaar uxor JB. Beeckmans , hij x2 Joanna Stoffijn

( burgerlijk is Catharina Neuckermans volgens de opsteller 70 jaar oud , aangifte van overlijden door haar man en door Pierre Joseph De Mel )
 

 

Beeckman Jan Baptiste x Neuckermans Catharina ( 2 )

  1. Beeckman Jan Baptiste , 57 jaar , landbouwer
  2. Neuckermans Catharina , 50 jaar , vrouw


04/06/1770 ° Anna Maria         
P. Mattheo Beeckmans                  

M. Anna Maria Neuckermans

 

Gemini       ° Jacoba                  

P. Joannes Bte Jous                       

M. Jacoba Meganck

BEECKMAN Jan Baptiste ex Nieuwenhove x2 STOFFIJN Joanna ex hac

Burgerlijk huwelijk op 07.02.1802 van met tt. Josse Persoons schoonbroer van buid ,  Martinus Stoffijn broer van bruid , Joos Verckens en Joseph Raspe hoefsmid allen ex DW


Huwelijk in 1802 van
Jan Baptiste Beeckman fs. Matheus en Joanna Maria Bruylant viduus Catharina Neuckermans ex Nieuwenhove oud 55 jaar
Joanna Stoffijn ° 25.03.1782 fa. Augustinus en Joanna Crispeels ex Meerbeke oud 19 jaar
tt. Judocus Persoons en Petrus Joannes Colpaert

Hij + 20/07/1815 fs. Matheus en Joanna Maria Bruyland viduus N. en maritus Joanna Stoffijn ex hac , 69 jaar , op 20/07

Zij + 13/09/1850 fa. Augustinus en Joanna Crispeels oud 67 jaar vidua Jan Baptiste Beeckman

16/01/1803 ° Maria Theresia
P. Martinus Stoffijn
M. Maria Theresia De Mulder ex Galmaarden                                    - zij + 22/11/1858 oud 55 jaar -

01/06/1805 ° Maria Petronella
P. Adrianus Beeckman
M. Maria Petronella Van Opdenbosch                                                 - zij x in 1833 met David Cardoen oud 27 jaar , zij + in 1882 -

02/05/1808 ° Petrus Joannes
P. Petrus Josephus Fivremont
M. Barbara Vanden Hout                                                                        - hij + 31/10/1864 oud 56 jaar en 5 maand -

10/07/1811 ° Ferdinandus
P. Ferdinandus Bruylant
M. Joanna Van Opdenbosch

16/08/1815 ° Joannes Franciscus
P. Joannes Franciscus Van Eesbeke
M. Petronilla Van Opdenbosch                             Posthumus         - hij + 13/07/1816 oud 10 maand -

Zij werd later moeder van een tweeling in 1822 , zie Joanna Stoffijn

 

BEECKMANS Adrianus ( L )  x DE MULDER Maria Theresia  ( NL )

 


Hij is textor oud 30 jaar en fs. Matheu ex Waarbeke en Joanna Maria ( ** zie Priem Egidius ) Bruylant

Zij is fa. Henrici ex DW. en Angelina Stevens ex Galmaarden

 

Huwelijk op 06/05/1785 met tt. Judocus Kestemont ( L ) en Huberto Willems ( L )

 

Hij + op 20/03/1825 viduus Maria Theresia De Mulder

 

Zij + 09/11/1824 ex Galmaarden fa. Henricus en Jacoba Stevens uxor Adrianus Beeckman , 65 jaar

 


Volkstelling 1796 , het gehucht Nijken

Beeckman Adriaen x De Mulder Maria Theresia ( 6 )

  1. Beeckman Adriaen , 40 jaar , landbouwer
  2. De Mulder Maria Theresia , 35 jaar , vrouw
  3. Beeckman Petrus Joannes  , 9 jaar , zoon
  4. Beeckman Catharina , 7 jaar , dochter
  5. Beeckman Jan Baptiste , 4 jaar , zoon
  6. Beeckman Leo , 2 weken , zoon
     

Kadaster Denderwindeke , zie 17 : Beeckman Adriaen zijn hoors

Ze heben 56 ares eigendom op het Meiersveld

Opgevolgd door Maria Theresia Beeckman en later opgevolgd door Pieter Van Waeyenberghe x Vander Kelen en kinderen

 

08.03.1786 ° Petrus Joannes                
P. Mattheus Beeckman
M. Petronella Jous                                      - hij is overleden op 29/01/1845 als vrijgezel , 60 jaar -

13/01/1788 ° Catharina                           
P. Petrus De Mulder ( NL )
M. Catharina Neuckermans   ( NL )       - zij huwt in 1837 met Egidius Vander Kelen fs. Jacobus -

 

21.10.1790 ° Jan Baptiste                      
P. Jan Baptiste Beekmans ( NL )
M. Maria Catharina De Lé                        - hij is overleden op 23/04/1802 oud 12 jaar -

 

03.07.1793 ° Adrianus
P. Adrianus De Bot
M. Maria Anna De Neef                             - hij is overleden op 24/06/1860 oud 67 jaar -

 

09.04.1796 ° Leo                                      

P. Hubertus Willems
M. Elisabeth De Quick                               - hij is overleden op 06/10/1801 oud 5 jaar , aangifte door zijn vader Adriaen en door Michiel Sterck gebuur -

24.02.1799 ° Maria Theresia , burgerlijke aangifte
tt. zijn Cornelis Gommers 40 jaar
tt. Judoca Neuckermans oud 60 jaar        - zij + 21/04/1863 oud 64 jaar -

 

BEECKMAN Catharina fa. Adrianus moeder van natuurlijk kind

Zij erft de eigendom op het Meiersveld die vermeld waren bij dhoirs Adriaen Beeckman


15/07/1821 ° Lucia
P. Adrianus Beeckman frater matris
P. Maria Theresia Gommers                                     - zij huwt in 1845 als Lucia Vander Kelen , blijkbaar is het kind gewettigd door dit huwelijk -
 

BEECKMAN Petrus Franciscus ex Outer x DE BRUYN Christina


Huwelijk op 31/05/1827 van :
Petrus Franciscus Beeckman ex Outer fs. Petrus en Maria Anna Barbieur oud 31 jaar
Christina De Bruyn ex hac fa. Adam en Joanna De Spiegeleer oud 28 jaar
tt. Jacobus Beeckman en Catharina De Bruyn


BEECKMANS Jacobus ex Outer x VANDER EYCKEN Rosalia

VOOR VERDERE DOOPSELS ZIE DE FAMILIESAMENSTELLING VAN POLLARE

Jacobus Beeckmans ex Outer x Rosalia De Rijck

Zoals zo vaak worden de familienamen De Rijck en Vander Eijcken samen gebruikt


Huwelijk op 24/07/1828 van :
Jacobus Beeckman ex Outer fs. Petrus en Maria Anna Barbieur oud 27 jaar
Rosalia Vander Eijcken fa. Jacobus en Angelina Van Wilderode oud 22 jaar
tt. Constantinus Beeckman en Felicitas Vander Eijcken

14/06/1829 ° Carolus Ludovicus  
P. Jacobus Thienpont    
M. Maria Anna Barbé                                           Hij x Sophia Pletinckx , hij + in 1903 oud 74 jaar -

01/10/1830 ° Petrus              
P. Petrus Beeckman   
M. Felicitas Vander Eijcken                                  Hij + in Pollare op 10/10/1839 oud 9 jaar

Voor verdere doopsels zie de parochieregisters van Pollare
 

BEECKMAN Constantinus ex Outer x DE VILLE Joanna Catharina


Huwelijk op 28/09/1835 van :
Constantinus Beeckmans ex Outer fs. Petrus en Maria Anna Barbieur oud 32 jaar
Joanna Catharina De Ville fa. Jan Baptiste en Adriana Rennier oud 26 jaar
tt. Josephus Van Weyendael en Sophia De Ville
 


BEECKMAN Petrus Joannes x VAN DROOGENBROECK Maria Anna ex Appelterre

24/07/1843 ° Benedictus      
P. Ferdinandus Beeckman        
M. Lucia Stoffijn
 

BEECKMAN Romanus Franciscus ex Pamel x SCHIJS Joanna Maria


Huwelijk op 27/05/1861 van :
Romanus Franciscus Beeckman ex Pamel fs. Joanna Beeckman oud 35 jaar
Joanna Maria Schys ex hac fa. Carolus en Theresia Soetaert oud 37 jaar
tt. Anselmus Vander Poorten en Amelia Vander Poorten

Red. : hij is vermeld als werkman in Anderlecht in het kadaster van Denderwindeke , dan landbouwer-herbergier , zij in dit artikel als weduwe , zie n° 2165 kadaster
 


BEECKMAN Carolus Ludovicus x PLETINCKX Sophia

Hij + 27.07.1903 fs. Jacobus en Rosalia Vander Eijcken maritus Sophia Pletinckx oud 74 jaar 1 maand

BEECKMAN Petrus ex Pollare x KESTENS Maria Ludovica

Huwelijk op 29/04/1889 van :
Petrus Beeckman ex Pollare fs. Carolus en Sophia Pletinckx
Maria Ludovica Kestens ex hac fa. Petrus Josephus en Maria Anna Vande Perre
tt. Prosper Beeckman en Augustus Kestens

10.12.1892 ° Carolus
                                                                                - hij + 15.12.1892 oud 5 dagen -

anno 1895 ° Ludovica Maria Alysse
                                                                               - zij + 16.01.1896 oud 4 maand -

--/02/1900 ° Hector Audemarus
                                                                               - hij + 21.03.1900 oud 1 maand -

 

BEECKMANS Carolus Ludovicus ex Meerbeke x REYGAERTS Maria Carolina
 


Huwelijk op 03.06.1904 van :
Carolus Ludovicus Beeckmans ex Meerbeke fs. Jan Baptiste en Joanna Catharina Hemerijckx
Maria Carolina Reygaerts ex hac fa. Vital en Virginia Pleck
tt. Desiderius Beeckmans en Leontina Van Eesbeek


BEELEN Petrus Jacobus ex Stamprooi in Limburg x BORREMANS Anna Maria ex Halle


nota bene : hij is in 1837 vermeld als " ex Strambruye in Germania "

Hij + 28/05/1857 ex Strampray fs. Petrus Jacobus en Jacoba Aris maritus Anna Maria Borremans , 61 jaar , hij was schaapherder van stiel

Zij + 07.03.1870 fa. Joannes en Elisabeth Borremans vidua Petrus Jacobus Beelen , 74 jaar en 5 maand 

17/09/1825 in Zandbergen ° Jacoba                         
                                                                                        - zij x in 1852 met Petrus Joannes Peiremans , zij + in 1875 -


Parochieregisters Zandbergen

17.09.1825 ° Jacoba
P. Bernardus Broens
M. Maria Joanna Coppens loco Jacoba Arits

 

circa 1830 in Waarbeke ° Thomas
                                                                                         - hij x in 1863 met Amelia Monté -

circa 1833 ° Jan Baptiste
                                                                                         - hij + 25/01/1838 oud 4 jaar -

04/03/1837 ° Philomena        
P. Josephus Deurbroeck   
M. Joanna Borremans                                                 - zij x in 1861 met Josephus Vander Kelen  , zij + in 1910 -

15/01/1840 ° Jan Baptiste           
P. Petrus Joannes Beelen           
M. Jacoba Beelen

 

BEELEN Philomena moeder van :

( zoals duidelijk is bij de doopsels is de familie Vander Kelen reeds bij de doopheffers )

13/03/1860 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Vander Kelen
M. Jacoba Beelen                                                         - hij + 21/03/1860 oud 11 dagen -

16/02/1861 ° Thomas
P. Thomas Beelen
M. Melania Vander Kelen
 

BEELEN Thomas ex Waarbeke x MONTé Rosalia


Huwelijk op 17/09/1863 van :
Thomas Beelen fs. Petrus Jacobus en Anna Maria Borremans oud 33 jaar
Rosalia Monté fa. Antonius en Joanna Vanden Berghe oud 30 jaar

Hij + 23.03.1913 fa. Petrus Jacobus en Anna Maria Borremans maritus Rosalia Monté , 82 jaar en 11 maand 8 dagen

Zij + 20.04.1914 vidua Thomas Beelen , geen ouderdom vermeld

Hij was dagloner in Denderwindeke , zie kadaster nr. 2201. BEELEN - MONTé Thomas
 

16/11/1863 ° Philomena Hortensia
P. Antonius Monté
M. Philomena Beelen                                                  - zij + 04/06/1879 oud 16 jaar -

24/09/1866 ° Jacoba
P. Jan Baptiste Monté
M. Jacoba Beelen                                                        - zij x in 1892 met Jan Baptiste Biesemans ex Vollezele -

09/11/1868° Leocadia
P. Petrus Joannes Peremans
M. Maximina Vanden Bergh                                     - zij x in 1898 met Victor Opligtenberg ex Vollezele -

17/12/1870 ° Eduard
P. Christianus Vanden Berghe
M. Dorothea Monté                                                  - hij + 12.08.1871 oud 8 maand -

17.12.1872 ° Eduardus
P. Petrus Vanden Berg
M. Christina De Vrieze

15.12.1876 ° Emma
P. Christianus Vanden Berghe
M. Dorothea Monté                                                 - zij x Philogenus De Vos ex Nieuwenhove in 1907 -


BEELEN Petrus Joannes ex Waarbeke x VANDEN BOSSCHE Maria Joanna ex Lessines


Huwelijk op 18/06/1867 van :
Petrus Joannes Beelen en Maria Joanna Vanden Bossche
tt. Carolus Penne en Angelina Pleeting 

Vanden Bossche Maria Joanna ex Brussel ( bij doopsel : ex Lessen ) l fa. Franciscus en Rosalia Van Nuffel vidua Josephus Fontaine uxor Petrus Joannes Beelen , 75 jaar en 7 maand , op 28/12/1904
 

 

03/04/1868 ° Julia Josepha
P. Josephus Vander Kelen
M. Leonia Jamart


 

BEGIJN Carolus x DAGHELINCX Petronella

Verloving op 03.10.1688 in Vollezele , beiden zijn omschreven als ex Vollezele
Huwelijk op 25.10.1688 in Vollezele met tt. Joannes en Adrianus Foubert

 


Mr. Charles Beghin is de schoonzoon van Mr. Christiaen Daghelinckx

Hij is chirurgijn van stiel

Zij verkopen in 1727 hun hofstede gelegen op de Plaats van DW aan Bernaert Van Eesbeke
 

 

16/03/1691 ° Jacobus                    

tt. Jacobus Cools

 


 

BELLEMANS Judocus x DE VUYST Catharina

 

Verloving op 12.01.1615 in Gooik

 

BELLEMANS Claudius x VANDE VELDE Catharina

Zij is dv. Pieter en Jaspariene Van Craenenbroeck

Zij verkoopt in 1731 aan haar broeder Pieter

 

 

BELLEMANS Judocus  x VAN VRECHEM Barbara

 


Hij + op 19/03/1768 maritus B.V.V.             
 

Zij is dv. Frans Van Vrechem en Helena Lippens , zie de SvG bij overlijden van haar vader in 1754
                                    

Zij + op 29/11/1776 vidua J.B.

 

Huwelijk op 09/02/1740 met tt. Petrus Vijverman en Anna Van Vrechem
 

 

08/07/1741 ° Franciscus                                     
P. Franciscus Van Vreckhom            

M. Maria Pappaerts                                     - x1 Petronella Vierendeel fa. Andries , x2 Maria Theresia Verckens , x3 Carolina Bourguignon -

 

21/10/1743 ° Judocus                                         

P. Judocus Van Vreckom                  

M. Catharina Bellemans                           - x Joanna Maria Leijsens ex Gooik -

 

13/08/1746 ° Anna Maria                                   

P. Gabriel Van Vreckom                 

M. Anna Maria Van Vreckom                 - zij + 19.05.1800 te Boterdael , aangifte van haar overlijden door haar broeder Franciscus en door de agent Pieter Van Snick )

 

09/10/1748 ° Maria Theresia                              

P. Philippus Van Steenwinckel         

M. Maria Van Vreckom

 

28/01/1751 ° Joannes Baptiste                         

P. Joannes Baptiste Van Vrechem    

M. Joanna Van Vreckem

 

BELLEMANS Petrus x DE SMET Anna Maria

 

28/10/1754 ° Paulus                                           

P. Paulus Thienpont         

M. Anna Maria Vander Dauwen

 

 

BELLEMANS Judocus   x LEIJSSENS Joanna Maria ex Gooik

 


Huwelijk op 05/05/1771 met tt. Franciscus Bellemans en Christophoro Neuckermans

Hij + 17/03/1813 fs. Judocus en Barbara Van Vreckem viduus Joanna Maria Leijssens ex Gooik , 72 jaar , overleed in zijn woonst op de Bokkendries


Zij  + 27/01/1801 fa. Arnoldus x Isabella Herzeel ex Gooik maritus Judocus Bellemans

 

 

Anna 1796 bestond dit gezin uit 6 personen in de volkstelling

1) Judocus Bellemans 53 jaar landbouwer

2) Joanna Maria Leijsens ex Gooik , 54 jaar , zijn vrouw , sinds 30 jaar in de prochie

3) Frans Bellemans , zijn zoon oud 23 jaar

4) Jacobus Bellemans , zijn zoon oud 15 jaar

5) Joanna Bellemans , zijn dochter oud 12 jaar

6) David Bellemans , zijn zoon oud 10 jaar

 

21/10/1771 ° Petrus                                
P. Petro Lyssens                        

M. Barbara Van Vreckem

 

03/01/1773 ° Franciscus                        
P. Franciscus Bellemans            

M. Anna Maria Lijsens                                               - x in 1797 in Ninove met Philippina Roosens ex Denderwindeke -

 

20/01/1774 ° Joannes Franciscus        
P. Franciscus Lyssens                 

M. Anna Maria Bellemans                                           - x in Pollare anno Maria Anna De Smet ex Aalst  -
 

22/01/1777 ° Joannes Bte                     
P. Joannes Bte Van Vreckom     

M. Maria Theresia Bellemans                                      - x Maria Joanna Pauwels ex Denderwindeke
 

04/12/1778 ° Judocus                            
P. Christophorus Neuckermans  

M. Adriana Leijsens                                                      - hij + 30/05/1787 oud 9 jaar -
 

22/01/1781 ° Jacobus                             
P. Jacobus O ( L )                   

M. Maria Theresia Verckens ( NL )
 

28/04/1784 ° Joanna Petronella         
P. Petrus Joseph Van Vrechem ( NL ) 

M. Joanna Van Bossuijt ( NL )                                      - x Franciscus Buyl viduus Isabella Geeroms in 1806 , zij + in 1834 -

23.03.1786 ° David
P.  Judocus Van Vrechem ( NL )
M. Catharina Gijssen ( NL )                                         - x Catharina De Smet in 1811 -
 

 

BELLEMANS Franciscus fs. Joos  1x   VIERENDEEL Petronella fa. Andries

 


Hij ° 1741 zv Joos x Barbara Van Vrechem   
 

Zij + 12/02/1779 circa 30 jaar , een SvG werd opgesteld voor haar weeskind Anna Maria

Zie Wedergrate nr. 237 nr. 3

één kind met name Marie Bellemans oud 4 maand

V.P. : Judocus Bellemans broeder van de houder
V.M. : Andreas Vierendeel vader van de overledene


Hij x2 met Maria Theresia Verckens

 

 

23/01/1779 ° Anna Maria                

P. Andreas Vierendeel (NL)     

M. Anna Maria Bellemans (NL)                                         - Zij x Petrus Cornelis ex Meerbeke in 1805 met nageslacht aldaar , zij + in Meerbeke op 12.02.1827 -


 

 

BELLEMANS Franciscus fs. Joos 2x VERCKENS Maria Theresia

 


Hij ° 1741 zv Joos x Barbara Van Vrechem , weduwnaar Pieternelle Vierendeel

 

Zij + 10/08/1785 oud 34 jaar uxor Franciscus Bellemans

Wedergrate nr. 239  : SvG bij overlijden van Maria Theresia Verckens fa. Jans vrouw van Frans Bellemans fs. Joos , één kind

Judoca Bellemans oud 7 jaar

V.P. Judocus Bellemans broeder van de houder tot Denderwindeke
V.M. Peeter Verckens broeder van de overledene

Ook heeft de houder uit zijn 1ste huwelijk met Petronella Vierendeels heeft gewonnen één kind met name Anna Maria Bellemans

 

 

13/03/1780 ° Judoca                       
P. Judocus Bellemans ( NL )       

M. Maria Anna Verckens  ( NL )                                         - Zij x in 1805 met Vincent De Smet , zij + in 1831 -
 

09/12/1781 ° Christina                  
P. Petrus Verckens ( NL )             

M. Joanna Vander Eijcken ( NL )                                         - Zij + 20/03/1782
 

01/04/1783 ° Maria Theresia         
P. Joannes Verckens ( NL )           

M. Joanna Maria Leijsens ( NL )                                         - Zij + 02/04/1784 oud 1 jaar


 

 

BELLEMANS Franciscus ( NL ) 3  x BOURGUIGNON Carolina ( NL )

 

 

Hij ° 1741 zv Joos x Barbara Van Vrechem

Hij is secundo viduus van Theresia Verckens oud 45 jaar en fs. Judocus en Barbara Van Vreckem  ( ** )

Zij is vidua Judoci Moens ex Strijtem en filia van Cornelis Bourguignon en Petronella Valck

 

Huwelijk op 23/07/1786 met tt. Frans De Cooman ( L ) en Joannes Baptiste Van Snick ( L )

Hij + 21/03/1813 fs. Judocus en Barbara Van Vreckem viduus Petronella Vierendeel et successive Maria Theresia Verckens et Carolina Bourguignon , 72 jaar


Zij + 03/11/1806 filia Cornelies en Petronella Valck vidua Judocus Moens et maritus Franciscus Bellemans

 


( ** ) Hij was reeds weduwnaar van Petronella Vierendeel en Maria Theresia Verckens ( red. )


BELLEMANS Cornelius Josephus ex Neigem x DE MEL Maria Francisca hujus
 Huwelijk op 27.08.1792 van :
Cornelius Josephus Bellemans ex Neigem fs. Ludovicus en Joanna Catharina Hauwaerts oud 28 jaar
Maria Francisca De Mel fa. Simon en Elisabeth Everaert oud 26 jaar
tt. Jan Baptiste Bellemans en Judocus Van Bossuyt
 

 

BELLEMANS Franciscus x ROOSENS Philippina


Burgerlijke stand van Ninove

Huwelijk op 21.10.1797 van :

Bellemans Franciscus woonachtig tot DW zv. Judocus en Joanna Maria Leijsens
Roosens Philippina woonachtig tot DW dv. Joannes en Petronella Vander Eijcken

 Hij ° 1774 zv. Judocus en Joanna Maria Leysens

Zij ° 1776 dv. Jan Lambertus Roosens en Petronella Vander Eijcken

Huwelijk op 8 juli 1801 in Denderwindeke

Hij is woonachtig in Gooik in 1835 , overleden te Gooik , geen juiste datum van overlijden opgegeven in de akte van huwelijk van 1848

Zij is overleden in Denderwindeke op 09/05/1815 , dit althans volgens de akte van huwelijk van hun dochter Maria Josepha in 1835

14.02.1799 ° Maria Theresia , burgerlijke aangifte
tt. Judoca Bellemans oud 56 jaar
tt. Pieternelle Vander Eijcken oud 60 jaar

08/03/1802 ° Joanna Catharina
P. Joannes Lambertus Roosens 
M. Joanna Petronella Bellemans 18 jaar                          - zij x in 1849 in Meerbeke met Petrus Joannes Pletinckx landbouwer uit Neigem

28/01/1805 ° Rosa
P. Petrus Joannes Roosens 38 jaar
M. Anna Maria Bellemans

23/02/1808 ° Maria Josepha
P. Petrus Josephus Roosens 
M. Maria Anna De Smet                                                       - zij x in 1835 in Meerbeke met Amandus Josephus Vanden Broecke pachter in Meerbeke -

26/09/1812 ° Maria Judoca
P. Jan Baptiste Roosens Roosens 
M. Maria Judoca Bellemans                                                - zij x in 1848 in Meerbeke met Petrus Joannes Meulenbergh ex Galmaarden wonend in Meerbeke -

 


BELLEMANS Joannes Franciscus ex Meerbeke x DE CALUWé Maria Josepha ex Lieferinge
 


Bellemans Franciscus is zv. Joannes en Joanna Barbé
De Caluwe Maria Josepha is dv. Jan Baptiste ex Denderbelle en Catharina Jacobs

Huwden anno 1801 in Lieferinge

De verdere kinderen uit dit huwelijk werden in Lieferinge geboren

15/01/1802 ° Benedictus
P.  Benedictus De Caluwé
M. Joanna Barbé 56 jaar

09/04/1803 ° Maximilianus 
P. Maximilianus Bellemans 22 jaar wonend in Meerbeke
M. Anna Catharina Jacobs wonend in Lieferinge


BELLEMANS Joannes Franciscus x DE SMET Maria Anna ex Aalst

Kadaster nr. 20 , hij is s dagloner wonend op de Bokkendries
Wordt opgevolgd door zijn kinderen : Jan Baptiste Bellemans en consoorten
Later door Clavie Petrus x Bellemans


Uittreksel uit de parochieregisters van Pollare :

 

BELLEMANS Joannes Franciscus ex Denderwindeke x DE SMET Maria Anna ex Pollare

 

Huwelijk op 13/08/1806 tt. zijn Judocus Bellemans en Franciscus De Koker

 

Hij is fs. Judocus ex Denderwindeke en Joanna Maria Leijsens ex Gooik

Zij is fa. Jacobi ex Aalst en Joanna Catharina Nicaise     

 

PR Denderwindeke

 

Hij + 06/07/1844  fs. Judocus en Joanna Maria Leyssens maritus Maria Anna De Smet , 70 jaar

 

Zij + in Denderwindeke op 4 april 1857 oud 72 jaar vidua Joannes Franciscus Bellemans fa. Jacobus en Joanna Catharina Nicaise

 

 
15/12/1806 ° Joannes Franciscus
P. Franciscus Bellemans 33 jaar
M. Anna Theresia De Smet ex Aalst                                - hij x Berlindis Lippens in 1841 , uit dit huwelijk één dochter gedoopt -            

17/04/1809 ° Jan Baptiste                
P. Jan Baptiste Bellemans
M. Joanna De Smet                                                             - hij + 04/06/1886 oud 77 jaar celebs -

27/11/1811° Maria Theresia
P. Jacobus Bellemans
M. Maria Livina Verckens                                                - zij + 20.04.1886 celebs , zij is 74 jaar -

07/06/1815 ° Joanna Maria
P. Vincentius De Smet
M. Joanna Maria Pauwels                                                - zij + 11.08.1815 oud 2 maand -

23/06/1816 ° Maria Joanna    
P. Adrianus Geeroms   
M. Maria Joanna Vanden Neucker                                

06/03/1819 ° Carolus Ludovicus
P. Jan Baptiste De Doncker
M. Maria Catharina Moens                                             - hij + 06/01/1837 oud 17 jaar -

24/01/1822 ° Petrus
P. Petrus Neuckermans
M. Lucia De Smet                                                               - hij + 31/03/1839 oud 17 jaar -

14/10/1824 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Herzeel
M. Maria Theresia Bellemans

15/03/1828 ° Maria Francisca   
P. Henricus Leyssens  
M. Maria Theresia Bellemans                                        - zij x in 1855 met Severinus Vander Bracht ex Appelterre -

16.08.1832 ° filia
                                                                                           - bij geboorte overleden -

 

BELLEMANS David x DE SMET Catharina


Burgerlijk huwelijk op 12.05.1811

Huwelijk op 4 mei 1811 , dezelfde gegevens

David Bellemans ex hac fs. Judocus en wijlen Joanna Maria Leijssens ex Gooik oud 25 jaar  , hij + 23.05.1786
Catharina De Smet ex hac fa. Petrus en wijlen Joanna Maria Bosmans ex Oetingen oud 25 jaar ( in burgerlijke stand is moeder Bosschaert ) , zij ° 27.03.1786
tt. Cornelis Moriau en Maria Anna De Ville


18/07/1811 ° Joanna Petronella
P. Petrus De Smet
M. Joanna Petronella Bellemans                                       - zij + 20/07/1817 oud  6 jaar -

19/03/1814 ° Josepha
P. Jan Baptiste Bellemans
M. Clara Francisca De Smet

 

BELLEMANS Joannes Baptiste x PAUWELS Joanna Catharina

Hij is landbouwer in de wijk ter Straten , hij werd opgevolgd door zijn schoonzoon Jan Baptiste Vanden Neste x Bellemans

Zijn huis ging naar Bellemans Fredericus en zijn schoonzoon Jan Baptiste Vanden Neste


Huwelijk op 17 januari 1815 van :
Jan Baptiste Bellemans ex hac fs. Judocus en Anna Maria Leyssens ex Gooik oud 38 jaar
Maria Joanna Pauwels ex hac fa. Jan Baptiste ex hac en Petronilla Notaert ex Oetingen oud 34 jaar
tt. Petrus Van Vreckem en Petrus Lafeuillade

Hij fs. Judocus en Joanna Maria Leyssens maritus Maria Joanna Paulus , 69 jaar , op 13/12/1846

Zij + 20.12.1867 fa. Jan Baptiste en Petronella Notaert vidua Jan Baptiste Bellemans , 86 jaar

02/08/1815 ° Petrus Antonius
P. Jacobus Bellemans
M. Maria Josepha Pauwels                                           - hij + op 2 maart 1820 oud 5 jaar -

02/06/1819 ° Joanna Catharina
P. Franciscus Bellemans
M. Joanna Catharina Bauwens                                    - zij + op 9 maart 1820 oud 9 maand -

20/02/1821 ° Maria Catharina
P. Jacobus Bellemans
M. Joanna Catharina Pauwels                                      - zij x in 1845 met Jan Baptiste Vanden Neste ex Herzele , zij + in 1890 -  

29/02/1824 ° Petronilla
P. Joannes Franciscus Bellemans
M. Anna Catharina Van Eeckhout                               - zij + 03/03/1824 oud 3 dagen -

07/02/1827 ° Josephus Fredericus
P. Josephus Fredericus Pauwels
M. Maria Anna Leysens                                                - hij erft samen met zijn zwager Jan Baptiste Vanden Neste het huis en de tuin van zijn ouders -
 

BELLEMANS Jan Baptiste ex Neigem x RENNIER Petronilla ex Meerbeke


Huwelijk op 01/06/1826 van :
Jan Baptiste Bellemans ex Neigem fs. Cornelis Josephus en Maria Francisca De Mil oud 28 jaar
Petronilla Rennier ex Meerbeke fa. Jacobus en Joanna Catharina Vander Rieck oud 27 jaar
tt. Jan Baptiste Cosyn en Maria Theresia Roosens

 


BELLEMANS Joanna Catharina moeder van natuurlijk kind

Zij + 24/10/1854 ex Gooik fa. Judocus en Maria Linthaut , 59 jaar

20/07/1826 ° Petrus Josephus
P. Joannes Franciscus Bellemans
M. Rosalia Bellemans

BELLEMANS Maria Judoca

25/10/1837 ° Virginia          
P. Maximilianus Van Eeckhout          
M. Joanna Catharina Bellemans

BELLEMANS Theresia moeder van natuurlijke kinderen

01/01/1845 ° Delphina    (s.c.)         
P. Petrus Joannes Bellemans   
M. Maria Joanna Bellemans                                    - zij + 29/06/1862 oud 18 jaar -

11/10/1847 ° Maria Josepha
P. Jan Baptiste Dumongh
M. Maria Josepha Vernaillen                                 - zij + 20/08/1851 oud 4 jaar -
 

BELLEMANS Joannes Franciscus x LIPPENS Berlindis


Huwelijk op 13/10/1841 van :
Joannes Franciscus Bellemans ex hac habitans in Meerbeke fs. Joannes et Maria De Smet oud 35 jaar
Berlindis Lippens ex hac fa. Joannes et Maria Catharina Allebosch oud 33 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Francisca Lippens

Hij + 02/11/1881 fs. Joannes Franciscus en Maria Anna De Smet maritus Berlindis Lippens

Zij + 17.03.1891 fa. Jan Baptiste en Maria Catharina Allebosch vidua Joannes Bellemans , 82 jaar en 7 maand , op 17.03

23/08/1842 ° Maria Joanna     
P. Jan Baptiste Lippens         
M. Maria Anna Josepha De Smet

 

BELLEMANS Theodorus ex Vollezele x VANDER EIJCKEN Maria Catharina ex hac

 

 

Huwelijk op 22/02/1850 van :

Theodorus Bellemans ex Vollezele fs. Jacobus en Maria Anna De Mil oud 27 jaar

Maria Catharina Vander Eijcken ex hac fa. Cornelis en Joanna De Grave oud 22 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Petrus Joannes Schoonjans

 

13/05/1850 ° Ludovicus
P. Carolus N. Bellemans
M. onleesbaar

08/08/1852 ° Franciscus Vitalis
P. Franciscus Vander Eijcken
M. Maria Josepha Bellemans

2-/07/1854 ° Maria Justina
P. Matheus Bellemans
M. Dominica Vander Eijcken

26/12/1856 ° Marcellina
P. Felix Vander Eijcken
M. Rosalia Van Geertruy

06.11.1847 ° Theophilus
                                                                                      - hij x in 1877 met Maria Victorina Goossens , hij + in 1924 -
 

BELLEMANS Carolus Ludovicus ex Oetingen x VAN BENEDEN Joanna Petronella ex Pamel


Huwelijk op 30/06/1864 van Carolus Ludovicus Bellemans en Joanna Petronella Van Beneden met tt. Carolus Van Beneden en Hortensia Van Beneden

Hij + 12.03.1896 ex Oetingen fs. Sebastianus en Elisabeth De Strijcker viduus Joanna Van Beneden , 67,5 jaar

Zij + 30.10.1892 ex Pamel fa. Angelus en Maria Theresia Kestens maritus Carolus Ludovicus Bellemans

Zie kadaster nr. 2202. BELLEMANS - VAN BENEDEN , landbouwer

Ze verkopen hun eigendom aan het gezin 3035. DE VADDER - DE RIDDER


BELLEMANS Franciscus ex Vollezele x VANDER KELEN Theresia


Huwelijk op 08/04/1872 met tt. Franciscus Buyl en Maria Joanna Vander Kelen

Hij + 11.01.1904 ex Vollezele fs. Guilielmus en Joanna Catharina De Pester viduus Maria Theresia Vander Kelen , 77 jaar en 3 maand

Zij + 18.03.1901 fa. Theodorus en Catharina Jacob uxor Franciscus Bellemans , 72 jaar en 9 maand

BELLEMANS Petrus ex Gooik x DE VOS Sophia ex hac

Huwelijk op 01/08/1874 met tt. Jan Baptiste Dumongh en Leonia Hoedart

BELLEMANS Theophilus ex Vollezele x GOOSSENS Maria Victorina


Huwelijk op 04/10/1877 van :
Theophilus Bellemans ex Vollezele fs. Theodorus en Maria Catharina Vander Eijcken
Maria Victorina Goossens fa. Petrus Josephus en Judoca Francisca Vander Poorten
tt. Felix Goossens en Marcellina Bellemans

Hij + 09.03.1924 maritus Victorina Goossens , hij geboren op 06.141.1847 -

Zij + 19.02.1928 geboren op 10.03.1853 vidua Theophilus Bellemans

02.02.1878 ° Remigius
P. Petrus Josephus Goossens
M. Maria Justina Bellemans                                         - hij x in 1908 met Maria Theresia De Smet geboren op 29.06.1888 - 

13.11.1879 ° Maria N.
P. Theodorus Bellemans
M. Melania Goossens

24.02.1885 ° Maria Celina
                                                                                          - zij x in 1912 met Josephus De Smet , zie P.P. -

anno 1889 ° Mathildis
                                                                                         - zij + 08.08.1911 oud 22 jaar 10 maand en 16 dagen -
 

BELLEMANS Dominicus x VAN HASSEL Rosalia ex Oetingen

Zij ° 10.05.1861 in Oetingen fa. Jan Baptiste en Barbara De Vuyst

BELLEMANS Remigius x DE SMET Maria Theresia


Huwelijk op 16.05.1908 van :
Remigius Bellemans ex hac fs. Theophilus en Victoria Goossens
Maria Theresia De Smet geboren op 29.06.1888 fa. Carolus en Hortentia Vander Kelen
tt. Franciscus De Smet en Irene Bellemans
 

 

BELLEMONT Joannes x VAN WILDERODE Petronella

Huwelijk in Ninove op 06.10.1799

Hij is viduus Anna Maria Bruggemans oud circa 40 jaar
Zij is dv. Petrus en Maria Modderi ex Denderwindeke oud circa 23 jaar

 BERCKMANS Henricus  x   DE BUS Catharina

 

Verloving op 20.04.1611 met tt. Livinus Reynier en Joannes Goossens en Guilielmus Berckmans

 

Hij overleden in 1643 : ze treedt op als weduwe bij een wettelijke passering op 24 april 1643

Zij erkent anno 1643 een rente aan Adriaen Steenmetsers x Joanna Van Bossuyt

 

Zij is dv Machiel De Bus en Elisabeth De Middeleere

 

14/11/1611 ° Guilelmus          
P. Guielmus  N.N.                          

M. Judoca De Bus

 

28/12/1614 ° Paulus               

P. Paulo De Middelere           

M. Elisabeth De Middelere alias De Cooman               - hij x Clara Schinckaert met nageslacht in Denderwindeke -

 

15.08.1617 ° Maria            gemini
P. Nicolaas De Geytere
M. Barbara De Bus

 

15.08.1617 ° Anna
P. Judocus Uytenhove
M. Petronella Pluviers alias De Bus

 

28/06/1620 ° Petrus                

P. Petrus N.            

M. Lucia De Middeleere

 

20/04/1623 ° Joannes             

P. Joannes Pannens                

M. Elisabeth Vanden Eeckhaute

 

19/02/1626 ° Joanna               

P. Joannes Maes                      

M. Joanna Van Hollant

 

30.09.1629 ° Michael
P. Michael Berckmans
M. Barbara De Bus

 

 

BERCKMANS Michael x VANDER EECKT Maria

Zij is dv. Guilliam en Lysbeth Van Seene

anno 1633 : ze verkopen samen met Jan Vander Eeckt aan Jan Buydens x Geertruyde Wasteels

 

06/01/1625 ° Anna                  
P. Guillielmus Vander Eeckt   

M. Anna Collijns   ( doop bij huwelijken ingeschreven )

 

13/08/1627 ° Judocus             

P. Judocus Vander Eeckt         

M. Maria Leenere

 

 

BERCKMANS Paulus x SCHINCKAERTS Clara
 

 


Verloving op 31/03/1638 en huwelijk op 18/04/1638 in Neigem

 

Clara Schinckaert is overleden op 07.06.1668 , een staat van goed werd opgesteld voor 3 kinderen :


1) Pauwel oud 29 jaar

2) Anneken oud 26 jaar

3) Jan oud 23 jaar en dus nog minderjarig
 

V.P. Jan Berckmans broeder van de houder

V.M. Pauwel De Bus

 

 

 

25/05/1639 ° Paulus               
P. Paulus De Bus                          

M. Martina Heuenincx                                - hij x Maria Lambrecht -

 

circa 1642 ° Anna
                                                                       - zij in leven bij het opmaken van de staat van goed -

 

13/02/1646 ° Joannes            

P. Joannes Berckmans                    

M. Catharina De Naijer                            - 23 jaar bij opmaken van de SvG -
 

 

BERCKMANS Joannes x DU BOIS Maria

 

Verloving op 07/06/1659 en huwelijk op 01/07/1659 in Oetingen
 

 

BERCKMANS Paulus x LAMBRECHTS Maria

 


Redactie : Hij staat in het landboek vermeld als Paulus Berckmans fs. Paulus

 

Huwelijk op 28/05/1665 met tt. Paulus De Bus en Joannes Berckmans

 06/04/1670 ° Catharina               
P. Egidius De Ro                    

M. Catharina Blommaert

 

26/12/1671 ° Petrus                     

P. Renerio Lambrecht           

M. Petronella Van Craenenbroeck

 

 

BERCKMANS Paulus x DE DOBBELEER Joanna

 

02/07/1673 ° Catharina          tt. Paulo Biltrijs
 

 

BERCKMANS Joannes x PAUWELS Joanna

 

Huwelijk op 02/04/1672 met tt. Adrianus Hermans en Maria De Quick en Petro De Coster

 

11/05/1672 ° Adrianus          

tt. Adrianus De Bonte

 

19/04/1680 ° Petronella        

tt. Petrus Vanden Boomte

 

BERCKMANS Daniel x HERPENIERS Maria

 

De familienaam van de bruid is in 1696 even onleesbaar als in 1701

Anno 1714 verkopen Jan Baptiste en Anna Beckmans kinderen wijlen Daneel en wijlen Maria Erpegnies de helft van een partij land aan Lieven Mertens

Anno 1725 verkopen Pieter en Joos Beckmans ook hun part in de partij land

Te weten dat sommige schepenbrieven spreken van " BECKMANS " en de parochieregisters van " BERCKMANS "


geen datum ° Anna                                            - verkoopt in 1714 haar 1/4de deel

geen datum ° Jan Baptiste                               - verkoopt in 1714 zijn 1/4de deel

 

30/11/1696 ° Petrus              
 P. Petro Berckmans                                       - verkoopt anno 1725 zijn 1/4de deel

geen datum ° Judocus                                      - verkoopt anno 1725 zijn 1/4de deel

 

24/06/1701 ° Joannes          
P. Joannes De Reu 

 

21/04/1706 ° Josephus        
P. Petrus Vijvermans            

M. Anna Maria Berckmans

 

 

BERCKMANS Adrianus  x DE STRIJCKER Catharina

 

Anno 1702 : Adriaen Berckmans fs. Jans erkent een rente

 


Kerkelijk X : Denderwindeke 30/04/1701 tt. Joanne De Cock en Carolus Claes

 

Hij + 06/12/1749 in Denderwindeke

Zij + 04/03/1742 in Denderwindeke
 

 

22/06/1706 ° Joannes                      

P. Joannes Assé                                  

M. Petronella Berckmans

 

23/06/1707 ° Joannes                      

P. Joannes De Doncker                       

M. Anthonia De Saeger

 

02/08/1711 ° Anna                           

P. Joannes Laneir                               

M. Anna De Decker                                                          - zij x Joos Vander Eeckt ex Oetingen , zij overleed in Oetingen  op 1 mei 1758 -

 

01/05/1715 ° Christophorus           

P Christophorus De Doncker              

M Judoca Vanden Abbiele                                              - hij x Catharina Billens ex Gooik -

 

10/03/1718 ° Petronilla                    

P. Joannes De Strijcker                       

M. Petronilla Berckmans                                              - zij x Andries Geeroms , zie schepenbrieven van 1752 -

 

14/05/1723  ° Nicolaas            

P Nicolao Civilio                                

M Jaspare Van Craenenbroeck                                   - hij x Anna Maria Anckaert ex et in Meerbeke , nageslacht aldaar , overleden in Meerbeke anno 1794 -
 

 

 

BERCKMANS Christoffel x BILLENS Catharina ex Gooik

 


Hij + op 19/09/1789 oud 84 ( slecht leesbaar ) jaar viduus Catharina Billes

Zij + op 17/09/1788 oud 85 jaar ex Gooik maritus Christoffel Berckmans
 

 

30/03/1749 ° Anna Maria               
P. Petrus Pauwels                             

M. Judoca Thiebaut                                   - zij huwt Frans De Quick ex Nieuwenhove -
 

 

BERCKMANS Judocus ex Gooik fs. Joannes


Hij + 22 juni 1784 oud 24 jaar
 

BERCKMANS Petrus Joannes ex Vollezele x DE CLUS Adriana


Huwelijk op 28/05/1829 van :
Petrus Joannes Berckmans ex Vollezele fs. Petrus Joannes en Maria Joanna Slot oud 31 jaar
Adriana De Clus fa. Philippus en Maria Francisca Van Opdenbosch oud 25 jaar
tt. Jacobus De Mong en Vincentius Schreyers

Hij + 08/05/1833 ex Vollezele filius Petrus Joannes en Joanna Slot maritus Adriana De Clus oud 35 jaar

Zij + 07/08/1842 fa. Philippus en Maria Francisca Van Opdenbosch vidua Petrus Joannes Berckmans oud 38 jaar
 


25/09/1829 ° Fredericus 
P. Philippus De Clus   
M. Maria Theresia Berckmans                             - hij + 20/10/1829 oud 1 maand -

06/05/1831 ° Maria Theresia
P. Antonius Berckmans
M. Maria Theresia De Clus
 

BERCKMANS Livinus ex Meerbeke x DE DECKER Maria
 


Huwelijk op 01/03/1832 van :
Livinus Berckmans ex Meerbeke fs. Petrus en Catharina Neukermans oud 33 jaar
Maria De Decker ex hac fa. Petrus en Isabella Ladejan oud 28 jaar
tt. Jacobus De Troyer en Jacobus Du Mong oud 28 jaar
 


BERCKMANS Martinus ex Edingen wonend in St. Pieters Kapelle x VAN STALLE Anna Maria


Huwelijk op 12/10/1841 van :
Martinus Berckmans ex Edingen wonend in St. Pieters Kapelle fs. Jan Baptiste en Elisabeth Vander Mensbrugghe viduus Maria Sophia Mosté oud 44 jaar
Anna Maria Van Stalle fa. Jacobus en Elisabeth Vanden Broecke oud 29 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Isabella BerckmansBERCKMANS Jan Baptiste ex Meerbeke x VANDE VILLE AmeliaHuwelijk op 05/02/1847 van :
Jan Baptiste Berckmans ex Meerbeke fs. Petrus en Magdalena Lanckmans oud 26 jaar
Amelia Vande Ville fa. Elias en Francisca Van Craenenbroeck oud 26 jaar
tt. Philippus Vande Ville en Petronilla Vande Ville

BERCKMANS Franciscus x DE SMET Dorothea

Zij + 22.03.1875 fa. Martinus en N. Poelaert vidua Franciscus Berckmans , 73 jaarBERNARD Philippe Joseph ex Ethuin canton de Reux x DE LEENHEER Maria Anna


Burgerlijk huwelijk op 14.06.1806 , idem gegevens

Huwelijk op 13 september 1806 van :
Philippus Josephus Bernard ex Thieu in district Reux fs. Antonius en Maria Theresia Collet oud 25 jaar , beide ouders reeds overleden in Thieu
Maria Anna De Leenheer fa. Joannes en Elisabeth Van Snick oud 25 jaar
tt. Franciscus De Cooman en diens zoon Franciscus De Cooman

Zij + 30/01/1854  fa. Joannes en Elisabeth Van Snick vidua Philippus Josephus Bernart , 72 jaar
 

30/11/1807 ° Andreas                    
tt. Theresia Monté                              - hij x1 Cecilia Haudelinckx , x2 Joanna De VilleBERNARD Andreas x1 HAUDELINCKX Cecilia
 


Huwelijk op 06/03/1832 van :
Andreas Bernard ex hac fs. Philippus Josephus en Maria Anna De Laneer oud 25 jaar
Cecilia Haudelinckx ex hac fa. Jan Baptiste en Maria Catharina Roosens oud 42 jaar
tt. Jan Baptiste Verckens en Jacobus Dumongh

Zij + 26/01/1849 fa. Jan Baptiste en Catharina Roosens uxor Andreas Bernaert , 58 jaar
 

03/04/1832 ° Sophia ( s.c. )
P. Petrus Joannes Roosens
M. niet vermeld                                               - zij + 28/04/1832 oud 4 weken , aangifte door haar vader dagloner en door Jacob Dumongh dienstbode -

21/03/1834 ° proles anonyma filius
                                                                            - bij geboorte overleden -

02/01/1838 ° proles feminina
                                                                          - bij de geboorte overleden -
 

BERNARD Andreas x2 DE VILLE Joanna

 


Huwelijk op 30/04/1851 van :
Andreas Bernard ex hac et in hac fs. Philippus Josephus en Maria Anna De Leenheer viduus Caecilia Haudelinckx oud 43 jaar
Joanna De Ville ex hac et in hac fa. Franciscus en Petronilla De Dobbeleer oud 33 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Francisca De Ville


22/03/1852 ° Sophia
P. Carolus Van Wilderode
M. Maria Anna Leeneere

 BERSELE Egidius

 

04/08/1613 ° Adrianus                  
P. Adrianus Bersels                

M. P.  (Pirina ?)  Bersels
 BERT Jan Baptiste ex Oetingen x GRISEZ Regina


Huwelijk op 03/12/1885 van :
Jan Baptiste Bert ex Oetingen fs. Carolus en Joanna Catharina De Bouck viduus Rosalia Laus
Regina Grisez fa. Jan Baptiste en Joanna Maria Penninck vidua Petrus De Haen                                          ( red. : De Haen is moeilijk leesbaar , kan ook een andere familienaam zijn )
tt. Jan Baptiste Dumongh en Victorina De Coster