Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter B

Familienamen beginnend met B , 3de deel

Families Bické , Bieseleyden , Biesemans


 

BICKé Petrus fs. Adriaens x THIENPONT Petronella fa. Jans


Zij is de dochter van Jan Thienpont en Gertruyde Vanden Broecke

 


Huwelijk op 25/02/1729                
tt. Joanne Thienpont en Catharina De Medts

Hij + oktober 1776

Wedergrate nr. 237 : SvG bij overlijden van Pieter Bické fs. Adriaens door zijn echtgenote Petronella Thienpont overleden in oktober 1776 , 3 kinderen

1) Gertrudis Anna x Sieur Adriaen Haegeman
2) Anna Theresia x Sieur Frans Pirets
3) Guilielmus Emmanuel Bické weduwnaar Joanna Maria Buydens met hierbij 4 kinderen waarbij 4 kinderen met V.P. Sr. Adriaen Haegeman en V.M. Martinus Buydens

 

Zij + 25/05/1784 oud 91 jaar ex Gooik

Wedergrate nr. 238 nr. 40 : SvG bij overlijden van Petronella Thienpont fa. Jans weduwe Pieter Adriaen Bické

3 kinderen , zie supra

 

 

18/03/1730 ° Gertude Anna                      

P. Adrianus Becquez                                  

M. Anna Van Heddeghem                                                        - Huwt Adriaen Haegeman , zij + in 1785 oud 55 jaar -

 

10/07/1733  ° Joannes Norbertus            

P. Jacobus De Mulder loco Joannes Walraevens                - overleden ante 1776 -

M. Anna Roosen

 

31/12/1735  ° Anna Theresia                    

P. Franciscus Becquet                                 

M. Anna Van Oudenhove                                                          - Huwt Adrianus Franciscus Pierets , nageslacht in Ninove -

 

21/03/1739 ° Guilielmius Emmanuel        

P. Guilliam Emmanuel Van Heddeghem     

M. Anna Maria Heijlenbosch                                                  - Huwt 1x Joanna Maria Buydens , 2x Maria Anna Goossens -

 

 

BECKE (Becké) Emmanuel   1  x BUIJDENS Joanna Maria

 


Hij ° 1739 zv Petrus & Petronella Thienpont   , hij hertrouwt Marianna Goossens uit Meerbeke

            

Zij is ° 27 mei 1740 in Idegem dv. Joannes Buydens en diens eerste echtgenote Catharina Holbrecht , zij + 22/01/1781 oud 41 jaar en niet 46 zoals in de parochieregisters vermeld
 

( Joannes Buydens hertrouwt Joanna Vlassenbroeck die optreedt als doopmeter bij de geboorte van Joannes Bické )

Wedergrate nr. 237 : Denderwindeke , SvG bij overlijden van Joanna Maria Buydens fa. Joannes vrouw van Guilielmus Emmanuel Bické fs. Petrus op 22.02.1781 , 4 kinderen

1) Peeter Joannes 11,5 jaar
2) Jan Baptiste 10,5 jaar
3) Maria Anna 9 jaar
4) Guilielmus Emmanuel 8 jaar

V.P. Sieur Adriaen Haegeman
V.M. Martinus Buydens

 

 

16/12/1769 ° Petrus Joannes                            
P. Petro Becké                        

M. Joanna Vlassenbroeck                                                              - Huwt in Meerbeke in 1804 met Maria Theresia Kestens -

 

13/04/1771 ° Joannes Bte                     

P. Joanne Buydens                  

M. Petronilla Thienpont                                                                - Huwt in Meerbeke in 1798 Anna Maria ( Anna Catharina ) De Bont  , hij + 07/02/1841 in Meerbeke -

                                                                                                           - Hij x 12.10.1797 in Ninove met Anna Catharina De Bont dv. Adriaen en Joanna Christina Weverbergh , zie BS Ninove -

 

30/04/1772 ° Maria Anna                      

P. Martino Buijdens               

M. Gertrudis Anna Becké vel Bicqué                                        

 

20/11/1773 ° Guilielmus Emanuel        

P. Petro Joannes Buijdens        

M. Anna Theresia Becké                                                               - Huwt in Meerbeke in 1805 met Anna Maria Sermant -

 

27/07/1775 ° Franciscus                       

P. Joannes Francisco Buijdens  

M. Maria Buijdens                                                                          - Hij + 31/09/1775 -
 

 

BICKE Emmanuel ex DW.  ‘ colonus ‘ ( L ) 1  x GOOSSENS Maria Anna ( NL )

 


Hij ° 1739 zv Petrus & Petronella Thienpont viduus Joanna Maria Buydens                                             

Zij  ex Meerbeke oud 22 jaar bij huwelijk in 1781

 

Huwelijk op 24/05/1781 met tt. Francisco De Cooman ( L )  en Christiano Eeckhaud ( L )

Hij + 25 april 1829 fs; Petrus en Petronella Thienpont viduus Maria Anna Goossens oud 90 jaar

 

GOOSSENS Maria Anna ex Meerbeke oud 57 jaar dv. Petrus vrouw van Emmanuel Bicqué op 15.07 , niet in de parochieregisters
 

 


10/04/1782 ° Anna Catharina        

P. Petrus Goosens ( L )      

M. Geertruidis Bicque ( L )                           -  + 26/04/1782

 

17/04/1783 ° Maria Theresia         

P. Adrianus Haegeman ( L ) 

M. Maria Theresia De Troij ( NL )              - Huwt Adrianus Prové ex Idegem in 1802 -

 

05.01.1786 ° Joannes Franciscus
P. Jan Baptiste Goossens ( NL )
M. Catharina Buydens ( L )                          - hij + 28.04.1800 , aangifte van overlijden door zijn vader en door zijn broeder Jan Baptiste -

 

22/09/1788° Josephus
P. Petrus Joannes Bicke ( L )
M. Maria Joanna Goossens ( NL )              - Huwt Bernardina Snijders in 1818 , geen nageslacht -

26.02.1792 ° Maria Joanna
P. Jan Baptiste Bicque
M. Maria Anna Bicque                                 - Huwt Petrus Van Eesbeke in 1815 , geen nageslacht -

 

22.02.1795 ° Angelina                                  
P. Guilielmis Bicque
M. Maria Theresia Haegeman                    - Huwt Carolus Van Eesbeke in 1822 , zij + in 1863 oud 68 jaar -

01.06.1798 ° Dominicus , burgerlijke
tt. Josephus Haegeman
tt. Maria Theresia Bické                              - Huwt Catharina Van Eesbeke in 1822 , hij + in 1823 oud 25 jaar , kinderloos -

02/10/1801  ° Petrus Josephus
P.  Petrus Goossens 77 jaar ex Meerbeke
M. Petronella Goossens 27 jaar ex Meerbeke


BICQUé Jan Baptiste x DE BONT Anna Catharina ex Meerbeke

 


Burgerlijk huwelijk in Ninove op 11/10/1798

Hij ° in Denderwindeke als zv. Guillielmus Emmanuel Bické en Anna Maria Buydens
Zij ° 1778 in Meerbeke dv. Adriaen Van Bont en Joanna Christina Weverbergh

19/09/1806 ° Joanna Maria
P. Petrus Joannes Bicqué
M. Joanna Cornelia De Bont                  - zij x David Van Eesbeek overleden in Jumet op 27.04.1871 , zij was huishoudster , haar man was koolmijner -
 

BICKé Joannes ex hac x KESTENS Maria Theresia ex Pamel


circa 1807 in Meerbeke ° Maria Anna
                                                                                               - zij x in 1832 met Alfonsus De Dyn ex Nieuwenhove

circa 1813 in Meerbeke ° Maria Catharina                      
                                                                                               - zij overleed op 20/12/1820 in Denderwindeke oud 7 jaar , ex Meerbeke -
                                            

 BICQUé Josephus x SNIJDERS Bernardina    ( BICKé vel scribitur BICQUé )


Burgerlijk huwelijk op 29.01.1818

Huwelijk op 03/01/1818 van :
Josephus Bicqué ex hac fs. Emmanuel ex hac en Maria Anna Goossens ex Meerbeke oud 29 jaar , hij ° 21.09.1788
Bernardina Snijders ex hac fa. Joannes Henricus ex Nieuwercapelle naast Leuven en Maria Antonia Van Cauter ex hac oud 28 jaar , zij ° 12.09.1789
tt. Dominicus Bicqué en Angelina Bicqué

Hij + 11/07/1831 fs. Emmanuel en Maria Anna Goossens viduus Bernardina Snyders oud 42 jaar , aangifte door zijn broer Pieter Joseph " particulier " en door Jacobus Dumongh dienstbode

Zij + 25/06/1826 fa. Joannes Henricus en Maria Antonia Van Cauter uxor Josephus Bické , 37 jaar
 05/04/1819 ° Constantinus Benedictus
P. Emmanuel Bické
M. Maria Antonia Van Cauter                                                     - hij + op 27/03/1833 oud 14 jaar -

29/11/1820 ° Maria Catharina
P. Dominicus Bicqué
M. Maria Antonia Van Cauter ava pueri                                    - zij + 15/10/1832 oud 13 jaar , aangifte door haar oom Pieter Joseph en doro Joseph Biesemans 33 jaar landbouwer en gebuur -

06/07/1823 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Bicque
M. Rosalia Snyders                                                                    - hij + 25/03/1841 oud 17 jaar -


BICKé Dominicus x VAN EESBEKE Catharina

 


Huwelijk op 12/06/1822 van :
Dominicus Bické fs. Emmanuel ex hac en Maria Anna Goossens ex Meerbeke oud 25 jaar
Catharina Van Eesbeke fa. Petrus Joannes en Catharina D"Hauwen ( lees : Dauw ) oud 24 jaar
tt. Petrus Joannes Bické en Maria Buyl

Hij + 17/10/1823 oud 25 jaar maritus Catharina Van Eesbeke , overleden in het huis van zijn schoonvader Petrus Van Eesbeke in de wijk Meersvoorde

Zij x2 in 1826 met Jan Baptiste Vranckx
 


BICKé Petrus Josephus 1x LEBACQ Joanna Maria ex Lembeek

 


Huwelijk op 17/11/1831 van :
Petrus Josephus Bické ex hac fs. Emmanuel en Maria Anna Goossens oud 30 jaar
Joanna Maria Lebacq ex Lembeek fa. Christiaan en Petronella De Backer oud 37 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Sophia Priem

Zij + 03.09.1832 oud 38 jaar dv. wijlen Christiaen en wijlen Petronella De Backer vrouw van Pieter Josephs Bické
 

02/09/1832 ° Yvo Maria Alexander      
P. Alexander Lebacq   
M. Maria Theresia Bické
 

BICKé Petrus Josephus 2x DE SMET Maria ex Pollare

Hij + 21/10/1888 fs. Emmanuel maritus Maria De Smet per annos multos hujus civilis communitatis secretarius , 87 jaar en 21 dagen

P.S. : de doopnamen zijn verschillend van de voornamen gebruikt in het kadaster

Dit gezin verdeelde tussen

1) Firmin
2) René , pastoor
3) Odile , dienstmeid van haar broer pastoor

03/08/1835 ° Honoria Angelina            
P. Josephus Franciscus De Smet        
M. Angelina Bické                                                                       - zij + 15/04/1867 oud 31 jaar en 9 maand ( + als Honorata Angelina Francisca ) -

06/01/1837 ° Seraphinus Carolus Judocus          
P. Carolus Van Eesbeke   
M. Judoca De Nayere                                                                   - hij + 21/05/1839 oud 2 jaar -

21/11/1838 ° Sophia Joanna  
Jan Baptiste De Smet 
M. Sophia Priem                                                                            - zij + 10/05/1882 oud 42 jaar en 5 maand celebs -

11/05/1841 ° Carolus Judocus           
P. Carolus Van Eesbeek   
M. Judoca De Nayere

19/07/1843 ° Justina Adriana Joanna                   
P. Adrianus Priem    
M. Joanna De Smet                                                                      - zij + 06/01/1873 oud 29,5 jaar -

30/08/1845 ° Maria Catharina Leonia                   
P. Ivo Maria Alexander Bické   
M. Catharina De Smet

24/10/1847 ° Alexia Petronilla Constantia
P. Petrus De Smet
M. Constantia Van Bergchem                                                    - hij + 26/06/1862 oud 15 jaar -

28/08/1850 ° Petrus Felix
P. Petrus Joannes Van Eesbeek
M. Felicitas De Smet

19/01/1855 ° Odila Maria Honorina ( s.c. )
P. Firmin Bické
M. Honorina Bické                                                                      - zij vergezelt haar broer pastoor , zie Kadaster Denderwindeke nr. 3359. -
 

BICKé Franciscus ex Meerbeke x HAELTERMAN Joanna

Huwelijk op 07/07/1864 van Franciscus Bické ex Meerbeke en Joanna Haelterman  ex hac et in hac met tt. Carolus Haelterman en Maria Elisabeth Bické

31/07/1865 ° Emilius ( s.c. gedoopt door Francisca Vanden Eynde )
P. Petrus Haelterman
M. Joanna Maria De Praet                                           - hij x in 1891 met Francisca Langlot -

30/05/1868 ° Cyrillus
P. Gaspar Bické
M. Petronilla Bilterijs
 

BICKé Firmin x KESTENS Victorina

Huwelijk op 09/06/1873 met tt. Petrus Van Eesbeke en Delphina Kestens

Zij + 11.02.1892 fa. Petrus Josephus en Maria Theresia Vande Perre uxor Firmin Bické , 40,5 jaar

13.11.1871 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Haeltermans
M. Maria Elisabeth Bické

19.03.1874 ° Amelia ( Emma )  Maria Josepha
P. Josephus Kestens
M. Maria De Smet                                                                              - zij + 27.08.1890 oud 16,5 jaar -

09.02.1876 ° Irena Maria Josephina
P. Petrus Josephus Bické
M. Maria Anna Vande Perre

11.08.1877 ° Hector Petrus Maria
P. Petrus Josephus Bické
M. Maria Catharina Kestens                                                         -  hij x in 1915 met Maria Joanna Cornelis -

26/03/1879 ° Robertus Maria Josephus
P. Petrus Josephus Kestens
M. Sophia Joanna Bické

02/07/1887 ° Carolus Renatus
                                                                                                           -  hij + 06/08/1887 oud 1 maand en 4 dagen -
 

BICKé Emilius x LANGLOT Francisca


Huwelijk op 03/10/1891 van :
Emilius Bické fs. Franciscus en Joanna Haelterman
Francisca Langlot fa. Eduardus en Hortentia Van Snick
tt. Edmondus De Smet en Justina Langlot
 

 

 

BIESELEIJDEN* Joannes Baptiste x THIENPONT Catharina

 


hij ex Pamel of ex Okegem zv. Guilliam en Josina Steppe
 

Zij is fa. Martinus ex DW. en Joanna Catharina Malfroidt ex Voorde

 

Huwelijk op 08/11/1770 met tt. Joannes Buseleijden en Petrus Thienpont

Hij + 03.09.1811 ex Okegem fs. Guilielmus en Judoca Steppe maritus Maria Catharina Thienpont , circa 78 jaar

 

Zij + 19/12/1819 fa. Martinus ex hac et Joanna Catharina Malfroidt ex Voorde vidua Jan Bte Bieseleyden ex Okegem , 78 jaar , lid van confraterniteit van OLV , op 19/12
 


22/02/1772 ° Maria Theresia            

P. Petro Francisco Thienpont        

 M. Maria Theresia Bieselijnen                            - zij + op 01/06/1786 oud 13 jaar  ( in feite 14 ) -

 

20/01/1775 ° Maria Judoca               

P. Egidio Van Cutsem                  

M. Maria Judoca Bieselijn                                    - zij x in 1801 met Petrus Franciscus Jous , zij overleed in Nieuwenhove in 1833 -

 

21/01/1777 ° Joanna Catharina        

P. Joannes Baptiste Thienpont      

M. Joanna Catharina Barbé                                 - zij x in 1807 met Nicolaas Herremans viduus Joanna Maria Timmermans , zij + in 1863 oud 86 jaar -

 

01/09/1778 ° Petrus Franciscus        

P. Petrus Thienpont                      

M. Catharina O                                                        hij + op 10/09/1778 oud 10 dd

 

10/05/1780 ° Egidius                          
P. Egidius Wauters ( NL )             

 M. Maria Anna Cardoen  ( L )                             - hij + 19/04/1847 oud 68 jaar celebs -

 

29/05/1782 ° Joannes Franciscus    

P. Joannes Franciscus De Cooman ( NL )  

M. Elisabeth De Mul ( NL )

 

15/03/1784 ° Franciscus                   

P. Franciscus De Pelsmaeker ( NL )   

M. Catharina Cieters ( NL )

26.12.1785 ° Constantinus
P. Jan Baptiste Vierendeel ( NL )
M. Anna Catharina Evens ( NL )                            hij x Antonia Maetens in 1810 , hij x2 met Livina De Mul in 1831 -

08.03.1791 ° Victoria
P. Franciscus Verckens
M. Elisabeth Vierendeel


BIESELIJDEN Constantinus x MAETENS Antonia

 


Op 20/12/1810 huwelijk van :
Constantinus Bieseleyden fs. Jan Baptiste ex Okegem en Joanna Catharina Thienpont ex hac oud 25 jaar
Antonia Maetens ex hac fa. Emmanuel en Anna Maria Vander Straeten oud 22 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Egidius De Smet

Hierbij werd voorkind geboren op 11/11/1810 gelegitimeerd

Zij + 21.07.1820 in Pollare , zij overleed op straat in Pollare in " de Boschstraete "
 

26/03/1812 ° Maria Theresia
P. Nicolaus Herremans
M. Maria Joanna Anckaert

14/03/1814 ° Victoria
P. Jan Baptiste Civilio
M. Victoria Bieselijden

09/06/1816 ° Maria Joanna
P. Constantinus Herremans
M. Joanna Van Bellinghen                                    - zij + op 04/03/1817 oud 6 maand  ( in feite 8 maand ) -

24/07/1818 ° Adrianus Franciscus
P. Adrianus Franciscus De Caluwé
M. Barbara Jous                                                      - hij + 22.10.1822 oud 4 jaar zv. Constantinus en wijlen Antonia Maeten , overleden in ouders huis te Nijken )

 

BIESELEYDEN Constantinus x DE MIL ( DE MUL ) Livina ex Galmaarden
 


Burgerlijk huwelijk op 20.01.1831 van :

Constantinus Bieseleyden , ° 26.11.1785 zv. Jan Baptiste en Joanna Catharina Thienpont
Livina De Mul ° 21.05.1801 in Galmaarden dv. Petrus Joannes De Mil en wijlen Maria Catharina Penninckx overleden in Galmaarden
 

Kadaster nr. 33 : Constant Bieseleijden heeft 26,40 ares eigendom met een huis op de Sijpmeersschen

16/05/1831 ° Jan Baptiste
P. Egidius Bieseleyden
M. Maria Theresia Heremans

27/05/1833 ° Joanna Catharina              
P. Joannes Franciscus Bieselijden    
M. Maria Elisabeth Vanden Haute

17/03/1836 ° Maria Josepha                    
P. Carolus De Mul           
M. Maria Josepha Carion

01/08/1839 ° Carolus Ludovicus         
   P. Petrus Joannes Heeremans    
M. Elisabeth De Mel                                                               - hij + 09/08/1839 oud 8 dagen -

04/07/1840 ° Carolus Ludovicus           
P. Carolus Ludovicus Trimpont           
M. Victoria Bieseleyden                                                         - hij + 06/07/1840 oud 2 dagen -

19/01/1842 ° Maria Theresia                  
P. Carolus Ludovicus Trimpont     
M. Maria Theresia Herremans                                               - zij + 24/02/1842 oud 1 maand -


 BIESEMANS Jan Baptiste x VAN CRAENENBROECK Joanna Maria

 

Hij + op 6 Germinal jaar XX in Pamel
 

Zij + 23.11.1792 in Pamel

 


Doopregisters Pamel

Biesemans Jan Baptiste  , ° 04.08.1740 in Pamel zv. Philippus en Elisabeth Troch
P. Jan Baptiste De Vos
M. Catharina De Coen
 

 

Huwelijk op 28/02/1764 met tt. Martinus De Quick en Cornelis Van Eesbeek .

 

Blijkbaar woonde het gezin in Pamel ( zie verder )

Zij is dv. Jan Van Craenenbroeck fs. Hendriks en Petronella Vander Cammen , zie Wedergrate nr. 232 , Staten van Goed in Wedergrate

 

 

BIESEMANS Petrus ex Pamel ( L )  x VANDER VELDEN Berlindis ex Denderwindeke ( NL )

 

 

Huwelijk op 13/01/1791 met tt. Maximiliaan en Benedictus Biesemans

Hij is fs. Jan & Judoca Van Craenenbroeck , 25 jaar

Zij is fa. Petri & Anna Maria Quint , 20 jaar

Hij + 03/12/1839 ex Pamel fs. Carolus en Maria Van Craenenbroeck viduus Berlindis Vande Velde , 76 jaar

 

Zij + 05/05/1828 uxor Petrus Biesemans
 

 

Volkstelling anno 1796 :

Biesemans Pieter x Vander Velden Berlindis ( 4 )

  1. Biesemans Pieter , 30 jaar , landbouwer , ex Pamel sinds 6 jaar in de parochie
  2. Vander Velden Berlindis , 22 jaar , vrouw
  3. Biesemans Dominicus , 3 jaar , zoon
  4. Biesemans Maria Catharina , 1 jaar , dochter

Kadaster nr. 35 : Petrus Biesemans is eigenaar van 1.19.10 hectare met een huis te Nijken. Dit gaat volledig naar zijn zoon Carolus Biesemans , zie kadaster nr. 923

05.02.1791 ° Petrus Joannes
P. Joannes Biesemans
M. Maria Anna Kincq                                                                     - hij + 03.06.1791 oud 3 maand -

19.07.1792 ° Dominicus
P. Maximiliaen Biesemans
M. Maria Petronilla Vander Velden

17.12.1794 ° Maria Catharina                                                      
P. Joannes Jous
M. Maria Cecilia Vander Velden                                                - zij + 28/09/1810 oud 16 jaar in de epidemie   

07.02.1798 ° Petrus Josephus , burgerlijke aangifte , vader is geletterd , de 2 getuigen zijn ongeletterd
tt. Pieter Geerts
tt. Anna Catharina Biesemans                                                     - hij x Maria Catharina De Bont in 1822 , hij x2 met Maria Josephina Suys , hij + in 1876 -

04.06.1800 ° Petronilla , burgerlijke stand
tt. Peeter Joannes Stockmans 26 jaar in Pamel
tt. Adriana Biesemans 22 jaar in Pamel                                    - zij + 14/09/1801 oud 1,5 jaar -
 
19/08/1802 ° Isabella Constantia
P. Petrus Josephus Stockmans 30 jaar
M. Maria Magdalena Biesemans                                                 - zij + 01/09/1836 zuster van de 3de regel van St. Franciscus , 34 jaar -

13/12/1804 ° Carolus Judocus
P. Cornelius De Smet 26 jaar
M. Joanna Catharina De Dijn                                                       - hij x in 1833 met Maria Joanna Van Neygen , hij + in 1876 -

29/07/1807 ° Petrus Livinus
P. Livinus Modderie
M. Alexandrina Leirens                                                                - hij + 31/05/1810 oud 3 jaar -

02/04/1812 ° Sophia
P. Dominicus Modderie
M. Sophia Van Heghen ex Voorde

 

BIESEMANS Petrus Josephus 1x DE BONT Maria Catharina

 


Huwelijk op 13/05/1822 van :
Petrus Josephus Biesemans fs. Petrus ex Pamel en Berlindis Vande Velde ex hac oud 24 jaar
Maria Catharina De Bont fa. Adrianus en Catharina Roosens ex Nieuwenhove oud 22 jaar
tt. Carolus Biesemans en Isabella Constantia Biesemans broer en zuster van de bruidegom

Hij x2 in 1835 met Maria Josephina Suys
 

In het kadaster vermeld als Joseph Biesemans , hij woont op de Plaats op het perceel  C419 , zie Popp.

12/02/1823 ° Berlindis
P. Adrianus De .....
M. Berlindis Vande Velde                                                        - zij + 05/04/1826 oud 4 jaar -

01/10/1824 ° Petrus 
P. Petrus Biesemans  
M. Catharina Baetens ( onduidelijke familienaam )             - hij + 21/06/1833 oud 8 jaar -

05/10/1826 ° Dominicus
P. Petrus Joannes De Bont
M. Maria Lucia Doom                                                               - hij x Christina Eeckhoudt in 1852  -

13/12/1828 ° Livinus
P. Matheus Roosens
M. J. Biesemans                                                                         - hij + 20/02/1830 oud 1 jaar -

06/01/1831 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Judocus Biesemans
M. Catharina De Vos                                                                - hij + 31/05/1833 oud 2 jaar -

27/10/1833 ° Petrus Josephus
P. Petrus Roosens          
M. Maria Joanna Van Neygen                                                 - hij x Amelia Van Eesbeek , hij + in 1872 oud 39 jaar -
 

BIESEMANS Josephus 2x SUYS Maria Josepha

 


Huwelijk op 17/09/1835 van :
Josephus Biesemans ex hac fs. Petrus en Berlindis Vande Velde viduus Maria Catharina De Bont oud 37 jaar
Maria Suys fa. Antonius en Joanna Catharina Ghyssels oud 29 jaar
tt. Ferdinandus Suys en Catharina Suys

Hij + 25/02/1876 fs. Petrus en Berlindis Vande Velde viduus Maria Catharina De Bont maritus Maria Josepha Suys , 78 jaar

Zij + 17.02.1884 fa. Antonius en Joanna Catharina Gyssels vidua Josephus Biesemans , 79 jaar
 


10/01/1837 ° Lucia         
P. Dominicus Van Eesbeek       
M. Maria Theresia Haelterman                                            - zij + 30/01/1837 oud 20 dagen -

15/11/1839 ° Catharina Joanna          
P. Dominicus Biesemans     
M. Joanna Suys                                                                      - zij x Jan Baptiste Van Belle , zij + in 1872 oud  33 jaar -

02/10/1841 ° Carolus Ludovicus        
P. ( Carolus Judocus ? ) Judocus Biesemans      
M. Petronella Suys                                                                - hij + 06/09/1865 oud 24 jaar -

05/02/1844 ° Judocus   
P. Judocus Elias Verckens   
M. Francisca Suys

09/12/1846 ° Joanna         
P. Petrus Van Assche  
M. Joanna Suys                                                                       - zij + 05/04/1848 oud 2 jaar -

Antonius                                      
                                                                                                  - hij + 1874 oud 36 jaar fs. Josephus en Maria Suys , lijkt me ongeloofwaardige ouderdom , ook geen doopsel gevonden -

 

BIESEMANS Carolus Judocus x VAN NEYGEN Joanna Maria

 


Huwelijk op 04/07/1833 met dispensatie voor 4degraadsverwantschap van :
Carolus Biesemans fs. Petrus en Berlindis Vander Velden oud 28 jaar
Joanna Maria Van Neygen fa. Cornelis en Barbara Rollier oud 18 jaar
tt. Romanus Clavie en Sophia Biesemans

Hij + 17/06/1876 fs. Petrus en Berlindis Vander Velden viduus Maria Joanna Van Neygen oud 71,5 jaar

Zij + 02/11/1864 fa. Cornelis en Barbara Rollier , 50 jaar en 1 maand
 

26/06/1834 ° Petrus    
P. Petrus Biesemans         
M. Barbara Rollier                                                        - hij + 28/10/1872 oud 38 jaar -

22/03/1836 ° Vitalis        
P. Petrus Josephus Biesemans      
M. Joanna Catharina Van Nijgen                              - hij x Lucia Somers , zij + in 1874 -

16/06/1838 ° Nathalia      
P. Remaclus Van Neygen         
M. Maria Josepha Suys                                             - zij x Carolus Vander Poorten ex Pollare in 1863 -

23/12/1840 ° Aloysius   
P. Jan Baptiste Bruylant   
M. Anna Catharina Kindekens                                  - hij + 03/03/1845 oud 4 jaar -  

19/09/1843 ° Barbara    
P. Dominicus Biesemans   
M. Barbara Rollier

10/10/1845 ° Aloysius   
P. Jan Baptiste Bruyland    
M. Joanna Vander Velden                                           - hij x in 1870 in Zandbergen met Francisca Goossens ex Zandbergen -

29/04/1848 ° Maria Ludovica
P. Petrus Biesemans
M. Isabella Constantia De Coninck                           - zij + 18/08/1852 oud 4 jaar -

15/08/1851 ° Edmundus
P. Vital Biesemans
M. Nathalie Biesemans                                               - hij x in 1871 in Zandbergen met Sylvia Goossens ex Zandbergen , hij x2 Maria Leonia Verbustel , overleden in Zandbergen in 1922 -

10/05/1856 ° Sidonia
P. Petrus Biesemans
M. Barbara Biesemans

07/06/1859 ° Maria Ludovica
P. Aloysius Biesemans
M. Petronella Braeckman
 

BIESEMANS Dominicus x EECKHOUT Christina


Huwelijk op 4 juli 1853 van :
Dominicus Biesemans fs. Petrus Josephus en Maria Catharina De Bont oud 27 jaar                 ( parochieregisters vermelden verkeerdelijk Maria Catharina De Roeck )
Christina Eeckhoudt ex hac fa. Eligius en Judoca Willems oud 33 jaar
tt. Philippina Eeckhoudt en Catharina Biesemans

Zij + 12/10/1875 fa. Eligius en Judoca Willems uxor Dominicus Willems , 53 jaar en 3 maand

14/04/1854 ° Octavus Josephus
P. Petrus Josephus Biesemans
M. Josine Willems                                                                         - hij + 11/03/1862 oud 8 jaar -

24/07/1857 ° Maria Victorina
P. Petrus Joseph Eeckhout
M. Maria Josepha Suys

12/02/1860 ° Petronella
P. Petrus Biesemans
M. Joanna Catharina Eeckhout

02/07/1863 ° Ida Joanna
P. Petrus Joannes Eeckhout
M. Catharina Biesemans
 

BIESEMANS Petrus ex DW x VAN EESBEEK Amelie ex DW

 


Huwelijk op 6 juni 1861 van :
Petrus Biesemans fs. Petrus Josephus en Maria Catharina De Bont oud 28 jaar
Amelia Van Eesbeek fa. Petrus en Elisabeth De Vidts oud 23 jaar
tt. Joannes Van Eesbeek en Catharina Biesemans

Hij + 02.01.1872 fs. Petrus Josephus en Maria Catharina De Bont maritus Amelia Van Eesbeek , 39 jaar

Zij x2 met Petrus Priem : haar overlijdensattest luidt :

Van Eesbeek Amelie vidua 1° Petrus Biesemans , 2° Ludovicus Priem , geen ouders vermeld , oud 69 jaar 1 maand en 22 dagen , op 04/11/1906
 

24/02/1862 ° Victorina
P. Jan Baptiste Van Eesbeek
M. Maria Josepha Suys

15/01/1866 ° Josephus
P. Josephus Biesemans
M. Delphina Eeckhout

BIESEMANS Vital x SOMERS Lucia

 


Huwelijk op 27/06/1866 van :
Vital Biesemans en Lucia Somers met tt. Judocus Biesemans en Joanna Maria Van Eesbeke

Zij +  10/06/1874 filia Berlindis oud 32 jaar uxor Vital Biesemans
 29.09.1873 ° Maria Cesarina
P. Petrus Schiettekat
M. Barbara Biesemans                                                                       - zij + 13.04.1875 oud 2 jaar -

geen datum ° Maria Josephina
                                                                                                              - zij x in 1891 met Josephus Allebosch ex Zandbergen -
 

BIESEMANS Jan Baptiste ex Vollezele x BEELEN Jacoba


Huwelijk op 05.05.1892 van :
Jan Baptiste Biesemans ex Vollezele fs. Petrus Joannes en Josephina Wauterickx
Jacoba Beelen fa. Thomas en Amelia Monté
tt. Eduardus Beelen en Celina Wauterickx