Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter B

Familienamen beginnend met B , 6de deel


BRUYLANT

 

 

BRUYLANT Adriaan fs. Pieters  1x MAES Clara

 

Verloving in Meerbeke op 17.04.1612 met tt. Paulus Casteur , Nicolaes De Dijn , Adriana Van Belle en Syncken De Dijn en huwelijk in Meerbeke op 05.06.1612
 


Zij is dv. Hendrik en Berlindis De Cooman

In 1640 werd er verkaveld tussen de 6 staken van dit huwelijk

1) Pauwel
2) Adriaen
3) Jooris
4) Anna x Guilliam Vande Plassche

en de onderjarige zusters

5) Beycken
6) Berlindis

Hij erkent in 1632 een rente van 6 guldens voor Juffrouw Cathelijne De Vlaeminck , hij is vermeld als Adriaen fs. Pieters
Hij erkent in 1633 een rente van 6 guldens ten proffijte van Nicolaes De Ro

Hij koopt in 1634 het deel van wijlen Elisabeth Maes die gehuwd was met Coenraed Van Urseele en waaruit één dochter met name Elisabeth Van Urseele
 

 

 

24/04/1613 ° Paulus                     

P. Paulus Gasteur                 

M. Berlindis De Cooman                       - zie SvG , hij naar Ninove met nageslacht aldaar -

          

17/04/1615 ° Anna                       
P. Adriaan Nerincx             

M. Anna Plecx                                       - x Guilliam Vanden Plassche , worden inwoners van Brussel , zie het landboek van 1674 -

 

14/01/1617 ° Elisabeth                 

P. Adrianus Maes               

M. Elisabeth Vanden Inde                    - vroegtijdig overleden -

 

25.02.1618 ° Adrianus
P. Adrianus Maes
M. Judoca Busgets                                 - hij naar Meerbeke , is waard in de Engel en talrijke kinderen met Joanna De Doncker in Meerbeke

 

14/02/1621 ° Georgius                

P. Georgio De Donckere     

M. Anna Roelants                                - x1 Martina Cools , x2 Josina Van Ginderdeuren -

 

10/03/1623 ° Petronella                

P. Petrus De Deckere          

M. Adriana Van Belle                           - vroegtijdig overleden -

 

07/05/1626 ° Barbara                   

P. Guilielmuq De Donckere  

M. Barbara Huyghe                               - zie SvG -

 

04/02/1629 ° Berlinde                  

P. Joannes Plecke               

M. Berlinde Donckers                           - zie SvG -

 

 

BRUYLANT Adriaan 2x VAN CRAENENBROECK Geerdijne dv. Reynier

Zij x2 met Pieter Van Herreweghen

 


Verloving op 03/10/1632 en huwelijk op 29/10/1632 met tt. Jan De Coster

anno 1633 : Adriaen Bruylandt en Geerdijne Van Craenenbroeck kopen een behuisde hofstede van Jan Maes en diens kinderen

anno 1646 : zij erkent een rente aan Cornelis Van Outers

 

 

03/11/1632 ° Petrus              
P. Petrus Verckens                                 

M. Anna Van Craenenbroeck

 

30/08/1636 ° Catharina         

P. Henricus Van Craenenbroeck             

M. Catharina De Masenere
 

08/04/1638 ° Angelus                  
P. Angelus Everaerts           

M. Joanna Plecke                                                               - vroegtijdig overleden -


 

 

BRUYLANT Jooris  1x COOLS Martina

 


Huwelijk op 03/11/1642 met tt.
Adriano Bruijlant en Joanna Du Pres


Zij is dv. Arnaut Cools en Jenneken Vanden Bempden , zij kregen 270 guldens bij hun huwelijk van haar moeder

 

Zij overleed op 31.10.1668 , een staat van goed werd opgesteld

Houder van het sterfhuis : Jooris Bruylandt

4 kinderen

1) Pauwel " ghetrout "
2) Marie 19 jaar
3) Pieter 14 jaar
4) Philips 7 jaar

V.P. Adriaen Bruylandt als broeder van de houder
V.M. Jan Cools als broeder van de overledene

 

Hij + 07.01.1682

 

X2 met Josina Van Ginderdeuren    

 

Nakomelingschap uit dit huwelijk bij 3 personen : Pauwel , Marie en Pieter , Philips is " uytslants "

anno 1643 : hij koopt van zijn broeder Adriaen Bruylant fs. Adriaens een hofstede te Roost groot 90 roeden

   

       

25/07/1643 ° Paulus                  

P. Paulus Bruylant                          

M Joanna Vanden Bempden                     - huwt Josine De Groote , met nakomelingen -

 

15/06/1646 ° Arnoldus              

P. Arnoldus Cools                          

M. Adriana Van Belle                                 - vroegtijdig overleden -

 

11/09/1647 ° Arnoldus             

P Arnoldus Cools                           

M Barbara Bruylant                                  - vroegtijdig overleden -

 

17/11/1649 ° Maria                  

P. Petrus De Caesmaecker             

M. Maria Cools                                         - x Livinus Vanden Storme -
 

08/06/1653 ° Petrus                 

P. Petrus Bruylant                         

M. Judoca Rampelberch                           - x Pieternelle De Cooman , met nageslacht -

 

05/03/1662 ° Philippus            

P. Philippus Bruylant                    

M. Joanna Vanden Bempt                      - hij is uit het land vertrokken , zie de verkaveling van de erven van zijn ouders - 

 

 

BRUYLANT Jooris   2x VAN GINDERDEUREN Josina

 


Hij + op 07/01/1682 , een liquidatie gebeurde na zijn overlijden

 

Zij is de dochter van Gillis Van Ginderdeuren en Anna Cools die beiden aan de pest overleden in Okegem

 

Huwelijk op 05/08/1669 met tt. Joannes Cools en Petro De Coster

 

Hieruit één kind met nageslacht in de verkaveling van 1720 : de weesen van Jan Bruylandt fs. Jooris
 

 

18/06/1670 ° Adrianus            
P. Bernardo Van Brueseghem       

M. Adriana De Vuijst                    - vroeg overleden -
 

15/05/1672 ° Joanna

tt. Joanne Fontaine                      - in leven bij de staat van goed van hun halfbroer Pieter in 1692 , reeds overleden in 1720 -

 

11/03/1675  ° Adriana         

tt. Adrianus Bruylant                  - in leven bij de staat van goed van hun halfbroer Pieter in 1692 , reeds overleden in 1720 -

 

02/10/1679  ° Joannes     

tt.                                                  - hij is de enige zoon uit dit huwelijk die in leven bleef , hij was erfgenaam van de vaderlijke zijde bij de verdeling anno 1720 , hij x Petronella Schutijser -
 

 

BRUYLANT Paulus x DE GROOTE Josine

Zij woont anno 1728 in Ophasselt en stelt zich borg over haar zoon Christoffel , zie schepenbrieven anno 1728

 


Oudste zoon van Jooris & Martijne Cools
 

Zij is fa. Jan De Groote en Anna Van Eesbeke , kleindochter Jooris De Groote en Judoca sBackers en van Eloij Van Eesbeke en Anna Ondermerckx

 

In feite komt dit huwelijk neer op een verzamelde kwartierstaat van alle belangrijke familie van Denderwindeke

 

Huwelijk op 08/11/1665 met tt. Jacobus Cools en Arnoldus Bruylant
 

Opnieuw als huwelijk ingeschreven op 22/06/1667 met tt. Petro De Coster en Joann(a) De Doncker

Hij is Armmeester van Denderwindeke in 1674

Hij liet 5 kinderen na


anno 1720 verkopen Christoffel , Jan , Lucas en hun zuster Joanna en ook over de wezen van wijlen Jooris aan Philips Carion
 

 

 

28/02/1668 ° Martina              
P. Eligius Van Eeesbeke
M. Martina Cools                                     - vroegtijdig overleden -

 

21/09/1670 ° Joanna                
P Joannes Cools                           

M. Josina Van Eesbeeck                          - zij is ongehuwd anno 1720 , zij woont anno 1750 in Geraardsbergen , bleef ongehuwd -
 

06/03/1673 ° Cornelius           
tt. Cornelis De Ro                                    - vroegtijdig overleden -

 

08/01/1676 ° Georgius            
tt. Georgio Bruijlant                               - Huwt Catharina Obelé , hij + in 1716 met achterlating van 5 kinderen -

 

07/11/1678 ° Livinus              
tt. Livinus Vanden Storme                     - vroegtijdig overleden -

 

27/02/1681 ° Cornelis             
tt. Cornelius De Ro                                  - vroegtijdig overleden -

 

25/11/1683 ° Christophorus    
tt. Christophoro De Ro                           - Huwt Maria De Saegher -    
  

 

15/07/1686 ° Petrus                
tt. Petro Bruylant                                    - vroegtijdig overleden -

 

15/09/1689 ° Josine                
tt. Anthonius Prieels                              - vroegtijdig overleden -

 

12/12/1693 ° Joannes              
tt. Barbara Faute                                   - Hij woont anno 1736 in Onkerzele , hij verkoopt anno 1736 erfgoeden op de Biest en te Renderstede -

geen datum ° Lucas                          
                                                                - Huwt Joanna Lievens met nageslacht -

 

 

BRUYLANT Philippus x TIMMERMANS Maria

 


Huwelijk op 02/05/1671 met tt.
Petrus Bruylant en Christophorus De Pon

 

Zij is de weduwe van Christoffel De Pon die overleed op 25.08.1670

 

Geen hoirs uit dit huwelijk
 

 BRUYLANT Pieter x DE COOMAN Petronella

Hij is fs. Jooris en Martijncken Cools

 


Huwt in 1681 in Pollare cfr. de parochieregisters aldaar

 

Hij + 14.11.1692 , een staat van goed werd opgesteld met vermelding van de 5 kinderen te weten :

Overledene : Pieter Bruylant op 14.11.1692

Houder : Pieternelle De Cooman

1) Marieken oud 8 jaar en 4 maand
2) Pieter oud 4,5 jaar
3) Catharina ook 4,5 jaar
4) Cornelia oud 2 jaar
5) Josyne oud omtrent 6 weken

voogd paterneel : Pauwel Bruylant
voogd materneel : Pieter D'Herde

Bij het voorleggen van de staat van goed is Pieternelle hertrouwd met Jan Roosen

 

 

22/02/1682 ° Elisabeth            
tt. Cornelis De Ro                                          - vroegtijdig overleden -

 

02/02/1683 ° Joannes              

tt. Joannes Vander Stock                               - vroegtijdig overleden -

 

26/12/1684 ° Maria                 
tt. Philippus Bruylant                                     - zij x Petrus Cardoens -

 

04/09/1688 ° Petrus                

 tt. Petrus Prieels                                             - x Petronella De Clippel met nageslacht ,  hij reeds overleden in 1728 -

 

Gemini       ° Catharina         

tt. Catharina De Cooman                               - zij x in 1714 met Guilielmus De Cooman , hieruit 2 kinderen , zij overleden in Pollare in 1719 -

 

02/06/1691 ° Cornelia              

tt. Cornelis De Ro                                           - zij x Pieter Jous fs. Jans , zie SvG bij zijn overlijden in 1754 -

 

14/03/1693 ° Josina                  

tt. Jan Valck                                                     - zij x Pieter Van Landuyt ex Kersksen , zij overleed in Ninove in 1774 als vidua Petrus Van Landuyt -

 

 

 

BRUYLANT Philippus x DE SMET Maria

 

Huwt in 1692 in Pollare cfr. parochieregisters van Pollare , zie aldaar

 


Hij overleed op 29.01.1712 , een SvG werd opgesteld voor zijn 3 kinderen

 

Houderigge : Maria De Smet

3 kinderen

1) Corneele omtrent 20 jaar
2) Jan omtrent 14 jaar
3) Jacobus omtrent 7 jaar

V.P. Gillis Van Herreweghen
V.M. Pieter Valck
 

 

22/02/1695 ° Cornelie                               

tt. Cornelis Persoons  

 

20/08/1700 ° Joannes                             

P. Joannes Du Pon                                                           - Huwt Anna De Vogel -

 

26/02/1707 ° Norbertus Philippus alias Jacobus

P. Jacobus Persoons                   

M. Martina De Smet                                                        - Huwt Joanna Maria De Coppel met nageslacht in Pollare -


 

 

BRUYLANT Georgius fs. Paulus x OBELE ( NOBLé ) Catharina   

        


( ook als Obelé , Hobolé , Obolé geschreven )

 

Kerkelijk huwelijk in Denderwindeke op 25.11.1701 met tt. Christophorus Bruylant en Anna Thienpont

Hij + 14/03/1716 , een staat van goed werd opgesteld in 1720

1) Pauwel Bruylant oud 17 jaar
2) Jan 14 jaar
3) Dionysius oud 11 jaar
4) Marie 8 jaar
5) Pieternelle 5 jaar

voogd paterneel : Christoffel Bruylant
voogd materneel : Jan Roosen fs. Guilliam

Hij is omschreven als Jooris Bruylant fs. Pauwels , zij bij de staat van goed als Catharina Noble

Alle 5 de kinderen zijn in leven bij het opstellen van de staat van goed in 1720

 22/10/1702 ° Paulus                        

P. Paulus Bruylant                                

M. Joanna Roosens                                    - Hij woont anno 1772 in Nieuwenhove -

 

18/10/1705 ° Joannes                     

P. Joannes Roosen                               

M. Josina De Groodt                                 - overleden zonder hoirs -

 

22/08/1708 ° Dionisius                   

P. Dionisius Obelé                              

M. Maria De Saegher                               - Hij + 06/12/1772 als celebs , zie Wedergrate SvG nr. 234 nr. 12 , hij overleed ten huize van zijn zuster Pieternelle Bruylant -

 

20/12/1711 ° Joanna Maria            

P. Joannes Bruylant                            

M. Maria Van Snick                               - Zij x Matheus Beeckmans ex Waarbeke , zij + in 1771 -

 

27/04/1715 ° Petronella                  

P. Christoffel Bruylant                       

M. Petronella Scutijser                          - Zij x Guilielmus Cieters fs. Adriaens , hij was viduus Catharina Bruylant -
 

 

 

BRUYLANT Christophorus fs. Pauwels x  DE SAEGHER Maria

                                                          


Verloving op 09/07/1707                 tt. Adriano De Saegher en Joanna Bruylant

Huwelijk op 24/07/1707                   tt. Adriano De Saegher en Joanna Bruylant


Zij + 31.12.1746

Wedergrate nr. 228 nr. 17 :  SvG opgesteld bij haar overlijden


1) Joos
2) Adriaen
3) Cornelis alle 3 meerderjarig
4) Josine x Laureys De Coninck
5) Barbarina 22 jaar met V.M. Adriaen De Saeger tot Oetingen
6) de 3 wezen van wijlen Pieternelle Bruylant x Joos De Mol met de vader als voogd

 

Hij + in 1755 als viduus Marie De Saeger , een SvG werd opgemaakt bij zijn overlijden waarbij 6 kinderen , zie Wedergrate nr. 230 nr. 14


1) Josine x Laureys De Coninck
2) Joos
3) Adriaen
4) Cornelis
5) Barbarina x Cornelis De Sager
6) wijlen Petronella Bruylandt x Joos De Mol tot Zandbergen met 2 weeskinderen met als voogd de vader

 

 

27/05/1709 ° Petronella                  

P. Lucas Bruylant                         

M. Maria De Saegher                                      - x Joos De Mol tot Zandbergen , zij overleden ante 1746 -

 

16/09/1711 ° Judoca                        

P. Judocus Sterck                         

M. Judoca Appelmans                                      - x Laureijs De Coninck , nageslacht in DW. en later in Pollare -

 

12/02/1714 ° Hieronimus                

P. Hieronimus De Saegher           

M. Anna D’Hauwer                                          - overleden ante 1746 -

 

07/01/1716 ° Cornelius                    

P. Cornelius De Smet                  

M. Elisabetha Claes                                         - hij x1 Maria De Doncker , x2 Maria Judoca Roosens , hij wordt bakker op de plaats in Denderwindeke -

 

27/01/1717 ° Judocus Norbertus   

P. Judocus Sterckx                      

M. Joanna Thibaut                                          - hij huwt Joanna Vander Kelen , zij was weduwe Adriaen Van Eesbeke  -

 

14/09/1719 ° Adrianus                    

P. Adrianus De Saegher              

M. Maria Caelendries                                   - hij x Anna Backaert ex Nieuwenhove , hij overleed in Meerbeke op 22.05.1788 oud 66 ( ? ) jaar

 

22/09/1726 ° Barbara Christina      

P. Joannes Wantens                    

M. Barbara Bovaer                                       - x Cornelis De Sager -
 

 

 

BRUYLANT Joannes  x SCHUTIJSERS Petronella ex Appelterre

 


Hij is fs. Jooris en diens 2de echtgenote Josine Van Ginderdeuren ,  zijn wezen erven de vaderlijke hoofdstaak bij de verkaveling van 1720

 

Zij is dv. Michiel Schutijser en Maria De Cueleneer

 

Hij + op 04/02/1718 , een SvG opgemaakt voor zijn 4 kinderen

 

1) Jenne Marie 6,5 jaar
2) Anthoon 5 jaar
3) Maria Catharina 2,5 jaar
4) Pieter Pauwel 5 maand

voogd paterneel : Christoffel Bruylant
voogd materneel : Peeter De Cueleneer

Zij x2 met Philips Carion

 

Huwelijk op 25/10/1710       tt. Petrus Vijverman en Petronella Hijbeeck

anno 1708 : Jan Bruylandt fs. Joos verkoopt de Vinckelochtinck aan Jan Van Eesbeke

 

 

29/10/1711 ° Joanna Maria          

P. Christophorus Bruylant       

M. Maria De Cueleneer                                             - zij huwt Adriaen De Smet -

 

20/08/1713 ° Antonius                 

P. Antonius Roosens               

M. Judoca Van Eesbeke

 

08/12/1715 ° Maria Catharina      

P. Petrus Schutijser                 

M. Catharina Le Fevre

 

25/01/1718 ° Petrus Paulus          

P. Petrus Valck                       

M. Adriana De Nijs

 

 

BRUYLANT Joannes fs. Philippus x DE VOGHEL Anna

 


Zij ° 1703 dv. Joannes De Voghel en Christophora Vander Kelen

 

Verloving op 05/11/1729               tt. Jacobus Bruylant en Joanna Rolie

Huwelijk op 20/11/1729                 tt. Jacobus Bruylant en Joanna Rollie ( hier geschreven met 2 l’s )

 

Hij volgt zijn schoonvader op in de wijk Nijken , zie de breedte van 1739

Volgens Wedergrate nr. 232C zijn er 4 hoirs

1) Jan
2) Maria x Jan Rampelberch
3) Joanna x Cornelis Hemmerijckx , zij hertrouwde Petrus Daem
4) Cornelis

 


13/11/1730 ° Joannes                         

P. Joannes De Voghel                 

M. Maria De Smet                                                                  - x1 Maria Theresia Cooreman , x2 Anna Maria De Vidts , x3 Joanna Cornelia Van Snick -

 

17/04/1733  ° Martina Maria             

P. Cornelius De Maeseneer        

M. Maria Martina De Smet                                                   - zij x in 1756 met Jan Rampelberch -

 

30/03/1736 ° Joanna                           

P. Norbertus Jacobus Bruylant   

M. Joanna De Voeghel                                                           - zij x1 in 1757 met Cornelis Hemmerijckx , zij overleed in Meerbeke anno 1812 weduwe Petrus Daem -

 

14/11/1738 ° Cornelius                       

P. Cornelius Wantens               

M. Joanna Hemerijckx                                                          - hij woont anno 1794 in Pamel , is voogd over de minderjarige kinderen van zijn broeder Jan -

 

16/01/1742 ° Joannes Baptiste         

P. Egidius De Cooman              

M. Anna Francisca Judoca Rollij

 

25/05/1745 ° Petrus                            

P. Petrus Van Cauter                  

M. Elisabeth Moderij

 

07/01/1747  ° Philippus                      

P. Joannes De Vos                     

M. Philippina Wantens                                                          

 

 

BRUYLANDT Lucas fs. Pauwels  x  LIEVENS Joanna

 


Hij heeft anno 1729 een bedrijf in Stebbingen van bijna 2 hectares

                                                         

Hij + 03/07/1763
 

Zij + 11/07/1780 , circa 100 jaar ex St. Lievens Esse ( bij het overlijden van haar zoon Jean is ze vermeld als " ex Hertegem " )

Anno 1737 leent Lucas Bruylandt van Jan Mertens fs. Charles de som van 50 R en bezet op ondermeer de helft van een hofstede te Renderstede , zie WP. Denderwindeke anno 1737

Anno 1750 leent Lucas Bruylandt de som van 250 R van Pauwel De Backer uit Pamel
 

 

08/09/1717 ° Maria                         
P. Christophorus Bruylant        

M. Maria De Saegher

 

27/08/1718 ° Guilielmus                 

P. Guilelmus Vander Kelen       

M Maria De Saegher

 

06/12/1719 ° Adrianus                   

P. Adrianus Livens                   

M. Maria Joanna Cheurlier                                   - huwt Maria Vaeremans ex Nieuwenhove -

 

19/08/1722 ° Petrus                         
P. Petrus Wanten                     

M. Judoca Sterck

 

Gemini       ° Christophorus           

P. Christophorus Bruylant        

M. Judoca Faut                                                        - vroegtijdig overleden -

 

01/11/1723 ° Elisabeth Joanna      
P Joannes Bruylandt                

M Elisabeth Lievens                                              - huwt Rochus Vanden Berghe , zij + in 1778 , één kind -

 

03/06/1730 ° Christophorus           
P Christophorus Bruylandt      

M. Judoca Faut                                                      - huwt Maria Livina Debbaut , hij overleed in 1796 -

 

circa 1737 ° Ludovicus
                                                                                 - dit volgens zijn overlijden in Meerbeke , zie overlijdens Meerbeke anno 1804 -

 

BRUYLANDT Petrus  x   DE CLIPPEL Petronella fa. Pieters

 

Anno 1752 : zij is weduwe en verkoopt een partij land groot 180 roeden aan Jan Fibremon

 


Hij is zv. Pieter en Petronella De Cooman

Zij  is dv. Pieter en anno 1752 weduwe Pieter Bruylandt , zie WP anno 1752
 

 

14/09/1723  ° Anna Maria                

P Joannes De Clippel            

M Anna Maria De Ro                -   zij + in 1806 als ex Nieuwenhove fa. Petrus en Petronella De Clippel vidua Joannes Dauw ex Zandbergen -

 

 

 

BRUYLANT Judocus     x VANDER KELEN Maria  (2)

 


Hij is zoon van Christophorus Bruylant en Maria De Saeger , hij + 19/02/1773 uxor M.VDK.      

Zij is weduwe Adriaen Van Eesbeke

                                          

Zij + 06/10/1781 oud 78 jaar

 

Verloving op 31/12/1740          tt. Christophoro Bruylant en Barbara Bruylant

Huwelijk op 15/01/1741            tt. Cornelio Bruylant en Judoca Verkelen
 

 

21/10/1743 ° Jacobus                

P. Jacobus Verkelen                

M. Maria De Saegher

 

08/12/1746 ° Cornelia                

P. Cornelius De Neve              

M. Barbara Bruylandt                             - zij huwt Henricus Kestens ex Pamel , zij overleed in 1789 , zie SvG -
 

 

BRUIJLANT Cornelius fs. Christoffels   1x DE DONCKER Maria fa. Jans

 


Hij is fs. Christoffels , hij was bakker van stiel

Blijkbaar was de bakkerstiel zeer winstgevend , zie zijn SvG !

 

Zij  + op 12/07/1766 uxor C.B. , een SvG werd opgesteld bij haar overlijden

 

Huwelijk op 20/04/1749 met tt. Adrianus Bruijlant en Joannes De Doncker

Wedergrate nr. 232 nr. 41 : SvG bij overlijden van Maria De Doncker fa. Jans vrouw van Cornelis Bruylandt fs. Christoffels overlijden in 1766 , 3 kinderen

   1) Cornelis 15 jaar
   2) Anna Maria 13 jaar
   3) Martinus 11 jaar

   V.P. Jan Courteaux over Joos Bruylandt broeder van de overledene
   V.M. Andries Vander Meiren tot Gooik


 

 

 

03/05/1752 ° Cornelis
P. Cornelius De Saeger           

M. Barbara Bruylant                                     Hij + 01.01.1786 celebs atatis 33 annorum
 

27/03/1754 ° Anna Maria           
P. Christophorus Bruylant       

M. Anna Maria De Doncker
 

21/12/1755 ° Martinus                
P. Martinus Buijdens              

M. Theresia Vanden Hout                 
 

10/04/1757 ° Joannes                 
P. Joannes Vanden Houte       

M. Catharina De Doncker                           Hij + 06/06/1760
 

11/03/1759 ° N    filia                                                                           

                                                                          Zij thuis gedoopt en +

 


1 Hij hertrouwt Maria Roosen
 

 

BRUIJLANT Cornelius fs. Christoffels 2x ROOSEN Maria Judoca

 


Huwelijk op 20/02/1770 met tt. Antonia ( ? )  Willems en Joannes O

 

 

Hij was weduwnaar van Maria De Doncker

Hij + 22/02/1782 oud 60 jaar ‘ pistor ‘


 

BRUYLANT Ludovicus x VAN WILDERODE Joanna Maria

 


Zij ° 1730 dv. Christoffel en Martina De Maeseneer

Hij overleed anno 1804 in Meerbeke

Zij + 09.03.1794 uxor Ludovicus Bruylant oud 63 jaar
 


Volkstelling van mei 1796

 1. Bruylant Louis , 65 jaar , landbouwer
 2. Bruylant Ferdinandus , 35 jaar , zoon
 3. Vastensaeger Elisabeth , 28 jaar , vrouw van Ferdinand
 4. Bruylant Joannes , 28 jaar , zoon van Louis
 5. Vastensaeger Joanna Catharina , 75 jaar , weduwe
 6. Vande Velde Catharina , 25 jaar , mijssen

29.09.1757 ° Adrianus
P. Adrianus Bruylant
M. Martina De Maeseneer

01.12.1759 ° Joanna Maria
P. Christophorus Bruylant
M. Maria Van Wilderode

30.05.1761 ° Ferdinand
P. Antonius Buydens
M. Theresia Agnes Vander Spinnen                               - hij x in 1795 met Elisabeth Vastensager , hij x2 in 1804 met Catharina De Maeseneer -

10.02.1764 ° Joannes
P. Joannes De Maeseneer
M. Elisabeth Bruylant                                                        - hij x in 1797 met Maria Catharina Vande Velde ex Nieuwenhove , hij overleed in 1811

13.05.1766 ° Maria Livina Felicitas
P. Joannes De Cooman
M. Livina De Bar

 

10.05.1769 ° Judocus
P. Judocus Van Wilderode
M. Joanna Maria Van Bont

10.09.1771 ° Petronella
P. Rochus Vanden Berghe
M. Petronella De Fraine

16.12.1773 ° Bernarda
P. Bernardus De Coninck
M. Petronella De Saeger
 


BRUIJLANT Adrianus x VAEREMANS Maria ex Nieuwenhove

 

anno 1752 : Adriaen Bruylant fs. Lucas koopt een hofstede gelegen te Roost

 


Hij ° 1719 zv. Lucas en Joanna Lievens
 

Zij is dv. Anthoon Vaeremans en Gertrude Van Herreweghen , zie de verkaveling bij het overlijden van Jan Van Herreweghen , oom van Maria Vaeremans

 

Hij + 05.01.1798 in zijn huis te Roost , aangifte door zijn zoon Franciscus oud 33 jaar en zijn schoonzoon Philippus Massé oud 44 jaar

Zij + 16 juli 1797 oud 75 jaar vrouw van Adriaen Bruylant , zij is ex Nieuwenhove

 

Verloving op 19/05/1751 met tt. Paulo Monté en Cornelis De Cooman

Huwelijk op 01/06/1751 met tt. Petrus Valck en Ludovicus Bruijlant
 

 

Volkstelling van 1796 van Denderwindeke : Bruylandt Adrianus x Vaeremans Maria in het gehucht Roost , 4 personen

 1. Bruylandt Adrianus , 50 jaar , landbouwer
 2. Vaeremans Maria , 50 jaar , vrouw
 3. Bruylandt Franciscus  , 32 jaar , zoon
 4. Bruylandt Pieter , 26 jaar , zoon  ( hij overleed als Livinus )

 

11/08/1752 ° Isabelle Joanna                     

P. Petrus Monté                     

 M. Isabella Joanna Bruylant                              - zij x Frans Vanden Eijnde tot Idegem , hieruit 8 doopsels in Idegem -

 

03/03/1754 ° Judoca                                   

P. Ludovicus De Backer           

M. Judoca De Backer                                           - zij x in 1780 met Frans Van Neijgen -

 

26/08/1756 ° Joanna Catharina                 

P. Laurentius De Coninck              

M. Joanna Lievens                                               - zij x1 Philippus Massé ex Ronse wonend in Aspelare , zij x2 in 1805 met Nicolaas Ravijts er Herfelingen -

 

09/02/1759 ° Barbara                                   

P. Christophorus Bruylant      

M. Barbara Bruylant

 

07/08/1761 ° Joannes                                 
P. Joannes Van Herreweghen   

M. Anna Catharina Claerebaut                          - hij x in 1793 met Maria Anna Van Oudenhove ex Denderwindeke , hij + 16 juni 1821 oud 60 jaar -

 

22/04/1764 ° Franciscus                            

P. Francisco Rimbaut               

M. Catharina Cieters

 

26.05.1767 ° Petrus Livinus

P. Joannes Van Berchem
M. Maria Lauwaert                                             - hij x in 1797 met Maria Judoca Cosijns wiens echte naam in feite Judoca De Schuyteneer is , hij + 5 juni 1810 -

 

11/03/1771 ° Joannes Baptiste                  

P. Joannes Roosens                   

M. Isabella Bruijlant                                         - hij x in 1793 met Elisabeth Dauw ex Zandbergen , hij + op 9 maart 1815 in Zandbergen oud 44 jaar 

 

 

BRUYLANT Christophorus  x DEBBAUT Maria Livina

 

Zij hertrouwt met Andreas Jous

 


Hij + 22.07.1796 maritus Maria Livina Debbaut oud 66 jaar

 

Zij + 01.03.1811 ex Aspelare fa. Cornelis en Maria Bael ex Aspelare vidua Christophorus Bruylant et succesive Andreas Jous, 66 jaar

 

Burgerlijk is ze vermeld als Livine Thiebaut ( ? ) dv. Cornelis en Marie Verbal overleden in Appelterre , deze tekst is niet correct

 

Zij is ex Aspelare
 

 

Volkstelling mei 1796 : Bruylandt Christoffel x Debbaut Livina , in het gehucht Rendestede

 1. Bruylandt Christoffel , landbouwer , 67 jaar
 2. Debbaut Livina  , 53 jaar, vrouw
 3. Bruylandt Petronella , 26 jaar , dochter
 4. Petrus , 22 jaar , zoon
 5. Rochus , 14 jaar , zoon
 6. Bernardus , 11 jaar , zoon
 7. Andreas , 10 jaar , zoon

12/05/1767 ° Maria Catharina                 
P. Adrianus Bruylant                

M. Catharina Debbaut                                                   - zij x in 1797 met Martinus Vander Linden ex Tollembeek weduwnaar van Judoca Jous , zij x in 1805 met Jacobus De Leeuw -

 

15/09/1770 ° Isabella Joanna                 

P. Joanne De Ville                 

M. Joanna Bruijlant                                                      - zij + 20/03/1787 oud 17 jaar -

 

15/05/1772 ° Petrus Franciscus             

P. Petro Francisco Buijdens   

M. Maria Vaermans                                                     - hij x Judoca De Cooman in 1811 , hij + in 1837  -

 

21/07/1773 ° Petronilla                            

P. Ludovico Bruijlant             

M. Petronilla De Fraine                                               - zij x Jan Baptiste Vanden Neste ex Appelterre in 1805 -

 

06/02/1776 ° Godeliva                             

P. Adriano Bruijlant              

M. Livina D’Herde                                                        - zij + 08.08.1791 oud 17 jaar celebs -

 

07/04/1778 ° Cornelius Josephus          

P. Josephus De Bruyn          

M. Catharina Thienpont                                             - hij + 13.07.1795 oud 17 jaar celebs -

 

28/05/1780 ° Rochus                               

P. Rochus Vanden Berghe ( Herzele L ) 

 M. Maria Catharina Bruylant ( Dw NL )                 - hij x Joanna Petronella De Dobbeleer in 1813 -

 

23/03/1782 ° Bernardus                          

P. Bernardus De Coninck ( NL )  

M. Maria Joanna Bruylant ( NL )                              - hij x Petronilla Inveris in 1815 -

 

---/11/1783 ° Andreas                              

P. Joannes Bruyland ( NL )          

M. Isabella Bruylant ( NL )                                         - hij + 04.12.1809 als militair van Napoleon , overleden in het hospitaal van Luik , was fuselier

 

 


BRUYLANT Joannes fs. Jans x1 COOREMAN Maria Theresia fa. Adriaens ex Zandbergen

 

 


Hij is zv. Jan en Anna De Vogel

Zij + 25/07/1767 , zie SvG in Wedergrate nr. 232C

Zij is dv. Adriaen Cooreman en Joanna Vander Schueren

Hij x2 met Anna Maria De Vits , hij x3 Joanna Van Snick
 

 

16/12/1766 ° Anna Maria                        
P. Carolo Verbeelen                    

M. Maria Weverbergh                                             - zij x Adriaen Prové tot Galmaarden -


 


BRUYLANT Joannes Baptiste fs. Jans  x2 DE VITS Anna Maria

 

 

 

Zij + op 20/04/1774 uxor van J.Bte Bruylant
 

 

 


BRUYLANT Joannes x3 VAN SNICK Joanna Petronella filia Joos

 


hij ex Dw , heeft een hofstede te Nijken  , heeft een groot bedrijf met 2 paarden en 4 koeien               

Hij is fs. Jans en anna De Vogel
          

zij ex Dw en is filia Joos

 

Huwelijk op 21/02/1775 met tt. Cornelis Bruylant en Petrus Van Snick


Hij + 18/08/1794 successive viduus Maria Theresia Cooremans en Anna Maria De Vits et maritus Joanna Van Snick oud 62 jaar


 

Wedergrate nr. 241 nr. 78 :  SvG bij overlijden van Jan Bruylant die sone was van Jan en Anna De Vogel overleden in DW int gehuchte te Nijken op 18.08.1794 , 4 nog levende kinderen bij de overledene achtergelaten , houder is Joanna Petronella Van Snick filia Joos

A)  x Maria Theresia Cooreman , hieruit één dochter

1) Anna Bruylant x Adriaen Prové tot Galmaarden

B) x Joanna Petronella Van Snick

2) Theresia 18 jaar
3) Petrus Joannes 11 jaar
4) Joanna Catharina overleden naer de dood van haeren overleden vader in april 1795 waarvan de helft van haar successie gaat naar de eijgen moeder en de andere helft naar haar broeder en 2 zusters

V.P. is Cornelis Bruylant broeder van de overledene tot Pamel
V.M. is Judocus Van Snick broeder van de houderigge tot DW


Zij  06.02.1810 fa. Judocus en Catharina Maesfrancx ex Nieuwenhove vidua Jan Bruylandt oud 64 jaar
 

 

Volkstelling anno 1796

Bruylant Jan zijn weduwe

 1. Bruylant Jan zijn weduwe ,  landbouwster , 50 jaar
 2. Bruylant Maria Theresia , 18 jaar , dochter
 3. Bruylant Pieter , 13 jaar , zoon
 4. De Soij Josephus , 18 jaar , knecht
 5. Persoons Petronella , 35 jaar , dienstmeid

 

04/02/1776 ° Theresia                       
P. Judoco Van Snick                            

 M. Maria Bruijlant                                                        Zij + 28.05.1797 oud 22 jaar -
 

28/03/1781 ° Joanna Catharina        

P. Jan Rampelberch ( Zandbergen L )  

 M. Joanna Bruylant ( Dw NL )                                      Zij + 22/04/1781 oud 1 jaar -

 

21/01/1783 ° Petrus                           

P. Petrus Daem ( NL )                          

M. Petronella Vander Puyl ( NL )                                   Hij x1° Anna Maria Pleck , x2° in 1811 met Maria Petronella Buydens -

 

03/08/1785 ° Joanna Catharina       

P. Cornelis Bruylant ( L )                     

M. Joanna Catharina Pardaens ( NL )                           Zij + 25.04.1795 oud 9 jaar


 


BRUYLANT Jan Baptiste ( L ) x DAUWE Elisabeth ex Zandbergen ( L )

 


Huwelijk op 14.05.1793 van :
Jan Baptiste Bruylant fs. Adrianus en Marianna Vaeremans oud 22 jaar
Elisabeth Dauwe ex Zandbergen fa. Joannes en Catharina Duchaux oud 25 jaar
tt. Jan Baptiste Bruylant ( L ) en Maria Valck ( L )


Nageslacht in Zandbergen
 

 

BRUYLANT Joannes x VAN OUDENHOVE Maria Anna

Zie kadaster nr. 93 , er werd verdeeld in 5 staken

 

 

Huwelijk op 15.10.1793 van :
Jan Baptiste Bruylant fs. Adrianus en Maria Vaeremans oud 33 jaar
Maria Anna Van Oudenhove fa. Adrianus en Joanna De Chaux oud 25 jaar
tt. Franciscus Bruylant en Franciscus Van Oudenhove

 

Hij ° 1761 zv. Adrianus ex Denderwindeke en Maria Vaeremans ex Nieuwenhove

Hij + 1821 maritus Maria Anna Van Oudenhove en zoon van wijlen Adriaen en wijlen Joanna Vaeremans oud 60 jaar , overleed in het gehucht Roost

Zij + 13/02/1840 fa. Petrus en Joanna Du Chaux vidua Joannis Bruyland , 73 jaar
 

 

Volkstelling van 1796 : gezin Jan Bruylant - Van Oudenhove in gehucht Roost
 1. Bruylandt Jan , 34 jaar , landbouwer
 2. Van Oudenhove Maria Anna , 28 jaar , vrouw
 3. Bruylandt Francisca , 2 jaar , dochter

 

08.07.1794 ° Francisca                                                 
P. Adrianus Van Oudenhove
M. Maria Vaeremans                                                              - zij x in 1820 met Joannes Soetaert ex Pollare met nageslacht in Denderwindeke -

 

06/10/1796 ° Carolus
P. Adrianus Bruylant
M. Anna Catharina Menschaert                                        - hij x Elisabeth Schreyers in 1819 -

 

14.02.1799 ° Joanna Catharina , burgerlijke stand
tt. Alexander Van Oudenhove
tt. Catharina Bruylant                                                         - zij x Jan Baptiste Cieters in 1825 , zij x2 Joannes Mertens , zij + 1878 - 

04/01/1802 ° Petrus Franciscus
P.  Franciscus Bruylant 38 jaar
M. Judoca Van Audenhove 22 jaar                                     - hij x1 Jacoba De Jonge ex Pollare , hij x2 in 1840 met Juliana Vander Donckt ex Voorde -

27/10/1805 ° Maria Catharina
P. Jan Baptiste Bruylant
M. Joanna Catharina Van Oudenhove                               - zij x in 1829 met Cornelis Joseph Pleck  , zij + in 1889 -

27/06/1808 ° Ludovicus 
P. Ludovicus Van Oudenhove 
M. Isabella Van Neijghen                                                    - hij + 02/09/1810 oud 2 jaar -

BRUYLANT Joanna Catharina moeder van natuurlijk kind

 

26.02.1797 ° Joanna Josepha
P. Franciscus De Coninck
M. Joanna Catharina Bruylant

 

BRUYLANT Petrus Livinus x COSIJNS Maria Judoca ( lees ook Maria Judoca De Schuyteneer )


Burgerlijk huwelijk op 06.02.1805 , dit is dus een herhaling van een eerder burgerlijk huwelijk !

Een 2de kerkelijk huwelijk gebeurde niet

Kerkelijk huwelijk op 10.01.1797 van :

xy : Petrus Livinus Bruylant fs. Joannes en Maria Vaeremans oud 30 jaar
xx : Maria Judoca Cosijns fa. Jan Baptiste en Maria Theresia De Schuyteneer oud 23 jaar
tt. bij het huwelijk zijn Franciscus Bruylant en Petrus Joannes Verckens

Huwelijk op 21 Nivose Jaar 5 ( 10 januari 1797 ) van :
Petrus Livinus Bruylant oud 30 jaar zv. Joannes en Maria Vaeremans
Zij 23 jaar dv. Jan Baptiste en Maria Theresia De Schuyteneer

Hij + 05/06/1810 oud 43 jaar maritus Judoca De Schuyteneer , " vulgariter dicta Judoca Cosijns "

Zij hertrouwt in 1811 met Cornelis De Pont ex Pollare , ze hertrouwt als Maria Judoca De Schuyteneer vulgo Cosyns

17/08/1805 ° David
P. Egidius De Schuyteneer landbouwer in Idegem oud 50 jaar
M. Joanna Bruylant
 

BRUYLANT Bernardus x INVERIS Petronella

Zie kadaster nr. 87


Huwelijk op 11 juli 1815 van :
Bernardus Bruylant ex hac fs. Christophorus en Maria Livina Debbaut ex Aspelare oud 31 jaar
Petronilla Inveris fa. Michaelis ex Meerbeke en Maria Catharina De Bont ex hac oud 24 jaar
tt. Tobias De Cooman en Maria Theresia Inveris

Hij + op 16/12/1820 oud 38 jaar viduus Petronella Inveris filia Michaelis
Zij + op 12/02/1820 oud 28 jaar uxor Bernardus Bruylant

 


20/06/1816 ° Adrianus
P. Adrianus De Bont
M. Maria Theresia Inveris

03/09/1817 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus Bruylant
M. Barbara O                                                                                     - hij + 13/02/1821 oud 3 jaar -

19/02/1819 ° Maria Catharina
P. Rochus Bruylant
M. Maria Catharina De Bont                                                          - zij x in 1844 met Petrus Josephus O ex Denderwindeke -

Redactie : we vinden dit gezin in het kadaster van Denderwindeke terug : zie Artikel 84

 

 BRUYLANT Ferdinand x1 VASTERSAGHER Elisabetha ex Birque      

 


Huwelijk op 17.11.1795 van :
Ferdinand Bruylant fs. Ludovicus en Joanna Maria Van Wilderode oud 32 jaar
Elisabeth Vastensager fa. Petrus en Anna Catharina Willems oud 32 jaar
tt. Joannes Bruylant en Petrus Joannes Verckens

Zij + 05/11/1803 fa. Petrus ex Oetingen en Anna Catharina Willems ex Lettelingen uxor Ferdinand Bruylant ex hac , 38 jaar

( haar moeder hertrouwde met Arnoldus Es en zou overlijden in Denderwindeke in 1806 )

 

13.01.1796 ° Fredericus
P. Joannes Bruylandt
M. Maria Philippina Roelandt                                          - Hij + 16.02.1796 oud 1 maand -

25.12.1796 ° Petrus Josephus
P. Carolus Franciscus Vastersager
M. Joanna Catharina Bruylant

27.05.1798 ° Francisca , burgerlijke aangifte
tt. Antonius Vastesaeger
tt. Maria Joanna Bruylandt                                              - Zij + 26/03/1803 oud 5 jaar , aangifte van haar overlijden door haar vader en door Adriaen Van Vreckem gebuur -

30.01.1800 ° Theresia , burgerlijke stand
tt. Jan Baptiste Vanden Berghe 33 jaar
tt. Maria Catharina Vander Velden 27 jaar                     - Zij huwt in 1837 met Guilielmus Clavie ex Kester -

07/06/1802 ° Elisabeth
P. Arnoldus Josephus Spinet
M. Elisabeth Buydens ex Okegem                                  - Zij huwt Petrus Joseph Vander Kelen zv. Jan en Judoca De Smet  in 1837 -

BRUYLANT Ferdinand x2 DE MAESENEER Anna Catharina
 


Burgerlijk huwelijk op 12.06.1804

Huwelijk op 12/06/1804 van met dispensatie voor 3degraads affiniteit
Ferdinand Bruylant ex hac fs. Ludovicus en Joanna Maria Van Wilderode viduus - geen naam 1ste echtgenote vermeld - oud 43 jaar  ( 1x was Elisabeth Vastersagher ) , ° 30.05.1761
Catharina De Maeseneer fa. Cornelis en Joanna D'Haen oud 31 jaar , ° 21.05.1773
tt. Jan Baptiste De Maeseneer en Rosa Lauwereys

Hij + op 03/01/1837 oud 68 jaar viduus Catharina De Maeseneer fs. Ludovicus en Maria Van Wilder ( sic ! , is Van Wilderode )

Zij + 26/11/1822 fa. Cornelis en Joanna De Haen uxor Ferdinand Bruylant , 50jarige , overleden in haar huis te Renderstede

Zijn bedrijf staat beschreven in het kadaster van Denderwindeke nr. 89 , zie aldaar.

13/05/1814 ° Carolus Ludovicus
P. Bernardus Bruylant
M. Joanna Maria De Maeseneer


BRUYLANT Joannes hujus x VANDE VELDE Catharina ex Nieuwenhove

Hij woonde in het gehucht Renderstede

Zie kadaster nr. 91 , dit gezin woont in Rendestede
 


Kerkelijk huwelijk op 10.01.1797 van :

xy : Joannes Bruylant fs. Ludovicus en Joanna Maria Van Wilderode oud 31 jaar
xx : Catharina Vande Velde ex Nieuwenhove fa. Egidius en Elisabeth De Winter oud 24 jaar

tt. bij het kerkelijk huwelijk zijn Judocus Kestemont en Franciscus De Cooman

Huwelijk op 21 Nivose Jaar V ( 10/01/1797 ) van :
Joannes Bruylant oud 31 jaar fs. - niks ingevuld -
Zij 24 jaar ex Nieuwenhove dv. Egidius en Elisabeth De Winter

Hij + 11.03.1811 fs. Ludovicus en Anna Maria Van Wilderode maritus Catharina Vande Velde , 38 jaar , aangifte van overleijden door zijn broer Ferdinand Bruyland oud 40 jaar en door Adriaen Van Eesbeke oud 30 jaar gebuur van de overledene

Zij + 29/06/1848 ex Nieuwenhove fa. Egidius en Isabella De Winter vidua Joannes Ludovicus Bruyland oud 75 jaar


30.11.1797 ° Victoria , burgerlijke akte , zowel vader als getuigen zijn geletterd
tt. Philippus Van Langenhaecke
tt. Maria Vander Velden                                                                       - zij + 31/08/1857 oud 60 jaar , zie kadaster nr. 1601

17.02.1799 ° Cornelis , burgerlijke akte
tt. Ferdinand Bruylant 36 jaar
tt. Maria Theresia Vande Velde 40 jaar                                                 - hij x1 Maria Joanna De Mulder , hij x2 Maximina Dauw vidua Egidius Thienpont in 1853 , hij woonde in Nieuwenhove -

25/01/1801 ° Joannes Baptiste
P. Joannes Baptiste Vande Velde ex Nieuwenhove 32 jaar
M. Elisabeth Vastersagher ex Birque 27 jaar ( doop bij pastoor )    - hij x Anna Catharina Van Neygen fa. Cornelis in 1829 , hij + in 1868 , zie kadaster nr. 92 -

23/02/1803 ° Adrianus 
P. Adrianus Goedvrind 54 jaar wonend in Zandbergen
M. Maria Joanna Bruylant 42 jaar ex DW wonend in Meerbeke           - hij + 07/08/1804 oud 16 maand -

27/08/1805 ° Maria Catharina
P. Adrianus De Groot 56 jaar wonend in Meerbeke
M. Maria Catharina Dauw                                                                   - zij x in 1841 met Cornelis Josephus Haelterman , zij + in 1875  -

26/03/1808 ° Adrianus 
P. Joannes Van Wilderode 
M. Maria Anna De Koninck                                                                  - hij + 07/09/1829 oud 22 jaar celebs -

21/06/1811 °  Petrus bij huwelijk
P. Petrus Goedvriend ex Nieuwenhove
M. Joanna Van Wilderode                                                                   - Posthuum -  Hij x in 1845 met Joanna O fa. Joannes , zie kadaster nr. 1602 -

 

BRUYLANT Petrus Franciscus x DE COOMAN Judoca


Burgerlijk huwelijk op 30.08.1811

Huwelijk op 03/09/1811 van :
Petrus Franciscus Bruylant fs. Christophorus en Maria Livina Debbaut ex Aspelare oud 39 jaar , hij ° 15.05.1772
Judoca De Cooman fa. Christianus en Maria Theresia Minajour ex Antwerpen oud 26 jaar , zij ° 24.02.1786
tt. Tobias De Cooman en Jehanne Bruylant

Hij  09/031838 fs. Christophorus en Livina Thiebaut maritus Judoca De Cooman , 65 jaar

Zij + 21/09/1851 fa. Christianus en Maria Theresia Minajor vidua Petrus Franciscus Bruyland , 65 jaar
 

03/10/1812 ° Gerardus
P. Christianus De Cooman
M. Maria Catharina Bruylant                         - hij + 08/03/1814 oud 17 maand -

25/12/1815 ° Maria Theresia
P. Rochus De Cooman
M. Maria Theresia Minajour                          - zij + 23 juni 1822 oud 7 jaar -

23/08/1818 ° Petronilla
P. Tobias De Cooman
M. Petronilla Inveris                                        - zij x in 1841 met Jan Baptiste Neuckermans , zij + in 1890 -

09.04.1822 ° kind zonder naam                   - overleden bij de bevalling

15/06/1824 ° Maria Theresia
P. Bernardus De Cooman
M. Theresia Bruyland                                     - zij staat vermeld in het kadaster onder het artikel 1671. , zij is landbouwster in Denderwindeke -

16/11/1827 ° Joanna Catharina
P. Petrus Josephus De Cooman
M. Joanna Petronella Dobbeleers                 - zij staat vermeld in het kadaster onder het artikel 1671.  , zij is dienstmeid in Brussel -


BRUYLANT Petrus Joannes x1 PLECK Anna Maria

 

Burgerlijk huwelijk op 24.09.1806 , idem gegevens

Huwelijk op 25 september 1806 van :
Petrus Joannes Bruylant ex hac fa. Joannes en Joanna Van Snick oud 23 jaar
Anna Maria Pleck fa. Antonius en Anna Maria De Ro ex Liefferinge oud 22 jaar
tt. Petrus Joannes Bonnier en Petronilla Pleck

Zij + 11/12/1809 fa. Antonius en Anna Maria De Ro ex Liefferinge uxor Petrus Bruylant , 23 jaar
 


04/07/1807 ° Petrus Antonius
P. Antonius Bonnier
M. Joanna Van Snick                                                                  - x1 Anna Catharina Cardoen , x2 Cecilia De Vidts , scabinus , hij + op 07/12/1885 oud 78,5 jaar -

22/03/1809 ° Benedictus          
P. Nicolaus Godderie
M. Anna Maria De Ro ex Liefferinge mater matris              - hij + 22/09/1812 oud 3 jaar -
 

BRUYLANT Petrus Joannes x2 BUIJDENS Petronella


Burgerlijk huwelijk op 08.07.1811 van :

Petrus Joannes Bruylandt fs. wijlen Joannes en wijlen Joanna Van Snick weduwnaar van Anna Maria Pleck
Petronella Buydens , geboren op 20.09.1782 dv. Jan en wijlen Anna Catharina Wantens

Geen kerkelijk huwelijk in Denderwindeke

Hij + 23/11/1864 fs. Joannes en Joanna Van Snick viduus 1° Anna Maria Pleck , 2° Maria Petronella Buydens , 81 jaar en 10 maand

Zij + 30/09/1824 fa. Joannes en Maria Catharina Wantens uxor Joannes Bruyland , 40jarige , op 30/09

09/10/1812 ° Anna Maria
P. Joannes Buydens
M. Anna Maria De Ro                                                               - zij x in 1840 met Carolus Ludovicus De Smet , molenaar van stiel -

14/05/1815 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Antonius Pleck
M. Maria Joanna Buijdens                                                      - hij x Seraphina Dierickx , hij + in 1879 -

18/07/1818 ° Maria Ludovica
P. Petrus Josephus Haegeman
M. Petronella Pleck                                                                   - zij + 13/07/1832 oud 14 jaar -

14/09/1820 ° Josephus
P. Josephus D'ouw
M. Anna Christina D'Haen                                                      - x Ursula Menschaert ex Appelterre , hij + 28/10/1886 oud 66 jaar 1 maand maritus Ursula Menschaert -

17/11/1823 ° Maria Theresia
P. Franciscus Laurentius Kestens
M. Maria Theresia Dauw                                                        - x Franciscus De Spiegeleer ex Smeerebbe in 1857 -
 

BRUYLANT Rochus x DE DOBBELEER Joanna Petronella

Zie kadaster nr. 98 , ze bezitten een hofstede te Steenhout

Bij zijn overlijden zijn er slechts 2 erfgenamen : Pieter Bruylandt en Pieter De Coninck
 


Huwelijk op 6 mei 1813 van : 
Rochus Bruylant ex hac fs. Christophorus en Maria Livina Debbaut ex Aspelare oud 33 jaar
Joanna Petronella De Dobbeleer ex hac fa. Jan Baptiste en Joanna De Ville ex hac oud 29 jaar
tt. Maria Anna De Dobbeleer en Antonius De Ville

Hij + 10/02/1849  fs. Christophorus en Wivina Debbaut viduus Petronilla De Dobbeleer , 69 jaar

Zij + op 27 februari 1830 filia Jan Baptiste en Anna Catharina De Ville uxor Rochus Bruylant


22/11/1813 ° Joanna Catharina
P. Petrus Bruylant
M. Joanna Catharina De Ville                                  - zij + 23/05/1819 oud 5,5 jaar -

11/12/1815 ° Maria Lucia
P. Joannes Frans De Dobbeleer
M. Maria Catharina Bruylandt                                  - zij + 20/09/1842 oud 26 jaar -

18/09/1817 ° Carolus
P.  Bernardus Bruylant
M. Maria Anna De Dobbeleer                                   - hij + 19/11/1839 oud 22 jaar -

19/03/1819 ° Maria
P. Joannes Vanden Neste
M. Maria Anna De Dobbeleer                                   - zij x Petrus Franciscus De Coninck in 1849 , zij + 18/09/1885 oud 66,5 jaar -

18/02/1821 ° Maria Theresia
P. Jacobus De Leeuw
M. Judoca Cooman                                                    - zij + 05/05/1823 oud 2 jaar -

05/07/1822 ° Petrus
P. Petrus Bruylant
M. Maria Judoca Thollembeke                                 - hij + 11.04.1796 oud 73 jaar celebs , zie het kadaster van DW.  als erfgenaam van zijn vader Rochus Bruylant -

29/08/1824 ° Maria Francisca 
P. N.N. De Ville  
M. Petronella Vander Haegen                                 - zij + op 2 mei 1829 oud 5 jaar -

13/09/1826 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Ville
M. Judoca De Cooman                                            - hij + op 17/03/1830 oud 4 jaar -

27/09/1828 ° Joanna Catharina
P. Maximilianus De Bont
M. Maria Lucia Bruyland                                        - zij + op 17/05/1829 oud 7 maand -

 

BRUYLANT Carolus x SCHREYERS Elisabeth
 


Huwelijk op 14/01/1819 van :
Carolus Bruylant ex hac fs. Joannes ex hac en Maria Anna Van Oudenhove ex hac oud 23 jaar
Elisabeth Schreyers ex hac fa. Jan Baptiste ex Tollembeek en Anna Maria Vander Eijcken ex hac oud 21 jaar
tt. Vincentius Schreyers en Francisca Bruylant

Hij + 22/09/1836 fs. Joannes en Anna Van Oudenhove maritus Elisabeth Schreyers , geen ouderdom vermeld , is in feite 40 jaar

Zij + 08/05/1874 fa. Jan Baptiste en Maria Joanna Timbermont vidua Carolus Bruylant , 75,5 jaar             ( is foutief , de huwelijksakte is correct
 

01/11/1819 ° Anna Maria
P. Joannes Baptiste Bruylant
M. Anna Maria Vander Eijcken                            - zij x Petrus Joseph Evens ex Galmaarden in 1843 -

11/11/1821 ° Livinus
P. Vincentius Schreyers
M. Maria Anna Van Oudenhove                          - hij + 27/07/1854 oud 33 jaar -

04/06/1824 ° Maria Theresia
P. Vincentius Schreyers
M. Francisca Bruyland                                           - zij + 18/06/1824 oud 14 dagen -

13/05/1825 ° Petrus Vincentius  
P. Vincentius Schreyers  
M. Maria Anna Van Houdenhove                       - hij x Joanna Maria Pauwels ex hac in 1854 -

05/03/1829 ° proles anonyma masculini
                                                                                  - overleden bij de geboorte -

09/03/1831 ° Maria Francisca    
P. Vincentius Schreyers   
M. Maria Catharina Bruylant                               - zij x Joannes Franciscus Timbermont ex hac in 1856  -

23/10/1834 ° Livina         
P. Livinus Wille vicepastor   
M. Anna Maria Bruyland                                     - zij + 08/03/1838 oud 4 jaar -

 

BRUYLANT Jan Baptiste x VAN NEYGEN Joanna Catharina

Hij is vermeld in het kadaster als 92. Jan Baptiste Bruylant


Huwelijk op 29/01/1829 van :
Jan Baptiste Bruyland ex hac fs. Joannes en Catharina Vander Velden oud 28 jaar
Anna Catharina Van Neygen ex hac fa. Cornelis en Barbara Rollier , 25 jaar
tt. Casimir De Saegher en Victoria Bruylant

Hij + 23.10.1868  fs. Jan Baptiste en Maria Catharina Vande Velde maritus Joanna Catharina Van Neygen , 67 jaar

Zij + 02.02.1891 fa. Cornelis en Barbara Rollier vidua Jan Baptiste Bruyland , 86 jaar en 8 maand

05/04/1829 ° Basilius  
P. Cornelis Bruyland  
M. Barbara Rolier                                                      - hij + 28/09/1856 oud 20 jaar  ( fout bij attestor , red. ) -

17/10/1831 ° filius
                                                                                     - hij + bij de geboorte -

01/12/1832 ° Rosalia   
P. Guilielmus Clavie           
M. Victoria Bruylant

11/11/1834 ° Victorinus      
P. Carolus Biesemans        
M. Maria Catharina Bruylant                                 - hij + 05/02/1842 oud 7 jaar -

21/07/1837 ° Melania Felicitas   
P. Petrus Joannes Bruyland     
M. Maria Joanna Van Neygen                              - zij + 10/09/1877 oud 40 jaar en 2 maand -

23/06/1840 ° Yvo                 
P. Romanus Clavie          
M. Maria De Mulder                                               - hij x Maria Van Oudenhove , hij + in 1887 -

25/09/1843 ° Monica         
P. Carolus Bieseman     
M. Maria Catharina Bruylant

05/04/1847 ° filium , onleesbaar , onherstelbaar beschadigd.
P. Basilius Bruyland
M. Joanna O 

 

BRUYLANDT Franciscus x1 DE JONGHE Jacoba ex Pollare

Hij is anno 1831 landbouwer in het gehucht Roost


PR Pollare : Huwelijk op 24/06/1829 met tt. Franciscus De Jonghe en Maria Bruylant

Hij + 30.10.1871 fs. Joannes en Maria Anna Van Oudenhove viduus Jacoba De Jonghe conjux Juliana Vander Donckt , 70 jaar

Zij + 19/07/1838 ex Pollare fa. Judocus en Maria Joanna Beckmans uxor Franciscus Bruyland , 34 jaar

Hij x2 Juliana Vander Donckt ex Voorde

Hij was winkelier op de plaats in Denderwindeke

07/05/1830 ° proles                                                   -  direct overleden

15/04/1831 ° Petrus
P.  Petrus De Jonghe
M. Maria Anna Van Oudenhove                           - hij + 05/05/1831 oud 3 weken -

05/04/1832 ° Lucia
P. Alexander Van Houdenhove
M. Anna Van Houdenhove                                    - zij x in 1862 met Desiderius Bourguignon , zij x2 met Jan Baptiste Van Oudenhove , zij + in 1892 oud 60 jaar -

23/11/1834 ° Maria Francisca      
P. Franciscus Van Haudenhove    
M. Maria De Jonge                                                   - zij x Ludovicus Daem ex Appelterre -

/--/01/1838 ° Petrus
                                                                                     - hij + 13/07/1838 oud 6 maand -

BRUYLANT Franciscus x2 VANDER DONCKT Juliana ex Voorde
 


Huwelijk op 23/11/1840 van :
Petrus Franciscus Bruylant ex hac fs. Joannes en Maria Van Audenhove viduus Jacoba De Jonghe oud 39 jaar
Juliana Vander Donck ex Voorde fa. Josephus en Maria Theresia Vlaming oud 19 jaar
tt. Petrus Josephus Thienpont en Petronella Vander Donck

Hij + 30.10.1871 fs. Joannes en Maria Anna Van Oudenhove viduus Jacoba De Jonghe conjux Juliana Vander Donckt , 70 jaar

Zij + 16/01/1882 ex Voorde fa. Josephus en Maria Theresia Vlaeminckx vidua Franciscus Bruyland , 60 jaar


26/09/1841 ° Victor        
P. Jan Baptiste Soetaert         
M. Benedicta Vander Donckt                                         - hij + 30/10/1841 oud 2 maand - op 30/10

13/07/1843 ° Sidonia      
P. Cornelis Josephus Pleck       
M. Petronella Joanna Vander Donckt                           - zij + 30.07.1868 oud 25 jaar -

16/07/1850 ° Maria Stephania
P. Josephus Evens
M. Lucia Bruyland                                                          - zij + 13/10/1856 oud 6 jaar -

30/07/1855 ° Petrus Gustavus
P. Petrus Vincentius Bruyland
M. Maria Francisca Bruyland                                       - hij x in 1885 met Maria Virginia Dumongh -
 

BRUYLANT Petrus Antonius x1 CARDOEN Anna Catharina


Huwelijk op 22/01/1831 van :
Petrus Antonius Bruylant ex hac fs. Petrus Joannes en Anna Maria Pleck oud 23 jaar
Anna Catharina Cardoen ex hac fa. Cornelis en Maria De Pevel oud 64 jaar
tt. Franciscus De Pevel en Maria Bruylant

redactie : is één nogal verbazingwekkend huwelijk.
Petrus Antonius zal er echter niet slecht bij varen. Het volledig bezit van de familie Cornelis Cardoen komt hem toe.

Zij + 01/04/1836 fa. Cornelis en Maria De Pevel uxor Petrus Antonius Bruylant , 69 jaar


BRUYLANDT Petrus Antonius x2 DE VIDS Caecilia ex Neigem - Lieferinge


Huwelijk op 11/10/1837 van :
Petrus Antonius Bruyland fs. Petrus Joannes en Maria Pleck viduus Anna Catharina Cardoen oud 30 jaar
Maria Cecilia De Vidts ex Liefferingen fa. Antonius en Maria Joanna Slot oud 36 jaar
tt. Jan Baptiste Verckens en Anna Maria Bruyland

Hij + 18.09.1885 viduus 1° Anna Catharina Cardoen , 2° Cecilia De Vidts , 78,5 jaar , zes jaar schepen van Denderwindeke

Zij + 20/11/1868 fa. Antonius en Joanna Slot uxor Petrus Antonius Bruylant , 69 jaar en 18 dagen
 

17/07/1838 ° Petrus Joannes  
P. Petrus Joannes Bruyland        
M. Joanna Maria Slot                                                        - hij x Amelia Van Oudenhove in 1875 , hij + in 1880 -

11/11/1839 ° Maria Joanna             
P. Antonius De Vieds      
M. Maria Joanna Bruyland                                               - zij + 06/12/1839 oud 3 weken -

19/06/1841 ° Franciscus          
P. Franciscus Bruyland         
M. Maria Joanna De Vidts

28/09/1844 ° Adriana Petronella         
P. Josephus Bruylant   
M. Adriana Petronella Pleck

10/12/1846 ° Carolus Ludovicus   
P. Carolus Ludovicus De - ( onleesbaar )  
M. Maria Theresia Pleck

 

BRUYLAND Petrus x O Joanna


Huwelijk op 26/06/1845 van :
Petrus Bruyland ex hac fs. Joannes en Catharina Vander Velden , 34 jaar
Joanna O fa. Joannes en Maria Judoca Jous , 37 jaar
tt. Petrus O en Rosalia Rombaut

Hij + 10/01/1882 fs. Joannes en Catharina Vande Velden maritus Joanna O , 71 jaar en 5 maand

Zij + 20/12/1888 fa, Jan Baptiste en Maria Joanna Jous vidua Petrus Bruyland , 81 jaar en 4 dagen

21/07/1847 ° Dominica ,  s.c.  ,  gedoopt door vroedvrouw Maria Vernaillen
P. Cornelius Bruylant
M. Catharina O                                                                 - zij x in 1892 met Aloysius Vander Linden viduus Dorothea Van Waeyenberg -

07/01/1849 ° Josephus
P. Petrus Josephus O
M. Victoria Bruylant

16/02/1852 ° Maria Sidonia
P. Cornelius Josephus Haelterman
M. Maria Van Wilderode                                                - zij x in 1877 met Ludovicus Vander Kelen -
 

BRUYLAND Maria Theresia moeder van

25/08/1848 ° Carolus Ludovicus
P. Petrus Joannes Bruyland
M. Maria Caecilia De Vits
 

BRUYLAND Cornelius ex hac habitans in Nieuwenhove x DAUW Maximina ex hac


Huwelijk op 07/09/1853 van :
Cornelis Bruyland ex hac habitans in Nieuwenhove fs. Joannes en Catharina Vander Velden viduus Maria Joanna De Mulder oud 53 jaar
Maximina Dauw fa. Petrus Joannes en Joanna De Maeseneer vidua Egidius Thienpont in hac habitans , 44 jaar
tt. B. Bruyland en Amelia Dauw

Dauw Maximina fa. Petrus Joannes en Maria Joanna De Maeseneer vidua 1° Egidius Thienpont , 2° Cornelis Bruyland , 3° Jacobus Knappenberg ,  uxor 4° Petrus Joannes Appelmans , 84 jaar , op 05/05/1888

BRUYLAND Josephus x MENSCHAERT Ursula ex Aspelare

Hij + 28.10.1886 fs. Petrus Joannes en Petronilla Buydens maritus Ursula Menschaert , 66 jaar en 1,5 maand

18/01/1851 ° Joannes Franciscus
P. Joannes Franciscus Menschaert
M. Maria Bruylant                                                             - hij + 27/02/1880 oud 28 jaar celebs -

28/04/1853 ° Vital
P. Franciscus Bruylant
M. Regina Menschaert                                                     - hij + 02.014.1865 oud 12 jaar -

14/05/1856 ° Victor
P. Petrus Antonius Bruyland
M. Francisca Arents

21/03/1858 ° Maria Joanna
P. Petrus Bruyland
M. Joanna Menschaert

11/01/1861 ° Victorina
P. Petrus Bruyland
M. Maria Cecilia De Vits ( slecht leesbare familienaam )

28/06/1864 ° Maria Leontina
P. Joannes Franciscus Bruyland
M. Adriana Petronella Bruyland

16/11/1868 ° Vital
P. Joannes Franciscus Bruylandt
M. Ludovica De Smet
 

BRUYLAND Petrus Vincentius x PAUWELS Maria Joanna


Huwelijk op 27/02/1854 van :
Petrus Vincentius Bruyland ex hac fs. Carolus en Elisabeth Schreyers oud 29 jaar
Joanna Maria Pauwels fa. Petrus Franciscus en Petronilla Bulterys oud 31 jaar
tt. Maria Francisca Bruyland en Amelia Pauwels

Hij + 02.05.1907 fs. Carolus en Elisabeth Schreyers viduus Maria Joanna Pauwels oud 81 jaar en 11 maand

25/10/1855 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Evens
M. Petronilla Bultrijs

22/10/1856 ° Bruno
P. Petrus Joannes Pauwels
M. Elisabeth Schreyers                                                              - zij + 05/03/1862 oud 6 jaar -

28/06/1858 ° Emilius
P. Isidorus Guilmain ( lees : Guillemyn )
M. Anna Maria Bruyland                                                          - hij + 28/05/1859 oud 1 jaar -

11/06/1860 ° Amelia Sabina
P. Joannes Franciscus Timbermont
M. Amelia Pauwels                                                                    - zij x in 1897 met Petrus Josephus De Coster -

12/01/1864 ° Elisabeth Justina
P. Petrus Joannes Pauwels
M. Elisabeth Schreyers                                                             - zij + 05.03.1871 oud 7 jaar en 4 maand -

19/03/1866 ° Bruno
P. onleesbaar
M. onleesbaar                                                                               - hij x1 Joanna Maria Beeckman , hij x2 in 1908 met Antolina Pleck -

15/12/1868 ° Francisca Hermina
P. Josephus Bruyland 
M. Maria Francisca Bruyland                                                    - zij + 15.01.1870 oud 1 jaar en 1 maand -

BRUYLAND Franciscus x DIERICKX Seraphina

Huwelijk op 10/06/1865 van Franciscus Bruyland en Seraphina Dierickx met tt. Ludovicus Bruyland en Petronella Bruyland

Hij + 24/09/1879 fs. Petrus en Petronella Buydens maritus Seraphina Dierickx oud 64 jaar

Kadaster Denderwindeke : nr. 2285. Bruyland Frans - Dierickx , eigenaar van meer dan 1 hectare met huis te Nijken

Het huis gaat naar 2601. Dierickx - De Moor
 

BRUYLAND Franciscus x SUNAERT Maria Francisca ex Zandbergen

12/10/1867 ° Maria Cecilia Julia
P. Joannes Franciscus Sunaert
M. Maria Cecilia De Vidts                                          - zij x in 1888 met Dominicus Eugenius Somers ex Waarbeke -

BRUYLAND Carolus Ludovicus x DE VILLE Sophia
 


Huwelijk op 03/11/1870 van Carolus Ludovicus Bruyland en Sophia De Ville met tt. Petrus Bruyland en Melania Cieters

Zij + 25/02/1876 fa. Petrus en Lucia Thienpont uxor Ludovicus Bruyland oud 26 jaar 2 maand en 6 dagen

25.10.1871° Maria Elisa
P. Antonius Bruylant
M. Lucia Thienpont                                                - zij x in 1891 met Gustavus Pleck -

18.05.1874 ° Josephus Caesar
P. Petrus Josephus De Ville
M. Maria Francisca Sunaert

11.12.1875 ° Carolus Ghislenus
P. Carolus De Decker
M. Adriana Bruylant                                              - hij + 03.06.1876 oud 6 maand -
 

BRUYLAND Petrus Joannes x VAN OUDENHOVE Amelia ex Zandbergen


Huwelijk op 11/01/1875 met tt. Jan Baptiste Van Oudenhove en Lucia Bruyland

Hij + 01/02/1880 fs. Petrus Antonius en Cecilia De Vits maritus Amelia Van Oudenhove , 41 jaar en 5 maand

23.03.1876 ° Maria Antonella
P.  N. Bruylant
M. Sophia Van Melkebeeke                                   - zij x in 1914 met Hippolytus Schoreels -

27.09.1877 ° Remigius
P. Franciscus Bruylant
M. Lucia Bruylant   

04/11/1878 ° Maria Carolina
P. Josephus Van Oudenhove
M. Maria Sunaert                                                - zij x Benedictus De Ceuleneer in 1921 -


BRUYLAND Yvo x VAN OUDENHOVE Maria Joanna ex Zandbergen

Hij + 31.03.1887 fs. Jan Baptiste en Joanna Catharina Van Neygen ,maritus Maria Van Oudenhove oud 46 jaar en 9 maand .

27.03.1875 ° Gislenus Cyrillus
P. Carolus Ludovicus Van Oudenhove
M. Joanna Catharina Van Neygen

04.03.1876 ° Maria Odila
P. Victor Bruylant
M. Rosalia Neirinckx        

06.02.1878 ° Irma Pelagia Maria
P. N.N.
M. N.N.                            

10.09.1879 ° Franciscus Audomarus
P. Franciscus De Keyzer
M. Monica Bruylant                                    - hij x Maria Celina Chevalier in Denderhoutem anno 1910 -
 

BRUYLAND Petrus Gustavus x DUMONGH Maria Virginia


Huwelijk op 13/05/1885 van :
Petrus Gustavus Bruyland fs. Franciscus en Juliana Vander Donck
Maria Virginia Dumongh fa. Jan Baptiste , koster van Denderwindeke , en Sophie De Jonghe
tt. Theophilus Borginon en Sidonia Dumongh
 

05.09.1886 ° Julius Jan Baptiste
                                                                                               - hij x in 1924 -

--/03/1900 ° Cesar Joseph
                                                                                               - hij + 06.04.1900 oud 1 maand -

BRUYLAND Bruno 1x BEECKMAN Maria

01.03.1903 ° Marcellus Josephus
                                                                                               - hij + 10.04.1903 oud 40 dagen -

BRUYLAND Bruno x2 PLECK Antolina

Huwelijk op 27.05.1908 van :
Bruno Bruyland fs. Petrus Vincentius en Joanna Pauwels geboren op 19 maart 1866 viduus Joanna Maria Beeckman ( dit is slecht leesbaar )
Antolina Pleck fa. Judocus en Melania Goossens geboren op 28.05.1881