Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter B

Familienamen beginnend met B , 7de deel


Bukens , Bulté , Bulterys - Biltrijs


BUCKENS Simon " opilio " vader van natuurlijk kind met VANDER ROOST Joanna

05.03.1615 ° Joanna
P. Joannes Buydens
M. Egidia Verdonck

BUEKENS Nicolaas ex Vollezele x CORNET Maria Theresia ex Herne

Hij is kleinzoon van Marcus Maetens en Judoca Bultrijs , red.


Huwelijk op 13/05/1840 van :
Nicolaas Buekens ° 23.09.1812 ex Vollezele fs. Petrus ( + 17.09.1835 ) en Maria Judoca Mattens 64 jaar spinster in Vollezele , oud 27 jaar
Maria Theresia Cornet ° 21.04.1814 ex Herne fa. Franciscus ( + 29.01.1818 in Herne )  en Theresia Janssens spinster wonend in Denderwindeke ,  oud 26 jaar
tt. Zacharias Agneessens en Maria Christina Agneessens
  

BULTE Franciscus x VANDEN BORRE Maria

 

14/02/1639 ° Adam      
P. Adam Schoonians                

M. Francisca Minion

 

 

BULTE Franciscus ( lees Bulté )  ex B.M. Lombeek x DE VUYST Maria

 


Hij is ex O.L.Vrouw Lombeek

Zij is ex Denderwindeke dv. Petrus De Vuyst
 

Huwelijk op 07/11/1776 met tt. Egidio Bulté en Vincento Van Stallen

 

Hij + 10/01/1795 ex OLV. Lombeek maritus Maria De Vuyst

Zij + op 22 september 1829 vidua Franciscus Bulté filia Petrus en Maria Anna Stevens oud 76 jaar ( ik kom tot 72 jaar )


Hij woonde in het gehucht Roost , volgde daar zijn schoonvader Pieter De Vuyst , zie de breedtes van 1783 en 1793
 


Volkstelling van 1796 :

Bulté Frans zijn weduwe x De Vuyst Maria ( 8 )

 1. De Vuyst Maria , 36 jaar , weduwe
 2. Bulté Philippus , 18 jaar , zoon
 3. Bulté Isabella , 16 jaar , dochter
 4. Bulté Joannes , 12 jaar , zoon
 5. Bulté Lucia , 8 jaar , dochter
 6. Bulté Petronella , 6 jaar , dochter
 7. Bulté Livinus , 4 jaar , zoon
 8. Bulté Josephus , 2 jaar , zoon

 

16/10/1775 ° Petrus Joannes             
P. Petro De Vuijst                          

M. Jacoba Crockaert                                             - hij huwt Maria Judoca Valckeniers ex Denderwindeke in 1812 , hij + in 1829  -
 

15/02/1777 ° Philippus                       
P. Philippus Bulté                          

M. Joanna Catharina De Vuijst                           - hij + 22/12/1804 celebs oud 27 jaar -
 

06/11/1778 ° Cornelius Hubertus     
P. Jacobus Renders                         

M. Maria Anna Bulté
 

12/09/1780 ° Isabella                          
P. Vincentius Vander Stallen  ( NL )         

M. Isabella Bruylant  ( NL )                                 - zij huwt Joseph Van Oudenhove ex Steenhuize in 1802 oud 22 jaar -
 

25/11/1782 ° Jan Baptiste                  
P. Joannes Vanden Berghe ( NL )   

M. Joanna Van Laetem ( NL )                               - hij huwt Joanna De Henauw ex Idegem met nageslacht in Idegem -
 

25/06/1785 ° Bernardus                     
P. Petrus De Vuijst ( NL )              

M. Maria Josepha Geijsens ( NL )

21.09.1787 ° Lucia Antonia
P. Alexander Van Audenove  ( L )
M. Bernardina Roosens ( L )                                 - zij huwt Petrus Joannes De Decker in 1816 -
 

27.10.1789 ° Petronilla
P. Jan Baptiste De Vuyst ( NL )
M. Petronilla De Vuyst                                          - zij huwt Jan Baptiste De Smet ex Appelterre , zij overleed in 1821 oud 33 jaar -

 

07.02.1792 ° Livinus
P. Livinus Van Lathom
M. Barbara De Vuyst

01.09.1794
° Josephus
P. Petrus Joannes Bulté
M. Anna Maria Van Laeren                                 - hij huwt Maria Judoca Capiaux in 1822 -

BULTé Petrus Joannes x VALCKENIERS Maria Judoca

Kadaster nr. 103


Huwelijk op 12/05/1812 van :
Petrus Joannes Bulté ex hac fs. Franciscus ex OLV. Lombeek en Maria De Vuyst ex hac oud 36 jaar
Josina Valckenierrs ex hac fa. Joannes en Catharina Vierendeel ex hac , 36 jaar    ( red. : naam van de moeder is verkeerd )
tt. Jan Baptiste Vanden Abbeelen en Judoca Moens

Hij + 26 augustus 1829 ex hac  fs. Franciscus en Maria De Vuyst maritus Judoca Valckenier , geen ouderdom

Zij + 12/02/1855 fa. Joannes en Catharina François vidua Petrus Bulté , 79 jaar

Redactie : Josine Valckeniers is het kind van Joannes uit diens eerste huwelijk met Catharina François , Catharina Vierendeel is haar stiefmoeder

09/09/1813 ° Joannes Baptiste
P. Joannes Valckeniers
M. Maria De Vuyst                                                   - hij x in 1860 Petronella De Bolle ex Meerbeke , hij + in 1887 -          

05/11/1815 ° Joanna Catharina
P. Josephus Bulté
M. Joanna Catharina Valckenier                           - zij x in 1857 met Petrus Franciscus De Valckeneer ex Liefferinge , oud 43 jaar ( lees : 42 ) -

15/08/1818 ° Carolus Ludovicus
P. Jan Baptiste Bulté
M. Adriana Valckenier                                             - hij x1 Maria Anna Heymans , hij x2 Theresia Timmermans , zie het kadaster van Denderwindeke -

BULTé Josephus x CAPIAU  Maria Judoca

Zie kadaster nr. 102


Huwelijk op 21/05/1822 van :
Josephus Bulté ex hac fs. Franciscus ex OLV Lombeek en Maria De Vuyst ex hac oud 28 jaar
Maria Judoca Capiaux fa. Petrus en Maria Joanna Cieters ex hac oud 33 jaar
tt. Petrus en Theresia Capiaux

Hij + 13.02.1860 in Denderwindeke

Zij + 08.03.1874  fa. Petrus en Joanna Cieters vidua Josephus Bulté , 82 jaar

12/05/1823 ° Petrus
P. Petrus Joannes Capeaux
M. Maria De Vuyst                                                      - x Maria Anna Bulterijs , hij + in 1900 viduus -

19/12/1824 ° Carolus Ludovicus   
P. Petrus Bulté  
M. Catharina Capeaux                                                - x Melania Vander Bracht , hij + 20/05/1886 oud 61 jaar maritus Melania Vander Bracht -

11/11/1826 ° Jan Baptiste
P. Jacobus Bulté
M. Maria Theresia Capiaux                                        - hij x in 1863 in Meerbeke met Clementina Remory ex Anderlecht -

21/06/1829 ° Petrus Livinus   
P. Petrus Joannes Capiau    
M. Carolina Capiau                                                    - hij + 11/11/1829 oud 5 maand -

07/03/1831 ° Petrus Livinus     
P. Carolus Waeyenberg    
M. Isabella Capiau

06/06/1833 ° Eugenia          
P. Carolus Paternoster        
M. Joanna Catharina Van Houdenhove                 - x in 1861 met Jan Baptiste Linthaut -
 

BULTé Carolus 1x HEYMANS Maria Anna

Zij + 03/08/1864 filia Josephus en Barbara Bogaert uxor Carolus Bulté , geen leeftijd vermeld

Hij x2 Theresia Timmermans , hij + in 1892

BULTé Carolus 2x TIMMERMANS Theresia

Huwelijk op 28/11/1867 van Carolus Bulté en Theresia Timmermans met tt. Jan Baptiste Dumongh en Desiderius Hiers

Hij + 10.04.1892 fs. Petrus en Judoca Valckeniers viduus Maria Anna Heymans et maritus Theresia Timmermans
 

BULTé Petrus x BULTEREYS Maria Anna


Hij + 25.02.1900 fs. Josephus en Maria Judoca Capiau viduus Maria Anna Bulterijs , 77 jaar

Zij + 28/10/1860 fa. Petrus Joannes en Petronilla Herremans uxor Petrus Bulté , 31 jaar

geen datum ° Franciscus
                                                                  - hij x Ludovica Roosens -

01/07/1858 ° Josephus
P. Josephus Bulté
M. Theresia Bulterijs                           - hij x Rosalia Wielekens en overleed in Zandbergen op 30.06.1943 -

17/04/1860 ° Virginia
P. Amandus Bultreijs
M. onleesbaar                                       - zij x in 1886 met Theophilus Vander Kelen -
 

BULTé Carolus Ludovicus x VANDER BRACHT Melania ex Appelterre


Hij + 20.05.1886 fs. Josephus en Maria Capiau maritus Melania Vander Bracht , 61 jaar

02/03/1866 ° Leonia
P. Petrus Bulté
M. Philippina Van Paepegem                              - zij x in 1886 met Jan Baptiste Roosens -

27/02/1868° Lucia
P. Sepherinus Vander Bracht
M. Lucia Reniers                                                  - zij x in 1886 met Franciscus Van Cutsem -

21.11.1870 ° Remigius
P. Josephus Bulté
M. Maria Joanna Vander Bragt                         - hij x in 1897 in Pollare met Amelia Jous -

13.04.1873 ° Franciscus Emilius
P. Franciscus Bulté
M. Maria Theresia Vander Bracht                    - hij + 13.04.1874 oud 1 jaar en 9 dagen -

--/06/1875 ° Maria Alice
P. Nicodemus N.
M. N. Bulté                                                          - zij x in 1899 met Carolus Ludovicus Andries ex Grimminge -
 

BULTé Jan Baptiste ex hac x DE BOLLE Petronella ex Meerbeke


Huwelijk anno 1860 in Meerbeke , zie huwelijken Meerbeke

Hij + 15/05/1887 fs. Petrus en Regina Valckenier maritus Petronella De Bolle oud 73 jaar en 8 maand

Zij + 13.02.1901 fa. Carolus en Judoca Van Cutsem vidua Jan Baptiste Bulté , 80 jaar en 5 maand


12/09/1862 ° Maria Ludovica
P. Carolus Ludovicus Bulté
M. Maria Judoca Van Cutsem                                              - zij x in 1889 met Franciscus Kentane ex Voorde -
 

BULTé Carolus x TIMMERMANS Theresia


Huwelijk op 28/11/1867 van Carolus Bulté en Theresia Timmermans met tt. Jan Baptiste Dumongh en Desiderius Hiers
 

BULTé Franciscus x ROOSENS Ludovica


Huwelijk op 06/11/1879 van :
Franciscus Bulté fs. Petrus en Maria Anna Bultereys
Ludovica Roosens fa. Christianus en Lucia Verdonck
tt. Gustavus Van Wichelen en Philomena Bulterys
 

--/08/1880 ° Celina
                                                                      - zij + 24/09/1881 oud 1 jaar en 2 maand -

geen dt. ° Albertus Josephus
                                                                      - hij x in 1906 met Rosine Van Cutsem -

03.10.1886 ° Maria Blondina
                                                                      - zij x in 1912 met Leopoldus De Vos -

 

BULTé Albertus Josephus x VAN CUTSEM Rosine

Huwelijk op 13/01/1906 van :
Albertus Josephus Bulté fs. Franciscus en Ludovica Roosens
Rosine Van Cutsem fa. Carolus en Eupharisia Van Eesbeek
tt. Augustus Bulté en Maria Thibaut


 

BEELTRIJS Jan x STERCK Clara  ( PR Vollezele )

27.12.1615 in Vollezele ° Christianus
P. Mattheus Sterk
M. Elisabeth Beeltrijs

12.10.1617 in Vollezele ° Laurentius
P. Franciscus De Valckeneer
M. Beatrix Linthoudt

Ongeloofwaardige akte van doopsel

BILTRIJS Christiaan x BLOMMAERT Elisabeth 

Elisabeth Blommaert huwde met Petrus Claes , zie aldaar

03/03/1640 ° Egidius               

P. Egidius Blommaert    

M. Josina Carpentiers

 BILTRIJS Christiaan fs. Jans 1x  ROOSEN Maria 

 

Zij + 29.05.1650 als Maria Rosen filia Adrianus , haar vader overleed op 22.04.1650 en haar moeder op 17.05.1650

 

1642 : Christiaen Bultrijs x Maria Roosen kopen een partij land van Adriaen Roosen fs. Jans
1644 : Christiaen Bultrijs x Maria Roosen kopen een hofstede van Adriaen Roosen fs. Jans x Maria De Hoeraeve

1649 : Christiaen Bieltrijs fs. Jans erkent een rente aan de Adriana Van Brueseghem weduwe Merten Thienpont , deze rente wordt gelost door Maria Bulterijs vrouw van Jan Roosen fs. Pieters

 

19/01/1641 ° Maria                

P. Egidius De Quick               

M. Maria Roosen                                                                          - x Nicolaas Vrancx , zij overleed in 1678 met 4 kinderen , zie SvG -

           

28/01/1643 ° Laurentius          

P. Laurentius Bultrijs              

M. Catharina Roosen                                                                  - x Antonia Bicque -

 

15/03/1645 ° Martinus            ( geen moedersnaam in de akte ** )

P. Martinus Beeltrijs        

M Catharina Beeltrijs                                                                 - x Anna Wets -

  ( **  moedersnaam als Elisabeth Blommaert in de marge ingeschreven , kortom , Heer Pastoor was het weeral vergeten )

 

27/01/1648 ° Joannes              

P. Joannes De Vlaminck         

M. Anna Raes

 

 

BILTRIJS Christiaan  x2 BLOMMAERT Catharina 

 


Verloving op 01/02/1651 met als tt.
Joannes De Coster en Nicolao De Quick

Huwelijk op 18/02/1651 met als tt. Nicolao De Quick en Joanne Hevens

Hij treedt in 1667 op als officier van het leenhof van Vicoigne

 

Hij + 19.11.1677

Zij x2 in 1679 met Pieter Vanden Bremt

 

 

20/10/1651 ° Judocus                   

P. Judocus Pauwels             

M. Joanna Vander Eeckt

 

20/02/1653 ° Aegidius                  

P. Gillis Blommaert            

M. Joanna Blommaert                                               - hij heeft nageslacht in Raismes naast Valenciennes , zie schepenbrieven van 1711 -                                          

 

07/07/1658 ° Paulus                      

P. Paulus Berckmans           

M. Maria De Bonte
 

 

BILTRIJS Laurentius  x BICQUE Anthonia

Hij is zv. Christiaen en Maria Roosen

 


Huwelijk op 07/05/1672 met tt. Christianus Biltrijs, Martinus Biltrijs en Petrus De Coster

Anno 1719 verdelen de echtelieden tussen hun 4 kinderen , zie WP Denderwindeke anno 1719

 

 

25/03/1673 ° Catharina              

tt. Nicolao Vramps                           - Huwt Pieter Herremans -

 

25/12/1674  ° Martinus           

tt. Martino Biltrijs                          - vroegtijdig overleden -

geen datum ° Petronella
                                                           - Huwt Joannes Courteaux
fs. Pieters

 

23/02/1682 ° Petrus                  
tt. Petro Vanden Boomte               - Huwt Anna Maria Vanden Bempt , hij had 5 kinderen bij zijn overlijden -

 

11/05/1683 ° Joannes               
tt. Joanne Allebos                          - Huwt Joanna Maria De Dijn , hij had 8 kinderen bij haar overlijden -

 

 

 

BILTRIJS Martinus x WAETS* Anna    

            


*  WAERE , WAERS , WAERTS  , er zijn minstens 3 schrijfwijzen aanwezig.

 

E.H. De Clerck schrijft " WETS " bij een stamboom uit 1814 , zie het huwelijk van Petrus Franciscus Pauwels uit 1814

 

Huwelijk op 05/11/1690 met tt. Petro De Coster en Petronella Maes

De familienaam Wets en varianten komt vaak voor in Pamel ( red. )
 

 

30/09/1691 ° Anthonette                    

tt. Anthonette Verbeke                                                   - Huwt in 1733 met Jooris Huwaert , zij overleed in 1741 zonder nageslacht , haar eigendom werd in 4 delen verkaveld

 

07/04/1693 ° Lauwereijs                     

tt. Laurentio Biltrijs                                                        - Huwt Elisabeth De Cooman , zie ook het renteboek van Cruyckenburgh  -

 

25/10/1695 ° Maria                           

tt. Petro Geeicx (?)                                                          - Huwt Joannes Roosens fs. Pieters met nageslacht -

 

21/10/1700 ° Joannes                       

P. Joannes De Ro                                                            - Huwt Adriana Vanden Hole ex Appelterre , hij overleed in 1758 -

              

25/06/1704 ° Petronella                    

P. Joannes Bieltreys                                          

M. Petronella Bieltrijs                                                

 

22/02/1707 ° Joanna           

P. Petrus Vijverman loco Caroli Van Walder      

M. Joanna De Donckere                                               - zij x Pieter Suys fs. Andries -

 

 

BILTRIJS Joannes fs. Laureijs x DE DIJN Joanna Maria

 


Hij ° 1683 zv. Laurentius en Antonia Becque

 

Verloving op 27/08/1718               tt. Petro Biltrijs en De Dijn Elisabeth

Huwelijk op 17/09/1718                 tt. Petro Vijvermans en Joanne Coutauw

Wedergrate nr. 226 deel II : SvG bij overlijden van Joanna Maria De Dijn vrouw van Jan Bilterijs op 11.04.1741 , 8 kinderen

1) Pauwel 21 jaar
2) Jan Baptiste 19 jaar
3) Jenne 16 jaar
4) Elisabeth 14 jaar
5) Peeter 10 jaar
6) Catharina 8 jaar
7) Marie 6 jaar
8) Adriaen 3 jaar

V.P. Pieter Bilterijs
V.M. Pauwel De Dijn

de overledene heeft geen erfgronden nagelaten daar haar ouders in leven zijn


In 1758 gebeurde een uijtgrooting
 

 

01/10/1719 ° Paulus                        
P. Paulus De Dijn                                

M. Anthonia Beke
 

12/12/1721 ° Joannes                     
P. Joannes Coutauw                             

M. Anna De Smet                                                                            - hij x in 1761 met Catharina Roosens
 

05/03/1724 ° Joanna                       
P. Joannes De Dijn                              

M. Joanna Van Snick                                                                    - zij bleef ongehuwd , zij schonk aan haar broeder Jan 3 percelen land , zie Wedergrate nr. 235 nr. 29 -
 

05/12/1726 ° Elisabetha                  
P. Petrus Couteau                                

M. Elisabetha De Dijn                                                                     - zij x in 1757 in Meerbeke met Joannes Bogaert -

 

19/09/1729 ° Petrus                        

P. Petrus Vijverman                            

M. Anna Vanden Bumt  (= Vanden Bempt )                                - hij x in 1760 met Joanna Schoonjans -

 

25/04/1732 ° Catharina                   

P. Egidius De Dijn                               

M. Catharina De Dijn                                                                    - zij x in 1759 met Frans De Mol , nageslacht in Denderwindeke en in Neigem -

 

05/06/1735 ° Maria Theresia          

P. Adrianus Verdonck                         

M. Maria De Valckeneer                                                              - zij x in 1755 met  Pieter Vierendeel fs. Jan Baptiste met nageslacht in Appelterre -
 

03/04/1738 ° Adrianus                    
P. Adrianus Van Eesbeke                    

M. Francisca De Dijn
 

 

BILTRIJS Petrus x VANDEN BEMPT Anna Maria fa. Pieters     

 

 


Verloving op 23/09/1719                tt. Laurentio Biltrijs en Maria Vanden Bempt

Huwelijk op 11/10/1719                 tt. idem en idem

Hij overleed op 21.10.1752 , SvG werd opgesteld

Zie Wedergrate nr. 229 nr. 81


  1) Peeternelle x Geeraert Van Vrechem
   2) Anna Maria x Anthoon Du Pongh
   3) Catharina x Jacobus Barbet
   4) Maria Theresia 20 jaar
   5) Maria Francisca 17 jaar

V.P.  Jan Bultrijs
V.M.  Christoffel De Doncker

 

Zij + 33 juli 1774 vidua Petrus Biltrijs  ( als Anna Vanden Brempt )
 

 

26/07/1720 ° Anna Petronella         
P. Petrus Vanden Bempt         

M. Anthonia Beké                                              - Huwt Gerardus Van Vreckem , zij overleed in 1804 oud 84 jaar -
 

04/03/1722 ° Joanna Maria              
P. Joannes De Doncker          

M. Joanna Maria Vanden Bempt                    - Huwt Antonius De Pont ex Pollare , op 28/02/1816 oud 94 jaar
 

28/04/1724 ° Catharina                     
P. Christophorus De Doncker  

M. Catharina Biltrijs                                        - Huwt Judocus Barbet
 

08/08/1726 ° Elisabetha Joanna      
P. Joannes Verdonck             

M. Elisabetha Vanden Bossche                     - overleden ante 1752 -
 

01/10/1728 ° Carola                            
P. Joannes Courteaux              

M. Carola Herremans                                      - overleden ante 1752 -
 

08/01/1731 ° Maria Theresia            
P. Maximiliaan Vanden Haute 

M. Joanna Maria De Dijn                                - 21 jaar bij SvG in 1752 -
 

28/11/1733  ° Maria Francisca          
P. Petrus Couteaux                 

M. Maria de Mesmaeker                                - zij x met Petrus Vierendeel ex Appelterre , nageslacht in Appelterre -
 

 

BILTRIJS Laurentius fs. Mertens  x DE COOMAN Elisabeth fa. Pieters

 


Hij + op 05/08/1767 ‘ viduus E.D.C.

 

Hij is fs. Merten cfr. renteboek van Cruyckenburg

Zij is dv. Petrus De Cooman en Barbara Van Vrechem

 

Verloving op 02/06/1724                tt. Petro Vijverman en Joanna De Cooman

Huwelijk op 11/06/1724                 tt. Egidius De Cooman en Petro Coutauw

Zij + 06.11.1739

Wedergrate nr. 225 nr. 39 : een SvG opgesteld bij haar overlijden voor haar 4 kinderen :

      1) Catharina 15 jaar
      2) Augustinus 10 jaar
      3) Gillis 7 jaar
      4) Joannes 4 jaar


Hij + op 05/08/1767 ‘ viduus E.D.C.

 

 

28/05/1725 ° Joanna Christina                       
P. Joannes Mertens            

M. Joanna Christina Vanden Abbeele                             - Huwt Pieter Assé ( Haiché ) -
 

27/03/1727 ° Norbertus                                   
P. Joannes Biltrijs             

 M. Joanna De Cooman                                                       - overleden ante 1739 -
 

17/02/1730 ° Augustinus                               
P. Augustinus Crispeels     

M. Joanna Biltrijs                                                               - overleden zonder hoors -
 

05/02/1733 ° Aegidius                                    
P. Aegidius De Cooman     

M. Maria Biltrijs                                                                 - overleden zonder hoors -
 

16/05/1736 ° Joannes Baptiste Honoratus  
P. Joannes De Cooman     

M. Elisabetha Cool--                                                            - Huwt Maria Anna 0 , hij + in 1814 -
 

24/11/1739 ° Cornelius                                   
P. Cornelius De Cooman   

M. Joanna De Cooman                                                        - overlijden ante 1739 -
 

 

BILTRIJS Adrianus x VAN VRECKOM Catharina

 

 

Zij ° 1710 dv. Nicolaas en Catharina Mariest


Huwelijk op 16/02/1738           tt. Adam Biltrijs en Gerardus Van Vreckom 

 


Nageslacht in Meerbeke met ondermeer :

 

18.01.1739 °  Catharina                                                        - Huwt Joannes De Coninck , overleden in Meerbeke in 1805 -

 


BILTRIJS Joannes fs. Martinus  x VANDEN HOLE Adriana fa. Charles

                                          


Hij + 17/02/1758 maritus Adriane Vanden Hoele , een SvG werd opgesteld

Wedergrate nr. 232 nr. 42 :  SvG bij overlijden van Jan Biltrijs fs. Mertens man van Adriana Vanden Hole fa. Charles , 5 kinderen

   1) Jan Baptiste majeur
   2) Peeter Joannes 21 jaar
   3) Josine 19 jaar
   4) Marie 17 jaar
   5) Adriaen 15 jaar

   V.P. Laureys Bultrijs ex DW.
   V.M. Jan Baptiste Van Hole ex Pollaer

   

Zij + 29/04/1780 ex Appelterre 76 jaar

 

Hij staat in de breedte van 1739 vermeld als Jan Beeltrijs fs. Mertens woonachtig in het gehucht Boterdael

 

Ze woonde in Boterdael bij de telling der pioniers anno 1775

 

Huwelijk met dispensatie op 24/08/1737      tt. Laurentio Biltrijs en Maria Vanden Noele
 

 

26/06/1738 ° Joannes Baptiste    
P. Joannes Roosen                     

M. Anna Vander Vijver                                               - hij x in 1782 met Joanna Lanneer , hij + in 1808 , hij overleed kinderloos -
 

21/07/1742 ° Petrus Joannes       
P. Petrus Suijs                          

M. Joanna Christina Biltrijs
 

28/11/1744 ° Judoca Petronella   
P. Petrus Vanden Noele             

M. Judoca Vanden Noele                                            - zij huwt Marcus Maetens -
 

26/01/1747  ° Maria                       
P. Adrianus De Smet                  

M. Maria Bulterijs                                                      - zij huwt Adrianus Bosschaert ex Meerbeke , zij overleed in 1781 met één zoontje in de SvG , ook dit kind overleed vroegtijdig -
 

14/05/1750 ° Adrianus                  
P. Adrianus Pauwels                 

M. Joanna Biltrijs                                                       - hij x1 Anna Maria Jenno , hij x2 Maria Anna Van Vreckem -

 

 

 

BILTRIJS Joannes x AGNEESENS Joanna 

 


Huwelijk op 27/07/1738        
tt. Petro Claes en Martina Claes

Hij + 13.09.1743

Zij + 19.09.1743

Wedergrate nr. 227 nr. 53 : SvG werd opgemaakt

 

 

circa 1739 ° Maria Anna , ze huwt als Martina

                                                                                  - zij x in 1757 in Tollembeek oud 18 jaar met Nicolaas Mertens fs. Petrus ex Tollembeek oud 22 jaar , ze huwt als Martina -

23/04/1742 ° Catharina Francisca    

P. Joannes Van Laethem     

M. Catharina Francisca De Paep                         - vroegtijdig overleden -

 

 

BILTRIJS Joannes Honoratius fs. Laureys x O Maria Anna fa. Jacobus

 

 

Hij ° 1736 zv. Laurentius en Elisabeth De Cooman

Zij ° 1743 dv. Jacobus en Anna Van Langenhaecke

 

Huwelijk op 09/10/1760 met tt. Joannes Roosen en Petrus O

Hij + op 16/01/1814 fs. Laurentius en Elisabeth De Cooman viduus Maria Anna O oud 77 jaar , R.I.P.

 

Zij + op 14/04/1802 dv. Jacobus en Anna Van Langenhaecke uxor Joannes Honoratius Bultereijs oud 59 jaar

 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde

Biltereijs Joannes x O Maria Anna  ( 8 )

 1. Biltereijs Joannes , 62 jaar
 2. O Maria Anna , 57 jaar
 3. Bultereijs Josephus , 36 jaar , zoon
 4. Bultereijs Franciscus , 32 jaar , zoon
 5. Bultereijs Joanna , 18 jaar , dochter
 6. Bultereijs Adrianus , 13 jaar , zoon
 7. Bultereijs Constantinus , 10 jaar , zoon
 8. Bultereijs Petronella , 7 jaar , dochter

28/02/1762 ° Petrus Josephus             

P. Petrus O                                 

M. Joanna Christina Biltrijs                                                 - Hij + 20/11/1845 oud 83 jaar celebs , zie het kadaster nr. 107

 

28/01/1764 ° Judoca Catharina           

P. Laurentio Biltrijs                    

M. Judoca O                                                                              - Zij + 20/01/1778 oud 14 jaar

 

22/02/1766 ° Franciscus                       

P. Francisco Hevens                    

M. Maria Anna Van Wilder                                                  - Hij x Petronella Willems fa. Antonius in 1807 -

 

30/01/1768 ° Livina Aldegondis         

P. Petro Josepho Hasse              

M. Livina Valck

 

20/10/1769 ° Joannes                           

P. Joannes O                             

M. Catharina De Coen

 

11/12/1771 ° Cornelius                         

P. Petro Biltrijs                           

M. Carolina Roosens                                                               - Hij + 15/03/1786 oud 14 jaar

 

06/04/1774 ° Joanna                             

P. Cornelio De Cooman              

M. Joanna De Cooman                                                            - Zij x Cornelis Huwaert ex Nieuwenhove in 1807 , zij + in Nieuwenhove anno 1811 -

 

15/03/1777 ° Jacobus                            

P. Joannes Honorati O                 

M. Maria Anna O                                                                     - Hij + 11.04.1795 oud 17 jaar celebs -

 

16/09/1779 ° Adrianus                         

P. Adriaan Vanden Bossche ( L ) 

M. Maria Laurentia Hassé ( NL )                                          - Hij huwt x in 1815 met Catharina De Vits ex Meerbeke , hij + in 1842 -

 

16/01/1782 ° Catharina                         

P. Vincentius O ( +-L )                

M. Theresia De Cooman ( L )

 

05/08/1785 ° Constantinus                 
P. Constantinus Josephus Hassee ( L )       

M. Livina Valck ( NL )                                                              - Hij x in 1813 met Joanna Catharina Agneessens ex Herfelingen -

 

13/09/1788 Petronella

P. Franciscus Bilrijs ( +/- L )
M. Petronilla Langendries ( +/- L )                                        - Zij x Petrus Franciscus Pauwels ex Strijtem in 1813 -

 

 

 

BILTRIJS Petrus fs. Jans x SCHOONJANS Joanna fs. Pieters

 

Hij is winkelier en woont op de Plaats , hij woonde in een gemetst huis met een waarde van 1986 guldens 13 stuivers , de grond was 6 roeden en werd geschat op 8 guldens / roede

 

 

Huwelijk op 27/11/1762 met tt. Joannes Van Neijgen en Maria Schoonjans

 

Hij + op 23/05/1776 maritus J.S. , een SvG werd opgesteld voor hun 5 kinderen

Wedergrate nr. 235 nr. 31 :
 SvG bij overlijden van Pieter Bultrijs fs. Jans man van Joanna Schoonjans fa. Pieters , 5 kinderen

1) Maria Theresia 13 jaar
2) Catharina 10 jaar
3) Anna Maria 7 jaar
4) Maria Joanna Livina 4 jaar
5) Jan Baptiste 2 maand

V.P. Pieter Vierendeels tot Appelterre
V.M. Pieter Schoonjans vader van de houderigge


Wedergrate nr. 239 nr. 36 : verzoek tot verkoop door de weeskinderen van een leen gelegen te Meersvoorde

 

 

Zij x2 Judocus Pauwels , zij x3 Cornelis Josephus Vierendeel , zij overleed op Nieuwjaar 1790 oud 47 jaar

3 kinderen uit dit huwelijk in leven anno 1790 bij het opmaken van de SvG bij het overlijden van de moeder


Zie Wedergrate nr. 240

 

3 kinderen uit haar 1ste huwelijk met Peeter Bulterijs

1) Catharina
2) Anna Maria
3) Maria Joanna Livina

V.P. Pieter Vierendeel
V.M. Joannes Schoonjans gesurrogeerden vooght na de dood van zijn vader Pieter Schoonjans

 

 

27/01/1763 ° Catharina                       
P. Petrus Schoonjans          

M. Catharina Roosen
 

23/03/1764 ° Maria Theresia             
P. Petro Vierendeel            

M. Maria Schoonjans                                                           - zij + 03/05/1786 oud 22 jaar -

 

30/05/1770 ° Anna Maria                   

P. Paulo Van Eesbeeek     

M. Anna Maria De Dijn

 

12/05/1773 ° Maria Joanna Livina    

P. Joannes Schoonjans      

M. Joanna Livina Mertens                                                 - zij x in 1798 in Ninove met Michael Joseph Menschaert ex et in Ninove , ze was anno 1798 dienstmeid in Ninove -

 

04/09/1776 ° Joannes Baptiste          

P. Joanne Van Neijgen       

M. Barbara Bourguignon                                                 - Posthumus - + 30/01/1781 -

 

 

BILTRIJS Joannes Baptiste fs. Jan Baptiste x ROOSEN Catharina filia Jans

 

Zie kadaster nr. 106

 

 

Verloving op 06/11/1761 met tt. Petro Bultrijs en Judoco Vander Stockt

Huwelijk op 25/11/1761 met tt. Petro Biltrijs en Joanne Roosen

Hij ° 1721 zv. Jan Baptiste en Joanna Maria De Dijn , hij liet 5 kinderen na

 

Hij + op 13/05/1776 uxor C.R. , bij uitgroting waren er 5 kinderen

Wedergrate nr. 235 nr. 29 : Staat van goed bij overlijden van Jan Baptiste Bultrijs

 5 kinderen nagelaten uit zijn huwelijk met Catharina Roosens met name

1) Catharina
2) Peeter
3) Jan Baptiste
4) Joanna , allen meerderjarig
5) Maria Theresia alsnog minderjarig

V.P. Pauwel De Dijn
V.M. Cornelis Roosens

 

Zij ° 1734 dv. Cornelis en Calendries
 

Zij overleed op 17/01/1826 oud 94 jaar vidua Jan Baptiste Bultereys filia Cornelis en Maria Caelendries.   94 jaar !

 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

 

28/09/1762 ° Anna Catharina        
P. Cornelius Roosen          

M. Catharina Biltrijs                                     - Zij + op 12/08/1821 oud 59 jaar , ongehuwd , overleed in haar moeders huis te Dasselt -
 

20/02/1764 ° N                                            
                                                                           + thuis bij bevalling na doopsel

 

02/03/1765 ° Petrus                        

P. Petrus Biltrijs                 

M. Petronella Roosens                                 - Hij huwt Maria Anna Vanden Abbeelen , hij + 26/10/1810 in de epidemie oud 45 jaar -
 

12/04/1767 ° Joanna Petronella     

P. Joannes Roosens            

M. Joanna Petronella Schoonjans             - zij x in 1798 met huwt Adriaan Van Eesbeke , ze overleed in 1865 oud 98 jaar ! - 
 

12/07/1770 ° Joannes Bte              

P. Joannes Van Snick        

M. Carolina Roosens                                   - hij + op 24 augustus 1837 oud 67 jaar celebs , hij woonde op de Kleine Lietersberg , zie kadaster Denderwindeke nr. 106.
 

15/05/1772 ° Paulus                        

P. Paulo De Dijn                

M. Barbara Roosens                                    - hij + op 14 maart 1774
 

17/01/1775 ° Maria Theresia         

P. Joanne Coustiau             

M. Maria Seghers                                       - Zij huwt in 1801 met Jan Baptiste Roosen fs. Jan Baptiste  en Petronella Dauw -

 

 

BILTRIJS Adrianus fs. Jans x1 JENNO Anna Maria

                                                                                  

 

Hij is fs. Joannes en Adriana Vanden Hole ex Appelterre

Hertrouwt Maria Anna Van Vrechem

 

Anna Maria Jenno is weduwe Adriaen Pleck
 

Zij + 5 september 1786 oud 48 jaar vidua Adriani Pleck et maritus Adrianus Bilterys

 

Hij woont naast den Aarschot in het gehucht ter Straeten , volgde daar op zijn schoonvader

 

 

Huwelijk op 31/08/1777 met tt. Joanne Biltrijs en Petro Pleck

 

05/05/1778 ° Maria Josepha                

P. Josephus Appelmans        

M. Maria Biltrijs

 

31/07/1779 ° Anna Maria                     

P. Petrus Pleck  ( L )            

M. Jacoba D’hont ( NL )                                            - zij x in 1802 met Petrus Josephus Van Eesbeke , zij x2 Philippus Carion ex Nieuwenhove -

 

 

BILTRIJS Adrianus fs. Jans  ( NL )  x2 VAN VRECHEM Maria Anna  ( NL )

 

 

Hij is 40 jaar en viduus van Anna Maria Jenno en fs. Joannes en Adriana Vanden Ole ex Appelterre

Zij is 25 jaar en fa. Joannes ex Oetingen en van Joanna Priem ex Zandbergen

 

Huwelijk op 07/09/1790 met tt. Paulo De Smet ( L ) en Petro Van Vrechem ( L )

Hij + 18.09.1796 maritus Maria Anna Van Vrechem en viduus Anna Maria Jenno oud 50 jaar

 

 

 

16.06.1791 ° Petrus Franciscus  Gemini
P. Petrus Joannes Van Vrechem
M. Joanna Pleck

16.06.1791 ° Joannes       Gemini                                       
P. Jan Baptiste Bulterijs
M. Petronella Van Vrechem                                 - hij + 08/12/1792 oud 17 maand -

 

30.05.1794 ° Adrianus
P. Adrianus Pleck
M. Anna Maria Bulterijs                                       - hij + 02/10/1861 viduus Catharina De Sper , 67 jaar

 

11.02.1796 ° Petronella
P. Jan Baptiste Willems
M. Petronella Van Vreckom                                - zij x Petrus Joseph Vierendeel , zij + in 1864 oud 68 jaar -


BILTRIJS Adrianus x DE VITS Anna Catharina ex Meerbeke
 

 


Burgerlijk huwelijk in Denderwindeke

xy : Adriaen Bilterijs boulanger et cultivateur oud 36 jaar geboren op 16.0.1779 zv. wijlen Joannes ( + 16.01.1814 ) en wijlen Catharina O ( + 24 Germinal jaar XI )

 

xx : Catharina De Vits dienster oud 44 jaar geboren op 23.01.1771 dv. wijlen Joannes ( + 05.12.1790 in Meerbeke ) en wijlen Petronilla Penninckx ( + 08.04.1814 )

getuigen zijn Jacques De Quick oud 36 jaar en Joseph Herremans 43 jaar beiden veldwachters , Jan Baptiste Roosens herbergier 41 jaar en Charles Capiau rentenier oud 69 jaar
 

 


Huwelijk ( kerkelijk ) in Meerbeke op 19.09.1815

 

Hij + 07/03/1842 fs. Joannes en Maria Anna O maritus Catharina De Sper ( redactie : fout bij de attestor : lees Catharina De Vits ) , 65 jaar

 

Zij + 26/11/1845 ex Meerbeke fa. Joannes en Petronella Penninckx vidua Adrianus Bilterys , 73 jaar
 

 

 

BILTRIJS Joannes ( NL )   x LANNEER Joanna Petronella ( NL )

 

 

Hij is fs. Joannes en Adriana Vanden Hole oud 42 jaar ‘ agricola ‘ ex DW.
 

Zij is fa. van Adriaan en van Martina De Cooman oud 29 jaar

 

Huwelijk op 12/11/1782 met tt. Petro Pleck ( L ) en Francisco Hasse ( L )

Hij + 16.07.1808 oud 70 jaar , aangifte door zijn geburen Pieter Thienpont 42 jaar en Pieter Joannes Verckens 43 jaar

Zij x2 in 1814 met Adrianus De Smet

 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

Bultrijs Joannes x Lanneer Petronella ( 2 )

 1. Bultrijs Joannes , 58 jaar , landbouwer
 2. Lanneer Petronella , 40 jaar , vrouw

BULTEREIJS Petrus x VANDEN ABBEELE Maria Anna

Zie kadaster nr. 108


hij ° 1765 zv. Jan Baptiste en Catharina Roosens

Huwelijk op 08.05.1792 van :
Petrus Bultrijs fs. Jan Baptiste en Catharina Roosens oud 27 jaar
Maria Anna Vanden Abbeelen fa. Petrus en Maria Livina Valck oud 27 jaar
tt. Joannes Vanden Abbeelen en Jan Baptiste Bulterijs

Hij + 26/10/1810 in de epidemie oud 45 jaar maritus Maria Anna Vanden Abbeele

Zij + 14/09/1848 als Maria Anna fa. Petrus en Livina Valck vidua Petrus Bulterijs , 83 jaar
 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

Bultrijs Peeter x Vanden Abeele Maria Anna ( 3 )

 1. Bultrijs Peeter , 32 jaar , landbouwer
 2. Vanden Abeele Maria Anna , 30 jaar , vrouw
 3. Bultrijs Jan Baptiste , 3 jaar , zoon

11.03.1793 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Bulterijs
M. Livina Valck                                                 - hij + 21.04.1884 oud 91 jaar 1 maand en 10 dagen , senior van de parochie -

05.12.1794 ° Adrianus Franciscus
P. Adrianus Vanden Abbeelen
M. Catharina Roosens                                      - hij + 12.04.1796 oud 16 maand -

28.01.1797 ° Joannes Franciscus               
P. Joannes Vanden Abeele
M. Anna Catharina Bilterijs                              - hij + 24/01/1889 oud 92 jaar 1 maand , senior van de parochie -

10.03.1799 ° Petronella , burgerlijke akte
tt.  Adriaen Van Eesbeek oud 40 jaar strodekker
tt.  Pieternelle Buyl 41 jaar                               - zij x in 1823 met Petrus Haelterman ex Appelterre , zij + in 1881 oud 82 jaar -

10.11.1800 ° Petrus Joannes
tt. Peeter Joseph Bulterijs 37 jaar
tt. Maria Theresia Bulteruhs                             - hij x in 1830 met Petronilla Herremans -

20/11/1803 ° Joanna Catharina  
P. Jan Baptiste Roosens fs. Jans 26 jaar
M. Joanna Catharina Jous                                - zij x in 1840 met Jacobus Franciscus Vande Velde -


BULTEREIJS Franciscus x WILLEMS Joanna Petronella


Huwelijk op 20/02/1807 van :
Franciscus Bulterijs fs. Joannes Honaratius en Maria Anna O oud 37 jaar
Petronella Willems fa. Antonius en Maria Josina Snel ex Appelterre-Eychem
tt. Petrus Josephus Biltereys en Joanna Biltereys

Burgerlijk huwelijk op 26.01.1807

Hij + 16/02/1828 maritus Petronella Willems oud 61 jaar fs. Joannes Honoratius en Maria Anna O

Zij + 04/04/1842 fa. Antonius en Judoca Snel vidua Franciscus Bilterys , 65 jaar


21/02/1807 ° Petrus Joannes
P. Joannes Bultereijs
M. Maria Josina Snel                                       - Huwt op 6 november 1831 met Maria Theresia De Winter ex Zandbergen -

13/09/1808 ° Petronella  
P. Jan Baptiste Willems  
M. Petronella Biltereys                                    - Zij + 02/05/1816 oud 7 jaar -

05/09/1812 ° Jan Baptiste
P. Josephus Bultereijs
M. Philippina Du Bois                                      - Hij + 24/02/1894 celebs , 81 jaar en 5 maand -
 

BULTEREYS Josephus Constantinus x AGNEESSENS Joanna Catharina ex Herfelingen


Huwelijk op 03/05/1813 van :
Constantinus Bultereijs ex hac fs. Joannes Honoratius en Maria Anna O oud 27 jaar
Joanna Catharina Agneessens ex Herfelingen fa. Jan Baptiste en Anna Maria De Schuyteneer ex St. Pieters Kapelle oud 27 jaar
tt. Adrianus Bultereys en Jan Baptiste Bouvaert

14/03/1814 ° Petronilla
P. Jan Baptiste Agneessens
M. Petronilla Bultereijs                                         
 

BULTEREYS Emmanuel ex Ninove x VANDER KELEN Maria Theresia
 


Huwelijk op 27/06/1813 van :
Emmanuel Bultereijs ex Ninove fs. Petrus Joannes ex Ninove en Maria Theresia Cosijns ex Boulaer oud 34 jaar
Maria Theresia Vander Kelen fa. Jacobus en Maria Joanna Prieels ex Pollare
tt. Egidius Van Paepegem en Catharina Bultereys

Hieruit in 1816 in Ninove ° Maria Constantia
                                                                                                  - zij x in 1854 met Egidius Van Beneden


BULTERIJS Adrianus x DE SPER Catharina

 

Hij + 02/10/1861 fs. Adrianus en Maria Anna Van Vreckom viduus Catharina De Sper , 67 jaar

Zij + 30/11/1857 ex Nieuwenhove fa. Jan Baptiste en Maria Petronella Fivée uxor Adrianus Bulterys , 59 jaar

20/07/1828 ° Proles                               - direct overleden bij de geboorte -

23/10/1840 ° Proles                              - direct overleden bij de geboorte
 

BULTERYS Adrianus x DE VITS Anna Catharina ex Meerbeke

Hij is onderwijzer " laager onderwijs " in 1821 , treedt regelmatig op als getuige bij huwelijksaktes


Zij + 26/11/1845 ex Meerbeke fa. Joannes en Petronella Penninckx vidua Adrianus Bilterys , 73 jaar

 

BULTERYS Petrus Joannes ex hac x HERREMANS Petronella ex hac


Huwelijk op 18/02/1830 van :
Petrus Joannes Bulterys ex hac oud 29 jaar fs. Petrus en Maria Anna Vanden Abbeele
Petronella Herremans ex hac oud 26 jaar fa. Jacobus en Maria Livina Mertens
tt.  Jan Baptiste Bulterys en Petrus Pleck

Hij + 27.03.1875 fs. Petrus en Maria Anna Vanden Abeele viduus Petronella Herremans , 75 jaar

Zij + 24/02/1848 fa. Jacobus en Maria Livina Mertens uxor Petrus Joannes Bilterys , 45 jaar
 

26/06/1830 ° Maria Anna
P. Jacobus Herremans
M. Maria Anna Vanden Abbeel                                        - zij x Petrus Bulté , zij + in 1861 -

03/11/1832 ° Theresia             
P. Jan Baptiste Bultrijs    
M. Berlindis Heremans                                                        - zij + 05.08.1903 celebs -

08/09/1835 ° Amandus       
P. Petrus Mertens   
M. Joanna Catharina Bulterys                                            - hij x in 1862 in Pollare met Joanna Frederica Soetaert ex Pollare , hij + in 1884 -

13/03/1839 ° Philomena  ( s.c. )          
P. Carolus Segers        
M. Petronilla Bulterys                                                          - zij + 04/07/1848 oud 10 jaar -

03/02/1845 ° Carolus            
P. Franciscus Bulterys     
M. Marianna Bulterys                                                         - hij + 13/04/1859 oud 14 jaar -
 

BULTERYS Petrus Joannes  x DE WINTER Maria Theresia ex Zandbergen           


Huwelijk op 26/11/1831 van :
Petrus Joannes Bilterys fs. Petrus Franciscus en Petronella Willems oud 25 jaar
Maria Theresia De Winter ex Zandbergen oud 35 jaar filia illegitima Bernardina De Winter
tt. Jan Baptiste Bilterys en Joanna Reygaerts

Hij + 05/03/1872 fs. Franciscus en Petronilla Willems viduus Maria Theresia De Winter , 65 jaar en 1 maand

Zij + 17/10/1866 fa. Bernardina uxor Petrus Joannes Bulterys oud 73 jaar

23/09/1833 ° Petronilla                    
P. Jan Baptiste Neuckermans   
M. Joanna Petronella Willems                    - zij + 01/03/1843 oud 9 jaar -

04/05/1835 ° Jan Baptiste                
P. Joanna Bulterys       
M. Maria Van Cauwenberg                        - hij + 14/03/1843 oud 7 jaar -

08/08/1837 ° Adrianus Franciscus    
P. Adrianus Bulterys       
M. Sophia De Zutter                                    - hij x in 1861 met Joanna Maria De Bont , hij x2 Catharina Venderickx ex Oetingen , hij + in 1886 -
 

BULTERIJS Marianna moeder van

27/10/1853 ° Franciscus
P. Petrus Joannes Bultrijs
M. Lucia Segers
 

BULTERIJS Amandus x SOETAERT Joanna Frederica


Huwelijk in Pollare op 22/05/1862
 

Hij ° circa 1835 in Denderwindeke
 

Zij ° circa 1836 in Denderwindeke dv. Franciscus Soetaert en Maria Catharina Van Snick

 

Ze huwden in Pollare , vermoedelijk omdat Joanna Frederica als weeskind naar Pollare ging wonen , haar ouders en haar broers en zusters waren allen overleden

 

Hij + 17.11.1884 fs. Petrus Joannes en Petronilla Herremans maritus Frederica Soetaert , 49 jaar en 2 maand
 

 

20/10/1862 ° Philomena
P. Petrus Joannes Bultrys
M. Francisca Soetaert                                                          - zij x in 1894 met Franciscus Gustavus Van Wichelen -

27/07/1864 ° Petrus
P. Petrus Soetaert
M. Maria Theresia Bultereys                                             - hij x in 1895 in Pollare met Maria Constantia Van Wijnendaele -

09/02/1866 ° Josephus
P. Constantinus Van Cutsem
M. Amelia Segers

11/02/1867° Leontina
P. Petrus Bulté
M. Virginia Van Cutsem                                                    - zij x in 1888 met Theophilus Van Vreckem ex Pollare  , zij x2 in 1897 met Leo Jous -

26.03.1870° Edmundus
P. onleesbaar op kopij
M. onleesbaar op kopij                                                       - hij x in 1892 met Maria Justina Van Wichelen -

04.10.1871 ° Maria Lucia
P. Jan Baptiste Geeroms
M. Lucia Segers                                                                  - zij x in 1895 met Isidorus Herremans -

31.08.1873 ° Maria Justina
P. Eduardus Van Cutsem
M. Sidonia Bulté                                                                  - zij x in 1894 met Edmundus Ulin ex Meerbeke -

13.09.1875 ° Carolus Josephus
P. Carolus Van Cutsem
M. Philomena Bulterys                                                        - hij x in 1899 met Sidonia De Vos -

19.05.1877 ° Melania
P. Petrus Bulterys
M. onleesbaar

02.06.1878 ° Alixa
P. Joseph Bulterys
M. Maria Van Cutsem
 

BULTERIJS Adrianus Franciscus 1x DE BONT Joanna Maria


Huwelijk op 01/05/1862 van :
Adrianus Franciscus Bulterys fs. Petrus Joannes en Maria Theresia De Winter oud 26 jaar
Joanna Maria De Bont fa. Petrus Joannes en Angelina Faut oud 29 jaar
tt. Jan Baptiste Bulterys en Sylvia Van Hougaerden

Hij + 29.03.1886 fs. Petrus en Theresia De Winter viduus 1° Maria De Bont , 2° Catharina Venderickx , 48 jaar en 6 maand

Zij + 26/05/1864 filia Petrus Joannes en Angelina Faut uxor Adrianus Franciscus Bulterys , 33 jaar 1 maand en 20 dagen  

07/01/1864 ° Petrus Joannes ( s.c. , doop door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde )
P. Petrus Joannes Bultrijs
M. Maria Theresia De Bondt

BULTERIJS Adrianus Franciscus 2x VENDERICK Joanna Catharina ex Oetingen


Hij + 29.03.1886 fs. Petrus en Theresia De Winter viduus 1° Maria De Bont , 2° Catharina Venderickx , 48 jaar en 6 maand

Zij + 16.05.1885 ex Oetingen fa. Petrus en Malvina Wauters uxor Franciscus Bulterijs , 51 jaar en 2 maand

04/05/1867 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Bulterys
M. Balvina Wauters      ( er staat " Balvina " )                                - hij x in 1889 met Victorina De Dobbeleer -

19.09.1872 ° Leo Josephus
P. Petrus Willems
M. Maria Susanna Hendrickx

02.09.1877 ° Petrus Joannes Augustus
P. Petrus Joanens Leonard
M. Petronella Pauwels                                                                          - hij + 03/03/1878 oud 5 maand en 3 dagen -
 

BULTERIJS Jan Baptiste x DE DOBBELEER Victorina

Huwelijk op 14/02/1889 met dispensatie voor 4de graadsverwantschap van :
Jan Baptiste Bulterijs ex hac fs. Franciscus en Stephania De Dobbeleer
Victorina De Dobbeleer fa. Josephus en Cecilia De Brabander
tt. Petrus Bulterijs en Stephania De Dobbeleer

04.02.1893 ° proles anonyma
                                                                                                        - overleden bij de geboorte -

BULTERYST Edmundus x VAN WICHELEN Maria Justina

Huwelijk op 19.09.1892 van :
Edmundus Bulteryst fs. Amandus en Frederica Soetaert
Maria Justina Van Wichelen fa. Josephus en Sylvia De Mul
tt. Josephus Van WIchelen en Justina Bulteryst

12.06.1893 ° Petrus Ricardus
                                                                                                         - hij + 24.06.1893 oud 12 dagen -

BULTERYS Carolus Josephus x DE VOS Sidonia

Huwelijk op 01.07.1899 van :
Carolus Josephus Bulterys fs.Amandus en Joanna Frederica Soetaert
Sidonia De Vos fa; Petrus en Dorothea Reymenhaut
tt. Franciscus De Vos en Stephania Bulterys