Familiesamenstelling Denderwindeke , familienamen met letter B

Familienamen beginnend met B , 8ste deel


BUYDENS

 

BUYDENS Zegher fs. Pieters , waard van de Aarschot

Uit eerste huwelijk :

1) Pieter , overleden ante 1601 met 4 kinderen te weten , van Guilliam en Adriaen Buydens is anno 1601 als moeder vermeld Anna Ruysinck , de moeder van Hans en wijlen Hendrik is onbekend

           1a ) Hans
           1b) wijlen Hendrik , overleden ante 1601

    x Anna Ruysinck

           1c) Guilliam
           1d) Adriaen

2) Adam Buydens , burgemeester van LvW , met nageslacht uit 2 huwelijken

3) Adriaen , overleden met één zoontje Pieter , zijn weduwe hertrouwde met Joos Aerts , mulder in Neigem

4) Clara x Gillis Vanden Berghe , met nageslacht

Uit tweede huwelijk

5) Joanna , overleden zonder hoirs

BUYDENS Adam fs. Zeghers

Waard van de Aarschot
Burgemeester van Wedergrate als opvolger van zijn schoonvader Cornelis De Groote

5 kinderen uit 2 huwelijken

Ax ) x1 Maria Vierendeel fa. Pieters

1) Jan x1 Maria De Hauwer , x2  Geertruyde Wasteels , volgt zijn vader op als waard van de Aarschot , hij liet 1 zoon en 5 dochters na
2) Martijne x Pieter Van Vreckem
3) Clara x Guilliam Pauwels

Zie de sentenciën van Wedergrate anno 1588


Bx ) x2 Maria De Groote , dochter van Cornelis

4) Adriaen
5) Pieter

 

BUYDENS Jan

 

Inwoner van de wijk Herdenhove , zie de penningkohieren

 

Overleden ante 1577 , zijn 6 kinderen verkopen een hoplochtinck aan Hector Van Vaerenberch

 

1) Jan
2) Joos
3) Pieter
4) Adriaen , overledend door besmettelijke ziekte , zie WP 1601

 

en minderjarige kinderen

 

5) Seger
6) Hector

Ook nog

7) Lauwereys , hij huwde Martijne Lippens

 

BUYDENS Jan x VANDER SPIEGEL Barbara

 

Hieruit 2 kinderen

 

circa 1590 ° Adriana , zij x Joos De Brackenier met nageslacht in Denderwindeke

 

circa 1590 ° Barbara , zij x Christiaen Malaert met nageslacht

 

 

BUYDENS Hector x STEVENAERTS Margriete

Zij verkoopt in 1614 als weduwe Hector Buydens met Joos Buydens haar zoon en Laureys Buydens als voogd over de kinderen van wijlen Hector Buydens een rente aan Jan Buydens fs. Adams

 

1) Judoca x Jan De Vuyst fa. Adriaens , hieruit 7 kinderen

 

2) Judocus x Anna Van Vrechem , hieruit 4 kinderen

 

3) Barbara x Jan Van Vrechem fs. Hendrick , zij x2 in 1649 met Franciscus Francx ( alias Vrams )


4) Jan x Joanna Celliers , hieruit één dochter met name Anna waarvoor in 1636 een openbare verkoop gebeurde

 

BUYDENS N. x VAN BELLE Josina

 

Zij + 01.01.1624

 

BUYDENS Gillis 1x VAN BELLE Adriana

 


Zij is de weduwe Gillis De Cooman

 

Verloving op 02/01/1610 en huwelijk op 27/01/1610 in Denderwindeke met als getuigen Christiaan Evenepoel , Elisabeth De Ro , Berlindis Coomans en de weduwe Adriaan Buydens

 

Een SvG werd opgemaakt bij haar overlijden in 1656
 

 

BUIJDENS Egidius 2x VAN BRANTEGHEM Judoca

 

Huwelijk op 05/10/1658 met tt. Norbertus Weijns en Joannes De Vuijst

 

Voor gegevens zie de SvG bij overlijden van Merten De Vuyst , één van zijn erfgenamen

 

 

BUYDENS Lauwereys fs. Jans x LIPPENS Martijne

 

Buitenpoorterij anno 1609 : Buydens Lauwereys fs. Jans en Martina Lippens fa. Jans

Red. : of Martijne Lippens moeder is van alle kinderen van Laureijs Buydens is niet uit te maken

 

Schepenbrief 1596 : Lauwereys Buydens fs. Jans " geseyt Keysere " , ook " alias Keysere " verkoopt land op de Vlierenpael

 

1) Arent x Pieternelle Vander Diest fa. Alexander  ( buitenpoorters in 1624 )
2) Gheert ( buitenpoorter in 1619 ) x1 Josyne Van Belle , x2 Gertrudis De Vleeschauwer , uit dit 2de huwelijk 3 kinderen
3) Berlindis x Sagemans Adriaen fs. Jans ( buitenpoorters in 1638 )
4) Lysbette x Jan De Coster zv. Jan ( buitenpoorters in 1618 )

5) Jooris x Penninckx Maria
6) Adriaen x Maria De Smet

7) Petrus

anno 1609 : Lauwereys Buydens fs. Jans erkent een rente van 9 guldens aan Machiel Vander Roost x Bernardina Van Brabant
anno 1610 : Lauwereys Buydens fs. Jans koopt 3 lijnen tiendeland gelegen op het Bosveld in Denderwindeke van Adriaen De Bremaeker fs. Segers
anno 1610 : Lauwereys Buydens koopt het 1/3de van een leen in Pollare genoemd " de Ravenschot "
anno 1613 : Lauwereys Buydens koopt 1,5 dagwand land in DW op Steenberg tegen het Boschvelt
anno 1627 : Martijne Lippens weduwe Lauwereys Buydens koopt een gelege te Herdenhove van Adam Persoons x Laurentia Vander Meulen

 

 

15/05/1609 ° Adriaan ( geen moedersnaam , volgens E.H. De Clerck is hij illegitimien )   

P. Petrus Van Vrechem 

M. Laurentia Vander Muelen                                        - hij x Maria De Smet , hij verkoopt in 1644 een hofstede aan Jan De Coster -

 

20/11/1611 ° Judocus  ( geen moedersnaam )             

P. Judocus Sterck          

M. Martina Berckmans                                                  - vroegtijdig overleden -
 BUYDENS Jan fs. Adams x1  D'HAUWER Maria


° Martina
                                                                                            - zij x Arent Van Laethem in 1623

Arent Van Lathem x Martijne Buydens verkopen in 1652 hun 1/6de deel van de Aerschot aan haar halfbroer Pieter Buydens x Geertruyde Vander Swalmen

Martijne Buydens is in leven anno 1553 bij de verkaveling van de eigendommen van haar vader Jan Buydens fs. Adams
 

 

BUYDENS Jan fs. Adams x2 Gertrudis WASTEELS 

Hij wordt burgemeester van Wedergrate

 

Hij + 04.06.1647 , sticht eeuwig jaargetijde

 


Hij is z.v. Adam Buydens uit diens 1ste huwelijk met Maria Vierendeel

 

Is reeds weduwnaar van ene D’Hauwer : zie Wettelijke Passeringen Wedergrate

Anno 1637 : Jan Buydens burgemeester x Geertruyde Wasteels kopen 70 roeden land op de Vlierenpael van Marie Van Callenberghe x Adriaen Thienpont
 

 

22/04/1607  ° Maria                     

P.  Petrus Wasteels                     

M. Martina Buydens                                                          - zij x in 1624 met Martinus De Clippel ( hieruit 9 kinderen ) , zij x2 Joos Vander Cleyen fs. Eloy -
 

28/07/1609 ° Cornelis                  

P. Cornelis Roosen                     

M. Elisabeth Van Hole

 

22/02/1611 ° Elisabeth                 

P. Petrus Van Vrechem              

M. Elisabeta Vander Kelen

 

14/0 /1613  ° Pieter                       

P.  Petrus Buijdens                     

M. Livina Wasteels alias Vanden Bemden                       - hij x Josine Vander Swalmen -

 

18.02.1618 ° Joanna
P. Jacobus Van Cleemputte
M. Joanna Van Hollant uxor Cornelis Roosen senior    - zij x Lauwereys Vanden Dorpe -

 

10/03/1620 ° Anna                       

P. Joannes Vanden Bemden        

M. Martina Buijdens                                                          - zij x Pieter De Ro ex Gooik met nageslacht aldaar -

 

07/05/1623 ° Catharina                
P. Christophorus De Rovere        

M. Joanna Van Hollant nomine Catharina Roosen       - zij x1 Hendrik Vanden Broecke , zij x2 met Guilliam Van Heddeghem -
 

 

BUYDENS Arnoldus fs. Lauwereys x VANDER DIEST Petronella

Zij hertrouwt met Symon Van Vrechem fs. Jans

 

Verloving op 28/08/1622 en huwelijk op 04/10/16122 met tt.  Joanne Raes en Joos Van Vaerenberch

 

 

Buitenpoorters in 1624 : Arent Buyens fs. Laureijs x Nelle Vander Diest fa. Alexander

Anno 1626 : Arent Buydens x Petronella Vander Diest erkennen een rente aan Nicolaas De Ro
anno 1626 : Arent Buydens koopt 1 dagwand land op Windekevelt van Matheus Herregodts
anno 1633 : Arent Buydens x Pieternelle Vander Diest erkennen een rente aan Nicolaes De Ro
anno 1652 : de kinderen van wijlen Arent Buydens kopen een half bunder land gelegen in de Moorputte van de weduwe Bertel Saegeman
 

 

31.03.1623 ° Martijne
P. Joannes Vander Diest
M. Martina Lippens                                            - zij x Gillis Ceutericx , zie WP anno 1652 -

 

15/03/1627 ° Berlindis               

P. Petrus Van Vrechem                  

M. Berlindis Buyens                                            - zij schenkt in 1676 aan haar broer Niclaas Buydens x Joanna Sorge de helft van een hofstede gelegen in de Cruepelstrate , zij was ongehuwd -

 

07/03/1630 ° Nicolaus               

P. Nicolaus De Cleer                     

M. Josina Rampelberch                                       - hij x Joanna Sorge -

 

23/02/1633 ° Adrianus               

P. Adriaan Buijdens                     

M. Barbara De Nayere

BUYDENS Merten fs. Adriaens

Hij koopt in 1614 een onbehuisde stede gelegen te Smehove groot 75 roeden van Jan Dullekens , zie WP anno 1614
 

 

BUYDENS Martinus x  DE RO Maria

 


Zij is d.v. Ingel De Ro en Joanna Vander Biest , de eigenaars  van het hof te Prindael

 

Verloving op 24/06/1616 met als tt. Egidius Buyens zijn broer en Antonius De Buevere zwager

Huwelijk op 12/07/1616

 

Nageslacht in Meerbeke , we vinden in de klapper 4 doopsels

 

geen doopsel ° Pieter                                  - erfgenaam van zijn grootouders , zie aldaar -

 

anno 1620 ° Joannes                                  -  Red. : hij x in Elisabeth De Naeyer met groot nageslacht in Meerbeke -


anno 1625 ° Joanna                                  - vroeg overleden -

 

anno 1627 ° Ingelbertus

 

anno 1628 ° Egidius

 

De klappers zijn natuurlijk geen goede bron voor genealogie maar 3 van de 4 kinderen uit dit huwelijk die vermeld worden in de verkaveling van Ingel De Ro x Jenneken Vander Biest zijn in Meerbeke gedoopt

 

 

 

 

BUYDENS Judocus  fs. Hectors x VAN VRECHEM Anna

 

 

Hij is de oudste zoon van Hector Buydens en Margriete Stevenaerts : zie verdeling in 1614 bij + van Hector Buydens zijn vader

 

anno 1623 : Joos Buydens fs. Hectors x Anna Van Vreckem kopen van Hendrick Van Vreckem x Maria Van Belle een behuysde hofstede te Heddenhove

 

Hij + 15.06.1646

 

Een staat van goed werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 246 anno 1655 met 4 staken :

Houder : Anna Van Vrechem

 

1) Maaiken x Gillis Van Herreweghen

2) Merten

3) Barbara
4) Joos

V.P. Jan De Vuyst
V.M. Bernaert Steens

Anno 1647 : Merten , Joos en Barbara Buydens verkopen de 3/4de van een hofstede gelegen tegen de Boeckendriesch aan Jan De Vuyst fs. Adriaens

 

 

25/08/1619 ° Maria                     

P Joannes Buydens fs. Hectors   

M. Maria Van Belle                                        - zij x Gillis Van Herreweghen -

 

25/09/1621 ° Joannes                 

P Joannes De Wandele               

M. Margareta Stevenaers                              - vroegtijdig overleden -

 

08.03.1623 ° Henricus
P. Henricus Van Vrechem
M. Justia Buydens                                           - vroegtijdig overleden -

 

27/03/1625 ° Joannes                 

P. Joannes Van Vrechem           

M. Josyne Vander Eecken                             - vroegtijdig overleden -

 

11/11/1627 ° Martinus               

P Joannes Buydens                    

M. Elisabetha Van Vrechem                        - 27 jaar bij staat van goed , hij zal x Anna De Brackenier -

 

04.08.1630 ° Barbara
P. Joannes De Doncker
M. Barbara Buydens                                     - 24 jaar bij staat van goed , zij zal x Fiacre Allaert , met nageslacht -
 

15/03/1633 ° Judocus                  

P. Judocus Van Vrechem           

M. Joanna Van Vrechem                              - 22 jaar bij staat van goed , hij koopt in 1666 een partij schoofland gelegen op de Vlierenpael -

 

18/02/1638 ° Adrianus               

P. Adrianus Ceuppens               

M. Josina Buijdens                                       - vroegtijdig overleden


 

 

BUYDENS Gerardus fs. Lauwereys 1x VAN BELLE Josine

 

Verloving op 29/10/1623 met tt. Petro Persoons en Georgio Buijdens

22.12.1623 °  Martijne
P. Joannes Van Belle
M. Martina Lippens                                        - zij overleed in 1633

 

BUYDENS Gerardus 2x DE VLEESCHAUWER Gertrudis ex Sint Catharina Lombeek

 

Zij hertrouwt eerst met Guilliam Cools die reeds overleed op 21.11.1642 en dan derde huwelijk met Jan Matthijs


BIJLAGE :

03.09.1629 : Huwelijkscontract tussen Geeraert Buydens fs. Lauwereys ter enen en Geertruyt De Vleeschauwer fa. Guilliams ten anderen

De goederen die de bruidegom heeft verworven als jonkman en in zijn wewelijcken staet zullen gaan naar zijn dochter uit het eerste huwelijk en de toekomstige kinderen uit dit huwelijk

Ook zal de wees uit het 1ste huwelijk verwerven het haeffelyck goet van haar overleden moeder Josine Van Belle alle alsulcken koetse , bedde en kleederen en lijnwaerten , dit werd ondertekend door Cornelis Hevens en Pieter Van Belle

Mocht het kind uit het 1ste huwelijk komen te sterven dan zullen de erfgronden van de bruidegom verworven als jonkman en in zijn weduwelijcken staet versterven op zijn toekomstige bruyt , ondertekend door Guilliam De Vleeschauwer vader van de bruid , Jan De Vleeschauwer en Dierick De Vleeschauwer , Pieter Van Belle , Cornelis Hevens , Cornelis De Vleeschauwer

Verder is er nog het merk van de toekomstige bruidegom die niet kon schrijven

anno 1633 : Marie en Steven Buydens kinderen wijlen Pieter geassisteert met Niclaes De Strijckeleer hun oom verkopen aan Geert Buydens x Gertrudis De Vleeschauwer 2 partijen land gelegen op het Bosveld
 

 


Verloving op 04/09/1629 met tt. Jan De Vleeschauwer en Petrus Van Belle en huwelijk op 15.10.1629

Hij is overleden circa 1640 met achterlating van 3 minderjarige kinderen

 

1) Guilliam 10 jaar
2) Claerken 8 jaar
3) Betteken 4 jaar

Zie de SvG bij zijn overlijden

V.P. Jan De Coster x Elisabeth Buydens zuster van de overledene
V.M. Jan De Vleeschauwer broeder van de houderigge en Jan De Vleeschauwer oom van de houderigge

anno 1641 : Geertruyde De Vleeschauwer koopt een meers voor haar 3 weeskinderen met name Guilliam , Claerken en Elisabeth

 

 

26.08.1630 ° Guilliam
P. Guilielmis De Vleeschauwer
M. Berlindis Buydens                                              - zie SvG

 

03/01/1633 ° Clara                    

P. Martinus Raschpoedt                      

M. Clara Willems                                                      - zie SvG -

 

19/07/1635 ° Catharina             

P. Arnoldus Buijdens                          

M. Catharina Ondermerckx                                    - vroeg overleden -

 

05/04/1638 ° Elisabeth              

P. Joannes De Vleeschauwer              

M. Elisabeth Buijdens                                              - zie SvG -

 

BUYDENS Jooris fs. Lauwereys x PENNINCX Maria

 


Verloving op 25/04/1626 met als tt. Joannes De Hauwere en Petrus Persoons

Huwelijk op 12/05/1626 met als tt. Arnoldus Buydens en Joannes De Costere en Adrianus Buydens
 

 

01/09/1626 ° Gerardus               

P. Gerardus Buyens                   

M. Catharina Pennincx

 

24/02/1630 ° Martinus              

P. Martinus Arnoldus Buydens  

M. Martina Lippens

 

20/03/1633 ° Martina , moeder foutief als Vetsuypens          

P. Petrus Sterck                        

M. Martina Lippens                  

 

07/02/1637 ° Adrianus                  

P. Adrianus Sageman               

M. Maria De Coster

 

03/01/1641 ° Gislena                     

P. Adrianus Buydens               

M. Gislena Penninckx

 

 

BUYDENS Jan fs. Hectors X  DE CELLIER Joanna fa. Jans

 

Hij is fs. Hectors , zie de schepenbrieven van Wedergrate

Zij is dv. Jan en Judoca De Cooman

 

Verloving op 03/09/1625 in Denderwindeke met tt. Petrus Persoons en Leonardus De Vlaminck

Zij + 09.11.1635

                   

( redactie : Verloving op dezelfde dag als Adriaen De Vuijst en Josyne Buydens  )  

anno 1625 : hij verkoopt aan Jan Van Vrechem fs. Ingels een onbehuisde stede gelegen te Smehove
anno 1625 : hij koopt van dezelfde Jan Van Vrechem fs. Ingels 2 partijen ettemeers gelegen te Steenhout
anno 1626 : hij erkent een rente aan Merten Thienpont en bezet op ondermeer zijn behuisde hofstede te Alisbroek
anno 1632 : de weduwe verkoopt aan Gillis De Quick 75 roeden schoofland

 

anno 1636 : openbare verkoop ten proffijte van het weeskind Anna Buydens fa. Jan en Johanna Selliers , de koper is haar oom Gillis Van Wilderode x Cathelijne Selliers , hierbij waren Joos Buydens en Joos Elincx voogden over het weeskind
 

 

02/03/1630 ° Anna                  

P. Adrianus Cuppins       

M. Anna Raes

 

 

BUYDENS Cornelis x CAUTAERT Joanna

Zij is dochter van Jan Cautaert fs. Adriaens

 

Verloving op 07/09/1631 en huwelijk op 20.09.1631 met tt. Joannes De Coster en Petrus Raes

 

 

BUYDENS Joannes x DE NAYER Elisabeth

 


Hij is geboren anno 1620 in Meerbeke , zoon van Merten Buydens en Maria De Ro


Zij is geboren anno 1629 dv. Adriaen en Elisabeth Ondermerckx

 

Verloving . Lente of zomer van 1649 .                  tt. Mathias De Ro en Adam De Nayer
 

 

Talrijke kinderen uit dit huwelijk in Meerbeke

 

 

BUYDENS Adriaan x DE SMET Maria

 

anno 1648 : Adriaen Buydens fs. Lauwereys erkent een rente aan Adriana Van Brueseghem

 

02/03/1642 ° Maria                      
P Adrianus Sageman               

M Maria Van Cranenbroeck

 

BUYDENS Petrus  x VANDER SWALMEN Joanna


Anno 1672 : ze erkennen een rente van 100 guldens sjaars aan hun dochter Anna alias Joanna om in te treden als begijntje in het Groot Begijnhof te Brussel

 


Hij zv Jan Buydens en Gertruide Wasteels ex Appeltere

 

Verloving op 20/04/1643 en huwelijk op 06/05/1643 in Geraardsbergen  
 

 

30/01/1644 ° Joannes                
P. Joannes Buijdens                 

M. Joanna sNageleren

 

15/02/1646 ° Adriana                

P. Adrianus Van Swalmen       

M. Gertrudis Wasteels

 

30/03/1648 ° Maria                    

P. Petrus De Ro                       

M. Maria Buydens

 

11/01/1650 ° Petrus Norbertus 

P. Petrus Buydens                    

M. Susanna Van Swalmen

 

27/07/1651 ° Anna                   

P. Georgius De Vlaeminck      

M. Gertrudis Wasteels                                                      - zij treedt in als begijntje in het begijnhof van Brussel , in schepenbrief staat ze vermeld als Anne en als Joanna in dezelfde akte -

     

04/01/1654 ° Joannes                

P. Gabriel Pauwels                   

M. Gertrudis Wasteels                                                    -  x Petronella Bodijn , hij verhuist naar Geraardsbergen -

 

22/02/1656 ° Henricus              

P. Henricus Vanden Broecke    

M. Joanna Naghelaere

 

20/07/1657 ° Gertrudis             

P. Henricus Vanden Broecke    

M. Gertrudis Wasteels                                                    - x Pieter Roosen fs. Joos , zij x2 in 1691 met Adriaen Vanden Broecke -
 

27/04/1661 ° Guilielmus           
P. Guillielmus Van Heddeghem

M. Gertrudis Wasteels


14/01/1663 ° Catharina              

P. Joannes Droesbeke
M. Gertrudis Wasteels ipv. Anna Buydens              

 

16/03/1666 ° Gabriel                 

P Gabriel Pauwels                     

M. Gertrudis Wasteels

 

 

BUYDENS Gerardus x VAN MALDER Lucia

 

Huwelijk op 03/10/1647 in Ninove

 

 

BUYDENS Guilielmus x VANDEN BROECKE Maria

 


Verloving op 04.11.1655 met tt. Judocus Vanden Broecke en Petrus De Coster

Huwelijk op 20.11.1655 met tt. Cornelius De Vleeschauwer en Bernardus Lemmens

 

Hij is fs. Geeraert , zie renteboek van Jooris De Groote ( en kleinzoon van Lauwereys Buydens )
 

 

15/11/1656 ° Maria                

P. Adrianus Buydens                 

M. Maria Cardoens                                                  - zij x Jan Baptiste Lemmens fs. Jans in 1680 -

 

23/11/1659 ° Barbara             

P. Joannes De Coster                 

M. Barbara Van Vrechem                                       - zij met Gillis Pleck  , zij x2 met Joannes Somers -

 

21/12/1662 ° Petrus
P. Petrus De Coster
M. Maria De Clippel                                              - hij x Elisabeth Pleck vidua Gillis De Ro -

 

02/08/1665 ° Joanna              

P. Adrianus Vanden Broecke       

M. Joanna Vander Claren

 

25/03/1669 ° Anna                 

P. Petrus Hevens                         

M. Anna Quassaert
 

 

BUYDENS Martinus  x  DE BRACKENIER Anna

 

              

Zij is dv Joos en Elisabeth De Beys

 

Verloving op 04/09/1663 met tt. Fiacro Allert en Adriano Van Bellinghen

Huwelijk op --/10/1663 met tt. Cornelio De Brackenier en Hendrico Van Vrechem

 

Hij + 08.05.1676

 

Zij + 17.11.1670 , een staat van goed werd opgesteld


Zijn sterfhuis was " vague " en anno 1680 werd Sr. Adriaen Van Vaerenberch aangesteld als curator

 

Op 08.02.1680 werde het vague sterfhuys van Merten Buydens verkocht , het betrof een hofstede en 8 percelen land
 

 

04/12/1665 ° Judocus               

P. Judocus Buijdens             

M. Elisabeth De Beijs                                       - 5 jaar bij het opmaken van de staat van goed na het overlijden van de moeder , hij overleed vroegtijdig
                                                                               ( niet meer vermeld bij overlijden van zijn grootmoeder Elisabeth De Beys )

 

04/02/1669 ° Elisabeth             

P. Fiacre Allert                  

M. Adriana De Bracquenier                             - x Jacobus Michiels -

 

- zij x Jacobus Michiels , zie Wedergrate nr. 233 deel III bij de SvG van het gezin Jan O x Barbara Tiebaut , zij wonen anno 1716 in Hingene -

 

 

BUYDENS Nicolaas   x SORGE Joanna

 


Hij is fs. Arent en Petronella Vander Diest
 

Zij + op 06/01/1682

 

Verloving op 10/02/1664 en huwelijk op 24/02/1664 in Waarbeke

 

Hij verwerft de volledige hofstede gelegen in de Creupelstraat op belofte van het onderhouden van zijn ongehuwde zuster Berlindis Buydens
 

 

18.09.1667 in Ninove ° Cornelia de ouders waren op de vlucht voor Franse troepen
P. Judocus Van Vrechem
M. Cornelia D'Hauwer

 

28.09.1670 ° Adriaan            

P. Adrianus Balo (?)                  

M. Josine Vander Biest
 

 

BUIJDENS Joannes x BODDIJN Petronella   ( BODIJNS )

Hij is zv. Pieter en Joanna Vander Swalmen


Hij verhuist naar Geraardsbergen

 

anno 1704 : hij erft de schoof op 4 bunder land van zijn vader , leent dit schoofrecht aan Sr. Joos Van Heghe
 

22/09/1686 ° Livinus            
tt. Livinus Van Heddeghem

 

29/02/1688 ° Catharina         
tt. Adrianus Sanglier

 

30/11/1689 ° Joannes           
tt. Joannes Huybrechts

 

 

BUIJDENS Petrus fs. Guilliams x PLECK Elisabeth fa. Joos

 


Huwelijk op 20/03/1692 met tt.
Joannes Bte Lemmens fs. Joannes en Joannes Somers

Hij is fs. Guilliams , zie de wezenrekening

Zij is fa. Joos Pleck en Catharina De Quick en weduwe van Gillis De Ro


Een wezenrekening wordt opgemaakt ten behoeve van Egidius Buydens , het jongste weeskind , na het vroegtijdig overlijden van de beide ouders , de voogd is Pieter Mertens

 

Wedergrate nr. 226 nr. 27 : verkaveling bij het overlijden van Gillis Buydens jonghman , overleden op 21.10.1741 , 4 staken

A ) de 2 kinderen van wijlen Gillis De Ro x Elisabeth Pleck te weten

1) Joanna De Ro x Frans De Vroede de eerste hoofdstaak van halve bedde

2) Catharina De Ro x Adriaen De Mol de tweede hoofdstaak van halve bedde

B ) de kinderen van Sr. Pieter Buydens x Elisabeth Pleck in haar 2de huwelijk

3) Joanna Maria Buydens zuster van de overledene x Pieter Mertens de derde hoofdstaak

4) dhoirs Jan Buydens broeder van de overledene 4de hoofdstaak

 


31/08/1694 ° Maria              

tt. Maria Vanden Bossche                                - vroegtijdig overleden

 

17/05/1696 ° Maria              

tt. Maria Vander Schueren                              - x in 1717 met Petrus Mertens , haar neef , geen nageslacht , zij + in Waarbeke anno 1775 vidua Petrus Mertens -

 

23/11/1698 ° Joannes           

tt. Maria Vanden Broeck                                  - x Anna Maria Van Droogenbroeck , hij was nog een jonge snaak bij zijn huwelijk ! -

 

04/11/1703 ° Egidius            

P. Egidius De Ro                        

M. Maria Buydens                                            - hij + 21.10.1740 als jonkman , een SvG en verkaveling werd opgesteld -

 

 

BUIJDENS Joannes fs. Pieters x VAN DROOGENBROECK Anna Maria filia Pieters


Anno 1724 : ze kopen van Catharina Van Droogenbroeck filia Pieters x Charles Gislain insetenen van Groot Akren ( Deux Acren )

 


Redactie : ik heb vroeger Jan Buydens verkeerdelijk als Jan fs. Jans genoteerd , in feite is hij een zv. Pieters en kleinzoon van Guilliam

Verloving op 16/07/1716       tt. Petrus Van Droogenbroeck  en Petrus Vijvermans

Wedergrate nr. 226 deel II :  SvG bij overlijden van Sr. Jan Buydens man van Anna Maria Van Droogenbroeck op 10.04.1741 , 8 onbejaarde kinderen

1) Pieter 25 jaar
2) Gillis 24 jaar
3) Adriaen 22 jaar
4) Pieternelle 18 jaar
5) Anthoon 10 jaar
6) Joannes 8 jaar
7) Joos 7 jaar
8) Guilliam 5 jaar

V.P. Peeter Mertens
V.M. Anthoon D'Hauwer

 

 

12/08/1717 ° Petrus                              

P. Petrus Van Droogenbroeck      

M. Joanna Maria Buijdens                                                    - naar Ophasselt , overleden ante 1794 , 2 kinderen met name Anthoon en Joanna beiden mineur in 1794 -

 

16/05/1718 ° Egidius                            

P. Egidius Buijdens                     

M. Petronella Du Champ                                                       - x Elisabeth Piens weduwe Joannes De Bruyne en nageslacht in Moerbeke -

 

18/03/1720 ° Adrianus                         

P. Adrianus De Mol                    

M. Maria Cools                                                                       - x Anna Stevens weduwe Joos Pleck. Wordt burgemeester van Denderwindeke , geen nageslacht -
 

17/12/1721 ° Cornelius                         

P. Cornelius Van Eesbeke            

M. Anna D’Hauwer                                                                - overleden ante 1741 -

 

28/02/1723  ° Judocus Albinus            

P. Judocus Van Droogenbroeck   

M. Catharina De Ro                                                               - overleden ante 1741 -

 

17/04/1725 ° Maria Petronella             

P. Petrus Mertens                        

M. Maria De Ro                                                                    - x Sr. Pieter De Bruyne tot Galmaarden , hieruit één kind anno 1694 bij name Pieter De Bruyne -

 

23/08/1726 ° Maria                                 

P. Adriaan Pleck                         

M. Maria Van Vreckem                                                      - overleden ante 1741 -

 

21/02/1728 ° Carolina                            

P. Cornelius De Smet                  

M. Carolina Boitelle                                                             - overleden ante 1741 -

 

22/02/1730 ° Antonius                          

P. Antonius D’Hauwer                 

M. Adriana Verbiest                                                            - x Isabella De Lange ex Ophasselt , hij overleden in Ninove op 01/08/1818 , kruidenier van stiel -           

   

03/06/1731 ° Joannes                            

P. Joannes Mertens                      

M. Maria Du Champ                                                            - x Anna Catharina Wantens ex Denderwindeke , met nageslacht -

 

18/04/1733  ° Judocus                           

P. Judocus Pleck                           

M. Joanna De Mol                                                               - x Maria Catharina Vanden Bossche weduwe Cornelis De Maeseneer tot Pollare , geen nageslacht

 

22/11/1734  ° Guilielmus                       

P. Guilielmus Lemmens               

M. Elisabetha Mertens                                                      - x Joanna Maria Mertens , verhuisde naar de Plaats in Denderwindeke , werd herbergier en olieslager -

 

 

BUYDENS Martinus ex Neigem x DE DONCKER Anna

 


Huwelijk op 27/12/1742 met tt. Joannes Buijdens en Catharina Lemmens

 

Hij is zv. Gillis Buydens en diens 2de echtgenote Anna De Doncker
 

 

 

BUYDENS Adriaan x STEVENS Anna

 


Hij ° 18/03/1720 zv. Jan Buydens en Anna Maria Van Droogenbroeck

 

Huwelijk op 15/03/1755 met tt. Petrus en Egidius Buijdens

 

Zij is weduwe van Judocus Pleck , dit 2de huwelijk bleef kinderloos.

 

Hij + in Ninove in 1803
 

Zij  + op 22/03/1790 uxor Adriaan Buydens vidua Judoci Pleck oud 84 jaar

 

Wedergrate nr. 241 nr. 2 : 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk bleven voor de wet in leven

1) Maria Joanna Pleck x Cornelis Van Neygen tot DW.

2) de 6 kinderen van wijlen Adriaen Pleck x wijlen Anna Maria Jenno die eigen zone was van de overledene
 
                 2a) Peeter
                 2b) Martinus
                 2c) Catharina
                 2d) Joanna x Livinus Roosens
                 2e) Adriaen mineur
                 2f) Petronella mineur

                 V.P. Sieur Adriaen Buydens doch daar de zaak hem aanbelangt wordt als V.P. gesteld Sr. Adriaen Pleck tot DW.
                 V.M. Lieven Buyl

 te weten dat bij overlijden van Joos Pleck een SvG werd opgesteld voor 4 kinderen te weten ook 2 verdere kinderen met name Catharina en Anna Maria Pleck

3) Catharina x wijlen Judocus De Mol en beiden overleden zonder descendenten

4) Anna Maria is geprofeste Benedictinne tot Geraardsbergen te Hunnegem en moet dus voor de successie als dood gezien 

 


Hij was burgemeester van Denderwindeke

 

Redactie : hij is vermeld bij de overlijdens in Ninove als geboren in 1720 zv. Jan en Anna Maria Van Droogenbroeck en overleden in Ninove op 20/10/1803 als rentenier.

Blijkens de studie van de gezinssamenstelling van Ninove is hij gehuwd geweest met Francisca Schouppe.
 

Mogelijks hertrouwde Adriaen na het overlijden van Anna Stevens

 

 

BUIJDENS Guilielmus fs. Jans x MERTENS Joanna Maria fa. Adriaens

Hij woont anno 1794 in Aalst , overleed in Ninove

 

Huwelijk in Meerbeke op 03.07.1765 met dispensatie voor 3degraads consanguiniteit met tt. Joannes Buydens en Jan Baptiste Mertens e.a.

 


Hij is overleden in Ninove op 25 april 1812 viduus Joanna Maria Mertens

 

Zij + 30/04/1785 oud 44 jaar , een SvG werd opgesteld voor hun 3 kinderen :

 

1) Pieter Joannes 21 jaar
2) Livina 19 jaar
3) Catharina 17 jaar

Zij is dochter van Adrianus Mertens en van Maria Joanna Vanden Broecke , ze is kleindochter van Lieven Mertens x Joanna Pleck
 

 

17/05/1766 ° Petrus Joannes             
P. Joannes Baptiste Mertens     

M. Anna Maria Van Droogenbroeck                                              - 21 jaar bij opstellen van de SvG -
 

04/01/1768 ° Livina Catharina           
P. Judoco Sirjacobs                   

M. Livina Catharina Mertens                                                          - zij x Joannes Franciscus Vanden Haute , zij overleed vroegtijdig  ( ** )  -
 

07/10/1769 ° Joannes Franciscus 
P. Joannes Bte Van Eesbeek      

M. Catharina Pleck                                                                            - hij  + 26/01/1770 , 3 maand -
 

11/01/1771 ° Adrianus                        
P. Adriano Buydens    

M. Joanna Francisca Sirjacobs ipv. Joanna M. Buydens           - overleden ante 1785 -   
 

22/03/1772 ° Catharina Ludovica      
P. Seigneur Ludovico Blocq  

M. Catharina Constantia Vander Mijnsbrugghen                      - 13 jaar bij de SvG -

 

(** : Joannes Franciscus Vanden Haute hertrouwt in Ninove anno 1801 met Cesarina Bohne )

 

 

BUYDENS Joannes  x WANTENS Anna Catharina

 

Hij heeft nageslacht bij zijn 5 dochters , alle zonen overleden onbedegen

 


Hij is zv. Jan Buydens & Anna Maria Van Droogenbroeck

 

Huwelijk op 05/04/1769 met tt  Antonius Buijdens en Judocus Buijdens

 

Hij + 03/09/1819 fs. Joannes en Anna Maria Van Droogenbroeck viduus Anna Catharina Wantens , 88 jaar

Zij + 27.06.1790 , een SvG werd opgesteld voor 7 kinderen

Wedergrate nr. 241 nr. 41 , SvG bij + van Anna Catharina Wantens fa. Jans vrouw van Jan Buydens fs. Jans op 27.06.1790 , 7 kinderen

1) Maria Joanna 20 jaar
2) Adriaen 17 jaar
3) Anna Maria 14 jaar
4) Petronella 10 jaar
5) Pieter Joannes 8 jaar
6) Catharina 6 jaar
7) Isabella 4 jaar

V.P. Sr. Anthoon Buydens
V.M. Petrus Joannes Wantens

 

 

19/05/1770 ° Petrus Joannes             
P. Joannes Wanten                          

M. Maria Van Droogenbroeck                                    - Hij + 23/03/1783 oud 13 jaar
 

07/09/1771 ° Maria Joanna                
P. Joannes Buydens                       

M. Maria Petronilla Wantens                                     - Zij x in 1798 met Josephus Dauw , zij + in 1835 -
 

16/12/1773 ° Petronilla                       
P. Petrus Buijdens                            

M. Petronilla Buijdens                                              - Zij + 22/05/1774 , oud 5 maand
 

05/05/1775 ° Adrianus                      
P. Adriano Buijdens                       

M. Maria Judoca Wanten                                          - Hij + 22.06.1802 oud 27 jaar celebs -
 

11/07/1777 ° Judocus                       
P. Judocus Buydens                       

M. Joanna Maria De Ro                                            - Hij + 29/11/1777 oud 4 maand
 

28/03/1779 ° Anna Maria                 
P. Guillielmus Buydens (L )         

M. Anna Maria Wantens ( NL )                                  - Zij x Cornelius Joseph Van Eesbeke -
 

04/01/1781 ° Petrus Anthonius      
P. Anthoen Buydens ( L )              

M. Joanna Maria Mertens ( Meerbeke L )                - Hij + 18/01/1781 oud 14 dagen
 

20/09/1782 ° Maria Petronilla          
P. Joannes Van Wilder ( L )          

M. Maria Petronella Buijdens ( NL )                         - Zij x in 1811 met Petrus Joannes Bruyland , zij + in 1824  - 

 

17/03/1785 ° Petrus Joannes           
P. Petrus Joannes Wantens ( L )     

M. Anna Stevens ( NL )                                              - Hij + 30.05.1809 oud 22 jaar celebs -
 

12.06.1787 ° Catharina

P. Judocus Buydens ( L )
M. Joanna Catharina Mignon                                    - Zij x Adriaen Haelterman ex Zandbergen in 1811 , zij + in 1817 -

 

19/01/1789 ° Isabella Clara              
P. Petrus De Bruijne ( L )               

M. Livina Buijdens ( NL )                                           - Zij x Petrus Joannes Haegeman in 1813 , zij + in 1856 -
 

 

 

 

 MET JAN BUYDENS VERDWIJNT DE FAMILIENAAM UIT DENDERWINDEKE

 BUYELS Joanna op 01.01.1610

Dit is vermoedelijk een variant van De Buydele

 
BUYL Judocus  x VAN VRECHEM Clara

 

Clara Van Vreckem ° in 1644 dv.  Cornelis Van Vreckem fs. Cornelis en Martina De Blasere .             

 

 

Huwelijk op 08/10/1671 met tt. Petrus Van Vreckem en Adrianus De Sauter

 

21/12/1672 ° Jacoba                               tt. Cornelio Van Vreckem


08/04/1675  ° Adrianus                          tt. Egidius
De Sauter                                      - Huwt Joanna Vanden Haute -

 

15/02/1680 ° Anna Clara                      tt. Egidius Vanden Abbeel

 

12/01/1683 ° Anthonius                        tt. Anthonius Vander Linden                          - Huwt Catharina Van Herreweghen , x2 Anna Valck  , hij blijft op de ouderlijke hofstede -

 

 

 

BUIJL Adrianus   x VANDEN HAUTE Joanna fa. Pieters

 


Hij is anno 1723 landbouwer in Dasselt met bedrijf van 751 roeden ( 2,5 hectares )

Zij is dv. Pieter Vanden Haute en Josine Vanden Abbeele

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 31/05/1699 tt. Livinus Van Herreweghe en Anthonius Buijl

Hij is overleden op 28.02.1745


SvG in 1745 opgesteld voor de 3 kinderen

1) het enig kind van wijlent Maria Buyl x Pieter Schoonjans met name Adriaenten Schoonjans 14 jaar

2) Josina Buyl x Jan De Vroede

3) Lieven Buyl over zichzelve

 

 

 

19/08/1699 ° Judocus             
tt. Judoco Buyl                                                                  - overleden ante 1745 -                        

 

29/03/1701 ° Maria                  
P. Maria Vanden Haute                                                  - x Pieter Schoonjans waaruit één zoon Adriaen oud 21 jaar in 1752

 

15/04/1703 ° Anna                  
P. Livinus Van Herreweghe   

M. Anna Buyl                                                                  - overleden ante 1745 -

 

20/01/1705 ° Jacoba                
P. Cornelius De Smet          

M. Jacoba Buyl                                                               - overleden ante 1745 -

 

08/04/1707 ° Catharina           

P. Anthonius Buijl                

M. Catharina Schoonjans                                             - overleden ante 1745 -

 

27/12/1709 ° Judoca                
P. Judocus Buyl                   

M. Judoca Vanden Abbeele                                          - x Jan De Vroede , zij + in 1752 kinderloos -
 

21/08/1712 ° Henricus             
P. Judocus De Met              

M. Anna Roosen                                                            - overleden ante 1745 -
 

09/02/1716 ° Livinus                
P. Livinus Seghers              

M. Catharina Minjon                                                   - x1 Catharina Jenno , hij x2 Catharina De Smet -

 

 

BUIJL Antonius fs. Joos  * x VAN HERREWEGHE Catharina      


Staat van goed opgesteld bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 226 nr. 10   

 


Hij is anno 1729 landbouwer op de Plaats in Denderwindeke met bedrijf van 1083 roeden ( meer dan 3,5 hectares )

 

Hij x2 Anna Valck

Zij + op 27 januari 1725

 

Verloving op 22/05/1712                             tt. Petro Vijvermans en Joanne Cornelio Lippens

Huwelijk op 12/06/1712                               tt. Petro Van Erreweghe en Petro Vijvermans

 

de 4 kinderen uit dit huwelijk waren in leven bij de SvG bij het overlijden van hun vader


Zie Wedergrate nr. 226 nr. 10


1) Jan 12 jaar
2) Joos 10 jaar
3) Anna 8 jaar
4) Carolina 6 jaar

V.P. Adriaen Buyl
V.M. Peeter Van Herreweghen

 

 

24/04/1713 ° Joannes Jacobus          
P. Joannes Vanden Herreweghen      

M. Jacoba Buijl                                                     - Huwt Maria Catharina Neuckermans -

 

09/04/1715 ° Judocus                          

P. Judocus Buyl                                

M. Anna Van Herreweghe                                   - in leven bij overlijden van zijn vader , zijn broer Jan treedt op in zijn naam -

 

24/01/1717 ° Anna Norbertina          

P. Joannes Bte Van Herreweghen      

M. Anna De Man                                                    - Huwt Andreas Herremans , zij overleed in 1780 met achterlating van 4 zonen -

 

27/03/1719 ° Adriana Carolina          

P. Adrianus Buyl                               

M. Joanna Carolina  ?? ( Pet--envel ? )           - Huwt Jan Baptiste Vanden Neucker , overleden in 1802 oud 83 jaar -

 


BUYL Antonius 2x VALCK Anna

 

 

Verloving op 20/04/1726                              tt. Joanne Valck en Catharina Buyl
Huwelijk op 01/05/1726                               tt. idem et ibidem

Zij is dv. Jacob Valck en Joanna Herremans

2 dochters uit dit huwelijk bleven in leven bij het overlijden van hun vader in 1756

SvG opgemaakt bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 226 nr. 11

1) Jenno Buyl  9 jaar
2) Josina 8 jaar
3) Peeter 5 jaar
4) Anthoon 3 jaar
5) Marie Justine 16 maand

V.P. Adriaen Buyl
V.M. Jan Valck

 

SvG bij overlijden van hun vader Anthoon Buyl , slechts 2 kinderen nog in leven : Joanna en Josine Buyl
 

 

07/01/1727 ° Jacobus                          
P. Joannes Valck loco Jacobi Valck   

M. Maria Buijl                                                      - ante 1737 -

 

03/10/1728 ° Joanna                            

P. Petrus Vanden Bosch                   

M. Joanna Van Eesbeke                                      - zij in leven bij SvG anno 1756 -

 

09/11/1729 ° Catharina                        

P. Josephus De Rieck                        

M. Judoca Buijl                                                    - ante 1755 -

 

21/01/1731 ° Elisabetha                       

P. Petrus Schoonjans                         

M. Elisabeth Col                                                   - ante 1755 -

 

05/08/1732 ° Petrus                              
P. Petrus De Frèr                              

M. Catharina Lippens                                        - ante 1755 -
 

20/04/1734  ° Antonius                       
P. Antonius Dauwer                          

M. Catharina Smet                                             - ante 1755 -

 

29/09/1735 ° Maria Justina                 

P. Michael Rockele                           

M. Maria Justina Valck                                    - zij in leven bij SvG anno 1756 -     
           

 

BUYL Antonius 3x CUYPERS* Isabella                  

 

* DE CUYPER Isabella bij de staat van goed

 


Verloving op 15/01/1741               tt. Judoco Buyl en Carolina Buyl

Huwelijk op 19/01/1741                  tt. idem et ibidem

Hij + 18.01.1756
 

één kind bij SvG bij overlijden van de vader , zie Wedergrate nr. 230 / 35 , hierbij nog één kind in leven , er waren meer kommers dan baten

 

 

30/03/1742 ° Anna Maria             
P. Ludovicus De Smet               

M. Maria De Cuijper

 

27/07/1748 ° Jacobus                     

P. Joannes Jacobus De Kuijper   

M. Carolina Buijl

 

 

BUYL Joannes fs. Antoon x NEUCKERMANS Maria Catharina

 


Hij is wever van stiel ,  ex Dw ,  hij + 11/06/1780 , 70 jaar  ( in feite 67 jaar )

 

Zij is dochter van Martinus Vanden Neucker ofte Neuckermans en Martina De Smet

Zij + op 15/05/1793 vidua Joannes Buyl oud 82 jaar

 

Verloving op 01/10/1740            tt. Judoco Buyl en Carolina Buyl

Huwelijk op 16/10/1740             tt. Judoco Buyl en Cecilia Neuckermans

Wedergrate nr. 241 nr. 23 : SvG opgemaakt voor zijn 4 kinderen of kintskinderen te weten

1) Theresia jonge dochter

2) Joanna Catharina alsnu in huwelyck met Peeter Kestens                       ( red. : Joanna Catharina is ook Joanna Carolina , ze heeft blijkbaar een roepnaam )

3) Catharina x Livinus Somers 

4) Petronilla x Adriaen Vanden Abbeelen

 

 

03/10/1741 ° Maria Theresia              
P. Anthonius Buijl                

M. Maria Martina De Smet                                  - zij +  08.04.1805 celebs , aangifte door Adriaen Vanden Abeele schoonbroer en door Josse Verckens adjoint -
 

17/02/1743 ° Anna Catharina            
P. Martinus Neuckermans    

M. Anna Buyl                                                           - overleden ante 1780 -        
             

30/09/1745 ° Joanna Catharina , ook Joanna Carolina  
P. Jacobus Buijl                   

M. Carolina Buijl                                                   - zij x1 Hendrik De Cleer , zij x2 Hendrik Leijsens , zij x3 anno 1790 met Hendrik Kestens , zij overleed in 1809 -
 

13/09/1747 ° Maria Jacoba               
P. Gabriel Van Vreckom      

M. Jacoba De Winne                                             - overleden ante 1780 -

 

22/10/1749 ° Maria Berlindis            
P. Petrus Neuckermans        

M. Maria Berlendis Bouvaert                             - overleden ante 1780 -
 

30/09/1750 ° Joannes Baptiste         
P. Joannes Vanden Neucker 

M. Caecilia Neuckermans                                  - overleden ante 1780 -
 

30/12/1752 ° Elisabetha                     
P. Franciscus Lafeuillade      

M. Elisabetha Van Craenenbroeck                   - overleden ante 1780
 

14/02/1755 ° Catharina Petronilla    
P. Petrus Neuckermans    

M. Catharina De Smet                                         - zij x Livinus Somers ex Nieuwenhove , zij + 17/10/1810 oud 58 jaar uxor Livinus Somers -
 

17/01/1757 ° Petronilla                      
P. Martinus Du Bois        

M. Petronilla D’Hauwer                                     - zij x Adriaen Vanden Abbeele , zij + 1837 vidua Adriaen Vanden Abbeele oud 80 jaar -

 

 

BUYL Livinus  fs. Adriaens x1 GENNO Catharina fa. Jacobus

 


Verloving op 08/11/1738                  tt. Joanne Buyl en Catharina Buyl

 

Huwelijk op 26/11/1738 door R.D. Augustinus De Pape R. abbatia ninoviensis

Hij is zv. Adriaen en Joanna Vanden Haute

 

Zij overleed op 29/03/1753 , een SvG werd opgesteld voor hun 5 kinderen , zie Wedergrate nr. 230 nr. 15

 

     1) Joanna Maria 14 jaar
     2) Jan Baptiste 12 jaar
     3) Pieter 8 jaar
     4) Joseph 7 jaar
     5) Josine 6 jaar

      V.P. Pieter Van Langenhaecke             
      V.M. Peeter Jenno

Nog steeds 4 kinderen in leven bij overlijden van hun stiefmoeder Catharina De Smet fa. Adriaens

 

 

10/09/1739 ° Joanna Maria              

P. Jacobus Geno                           

M. Joanna Maria Vanden Haute loco Catharina Buijl    - zij + 13.07.1811 oud 71 jaar celebs -

 

22/05/1741 ° Joannes Baptiste        

P. Joannes Baptiste De Vroede   

M. Maria Geno                                                                           - overleden ante 1762 , zie de staat van goed bij het overlijden van Catharina De Smet , zonder hoirs -

 

08/03/1743  ° Petrus Joannes          

P. Joannes Genno                        

M. Catharina Roosens                                                             - Huwt Anna Maria Notaert ex Oetingen

 

01/03/1745 ° Joseph                         

P. Petrus Genno                           

M. Anna Neuckermans                                                           - Huwt Jacquemyne D'Hondt , wordt metser , hij + in 1818 oud 73 jaar -

 

06/03/1747  ° Judoca Catharina      

P. Jacobus Jenno                          

M. Judoca Buyl                                                                        - Huwt Livinus Herremans , zij + in 1813 oud 66 jaar -

 

 

BUIJL Livinus fs. Adriaens  x2 DE SMET Catharina fa. Adriaens

 

 

Zij is dv. Adriaen De Smet fs. Christoffels en Maria Van Herrewegen fa. Gillis

 

Huwelijk op 23/06/1753 met tt. Petro De Smet en Adriano Schoonjans
 

Zij + op 12/03/1761 als Catharina De Smet uxor Livini Buijl ,

Wedergrate nr. 231 nr. 87 : een SvG werd opgesteld ten behoeve van de 2 kinderen :

1) Adriaen 6 jaar

2) Maria Theresia 3 jaar

V.P. Jan Buyl fs. Anthoons               
V.M. Pieter De Smet fs. Adriaens broer van de overledene

Er waren nog 4 kinderen in leven uit zijn 1ste huwelijk

 

 

13/04/1754 ° Adrianus                   
P. Adrianus Schoonjans          

M. Joanna Maria Herreweghen             - Huwt Maria Constantia De Feyter in 1801  , hij + in 1803 oud 48 jaar -

 

15/08/1756 ° Maria Theresia        

P. Joannes De Smet                 

M. Anna Maria Genno                             - vroeg overleden -

 

19/07/1758 ° Maria Theresia        

P. Joannes Van Wilder            

M. Maria Neuckermans                          - 4 jaar bij verkaveling van haar grootouders - - Zij x Josephus Slot ex Vollezele , zij + 27/02/1825 , geen ouderdom vermeld -

 

 

BUIJL Livinus  x3 DELBAUF  Elisabeth  ex Nieuwenhove
 

         


Huwelijk op 19/01/1762 met tt. Joanne De Smet en Joannes Franciscus De Bauf

 

Hij + op 27/07/1777  uxor Elisabeth Debbaut , de beide versies van deze familienaam werden gebruikt , de correcte naam is Delbeauf volgens de SvG opgesteld bij het overlijden van Lieven

Denderwindeke , SvG Pro Deo bij overlijden van Lieven Buyl gehuwd met Elisabeth Delbeauf op 11.02.1779 , 4 kinderen met name :

1) Maria Petronella 16 jaar
2) Jan Baptiste 13 jaar
3) Joannes Frans 10 jaar
4) Josine Petronella 7 jaar

 

Zij + 18.10.1794 ex Nieuwenhove vidua Livinus Buyl oud 58 jaar

 

 


13/11/1762 ° Maria Petronella         
P. Petrus Hantschutter                  

M. Anna Maria Delbauf                                          - Zij x1 Emmanuel Van Opdenbosch , zij x2 Martinus Stoffijn in 1803 -

 

06/07/1764 ° N      

                                                                                  - + thuis overleden bij geboorte na doopsel

 

24/07/1766 ° Joannes Baptiste        

P. Joannes Baptiste Handschutter  

M. Joanna Maria Buijl                                           - Hij + 11/05/1779

 

25/05/1768 ° Joannes Franciscus  

P. Joannes Buijl                          

M. Joanna Buijl                                                       - Hij x1 in 1792 met Isabelle Geeroms , hij x2 Joanna Petronella Bellemans -

 

21/06/1771 ° Judoca Petronilla       

P. Petro De Smet                         

M. Judoca Buijl                                                      - Zij + op 15/05/1831 oud 59 jaar , aangifte door haar kozijn Jan Baptiste De Ville oud 29 jaar en door Jacob Dumongh dienstbode -

 

 

BUYL Petrus   x NOTAERT Anna Maria ex Oetingen

 


Hij + 07/09/1813 fs. Livinus en Catharina Genno viduus Anna Maria Notaert ex Oetingen , 72 jaar
 

Zij + 01/03/1811 ex Oetingen fa. Ludovicus en Adriana De Jonghe uxor Petrus Buyl ex hac fs. Livinus , 66 jaar
 

 

Volkstelling van de wijk Linckebeeck anno 1796

Buyl Petrus x Notaert Anna Maria ( 4 )

Uit dit gezin is de oudste dochter genaamd Judoca reeds gehuwd met Jacobus Van Kerckhoven , red.

 1. Buyl Petrus , 50 jaar , landbouwer
 2. Notaert Anna Maria , 44 jaar , vrouw
 3. Buyl Joanna , 17 jaar , dochter
 4. Jacobus , 12 jaar , zoon

 

anno 1772 ° Judoca
                                                                            Zij x Josephus Van Kerckhoven , zij + in 1810 tijdens de epidemie oud 34 jaar volgens burgerlijke stand

04/11/1775 ° Joanna Petronilla         

P. Josepho Buijl                            

P. Joanna Petronella Noetaert                           Zij + 08/04/1788 oud 12 jaar -

               

20/02/1778 ° Jacobus                         

P. Jacobus Notaers                        

M. Joanna Maria Buijl                                       Hij + 16/03/1781

 

23/10/1780 ° Joanna                          

P. Ludovicus Notaerts ( NL )         

M. Maria Catharina Buyl ( NL )                           Zij x Petrus Joseph De Winne , zij + 1848 oud 67 jaar -

           

29/07/1785 ° Jacobus                        

P. Jacobus Stoffijn ( NL )              

M. Joanna Maria Buyl ( NL )                              Hij x in 1820 met Maria Theresia Walraevens , hij + 07/03/1828 oud 43 jaar -
 

 

BUYL Josephus x D'HONT Jacquemyne
 

 


Huwelijk in 1780 , hij is dan 34 jaar oud , zij 24 jaar , beiden ex Denderwindeke
 

Hij is zv. Livinus en Catharina Jenno , " caementarius " ttz. metser van beroep. 
 

Hij + 14/03/1818 fs. Livinus en Catharina Genno viduus Jacoba D'Hont , 73 jaar

Zij + 07.07.1802 dv. Gerardus en Petronella Vaeremans uxor Josephus Buyl , 45 jaar
 

 


Volkstelling van 1796 , het gehucht Linckebeeck

 

Buyl Josephus x D'Hont Jacquemiene ( 8 )

 1. Buyl Josephus , 40 jaar , metser
 2. D'Hont Jacquemiene , 40 jaar , vrouw , sinds 35 jaar in de prochie
 3. Buyl Petrus , 15 jaar , zoon
 4. Buyl Livinus , 12 jaar , zoon
 5. Buyl Mariaa Catharina , 11 jaar , dochter
 6. Buyl Josephina , 9 jaar , dochter
 7. Buyl Franciscus , 7 jaar , zoon
 8. Buyl Petronella , 3 jaar , dochter

12/10/1780 ° Petrus                          
P. Petrus Dont ( L )                

M. Joanna Maria Buyl ( NL )                       - hij + 28/06/1814 oud 33 jaar celebs -
 

06/09/1782 ° Livinus                        
P. Livinus Herremans ( NL )   

M. Maria Theresia Buijl ( NL )                    - hij + 29/04/1854 celebs -
           

22/03/1784 ° Maria Catharina         
P. Gerardus D’Hont ( NL )      

M. Maria Petronella Buyl ( NL )                 - zij x Joannes Huwaert , zij + in 1845 uxor Joannes Huwaert -

07.12.1786 ° Josephina
P. Adrianus Buyl ( NL )
M. Catharina De Dont ( NL )                     
- zij + 30/08/1813 oud 26 jaar ,  celebs -

 

23.09.1789 ° Franciscus
P. Franciscus Buyl ( NL )
M. Maria Buyl ( NL )
 

07.09.1792 ° Petronilla

P. Christianus D'Hont
M. Petronilla Langendries                         - zij x Joannes Van Droogenbroeck , zij + in 1843 uxor Joannes Van Droogenbroeck -

17.08.1796 ° Ferdinandus
P. Petrus Buyl
M. Petronella Engels                                    - hij + 08.04.1797 oud 6 maand -

 

29.07.1798 ° Dominicus , burgerlijke aangifte
tt. Judocus Buyl
tt. Judoca Buyl                                                - hij x1 Maria Petronella Duyck , hij x2 Maria Theresia Perdaens -
 

 

BUYL Adriaan x DE FEYTER Maria Constantia ex Ninove

Volkstelling van 1796

hij is jonkman oud 43 jaar wonend ter Straten


Burgerlijk op 21 juli 1801 met getuigen Pieter Carel Eeckhoudt 38 haar en Maria Anna Timmerman 34 jaar en Joseph Van Kerckhove oud 35 jaar en Martinus Roosens 73 jaar herbergier van stiel
 Huwelijk op 11/01/1801 verricht door E.H. Bonifacius Van Volsemvan
Adrianus Buyl fs. Livinus en Catharina De Smet oud 46 jaar
Joanna Maria Constantia De Feijter ex Ninove hier wonend dv. Livinus en Barbara Borloye oud 28 jaar
tt. Ferdinandus Langendries en Jan Baptiste Colpaert ex Bever

Hij + 13/10/1803 oud 48 jaar , aangifte van overlijden door zijn vrouw en door Michel Inveris

Zij x2 in 1814 met Judocus Van Bossuyt

17/05/1802 ° Joanna Catharina
P. Antonius Bellemans ex OLV. Lombeek
M. Judoca Petronella Buyl  
( + )


BUIJL Franciscus ( NL ) x1 GEEROMS Isabella ( NL )


Huwelijk op 01.07.1792 van :
Franciscus Buyl fs. Livinus en Elisabeth Debbaut ( Delbauf , zie bij zijn geboorte ) ex Nieuwenhove oud 24 jaar
Geeroms Isabella dochter van Henricus Geeroms en van Judoca Vereecken oud 20 jaar
tt. Josephus Pardaens ( L ) en Franciscus De Cooman ( L )

Zij + op 11/01/1805 ex Pollare fa. Henricus en Judoca Vereecken oud 31 jaar maritus Franciscus Buyl fs; Livinus


Volkstelling anno 1796

Geeroms Henricus x Vereecken Josina en Francis Buyl x Isabella Geeroms

 1. Geeroms Henricus , 54 jaar
 2. Vereecken Josine , 44 jaar , vrouw
 3. Francis Buyll , 29 jaar
 4. Geeroms Isabella , 24 jaar , vrouw
 5. Buyl Henricus , 5 jaar , zoon
 6. Buyl Charles , 2 jaar , zoon
 7. Buyl Judoca , 1 jaar , dochter

20.11.1792 ° Joannes Henricus
P Henricus Geeroms
M. Elisabeth Delbeuf                                              - hij + in 1813 in militair hospitaal van Veire als " conscript réfractaire "

01.04.1794 ° Carolus                                           
P. Adrianus Buyl
M. Joanna Maria Geeroms                                   - hij x in 1825 met Judoca Ost ex Neigem  , hij x2 in 1832 met Constantia Van Snick -

15.02.1796 ° Judoca                                             
P. Joannes Engels
M. Judoca Vereecken                                           - zij x in 1823 met Ludovicus De Mey ex Ninove

12.05.1797 ° Petrus Antonius , burgerlijke stand

                                                                                  - hij x in 1823 met Francisca Stalpaert

circa 1799 ° Josephus                                        
                                                                                   - hij x in 1826 met Maria Theresia Orts  

21/04/1801 ° Joanna Julia Caesarea
P.  Dominus Joannes Gislenus De Lauw , ontvanger van de heer Baron van Wedergraet
M. Domicella Joanna Catharina Follez Ninoviensis uxore Domini Bruers

het kind werd geboren door een keizersnede , verricht door Gerardus Alphonsus Vermeeren , chirurgum

Moeder en kind stelden het goedBUIJL Franciscus x2 BELLEMANS Joanna Petronella 
 


Huwelijk op 03/06/1806 van :
Franciscus Buyl fs. Livinus en Elisabeth Debbaut ( vel Delbauf  ) ex Nieuwenhove viduus Isabella Geeroms fa. Henricus en Judoca Van Eecken ( lees Vereecken , red. ) oud 38 jaar
Joanna Petronella Bellemans ex hac fa. Judocus en Joanna Maria Leyssens ex Gooik oud 22 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Petrus Heremans

Hij + 12/10/1824 fs. Livinus en Elisabeth Delbeuf maritus Joanna Bellemans , 75 jaar

Zij + 15/03/1834 fa. Judocus en Joanna Maria Leyssens vidua Franciscus Buyl , 55 jaar08/10/1806 °Joanna Francisca
P. Jacobus Bellemans 24 jaar
M. Joanna Francisca Van Opdenbosch                           - zij x in 1840 met Joannes Cieters ex Pollare -

25/03/1808 ° Jan Baptiste 
P. Jan Baptiste Bellemans 
M. Joanna Buijl                                        - hij x in 1834 met Maria Elisabeth De Haen ex OLV Lombeek  , hij x2 met Octavia Dauw ex Zandbergen , hij + in 1883 in Zandbergen -

03/04/1811 ° Jacobus
P. Jacobus Buyl
M. Josepha Buyl                                                                 - hij x Francisca De Vos ex Zandbergen , hij + in 1887 in Zandbergen -

02/09/1813 ° Judocus
P. Antonius Buyl
M. Judoca Buyl

28/08/1815 ° Lucia  
P. Josephus Buyl   
M.  Julia Caesaria Buyl                                                     - zij + 18/04/1818 oud 2 jaar -

28/11/1818 ° Lucia
P. Livinus Buyl
M. Maria Catharina Stalpaert

09/02/1821 ° Joannes Franciscus
P. Jan Baptiste Buyl
M. Maria Anna De Smet

01/08/1823 ° Ludovicus Augustus
P. Ludovicus De Mey
M. Petronella Van Opdenbosch                                           - hij + 27/06/1828 oud 4 jaar -

BUYL Antonius x STALPAERT Francisca
 


Huwelijk op 28/01/1823 van :
Antonius Buyl fs. Franciscus en Isabella Geeroms oud 26 jaar
Francisca Stalpaert fa. Petrus en Elisabeth Vierendeel oud 38 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Dumongh

Hij + 20/03/1856 fs. Franciscus en Isabella Geeroms maritus Francisca Stalpaert , 59 jaar

Voor vroegere kinderen van Franscisca Stalpaert , zie STALPAERT Francisca fa. Petri

08/10/1822 ° Petrus Joannes

P. Petrus Stalpaert

M. Judoca Vereecken                                                

 

- hij is gelegitimeerd door huwelijk met Antonius Buyl op 28/01/1823  , hij + 18/02/1826 oud 3 jaar als Petrus Joannes Buyl -

11/05/1825 ° Josephus Victorinus 
P. Josephus Buijl  
M. Petronella Van Opdenbosch                                 - hij + op 07/02/1826 oud 8 maand -

10/11/1826 ° Maria Josepha
P. Leonardus Nerings
M. Maria Josepha Stannaert                                      - zij + 21/04/1846 oud 20 jaar

10/12/1829 ° Joanna Maria   
P. Carolus Roosens   
M. Maria Joanna De Cleercq                                      - zij x in 1856 met Petrus Josephus De Ville -

10/12/1832 ° Victorinus        
P. Josephus Buyl           
M. Maria Catharina Stalpaert                                    - hij x in 1859 in Meerbeke met Amelia Van Cotthem -

 

BUYL Dominicus  x1   DUYCK Maria Catharina ex Leerbeke


Huwelijk op 04/06/1822 van :
Dominicus Buyl fs. Josephus en Jacoba D'Hont oud 24 jaar
Maria Catharina Duyck ex Leerbeke fa. Franciscus ex Pepingen en Maria Anna Van Hoegaerden ex Leerbeke oud 24 jaar
tt. Livinus Buyl en Petronella Buyl

Zij + 16/05/1847 fa . Jan Baptiste en Maria Anna Van Hoegaerden uxor Dominicus Buyl , 50 jaar

Hij x2 Maria Theresia Perdaens

Hij is metser , woont in de wijk ter Straten , zie het kadaster van Denderwindeke artikel 101

01/08/1822 ° Ludovicus Augustus
P. Livinus Buyl
M. Maria Catharina Buyl                         - hij in 1849 met Maria Theresia De Cleer -

03/10/1825 ° Monica  
P. Franciscus Van Hogaerden   
M. Petronilla Buijl

07/10/1829 ° Maria Christina   
P. Joannes Van Droogenbroeck   
M. Maria Theresia Huwaert                   - zij + op 18/12/1830 oud 1 jaar -

13/01/1833 ° Joannes
P. Joannes Huwaert
M. Joanna Buyl                                        - hij + op 27/03/1833 oud 2 maand -

14/09/1834 ° Felicitas        
P. Dominicus Huwaert         
M. Felicitas De Winne                            - zij + op 28/12/1836 oud 2 jaar -

21/12/1838 ° Isabella        
P. Ludovicus Buyl   
M. Isabella Van Hogaerden                  - zij + 05/01/1839 oud 14 dagen -
 

BUYL Dominicus x2 PERDAENS Maria Theresia
 


Huwelijk op 06/03/1851 van :
Dominicus Buyl fs. Josephus en Jacoba D'Hondt viduus Maria Petronella Duyck oud 53 jaar
Maria Theresia Pardaens ex hac fa. Franciscus en Maria Catharina Thollembeek oud 35 jaar
tt. Jan Baptiste Timmermans en Jacobus Dumongh

Hij + 26/02/1852 fs. Josephus en Jacoba D'Hont viduus Maria Catharina Duyck maritus Maria Theresia Pardaens , 54 jaar

Zij + 07/04/1855 fa. Franciscus en Catharina Thollebeek vidua Dominicus Buyl , 37 jaar

12/12/1851 ° Leonia
P. Ludovicus Buyl
M. Maria Anna Paridaens

BUIJL Jacobus  x WALRAEVENS Maria Theresia ex St. Kwintens Lennik
 


Burgerlijk huwelijk :

Buyl Jacobus fs. wijlen Petrus en wijlen Anna Maria Notaert beiden overleden te DW , metser van stiel , geboren op 29.07.1785

Walravens Maria Theresia dienstmeid wonende tot Ninove geboren te Sint Kwintens Lennik op 05.06.1783 dv. wijlen Jan Baptiste ( + in St. Kwintens Lennik op 10.05.1817 ) en van Catharina Vanden Steen landbouwster in St. Kwintens Lennik en toestemmend in het huwelijk


Hij + 07/03/1828  fs. Petrus en Anna Maria Notaert maritus Maria Theresia Walraevens , 41 jaar

Zij + 01/04/1867 fa. Jan Baptiste en Catharina Vanden Steen vidua Jacobus Buyl , 83 jaar en 10 maand

 

12/12/1820 ° Livinus ( gemini )
P. Livinus Buijl
M. Catharina Walraevens                                                 - hij x Maria Van Opdenbosch  , hij x2 Joanna Maria Vanden Berghe  , alle kinderen uit deze huwelijken overleden -

12/12/1820 ° Rosalia ( gemini )
P. Joannes Baptiste Van Kerkhove
M. Anna Maria Walraevens

19/04/1824 ° Jan Baptiste
P.Jan Baptiste Vanden Steen
M. Joanna Buyl                                                                  - hij + 26/02/1825 oud 1 jaar -

18/04/1827  °Petrus Josephus
P. Petrus Josephus De Winne
M. Maria Judoca Van Kerkhove                                      - hij x in 1862 met Joanna Catharina Sterck , hij + in 1890 -

 

BUYL Carolus  1x OST Judoca ex Neygen   ( OST vel HOST )

Hij is kleermaker van stiel in 1831 , woont op de Varenberg


Huwelijk op 15/05/1825 van :
Carolus Buyl fs. Franciscus et Isabella Geeroms oud 31 jaar
Judoca Ost ex Neigem wonend in Denderwindeke fa. Antonius en Maria Anna Van Bossuyt oud 21 jaar
tt. Jan Baptiste Willems en Jacobus Dumong

Zij + op 06/12/1831 ex Neigem fa. Antonius en Maria Anna Van Bossuyt oud 28 jaar


Hij x2 met Constantia Van Snick
 

08/04/1826 ° Virginia  
P. Josephus Buyl
M. Maria Catharina Pingo   ( zo staat het er )

16/04/1829 ° Maria Joanna    
P. Petrus Antonius Buyl              
M. Joanna Maria Lippens                                       - zij + op 26/02/1831 oud 2 jaar , aangifte door de vader kleermaker van stiel en door Jacob Dumongh dienstbode -

06.12.1831 ° kind zonder leven                             - overleden bij bevalling , niet in de parochieregisters opgenomen -
 

BUYL Carolus 2x VAN SNICK Constantia


Huwelijk op 09/06/1832 van :
Carolus Buyl fs. Franciscus en Isabella Geeroms oud 38 jaar viduus Judoca Orst ( lees " Ost " )
Constantia Van Snick fa. Adrianus en Ursula Herlinckx ( lees ook als Herlin ) oud 24 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Francisca Waldack
 

30/12/1832 ° Ursula       
P. Ludovicus De Mey   
M. Ursula Herlein                                                        - zij + 14/07/1833 oud 6 maand -

19/08/1834 ° Jan Baptiste                 
P. Joannes Franciscus De Smet          
M. Maria Slot

16/02/1836 ° Maria Theresia           
P. Jan Baptiste Vierendeel        
M. Maria Theresia Herlinck

08/09/1838 ° Jacobus     
P. Jacobus Buyl       
M. Coleta Van Snick                                                    - hij + 29/11/1843 oud 5 jaar - 

21/09/1840 ° Fredericus ( s.c. )    
P. Franciscus Van Bossuyt         
M. Maria Elisabeth De Haen

20/02/1843 ° Hypolitus 
P. Judocus Buyl  
M. Petronella Vander Donckt  

03/01/1846 ° Carolus Ludovicus  
P. Carolus Roobaut ( ? )
M. Maria Orst                                                                - hij + 16/01/1846 oud 13 dagen -

01/04/1851 ° Augustus
P. Martinus De Reyst
M. Theresia Buyl
 

BUYL Josephus x ORTS Maria Theresia


Huwelijk op 02/05/1826 van :
Josephus Buyl fs. Franciscus en Isabella Geeroms oud 27 jaar
Maria Theresia Orts ex hac et in hac filia illegitima Joanna oud 28 jaar
tt. Francisus Bauwens en Joanna Catharina Van Opdenbosch ( de getuigen huwden dezelfde dag )

Hij + 04/04/1881 viduus Maria Theresia Ors oud 81 jaar fs. Franciscus en Isabella Geeroms , hij overleed " in via publica "

Zij + 14/01/1849 fa. Joanna Orts uxor Josephus Buyl , 50 jaar
 


05/02/1827 ° Francisca
P. Carolus Buyl
M. Francisca Balastrie                                             - zij x in 1851 met Jacobus Bricot ex Geraardsbergen -

21/01/1832 ° Joanna Maria  
P. Jan Baptiste Buyl   
M. Maria Joanna Buyl                       

18/05/1835 ° Melania                  
P. Judocus Buyl            
M. Joanna Maria Pauwels                  

01/04/1838 ° Fredericus            
P. Jacobus Buyl             
M. Maria Joanna Roosens                                     - hij + op 18/03/1851 oud 13 jaar -

04/02/1842 ° Franciscus           
P. Franciscus Buyl         
M. Francisca Stalpaert                                           - hij x1 Virginia Sluys , hij x2 in 1885 met Virginia De Mel -

 

BUYL Jan Baptiste x DE HAEN Anna Maria ex OLV Lombeek


Huwelijk op 14/06/1834 van :
Jan Baptiste Buyl fs. Franciscus en Joanna Bellemans oud 26 jaar
Anna Maria De Haen ex OLV Lombeek fa. Carolus en Barbara Hemmeryckx oud 28 jaar
tt. Judocus Buyl en Francisca Goossens

Hij x2 in Zandbergen met Octavia Dauw ex Zandbergen , hij overleed in Zandbergen anno 1884

Zij + 25/04/1845 filia Carolus en Barbara Hemerijckx uxor Jan Bapiste Buyl , haar zoontje overleed 14 dagen eerder bij de bevalling
 

23/01/1834 ° Jan Baptiste       
P. Jacobus Buyl   
M. Maria Joanna De Haen                               - hij x1 Melania Bavegems ex Meerbeke , x2 Maria Theresia Sluys -

08/07/1837 ° Josephus              
P. Adrianus De Bont         
M. Victoria Bieseleyden                                  - hij + 02/02/1838 oud 6 maand -

24/03/1839 ° Francisca             
P. Petrus De Haen           
M. Joanna Francisca Buyl                              - zij + 26/04/1843 oud 4 jaar -

27/08/1842 ° Philomena           
P. Philippus Van Snick       
M. Lucia Buyl

11/04/1845 ° filius , bij de geboorte overleden
 

BUYL Livinus x1 VAN OPDENBOSCH Maria

 

 

Huwelijk op 17/11/1848 van :

Livinus Buyl fs. Jacobus en Maria Theresia Walraevens oud 28 jaar

Maria Van Opdenbosch fa. Maria Anna Van Opdenbosch oud 27 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Constantia De Cuyper

 

Hij + 07.11.1889 fs. Jacobus en Maria Theresia Walravens viduus 1° Maria Josepha Van Opdenbosch , maritus 2° Joanna Maria Vanden Berghe , 69 jaar

 

Zij + 12/11/1857 als Maria fa. Sylviana Van Opdenbosch uxor Livinus Buyl , 36 jaar

 

 


10/09/1849 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Ludovicus De Cuyper

M. Maria Theresia Walravens                               - hij + 13/12/1849 oud 3 maand -

 

20/12/1850 ° filia                                          
                                                                                   - zij + bij de geboorte

 

04/04/1852 ° Rosalia

P. Carolus Ludovicus De Cuyper

M. Maria Theresia Walravens                              - zij + 14/12/1883 puella oud 31 jaar 8 maand en 10 dagen -
 

 

BUYL Livinus x2 VANDEN BERGHE Joanna Maria

 


Huwelijk op 29 mei 1861 van :

Livinus Buyl fs. Jacobus en Maria Theresia Walravens viduus Maria Van Opdenbosch oud 39 jaar

Joanna Maria Vanden Berghe fa. Albertus en Joanna Catharina Pauwels oud 33 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Rosalia Vanden Berghe

 

Hij + 07.11.1889 fs. Jacobus en Maria Theresia Walravens viduus 1° Maria Josepha Van Opdenbosch , maritus 2° Joanna Maria Vanden Berghe , 69 jaar

 

 

17/04/1862 ° Petrus Josephus

P. Josephus Buyl

M. Amelia Vanden Berghe                                   - hij + op 12/02/1864 oud 1 jaar 9 maand -

02/05/1864 ° Desiderius
P. Albertus Vanden Berg
M. Rosalia Buyl                                                     - hij + 29.09.1865 oud 1 jaar en 5 maand -

 

--/03/1871 ° Maria Leontina
P. Josephus Buyl
M. Rosalia Buyl

 

geen datum ° Ida
                                                                                 - zij x in 1897 met Augustinus Van Wichelen -

 

 

BUYL Ludovicus Augustus x DE CLEER Maria Theresia

 


Huwelijk op 08/02/1849 van :

Ludovicus Augustus Buyl fs. Dominicus en Maria Catharina Duyck oud 26 jaar

Maria Theresia De Cleer fa. Ludovicus en Maria Thienpont oud 25 jaar

tt. Ludovicus De Cleer en Monica Buyl

 

24/05/1849 ° Franciscus
P. Ludovicus De Cleer
M. Monica Buyl

29/09/1850 ° Petrus
P. Dominicus Buyl
M. Rosalia Huwaert

BUYL Petrus Josephus x STERCK Maria Catharina ( Joanna Catharina )


Huwelijk op 07/08/1862 van :
Petrus Josephus Buyl fs. Jacobus en Theresia Walravens oud 36 jaar
Maria Catharina Sterck fa. Petrus Joannes en Maria Theresia Vande Ville oud 37 jaar
tt. Petrus Sterck en Maria Turf

Hij + 04.12.1890 fs. Jacobus en Theresia Walraevens uxor Joanna ( sic ) Sterck , 63 jaar en 8 maand

Zij + 14/06/1894 fa. Petrus Joannes en Maria Theresia Vande Ville vidua Josephus Buyl , 68 jaar , overleed als Joanna Catharina
 


03/05/1863 ° Stephania
P. Livinus Buyl
M. Amelia Sterckx                                                                   - zij x in 1894 met Isidorus Kestens ex Neigem -

05/04/1865 ° Yvo
P. Petrus Sterck
M. Maria Joanna Vanden Berghe                                         - hij + 08.05.1865 oud 1 maand en 3 dagen -

12/04/1866 ° Petrus Joannes
P. Petrus  ( bedoelde hij Peter en Joanna Vanden Berghe ? )
M. Joanna Vanden Berghe                                                    - hij + 02.06.1867 oud 1 jaar -

03/07/1867 ° Ida
P. Petrus Vanden Berg
M. Anna Catharina Sterck

06/12/1868 ° Carolus Ludovicus
P. onleesbaar
M. onleesbaar

22.03.1871 ° Basilius
P. Basilius Roosens
M. Maria Eulalia Van Droogenbroeck                                  - hij + 05.02.1873 oud 1 jaar en 10,5 maand -

 

BUYL Jan Baptiste x1 BAVEGEMS Melanie ex Meerbeke


Huwelijk op 11.05.1863 in Meerbeke

Hij + 29/11/1894 fs. Jan Baptiste en Anna Maria De Haen viduus Melania Bavegems maritus Maria Theresia Sluys , 59 jaar en 10 maand

Zij + 15.07.1868 fa. Guilielmus en Maria Joanna Vander Hagen uxor Jan Baptiste Buyl , geen ouderdom vermeld

30/08/1863 ° Philomena
P. Jan Baptiste Buyl
M. Philomena Bavegems                                                           - zij x in 1886 met Jan Baptiste Van Asbroeck -

01/01/1865 ° Euphrasie
P. Josephus Bavegems
M. Philomena Buyl                                                                   - zij x in 1889 met Petrus Josephus Roosens -

04/08/1867 ° Isabella
P. Jan Baptiste Van Cutsem
M. Francisca Vanden Eynde ipv. Octavia Dauw                 - zij + 02.02.1869 oud 1,5 jaar -
 

BUYL Jan Baptiste x2 SLUYS Maria Theresia ex Oetingen
 


Huwelijk op 05/08/1870 van Jan Baptiste Buyle en Maria Theresia Sluys ex Oetingen met tt. Franciscus Buyl en Francisca De Ville

Hij + 28/11/1894 fs. Jan Baptiste en Anna Maria De Haen viduus Melania Bavegems maritus Maria Theresia Sluys , 59 jaar en 10 maand

08.07.1870 ° Victor
P. Victor Buyl
M. Maria Theresia Sluys

21/05/1871 ° Polydorus Josephus
P. Franciscus Buyl
M. Maria Van Cottem                                                            - hij x in 1894 met Maria Persoons -

03.03.1873 ° Josephus
P. Joannes Sluys
M. Maria Bellemans

17.07.1875 ° proles anonyma
                                                                                                  - bij geboorte overleden -

--/11/1882 ° Augustus
                                                                                                  - hij + 18/02/1883 oud 4 maand -
 

BUYL Franciscus ex Pollare x CLAVIE Catharina

 

Huwelijk op 07/01/1875 met tt. Petrus Clavie en Hortentia De Fraine
 

 

BUYL Franciscus x 1 SLUYS Virginia 

 

Zij + 08.07.1885 fa. Joannes en Joanna De Buys uxor Franciscus Buyl , 47 jaar

 

24.03.1873 ° Josepha
P. Joannes Versluys
M. Joanna Catharina Van Cotthem                                    - zij + 28.06.1873 oud 3 maand -

 

24.11.1875 ° Leopoldus Joannes
P. Joannes Buyl
M. Lucia Herremans

 

geen datum ° Joanna Delphina
                                                                                                - zij x in 1894 met Ernestus Franciscus De Herder ex Vollezele -
 

08.12.1879 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Buyl
M. Sophia Sluys                                                                  - hij x in 1913 in St. Joost ten Node met Maira Leenen ( ? ) fa. Egidius en Christina Merten -

 

BUYL Franciscus x2 DE MEL Virginia

 

Huwelijk op 26/11/1885 van :
Franciscus Buyl fs. Josephus en Maria Theresia Orts viduus Virginia Sluys
Virginia De Mel fa. Maximiliaan en Maria Theresia Du Welz
tt. Augustus Vander Poorten en Virginia De Mel

 
 

BUYL Polydorus Josephus x PERSOONS Maria
 

 


Huwelijk op 08/11/1894 van :
Polydorus Josephus Buyl fs. Jan Baptiste en Theresia Sluys
Maria Persoons fa. Franciscus en Maria Theresia Moonens
tt. Egidius Janssens en Augustus Persoons
 

 


BUYL Petrus ex Pollare x CARLIER Celina ex Ninove

 

Huwelijk op 02/08/1906 van :
Petrus Buyl ex Pollare fs. Franciscus en Catharina Clavie
Maria Celina Carlier ex Ninove fa. Petrus Joannes en Maria Josepha Malfroid
tt. Theophilus Buyl en Magdalena Carlier
 


 

BUYS Petrus ex Gooik  , zie DE BUYST

 


BUYTEMANS Antonius x DE COSTER Martina


Zij is dv. Jan en Elisabeth Buydens

30.06.1642 in Vollezele °  Maria  ( zie parochieregisters Vollezele )
P. Joannes De Coster
M. Maria Taffeijn

 

Verdere doopsels in Vollezele zijn niet bewerkt