FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE


CAMMAERT tot CAUTAERT

1610 tot 1876


 

CAMMAERT Carolus ex Gooik x VANDER STOCKT Maria Theresia ex Denderwindeke

 

Huwelijk op 9 Frimaire Jaar 6 van :

 

Carolus Cammaert oud 28 jaar landsman in Gooik zv. Josephus en Catharina Mertens geboren op 18/09/1769 in Gooik

Maria Theresia Vander Stockt oud 34 jaar dv. Judocus en Albertina Catharina Van Assche geboren op 25/05/1764 in Denderwindeke

 

tt. zijn Peeter Verckens oud 33 jaar , Judocus Verckens 31 jaar , beiden geburen van de bruid , Maria Joanna Vander Stockt 30 jaar en Pieternelle Joanna Vander Stockt 28 jaar zusters van de bruid

 CAMMAERT Gerardus ex Lieferinge x VANDER KELEN Joanna CatharinaHuwelijk op 24/08/1826 van :
Gerardus Cammaert ex Liefferinge wonend in Gooik fs. Jan Baptiste en Anna Catharina Van Vreckem oud 27 jaar
Joanna Catharina Vander Kelen fa. Jacobus en Joanna Catharina Pauwels oud 21 jaar
tt. Carolus Cammaert en Carolus Ludovicus De Cooman

 

 

 
CALENDRIES Judocus  x D’HAUWER Anna

 

Huwelijk op 24/05/1699 tt. Maximiliano D’Hauwer en Joannes Vanden Broeck

Zij is dv. Jan D'Hauwer en Catharina Stevens

Hieruit 2 dochters :

geen datum ° Catharina                           - x1 in 1721 met Adrianus Maesfranckx          
                                                                      - x2 met Pieter D'Hauwer fs. Jaspar       

geen datum ° Maria                                 - x Cornelis Roosen


 


 

CALLEBAUT Joannes ex Erembodegem x DE CLIPPEL Barbara

 


Zij ° 1670 dv. Judocus De Clippel en Joanna De Doncker

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 10/02/1699 met tt. Joanne Van Santen en Jacobus De Clippel

 

Anno 1729 een bedrijfje in Neijken van 296 roeden , de hofstede is afkomstig van zijn vrouw Barbara De Clippel

Anno 1748 werd de cheijnspacht verdeeld gehouden door 3 personen
1) Joanna x Carel De Moor
2) Josine
3) Joos
 

 

27/12/1699 ° Petronella     
tt. Judocus De Clippel                                                                 - vroegtijdig overleden -

 

03/11/1701 ° Judoca
tt. Josina De Groot                                                                    - zij x Jacobus Vande Velde , met nageslacht -

 

06/04/1704 ° Catharina      
P. Judoco De Vuijst                           

M. Francisca Callebaut                                                           - vroegtijdig overleden -

 

29/01/1707 ° Petrus           

P. Petrus Callebaut                         

M. Petronella De Clippel                                                         - vroegtijdig overleden -

 

10/02/1709 ° Joanna          

P. Joannes Hemmerijckx                   

M. Barbara Faute ipv. Joanna De Doncker                         - zij x in 1741 met Charles De Moor , hieruit één dochter -

 

18/03/1713 ° Judocus     

P. Judocus De Clippel                        

M. Francisca Callebaut                                                            - hij x Anna Eylincx ex Oetingen -

 

 

 

CALLEBAUT Judocus fs. Jans x EIJLINCX Anna Maria dv. Guilliams ex Oetingen ( HEIJLINCX , in de staat van goed wordt steeds gesproken over HEYSELINCX  )

 


Verloving op 11/10/1738             tt. Joannes Van Vrechem en Joanna Callebaut

Huwelijk op 26/10/1738              tt. idem et ibidem

Zij dv. Guilliam Eylinckx en Adriana Borremans

Zij + 06.03.1756 , een SvG werd opgesteld bij haar overlijden , 5 kinderen bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 230 nr. 40

1) Jeronimus 15 jaar
2) Joanna 13 jaar
3) Cornelis 9 jaar
4) Petronella 4 jaar
5) Livina Petronella 3 jaar                ( red. : deze voornaam is onzeker gezien de huwelijken met Jan Baptiste De Smet en Andreas Anckaert )

V.P. Cornelis Vande Velde
V.M. Joannes Heyselinckx  ( sic )

 

Kapittel van de erfgronden van de overledene vermeldt de ouders van de bruid
 

Hij + 20.05.1759 viduus Anna Eilincx , een SvG en verdeling werd opgemaakt voor de 4 kinderen , zie Wedergrate nr. 231 nr. 25

     1) Jeronimus 19 jaar
     2) Joanna 16 jaar
     3) Cornelis 13 jaar
     4) Josine 7 jaar

     V.P. Cornelis Vander Velden        
     V.M. Jeronimus Eylincx


Wedergrate nr. 233 nr. 46 : Liquidatie in 1770 tussen de 4 erfgenamen

1) Jeronimus
2) Joanna jongedochter met als verkoren voogd Sr. Frans Vanden Broecke
3) Cornelis , gehuwd
4) Josine , 17 jaar

V.P. is Cornelis Callebaut
V.M. is Jeronimus Heijlincx

Anno 1738 : Joos Callebaut fs. Jans koopt 1 dagwand schoofland gelegen op het Meersvoordeveld
 

 

14/02/1740 ° Joanna Maria          

P. Petrus Roosen                        

M. Joanna Maria Heylings                    - vroegtijdig overleden -

 

06/07/1741 ° Hieronymus            

P. Hieronymus Heylinghs          

M. Joanna Maria Heylinghs                  - hij + op 15 april 1812 celebs , aangifte door haar broer Jerome Callebaut en door David Van Cauwelaert -

 

10/09/1744 ° Joanna                     

P. Cornelius Bovaer                    

M. Joanna De Dijn                                   - 13 jaar bij SvG bij overlijden van haar vader

 

11/04/1747 ° Cornelius                 

P. Cornelius Vande Velde       

M. Antonia De Groot                               - Huwt Petronella Stroobant , hij + in 1781 , 2 dochters nagelaten -

 

24/06/1749 ° Petronilla          

P. Petrus Vander Velde            

M. Petronilla Eijlincx                            - overleden ante 1770 -

circa 1753 ° Judoca                            
                                                                 
 - Huwt x1 Jan Baptiste De Smet , x2 in 1801 met Andreas Anckaert ex Meerbeke - 

 

 

CALLEBAUT Cornelis fs. Joos x STROOBANT Petronilla fa. Jans ex Iddergem

 


Hij ° 1747 zv Joos x Anna Eijlinckx
 

Hij + 27/12/1781 oud 35 jaar , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 237 nr. 77

1) Josine 10 jaar
2) Joanna 5,5 jaar

V.P. Jeronimus Callebaut
V.M. Michiel Strooybant tot Schepdael


Zij x2 Petrus De Vidts ex Kester

Zij is ex Iddergem fa. Judocus en Joanna Maria De Schrijver vidua Cornelis Callebaut et successive vidua Petrus De Vidts ex Kester , 65 jaar , op 07/05/1811

 

 

 

01/06/1772 ° Judoca                   
P. Hieronimus Callebaut        

M. Judoca Callebaut                                   -  zij + op 30/01/1787 oud 14 jaar -

 

16/08/1776 ° Joanna                   

P. Judocus Stroobant             

M. Joanna Callebaut                                    - zij x in 1800 met Cornelis Josephus De Saegher , zij + in 1820 oud 44 jaar -

 


  

 

CANZ Carolus x GOOSE Anna  ( Rare achternamen , ik kan ze niet thuisbrengen  )

 

04/04/1660 ° Martinus                

P. Martinus Van Vreckem     

M. Adriane Geerts in nomine Catharina Baten

 


 

CAPIAU Egidius x DE ROIJ Joanna

Zij + 27.03.1698

 

Anno 1690 : Egidius Coppeau x Jenneken De Roij en haar broeder Pieter De Roij verkopen een hofstede te Nijken aan Jan Valck , mogelijks werd deze verkoop nadien ingetrokken

 

28/08/1688 ° Joannes                    tt. Joanne De Vogel

 

26/02/1695 ° Judocus                    tt. Judocus De Clippel

 

 

CAPIAU Egidius x VAN DER EECKEN Anna

Beiden overleden ante 1719

 


Zij ° 1670 dv. Laureys en Margareta De Poulle , zie de staat van goed bij het overlijden van haar moeder in 1671

Anno 1719 koopt Pieter Vander Eecken als voogd van de wezen van wijlen Anna Vander Eecken de helft van een hofstede in DW te Roost
 

 

26/08/1700 ° Joanna                
tt. Anna Mignon

                                                                                           - zij huwt Joannes Baptiste Rollier ex Denderwindeke , + in 1780 oud 80 jaar -

01/06/1702 ° Egidius                   
P. Egidio De Coninck                  

M. Livina Capiau                                                             - hij huwt Anna Maria Van Eesbeke in 1734 -
 

27/06/1704 ° Josina                     

P. Christophorus Cieters              

M. Josine - - -                                                                  - overleden ante 1718 -

 

15/09/1707 ° Petronella               

P. Petrus Vijverman                    

M. Barbara Faut                                                              - overleden ante 1718 -

 

09/07/1710 ° Gerardus                 

P. Gerardus Weverbergh              

M. Barbara Faut loco Elisabeth                                   - overleden ante 1718 -
 

 

CAPIAU Egidius  fs. Egidius x VAN EESBEECK Anna Maria fa. Adriaens

 


Zij is weduwe Jan Roosens die overleed in 1734

Huwelijk op 20/12/1735                  tt. Franciscus Vereecken en Maria Bruylant

 

 

08/07/1737 ° Petrus                          

P. Petrus Steppe                     

M. Elisabeth De Maeseneer                                      - hij huwt Joanna Cieters ex Pollare , hij + in 1804 -

 

26/02/1741 ° Philippus                    

P. Philippus Carion                

M. Maria Caelendries                                                  - 20 jaar bij de SvG bij het overlijden van zijn moeder -

 

04/06/1744 ° Joanna                        

P. Paschalius Vander Poorten 

M. Joanna Capiau                                                     - vroegtijdig overleden -

 

04/06/1744 ° Joanna Carolina        

P. Livinus Moriau                

M. Joanna Cornelia Carion                                       - vroegtijdig overleden -
 

 

CAPIAU Adrianus ex Schendelbeke-Vloerzegem x MIGNON Maria 1

Hij is zoon van Carolus en van Maria Anna Priheux ( Priheuse , Prieux e.a. )

Hij + op 23.04.1750 , een SvG werd opgesteld bij zijn overlijden , zie Wedergrate nr. 229 nr. 26

   1) Carolus 3 jaar
   2) Jan Baptiste 3 jaar
   3) Joanna 1,5 jaar

V.P. Carolus Capiau vader van overledene                  
V.P. Jan Baptiste Lemmens


1 Zij hertrouwt Hendrik Van Cauwelaert

 


Staten van goed van Schendelbeke - Vloerzegem :

Bij het overlijden van Maria Anna Priheux ( Priheuse ) vidua Carolus Capiau op 27/03/1756 werd er verdeeld tussen de 9 kinderen :


1°) Marie x Geerart Lorendt

2°) Judocus

 

3°) Bartholomeus


4°) Theresia x Pieter Van Lieferinge


5°) Martinus

6°) Gillis

7°) Carolus

8°) wijlen Petrus die in Everbeek overleed met achterlating van 2 kinderen

9°) wijlen Adriaen Capiau die overleed in Denderwindeke met achterlating van één kind : Charles Capiau met voogden Henderik Van Cauwelaert en Bartholomeus Capiau

 

 

 

Huwelijk op 13/05/1745 met tt. Carolus Cooreman en Joanna Mignion

 

20/12/1745 ° Carolus                        
P. Petrus Capiau ipv. Carolus Capiau     

M. Maria De Koninck                                                - hij huwt Catharina De Naijer  , hij werd 88 jaar en overleed in 1833 -
 

08/06/1747 ° Joannes Baptiste        
P. Joannes Baptiste Lemmens               

M. Maria Anna Piroos                                              - overleden ante 1776 -
 

09/03/1749 ° Joanna                          
P. Bartholomeus Capiau                        

M. Joanna Pircus (?)                                                 - overleden ante 1776 -


1 Hertrouwt Hendrik Van Cauwelaert
 

 

CAPIAU Petrus x CIETERS Joanna ex Pollare

 

 

Hij is oudste zoon van Egidius en van Anna Maria Van Eesbeek

Huwelijk op 21/05/1769 met tt. Joanne Sieters en Philippus Capiau


Hij + op 27/09/1804 fs. Egidius en Anna Maria Van Eesbeek maritus Joanna Cieters ex Pollare oud 65 jaar

Zij + 05/04/1826 fa. Guillielmus en Petronella Bruylant  vidua Petrus Capiaux , 80 jaar

 

 


Volkstelling van 1796 :

Cappiau Pieter x Cieters Joanna

 1. Capiau Pieter  , 60 jaar , landbouwer
 2. Cieters Joanna  , 40 jaar , vrouw
 3. Capiau Catharina , 24 jaar , dochter
 4. Capiau Joannes , 16 jaar , zoon
 5. Capiau Maria Livina , 18 jaar , dochter
 6. Capiau Carolina , 12 jaar , dochter
 7. Capiau Isabella , 10 jar , dochter
 8. Capiau David , 5 jaar , zoon
 9. Capiau Maria Judoca , 3 jaar , dochter

 

17/08/1768 ° Catharina (illegitiem)     

P. Adriano Bruijlant                          

M. Catharina Sieters                                                  - zij + 06/05/1836 celebs , 68 jaar -

 

12/10/1770 ° Maria Anna Judoca      

P. Josepho De Smet                            

M. Maria Anna De Winter                                      - zij x in 1801 met Joannes Franciscus Van Bossuyt , zie + in 1844 oud 76 jaar ( zou eerder denken 74 , red. ) -

 

21/09/1772 ° Petrus Joannes             

P. Philippo Capiau                            

M. Bernarda D’Herde                                               - hij x Petronella De Bont fa. Petrus Joannes in 1812 -          

                             

07/10/1774 ° Cornelius Josephus     

P. Cornelius Josephus Vande Velde   

M. Maria Philippina Valck

 

04/10/1776 ° Maria Livina                  

P. Cornelio Cieters                              

M. Maria Livina D’Herde                                           - zij x in 1804 met Joannes Van Bossuyt  -

 

19/12/1778 ° Maria Theresia              

P. Joannes Franciscus Lambrecht        

M. Maria Catharina Leonora Valck                        - zij + 31/01/1848 oud 70 jaar -

 

23/06/1781 ° Carolina                         

P. Petrus Cieters ( Dw NL )                

M. Adriana Vander Biest ( Voorde NL )                - zij x Jacobus Van Wayenberghe fs. Jacobus in 1807 , zij + 28/02/1853 oud 72 jaar vidua -

 

17/09/1783 ° Isabella                          

P. Antonius Buijdens ( L )                   

M. Maria Valck ( L )                                                 - zij x Vincent Paternoster , zij + 30/12/1848 oud 65 jaar uxor Vincentius Paternoster -

 

0-/05/1786 ° Cornelius
P. Petrus Thienpont  ( NL )
M. Catharina De Wirt ( NL )                                   - hij + 07.10.1794 oud 8 jaar -

 

14.10.1789 ° David

 P. Cornelis Vander Kelen ( L )
M. Catharina Cappiau                                              - hij x Maria Timmermans , hij + 1845 oud 57 jaar maritus Maria Timmermans -
 

05.09.1792 ° Maria Judoca

P. Cornelius O
M. Maria Philippina Valck                                     - zij x Josephus Bulté in 1822 oud 33 jaar , zij + in 1874 - 

 

 

CAPIAU Carolus fs. Adriaens x DE NAIJER Catharina filia Joseph

 

                                                                                


Zij ° 1744 dv Petrus Josephus x Catharina Albertina Boitelle .

 

Zij + op 10/03/1775 uxor Carolus Capiau

Een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 235 nr. 20

 

Hij + op 12/04/1833 fs. Adrianus en Maria Mignon viduus Catharina De Naeyer , oud 90 jaar

 

Huwelijk op 23/05/1773 met tt. Henrico Van Caulaert en Cornelio De Cooman

 

 

19/07/1773 ° Petrus Josephus                
P. Petro Josepho De Naijer    

M. Maria Mignon                                                         - Hij + 03/09/1810 oud 38 jaar celebs , aangifte van overlijden door zijn vader en door Pieter Joannes Verckens gebuur -
 

31/01/1775 ° Catharina Albertina           
P. Henrico Van Caulaert        

M. Catharina Albertina Botteille                              - Zij + op 13/02/1775

 

CAPIAU Maria Judoca moeder van natuurlijk kind

zij is dv. Pieter Capiau en Joanna Cieters
 

18.02.1800 ° David , burgerlijke stand
tt. Pieter Capiau 60 jaar
tt. Judoca Vander Eijcken 59 jaar                      - hij + 11.02.1801 oud 1 jaar , aangifte door zijn moeder en door Jacobus Vander Eijcken gebuur van overledene -

 

CAPIAU Maria Theresia filia Petri moeder van natuurlijk kind

 

02/11/1803 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Cappiau 65 jaar

M. Joanna Cieters                                                            - hij x in 1834 met Berlindis Mertens -
 

De moeder attesteert dat Franciscus Van Eesbeke fs. Jacobus de vader is            

 

05/04/1810 ° Maria

P. Franciscus Van Bossuijt

M. Maria Livina Capiau                                                   - zij overleed op 21 juni 1810 oud 2 maand , haar overlijden is niet vermeld in burgerlijke stand -
 

 

CAPIAU Petrus Joannes x DE BONT Petronilla

 

 

Huwelijk op 21/04/1812 van :

Petrus Joannes Cappiau fs. Petrus en Joanna Cieters ex hac oud 39 jaar

Petronella De Bont fa.  Petrus Joannes en Barbara O oud 28 jaar

tt. David Cappiau en Theresia Verdonck

 

Zij + 24/09/1860 fa. Petrus en Barbara O vidua Petrus Franciscus Capiau ,  75 jaar

 


04/07/1813 ° Carolus

P.  David Cappiau

M. Barbara O

 

28/03/1816 ° Lucia

P. Petrus Joannes De Bont

M. Joanna Cieters                                                                 - zij + 015.06.1893 oud 77 jaar celebs -

 

31/10/1819 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Bont

M. Maria Catharina Capiau                                                - hij + 27/07/1877 oud 58 jaar -

 

26/10/1822 ° Joanna
P. Petrus Joannes Capiau

M. Joanna De Bont                                                            - zij + 14/03/1847 oud 24 jaar -

 

27/01/1826 ° Benedictus

P. Benedictus De Bont

M. Theresia Capiaux                                                           - hij + 30.05.1893 oud 67 jaar celebs -
 

 

CAPIAU David x TIMMERMANS Maria Elisabeth

 

 

Huwelijk op 20/01/1814 van :

David Cappiau fs. Petrus en Joanna Cieters oud 24 jaar

Maria Elisabeth Timmermans fs. Josephus ex hac en Elisabeth Goossens ex Oetingen oud 23 jaar

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Petrus Lafeuillade

 

Hij + 01/12/1845 oud 57 jaar fs. Petrus Joannes en Joanna Cieters maritus Maria Timmermans oud 57 jaar

 

Zij + 09/11/1849 fa. Petrus Josephus en Catharina Goossens vidua David Capiau , 58 jaar

 

 


18/04/1814 ° Amelia

P. Petrus Carolus Eeckhout

M. Joanna Cieters                                                             - zij + 14.10.1884 oud 70,5 jaar celebs -

 

16/05/1816 ° Carolus

P. Petrus Joannes Cappiau

M. Maria Anna Timmermans                                          - hij + 10/12/1875 , celebs  -


21/11/1818 ° Petrus

P. Jacobus Van Wayenbergh

M. Maria Judoca Cappiau                                                - hij x in 1857 in Pollare met Barbara Dekens ex Denderwindeke , nageslacht in Pollare -

 

14/11/1821 ° Joanna Maria

P. Vincentius Paternoster

M. Maria Anna Timmermans

 

04/06/1824  ° Maria Judoca

P. Petrus Joannes Capiaux

M. Elisabeth Goossens                                                     - hij + op 16/03/1833 oud 9 jaar -

 

28/10/1826 ° Jan Baptiste

P. Petrus Joannes Pleytings 

M. Carolina Capiau                                                           - hij + 28.04.1884 oud 57 jaar celebs -

 

26/02/1830 ° Fredericus

P. Carolus Van Waenberg

M. Lucia Timmermans

 

 

CAPIAU Petrus x MERTENS Berlindis

 


Huwelijk op 01/05/1834 van :
Petrus Joannes Capiau fs. naturalis van Maria Theresia Capiau oud 30 jaar
Berlindis Mertens fa. Laurentius en Carolina Souffriau oud 24 jaar
tt. Petrus Mertens en Livina Van Houdenhove

 

Hij + 19.04.1870  fs. Theresia maritus Berlindis Mertens , 66 jaar en 8 maand

Zij + 28/02/1881 oud 71 jaar fa. Laurentius en Carolina Souffriau vidua Petrus Capiau

 26/02/1835 ° Berlindis

P. Cornelius Van Oudenhove

M. Maria Theresia Capiau                            

08/02/1839 °filia
                                                                           - overleden bij de geboorte -
 

31/03/1840 ° Vincentius

P. Vincentius Paternoster

M. Carolina Souffriau                                      - hij + 02/04/1840 oud 2 dagen

 

16/02/1842 ° Melania

P. Petrus Mertens

M. Isabella Capiau                                          - zij x Petrus De Ridder , zij + in 1890 -


28/10/1844 ° Benonius ( lees ook Benedictus )

P. Josephus Bulté
M. Serarphina Van Oudenhove                   - hij x in 1869 in Zandbergen met Maria Catharina Faut ex Zandbergen , hij + in 1887 in Zandbergen -

 

circa 1845 ° Lucia
                                                                           - zij x in 1865 met Franciscus Vander Maelen ex Appelterre -

 

18/08/1848 ° Vitalis

P. Joannes Mertens

M. Lucia Capiau                                           - hij x in Idegem anno 1874 met Virginia Van Hecke dv. Judocus Van Hecke en Francisca De Mol  , 2 kinderen , zoon vroeg + , Emma ° 1878 -

96/08/1851 ° Emilius Franciscus
P. Franciscus Mertens
M. Lucia Capiau
 

 

CAPIAU Amelia moeder van


02/04/1842 ° Maria

P. Fredericus Capiau

M. Maria Elisabeth Timmermans               - zij x in 1897 met Jan Baptiste Van Oudenhove ex Zandbergen , hij was reeds 2x gehuwd , zie aldaar -
 

 

CAPIAU Zephirinus ex Zandbergen x DE DECKER Maria Theresia

 

 

Huwelijk op 26/07/1860 van :

Zepherinus Capiau ex Zandbergen fs. Josephus en Berlindis Van Wichelen oud 25 jaar

Maria Theresia De Decker fa. Franciscus en Maria Francisca Berckmans oud 28 jaar

tt. Franciscus Capiau en Maria Joanna De Decker

Hij + 21/08/1866 fs. Josephus en Berlindis Van Wichelen maritus Theresia De Decker oud 41 jaar

 

Zij + 11.06.1870 fa. Franciscus en Francisca Berckman vidua Severinus Capiau , 38 jaar en 3 maand


Doopsels ook als " CAPRIAU "

 

 

 

18/03/1861 °Josephus
P. Josephus Capriaux
M. Francisca Berckmans                                                           - hij + 21/08/1866 oud 5 jaar

10/07/1862 ° Eduardus
P. Franciscus Capiau
M. Maria Joanna De Decker                                                     - hij + 20/08/1866 oud 4 jaar

 

08/10/1865 ° Leonia
P. Petrus De Decker
M. Francisca Berckmans
 

CAPIAU Maria moeder van

16/07/1866 ° Petrus
P. onleesbaar
M. onleesbaar

 

22.06.1872 ° Franciscus
P. Petrus Capiau
M. Philomena Cools                                                                 - hij + 23.02.1873 oud
6 maand -
 

 

CAPIAU Benedictus x FAUT Maria Catharina ex Zandbergen

 

15.06.1871 ° Melania
P. Petrus Faut
M. Belrindis Montens ( familienaam meter onzeker )

 

CAPIAU Petrus x DEKENS Barbara

 

geen datum ° Renatus
                                                                                                  - hij x in 1897 met Celina Langlot -

 

CAPIAU Renatus x LANGLOT Celina

 

Huwelijk op 25.02.1898 van :
Renatus Capiau fs. Petrus en Barbara Dekens
Celina Langlot fa. Eduardus en Hortentia Van Snick
tt. Gustavus Boeykens en Irma Langlot

 


CA -------- Matheus x DE LANNOIJ Catharina

 

01/09/1650 ° Nicolaas            

 P. Nicolas Cardoens                    

M. Catharina Van Snick

 

 CARDOEN Pieter

1) Pieter x Catharina De Brabanter

2) Barbara x Gillis De Roy fs. Matheus , buitenpoorters in 1595


CARDOENS Pieter fs. Pieters x DE BRABANTER Catharina

Zij x2 Joos Van Snick

Nageslacht met :

1) Adrianus x Joanna Vander Cleyen

2) Maria x Adriaen Vanden Broecke fs. Gillis

3) Barbara x Egidius Petrus

4) Pieter , hij overleed op 03.09.1615 , het leen van Cruyckenburgh ging aldus naar zijn broeder Adriaan , hij stierf zonder nageslacht

 

1° Verklarende nota's omtrent de familie Cardoen in het renteboek van Cruyckenburgh   ( bron ARA Brussel fonds de la Laing )

 

Betreffende het 9de leen van Cruyckenburgh , gedateerd circa 1760 , vermeldt het renteboek 

 

De Geuversbosschen , het 9de leen


Jan Cardoen woonende tot Wambeke in Brabant by successie van Pieter sijnen vaeder , te voorent Adriaen Cardoens in plaetse van Jan Van Anckersborre hout in leene eene partije van drij daghwant en half bosch geleghen in de Geuversbosschen paelende :

O. Pauwels De Dijn met 8ste leen

S. het Mouilleke , bosch van d'erfgenaemen Sr. De Cooman , is artikel 96 , ende den Volkaertbosch van Jan Valck

W. de beke , gescheet van Santberghen

N. den Doctor Van Innis met het 10de leen

 

Welck leen op den 12de juli 1764 door hem is verheven geworden wanneer hij heeft gedaen den gewoonelijcken eedt ende betaelt het relief ende d'hoffsrechten

 

 

2° Fonds de Lalaing betreffende het leen van Cruyckenburgh ( bron : Algemeen Rijksarchief Brussel , fonds de la Laing , renteboek van Cruyckenburgh )

 

Anno 1616 :  Adriaen Cardoens over Jan Van Anckersborre , Peeter Cardoens sijnen vadere en Peeter Cardoens syn broedere heeft een leen van 3,5 dagwand bosch in de Geuvensbosch
 

( Geuvensbosch en Geuversbosch zijn identiek , red. )  gelegen teghen :

- Jooris De Groote bosch

- eynde het Geuvensvelt

- Jan De Beys bosch  ( voorheen Henderick De Beys , red. )

- anderen eynde de Volckaert

 

3° Fonds de la Laing , anno 1553 , dit leen is eigendom van Jan Van Anckersborre

 

 

OVERLIJDENS DENDERWINDEKE ANNO 1615


 

06/04/1615 overleed Petrus Vander Diest ( ofwel Petrus Vander Biest )

24/08/1615 overleed Matthijs Raes baljuw Wedergrate
03/09/1615 overleed Petrus Cardoens
16/09/1615 overleed Adrianus Pannins
02/11/1615 overleed Judoca Buydens alias Vanden Broecke      
31/12/1615 overleed Elisabeth Van Zeeve uxor Guilielmus Vander Eeckt

 

 

 

CARDOENS Adriaan x VANDER CLEIJEN Joanna


Verloving in Appelterre en huwelijk op 28.11.1619

 

 

Hij is zoon van Pieter Cardoens , zie het leenboek van Cruyckenburgh anno 1616

anno 1650 : ze verkopen een partij land gelegen op de Caelcauter aan Pauwel De Dijn

 

 

09/03/1621 ° Joanna                     

P. Judocus Vander Cleijen              

M. Joanna Pesters

 

31/12/1622 ° Anthonia                 
P Cornelius Temmermans            

M. Anthonia Van Oudenhove                                          - zij x Livinus De Quick -

 

22/06/1625 ° Josyne                     
P. Judocus Vander Cleijen               

M. Livina Walravens

 

15/09/1627 ° Nicolaas                   
P. Nicolaas Vander Cleijen           

M. Catharina Brabanter

 

20/10/1629 ° Catharina              GEMINI            
P. Judocus Cardoens                           

M. Catharina Brabanters

 

20/10/1629 ° Maria                     GEMINI        
P. Olivier Van Eesbeke                 

M. Maria De Clippele

 

28/02/1633 ° Maria                       
P. Adrianus Vanden Broecke            

M. Maria Van Snick

 

09/11/1639 ° Judocus                  GEMINI
P. Judocus Van Snick  

M. Elisabeth Temmermans

 

09/11/1639 ° Petrus                    GEMINI                
P. Petrus Cardoens       

M. Maria Cardoens

 

 

CARDOENS Petrus x VANDEN BOSSCHE Egidia

 

Verloving op 23/06/1624 met als tt. Franciscus Cautaert en Egidius Vanden Broecke .
Huwelijk op 09.07.1624

Nageslacht in Pollare en SvG aldaar opgemaakt

 

Staat van goed werd opgesteld bij het overlijden van Gislijne Vanden Bossche met 4 kinderen

 

1) Joos

2) Jan

3) Marie x Olivier Van Eesbeke fs. Gillis
4) Catharina oud 20 jaar

 

CARDOEN Franciscus x STERCK Maria

 

Verloving op 09.07.1624 met tt. Judocus Van Snick en Gerardus O

 

CARDOENS Petrus x VAN WICHELEN Anna

 


Huwelijk op 27/02/1679 met t. Judocus De Quick en Maria De Quick

 

Hij + 17.10.1691 , een staat van goed werd opgesteld met als houder Anna Van Wichelen ten behoeve van de 4 wezen , helaas werd de naam der wezen in de staat van goed niet vermeld -

 

Zij x2 Pieter De Smet


Bij de liquidatie van 1722 zijn er slechts 3 erfgenamen , zowel Adrianus als Joannes zijn dan reeds overleden

 

SvG anno 1692 , 4 kinderen , deze zijn niet vermeld in de staat van goed

1) Pieter
2) Adriaan
3) Maria
4) Joanna

 

 

05/04/1680 ° Maria                           tt. Judocus De Quick                                       

 

 - zij x in Appelterre anno 1699 met Jan Baptiste Soetens  , smid in Appelterre , zij overleed op 15.12.1707 in Appelterre -

 

27/12/1681 ° Petrus                          tt. Petrus De Clippel                                        - hij x Maria Bruylant -

 

27/09/1683 ° Adrianus                      tt. Adrianus Van Wichelen                              - hij was anno 1720 reeds 20 jaar uitlandig -       

 

15/09/1686 ° Joannes                        tt. Joannes De Roij                                          - vroeg overleden -

 

19/10/1688 ° Joanna                          tt. Joanna De Roij                                           - zij x Guilliam Vander Kelen -

 


Anno 1720 verkoopt Pieter Cardoen aan zijn 2 zwagers Jan Baptiste Soetens en Guilliam Vander Kelen zijn 1/3de paert en deel in de erfgronden van Adriaen Cardoen

 

 

CARDOENS Petrus x DE COOMAN Catharina

 

Huwelijk op 29/06/1688 met tt. Joanne Cardoens en Georgio De Sauter

Groot nageslacht in Pollare , zie aldaar

 

 

CARDOENS Petrus   x BRUYLANT Maria

 

 

Hij + 02/03/1764                                             

Zij + 15/03/1764 ( 13 dagen later dan haar man )

Zij is dv. Pieter Bruylandt en Petronella De Cooman

 

Verloving op 05/11/1707                tt. Petrus Bruylant en Joanna Cardoens

Huwelijk op 26/11/1707                  tt. Philippus Van Craenenbroeck en Joanna Cardoens

 

Woonde in Nijken in 1729 met bedrijfsgrootte van 1686 roeden
 

 

28/10/1708 ° Petrus                          
P. Petrus De Smet                               

M. Barbara Faute ipv. Petronella De Coijman

 

15/10/1711 ° Joannes                      

P. Joannes Roosens                            

 M. Cornelia Bruylant                                                     - naar Wambeek in Brabant , hij wordt leenheffer -

 

10/04/1714 ° Judocus                      

P. Judocus Roosen                          

M. Joanna Cardoens

 

26/02/1716 ° Adrianus                    

P. Adrianus Prieels                              

M. Joanna Valck                                                             - huwt Joanna Snoeck ex Okegem , hij + in 1801 oud 85 jaar -

 

27/04/1718 ° Cornelius                    

P. Cornelius De Smet                          

M. Joanna Maria Roosen                                              - huwt x1 Maria Anna Van Laethem , x2 Maria De Pevel -

 

02/11/1720 ° Petronella Judoca     

P. Petrus Wantens                                

M. Judoca Sterck     

                        

 09/07/1723  ° Jacobus                   

P Joannes De Smet loco Jacobi Valck    

M. Maria De Bot

 

23/06/1726 ° Judoca                       

P. Judocus Roosen                              

M. Judoca Vander Poorten

 

14/09/1729 ° Maria                          
P. Judocus Jours                                  

M. Maria Cieters

 

13/06/1731 ° Christophorus          

P. Christophorus Bruylandt                  

M. Jaspara Van Craenenbroeck
 

 

CARDOENS Petrus x VAN WILDEROEDE Barbara

 

Verloving op 19/08/1724                  tt. Petro Vijverman en Maria Van Wilderoede

Huwelijk op 04/10/1724                   tt. idem et ibidem

 

 

CARDOEN Adriaan    x SNOECK Joanna

 

 

Hij ° 26/02/1716 fs. Petrus x Maria Bruijlant

 

Hij + 11/10/1801 oud 85 jaar fs. Petrus en Maria Bruylant en viduus Joanna Snoeck
 

Zij + 02/01/1787 oud 65 jaar ex Okegem

 


Volkstelling anno 1796

Cardoen Adriaen weduwnaar , gezin in het gehucht Nijken

 1. Cardoen Adriaen weduwnaar, 75 jaar , landbouwer
 2. Cardoen Joannes , 46 jaar , zoon
 3. De Moeij Joanna , 32 jaar , zijn vrouw , zij is ex Schendelbeke , sinds 5 jaar in de prochie
 4. Cardoen Adriaen , 3 jaar , zoon

 

03/12/1745 ° Joanna Maria         

P. Joannes Snoeck          

 M. Maria Bruijlant

 

19/02/1748 ° Jacobus                  

P. Jacobus Cardoen

M. Joanna Walckiers                                            - Hij + 25/07/1781 , celebs

 

24/08/1750 ° Petronilla                

P. Petrus Cardoen           

M. Maria Vander Kelen                                        - zij is innocente , ze blijft op de ouderlijke hofstede bij haar vader na overlijden van haar moeder , zij + ante 1792 -

 

02/05/1753 ° Joannes                  

P. Joannes O                  

M. Maria Seghers                                                  - Hij x in 1792 met Joanna De Moye ex Schendelbeke , hij  + in 1836 oud 85 jaar -

 

06/09/1755 ° Anna Maria            

P. Joannes Jous               

M. Maria Anna Van Laethem                              - Zij huwt Livinus De Medts ex Zandbergen in 1785 , hij is zv. Joannes De Medts en Joanna Maria O , zij + in 1789 -

 

08/06/1758 ° Anna Francisca     

P. Adrianus Van Eesbeek 

M. Anna De Voghel                                             - Zij huwt Adriaen De Meyer ex Aspelare in 1783 -
 

 

CARDOEN Franciscus ex Pollare x VAN CRAENENBROECK Judoca

 

 

Verloving op 12/04/1746 met tt. Petro Vijverman en Cornelia De Mulder

Huwelijk op 26/04/1746 met tt. Henrico De Mulder en Martina De Mulder

 

 

14/03/1746 ° Maria Anna            

P. Carolus Van Craenenbroeck       

M. Barbara Van Craenenbroeck

Verdere doopsels in Pollare


 

CARDOEN Cornelis fs. Pieters x1 VAN LAETHEM Maria Anna fa. Cornelis ex Meerbeke

 


Huwelijk in Meerbeke op 12.10.1754

 

Zij + 30.09.1762 ,


Zie Wedergrate nr. 231 nr. 85 : een SvG werd opgemaakt ten behoeve van haar 2 minderjarige wezen :

     1) Marianna 8 jaar
     2) Joanna 4 jaar

V.P. Pieter Cardoen vader van de houder
V.M. Andries Van Laethem broer van de overledene

 

 

07/04/1755 ° Maria                             

P. Cornelius Van Laethem   

M. Maria Bruijlant                                                         - zij x Judocus Limpens ex Zandbergen met nageslacht in Zandbergen -

 

22/03/1756 ° Joannes Franciscus     

P. Franciscus Van Laethem  

M. Joanna Priems                                                           - vroegtijdig overleden -

 

20/04/1759 ° Joanna                           

P. Andreas Van Laethem      

M. Joanna Snoeck                                                         - zij x Joannes Backaert , zij + in 1832 - 

 

09/10/1762 ° Maria Theresia             

P. Adrianus Cardoen          

M. Maria Seghers                                                         - vroegtijdig overleden -
 

 

CARDOENS Cornelis x2 DE PEVEL Maria

 

 

Zij ° 1737 in Pollare dv. Adrianus De Pevel en Adriana Cautaert

 

PR Pollare
 

Huwelijk op 11/04/1763 met tt. Paulus De Deijn en Cornelis Vande Velde

 

Hij + op 20/11/1802 oud circa 85 jaar fs. Petrus en Maria Bruylant uxor Maria De Pevel ex Pollare
 

Zij + op 8 april 1804 als ex Pollare vidua Cornelis Cardoen ex hac , dv. Adriaen en Elisabeth Cautaert , aangifte door haar zoon Jan Baptiste en door Josse Verckens adjoint

 

 

Volkstelling van 1796 :

Cardoen Cornelius x De Pever Maria ( 6 )

 1. Cardoen Cornelis , 60 jaar , landbouwer
 2. De Pever Maria , 50 jaar , vrouw
 3. Cardoen Joanna Maria , 24 jaar , dochter
 4. Cardoen Christina , 21 jaar , dochter
 5. Cardoen Jan Baptiste , 19 jaar , zoon
 6. Cardoen Anna Catharina , 15 jaar , dochter

 

23/04/1764 ° Joanna Maria               
P. Abraham De Pevel                                 

M. Joanna Snoeck                                       - zij + 05/09/1830 celebs oud 67 jaar -

 

23/02/1767 ° Christina                       

P. Paulo De Dijn              

M. Christina Nerincx                                   - zij + 23/12/1829 celebs oud 62 jaar -

 

27/11/1769 ° Joannes Baptiste         

P. Joanne De Pevel               

M. Maria Seghers                                       - hij + 7 januari 1830 celebs oud 61 jaar -

 

03/09/1776 ° Anna Catharina           

P. Joanne Cardoen                

M. Anna Francisca Cardoen                    - zij x in 1831 met Petrus Antonius Bruylant -
 

 

CARDOEN Simon   x LANEER Francisca

 

ex Hove

 

25/02/1780 ° Jacobus                         
P. Jacobus Laneer  ( L )               

M. Barbara Laneer  ( NL )
 

 

CARDOEN Maria moeder van een illegitiem kind

 

20.05.1786 ° Joanna Theresia
P. Cornelius Cardoen ( NL )
M. Joanna Snoeck ( NL )                                             + op 30/09/1786 oud 3 maand -
 

 

CARDOEN Judoca
 

Zij is ex Pollare fa. Barbara oud 68 jaar , op 23.06.1831

Zij is  overleden in het huis van Pieter Mertens , aangifte door Pieter Mertens oud 57 jaar landbouweren door Theodoor Vander Kelen oud 37 jaar veldwachter is overleden in het huis van Pieter Mertens in de wijk Nijken

 

 

CARDOEN Joannes (L ) x DE MOIJE Joanna ex Schendelbeke ( NL )

 

 

 

Huwelijk op 04.06.1792 van :
Joannes Cardoen f. Adrianus en Joanna Snoeck oud 39 jaar
Joanna De Moye ex Schendelbeke fa. Joannes en Joanna Bruggeman oud 28 jaar
tt. Jan Baptiste Cardoen ( L ) en Franciscus De Cooman ( L )
 

Hij + 22/03/1836 fs. Adrianus en Joanna Snoeck viduus Joanna De Moye ex Schendelbeke , 85 jaar

Zij + 03/02/1834 ex Schendelbeke fa. Joannes en Joanna Catharina Bruggeman uxor Joannes Cardoen , 78 jaar

 


Volkstelling anno 1796 , zie zijn vader Adriaen Cardoen weduwnaar


05.05.1793 ° Adrianus
P. Adrianus Cardoen
M. Maria Josepha De Moey                              - hij + 23/08/1813 oud 21 jaar , celebs -

 

06.01.1795 ° Jan Baptise
P. Adrianus De Meijer
M. Maria Anna De Moeij                                  - hij + 05.09.1795 oud 8 maand -
 

03.09.1796  ° Benedictus
P. Benedictus Moije
M. Anna Francisca Cardoen                           - hij + 11/01/1852 oud 56 jaar celebs  -

18.02.1798 ° Theresia
burgerlijke aangifte
tt. Joannes Cardoen
tt. Maria Catharina Rollier                              - zij + 01/02/1833 oud 34 jaar celebs -

07.02.1799 ° Anna Francisca , burgerlijke stand
tt.Joannes Franciscus Modderie 20 jaar kantwerker
tt. Anna Francisca Cardoen 40 jaar

 

19.12.1800 ° David , burgerlijke stand
tt. Cornelis Engels 30 jaar
tt. Petronella Vander Keelen 53 jaar
                                                                                - hij x Maria Beeckmans in 1833 -
 

02.11.1802 ° Gemini ° Joanna

P. Jacobus Vander Kelen

M. Joanna Catharina Leirens                         - zij + 02.02.1803 oud 1 maand , aangifte door de vader en dor Josse Verckens -
 

                    ° Gemini ° Livinus

P. Petrus Livinus De Smet

M. Joanna Maria Cardoen                                - hij + 19/11/1802 oud 18 dagen  , burgerlijke aangifte op 20.01.1803 door zijn vader en door Josse Verckens

 

25.12.1804 ° Francisca

P. Joannes De Moije landbouwer in Schendelbeke

M. Maria Theresia De Mulder                         - zij + 30/01/1813 oud 8 jaar -
 

 

CARDOEN David x BEECKMANS Maria

 


Huwelijk op 01/05/1833 van :
David Cardoen fs. Joannes en Joanna De Moye oud 32 jaar
Maria Beeckman ex hac fa. Jan Baptiste en Joanna Stoffijn oud 27 jaar

tt. Benedictus Cardoen en Lucia Van Eesbeke

Hij + 28/11/1880 fs. Joannes en Joanna De Moije maritus Maria Petronella Beeckman oud 80 jaar

 

Zij + 22/03/1882 fa. Jan Baptiste en Joanna Stoffijn vidua David Cardoen , 76 jaar en 9 maand
 

 

08/03/1834 ° Benedictus

P. Benedictus Cardoen

M. Maria Joanna Stoffijn                                                 - hij + 29/03/1834 oud 20 dagen -

 

18/03/1836 ° Jan Baptiste

P. Benedictus Cardoen

M. Maria Theresia Beeckman                                         - hij x Maria Faut , hij + in 1887 oud 51 jaar -

 

03/06/1838 ° Petrus Joannes

P. Petrus Beeckmans

M. Maria Joanna De Moye

 

06/10/1840 ° Maria Ludovica

P. Franciscus Ferdinandus Van Eesbeke

M. Maria De Moey                                                             - zij x in 1862 met Carolus Ludovicus Jacobs ex Aspelare -

 

21/05/1842 ° Philomena

P. Benedictus Cardoen

M. Maria Beeckman                                                           - zij + 20/04/1843 oud 11 maand -


17/02/1844 ° Prudentia

P. Petrus Priem

M. Alexandrina Coppens                                                  - zij + 20.08.1911 oud 67 jaar celebs -

 

16/02/1846 ° Aloysius

P. Petrus Van Wayenberg

M. Catharina Van Eesbeek                                                 - hij + 26/02/1846 oud 11 dagen -

 

15/08/1848 ° Aloysius

P. Joannes Cardoen

M. Maria Theresia Beeckman

 

CARDOEN Jan Baptiste x FAUT Maria ex Zandbergen
 


Huwelijk op 06/06/1865 van Jan Baptiste Cardoen en Maria Faut met tt. Petrus Joannes Cardoen en Philomena Vanden Doorn
 

Hij +  15/10/1887 fs. David en Petronella Beeckman maritus Maria Faut oud 51 jaar en 7 maand

 

Zij + 18.10.1901 ex Zandbergen fa. Petrus en Dymphna De Boeck vidua 1° Carolus Van Eesbeek , 2° Jan Baptiste Cardoen oud 80 jaar
 

 


CARDOEN Joannes ex hac x DE VILLE Victorina ex Zandbergen
 

 

04.01.1879 ° Maria Hortentia
P. Petrus Joannes De Ville
M. Prudentia Cardoen                                                       - zij x in 1908 met Vital Bavegems ex hac -

 

--/05/1881 ° Adrianus
                                                                                             - hij + 09.09.1882 oud 15 maand en 17 dagen -
 

07/08/1883 ° Maria Ludovica
                                                                                             - zij x in 1912 met Albertus Antonius Eduardus Van Rooy geboren in Yzendyke in Holland en wonend in St. Amandsberg , zie P.P. -

--/11/1891 ° Aemilius
                                                                                            - hij + 18.03.1892 oud 4 maand en 16 dagen -

 


 

CARION  Anthonis x VAN HEGHE Jacquemiene

Zij is dv. Vincent Van Heghe en Martina Lemmens fa. Jans

Zie de SvG bij het overlijden van haar vader opgesteld in 1716

Hieruit 2 dochters , zie WP Denderwindeke anno 1743

1) Catharina x Guilliam Herremans

2) Anna Maria x Peeter De Pongh

De beide dochters verkopen anno 1743

Anno 1752 :

Catharina Carion fa. Anthoons x Guilliam Herremans insetenen van Meerbeke
Anna Carion x Peeter Du Pont insetenen tot " Elsen onder de Cuype van Brussel "

ze verkopen met de andere hoors van wijlen Vincent Van HegheCARION Philippus   x SCHYTIJSER Petronella ex Appelterre-Eychem

 

Ze is niet gedoopt in Appelterre-Eychem , haar ouders huwden in Appelterre in 1682 doch de eerste doopsels gebeurden niet in Appelterre

                                                                                              


Zij is de weduwe van Joannes Bruylant

 

Hij + op 01/04/1765 viduus      
                                               

Zij + 19/07/1764 uxor Philippi Carion , zij is dv. Michiel Schutijser en Maria De Cueleneer

 

Zij hadden anno 1729 een bedrijf te Roost groot 2223 roeden ( 7+ hectaren )

 

Verloving op 24/04/1718       tt. Cornelis De Smet en Petrus Vijvermans

Huwelijk op 08/05/1718         tt. idem
 

 


30/09/1720 ° Elisabetha                   
P. Cornelius De Smet           

M. Catharina Vijvermans loco Elisabeth Braeckeleers

 

21/12/1722 ° Joanna Cornelia         

P. Cornelius Du Pon              

M. Joanna Van Heckt                                                                     - Zij x in 1752 met Jan Baptiste Vander Mijnsbrugghen -

 

29/05/1725 ° Gerardus                     

P. Gerardus Schutijser           

M. Catharina Obolé                                                                        - hij x Francisca Ronsijn , hij + in Nieuwenhove op 10.04.1800 -

 

28/04/1728 ° Elisabetha                   

P. Petrus Cardoen                 

M. Elisabetha De Vuyst

 

09/10/1730 ° Petronella                    

P. Petrus Wanten                  

M. Petronella Valck                                                                     - Zij x Antonius Rombaut ex Nederhasselt , zij + in 1793 oud 63 jaar -

 

12/08/1733  ° Maria Theresia          

P. Dionysius Bruylandt        

M. Maria Van Herrewegen

 

CARION Franciscus x THIENPONT Elisabeth

 

Burgerlijk huwelijk op 02.12.1802 van :


Franciscus Carion fs. wijlen Gerardus en wijlen Francisca Ronsijn geboren in Nieuwenhove op 10.10.1775
Thienpont Elisabeth fa. wijlen Joannes en wijlen Petronella De Winter geboren op 05.09.1773

tt. Jean Merckaert ex Galmaarden , Francois Rosijn ex Nieuwenhove , Jean Roosens wonend in Ninove en Josse Verckens adjoint van DW

 

Zij + 05.08.1807 in Nieuwenhove als vrouw van François Carion

 

 

CARION Philippus ex Nieuwenhove x BILTEREYS Maria

 

 

Huwelijk op 10/02/1807 van :

Philippus Carion ex Nieuwenhove fs. Gerardus en Francisca Ronsijn 29 jaar

Anna Maria Biltereijs fa. Adrianus en Anna Maria Jenno , 27 jaar , weduwe Petrus Josephus Van Eesbeke

tt. Jacobus O en Petronella Van Herreweghen

 

Burgerlijk huwelijk op 07.02.1807

 

Hij ° 11.04.1778 in Nieuwenhove zv. Gerardus en Francisca Ronsijn
Zij ° 30.07.1779 weduwe Petrus Josephus Van Eesbeke


Hij was landbouwer op de Beulinck

De eigendommen worden verdeeld tussen 3 kinderen uit dit huwelijk en de kinderen van wijlen Petrus Joseph Van Eesbeke

 

Hij + 15/10/1838 ex Nieuwenhove fs. Egidius en Elisabeth Ronsijn maritus Anna Maria Bulterys , 60 jaar

 

Zij + 29/05/1846 fa. Adrianus en Joanna Maria Jenno vidua Petrus Josephus Van Eesbeek en Philippus Carion , 68 jaar
 

 

29/03/1808 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Ro

M. Maria Theresia Carion                                                                     - hij + 13.04.1808 oud 15 dagen -

 

27/03/1809 ° Maria Josepha              

P. Josephus Carion

M. Maria Joanna Pleck                                                                        - zij x in 1840 met Livinus Van Eesbeke fs. Henricus -

 

29/03/1812 ° Franciscus

P. Franciscus Carion

M. Petronilla Pleck                                                                               - hij + 30/03/1882 oud 70 jaar en 1 dag -

 

28/10/1814 ° Jacobus

P. Jacobus De Ro

M. Maria Theresia Carion                                                                    - hij + 30/05/1816 oud 20 maand -

 

27/02/1817 ° Paulus

P. Elias De Smet

M. Maria Joanna Gansemans ex Nieuwenhove                               - hij x Maria Joanna O -

 

23/12/1821 ° Maria Theresia

P. Petrus Joannes De Ro

M. Maria Theresia Roosens                                                               - zij x Petrus Antonius De Smet in 1850 , zij x Joannes Helpers in 1854 -
 

 

CARION Paulus x O Maria Joanna ( ook als Octavia O )

 


Huwelijk op 23/05/1850 van :
Paulus Carion fs. Philippus en Anna Maria Bilterys oud 31 jaar
Maria Joanna O fa. Casimir en Christina Van Wynendaele oud 23 jaar
tt. Franciscus Carion en Judoca Van Wilderode


Hij + 17 januari 1900 fs. Philippus en Anna Maria Bulterijs viduus Maria Joanna O atatis 83 annorum


Zij + 03/03/1876 fa. Casimir en Christina Van Wynendaele oud 47 jaar
 

 

26/03/1851 ° Leonia

P. Casimir O

M. Maria Josepha Carion                                                              - zij x in 1875 met Felix Boulangier , zij + in 1925 -

15/03/1854 ° Petrus Franciscus
P. Petrus O
M. Maria Theresia Carion

 

28/08/1858 ° Carolus Ludovicus
P. Livinus Van Eesbeeck
M. Amelia Van Wijnendaele

 

18/05/1862 ° Maria Clementina (s.c. gedoopt door Sophia Van Herreweghen )
P. Carolus Ludovicus Van Eesbeek
M. Maria Thereisa De Veler                                                         - zij x in 1889 met Theophilus Priem -

 

15.01.1873 ° Emma
P. Carolus Van Eesbeke
M. Dominica Bruyland

 


CARLIER Benedictus ex Meerbeke x DE NEVE Adele


Hij + 19.12.1900 fs. Carolus en Judoca Van Tricht viduus Adela De Neve , 82 jaar en 9 maand

Zij + 23.10.1900 fa. Henricus en Elisabeth Vanden Broecke uxor Benedictus Carlier , 68 jaar

26/01/1859 ° Henricus
P. Henricus De Neef
M. Melania D'Hauwer                                                  - hij + 06/07/1864 oud 5,5 jaar , op 06/07  

29/11/1860  ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Carlier
M. Angelina De Neve                                                  - hij x in 1885 met Maria Joanna De Ridder ex Laken -

21/02/1863 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Carlier
M. Elisabeth Francisca Van Herreweghen

27/03/1865° Melania
P. Theodorus Carlier
M. Melania Mertens                                                  - zij x Hugo Van Wilder in 1891 -

12/11/1867 ° Joannes Lucia Richardus
P. Joannes Carlier
M. Lucia Vetsuypens

28.03.1870 ° Cornelius Benedictus
P. Cornelis Abbeloos
M. Regina Prové

16.04.1872 ° Petrus Albertus
P. Petrus Maria Van Stalle
M. Melania Abbeloos

22.06.1874 ° Ludovica
P. Jan Baptiste Van Stalle
M. Ludovica Abbeloos                                             - zij x in 1900 met Petrus Albertus De Ro ex Gooik -
 

CARLIER Carolus Ludovicus x DE RIDDER Maria Joanna ex Laken

Huwelijk op 26/08/1885 van :
Carolus Ludovicus Carlier fs. Benedictus en Adela De Neve
Maria Joanna De Ridder ex Laken wonend in Oetingen fa. Adrianus Franciscus en Josina Kestens
tt. Jan Baptiste en Melania Carlier


CARRON Joanna ex Merelbeke naast Gent moeder van

18.05.1790 ° Henricus
P. Henricus Geertoms ( L )
M. Petronella De Cleer ( NL )


 

CASENS Joannes x DE VEEWAUTERE Adriana

 

28/07/1642 ° Adrianus                          

P Hermanus Frams        

M. Joanna De Veewautere

 


 

CASPEELS Joannes x UYTENHOEVE Catharina

 

Huwelijk op 24/06/1696 met tt. Egidius Uytenhoeve en Cornelis De Smet

 


CASSIMAN Theodoris ex Edingen wonend in Nieuwenhove 2x VERCKENS Maria Theresia


Geen burgerlijk huwelijk in Denderwindeke

Huwelijk op 21/03/1811 van :

Cassiman Theodorus ex Edingen wonend in Nieuwenhove fs. Jan Baptiste en Christina Salvez Angiensis viduus Maria Weverbergh ex Nieuwenhove oud 38 jaar
Maria Theresia Verckens fa. Petrus en Anna Maria Bellemans oud 31 jaar
tt. Jan Baptiste Vanden Abbeelen en Frans De Cooman


CASTEUR Bernardus ex Aspelare x MONTé Philomena


Huwelijk op 19/05/1859 van :
Bernardus Casteur ex Aspelare fa. Josephus en Joanna Catharina D'Haeze oud 29 jaar
Philomena Monté fa. Petrus en Maria Francisca Verlé oud 21 jaar
tt. Livinus Casteur en Maria Catharina Monté

Zij + 25/12/1869 fa. Petrus Joannes en Francisca Verlé uxor Bernardus Casteur , 30 jaar en 9 maand  ( haar dochter overleed 4 dagen later )
 

01/03/1860 ° Stephanie
P. Josephus Casteur
M. Francisca Verlé

09/07/1862 ° Gustavus
P. Leo Monté
M. Francisca Fransseuse ( ? )                                - hij + 17/12/1863 als Augustus oud 1 jaar -

10/02/1864 ° Gustavus
P. Livinus Casteur
M. Maria Catharina Monté

08/02/1867 ° Maria Catharina
P. Dominicus Verlé
M. Maria Catharina Monté

06/12/1869 ° Joanna Ida
P. Leo Monté
M. Maria Joanna De Saeger                                - zij + 29/12/1869 filia Bernardus en Philomena Monté , 23 dagen -

07.03.1872 ° Polidorus
P. Petrus Goorix
M. onleesbaar op kopij


 


CAUTAERT Adriaen

overleden ante 1672 , zij weduwe heeft een groot bedrijf te Nijken in het 20ste kohier van Denderwindeke , nageslacht me ondermeer :

1) Jan x Brijsens Maria , met groot nageslacht

2) N.N. x Geeraert Pardaens , deze laatste treedt op als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Cautaert in 1652


CAUTAERT Joannes fs. Adriaens  x BRIJSENS Maria filia Joos

 

Hij + 23.04.1653

 


Hij is fs. Adriaens , zie schepenbrieven van 1609 en 1613

Zij is
 dv Joos en Maria Van Overstraten

anno 1608 : Hij koopt van Anthonis Vander Muelen x Lysbeth Buydens fa. Jans 1/2 dw. tiendeland gelegen op het Meyersvelt
anno 1608 : Hij verkoopt een meers gelegen te Roost aan Joos Van Snick fs. Mathijs
anno 1609 : Hij gaat een rente aan van 6 guldens sjaars aan Jonkheer Jaspar de Goux heer van Wedergrate en bezet op zijn hofstede te Nijken groot 1 bunder en op 1 dagwand land gelegen op het Rietveld
anno 1613 : Hij gaat rente aan van 6 guldens aan Joncker Jaspar De Goux , bezet op zijn hofstede te Nijken en op land op den Hootslets en op de Caelcauter

anno 1648 : Jan Cautaert verkoopt aan Adriaen Bruylant een partij land op den Effelteren
anno 1652 : de kinderen van Jan Cautaert fs. Adriaens verkopen hun nalatenschap hen toekomend van hun vader Jan Cautaert aan hun broeder Adriaen Cautaert fs. Jans

 

 

geen datum ° Joanna
                                                                                                                                      - Zij x anno 1631 met Cornelis Buydens , nageslacht in Zandbergen -

geen datum ° Maria
                                                                                                                                      - Zij x Jan De Meyer -  

geen datum ° Elisabeth
                                                                                                                                       - Zij is vermoedelijk ook ongehuwd in 1652 , de tekst is echter niet expliciet -

geen datum ° Geerdijne
                                                                                                                                       - zij anno 1651 in Pamel -

09/02/1610 ° Laurentia              

P  Gerardus Pardaens      

M. Laurentia Cautaert                                                                                                - zij is ongehuwd anno 1652 -

 

25/10/1612 ° Judoca                  

P Judoco Van Snick         

M. Joanna O                                                                                                                 - zij is ongehuwd anno 1652 -

 

20.03.1615 ° Gerardina ( geen moedersnaam vermeld )
P. Gerardus Pardaens
M. Maria de Coen

 

25/02/1619 °  Adrianus                 

P Laurentius Brysens      

M Adriana Brysens                                                                                                     - Hij x1 Joanna Biesemans , hij werd bakker in Brussel , hij x2 Maria Soetmans  -

 

01/02/1623 ° Anthonia              

P Gerardo De Roij           

M. Catharina tMaseneren nomine Anthonia Vander Eecken                             - zij x1 Egidius Verckens , x2 Severinus Severijns , zij x3 in 1653 met Roelandt De Vos

Anthonia erkent in 1681 een rente samen met haar schoonzoon Anthoon Allebosch
 

 

CAUTAERT Adriaan x DE DONCKER Anna

 

Verloving op 01/03/1621 met als tt. Franciscus Cautaert en Judocus Cautaert en huwelijk op 27/05/1621

Zij is dochter van Jooris De Doncker en Martijne De Middeleer

Ze hebben nageslacht in Pollare

 

CAUTAERT Franciscus x STERCK Maria

 

Verloving op 23/06/1624 met tt. Judoco Van Snick en Gerardus O

 

CAUTAERT Judocus vader van onwettig kind bij Catharina VERCKENS


04/11/1656 ° Petrus                

P. Petrus Vanden Haute                  

M. Joanna De Doncker

 

CAUTAERT Adrianus x COOLS Maria

 

Huwelijk op 18/08/1651 met als tt. Jacobus Van Heghe en Cornelis Van Vrechem

 

CAUTAERT Adriaen fs. Jans x1 BIESEMANS Maria

 

Hij was bakker in Brussel , uit dit 1ste huwelijk zijn er anno 1681 twee dochters , beiden begijntjes in het groot begijnhof te Brussel

 

geen datum ° Maria

geen datum ° Susanna

 

CAUTAERT Philippus ex Pollare x VAN VRECKOM Catharina fa. Adriani

 

 

Parochieregisters Pollare :
 

Hij ° 1780 in Pollare fs. Jacobus & Anna Maria Coelaert

 

Huwen in Denderwindeke en nageslacht aldaar waaronder :

 

Hij + 18/12/1849 ex Pollare fs. Jacobus en Maria Coelaert maritus Catharina Van Vreckem , 70 jaar

 

Zij + 30/01/1855 fa. Adrianus en Carolina Leirens vidua Philippus Cautaert , 71 jaar

 

 

 

10/05/1816 ° Sophia

P. Joannes Cautaert

M. Joanna Vande Velde                                - Zij huwt in 1845 in Pollare met Carolus De Freyne ex Zandbergen -
 

18/07/1823 ° David

P. Adrianus Van Vreckom

M. Bernardina Cautaert                                - Hij huwt Maria Theresia Collier ex Galmaarden , hij + 1870  -

 

06/09/1828 ° Petrus

P. Petrus Van Vreckom

M. Sophia Cautaert                                       - hij + 17/11/1829 oud 1 jaar -

 

CAUTAERT David x  COLLIER Maria Theresia ex Galmaarden


Hij + 19/01/1874 oud 50,5 jaar viduus Maria Theresia Collier fs. Philippus en Catharina Van Vreckom

Zij + 14.12.1868  fa. Petrus en Barbara Hendrickx uxor David Cautaert , 50 jaar en 10 maand
 

06/04/1854 ° Maria Catharina
P. Petrus Collier
M. Catharina Van Vreckom                          - zij + 08/04/1873 oud 19 jaar en 2 dagen -

29/08/1855 ° Petrus
P. Petrus Van Vreckem
M. Maria Catharina Collier                           - hij + 25.04.1865 oud 9 jaar en 8 maand -

09/01/1857 ° Carolus Josephus
P. Carolus De Freyne
M. Maria Sophia Collier

25/02/1858 ° Paschasia

P. Jan Baptiste De Freyn

M. Anna Josepha Collier

 

24/05/1859 ° Dominicus
P. Petrus Josephus Van Vreckom
M. Angelina Collier

26/04/1861 ° Maria Ida
P. Franciscus Goudaert
M. Maria Theresia Van Vreckom

06/09/1863 ° proles anonyma
                                                                      - bij geboorte overleden -