Tracker

FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

FAMILIENAMEN BEGINNEND MET C ,  2DE DEEL 

CELLIERS tot CHRISTIAENS


 

CELLIERS Joannes  x DE COOMAN Judoca

Hieruit talrijke kinderen , ondermeer :

1) Joanna x Jan Buydens fs. Hectors , zij huwen in 1625 , hij is overleden in 1632 , zij verkoopt erfgronden in 1632 als weduwe Jan Buydens fs. Hectors

2) Catharina x Gillis Van Wilderode , nageslacht vanaf 1639 in parochieregisters

3) Josine x Dierick Goetvrindt fs. Adriaens , zij huwen in 1644

4) Maria , zij ontvangt in 1644 een rente van 6 guldens / 16de penning / van Dierick Goetvrindt fs. Adriaens x Josyne Selliers haar zuster

5) Martijne x Joos Eijlincx

6) Jan Celliers fs. Jans , hij erkent in 1625 een rente aan Geeraert De Middeleer

en één doopsel :

 

10/05/1608 ° Martina                   

P. Marten Vanden Haute       

M. Joanna Raes                                                      - zij huwt met Joos Elincx in 1624 -      

 

02/01/1612 ° Catharina ( de vader was als Sailly genoteerd )       

P. Dominus Joannes Carlier             

M. Catharina Notaers                                           - zij huwt met Gillis Van Wilderode -

 

21.04.1615 ° Maria ***
P. Joannes Oerins
M. Joanna Raes


*** : deze tekst is onduidelijk : " baptizata est Maria Selliers ex matre Judoca Raes , patrinus Joannes Oerins ( deze familienaam is slecht leesbaar ) , matrinus Joanna Raes

 

20.05.1620 ° Adrianus ( vader als Sailly genoteerd )
P. Adrianus De Cooman
M. Joanna De Corte


CELLIERS Jan fs. Jans

Hij erkent in 1625 een rente aan Guilleijn Vanden Eynde fs. Gillis
Hij erkent in 1625 een rente aan Geeraert De Middeleer en bezet op de goeden van zijn grootmoeder wijlen Jenneken Raes   -


 


 

CEUPPENS Judocus x BUYDENS Elisabeth

 

Verloving op 10.04.1633 en huwelijk op 29.04 met tt. Petrus Buydens en Joannes De Coster
 

CEUPPENS Christiani ex Meerbeke x WILLEMS Elisabeth           

 

 

 

Zij ° 1736 dv. Judocus Willems en Clara Wauters
 

Hij staat bij de status animorum vermeld , woonde in Herdenhove ( het huidige Hernhof ) , zijn opvolgers hielden er een herberg

 

 ( Ceppens of Keppens , ook Keuppens , ook Kuppens  )

 

Huwelijk op 24/05/1769 met tt. Antonio Willems en Joanne Couteau

 

Hij + op 24.12.1800 oud 65 jaar ex et in DW , aangifte door zijn zoon Petrus Jan Ceppens en Maximiliaen Botte schoonzoon van de overledene

 

Zij + 15/05/1814 fa. Judocus ex St. Martens Lennik en Clara Wauters ex eadem vidua Christiaan Ceppens ex Meerbeke , 78 jaar

 

 

08/08/1771 ° Petronilla                 

P. Joanne Keuppens     

M. Petronilla Willems                                    Zij x in 1792 met Maximiliaen Botte ex Meerbeke met nageslacht aldaar , zij + in 1817 in de wijk Poelk -

 

01/01/1773 ° Petrus Joannes       

P. Petro Cuppens          

M. Catharina Willems         

 

08/09/1775 ° Petrus Joannes       

P. Petro Willems         

M. Elisabeth Pleck                                          Hij x Sophia De Sitter ex OLV Oudenhove in 1823

 

20/04/1778 ° Ferdinandus            

P. Albertus Ceppens     

M. Petronella Courteaux                                Hij + 02/06/1781

 

 

CEPPENS Petrus Joannes x DE SITTER Sophia ex Maria Oudenhove   ( CEPPENS = KEPPENS in 1824 , in 1833 als CUPPENS  , in 1835 CEUPPENS )

 

 


Huwelijk op 07/09/1823 van :
Petrus Joannes Ceppens fs. Christianus en Elisabeth Willems oud 47 jaar
Sophia De Zitter ex hac fa. Antonius en Maria Laurentia Hassé oud 26 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong

Hij is herbergier op het Schuermanneken aan de huidige Steenweg naar Ninove ,
zie kadaster Denderwindeke n° 140.

 

Hij + 17/07/1844 fs. Christianus en Elisabeth Willems maritus Sophia De Sitter , 69 jaar

 

Zij + 11/05/1856 ex St. Maria Oudenhove fa. Antonius en Maria Laurentia Hasse vidua Petrus Joannes Ceppens , 60 jaar
 

 


16/07/1824 ° Augustus

P. Maximilianus Botté

M. Anna Catharina De Zitter                                                                                         - x Amelia D'Hauwer in 1858 -

 

13/05.1826 ° Felicitas

P. Franciscus Bilterys

M. Felicitas De Zitter                                                                                                     - zij x in 1859 met Franciscus Vanden Abbeele -

 

05/01/1830 ° Franciscus Xaverius

P. Joannes Franciscus Lemmens

M. Rosalia De Sutter                                                                                                      - hij + 12/04/1832 oud 2 jaar -


07/03/1833 ° Angelina

P. Petrus Joannes De Smet

M. Angelina Lancx  ( deze familienaam is me onduidelijk )


24/03/1835 ° Leo

P. Jan Baptiste Willems

M. Maria Joanna Timpond

 

CEPPENS Augustus ex DW. x D'HAUWER Amelia ex DW

 

 

Huwelijk op 27/05/1858 van :

Augustus Ceppens fs. Petrus Joannes en Amelia D'Hauwer oud 34 jaar

Amelia De Hauwer ex hac fa. Marcellinus en Maria Theresia Vierendeel oud 32 jaar

tt. Leon Ceppens en Justina Flament

 

Hij + 22.09.1893 fs. Petrus Joannes en Sophia De Sitter viduus Amelia D'Hauwer , 69 jaar en 2 maand

 

Zij + 14/05/1887 fa. Marcellinus en Maria Theresia Vierendeel uxor Augustinus Ceuppens , 61 jaar en 7  maand

 

 

05/10/1861° Justina
P. Marcellinus D'Hauwer
M. Felicitas Ceppens                                                - op 01/04/1878 oud 17 jaar -

 

07/12/1862 ° Franciscus

P. Franciscus Vanden Abbeele

M. Maria Theresia Vierendeel                                - hij + 31.03.1874 oud 12 jaar en 9 maand -


19/05/1865 ° Leonia
P. Jan Baptiste Courteaux
M. Joanna De Hauwer                                            - zij + 22.11.1865 oud half jaar oud -

 

18/05/1867 ° Maria Sidonia
P. Marcellinus Vander Houdelingen
M. Maria Augustina Ponchaut                           - zij x in 1894 met Franciscus De Bisschop ex Ninove -


21.03.1869 ° Maria Josepha Severina                                           

P. Josephus Kestens
M. Joanna De Houwer                                          - op 02/02/1872 oud 2 jaar en 11 maand -

 

 


 

 

Sr. CEVERA Franciscus  x DE ROIJ Christophora filia Gillis

 

Hij + 03.06.1635

 


Zij is dv. Gillis De Roy en Barbara Cardoens , zie SvG bij overlijden van haar vader in 1650

Verloving in St. Martens Lierde en huwelijk op 07/01/1628 met tt. Egidius De Roij vader , Petrus en Joannes Schoonians

Zij is reeds overleden anno 1650 want de grootouders betalen over het " haefgelt " van de 2 wezen

Anno 1650 betalen de grootouders over " het haefgelt " van Jan en Barbara Cevera

 

Anno 1659 koopt Jan Cevera een partij land gelegen op het Neijckenvelt , verkopers zijn Pieter Serraras x Catherina Neirinckx

Anno 1678 bij het opmaken van het landboek verpacht Jan Cevera een partij land gelegen op het Huybensvelt
 

 

07.02.1629 ° Joannes
P. Petrus Vander Smissen fs. Adrianus nomine Dominus Joannes Juliens
M. Joanna De Vlaeminck

 

23/11/1630 ° Maria                   
P Franciscus De Roij                

M. Maria De Groote *  ( echtgenote van Sr. Achilles Stincka , alpheris van Italiaanse afkomst )

 

05/03/1632 ° Barbara              

P. Judocus De Roij                
M. Barbara Cardoens                              - zij x Adriaen Vander Kelen fs. Laureijs -

 


 

 

CEUNEBROECK Josephus x SOLEMAN Christina ex Woubrechtegem wonend in Schorisse, " vagi "


In 1840 ° Philomena
                                                                                            - zij + 1840 oud 15 dagen , dan is de vader beschreven als Van Cuenebroeck -


22/06/1842 ° Petrus
P. Carolus Van Wilderode

M. Maria Dorothea Van Eesbeke

 CEUTERICX Gillis x BUYDENS Martijne

Zie KEUTERICX

 


CHICHESTER Arhur Hugh  x STAINFORTH Alicia Mary


Hij is Colonel Hugh Arthur Chichester , 2de zoon van Sir Charles Chichester en Mary Barbara Constable

Huwt in 1873 met Alice Stainforth

Bron : THE CATHOLICS WHO'S WHO YEARBOOK 1908

Zij ° 24.03.1846 geboren in Brugge , weduwe van Hugh Arthur Chichester , op 24.03.1928 en begraven op 28.03.1928 . Zij was de 5de dochter van Richard Stainforth
 

Hieruit o.a.

22.05.1878 in Oostende ° Aston Sebastian Joseph Chesterton
                                                                                                                          - hij werd Jezuïet , werd aartsbisschop van Salisbury in Rhodesië , nu Zimbabwe
                                                                                                                          - hij overleed in Rome gedurende het 2de Vaticaans Concilie op 24.10.1962


CHRISTIAENS Franciscus x SCHOONJANS Elisabeth

Bij de volkstelling van mei 1796 wonen ze in het gehucht Dasselt

Hij is landbouwer oud 70 jaar
Zij is echtgenote oud 72 jaar

CHRISTIAENS Franciscus ex Godveerdegem x DE BRAECKELEER Joanna ex Borchtlombeek

Burgerlijk huwelijk in Ninove op 10.04.1800 van :

Franciscus Carolus Christiaens ex Godveerdegem zv. Judocus en Joanna Peers
Joanna De Braeckeleer ex Borchtlombeek nu wonend in Denderwindeke dv. Joannes en Catharina De Wolf , zij ° 14.06.1744

Hij + 02.08.1805 oud 83 jaar zv. Josse en Isabella Pies ( in parochieregisters is de moeder vermeld als Joanna Piers ex Zottegem ) , hij is viduus van Elisabeth Schoonjans ex hac en nadien gehuwd met Joanna De Braekeleer ex Borchtlombeek , aangifte door zijn geburen Joos Herremans en Jan Baptiste Roosens beiden landbouwers

Zij + 29.08.1813 ex Borchtlombeek fa. Joannes en Catharina De Wolf  vidua Petrus Scheerlinck ex Ninove et successive Joannes Franciscus Christiaens ex Godveerdegem , 70 jaar , aangifte van het overlijden door haar broer Judocus De Braekeleer kleermaker in Borchtlombeek oud 63 jaar en door Livinus De Cock oud 58 jaar landbouwer , ze is overleden in haar woonst in het gehucht Dasselt