FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877 inbegrepen

Families COBBAERT tot COOSEMANS

 


 

COBBAERT Lieven x COPPENS Katelijne

Hij overleden ante 1601 , 2 kinderen gekend

1) Adriaen

2) Marie x Franchois De Raet

Anno 1601 : Franchois De Raet x Marie Cobbaert verkopen aan hun zwager en broeder Adriaen CobbaertCOBBAERT Adriaen fs. Joos x DE ROIJ Quintijne filia Franchois

 

 

WP. Wedergrate , de verdeling van het sterfhuis gaat tussen 3 kinderen  : + Franciscus , Judocus en Anna  

 

Zij + 30.10.1654 , een staat van goed werd opgesteld voor 4 kinderen vermeld in deze SvG

Staat van goed bij overlijden van Quintijne De Roy overleden op 30.10.1654

Houder : Adriaen Cobbaert

4 weeskinderen :

1) Franchoys 20 jaar
2) Adriaene 18 jaar
3) Anneken 14 jaar
4) Joos 9 jaar

Voogd materneel : Merten Callebaut gehuwd met de zuster van de houder
Voogd paterneel : Gillis De Roy fs. Franchoys broeder van de overledene

Hij + 25.06.1672


Verkaveling in 3 staken


1) Joos Cobbaert x Elisabeth Buydens

2) Anna Cobbaert x Jan Crispeels

 

3) de weese van wijlen Franchoys Cobbaert x Barbara Heymans genaamd Adriaen oud 15 jaar

anno 1633 : Adriaen Cobbaert koopt een hofstede gelegen op de Varenberg van Christiaen Malaert x Barbara Buydens

anno 1649 : Adriaen Cobbaert fs. Joos koopt van Pieter De Roy fs. Franchois een half bunder meers in Pollare in de Hollanders

 

 

 

05/07/1633 ° Franciscus        

P. Franciscus De Roij                   

 M. Catharina Claes                 - huwt Barbara Heymans -

 

13/02/1636 ° Adriana            

P. Martinus Cobbaert                  

M. Adriana Maes                      - zij is 18 jaar bij de SvG , niet meer vermeld bij de verdeling in 1672 -

 

11/09/1638 ° Anna                

P. Petrus Cobbaert                       

M. Anna Maes                          - huwt Joannes Crispeels -

 

05/06/1646 ° Judocus            

P Judocus Cobbaert                      

M. Lucia Matthijs                    - huwt Elisabeth Buydens -
 

 

COBBAERT Franciscus    x HEIJMANS Barbara

 


Hij is zv. Adriaan en De Roij Quintijne       

 

Huwelijk in Vollezele op 24/02/1658 met tt. Henricus VanVreckem en Joannes De Coster    

Eerste doopsel in Vollezele op 07/05/1658

 

Zij hertrouwt Carolus Van Craenenbroeck         
       

 

07.05.1658 in Vollezele ° Adriaen
P. Adrianus Cobbaert
M. Catharina Heymans                                                                        - hij is in leven bij de verkaveling gedaan bij het overlijden van zijn grootvader  , hij zou 15 jaar zijn anno 1672 -

 

 

COBBAERT Judocus   x BUYDENS Elisabeth

 


Hij is jongste zv. Adriaan en De Roij Quintijne

 

Huwelijk op 04/05/1670 met tt. Petro De Coster en N. Van Eesbeek
 

 

01/03/1672 ° Joanna                tt. Guilliam Buijdens

 

23/08/1675  ° Catharina           tt. Gerardus Buydens
 

 

COBBAERT Joannes fs. Cornelis ex Denderleeuw x VAN SNICK Joanna fa. Jans

 


Hij + --/02/1785 viduus Joanna Van Snick oud 74 jaar

 

Huwelijk op 16/01/1742 met tt. Cornelis Coppens en Petronella Roosen


Zij is de weduwe van Gillis De Dijn fs. Pauwels , zij + op 30/08/1772 , een SvG opgesteld bij haar overlijden voor de 3 kinderen uit haar 1ste huwelijk

 

Uit haar 1ste huwelijk met Gillis De Dijn fs. Pauwel te weten

    1) Catharina De Dijn x Peeter Sonck tot Denderleeuw

    2) Pauwel De Dijn tot Denderwindeke

    3) de kinderen van wijlen Joanna De Dijn x Cornelis Vander Cleijen tot Denderwindeke met name

              - Marie Vander Cleyen x Francis Van Neygen tot Denderwindeke

              - Adriaen Vander Cleyen oud omtrent 20 jaar

                     V.P. is Philips Vander Cleyen tot Ninove
                     V.M. is de voorste Pauwel De Dijn en in diens plaats Sr. Jan Courteaux

 

 

 

COBBAERT Rosalia

 

Zij + 25.02.1867 fa. Petrus Amandus en Elisabeth Beirens vidua Petrus Joannes Cautaers , 68 jaar en 1,5 maand

 

 COCHE ( Coché ) Nicolaas x ORENS Jacoba           ( 1756 : Couché )
 


Hij woont anno 1761 op de Boeckendries in Denderwindeke met een bedrijf van iets meer dan 1,5 hectare

Orens Jacoba is geboren in Neigem in 1725 als dv. Jacobus en Elisabeth Van Lierde

Zie ook de SvG van het gezin Jacobus Oriens x Elisabeth Van Lierde in Wedergrate nr. 232C
 

 

19/07/1756 ° Catharina               

P. Petrus Josephus De Naijer   

M. Anna Catharina Vleminck

 

03/02/1759 ° Michael                                            Gemini

P. Michael Van Lierde             

M. Theresia Van Snick

 

03/02/1759 ° Maria Berlindis                             Gemini

P. Franciscus Orens                  

M. Maria Berlindis De Naijer

 

21/04/1761 ° Anna Catharina
P. Jan Baptiste De Vriese
M. Anna Catharina Van -- onleesbaar -

 

 

COCHEZ Augustus ex Waarbeke x PERSOONS Philomena

 

Huwelijk op 21/07/1877 van :
Augustus Cochez ex Waarbeke fs. Petrus Joannes en Anna Theresia Bourlet
Philomena Persoons fa. Dominicus en Felicitas Evenepoel
tt. Joannes Persoons en Catharina Cochez


Red. : hij werd koster van Waarbeke met nageslacht aldaar

 


 

 

COLBRANT Petrus Emmanuel x QUIN Joanna Catharina

 

Huwelijk op 16/01/1765 met tt. Joanne Kelens ( = Vander Kelen ?! ) en Henricus Quin

 


COLINET Petrus Josephus " vagus " , ex Nijvel x VANDEN HAUTE Coleta

Huwelijk op 05/12/1873 met tt. Daniel Segers en Leocadia Persoons

26.01.1874 ° Victor
P. Petrus Jospehus Vanden Haute
M. Maria Joanna Vander Waeren


COLLIN Joannes x DU BOIS Maria Adolphina

--/09/1888 in Parijs ° Maria Theresia
                                                                                           - zij + 10/10/1888 oud 15 dagen -


COLPAERT Alphonsus Josephus ex Bever naast Oudenaarde x DE SAGHER Joanna Cornelia

Volkstelling van 1796 , het gehucht Vrechem

Colpaert Josephus x De Saeger Joanna

 1. Colpaert Josephus , 40 jaar
 2. De Saeger Joanna , 31 jaar , vrouw
 3. Colpaert Maria Thonia , 7 jaar , dochter
 4. Colpaert Judoca , 5 jaar , dochter
 5. Colpaert Anna Catharina , 2 jaar , dochter
 6. De Saeger Emerans , 68 jaar , tante van Joanna

 


Hij zv. Bartholomeus en Joanna Vande Velde ex Bevere naast Oudenaarde

Hij + 27/08/1831 oud 75 jaar gareelmaker , maritus Joanna De Sager , aangifte door zijn schoonzoon Adriaen Frans O en door Judocus Vander Roost 45 jaar dagloner
 

Zij dv. Egidius en Maria De Caluwé, zij + 09/06/1845 oud 82 jaar en weduwe Alphonsus Josephus Colpaert
 

Voor zijn eigendom , zie het kadaster van Denderwindeke          nr. 170 : de weduwe Joseph Colpaert , ze verdeelt in 5 staken , zie aldaar

 

 

16/04/1789 ° Anthonia                                    

P. Egidius De Sager ( +-L )    

M. Marianna Van Bossuijt ( +-L )

 

23/09/1791 ° Maria Judoca
P. Judocus Van Bossuyt
M. Maria Judoca Roosens

 

06/12/1793 ° Anna Catharina
P. Judocus Van Bossuyt
M. Anna Catharina Roosens                                    - zij x Adrianus Franciscus O , zij + in 1863 oud 70 jaar uxor Adrianus Franciscus O -

 

21/10/1796 ° Antonius Benedictus                                                                                  

P. Christiaen Van Stalle
M. Joanna Van Bossuyt

06.04.1800 ° Petrus Joannes , burgerlijke stand , beide getuigen wonen in DW
tt. Pieter Joannes Colpaert 27 jaar
tt. Antonia Colpaert 20 jaar

26/05/1802 ° Amelia 
P. Adam De Caluwé ex Liefferinghen 
M. Petronilla Goossens                                             - zij + 17/10/1810 in de epidemie -

23/04/1808 ° Adolphus Gislenus
P. Adrianus Van Vreckom
M. Maria Catharina Cosijns                                      - hij + 28.03.1875 oud 67 jaar -
 

COLPAERT Anthonia moeder van :

11/04/1818 ° Petrus Benedictus **
P. Josephus Colpaert
M. Judoca Colpaert                                                   - hij + op 09/12/1821 oud 2 jaar -


** Zij verklaart dat de vader Petrus Benedictus Muylander ex Ename is van haar kind
 

COLPAERT Joannes ex hac x DIEPENDAELE Amelia ex Outer

04/04/1839 ° Sophia       
P. Emanuel Diependaele      
M. Constantia De VeilaerCOLO Petrus x BOOTE Maximiliaene

Hij was schildknaap , bij de kwartierstaat van de Jean Baptiste Lefebvre vermeld als " PIERRE DE COLLO , écuyer "
 

Hij is een schoonzoon van Jan Boote en een zwager van Maximiliaen Vander Noot , bij het opmaken van het landboek verpacht hij talrijke percelen

 

Anno 1665 : Alexandrine , Maria Magdalena en Florentine Collo erkennen een rente aan de heer van Steenhout , ondertekend door ondermeer Pr. Collo burgemeester van lande van Wedergrate

 

Anno 1665 : Sr. Pieter Collo is kapitein van een regiment ruiterij en burgemeester van LvW

 

 

28/02/1629 ° Maximiliaen           
P Maximiliaen Vander Noot 

M. Anna Vander Noot
 

15/03/1631 ° Elisabeth  *            
P  D’ Franciscus De La Pierre  

M . Elisabeth Boote   

24.10.1634 ° Anthonia
P. Anthonius Onnilstriaen
M. Helena Meulders
 

01/09/1638 ° Petrus                    
P. Dominus Petrus Colins     

M. Domina Anna Boote

Geen geboortedatum ° Florence
                                                            - Zij huwt Adrien Lefebvre , luitenant van de Kurassiers , geboren op 12/04/1632 in Bavais -

 


 

CONCEPT Andreas ex Denderhoutem x DE MOIJE Maria Josepha ex Schendelbeke


Huwelijk op 23/09/1809 van :
Andreas Concept ex Denderhoutem fs. Franciscus en Josine De Vuyst viduus Theresia De Muyter ex Denderhoutem oud 49 jaar
Maria Josepha De Moye ex Schendelbeke fa. Joannes en Maria Anna Bruggeman ex Steenhuize vidua Cornelis Ingels ex hac oud 39 jaar
tt. Franciscus De Cooman en diens zoon Franciscus
 

 

 

 COOLS Pieter fs. Gillis x UYTENHOVE Joanna

 

Verloving op --/09/1610 met tt. Christophorus Dauwe en Egidius Pleck en huwelijk in Neunove ( lees : Nieuwenhove ) op 24.10.1610 met tt. Dominus Adrianus De Pester en Petrus De Clippel

Hij koopt in 1613 van Gillis Stevens burgemeester van Viane bij procuratie van Christiaen Brau :

1) een meers naast de Suttert
2) 85 roeden land op de Biest

 

COOLS Arnaut   x VANDEN BEMDEN Joanna filia Martina Vierendeels

 

Verloving op 19.05.1611 met tt. Gerardus De Roy , Joannes De Coster , Joannes Cools en Martina Vierendeel alias Van Vrechem moeder van de bruid
Huwelijk op 18.06.1611 met tt. Joannes Carlier , Guillielmus Vanden Bossche , Joannes Cools en Joannes De Coster , hiermee werd hun zoon gelegitimeerd


Hij stelt ook dat Guilielmus gelegitimeerd werd door huwelijk van zijn ouders op 18.07.1611
Hij vermeldt ook dat Catharina Cools uxor Franciscus De Cooman en huidig koster van Denderwindeke afstamt van deze Arnoldus Cools

 

Hij is uit Duitsland afkomstig , zijn nageslacht loopt tot in de 19de eeuw , zijn naam komt terug in het huidige " Coolsenhof "
 

Anno 1611 kopen Arent Cool en Jenneken Van Bempden de Poortenmeersch van Sr. Theodoor Schotte

                                                                      


Hij is afkomstig van Duitsland , geen gegevens omtrent zijn afkomst bekend , zie de SvG bij zijn overlijden


Hij + 19.06.1656
 

Haar moeder is Martina Vierendeels alias Van Vrechem

5 kinderen vermeld in de staat van goed opgemaakt in 1657

1) wijlen Pieter gehuwd met Elisabeth Hevens met 2 minderjarige kinderen en Adriaen Van Vrechem en Jan Cools als voogden over de wezen
2) Jan Cools
3) Jacobus Cools
4) Martijncken Cools x Jooris Bruylant
5) Marie Cools x Joos Schoonjans

V.P. J. Cools
V.M. Adriaen Van Vrechem

 

16/05/1611 ° Guillielmus 
P Guillielmus Vanden Bossche            

M. Elisabeth Van Vrechem                                                                   - x Gertrudis De Vleeschauwer weduwe Geeraert Buydens , overleden zonder hoirs -

 

29/08/1613 ° Martina                

P Petrus Van Vrechem                          

M. Martina Vierendeels alias Van Vrechem                                     - zij huwt Jooris Bruylant -

 

16/11/1616 ° Maria                   

P Joannes Vanden Bemden                  

M. Joanna Vander Biest alias De Ro                                                  - vroegtijdig overleden -

 

24/07/1619 ° Cornelis               

P. Cornelius Van Vrechem Junioris      

M. Lucia De Middeleer                                                                         - vroegtijdig overleden -

 

12/12/1621 ° Joannes
P. Joannes Van Vrechem
M. Livina Wasteels

 

06/09/1624 ° Adrianus              

P. Joannes De Vleeschouwer              

M. Martina Vierendeels alias Van Vrechem

 

06/11/1627 ° Petrus **              

P. Cornelis Van Vrechem Senior          

M. Martina Vierendeels                           ** hij x in 1651 met Elisabeth Hevens , hij + in 1655 , hij liet één kleinkind na met name Anna Cools die zal huwen met Gillis Vanden Bossche -

 

18.07.1630 ° Jacobus
P. Joannes Vanden Bemden
M. Martina Buydens
                                                                          - hij x Elisabeth Pleck , zijn nageslacht zal het Coolsenhof in Meerbeke bouwen -

 

28/02/1635 ° Maria                   

P. Cornelius De Vleeschouwer             

M. Martina Buijdens                                                                         - zij x in 1657 met Joos Schoonjans -

 

 

 

Verdeling gebeurt tussen de 5 erven van Arnaut Cools ( + 19 april 1656 ) en Jenneken Vanden Bemden

 

      1° Petrus  ( reeds + in 1657 ) x Elisabeth Hevens met 2 minderjarige kinderen

      2° Jan

      3° Jacobus

      4° Martijne x Jooris Bruijlant

      5° Maria x Joos Schoonians               ( ze huwen in 1657 )

 

Blijkbaar is Guillielmus Cools , zie infra hier niet meer vermeld , reeds overleden evenals zijn dochter Joanna bij Gertrudis De Vleeschauwer

 

 

COOLS Joannes  x   VAN NEYGHEN Maria   


Zij is weduwe van Cornelis Van Vrechem

 

anno 1619 : Jan Cools x Maria Van Neygen en Joos Vanden Borre x Joanna Van Neygen verkopen
anno 1627 : erkent een rente aan Gillis Buydens en bezet op diverse gronden en op 1/4de van een hofstede waar hij woont

anno 1627 : erkent een rente aan Anthonis Vander Eecken , ondermeer bezet op 1/4de van een hofstede gelegen achter de kerk van Denderwindeke

23/08/1620 ° Judocus                
P. Judocus Uttenhove                      

M. Catharina Vanden Borre

 

31.03.1623 ° Joanna
P. Guillielmus Vanden Borre
M. Joanna Vanden Bemden

 

10/02/1626 ° Maria                   

P. Aegidius Buydens                      

M. Maria Machiels

 

COOLS Egidius x DE SMET Anna


Verloving in Nieuwenhove en huwelijk op 28.11.1619 in NieuwenhoveCOOLS Guillielmus x DE VLEESCHAUWER Gertrudis

Zij is weduwe Geeraert Buydens

 

Hij + 21.11.1642 , zij huwde 3de keer met Jan Matthijs

 

10/04/1642 ° Joanna                      

P Adrianus Vande Putte            

M. Joanna Vanden Bempt

 

 

COOLS Egidius fs. Pieters x  PARDAENS Joanna fa. Geeraerts


Zij hertrouwt met Jan De Mol , zie ook het landboek van Denderwindeke nr. 121

 

 

I. Staat van goed in 1654 met als houderigge Jenneken Pardaens fa. Geeraerts


Hierbij 6 kinderen vermeld , zie de staat van goed anno 1654

Overledene : Gillis Cools fs. Pieters
Houderigge : Jenneken Pardaens fa. Geeraerts

Kinderen :

1) Lysbette
2) Jenneken
3) Gideon
4) Pieter
5) Anneken
6) Marie

V.P. Geeraert Pardaens
V.M.  ( geen voornaam ingevuld ) Cools

Geprezen door Jooris De Zautere en Joos Van Snick op 7de mei 1654

 

II. Cavelinge ende liquidatie in 1676 tussen de erfgenamen van :


Gillis Cools fs. Pieters ( + ) x Jenneken Pardaens fa. Gheeraerts

3 staken :


1° Gideon Cools , zijn zelfs man wesende


2° Marie Cools jonghe dochter met als vercooren vooght Jacobus Cools

3° het weesekind van Jan Verdonck x Jenneken Cools genaempt Adriaen oud 14 jaar , zie Wedergrate nr. 263Egidius Cools was eigenaar van een grote hofstede in het gehucht Meerschvoorde.

In het landboek van Denderwindeke staat dit bedrijf onder de naam van Jan De Mol , de 2de echtgenoot van Joanna Pardaens
 

Zie het landboek van Denderwindeke n° 121. Jan De Mol

 

 

29/09/1635 ° Elisabeth                       
P. Petrus Cools                        

M. Elisabeth Pleck                         - in leven anno 1654 , overleden bij de verkaveling -

 

20/01/1638 ° Joanna                           

P. Petrus Pleck                         

M. Joanna Plecke                          - zij huwde Cornelis Verdonck , overleden bij de verkaveling en liquidatie van 1676 , één kind nagelaten : Adriaen Verdonck oud 14 jaar in 1676 -

 

10/09/1640 ° Petrus                            

P. Petrus Cools                          

M. Joanna De Quick                      - in leven anno 1654 , overleden bij de verkaveling
 

20/08/1643 ° Gedeon , gedoopt door de kapelaan   

P. Gedeon Wijns                       

M. Joanna Cools                           - hij huwde Maria Waeghemans met nageslacht in Appelterre  , hij was smid in Appelterre , zie PR Appelterre en staat van goed -              

    

30/12/1646 ° Anna                          

P. Gerardus Pardaens    

M. Anna Pardaens                          - in leven anno 1654 , overleden bij de verkaveling  -

 

20/01/1650 ° Maria                             

P. Judocus Cools                          

M. Elisabeth Plecke                      - zij x in 1687 in Ninove met Jan Rechters , zij heeft nageslacht in Ninove , zie ondermeer schepenbrieven van 1734 en 1735 -

 

 * : Gedeon is genoemd naar zijn doopvader , pastoor ( of deservitor ) van Denderwindeke
 

 

COOLS Jacobus x DE RO Anna

 


Verloving op 12.04.1657 met tt. Mathias De Ro en Christoffel De Ro
Huwelijk op 17.05.1657 met tt. Guilielmus Cortvrint en Christophorus De Ro

 

Zie Jacques Cools ex Nieuwenhove in het landboek van Denderwindeke

 

Zij verkopen in 1681 een meers in Pollare aan Frans Emerijcx , zie W.P. Wedergrate anno 1681
 

 

 COOLS Judocus fs. Pieters x VAN GINDERDEUREN Josine

 

2 kinderen uit dit huwelijk , geboren in Nieuwenhove


Zij hertrouwt met Cornelis De Ro fs. Matthijs

 

1) Jan , hij erkent in 1692 een rente
2) Pieter

 

 

 COOLS Petrus x HEVENS Elisabeth

                          


Zij x2 in 1656 met Bernardus Van Brueseghem

 

Verloving op 01/08/1651 met als tt. Jooris Bruylant en Jacobus Cools

Huwelijk op 29/08/1651 met als tt. Joannes De Coster en Jacobus Cools

 

Hij overleed op 28.10.1655 , een staat van goed werd opgesteld met als voogden Jan Cools en Adriaen Van Vrechem met 2 kinderen :

Marie 4 jaar
Anneken 1,5 jaar

 

Anno 1684 verkaveling tussen

1) Gillis Vanden Bossche x Anna Cools dv. Pieter en Elisabeth Cools
2) Cornelis Roosen x Petronella Van Breuseghem dochter uit het 2de huwelijk van Elisabeth Hevens met wijlen Bernaert Van Breuseghem
3) Merten De Vidts en Gillis Hevens als V.P. en V.M. van Jan Van Breuseghem minderjarige wees oud omtrent 18 jaar en broeder van Petronella Van Breuseghem

 

 

18/09/1651 ° Joannes           

P. Joannes Hevens                        

M. Joanna Vanden Bempden                                            - overleden ante 1655 , niet vermeld in de staat van goed -

 

28/07/1652 ° Maria              

P. Bernardus Lemmens                 

M. Maria Cools                                                                  - overleden ante 1684 , niet vermeld in de verkaveling

 

21/12/1654 ° Anna               

P. Cornelis Van Vrechem               

M. Anna Hevens                                                                 - zij huwt Egidius Vanden Bossche -

 

 

COOLS Nicolaas 1x MOERMANS Joanna
 

Zij ° 1627 dv. Guilielmus en Catharina De Braeckeleer

 


Verloving op 30/08/1654 met tt.
Martinus Moeremans en Adrianus Cools

Huwelijk op 07/10/1654 met tt. Joannes De Coster en Martinus Moermans

 

Zij + 04/12/1667
 

 

11/07/1655 ° Gislena           

P. Aegidius Cools                              

M. Catharina De Braeckeleer

 

06/12/1656 ° Arnoldus        

P. Arnoldus Vetsuypens                   

M. Laurentia De Cooman

 

07/04/1658 ° Petronella       

P. Petrus Cools                                 

M. Catharina De Braeckeleer

 

08/04/1660 ° Maria             

P. Martinus Moermans                      

M. Maria Vanden Broecke

 

24/03/1662 ° Martinus
P. Martinus Moerman
M. Joanna Coetsem

 

31/03/1664 ° Petrus
P. Petrus Vanden Broecke

M. Magdalena Clerens
 

 

COOLS Egidius x PAUWELS Joanna

 


Verloving op 30.05.1656 met tt. Nicolaas Cools en Joannes De Coster
Huwelijk op 09.07.1656 met tt. Gillis De Middeleer en Nicolaas Cools
 

 

 

COOLS Nicolaas 2x DE COOMAN Anna

 

Huwelijk op 24/07/1670 met tt. Anna Catharina Vander Noot en Adriana Herremans

 

 

COOLS Jacobus x PLECK Elisabeth

 


Hij overleed op 07.09.1703 , een staat van goed werd opgesteld

 

Er zijn 5 kinderen in het sterfhuis

Zij verkavelt haar bezit in 1723 wegens " groote ouderdom van jaeren " in 3 kavels :

 

1) Sr. Ludovicus Cools


2) Jan Mertens x Maria Cools


3) Sr. Gratianus Rigaudts x Joanna Cools
 

 

05/01/1671 ° Maria             
P. Joannes Cools                  

M. Maria Van Varenbergh                                    - vroegtijdig overleden -

 

14/05/1673 ° Joannes          

tt. Maria Cools                                                     - vermeld in de staat van goed -

 

15/07/1676 ° Maria             

tt. Joannes Cools                                                 - zij x Joannes Mertens fs. Livinus en Joanna Pleck , dit huwelijk bleef kinderloos -

 

22/07/1682 ° Eligius             

tt.  Eligio De Ro                                                    - hij x in 1711 met Maria Walraevens , hij huwt als Ludovicus -

 

25/12/1686 ° Joanna           

tt. Georgio De Groote                                         - zij x Gratianus Rigaudts , doktor in de medecijnen  -

 

27/09/1689 ° Jacobus          

tt. Carolo Begijn                                                  - vermeld in de staat van goed -
 

 

COOLS Petrus x PAUWELS Catharina

 

Huwelijk op 07/02/1668 met tt. Petrus De Coster en Rev. Matthias Nanant

 

 

COOLS Petrus  x  VAN CRAENENBROECK Maria

 

Huwelijk op 07/08/1681 met tt. Petrus De Coster en Franciscus Biltrijs

 

 

COOLS Petrus x VAN SNICK Elisabeth

 

Huwelijk op 04/03/1685 met tt. Petrus De Coster en Joannes Lemmens
 

 

COOLS Joannes fs. Joos x DE BONTE Joanna fa. Roelants

 

Hij is zv. Joos en Josine Van Ginderdeuren
Zij is dv. Roelant en Catharina Vanden Broecke

Zij is weduwe in 1709

 


Hij is fs. Joos , zie de liquidatie van 1723 tussen zijn kinderen

 

Bij de W.P. is hij vermeld als fs. Joos en Josine Van Ginderdeuren

Anno 1723 zijn als nakomelingen vermeld

             1) Joos Cools fs. Jans
             2) Christiaen Persoons x Josyne Cools
             3) Anna Cools
             4) Jan Cooreman x Petronella Cools

 

 

26/01/1687 ° Josine             

tt. Rolandus De Bonte                                - zij x in 1716 met Christiaen Persoons -

 

09/07/1689 ° Petronella       

tt. Petrus De Bonte                                    - zij x Jan Cooreman      

 

19/11/1690 ° Anna                

tt. Petrus Cools                                        

 

04/03/1692 ° Judocus           

tt. Judocus De Groot                                 - hij x Anna Maesfrancx weduwe Pieter Vanden Hove , afsetenen van Nieuwenhove -

 

06/05/1696 ° Anna                 

tt. Petrus De Roij                                      - naar Galmaarden -

 

22/02/1701 ° Petrus              

tt.  Petrus De Coster

 

19/04/1704  ° Maria             

P. Petrus Vijverman               

M. Maria Van Erwegen

 

 

COOLS Ludovicus fs. Jacobus x WALRAEVENS Maria

 

Hij is zv. Jacobus Cools en Elisabeth Pleck

Hij werd pachter in Gooik

 

 


Huwelijk op 31/08/1711     tt. Claudius Walraevens en Jacobus Cools

 

 

 

COOLS Christophorus x DE DECKER Anna

Huwelijk in Waarbeke-Nieuwenhove op 20.04.1701 met tt. Cornelius Reijns en Maria Van Berchem
 


Hij + 08.04.1709 , een staat van goed werd opgemaakt


De hofstede op de Cleijnen Merckenbeeke werd verdeeld tussen Elisabeth Cools en Joanna Christina Cools
 

 

28/07/1702 ° Elisabeth                 

P. Marcus Cools                  

M. Elisabeth Walderavens                            - 6 jaar bij de staat van goed , zij x Carolus Verbeelen , hieruit 3 kinderen , zij + in 1733 -

 

31/03/1705 ° Joannes                   

P. Joannes Mertens                  

M. Maria Heijmans                                         - 4 jaar bij de staat van goed -

 

18/05/1707 ° Maria                       

P. Gerardus De Ganseman      

M. Maria De Quick                                         - vroegtijdig overleden -

 

13/08/1709 ° Joanna Christina   

P. Judocus Van Vaerenbergh    

 M. Joanna Christina Vanden Abbeele      - geboren NA het overlijden van haar vader , zie de staat van goed  -
 

 

COOLS Joos fs. Jans x MAESFRANCX Anna

Zij is weduwe van Pieter Van Hove , zij verkopen anno 1718 aan Merten Neuckermans
 

 

COOLS Joos x VANDEN HOVE Catharina

 

Zij + 13.08.1759 in Denderwindeke als vrouw van Geeraert Ganseman , zie SvG bij haar overlijden in Wedergrate nr. 231

 

Hieruit in Nieuwenhove


1) Theresia x Peeter O
2) Josyne x Jan Wijns
3) Jan Cools

 

Zij hertrouwde met Geeraert Ganseman en hieruit verdere 4 kinderen
 

 

COOLS N. x ROOSEN Maria Anna ex Oetingen


circa 1786 ° Catharina
                                                                    - zij + op 16/01/1788 oud 2 jaar           ( red. : ik heb mijn twijfels over de correctheid van de familienaam )


COOLS Jan Baptiste ex Vollezele ( L ) x PEETERMANS Maria Theresia ( NL )

Huwelijk op 21.05.1795 van :
Jan Baptiste Cools ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Maria Van Opdenbosch oud 28 jaar
Maria Theresia Peetermans fa. Petrus en Francisca Pauwels oud 26 jaar

tt. Joannes Claes ( L ) en Franciscus De Cooman ( L )

 

06.06.1795 ° Jan Baptise
P. Jan Baptiste Cools
M. Anna Maria Peetermans


COOLS Jan Baptiste x VAN BELLE Petronella


Hieruit werd geboren in Vollezele

anno 1797 ° Egidius **
                                                                   

- hij + 08/07/1823 celebs op 25 jaar , aangifte van overlijden door zijn vader Jan Baptiste oud 45 jaar en door zijn oom Petrus Joannes landbouwer in Denderwindeke , overleden in het huis van de 2de comparant in het gehucht Rendestede

 

COOLS Petrus Joannes ex Waarbeke ( NL )  x DE Lé Maria Catharina ( NL )


Huwelijk  op 29.09.1795 van :
Joannes Cools ex Waarbeke fs. Joannes en Elisabeth Cools oud 28 jaar
Maria Catharina De Lé filia Jan Baptiste en Angelina Jous oud 23 jaar
tt. Egidius Cools ( NL ) en Jan Baptiste Kestemont ( L )

Hij + 30/11/1845 ex Waarbeke fs. Joannes en Elisabeth Coolens viduus Maria Catharina De Lé oud 79 jaar

07.07.1796 ° Rosalia
P. Bernardus Kestemont
M. Maria Anna Cools

04.03.1798 ° Maria Joanna , burgerlijke stand
tt. Egidius Cools
tt.  Maria Meert                                                                               - zij x in 1824 in Waarbeke met Petrus Joseph Van Vreckem ex Denderwindeke -

29.11.1799 ° Maria Theresia , burgerlijke stand
tt. Pieter De Mulder 60 jaar
tt. Catharina De Coen ( slecht leesbaar )                                   - zij x Franciscus De Vriendt , zij + in Waarbeke in 1857 -

26/02/1803 ° Maria Christina  
P. Jan Baptiste Cools ex Waarbeke
M. Petronilla Kerstemont                                                             - zij + 03/07/1803 oud 4 maand -

09/12/1804 ° Wenceslaus
P. Maximilianus D'Hauwer 37 jaar molenaar
M. Theresia De Mulder

13/05/1808 ° Antonius
P. Petrus Antonius Cools
M. Petronilla Steenhout                                                                - hij + 05/10/1808 oud 5 maand -

19/07/1810 ° Maria Christina
P. Petrus Van Vreckom  
M. Anna Maria De Smet                                                                 - zij x in 1838 met Joannes Mertens fs. Petrus en Catharina Geeroms -
 

COOLS Jan Baptiste ex Boulaere x KESTENS Theresia


Huwelijk op 29/04/1812 van :
Jan Baptiste Cools ex Boelare fs. Jan Baptiste ex Boelare en Joanna Maria Vander Kelen oud 33 jaar
Theresia Kestens ex hac fa. Henricus ex Pollare en Elisabeth De Bruyn
tt. Franciscus De Cooman en Jan Bapiste Vanden Abbeelen

Is kind werkelijk dezelfde dag gedoopt als het huwelijk ? zou merkwaardig zijn , mogelijks is het kind dezelfde dag in de parochieregisters ingeschreven.

Zij + 24/04/1815 fa. Henricus ex Pamel en Elisabeth De Bruyn uxor Jan Baptiste Cools ex Overboelare

29/04/1812 ° Petrus
P. Laurentius Mertens
M. Elisabeth De Bruijn

26/06/1813 ° Henricus
P. Henricus Kestens
M. Maria Petronella Van Ongeval                      - hij + 09/12/1816 oud 4 jaar -

01/04/1815 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Kestens
M. Catharina Maesfrancx                                    - hij + 23/05/1815 oud 2 maand , dit overlijden staat niet in de burgerlijke stand -

 

COOLS Cornelis ex Galmaarden x VOLKAERT Maria Joanna ex Appelterre


Huwelijk op 30/10/1837 van :
Cornelis Cools ex Galmaarden fs. Petrus Carolus en Anna Maria Den Dryver oud 37 jaar
Maria Joanna Volckaert ex Appelterre-Eychem filia Josephus en Theresia Vanden Berghe oud 27 jaar
tt. Cornelis Geeroms en Jacobus Dumongh
 

COOLS Petrus ex Waarbeke x DE RIJCKE Elisabeth ex Liedekerke


Huwelijk op 2 juli 1857 van :
Petrus Cools ex Waarbeke habitans in hac fs. Cornelis en Judoca De Veleer oud 39 jaar
Elisabeth De Rijcke ex Liedekerke habitans in hac fa. Joannes en Joanna De Brabander oud 29 jaar
tt.  Jan Baptiste De Rijck en Theresia Cools

Zij + 07/02/1861 ex Liedekerke fa. Joannes en Joanna De Brabander uxor Petrus Cools , 33 jaar
 

16/11/1857 ° Maria Leonia
P. Jan Baptiste De Rijck
M. Francisca Cools

19/03/1860 ° Josephus
P. Josephus De Rijcke
M. Sophia Cools                                                    - hij + 02/04/1860 oud 10 dagen -

COOLS Petrus ex Waarbeke x VERCKENS Melania


Huwelijk op 06/06/1868 van Petrus Cools en Melania Verckens met tt. Ferdinandus Hiers en Desiderius Hiers

Hij + 11/05/1881 ex Waarbeke fs. Cornelis en Judoca De Veleer viduus Elisabeth De Rijck et maritus Melania Verckens , 62 jaar en 6 maand

Zij + 25.05.1885 ex hac fa. Elias en Catharina Suys vidua Petrus Cools , 46 jaar en 11 maand

28/10/1868 ° Maria Joanna Catharina
P. Petrus De Cooman
M. Catharina N. ( onleesbaar )                                - zij + 08.01.1869 -

13.12.1869 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Thienpont
M. Lucia Verckens

17/03/1871 ° Edmundus
P. Jan Baptiste Verckens
M. Leonia Cools

101.09.1873 ° Carolus
P. Carolus De Veleer
M. Virginia Verckens                                              - hij + 06.02.1875 oud 1,5 jaar -


 

 

CORTHALS Jacobus x DE RO Anna             

Zij is dv. Gheert De Ro

 

Verloving op 27/07/1638 en huwelijk op 08/08/1638 met tt. Danielo Quaekelere en Marco De Bus

 


 

COTTIJN Petrus x VANDE VELDE Elisabeth

 

22/08/1646 en huwelijk op 03/09/1646 met als tt. Joannes Vande Velde en Georgius De Coene

 


 

COOREMAN Christoffel x MAES Petronella

Hij + anno 1609

3 kinderen gekend uit dit huwelijk :

1) Pieter

2) Jan x Jacoba De Dijn

3) Margriete x Adriaen Van Impe


In 1593 koopt Christoffel Cooreman van Jooris Cautaert fs. Adriaens een behuisde stede te Roost


anno 1609 : erkent een rente van 3 guldens aan Christiaen Maes en bezet op zijn hofstede te Roost aan den Dries aldaar
anno 1609 : hij verkoopt een perceel land aan Geert Sieters ( lees : Cieters ) op de Steenberg in DW genaamd " de Ghyselputte "
anno 1609 : Hij koopt dezelfde dag 60 roeden land op Waelborrevelt van Jan Van Loo

anno 1621 : Petronella Maes weduwe Christoffel Cooreman erkent een rente op een onbehuisde stede en dit tot behoef van haar zoon Pieter

anno 1626 :  Petronella Maes weduwe samen met haar zoon Pieter Cooreman een rente van 3 guldens aan Gillis Buydens die ze bezet op o.a. haar huis gelegen te Roost


anno 1636 verkopen de 3 erfgenamen van dit gezin , zie schepenbrieven van 1636 , zie ondermeer :

anno 1636 : Pieter Cooreman , Jan Cooreman en Adriaen Van Impe x Margriete Cooremans verkopen aan Pieter Coppijn een partij land gelegen op het Huybensveld in het gehucht Roost

anno 1636 : Adriaen Van Impe verkoopt het derde deel van de hofstede aan Pieter Cooreman
 

 

COOREMANS Jan x DE DIJN Jacoba  

Hij is zv. Christoffel en Petronella Maes

 

Zij is dv. Amandt De Dijn en Elisabeth Van Sinnaij

 

Verloving op 01/08/1623           tt. Petrus Cooremans en Fredericus Vander Kelen

 

06.09.1623 ° Petrus
P. Petrus Cooreman
M. Judoca De Dijn

 

25/07/1625 ° Elisabeth             

P. Joannes Maes               

M. Elisabeth Van Sinnay

 

24/10/1628 ° Joannes               

P. Joannes Vanden Inde    

M. Joanna Smets

 

19.06.1634 ° Anna
P. Joannes De Doncker
M. Maria Pleck

 

COOREMAN Petrus x sMEIJERS Anna

 

Verloving op 03/09/1634 en huwelijk op 20/09/1634 in Zandbergen

Hij verkoopt in 1636 samen met zijn broer Jan en zijn zwager Adriaen Van Impe

 

 

COOREMAN Joannes x GOOSSENS Catharina

 

01/06/1661 ° Martinus        

P. Martino De Dijn                  

M. Elisabeth Cooreman

 

COOREMAN Joannes x VANDE VELDE Catharina     ( mogelijks is er de klassieke vergissing van de moeder die dezelfde naam kreeg als de doopmeter )


06/08/1664 ° Catharina
tt. Petronella Van Wilderode nomine Catharina Vande Velde

 

 

 COOREMAN Joannes fs. Frans x COOLS Petronella fa. Jans

 

 +hij  op 27/03/1769 vidua J.C.
 


Jan Cooreman woonde in Nijken en heeft een bedrijf van iets meer dan 2 hectares , zie de breedte van Denderwindeke van 1729

 

Petronella Cools is dochter van Jan Cools en Joanna De Bonte , zie de liquidaties in 1723 bij de staten van goed

 

Anno 1723 : Jan Cooreman koopt een partij land van 204 roeden van Gillis Buydens fs. Pieters

Anno 1729 : Jan Cooreman fs. Frans x Petronella Cools verkopen aan Christiaen Persoons x Josine Cools hun derde deel in de hofstede van Jan Cools hun vader en schoonvader
 

 

11/09/1722 ° Egidius                          

P. Egidius De Roij           

M. Joanna De Neef

 

21/11/1725 ° Joannes                         

P. Joannes De Neve          

M. Joanna De Neve                     - huwt Jacoba Meganck ex Nederhasselt -

 

14/07/1728 ° Antonius                       

P. Antonius Cooreman       

M. Maria De Roij

 

 

COOREMANS Joannes (Dw) (L)   x MEGANCK Jacoba  ( ex Nederhasselt )

 


Huwelijk op 1 juli 1755 in Nederhasselt met tt. Joannes Bruylant en Elisabeth Menschaert

 

Hij ° 1725 zv. Jan Cooreman en Petronella Cools

Hij + 27/02/1803 fs. Joannes en Petronella Cools maritus Jacoba Meganck ex Nederhasselt oud 79 jaar , burgerlijk overlijden is aangifte door zijn zoon Egidius en door Jean Timbermon gebuur van de overledene

Zij + 30/03/1816 ex Nederhasselt fa. Livinus en Angelina Cauwel vidua Joannes Cooreman ex hac , 86 jaar


Redactie :

 

Zij ° 1734 dv. Livinus Meganck en Angelina Cauwels

                        Livinus Meganck was op zijn beurt zoon van Adrianus Meganck en Judoca Walravens en werd gedoopt in Nederhasselt in 1692

 

 

Volkstelling anno 1796

Cooreman Joannes x Meganck Jacoba ( 8 )

 1. Cooreman Joannes , 74 jaar , landbouwer
 2. Meganck Jacoba , 60 jaar , vrouw
 3. Cooreman Livinus , 35 jaar , zoon
 4. Cooreman Gillis , 32 jaar , zoon
 5. Cooreman Angelina , 26 jaar , dochter
 6. Cooreman Philippina , 20 jaar , dochter
 7. Cooreman Petrus Joannes , 15 jaar , zoon
 8. Cooreman Judoca , 14 jaar , dochter

 

19/09/1756 ° Joannes                            

P. Joannes Cooremans   

M. Angela Cauwels             

       

01/04/1758 ° Petronella                        

P. Livinus De Maijer      

M. Petronilla Cools

 

21/04/1761 ° Livinus

P. Livinus Meganck
M. Maria Van Oudelinghen                       - hij x in 1800 in Ninove met  Maria Theresia Van Vreckem vidua Jacobus Gijssels -
 

17/08/1763 ° Egidius                            

P. Egidius Cooremans    

M. Adriana Meganck                                 - hij huwt Maria Sophia Lambrecht , hij + 1845 oud 81 jaar -    

                   

15/04/1766 ° Barbara                            

P. Henrico Mignon          

M. Barbara Meganck

 

11/01/1768 ° Angelina                         

P. Judoco O                     

M. Angelina Cauwels                                - zij huwt Livinus De Turck ex Steenhuize in 1802 -

 

25/07/1770 ° Catharina                        

P. Joanne D’auwe            

M. Joanna Vander Nimpen                       - zij in 1795 x1 Bernardus Van Wijnendaele , x2 Guilielmus Hagelsteens , zij + 10/03/1853 oud 83 jaar -         

 

13/10/1772 ° Philippina                       

P. Petro Maesfranx         

M. Petronilla Cooreman                           - zij x in 1803 met Martinus Rollier , zij + in 1862 oud 88 jaar -

 

10/06/1776 ° Petrus Joannes              

P. Egidio Cooremans       

M. Maria Praet                                           - hij + 24/08/1809 oud 34 jaar celebs -

 

31/01/1779 ° Anna Judoca                  

P. Livinus Cooreman (L) 

M. Judoca De Moor (L)                              - zij x in 1803 met Petrus Franciscus De Turck  -
 

 

COOREMAN Jacobus ex Zandbergen x2 SERJACOBS Anna Maria


Hij + 27/03/1839 fs. Carolus en Joanna Weverberg viduus 1° Maria Muylaert , 2° Anna Maria Siriacobs , 83 jaar


Hij sticht een jaargetijde in Zandbergen ter intentie van zijn ouders Carolus en Joanna Weverbergh , het betrof 3 missen sjaars

Zij + 05/10/1838 ex Waarbeke fa. Judocus en Catharina D'Hauwer uxor Jacobus Cooremans , 72 jaar

                                                                                                      

COOREMAN Livinus hujus x VAN VRECKOM Maria Theresia hujus

 


Burgerlijk huwelijk in Ninove op 29.06.1800 van :

Cooreman Livinus oud 39 jaar zv. Joannes en Jacoba Meganck oud 39 jaar
Van Vreckem Maria Theresia oud 32 jaar dv. Gerardus en Petronella Bultrijs
 
Zij is weduwe van Jacobus Gijssels , zij x2 met Livinus Cooreman

 

Hij + 05/10/1847 fs. Joannes en Jacoba Meganck maritus Maria Theresia Van Vreckem , 86 jaar

Zij + op 10 april 1852 dv. Egidius ( foutief  in de acte , is Gerardus ) en Petronella Bulterys vidua Livinus Cooremans oud 84 jaar
 


13/03/1801° Maria Theresia
P. Petrus Van Vreckom 50 jaar
M. Jacoba Meganck 66 jaar    ( doop bij pastoor )            - zij x Benedictus De Bont , zij + in 1852 -

10/02/1803 ° Elisabetha 
P. Egidius Cooreman  
M. Elisabeth O                                                                    - zij x in 1832 met Paulus Lambrecht ex Pollare -

29/03/1806 ° Rosalia
P. Petrus Jacobus Vierendeel 50 jaar in Zandbergen
M. Joanna Catharina Cooreman                                         - zij x in 1838 met Franciscus Dominicus Cosijn  -

09/12/1808  ° Petrus Joannes      Gemini
P. Petrus Joannes Cooreman
M. Constantia Vierendeel                                                     - hij + 12/12/1808 oud 3 dagen , dit overlijden staat niet in de burgerlijke stand

09/12/1808   ° Martinus                 Gemini
P. Martinus Rollier
M. Maria Catharina Van Vreckom                                        - hij + 29/12/1808 oud 22 dagen -

19/04/1811 ° Petrus Joannes
P. Christianus Van Vreckem
M. Philippa Cooreman                                                       
 - hij + 09/11/1935 oud 24 jaar -
 


COOREMAN Petrus ex Santberghen x BUIJDENS Anna Maria ex Ideghem

31/01/1806 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Buijdens 28 jaar wonend in Ieddergem
M. Joanna Schoonjans                                                    - hij + 22/07/1806 oud 7 maand -

02/03/1807° Josephus
P. Josephus Cooreman 32 jaar wonend in Zandbergen
M. Maria Catharina Buijdens                                          - hij + 18/09/1809 oud 2 jaar -

07/06/1808 ° Maria Anna  
P. Petrus Goedvriend  
M. Maria Anna Buijdens 

05/02/1810 ° Agatha
P. Franciscus Du Pont
M. Anna Jacoba Malfroit                                                 - zij + 12/10/1810 oud 8 maand -

 

COOREMAN Egidius x LAMBRECHT Maria Sophia

 

Huwelijk op 11/10/1812 van :
Egidius Cooreman fs. Joannes ex hac en Jacoba Meganck ex Nederhasselt oud 49 jaar
Maria Sophia Lambrecht ex hac fa. Josephus ex Voorde en Elisabeth Moriau ex hac oud 29 jaar
tt. Petrus Franciscus Heymans en Barbara Cooreman


Hij ° 1765 zv. Joannes en Jacoba Meganck , hij + 1845 oud 81 jaar viduus Maria Sophia Lambrecht
Zij + 31 mei 1837 fa. Josephus Lambrecht en Elisabeth Moriau uxor Egidius Cooreman

Hij was landbouwer in Nijken op het Meyersveld , zie het kadaster nummer 184. Egidius Cooreman

 

11/09/1813 ° Livinus
P. Livinus Cooreman
M. Philippina Lambrecht                                     - hij x in 1841 met Judoca Valckenier -

16/11/1817 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus Lambrecht
M. Joanna Catharina Thienpont                        - hij + 24/03/1818 oud 4 jaar -

26/03/1821 ° Bernardina
P. Joannes De Koninck
M. Angelina Cooreman                                       - zij + 16.09.1897 celebs , fervente congregationiste van OLV en lid van 3de orde van St. Franciscus -
 

COOREMAN Livinus x VALKENIERS Maria Judoca


Huwelijk op 21/06/1841 van :
Livinus Cooreman fs. Egidius en Maria Sophia Lambrecht oud 28 jaar
Maria Judoca Valckenier fa. Joannes en Maria Josepha De Ville oud 29 jaar
tt. Egidius Rollier en Bernardina Cooreman

Zij + 12/01/1858  fa. Joannes en Maria Josepha De Ville uxor Livinus Cooreman , 40 jaar
 


05/08/1842 ° Maria Josepha      
P. Egidius Cooreman   
M. Maria Josepha De Ville                                     - zij + 23/01/1847 oud 4 jaar -

28/10/1843 ° Angelica           
P. Jan Baptiste Roosens   
M. Bernardina Cooremans                                     - zij + 17.03.1928 celebs -

27/08/1845 ° Catharina Delphina   
P. Egidiius Rottiers        
M. Joanna Catharina Valkeniers                           - zij + 01/07/1849 oud 4,5 jaar -

24/08/1847 ° Petrus Joannes
P. Rupertus Rollier
M. Sophia N.                                                            - hij + 21/07/1906 vir bonus praefectus congregationis O.L.V. fs. Livinus en Maria Judoca Valckenier , 58 jaar 10 maand en 2 dagen -

26/10/1848 ° Ursula
P. Guilielmus Roliers  ( zie Rollier )
M. Ursula Valckenier                                              - zij + 24.03.1910 oud 61 jaar en 5 maand celebs -

12/05/1850 ° Joanna Catharina
P. Dominicus Lambrecht
M. Maria Joanna Valckenier

21/04/1852 ° Franciscus
P. Paulus Lambregt
M. Joanna Catharina Valkeniers                         - hij x Josephina Vanden Abbeele , hij + in 1879  , geen nageslacht -
 

COOREMAN Franciscus x VANDEN ABBEELE Josephina


Huwelijk op 05/05/1879 van :
Franciscus Cooreman fs. Livinus en Maria Judoca Valckeniers
Josephina Vanden Abbeele fa. Jan Baptiste en Amelie Van Wilder
tt. Petrus Cooreman en Marcellina Vanden Abeele

Hij + 10/05/1879 fs. Livinus en Maria Judoca Valckeniers maritus Josephina Vanden Abeele oud 27 jaar en 10 dagen

Zij + 12.11.1890 fa. Jan Baptiste en Amelia Van Wilder vidua Franciscus Cooreman , 39,5 jaar


COOSEMANS Josephus ex Vollezele x PEIREMANS Maria Odila


Huwelijk op 28.11.1900 van :
Josephus Coosemans ex Vollezele fs. Victorinus Alexander en Virginia Thienpont
Maria Odila Peiremans fa. Josephus en Dorothea Meert
tt. Honoratius Dumongh en Cyrillus Peiremans

Zij + 30.11.1900  fa. Josephus en Dorothea Monté uxor Josephus Coosemans , 22 jaar en 8 maand

--/11/1900 ° Cyrillus
                                                                                        - hij + 19.02.1901 oud 3 maand -