FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877

Families De Decker tot De Duffeleer

 

 

 

 

Voor Deck , lees DE DECKER , de beide achternamen komen voor bij dezelfde persoon. In het landboek van Denderwindeke is het Jooris Deck , zie aldaar

 

 

 

DE DECKERE Georgius ( ook DECK ) x DE VEEWAUTERE Anna fa. Jans

 

Verloving op 26.11.1615 in Ninove en huwelijk op 20.12.1615

anno 1623 : Hij erkent een rente bezet op zijn huis gelegen op de Hoelbeke , het onderpand wordt gegeven door zijn schoonvader Jan De Veewautere
anno 1651 : Jooris Deck viduus Anna De Veewautere verkoopt samen met de andere hoors van Jan De Veewauter

 

27/07/1625 ° Paula                   
P. Joannes De Sagher                    

M. Paula De Saghere

 

09/04/1628 ° Martina               
P. Judocus De Veewautere            

M. Martina De Veewautere

 

09/04/1631 ° Maria                           Gemini

P. Joannes De Poorter                                        
M. Maria Geijs

 

09/04/1631 ° Joanna                        Gemini       

P. Franciscus Gooris                                                   

M. Maria Pardaens

 

25.02.1635 ° Gerardus ( moedersnaam in akte foutief )
P. Gerardus Somers
M. Catharina Celliers

 

28/04/1638 ° Petrus                  

P. Petrus De Valckenere                    

M. Joanna Veewauters


Deck Gerardus overleed op 25.04.1635 

 

DECK Georgius x MERTENS Catharina

 

Huwelijk op 20/09/1643 in Meerbeke

 

21/01/1646 ° Pirina               

P. Marcus Mertens                       

M. Pirine Cuppens                                        - zij x Jooris Gooris , dit huwelijk bleef kinderloos -

 

 

 

DE DECKER Cornelis Joannes ( L )  ex Outer x DE RO Anna Catharina  ( NL )
 

 


Hij is ex Outer fs. Petri en van Theresia Buijens

Zij is ex  DW. fa. Joannes en Josina Van Huijlenbroeck

 

Huwelijk op 30/04/1783 met tt. Josepho De Decker ( L ) en Jacobo Eeckhoudt ( L )


Zij + op 07/02/1803 ex hac fa. Joannes en Josine Huylenbroeck ex Okegem oud 43 jaar
 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde

De Decker Cornelis Joannes x De Ro Anna Catharina

 1. De Decker Cornelis Joannes , 43 jaar , landbouwer , hij is ex Outer , sinds 14 jaar in de prochie
 2. De Ro Anna Catharina , 40 jaar , vrouw
 3. De Decker Constantia , 12 jaar , dochter
 4. De Decker Petronella , 10 jaar , dochter
 5. De Decker Josephus , 9 jaar , zoon
 6. De Decker Petrus Joannes , 6 jaar , zoon
 7. De Decker Maria Ludovica , 4 jaar , dochter
 8. Vierendeel Judocus , 29 jaar , knecht
 9. Persoons Francisca , 28 jaar , dienstmeid

 

05/02/1784 ° Constantia            
P. Jan De Ro ( L )        

M. Victoria De Decker ( NL )                                                                                      - zij x Franciscus De Smet in 1812 in Pollare -
 

21/07/1785 ° Anna Petronella   
. Petrus Joannes De Decker ( L )  

M. Anna De Dijn ( L )                                                                                                   - zij x Jan Baptiste Timmermans in 1814 , zij + in 1865 -

09.01.1789 ° Josephus
P. Josephus De Decker  ( L )
M. Theresia Hassé                                                                                                        - hij x Beatrix Turf in 1813 , hij + in 1865 -

05.10.1789° Petrus Joannes 
R. Petrus Joannes Wantens ( L )
M. Constantia Vander Schueren ( L )                                                                       - hij x Lucia Bulté in 1816 -

05.04.1792 ° Maria Ludovica
P. Livinus De Decker
M. Maria Judoca De Vuyst                                                                                          - zij overleed in Pollare in 1826 , ongehuwd -

 

03.05.1794 ° Carolus
P. Joannes De Vuyst
M. Maria Theresia Baeyens                                                                                         - hij + 28.12.1795 oud 19 maand -

 

26.02.1797 ° Veronica
P. Joannes De Decker
M. Joanna Catharina De Ro

DE DECKER Petrus ex Ideghem x LADESAN Isabella ex Appelterre


Burgerlijk huwelijk op 09.12.1801 van :

Petrus De Decker ex Idegem oud 37 jaar zv. Cornelis en Petronella De Meyer
Ladesan Isabella ex Appelterre dv. Franciscus en Joanna Catharina De Quick oud 26 jaar


Hij + 23/10/1808 ex Idegem fs. Cornelis en Petronella De Meyer maritus Isabella Ladejan fa. Franciscus ex Appelterre oud 46 jaar

Zij + 18/06/1839 fa. Franciscus en Maria Catharina De Quick vidua Petrus De Decker , 64 jaar

15/12/1801 ° Joannes Baptiste 
P.  Joannes Baptiste De Decker
M. Joanna Catharina De Quick

03/05/1804 ° Maria Joanna **
P. Peter werd door de pastoor verworpen
M. Joanna De Decker ex Ideghem                                - zij x in 1832 met Livinus Berckmans ex Meerbeke -

** Burgerlijke aangifte gebeurde door Sebastien Ladejean oud 26 jaar en Josse Verckens adjoint van DW
 

DE DECKER Maria dv. Joannes De Decker ex Outer et Maria De Ro , moeder van natuurlijk kind

Zij overleed in Pollare anno 1826


26/09/1812 ° Petronilla
P. Franciscus De Schuyteneer
M. Petronilla De Decker                                               - zij overleed anno 1826 in Pollare

DE DECKER Josephus x TURF Beatrice


Huwelijk op 19 mei 1813 van :
Josephus De Decker fs. Joannes Cornelis ex Outer en Anna Maria De Ro ex hac oud 26 jaar
Beatrix Turf ex hac fa. Adrianus ex Oetingen en Catharina Vaeremans ex hac oud 24 jaar
tt. Petrus Joannes De Decker en Maria Turf

Hij + 30/03/1865 fs. Joannes en Anna Catharina De Ro viduus Beatrice Turf , 78 jaar

Zij + 29.03.1863 fa. Adrianus en Catharina Vaeremans uxor Josephus De Decker , 75 jaar

27/02/1814 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes De Decker
M. Catharina Vaeremans

19/01/1816 ° Jan Baptiste
P. Adrianus Turf 
M. Constantia De Decker                                  - hij + 13/05/1816 oud 4 maand -

03/04/1817 ° Michael
P. Michael Wantens
M. Joanna Turf                                                  - hij + 25/03/1819 oud 2 jaar -

12/12/1819 ° Lucia
P. Jan Baptiste De Jonghe
M. Petronilla De Decker                                    - zij + 08.05.1884 oud 64 jaar en 5 maand , puella -

08/03/1822 ° Josephus
P. Adrianus Turf
M. Judoca Wauters ( mogelijks Wantens )  - hij huwt Joanna De Haen , hij + in 1881 -

27/09/1824 ° Dorothea
P. Petrus Moermans
M. Dorothea Turf                                               - zij huwt Jacobus Meulenyser in 1856 -

13/09/1827 ° Joannes
P. Adrianus Turf
M. Maria Judoca Turf                                       - hij x in 1857 in Meerbeke met Maria Theresia De Troyer            ( zijn overlijdensakte vermeldt : hij + 08.01.1902 oud 74 jaar en 4 maand , celebs )

14/11/1830 ° Victorinus    
P. Petrus Joannes De Decker     
M. Maria Joanna Turf

DE DECKER Petrus Joannes x BULTé Lucia
 


Huwelijk op 01/05/1816 van :
Petrus Joannes De Decker ex hac fs. Joannes ex Outer en Anna Maria De Ro ex hac oud 27 jaar
Lucia Bulté fa. Franciscus ex Borchtlombeek en Maria De Vuyst ex hac oud 28 jaar
tt. Josephus en Petronella Bulté

Hij + 02/04/1834 fs. Joannes Maria De Ro maritus Maria Lucia Bulté , 45 jaar

Zij + 18/03/1839 fa. Franciscus en Maria De Vuyst vidua Joannes De Decker , 49 jaar
 


20/06/1816 ° Carolus
P. Josephus De Decker
M. Maria De Vuijst                                     - hij x in 1839 met Lucia Rennier , hij + in 1879 -

30/06/1818 ° Petrus
P. Jan Baptiste Timmermans
M. Petronilla Bulté                                     - hij + 11/11/1847 celebs , geen ouderdom vermeld ( is 29 jaar , red. ) - 

26/12/1820 ° Jan Baptiste
P. Petrus Joannes Bulté
M. Ludovica De Decker

28/12/1822 ° Sophia
P. Jacobus Bulté
M. Petronilla De Decker

28/08/1825 ° Constantia 
P. J. Bulté   
M. Constantia De Decker

28/01/1828 ° Josephus
P. Judocus Roosens
M. Teresia Lambrecht                         

10/03/1832 ° Maria Theresia
P. Carolus De Decker
M. Petronella Temmerman

DE DECKER Petrus Joannes ex OLV Lombeek x VANDEN NEUCKER Joanna


Huwelijk op 01/07/1816 van :
Petrus Joannes De Decker ex OLV Lombeek fs. Marcus en Anna Catharina De Leu oud 21 jaar
Joanna Vanden Neucker ex hac fa. Egidius en Catharina Agneessens oud 26 jaar
tt. Joannes De Wit ( slecht leesbaar ) en Berlindis Vanden Neucker
 

DE DECKER Joanna moeder van natuurlijk kind

26/02/1826 ° Maria Theresia
P. Petrus Berckmans
M. Isabella Ladejean

 

DE DECKER Franciscus x BERCKMANS Maria Francisca ex Vollezele

Zij + 30/12/1874 fa. Joannes en Joanna Slot vidua Franciscus De Decker , 67 jaar en 3 maand


circa 1828 ° Jan Baptiste
                                                                                      - hij + 25/05/1833 oud 5 jaar
-

09/06/1832 ° Maria Theresia     
P. Petrus Joannes Berckmans    
M. Isabella Ladesan                                                 - zij x in 1860 met Zepherinus Capiau ex Zandbergen -

12/06/1835 ° Maria Joanna   
  P. Cornelius Ladesan      
M. Maria Joanna De Decker                                   - zij x Jan Baptiste Vande Ville , zij + in 1905 oud 69 jaar vidua Jan Baptiste Vande Ville -

13/04/1839 ° Amelia      
P. Joannes Ritbonvil       
M. Maximina Van Opdenbosch                              - zij + 26/11/1840 oud 2 jaar -

29/10/1842 ° Petrus   
P. Petrus Goedvriend    
M. Amelia Ribbonville

 

DE DECKER Carolus x RENNIER Lucia


Huwelijk op 17/07/1839 van :
Carolus De Decker fs. Joannes en Lucia Bulté oud 24 jaar
Lucia Rennier fa. Petrus Joannes en Joanna Jous oud 27 jaar
tt; Petrus Van Craenenbroeck en Josephus O

Hij + 29/03/1879 fs. Petrus Joannes en Lucia Bulté maritus Lucia Rennier  "zelotissimus confrater St. Vincentius é Paulo " , 62 jaar en 9 dagen

Zij + 21.02.1892 fa. Petrus Joannes en Joanna Catharina Jous , 81 jaar en 4 maand
 


DE DECKER Cornelis x VAN OPDENBOSCH Maximina

02/07/1843 ° Jacobus            
P. Jacobus Schoonjans       
M. Maria Theresia De Decker

DE DECKER Antonius ex Borchtlombeek x VERMEREN Petronella


Huwelijk op 28/06/1847 van :
Antonius De Decker ex Borchtlombeek wonend in St. Kwintens Lennik fs. Cornelis en Anna Maria Francisca De Samblancx oud 60 jaar
Petronella Vermeren fa. Gerardus Alphonsus en Catharina Roeland oud 50 jaar
tt. Henricus Vermeren en Eulalia Vermeren

Zij + 12/02/1876 fa. Alphonsus en Catharina Roeland , 78,5 jaar , geen echtgenoot vermeld bij haar overlijden
 

DE DECKER Josephus x DE HAEN Maria Joanna


Huwelijk op 27/07/1865 met tt. Josephus De Decker en Maria Joanna De Haen met tt. Maximilianus De Haen en Philomena De Haen

Hij + 10/01/1881 fs. Josephus en Beatrice Turf maritus Joanna De Haen , 58 jaar en 8 maand

03/06/1866 ° Maria Catharina
P. Adrianus Van Snick
M. Rosalia Huwaert                                                    - zij + 04/07/1866 oud 1 maand -

03/10/1868 ° Franciscus
P. Joannes De Decker
M. Catharina De Haen

22/11/1870 ° Stephania
P. Yvo De Haen
M. Dorothea De Decker                                            - zij + 02.01.1871 oud 1 maand en 20 dagen -


DE DECKER Theresia moeder van

28/08/1851 ° Franciscus
P. Josephus De Decker
M. Sophia De Decker

DE DECKER Joannes x DE TROYER Theresia ex Meerbeke
 


Huwelijk op 15.01.1857 in Meerbeke
Hij ° 1827 zv. Josephus en Beatrix Turf
Zij ° 28.06.1826 dv. Adriaen en wijlen Maria Theresia Linthout
 

19/05/1857 ° Petrus  ( tekst is verwarrend , ik vermoed dat de voornaam Petrus is alhoewel de tekst opnieuw onduidelijk is , alweer is de attestor E.H. Ryckaert )
P. Josephus De Decker
M. Maria Josepha De Truyer

18/05/1859 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Paridaens
M. Beatrix Turf                                                            - hij + 19.01.1871 oud 12 jaar -

20/01/1862 ° Francisca
P. Elias Herremans
M. Lucia De Decker                                                   - zij x in 1894 met Franciscus Xaverius Stevens ex Meerbeke -

28/12/1863 ° Franciscus
P. Josephus De Decker
M. Melania Herremans                                            - hij + 12/10/1866 oud 3 jaar -

05/10/1867 ° Victorinus
P. onleesbaar
M. onleesbaar                                                            - hij + 10.04.1868 oud 6 maand en 8 dagen -

19.09.1869 ° Gudula
P. Josephus De Decker
M. Felicitas De Troyer                                            - zij x in 1899 met Felix De Muylder ex Gooik -
 

DE DECKER Desiderius ex Outer x CLAVIE Sidonia


Huwelijk op 21/08/1890 van :
Desiderius De Decker ex Outer fs. Livinus en Maria Theresia Van Kerkhem
Sidonia Clavie ex hac fa. Romanus en Petronella Braeckmans
tt. Desiderius Clavie en Virginia De Decker

Hij + 02.10.1896 ex Outer fs. Livinus en Maria Theresia Van Kerckem maritus Leonia Clavie , 44 jaar

 

 

DE DECKER Franciscus x PARDAENS Maria Celina

 

anno 1896 ° Hermina
                                                                                  - zij + 03.08.1901 oud 5 jaar -

 
DE DIJN Nicolaas x DE BACKER Elisabeth , beschrijving in 20 ste penningkohier , 3 erfgenamen bekend door de schepenbrieven

 

Hiervan blijft Amandt in Denderwindeke , hij bleef op de ouderlijke hofstede

 

Deze Claes De Dijn is de enige De Dijn in Denderwindeke bij het opmaken van de penningkohieren

 

Nageslacht :

1° Amandt
2° Joos

3° Josyne

 

 

Schepenbrieven betreffende de kinderen van wijlen Claes De Dijn

 

04/01/1594 : Amandt De Dyn x Lysbeth Van Snay filia Franchois verkoopt aan Guillam Stercke de helft van 5 lijnen tiendeland gelegen in Denderwindeke opt Windickevelt gelegen :

 

tegen Hector Rampelberch zijn erve

tegen dhoirs Joncvrouwe Ursule Storms erve

 

op kommer van 3,5 kapoen , 4 sch 6 den par sjaars aan de heer van Land van Wedergrate van welke helft van 5 vierendelen * land de verkopers zich hebben ontuit

 

* Hier gebruikt men beide begrippen in één schepenbrief  , een lijn is gelijk aan een vierendeel zijnde 25 roeden                             

 

 

22/10/1596 :  Joos De Dijn fs. Niclaes verkoopt aan Amandt De Dijn zijn broer al zijn recht in de achtergelaten goederen van + Niclaes De Dijn en + Lysbeth sBackers zijn vader en moeder op een voortane rente van 6 Rijnsguldens sjaars

 

22/10/1596 :     Amandt De Dijn fs. Niclaes is schuldig over de uitkoop van zijn broer een rente van 6 Rijnsguldens sjaars en bezet op :

 

1° de helft van een stede in DW. te Roost genaamd “ DE WITHEYSSTEDE “

                                       - gelovers stede , - Joosyne De Dijn haar erve - met einde aan sheren strate

2° een partij meers genaamd “ DEN DROOGEN MEERSCH “

                                      - gelovers ander erve , - Jooris De Donckere zijn erve, - einde tegen sheren strate

3° 1 dagwand tiendeland in DW. opt Walborrevelt

                                      - dhoirs Cornelis De Groote

                                      - Gillis De Roye erve

4° ½ bunder meers in Denderwindeke te Roost

 

 

 

AMANDT DE DIJN x VAN SINAIJ Elisabeth

Hij is zoon van Claes De Dijn en Elisabeth De Backer fa. Franchoys

 

Hij overleed in oktober 1610 , zijn weduwe hertrouwt met Pieter Coppijn

Zij x2 met Pieter Coppijn

 

4 erfgenamen volgens de schepenbrieven

 

      1° Pauwel  x 1 Joanna De Smet , x2 Clara Sauvain
 

      2° Josyne x Jan HERREMANS fs. Laureijs   Ook bij dit huwelijk een verdeling opgemaakt
 

      3° Barbara x Ingel HERREMANS
 

      4° Jacquemyne x Jan COOREMANS

 

 

 
 

DE DIJN Paulus fs. Amant  1x DE SMET Joanna fa. Gillis

Joanna De Smet is dochter van Gillis De Smet x Anneken Agneesen

 

Verloving op 12/10/1625 en huwelijk op 11/11/1625 met als tt. Petrus Coppijn en Adriaen Maes

In 1656 verwerft Pauwel De Dijn alle erfgronden zo hofstede , weiden en land van zijn neef Laureys Herremans fs. Ingels , zie WP Wedergrate anno 1656

 

08/12/1626 ° Maria                     
P. Servatius De Smet            

M. Elisabetha Van Sinay               - zij huwt Adriaen De Coene ex Nieuwenhove -

 

15/10/1629 ° Egidia                    

P. Egidius De Smet              

M. Maria tCocx                               - zij huwt Jan Vanden Bossche fs. Pieters  , zij overleed in 1681 -
 

 

In het landboek zijn de beide dochters uit het eerste huwelijk eigenaar van diverse percelen in gedeeld eigendom met de weduwe Paulus De Dijn

 

  

DE DIJN Paulus fs. Amant x2 SAUVAIN Clara

 

Bij schepenbrief van 1700 treden op als zijn erfgenamen :


Jan De Dijn , Christoffel Van Eesbeke x Elisabeth De Dijn , Anthoon Vanden Bossche en  Christoffel Vander Kelen x Clara Vanden Bossche en dit over hun medehoirs

 

28/03/1632 ° Anna                      
P. Henricus De Smet            

M. Anna Parduyns
 

08/07/1635 ° Petrus                     
P. Petrus Taffijn                         

M. Joanna Beeren
 

12/01/1637 ° Martinus               
P. Niclaes Van Bellinghen            

M. Martina Stevens                                              - hij heeft nageslacht tot op heden , x1 Maria Plecke , x2 Maria De Dobbeleer -
 

20/02/1640 ° Joannes                 
P. Joannes Herremans                   

M. Elisabeth Sauvain                                           - hij x Livina Mignon , overleden zonder hoirs -
 

10/07/1643 ° Elisabeth                
P. Petrus Claes                      

M. Elisabeth De Sinay                                        - zij x Christoffel Van Eesbeke met nageslacht in Pollare -
 

27/03/1646 ° Joanna                     
P. Guillielmus De Donckere        

M. Joanna De Mol
 

 

DE DIJN * Nicolaas x  DONCKERS Catharina                   

 

* licht onzeker ivm. de familienaam vd. bruidegom

 

Huwelijk op 27/10/1628 met tt. Jan De Cooman en Joanne Vande Noortgate

 

 

DE DIJN Martinus x PLECKE Maria

 


Verloving op --/05/1662 en huwelijk op 24/06/1662 in Nieuwenhove
 

 

09/04/1663 ° Joannes   GEMELLI
P. Joannes nomine Joannes Pleck zijn vader
M. Anna Roosens

 

09/04/1663 ° Clara        GEMELLI
P. Catharina nomine Judocus Plecke
M. Maria De Dijn nomine Clara Sauvins                            - ze huwt Jacobus Valck -

 

25/10/1665 ° Maria                

P. Jan De Dijn            

M. Marie Plecke                                                                    - ze huwt Martinus De Cleer -

 

02/01/668 ° Paulus
P. Paulus De Dijn
M. Joanna Pleck                                                                    - hij huwt Anna De Smet -

 

  Een staat van goed werd opgesteld en is gepubliceerd

 

Biografische gegevens omtrent Merten De Dijn x Maria Pleck

Hij ° 1637 als zoon van Pauwel De Dijn en Clara Sauvain ,

Zij is dochter van Jan Pleck en Martina Van Varenberch

Na het overlijden van Maaiken Pleck hertrouwt Merten De Dijn met Maria De Dobbeleer

Omtrent de kinderen uit dit huwelijk die vermeld zijn in de staat van goed :

       1) Jan , vermoedelijk vroegtijdig overleden , bij het 2de huwelijk van zijn vader wordt in 1673 hun kind Joannes geboren

       2) Clara x Jacobus Valck , deze Jacques Valck had in 1723 een bedrijf in Boterdael van 1657 roeden ( 5,5 hectares )  , uit dit huwelijk geen nageslacht -

       3) Maria x Martinus De Claire , alias De Cleer , nageslacht tot heden

       4) Pauwel x Anna De Smet , hij had in 1723 ook een hofstede in Boterdael met een bedrijfsareaal van 6565 roeden ( bijna 32 hectares )  , hieruit nageslacht tot heden

 

 

 

DE DIJN Martinus  2x DE DOBBELEER Elisabeth ( bij haar huwelijk als Elisabeth )

 

Viduus van Maria Pleck

Verloving op 15.01.1671 in Vollezele
Huwelijk op 01.02.1671 in Vollezele met tt. Joannes De Dijn en Joannes Cools

 

12/11/1671 ° Jacobus            
P. Jacobus Cools                        

M. Maria Clarebos                                 - hij is anno 1725 erfgenaam van het sterfhuis van zijn oom Jan De Dijn x Livina Mignon -

 

21/03/1673 ° Joannes            

tt. Elisabeth De Dijn                                        

 

28/01/1680 ° Adrianus          

tt. Adrianus De Dobbeleer

 

 

DE DIJN Joannes x MIGNON Maria

 


Huwelijk in Meerbeke op 30.10.1662

Jan De Dijn treedt op als erfgenaam van Pauwel De Dijn in 1700
 

 

01/06/1667 ° Anna            

P. Egidius Mignon                    

M. Anna Lannoijt

 

22/01/1671 ° Petrus           

P. Petro De Coster                    

M. Laurentia De Cooman
 

 

DE DIJN Joannes x MIGNON Livina

 

Hij is zv. Pauwel uit diens 2de huwelijk , Jan De Dijn treedt op als erfgenaam van Pauwel De Dijn in 1700

 

Huwelijk op 06/06/1685 met tt. Martinus Mignon en Petrus Mignon

Anno 1725 werden de erfgronden van wijlen Jan De Dijn en wijlen Livina Mignon verkocht bij openbaar opbod

De erfgenamen waren :

- Pauwel , Jacobus en Maria De Dijn , Cornelis Van Eesbeke en Pieter Valck over hun medehoirs , Pieter Mignon over zijn medehoirs

 

 

 DE DIJN Paulus fs. Martinus x DE SMET Anna filia Gillis

 


Hij is zoon van Merten De Dijn en diens eerste echtgenote Maria Pleck

Hij + 10.10.1743 , zie Wedergrate nr. 227 voor SvG bij zijn overlijden

 

Buitenpoorterij 1714 : De Dijn Pauwel zn Maarten en Anna De Smet dv. Gillis

Zij overleed in 1756 , hierbij verkaveling tussen haar hoirs , verkaveling in 7 staken

Zie Wedergrate nr. 229 nr. 66

 

1) de 3 kinderen van Egidius De Dijn te weten
            3a) Joanna x Cornelis Vander Sleyen
            3b) Catharina onbejaard
            3c) Pauwel onbejaard
            met Joos Cobbaert als voogd over de minderjarige wezen

2) Elisabeth x Adriaen Verdonck

3) Jan De Dijn

4) Francisca De Dijn x Hermanus Daminet

5) Anna Maria De Dijn x Jan Van Snick

6) de 6 kinderen van wijlen Joanna Maria De Dijn x Jan Bultrijs

7) de 4 kinderen van wijlen Catharina De Dijn x Adriaen Van Eesbeke

 

 

geen datum ° Joanna Maria
                                                                                                                      - Huwt Jan Bultrijs , hieruit 6 kinderen -

geen datum ° Francisca
                                                                                                                      - Huwt Hermanus Daminet
                                                           

02/10/1696 ° Egidius                       

tt.  Egidius De Smet                                                                                 - Huwt Joanna Van Snick , hij overleed in 1741 -

 

16/02/1699 ° Joannes                       

tt.   Martinus De Claire ( = De Cleer , zwager van Paulus )              - vroegtijdig overleden -

 

30/10/1702 ° Elisabeth                      

P. Joannes De Dijn                       

M. Elisabeth De Dobbeleer                                                                      - Huwt Adriaen Verdonck

 

26/03/1705 ° Catharina                     

P. Ludovicus De Dijn                 

M. Josina De Groote ipv. Catharina De Smet                                     - Huwt Adriaen Van Eesbeke -

 

14/07/1707 ° Joannes                        

P. Joannes De Smet                      

M. Joanna Lanckman                                                                            - Huwt Maria De Valckeneer -                                                            -

 

01/04/1710 ° Petrus                           

P. Petrus De Cleir                       

M. Elisabetha Pleck                                                                               - vroeg overleden -

 

29/08/1712 ° Paulus Joannes           

P. Paulus Van Erreweghe            

M. Joanna Pleck                                                                                    - vroeg overleden -

 

04/03/1715 ° Judoca                         

P. Petrus Vijverman loco Petri De Cleir          

M. Judoca De Smet                                                                                  - vroeg overleden -

 

 11/11/1717 ° Anna Maria Martina 

P. Joannes Maesfranckx               

M. Maria De Dijn                                                                                    - Huwt Jan Van Snick fs. Cornelis ex Nieuwenhove -

 

 

DE DIJN Egidius  x VAN SNICK Joanna fa. Jans

 


Wedergrate nr. 226 nr. 16 :  SvG bij overlijden van Gillis De Dijn op 12.01.1741 , man van Jenno Van Snick , 5 kinderen

1) Anna Marie 21 jaar
2) Cornelis 15 jaar
3) Joanna 12 jaar
4) Catharina 9 jaar
5) Pauwel 5 jaar

V.P. Jan De Dijn
V.M. Jan Roosen


Zij x2 met Joannes Cobbaert

 

Hij heeft een groot bedrijf in Nijken van meer dan 7 hectares

 

Huwelijk op 13/06/1717 tt. Ludovico De Dijn en Joanna Maria De Dijn

   ( met dispensatie 3de graadsverwantschap )

Zij x2 Joannes Cobbaert fs. Cornelis ex Denderleeuw , uit haar 2de huwelijk geen kinderen

Zij is de weduwe van Gillis De Dijn fs. Pauwels , zij + op 30/08/1772 , een SvG opgesteld bij haar overlijden voor de 3 kinderen uit haar 1ste huwelijk

 

Wedergrate nr. 234 nr. 2 : SvG bij overlijden , omtrent haar kinderen uit haar 1ste huwelijk met Gillis De Dijn fs. Pauwel te weten

    1) Catharina De Dijn x Peeter Sonck tot Denderleeuw

    2) Pauwel De Dijn tot Denderwindeke

    3) de kinderen van wijlen Joanna De Dijn x Cornelis Vander Cleijen tot Denderwindeke met name

              - Marie Vander Cleyen x Francis Van Neygen tot Denderwindeke

              - Adriaen Vander Cleyen oud omtrent 20 jaar

                     V.P. is Philips Vander Cleyen tot Ninove
                     V.M. is de voorste Pauwel De Dijn en in diens plaats Sr. Jan Courteaux

 22/08/1718 ° Joanna                        
P. Paulus De Dijn             

M. Joanna Pleck                                          - overleden ante 1741 -

 

07/01/1720 ° Anna Maria               

P. Joannes Roosen            

M. Anna Maria De Smet                             - zij + 27.03.1742 -     

 

06/01/1723  ° Elisabeth                   

P. Joannes Biltrijs            

M. Elisabetha Van Snick                              - overleden ante 1741 -

 

15/03/1726 ° Cornelius                   

P. Cornelius Roosen         

M. Joanna D’Hauwer                                    - hij + 03.12.1741 -

 

09/09/1728 ° Joanna                       

P. Adrianus Verdonck      

M. Joanna Maria De Dijn                            - zij x Cornelis Vander Sleyen met 2 kinderen in 1772 -

 

25/10/1731 ° Catharina                    

P. Jan De Dijn                 

M. Catharina Roosen                                  - zij x Petrus Sonck ex Denderleeuw , in leven anno 1772 -

 

18/09/1735 ° Paulus                        

P. Paulus De Dijn            

M. Elisabeth De Dijn                                   - hij x in 1769 met Petronella Roosens ex Denderwindeke -  

 

 

DE DIJN Joannes     x DE VALCKENEER Maria

Hij is fs. Pauwels , zie WP Wedergrate anno 1737

 

07/02/1736 ° Anna Maria Theresia      

P. Petrus Nechelput        

M. Anna De Smet

 

12/10/1737 ° Joanna                               

P. Paulus De Dijn           

M. Joanna Fox

 

10/05/1740 ° Josephus                           

P. Josephus Nechelput    

M Anna Maria De Dijn

 

11/05/1741 ° Paulus                                

P. Paulus De Dijn          

M. Elisabetha De Dijn                                               - hij x Maria Pieternelle Watthée , nageslacht in Nieuwenhove , hij + in 1803 in Nieuwenhove

 

 

DE DIJN Paulus x ROOSENS Petronella

 


Huwelijk op 11/05/1769 met dispensatie wegens 3de graadsbloedverwantschap

tt. zijn Joanne Roosens en Francisco Moddrij

Hij + 26/10/1816 fs. Egidius ex hac ( op zijn beurt fs. Paulus en Catharina De Smet ) en Joanna Van Snick maritus Petronella Roosens fa. Cornelis , 81 jaar


Zij overleed op 18/03/1829 oud 91 jaar dv. Cornelis en Maria Caelendries

 

 

Volkstelling van 1796 :

De Dijn Paulus x Roosens Petronella

 1. De Dijn Paulus , 64 jaar , landbouwer
 2. Roosens Petronella , 56 jaar , vrouw
 3. De Dijn Maria , 35 jaar , dochter
 4. De Dijn Joannes 32 jaar , zoon
 5. De Dijn Catharina , 25 jaar , dochter
 6. De Dijn Judocus , 14 jaar , zoon

Hij wordt leenman van het 8ste leen van Cruyckenburg na + van zijn moeder Jenneken Van Snick

 

 

circa 1769 ° Joanna Maria

                                                                                 - Zij + 26/08./1828 oud 59 jaar , ongehuwd -
 

30/06/1770 ° Petrus Josephus             
P. Cornelio Roosens          

M. Joanna Van Snick

 

28/12/1771 ° Joannes                            
P. Joannes Roosens            

M. Joanna Maria Vander Slijnen                       - Hij + 21/11/858 oud 87 jaar -
 

04/05/1773 ° Anna Catharina              
P. Petro O                          

M. Catharina De Dijn
 

01/06/1775 ° Petrus Joannes               
P. Joanne Cobbaert             

M. Catharina Roosen
 

10/11/1777 ° Maria Theresia               
P. Adrianus Vander Snijlen 

M. Maria Theresia Van Nijgen                           - Zij + 09/10/1781
 

10/02/1780 ° Judocus                           
P. Judocus Roosens ( L )     

M. Anna Catharina Van Snick ( L )                    - Hij x in 1815 met Albertina Vanden Berghe ex Meerbeke , zijn zoon Carolus keert terug naar Denderwindeke - 
 

01/07/1785 ° Carolina                            
P. Cornelius O ( L )            

M. Carolina Roosens ( L )                                     - Zij + 23.05.1790 oud 5 jaar -

 

 

DE DIJN Jan Baptiste x VAN HERREWEGHEN Petronella

Zij is ex Nieuwenhove dv. Cornelis en Elisabeth Van Eeckhoudt geboren circa 1750
 


Hij is + in jaar XIV , één jaar na het overlijden van zijn echtgenote , ex Nijnove
 

Zij is dochter van Cornelis en Elisabeth Van Eeckhout , zij + in 1805 oud 55 jaar ex Nieuwenhove maritus Jan Baptiste De Dijn

Zij  22/06/1805 uxor Jan Baptiste De Dijn , zij sticht een eeuwig jaargetijde

 

 

De Deijn Jan Baptiste x Van Herreweghen Petronella ( 4 )

 1. De Deijn Jan Baptiste , 53 jaar , landbouwer
 2. Van Herreweghen Petronella , 50 jaar , vrouw
 3. De Deijn Barbara , 7 jaar , dochter
 4. Veseleers Catharina , 25 jaar

 

DE DIJN Alphonsus bedelaar ex Ninove

 

Hij + 07.12.1805 in de omgeving van Neigem , was bedelaar , hij is zv. Peterus en Maria Theresia Heytens die beiden reeds overleden zijn , is volgens parochieregisters 25 jaar , aangifte van overlijden door Josse Verckens adjoint - maire en Jacques Van Lul veldwachter

DE DIJN Joannes Josephus ex Ninove x DE SMET Maria Anna ex Appelterre

Burgerlijk huwelijk op 20.01.1801 met getuigen Jan Colpaert 26 jaar landsman , Maria Anna Lumens ( ? , slecht leesbaar ) oud 37 jaar , Martinus Roosens herbergier 73 jaar en Maria Catharina Roosens 33 jaar


Huwelijk op 20/01/1801 van
Joannes Josephus De Dijn ex Ninove fs. Petrus Joannes De Dijn en Maria Josepha Van Droogenbroeck oud 27 jaar , hij is geboren op 06.09.1775 en is kleermaker van stiel
Maria Anna De Smet ex Appelterre hier wonend fa. Martinus De Smet en Joanna Veheijck , zij is geboren op 01.09.1775 in Appelterre en is woonachtig in Ninove
tt. Ferdinandus Langendries en Jan Baptiste Colpaert

DE DIJN Judocus x VANDEN BERGHE Albertina ex Meerbeke
 


Huwelijk in Meerbeke op 23/11/1815 van :
Judocus De Dijn ex hac fs. Paulus
Albertina Vanden Berghe ex Meerbeke

Zie de huwelijken van Meerbeke anno 1815
 


DE DIJN Cornelis ex Nieuwenhove x VANDEN BROECKE Angelina Felicitatis


Huwelijk op 19 mei 1817 van :
Cornelis De Dijn ex Nieuwenhove fs. Alphonsus en Elisabetha Petronella Maesfranckx  oud 32 jaar
Angelina Felicitas Vanden Broecke fa. Cornelis Josephus en Petronella De Bruyn ex Moerbeke oud 29 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Carolus Ludovicus De Cooman
 

07/10/1817 ° Rosalia
P. Alphonsus De Dijn
M. Petronilla De Bruijn

04/12/1819 ° Alena
P. Paulus De Dijn
M. Elisabeth Vanden Brouck

 

DE DYN Alfonsus ex Nieuwenhove x BICKé Maria Anna ex Meerbeke


Huwelijk op 06/03/1832 van :
Alfonsus De Dyn ex Nieuwenhove fs. Paulus en Petronella Watteeuw oud 41 jaar
Maria Anna Bické ex Meerbeke hier wonend fa. Petrus Joannes en Maria Theresia Kestens oud 25 jaar
tt. Franciscus Bické en Maria Christina De Dyn

 


DE DEYN Carolus ex Meerbeke x1 VANDEN BROECK Theresia ex Waarbeke


Hij ° 29 juni 1820 in Meerbeke fs. Judocus ex Denderwindeke en Albertina Vanden Berghe ex hac ( peter : Jan Baptiste Van Wijnendaele , meter : Joanna Maria De Deyn )

Zij + 17.01.1869 fa. Jacobus en Petronella Van Cauwelaert uxor Carolus De Deyn , 40 jaar , op 17/01

30/05/1853 ° Victorina               ( hier moeder als " ex hac " )
P. Jacobus Vanden Broeck
M. Albertina Vanden Berghe                                                  - zij x in 1880 met Jan Baptiste D'Hauwer ex Waarbeke -

30/10/1854 ° Victor
P. Jan Baptiste DeDyn
M. Maria Petronilla Van Cauwelaert

13/11/1855 ° Maria Clementina  
P. Petrus Vanden Broeck  
M. Petronella De Deyn                                                              - zij + 05/02/1862 oud 7 jaar -

09/04/1857 ° Ludovicus Augustus
P. Carolus Ludovicus De Deyn
M. Carolina Vanden Broeck                                                      - hij + 11/06/1857 oud 2 maand -

01/07/1858 ° Januarius
P. Carolus Ludovicus De Deyn
M. Carolina Vanden Broeck                                                      - hij + 30/01/1879 oud 20,5 jaar -

05/04/1860 ° Isidorus
P. Jan Baptiste De Bondt
M. Francisca Vanden Broeck

23/03/1862 ° Alphonsus
P. Carolus Vanden Broeck
M. Francisca Muylaert                                                             - hij x in 1890 met Maria Theresia De Leeuw ex Leerbeek -

24/07/1864 ° Albertus Franciscus Maria 
P. Augustus Thibaut
M. Catharina Mertens                                                              - hij + op 7 maart 1865 -

03/05/1866 ° Franciscus Maria Remigius
P. Franciscus Van Eesbeke
M. Victoria De Deyn                                                                - hij + 08/01/1867 oud 8 maand -

25/11/1867 ° Clementia
P. Victor De Deyn
M. Victorina De Deyn

DE DEYN Carolus x2 D'HAUWER Maria Theresia ex Gooik

Hij + 01/03/1879 ex Meerbeke viduus Theresia Vanden Broucke et maritus Theresia D'Hauwer oud 59 jaar en 9 maand

Zij + 13/03/1879 ex Gooik fa. Petrus Gislenus en Joanna Carolina Eylenbosch vidua a 1° hujus Carolus De Dyn oud 39 jaar


 02.12.1873 ° Remigius
P. Petrus Seselinus ( letterlijk genoteerd , red. ) D'Hauwer
M. Victorina De Deyn                                                        - hij x Adelina Van Schoors in Onkerzele op 21.10.1920 -

03.12.1874 ° Maria Justina
P. Jan Baptiste Dumongh nomine Victor De Deyn
M. Joanna Catharina Hylebos ( lees Eylenbosch e.a. , red. )

27.06.1877 ° Oscar
P. Alphonsus De Deyn
M. Adela Dauwer                                                               - hij + 08/08/1877 oud 2 maand -
 

DE DEYN Petrus ex Nieuwenhove x PLETINCKX Melania


Huwelijk op 30/11/1854 van :
Petrus De Deyn ex Nieuwenhove fs. Petrus en Maria Dauw oud 38 jaar
Melania Pletinckx fa. Petrus Joannes en Maria Catharina Thienpont oud 24 jaar
tt. Petrus Dauw en Angelina Pletinckx
 

18/05/1855 ° Desiderius Victorinus
P. Petrus Joannes Pletinckx
M. Maria Dauw

15/05/1858 ° Maria
P. Jan Baptiste Houdar
M. Maria De Dijn

15/09/1862 ° Delphina
P. Augustus Dauw
M. Maria Constantia Thienpont

geen datum in Nieuwenhove ° Renatus
                                                                                                  - hij x in 1896 met Adela Roosens -

DE DYN Alphonsus Maria x DE LEEUW Maria Theresia ex Leerbeek


Huwelijk op 25/09/1890 van :
Alphonsus Maria De Dyn ex hac fs. Carolus en Maria Theresia Vanden Broecke
Maria Theresia De Leeuw hier wonend fa. Petrus Josephus en Joanna Maria Barbé
tt. Hypolitus Timmermans en Hortentia De Leeuw
 


DE DYN Renatus ex Nieuwenhove x ROOSENS Adela

Huwelijk op 13.08.1896 van :
Renatus De Dyn ex Nieuwenhove fs. Petrus en Melanie Pletinckx
Adela Roosens fa. Isidorus en Appolonia Vanden Haute
tt. Renatus Roosens en Ida Bruyland

--/02/1897 ° Prudentia
                                                                                           - zij + 19.08.1901 -

DE DEYN Rentatus x VAN CRAENENBROECK Maria Theresia

10.06.1910 ° Emilius Josephus
                                                                                          - hij + P.P. -


 

 

 DOBBELAERE Arnoldus x ALLEBOS Joanna

 

Verloving op 25/07/1654 met tt. Judoco Allebos en Egidio Maes

Huwelijk op 10/09/1654 met tt. Joannes en Renerio Dobbelere gebroers

 

 

DE DOBBELEER Joannes x1  MATTHIJS Petronella

 


Verloving op 30/08/1721                            tt. Judocus Pauwels en Antonia De Quick

Huwelijk op 01/09/1721                              tt. idem et ibidem

 

Bij de breedte van 1729 woonde hij in het gehucht Dasselt en heeft een bedrijf van 192 roeden ( 2/3de van hectare )

 

Zij overleed op 12/05/1736 , een week na de geboorte van hun 6de kind


Een SvG werd opgesteld voor haar 3 kinderen , zie Wedergrate nr. 224 nr. 52

1) Christoffel 10 jaar
2) Peeter 6 jaar
3) Josine 4 jaar


V.P. Pieter De Dobbeleer
V.M. Adriaen Buyl

Wedergrate nr. 230 / 45 : SvG Pro Deo bij zijn overlijden op 17.02.1757 , nog steeds 3 kinderen uit dit huwelijk

1) Christoffel
2) Peeter
3) Joosine x Gillis François Le Poef
 

 

25/03/1724 ° Christophorus              
tt. Christophorus Van Wighelen                                    - Huwt Catharina Herremans ex Gooik -

 

04/04/1726 ° Adrianus                       
P. Adrianus Van Wieghelen          

M. Anna Vanden Bunt ( = Vanden Bempt )                  - vroegtijdig overleden -
 

23/12/1729 ° Petrus                            
P. Petrus De Cleir                         

M. Catharina De Dobbeleer                                              - zie SvG -
 

02/10/1732 ° Judoca Catharina         
P. Franciscus Matthijs                 

M. Josina Buijl                                                                   - zij x Gillis François Le Poef -
 

27/03/1735 ° Franciscus                     
P. Franciscus Matthijs                  

M. Barbara Dobbeleers                                                    - vroegtijdig overleden -
 

07/05/1736 ° Joannes                         
P. Jacobus Gennau                        

M. Joanna Van Cranenbroeck                                       - vroegtijdig overleden -

                                                  

 

DE DOBBELEER Joannes  x2 JOUS Elisabeth fa. Pieters ex Oetingen

 

 

Hij + 17.02.1757 , SvG werd opgemaakt bij zijn overlijden

uit zijn 2de huwelijk 7 kinderen in leven bij het opmaken van de SvG

B) uit zijn huwelijk met Elisabeth Jous fa. Pieters 7 kinderen bij opmaken van de SvG

                       1) Jan Baptiste 19 jaar
                       2) Francis 17 jaar
                       3) Peeter 15 jaar
                       4) Jacobus 11 jaar
                       5) Joannes 6 jaar
                       6) Adriaen 4 jaar
                       7) Judocus 2 jaar

V.P. Peeter De Dobbeleer                   
V.M. Pieter Jous


Zij + op 8 maart 1787 oud 88 jaar ex Oetingen , een staat van goed werd opgemaakt bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 239 nr. 60 voor 5 descendenten

 

1) Jan Baptiste
2) Frans
3) Jacobus overgever
4) Judocus 2de overgever
5) de 2 weeskinderen van wijlen Pieter x Françoise Neuckermans
         5a) Carel
         5b) Joannes
         als voogden alleen voor deze SvG Sr. Judocus Vander Stockt beneffens de moeder

Nota dat Frans na het opstellen van de SvG al zijn goeden soo meuble als immeuble in dit sterfhuys heeft verkocht aan de 2 overgevers

 

 

 

13/08/1737 ° Joannes Baptiste      
P. Joannes Baptiste Biltreys        

M. Joanna Maria Biltrijs                                                   - hij huwt Joanna Catharina De Ville , hij + 31/03/1815 oud 86 jaar ( sic : is in feite 78 )  -

 

11/05/1739 ° Franciscus                 

P. Franciscus Matthijs                

M. Barbara Van Wilroede                                               - zie SvG -
 

17/09/1741 ° Petrus                         
P. Petrus Vijverman                  

M. Anna Vander Bempt                                                   - overleden ante 1757 -
 

17/09/1741 ° Remigius                    
P.  - geen -                                  

M. Catharina De Bremaeker                                           - overleden ante 1757 -
 

12/12/1742 ° Petrus                         
P. Petrus Jous                              

M. Petronella Jous                                                              - hij huwt Francisca Neuckermans , 2 kinderen anno 1787 -
 

09/03/1745 ° Maria Anna               
P. Nicolaas Berckmans               

M. Barbara Dobbeleer                                                        - overleden ante 1757
 

22/04/1747 ° Jacobus                      
P. Jacobus Van Nijghen              

M. Maria Anna Pennincx                                                 - hij huwt Judoca De Brabanter ex Liedekerke vidua Jan Baptiste Herremans -
 

07/08/1749 ° Petrus Joannes         
P. Petrus Van Langenhaecke     

M. Elisabeth Biltrijs                                                           - overleden ante 1787 zonder hoirs
 

10/03/1753 ° Adrianus                   
P. Adrianus Schoonjans              

M. Judoca De Dobbeleer                                                  - overleden ante 1787 zonder hoirs
 

30/03/1755 ° Judocus                     
P. Judocus Sterck                       

M. Maria Petronilla Berlendis Cautaert                      - hij + 20/11/1815 celebs oud 58 jaar ( lees 60jaar ) -                   

 

 

DE DOBBELEER Christophorus fs. Jans x HERREMANS Catharina ex Gooik

    

 

Hij + 21/01/1793 oud 72 jaar

 

Zij + 17/11/1783 ex Gooik oud 64 jaar uxor Christoffel De Dobbeleer
 

 

anno 1750 ° Joanna                                                                 - zij huwt Matheus De Ville , zij + 11/10/1810 oud 60 jaar uxor Matheus De Ville

 

19/12/1753 ° Carolina       

P. Livinus Buijl                                  

M. Carolina Goosens                                                             - zij x Jan Baptiste Van Droogenbroeck ex Okegem , zij + 1803 oud 50 jaar -

 

19/04/1756 ° Judocus                   

P. Joannes Baptista Jous                    

M. Elisabetha Biltrijs

 

13/03/1758 ° Maria                         

P. Petrus De Dobbeleer                    

M. Maria Van Eeckhout

 

27/11/1762 ° Anna Catharina      

P. Joannes Baptiste De Dobbeleer      

M. Maria Catharina Oriens

 

 

DE DOBBELEER Joannes ex Oetingen ( in ander akte ex Kester ) ( NL )  x VAEREMANS Elisabeth ( NL )

 


Huwelijk in Vollezele op 07.02.1751 van :
Joannes Baptiste De Dobbeleer ex Kester
Elisabeth Vaeremans ex Denderwindeke
tt. Arnoldus De Vos en Philippus Vander Leen

 

Hij + 07/01/1781 oud 52 jaar maritus Elisabeth Vaeremans colonus

Zij is dv. Joos Vaeremans en Barbara De Decker , zie de SvG bij de dood van zijn ouders

 

Zij overleed op 11.12.1799 oud 70 jaar in Steenhout in het zuiden , aangifte van overlijden door haar 2 zonen Adriaen ( 30 jaar ) en Antoon De Dobbeleer ( 40 jaar )
 

 

24/06/1754 ° Catharina               
P. Joannes Bte Hemerijck           

M. Catharina Vaermans

 

18/01/1760 ° Maria                     

P. Gerardus D’hont                      

M. Maria Paternot

 

21/11/1762 ° Petronilla               

P. Petrus Vaermans                      

M. Petronella D’auwe                                           - zij x Jacobus Vande Vil ex Oetingen , zij + in 1818

 

20/04/1766 ° Judocus                 

P. Joannes Lambrechts                 

M. Maria Magdalena Fontaine                            - x1 Judoca Van Hassel ex Kester  , x2 Maria Joanna Lambrecht ex Appelterre , x3 Joanna Bert ex Gooik -

 

19/04/1770 ° Jacobus                 

P. Jacobo Contijns                         

M. Elisabeth Van Audelinx                                -  hij + 30/04/1780 , 10 jaar

 

DE DOBBELEER Judocus

Hij + 20.11.1815 fs. Joannes en Elisabeth Mertens , celebs , 58 jaar , op 20/11/1815 , overleden in het huis van Adriaen Joseph Van Belle oud 67 jaar

 

DE DOBBELEER Joannes Baptiste x DE VILLE Joanna Catharina ex Lettelingen

 

 

Huwelijk op 27/09/1774 met tt. Francisco De Dobbeleer en Joannes Baptiste De Ville

Hij + 31/03/1815 zv. Jan Baptiste en Elisabeth Jous maritus Joanna Catharina De Ville oud 86 jaar , overleden in zijn huis te Steenhout , aangifte door zijn schoonzoon Rochus Bruylant en door Philippe Prieus dienstbode oud 25 jaar

 

Zij + 17/03/1823 ex Lettelingen fa. Joannes en Petronilla Vander Meiren vidua Jan Baptiste De Dobbeleer , 84 jaar , overleden in haar huis te Steenhout , aangifte van haar overlijden door Rochus Bruylant oud 43 jaar haar schoonzoon en Petrus Joannes Vande Vil 30 jaar en gebuur van de overledene
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Steenhout

De Dobbeleer Jan Baptiste x De Ville Joanna  ( 6 )

 1. De Dobbeleer Jan Baptiste , 62 jaar , landbouwer
 2. De Ville Joanna , 57 jaar , vrouw
 3. De Dobbeleer Joannes , 17 jaar , zoon
 4. De Dobbeleer Catharina , 15 jaar , dochter
 5. De Dobbeleer Joanna , 12 jaar , dochter
 6. De Dobbeleer Maria Anna , 7 jaar , dochter

24/01/1778 ° Joannes Franciscus        

P. Joannes De Ville              

M. Elisabetha Jous                                               - hij x in 1811 met Maria Anna De Dobbeleer ex Oetingen , korte akte , zie verder -

 

23/09/1780 ° Catharina                          

P. Judocus Pauwels ( Dw L ) 

M. Catharina Vaeremans  ( NL )                        - zij + 27.05.1796 oud 15 jaar celebs -

 

11/01/1784 ° Joanna Petronella             

P. Petrus De Hauwer ( L )     

M. Joanna Schoonjans ( NL )                              - zij x in 1813 met Rochus Bruylant , zij + 27/02/1830 -

22/09/1788 ° Maria Anna
P. Nicolaas De Bont   ( NL )
M. Adriana Roosens ( NL )
 

circa 1792 ° Maria Anna                                                                                                     

                                                                                 - zij x Antonius De Ville , zij + 27/03/1821 oud 29 jaar -
 

 

 

DE DOBBELEER Joannes Baptiste ex Sint Maartens Lennik x D’HERDE Francisca ex Voorde

 


Hij is ex St. Martens Lennik zv. Petrus en Elisabeth De Gref  
                                                    

Zij is ex Voorde

 

Huwelijk op 28/05/1776 met tt. Daniele D’Herde en Antonio Buydens

 

Hij + op 01/11/1804 fs. Petrus en Elisabeth De Gref maritus Livina Francisca D'Herde ex Voorde , aangifte van overlijden door zijn zoon Livinus en door David Van Cauwelaert
 

 

Volkstelling van mei 1796 : De Dobbeleer Joannes x D'Herde Livina in het gehucht Rendestede

 1. De Dobbeleer Joannes , 46 jaar , kleermaker
 2. D'Herde Livina , 50 jaar , vrouw
 3. De Dobbeleer Maria , 18 jaar , dochter
 4. De Dobbeleer Livinus , 14 jaar , zoon
 5. De Dobbeleer Guillielmus , 12 jaar , zoon
 6. De Dobbeleer Catharina , 9 jaar , dochter

 

15/02/1778 ° Maria Joanna         

P. Joannes Buijs                         

M. Joanna Mailjaert                                                     - zij x in 1807 met Petrus Josephus Faut ex Zandbergen -

 

26/11/1780 ° Livinus                     

P. Livinus D’Herde ( Voorde L ) 

M. Anna Maria Bovaert ( NL )                                   - hij x1 Livina Heysselinckx , hij x2 Theresia De Rijcke ex Nieuwenhove -

 

---/06/1783 ° Guillemus                 

P. Guillelmus De Bast ( NL )      

M. Catharina D’Herde ( NL )

22.07.1786 ° Maria Catharina
P. Petrus Antonius De Brakeleer ( L )
M. Maria Catharina De Dobbeleer ( NL )              - zij + 07/01/1805 oud 19 jaar celebs , aangifte door Livinus De Dobbeleer haar broer en Adriaen Van Vreckem haar neef -

 

15/09/1788 ° infans
                                                                                       - thuis gedoopt en direct overleden -

 

 

DE DOBBELEER Petrus x NEUCKERMANS Francisca fa. Pieters

 


Hij + 16/04/1781 oud 36 jaar

Wedergrate nr. 239 nr. 78 : SvG bij overlijden van Peeter De Dobbeleer fs. Joannes man van Françoise Neuckermans fa. Peeter , 3 kinderen op 16.04.1781

1) Pieter Joannes 10 jaar
2) Carolus 7 jaar
3) Joanna overleden na de dood van haar vader op 09.11.1781


Zij was weduwe Joannes Schoonjans bij haar huwelijk met Pieter

Zij + op 19/12/1804 filia Petrus en Maria Schoonjans vidua Petrus De Dobbeleer oud 70 jaar , aangifte van haar overlijden door haar schoonzoon Philippus Vanden Berghe en door Pieter Van Vreckem vriend van de overledene

 

 

01/07/1777 ° Petrus Joannes          

P. Joannes Bte De Dobbeleer  

M. Petronilla De Spint

 

22/10/1778 ° Joanna Petronella      

P. Petrus Van Neijgen           

M. Joanna Leijsens                                                                            Zij + 09/11/1781

 

06/09/1780 ° Carolus                        

P. Christophorus Dobbeleer ( Dw NL )

M. Maria Catharina Vander Helst ( Dw NL )
 

 

DE DOBBELEER Jacobus ( NL )   x DE BRABANTER  Judoca ( NL )

 


Hij is ex DW. en fs. Joannes ex Oetingen  en Elisabeth Jous ook ex Oetingen


Hij + 08/04/1803 fs. Joannes en Elisabeth Jous viduus Judoca De Brabanter , aangifte van zijn overlijden door Pierre Jean Herremans en Martinus Roosens
 

Zij is ex Liedekerke vidua Jan Baptiste Hermans en fa. Jacobi en Joanna Rons beiden ex Liedekerke , zij + op 13.01.1801 vidua Jan Baptiste Herremans en uxor Jacobus De Dobbeleer ,  55 jaar , aangifte van burgerlijk overlijden door haar man Jacobus De Dobbeleer en door Michiel Sterck gebuur

 

Huwelijk op 22/04/1788 met tt. Francisco De Cooman en Maria Judoca Houdaert ( L *)


Bij haar overlijden woonde ze in de wijk " Asselt " , lees Dasselt

 

 

( * ze tekent als Hoedaer )


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Dobbeleer Jacobus x De Brabander Josina ( 6 personen in dit gezin )

 1. De Dobbeleer Jacobus , 51 jaar , landbouwer
 2. De Brabander Josina , 43 jaar , vrouw
 3. De Dobbeleer Judocus , 45 jaar , hij is de ongehuwde broer van Jacobus
 4. Herremans Andries , 23 jaar , stiefzoon
 5. Herremans Joanna , 17 jaar , stiefdochter
 6. Herremans Joannes , 14 jaar , stiefzoon

DE DOBBELEER Judocus x1 VAN HASSEL Judoca ex Kester


Hij ° 1766 zv. Joannes en Elisabeth Vaeremans

Zij + op 28 maart 1802 fa. Joannes ex Kester en Catharina Jacob ex Oetingen oud 42 jaar

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Dobbeleer Judocus x Van Assel Judoca ( 5 )

 1. De Dobbeleer Judovcus , 30 jaar , landbouwer
 2. Van Assel Judoca , 45 jaar , dochter
 3. De Dobbeleer Cecilia , 7 jaar , dochter
 4. De Dobbeleer Maria Theresia , 5 jaar , dochter
 5. De Dobbeleer Petronella , 2 jaar , dochter

21.11.1787° Cecilia
P. Antonius Dobbeleer ( NL )
M. Judoca Jacobs ( NL )                                               - zij x Jan Baptiste Jous in 1816 -

circa 1790  ° Theresia                                    
                                                                                          - zij + op 22/05/1802 oud 12 jaar -

02.11.1793 ° Petronilla                                                 
P. Adrianus Dobbeleer
M. Maria Van Eeckhaut                                              - zij x Franciscus De Ville -

19.10.1798 ° Petrus , burgerlijke aangifte
tt. Peeter D'Hauwer
tt. Anna Maria D'Hauwer                                            - hij x Monica Symartier ex Aspelare , hij + in 1854 oud 56 jaar -
 

DE DOBBELEER Petrus ex Gooik 1x VAN VAERENBERCH Isabella ex Meerbeke

Volkstelling van 1796 : De Dobbeleer Petrus weduwnaar

 1. De Dobbeleer Petrus , 28 jaar , weduwnaar , kouswever
 2. De Dobbeleer Joanna , 2 jaar , dochter
 3. De Smet Marie , 23 jaar , mijssen

Zij + 01.04.1796 oud 24 jaar uxor Isabella Van Vaerenberch
 

13.04.1794 ° Anna Maria
P. Adrianus Courteaux loco Franciscus Van Volsem
M. Anna Maria Vanden Enden

23.03.1796 ° Petrus Joannes
P. Michael Van Vaerenberch
M. Anna Maria De Leenner                                                                               - reeds overleden in mei 1796 , niet meer vermeld in de volkstelling -
 

DE DOBBELEER Petrus ex Gooik 2x VANDER KELEN Maria Livina hujus


Hij is ° circa 1766 in Gooik fs. Joannes en Theresia Vetsuypens weduwnaar van Isabelle Van Vaerenberg

Zij is ° 1770 in Denderwindeke dv. Jacobus ex Denderwindeke en van Maria Joanna Prieels ex Pollare

Huwelijk op 05.07.1796 van Petrus De Dobbeleer viduus Isabella Van Vaerenberch en Maria Livina Vander Kelen fa. Jacobus en Maria Joanna Prieels oud 26 jaar met tt. Egidius Vander Kelen en Petrus Joannes Verckens

Hij + 11/06/1844 oud 78 jaar ex Gooik fs. Joannes en Theresia Vetsuypens viduus 1° Isabella Van Vaerenberg , 2° Maria Livina Vander Kelen

Zij + 14/03/1823 fa. Jacobus en Maria Prieels uxor Petrus De Dobbeleer , 73 jaar
 


08.07.1797 ° Jan Baptiste , burgerlijk genoteerd
                                                                                                                                    - hij x in 1828 met Petronella Vanden Eeckhout ex St. Kwintens Lennik -

28.04.1799 ° Isabella , burgerlijke stand
tt. Pieternelle Houdaer 25 jaar
tt. Isabella Vander Kelen 30 jaar                                                                                - zij + 30/03/1888 oud 88 jaar en 11 maand -

28/01/1801 ° Petrus   
P. Petrus De Dobbeleer patruus pueri 52 jaar
M. Maria Theresia Vander Kelen hujus 23 jaar ( doop bij pastoor )                         - hij x in 1839 met Maria Francisca Montens -

06/04/1803 ° Josephus
P. Joannes Vander Kelen
M. Anna Catharina De Leener                                                                                    - hij + 22/02/1808 oud 5 jaar , aangifte door de vader en door Jacques Van Stalle gebuur -

13/03/1806 ° Augustinus  
P. Josephus Vander Kelen
M. Judoca De Smet                                                                                                    - hij + 29/03/1808 oud 2 jaar -
 

DE DOBBELEER Judocus x2 LAMBRECHT Maria Anna ex Appelterre


Huwelijk op 20/06/1802 van
Judocus De Dobbeleer ex hac fs. Joannes en Elisabeth Vaeremans viduus Josina Van Hassel ex Kester oud 36 jaar
Maria Anna Lambrecht fa. Carolus en Cornelis Vande Perre oud 24 jaar
tt. Franciscus De Cooman koster en Jan Baptite Vander Eijcken

Zij + 10.09.1802 ex Appelterre oud 25 jaar vrouw van Joos De Dobbeleer , aangifte door de echtgenoot en door Jacques Van Lul gebuur , geen vermelding in parochieregistersDE DOBBELEER Judocus x3 BERT Joanna ex Gooik


Burgerlijk huwelijk op 09.09.1803

Huwelijk op 30/08/1803 van :
Judocus De Dobbeleer fs. Joannes en Elisabeth Vaeremans viduus Judoca Van Hassel ex Kester en van Maria Anna Lambrecht ex Appelterre oud 37 jaar , ° 25.04.1766
Joanna Bert ex Gooik fa. Joannes en Maria Judoca Van Eeckhaut oud 30 jaar , zij ° 01.09.1773
tt. zijn Franciscus De Cooman en Jan Baptiste Vander Eijcken

De Dobbeleer Judocus fs. Joannes en Joanna Vaeremans viduus Joanna Bert  63 jaar , op 09/03/1828

Joanna Bert fa. Joannes en Regina Eeckhout uxor Judocus De Dobbeleer , 55 jaar , op 12/09/1827

05/05/1804 ° Maria Livina
P. Livinus De Cock
M. Catharina Bert                                                     - zij x in 1828 met Petrus Arijs ex Pepingen -

09/03/1807 ° Anna Maria Theresia       
P. Carolus De Coster landbouwer in Kester 34 jaar
M. Anna Maria Claes                                              - zij + 27/11/1823 oud 16 jaar , overleden in haar ouders huis te Dasselt -

10/08/1809 ° Maria Francisca
P. Petrus Franciscus Wallaert
M. Caecilia De DobbeleerDE DOBBELEER Carolus ex Herne x HOEDAERT Petronella vroedvrouw ex Denderwindeke      ( OUDAERT , HODAERT , HOEDAERT e.a. )

Hij is kuiper van stiel , wonend op het Monnikenhof , zie kadaster nr. 252 **

** Later woont daar ook Philippe De Winne schoenmaker van stiel , hijzelf werd opgevolgd door zijn schoonzoon Carolus Herremans , ook schoenmaker

Hij ° 10.11.1782 in Herne zv. wijlen Jacobus overleden in Edingen op 18.02.1787 en van wijlen Joanna Maria De Roeck overleden in Herne op 17.05.1785


Huwelijk op 13/02/1811 met dispensatie wegens 2de graadsverwantschap van :
Carolus De Dobbeleer ex Herne fs. Jacobus ex Oetingen en Joanna De Roeck oud 28 jaar
Petronilla Oudaert fa. Jan Baptiste ex Vollezele en Judoca De Rouck " obstetricis nostra " ex Nieuwenhove
tt. Egidius De Smet en Franciscus De Cooman

Zij + 18/08/1845 oud 69 jaar uxor Carolus De Dobbeleer fa. Joannes en Judoca De Roeck

circa 1809 ° Jan Baptiste
                                                                                                     - hij + 09/02/1819 oud 10 jaar -

24/11/1811 ° Petrus
P. Joannes Mertens
M. Judoca De Dobbeleer                                                         - hij + op 28/01/1812 oud 2 maand -

05/11/1812 ° Maria Judoca
P. Joannes Mertens
M. Judoca De Dobbeleer                                                         - zij x Carolus Herremans ex Meerbeke in 1837 , zij + in 1847 -

31/07/1815 ° Benedictus
P. Benedictus De Rouck
M. Angelina De Rouck                                                             - hij + 06/04/1816 oud 8 maand -

04/07/1817 ° Josephus Cornelius
P. Cornelius Oudaert
M. Amalia Oudaert                                                                    - hij + 01/02/1841 oud 23 jaar -

24/06/1823 ° Jan Baptiste       
Joannes Mertens         
M. Maria Judoca De Dobbeleer                                               - hij + 26/06/1823 oud 2 dagen , overleden in het ouderlijk huis op de Plaats -
 

DE DOBBELEER Joannes Franciscus ex hac x DE DOBBELEER Maria Anna ex Oetingen


Geen burgerlijk huwelijk in Denderwindeke

Huwelijk op 13/02/1811 in Oetingen van :
Joannes Franciscus De Dobbeleer fs. Jan Baptiste ex hac
Maria Anna De Dobbeleer ex Oetingen ,
geen verdere gegevens , ingeschreven op het eind van de huwelijken van het jaar 1811

 
Burgerlijk huwelijk in Oetingen op 06.02.1811 van :

Jan Baptiste De Dobbeleer oud 33 jaar geboren in Denderwindeke op 24.01.1778 ( gedoopt als Joannes Franciscus , redactie ) zv. Jan Baptiste ex DW en Joanna Catharina De Ville geboren in Petit-Enghien

Maria Anna De Dobbeleer oud 31 jaar dv. Jan Baptiste oud 60 jaar landbouwer in Oetingen en Catharina Pletinckx oud 70 jaar geboren in Herne

DE DOBBELEER Guillielmus x LIPPENS Maria Theresia ex Waarbeke

Hij is landbouwer wonend op het Walborreveld , eigenaar van 30.80 ares , zie kadaster Denderwindeke 255. Willem De Dobbeleer

Het huis ging naar 2050. Pieter , Jozef en Barbara De Dobbeleer , de grond naar 2042. de kinderen Willem De Dobbeleer


Huwelijk op 27/11/1812 van :
Guilielmus De Dobbeleer fs. Joannes ex St. Martens Lennik en Livina Derde ex Voorde oud 29 jaar
Maria Theresia Lippens ex Waarbeke fa. Jan Baptiste ex Waarbeke en Catharina De Lain ex Marcke oud 25 jaar
tt. Livinus De Dobbeleer en Franciscus De Cooman

Hij + 13/06/1863 fs. Joannes en Livina D'Herde viduus Livina Lippens , 80 jaar

Zij + 18 mei 1850 ex Waarbeke dv. Jan Baptiste en Joanna Catharina De Lain uxor Willem De Dobbeleer oud 63 jaar

04/04/1814 ° Barbara
P. Livinus De Dobbeleer
M. Joanna Catharina De Leeuw                                    - zij + 07/02/1888 oud 73 jaar en 10 maand -

24/02/1817 ° Petronella
P. Cornelius De Lé
M. Petronella D'Herde

13/11/1820 ° Judoca
P. Casimirus Schoonjans
M. Judoca Du Lin                                                            - zij x Joannes Franciscus Schoreels ex Neigem in 1844 , zij + in 1901 -

27/12/1824 ° Petrus
P. Petrus Derde  
M. Judoca Vander Kelen                                                - hij + 08.05.1897 oud 72,5 jaar celebs -

04/08/1828 ° Josephus
P. Joannes Vander Keelen
M. Maria Constantia De Koning                                 - hij x Cecilia De Brabander in 1860 -
 

DE DOBBELEER Livinus x1 HEIJSSELINCKX Maria Catharina ex DW.


Geen kerkelijk huwelijk in Denderwindeke geregistreerd

Zij + 19/03/1824 als Joanna Catharina fa. Judocus en Maria Van Eesbeek uxor Livinus De Dobbeleer , 43 jaar
 


08/05/1815 ° Petrus Joannes
P. Erasmus Heysselinckx
M. Maria Theresia Heyseselinckx

21/08/1816 ° Anasthasius
P. Guillielmus De Dobbeleer
M. Maria Francisca Van Eesbeek

22/09/1819 ° Maria Theresia              - Gemini -
P. Cornelius Sermant ex Meerbeke
M. Maria Theresia Lippens

22/09/1819 ° Francisca
P. en M. zie supra                                 - Gemini -

27/10/1821 ° Regina
P. Egidius Cools
M. Joanna Lefebvre                                                       - zij + 08.11.1869 oud 48 jaar en 14 dagen -

 

DE DOBBELEER Livinus x2 VANDE RIJCKE Maria Theresia ex Nieuwenhove    ( DE RIJCK )


Huwelijk op 21/04/1826 van :
Livinus De Dobbeleer fs. Joannes en Livina Francisca D'Herde viduus Catharina Heysselinckx oud 44 jaar
Maria Theresia De Rijcke ex Nieuwenhove fa. Jan Baptiste en Maria Josepha De Smet oud 23 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh
( naam als DE RIJCK , nadien in de rand van deze akte als VANDE RIJCKE geschreven )
 


24/07/1826 ° Carolus
P. Bernardus Kestemont
M. Sophia Vande Rijcke
 

DE DOBBELEER Franciscus ex Oetingen x DU PONG Theresia


Huwelijk op 27/11/1822 van :
Franciscus De Dobbeleer ex Oetingen fs. Jan Baptiste en Catharina De Ryck ex Nieuwenhove oud 25 jaar
Theresia Du Pong ex hac et in hac habitans filia naturalis van Petronilla Du Pong oud 24 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh
 
DE DOBBELEER Jan Baptiste x VAN EECKHOUT Petronella ex St. Kwintens LennikHuwelijk op 18/05/1826 van :
Jan Baptiste De Dobbeleer ex hac fs. Petrus en Livina Vander Kelen oud 28 jaar
Petronella Vanden Eeckhout ex St. Kwintens Lennik hier wonend fa. Petrus Josephus en Maria Josepha Neirinckx
tt. Petrus en Isabella De Dobbeleer

Hij + 05/10/1856 fs. Petrus en Maria Livina Vander Kelen viduus Petronilla Van Eeckhaut , 59 jaar

Zij  + 10/07/1841 ex St. Kwintens Lennik fa. Josephus en Maria Josepha Neirinckx uxor Jan Baptiste De Dobbeleer , 44 jaar
 


28/09/1826 ° Petrus
P. Petrus De Dobbeleer
M. Maria Philippina Van Eeckhout

16/07/1831 ° Livinus
P. Petrus De Dobbelaer
M. Elisabeth Van Eeckhoud                                     - hij + 10/09/1833 oud 2 jaar -

21/11/1834 ° Melania        
P. Jan Baptiste Vander Kelen   
M. Maria Livina Vander Kelen                                - zij + 05/03/1853 oud 19 jaar -
 

DE DOBBELEER Maria Livina moeder van

15/08/1830 ° Joanna Catharina    
P. Jan Baptiste Jous   
M. Petronella De Dobbeleer

11/06/1840 ° Francisca                 
P. Joannes De Dobbeleer          
M. Monica Van Semmertier                                       - zij + 13/07/1848 oud 8 jaar -
 

DE DOBBELEER Petrus x VAN SEMMERTIER Monica ex Aspelare  ( VAN SINTMARTIR , SENTMARLIER  , VAN SYMORTIER )


Hij + 30/03/1854 fs. Judocus en Judoca Van Hassel maritus Monica Symartier , 56 jaar

Zij + 27.12.1882 ex Aspelare vidua Petrus De Dobbeleer , 79 jaar en 7 maand

07/11/1830 ° Dymphna   
P. Petrus Andreas Van Semmertier   
M. Gudula Van Semmerlier                                                                                     - zij x in 1854 met Petrus Joannes Van Snick ex Tollembeek -

25/10/1833 ° Aloysius                    
P. Vitis Modestus Van Sintmartir            
M. Anna Maria Van Sintmartir                                                                             - hij + 21/04/1837 oud 3 jaar -

26/03/1837 ° Anna Christina                               GEMINI
P. Petrus Josephus Van Semmertier      
M. Anna Christina Vleminckx                                                                               - zij x in 1859 met Joannes Steenhaut -

26/03/1837 ° Lütgerus                                           GEMINI
P. Petrus De Dobbeleer      
M. Monica Van Semmertier ex Aspelare                                                              - hij + 7 april 1837 oud 12 dagen , overleden als Egidius -

30/08/1840 ° Natalia          
P. Adrianus Vander Biest        
M. Carolina Paridaens   ( moeder als Van Samertier ex Aspelare )                - zij + 26/03/1841 oud 7 maand -

18/01/1843 ° Aloysius 
P. Adrianus Vander Biest   
M. Maria Theresia Van Nieuwenhuyse                                                               - hij + 23/04/1844 oud 1,5 jaar

13/10/1845 ° Delphyna            
P. Bruno Van Simmertien      
M. Dymphna De Dobbeleer                                                                                     - zij + 09/09/1846 oud 1 jaar -

 

DE DOBBELEER Isabella moeder van

11/06/1837 ° Catharina    
P. Jan Baptiste De Dobbeleer          
M. Amelia Paternoster

DE DOBBELEER Petrus x MONTENS Francisca


Huwelijk op 16/10/1839 van :
Petrus De Dobbeleer ex hac fs. Petrus en Livina Vander Kelen , 39 jaar
Maria Francisca Montens ex hac fa. Dominicus en Maria Anna Maesfrancx , 40 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Isabella De Dobbeleer

Hij + 12/04/1848 fs. Petrus en Livina Vander Kelen maritus Maria Francisca Montens , 47 jaar

Zij + op 04/03/1865 fa. Dominicus en Maria Anna Masfrans ( de schrijfwijze van E.H. De Neve ! ) vidua Petrus De Dobbeleer , 65 jaar

03/02/1840 ° Petrus               
P. Petrus De Dobbeleer    
M. Isabella De Dobbeleer loco Maria Anna Maesfranckx

22/04/1842 ° Valentinus       
P. Jan Baptiste De Dobbeleer          
M. Maria Theresia Roosens                                                       - hij + 06/11/1880 oud 37 jaar en 7 maand -

               ( Valentinus zal het huis en de tuin op het Meijersveld erven van zijn grootvader via zijn vader , zie kadaster Denderwindeke n° 254 )
               ( Na zijn overlijden gaat alles naar zijn broer Petrus )

 

DE DOBBELEER Petrus Josephus ex Ninove x DE SMET Lucia Sophia


Huwelijk op 24/08/1854 van :
Petrus Josephus De Dobbeleer ex Ninove fs. Petrus en Maria Haelterman oud 30 jaar
Lucia Sophia De Smet fa. Petrus Joannes en Maria Catharina Fontaine oud 28 jaar
tt. Ludovicus De Smet en Maria Catharina De Smet
 


DE DOBBELEER Barbara moeder van


02/01/1854 ° Stephania
P. Guillielmus De Dobbeleer
M. Petronilla De Dobbeleer

DE DOBBELEER Petrus  ex Denderwindeke x DE MAN Barbara ex Nieuwenhove
 

12/03/1858 ° filius proles anonyma
                                                                                            - bij geboorte overleden -

12/04/1859 ° Maria Ida
P. Carolus Josephus Vander Haegen
M. Maria Theresia De Man

18/07/1862 ° Joanna Catharina
P. Jan Baptiste De Man
M. Joanna Catharina De Dobbeleer

09/12/1866 ° Maria Pelagia
P. Augustinus De Dobbeleer
M. Pelagia De Man

14.02.1870 ° Maria Stephania ( s.c. )
P. niet leesbaar op kopij
M. niet leesbaar op kopij

DE DOBBELEER Josephus x DE BRABANDER Cecilia


Huwelijk op 07/06/1860 van :
Josephus De Dobbeleer fs. Guilielmus en Maria Theresia Lippens oud 32 jaar
Cecilia De Brabander fa. Petrus en Maria Joanna Vander Heyden oud 29 jaar
tt. Joannes De Brabander en Petronilla De Dobbeleer

Zij + 11.04.1889 fa. Petrus en Maira Vander Heyden uxor Josephus De Dobbeleer , 57 jaar

05/02/1861 ° Maria Theresia
P. Joannes De Brabander
M. Barbara De Dobbeleer

05/03/1862 ° Maria Joanna
P. Petrus De Dobbeleer
M. Maria Joanna De Brabander

29/04/1863 ° Maximilianus
P. Maximiliaan De Brabander
M. Petronilla De Dobbeleer

05/03/1865 ° Victorina
P. Petrus De Dobbeleer
M. Delphina Lambrecht                                                                        - x Jan Baptiste Bulterijs -

04/12/1866 ° Petrus Desiderius
P. Petrus De Dobbeleer
M. Stephania De Dobbeleer

15.05.1869° Maria Augustina Leontina
P. Petrus De Dobbeleer
M. Francisca De Koning                                                                    - zij x in 1890 met Petrus Desiderius Clavie -

26.08.1872 ° Petrus Cyrillus
P. Petrus De Dobbeleer
M. Maria Joanna De Dobbeleer

28.09.1874 ° Maria Juliana
P. Petrus De Dobbeleer
M. Maria Theresia De Dobbeleer
 

DE DOBBELEER Petrus x DE GRAEVE Stephanie


Huwelijk op 11/01/1866 van Petrus De Dobbeleer en Stephania De Graeve met tt. Valentinus De Dobbeleer en Maria Jaspers

Zij + 19.07.1884 fa. Jan Baptiste en Francisca Malfroid uxor Petrus De Dobbeleer oud 47 jaar 2 maand en 14 dagen

03/11/1866 ° Victor
P. Valentinus De Dobbeleer
M. Maria Francisca Malfroit                                 - hij + 25.03.1867 oud 4 maand -

04/08/1868 ° Remigius
P. Valentinus De Dobbeleer
M. Sophia De Graeve

--/01/1870 ° N.  - filius -
P. Jan Baptiste De Graeve
M. Ludovica Cardoen

30.09.1871 ° Petrus Josephus  GEMINI
P. Petrus Josephus De ? ( De Grave ? )
M. Catharina De Dobbeleer                                 - hij + 13/02/1874 oud 3 jaar -

30.09.1871 ° Leo                          GEMINI
P. Egidius Gespaert ( ? )
M. Eugenia De Grave                                            - hij + 15/02/1874 oud 3 jaar -

14.11.1873 ° Basilius ( s.c. gedoopt door Dr. Victor Deurbroeck )
P. Petrus Montens
M. Maria Jaspars                                                   - hij x Justine Lemaire , hij + in 1933 -

25.05.1876 ° Edmundus  ( s.c; gedoopt door Dr. med. Deurbroeck )
P. Theophilus Montens
M. Joanna Catharina De Dobbeleer

11.01.1879 ° Maria Joanna
P. Franciscus De Grave
M. Joanna Catharina De Grave
 

DE DOBBELEER Augustinus x VAN HOLDER Maria Theresia ex Lieferinge


Zij + 20/06/1876 fa. Dominicus en Catharina Abeels uxor Augustinus De Dobbeleer oud 27 jaar
 

07.04.1874 ° Petrus
P. Petrus De Dobbeleer
M. niet leesbaar op kopij

03.06.1876 ° Leopoldus
P. Dominicus Van Holder
M. Barbara De Man Hij + 17/02/1878 fs. Ludovicus en Francisca Muylaert ex Zandbergen maritus Maria Ruelens oud 36 jaar , burgimagister
 

DE DOBBELEER Carolus Ludovicus x PATERNOSTER Melania

Huwelijk op 14/01/1886 van :
Carolus Ludovicus De Dobbeleer ex Oetingen fs. Petrus Carolus en Joanna Catharina Van Herreweghen
Melania Paternoster fa. Petrus Joannes en Maria Anna De Bont
tt. Desiderius Paternoster en Maria De Dobbeleer

DE DOBBELEER Desiderius x BUYL Maria Theresia Joanna ex Meerbeke

Zij ° 27.02.1863 in Meerbeke fa. Victor en Maria Van Cotthem , zij + in 1940


 

DE DONCKER Jooris   X DE MIDDELEER Martijne

anno 1608 : hij erkent een rente aan Jan Vanden Haute van 3 guldens sjaars en bezet op een veld in Denderwindeke te Roost en een veld op het Meuleveld in Pollare

 

08/06/1608  ° Guillielmus        

P Guillielmo Ondermercx    

M. Adriana Nerincx                                             - hij x Judoca Rampelberch -

 


Hij + 03.03.1642

 

WP Wedergrate , contracten anno 1642


19/04/1642 is er onterfenis ten profyte van Nicolaes De Ro door de erfgenaemen van wylen Jooris De Doncker en Martijne sMiddelere van een meers in Denderwindeke , de kinderen en erfgenamen zijn :
 

1°) Guilliam De Doncker x Josyne Rampelberch

2°) Anna x Adriaen Cautaert

3°) Cathelijne x Jan Walraevens

4°) wijlen Berlindis x  Christiaen Taffin en de wezen

 

Ook cfr. folio  2568 anno 1643

 

5°) Maeyken ( + ) - Franchoys Roelofs

 

 

 

 DE DONCKER  , geen ouders vermeld in deze akte

 

13/11/1608 ° Joannes               

P. Egidius De Slockere       

M. Barbara Cardoens

 

DE DONCKER Adrianus x STALPAERT Anthonia

 

Verloving op 09/05/1625 in Onkerzele

 

 

DE DONCKER Guillielmus x RAMPELBERCH Josine
 


Hij is fs. Jooris en Martijne De Middeleer

 

Verloving op 03/04/1633 en huwelijk op 20/04/1633 . Geen tt. vermeld

anno 1635 : kopen van Joos Van Snick fs. Joos een half dagwand land in DW te Nijken op den Hoendekensberg
anno 1640 : hij verkoopt aan Jooris De Groote fs. Cornelis een partij land schoofland op het Apelterenvelt
anno 1654 : kopen van Joos Vander Eeckt x Joanna Verckens een half dagwand schoofland op het Nijkenveld
anno 1654 : kopen van Jan Walraevens x Cathelijne De Doncker verschillende partijen waarbij 1/4de van de ouderlijke behuisde stede
anno 1655 : kopen van Nicolaes De Smet x Elisabeth Van Wilderode een partij schoofland op het Nijkenveld

 

 

05/09/1633 ° Georgius
P. Georgius De Doncker
M. Anna Sterck

 

02.09.1634 ° Joannes
P. Joannes Walravens
M. Berlindis De Doncker
 

25/04/1637 ° Georgius        
P Georgius De Doncker          

M. Berlindis Sterck
 

13/05/1639 ° Anna              
P. Franciscus Roelofs             

M Maria Vande - - -
 

17/11/1643 ° Cornelius       
P. Cornelius De Blasere         

M. Maria Hevens
 

08/07/1646 ° Joanna

P. Paulus Bruylant                 

M. Joanna Coomans                                     zij x Joos De Clippel , zie de schepenbrieven van Pollare anno 1676
 

 

DE DONCKER Cornelis x VANDEN BOSSCHE Cornelia

 

Verloving op 15/01/1654 en huwelijk op 27/04/1654

 

DE DONCKER Martinus x BELLEMANS Anna

 

Huwelijk op 01/12/1654 in Pepingen

 

DE DONCKER Joannes vader van onwettig kind bij Anna DE BEMPT

 

29/09/1656 ° Maria    
P. Arnoldus O                   

M. niet vermeld        

                       
- zij huwt Jan Jous , zie de stamboom van de familie Jous -
 

 

DE DONCKER Adriaan x DE RO Maria

 


Verloving op 12/04/1677 met tt. Joannes De Maeseneer en Cornelis De Maeseneer

Huwelijk op 12/05/1677 met tt. Joannes De Maeseneer en Petro De Coster

 

Voor hun nageslacht zie de PR Pollare

 

 

Maria De Ro hertrouwt met Petrus Vanden Bempt en ze verhuizen vanuit Pollare naar Denderwindeke

 

 

DE DONCKER Joannes 1x DE QUICK Maria

 


Zij is dv. Gillis en Catharina Vanden Bossche

Zij is kleindochter van Gillis Vanden Bossche en Clara De Vleeschauwer

Zij is weduwe van Jan Vanden Haute

 

Verloving op 23/06/1712                            tt. Christophorus De Doncker en Petro Vijvermans

Huwelijk op 29/06/1712                              tt. idem

 

Zij + 09.11.1716
 

 


28/10/1713 ° Petrus                                   

P. Petrus Vanden Bempt             

M. Joanna Cornelia De Doncker

 

29/10/1715 ° Christophorus                   

P. Christophori De Doncker       

M. Anna Somers                                                     - overleden vooraleer de SvG is opgemaakt -
 

 

DE DONCKER Joannes  2x  SOMERS Anna Maria

 


Hij ° 1681 in Pollare zoon van Adriaen De Doncker en Maria De Ro , hij is viduus van Maria De Quick

Zij + 19.09.1742 , verkaveling werd opgemaakt , zie Wedergrate nr. 227 nr. 7


       A ) x1 Jan De Doncker , 5 kinderen

               1) Marie 23 jaar
               2) Anna 22 jaar
               3) Jan 19 jaar
               4) Catharina 17 jaar
               5) Christoffel 14 jaar

     B ) x2 Maximiliaen Vanden Haute , 3 kinderen

               6) Christiaen 12 jaar
               7) Joanna 9 jaar
               8) Theresia 5 jaar
    
    V.P. over de wezen van 1ste bedde is Christoffel De Doncker
    V.P. over de wezen van 2de bedde is Christiaen Vanden Haute

    V.M. over alle wezen is Jan Somers

Ze woonde op de hofstede " de Middelborch " in het gehucht Vrechem te DW. , deze hofstede is eigendom van haar 2de man Maximiliaen Vanden Haute

 

 

08/06/1719 ° Maria                  

P. Joannes De Ro                             

M. Maria De Ro                                                                                  - zij x in 1749 met Cornelis Bruylandt fs. Christoffels -

 

14/01/1721 ° Anna                                

P. Joannes Sommers                          

M. Anna Vanden Bempt                                                                    - zij x in 1742 met Martinus Buydens ex Neigem -

 

22/04/1723  ° Joannes Baptiste           

P Joannes Sommers                          

M Maria Vanden Bempt                                                               

 

31/03/1726 ° Maria Catharina             

P Petrus Biltrijs                                

M Maria De Messemaecker                                                           - zij x Andries Vander Meiren , zie Wedergrate nr. 228 nr. 27

 

20/06/1729 ° Christophorus                

P. Christophorus De Doncker              

M Maria Judoca Pleck

 

 

DE DONCKER Petrus fs. Nicolaas x BRIJSENS  Catharina

 


Huwelijk op 24/05/1734 in Brussel in de H. Maria Magdalena door de rector Anthonio Jambers
 

Getuigen bij huwelijk : Reverendo Dominus Del Pir et Guilllmus Vander Veeken

Zij hertrouwt met Adriaen Van Eesbeke op 07.10.1740

 

Anno 1734 : Pieter De Doncker fs. Nicolaes x Catharina Brijsens kopen een hofstede in Nijken van Pieter Vande Velde fs. Pieters
 

 

04/09/1734 ° Cornelia                      

P. Mattheus Doens         

M. Cornelia Buydens                              - zij x Guillaume Appelmans , zij + in 1819 oud 84 jaar -

 

18/02/1737 ° Nicolaas                      

P. Nicolaas N.

M. Anna Van Eesbeeck                         - hij x Maria Roosens ex Nieuwenhove , hij + in 1805 oud 68 jaar -

 

24/01/1739 ° Franciscus                 

P. Franciscus Jespers     

M. Maria Wauters   

 

 

DE DONCKER Christophorus x DE MESMAECKER Maria ex Berchem naast Brussel

 


Hij ° 1689 in Pollare zv. Adriaen en Maria De Ro


Zij is dv. Coenraat De Mesmaker


hij + 17.09.1753 uxor Maria De Mesmaeker met achterlating van 9 kinderen , SvG werd opgemaakt , zie Wedergrate nr. 229 nr. 86

 

Wedergrate nr. 231 nr. 68 : SvG en verkaveling van Maria De Mesmaker op 28.09.1753 , 9 kinderen

1) Maria Philippina jonge dochter majeur
2) Gillis majeur
3) Catharina 23 jaar
4) Joanna Maria 21 jaar
5) Joannes 18 jaar
6) Francisca 14 jaar
7) Pieternelle 12 jaar
8) Josine 10 jaar
9) Jan Baptiste 5 jaar

V.P. Cornelis Bruylant                  
V.M. Anthoen Du Pongh


zij + 22.12.1761 met achterlating van 9 kinderen
 

 


19/11/1726 ° Maria Philippa              
P. Philippus Limbourgh                 

M. Maria De Ro                                                       - zij x in 1756 met Anthoon Eggerickx -

 

29/09/1728 ° Aegidius Michael        

P. Egidius De Smet                         

M. Catharina De Smet                                             - hij x Joanna Vander Meulen -

 

10/01/1731 ° Joanna Catharina         

P. Joannes Baptiste Luyckx           

M. Maria De Messemaecker                                  - zij x in 1756 met Adrianus Roobaert

 

23/07/1733  ° Joanna Maria               

P. Pieter De Smet                          

M. Joanna Maria Buydens                                      - zij x in 1760 met Judocus Wattee ex Nieuwenhove , zij + in Waarbeke in 1802 -

 

16/01/1736 ° Joannes        

P. Joannes Baptiste Limbourgh      

M. Gertrudis De Mesmaeker                            

 

06/11/1738 ° Maria Francisca           

P. Petrus Biltrijs                             

M. Philippina De Doncker                                        - zij x1 Joseph Nechelputte , zij x2 Carolus Segers                      

 

23/01/1741 ° Petronella                      

P. Maximilianus Vanden  Haute     

M. Petronella Limbourgh                                        -  21 jaar bij de SvG , zij + 17/12/1765 ‘ virgo ‘ -

 

05/06/1744 ° Maria Judoca                

P. Martinus Buijdens                      

M. Joanna Maria Biltrijs                                         - 18 jaar bij de SvG -

 

27/02/1749 ° Joannes Baptiste          

P. Joannes De Doncker                   

M. Catharina De Doncker                                       - 12 jaar bij de SvG -
 

 

DE DONCKER Egidius fs. Christoffel  x VANDER MEULEN Joanna fa. Adriaens 1

 

Hij + 19/11/1765  (Egidius Michael De Doncker maritus Joanna Vander Meulen )

 

28/11/1764 ° Benedictus                 

P. Petrus Vander Meulen     

M. Petronella De Doncker


1 Zij hertrouwt Adriaan Geerts

 

 

DE DONCKER Guilielmus ex Meerbeke   x DE TREUX  ( DE TROY ) * Joanna Francisca ex Pamel         

 


hij is ex Meerbeke fs. Jan Baptiste en Joanna Valckeniers
                                      

zij is ex Pamel filia Petrus en Maria Evenepoel , zij + op 25/10/1804 oud 59 jaar , bij jaar overlijden als DE TROYE

 

Hij + op 02/02/1827 fs. Jan Baptiste en Joanna Valckeniers viduus Francisca De Troy oud 85 jaar

 

Zij + op 25/10/1804 oud 59 jaar , bij jaar overlijden als DE TROYE
 

 

Volkstelling van 1796 geeft het gezin als wonend in het gehucht Herdenhove en bestaand uit 6 personen

1) Guilliam De Doncker ex Meerbeke , 51 jaar

2) Françoise De Troix , ex Pamel , 51 jaar

3) Maria Catharina , dochter oud 18 jaar

4) Livinus , zoon oud 12 jaar

5) Joannes , zoon oud 9 jaar

6) Françoise , dochter oud 4 jaar

01/06/1778 ° Maria Catharina        

P. Joannes Baptiste De Doncker

M. Maria Catharina Evenepoel                                 - zij x in 1814 met Jan Baptiste De Quick -

 

14/11/1780 ° Petrus                         

P. Petrus De Troijer ( L )           

M. Joanna Valckeniers ( NL )                                   - hij x in 1805 met Anna Maria De Trif -

 

24/03/1784 ° Livinus                       

P. Petrus Kestens ( NL )            

M. Maria Berlindis De Doncker ( NL )

07.12.1786 ° Joannes
P. Joannes De Doncker ( L )
M. Adriana Hemelrijck ( NL )                                  

15.12.1790 ° Michael
P. Michael De Doncker ( NL )
M. Maria Joanna De Quick ( NL )                           - hij + 17.08.1791 oud 1,5 jaar -

 

17.09.1792 ° Maria Francisca                                 
P. Franciscus De Troyer
M. Clara Valckeniers                                                - zij + 02/05/1806 oud 14 jaar , overleden in de wijk Hernof , aangifte door de vader en door François Haegeman gebuur -

 

 

DE DONCKER Michaël ex Meerbeke x VANDEN NEUCKER Catharina

 

Huwelijk op 13/09/1778 met tt. Joannes De Doncker en Elisabeth Van Eesbeek


Nageslacht in Meerbeke

 

 

DE DONCKER Joannes Baptiste ex Gooik  x GETTEMANS ( burgerlijk ) HEVENS ( kerkelijk ) Maria   ( DW )                 

 


Hij is ex Gooik , woont in DW. bij huwelijk


Hij is fs. Petrus et N.N. viduus Maria Hevens ( vulgo Gettemans schreef E.H. Pastoor er later bij , Hevens en Gettemans zijn 2 gebruikte familienaamen , ze was een onecht kind ) , hij + 14 april 1804 oud 61 jaar

 

Huwelijk op 01/02/1778 met tt. Judoco Berckmans en Josepho Gettemans

 

Hij + 14.04.1804 ex Gooik fs. Petrus en weduwnaar van Maria Gettemans ( vulgo Maria Hevens ) oud 60 jaar
 

 

15/02/1779 ° Adrianus               
P. Adrianus Buijdens ( L )            

M. Joanna Gettemans  ( NL )                           - Hij + 08/07/1781 -
 

01/12/1780 ° Barbara                  
P. Petrus Gettemans ( Gooik NL )

M. Barbara De Doncker  ( NL )                        - Zij + 23/04/1783 -
 

05/06/1784 ° Sophia                   
P. Jacobus Pauwels ( NL )        

M. Joanna Schoonjans ( NL )                         - Zij x Jan Vander Kelen viduus Elisabeth De Pont in 1807 -
 

18.03.1787 ° Petrus Josephus
P. Josephus Gettemans ( NL )
M. Theresia Van Lul                                        - Hij + 24/04/1794 oud 7 jaar -

06.10.1789 ° Joannes Baptiste
P. Martinus Stoffijn ( NL )
M. Elisabeth De Weghe ( NL )

23.08.1792 ° Petrus Mattheus
P. Mattheus Gettemans
M. Petronilla De Doncker

 

09.03.1796 ° Coleta
P. Guilielmus De Doncker
M. Adriana Vander Taelen
 

 

DE DONCKER Joannes ( L ) x PARDOENS Jacoba

 

Hij is ex Meerbeke en “ pupillus “ .
Zijn + ouders waren Petrus De Doncker en Maria Parduyns

Zij is dochter van Joannes en Joanna  Bellemans 

 

Huwelijk op 26/11/1783 met tt. Joannes De Doncker ( L ) en Joanne Baptiste Vander Haegen ( NL )
 

 

DE DONCKER Nicolaas x ROOSENS Maria ex Nieuwenhove

 

 

Hij ex hac fs. Petrus en Catharina Brijsens viduus Maria Roosens ex Nieuwenhove

Hij + 16.02.1805 ex hac  fs. Petrus en Catharina Brijsens viduus Maria Roosens ex Nieuwenhove , 69 jaar , op 16/02
 

Zij is ex Nieuwenhove  , + 14/05/1801 oud 46 jaar fa. Petrus x De Winter Barbara uxor Nicolaas De Doncker  ( 40 jaar oud in de burgerlijke stand )

 


Volkstelling anno 1796

De Doncker Nicolaes x Roosens Maria ( 4 )

 1. De Doncker Nicolaas , 50 jaar , landbouwer
 2. Roosens Maria , 42 jaar , zij is ex Nieuwenhove
 3. De Doncker Joanna , 9 jaar , dochter
 4. De Doncker Christina , 5 jaar , dochter

04.01.1786 ° Barbara
P.  Joannes Schets ( L )
M. Barbara De Winter ( NL )                                             - zij + 19.05.1791 oud 5 jaar -

 

08/11/1788 ° Cornelia
P. Gerardus Roosens ( L )
M. Cornelia De Doncker  ( NL )                                         - zij x Franciscus Vanden Doorent , zij + in Zandbergen op 19/08/1818 oud 30 jaar -

 

28.04.1792 ° Christina
P. Cornelis Van Eesbeke
M. Catharina Roosens                                                         - zij x Franciscus Vanden Doorent , zij + in Zandbergen op 04.03.1881 oud 86 jaar -
 

DE DONCKER Petrus x TRIF Theresia ex St. Kwintens Lennik

Hij is landbouwer wonend op Steenberg - Varenberg met 16.20 ares eigendom


Burgerlijk huwelijk op 04.05.1805

Huwelijk op 7 mei 1805 van :
Petrus De Doncker fs. Guillielmus en Anna Maria de Troyer oud 25 jaar
Maria Theresia De Trif fa. Egidius en Theresia Vande Rickx ( Vendericx ) ex St. Kwintens Lennik oud 27 jaar , zij ° 02.10.1778
tt. Petrus Josephus Moens en Vincentius De Smet

Nota bene : Petrus De Doncker , Vincent De Smet en Petrus Josephus Moens huwden allen op dezelfde dag

Hij + 16/01/1841 als fs. Guilielmus en Francisca De Treux viduus Anna Maria Treif oud 60 jaar

Zij + 13/02/1829 ex St. Kwintens Lennik filia Egidius en Theresia Van Drieck uxor Petrus De Doncker , 50 jaar              ( bij haar + geschreven als TRUF )

 

04/01/1806 ° Maria Elisabeth
P. Guillelmus De Doncker 60 jaar
M. Elisabeth Cornelis                                      - zij huwt in 1849 in Meerbeke met Ludovicus Van Peteghem ex Vollezele zv. Angelus  -

05/10/1809 ° Anna Catharina
P. Petrus Joannes De Doncker
M. Anna Catharina De Doncker                    - zij huwt in 1839 met Petrus Amandus De Smet ex Ninove -

05/11/1812 ° Mauritius
P. Cornelius Meert
M. Elisabeth Meert                                          - hij huwt in 1841 in Meerbeke met Amelia De Vidts , dienstmeid ex Meerbeke -

02/04/1816 ° Carolus
P. Jan Baptiste De Quick
M. Joanna Meert                                               - hij + 01/03/1818 oud 2 jaar -

18/08/1819 ° Barbara
P. Josephus De Doncker
M. Theresia De Troijer                                     - zij x in 1841 in Meerbeke met Jan Baptiste De Backer ex Meerbeke -


DE DONCKER Jan Baptiste ex Castre x VAN SNICK Anna Catharina

 

Huwelijk ingezegend door E.H. Judocus De Doncker vicepastoor in Tollembeek van :
Jan Baptiste De Doncker ex Castre fs. Petrus ex eadem en Anna Maria De Pevel ex eadem oud 28 jaar
Anna Catharina Van Snick ex hac fa. Cornelis en Clara Vanden Abbeelen ex Herne oud 27 jaar
tt. Cornelis Van Snick en Maria Catharina De Doncker

Zij is ° 1789 dochter van Cornelis Van Snick en Clara Vanden Abbeele .
Cornelis Van Snick was de zoon van Jan Van Snick en Anna Maria De Dijn

Hij + 19.07.1868 fs. Petrus en Anna Maria De Pevel maritus Anna Catharina Van Snick , 82 jaar

Zij + 21/01/1873 fa. Cornelis en Clara Anna Vanden Abbeele vidua Jan Baptiste De Doncker , 84 jaar
 

19/02/1817 ° Petrus Josephus
P. Judocus De Maeseneer ex Castre
M. Anna Vanden Abbeele                                         - hij x Petronella Cosijns , hij + in 1872 oud 55 jaar , overleden met de voornaam Petrus Josephus -

10/02/1820 ° Maria Catharina
P. Carolus Vanden Abbeel
M. Maria Catharina De Doncker

24/07/1822 ° Sophia
P. Judocus De Doncker
M. Anna Catharina Roosens                                     - blijkbaar vroegtijdig overleden , zie naamgeving volgende kind -

24/06/1824 ° Sophia
P. Judocus De Doncker
M. Anna Catharina Roosens                                      - zij + 15.02.1876 oud 53 jaar en 7 maand -

14/03/1827 ° Maria Anna
P. Petrus De Doncker
M. Maria Anna O                                                         - zij + 10/07/1872 , begijntje in het begijnhof van Dendermonde , overleed in het ouderlijk huis -

circa 1832 ° Franciscus
                                                                                        - hij x Theresia Berckmans , hij + in 1878 oud 45 jaar en 6 maand -
 

DE DONCKER Sophia vidua Joannes Vander Kelen

23/03/1820 ° Petrus Josephus
P. Petrus Frans Du Rochez
M. Anna Catharina Vander Kelen

DE DONCKER Elisabeth

zij woont anno 1850 in Meerbeke , zie huwelijk van haar dochter

07/03/1829 ° Joanna Catharina  
P. Petrus De Doncker  
M. Joanna Catharina De Doncker                            - zij x in 1850 in Meerbeke met Jacobus De Len -

DE DONCKER Petrus Josephus ex DW x COSIJN Petronella ex DW


Hij ° 1817 zv.  Jan Baptiste en Anna Catharina Van Snick

Huwelijk op 13 mei 1857 van :
Petrus Josephus De Doncker fs. Jan Baptiste en Anna Catharina Van Snick oud 40 jaar
Petronella Cosijn fa. Jan Baptiste en Maria Theresia Roosens , 24 jaar
tt. Victor Cosijn en Ludovica Cosijn

Hij + 12/01/1872 fs. Jan Baptiste en Anna Catharina Van Snick maritus Petronilla Cosijns , 55 jaar , op 12/01
 

09/04/1858 ° Maria Clementina (s.c.) , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde
P. Jan Baptiste De Doncker
M. Maria Theresia Roosens

15/12/1859 ° Maria Joanna Catharina
P. Victor Cosyn
M. Anna Catharina Van Snick                                           - zij x in 1898 met Joannes Franciscus Kestens , zij + in 1928 -

18/05/1862 ° Maria Ludovica
P. Franciscus De Doncker
M. Maria Ludovica Cosijn                                                 - zij + 17/04/1866 oud 3 jaar en 11 maand -

23/12/1863 ° Petrus
P. Petrus Van Damme
M. Sophia De Doncker                                                      - hij x Maria De Jonghe ex Zandbergen ( in rand van doop bijgeschreven )

25/10/1865 ° proles anonyma
                                                                                              - bij geboorte overleden -

13/09/1866 ° Carolus
P. Carolus Ludovicus Van Wilder
M. Maria Catharina De Doncker


DE DONCKER Carolus ex Pollare x VAEYENS Judoca ex Okegem

Huwelijk op 05/05/1859 van :
Carolus De Doncker ex Pollare fs. Josephus en Maria Buyl oud 32 jaar
Judoca Vaeyens ex Okegem fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina Goubert oud 25 jaar
tt. Jan Baptiste De Doncker en Joanna Stoffijn

Nageslacht in Pollare , zie familiesamenstelling aldaar

 

DE DONCKER Franciscus x BERCKMANS Theresia ex Kester


Hij + 20/05/1878 fs. Jan Baptiste en Anna Catharina Van Snick maritus Theresia Berckmans , 45 jaar en 6 maand

Zij x2 in 1881 met Henricus Nechelput ex Bellingen

11.08.1874 ° Maria Odila
P. Ludovicus De Larbre
M. Maria Theresia Bellemans

18.10.1875 ° Maria Octavia
P. Jan Baptiste Berckmans
M. Maria Catharina De Doncker


DE DORPEL Carolus ex Gooik x DE STRIJCKER Lucia


Huwelijk op 08/06/1847 van :
Carolus De Dorpel ex Gooik wonend in Meerbeke fs. Josephus en Elisabeth Lagrain viduus Amelia Papeliers oud 36 jaar
Lucia De Strijcker fa. Egidius en Catharina Dupont oud 33 jaar
tt. Josephus De Strijcker en Petronella De Strijcker

Red. : Carolus De Dorpel had een landbouwbedrijf van bijna anderhalve hectare te Meerbeke , zie de kaart D van het kadaster van Meerbeke
 

- hiieruit in Meerbeke ° Jan Baptiste
                                                                              - hij x in 1881 met Maria Justina Verbeelen

DE DORPEL Jan Baptiste ex Meerbeke x VERBEELEN Maria Justina


Huwelijk op 31/12/1881 van :
Jan Baptiste De Dorpel fs. Carolus en Lucia De Strijcker
Maria Justina Verbeelen fa. Carolus en Adelaida Vander Maelen
tt. Eduardus Verbeelen en Clementia De Dorpel


 

DE DUFFELEER Petrus Joannes ex Appelterre x VAN OUDENHOVE Maria


Huwelijk op 25 mei 1818 van :
Petrus Joannes De Duffeleer ex Appelterre fs. Livinus ex Appelterre en Anna Maria De Coster oud 35 jaar
Maria Van Oudenhove fa. Adrianus ex Nederhasselt en Anna Catharina Menschaert ex Appelterre oud 35 jaar
tt. fratre suo minore en Carolus Ludovicus De Cooman

Hij + 05/06/1835 ex Appelterre fs. Livinus en Anna Maria De Coster maritus Anna Maria Van Oudenhove

Zij ° dv. Adrianus en Anna Catharina Menschaert , zij x2 met Livinus Nerinckx  , zij + 1861 vidua Joannes De Duffeleer en Livinus Nerinckx oud 78 jaar

13/03/1819 ° Benedictus
P. Benedicus De Duffeleer
M. Anna Catharina Menschaert                   - hij + 15/08/1819 oud 6 maand -

08/06/1820 ° Bernardus
P. Alexander Van Oudenhove
M. Christina De Duffeleer                              - hij + op 21 augustus 1820 oud 11 weken -

13/04/1823 ° Theodorus
P. Alexander Van Oudenhove
M. Judoca Prieus                                            - hij + 07/06/1823 oud 8 weken -

30/09/1829 ° Livina   
P.  Cornelis Van Oudenhove  
M. N. De Mol                                                  - zij + 08/09/1835 oud 6 jaar -

DE WEDUWE HERTROUWDE , ZE OVERLEED ZONDER NAGESLACHT