Tracker

 

 


 

FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 - 1877

Families De Feyter tot De Jonghe 


DE FEYTER Joanna Maria ex Ninove

 

Later door huwelijk van 1814 gelegitimeerd met Judocus Van Bossuyt


20/11/1812 ° Franciscus

P. Joannes Franciscus Van Bossuyt

M. Maria Catharina Buyl

 

 


DE FOUR Petrus x PERSOONS Martina

 

15/11/1671 ° Maria         

P. Adam Leysens                         

M. Anthonia De Groeve

 


DE FRANCK Maria Rosa ex hac

14/06/1830 ° Catharina    
P. Jan Baptiste Persoons   
M. Constantia Sonck


 

DE FRANE Jan Baptiste ex St. Pieters Kapelle x SLAGMULDER Maria Anna ex Oetingen
 


Huwelijk op 22/11/1809 van :
Jan Baptiste De Frane ex St. Pieters Kapelle fs. Adrianus en Emerentia Gistins ( moedersnaam onduidelijk ) oud 30 jaar
Maria Anna Slagmulder ex Oetingen fa. Dionysius en Joanna Maria Vande Leene oud 42 jaar vidua  Josephus Coppenolle oud 42 jaar
tt. Maria Theresia De Frane , Maria Theresia Slagmulder en Franciscus De Cooman

 

Zij + 07/02/1828 fa. Dionysius en Joanna Maria Vande Leene ex Liefferinge uxor Jan Baptiste De Frane , 60 jaar
 

 

 

DE FRAENE Joannes ex Moerbeke x LAUWEREIJS Christina ex Pollare

 


Huwelijk op 14 mei 1812 van :
Joannes De Fraene ex Moorbeke fs. Adrianus ex Waarbeke en Joanna De Blaeser ex Moorbeke oud 26 jaar
Christina Lauwereys ex Pollare fa. Jan Baptiste en Joanna Herremans oud 23 jaar
tt. Adrianus Bultereijs en Jan Baptiste Vanden Abbeele

Voor hun verder nageslacht zie de parochieregisters van Pollare : zie Jan De Fraine x Christina Lauwereys in Pollare met nageslacht

 

 

Anno 1812 is hun voorkind geboren dat overleed na 11 dagen , zie onder de hoofding Lauwereys
 


 

DE FREIJN Petrus fs. Mertens x DE NIJS Adriana fa. Hendriks

 

Zij is weduwe Jan Weverbergh , geen kinderen uit dit huwelijk

Zij overleed in 1743 , SvG werd opgesteld voor de 3 kinderen uit haar 1ste huwelijk , zie Wedergrate nr. 227 nr. 22

 

Huwelijk op 10/05/1707                   tt. : Petrus Vijverman en Judoca Van Eesbeke

 

 

DE FRAIN Petrus   x STERCK Anna

 

Anno 1739 : Pieter De Frain koopt 2 partijen komend uit het sterfhuis van wijlen Gillis De Pongh

Anno 1739 : Pieter De Frain fs. Merten erkent een rente , zie WP Denderwindeke anno 1739

 


Hij is ex St. Lievens Esse , hij is smid van stiel , zie de SvG            
 

Zij is ex Denderwindeke

 

Hij + op 01/06/1744

SvG bij overlijden van Pieter De Freyne , zie SvG nr. 229 nr. 49

Hieruit één wettig kind met name Pieter

In deze SvG is geen sprake van Petronella

 

Huwelijk op 13/09/1743 met tt. Petro Laurent en Judoco Sterck met dispensatie ( er liep een onderzoek naar het vermeende vaderschap van Petrus De Frain )

 

Zij x2 met Jacobus Laureys ex Berchem
 

 

STERCK Anna moeder van onwettig kind in 1741 waarvan zij attesteert dat de vader  Petrus DE FRAIN is

Doch dit 1ste kind komt niet voor in de SvG bij overlijden van Pieter De Frain

 

15/03/1741 ° Petronella                       
P. Judocus Sterck              

M. Petronella Sterck     *** illegitiem                                                      - zij x Cornelis De Pont fs. Jacobus ex Pollare met nageslacht in Pollare -
 

19/06/1744 ° Petrus ***                      

P. Petrus Verdonck            

M. Catharina Sterck     *** posthumus                                                    - hij wordt smid in Denderwindeke , x Elisabeth Van Neygen  ex Zandbergen , overleed in 1809  -

 

 

DE FRAINE Claudius ex Galmaarden x VANDER POORTEN Anna Maria                         

 


Hij + 30/07/1791 oud 72 jaar ex Galmaarden maritus Maria Vander Poorten
 

Zij + 03/02/1807 , geen ouderdom vermeld , filia Paschasius en Catharina Van Eesbeke , burgerlijk aangifte door haar schoonzoon Cornelis Joseph Vander Haegen en door Antonius Mertens gebuur , we moeten deze getuige lezen als Cornelis Van Laeren
 

 

 

circa 1750 in Galmaarden ° Paschasius **

**  hij + 30/01/1823 oud 73 jaar , overleden in zijn huis in de wijk Flierendries , aangifte van overlijden door zijn neef Egidius Van Laeren oud 23 jaar en door Egidius De Strijcker oud 42 jaar gebuur van de overledene

 

23/01/1751 ° Egidius                           
P. Egidius De Fraine              

 M. Norbertina Vander Poorten
 

22/07/1753 ° Jacobus                          
P. Jacobus Du Pongh            

M. Petronilla Roosen

 

15/11/1755 ° Joanna Catharina          

P. Franciscus De Mol            

M. Joanna Maria De Frain

 

18/09/1767 ° Joanna Catharina          

P. Antonio De Schuyteneer    

M. Catharina Vander Poorten                                        - zij huwt Cornelis Van Laeren ex Pollare , zij + in 1845 oud 77 jaar -
 

 

DE FRAINE Joannes ( L )  x O Elisabeth
 

 


Hij is meester smid ( ‘ faber feratius ‘ ) ex Pollare en wonend in Zandbergen als fs. Judoci en Catharina De Winter en is 34 jaar oud

 

Zij is fa. van Cornelis en van Joanna Vander Niepen

 

Huwelijk op 13/05/1783 met tt. Joanne De Fraine ( - - ) en Francisco O  ( L )

Nageslacht in Zandbergen

 

 


DE FRAINE Petrus    x VAN NEYGEN Elisabeth ex Zandbergen

 


Hij ° 1744 zv Petrus & Anna Sterck ex Dw. , hij is smid evenals zijn vader , zie de parochieregisters na 1800 " Petrus De Fraine ferri fabri "    

Zij ° 1766 in Zandbergen dv. Adrianus en Clara Vanden Abbeele

Huwelijk in Zandbergen op 09.09.1784 met tt. Petrus Lauwerijs en Adriaen Van Neygen , zie aldaar

Hij + 20/11/1809 fs. posthumus Martinus en Anna Sterck maritus Elisabeth Van Neygen oud 65 jaar


Zij + 07/11/1824 fa. Judocus en Clara Vanden Abbeel vidua Petrus De Fraine

 

 

Volkstelling van 1796 : het gezin De Frijn Pieter x Van Neijgen Elisabeth

  1. De Frijn Peeter , 38 jaar , landbouwer
  2. Van Nijgen Elisabeth , 26 jaar , vrouw
  3. De Frijn Berlindis , 10 jaar , dochter
  4. De Frijn Peeter Joannes , 4 jaar , zoon
  5. De Frijn Anna Maria , 3 jaar , dochter
  6. De Frijn Petronella , 2 jaar , dochter
  7. De Frijn Franciscus , 2 maand , zoon
  8. De Boeck Peeter , 16 jaar , dienstbode , ex Zandbergen 

 

31/05/1785 ° Berlindis                         

P. Judocus Van Neygen ( NL )         

M. Anna Sterck                                                                        -  zij + 26/01/1804 celebs oud 19 jaar -
 

12.01.1787 ° Petrus Joannes
P. Jan Baptiste Lauwereys ( NL )
M. Adriana Van Nijgen                                                           - hij + op 07/10/1788 oud 2 jaar -

 

31/05/1789 ° Petronilla                        

P. Josephus Van Nieuwenhove           

M. Petronella De Frijn                                                            - zij + 12.09.1790 oud 15 maand -

13.03.1791 ° Petrus Joannes
P. Franciscus Rollier ex DW ( L )
M. Anna Maria Laureijs ex DW ( NL )

04.05.1792 ° Anna Maria
P. -Nicolaas Nijs
M. Anna Maria Carlé                                                             - x Cornelis Cyprianus De Bont in 1834 , overleden zonder nageslacht -
 

02.09.1793 ° Petronilla
P. Christianus Vander Poorten
M. Petronilla De Frain                                                           - x Joannes De Jonge ex Pollare in 1837 , zij verhuisde naar Pollare , geen nageslacht -

05.12.1795 ° Franciscus
P. Franciscus Carpentier
M. Angelina De Bok                                                               - x Theresia Vander Linden ex Appelterre , hij + in 1843 -

11.07.1797 ° Josephus  , burgerlijk genoteerd                                                     
                                                                                                   - x1 Constantia Duchau    , x2 Maria Gillyns in 1838 -

21.01.1799 ° Jacobus , burgerlijk genoteerd
tt. Jacobus Ravets
tt. Berlindis De Frijn                                                              - hij + 24.12.1805 oud 6 jaar -


25/01/1801 ° Apollonia
P. Cornelius Vander Kelen hujus
M. Isabella Du Pont ex Pollaerde  ( doop bij pastoor )      - x in 1832 met Dominicus Van Laethem -

09/09/1802 ° Maria Theresia 
P. Franciscus Carpentier ex Pollare 
M. Maria Theresia De Pont                                                   - zij + 14/09/1802 oud 5 dagen -

05/10/1804 ° Antonius
P. Jacobus Vander Poorten
M. Anna Catharina Van Eeckhaut ex Pollare                    - hij + 16.11.1822 oud 18 jaar -

24/05/1808 ° Jacobus
P. Henricus Kestens
M. Anna Maria Lauwereijs                                                    - hij + 20/07/1808 oud 2 maand -

 

DE FREYNE Franciscus ex Zandbergen x VAN DAMME Barbara ex Zandbergen


Huwelijk op 26/02/1816 van :
Franciscus De Freyne ex Zandbergen fs. Philippus en Isabella Majinet ex Zandbergen  ( red. : er staat inderdaad Majinet geschreven ) oud 22 jaar
Barbara Van Damme ex Zandbergen fa. Jan Baptiste en Isabella Gheers beiden ex Zandbergen oud 21 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Petrus De Ro
 


DE FREYNE Franciscus x VANDER LINDEN Maria Theresia ex Appelterre


Hij + 16/04/1843 fs. Petrus en Elisabeth Van Neygen maritus Theresia Vander Linden , 58 jaar

Zij + 08/03/1873 als Maria Theresia fa. Joannes en Petronilla De Vleeschauwer vidua 1° Bernardus Stradiot , 2° Franciscus De Freyne , oud 74 jaar en 10 maand , op 08/03

Het huwelijk Stradiot x Vander Linden kan ik in Denderwindeke niet plaatsen
 

24/09/1825 ° Antonius  
P. Antonius Vander Linden  
M. Anna Maria De Freyn                                       - hij x Theresia Somers , hij + in 1914 oud 89 jaar viduus -

30/06/1828 ° Sophia
P. Josephus De Freyne
M. Sophia Vander Linden                                     - zij x Cornelis Vander Kelen , zij + in 1893 uxor Cornelis Vander Kelen -

09/02/1832 ° Petrus
P. Emanuel De Kocker
M. Petronella N.N.

03/04/1836 ° Theresia             
P. Fredericus Bruylant          
M. Apolonia De Fraine                                        - zij + 3 mei 1850 oud 14 jaar -

24/07/1840 ° Cornelius           
P. Cornelius Cyprianus De Bont         
M. Adriana Bogaert                                             - hij x Rosalia Van Bever , hij + in 1911 oud 70 jaar 6 maand viduus -


DE FREYNE Josephus x1 DUCHAU Constantia ex Nieuwenhove


Zij + op 17/11/1837 ex Nieuwenhove fa. Josephus en Maria Van Belle oud 27 jaar
 

31/10/1837 ° Seraphina   (s.c.)
P. Joannes De Jonge       
M. Maria Vander Linden                               - zij + op 03/11/1837 -
 

DE FREYNE Josephus ex hac x2 GILLYNS Maria ex Vollezele


Huwelijk op 18/07/1838 van :
Josephus de Freyne ex hac fs. Petrus en Elisabeth Van Neygen viduus Constantia Duchaux oud 41 jaar
Maria Gillijns ex Vollezele fa. Petrus Josephus en Petronella Engels ( Elinckx bij overlijden )  oud 34 jaar
tt. Antonius De Freyne en Jacobus Dumongh

Hij + 13/02/1857 viduus Constantia Duchau maritus Maria Gillyns atatis 60 annorum fs. Petrus en Elisabeth Van Neygen

Zij + 25/02/1876 fa. Petrus Josephus en Petronella Elinckx vidua Josephus De Fraine , 72 jaar

Red. : De naam van de grootmoeder is Elinckx bij haar attest van overlijden , bij het huwelijk was er Engels vermeld , mogelijks een erratum
 

03/03/1839 ° Petrus Josephus        
P. Petrus Josephus N.       
M. Anna Maria De Fraine                                           - hij + 03/04/1839 oud 1 maand -

15/09/1840 ° Melania            
P. Franciscus De Freyne       
M. Petronilla Beeckmans

06/02/1843 ° filius
                                                                                         - overleden bij de bevalling

11/04/1844 ° Petrus Josephus ( s.c. )   
P. Petrus Josephus Gillens        
M. Petronella De Freyne

DE FREYNE Melania moeder van

21.03.1869 ° Gustavus
P. Petrus De Freyne
M. Melania De Ville

DE FREYNE Antonius x SOMERS Maria Theresia


Hij + 01.04.1914 viduus Maria Theresia Somers oud 89 jaar
 

geen datum ° Maria Theresia
                                                                                      - zij x in 1889 met Emile Pletinckx ex Pollare -

DE FREYNE Petrus x PLASSCHAERT Amelia

Zij ex Zandbergen aldaar geboren op 14.06.1849 , zij + 28.04.1925 vidua Petrus De Frijn -
 

DE FREYNE Cornelis Josephus ex Pollare x DE CLEER Sophia


Huwelijk op 19/04/1877 van :
Cornelis Joseph De Freyne fs. Carolus en Sophia Cautaert
Sophia De Cleer fa. Petrus Josephus en Joanna Petronella Bellemans
tt. Josephus De Freyne en Philomena De Cleer

Groot nageslacht in Pollare , zie familiesamenstelling Pollare
 

DE FREYN Cornelis x VAN BEVER Rosalia


Hij + 17.02.1911 fs. Franciscus en Maria Theresia Ghislena Vander Linden viduus Rosalia Van Bever , 70 jaar 6 maand en 21 dagen
 

DE FREYNE ( DE FRAINE ) Desiderius Benedictus Antonius ex Pollare x CIETERS Adolphina

Huwelijk van :
Desiderius Benedictus Antonius ex Pollare fs. Josephus en Sophia De Cleer geboren in Pollare op 19.12.1893
Adolphina Cieters ex hac et in hac fa. Emilius en Victorina Paternoster geboren op 02.12.1899
tt. Petrus De Fraine en Remigius Cieters

 


DE FRENE Henricus   x DE PUT Martine

 

24/10/1675  ° Philippus            tt. Philippus Bruylant             

 


DE FRERE Antonius ex Grimminge - Idegem x LANGENDRIES Joanna Francisca


Huwelijk op 09/08/1827 van :
Antonius De Frere ex Grimminge fs. wijlen Josephus en wijlen Anna Maria Merckaert oud 40 jaar
Joanna Francisca Langendries fa. Carolus en Maria Anna Van Bossuyt oud 25 jaar
tt. Jan Baptiste en Lucia Langendries broer en zuster van de bruid

Hij + 01/02/1833 ex Grimminge fs. Josephus en Joanna Maria Merckaert maritus Francisca Langendries , 43 jaar

Zij + 29.09.1871 fa. Nicolaas ( ? ) en Maria Anna Van Bossuyt 
 


02/06/1828 ° Petrus N.
P. N. Langendries
M. Rosalia De Frere

31/10/1831 ° Josephus
P. Jan Baptiste Langendries
M. Maria Petronella Thollembeek                                             - hij + 20/03/1833 oud 16 maand -


 

DE GAND Jan x DE ROY Catharina

 

Zij + 07.01.1725

 

hij x Catharina De Roy fa. Franchoys en Joanna Vande Velde fa. Pieters , zie  ook het renteboek Cruyckenburgh , zie artikel 31 aldaar

Hij treedt in 1706 op als voogd bij het overlijden van zijn schoonzuster Maria De Roy , echtgenote Peeter Rivoy

 

anno 1725 : Jean De Gand x Catharina De Roij hebben uitgegeven in cheijns aan Lieven Motterij hun hofstede gelegen te Nijken , hierbij hebben ze een jaargetijde bezet op de hofstede
 

 

DE GAND Joannes Baptiste x VAN CRAENENBROECK Jasparina

 

Verloving op 28/09/1717           tt. Carolus Van Craenenbroeck en Petro Vijvermans

Huwelijk op 05/10/1717            tt.  idem et ibidem

anno 1718 erkent hij een rente aan de Zusters Recollectinen tot Ninove en bezet op ondermeer hun behuysde hofstede te Neycken

 

 

DE GAND Joannes x OBELE Catharina

 


Zij is de weduwe van Jooris Bruylant

 

De Gand Joannes + op 10/02/1726
 

 

Verloving op 21/07/1725           tt. Cornelius Roosen en Joanna Capiauw

Huwelijk op 11/08/1725            tt. idem et ibidem

 


 

DE GERNIER Carolus x CUYPERS Isabella

 

Huwelijk op 24/08/1756 met tt. Joanne Du Gernier en Cornelio De Cooman
 


 

DE GHEYTER Nicolaas x GOOSSENS Lysbeth


Zij verkopen in 1591 een behuisde stede in DW. in gehucht ter Straten aan Jan Vander Eecken x Lysbeth Van Vrechem weduwe wijlen Pieter Goossens groot 3 lijnen

 

DE GHEYTERE Mathias x DE PESTERE Josyne

 

Verloving op 19/06/1621 in Grimminge , geen tt. vermeld

 

DE GEYTER Joannes x JANSSENS Egidia

 

anno 1642 : ze verkopen 1 dagwand land op Holbeke aan Jan Thienpont

 

01.09.1630 ° Elisabeth
P. Petrus Raspoet
M. Elisabeth Cobbaert

 

20.12.1636 ° Nicolaas            ( vader als Joannes De Doncker , moeder als Anna Janssens )  **
P. Nicolaas De Geijtere
M. Lucia Vander Meulen

In het vorige doopsel op 08.12.1636 werd Nicolaas De Saeger gedoopt , de pastoor herhaalde de familienaam in deze akte

 

DE GEIJTER Matthias x VAN WILDERODE Anna

 

Verloving op 14/06/1659 met tt. Adriano Celliers en Domino Francisco Weijns

Huwelijk op 15/07/1659 met tt. Adriano Celliers en Petro De Coster


Mathijs en Niclaes De Geyter zijn meulenmakers , zij doen de prijsije van de molen van Pollare bij het overlijden van Cornelis Van Eesbeke , molenaar in Pollare , zie diens staat van goed
 

 

DE GEIJTERE Anthonius x VANDEN DRIESSCHE Elisabeth

 


Hij is stiefzoon van Cornelis De Vleeschauwer , zoon van wijlen Jan De Geyter en Cathelijne Stevens , zie de staat van goed bij het overlijden van zijn stiefvader in 1656
 

 

Huwelijk op 22/06/1662 in ‘ HAELTER ‘

 

04/09/1663 ° Anthonia

P. Petrus De Coster in naam van Anthonius Stevens
M. Barbara Van Eesbeecke in naam van Philippa De Geyter

 

14/10/1664 ° Egidius
P. Petrus Courteau nomine Egidius De Mol

 


 

DE GENS Isidorus ex Lennik

 

Hij + 17/08/1851 ex Lennik fs. Josephus en Theresia Terrasse , 35 jaar

 


 

DE GEUSE Jaspar x MIGNON Elisabeth


Huwelijk op 02/8/1648 met tt. Jan De Coster en Georgio De Coene
 


DE GHOU Anna Maria ex Haurit moeder van natuurlijk kind

05/06/1812 ° Joanna Maria
P. Petrus Buyl
M. Joanna Buyl


 

 

DE GRAEVE Petrus ex Gent x GOVAERTS Maria Josepha ex Antwerpen

 

zij + op 08/05/1765 uxor Petri De Graeve , een SvG Pro Deo werd opgesteld

 

21/11/1763 ° Petrus Joannes       

P. Daniel Wasteels     

M. Anna Maria Van Cauwenberge

 

 

DE GRAVE Adrianus  x DE RIECK Anna   


Hij is ex Appelterre , hij overleed blijkbaar bij zijn dochter in Denderwindeke  , hij + 24/05/1776 viduus Anna De Rieck

 

DE GRAVE ( GRAEVE ) Livinus ex Appelterre x DE COCK Berlindis ex Appelterre

20/07/1823 ° Adrianus Franciscus
P. Adrianus De Grave
M. Joanna Livina De Cock

03/09/1824 ° Josephus
P. Josephus De Smet
M. Theresia De Graeve                                               - hij + 26/03/1831 in Zandbergen oud 6,5 jaar -

01/04/1826 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Graeve
M. Francisca De Cock

circa 1829 in Zandbergen ° Maria Joanna
                                                                                       - zij + 20/02/1837 oud 8 jaar -

19/07/1834 ° Amelia                
P. Petrus Cornelius Vander Eijcken       
M. Amelia De Cock                                                     - zij + 29/10/1838 oud 4 jaar -

23/04/1837 ° Petrus Josephus       
P. Petrus Josephus De Graeve       
M. Frederica De Graeve                                              - hij + 04/07/1838 oud 1 jaar -

 

DE GRAVE Jan Baptiste ex Aspelare x MALFROIT  Maria Francisca


Hij + 15/05/1880 ex Aspelare viduus Maria Francisca Malfroid , 72 jaar en 4 maand 

Zij + 20.08.1870 fa. Livinus en Maria Joanna De Gauquier uxor Jan Baptiste De Grave , 63 jaar en 5 maand
 

22/03/1830 ° Joanna Catharina    
Cornelis Reygaers  
M. Joanna Catharina Liesens                                          - zij x in 1856 met Petrus Dierickx ex Herzele wonend in Burst -

11/04/1832 ° Sophia
P. Petrus Franciscus De Graef
M. Sophia Malfroy                                                          - zij x in 1857 met Egidius Jespers -

05/06/1834 ° Eugenia            
P. Petrus Josephus Van Belle         
M. Amelia Reygaerts                                                      - zij + 20/02/1880 celebs oud 45 jaar -

anno 1837 ° Stephania
                                                                                           - zij x Petrus De Dobbeleer , zij + in 1884

22/04/1839 ° Clemens                           
P. Jan Baptiste De Grave   
M. Frederica De Grave

09/03/1841 ° Franciscus                      
P. Franciscus De Graeve   
M. Henrica Van Lierde                                                    - hij + 18/09/1842 oud 2 jaar -

16/01/1845 ° Petrus Franciscus        
P. Petrus Franciscus De Grave    
M. Joanna De Grave  

01/07/1849 ° Petrus
P. Josephus Limpens
M. Sophia De Graef                                                       - hij x in 1879 met Maria Anna Huyghe vidua Joannes Huwaert -

DE GRAEVE Sophia

13/05/1850 ° Maria Francisca
P. Jan Baptiste De Graeve
M. Maria Francisca Malfroid

DE GRAVE Petrus x HUYGHE Maria Anna ex Pepingen

Huwelijk op 15/05/1879 van :
Petrus De Grave ex hac fs. Jan Baptiste en Maria Francisca Malfroid
Maria Anna Huyghe ex Pepingen hier wonend fa. Petrus en Catharina Thibaut vidua Joannes Huwaert
tt. Edmundus Hiers en Emerentia Hiers

DE GRAVE Franciscus ex hac x DE Lé Constantia ex Pollare

25/11/1879 ° Pelagia
P. Jan Baptiste De Grave
M. Constantia Van Lathem                                                                - zij + 11/12/1879 oud 16 dagen -

anno 1882 ° Augusta Maria Ludovica
                                                                                                              - zij + 10.04.1891 oud 8 jaar ( red. : ouderdom slecht leesbaar )

anno 1883 ° Josephus
                                                                                                              - hij + 11/01/1886 oud 2 jaar en 3 maand -

01.02.1886 ° proles
                                                                                                              - bij geboorte overleden -

anno 1894 ° Petrus Josephus
                                                                                                              - zij + 17.01.1896 oud 1,5 jaar -


 

DE GRIF Adolphus   x ROOSEN Elisabeth

 

Hij is zv. N. en Jenne De Middeleer , een staat van goed werd opgemaakt bij zijn overlijden , zie Wedergrate nr. 235 nr. 34


Er werd verdeeld tussen de moederlijke hoirs , de vaderlijke hoirs waren onbekend

 

Het betrof zijn oom Bernardus en zijn 2 tantes

Het betrof de volgende families


1) Bernardus De Middeleer x Catharina De Smet tot Herne
2) Pieter Timmermans x Marie De Middeleer tot Zandbergen
3) Pieter Martin Dalie x wijlen Joanna Marie De Middeleer tot Edingen met een kleinzoon in Brussel
 

 

Hij + op 19/04/1777 uxor Elisabeth Roosens , zij hertrouwt Petrus Antonius Frison

 

Huwelijk op 22/04/1762 met tt. Joanne De Doncker en Joanne Baptiste Roosen

Huwelijk op 30/06/1776 met tt. Joanne Cooremans en Adriano De Groeve

 

Zij + 30/05/1804 fa. Joannes en Maria Bultereys vidua Adolphus De Grif et successive Petrus Antonius Frison , 65 jaar
 

 


 

DE GROOTE

 

 

Uit het notaboekje van D' Pieter De Groote de volgende gegevens : 

 

Annotatie van ons gheslachte van soo verre ick daer achter hebbe comen gheraecken

 

I.

 

Nicolaes De Groote is gheboeren int jaer

Nicolaes De Groote is versaemelt in huwelijken staet met Elisabeta Van Branteghem die hebben ghehadt

 

Jooris De Groote

Cornelis De Groote

Olivier De Groote

Petronella De Groote

sonder dandere daer ick niet af en wete

 

Lysbette Van Branteghem is overleden desen werelt int jaer 1580 den 24ste oktober

 

II.
 

1) Jooris De Groote is x Margriete Malforts

Deze Jooris is overleden int jaer 1579 den 21ste februari sonder achter te laeten hoyrs


2) Cornelis De Groote x Margriete Van Eetvelde en hebben tsaemen ghewonnen

 

            1) Jooris De Groote geboren 26 februari

 

            2) Pauwel De Groote geboren 30/09/1582

 

            3) Lysbette De Groote is getrouwt geweest met Adam Buydens

 

            4) Anna De Groote was getrout met Inghel Hevens tot Liefferinghen overleedt

 

Cornelis De Groote is overleden int jaer 1595 op St Lucas avondt

Syne huysvrouwe stierf den 20ste oktober 1604

 

3) Olivier De Groote is gheweest ghetrouwt met Lysbette sRooven en overleedt


4) Henderick De Grave heeft in huwelyck ghehadt Pieternelle ende is overleden den 19 februari 1683 en syne huysvrouwe  . . .

 

 

III.

Jooris De Groote x Joosyne sBackers

 

Joosyne De Backer is de dochter van wijlen Jan De Backer en van Jaecxken sVleminckx , zie de schepenbrieven van 1590


1°) Cornelis  ° 12/01/1596 en overleedt 22ste der selven maent

 

2°) Margriete ° 26/08/1597 en + 18/08/1611

 

3°) Anna ° 12/01/1600 en x Jan Oendermerckx

      Jan Oendermercks +

      Anna De Groote +

 

4°) Nicolaes De Groote ° 30/11/1602 en + 09/12/1602

 

5°) Jooris De Groote ° 26/02/1604 en x Jenneken De Middeleer 
 

 Jooris + 24/12/1642

 

6°) Maria De Groote ° OLV Hemelvaart 1606

      x Sieur Achilles Stencka Italiaan

 

7°) Joos De Groote  ° St. Michiel 1608 en + 12 october daer naer

 

8°) Joos De Groote ° 07/10/1609 en + 13 juli 1661              Godt hebbe de Ziel Amen                 ( nota bene : was de vader van Pieter De Groote )

 

9°) Gregoor De Groote ° goeden vrijdag zynde den 20ste april 1612  

      x Maria Vander Helst

 

10°) Joosyne De Groote ° 11/09/1614

        x Adriaen Van Vreckem  , x Jan De Vuyst

 

11°) Jan De Groote ° 15/01/1617

        x  N. Van Eesbeke         ( Pieter De Groote kende de voornaam niet )

        x Lysbette Van Snick

 

12°) Cornelis De Groote ° 24/02/1619

        x Cathelyne Vanden Broecke

        + 17/03/1656

 

 

 


In een verdere bladzijde bespreekt Pieter De Groote zijn eigen familie zie bij Joos De Groote

 

 

DE GROOTE Jooris   x DE BACKER Judoca

 


Huwelijk op 23/10/1594

 

Hij + 28.12.1644

Zij + 09/02/1656

 

Hij is zoon van Cornelis De Groote ( burgemeester van Wedergrate ) en Margriete Vanden Eetvelde
 

 

18/08/1606 ° Maria                  
P Paulus De Groote                

M. Jacoba Vlamincx                             - x Sr. Achilles Stincka , Italiaan in 1626 -

 

02/10/1608 ° Judocus              

P Judocus Vander Cleijen     

M. Elisabetha Scuelens                        - + 12/10/1608 -

 

07/10/1609 ° Judocus               

P Judocus Uttenhove            

M. Quintina Van Vrechem                  - x1 Elisabeth De Smet , x2 Anneken Van Vrechem fa. Pieters , hij gaat naar Ninove -

 

19/04/1612 ° Gregorius            

P Gregorius De Corte            

M Jacoba Vlamincx                               - Hij huwt Maria Vander Elst en woont in Pamel -

 

28/09/1614 ° Judoca                 

P Olivier Vanden Broecke    

M. Joanna sPesters                               - Zij x1 Adriaen Van Vreckem , x2 Jan De Vuyst

 

15/01/1617 ° Joannes               

P Judocus Magnelincx          

M. Joanna Vlemincx                            - Hij x Anna Van Eesbeke

 

21/09/1619 ° Cornelis              

P Judocus Uytenhove         

M. Joanna tVerkins                             - Hij huwt Catharina Vanden Broecke -

 

 

DE GROOTE Georgius fs. Jooris x DE MIDDELEER Joanna

 


Hij is zv. Jooris De Groote en Judoca De Backer

 

Zij x2 Joannes Mathijs

 

Verloving op 21/11/1626 met als tt. Joannes Ondermerckx en Cornelis De Vleeschauwere en huwelijk op 12/01/1627

Anno 1636 : Jooris De Groote fs. Jooris koopt van David De Neve en Anthoon Happaert

Anno 1637 : Jooris De Groote fs. Jooris x Jenneken De Middeleer verkopen aan Jan D'Hauwer de helft van 228,5 roeden lochtinck waarvan de andere helft competeert aan Pieter De Middeleer

Anno 1644 : Jenneken De Middeleer weduwe Jooris De Groote de jonge koopt land van Adriaen Van Vrechem , van Jan Cautaert , van Gillis Verckens

 

Anno 1691 : haar kleinzoon Hyacinthus Gonzales bezit 2/3de van de hofstede van zijn grootvader uit hoofde van zijn moeder Josepha De Groote
 

 

14/04/1627 ° Jooris                 
P. Jooris De Groote              

M. Joanna Van Oudenhove                                  

 

18/06/1628 ° Gerardus            

P. Gerardus De Middelere     

M. Elisabetha Roosen

 

02/12/1629 ° Josine         

P. Joannes De Middelere      

M. Josyne sBackers

 

05/11/1630 ° Cornelis             

P. Cornelis Roosen               

M. Anna Roosen  

 

13/10/1632 ° Petrus                

P. Petrus De Clippel        

M. Elisabeth Smedts

 

15.11.1634 ° Nicolaes
P. Gregorius De Groote
M. Anna De Groote
                                               - hij werd soldaat in de compagnie van Capiteyn Blauw , zie schepenbrieven van 1656 -

 

10/05/1636 ° Judoca                

P. Joannes Hevens           

M. Judoca sBackers                                                 - zij x Don Simon Gonzales , nageslacht in ondermeer Ninove -

 

28/01/1638 ° Joannes             

P. Joannes Buijdens              

M. Martina Buijdens                                               - hij is anno 1674 pachter in Renderstede samen met zijn moeder -

 

20/12/1639 ° Anna                 

P Joannes De Groote      

M. Anna De Groote                                                 - zij x in 1665 in Vollezele met Merten De Vriese met nageslacht in Vollezele -

 

20/04/1643 ° Gregorius          

P. Gregorius De Groote   

M. Joanna De Hauwer

 

 

DE GROOTE Judocus x 1 DE SMET Elisabeth

 

Joos De Groote was inwoner van Ninove. Voor zijn biografie zie de geschiedenis van Ninove deel 2 van Hendrik Van Gassen

 

Verloving op 04/08/1634 en huwelijk op 1/04/1634 in Ninove

 


Uit het dagboek van Pieter De Groote de volgende geboorten in Ninove

 

1°) Quintinus  ° 27/01/1634 , +
P.

 

2°) Cathelyne  ° 06/05/1635 ,  x Peeter De Tresenij ontfanger van de graeve van Egermont

 

3°) Anna         ° 01/04/1637 ,  x Mr. Romijn Stomme


Elisabeth De Smet stierf 08/01/1639

 

 

 

DE GROOTE Judocus x 2VAN VRECHEM Anna

Redactie : Joos De Groote had geen nalatenschap in de mannelijke lijn

 

Hij is viduus Elisabeth De Smet                         

Zij is dv. Pieter en van Martina Buijdens

 

Verloving op --/10/1639 en huwelijk op 05/11/1639 met tt. Petro Van Vreckem en Georgio De Groote

 

De volgende geboorten in Ninove zoals beschreven door D' Pieter De Groote , heeft met Denderwindeke niks te maken maar ik vind het te mooi om niet te publiceren

Zij is anno 1700 woonachtig in Brussel waar ze een schenking doet aan haar zoon Jooris

Redactie : anno 1724 verkoopt Marie Franchoise De Groote x Sr. Martinus Backx tot Brussel de meersvoorderolle en het leen van Cruyckenburgh dat ze verworven had van haar broeder Jooris

 

Uit het dagboek van Pieter De Groote

 

1°) Peeter                          ° 11/09/1640                 x Franchoise Vertol tot Brussel op 26/04/1682

     
Hij + 21/09/1697


2°) Jenneken Cornelie   ° 11/03/1642            
                                                                                 x Cornelis Vanden Dorpe tot Ninove

 

3°) Jan De Groote           ° 21/11/1643             
                                                                                 x Catharina De Roy tot Brussel

 

4°) Maria                          ° 05/03.1646             
                                                                                 x Jacobus Mertens tot Brussel op 17/10/1668

 

5°) Anna Catharina        ° 14/06/1648             
                                                                                  is geprofeste religieuse in het clooster te Audeghem

 

6°) Peeternelle Joosine  ° 05/09/1650            
                                                                                  x Martinus Bax tot Brussel op 22 juli 1681                    ( zij zal de rente van Cruyckenburgh verwerven )

 

7°) Jooris                          ° 09/04/1655           
                                                                                 Hij verwerft in 1700 zijn vaderlijke weesepenningen van zijn moeder Anna Van Vreckem

 

8°) Clara Theresia           ° 03/10/1656           is geworden geestelycke dochter tot Brussele , is overleden op 26/02/1685 synde by ongeluck verdroncken
 

                                                                               Requiescat in pace , het was een seer goede en devote siele

 

Daer is gheweest eenen soene gheboeren int jaer 1659 corts naer dat wij van vluchtinghe van Brussel commen syn maer is datelyck overleden . God hebbe de ziel Amen

 

 

                   

DE GROOTE Gregorius x VANDER ELST Maria

 


Huwelijk op 10/11/1638 in Erembodegem

 

Bij het opstellen van het landboek anno 1674 woont hij in Pamel waar nageslacht

Zijn zoon Jooris huwt in Meerbeke en is uitbater van de herberg " DE STIER " in Meerbeke

 


 Doopregisters Pamel , de klapper van Pamel is niet altijd correct , hier de juiste gegevens , 10 doopsels uit dit huwelijk

 

22.07.1640 ° Joanna
P. Joannes Van Dale
M. Catharina Walravens nomine Joanna De Middeleer                - zij + 05.12.1640


14.12.1642 ° Joannes
P. Judocus De Groote
M. Cornelia Vanden Dale                                                                    - hij + 02.01.1643 -

 

03.01.1644 ° Georgius
P. Georgius De Groote ex Denderwindeke
M. Maria Bossuyts                                                                              - hij naar Meerbeke , hij huwde eerste maal met Elisabeth De Ro weduwe van Christiaen Vanden Broecke -


01.03.1646 ° David
P.  Petrus Evenepoel meier van Pamel in naam van David Berens uit Geraardsbergen
M. Joanna Vander Elst                                                                         - hij + 13.01.1672 -


24.08.1648 ° Cornelis
P. Cornelis Vanden Dale
M. Anna De Groote ex Denderwindeke


08.09.1650 ° Elisabeth
P. Joannes Raspoet
M. Maria Van Bossuyt in naam van E.Z. Elisabeth Claes van het Hospitaal St. Jan in Brussel                      - zij x in 1671 , zie infra -


31.10.1652 ° Robertina
tt. Maria Van Bossuyt nomine         ( niets genoteerd )

20.09.1654 ° Joannes
P. Joannes Van Dale
M. Anna De Dobbeleer


14.10.1657 ° Anna Maria
P. Jaspar Van Breuseghem
M. Clara Vander Elst

 

02.10.1659 ° Petrus
P. Petrus Lemmens absens
M. Anna Maria De Baenst

Postscriptum , huwelijk in Pamel :

Adrianus De Witte x Elisabeth De Groote huwen op 09.05.1671 met als getuigen Franciscus De Kegel en Jooris De Groote

Anno 1673 heeft de pastoor op het kerkhof de relieken van de Heilige Laurentius en " de obligatien ons kercke rakende " aan de baljuw , griffier en Gregoor De Groote en dit om ze in veiligheid te brengen naar Brussel

 


 

 

DE GROOTE Cornelis x VANDEN BROECKE Catharina

 

Hij ° DW 24/02/1619  z.v. Jooris en Josyne sBackers . Hij was schepen van Wedergrate , zie de staten van goed en de W.P. Wedergrate

Zij is dv. Pieter Vanden Broecke en Maria Cautaert

 


Hij
+ DW 17/03/1656 , een staat van goed werd opgesteld met 6 weeskinderen :


1) Josine 11 jaar

2) Marie 9 jaar
3) Joos 7 jaar

4) Jan 5 jaar
5) Cornelis 3,5 jaar

6) Catharina oud 8 maanden

 

V.P. Joos De Groote fs. Jooris
V.M. Jan Vanden Broecke

anno 1686 zijn in de Wettelijke Passeringen vermeld Joos , Cornelis en Catharina De Groote en dit in een proces tegen hun oom Gregoor De Groote

 

 

Zij is dochter van Pieter Vanden Broecke , zij hertrouwt met Joos De Roye en vervolgens met Roelant De Bonte

 

Verloving op 25/04/1645 en huwelijk op 02/05/1645 met als tt. Joannes De Groote en Joanna Vanden Broeck

 

 

PR Pollare

 

19/08/1645 ° Judoca                  
P. Petrus Vanden Broecke         

M. Judoca De Backer                                                  - zij huwt Willem Cools , zij is weduwe in 1672 , zij x2 met Jacques Ghille , zij woont anno 1728 in Rijsel -

 

24/03/1647 ° Maria                      
P. Egidius De Middeleer                

M. Maria Cautaerts 

 

 

Verdere doopsels in Denderwindeke

 

27/01/1649 ° Judocus       
P. Judocus De Groote                

M. Anna De Groote                                                       - hij heeft anno 1728 nageslacht in Meldert in Brabant , zijn zoon Jan is erfgenaam van Cornelis De Groote die overleed in 1728 -

 

06/04/1651 ° Joannes       

P. Joannes De Groote                

M. Judoca sBackers 

 

02/12/1653 ° Cornelis      

P. Egidius Vanden Broecke       

M. Judoca sBackers                                                       - hij x in 1681 met Joanna Van Reewegh , hij stierf anno 1728 , stierf kinderloos -

 

02/02/1656 ° Catharina    

P. Georgius De Groote              

M. Catharina Cardoens                                                - zij x Simon Stevens , uit dit huwelijk anno 1728 zijn er 3 zonen  **

 

** Anno 1723 verkopen Guilielmus Stevens en over zijn broer Jacobus evenals Sr. Carolus Stevens hun erfdeel aan Joos Caelendries komend van hun moeder Catharina De Groote
 

 

DE GROOTE Jan 1x VAN EESBEECKE Anna

 

Zoon van Jooris De Groote en Josyne sBackers

 

Verloving op 10/08/1646 en huwelijk op 05/09/1646 met als tt. Christophorus Van Eesbeke en Joannes De Coster

Zij + in augustus 1658 , zij overleed op 06.08.1658 in Pollare

 

 

14/11/1649 ° Judoca          

P. Eligius Van Eesbeeke              

M. Judoca sBackers                                                   - zij x Pauwel Bruylant , zij is anno 1723 nog steeds in leven , hieruit 5 kinderen waarbij 4 zonen -

 

18/02/1656 ° Ludovicus    

P. Ludovicus Van Eesbeecke      

M. Elisabeth Van Eesbeeck

 
 

DE GROOTE Jan 2x VAN SNICK Elisabeth

 

Hij is reeds overleden in 1671

 


Verloving op 18/06/1661 en huwelijk op 29/06/1661 met tt. Christophorus De Naijer en Georgius Ondermercx

nota bene : de voornamen van de beide gehuwden zijn correct genoteerd

 

 

18/11/1661 ° Judocus            

P. Judocus Van Snick                   

M. Adriana De Vuijst

 

22/11/1662 ° Joannes
P. Judocus Van Snick
M. Anna Ondermerckx


DE GROOTE Cornelis x VAN REEWEGH Joanna

Huwelijk op 22.10.1681 met tt. Joannes Paillo en Joannes De Vlaeminck

 

Dit huwelijk bleef kinderloos
 

 

DE GROOTE Petrus x VERTOL Francisca

 


Huwelijk in Brussel op 26.04.1682
 

Hij + 21.09.1697 , hij was burgemeester en tekende steeds als heer van ter Rijst

 

Zij hertrouwt met Pr. Vanden Abbeelen

 DE GROOTE Petrus ex Vollezele x SOMERS Joanna ex Vollezele


Verloving in Vollezele op 03.07.1688 van Petrus De Groote en Joanna Somers allen uit Vollezele
Huwelijk in Vollezele op 18.07.1688 met tt. Antonius De Decker en Joannes De Vriese


Doopsel op 16.06.1691 in Denderwindeke

 

16/08/1691 ° Petrus         

P. Petrus De Groot
 

 

DE GROOTE Joannes fs. Jooris x DE RO Elisabeth filia Gillis


Elisabeth De Ro is dochter van Gillis De Ro en Maria Roosen , haar grootouders zijn :

Gillis De Ro is zoon van Matthijs De Ro en Catharina De Naeyer
Maria Roosen is een dochter van Judocus Roosen en Elisabeth Van Varenberch

Ze wonen anno 1715 in Brussel

 


Huwelijk op 07/06/1696 met dispensatie wegens 4de graadsverwantschap met tt. Cornelis Vanden Dorpe en Petrus De
Coster

 

Zij is dv. Gillis De Ro x Maria Roosen , zie schepenbrieven Wedergrate anno 1686

Zij hebben anno 1715 negen kinderen in leven , zie de verkoop van een leen op het Hautemvelt

 

 


DE GROOTE Adrianus ( L ) x BRUYLANT Maria Joanna  ( NL )

 


Hij is 37 jaar ex Meerbeke en fs. Lambertus en van Barbara Pannis ex Meerbeke

Zij is 28 jaar fa. Ludovici en Joanna Maria Van Wilderode

 

Huwelijk op 24/02/1789 met tt. Joanne Bruylant ( L ) en Gerardo Walckiers ( L )
 

 

28.12.1789 ° Petrus Joannes
P. Joannes Bruylant ( L )
M. Antonetta Pannis ( NL )

 

DE GROOTE Jan Baptiste ex Meerbeke x DE BREMAEKER Joanna Catharina ex hac

 


Huwelijk op 30/10/1834 van :
Jan Baptiste De Groote ex Meerbeke fs. Adrianus en Barbara Robignon oud 41 jaar
Joanna Catharina De Bremaeker ex hac fa. Adrianus en Petronella Damiaens vidua Vincent O oud 70 jaar
tt. Jan Baptiste Goetheer en Jacobus Dumongh

 

Hij + 20/12/1874 fs. N. ( niks ingevuld ) viduus Joanna De Bremaker , 91 jaar en 8 maand

 

Zij + 27/05/1853 ex Meerbeke fa. Adrianus en Petronella Damiaens vidua Vincentius O uxor Jan Baptiste De Groote , 89 jaar
 DE GROOTE Carolus 1x DIERICKX Virginia ex Aspelare

 

Dierickx Maria Virginia ex Aspelare fa. Dominicus en Anna Christina De Bodt uxor Carolus De Groote , 33 jaar en 4 maand , overleden op 07/01/1894
 

 

DE GROOT Carolus Ludovicus ex Meerbeke viduus 2x THOLLEMBEEK Maria Delphina

 


Huwelijk op 07.11.1895 van :
Carolus Ludovicus De Groot ex Meerbeke fs. David en Maria Theresia Ivergniau viduus Virginia Dierickx
Maria Delphina Thollembeek fa. Fredericus en Melania Van Craenenbroeck
tt. Victor Goeyens ( ? ) en Virginia Thollembeek

 

Zij + 11.03.1911 fa. Frederick en Melanie Van Craenenbroeck uxor Carolus Ludovicus De Groot oud 43 jaar 2 maand 6 dagen
 


24.06.1897 ° proles anonyma
                                                                                   - bij geboorte overleden -

 

DE GROOTE Judocus Albertus x TEMMERMANS Maria Francisca

 

Huwelijk van :
Judocus Albertus De Groote ex Meerbeke geboren op 19.12.1879 fs. Franciscus en Maria Joanna Vander Poorten
Maria Francisca Temmermans ex hac geboren op20.09.1884 fa. Petrus en Josephina De Vleminck
tt. Petrus Josephus De Groote en Prosper Temmermans

 


 

DE GROEVE Cornelis x DE QUICK Anna filia Nicolaas

 

28/01/1643 ° Maria              

P. Joannes De Sager                  

M. Maria Eylenbosch

 

22/05/1644 ° Nicolaas         

P. Nicolaas De Quick                

M. Cornelia Van Herreweghen

 

08/06/1646 ° Judocus         

P. Judocus De Groeve                

M. Maria De Middeleer

 

09/04/1649 ° Catharina       

P. Livinus De Quick                  

M. Catharina De Quick

 

10/10/1652 ° Anthonia       

P. Egidius De Quick                  

M. Anthonia Cardoens

 

28/12/1656 ° Joanna           

P. Joannes De Bogaert               

M. Anna De Quick

 

DE GROEVE Cornelis x VAN HERREWEGHE Joanna ( Voor geen van beide namen sta ik borg )

 

Huwelijk op 22/10/1681 met tt. Joannes Poillo en Joanne De Vlaminck

 

DE GROEVE Petrus x DE SCHUYTENEER Maria Judoca

 

Huwelijk op 30/06/1776 met tt. Joanne Cooremans en Adriano De Groeve

circa 1780 in Zandbergen ° Adrianus                    
                                                                                                            - hij huwt Maria De Vuyst fa. Jacobus -
 

Andere kinderen , zie famieliesamenstelling Zandbergen
 

 

DE GROEVE Adrianus ex Zandbergen x DE VUYST Maria ex hac

 


Burgerlijk huwelijk in Zandbergen

 

Hij ° 13.10.1780 zv. ptreus en wijlen Josine De Schuyteneer
Zij ° 10.07.1781 dv. wijlen Jacobus en Petronella Van Overstraten
 

Huwelijk op 05/08/1806 van :
Adrianus De Groeve ex Zandbergen fs. Petrus en Josina De Schuyteneer oud 26 jaar
Maria De Vuyst fa. Jacobus ex hac en Petronilla Van Overstraten oud 25 jaar
tt. Jan Baptiste De Groeve en Petronilla De Vuyst
 

 

 nageslacht in Zandbergen

DE GROVE Petrus ex Zandbergen x DE SMET Leonia ex hac


Huwelijk op 11/02/1871 met tt. Petrus De Smet en Catharina De Grove

 

Hij + 12.03.1875 in Zandbergen fs. Benedictus en Coleta Van Cauwenberghe vir Leonia De Smet , 40 jaar
 

Zij + 07/05/1879 fa. Carolus en Agatha Vander Velden vidua Petrus De Grove oud 35 jaar en 9 maand
 

06.12.1871 ° Joanna Catharina
P. Carolus De Smet
M. Joanna Catharina De Groeve                                                     - zij x in 1893 met Carolus Livinus Van Eesbeke -

29.04.1873 ° Maria Amandina
P. Jan Baptiste De Grove
M. Victorina De Smet                                                                        - zij + 06.03.1875 oud 2 jaar -

03.03.1875 ° Renatus
P. Victor De Smet
M. Eugenia De Grove                                                                       - hij + 28.03.1875 oud 25 dagen -

 

DE GROVE Franciscus x COPPENS Lucia

 

Huwelijk in Zandbergen , zie aldaar


Zij + 27.04.1890 fa. Petrus en Theresia Leirens vidua N. De Grave oud 64 jaar en 5 maand
 

 

DE GROVE Petrus x HUYGHE Maria Anna ex Pepingen

 

Zij + 26.05.1887 ex Pepingen fa. Petrus en Catharina Thibaut vidua Joannes Huwaert et uxor Petrus De Groeve , 55 jaar
 

 

DE GROVE Ludovicus ex Zandbergen x2 VAN LONDERZEELE Sophia

 


Huwelijk op 16/01/1890 van :
Ludovicus De Grove ex Zandbergen fs. Jan Baptiste en Catharina De Fraine viduus Sylvia Nechelput
Sophia Van Londerzeele ex Voorde en hier wonend fa. Franciscus en Joanna Deck vidua Petrus Joannes Vander Bracht 
tt. Edmundus Hiers en Melania Nechelput

DE GROVE Ludovicus ex Zandbergen fs. Jan Baptiste en Catharina De Fraine viduus Sylvia Nechelput , maritus Sophia Van Londerzeele , 79 jaar en 10 maand , op 11/10 , correct jaartal op te zoeken
 

 DE HAEN Jan Baptiste ex Meerbeke 1x STOFFIJN Maria Theresia

 


Burgerlijk huwelijk op 29.05.1805
 

Huwelijk op 01/06/1805 van :
Jan Baptiste De Haen ex Meerbeke fs. Jacobus en Maria Joanna De Pester oud 27 jaar , ° 01.06.1778
Maria Theresia Stoffijn fa. Petrus Joannes en Maria Catharina Van Wilderode oud 31 jaar
tt. Franciscus De Cooman en diens zoon Franciscus De Cooman


Zij +13/02/1817 fa. Joannes ex hac en Joanna Catharina Van Wilderode uxor Jan Baptiste D'Haen ex Meerbeke
 


DE HAEN Joannes ex Meerbeke 2x VERLé Maria Theresia  


Huwelijk op 10/02/1825 met dispensatie voor gemengde 1ste en 2de graadsverwantschap van :
Joannes De Haen ex Meerbeke fs. Jacobus en Maria Joanna De Pester viduus Maria Theresia Stoffijn oud 46 jaar
Maria Theresia Verlé fa. Jan Baptiste en Maria Judoca Stoffijn oud 30 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong

Hierbij worden Petrus Joannes ( ° 10/03/1819 ) en Maria Joanna  ( ° 12/04/1823 ) gelegitimeerd

Hij + 29/04/1857 fs. Jacobus en Joanna Catharina De Pester viduus Maria Theresia Stoffijn maritus Maria Theresia Verlé , 79 jaar

Zij + 06.06.1870 fa. Joannes en Maria Stoffijn vidua Joannes De Haen , 75,5 jaar

De 3 eerste kinderen geboren als natuurlijke kinderen van Maria Theresia Verlé , nadien gelegitimeerd

19/03/1819 ° Petrus Joannes
P. Jan Baptiste Verlé
M. Theresia Verlé                                                         -  als vader is vermeld Joannes D'Haen ex Meerbeke , hij overleed op 23.02.1831 als Petrus Joannes De Haen

27/11/1821 ° Godefridus 
P. Jan Baptiste Verlé  
M. Maria Stoffijn  ( vide 19 martii 1819 )                - hij + 07/01/1823 -

12/04/1824  ° Maria Joanna
P. Petrus Joannes Monté
M. Maria Joanna Verlé  

17/12/1825 ° Petrus Josephus  
P. Petrus Josephus de Watripont  
M. Joanna De Haen                                                                    

22/06/1828 ° Maria Judoca   
P. Bernardinus De Haen 
M. Maria Judoca Stoffijn                  

28/10/1830 ° Catharina          
P. Petrus Joannes Van Laetem   
M. Adriana Valkeniers

02/07/1833 ° Maximilianus                                        
P. Maximilianus Verlé         
M. Maria Elisabeth Pletho                                                        - hij + 10/05/1874 oud 41 jaar -

08/02/1836 ° Petrus            ( attestor : De Temmerman , pastor in Liefferinge )      
P. Bernardinus De Haene    
M. Joanna Vanden Berghe                                                         - hij x Regina Grisez ex Tollembeek -

21/01/1839 ° Ivo             
P. Petrus Joannes De Rouck   
M. Maria Joanna De Haen                                                         - hij x in 1864 in Meerbeke met Emerentia Lievens bloemenmaakster wonend in Meerbeke ex Kerksken -

03/11/1840 ° Philomena          
P. Carolus Verlé       
M. Maria Judoca De Haen                                                        - zij x Petrus Eeckhout , zij + in 1872 oud 31 jaar -
 


DE HAEN Carolus Josephus ex Meerbeke x VALCKENIERS Adriana


Huwelijk op 03/05/1812 van :
Carolus Josephus De Haen ex Meerbeke fs. Jacobus ex Strijtem en Joanna Catharina De Pester ex Meerbeke oud 32 jaar
Adriana Valckeniers ex hac fa. Joannes en Catharina Vierendeel ex hac oud 34 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Petrus Van Vreckem
 

DE HAEN Jacobus Josephus ex Lettelingen x HERREGODS Joanna Catharina
 


Huwelijk op 16/08/1827 van :
Jacobus Josephus De Haen ex Lettelingen fs. Dionysius en Maria Josepha D'etries viduus Petronella Gys oud 41 jaar
Joanna Catharina Herregods fa. Bartholomeus en Antonia Verbeelen oud 27 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Joanna De Tré

 


anno 1832 , geen geboorteplaats bekend , ° Francisca
                                                                                                             - zij x Ludovicus Vander Poorten , zij overleed in Zandbergen anno 1873 -
 

DE HAEN Maria Joanna moeder van

23/03/1849 ° Leo
P. Maximilianus De Haen
M. Maria Theresia Verlez                                                                - hij + 09/03/1858 oud 9 jaar -


DE HAEN Josephus x DESERT Amelia
 


Huwelijk op 27/04/1865 van Josephus De Haen en Amelia Francisca Desert met tt. Carolus Desert en Philomena De Haen

Zij + 04/05/1877 fa.  Petrus en Anna Maria Lafeuillade uxor Joseph De Haen , 43 jaar

17/04/1866 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Desert
M. Philomena De Haen                                                                  - hij x Rosalia Coen ex St. Jans Molenbeek in 1915 -

06/08/1867 ° Maria Joanna
P. Maximiliaen De Haen
M. Maria Joanna De Haen                                                             - zij x in 1892 met Adolphus Potier , zij + 09/05/1904 uxor Adolphus Pottier , 36 jaar en 9 maand -

10.06.1871 ° Gustavus Josephus
P. Petrus De Haen
M. Catharina D.                                                                               - hij + 03.05.1873 oud 1 jaar en 11 maand nec non 27 dagen -

14.07.1873 ° Gustavus Josephus
P. Jan Baptiste Lafeuillarde
M. Maria Judoca De Haen
 

DE HAEN Petrus x GRISEZ Regina ex Tollembeek


Hij + 23.08.1884 fs. Joannes en Theresia Verlé maritus Regina Grisez

Zie kadaster Denderwindeke nr. 2293. Pieter De Haen , later Weduwe Pieter De Haen - Grisez

anno 1865 ° Maria Justina
                                                                                                            - zij + 25.03.1873 oud 7 jaar en 9 maand -

23.05.1867 ° proles anonyma
                                                                                                           - bij geboorte overleden -

24/04/1868 ° Leontina
P. Jan Baptiste Grisez
M. Anna Maria De Haen

12.12.1869 ° Catharina
P. Augustus Risé ( red. : de attestor is vicepastoor E.H. Mertens , geen connaisseur van familienamen )
M/ Catharina De Haen                                                                    - zij + 12.08.1870 oud 8 maand-

23.06.1871 ° Yvo
P. Yvo De Haen
M. Clementina Bellemans                                                               - hij + 24.07.1871 oud 1 maand -

14.01.1874 ° Victor
P. Maximilianus De Haen
M. Stephania Geeroms                                                                    - hij + 1705.1875 oud 1,5 jaar -

22.10.1875 ° Maria
P. Petrus Eeckhout
M. Judoca De Haen

04.03.1877 ° Franciscus
P. Josephus De Decker
M. Maria Suys                                                                                 - hij + 02/02/1878 oud 10 maand -

geen datum ° Maria Justina
                                                                                                          -zij x in 1904 met Vital Van Cutsem -


 

D'HANDSCHUTTER , DE HANDSCHUTTER , HANDSCHUTTER

 

D’HANDTSCHUTTER Mathias x VANDEN HAUTE Maria

 

 


Verloving op 17/01/1728           tt. Petro Genaij en Catharina Vanden Haute

Huwelijk op 04/02/1728            tt. idem et ibidem

 

Zij is dv. Paulus en Judoca Vanden Abbeele

Hij woont in het gehucht Vreckem

Zij hertrouwt in 1748 met Joannes Le Longe ( of Liong )
 

 

17/11/1728 ° Catharina           

P. Adrianus Dhandschutter    

M. Catharina Vanden Haute                                           - zij huwt Petrus Van Laeren ex Pollare , nageslacht in Pollare -

 

09/01/1731 ° Joannes              

P. Joannes Dhandschutter      

M. Judoca Buijl

 

19/01/1734 ° Judocus             

P. Judocus Willems              

M. Judoca Vanden Abbeele

 

09/11/1736 ° Petrus                 

P. Petrus Van Bellinghen       

M. Maria Bellemans     

 

10/07/1740 ° Paulus                

P. Paulus Vanden Haute         

M. Anna La Nair
 

 

DE HANDTSCHUTTER Michael ex Herne x PARDOENS Maria

 


Zij ° 1707 dv. Jan Pardoens en Petronella Herremans

 

Verloving op 29/10/1730              tt. Adrianus Persoons en Judoca Perdoens en Elisabetha Roosen

Huwelijk op 12/11/1730               tt. Adriano Pardoens en Catharina D’Hauwer

Zij reeds overleden bij het maken van de verkaveling in 1762 bij de dood van haar ouders , hierbij 6 kinderen vermeld uit dit gezin

 

 

06/09/1731 ° Petronella               
P. Laurentius Handschuter 

M. Petronella Herremans

 

12/08/1734 ° Joannes                  

P. Joannes Perdons            

M. Susanne De Latter
 

09/10/1736 ° Adrianus                
P. Adrianus Pardaens        

M. Joanna D’Hauwer

Verdere kinderen vermoedelijk in Herne , zie de SvG bij overlijden van Jan Pardoens x Petronella Herremans in 1762

 

 

HANTSCHUTTER Joannes x BOURGUIGNON Elisabeth

 

Huwelijk op 23/08/1768 met tt. Petro Hantschutter en Joannes Baptiste Bourguignon

 

Hij + 14 juli 1774 maritus Barbara Bourguignon ( sic ! )  ( Barbara Bourguignon huwde Adriaan Schoonjans ) , is in werkelijkheid Elisabeth


Elisabeth Bourguignon trouwt in 1774 voor de 3de maal , nu met Joannes Vierendeel fs. Pieters

 

DE HANDSCHUTTER Ludovicus ex Oetingen x VANDER POORTEN Joanna Catharina

15/04/1860 ° Clementia
P. Petrus De Handschutter
M. Elisabeth De Quick

DE HANDSCHUTTER Petrus  ex Lieferinge x KRICKELION Amelie ex Oetingen

09/11/1860 ° Vitalis
P. Petrus Josephus Van Bellinghen
M. Francisca Tacherva ( ? , is me een raadsel )

DE HANDSCHUTTER Carolus Ludovicus ex Herne x2 JOUS Beatrix

Huwelijk op 10/09/1864 van Carolus Ludovicus De Handschutter ex Herne en Beatrix Jous ex et in hac met tt. Jan Baptiste De Ville en Regina De Vuyst

DE HANDSCHUTTER Carolus Ludovicus ex Herne 3x DE NAYER Dorothea ex hac

Huwelijk op 10/10/1878 van :
Carolus Ludovicus De Handschutter ex Herne fs. Nicolaas en Anna Maria De Vos viduus 1° Sophia Vander Eijcken , 2° Beatrice Jous
Dorothea De Nayer fa. Jan Baptiste en Josina De Leenheer vidua Petrus Lauwaert
tt. Jan Baptiste Dumongh en Francisca Lecleer

DE HANDSCHUTTER Felix ex Herne x SUYS Rosalia

Huwelijk op 24/11/1881 van :
Felix De Handschutter ex Herne fs. Carolus Ludovicus en Maria Sophia Vander Eijcken
Rosalia Suys fa. Franciscus en Eleonora Grisez
tt. Petrus Suys en Machtilde De Plus

DE HANDSCHUTTER Jan Baptiste ex Liefferingen x VANDER EIJCKEN Ludovica

Huwelijk op 28/06/1884 van :
Jan Baptiste De Handschutter ex Liefferingen fs. Petrus en Amelia Krikillon
Ludovica Vander Eijcken fa. Petrus en Barbara Vande Ville
tt. Josephus Van Cotthem en Maria De Handschutter

DE HANDSCHUTTER Jan Baptiste x MEERT Berlindis

Huwelijk op 31/01/1891 van :
Jan Baptiste De Handschutter ex Oetingen fs. Adrianus Felix en Maria Theresia De Vits
Meert Berlindis fa. Jan Baptiste en Constantia Godaert
tt. Marcus Evens en Leontina Meert


DE HERDER Ernestus Franciscus ex Vollezele x BUYL Joanna Delphina

 

Huwelijk op 26.07.1894 van :
Ernestus Franciscus De Herder ex Vollezele fs. Franciscus en Maria Theresia Langendries
Joanna Delphina Buyl fa. Franciscus en Virginia Sluys
tt. Honorius Du Mongh en Maria Clavie
 


 

DE JONGHE Petrus x MIGNON Petronella

Zij is dv. Antonius en Laurentia De Cooman

 

Huwelijk op 28/06/1691 met tt. Petrus D’Hauwer en Petro De Coster


DE JONGHE Antoon fs. Pieters

Hij koopt in 1717 van Catharina Mignon weduwe Vincent Van Heghe

 

 

DE JONGE Judocus x VANDER KELEN Maria

 

Huwelijk op 01/05/1755 met tt. Jacobus Vander Kelen en Cornelio De Cooman


4 doopsels in Waarbeke

 

Zij + anno 1800 in Waarbeke
 

 

DE JONGHE Cornelis ex Pollare x VERDONCK Maria Theresia

 


Huwelijk op 2 juli 1818 van :

Cornelis De Jonghe ex Pollare fs. Antonius ex Pollare en Barbara Lauwereys ex Pollare oud 36 jaar

Maria Theresia Verdonck fa. Adrianus en Barbara O oud 34 jaar

tt. Theodorus De Jonghe en Lucia De Bont
 

DE JONGE Carolus ex Pollare x VAN OUDENHOVE Maria Francisca ex Boelare


Huwelijk op 30/04/1832 van :
Carolus De Jonge ex Pollare fs. Judocus en Petronella Beckman oud 25 jaar
Maria Francisca Van Oudenhove ex Boulaere fa. Livinus en Scholastica Du Welz oud 19 jaar
tt. Franciscus Van Houdenhove en Joanna De Jonge
 

DE JONGE Joannes ex Pollare x DE FRAINE Petronella


Huwelijk op 20/04/1837 van :
Joannes De Jonge ex Pollare fs. Antonius en Barbara Lauwereys oud 50 jaar
Petronella De Fraine fa. Petrus en Elisabeth Van Neygen oud 44 jaar
tt. Josephus De Fraene en Jacobus Dumongh

 

 

 

DE JONGE Petrus x VANDE WYNCKEL Maria Sidonia

 


Huwelijk op 13/07/1868 van Petrus De Jonge en Maria Sidonia Vande Wynckel met tt. Judocus Vande Wynckel en Hortentia De Jonge

 


 

DE JONGE Augustinus x LAMBRECHT Leonia

 

Huwelijk op 15/09/1870 met dispensatie voor 2degraads collateriteit van Augustinus De Jonge en Leonia Lambrecht met tt. Livinus De Jonge en Hortensia De Jonge


DE JONGE Petrus x VANDE VILLE Francisca

 

Huwelijk op 03/09/1872 met tt. Josephus De Jonge en Hortensia De Jonge

 

Zij + 06/07/1888 fa. Jan Baptiste en Lucia Van Bossuyt vidua 1° Petrus De Jonghe , 2° Petrus De Backer , 2° Jan Baptiste De Backer , 52 jaar en 1 maand
 

 

DE JONGE Paulus ex Nieuwenhove x COSYNS Petronella

 

Huwelijk op 21/11/1872 met tt. Victor Cosyn en Theresia De Jonge

 

12.10.1873 ° Victor Josephus
P. Victor Cosyns
M. Sophia De Jonghe                                      - hij x in 1908 in Herfelingen met Maria Justina Stevens ex Herfelingen fa. Theodorus en M. Jul. Clerebaut op 14.10.1908 -

 

19.03.1875 ° Maria Celina
P. Jan Baptiste Thienpont
M. Rosalia Vanden Neukel ( sic )                - zij x in 1908 met Gustavus Alphonsus De Wyels ex Lembeek -
 

 

DE JONGHE Theodorus ex Pollare x VAN LIERDE Maria Virginia

 

Huwelijk op 13.04.1893 van :
Theodorus De Jonghe ex Pollare fs. Franciscus en Joanna Catharina Wets wonend in Ninove
Maria Virginia Van Lierde fa. Carolus en Octavia Jous
tt. Leo Jous en Gislena ( ? ) De Jonghe

 
TERUG NAAR THUISBLAD