Familienamen

De Pape tot De Quick 

1606 tot 1877


 

DE PAPE Jan x VANDEN BROECKE Pieternelle

Zij is dv. Hendrik Vanden Broecke en Catharina Buydens

anno 1723 : zij verkopen hun kavel toekomend van haar moeder Catharina Buydens aan Lieven Van Heddeghem fs. Guilliams
 

 

DE PAPE Augustinus

Eerwaarde Augustinus De Pape pastoor Denderwindeke ‘ canonicus regularis abbatie ninoviensis ‘ + 10/08/1748
 

 

DE PAPE Jacobus   x SUYS Elisabeth

 


zij + op 29/05/1776 uxor J.D.P. , een SvG werd opgesteld voor hun enige dochter Joanna Maria

Wedergrate nr. 238 nr. 9 : SvG bij overlijden van Elisabeth Suys

één kind met name Anna Maria , de voogd ( V.M. ) is Roeland Van Assche

 

Huwelijk op 20/04/1769 met tt. Cornelis De Cooman en Joannes Taffijn
 

 

02/02/1769 ° Dominicus                 
P. Rolando Van Assche         

M. Anna Catharina Michié                              - overleden ante 1776 -
 

26/06/1770 ° Maria Judoca            
P. Joannes Bte Francois        

M. Judoca Biltrijs                                             - overleden ante 1776 -
 

05/09/1773 ° Joanna Maria           
P. Joannes Bte Le Neer         

M. Joanna Maria De Vits                                - zij oud 3 jaar , in de SvG vermeld als Anna Maria -

 DE PAU Gerardus x VAN VAERENBERCH Joanna

Verloving op 18.12.1613 in Ninove

Doopsels in Ninove

13.08.1615 ° Egidius
P. Egidius De Pau
M. Barbara De Buyst

Hij heeft nageslacht met Elisabeth Bruynswijck in 1617 , blijkbaar is Joanna Van Vaerenberch reeds overleden


DE PAUW Maximiliaen x VAN SASSENBROECK Joanna

Zij woonden in Brussel op de Papenvest

Zij ° 1638 dv. Daniel en Maria Vanden Haute

anno 1677 verkopen ze een hofstede gelegen te Dasselt aan Laureijs Bultrijs x Antonia Bicke

DE PAUW Jan Baptiste ex Aspelare ( NL ) x NEUCKERMANS Maria  ( NL )

Huwelijk op 14.09.1795 van :
Jan Baptiste De Pauw viduus Maria Theresia Vander Schueren ex Aspelare oud 40 jaar
Maria Neuckermans fa. Adrianus en Emerentia Persoons oud 21 jaar
tt. Petrus Herremans en Petrus Joannes Verckens


DE PAUW Jan Baptiste ex Aspelare x DE COCK Carolina


Huwelijk op 24/04/1827 van :
Jan Baptiste De Pauw ex Aspelare fs. Adrianus en Maria Vander Vetten ( ? ) oud 55 jaar
Carolina De Cock fa. Petrus en Petronilla Vander Spinnen oud 28 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong

 DE PAUW Petrus ex Heldergem x TIMBERMONT Maria Odila

Huwelijk op 29.12.1892 van :
Petrus De Pauw ex Heldergem fs. Jan Baptiste en Sophia Tuypens
Maria Odila Timbermont ex hac fa. Joannes en Francisca Bruyland
tt. Desiderius Timbermont en Leontina De Pauw


DE PELSENEER Carolus Ludovicus ex Galmaarden

Hij ° 31.08.1861 in Galmaarden , hij + 15.04.1925


DE PERE Andreas x DE VAL Juliana

 

29/06/1649 ° Egidius               

P. Egidius De Quick              

M. Maria Verdonck


 

 

DE PESTERE Joannes fs. Mathijs x GOESSENS Elisabetha fa. Jans


Ze hebben nageslacht in Grimminge

 


02/10/1626 verloving en huwelijk op 05/11/1626 met tt.
Joannes Jours en Petrus De Gheytere *

 

( * : deze Petrus De Gheytere huwde Josine de Pestere in Grimminge anno 1621 )


Zij erkennen in 1637 een rente aan Merten Thienpont x Adriana Van Brueseghem van 6 guldens sjaars

Zij erkennen in 1642 een rente aan Heer Jaspar De Haen van 9 guldens en bezet op haar erfdeel van wijlen Jan Goossens

 

Zij verkopen anno 1653 aan Pauwel De Dijn een partij land gelegen op Walborrevelt
 

 

 

DE PESTER Judocus vader van natuurlijk kind met  STERCK Maria

 

06/02/1655 ° Maria                  
P. Carolus Van Craenenbroeck          

M. Maria Maes

 

DE PESTER Joannes x DE COSTER Joanna 

 

(* onder Petrus staat Joannes geschreven , Petrus is er later bijgevoegd)

 


Verloving op 30/10/1653 met tt. Ludovicus De Pester , Marcus De Bus en Jan De Coster

Huwelijk op 22/11/1653 met tt. Henricus Vanden Broeck en Egidius De Quick

Zij is dv. van Jan De Coster , koster van Denderwindeke

 

Hij is schoolmeester in Liedekerke
 

 


 

DE PON - DE PONT - DU PONG -DU PONGH , de schrijfwijze wisselt gestadig

 

WE VINDEN DEZE FAMILIE STEEDS TERUG IN DENDERWINDEKE EN IN POLLARE

 

 

DU PONT Christophorus x TIMMERMANS Maria

 


Er zijn 2 doopsels in Pollare verricht , Christophorus De Pon noemt daar ook Vander Brugghen , de naam De Pont , Du Pongh etc. is hiervan een verfranste variant .

 

Hij + 25.08.1670 , een staat van goed werd opgesteld ten behoeve van zijn vrouw en van 4 kinderen

 

1) Anna 23 jaar
2) Elisabeth 15 jaar
3) Jan 13 jaar
4) Christoffel 8 jaar

Voogd paterneel is Jan De Pong broeder van de overledene
Voogd materneel is Nicolaes Timmermans broeder van de houderigge

 

Zij x2 met Philips Bruylandt op 02.05.1671
 

 

07/02/1649 ° Anna    

P. Joannes Timmermans                

 M. Anna Van Eesbeek                                           - x Christoffel Faute , zij + in 1724 -

 

14/05/1651 ° Cornelis 

P. Cornelius Van Eesbeke            

M. Joanna Timmermans                                       - vroegtijdig overleden -

 

22/01/1654 ° Elisabeth in Pollare 

P. Olivier Van Eesbeke           

M. Elisabetha De Houcht                                     - 15 jaar bij het opmaken van de staat van goed   -

 

16/05/1657 ° Adriana  in Pollare

P. Joannes Du Pont                 

M. Adriana Du Pont                                              - vroegtijdig overleden -

 

02/03/1660 ° Joannes               

P. Joannes Van Eesbeke               

M. Anna Timmermans                                         - x Josine Vander Kelen en nageslacht in Pollare en in Denderwindeke -

 

15/04/1663 ° Christophorus
P. Christophorus De Pon
M. Anna De Pon                                                    - 8 jaar bij opmaken van de staat van goed -

 

 

DE PON Joannes fs. Christoffels ex Pollare x VANDER KELEN Josine

 

Zij is dv. Gillis en Elisabeth Van Vrechem , deze connectie vonden we terug in schepenbrieven van 1725

Zij is nog steeds in leven bij het overlijden van haar schoondochter Anna De Pon filia Gillis in 1730

Zij + 19.01.1732

 

4 eerste doopsels in Pollare

 


Parochieregisters Pollare

P. Philippus Bruylant  

M. Joanna Vander Kelen   ( Gedoopt in  Ninove op vlucht voor Fransen )                - zij x Joannes Vanden Neucker anno 1710 -

 

19/03/1686 ° Catharina         

P. Egidius Vander Kelen   

M. Catharina De Pauw                                                                                                          - zij x Petrus Lauwereys ex Pollare met nageslacht in Pollare -

 

11/01/1688 ° Joannes           

P. Joannes Vander Stockt  

M. Elisabeth De Dijn

 

12/06/1689 ° Anna                 

P. Gillis Vander Kelen ipv. zijn zoon Gillis    

M. Anna Du Pong                                                                                                                 - zij x1 Maximiliaen Vander Sleyen , zij x2 Jan Van Herreweghen -

 

 

08/04/1693 ° Cornelius          

tt. Cornelis De Pon                                                                                                                - hij x Anna De Pon fa. Gillis , x2 Maria Heuninckx , x3 Elisabeth De Coppel -

 

21/08/1698 ° Christoffel         

tt. Anna Du Pon

 

 

DE PON Jacobus x NERINCX Carolina

 

Verloving op 09/01/1717     tt. Anna De Pon en Maria Magdalena Vroijelijck en Judoca Appelmans

 

Huwelijk gebeurde in Pollare

 

 

DE PON Cornelius fs. Jans 1x DE PON Anna fa. Gillis ex Pollare


Voor het huwelijk en de eerdere doopsels zie de parochieregisters van Pollare

Uit dit huwelijk waren er anno 1738 nog 4 kinderen in leven

 

 

 

PAROCHIEREGISTERS POLLARE

 

DU PONG Cornelis x DU PONG Anna
 

Hij ° 1693 zv. Jan & Judoca Vander Kelen
 

Zij ° 1689 dv. Egidius & Catharina Canon

Zij + 02.07.1730

Wedergrate nr. 223 nr. 56 : SvG bij + Anna De Pont fa. Gillis vrouw van Cornelis De Pont fs. Jans overleden op 02.07.1730 , 4 minderjarige kinderen

1) Catharina 11 jaar
2) Adriaen 8 jaar
3) Maria Anna 4 jaar
4) Jacobus 3 maanden

V.P. Christoffel Vander Kelen fs. Gillis
V.M. Jan De Pont

 

Huwelijk op 05/09/1717 , dispensatie wegens derdegraadsverwantschap ,  tt. Adrianus De Pon en Christophorus De Pon

 

28/06/1718 ° Maria Francisca   
P. Joannes De Pon                    

M. Maria Francisca De Pon                                   - overleden ante 1730 -

02/11/1719 ° Catharina             
P. Petrus Lauwereijs                 

M. Elisabetha Canon                                              - zij x Joannes Vande Perre , zij + in 1787 oud 66 jaar vidua Joannes Vande Perre -

 

 

 

 

12/09/1722 °  Adrianus             
P. Adrianus De Pon              

M. Judoca Vander Kelen                                      - hij x1 Anna Maria Van Wichelen ex DW , hij x2 Joanna Vivier ex Nieuwenhove , hij was barbier van stiel -
 

27/08/1726 ° Maria Anna         
P. Egidius Siters                   

M. Maria Anna Vander Poorten
 

03/06/1730 ° Jacobus                

P. Jacobus Du Pongh            

M. Philippina Du Pongh                                      - hij x Joanna Bourguignon in 1761 -
 

 

DU PONDT Cornelis 2x INNINCKX Maria

Zij + 21.09.1731

 

25/07/1731 ° Joannes                      

P. Joannes Van Herreweghen   

M. Elisabetha Inninckx                                     - direct overleden , niet vermeld in de SvG anno 1738 , zie verder -


DE PON Cornelis 3x DE COPPEL Elisabeth fa. Adriaens ex Pollare

Huwelijk in Ninove op 05.03.1732 met tt. Joanna Maria De Coppel en Aldegondis De Doncker

 


Zij is dv. Adriaen en Anna Coeckenbeke , zie Wedergrate nr . 224

Denderwindeke , SvG bij overlijden van Elisabeth De Coppel op 02.01.1738 , vrouw van Cornelis De Pongh , 2 kinderen


Zie Wedergrate nr. 225 nr. 20

1) Jan De Pongh 4 jaar
2) Anna 1,5  jaar

V.P. Adriaen De Pongh
V.M. Adriaen De Coppel

 

 

29/08/1733   ° Joannes                    

P. Joannes Vanden Neucker  

M. Joanna Maria De Coppel                          - hij x Pieternelle Roosens , nageslacht in Pollare -

 

25/08/1736  ° Anna                          

P. Adrianus De Couple          

M. Anna Maria Du Pont                                 - zij x Cornelis Cieters , nageslacht in Denderwindeke -
 

 

DE PONT Antonis ex Pollare  x BILTRIJS Joanna Maria    ( BULTERIJS )

 


Huwelijk op 02/02/1747 met tt. Petro Van Vreckom en Cornelio Josepho Vanden Broeck

Hij + op 14 september 1802 ex Pollare fs. Joannes en Joanna Verpalst , maritus Joanna Maria Bulterijs , is 79 jaar volgens burgerlijke stand

Zij is dv. Petrus en Anna Vanden Bempt fa. Pieters , zie SvG bij overlijden van Petrus Bultrijs in 1752

 

Hij is geboren in 1725 in Pollare , zie de PR Pollare , de moeder is daar als " VANDER PAELST "

 

Hij + op 14 september 1802 ex Pollare fs. Joannes en Joanna Verpalst , maritus Joanna Maria Bulterijs , is 79 jaar volgens burgerlijke stand
Zij + 28.02.1816 fa. Petrus en Anna Vanden Bempt vidua Antonius De Pont ( vel De Pong ) ex Pollare , 96 jaar !

 


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt


De Pongh Anthoen x Bulterijs Joanna Maria

 1. De Pongh Anthoen , 70 jaar , landbouwer
 2. Bulterijs Joanna Maria , 75 jaar , vrouw
 3. De Pongh Maria Anna , 48 jaar , dochter
 4. De Pongh Catharina , 45 jaar , dochter
 5. De Pongh Theresia , 40 jaar , dochter
 6. De Pongh Philippina , 35 jaar , dochter
 7. De Pongh Petronella , 32 jaar , dochter
 8. De Pongh Francis , 30 jaar , zoon
 9. De Pongh Adriaen , 28 jaar , zoon
 10. De Pongh Jan Baptiste , 26 jaar , zoon
 11. Meulenbergh Pieter Anthoen , 3 jaar , ex Galmaarden , hij is een kleinzoon

 

08/12/1747 ° Maria Jacoba            

P. Jacobus Vande Perre               

M. Maria De Mesmaecker                                                - zij + 16/10/1810 oud 63 jaar celebs , dit in de epidemie van 1810 , overleed als Du Pongh -

 

06/09/1751 ° Joanna Catharina     

P. Petrus De Smet                       

M. Joanna Catharina Biltrijs                                            - zij + 12.09.1812 oud 61 jaar celebs , thuis overleden in de woonst van haar moeder in het gehucht Dasselt , niet in PR -

 

06/05/1753 ° Maria Theresia         

P. Martinus Buijdens                  

M. Maria Theresia Biltrijs                                                - zij + 24/10/1834 celebs , 81 jaar -

 

30/01/1755 ° Maria Philippa          

P. Joannes Baptiste Biltrijs         

M. Maria Philippa De Doncker                                          - zij + 08/06/1838 oud 86 jaar -

 

15/04/1757 ° Petronilla Joanna      

P. Joannes Van Neijgen               

M. Petronilla De Pong                                                          - zij + 15/11/1813 oud 52 jaar -

 

06/02/1759 ° Joannes Franciscus  

P. Joannes Vanden Bossche      

M. Maria Francisca Biltrijs                                                 - hij + 21/01/1827 oud 70 jaar celebs -

  

10/11/1760 ° Adrianus                    

P. Adrianus Vanden Houte                              

M. Catharina De Doncker                                                    - hij + 27/11/1804 oud 44 jaar celebs , overleed als De Pongh -

 

22/08/1762 ° Joannes Baptiste      

P. Joannes Baptiste De Doncker  

M. Theresia Vanden Haute

 

24/09/1763 ° Carolina      ( als Du Pont geschreven , overleden als Du Pongh )            

P. Petrus Biltrijs                          

M. Catharina Roosens                                                         - zij + 14/06/1819 , Religiosa , in Christo Soror Agatha , 56 jaar

 

27/02/1767 ° Maria Francisca         

P. Cornelio Bruylant                    

M. Maria Theresia Van Neijghen                                    - zij x Melchior Meulenbergh ex Galmaarden , zij + in Waarbeke anno 1838 met nageslacht aldaar -

 

 

DU PONT Joannes fs. Cornelis x ROOSEN Petronella

 


Huwelijk op 17/08/1757 met tt. Jacobus Du Pont en Anna Du Pont

 

Zij is dv. Jan Roosen en Anna Maria Van Eesbeke

 

Hier nageslacht in Pollare , zie de PR Pollare
 

 

 

DU PONT Jacobus fs. Cornelis x BOURGUIGNON Joanna

 

 


Zij + 17/03/1784 oud 53 jaar maritus Jacobus Du Pong , zij is dv. Jan en Petronella Valck , een SvG werd opgesteld ,


Wedergrate nr. 238 nr. 47 : staat van goed voor de 2 kinderen

 

1) Cornelis , gehuwd
2) Jacbous oud 19 jaar

V.P. : Adriaen De Pongh tot Pollare broeder van de houder
V.M. : Jan Baptiste Bourgignon tot Meerbeke

 

Huwelijk op 05/07/1761 met tt. J.B. Bourguignon en Adriano Du Pont

 

Hij + 09/05/1789 oud 60 jaar viduus Joanna Bourguignon , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 240 , 2 kinderen

1) Cornelis x Maria Lauwereys

2) Jacobus 24 jaar met V.P. Adriaen Du Pong broeder van de overledene en V.M. Jan Baptiste Bourginon

De overgevers van deze SvG zijn Jacobus en Anna Maria Lauwereys in plaats van haar man Cornelis ( deze Cornelis zou sterven na het opstellen van de SvG )

 

 

19/01/1762 ° Cornelius          
P. Cornelius Du Pont              

M. Petronella Valck                                           - hij x Anna Maria Lauwereys -
 

03/06/1765 ° Jacobus            
P. Jacobo Vande Velde               

M. Catharina Du Pont
 

 

DU PONT Adrianus x VIVIER Joanna

 

Huwelijk op 25/02/1767 met tt. Joanne Lauwereijs en Adriano Bruijlant
 

 

DE PONT Joannes  ( L )  x VANDER KELEN Livina ( L )

 


hij is ex Pollare oud 21 jaar  bij huwelijk                 

zij is ex DW. oud 22 jaar bij huwelijk

 

Huwelijk op 11/11/1781 met tt. Jacobo Vander Kelen ( L )  en Petronella Vanden Haut ( L )
 


23/12/1781 ° Cornelius        
P. Cornelis Vander Kelen ( L )       

M. Elisabeth De Jonghe ( NL )
 

 

DU PONG Cornelius fs. Jacobus ( NL )   x  LAUWEREYS Anna Maria filia Jacobus ( NL )

 


Huwelijk op 24/02/1784 met tt. Petro De Frijn ( NL ) en Jacobo De Pong ( NL. )

 

Hij ° 1762 zv Jacobus & Joanna Bourguignon ‘ textor ‘  

Hij overleed op 13 juli 1789 oud 40 jaar ( nou ja ) , staat van goed werd opgesteld bij zijn overlijden voor de 2 kinderen

1) Maria Theresia oud 5,5 jaar
2) Jan Baptiste , 3 jaar

V.P. : Adriaen De Pongh tot Pollare
V.M. : Jan Baptiste Lauwereys tot Denderwindeke broeder van de houderigge

 

Zij is bij het huwelijk fa. Jacobus ex Bergom ( ? ) en Anna Sterck oud 32 jaar .

Zij overleed op 17/03/1821 oud 60 jaar fa. Jacobus en Anna Sterck , aangifte door haar geburen Pauwel Van Neygen oud 45 jaar en Petrus Jous oud 50 jaar , overleden in het gehucht Flierendries

 

Samenstelling van het gezin bij de volkstelling van 1796 : Wed. Cornelius De Pong ( 3 )

 1. Wed. Cornelius De Pong , landbouwster , 50 jaar  ( lees : Anna Lauwereys )
 2. De Pong Maria Theresia , dochter , 12 jaar
 3. De Pong Jacobus , 31 jaar , zwager
   

31/03/1784 ° Theresia                 
P. Jacobus De Pong ( L )    

M. Anna Sterck ( NL )                                     - zij x Josephus De Koker , zij + in 1833 , ze is inderdaad zeer jong bij haar huwelijk met Joseph De Koker -

 

23.10.1786 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Lauwereys ( NL )
M. Petronilla De Fraine ( NL )                       - hij + 26/07/1794 oud 7 jaar -

 

 

DE PONT Joannes hujus x DE PONT Elisabeth ex Pollare

 

09/07/1802 ° Josephus

P. Joannes Lauwereijs

M. Maria Anna De Naijere ex Voorde
 

 

DU PONT Franciscus ex Pollare  x1 DE NEIJER Maria ex Voorde

 


Burgerlijk huwelijk op 05.10.1801 van :

 

xy : Franciscus Du Pont oud 29 jaar geboren in Pollare zv. Joannes en Petronella Roosens bierverkoper van stiel en wonend in DW
xx : Maria Anna De Neyer ex Voorde oud 22 jaar geboren in Voorde op 09.11.1779 dv. Petrus Joseph en Catharina Mertens

Present : Egide Martin Roosens maire de la commune de DW , Martinus Roosens , Joseph De Smet cabaretier , Joannes Van Cutsem en Auguste Paternoster
 

 


Zij + op 23/11/1802 ex Voorde fa. Joseph en Catharina Mertens uxor Joannes De Pongh oud 23 jaar

Hij x2 met Maria Coleta Vanden Bossche ex Zandbergen
 


11/11/1802 ° Petrus Joannes

P. Joannes Du Pont 65 jaar wonend in Pollare

M. Catharina Mertens wonend in Voorde                                       - hij + in Pollare op 20.01.1824 , zie aldaar -
 

 

DU PONT Franciscus ex Pollare x1 VANDEN BOSSCHE Maria Coleta ex Zandbergen

 

 

Hij ° 1772 in Pollare zv. Jan Baptiste en Petronella Roosens

Zij ° in Zandbergen dv. Petrus en Maria Anna Cooreman

 

Burgerlijk huwelijk op 10.05.1803

Hij ° 02.07.1772 in Pollare , zie infra
Zij is 21 jaar geboren in Zandbergen , zie infra

 

Huwelijk op 10/05/1803 in Zandbergen van Franciscus De Pong ex Pollare fs. Joannes en Petronella Roosens viduus Maria Anna De Naijer ex Voorde oud 31 jaar

Maria Coleta Vanden Bossche ex Zandbergen hic habitans fa. Petrus Joannes en Maria Anna Cooreman oud 21 jaar
tt. Adrianus Van Wilderode en Berlindis De Pont

 

 

14/01/1804 ° infans , thuis gedoopt en overleden na 1 uur leven

 

Dan 5 doopsels in Pollare , zie de PR Pollare


25/03/1821 ° Benedictus

P. Jan Baptiste Du Pont

M. Benedicta Gheys

 

DE PONT Jan Baptiste x PATERNOSTRE Joanna ex Zandbergen


07/05/1812 ° Lucia

P. Petrus Thienpont

M. Lucia Prieus

 

DE PONT Cornelis ex Pollarex DE SCHUYTENEER Maria Judoca

 


Burgerlijk huwelijk op 04.11.1811

 

Cornelis Du Pont , ° 23.12.1781 zv. wijlen Joannes ( + 02.08.1806 ) en Livina Vander Kelen wonend in Pollare
Maria Judoca De Schuyteneer ° 26.08.1774 weduwe Joannes Bruyland ( + 05.06.1810 ) dv. Maria Theresia De Schuyteneer ( zij + 15 Germinal VI )
 

Huwelijk op 6 mei 1811 van :
Cornelis Du Pont ex Pollare fs. Joannes en Livina Vander Kelen oud 29 jaar
Maria Judoca De Schuyteneer fa. naturalis Maria Theresia vidua Livinus Muncke ex Voorde , vidua Joannes Bruyland ex hac , oud 36 jaar
tt. Alexandrina en Joanne Du Pont
nota : sponsa vulgariter dicitur nomine Cosyns

 

Hij + 29/03/1855 fs. Joannes en Livina Vander Kelen viduus Judoca De Schuyteneer , 74 jaar

 

Zij  31/05/1847 fa. Maria Theresia De Schuyteneer vidua Livinus Bruyland uxor Cornelis Dupont , 71 jaar
 

 

14/12/1812 ° Francisca

P. Franciscus Bruylant

M. Livina Catharina Vander Kelen                                     - zij x Petrus Joannes Vanden Dooren ex Denderwindeke in 1844 -

 

27/02/1814 ° Lucia

P. Frans De Pont

M. Elisabeth Masseurs     ( zo staat het er )                      - zij x Jan Baptiste Cosijn fs. Franciscus ex Denderwindeke in 1837 , zij + in 1901 oud 87 jaar  -
 

 

DE PONT Theresia moeder van natuurlijk kind

Is zij dezelfde Theresia die in 1822 huwde met Franciscus De Dobbeleer ex Oetingen ?
De overlijdensaktes kunnen duidelijkheid scheppen.

 

14/11/1825 ° Maria Joanna

P Franciscus De Koker

M. Amelia De Koker                                                           - zij +  02/01/1858 als Maria Joanna fa. Maria Theresia Dupont uxor Franciscus Baeyens , 33 jaar
 

 

DU PONG Jan Baptiste ex Pollare x RAEDEMAECKERS Maria Theresia ex Lieferinge

 

08/11/1833 ° Joannes Franciscus

P. Joannes Somers

M. Anna Catharina De Raedemaecker

 

06/06/1835 ° Theresia

P. Henricus De Rademaecker

M. Berlindis Dupongh


08/03/1837 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Coninck

M. Maria Josepha Raedemaeckers

 

DUPONT Jan Baptiste ex Lieferinge x MAERENS ( ? ) Theresia ex Oetingen

 

30.06.1877 ° Joanna Catharina
P. Franciscus De Rademaecker
M. Joanna Catharina De Cuyper

 

DU PONT Jan Baptiste ex Pollare x JOUS Lucia Delphina

 

Huwelijk op 07/10/1886 van :
Jan Baptiste Du Pont ex Pollare fs. Franciscus en Nathalia Lauwereys
Lucia Delphina Jous fa. Petrus Joannes en Lucia Van Oudenhove
tt. Jan Baptiste Du Mongh en Leontina Dumongh   ( 2 schrijfwijzen van Dumongh in één akte )
 

 

DU PONT Jan Baptiste ex Pollare x DE VOS Constantia

 

Huwelijk op 09.01.1892 van :
Jan Baptiste Du Pont ex Pollare fs. Franciscus en Emerentia Loret viduus Amelia Malfroid

Constantia De Vos fa. Carolus en Isabella Vander Linden
tt. Fredericus Merckx en Amelia De Leeuw
 


 

DE POORTER Rosalia ex Hemelveerdegem


Zij + 09.04.1925 ex Hemelveerdegem aldaar geboren op 01.06.1843 , celebs
 


 

DE PRIL Marculphus fs. Marcoen ex Nederhasselt x NEUCKERMANS Catharina fa. Pieters

 


Hij x2 Judoca Roosens ex Oetingen

 

zij + op 01/07/1776 uxor M.D.P.  God hebbe haar ziel , een SvG werd opgemaakt , zie Wedergrate nr. 236 nr. 21

1) Jan Baptiste is overleden 3 dagen na zijn moeder

2) Joanna Maria 11 jaar
3) Maria Josepha 6 jaar
4) Maria Theresia 4 jaar

V.P. Cornelis De Pril
V.M. Pr. De Dobbeleer

 

 

31/08/1766 ° Joanna Maria            
P. Joannes O                          

M. Francisca Neuckermans                               - zie SvG -

 

28/01/1768 ° Petrus Josephus      

P. Petro De Smet                    

M. Maria Philippina De Clercq                         - vroeg overleden -

 

25/02/1770 ° Petrus Josephus      

P. Petro Josepho O                 

M. Maria Theresia Van Vreckem                    - vroeg overleden -

 

13/04/1771 ° Maria Josepha         

P. Josepho Lyssens                 

M. Maria Anna Vanden Haute                           - zie SvG -

 

14/06/1773 ° Maria Theresia        

P. Adriano Neuckermans         

M. Maria Theresia Buijl                                      - zij x Petrus De Cooman , zij + op 10/12/1833

 

26/06/1775 ° Joannes Bte             

P. Cornelio De Pril                  

M. Catharina Van Daelen                                    - vroeg overleden -

 

26/06/1777 ° Joannes Bte             

P. Joannes Bte De Mil             

 M. Adriana Lambrecht                                      - hij + 04.04.1777

 

Woonde in Rijstraete anno 1775 , zie de lijst der pioniers van 1775
 

 

DE PRIL Marculphus x2 ROOSENS Judoca ex Oetingen

 

Hij + 21/04/1813 ex Nederhasselt fs. Marculphus en Josina De Meireleer ex Aaigem-Vlechem viduus Catharina Neuckermans et successive Judoca Roosens ex Oetingen , 71 jaar  -

Volkstelling anno 1796 , het gezin De Pril in de Rijstraat

De Pril Marcoen x Roosens Josina

 1. De Pril Maroen , 60 jaar , landbouwer
 2. Roosens Josine , 60 jaar , vrouw
 3. De Pril Theresia , 26 jaar , dochter  ( red. : zij is dochter uit 1ste huwelijk )

 

DE PRIL Frederik ex Outer x SUYS Lucia

 

21/10/1868 ° Maria Sidonia
P. Franciscus Suys
M. Sidonia Brankaer

 

 

DE PRIL Angelina ex Haaltert


Zij + 19.08.1901 fa. Ferdinand en Coleta Maesschalck oud 57 jaar , meid van de pastoor

 

( red. : E.H. De Strooper overleed op 22.11.1901 )

 


 

 

DE POUILLE Dionisius x MERTENS Anna                             

 

Verloving op 05/08/1634 en huwelijk op 30/08/1634 in Appelterre

Anno 1651 : ze verkopen samen met haar 2 zusters en haar broeder Joos een hofstede aan Pieter Rampelberch gelegen in Appelterre

 

16/06/1637 ° Joannes                     
P. Joannes Van Breuseghem            

M. Catharina De Pouille                               - x Josine Lambrecht met nageslacht -
 

22/05/1644 ° Margareta                 
P. Joannes Mertens                          

M. Margareta De Poiulle                             - x Laureys Vander Eecken , zij overleed op 26/09/1671

geen datum ° Anthonia
                                                                         - x Arnoldus Berckmans en nageslacht in Galmaarden ( doopsels op ondermeer 18.02.1674 en 01.11.1678 )

 

 

DE POELLE Joannes   x LAMBRECHT Josine  


Anno 1680 : bij het overlijden van Jan De Poelle heeft niemand zich als erfgenaam gepresenteerd , zie WP anno 1680

Anno 1688 twee erfgenamen : Antoon De Poelle en zijn zuster Anna De Poelle wonend in Brussel , zie wettelijke passeringen van Appelterre in 1688
 

Blijkbaar slechts één erfgenaam met name Antoon die in 1716 burger is van de stad Antwerpen

 


Hij is zv. Denijs en Anna Mertens

 

Verloving op 02/09/1662 met tt. Petro Brueseghem en Egidio De Roij

Huwelijk op 04/10/1662 met tt. Joanne Vanden Berghe en Petro De Coster

 

Hij koopt in 1665 de hofstede van Anthoon Lambrecht , zie WP. Wedergrate anno 1665

 

Anno 1680 blijft zijn sterfhuis " vague " en werd beheerd door Sr. Adriaen Van Vaerenberch

Anno 1718 verkoopt hun zoon Antoon de helft van een hofstede aan Pieter De Frain

 

 

18/08/1663 ° Antonius
P. Joannes De Poelle
M. Anna Mertens ( geschreven als Mettens )                               - hij is anno 1717 burger van Antwerpen , hij verkoopt de goederen en de hofstede van zijn ouders -

 

16/07/1665 ° Anna            

P. Petro Van Brueseghem         

M. Anna Mertens                                                                             - zij woont anno 1688 in Brussel -

13.09.1667 ° Franciscus in Ninove , de ouders waren op de vlucht voor Franse troepen , merkwaardig dat op dezelfde dag ook een kind van Antonis Mignon aldaar werd gedoopt
P. Franciscus Appelman
M. Margareta De Poelle

 

01/01/1669 ° Petrus                
P. Petrus Lambrechts                  

M. Joanna Lambrechts

 

15/12/1669 ° Josina                

P. Laureijs Appelmans              

 M. Joanna Appelmans                                                                    - zij + 29/04/1701 -

 

18/05/1672 ° Catharina           

tt. Henrico Merckaert

 

08/07/1675 ° Elisabeth           

 tt. Elisabeth Hevens


 

 

DE PRE Joannes  x SCHOTS Petronella ( SCOT in 1628 , DU PREZ en De PREZ zijn identiek )

 

Verloving op 04.04.1611 en huwelijk op 12.04.1611

Anno 1614 : Jan De Pres x Pierijne Schotte kopen in 1614 van Peeter Borremans x Kathelijne sBuydels fa. Gillis :

1) 61 roeden erve in een stede waar Jan De Buydele in woonde aan de kerk van DW tegen het Kerckvelt
2) de helft van een onbehuisde stede in Neyken groot int geheel 180 roeden

Anno 1614 : op dezelfde datum erkennen ze een rente aan Mw. Margareta de Goux dv. wijlen Willem de Goux
Anno 1631 : Jan Du Pre erkent een rente van 6 guldens aan Jan Gooris en bezet op de helft van zijn hofstede tegen het Kerkveld en op 2 partijen land en meers
Anno 1643 : Pieter en Catharina De Prez kinderen van wijlen Jan verkopen hun part en deel in de Buylstede gelegen aan de kercke van DW aan Marcus De Bus
Anno 1648 : Adriana x Jan De Cooman , Jan x Jenneken Vierendeel ,
 

 

geen datum ° Petrus                                                
                                                                                     - zie schepenbrief van 1643 -

geen datum ° Catharina                                         
                                                                                      - zie schepenbrief van 1643

geen datum ° Margareta
                                                                                      - zij x Jacques Heuvaert , ze verkopen in augustus 1643 -
 

geen datum ° Jacques
                                                                                      - hij + 19.01.1647 -


24/03/1615 ° Petronella                         

P. Petrus De Scot                    

M. Josyne De Scot

 

29.04.1618 ° Adriana
P. Seger Baeten
M. Adriana Roosen fa. Cornelis                               - zij x Jan De Cooman -
 

---/04/1621 ° Joannes                            

P Joannes Vander Diest        

M. Egidia Vanden Bossche                                       - hij x Johanna Vierendeel , hij is reeds overleden in 1648 -

 

24/06/1628 ° Baptiste                           

P Adulphus Scot                  

M. Joanna Roosen                                                     - zie schepenbrief van 1648 -
 

 

DU PRE Joannes x VIERENDEEL Johanna


Hij is zv. Jan , reeds overleden in 1648

 

Hij koopt anno 1643 van Jan Geuvaert x Magdalena Du Prez een half dagwand meers gelegen in de Lavonder

Zij is reeds in 1648 weduwe van Jan De Pre , zie schepenbrief van 1648

 

12/03/1646 ° Pirina                                

P. Petrus Vierendeel                    

M. Josina De Ro

 

12/02/1648 ° Gerarda                             

P. Gerardus Tiebaut                     

M. Elisabeth Van Eesbeke

 


 

 

DE PRIJCK Joannes x VANDE VELDE Francisca

 

Verloving op 14/04/1721                      tt. Petro Vijverman en Maria Vande Velde

Huwelijk op 01/05/1721                       tt.  idem et ibidem

 


 

 

DE PUTTER Joos x DE RO Anna


Zie SvG van het gezin Jan De Ro x Barbara De Doncker in 1663

Zij ° 1632 dv. Jan fs. Steven en Barbara De Doncker

 


 

DE QUANTER Joannes x VANDEN BOSSCHE Catharina

 

Hij is ex Meerbeke
Zij is ex Lieferinge , dochter van Livinus en Joanna Vanden Haute


Huwelijk in Lieferinge op 12.02.1765 met tt. Petrus Herremans , Celestinus Colins , Antonius Vanden Bossche , Christianus Vanden Bossche , Anna Maria Vanden Bossche , Anna Maria Van Vrechem


Volkstelling van 1796 , het gehucht Hoogstraat

De Quanter x Vanden Bossche Catharina weduwe ( 3 )

 1. Vanden Bossche Catharina , 54 jaar , weduwe
 2. De Quanter Joannes , 26 jaar , zoon
 3. De Quanter Maria , 24 jaar , dochter

 

DE QUANTER Joannes fs. Joannes
 

Hij treedt op als getuige bij het overlijden van Maria Theresia Vanden Bossche in het jaar 1800


 

DE QUANTER Anna Maria fa. Joannes en Catharina Vanden Bossche

 

Zij + 06/08/1823  celebs , 52 jaar , is overleden in het ouderlijk huis in het gehucht Vreckem , aangifte door Jan Baptiste De Quanter oud 55 jaar broeder van de overledene en door Jacobus Vander Haegen oud 65 jaar gebuur

 


 

DE QUICK Petrus x DE MOL Margareta

 

Pachter van de abdij van Vicoigne vanaf 1587 , koopt het hof te Rijst

Anno 1642 is hun hofstede nog steeds onverkaveld

 

1) Nicolaas x Elisabeth Lemmens

 

2) Egidius x Anna Roosen

3) Joanna x Nicolaes Pardaens

 

anno 1600 : Pieter De Quick koopt 2 partijen land gelegen op het Hoenderskot

 

 

DE QUICK Egidius  x ROOSEN Anna

                                             


Hij is zoon van Pieter De Quick en Margareta De Mol

Zij is  d.v. Cornelis Roosen en Joanna Van Hollant

 

15/05/1614 : verloving in Denderwindeke met tt. :  Nicolaas De Quick en Nicolaas Pardaens en Cornelis Van Vrechem                            

 
Huwelijk op 17/06/1614 in Denderwindeke

anno 1632 : Hij koopt van Johanna Celliers weduwe Jan Buydens 75 roeden schoofland te Talesbroeck

anno 1634 : Hij koopt van de 3 zusters De Smet een partij land genoemd " de Lovaert "

anno 1644 : Gillis De Quick en zijn kinderen Cornelis , Adriaen , Jenneken x Pieter Vanden Bossche en Pieter De Quick erkennen een rente aan Joos De Ro x Catharina Roosen
anno 1651 : Gillis De Quick verkoopt aan zijn schoonzoon Joos Pleck x Catharina De Quick 5 partijen land en meers
anno 1654 verkopen de 5 kinderen uit dit huwelijk aan Eloy Allebosch een partij schoofland van 160 roeden gelegen op het Steenhoutveld te weten

1) Joos Pleck x Catharina De Quick
2) Pieter Vanden Bossche x Jenneken De Quick
3) Nicolaas

4) Cornelis
5) Adriaen

 

 

geen datum ° Nicolaas
                                                                                   
- hij erkent in 1660 een rente aan Adriaen Thienpont en bezet op 5 percelen -                                                     -

23/03/1615 ° Cornelis              

P Cornelis Roosen             

M. Margareta tSmols mater Egidii                       - hij x in 1638 met Lucia Walckiers ex Meerbeke -

 

01/09/1616 ° Joanna                 

P Nicolaes Pardaens          

M. Joanna Van Hollant alias Roosen                    - zij x Petrus Vanden Bossche -

 

26/08/1618 ° Adrianus             

P Franciscus Lemmens      

M. Adriana Roosen filia Cornelis                         - hij x Juliana Stevens , hieruit 2 dochters -

 

04/10/1620 ° Petrus                 

P Petrus De Saghere          

M. Catharina Roosen                                             - anno 1644 in leven , zie een renteconstitutie aan Joos De Ro x Catharina Roosen -

 

14/10/1625 ° Catharina            

P Petrus Roosen                

M. Catharina Roosen                                             - zij x Joos Pleck

 

10/07/1628 ° Joannes              

P Joannes Vander Roost   

M. Elisabeth Lemmens                                          - geen verdere gegevens -
 

 

DE QUICK Nicolaas   x LEMMENS Elisabeth

 


zoon van Pieter De Quick en Margareta De Mol

Hij overleden eind jaar 1624

Zij x2 in 1626 met Paulus Taffijn

anno 1634 : de weduwe Claes De Quick en haar 2de man Pauwel Taffijn en Pieter De Quick haar zoon gaan een rente aan bij Sr. Marcelis Librecht
 

 

11/11/1607  ° Petrus                

P Franciscus Lemmens       

M. Margareta tsMols                                                            - hij x Cornelia Van Herreweghen , hij is anno 1646 insetene van Nieuwenhove -
                                                                                      

15/09/1609 ° Pauwel                

P Cornelius Lemmens         

M. Jacoba Lemmens

 

18.09.1611 ° Jacoba ( de voornaam is onleesbaar op de originele akte , ik volg E.H. De Clerck )
P. Nicolaes Pardaens
M. Jacoba Lemmens

 

04/03/1615 ° Nicolaas              

P Nicolaes Paerdaens         

M. Margareta tMols mr. ( mater ) Nicolai                          - hij erkent een rente in1644 aan Merten Thienpont x Adriana Van Breuseghem

 

26/12/1616 ° Anna                   

P. Joannes Wauters             

M. Anna Seghers alias Pardaens                                         - zij x Cornelis De Groeve -

 

02/05/1619 ° Franciscus           

P Martinus Robijns nomine Franciscus Lemmens 

M. Christina Wauters

 

12/04/1622  ° Nicolaas             

P. Nicolaus De Mol            

M. Catharina Pardaens                                                           - hij erkent een rente in1644 aan Merten Thienpont x Adriana Van Breuseghem
                                                                                                   

08/10/1624 ° Livinus                

P Livinus De Cuesele         

M. Joanna Pleck                                                                       - hij x Antonia Cardoens -

 

 

DE QUICK Pieter fs. Nicolaes x VAN HERREWEGHEN Cornelia

Ze wonen anno 1646 in Nieuwenhove

anno 1635 : Pieter De Quick fs. Nicolaes leent op zijn erfgrond in de kavel van wijlen zijn vader

anno 1642 : Pieter De Quick fs. Nicolaes verkoopt aan Joanna De Quick dochter van Pieters zijn deel in de hofstede waar Gillis De Quick is wonend
anno 1643 : Pieter De Quick fs. Nicolaas vermangelt ten behoeve van zijn zoon Janneken met Jan Buydens

anno 1645 : zij erkennen een rente ten profijte van Jan De Ro x Maria Thienpont
anno 1646 : hij erkent een rente aan Jan Van Rumpst

 

 

DE QUICK Cornelis x WALCKIERS Lucia

Zij is dv. Joos Walckiers en Petronella Vander Plancken

 

Huwelijk op 04/11/1638 in Meerbeke

 

18/09/1639 ° Petronella             

P. Egidius De Quick         

M. Petronella Vander Plasschen

Verder nageslacht in Meerbeke

 

 

DE QUICK Adriaen x STEVENS Juliana

 

Verloving op 03/05/1645 en huwelijk op 31/05/1645 in Lieferinge

Zij + 11.10.1677 in Oetingen als uxor Adriani De Quicq

Hij + 03.05.1682 in Oetingen " maritus Juliana Stevens " , hij liet 7 kinderen na bij zijn overlijden , zie de parochieregisters van Oetingen

 

25/11/1646 ° Egidius                

P. Egidius De Quick                 

M. Gislena De Smet                                                               - hij x Catharina Vanden Bossche in Lieferinge op 03.01.1674
 

 

DE QUICK Nicolaas  x BERCKMANS Maria

 

Verloving op 25/03/1644 en huwelijk op 08/04/1644 in Lennik

 

09/05/1645 ° Livinus                    
P Livinus De Quick               

M Maria Vander Eeckt

 

15/09/1647 ° Maria                      

P Egidius De Quick                

M Joanna Plecke 

 

01/12/1650 ° Anna                       

P. Judocus Berckmans             

M. Anna De Quick

 

10/06/1655 ° Michael                   
P. Michael Berckmans           

M. Joanna De Quick                                                            - hij naar Nieuwenhove , heeft nageslacht aldaar , zie zijn zoon Cornelis fs. Michiels -

 

04/05/1659 ° Joanna                     

P. Joannes Berckmans            

M. Anna Van Overstraten ipv. Maria Vander Eeckt

 

19/08/1661 ° Judocus                   
P. Judocus Pleck                       

M. Antonia Cardoens

 

20/09/1665 ° Catharina                 

P. Nicolaas De Groove              

M. Catharina De Groeve
 

 

DE QUICK Nicolaas 1x COOLS Maria

 

Verloving op 25/04/1652 en huwelijk op 09/05/1652 in Denderleeuw
tt. bij het huwelijk zijn Nicolaas Vanden Haute en Elisabeth Cools

Zij ° 14.05.1628 in Denderleeuw dv. Guilliam Cools en Pieternelle Vanden Storm

 

De moeder overleed de dag na de bevalling van een tweeling in maart 1663

 

19/04/1653 ° Petronella           

P. Petrus De Quick                      

M. Catharina De Quick

 

01/12/1655 ° Petrus                 

P. Petrus Cools                            

M. Petronella Van Storm

 

06/04/1657 ° Joanna                

P. Cornelis Vanden Storm            

M. Joanna De Quick

 

25/08/1658 ° Adrianus            

P. Adrianus De Quick                  

M. Joanna De Quick

 

02/02/1661 ° Anna                  

P. Guilielmo Cools                       

M. Joanna De Quick


04/03/1663 ° Christianus       GEMINI
P. Christianus Colins ( slecht leesbare familienaam )
M. Catharina De Quick

 

04/03/1663 ° filius                  GEMINI
 

 

DE QUICK Nicolaas x VANDEN EECKHAUT Catharina

 

23/11/1664 ° Joannes
P. Joannes Vanden Eeckhaute
M. Maria Plecke

 

07/03/1666 ° Judocus             

P. Judocus Pleck                            

M. Elisabeth De Smet

22.10.1670 in Vollezele ° Adrianus
P. Anna Eeckhout loco Adrianus Gilbert
M. Catharina Roosen

 

 

DE QUICK Livinus x CARDOENS Antonia

 

Huwelijk op 12/07/1648 met tt. Jan De Coster en Nicolaas De Quick

anno 1645 : hij is oud 22 jaar en verkoopt samen met zijn zwager Cornelis De Grove 50 roeden femelschoof aan Joos De Cooman

anno 1650 : hij koopt 2 percelen schoofland gelegen opt Brucxken van Jenneken De Middeleer weduwe Pieter Roosen
anno 1650 : hij erkent een rente aan Jfr. Catharina De Vlaeminck weduwe Dheer Jaspar De Haene , hij bepandt deze rente op de gronden die hij kocht van wijlen Pieter Roosen en op erfgronden van zijn grootvader wijlen Pieter De Quick

 

10/07/1649 ° Maria                    
P. Adrianus Cardoens
M. Maria Van Snick

 

12/04/1654 ° Judocus                 

P. Judocus Van Snick                   

M. Catharina De Quick

 

16/04/1657 ° Nicolaas                 

P Nicolaus Cardoens                    

M. Anna De Quick

 

05/07/1660 ° Joanna                  

P Anna De Quick ipv haar man Cornelis De Grove 

M. Joanna Vander Cleijen
 

 

DE QUICK Egidius x DULLEKENS Joanna

 

Verloving op 06.07.1657 en huwelijk ( geen datum ) in Tubeke
 


DE QUICK Gillis x VANDEN BOSSCHE Catharina

Hij is zv. Adrianus en Juliana Stevens

Zij is dv. Gillis Vanden Bossche en Clara De Vleeschauwer

 

Zij kopen in 1675 van Cornelis Van Opdenbosch x Adriana Herremans een perceel land genaamd de Elskens groot 114 roeden , zie WP. Wedergrate anno 1675

Gegevens uit de parochieregisters van Lieferinge : 3 doopsels in Lieferinge

Hun kleindochter Maria verkoopt in 1715 een partij land gelegen op het Windickevelt aan Martinus Neuckermans


04.06.1675 ° Maria Jacoba
P. Jacobus Thienpont
M. Juliana Stevens                                                              - zij x1 Jan Vanden Haute , zij x2 Jan De Doncker -

28.12.1677 ° Clara
P. Joannes Vanden Abbeele
M. Clara De Vleeschauwer

07.03.1680 ° Clara
P. Joannes Thienpont
M. Clara De Vleeschauwer

 

Zij + 22.04.1685 in Oetingen als " uxor Egidii de Quick "
 

 

DE QUICK Nicolaas x VANDEN HAUTE Catharina

 

Hij + 16.07.1699 , hij liet 5 minderjarige kinderen na , er werd geen staat van goed opgesteld bij zijn overlijden daar en meer schulden waren dan voordeel

 

Zij x2 Nicolaes Van Craenenbroeck

 


Huwelijk op 06/02/1686 met tt. Franciscus Biltrijs en Petro De Coster

Wedergrate nr. 224 nr. 39 : staat van goed bij overlijden van Catharina Vanden Haute vrouw van Niclaes Van Craenenbroeck

 

1) Guilielmus De Quick

2) Lieven De Quick

3) Jan Vander Elst x Joanna De Quick

4) Guilliam Pauwels x Anthonette De Quick

5) de 3 onbejaarde wezen van wijlen Maria De Quick x Hendrick Lippens
          5a) Anna Lippens
          5b) Hendrick Lippens
          5c) Adriaen Lippens
          met voogden : de vader als V.P. en Guilielmus De Quick als V.M.


Voor de verkaveling van dit huishouden zie Wedergrate nr. 225 deel II , de verkaveling gebeurde in 5 staken

1) Jenne De Quick x Jan Vander Elst met kavel C

2) de 3 kinderen van wijlen Catharina De Quick x Hendrik Lippens met kavel B
              2a) Hendrik 9 jaar
              2b) Anna 13 jaar
              2c) Adriaen 7 jaar

   met Hendrik Lippens als vader en voogd en V.M. Guilliam De Quick

3) Guilliam De Quick majeur met kavel A

4) Antonette De Quick x Guilliam Pauwels met kavel E

5) Lieven De Quick majeur met kavel D

 


05/05/1686 ° Joanna                    
tt. Joannes D’Hauwer                           
             - zij x in 1714 met Jan Vander Elst , in Appelterre werden 4 kinderen uit dit huwelijk geboren , zie SvG Wedergrate nr. 227 / 21

 

02/09/1688 ° Catharina                
tt. Judocus De Quick                                         -  zij x Hendrik Lippens , 3 kinderen -

 

15/03/1694 ° Anthonette             
tt. Petrus De Smet                                             - zij x in 1722 met Guilliam Pauwels -

 

02/11/1697 ° Livinus                     
tt.  - nihil -                                                           - hij x1 Joanna Persoons , ( mogelijks x2 Maria Bouton ) -

geen datum ° Guilielmus                          
                                                                               - hij x Barbara Allert -

 

   

DE QUICK Egidius x VANDEN BROECKE Catharina

 


Zij is dv. Adam Vanden Broecke en Livina De Mommere
 


25/11/1711 ° Livinus                 

P. Livinus O                      

M. Barbara Vanden Broecke

 

 

DE QUICK Livinus    x   PERSOONS Joanna

Hij is zv. Nicolaas De Quick en Catharina Vanden Haute

 

16/12/1723  ° Catharina              

P Joannes Michiels                    

M Catharina Vanden Haute

 

 

DE QUICK Livinus x BOUTON Maria   (  Bouton in 1731-34 , in 1725 is het helemaal onduidelijk : PETONNENS )

 

10/02/1728 ° Adrianus                 

P. Adrianus Buijl            

 M. Catharina Michiels

 

30/05/1730 ° Maria                       

P. Nicolao Bouton           

M. Maria De Messemaecker

 

06/06/1731 ° Maria Anna            

P. Engel Roosen               

M. Maria Buijl

 

14/01/1734  ° Dorothea               

P. Anthonius Buyl            

M. Dorothea Coppens

 

31/01/1736 ° Joanna Maria         

P. Petrus Schoonians       

M. Joanna Maria Van Herreweghen

 

 

DE QUICK Cornelius fs. Michiels x BOVAERT Joanna filia Noël

 

 

Dit echtpaar verhuist naar Nieuwenhove , zie het renteboek van Cruyckenburgh

Schepenbrieven van 1728 : Cornelis De Quick fs. Michiels koopt een partij land op de Belinck van Jan Buydens fs. Pieters , zijn schoonvader Noel Bouvard fs. Michiels stelt zich borg bij de lening die hij aanging om de aankoopt te financieren

 

 

Verloving op 10/01/1728                      tt. Judocus Van Snick en Barbara Bovaert

Huwelijk op 25/01/1728                        tt. idem et ibidem

 

 

DE QUICK Guillielmus    x ALLERT Barbara     

Hij is zv. Niclaes en Catharina Vanden Haute

 

Hij + op 23/12/1766 ‘ viduus ‘

 

23/08/1735 ° Joanna                  
P. Livinus De Quick                 

M. Joanna Coutijns                                                      - zij x in 1763 met Egidius Van Cutsem -

 

21/06/1739 ° Maria Anna         

P. Guilielmus Pauwels             

M. Maria Anna Vander Biest
 

 

DE QUICK Nicolaas ex Vollezele  x VANDER VOORDEN Catharina

 


Hij + 06/05/1781 oud 70 jaar

Zij + 21.08.1772 , een SvG werd opgesteld voor haar 5 kinderen

Wedergrate nr. 234 nr. 19 :
SvG bij overlijden van Catharina Vander Voorden op 21.08.1772 , vrouw van Nicolaes De Quick , 5 kinderen

1) Anna Catharina majeur
2) Nicolaes majeur
3) Joanna Catharina 24 jaar
4) Anna Maria 22 jaar
5) Adriaen 17,5 jaar

V.P. Philips Eggerickx tot Vollezele
V.M. Jan Baptiste Vander Voorden fs. Guilliams

 

Zij dv. Guilliam Vander Voorden en Catharina Vrancx

 04/02/1746 ° Anna Catharina        
P. Guilielmus Vander Voorden       

M. Anna Catharina De Quicq                                    - x in 1782 met Nicolaes Merciers ex Gooik , ze overleed in Neigem in 1817 -             
 

27/09/1747 ° Nicolaas                    
P. Nicolaas De Bont                        

M. Catharina Franck    
                                                

31/08/1749 ° Joanna Catharina
P. Guilielmus Vander Voorden        

M. Joanna De Quicq                                                    - x Franciscus Ladesan ex Appelterre -
 

18/08/1751 ° Anna Maria  
P. Joannes Baptiste Vander Vooren 

M. Anna M. Vander Vooren                                       
 

25/12/1752 ° Elisabetha                 
P. Adrianus Ooge                             

M. Elisabetha Paradaens                                              - overleden ante 1772 -
 

08/12/1755 ° Adrianus                   
P. Adrianus Ooge                             

M. Catharina Roosen                                                   - huwt Adriana Roosens -
 

10/01/1758 ° Philippus                   
P. Philippus Egerix                         

M. Catharina Bilens                                                    - overleden ante 1772 -
 

 

DE QUICK Judocus x QEU Maria Aldegondis

 

26/07/1755 ° Livinus                  

P. Livinus De Quick              

M. Maria Josepha Pauwels
 

 

DE QUICK Martinus ex Pamel x VAN CRAENENBROECK Maria Anna

 


hij is ex Paemel , zie burgerlijke stand van Ninove voor zijn 2de huwelijk

Zij is dv. Jan Van Craenenbroeck fs. Hendriks en Anna Maria Vanden Eetvelde

 

Huwelijk op 14/11/1764 met tt. Joannes Bruylant en Nicolao De Doncker

 

Zij + 28.10.1796 oud 63 jaar vrouw Martinus De Quick
 

 

Volkstelling van 1796 voor het gehucht Nijken

De Quick Martinus x Van Craenenbroeck Maria ( 6 )

 1. De Quick Martinus , 58 jaar , landbouwer , hij is ex Pamel , sinds 32 jaar in de prochie
 2. Van Craenenbroeck Maria , 62 jaar , vrouw
 3. Elisabeth , 30 jaar , dochter
 4. Clerebaut Daniel , 40 jaar , zwager
 5. Maria Anna de Quick , 26 jaar , zijn vrouw
 6. Clerebaut Joanna , hun kint , 3 jaar
 7. Clerebaut David , hun zoon , 1 jaar
 8. Vanden Haute Bernardina , 11 jaar , dienstmeid
   

26/09/1766 ° Elisabeth               

P. Josepho De Quicq                

M. Elisabeth Van Craenenbroeck                      - zij x in 1798 in Ninove met Alexander Gournay ex Oudezeele ( kanton Steenvoorde ) , zij + in 1821 -

 

02/07/1768 ° Maria Anna          

P. Benedicto De Roeck               

M. Maria Anna De Quicq                                     - zij x in 1792 met Daniel Clerebaut met nageslacht in Denderwindeke en Zandbergen , zij overleed in Zandbergen in  1837 -

 

08/05/1772 ° Nicodemus            

P. Nicolao De Doncker              

M. Maria Joanna De Quicq                                - hij x in 1799 in Ninove met Isabella De Maeseneer , hij + 1825 oud 55 jaar -

 

06/02/1776 ° Joannes Bte          

P. Joannes Bte Beeckmans         

M. Judoca De Moor                                             - hij x Maria Catharina De Doncker in 1815 -

 

DE QUICK Martinus x BOEYCKENS Antonia ex Meerbeke

 


Burgerlijk huwelijk op 30.01.1800 in Ninove van :

Martinus De Quick ex Pamel zv. Judocus en Josine De Troyer en weduwnaar van Maria Anna Van Craenenbroeck en wonend in DW
ZIj ° 11.02.1755 in Meerbeke dv. Joannes en Maria De Pong

 


Hij + 24.06.1809 fs. Judocus en Judoca De Troyer viduus Maria Anna Van Craenenbroeck et successive maritus Anthonia Buckens ex Meerbeke
 

 

DE QUICK Joannes  x THIENPONT Maria

 

hij + op 07/03/1771

 

Huwelijk op 21/01/1768 met tt. Joannes Thienpont en Franciscus De Quicq

 

16/06/1769 ° Aegidius                   

P. Egidius Van Cutsem           

M. Joanna Thienpont

 

16/06/1771 ° Judoca (postuum)    

P. Francisco De Quick             

M. Judoca Thienpont
 

 

DE QUICK Franciscus ex Nieuwenhove x BERCKMANS Anna Maria

 

 

hij is ex Nieuwenhove , hij is veldwachter van Denderwindeke         

zij is ex Dw , dv. Christoffel en Catharina Billens ( of Bilens , of Bilis )

 

Huwelijk op 01/09/1771 met tt. Cornelio Josepho De Quick en Petro O

 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dassel

De Quick Franciscus x Berckmans Anna Maria , een kind uit dit gezin woonde bij de gebuur Pieter O x Elisabeth Thienpont

 1. De Quick Franciscus , 50 jaar , landbouwer
 2. Berckmans Anna Maria , 48 jaar , vrouw
 3. De Quick Maria Francisca , 24 jaar , dochter
 4. De Quick Jacobus , 18 jaar , zoon
 5. De Quick Catharina , 16 jaar , dochter
 6. De Quick Ignace , 10 jaar , zoon
 7. De Quick Victoire , 6 jaar , dochter

 

09/08/1771 ° Maria Catharina *       

P. Cornelio De Quicq         

M. Carolina Bilens   
* gelegitimeerd bij huwelijk                                                                                                                              
 

06/09/1772 ° Cornelius                        

P. Christophor Berckmans    

M. Anna Maria de Cleer

 

26/07/1774 ° Maria Francisca            

P. Francisco Lafeuillade       

M. Maria Ost                                                              - Huwt in 1795 met Judocus Pardaens , zij + op 26/09/1837 oud 66 jaar ( is 63 ) -


15/01/1778 ° Jacobus                          

P. Jacobus O                        

M. Maria Anna Lafullarde

 

23/03/1780 ° Franciscus                     

P. Christianus Eeckhoudt ( L ) 

M. Maria Catharina Roosens  ( L )

 

27/11/1782 ° Egidius                            

P. Egidius Pletincx ( NL )        

M. Petronella Dauwer ( NL )                                     - Huwt in 1811 in Lieferinge met Anna Maria De Handschutter en daar + op 20/09/1822 -
 

circa 1784 ° Anna Catharina
                                                                                       - Huwt in 1809 met Dominicus Vande Vil -

                                                                                                                                                     

18/04/1785 ° Nicolaas Josephus       

P. Nicolaus Maréchal ( L )       

M. Livina Buydens ( L )                                              - overleden in Lieferinge op 09/04/1818 -

 

293.10.1787 ° Ignatius
P. Petrus Antonius Frison ( L )
M. Joanna Schoonjans ( NL )


20.09.1790 ° Victoria
P. Petrus Lafeuillade ( L )
M. Anna Maria De Quick ( NL )                              - overleden op 21/11/1804 oud 16 jaar , aangifte door Josse Pardaens haar schoonbroer en Frans Pardaens gebuur -

 

 

DE QUICK Josephus ( L ) x LEIJSENS Maria Francisca

 

 

Hij is ex Meerbeke , ‘ hospes ‘ ( waard )  oud 35 jaar en weduwnaar van  Pauwels Anna Theresia en is filius van Judocus en Judoca De Troux

Zij is filia van Henrici en van Neuckermans Anna oud 29 jaar

 

Huwelijk op 05/07/1785 met tt. Joanne Leijsens ( NL ) en Joanne De Smet ( NL )

 

 


DE QUICK Adrianus ( NL ) x ROOSENS Adriana

 

 

Hij is 33 jaar ex Vollezele en fs. van Nicolaas ex Vollezele en Catharina Vande Voorde oud 33 jaar      ( red. : hij is ex Denderwindeke , zie supra )

Zij is 22 jaar ex DW. fa. Christoffel en van Joanna De Pestere ex Herne

 

Huwelijk op 24/02/1789 met tt. Francisco Roosen ( L ) en Francisco De Cooman ( L )

 

Hij + 15/11/1817 fs. Nicolaas en Catharina Vander Voorde maritus Adriana Roosen fa. Christophorus , 62 jaar

 

Zij + 01.02.1827 vidua Adrianus De Quick oud 61 jaar  ( we rekenen 59 jaar )

 

 

Volkstelling gehucht Steenhout anno 1796

De Quick Adriaen x Roosen Adriana ( 5 )

 1. De Quick Adriaen , 38 jaar , landbouwer
 2. Roosen Adriana , 34 jaar , vrouw
 3. De Quick Jan Baptiste , 7 jaar , zoon
 4. De Quick Catharina , 4 jaar , dochter
 5. De Quick Cornelis , 2 jaar , zoon

 

12/04/1789 ° Jan Baptiste      

P. Christophorus Roosen ( NL )       

M. Anna Catharina De Quick ( NL )                                - hij + 18/09/1807 celebs oud 19 jaar -

06.02.1791 ° Maria Catharina
P.  Jan Baptiste Audelincx
M. Catharina Roosens                                                        - moeder van Maria Catharina De Quick in 1813 -

04.01.1794 ° Cornelius
P. Cornelius De Maeseneer
M. Joanna Maria Uijtdenhove                                           - hij + 10.03.1796 oud 2 jaar -

10.05.1797 ° Maria Theresia , burgerlijke stand

31.03.1799 ° Elisabeth , burgerlijke stand
tt. Jan Baptiste Vander Voorden
tt. Elisabeth Roosens                                                          - zij x Petrus Josephus Vander Poorten in 1826 -

 

03/09/1801 ° Anna Maria
P. Joannes Baptiste De Maeseneer 20 jaar
M. Maria Anna Pauwels 27 jaar                                     - zij x Jan Baptiste Van Cutsem , zij + 1845 oud 44 jaar uxor Jan Bte Van Cutsem -

 

08/12/1808 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Quick

M. Victoria Goossens                                                        - hij + 01/04/1809 oud 4 maand -

 

30/01/1810 ° Joannes Franciscus
P. Joannes Franciscus De Dobbeleer
M. Anna Maria Merciers ex Gooik

 

 

 

DE QUICK Jan Baptiste ex Viane x MAESFRANCX Anna Catharina

 

 

Huwelijk voor burgerlijke stand op 13.06.1801 van :

 

Jan Baptiste De Quick ex Viane zv. Pieter en Catharina Dums
Joanna Catharina Maesfranckx oud 27 jaar dv. Gillis en Joanna Cieters

tt. zijn Pieter De Quick wonend in Viane landsman oud 37 jaar en Pieter Maesfranckx oud 21 jaar en Francis De Quick garde-champetre in DW oud 33 jaar en Jacobus Van Lul champetre van stiel oud 40 jaar

 

Huwelijk op 13/06/1801 van

Jan Baptiste De Quick ex Viane viduus Anna Catharina Van Achter

Anna Catharina Maesfrancx fa. Egidius en Joanna Cieters oud 27 jaar

tt. Petrus Joannes Colpaert en Anna Maria Van Volsem

 


 

DE QUICK Nicodemus x DE MAESENEER Isabella

 


Burgerlijk huwelijk op 06.09.1799 in Ninove ( 20 Fructidor jaar VII )

Hij ° 08.05.1772 zv. Martinus en Maria Anna Van Craenenbroeck
Zij ° 16.09.1776 dv. zie infra

 

Hij + 10/05/1828 oud 55 jaar zv. Martinus en Catharina Van Craenenbroeck viduus Isabella De Maeseneer oud 55 jaar

 

Zij + 05/01/1826 fa. Cornelis en Catharina D'Haen uxor Nicodemus De Quick, 48 jaar
 

 

15.05.1799 ° Maria Theresia , burgerlijke stand genoteerd als De Maeseneer
tt. Joannes De Maeseneer 20 jaar
tt. Catharina De Maeseneer 22 jaar                                         - zij + op 27/05/1809 oud 9 jaar -

circa 1800 ° Franciscus , geboren in Grimminge
                                    

                                                                                                          - hij x in 1830 met Adriana Petronella Van Cutsem -
 

 

circa 1803 ° Antonia                                                
                                                                                                          - zij x in 1839 met Cornelis De Ro fs. Judocus -       ( doopnaam moeilijk leesbaar op de huwelijksakte )

21/02/1809 ° Joanna
P. Joannes De Toije
M. Maria Joanna De Maeseneer                                                 - x Josephus Schietecatte , zij + in 1845 oud 35 jaar -

 

16/12/1811 ° Augustinus

P. Dominicus Biesemans

M. Joanna Catharina Van Vreckom                                              - hij + 12/04/1814 oud 2 jaar , niet in de burgerlijke stand vermeld

 

30/12/1814 ° Elisabeth

P. Judocus Boijkens

M. Elisabeth De Quick                                                                   - zij + 21.02.1815 oud 8 weken -

 

19/07/1816 ° Judocus

P. Judocus Kerstemont

M. Pelagia Gournay

 

27/02/1825 ° Franciscus

P. Franciscus De Quick

M. Victoria De Quick                                                                        - hij + 06/03/1825 oud 10 dagen -

 

DE QUICK Elisabeth moeder van natuurlijk kind

 

Aangifte door Martinus De Quick vader van de moeder en zv. Jacobus en van Judoca De Ro wonend in Nijken vergezeld van Joannes De Quick en Maria Anna De Quick allen wonend in DW

Volgens de burgerlijke stand van Ninove is ze ondertussen reeds 6 maand gehuwd , red.

 

30.07.1798 ° Pelasia                                              - zij overleed als Pelasia Gournay , zie aldaarDE QUICK Jacobus ( garde champetre ) x VAN ASSCHE Catharina

 


Zij + 12/12/1839 fa. Rolandus en Maria Suys uxor Jacobus De Quick , 64 jaar

 

 

25/03/1802 ° Maria Theresia

P. Egidius Van Assche 36 jaar

M. Anna Maria Schoonjans 46 jaar                               - zij + 09.07.1805 oud 3 jaar -

 

04/06/1805 ° Beatrix

P.  Joannes Schoonjans

M. Maria Elisabeth Van Snick                                       - zij + op 20/12/1819 oud 16 ( ? ) jaar -

 

12/03/1808 ° Sophia

P. Christianus Van Neijghen

M. Elisabeth Goossens

 

02/01/1811 ° Philippa Judoca
P. Judocus Verckens adjunctus
M. Philippa De Bois ex Gooik

 

03/01/1814 ° Seraphina

P. Cornelius Pauwels

M. Joanna Maria Appelmans                                         - zij + 03/01/1814 oud 17 uur -

 

02/07/1815 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Vierendeel

M. Anna Maria Pauwels

 

DE QUICK Jan Baptiste x DE DONCKER Maria Catharina

 

 

 

Huwelijk op 09/05/1815 met dispensatie wegens 3degraads verwantschap van :

Jan Baptiste De Quick fs. Martinus ex Pamel en Maria Anna Van Craenenbroeck ex hac oud 37 jaar
Maria Catharina De Doncker ex hac fa. Guilielmus ex Meerbeke en Maria Francisca De Troyer ex Pamel oud 36 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Petrus Lafeuillade
 

Zij + 06/02/1834 fa. Guillielmus en Francisca De Troyer uxor Jan Baptiste De Quick , 55 jaar 

 


11/09/1816 ° Francisca

P. Guillielmus De Doncker

M. Elisabeth De Quick

 

 

DE QUICK Maria Catharina filia Adrianus

Burgerlijke aangifte door de vroedvrouw Josine De Roeck


17/01/1813 ° Maria Catharina ( natuurlijk kind ) , geboren in de woonst van Adriaen De Quick in het gehucht Steenhout

P. Adrianus De Quick

M. Maria Catharina Roosens                                                             - zij + op 24.12.1815 oud 2 jaar -

 

DE QUICK Maria Theresia moeder van natuurlijk kind

 

10/02/1832 ° Barbara

P.. Ignatius De Quick

M. Barbara Paridaens

 

DE QUICK Joanna


10/09/1832 ° Franciscus

P. Franciscus De Quick

M. Elisabeth Domst

 

Gelegitimeerd door huwelijk op 23/10/1832 met Petrus Josephus Schietecatte

 

DE QUICK Francisca


12/12/1836 ° Joanna Catharina

P. Petrus De Doncker

M. Joanna Catharina De Doncker                            - zij + 2 februari 1837 oud 7 weken -

 

 

DE QUICK Franciscus x VAN CUTSEM Petronella

 


Huwelijk op 18/11/1830 van :
Franciscus De Quick fs. Nicodemus en Isabella De Maeseneer oud 29 jaar
Petronella Van Cutsem fa. Joannes en Elisabeth Lanneer oud 32 jaar
tt. Judocus De Quick en Antonia De Quick

 

Hij + 28/02/1873 fs. Nicodemus en Isabella De Maeseneer viduus Petronilla Van Cutsem , 72 jaar en 2 maand

Zij + 09/02/1852 fa. Joannes en Catharina Laneer uxor Franciscus De Quick , 54 jaar
 


22/07/1831 ° Antonia

P. Jan Baptiste Van Cutsem

M. Antonia De Quick                                                 - zij + op 12/01/1843 oud 11 jaar -

 

15/01/1834 ° Petrus Joannes

P. Judocus De Quick

M. Maria Christina Laneer                                         - hij + 14/12/1842 oud  8 jaar -


25/03/1837 ° Maria Anna

P. Josephus Schietecatte

M. Maria Anna De Quick                                           - zij x in 1862 met Adolphus Goossens -