FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877 inbegrepen

Families De Sager tot De Sitter


  1. De Sager , De Saeger ; De Sagher
  2. De Sauter
  3. Deschamps
  4. De Scheper
  5. De Schuyteneer
  6. Desert , De Sert
  7. De Sitter


DE SAGHER Joannes x DE DONCKER Joanna

 

Verloving op 08/10/1626 met als tt. Judocus Roosens en Bernardus De Sagher


Zij hertrouwt met Joannes Verckens


 

DE SAGHER Stefanus : vader van onwettig kind bij Josine De Cellier   ( De Cellier  is ook Selliers )

 

09/12/1629 ° Maria                 

P Adam Persoons                                 

M. Martina De Celier
 

 

DE SAGHER Stefanus fs. Joos x LEMMENS Anna fa. Gillis

Zij x2 met Gabriel De la Croij

 

Hij + 02.08.1648 volgens parochieregisters

 


Verloving op 27/03/1629 met tt.
Joannes De Saghere en Joannes Lemmens

Hij + 04.09.1648 , een SvG werd opgesteld voor zijn 8 kinderen

Houderigge is Anna Lemmens fa. Gillis

1) Gillis oud op de 16de april naestcomend 19 jaar

2) Jan de 17de mei naestcomend 17 jaar

3) Joos den 20ste april naestcomend 15 jaar

4) Nicolaas den 8ste decembris lestleden 12 jaar

5) Pieter den 12de juni naestcomend 10 jaar

6) Bernaert den 23sten maert 7 jaar

7) Maaiken den 22ste juli 5 jaar

8) Cornelis den 19de octobris lestleden 2 jaar


V.P. Jan De Sagher

V.M. Bernaert Lemmens


 

 

16/04/1630 ° Egidius , zie SvG          

P Egidius Lemmens                             

M. Elisabeth Lemmens                                                            - hij x Joanna Ondermercx in 1653 -

17.05.1632 ° Joannes , zie SvG

20.04.1634 ° Judocus , zie SvG
P. Marcus Lemmens
M. Elisabeth De Leeuw                              

 

08/12/1636 ° Nicolaas , zie SvG            

P. Bernardus Lemmens               

M. Anna Stercx

 

12/06/1639 ° Petrus , zie SvG            

P. Petrus Vanden Broecke           

M. Josina De Ro

 

23/03/1642 ° Bernardus zie SvG       

P. Bernardus Lemmens                

M. Elisabeth Lemmens

 

24/08/1644 ° Maria zie SvG               

P. Petrus Roosen                        

M. Maria Coutaert

 

19/10/1646 ° Cornelius GEMINI , zie SvG

P. Cornelius Roosen                  

M. Elisabeth Lemmens

 

19/10/1646 ° Joannes GEMINI         

P. Joannes De Sager                    

M. Elisabeth Damiaens                                                           - direct overleden -

 


verkaveling anno 1662 tussen de erfgenamen van wijlen Steven De Saeger en wijlen Anna Lemmens in 8 staken

 

1) Gillis

 

2) Peeter

 

3) Jan

 

4) Joos

 

5) Nicolaas

 

6) Bernaert mineur

 

7) Maria mineur

 

8) Cornelis mineur


met Jan Lemmens als voogd over de minderjarige kinderen

 

 

 

 

DE SAGERE* Cornelius x VAN SNICK Anna                     * De Sagere = moeilijk leesbaar

 

Huwelijk op --/10/1641 met tt. Joannes De Sagere en Joannes Du Pres
 

 

DE SAEGHER Egidius x HONDERMERCKX Joanna

 


Verloving op 26/11/1653 met tt. Jan en Nicolaas De Sagher

Huwelijk op 08/01/1654 met tt. Bernardo Lemmens , Judoca Van Snick en Judoco Vanden Broecke
 

 

12/07/1654 ° Joannes                        

P. Joannes De Sagher                 

M. Judoca Hondemerckx

 

24.08.1659 in Vollezele ° Maria
P. Martinus De Vos
M. Maria De Sagher

 

26.03.1662 in Vollezele ° Catharina
P. Bernardus De Sager
M. Catharina Vanden Borre

 

17.02.1665 in Vollezele ° Egidius
P. Egidius De Middeleer
M. Josina Ondermerckx

 

01.02.1667 in Vollezele ° Catharina
P. Joannes De Grove ( slecht leesbare familienaam )
M. Catharina Jacobs

 

DE SAGER Judocus x MONIER Barbara

 

Verloving op 02.02.1657 met tt. Nicolaas De Sagher en Egidius De Sagher
Huwelijk op 12.02.1657 met tt. Bernardus Lemmens en Gabriel de la Croix

 

 

DE SAGER Nicolaas x VANDEN BORRE Catharina

 

Verloving op 17/01/1660 en huwelijk op 04/02/1660 in Lombeke

 

27/02/1661 ° Catharina                  

P Gabriel de la Croix      

M Catharian Verhellewegen

 

18/06/1663 ° Petrus
P.  Petrus De Saeger
M. Maria Vanden Borre

 

29/01/1665 ° Maria                        

P. Augustinus Hevens        

M. Catharina Segers ipv. domina Maria Margareta Domina in Steenhout - Nouwenhove - Waerbeke

 

13/10/1666 ° Jacobus                     

P Jacobo Vanden Borre              

M. Maria De Sager

 

25/03/1672 ° Joannes Baptiste       

P. - nihil -

 

DE SAGER Joannes x THIENPONT Juliana

Bijlage uit parochieregisters van Vollezele


Verloving in Vollezele op 11.04.1665
Huwelijk in Vollezele op 27.05.1665 met tt. Guillielmus De Zager en Jacobus Thienpont

 

DE SAGER Martinus vader van natuurlijk kind bij Martine PERSOONS

 

22/03/1681 ° Catharina           tt. geen
 

 

DE SAGER Cornelis x DE GROEVE Catharina

 


Verloving op 03/03/1679 met tt. Martinus Biltrijs en Petrus Vanden Boomte

Huwelijk op 15/04/1679 met tt. Petrus De Coster en Judocus De Quick
 

 

15/05/1681 ° Anthonia           

tt. Judocus Nechelputte                           - zij x Jan Vlassenbroeck , zij verkopen in 1718 een partij land gelegen te Rijst aan Jan Thienpont x Elisabeth Vande Elst

 

09/04/1686 ° Catharina          

tt. Catharina De Sager                              ** er staat ook Catharina De Sager als moeder
 

 

DE SAGER Bernardus x DE GROEVE Catharina ( Twijfelachtig : zie huwelijk Cornelis De Sager )

 

Huwelijk op 20/04/1679 met tt. Martino Biltrijs en Jacobo D’Hauwer
 

 

DE SAGER Petrus x DU BOIS Margareta

 

Zij + 17.06.1685

 

22/09/1681 ° Joannes             tt. Catharina De Groeve
 

 

DE SAEGER Petrus x SAGEMAN Josine

 

Hij is weduwnaar van Margareta De Bois

 

16/05/1687 ° Anna              

tt. Petrus Vanden Boomte

 

09/08/1690 ° Petronilla       

tt. Petronilla Biltrijs

 

31/08/1692 ° Maria             

tt. Mattheus Van Craenenbroeck

 

 

 

DE SAEGER Martinus x DE QUICK Petronella

 


Huwelijk op 14/05/1686 met tt. Adrianus Van Varenberge en Petrus Buijdens

 

Hij is armmeester van Denderwindeke in 1691 , zie de SvG van Pieter Bruylant

 

Hij + 06/11/1701

 

Bij het huwelijk van Jan De Sager fs. Mertens treedt diens oom Gheeraert Thienpont op als getuige
 

 

geen datum ° Joannes
                                                                             - hij x Adriana De Ro , hij stierf kinderloos -

 

16/03/1687 ° Maria               

tt. Maria Van Brueseghem                               - zij x Pieter Sterck fs. Joos , zij heeft nageslacht -

 

25/11/1688 ° Joannes          

tt. Jan Lemmens

 

16/01/1692 ° Josine               

 tt. Judocus De Quick

 

 

DE SAEGER  Egidius   x    SLAGHMULDER Petronellla ex Neigem

 

Hij is weduwnaar van Anna Van Vreckem die overleed in Neigem

 

01/04/1711 ° Anna                              
P. Nicolaas De Sagher                     

M. Anna Slaghmeulder

 

25/03/1715 ° Joannes Baptiste         

P. Joannes Baptiste Van Lierde        

M. Anna   ? ?


DE SAEGER Martinus x1 WILLEMS Anna

Zie de Staat van Goed nr. 229 nr. 68


zie SvG ° Petronella
                                                           - zij x Adriaen Fiviee

Adrianus Du Vivier ex Geraardsbergen huwt in 1742 in Galmaarden met Petronella De Saeger -
 

 

DE SAEGHER Martinus  2x DE SAEGER Maria

Zie de Staat van Goed nr. 229 nr. 68

 

Zij + op 02/07/1719    God hebbe haar ziel

anno 1717 doop genoteerd in Oetingen alhoewel de attestor schrijft dat het doopsel in Denderwindeke gebeurde

25.04.1717 ° Ludovicus
P. Ludovicus Segers
M. Elisabeth De Smet                    - zie SvG bij overlijden van de vader -

 

06/05/1719 ° Joanna                       

P. Egidius De Saeger                      

M. Joanna Lemmens                     - vroeg overleden -


DE SAEGHER Martinus  3x ROELS Barbara

 

 


Hij + 19.12.1752 , een SvG werd opgesteld voor zijn 8 kinderen uit 3 huwelijken

 

Zij + op 31/08/1767 vidua Martinus De Saegher

     A) x1 Anna Willems , één kind
                    1) Petronella x Andries Fiviee

     B) x2 Maria De Sager , één kind
                    2) Louis De Sager

     C) x3 Barbara Roels , 6 kinderen
                    3) Marie jonge dochter en meerderjarig
                    4) Joanna jonge dochter meerderjarig
                    5) Emerentia op haar 25 jaar
                    6) Catharina x Jan De Ro
                    7) Pieternelle 20 jaar
                    8) Gillis 16 jaar

over de minderjarige wezen is Jan De Sager fs. Pieters V.P.
V.M. niet vermeld
 

 

12/11/1720 ° Maria Anna                 

P. Franciscus Pennincx                     

M. Maria Anna Pennincx

 

30/01/1722 ° Maria Theresia           

P. Prenobilis Dominus Prosper Andreas De La Guerra  

M. Maria D’Hauwer                                                               - vroeg overleden -

 

16/05/1724 ° Joanna                        

P. Egidius De Saegher                       

M. Joanna Seghers     

 

09/03/1726 ° Anna                           

P. Adriaan Van Vrechem                  

M. Anna De Saegher                                                            - vroeg overleden -

 

10/09/1727 ° Emerentiana               

P. Joannes Bte Vander Meulen         

M. Emerentiana De Naijer                                                    - zij + 06.05.1809 celebs oud 72 jaar -

 

08/05/1729 ° Catharina                    

P. Maximiliaan De Saegher              

M. Joanna Lemmens                                                             - zij x Jan De Ro -

 

06/01/1732 ° Petronella Joanna      

P. Gerardus Agneesen                       

M. Petronella Roels                                                               - zij x Joannes Van Bossuyt , dit gezin blijft op de ouderlijke woning in Vreckem , zij + in 1811 -

 

05/08/1734  ° Adriana                     

P. Jacobus De Reijst                         

M. Adriana Mertens                                                             - vroegtijdig overleden -

 

10/02/1737  ° Egidius                      

P. Egidius De Saegher                      

M. Petronella Wauters                                                         - hij x Joanna Maria De Caluwé ex Denderbelle , hij + in 1804 -
 

 

 

DE SAGHER Joannes fs. Martinus x DE RO Adriana filia Ingels

 

Zij is dv. Ingel De Ro en Catharina Stevens

Zij overleed in 1752 en overleed zonder hoirs na te laten , ze stierf ten huize van Adriaen Ooghe

 

Huwelijk op 20/07/1725              tt. Ambrosius Reijgaerts en Michaele De Bois

 

Hij heeft een zeer groot bedrijf in de breedte van 1729 namelijk 5902 roeden in het gehucht Dasselt

 

 

DE SAEGHER Cornelius ex Oetingen x BRUIJLANT Barbara fa. Christoffel

 


Hij is ex Oetingen , hij woonde in Rendestede op het Wijngaerdeken , zie renteboek van Cruyckenburgh

Hij volgt zijn schoonvader op in Rendestede

 

Zij is dv. Christoffel en Maria De Saeger

 

Verloving op 10/05/1751 met tt. Cornelio Bruijlant en Cornelio De Cooman

Huwelijk op 25/05/1751 met tt. Joanne et Christiano De Saegher

Hij + 06.08.1791 maritus Barbara Bruylant oud 72 jaar

 

Zij + op 05.05.1799 oud 75 jaar , te Renderstede , aangifte door Joannes Schoonjans schoonzoon 40 jaar en Joannes Verdonck 30 jaar neef
 

 

07/06/1753 ° Petronilla                       

P. Christophorus Bruijlant          

M. Petronilla De Saeger

 

12/06/1755 ° Cornelius                       

P. Cornelius Bruylant                 

M. Judoca Bruylant

 

09/10/1756 ° Maria                             

P. Judocus Bruylant                    

M. Maria De Doncker                                           - zij x Joannes Francis Schoonjans in 1789 , blijft wonen in de wijk Rendestede

 

30/01/1758 ° Gabriel                           

P. Guilielmus Buijdens               

M. Joanna Maria Van Eesbeek                            - hij woont anno 1791 in Ninove , hij x in 1791 in Iddergem met Petronella D'Herde dv. Nicolaas , hij was geletterd -
 

21/03/1761 ° Isabella

P. Bernardus De Coninck
M. Isabella Joanna Bruylant

 

04/03/1764 ° Anna Catharina           

P. Adriano Bruylant                    

M. Anna Catharina Sterck

 

01/10/1765 ° Catharina Theresia      

P. Judoco Vanden Berghen                                  - zij x in 1795 met Theodorus Jacobs ex Herne -   

M. Maria Mignon

 

08/12/1769 ° Cornelius Josephus    

P. Cornelio Bruijlant                    

M. Petronilla De Saegher                                    - hij huwt in 1800 met Joanna Callebaut -
 

 

DE SAEGER Egidius  x DE CALUWE Maria ex Denderbelle

 


Hij is zv. Martinus en Barbara Roels
Zij is dv. Pieter en Elisabeth Dierickx

Huwelijk op 08.01.1765 met tt. Egidius De Neve en Cornelis De Caluwé
 

Zij+ 18/07/1765    God hebbe haar ziel , een SvG werd opgesteld voor haar dochter Cornelia oud 4 maand

 

Wedergrate nr. 232 nr. 24 : SvG bij haar overlijden , ze heeft 6 erfgronden in Denderbelle

 

Hij + op 17/12/1804  fa. Martinus en Barbara Roels viduus Joanna Maria De Caluwé ex Denderbelle
 

 

09/07/1765 ° Joanna Cornelia     

P. Egidius De Neve                  

M. Joanna Cornelia De Caluwé                                           - zij x Alphonsus Josephus Colpaert ex Bever naast Oudenaarde -

 

 

DE SAEGHER Cornelis Josephus x CALLEBAUT Joanna

 

Burgerlijk huwelijk op 14.11.1800 van :

De Saegher Josephus fs. Cornelis en Barbara Bruylandt geboren in 1769
Callebaut Joanna ° 10.04.1774 dv. Cornelis en Petronilla Stroobant ex Iddergem

 

 

Hij + 16/07/1858 fs. Cornelis en Barbara Bruyland viduus Joanna Callebaut , 89 jaar

Zij + op 17/01/1820 oud 44 jaar uxor Cornelis Josephus De Saegher , zij is lid van de broederschap van OLV

Kadaster Denderwindeke : 681. Joseph De Sagher , dagloner wonend op het Meyersveld
 

 

 

07/02/1803 ° Carolus

P. Hieronymus Callebaut

M. Maria Anna De Vidts                                     - huwt in 1844 met Livina De Cooman vidua Alexis Magelinckx -

 

13/03/1805 ° Petrus Joannes

P. Joannes De Vidts

M. Alexandrina Schoonjan                                - huwt 1x met Joanna Vande Velde , x2 Isabella Van Gyseghem  in 1847 , hij + in 1872 -

 

13/04/1807 ° Angelina
P. Theodorus Jacobs
M. Angelina De Vidts                                        - zij x in 1856 met Josephus Schietecatte ex Ninove  , zij + in 1896 , zij overleed kinderloos -

 

17/05/1810 ° Maria Joanna

P. Joannes Vande Velde

M. Joanna Le Fevre                                           - zij + 20/11/1904 celebs oud 94 jaar , zij wordt vermeld in het kadaster als eigenaar samen met haar vader Joseph -

 

27/05/1813 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Heuchamp

M. Judoca Callebaut                                          - hij + 11/08/1873 oud 60 jaar en 2 maand -

 

17/04/1819 ° Constantinus
P. Carolus De Saegher
M. Catharina Van Bont                                     - hij + 15/08/1819 oud 4 maand -

 

 

DE SAEGER  Petrus Joannes  x1  VANDE VELDE Joanna Catharina ex Zandbergen

 


Huwelijk op 03/03/1832 van :
Petrus Joannes De Saeger ex hac fs. Cornelis Josephus en Joanna Callebaut oud 27 jaar
Joanna Catharina Vande Velde ex Zandbergen fa. Sebastianus en Margarita Alord ( sic ) oud 33 jaar
tt. Carolus De Saeger en Angelina De Saeger

Zij + 19/12/1845 ex Zandbergen dv. Sebastianus en Margareta Lour oud 45 jaar uxor Petrus De Sager
 


05/08/1836 ° Carolus

P. Carolus De Sager

M. Maria Anna Vander Haegen                         - hij + 29/12/1838 oud 2 jaar -

 

 

DE SAEGER Petrus x2 VAN GYSEGHEM Isabella

 

 

Huwelijk op 09/02/1847 van :

Petrus Joannes De Saeger ex hac fs. Cornelis Josephus en Joanna Callebaut viduus Joanna Vande Velde oud 43 jaar

Isabella Van Gyseghem fa. Petrus Antonius en Maria Livina Vincent oud 35 jaar

tt. Carolus Van Gyseghem en Angelina De Saeger

 

Hij + 29/04/1872 fs. Cornelis Josephus en Joanna Callebaut viduus Joanna Vande Velde et martius Isabella Van Gysegem , 67 jaar en 2,5 maand

 


10/11/1847 ° Carolus

P. Carolus Van Gyseghem

M. Maria Theresia Van Gyseghem

25/09/1850 ° Dominicus
P. Petrus Van Ghyzeghem
M. Maria Theresia Roosens

10/07/1856 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Scitica ( bedoelde hij Schiettecatte ? , E.H. Rijckaert is soms zeer origineel )
M. Maria Theresia Roosens

 

DE SAEGER Jan Baptiste ex Oetingen x CORNET Catharina ex Herne

 

 

Huwelijk op 07/02/1839 tussen :

De Saeger Jan Baptiste ex Oetingen fs. Petrus en Joanna Uyttenhoven oud 33 jaar

Cornet Maria Catharina ex Herne hier wonend fa. Franciscus en Maria Theresia Janssens oud 21 jaar

tt. Cornelis De Ro en Theresia Cornet

 

 


DE SAEGER Angelina moeder van


11/06/1836 ° Petrus

P. Petrus De Saeger

M. Maria Joanna De Saeger

08/09/1847 ° Angelina
P. Jan Baptiste De Saeger
M. Livina De Cooman
 

 

DE SAEGER Carolus x DE COOMAN Livina

 

 

Huwelijk op 18/04/1844 van :

Carolus De Saeger fs. Josephus en Joanna Callebaut oud 42 jaar                          ( in de akte is de moeder verkeerdelijk Joanna Campaert genoemd )

Livina De Cooman fa. Joannes en Elisabeth Jous vidua Alexis Magelinckx oud 29 jaar

tt. Jan Baptiste De Saeger en Angelina De Saeger

 

Hij + 21/09/1856 fs. Josephus en Joanna Callebaut maritus Livina De Cooman , 53 jaar

 

Zij + 20.01.1897 fa. Joannes en Elisabeth Jous vidua 1° Alexis Machelinckx , 2° Carolus De Saeger

 


16/01/1845 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Cooman

M. N. Joanna De Saeger

17/02/1849 ° Petrus
P. David De Cooman
M. Theresia Helpers                                             - hij + 04/04/1851 oud 2 jaar -

16/01/1852 ° Petrus
P. David De Cooman
M. Angelina De Saeger                                        - hij + 03/07/1855 oud 2 jaar -


04/05/1855 ° Dominicus
P. Dominicus De Cooman
M. Constantia Hanchaut
 

 

DE SAEGER Petrus Joannes ex St. Kwintens Lennik  2x TIELEMANS Anna Catharina ex Bodegem

 


Huwelijk op 23/07/1846 van :
Petrus Joannes De Saeger ex St. Kwintens Lennik fs. Franciscus en Petronella Francisca De Dobbeleer viduus Sophia Van Bleyenberg oud 26 jaar
Anna Catharina Tielemans ex St. Mertens Bodegem hier wonend fa. Nicolaas en Anna Catharina De Greef vidua Jan Baptiste Roosens oud 52 jaar
tt. Cyprianus Duwe en Maria Elisabeth Dumongh
 

 

DE SAGER Jan Baptiste x SCHOLLAERT Francisca ex Nieuwenhove

 

17/01/1876 ° Franciscus
P. Carolus Scholaert
M. Seraphina De Cooman                                     - hij x in 1900 met Maria Augustina De Neys -

 

27.01.1878 ° Petrus
P. Dominicus De Saeger
M. Dominica Duffenhael ( quid )                        -  hij x in 1915 met N. Vander Haegen in Zandbergen -
 

 

DE SAEGHER Petrus Josephus x VANDE MAELE Sidonia ex Deftinge

 

30.07.1877 ° Maria Justina
P. Antonius Vande Maele
M. Isabella Van Gyzegem

 

DE SAEGER Franciscus ex hac x DE NEYS Maria Augustina ex hac

 

Huwelijk op 30.10.1900 van :
Franciscus De Saeger ex hac fs. Joannes Baptiste en Francisca Schollaert
Maria Augustina De Neys ex hac fa. Theodorus en Felicitas Peiremans
tt. Petrus De Saegher en Odilla Daem ( ? )

 

DE SAEGER Josephus x BAEVEGEMS Maria Cesarina

 

Zij ° 18.08.1883 fa. Josephus en Barbara Biesemans

 


 

 

DE SAUTERE Georgius  x VAN OVERSTRATEN Clara

Hij koopt in 1637 van zijn schoonouders een meers in DW groot 3 lijnen gelegen ten Hale van den Broecke

Zij is dv. Baudewijn Van Overstraten en Elisabeth Vanden Eynde

 


Hij is overleden in Denderwindeke op 27.07.1660 , zijn bezittingen werden verkaveld tussen zijn 7 kinderen te weten

1) Heer en Meester Jan De Sauter

2) Michiel De Sauter

3) Augustijn De Sauter

4) Bernaert De Sauter

deze allen " thunnen daeghen " dus meerderjarig

5) Adriaen wesende seer naer tot sijnen 24 jaeren

6) de 4 weesekinderen van Cornelis De Sauter en Francyne Van Muylem

   Cornelis overleden in de maand augustus 1668 in Ninove
   Francisca Van Muylem overleden in de maand mei 1668 in Ninove

   4 wezen uit dit huwelijk
        1° Jooris geboren op 15.11.1660
        2° Jan 5 jaar
        3° Pieternelle 3 jaar
        4° Lieven 1,5 jaar

7) de 4 weeskinderen van Cathelijne De Sauter gehuwd geweest met Franchoys Roosen en overleden in Nuwenhove op 24.08.1668 met achterlating van 4 kinderen te weten

         1° Clara Roosen oud 12 jaar
         2° Anneken Roosen oud 9 jaar
         3° Barbara Roosen oud 5 jaar
         4° Elisabeth Roosen oud 1/2 jaar

Voor de weesen is Michiel De Sauter vooght , voor de weeskinderen van Francisca Van Muylem treeft Jan Van Heghe op als voogd

Voor de weduwe Clara Van Overstraeten treedt Cornelis De Vleeschouwer op " by her vercooren als bystaenden vooght "

 

 

04/09/1624 ° Jacobus                  
P Jacobus De Meijere                           

M. Elisabeth Vanden Inde                                 - hij + 04.03.1651 -
 

13/09/1626 ° Francisca               
P Balduinus Van Overstraten                

M. Francisca Viskens                                        - vroegtijdig overleden -
 

20/01/1629 ° Joannes                  
P. Vader nomine Joannes De Vincke    

M. Barbara Plecke                                             - Heer en Meester Jan De Sauter , hij is anno 1676 directeur van het Collegium Trilingue te Leuven -
 

23/01/1631 ° Catharina                
P. Joannes De Vleeschauwer                

M. Catharina Bogaert                                        - x met Franchoys Roosen , zij overleden in Nieuwenhove op 24.08.1668 met achterlating van 4 kinderen  -
 

26/02/1633 ° Cornelius              
P. Cornelius De Vleeschauwer   

M. Anna De Sauter                                          - x in 1660 met Francisca Van Muylem , beiden overleden in Ninove in 1668 -

 

08/05/1635 ° Michiel                  
P. Michael De Sauter                 

M. Elisabeth Vanden Eijnde                            - x  Catharina De Coster -
 

28/08/1637 ° Augustinus            
P. Augustinus Masura                

M. Maria Ots                                                     - x Adriana Poppens -
 

23/04/1640 ° Petrus                    
P Petrus Plecke                         

M Anna Plecke                                                  - hij + 26.04.1641 -
 

10/12/1642 ° Bernardus              
P. Bernardus Lemmens             

M. Elisabeth Maes                                        

 

 - Bernaert De Sauter verkoopt in 1675 aan Vincent Van Heghe 189 roeden tiendeland op het Windickevelt , zie WP. Wedergrate anno 1675 -
 

24/02/1645 ° Adrianus                 
P Adrianus De Sauter                 

M Elisabeth Maesvranckx                             - hij is nog minderjarig bij het overlijden van zijn vader , hij x Joanna Vanden Neucker -
 

 

DE SAUTER Cornelius x VAN MULLEM Francisca

 


Hij is zv Jooris en Clara Van Overstraten

 

Verloving op 10/10/1659 en huwelijk op 28/10/1659 in St. Antelinks

 

Beiden overleden in het jaar 1668 in Ninove

Cornelis De Sauter overleed in augustus 1668 in Ninove

 

Francisca Van Muylem overleed in mei 1668 in Ninove
 

 

Hieruit 4 kinderen in Ninove


 - Jooris geboren op 15.11.1660
 - Jan geboren circa 1663
 - Pieternelle geboren circa 1665
 - Lieven geboren circa 1667


Zie de verkaveling bij het overlijden van Jooris De Sauter in Denderwindeke

 

Wettelijke passeringen van 1690 : Jooris , Jan en Pieternelle kinderen van wijlen Cornelis De Sauter verkopen erfgrond aan Joos Van Heghe x Jaspariene Van Breusegem


Wettelijke passeringen van 1692 : Jooris , Jan en Pieternelle  , kinderen van wijlen Cornelis De Sauter , verkopen erfgrond aan Cornelis De Brackenier
 

 

DE SAUTER Michael  x DE COSTER Catharina

 


Hij
° 8 mei 1635 zv Jooris en Clara Van Overstraten


Zij ° 1632 dv. Jan en Elisabeth Buydens

 

Verloving op 07/09/1660 met tt. Joannes De Coster en Georgio De Sauter

Huwelijk op 29/09/1660 met tt. Joannes De Coster en Augustino De Sauter
 

 
geen datum ° Jooris

 

12/07/1666 ° Petrus                       
P. Petro De Coster              

M. Clara Van Overstraten

 

07.04.1669 in Ninove ° Joannes
P. Joannes Van Cauwenberghe
M. Adriana N.

 

Wettelijke passeringen van 1690 : Jooris De Sauter fs. Michiels verkoopt  erfgrond aan Joos Van Heghe x Jaspariene Van Breusegem

 

 

DE SAUTER Augustijn   x POPPENS Adriana

 


° 28/08/1637 zv Jooris en Clara Van Overstraten              

 

Zij hertrouwt Cornelis Leijssens

                                      

Huwelijk op 08/12/1672 met tt. Adriano De Sauter en Anna Poppens en Petro De Coster
 

 

26/03/1673 ° Anna                        tt. Anna Hevens                    - zij x Jacob Van Cauwenberghe -

 

Een staat van goed werd opgemaakt bij het overlijden van Augustijn , hierbij één kind met name Anna De Sauter

 

 

DE SAUTER Adriaan  x VANDEN NEUCKER Joanna

 


Hij ° 24/02/1645 zv Jooris en Clara Van Overstraten

 

Hij was Armmeester van Denderwindeke in 1671

 

Huwelijk op 14/01/1676 met tt. Egidius Vanden Bossche en Petrus Van Vreckem

Hij + 17.09.1677 , staat van goed werd opgemaakt ten voordele van één kind : Marieke , oud één jaar

Zie Wedergrate nr.253
 

 
 

anno 1676 ° Maria
                                                        - zij x Joos Hevens -

 


 

DESCHAMPS Josephus Henricus ex Houtain le Val x DE VIS Angelina


12/03/1822 ° Petrus

P. Nicolaas Langendries

M. Maria Theresia Beeckman

 DE SCHEPER Philippus ex Oetingen x COSIJNS Adriana ex Herfelingen

 

Hij is molitoris in Vreckem

 

Hij is 35 jaar oud bij het overlijden van zijn schoonvader Petrus Cosijns

 

06/01/1817 ° Petrus Joannes
P. Petrus Cosijns
M. Anna Catharina D'Handschutter                                - hij + 24/02/1817 oud 7 weken -

 DE SCHOUVERE Cornelis w VAN SNICK Anna

 

Huwelijk op 07.11.1641 met tt. Joannes De Sager en Joannes Du Pre

 


De Schuyteneer Petrus Joannes ‘ celebs ‘ + 09/06/1764

 

DE SCHUYTENEER Antonius fs. Andries ex Bever  x  VALCK Anna filia Lucas

Hij is landbouwer - kleermaker

 

 

hij + op 25/11/1775 uxor A.V. , zie staat van goed

zij is dv. Lucas Valck en Maria Van Herreweghen


Zij  30.11.1794 vidua Antonius De Schuyteneer oud 84 jaar

 

Verloving op 14/11/1737                tt. Petro Valck en Elisabetha Valck

Huwelijk op 27/11/1737                 tt. idem et ibidem

6 staken bij haar overlijden

Wedergrate nr. 235 nr. 10 : SvG bij overlijden van Antonius De Schuyteneer fs. Andries man van Anna Valck filia Lucas overleden op 24.11.1775 , 6 kinderen

1) Andries
2) Theresia , beiden majeur
3) Joosine x Pieter De Grove
4) Constantinus 24 jaar
5) Jacobus 22 jaar
6) Gillis 21 jaar

V.P. Adriaen De Schuyteneer broeder van de overledene tot Bever
V.M. Sieur Jacobus Cosijns tot Eychem

 

Wedergrate nr. 241 nr. 76 , SvG bij overlijden van Anna Valck filia Lucas en Maria Van Herreweghen weduwe van wijlent Anthonius De Schuyteneer op 30.11.1794

Overgevers van de SvG zijn Livinus Mencke x Maria Theresia De Schuyteneer haar schoonzoon en dochter als hoirs domiciliair

6 staken

1) Andries De Schuyteneer tot Bever in Henegauw
2) Maria Theresia x Livinus Muncke overgevers van deze SvG
3) Constantinus De Schuyteneer tot Vloesegem
4) Gillis De Schuyteneer tot Idegem
5) de 6 kinderen van wijlen Josine De Schuyteneer x Pieter De Groeve tot Zandbergen

5a) Constantinus
5b) Adriaen
5c) Mariaana
5d) Benedictus
5e) Jan Baptiste
5f) Anthonius

 

 

05/11/1737 ° Petrus                       

P. Petrus Valck          

M. Maria Valck                                                  - hij overleed als " De Schuyteneer Petrus Joannes celebs op 09/06/1764 -  ( hij was een voorkind )

 

23/09/1739 ° Andreas                    

P. Andreas De Schuyteneer            

M. Joanna Maria Sterck                                   - anno 1794 wonend in Bever -

geen datum ° Maria Theresia
                                                                             
 - zij x Livinus Munck ex Voorde , moeder van Maria Judoca De Schuyteneer alias Cosijns -

 

18/10/1749 ° Maria Judoca           

P. Joannes Baptiste De Schuyteneer 

M. Judoca Meeremans                                      - zij x Pieter De Grove tot Zandbergen , uit dit huwelijk , 6 kinderen , zij reeds overleden in 1794 -

 

12/03/1752 ° Constantinus           

P. Adrianus De Schuyteneer            

M. Maria Valck                                                  - hij x Joanna Jous , hij woont anno 1794 in Vloerzegem -

 

03/03/1755 ° Joannes Jacobus     

P. Joannes De Pongh                       

M. Petronilla Roosen                                        - hij x in 1781 in Zandbergen met Barbara Vander Haegen , hij was geletterd evenals zijn broer Constantinus -

 

04/04/1757 ° Egidius                     

P. Egidius De Vos                           

M. Livina Vanden Bossche                              - hij woont anno 1794 in Idegem

 

 

DE SCHUYTENEER Maria Theresia moeder natuurlijk kind waarvan zij als vader Joannes Bte COSIJNS uit Eijchem attesteert


Zij overleed op 05.04.1798 , aangifte van haar overlijden door Livinus Bruylant oud 30 jaar schoonzoon en Francis Bruylant 25 jaar gebuur , overleden in Roost

 

26/08/1774 ° Maria Judoca

P. Constantinus De Schuyteneer        

M. Maria Judoca De Schuyteneer                                  x1Petrus Livinus Bruyland in 1797 , x2 Cornelis Du Pont ex Pollare -             

 

 

DE SCHUYTENEER Constantinus x JOUS Joanna
 

anno 1779 ° Christina
                                                                                             - zij + 03/06/1787 oud 9 jaar -
 

 

DE SCHUYTENEER Philippus ex Galmaarden x VAN OUDENHOVE Coleta

 


Huwelijk op 09/11/1815 van :

Philppus De Schuyteneer ex Galmaarden fs. Jan Baptiste ex Viane en Maria Rosa De Fraine ex Galmaarden oud 26 jaar
Coleta Van Oudenhove fa. Adrianus ex Nederhasselt en Anna Catharina Menschaert ex Appelterre oud 33 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Anna Catharina Van Oudenhove

 

Hij overleed in Zandbergen  :


Philippus De Schuyteneer ex Galmaarden fs. Jan Baptiste en Maria De Freyne viduus Coleta Van Oudenhove , 79 jaar , op 20.08.1866

 

Zij overleed in Zandbergen :


Van Oudenhove Coleta ex Denderwindeke fa. Adrianus en Catharina Menschaert uxor Philippus De Schuyteneer , 69 jaar , op 21/05/1848

 

 

 

31/08/1816 ° Benedictus

P. Benedictus De Schuyteneer

M. Anna Maria Van Oudenhove                                   - hij + 28/04/1818 oud 19 maand -

 

25/10/1817 ° Sophia
P.  Cornelius Van Oudenhove
M. Barbara Vitskens                                                    - zij + 22/02/1826 oud 9 jaar -

 

27/11/1819 ° Maria Francisca

P. Jan Baptiste Van Oudenhove

M. Maria Francisca Bruylant                                     - zij + 29/05/1822 oud 2,5 jaar -

 

20/11/1822 ° Judoca

P. Alexander Van Oudenhove

M. Judoca Van Oudenhove                                        - zij x in 1842 met Bernardus Lafourt ex Schendelbeke -
 

 

DE SCHUYTENEER Petrus ex Galmaarden 1x LIPPENS Joanna Maria

 


Huwelijk op 22/04/1831 van :
Petrus De Schuyteneer ex Galmaarden fs. Jan Baptiste en Maria Rosalia De Franck oud 32 jaar         ( De Franck , bij 2de huwelijk als Francke )
Joanna Maria Lippens fa. Joannes en Joanna Maria Persoons oud 28 jaar
tt. Jacobus Du Mong en Jan Baptiste De Cooman

 

Zij + 17/09/1840 fa. Joannes en Maria Joanna Persoons uxor Petrus De Schuyteneer , 37 jaar -
 


28/01/1832 ° Maria Theresia

P. Jan Baptiste Persoons

M. Petronella De Schuyteneer                            - zij + 10/08/1836 oud 4 jaar en 6 maand -

 

07/08/1734 ° Philippus

P. Philippus De Schuyteneer

M. Berlindis Lippens                                             - hij + 12/09/1846 oud 2 jaar -

 

09/07/1837 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Persoons

M. Maria Theresia Baert                                      - hij + 21/11/1841 oud 4 jaar -

 

 

DE SCHUYTENEER Petrus ex Galmaarden 2x MODDERIE Rosalia

 


Huwelijk op 17/06/1841 van :
Petrus De Schuyteneer ex Galmaarden fs. Jan Baptist en Maria Rosalia Francke viduus Maria Josepha Lippens oud 42 jaar    ( Hier staat " Francke " , niet De Franck )
Rosalia Modderie fa. Vincentius en Veronica Bosschaert oud 27 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Regina Bosschaert

 

Hij + 16/12/1846 ex Galmaarden fs. Jan Baptiste en Maria Rosalia De Fraine viduus Maria Josepha Lippens maritus Rosalia Bosschaert  ( sic )  , 47 jaar

 

Zij + 12.12.1896 fa. Jan Baptiste en Veronica Bosschaert vidua Petrus De Schuyteneer , 82 jaar
 

 

17/03/1842 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Cremer

M. Judoca Bosschaert


27/09/1843 ° Hortensia

P. Carolus Ludovicus Modderie

M. Petronella De Schuyteneer

 

 

 

DE SCHUYTENEER Theresia ex Viane moeder van natuurlijk kind


Zij huwt in 1812 met Carolus Seghers ex Galmaarden , zie aldaar

 

anno 1811 in Viane ° Maria Regina
                                                                                - zij x Petrus Neuckermans in 1837 -

 

20/02/1825 ° Maria Catharina

P. Philippus De Schuyteneer

M. Coleta Van Audenhove                                 - zij + 22/10/1844 oud 20 jaar -
 

 

DE SCHUYTENEER Martha Simpoldina

 

Zij + 21.02.1893 ex St. Jans Molenbeek fa. Henricus en Antonia Adriaenssens , 1 jaar en 1 maand , werd door de pastoor niet meegerekend bij de overlijdens van 1893
 

 


 

 

DE SERT Petrus ex Gooik x LAFEUILLADE Maria Anna

 


Huwelijk op 03/05/1833 van :
Petrus De Sert ex Gooik fs. Thoma en Maria Theresia Jacqué oud 28 jaar
Maria Anna Lafeuillade fa.  Christianus en Maria Anna Evraerd ( lees Everaert ) oud 36 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Maria Jacoba Lafeuillade

 

Hij + 17.05.1863 ex Gooik fs. Thomas en Maria Theresia Craqué viduus Maria Anna Lafeuillade , 58 jaar

 

Zij + 04/05/1854 fa. Christianus en Maria Anna Everard uxor Petrus De Sert , 57 jaar

 


14/02/1834 ° Amelia Francisca

P. Petrus Joannes Geeroms

M. Constantia Wantens                                                  - zij x Josephus De Haen in 1865 , zij + in 1877 oud 43 jaar -

 

25/03/1835 ° Carolus

P. Petrus Lafuilade

M. Veronica Volkaert                                                       - hij x Anna Catharina Dumongh in 1865  -

 

04/07/1838 ° Maria Francisca

P. Petrus Josephus Lafeuilade

M. Maria Judoca Lafeuilade                                          - zij + op 14/04/1843 oud 4 jaar -

 

DESERT Carolus x DUMONGH Anna Catharina

 


Huwelijk op 07/06/1865 van Carolus Desert ex hac en Anna Catharina Dumongh ex hac met tt. Ludovicus Augustus Lafeuillade en Maria Justina Dumongh
 

 

10/07/1867 ° Alfred Maria
P. Jan Baptiste Dumongh
M. onleesbaar                                                                - hij x in 1891 met Maria Ludovica De Bruyn -

 

--/02/1871 ° Maria Justina
P. N. De Haen
M. Maria Elisabetha Dumongh                                  - zij + 26.01.1872 oud 1 jaar en 11 maand -

 

26.12.1872 ° Maria Leontina
P. Jan Baptiste Lafeuillade
M. Sophia De Jonge

 

21.01.1876 ° Maria Celina
P. Vital Hiers
M. Justina Dumongh
 

 

DESERT Alfred x DE BRUYN Maria Ludovica

 


Huwelijk op 04.02.1892 van :
Alfred Desert fs. Carolus en Catharina Dumongh ex hac et in hac
Maria Ludovica De Bruyn fa. Joannes en Rosalia De Ro
tt. Felix De Bruyn en Celina Desert

 

Zij + 22.08.1904 uxor Alfred Desert fa. Petrus Joannes en Rosalia De Ro , ex hac , 34 jaar 9 maand en 24 dagen

 

Hij is kleermaker van stiel , zie kadaster nr. 2551. Maria Ludovica De Bruyn , later Alfred Desert - De Bruyn