FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1876

Families De Spiegeleer tot De Sutter

 


 

DE SPIEGELAER Arnoldus x DE MOL Joanna

 

Huwelijk op 23/11/1747 met tt. Francisco De Mol en Michaele De Mol

 

DE SPIEGELEER Franciscus Josephus ex Ninove x VANDER POORTEN Petronella

 

Huwelijk op 30.05.1797 van :

 

xy : Franciscus Josephus De Spiegeleer oud 36 jaar geboren in Ninove zv. Egidius en van Anna Catharina Germanes
xx : Petronella Vander Poorten oud 25 jaar dv. Joannes Vander Poorten en Joanna Francisca Vereecken

 

 

DE SPIEGELEER Jan Baptiste ex Appelterre x PIETERMANS Maria Francisca

 


Hij is " peigneur de lin " van stiel , hij woonde in de Linkebeek , zie overlijden anno 1813

Burgerlijk huwelijk in Ninove op 19.04.1798 van :

Petrus Joannes De Spiegeleer zv. Petrus en Anna Maria Francisca Schollaert ex Appelterre-Eychem oud 27 jaar
Petermans Maria Francisca dv. Petrus en Francisca Pauwels ex Denderwindeke en nu woonachtig in Appelterre-Eychem
 

 

 

Hij ° circa 1774 in Appelterre-Eychem fs. Petrus en Francisca Schollaert

Zij ex hac fa. Petrus en Francisca Pauwels , zij + 02/02/1843 oud 72 jaar uxor Jan Baptiste De Spiegeleer

 

Hij + 13/01/1848 fs. Petrus en Francisca Schollaert viduus Maria Francisca Peetermans viduus Maria Francisca Pietermans oud 74 jaar
 

Zij + 02/02/1843 ex hac fa. Petrus en Francisca Pauwels uxor Joannes De Spiegeleer , 72 jaar

 

 

05/09/1811 ° Anna Maria

P. Joannes Franciscus Van Wigghelen

M. Anna Maria Pietermans

 

05/05/1813 ° Lucia

P. Jan Baptiste Pauwels

M. Elisabeth Perdaens                                                         - zij + 06/12/1813 oud 7 maand -

 

 

DE SPIEGELEER Anna Maria ex hac moeder van


09/03/1836 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Spiegeleer

M. Anna Maria Pietermans                                                 - hij + 28 mei 1837 oud 1 jaar -


17/06/1839 ° Franciscus

P. Petrus Joannes De Spiegeleer

M. Judoca Francisca Lippens                                            - hij + 25/04/1840 oud 10 maand -

 

DE SPIEGELEER Christina ex Appelterre moeder van


09/12/1837 ° Melania

P. Petrus Joannes Spiegeleer

M. Anna Maria Vierendeel
 

 

DE SPIEGELEER Franciscus ex Smeerebbe x BRUYLANT Maria Theresia

 


Huwelijk op 03/12/1857 van :
Franciscus De Spiegeleer ex Smeerebbe- Vloerzegem fs. Josephus en Joanna Catharina De Maele oud 24 jaar
Maria Theresia Bruylant fa. Petrus Joannes en Petronella Buydens oud 33 jaar
tt. Josephus De Spiegeleer en Ludovica De Smet
 

 


DE SPIEGELEER Josephus ex Vloerzegem x CIETERS Victoria

 

Huwelijk op 24/11/1866 van Josephus De Spiegeleer en Victoria Cieters met tt. Alphonsus De Spiegeleer en Hortensia Paternoster


04/09/1867 ° Franciscus
P. onleesbaar
M. onleesbaar                                                                             - hij x in 1898 met Maria Catharina Neuckermans -

 

01/12/1868 ° Camillus
P. Joannes Mertens
M. Joanna De Spiegeleer

03.11.1870 ° Theophilus
P. Carolus Ludovicus De Spiegeleer
M. Francisca Cieters

 

09.07.1872 ° Eugenia Melania
P. Carolus Ludovicus Vanden Bergh
M. Melania Cieters                                                                  - zij + 20/04/1887 oud 14 jaar en 9 maand

 

02.03.1874 ° Petrus
P. en M. niet leesbaar op kopij

 

07.09.1875 ° Leonia Elvira
P. Franciscus De Spiegeleer
M. Leonia Cieters

 

--/04/1879 ° Franciscus Severinus
                                                                                                  - hij + 01/06/1880 oud 1 jaar en 2 maand -
 

 

DE SPIEGELEER Franciscus ex hac x NEUCKERMANS Maria Catharina

 

Huwelijk op 17/02/1898 van :
Franciscus De Spiegeleer fs. Joannes Josephus en Victoria Cieters
Maria Catharina Neuckermans fa. Petrus en Philomena Rollier
tt. Petrus De Spiegeleer en Stephania Neuckermans
 DE STRIJCKER Nicolaas x AERTS Barbara

 

Verloving op 18.11.1612 in Neigem

 

DE STRIJCKER Jan fs. Pieters

Hij koopt in 1636 van Joos Crispeels 1 dagwand schoofland gelegen op het Veldeken ten Haute
 

 

DE STRIJCKER Egidius ex Liedekerke ( Okegem ) x DE PONT Catharina ex Pollare

 


Huwelijk op 28/01/1807 van :
Egidius De Strijcker Ninoviensis fs. Henricus en Joanna Maria Goubert oud 32 jaar
Catharina De Pont vidua Gerardus Geijssels fa. Joannes et Petronella Roosens oud 29 jaar
tt. Joannes Van Neck en Theresia De Pont


Burgerlijk huwelijk op 09.01.1807


Hij ° in Okegem op 15.05.1776 zv. Henricus en Joanna Maria Goubert beiden reeds overleden
Zij ° in Pollare op 12.02.1775 vidua Gerardus Ghijs

 

Hij + 08/06/1848 ex Okegem fs. Henricus en Catharina Goubert viduus Catharina Dupont , 74 jaar

ZIj + 18/05/1844 ex Pollare fa. Joannes en Petronella Roosens uxor Egidius De Strijcker , 69 jaar

 

 

23/06/1807 ° Maria Francisca
P.   Franciscus De Pont
M. Maria Petronella De Strijcker                     - zij x in 1833 met Joannes Franciscus Modderie  , zij x2 in1860 met Adrianus Van Neygen , geen nageslacht -

 

         ( red. : Zij is gedoopt door E.H. Petrus Josephus Caudron vicepastoor )

 

02/09/1808 ° Berlindis

P. Petrus Modderie

M. Berlindis De Pont                                        - zij huwt Petrus Joannes Franciscus Vander Veecken ex Ninove  , huwelijk anno 1834 in Pollare  -

 

06/04/1811 ° Cornelius

P. Cornelius De Pont

M. Maria Geeroms                                            - hij x1 Albertina Van Vreckem , hij x2 Maria Lambrecht , hij + in 1889 , grafmaker van Denderwindeke -              

 

24/10/1814 ° Lucia

P. Petrus Van Neijghen

M. Livina Vander Kelen                                   - zij huwt Carolus De Dorpel ex Gooik wonend in Meerbeke -

 

22/07/1817 ° Petronilla

P. Theodorus Vander Kelen

M. Joanna Geyssels                                        - zij huwt Jan Baptiste Coppens ex Pollare -

 

06/04/1822 ° Josephus

P. Josephus Du Pon

M. Maria Gheys
 

 

DE STRIJCKER Cornelis x1 VAN VRECKOM Albertina

 

 

Huwelijk op 09/08/1837 van :

Cornelis De Strijcker fs. Egidius en Catharina Dupong out 26 jaar

Albertina Van Vreckem fs. Petrus en Isabella Van Rossem oud 22 jaar

tt. Josephus De Strijcker en Petronella De StrijckerZij + 14/04/1842 fa. Petrus Joannes en Isabella Van Rossem uxor Cornelis De Strijcker , 25 jaar
 

  - hij wordt grafmaker na het overlijden van zijn schoonvader Pieter Van Vreckem , eveneens grafmaker ( cfr. rekening kerkfabriek )  -

 


15/01/1839 ° Francisca

P. Egidius De Streijcker

M. Isabella Van Rossem

 

06/04/1840 ° Maria Philomena

P. Petrus Vanden Steen loco Petrus Van Vreckem

M. Maria Francisca De Strijcker                                                   - zij + 19/03/1842 oud 2 jaar , verdronken -
 

 

DE STRIJCKER Cornelis x2 LAMBRECHT Maria  ( zeer beschadigde folios van de geboortes ) 

 

 

Huwelijk op 08/01/1842 van :

Cornelius De Strijcker fs. Egidius en Catharina Dupont viduus Albertina Van Vreckem , 30 jaar

Maria Lambrecht fa. Franciscus en Judoca Van Oudenhove , 29 jaar

tt. Josephus De Strijcker en Felicitas Lambrecht

 

Hij + 10.07.1889 fs. Egidius en Catharina Du Pont viduus 1° Albertina Van Vreckem , maritus 2° Maria Lambrecht , grafmaker van Denderwindeke gedurende 52 jaar , hij begroef meer dan 3000 personen

 

Zij + 23.03.1893 fa. Franciscus en Judoca Van Oudenhove vidua Cornelis Lambrecht oud 80 jaar en 3 maand

 


03/11/1842 ° Josephus

P. Josephus De Strijcker

M. Judoca Van Oudenhove

 

09/04/1844 ° Paulus   (s.c.)

P. Paulus Lambrecht

M. Lucia De Strijcker                                                  - hij + 14/04/1844 oud 5 dagen -

 

12/06/1845 ° Melania

P. Petrus Lambrecht

M. Berlindis De Strijcker                                            - zij x Ferdinandus Kestemont , zij + 15.01.1924 vidua Ferdinand Kestemont -

12/02/1847 ° Hortentia
P. Josephus De .. onleesbaar
M. Petronella De Strijcker

15/11/1848 ° Joannes Franciscus

P. Joannes Moderie
M. Felicitas Lambrecht                                              - hij x Leonie De Smet in 1878 -

26/05/1851 ° Sidonia
P. Petrus Joannes Vander Vecken
M. Lucia Lambrecht

 

17/02/1854 ° Celestina
P. Carolus De Dorpel
M. Francisca De Strijcker                                        - zij + 02.06.1885 oud 31 jaar celebs -


DE STRIJCKER Joannes Franciscus x DE SMET Leonia
 


Huwelijk op 13 juni 1878 van ;
Joannes Franciscus De Strijcker fs. Cornelis en Maria Lambrecht
Leonia De Smet fa. Petrus Joannes en Lucia Timmermans
tt. Franciscus De Smet en Sylvia De Strijcker

 

Hij + 16.04.1928 viduus Leonia Se Smet geboren op 15.11.1848
 

 

--/09/1879 ° Omer Petrus Josephus
                                                                                                                  hij + 04/11/1879 oud 2 maand -


--/09.1880 ° Rachel Maria Delphina -
                                                                                                                  zij + 05/01/1881 oud 4 maand

29.08.1887 ° Alphonsus Cornelius
                                                                                                                 - hij x Elisa Laurina Vanden Broeck ex hac -

--/09/1890 ° Albertus Ferdinandus
                                                                                                                - hij + 21.03.1891 oud 3 maand

DE STRIJCKER Franciscus x DAUW Sylvia

--/1881 in Oetingen ° Evaristus
                                                                                                              - hij + 16.05.1884 -

 


DE STROOPER E.H. Pius ex Schendelbeke

Hij + 22.11.1901 , pastoor van Denderwindeke sinds 26.11.1877 , oud 72 jaar en 7 maand ( geen ouders vermeld )

DE SUTTER PHILIPPUS 1 ex Herne x VERHASSELT Maria ( weduwe Adriaan Ooghe )                ( DE SITTER in de parochieregisters )

hij was kleermaker van stiel

 


Verloving op 26/06/1756 met tt. Cornelis De Cooman en Petro De Freer

Huwelijk op 06/07/1756 met tt. Petro De Freer en Gaspare D’Hauwer

 

Zij + 06/06/1768 vidua Adriaan Ooghe en maritus P.D.Z.

Hij hertrouwt Maria Francisca O


Wedergrate nr. 233 nr. 78 , staat van goed bij haar overlijden , een kind uit dit huwelijk met name Peeter Antoon De Sutter oud 13,5 jaar

V.P. Bartholomeus Paduaert tot Herne
V.M. Andreas Jous tot Denderwindeke

 

 

19/05/1758 ° Petrus Antonius         
P. Antonius Vierendeel              

M. Catharina Theresia De Paduward                              - hij x Maria Laurentia Hassé ex hac , nageslacht in St. Maria Oudenhove
 

03/03/1760 ° Cornelius Josephus   
P. Cornelius Josephus Vanden Broeck    

M. Catharina D’Hauwer                                                    - overleden ante 1768 -

 
 

 

DE SUTTER Philippus fs. Jans  2x O Maria Francisca fa. Lievens ex Denderwindeke           ( De Sitter is de courante vorm in de parochieregisters )

   


Huwelijk op 05/07/1772 met tt. Joanne O en Antonius De Zitter

Zij + 15/05/1781 oud 34 jaar , er waren 5 kinderen bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 237 / 85

1) Joanna 9 jaar
2) Catharina 6,5 jaar
3) Josephus 5 jaar
4) Pieter Joannes 3 jaar

5) Maria Theresia is overleden na de dood van haar moeder

V.P. : niet vermeld
V.M. : Lieven O , vader van de overledene
 

Hij is weduwnaar Maria Verhasselt , hertrouwt Catharina Van Latem

 

 

30/04/1773 ° Joanna                                
P. Livinus O                    

M. Joanna Verhasselt
 

31/07/1775 ° Catharina                            
P. Joannes O                 

M. Catharina Schoonjans
 

10/02/1777 ° Petrus Josephus               
P. Cornelius Josephus Vierendeel                     

M. Petronilla O
 

12/03/1779 ° Petrus Joannes                 
P. Petrus Anthonius De Sitter  ( NL )                

M. Judoca Jous   ( NL )                                                   hij + 26.06.1802 oud 22 jaar celebs , geen vermelding in de parochieregisters -
 

12/03/1781 ° Maria Theresia                 
P. Antonius Goedvriend ( L )                             

M. Maria Theresia Sergeant ( L )                                 zij  + 15/09/1781


1 Weduwnaar Maria Verhasselt , hertrouwt Catharina Van Latem

 

 

DE SITTER Philippus ( L ) ‘ sartor ‘  3 x VAN LATHEM Catharina ( NL )

 

 

Hij is ex Herne , weduwnaar van Maria Verasselt en Maria Francisca O en is fs. Joannes ex St. Martens Lierde
 

Zij ex DW. dochter van Joannes en Barbara Van Wilderode
 

Huwelijk met dispensatie wegens 3de en 4de graadsverwantschap. tt. zijn Antonio De Sitter ( L )  en Jacobo Van Eeckhoudt  ( L )

 

Hij + 21.09.1800 in zijn woonst te Meersvoorde , aangifte door zijn zoon Antoon , bakker in St. Maria Oudenhove en Cornelis Vernachten hovenier te Ninove

 

Zij + op 7 april 1831 fa. Jan Baptiste en Barbara Van Wilderode oud 80 jaar en weduwe van respectievelijk Petrus Willems en Philippus De Sitter

 


Volkstelling anno 1796

De Sitter Philippus x Van Lathem Catharina

  1. De Sitter Philippus , 64 jaar , kleermaker , hij is ex Herne en sinds 40 jaar in de prochie
  2. Van Lathem Catharina , 46 jaar , 2de vrouw
  3. De Sitter Peeter , 16 jaar , zoon
  4. De Sitter Judoca , 15 jaar , dochter , in de parochieregisters vermeld als Judoca
  5. De Sitter Scholastica , 9 jaar , dochter
  6. De Sitter Carolus , 6 jaar , zoon

 

10/02/1784 ° Scholastica                  

P. Petrus Antonius De Sitter ( L )        

M. Marianna Vanden Abeele ( NL )                           - zij + 29.05.1869 oud 85 jaar en 3 maand , sticht een jaargetijde met looptijd van 50 jaar -

 

22.09.1786 ° Philippina
P. Petrus Vierendeel ( L )
M. Catharina Paternoster ( NL )                               - zij + 10/01/1860 , sticht een jaargetijde lopend tot 1919 -

15.01.1790 ° Carolus
P. Jan Baptiste Willems ( NL )
M. Maria Anna Timbermont ( NL )                           - hij + 30.12.1809 in het militair hospitaal in Parijs , soldaat van Napoleon -
 

20/11/1792 ° filius

                                                                                         - hij overleden bij de geboorte -

 

DE SITTER Antontius ( NL ) x HASSé Maria Laurentia ( L )

Hij is de enige zoon uit het 1ste huwelijk van Philippus De Sutter en Maria Van Hasselt

 

Hij woont anno 1797 en anno 1802 in St. Maria Oudenhove
 


Huwelijk op 21.06.1791 van :
Antonius De Zitter fs. Philippus ex Tollembeek en Maria Verhasselt hic oud 32 jaar
Maria Laurentia Hassé fa. Petrus ex Tubize en Joanna Christina Bulterijs hic oud 30 jaar


tt.  Joannes Hassé en Francisca Hassé

 

 

22.03.1792 ° Anna Catharina
P. Petrus Joannes Hassee
M. Anna Catharina Wasteels

anno 1797 in OLV Oudenhove ° Sophia
                                                                                                                                          - zij x in 1823 in Denderwindeke met Petrus Joannes Ceppens -

DE SUTTER Donatus ex St. Lievens Esse x PRIEM Barbara
 


Huwelijk op 28/06/1855 van :
Donatus De Sutter ex St. Lievens Esse fs. Benedictus en Maria Anna Vanden Bossche oud 33 jaar
Barbara Priem ex hac fa. Petrus en Theresia Gommers oud 37 jaar
tt. Carolus Priem en Lucia Lambrecht

Hij + 02.07.1892 fs. Benedictus en Maria Anna Vanden Bossche viduus Barbara Priem , 72 jaar

Zij + 12/08/1860 fa. Petrus en Maria Theresia Gommers uxor Donatus De Sutter , 43 jaar
 

08/01/1856 ° Petrus
P. Petrus Priem
M. Anna Maria Vanden Bossche                                                     - hij x in 1893 met Adelaide Dierickx ex Steenhuize -

28/04/1857 ° Franciscus
P. Benedictus De Sutter
M. Lucia Van Eesbeek                                                                        - hij + 13/05/1857 oud 1 maand -

27/05/1858 ° Sylvia
P. Ferdinandus Vanden Bossche
M. Constantia Van Lierde                                                                 - zij x in 1882 met Franciscus Fonteyn ex Zandbergen wonend in Herne -

12/08/1860 ° Franciscus
P. Franciscus Ferdinandus Van Eesbeke
M. Maria Theresia Crispeels                                                             - hij + 28.01.1861 oud 6 maand -
 

DE SUTTER Desiderius ex Appelterre x DE COSTER Virginia

 


Huwelijk op 24/04/1884 van :
Desiderius De Sutter ex Appelterre fs. Constantinus en Victoria Vanden Haute

Virginia De Coster fa. Petrus en Rosalia Grisez
tt. Petrus De Sutter en Justina De Coster

 geen datum ° Maria Elisa
                                                                                                - zij x in 1908 met Petrus Isidorus Van Vreckem -


anno 1885 ° Josephus
                                                                                                - hij + 22.07.1903 in Maurage oud 17 jaar en 9 maand -

 

DE SUTTER Yvo ex Zandbergen x PATERNOSTER Maria Theresia

Huwelijk op 12/08/1886 van :
Yvo De Sutter ex Zandbergen fs. Adrianus en Ursula De Decker
Maria Theresia Paternoster fa. Carolus en Seraphina Van Oudenhove
tt. Camillus Paternoster en Catharina De Sutter

DE SUTTER Petrus x DIERICKX Adelaida ex Steenhuize

 

Huwelijk op 13.04.1893 van :
Petrus De Sutter ex hac fs. Donatus en Barbara Priem
Adelaida Dierickx ex Steenhuize et in hac habitans fa. Petrus Antonius en Rosalia De Moor
tt. Gustavus Priem en Leonia Dierickx