,

 

FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877

Families DE VALCK - DE VISCH


 

 

DE VALCK Remigius ex Vollezele x SUYS Maria Josepha


Huwelijk op 08/01/1896 van :
Remigius De Valck ex Vollezele fs. Carolus Ludovicus en Josepha Jacobs
Maria Josepha Suys ex hac fa. Jan Baptiste en Nathalia Cooreman
tt. Cyrillus De Valck en Victoria Suys

 


 

 

DE VALCKENERE Franciscus x VANDEN BOSSCHE Joanna

 

16/03/1623 ° Bernardus             

P. Bernardus De Clippel 

M. Anna Roosen

 

10.03.1627 ° Adrianus ( moeder als Joanna genoteerd )
P. N. Roosen
M. Catharina Roosen

 

10.03.1627 ° Elisabeth
P. Petrus Cornets
M. Elisabeth Buydens
          

 

06.07.1628 ° Jacoba
M. Jacobus Pierets
M. Jacoba N.

 

DE VALCKENERE Petrus fs. Pieters x DE VEEWAUTERE Martina

 

Verloving op 10.08.1630 , geen tt. vermeld

Huwelijk in Vollezele op 10.08.1630 , getuigen zijn onleesbaar


anno 1635 : zij erkennen een rente van 2,5 R aan Jan Pleck fs. Adriaens
anno 1644 : zij erkennen een rente van 4 guldens sjaars aan Jan Pleck baljuw van Nieuwenhove en bezet op hun hofstede gelegen te Rijst
anno 1651 : zij verkopen samen met de andere hoors van Jan De Veewauter

 

03/11/1631 ° Joannes                  

P. Joannes Hoorebeck        

M. Anna Vander Spinnen

 

18/01/1634 ° Anna                      

P. Joannes De Sager                 

M. Anna DeVeewautere

 

08/03/1637 ° Paulus                     

P. Paulus De Bus                     

M. Joanna De Quick **

 

04/10/1640 ° Francisca                

P. Guill. Deck                           

M. Francisca Vander Roost

 

19/03/1645 ° Barbara                   

P. Judocus Vander Spinnen       

M. Barbara Van Heetvelt


10/04/1651 ° Norbertus              

P. Petrus Rosen                        

M. Joanna Deck

 

** : voor wie een poging wil doen : probeer eens het geschrift van deze pastoor te ontcijferen

 

 

DE VALCKENEER Jan Baptiste ex Tollembeek x DE VOS Catharina ex Vollezele              ( ook als VALCKENEER )

 


Burgerlijk huwelijk op 29.08.1801 van :

 

Jan Baptiste De Valckeneer oud 25 jaar geboren in Tollembbek op 10.10.1776 herbergier van stiel zv. Philippus en Maria Anna De Neyer
Catharina De Vos oud 33 jaar geboren in Vollezele op 06.05.1768 dv. Laurentius en van Joanna Maria De Vits

Getuigen bij het huwelijk zijn Jan Colpaert landsman oud 26 jaar , Andreas De Vos wonend tot Vollezele landsman oud 43 jaar en Dominicus De Vos tot Vollezele oud 27 jaar landsman van stiel en Martinus Roosens herbergier oud 73 jaar
 

 

 

Huwelijk op 31/08/1801 van

Jan Baptiste Valckeneer ex Tollembeek fs. Philippus en Maria Anna De Neijer

Catharina De Vos ex Vollezele fa. Laurentius en Joanna Maria De Vidts vidua Jan Baptiste Van Eesbeke ex Nieuwenhove

tt. Andreas De Vos en Berlindis Van Eesbeke famula Reverendus Dominus Praepostius

 

Hij + 16/04/1808 maritus Catharian De Vos fs. Philippus overleden in Tollembeek en Dame Marie De Naeyer wonend in Tollembeek oud 31 jaar

 

Zijn weduwe hertrouwt Adriaen Francis Van Herreweghen
 

 

29/07/1802 ° Angelina

P. Andreas De Vos in Vollezele 40 jaar

M. Maria Anna De Naijer 78 jaar ex Tollembeek                       - zij x in 1825 met Jan Baptiste De Wandel ex Tollembeek -

 

21/01/1804 ° Victoria

P. Dominicus De Vos 29 jaar ex Vollezele

M. Catharina Dauw                                                                           - zij + 07/03/1807 oud 3 jaar -

 

13/03/1806 ° Desiderius Augustus    

P. Maximilianus Cools pachter in Meerbeke

M. Joanna Maria De Hauwer                                                          - hij + 06/02/1809 oud 3 jaar -

 

 

DE VALCKENEER Petrus Franciscus ex Liefferinge x BULTé Joanna Catharina

 


Huwelijk op 12/10/1857 van :
Petrus Franciscus De Valckeneer ex Liefferinge fs. Petrus en Catharina Van Herrewegen viduus Maria Anna Durang oud 43 jaar
Joanna Catharina Bulté ex hac et in hac fa. Petrus en Judoca Valckeniers , 43 jaar
tt. Joannes Bulté en Virginia Schoonjans
 

 

 


 

DE VEEGATER in 20ste penningkohier ,  latere variant DE VEEWAUTERE


DE VEEGATERE Jan fs. Joos

anno 1609 : hij koopt van Adriaen Iemants x Martijne Noerens een partij tiendeland op de Holbeke groot 155 roeden
anno 1642 : hij verkoopt aan Pauwel De Bus x Maria De Veewauter 1/2 dagwand land
anno 1642 : hij verkoopt aan Jan Vrancx x Maaiken De Veewauter 75 roeden schoofland
anno 1650 : hij verkoopt samen met Cathelijne De Veewauter zijn zuster aan Jan De Veewauter fs. Jans

Hij sticht een jaargetijde , zie de verkoop aan Jan Vrancx anno 1642
 

 

DE VEEWAUTERE  Joannes te Steenhout  x ELINCX Anna 

Beiden overleden ante 1632 , zie schepenbrieven van Wedergrate anno 1632

geen datum ° Jan
                                                                                         - hij koopt in 1634 1 dagwand land gelegen te Rijst van Jan De Veewauter -
                                                                                         - hij koopt in 1650 van Jan De Veewauter fs. Joos en Cathelijne De Veewauter filia Joos -

geen datum ° Joos
                                                                                         - hij x Maria Van Vrechem

geen datum ° Josyne
                                                                                         - zij x Arent De Notere , zij verkoopt haar erfgrond aan haar zuster Adriana

geen datum ° Adriana
                                                                                        - zij x Adriaen Hatse , zij koopt in 1632 de erfgrond van haar zuster Josyne x Arent De Notere -

 

20/01/1608  ° Nicolaas  ( vader als " tot Steenhout )               
P Nicolaas Casteels             

M Petronella Clemens                                                 - hij x Cecilia De Mol -
 

06/03/1611  ° Maria  ( vader als " tot Steenhout " )              
P Martinus Vanden Haute   

M. Anna tRupers alias Coels                                        - zij x Jan Vrancx fs. Merten -
 

 

DE VEEWAUTERE Joannes te Rijst

 

13/05/1607  ° Martina                   
P Martinus De Sager    

M. Anthonia tSagers

 

26/11/1610 ° Joannes                      
P. Joannes Vander Spinnen   

M. Anthonia tSaghers vidua Mahieu Van Varenberch

 

21.03.1615 ° Paulina
P. Judocus Vander Malen
M. Paulina tSaghers

 

 

 DE VEEWAUTERE  Judocus fs. Jans  X  VAN VRECHEM Maria

 

Verloving op 26.09.1619 met tt. Paulus De Bus en Judocus Van Vrechem

Zij is overleden ante mei 1637

4 weeskinderen anno 1642 :
1) Pauwel
2) Joos
3) Cathelijne
4) Jacqueline
 


anno 1626 : Joos De Veewauter erkent een rente aan Jan en Jeroon De Vos over de koop van diverse gronden van 3 guldens sjaars
anno 1631 : Joos De Veewautere x Marie Van Vrechem erkennen een rente aan Pieter Persoons ontfanger van Ninove van 6 guldens sjaars
anno 1633 : Joos De Veewautere x Marie Van Vrechem verkopen 1 dagwand schoofland opt Veldeken ten Haute aan Joos Crispeels
anno 1633 : Joos De Veewautere verkoopt aan Jooris De Sauter 3 lijnen tiendeland gelegen op het Brucxken

anno 1637 verkoopt Joos De Veewautere samen met Joos Van Vrechem over de onbejaarde weeskinderen van Joos en wijlen Maria Van Vrechem aan Gillis De Bus
anno 1642 verkoopt Merten Vanden Haute als voogd over de 4 wezen een onbehuisde stede gelegen te Dasselt aan Joos Roosen x Elisabeth Van Vaerenbergh

anno 1642 een renteconstitutie door de kopers ten proffijte van : Pauwel , Joos , Cathelijne en Jacqueliene De Veewautere
anno 1651 verkoopt Maaiken Van Vreckem weduwe Joos De Veewauter samen met de andere hoors van wijlen Jan De Veewautere

 

 

12/08/1620 ° Joanna                        

P. Angelus Van Vrechem         

M. Joanna De Veewautere

 

27/03/1622 ° Joannes                      

P. Joannes Van Vrechem          

M. Joanna De Veewautere                                      

 

14/04/1624 ° Paulus                        

P Paulus De Bus                      

M Martina tVeewauters                                           - hij x Waltera De Vleeschauwer in Zandbergen anno 1647 -

 

21/04/1626 ° Judocus                      

P Judocus Van Vrechem          

M Paulina De Sagher                                                - vermeld bij de renteconstitutie -

 

23/06/1628 ° Paula                          

P Joannes Vander Spinnen       

M. Paula De Saghere

 

24/03/1630 ° Catharina                   

P Martinus Vanden Haute      

M. Catharina De Veewautere                                 - vermeld bij de renteconstitutie -

 

geen datum ° Jacoba                                             
                                                                                    - vermeld bij de renteconstitutie -

 

 

DE VEEWAUTERE Nicolaas fs. Jans x DE MOL Cecilia

 

Verloving op 28/07/1636 en huwelijk op 15/08/1636 in St. Martinus  

anno 1632 : Nicolaes De Veewauter koopt van Jan Vrancx partij meers in de Sluysenmeersch

anno 1639 : Niclaes De Veewauter fs. Jans verkoopt aan zijn zuster Maria De Veewauter 60 roeden land op Steenhautveldeken

anno 1645 : Niclaes De Veewauter fs. Jans verkoopt aan Jan Vrancx 30 roeden land op Ruesensveldeken             

 

10/03/1638 ° Martina                   

P. Joannes De Bonte              

M. Martina Celliers

 

 

DE VEEWAUTERE Paulus x DE VLEESCHAUWER Waltera

Hij is zv. Joos fs. Jans en Marie Van Vrechem

 

Huwelijk in Zandbergen op 20/08/1649

 

DE VEEWAUTER Nicolaas x ALLEBOSCH Francisca


Parochieregisters Zandbergen , huwelijk in Zandbergen


Huwelijk op 09.04.1654 met tt. Joannes De Veewauter en Adrianus Vanden Doorent

 


 

 

DE VEL Nicolaus x VAEREMANS Elisabetha

Zie onder " DE VILLE " zoals in de liquidatie van 1723


 DE VELEER Victor ex Nieuwenhove x LAMBRECHT Maria Justina

 


Huwelijk op 06/12/1888 van :
Victor De Veleer ex Nieuwenhove fs. Carolus en Eugenia De Bodt
Maria Justina Lambrecht ex hac fa. Petrus en Lucia Van Wichelen
tt. Rosalia De Veleer en Leonie Lambrecht
 

 

--/02/1889 ° Emilius
                                                                                     - hij + 26.12.1901 oud 12 jaar en 10,5 maand -

 

29.05.1890 ° Carolus Ludovicus
                                                                                    - hij x in 1913 met Maria Neirinckx -

 

21.01.1901 ° Hubertus
                                                                                    - zij + 13.02.1901 oud 23 dagen -
 DE VESELEER Dominicus ex Oetingen x DAUW Anna Maria

 


Huwelijk op 06/02/1851 van :
Dominicus De Veseleer ex Oetingen fs. Joannes en Maria Judoca Roosens oud 26 jaar

Anna Maria Dauw fa. Petrus en Bernardina De Mol oud 27 jaar

tt. Jacobus De Troyer en Jacobus Dumongh
 


22/03/1851 ° Victor
P. Franciscus Dauw
M. N. De Veseleer

07/04/1853 ° Petrus Joannes
P. Jan Baptiste De Veseleer
M. Maximina Dauw
 


 

DE VIDTS - DE VITS - zelfs DE VIS - zelfs VIETSKENS als varianten

 

DE VITS Judocus 1x D’HAUWER Elisabeth     

      
 

 

Verloving op 06/10/1654 met tt. Joannes Leenhere en Joannes De Mol

Huwelijk op 27/10/1654 met tt. Jan De Coster en Joannes Leenhere

 

Hij wordt vaak vermeld in de staten van goed als timmerman van stiel , zie ondermeer de SvG van Margareta Clerens

 

Joos De Vits x Elisabeth D'Hauwer kopen in 1674 een perceel land op het Huchtersvelt , zie W.P. Wedergrate anno 1674

 

Joos De Vits koopt in 1674 ook een meers gelegen in de Cuypers van Pieter Maes , zie W.P. Wedergrate anno 1674

 

Zij overleed in de epidemie van 1676 , hij hertrouwde Maria Mignon
 

 

14/08/1655 ° Maria                 
P. Martinus De Valckenere          

M. Maria D’Hauwer

 

10/03/1658 ° Joanna                
P. Georgius Deck                         

M. Joanna Van Vreckem

 

17/05/1661 ° Adrianus            
P. Adrianus Brueseghem              

M. Cornelia D’Hauwer

 

01/01/1665 ° Egidius               
P. Aegidius Van Assche               

M. Christina De Vits

 

03/03/1666 ° Carolus              
P. Cornelis Leijsens                 

M. Egidia Verdonck

 

04/03/1671 ° Cornelio(a)        

P. Cornelis De Wolf                   

M. Christina De Viedts

 

DE VITS Judocus 2x MIGNON Maria

 


Verloving op 31/12/1676 met tt. Egidius Hevens en Margareta Van Haudenhove

Huwelijk op 18/01/1676 met tt. Petrus De Coster en Egidius Hevens
 


 

DE VITS Petrus ex Kester x MERTENS Carolina ex Herfelingen

 

circa 1778 in Kester ° Anna Theresia
                                                                            - zij x Nicolaas Langendries , zij + in 1852 oud 74 jaar

 

 

DE VITS Petrus ( NL ) ex Kester x STROOBANT Petronella  ( NL ) ex Iddergem

 

 

Hij is ex Kester ‘ agricola ‘ oud 32 jaar                   
           

Zij is vidua Cornelis Callebaut ex Iederghem oud 38 jaar

 

Huwelijk op 09/04/1782 met tt. Hieronimus Callebaut ( L ) en Francisco De Cooman ( L )


Hij + 18/11/1805 ex Kester fs. Adrianus en Anna De Ro , 55 jaar volgens de burgerlijke stand , aangifte door Jacques Van Waeyenberghe en Jerome Callebaut geburen en vrienden

 

Zij + 07/05/1811 ex Iddergem fa. Judocus en Joanna Maria De Schrijver vidua Cornelis Callebaut et successive vidua Petrus De Vidts ex Kester , 65 jaar

 

 

Volkstelling 1796 in het gehucht Nijken

De Vits Petrus x Stroijbant Petronella  ( 5 )

 1. De Vits Petrus , 42 jaar , landbouwer
 2. Stroijbant Petronella , 38 jaar , vrouw
 3. De Vits Angelina , 12 jaar , dochter
 4. De Vits Jan Baptiste , 9 jaar , zoon
 5. De Vits Maria Theresia , 2 jaar , dochter

 

05/07/1783 ° Angela                      
P. Jan Baptiste Lanneer          

P. Angela Cooreman ( L )                                      - zij x in 1811 met Joannes Josephus Heuchamp , zij + in 1843 -

 

29/08/1785 ° Jan Baptiste             

P. Jan Baptiste De Smet ( NL )   

M. Joanna Callebaut ( NL )                                   - hij x Constantia Geeroms -

 

14/06/1788 ° Joanna Maria
P. Hieronimus Callebaut   ( L )
M. Joanna Maria De Vits ( NL )                            - zij + 27/08/1794 oud 6 jaar -

 

28.06.1792 ° Maria Theresia 
P. Joannes Febrimon
M. Joanna Callebaut                                            - zij + 29/02/1855 oud 63 jaar -

 

DE VIDTS Jan Baptiste x GEEROMS Constantia

 


Huwelijk op 27/11/1810 van  :
Jan Baptiste De Vidts ex hac fs. Petrus en Petronella Stroobants ex Iddergem oud 25 jaar
Constantia Geeroms fa. Emmanuel ex Deftinge en Maria Catharina Maesfrancx oud 20 jaar
tt. Franciscus Van Rijmenhaut en Josephus Herpels

Red. : de 2 getuigen huwden ook op dezelfde dag

 

Hij + 15/05/1866 fs. Petrus en Petronella Stroobants viduus Constantia Geeroms, 81 jaar

Zij + 14/04/1859 fa. Emmanuel en Catharina Maesfrancx uxor Jan Baptiste De Vidts , 69 jaar
 


13/09/1811 ° Constantinus

P. Constantinus Geeroms

M. Angelina De Vidts

 

23/07/1813 ° Petrus Joannes

P. Emmanuel N.N.

M. Maria Theresia De Vidts                                     - hij + 21/09/1883 celebs , frater ordinis B. Franciscus Assisi , 70 jaar -

 

02/01/1815 ° Joannes Josephus

P. Joannes Josephus Henchau

M. Catharina Maesfrancx                                         - hij + 04/03/1815 oud 2 maand -

 

21/04/1816 ° Maria Theresia

P. Jacobus Geeroms

M. Maria Theresia De Vidts

 

16/04/1819 ° Maria

P. Joannes Josephus Henchau

M. Amelia Geeroms                                                    - zij + 12.05.1903 oud 84 jaar en 1 maand celebs -

 

anno 1821 ° Petrus
                                                                                      - hij + 11.03.1893 oud 71 jaar en 10 maand , gedurende vele jaren congregationist , celebs -

 

29/05/1824 ° Petrus Josephus

P. Petrus Joannes Van Opdenbosch

M. Maria Anna De Vis                                             - hij + 24.04.1890 oud 65 jaar celebs , ijveraar van de congregatie van OLV van 7 Weëen -

 

22/03/1827 ° Monica                      

P. Augustinus De Vis

M. Angelina De Zaeger

 

12/05/1831 ° Amelia
P. Petrus Joannes De Viets

M. Theresia De Viets                                                - zij + 30.07.1910 oud 79 jaar 2 maand 18 dagen , celebs -

 

20/06/1835 ° Lucia

P. Jan Baptiste Geeroms

M. Maria De Viets                                                    - zij + 27/02/1837 oud 1,5 jaar -
 

 

 

DE VIDTS  ( vel DE VIS ) Judocus ex Meldert x SEGERS Maria Josepha


 


Huwelijk op 06/07/1824 van :
Judocus De Vis ex Meldert en wonend in St. Gillis naast Dendermonde fs. Franciscus en Petronilla Oraeys ( ? ) oud 33 jaar
Maria Josepha Segers fa. Joannes en Maria Theresia Vereecken oud 33 jaar
tt. Petrus Joannes Bonnier en Jacobus Du Mong
 

 


Landbouwer op Flierendries , volgt na de weduwe Joannes Seghers samen met 3 andere erfgenamen , zie het kadaster van Denderwindeke
 

 

27/09/1821 ° Petrus

P. Nicolaas Langendries

M. Anna Van Laethem

 

21/01/1825 ° Maria Theresia

P. Joannes Van Opdenbosch

M. Maria Theresia Vereecken                                       - zij + 26/08/1834 oud 9 jaar -

 

30/06/1826 ° Constantia

P. Jan Baptiste Roosens

M. Isabella Theresia Segers   

 

13/04/1828 ° Joanna Catharina
P. Joannes Baptiste Tahon

M. Lucia Zegers                                                               - zij + 26/11/1838 oud 10 jaar -

 

13/12/1829 ° Bernardina

P. Carolus Seghers

M. Bernardina Vanden Herreweghen


18/02/1832 ° Paulina                         

P. Franciscus Vander Straeten

M. N. Van Opdenbosch

 

18/08/1834 ° Basilius

P. Basilius Van Opdenbosch

M. Elisabeth Goubert                   Vadersnaam als De VIDTS
 

 

DE VIDS Dominicus ex Tollembeek x DE SMET Lucia

 


Huwelijk op 26 juni 1851 van :
Dominicus De Vits ex Tollembeek fs. Adrianus en Bernardina De Saeger oud 33 jaar
Lucia De Smet fa. Egidius en Maria Livina Verckens , 36 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Judoca De Smet

 

Hij + 27/12/1873 fs. Adrianus en Bernardina De Saeger maritus Lucia De Smet

Zij + 06/02/1876 fs. Egidius en Maria Livina Verckens vidua Dominicus De Vidts , 61 jaar

 

Zie kadaster Denderwindeke nr. 707. Egidius De Smet , later Domien De Vits , later Joanna De Vits
 

 


12/04/1852 ° Maria Joanna
P. Franciscus De Smet

M. Maria Joanna Goossens                                - zij + 21/06/1852 oud 2 maand -

17/05/1853 ° Maria Joanna
P. Egidius De Smet
M. Joanna Goossens

 

10/04/1856 ° Petrus Josephus
P. Josephus De Smet
M. Maria Theresia De Smet                               - hij + 07/05/1856 oud 1 maand -
 

 

DE VIDTS Eduardus ex Gooik x VIERENDEEL Cesarina

 


Huwelijk op 13.012.1892 met dispensatie voor 2de en 3degraads cosanguiniteit van :
Eduardus De Vidts ex Gooik fs. Angelus en Joanna Catharina Van Schepdael
Cesarina Vierendeel fa. Carolus en Maria Janssens
tt. Petrus Josephus Van Schepdael en Hortentia Vierendeel
 


DE VITS Edmundus ex Meerbeke x LEONARD Alix

 


Huwelijk op 23.11.1900 van :
Edmundus De Vits ex Meerbeke fs. Petrus en Virginia Valkenier
Alix Leonard fa. Jan Baptiste en Maria Theresia Roosens
tt. Franciscus De Vits en Celina Priem
 


 

OPGELET : ook VANDE VILLE of VANDE VIL komt voor , soms werden de beide familienamen door mekaar gebruikt . Heb ze geklasseerd volgens de meest voorkomende variant.

Zie ook VANDE VIL - VANDE VILLE  elders op de webstek

Zie voor Nicolaas De Ville in de parochieregisters " Nicolaas De Vel "

 

DE VILLE Nicolaus x VAEREMANS Elisabetha

 

Verloving op 03/10/1720          tt. Petrus Pardaens en Joanna Biltrijs

Huwelijk op 13/10/1720           tt. Petrus Pardaens en Elisabetha Joanna Biltrijs

 

08/03/1721 ° Petronella                          
P. Judocus Pauwels             

M. Petronella Maeseneer
 

26/08/1722 ° Joanna Antonia Maria    
P. Antonius Vaeremans       

M. Joanna Biltrijs

 

25/03/1724 ° Joannes                            

P Joannes De Bont              

M. Joanna Vaeremans

 

 

DE VILLE Franciscus  x   INVEURES Petronella                   ( INVEURES ook als INVEU )

 


Verloving op 27/10/1715          tt. Joannes De Ville en Agneta Persoons

Huwelijk op 06/11/1715           tt. AbrahamoVierendeel en Agneta Persoons

 

Hij volgt de weduwe Philips Invieu op in de breedte van Denderwindeke , zie de breedtes van 1715 en 1720

Hij + in 1741 met achterlating van 6 kinderen waarvan 4 minderjarig , de SvG was Pro Deo

De hofstede werd bij uitgroting van 1776 verdeeld in 5 staken

 26/11/1716 ° Jacobus                        
P. Jacobus Everaert                    

M. Adriana Inveu                                                                - hij x1 Maria Van Craenenbroeck , hij x2 Anna Scheys
 

16/04/1719 ° Joannes                        
P. Joannes Inveu                       

M. Maria De Smet
 

27/03/1722 ° Petrus Antonius         
P. Petrus Hooghe                       

M. Maria Van Cauwenberghe
 

13/02/1725 ° Michael Justus *!*    
P. Michael Rockele                    

M.. Domicella Christina Vanden Abbeele
 

16/12/1728 ° Maria Joanna              
P. Joannes Bruylant                    

M. Martina De Smet
 

15/07/1732 ° Franciscus                   
P. Franciscus Vanden Broecke   

M. Laurentia Van Vreckem
 

02/08/1736 ° Petrus Joannes           
P. Jacobus De Ville                   

M. Anna Maria De Jonghe

 

*!* : Moeder verkeerdelijk als Petronella De Smet ingeschreven
 

 

DE VILLE Jacobus 1x VAN CRAENENBROECK Maria fa. Jacobus

 


Verloving op 28/10/1737       tt. Petro Vijverman en Adriana Van Craenenbroeck

Huwelijk op 13/11/1737          tt. Joannes De Ville en Adriana Van Craenenbroeck

Zij + 02.06.1741 , een SvG Pro Deo werd opgesteld in 1746 ten voordele van de 2 minderjarige kinderen , zie Wedergrate nr. 227 /62

 

 

20/12/1737 ° Joanna Francisca         

P. Franciscus De Ville                    

M. Joanna Masfrancx                                                      - zij is ongehuwd in 1780 , vermeld bij de SvG bij het overlijden van haar vader -
 

15/10/1739 ° Joannes Baptiste          
P. Joannes Van Craenenbroeck        

M. Joanna Maria Biltrijs                                               - niet meer vermeld in de SvG anno 1780 bij de dood van zijn vader

 

 

DE VILLE Jacobus  2x SCHIJS Anna Maria ex Oetingen

 

 

Verloving op 19/01/1746 met tt. Christophorus Du Pont en Maria Theresia Vanden Broeck

Huwelijk op 26/01/1746 met idem tt.


Hij woonde in de wijk Meerschvoorde , zie de SvG opgemaakt op 21.12.1780

 

hij + 27/04/1780 ex Denderwindeke maritus Anna Scheys ex Oetingen atatis 67 annos , een SvG werd opgesteld voor de kinderen uit dit huwelijk zie Wedergrate nr. 237

1) Joanna Maria x Joannes Lievens
2) Mattheus majeur
3) Peeter majeur
4) Joannes 24 jaar
5) Josephus 18 jaar
6) Dominicus 16 jaar

V.P. Jan De Ville broeder van de overledene
V.M. Peeter Scheys tot Herne broer van de houder


Zij + 01.07.1797 weduwe Jacobus De Ville
 

 

 

22/06/1747  ° Joanna Maria               

P. Jacobus Gijs                               

M. Joanna Bulterijs                                          - x Jacobus Lievens , zij overleed op 12/01/1809 oud 61 jaar  -

 

13/07/1749 ° Mattheus                       

P. Mattheus Neubourg                      

M. Catharina Gijs                                            - x1 Joanna De Dobbeleer , x2 De Mil Catharina -

 

03/06/1751 ° Joannes Baptiste            
P.  Joannes Baptiste Vander Oost  

M. Catharina Theresia Vanden Brouck      - overleden ante SvG -

 

18/03/1753 ° Franciscus                       

P. Franciscus De Ville                   

M. Margareta Neubourg                                 - overleden ante SvG -                    

 

21/08/1754 ° Petrus Joannes               

P. Petrus Schijs                               

M. Joanna Maria De Ville                            - hij x1 Anna Maria De Mol ex Appelterre , x2 Catharina Claes ex Waarbeke , hij + 1821 -                  -

 

12/01/1757 ° Joannes                    

P. Joannes Josephus Tibermont                

M. Maria Francisca De Ville                       - zie de SvG -

 

08/09/1759 ° Michael Albertus           

P. Michael De Ville                      

M. Maria Catharina Schijs                           - overleden ante SvG -

 

19/05/1762 ° Petrus Josephus             

P. Petrus Joannes De Ville              

M. Theresia Buijl                                          - hij x Joanna Walraevens ex Kester , hij + in 1802 oud 39 jaar -

 

11/07/1764 ° Dominicus                        

P. Joannes De Ville                       

M. Anna Cornelia Vanden Broeck             - hij x Petronella Luystermans ex Tollembeek , hij + in 1829 oud 65 jaar -

 

 

DE VILLE Joannes Baptiste x VANDER MEEREN Petronella ex Herfelingen           ( Bron : PR Pollare )

                                               


hij + 31/05/1787 viduus Petronella Vermeiren oud 78 jaar

zij + op 03/07/1776 uxor J.DV. , een SvG opgesteld bij haar overlijden , zie Wedergrate nr. 238 / 51

1) Joanna Catharina x Jan Baptiste De Dobbeleer
2) Frans 28 jaar
3) Jan Baptiste sijn selfs ofte daaromtrent

 

 


geen datum , in Lettelingen ° Joanna Catharina
                                                                                               - zij x Jan Baptiste De Dobbeleer

geen datum ° Frans

12/09/1757 ° Joannes Baptiste           

P. Joannes Bte Thienpont             

M. Joanna De Ville                                                            - hij x Maria Livina Lippens ex Pollare -
 

 

DE VILLE Mattheus (L)   1x DE DOBBELEER Joanna

 

 

Huwelijk op 21/05/1775 met tt. Petrus en Joannes De Ville
 

Zij + 11/10/1810 van de besmettelijke ziekte fa. Christophorus en Catharina Heremans uxor Mathei De Ville , 60 jaar
 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Ville Mattheus x De Dobbeleer Joanna

 1. De Ville Mattheus , 46 jaar , landbouwer
 2. De Dobbeleer Joanna , 45 jaar , vrouw
 3. De Ville Jan Baptiste , 17 jaar , zoon
 4. De Ville Maria Anna , 14 jaar , dochter
 5. De Ville Maria Josepha , 10 jaar , dochter
 6. De Ville Judoca , 7 jaar , dochter

23/02/1776 ° Theresia                  

P. Jacobo De Ville                        

M. Catharina Heremans

 

30/06/1777 ° Petrus Joannes      

P. Christophorus Dobbeleer                                        -

M. Anna Maria Schijs                                                    - hij + op 23/06/1789 oud 11 jaar   

 

17/01/1779 ° Joannes Bte           

P. Joannes De Ville (Dw)  (NL)    

M. Carolina De Dobbeleer (Dw)  (NL)                         - hij x in 1806 met Adriana Rennier -

 

16/10/1781 ° Maria Anna            

P. Christiano Eeckhoudt ( Vollezele L )                     

M. Marianna Cifilio ( Dw L )                                         - zij x in 1811 met Cornelis Moriau , zij + in 1838 -

 

17/12/1783 ° Francisca                

P. Petrus Herremans ( NL )                   

M. Francisca De Ville ( NL )                                          - zij + 18/12/1783 , 1 dag

22.09.1785 ° Maria Josepha
P. Josephus De Ville  ( L )
M. Catharina Hevens ( NL )                                            - zij x in 1810 met Joannes Valckenier ex hac oud 25 jaar -

 

17.12.1787 ° Joannes
P. Adrianus Dobbeleer
M. Maria Anna Noeburg                                                 - hij + 28/12/1788 oud 8 maand -
 

15/11/1789 ° infans                                                                                                           

                                                                                             - thuis gedoopt en direct overleden -

17.11.1790 ° Maria Judoca
P. Judocus Cifilio ( L )
M. Antonetta Van Craenenbroeck ( NL )                   - zij x in 1810 met Albertus Van Craenenbroeck -


 

DE VILLE Petrus ex Waarbeke x1 DE MOL Anna Maria

 


Hij ° 1754 zv. Jacobus en Catharina Scheys ex Oetingen


Zij is ex Appelterre

 

Huwelijk op 14/02/1776 met tt. Joannes De Ville en Petro Crispeels

 

Hij + 15/01/1821 fs. Jacobus en Catharina Schijs ex Oetingen viduus Anna Maria De Mol ex Appelterre et successive maritus Catharina Claes ex Waarbeke oud 66 jaar , de aangifte van overlijden door zijn zoon Antonius oud 30 jaar wever en Sieur Jan Baptiste Van Opdenbosch 23 jaar notarisklerk te Denderwindeke

Zij + 03.06.1795 oud 42 jaar

 

 

Volkstelling van mei 1796 : De Ville Petrus weduwnaar met zijn gezin , woont in het gehucht Rendestede

 1. De Ville Petrus , 41 jaar , weduwnaar
 2. De Ville Jan Baptiste , 15 jaar , zoon
 3. De Ville Martina , 12 jaar , dochter
 4. De Ville Joannes , 9 jaar , zoon
 5. De Ville Albertus , 8 jaar , zoon
 6. De Ville Antonius , 5 jaar , zoon
 7. De Ville Elias , 3 jaar , zoon
 8. De Ville Maximiliaen , 2 jaar , zoon
   

07/07/1776 ° Joanna Catharina      
P. Jacobus De Ville                       

M. Joanna Maria Verbelen                                                      - zij + 11.05.1791 oud 15 jaar -

 

26/12/1777 ° Petrus Joannes          
P. Joannes De Mol                        

M. Anna Maria Schijs                                                              - hij + 08/02/1778 -

 

07/01/1779 ° Joannes Bte               
P. Matheus De Ville ( Dw.) (L)     

M. Catharina De Mol         (Appelterre NL)                         - hij x Petronella Stevens ex Herne , hij + in 1844 oud 65 jaar -

 

07/09/1780 ° Martina                      
P. Martinus Loret ( Geraardsbergen NL )

M. Joanna Maria De Ville ( Dw NL ) 

 

04/06/1782 ° Josephus                   
P. Joannes De Vilde ( NL )             

M. Bernardina De Mol ( NL )                                                 - hij + 16.05.1791 oud 8 jaar -

 

13/04/1784 ° Petrus Joannes         
P. Jan Baptiste De Mol ( NL )       

M. Francisca De Ville ( NL ) 

18.02.1786 ° Norbertus
P. Norbertus De Mol ( NL )
M. Joanna Catharina Van Wilderode ( NL )                      - hij x in 1808 met Anna Catharina De Cleer -

 

04.12.1787 ° Guilielmus
P. Guilielmus Verbeelen ( L )
M. Anna Schijs ( NL )                                                           - hij + op 30/12/1787 oud 4 weken -
 

07/12/1788 ° Dominicus
P. Dominicus De - onleesbaar )  ex Appelterre ( NL )
M. Petronilla D'Hauw ( NL )                                                - hij + 16/08/1793 oud 4 jaar en 8 maand -

22.08.1790 ° Antonius
P. Josephus De Vilde ( NL )
M. Emerentia De Mol ( NL )                                                 - hij x Maria Anna De Dobbeleer , hij x2 Benedicta D'Haese met nageslacht in Zandbergen   -
 

24.04.1792 ° Elias
P. Livinus De Mol
M. Joanna Maria De Vilde                                                   - hij x Maria Theresia Vander Poorten , nageslacht in Zandbergen -

22.02.1794 ° Maximilianus Josephus
P. Petrus De Mol
M. Joanna Catharina Lievens

 

 

DE VILLE Petrus ex Waarbeke x2 CLAES Catharina

 


Hij + 15/01/1821 fs. Jacobus en Catharina Schijs ex Oetingen viduus Anna Maria De Mol ex Appelterre et successive maritus Catharina Claes ex Waarbeke oud 66 jaar , de aangifte van overlijden door zijn zoon Antonius oud 30 jaar wever en Sieur Jan Baptiste Van Opdenbosch 23 jaar notarisklerk te Denderwindeke
 

Zij is ex Waarbeke
 

 

DE VILLE Josephus ( NL ) x WALRAEVENS Joanna ex Kester ( NL )

 


Huwelijk op 10.07.1792 van :
Josephus De Ville oud 30 jaar fs. Jacobus en Anna Schijs
Joanna Walravens ex Kester oud 25 jaar fa.  Franciscus en Maria Theresia Cochez

tt. Joannes De Ville ( L ) en Judocus Vierendeel  ( NL )

 

Hij + 11.07.1802 oud 39 jaar fs. Jacobus en Anna Schijs maritus Joanna Walraevens , 39 jaar
 

Zij +  07/02/1840 ex Beert fa. Franciscus en Theresia Coché vidua Josephus De Ville , 82 jaar
 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde

De Ville Josephus x Walravens Joanna ( 3 )

 1. De Ville Josephus , 32 jaar , landbouwer
 2. Walravens Joanna , 27 jaar , vrouw , zij is ex Kester en sinds 15 kjaar in de prochie
 3. De Ville Franciscus , 1 jaar , zoon

 

09.02.1793 ° Jan Baptiste                                                                                       
P. Joannes De Ville
M. Adriana Walravens                                                - hij + 04.11.1794 oud 21 maand -                                         

 

16.03.1795 ° Franciscus                                                                                       
P. Franciscus Walravens
M. Anna Catharina Scheijs                                       - hij x in 1816 met Petronilla De Dobbeleer -              

 

07.11.1796 ° Jan Baptiste
P. Mattheus De Ville
M. Elisabeth Lenaert                                                    - hij x in 1817 met Joanna Timmermans ex Denderhoutem , x2 in 1835 met Lucia Van Bossuyt -     

 

09.04.1799 ° Joanna Francisca  , burgerlijke stand                                                                          
tt. Joannes De Ville 40 jaar
tt. Joanna Francisca Tiebaut 20 jaar                         - zij + op 24/01/1802 oud 3 jaar


01/01/1802 ° Petrus Joannes
P.  Petrus Joannes Vierendeel 64 jaar
M. Maria Anna De Ville 21 jaar

 

 

DE VILLE Maria Anna moeder van een natuurlijk kind

 

Zij is dv. Matheus De Ville

 

24/09/1802 ° Maria Joanna

P. Matheus De Ville 52 jaar

M. Maria Josepha De Ville 18 jaar                                                        - zij + 02/10/1859 oud 57 jaar -

 

 

DE VILLE Albertus  ( Norbertus ) x DE CLEER Anna Catharina

 


Huwelijk op 19/06/1808 van :
Norbertus De Ville fs. Petrus en Anna Maria De Mol ex Appelterre oud 22 jaar
Catharina De Cleer fa. Mattheus en Petronilla Thoens oud 22 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Petroque Herremans   ( Petroque ? , sic )

Hij + 03/11/1842 oud 54 jaar fs. Petrus en Anna Maria De Mol maritus Catharina De Cleer

Zij + 17/12/1857 oud 72 jaar vidua Norbertus De Ville filia Mattheus en Petronella Thoens

 

 


07/06/1809 ° Petrus Franciscus   
P. Petrus Joannes De Ville
M. Petronilla Thoens                                                         - hij + 17/11/1825 oud 16 jaar - 

 

25/01/1811 ° Maria Theresia

P. Jacobus De Cleer

M. Anna Catharina Claes                                                 - zij + 28/12/1825 oud 15  jaar -

 

18/01/1813 ° Amelia

P. Joannes De Ville

M. Maria Theresia De Cleer                                             - zij + 07/04/1813 oud 11 weken -

 

15/07/1814 ° Henricus

P. Antonius De Ville

M. Maria Anna De Cleer                                                     - hij + 01/11/1859 oud 45 jaar -

 

06/11/1816 ° Amelia

P. Elias De Ville

M. Maria Philippina Bultereys                                          - zij x in 1838 met Cornelis Schietecat ex Outer -

 

04/02/1820 ° Lucia

P. Joannes Frans De Cleer

M. Anna De Ville                                                                 - zij x in 1845 met Carolus Ludovicus Groebbens ex Heldergem -

 

12/05/1822 ° infans
                                                                                               - thuis gedoopt en overleden bij de bevalling -

 

22/04/1823 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Ville in Outer wonend

M. Maria Petronella De Bont in Ninove wonend

 

07/07/1826 ° Josephus

P. Josephus Lambrecht

M. Maria De Cleer                                                                - hij + 12/06/1827 oud 11 maand -

 

07/06/1828 ° Carolus Ludovicus

P. Ludovicus Joannes Vande Bos 

M. Joanna Catharina Eyselingh                                        

 

01/05/1832 ° Leopoldus Petrus

P. Petrus De Groote

M. Amelia De Ville                                                               - hij x in 1858 in Meerbeke met Joanna Catharina De Winne -


DE VILLE Dominicus x LUIJSTERMANS Petronilla ex Tollembeke
 


Hij + 17 juni 1829 fs. Jacobus en Maria Schys maritus Petronella Luystermans oud 65 jaar

Zij + 10/04/1832 ex Tollembeek  oud 69 jaar weduwe Dominicus De Ville dv. wijlen Nicolaas en wijlen Maria Civilio
 

 

Volkstelling van 1796 in het gehucht Herdenhove

1) Dominicus De Ville , landbouwer , 32 jaar
2) Petronilla Luysterman , vrouw , 29 jaar
3) Joannes De Ville , zoon , 4 jaar
4) Maria Anna De Ville , dochter , 8 maand

 

14.05.1792 ° Joannes
P. Jan Baptiste Luystermans
M. Anna Schijs                                                                                                      - hij + 30/07/1801 oud 9 jaar -

 

25.09.1795 ° Anna Maria
P. Joannes De Ville
M. Maria Anna Civilio
 

26.03.1798 ° David , burgerlijke
tt. Jan Baptiste Monté
tt. Francisca De Ville                                                                                         - hij x in 1821 met Constantia Sonck ex Iddergem -

 

22/02/1801 ° Joanna
P. Joannes Baptiste De Ville 21 jaar
M. Maria Joanna De Dobbeleer hujus  ( doop bij de pastoor )                    - zij + 10/03/1801 oud 14 dagen -

 

08/02/1802 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Ville

M. Anna Catharina Claes ex Kester 62 jaar                                                 - hij x in 1827 met Petronilla Van Opdenbosch -

 

03/09/1805 ° Petrus Josephus

P. Hubertus De Ville

M. Bernarda Luystermans

18/05/1809 ° Maria Josepha

P. Jan Baptiste Luystermans
M. Maria Josepha De Ville                                                                               - zij + 24/06/1809 oud 5 weken -

 


 

DE VILLE Franciscus x DE DOBBELEER Petronella

 

 

Huwelijk op 30/11/1816 van :

Franciscus De Ville fs. Josephus en Joanna Walraevens ex Castre oud 22 jaar

Petronella De Dobbeleer fa. Judocus en Judoca Van Hassel ex Castre oud 23 jaar

tt. Jacobus Du Mongh en Livina De Dobbeleer

 

Sociale status : hij is landbouwer op het Klein Windekeveld , heeft 01.30 are eigendom

 

Hij + 16/01/1853 fs. Josephus en Joanna Walravens viduus Petronella De Dobbeleer , 58 jaar

 

Zij + 28/01/1848 fa. Judocus en Judoca Van Asselt uxor Franciscus De Ville , 64 jaar

 


28/10/1817 ° Joanna

P. Petrus Joannes De Dobbeleer loco Judocus De Dobbeleer

M. Joanna Walraevens                                                                    - zij x in 1851 met Andreas Bernard viduus Cecilia Haudelinckx -

 

13/02/1820 ° Adrianus                  ( Gemini )

P. Adrianus D'Herde

M. Joanna Le Fevre                                                                          - hij + op 15/02/1821 oud 2 dagen -


13/02/1820 ° Joanna Catharina    ( Gemini )

P. Jan Baptiste De Ville

M. Joanna Catharina De Dobbeleer                                               - zij + op 15/02/1821 oud 2 dagen -

 

16/04/1822 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Cille

M. Joanna Beert                                                                                 - hij + 19/08/1822 oud 5 maand -

 

25/02/1824 ° Petrus

P. Jan Baptiste Jous

M. Maria Victoria Carlier                                                                   - hij + 24/02/1825 oud 1 jaar en 1 dag -

 

13/01/1826 ° Sophia

P. Josephus Walraevens

M.  Caecilia De Dobbeleer                                                                - zij x in 1850 met Carolus Van Wilderode -

 

01/03/1829 ° Maria Catharina

P. Petrus Dobbeleirs

M. Catharina Thienpont                                                                   - zij + 23/11/1829 oud 9 maand -

 

02/08/1831 ° Catharina

P. Jan Baptiste Thienpont

M. Petronilla Raspe                                                                            - zij + 06/05/1833 oud 20 maand -

 

23/08/1834 ° Carolus Ludovicus

P. Petrus Joannes De Dobbeleer

M. Bernardina De Mol                                                                        - hij + 09/11/1834 oud 2 maand -

 

09/08/1837 ° Carolus Ludovicus

P. Jan Baptiste De Ville

M. Joanna De Ville                                                                              - hij + 23/02/1839 oud 1,5 jaar -

 


 

DE VILLE Jan Baptiste x RENNIER ( REGNIERS )  Adriana

 


Huwelijk op 14 mei 1806 van :
Jan Baptiste De Ville fs. Matheus en Joanna De Dobbeleer oud 27 jaar
Adriana Renniers fa. Jacobus en Joanna Valckeniers oud - niet vermeld -
tt. Joannes De Ville en Maria Josepha De Ville

 

Hij + 23/12/1859 fs. Matheus en Joanna De Dobbeleer viduus Adriana Rennier , 80 jaar

Zij + op 24/05/1827 oud 43 jaar fa. Jacobus en Joanna Valkenier uxor Jan Baptiste De Ville

 

 

10/02/1807 ° Petrus Joannes
P. Jacobus Regnier avus
M. Joanna De Dobbeleer ava                           - hij x Lucia Thienpont , hij + in 1874 -

 

15/10/1809 ° Joanna Catharina

P. Matheus De Ville

M. Joanna Catharina Jous                               - zij x in 1835 met Constantinus Beeckman ex Outer -

 

02/08/1812 ° Joannes Franciscus

P. Petrus Joannes Regniers

M. Maria Josepha De Ville                              - hij + op 12/01/1830 oud 17 jaar -

 

14/04/1815 ° Sophia

P. Albertus Van Craenenbroeck

M. Petronella Regnier                                       - zij x in 1840 met Petrus Josephus Langenhaeck ex Meerbeke , zij + in 1844 oud 29 jaar -


11/11/1818 ° Petrus Josephus  

P. Albertus Valckenier

M. Elisabeth Le Poivre                                      - hij x Coleta De Bruyn , hij + in 1900 oud 82 jaar -

 

18/03/1823 ° Rosalia

P. Petrus Joannes De Ville

M. Maria Jacoba Van Laetem

 

 

DE VILLE Jan Baptiste x STEVENS Petronella ex Herne

 


Huwelijk op 03/03/1810 van :
Jan Baptiste De Ville ex hac fs. Petrus en Anna Maria De Mol ex Appelterre oud 31 jaar
Petronella Stevens ex Herne fa. Franciscus en Anna Couchez ex Herfelingen oud 31 jaar vidua Josephus Soetaert fs. Adrianus
tt. Franciscus De Cooman en Petrus Van Vreckem

Hij + op 8 januari 1844 fs. Petrus en Anna Maria De Mol maritus Petronilla Stevens , 65 jaar

 

Zij + 21/08/1846 ex Herne fa. Franciscus en Anna Maria Cochez vidua Jan Baptiste De Ville , 68 jaar
 


29/09/1810 ° Anna Maria

P. Antonius De Ville

M. Anna Maria Stevens                                                                      - zij + 15/10/1841 oud 31 jaar , celebs -

 

12/07/1813 ° Petrus Josephus

P. Petrus De Preter

M. Anna Catharina Claes                                                                    - hij x in 1856 met Joanna Buyl -

 

12/02/1816 ° Petrus Franciscus

P. Petrus De Ville

M. Maria Theresia Inveris

 

01/03/1819 ° Petrus

P. Jan Baptiste Bourguignon

M. Maria Judoca Soetaert

 

03/12/1822 ° Joana Catharina
P. Franciscus Inveris

M. Joanna Cathaina Ysselinck habitans in Meerbeke                     - hij + 21/08/1851 oud 29 jaar
 

 

DE VILLE Mattheus x DE MIL Joanna Catharina

 

Hij is weduwnaar van Joanna De Dobbeleer
Zij is weduwe van Laurentius Van Waelem

 

 


Huwelijk op 13/11/1813 van :
Mattheus De Ville ex hac fs. Jacobus en Anna Schijs ex Oetingen viduus Joanna De Dobbeleer ex hac oud 63 jaar
Joanna Catharina De Mil ex Vollezele fa. Jan Baptiste ex Nieuwenhove en Petronella Eeckhout ex Vollezele oud 45 jaar vidua Laurentius Van Waelem

tt. Franciscus en Carolus Ludovicus De Cooman
 

Hij  10/03/1823 fs. Jacobus en Anna Schijs gehuwd met Joanna De Mul , 73 jaar

 

Zij + 10/03/1833 ex Vollezele fa. Jan Baptiste en Petronella Eeckhaut vidua Laurentius Van Waelem , 72 jaar
 

 

    

 

DE VILLE Antonius  1x DE DOBBELEER Maria Anna

 


Huwelijk op 21/11/1815 met dispensatie voor 3degraads verwantschap van :
Antonius De Ville fs. Petrus ex hac en Anna Maria De Mol ex Appelterre oud 26 jaar
Maria Anna De Dobbeleer fa. Jan Baptiste en Joanna De Ville oud 28 jaar
tt. Carolus De Cooman en Jacobus Dumongh

 

Zij + 27 maart 1821 oud 29 jaar dv. Jan Baptiste en van Joanna Vande Ville uxor Antonius De Ville , aangifte door haar man Antonius De Ville oud 29 jaar wever en Jan Baptiste Van Opdenbosch notarisklerk oud 23 jaar

 

Hij hertrouwt met Benedicta D'Haese en hieruit kinderen in Zandbergen


Hij overleed in Zandbergen in 1842

 


05/04/1816 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes De Ville

M. Joanna De Ville                                                     - hij x Judoca Steenhaut , hij + 22/11/1878 oud 62 jaar -

 

06/09/1817 ° Joannes Franciscus

P. Joannes Franciscus De Dobbeleer

M. Anna Catharina Claes                                         - hij x Coleta De Roo ex Brakel , hij + 1901 oud 85 jaar -

 

13/01/1826 ° Sophia

P. Josephus Walraevens

M. Cecilia De Dobbeleer

 

DE VILLE Maria Joanna moeder van

 

18/11/1824 ° Josepha
                                                                                                        - zij + 07/12/1824 oud 19 dagen

 

 

DE VILLE Jan Baptiste 1x TIMMERMANS Ludovica ex Denderhoutem

 

 

Huwelijk op 07/11/1817 van :
Jan Baptiste De Ville ex hac fs. Josephus en Joanna Walraevens oud 22 jaar
Ludovica Timmermans ex Denderhoutem fa. Petrus en Christina Munck , geen leeftijd vermeld
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Joanna Goossens

 

Hij + 04.02.1870 fs. Josephus en Joanna Walraevens vdiuus Ludovica Timmermans maritus Lucia Van Bossuyt , 74 jaar en 10 maand

 

Zij + op 13 juni 1833 ex Denderhoutem fa. Petrus en Chrisina Munck uxor Jan Baptiste De Ville oud 34 jaar
 

 

21/03/1818 ° Lucia

P. Joannes Timmermans

M. Joanna Walraevens

 

28/11/1819 ° Franciscus

P. Franciscus De Ville

M. Helena Lenier                                       

 

16/07/1821 ° Maria Catharina

P. Petrus De Ville

M. Maria Catharina Thienpont                                                   - zij + 22.10.1822 oud 1 jaar -

 

01/04/1823 ° Petrus

P. Livinus Timmermans ex Meerbeke

M. Petronella De Dobbeleer                                                        - hij + 15/01/1835 oud 9 ( is echter 11 jaar ) jaar -

                   

20/12/1824 ° Maria Catharina

P. Josephus De Ville

M. Maria Catharina Thienpont                                                   - zij + 29/12/1824 oud 5 dagen -  

 

31/12/1825 ° Carolus Ludovicus

P. Josephus Walravens

M. Maria Catharina Thienpont                                                  - hij x Amelia De Backer , hij + in 1905 oud 79 jaar -

 

29/05/1828 ° Augustus

P. Petrus Joannes Van Winckel

M. Christina Thienpont                                                              - hij + 08/03/1836 oud 8 jaar -                                  -

 

28/06/1831 ° Leo

P. Jan Baptiste Thienpont

M. Petronella Raspe                                                                   - hij + 08/07/1831 oud 11 dagen -

 

 

DE VILLE Jan Baptiste 2x VAN BOSSUYT Lucia

 


Huwelijk op 03/09/1835 van :
Jan Baptiste De Ville fs. Josephus en Joanna Walraevens viduus Ludovica Timmermans oud 39 jaar

Lucia Van Bossuyt fa.  Joannes Franciscus en Maria Judoca Capiau oud 34 jaar
tt. Jacobus De Troyer en Jacobus Dumongh

 

Hij + 04.02.1870 fs. Josephus en Joanna Walraevens vdiuus Ludovica Timmermans maritus Lucia Van Bossuyt , 74 jaar en 10 maand


Zij + 28/05/1872 fa. Joannes Franciscus en Maria Anna Capiau oud 70 jaar

 

 

10/06/1836 ° Francisca

P. Franciscus De Ville

M. Maria Anna Capiau                                                       - zij x1 Petrus De Jonghe , zij x2 Petrus De Backer , zij in 1882 x3 met Jan Baptiste De Backer , zij  + 1888 -

 

21/12/1838 ° Joannes

P. Joannes Van Bossuyt

M. Lucia De Ville

 

11/04/1841 ° Philomena

P. David Van Bossuyt

M. Joanna De Ville


24/06/1844 ° Maria Livina

P. Franciscus De Ville

M. Maria Theresia Van Bossuyt                                      - zij + 04/03/1847 als Delphina , 3 jaar -

 

 

DE VILLE David x SONCK Constantia ex Iddergem

 

Burgerlijk huwelijk van :

 

David De Ville ° 26.03.1798 zv. Dominicus en Petronella Luystermans landbouwers in Denderwindeke
Constantia Sonck ° 11.04.1796 spinster wonend in Iddergem dv. Judocus Sonck en Rosa Ghijsels landbouwers te Iddergem

 


Hij + 27/01/1860 fs. Dominicus en Petronella Luystermans maritus Constantia Sonck , 62 jaar
 


30/05/1822 ° Seraphina

P. Dominicus De Ville

M. Coleta Arijs

 

16/09/1823 ° Bernardus

P. Bernardus Sonck

M. Maria Anna De Ville                                                           - hij x in 1853 in Meerbeke met Joanna Catharina Van Cutsem , hij + in 1897 , nageslacht in Denderwindeke - 

 

25/11/1825 ° Joanna Catharina

P. Jan Baptiste De Ville

M. Joanna Catharina NN.                                                       - zij + 05/05/1830 oud 5 jaar -

 

14/08/1828 ° Augustus

P. Petrus Franciscus De Ville

M. Maria Francisca Sonck

 

19/07/1831 ° Amelia

P. Josephus Vander Poorten

M. Lucia De Smet                                                                     - zij + 05/08/1841 oud 10 jaar -

 

03/07/1834 ° Sophia Jacobus  ( filia )

P. Jacobus Vander Poorten

M. Sophia Valkenier

 

16/08/1837 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Van Droogenbroeck

M. Seraphina Vander Poorten

 

09/08/1840 ° Romanus

P. Bernardus De Ville

M. Barbara De Coster                                                             - hij + 08/07/1857 oud 17 jaar -

 

 

DE VILLE Maria Joanna moeder van natuurlijk kind


18/11/1824 ° Maria Josepha

P. Jan Baptiste De Ville

M. Maximiliana De Ville

 

21/05/1827 ° Petrus Joannes

P. Petrus Moriau

M. Maria Anna De Ville

 

27/07/1832 ° Petrus Josephus

tt. Petrus Moriau                                                        - hij + 10/09/1833 oud 2 jaar -

 

 

DE VILLE Joannes Baptiste x VAN OPDENBOSCH Petronilla
 

 


Huwelijk op 22/02/1827 van :
Jan Baptiste De Ville fs. Dominicus en Petronilla Luystermans oud 26 jaar
Petronilla Van Opdenbosch fa. Emmanuel en Maria Buyl oud 32 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong

 

Hij + 17.05.1862 fs. Dominicus en Petronella Luystermans maritus Petronella Van Opdenbosch , 60 jaar

 

Zij + 24/07/1865 fa. Emmanuel en Maria Buyl vidua Jan Baptiste De Ville , 71 jaar
 


17/12/1827 ° Petrus Dominicus

P. Dominicus De Ville

M. Francisca Van Opdenbosch                         - hij + 17/11/1825 oud 16 jaar -

 

12/01/1829 ° Maria Petronella

P. Petrus Franciscus De Ville

M. Maria Petronella Buyl                                   - zij + 26/01/1845 oud 16 jaar -

 

12/03/1831 ° Josephus
P. Martinus Stoffijn

M. Maria Anna De Ville                                     - hij x Christina Vercleeren , hij + in 1885 -


19/04/1833 ° Carolus

P. David De Ville

M. Maria Francisca Dumongh 

 

24/05/1837 ° Victorinus

P. Jan Baptiste Delbof

M. Lucia De Smet                                            - hij x in 1864 met Maria Theresia Vander Rieckt -
 

 

DE VILLE Amelia moeder van

14/04/1838 ° Petrus

P. Albertus De Ville

M. Elisabeth Dempst ( ? )

        
 - Gelegitimeerd door huwelijk op 26 juni 1838 met Cornelis Schietecat -

 

 

DE VILLE Petrus Joannes x THIENPONT Lucia
 

 

Hij + 22.03.1874  fs. Joannes Baptiste en Adriana Renier maritus Lucia Thienpont , 67 jaar en 1 maand

 

Zij + 18/02/1873 fa. Judocus en Maria Josepha Thienpont uxor Petrus Joannes Vande Ville , 63 jaar en 10 maand 
 

( zie de schrijfwijze bij haar overlijden : uxor Petrus Joannes VANDE Ville )

 13/02/1834 ° Petrus

P. Jan Baptiste De Ville

M. Maria Josepha Thienpont                                                     - hij + 10/06/1856 oud 24 jaar  -

 

07/01/1837 ° Philomena Sophia

P. Elias Thienpont

M. Sophia De Ville                                                                      - zij + op 06/04/1864 oud 27 jaar en 3 maand -

 

23/04/1840 ° Maria Josepha

P. Petrus Josephus De Ville

M. Joanna Petronella Thienpont                                              - zij is kloosterlinge , zie kadaster Denderwindeke 2557. Maria Josepha De Ville , kloosterlinge in Temse , later in Deftinge


14/01/1844 ° Egidius

P. Egidius Thienpont

M. Rosalia De Ville                                                                     - hij + 26.10.1868 oud 24 jaar en 10 maand -

27/06/1847 ° Franciscus
P. Josephus De Ville
M. Joanna Petronella Thienpont                                             - hij + 06/03/1849 oud 18 maand -

09/12/1849 ° Sophia
P. Petrus De Ville
M. Philomena De Ville                                                             - zij x in 1870 met Ludovicus Bruyland , zij + in 1876 oud 26 jaar -

 

 

DE VILLE Petrus x BORREMANS Anna Maria

 

anno 1839 in Herne ° Carolus Ludovicus

                                                                                                            - hij + 22/09/1840 oud 18 maand -

 

 

DE VILLE Seraphina fa. David en Constantia Sonck


25/09/1846 ° Catharina

P. Bernardus N.
M. Maria Catharina De Ville

 

DE VILLE Joanna moeder van

 

23/12/1848 ° Delphina   
P. Franciscus De Ville
M. Lucia Van Bossuyt                                                                    - zij + op 11/01/1851 oud 2 jaar en 1 maand -


DE VILLE Bernardus x VAN CUTSEM Catharina ex Meerbeke

 

 


Huwelijk in Meerbeke op 24.04.1853 van :
Bernardus De Ville ° 15.09.1823 zv. David en Constantia Sonck
Catharina Van Cutsem fa. Joanna Van Cutsem

 

Hij + 06.08.1897 fs. David en Constantia Sonck maritus Joanna Catharina Van Cutsem , 74 jaar
 25/07/1855 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes De Ville

M. Anna Cornelia Van Cutsem

 

10/08/1857 ° Maria Celestina
P. Anselmus Van Cutsem
M. Sophia De Ville                                                                           - zij x in 1877 met Josephus De Weert -

 

14/08/1859 ° Maria Joanna Petronella
P. Carolus De Ville
M. Joanna Petronella Van Cutsem

 

25/02/1863 ° Philomena
P. Carolus De Pester
M. Petronilla Van Opdenbosch                                                  - zij x Jan Baptiste De Bolle , zij + in 1928 -

 

20/11/1864 ° Leopoldus
P. Leopoldus Van Herzele
M. Catharina Van Cutsem

 

--/05/1867 ° Mathildis
                                                                                                       - zij + 16.07.1867 oud 2 maand 

 

16/04/1868 ° Laurentius
P. Petrus Josephus De Pester
M. Francisca De Ville                                                                 - hij + 15.10.1911 oud 33 jaar 6 maand celebs -

 

14.12.1870 ° Mathildis
P. Joannes Van Cutsem
M. Judoca De N.

 

22.09.1874  Victor
P. Victor Van Cutsem
M. Maria Joanna De Ville

 

17/05/1877 ° Mathilda              - s.c. gedoopt door de moeder van Catharina Van Cutsem -
P. Petrus Josephus De Priester ( ? , is dit een familienaam )
M. Philippina Vander Gucht

 

 

DE VILLE Ludovicus x DE BACKER Amelia
 


Huwelijk op 12/07/1855 van :
Ludovicus De Ville fs. Jan Baptiste en Ludovica Timmermans oud 27 jaar
Amelia De Backer fa. Guilielmus en Joanna Petronella Van Eesbeek oud 23 jaar
tt. Petrus De Ville en Theresia De Backer

 

Zij + 30/08/1907 fa. Guilielmus en Joanna Petronella Van Eesbeek vidua Carolus Ludovicus De Ville , 75 jaar en 6 maand -
 


 

09/09/1856 ° Clementina
P. Jan Baptiste De Ville
M. Joanna Petronella Van Eesbeke                                              - zij + 13.09.1873 oud 17 jaar en 1 dag -
 

04/11/1858  ° Sidonia         
P. Joannes De Ville
M. Maria Theresia De Backer                                                      -  zij + op 20/01/1874 oud 14 jaar -

 

13/05/1861 ° Theophilus Henricus
P. Jan Baptiste De Backer

M. Francisca De Ville                                                                    - hij x in 1898 met Virginia Steenhout -


03/08/1863 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus De Backer
M. Philomena De Ville                                                                   - hij x in 1894 met Maria Melania De Mel ex Meerbeke , hij + in 1924 -                                                            
 

16/11/1865 ° Maria Justina Leontina
P. Franciscus De Ville
M. Maria Elisabeth N.                                                                  - zij + 15.12.1886 oud 21 jaar celebs -

 

30/08/1869 ° Maria Emma
P. Carolus Van Wilderode
M. Clementina De Ville                                                                - zij + 17/02/1876 oud 6,5 jaar -

 

29.01.1875 ° Josephus
P. Henricus De Ville
M. Maria Catharina Roosens                                                    - hij x Ida De Bolle geboren op 05.02.1871 -

 

 

DE VILLE Petrus Josephus x BUYL Joanna


Huwelijk op 02/10/1856 van :
Petrus Josephus De Ville fs. Jan Baptiste en Petronella Stevens oud 43 jaar
Joanna Buyl fa. Antonius en Maria Francisca Stalpaert oud 28 jaar
tt. Victorinus Buyl en Philomena Inveris

Zij + 17/11/1861 fa. Antonius en Francisca Stalpaert uxor Petrus Josephus De Ville , 32 jaar
 

03/07/1857 ° Victorina
P. Victorinus Buyl
M. Maria Judoca Soetaert

21/04/1859 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Buyl
M. Maria Van Cottem                                                                    - hij + 03/06/1861 oud 2 jaar -                                       

23/09/1860 ° Petrus ( Gemini )
P. Petrus De Ville
M. Maria Catharina Stalpaert                                                       - hij + 30/12/1860 oud 3 maand -

23/09/1860 ° Joanna ( Gemini )
P. Petrus Joannes Buyl
M. Theresia Stalpaert                                                                    - hij + 26/02/1861 oud 4 maand -

 

DE VILLE Petrus Joannes x VAN BELLE Angelina ex Tollembeek    ( bij huwelijk in 1884 is de moeder vermeld als Van Bellingen )

geen datum ° Sidonia
                                                                                                        - zij x in 1882 met Carolus Ludovicus Haegeman ex Smeerebbe -

22/03/1859 ° filius
                                                                                                        - bij geboorte overleden - 


--/06/1860 ° Ida Lucia
P. Maximinus Van Belle
M. Lucia de Ville

16/03/1863 ° Amelia Leontina
P. Josephus Gossin
M. Amelia De Ville                                                                     - zij x in 1884 met Josephus Van Belle -

09/03/1865 ° Theophilus
P. Jan Baptiste De Taye
M. Joanna Temmermans                                                           - hij + 02.11.1865 oud 8 maand -

26/09/1866 ° Hortentia
P. Carolus De Ville
M. Maria Cecilia Van Belle                                                     - zij x in 1888 met Carolus Ludovicus Rooselaers -

circa 1872 ° Joannes
                                                                                                   - hij + 22,11.1875 oud 2,5 jaar -
 

DE VILLE Petrus Joseph x DE BRUYN Coleta ex Appelterre


Hij + 16.02.1900 ex hac fs. Josephus en Adriana Renniers viduus Coleta De Bruyn , 82 jaar

Zij + 25.04.1884 ex Appelterre fa. Benedictus en Petronella De Mol uxor Josephus De Ville , 63 jaar en 8 maand

15/08/1859 ° Petrus
P. Jan Baptiste De Bruyn
M. Coleta Cosyns                                                          - hij x in 1889 met Melania Jous -

07/11/1860 ° Melania
P. Xaverius De Bruyn
M. Joanna Catharina De Ville                                      - zij x in 1889 met Petrus Jous , zij + in 1901 -

26/01/1862 ° Maria Leontina  ( s.c. )
P. Jan Baptiste De Bruyne
M. Maria Josepha De Ville                                            - zij + 09.11.1868 oud 6 jaar en 8 maand -                        

22/04/1864 ° proles anonyma
                                                                                          - bij geboorte overleden -

 

DE VILLE Franciscus x DE ROO Coleta ex Brakel


Hij + 16.02.1901 fs. Jan Baptiste en Petronella Stevens maritus Coleta De Roo
 

16/04/1864 ° Mathilde
P. Petrus De Ville
M. Maria Judoca Soetaert                                           - zij + 04/07/1879 oud 15 jaar -

16/12/1867 ° Sophia
P. Petrus Josephus De Ville
M. Sophia De Roo

--/03./1870 ° Maria Angelica
P. Josephus N.
M. Francisca De Ville                                                     -zij + 09.03.1870 ,  enkele dagen -

16.02.1873 ° Amelia
P. Remigius De Ville
M. Maria De Smet                                                          - zij + 06.05.1873 oud 3 maand -
 

DE VILLE Victorinus x VANDER RIECKT Theresia  ( VANDER RIECKT ook als VANDER EECKT . Heb deze vorm ook bij Vander Eeckt geplaatst )
 


Huwelijk op 07/04/1864 van Victor De Ville ex hac et in hac en Maria Theresia Vander Rieckt ex hac et in hac met tt. Carolus De Ville en Maria Joanna De Cieter ( wat bedoelde hij met De Cieter ? )

Zij + 17/01/1894 als Vander Rieckt Maria Theresia fa. Carolus en Joanna Engels uxor Victorinus De Ville , 66,5 jaar , op 17/01/1894

14/06/1865 ° Maria Christina
P. Josephus De Ville
M. Maria Christina Vander Rieck                                            - zij x in 1891 met Petrus Joannes Focaert ex Herfelingen -

13/04/1868 ° Maria Virginia
P. Dominicus De Ville
M. Maria Justina De Schutter                                                  - zij + 29.03.1871 oud 3 jaar -

08.06.1870 ° Maria Hortentia
P. Carolus De Ville
M. Marcellina De Schutter                                                       - zij + 28.03.1871 oud 10 maand -

26.11.1872 ° Theophilus
P. Jan Baptiste Van Bossuyt
M. Elisabeth Kestemont
 

DE VILLE Josephus x VERCLEEREN Christina ex Vollezele

Hij + 03.08.1885 fs. Jan Baptiste en Petronilla Van Opdenbosch maritus Christina Vercleeren , 53 jaar

13/07/1866 ° Petrus Dominicus
P. Petrus Dominicus De Ville
M. Maria Josepha Van Goedaert   ( deze ganse akte is E.H. De Neve op zijn best , het geschrift is vreselijk , de familienaam zijn verwarrend )

27/07/1868 ° Stephania
P. Carolus De Ville
M. Cesarea Maesfranckx

--/08/1870 ° Hortentia
P. Victorinus De Ville ( slecht leesbaar )
M. Hortentia Schoppe                                                              - zij + 23.05.1871 oud 9 maand -

02.12.1872 ° Victor Aloysius
P. onleesbaar op kopij
M. onleesbaar op kopij

09.03.1875 ° Theophilus
P. Jan Baptiste Clavie
M. Ursula De Coninck

geen datum ° Petrus
                                                                                                   - hij x in 1892 met Virginia Steenhout , hij overleed in 1893 aan cholera oud 27,5 jaar  - 


DE VILLE Petrus Joannes x ROOSENS Joanna Catharina


Huwelijk op 12/09/1866 van Joannes De Ville en Joanna Catharina Roosens met tt. Jan Baptiste De Ville en Philomena De Ville

21/01/1868 ° Maria Ida ( s.c. )
P. Jacobus Roosens
M. Francisca De Ville                                                       - zij + 07/07/1881 oud 13,5 jaar -

06.05.1869 ° Maria Cesarina
P. Jan Baptiste De Ville
M. Maira Delphina Roosens                                          - zij + op 14 januari 1872 oud 2,5 jaar

10.05.1871 ° Maria Philomena
P. Basilius Roosens
M. Philomena De Ville                                                     - zij x in 1895 met Josephus Augustus Vander Mynsbrugge ex Zandbergen -

11.04.1873 ° Maria Odila
P. Ludovicus De Ville
M. Amelia Sterck                                                              - zij + 07/04/1894 oud 21 jaar -

09/04/1875 ° Felix
P. Fidelis Moeremans
M. Francisca Lichthoudt                                                - hij + 05/05/1880 oud 5 jaar en 1 maand -

05/09/1877 ° proles anonyma
                                                                                            - bij geboorte overleden -

25/06/1882 ° proles anonyma
                                                                                           - bij geboorte overleden -
 

DE VILLE Petrus Joannes x STEENHOUT Judoca

Hij + 22/11/1878 oud 61 jaar fs. Antonius en Maria Anna De Dobbeleer viduus Judoca Steenhaut

Zij + 02/02/1877  fa. Jan Baptiste en Joanna Bourguignon uxor Petrus Joannes De Ville , 59 jaar
 

DE VILLE Jan Baptiste x VANDER EIJCKEN Amelia ex hac

20.06.1871 ° Maria Marcellina
P. Cornelis Vander Rijcke
M. Maria Theresia Van Vreckem

anno 1880 ° Irma
                                                                                          - zij + 06/01/1886 oud 5 jaar -

DE VILLE Francisca moeder van

14.07.1876 ° Albertus
P. Bernardus De Ville
M. Catharina Van Cutsem

° --/02/1881 in Brussel ° Maria Ludovica
                                                                                         - zij+ 03/04/1881 oud 1 maand en 10 dagen -
 

DE VILLE Franciscus Petrus x DE MEL Maria Melania ex Meerbeke


Hij + 30.01.1924 maritus Maria Melania De Mel , geboren op 02.08.1863
 

DE VILLE Nestor ex Zandbergen x BOSSCHAERT Victorina

Huwelijk op 19/10/1882 van :
Nestor De Ville ex Zandbergen fs. Petrus Joannes en Judoca Dauw
Victorina Bosschaert fa. Adrianus en Joanna Catharina Tielemans
tt. Amelia ( Amelio ? ) De Ville en Benedicta Cardoen

DE VILLE Arnoldus ex Pollare x DE SMET Delphina

Huwelijk op 27/12/1883 van :
Arnoldus De Smet ex Pollare en  fs. Petrus en Elisabeth Soetens viduus Godelieva De Doncker
Delphina De Smet fa. Carolus en Catharina Roger
tt. Joannes De Ville en Coleta Knappenberg
 

DE VILLE Petrus x JOUS Melania

Huwelijk op 14/11/1889 van :
Petrus De Ville ex hac fs. Josephus en Coleta De Bruyn
Melania Jous fa. Petrus Josephus en Livina Allaert
tt. Benedictus De Bruyn en Eugenia Jous

DE VILLE Petrus x STEENHOUT Virginia


Huwelijk op 05.11.1892 van :
Petrus De Ville fs. Josephus en Christina Vercleeren
Virginia Steenhout fa. Constantinus en Angelina Vande Ville
tt. Victor De Ville en Justina Steenhout

Hij + 27.11.1893 fs. Josephus en Christina Verkleeren uxor Virginia Steenhout oud 27,5 jaar , overleden aan cholera

Zij x in 1898 met Henricus Theophilus De Ville

DE VILLE Petrus Franciscus x DE MEL Maria Melania ex Meerbeke

Huwelijk op 26.05.1894 van :
Petrus Franciscus De Ville fs. Ludovicus en Amelia De Backer
Maria Melania De Mel ex Meerbeke fa. Lvinus en Theresia De Wolf
tt. Henricus De Ville en Aline De Mel

DE VILLE Henricus Theophilus x STEENHOUT Virginia

Huwelijk op 11.08.1898 van :
Henricus Theophilus De Ville fs. Ludovicus en Amelia De Backer
Virginia Steenhout fa. Constantinus en Angelica Vande Ville vidua Petrus De Ville
tt. Franciscus De Ville en Constantia Steenhout

Zij geboren op 04.10.1865 overleden op 14.11.1928 maritus Henricus De Ville

--/07/1900 ° Renatus Benedictus
                                                                                                  - hij + 06.12.1900 oud 5 maand en 10 dagen -


DE VISCH Adriaan vader van natuurlijk kind bij DE SMET Philippine

 

26/05/1760 ° Adriana                      P. Claudius De Fraine                   

                                                          M. Adriana Caulaerts

 

    Nota : geen van beide ouders zijn van Denderwindeke , de moeder woont sinds 20tal jaar in Pollare