FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877

Familie DE VLAEMINCK tot DE VROEDE


DE VLAEMINCK - DE VLEMINCK
 

 

DE VLAEMINCK Martinus x VAN VRECHEM Martina

Zij ° 1625 dv. Judocus en Catharina De Veewauter

 

 


Zij overleed op 30 mei 1675 , een staat van goed werd opgesteld

 

Er waren nog 5 dochters in leven bij haar overlijden evenals Marten De Vlaminck als houder van het sterfhuis

Staat van goed bij overlijden van Martijne Van Vrechem overleden op 30.05.1675

5 kinderen te weten

1) Joanna 26 jaar
2) Cathelijne 24 jaar
3) Mary 20 jaar
4) Madeleine 17 jaar
5) Martijne 15 jaar


met Joos Van Vrechem als voogd materneel
 

 

04/12/1649 ° Joanna                   

P. Guillielmus Vanden Haute       

M. Joanna Niels                                                                                        - 26 jaar bij opmaken van de staat van goed
 

12/07/1651 ° Catharina              

P. Judocus Van Vrechem         

M. Catharina De Neve                                                                              - 24 jaar bij opmaken van de staat van goed

 

08/09/1654 ° Leonardus             
P. Leonardus De Vlaminck        

M. Joanna Van Vrechem                                                                           - vroegtijdig overleden -

 

15/07/1656 ° Maria                    
P. Nicolaes De Sagher             

M. Maria De Vlaminck                                                                               - 20 jaar bij opmaken van de staat van goed -
 

06/06/1659 ° Magdalena            
P. Judocus Van Vrechem           

M. Magdalena Clerens ipv. Petronella Van Vreckem                             - 17 jaar bij opmaken van de staat van goed -
 

23/09/1661 ° Martijne *        
P. Martinus Moermans               

M. Catharina Vanden Borre

* Moeder verkeerdelijk als Martine De Veewautere ingeschreven         - 15 jaar bij opmaken van de staat van goed -
 

28/03/1666 ° Petrus                   

P Petrus De Cooman                   

M. Catharina De Veewautere                                                                                - vroegtijdig overleden -

 

 

DE VLAMINCK Franciscus x VAN LIERDE Maria filia Frans

 


Verloving op 09/02/1726           tt. Egidius Lemmens en Anna Catharina Lemmens en Jacoba De Vlaminck

Huwelijk op 26/02/1726             tt. idem et ibidem
 

 

08/02/1726 ° Franciscus            
P. Franciscus Van Lierde              

M. Catharina De Dobbeleer

Verder nageslacht in Neigem

 

 

DE VLEMINCK Franciscus ex Neigem x VANDEN EYNDE Francisca ex Grimminge ( vroedvrouw van stiel )

 


Huwelijk op 04/11/1854 van :
Franciscus De Vleminck ex Neigem fs. Egidius en Anna Maria Delmotte oud 42 jaar
Francisca Vanden Eynde ex Grimminge fa. Augustinus en Maria Christina Gommers hier wonend oud 29 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Joanna De Vleminck

Hij + 21.10.1896 ex Neigem fs. Egidius en Anna Maria Delmotte maritus Francisca Vanden Eynde oud 85 jaar
 

19/02/1856 ° Prosper
P.. Egidus De Vlaminck
M. Barbara Vanden Eynde                               - hij x in 1883 met Irma Hubertina Tondeur , hij x2 in 1886 met Elixa Rosalia Leonia Vande Plassche ex Brugge - 

01/12/1857 ° Joanna Josephina
P. Albinus Bauwens
M. Joanna De Vleminck                                   - zij x in 1883 met Petrus Timmermans -

18/01/1860 ° Maria Odila    ( s.c. , gedoopt door Francisca Vanden Eynde  )
M. Rosalia De Vleminck
P. Francisca Vanden Eijnde                            - zij + 18/01/1860 oud 2 dagen -

29/12/1860 ° Felix
P. Adrianus Vanden Eynde
M. Catharina De Vleminck                              - We vinden hem terug in Cincinnati en in St. Louis , zie kadaster van Denderwindeke , artikel 3038. -

geen datum ° Adela
                                                                            - zij x in 1887 met Gustavus Verckens -

20/02/1865 ° Anna Venantia
P. Joannes DeVlaminck
M. Anna Francisca Bauwens                         - zij x in 1884 met Alphonsus Tondeur -

17/05/1868 ° Adelia
P. Petrus De Vleminck
M. Josepha De Vleminck                                -
 

DE VLEMINCK Prosper x1 TONDEUR Irma Hubertina

 


Huwelijk op 29/11/1883 van :
Prosper De Vleminck fs. Franciscus en Francisca Vanden Eijnde
Irma Hubertina Tondeur fa. Benedicuts en Maria Theresia Wibail
tt. Alphonsus Tondeur en Venantia De Vleminck

 

Zij + 28.08.1885 fa. Benedictus en Maria Theresia Wibail uxor Prosper De Vleminck , 25 jaar
 

 


DE VLEMINCK Prosper x2 VANDER PLASSCHEN ex Brugge wonend in Aalst

 

Huwelijk op 23/03/1886 van :
Prosper De Vleminck fs. Franciscus en Francisca Vanden Eynde viduus Irma Tondeur
Elixa Rosalia Eulalia Vander Plasschen ex Brugge wonend in Aalst fa. Franciscus Josephus en Rosalia De Pré
tt. Felix De Vleminck en Adela De Vleminck

 

--/12/1891 ° Leo Camillus
                                                                                            - hij + 12.02.1892 oud 2 maand -

--/01/1893 ° Prosper
                                                                                            - hij + 12.03.1893 oud 2 maand -
 


 

DE VLEESCHOUWER Jan x WILLEMS Clara
 

 

20.12.1632 : Jan De Vleeschauwer x Clara Willems verkavelen en dit op verzoek van al hun kinderen te weten :

1) Heer en Meester Anthone De Vleeschauwer presbyter en pastoor van Caster in West Vlaanderen
2) Jan De Vleeschauwer
3) Cornelis De Vleeschauwer
4) Jan De Bremaeker x Willemijne De Vleeschauwer
5) Cornelis Van Eesbeke x Anna De Vleeschauwer
6) Jacques Borremans ( ** ) x Martijne De Vleeschauwer                               ( ** Jacques Borremans fs. Huybrechts )
7) Jan Vanden Plassche x Cathelijne De Vleeschauwer

 

 


DE VLEESCHAUWER Joannes x CALLEBAUT *Joanna          

Hij is zv. Jan en Clara Willems

Hij is anno 1645 wagenmaker in Denderwindeke

 

Verloving op 04/08/1623 in Ninove

anno 1634 : Jan De Vleeschauwer x Jenneken Callebaut kopen een partij schoofland gelegen op het Schuermanneken
anno 1635 : Jan De Vleeschauwer en Jenneken Callebaut kopen 1/2 dagwand meers in Pollare
anno 1651 : Jan De Vleeschauwer fs. Jans erkent een rente aan de Kerk van Appelterre en dit volgens het testament van E.H. Erasmus Stevens
 

 

Redactie : zij is anno 1656 weduwe van Jan De Vleeschauwer in Ninove , zie de staat van goed van Cornelis De Vleeschauwere

 

 

DE VLEESCHOUWER Cornelis 1x ONDERMERCKX Catharina 

 


Hij is zv. Jan en Clara Willems
 

Hij + 08/09/1656 viduus 1° Catharina Ondermerckx , maritus 2° Catharina Stevens

Hij verwerft in 1632 bij de verkaveling van zijn ouders de ouderlijke hofstede

 

Staat van goed : Hij + 08/09/1656 viduus 1° Catharina Ondermerckx , maritus 2° Catharina Stevens

 

Staat van goed werd opgemaakt en verdeeld in 5 staken

 

1°) Lucia                                                                                    - zij x Pieter Vanden Bossche

2°) Clara                                                                                   - zij 1x Gillis Vanden Bossche  , x2 Jacques Tiebaut

 

3°) Anneken                                                                             -  jonghe dochter ( zij x in 1657 met Philippus Quassaert )

 

4°) Jan                                                                                       - hij zal huwen met Marie Daghelinckx -

 

5°) Cornelis oud bijna 24 jaar jonckman                             - hij zal huwen met Barbara Van Eesbeke -

 

Voogden bij de staat van goed zijn Joos Van Snick en Eloy Van Eesbeke


 

 

07/06/1620 ° Lucia                 

P Adamus De Middeleere           

M. Maria De Middeleere                                                - zij x Petrus Vanden Bossche

 

12/04/1622 ° Clara
P. Joannes De Bremaecker
M. Clara Willems                                                            - zij x1 Gillis Vanden Bossche , x2 Jacques Tiebaut

 

20/08/1624  ° Anna                 

P Theodorus De Vleeschouwer   

M. Anna Maes                                                                 - zij x Philippus Quaessaert -

 

20.02.1628 ° Catharina
P. Cornelis Van Eesbeke
M. Catharina De Vleeschauwer                                     - vroegtijdig overleden -

 

23/02/1631 ° Joannes        

P Cornelius De Vleeschauwer    

M. Anna Ondermercx                                                      - hij x Marie Daghelinckx -

 

19/03/1634 ° Cornelius          

P Cornelius Van Eesbeeck         

M. Gertrudis De Vleeschauwer                                     - hij x Barbara Van Eesbeke

 

 

DE VLEESCHAUWER Cornelis 2x STEVENS Catharina

 

Verloving op 22/10/1640 en huwelijk op 03/11/1640 in Appelterre

 


PR Appelterre

 

Huwelijk op 04/11/1640 met tt. Jan De Bremaker en Jan De Coster

 

Zij is de enige Stevens in Appelterre vermeld in de 17de eeuw behalve de pastoor die ook Stevens noemt , ze is de zuster of de nicht van de pastoor


Zij is de weduwe Jan De Geyter , zie de staat van goed van 1656 , uit dit eerste huwelijk had ze 2 kinderen : Antoon en Philipotte De Geyter

anno 1650 : zij koopt een partij Xlant op Kessenbeke van de weduwe van Sr. Daniel Boote

 

 

Hij + 08/09/1656 viduus 1° Catharina Ondermerckx , maritus 2° Catharina Stevens

 

Staat van goed werd opgemaakt en verdeeld in 5 staken

 

1°) Lucia                                                                                    - zij x Pieter Vanden Bossche

2°) Clara                                                                                   - zij 1x Gillis Vanden Bossche  , x2 Jacques Tiebaut

 

3°) Anneken                                                                             -  jonghe dochter ( zij x in 1657 met Philippus Quassaert )

 

4°) Jan                                                                                       - hij zal huwen met Marie Daghelinckx -

 

5°) Cornelis oud bijna 24 jaar jonckman                             - hij zal huwen met Barbara Van Eesbeke -

 

Voogden bij de staat van goed zijn Joos Van Snick en Eloy Van Eesbeke

 

 

 

DE VLEESCHOUWER Cornelis x VAN EESBEECK Barbara

 


Verloving in Meerbeke op 24/04/1658

Huwelijk op 11/05/1658 met tt. Jan Hevens en Petrus De Coster


Zij is dv. Gillis Van Eesbeke en Berlindis Vanden Broecke , zie schepenbrieven van Pollare van 1673


Hij + 13/09/1687
 

Zij + 13/01/1687
 

 

01/02/1660 ° Berlindis            
P Mathias De Ro fs. Gerardi           

M. Berlindis Vanden Broecke                         - zij x Philippus Baeten , zij overleed in Neigem in 1706 -

 

18/12/1661 ° Joannes              
P. Joannes Van Heghe                     

M. Anna De Vleeschouwer                              - overleden op 08.06.1676 in Ninove als Jenneken kint van Cornelis De Vleeschauwer en marge vermeldt Windick -

 

04/05/1664 ° Clara                  

P. Adam De Naeyer
M. Clara De Vleeschouwer

 

13/05/1666 ° Philippus           

P Philippus Quaessaert                     

M Joanne Vanden Broeck                               - x 1 Joanna Allert , x2 Elisabeth Capiau , hieruit 3 kinderen -

 

14/11/1672 ° Elisabeth           
tt. Vincentius Van Hege

 

 

DE VLEESCHAUWER Joannes x DAGELINCX Marie

 

Hij is ook wagenmaker van stiele

 

04/09/1679 ° Cornelis            

tt. Cornelis De Vleeschauwer
 

 

DE VLEESCHAUWER Philippus 1x ALLERT Joanna

 

Huwelijk op 18/09/1689 met tt. Petrus Van Eesbeeck en Josina Mignon
 

 

DE VLEESCHAUWER Philippus 2x CAPIAU Elisabeth ex Appelterre ( 2 )

 

 

Buitenpoorterij : De Vleeschauwer Philippus zv. Cornelis en Capiau Elisabeth dv. Hendrik op 31 oogst 1703   ( red. : van Hendrik Capiau ben ik niet zeker )

Zij is weduwe van Jan Cieters

 

Hij + 24.04.1705


Zij + 30.03.1705

 

Anno 13.12.1725 verkopen hun 3 kinderen gronden van erve in Denderwindeke aan Catharina Buydens weduwe Cornelis De Smet te weten Cornelis , Jan en Cornelia

 

 

Huwelijk op 24/05/1695 met tt. Petrus De Coster en Florentina Collo

 

15/02/1696 ° Cornelius                           
 tt. Cornelius De Groote                                       

 

07/08/1700 ° Cornelia                         
geen tt. vermeld                                                      - zij x Adam Wasteels , zij + in Zandbergen -

 

10/07/1702 ° Joannes Baptiste            
P. Joannes Baptiste Rolli              

M. Margareta De Moor


 

DE VLEESCHAUWER Jan Baptiste x DE SAEGER Maria Catharina ex Tollembeek
 

Zij + 14/01/1858 ex Tollembeek fa. Arnoldus en Maria Anna De Smet vidua Jan Baptiste De Vleeschauwer , 93 jaar
 

 

DE VLEESCHAUWER Petrus ex Vollezele x SCHOONJANS Judoca ex hac

 


Huwelijk op 10/04/1820 van :
Petrus De Vleeschauwer ° 11.12.1795 ex Vollezele fs. Jan Baptiste overleden in Vollezele op 23.08.1814 en Maria Catharina De Saegher in leven en toestemmende , oud 24 jaar
Judoca Schoonjans geboren te Ninove in juni 1796 fa. Jan Baptiste metser van stiel zonde vaste domicilie hier tegenwoordig en toestemmende en Judoca Bruylant overleden tot Meerbeke , ze oud 22 jaar

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Dumongh

 

 


DE VLEESCHAUWER Petrus Joannes ex Vollezele x GOOSSENS Joanna Maria

 

 


Huwelijk op 16/07/1822 van :
Petrus Joannes ex Vollezele fs. Jan Baptiste ex eadem en Maria Catharina De Sager oud 24 jaar
Joanna Maria Goossens ex hac fa. Petrus Franciscus en Maria Theresia Schoonjans oud 24 jaar
tt. Jacobus Du Mongh en Franciscus Vander Eijcken

 

Hij + 18/07/1861 ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Catharina De Saeger viduus Maria Joanna Goossens , 64 jaar

Zij + 22/03/1857 fa. Petrus Franciscus en Maria Theresia Schoonjans uxor Petrus Joannes De Vleeschauwer , 59 jaar

 

 


DE VLEESCHAUWER Carolus Josephus ex Meerbeke x NEUCKERMANS Maria Theresia

 


Huwelijk op 30/08/1845 van :
Carolus Josephus De Vleeschauwer ex Meerbeke fs. Petrus en Catharina Bellemans
Maria Theresia Neuckermans fa. Petrus en Maria Judoca Eeckhaut oud 24 jaar
tt. Josephus Kindekens en Jacobus Dumongh

 

 

 

12/10/1846 ° Joanna
P. Petrus Joannes Neuckermans

M. Catharina Bellemans

 

 


 

 

DE VOGHEL Dierick zv. Arent  x  O Anna   

 


( Hij huwt als Fredericus De Vogeler , de parochieregisters zijn vaak onjuist )

 

Huwelijk op 20/11/1639 met t. Gerardus O en Joannes O

Anno 1645 : Dierick De Vogel zv. Arent erkent een rente aan Merten Thienpont

 

 

08/02/1640 ° Gerardus                  
P. Gerardus O          

M. Anna De Vogel

 

08/12/1641 ° Joannes                    

P. Joannes Adrians  

M. Maria Vander Diest

 

27/12/1644 ° Judocus                   

P. Judocus O            

M. Anna De Vogel                                    - hij x Catharina De Middeleer -

 

10/08/1650 ° Joannes                   

P. Joannes O            

M. Elisabeth Nerincx                                - hij x Livina De Clerck , hij x2 Christophora Vander Kelen -

 

07/02/1657 ° Joanna                     

P. Judocus Robaert   

M Joanna Schoonians                              - zij x Nicolaas Fibremont -

 

 

DE VOGEL Judocus x DE MIDDELEER Catharina

 


Verloving op 20/01/677 met tt. Judocus O en Joannes De Vogel

Huwelijk op 15/02/1677 met tt. Petro De Coster en Judoco O

 

Hij + 18.01.1703 , er werd een verkaveling opgesteld tussen 4 staken :

1) Anna x Jan Van Cauter

2) Joanna
3) Joos
4) Geeraert

 

 

 

02/01/1680 ° Anna                 
tt. Jacobus O                                                  - zij x Jan Van Cauter -

circa 1682 ° Joanna
                                                                        
                                                                      

 

31/08/1685 ° Judocus             
tt. Judocus De Middeleer                            - Joos De Vogel zv. Joos en Catharina De Middeleer verkoopt in 1717 twee partijen land aan Jan Roosen fs. Guilliams x Maria Van Snick -
                                                                        - hij woont anno 1719 in Neuringen , is wever van stiel -
                                                                        - anno 1721 verkoopt hij 1 dagwand meers aan Philippus Vander Eijcken fs. Gillis

 

07/03/1688 ° Maria                
tt. Joannes De Vogel                                    - vroegtijdig overleden -

 

23/01/1691 ° Gerardus           
tt. Gerardus De Middelere                          - hij koopt in 1719 van zijn broeder Joos 11 roeden huisstede te Neuringen -

 

 

DE VOGEL Joannes x DE CLERCK Livina

 

De moeder is vermoedelijk ex St. Lievens Esse , zij verkoopt immers haar paert en deel in 9 dagwand land gelegen in St. Lievens Esse bij forme van uijtgrootinge

 

Huwelijk op 22/05/1683 met tt. Adriaan Schoonjans en Judocus Febrimont

Blijkbaar liet Joannes De Vogel 5 kinderen na , zijn dochter Joanna verwerft het 1/5de deel van een behuysde hofstede te Nijken

 

31/03/1685 ° Judocus             
tt. Joanne De Vogel                                    

 

05/04/1688 ° Joanna               
tt. Anthonii De Clerck                                - zij x Joos De Vos fs. Mertens

 

24/12/1690 ° Jan                     
tt. Jan De Clerck

 

04/07/1695 ° Arnoldus           
tt. Josina De Groote

 

 

DE VOGEL Joannes  x VANDER KELEN Christophora

 


Zij ° 1666 dv. Philips en Barbara Faute


Zij erft alle meubilaire effecten van haar moeder , zie de staat van goed uit 1722

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 31/05/1701 tt. Judocus O en Petrus De Coster
 

 

02/04/1702 ° Josine                      
P. Anthonio Prieels            

M. Josina Sterck

 

13/05/1703 ° Anna                       

P. Christoffel Faut              

M. Barbara Faut                                               - Huwt Joannes Bruylandt -

 

16/10/1705 ° Livina                      

P. Livinus Motry               

M. Barbara Faute

 


 

DE VOS Joannes x DE BRAEKELEER Maria


Zij is dv. Paesschier en Anna Coppens

 

Huwelijk op 07/11/1621 met als tt. Cornelis Van Vrechem en Guilliam Moermans  ( red. : de 2de getuige is de schoonbroer van de bruid )

 

 

DE VOS Roelandt x CAUTAERT Anthonia

 


Verloving op 16/12/1653 met tt. Joannes O en Petro Buijdens

Huwelijk op 17/01/1654 met idem tt.

Zij is dv. Jan Cautaert fs. Adriaens en Maria Brijsens
 

 
 

13/10/1654 ° Catharina                  

P. Judocus Van Snick            

M. Catharina Cambier

 

05/06/1657 ° Joannes                     

P Joannes De Naijer          

M Anna Van Eesbeecke

18.05.1659 in Pamel ° Maria
                                                                                 - zij x Antoon Allebosch in 1679 -

 

14/02/1663 ° Martinus
P. Martinus De Vos
M. Anna De Groote                                              - hij x Anna Allert -
 

19/07/1666 ° Christophorus         

P Christophorus De Ro       

M Amerentia Cautaert                                       - hij overleed zonder nageslacht , de 2 kinderen van Joos De Vos fs. Mertens erven uit zijn sterfhuis -

 

 

DE VOS Martinus x ALLERT Anna

Zij is weduwe van Jan Lambrecht

Anno 1714 verkoopt de weduwe Merten De Vos en Maria De Vos weduwe Antoon Allebosch een partij land aan Pieter Valck

 


Huwelijk op 27/06/1688 met tt. Joannes De Vos en Henricus Van Craenenbroeck

 

Zij is dv. Fiacre Allert en Barbara Buydens , oudste dochter uit dit huwelijk
 

 

25/11/1688 ° Judocus                       tt. Barbara Heijmans                                 - Huwt Joanna De Voghel fa. Jans


14/10/1690 ° Egidius                        tt. Egidio Allert

 

13/11/1693 ° Philippus                    tt. Philippo De Vleeschauwer

 

04/12/1695 ° Barbara                       tt. Christophorus De Vos

 

04/05/1699 ° Egidius                        tt. Maria Van Vrechem

 

 

 

DE VOS Judocus x DE VOGHEL Joanna fa. Jans

 


Hij ° 1688 zv. Martinus De Vos en Anna Allert

Huwelijk op 04/09/1718           tt. Petro Vijverman en Petrus Vanden Bossche

Hij + 17.05.1729 als fs. Mertens , zij in de staat van goed omschreven als Joanna De Vogel fa. Jans

Wedergrate nr. 223  , SvG bij overlijden van Joos De Vos  fs. Merten man van Joanna De Voghel fa. Jans op 10.05.1728  ( red. : in parochieregisters op 17.05.1729 ) , 2 kinderen

   1) Jan 7 jaar
   2) Gillis 2 jaar

   V.P. Gillis De Vos
   V.M. Joannes De Voghel

Hij heeft een hofstede te Meerschvoorde


Zij x2 Carolus Van Craenenbroeck

Wedergrate nr. 226 deel II : SvG bij overlijden van Joanna De Voghel op 28.12.1740 , vrouw van Carel Van Craenenbroeck , 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met Joos De Vos

1) Jan 20 jaar
2) Gillis 13 jaar

V.P. Gillis De Vos

 

 

 

15/08/1720 ° Joannes                        

P. Joannes De Voghel             

M. Anna Allert                                                 - hij x Catharina Roosen fa. Jans -

 

29/09/1723 ° Anna Francisca           

P Franciscus Bemindt             

M Anna De Voghel                                         - overleden ante 1729 -

 

25/03/1727 ° Egidius                         

P Egidius De Vos                   

M Joanna Lambrechts                                   - hij x Elisabeth Valck -
 

 

DE VOS Adrianus x DU BUSSON Elisabetha   ( red. : is een alias voor VANDER HEYDEN )

Zij ° 1654 dv. Octavius Vander Heyden en Magdalena Clerens

 


Verloving op 06/05/1720                tt. Joanne Arnaut en Petro Vijvermans

Huwelijk op 30/05/1720                 tt. Petro Vijvermans en Petro Van Erreweghe

 

Hofstede op de Plaats anno 1729 met bedrijfsoppervlakte van 834 roeden

 

Hij huwde de weduwe Judocus Eeckhoudt en bleef op de hofstede van de weduwe , zie de breedtes van DW.
 

 


DE VOS Melchior  x VITSCHARLE Dorothea

 

Lees FICHTLER

 

Hij + op 01/12/1732

 

Verloving op 15/11/1723               tt. Joannes Arnaut en Judocus Wattieuw

Huwelijk op 27/11/1723                 tt. Judocus Wattieuw en Carolina Boittelle

 

23/11/1724 ° Elisabetha                
P. Judocus Wattieuw        

M. Elisabetha Vander Laer
 

 

DE VOS Egidius x VALCK Elisabeth

 


Verloving op 10/11/1753 met tt. Joanne De Vos en Francisco Modrij

Huwelijk op 25/11/1753 met idem tt.

 

Zij + 31 juli 1788 oud 63 jaar uxor Aegidii De Vos , zij is dv. Petrus Valck en Catharina Roosen , een SvG werd opgesteld voor zijn 3 kinderen , zie Wedergrate nr. 241 nr. 8

1) Jan jonkman
2) Pieter meerderjarig bij huwelijcken staet
3) Anna 23 jaar

 

Hij + 25.02.1798 , aangifte door zijn zoon Pieter en door zijn schoonzoon Hubertus Willems
 

 

Volkstelling van jaar 1796 :

De Vos Gillis , wevenaar , geen ouderdom in dit gezin  ( 3 )

  1. De Vos Gillis , wevenaer , landbouwer
  2. De Vos Jan Baptiste , zoon
  3. De Vos Marie , dochter

02/10/1754 ° Catharina                        
P. Petrus Valck                                 

M. Catharina Roosen                                                                       - overleden ante 1788 -
 

16/07/1756 ° Joannes Bte                    
P. Joannes Bte De Vos                      

M. Joanna Valck                                                                               - hij x in 1796 met Maria Joanna Mertens ex Denderwindeke -
 

09/02/1759 ° Petrus                              
P. Petrus Vanden Abbeelen             

M. Maria Valck                                                                                - hij x Anna Maria Vander Haeghen ex Zandbergen , hij is s'nachts verdronken in de Dender op 18 augustus 1804 -
 

29/03/1762 ° Livina                              
P. Adrianus Van Oudenhove             

M. Livina Valck                                                                               - overleden ante 1788 -
                                                                                                                                                                         
19/02/1766 ° Anna Maria Joseph      
P. Joannes Bruijlant              

M. Anna Maria Josepha De Mauter                                            - zij x in 1797 met Hubertus Willems ex Everbeek , zij + in 1838 oud 72 jaar -
                 

 

 

DE VOS Joannes fs. Joos  x 1  ROOSEN Catharina fa. Jans

                                                                  


Zij ° 1730 dv. Jan en Maria Biltrijs
 

Zij + op 13/05/1761 uxor Joannes De Vos

 

Verloving op 25/05/1754 met tt. Joannes Bruijlant en Cornelio De Cooman

Huwelijk op 06/06/1754 met idem tt.

Anno 1774 zijn zowel Gillis als Cornelis De Vos nog in leven bij de verkaveling van hun grootouders Jan Roosens en Maria Bultrijs , zie Wedergrate nr. 234

 

Wedergrate nr. 231 deel IV nr. 90 :  SvG bij overlijden van Catharina Roosen fa. Jans vrouw van Joannes De Vos fs. Joos op 13.05.1761 , 2 kinderen

      1) Gillis 6 jaar
      2) Cornelis 4 jaar

V.P. Gillis De Vos                    
V.M. Joannes Roosens

 

 

14/03/1756 ° Egidius                      
P. Egidius De Vos             

M. Maria Biltrijs                                                 - hij + 31/03/1793 oud 37 jaar celebs -

 

11/02/1758 ° Cornelius                   

P. Cornelius Bruijlant        

M. Elisabeth Valck                                              - 4 jaar bij SvG -                      

 

10/04/1761 ° Joannes Honoratius

P. Joannes Honoratius Biltrijs
M. Joanna Roosen                                              - direct overleden -

 

 

DE VOS Joannes fs. Joos x2 JOUS Maria

 


Viduus Roosen Catharina

 

Verloving op 30/01/1762 met tt. Joannes Baptiste Jous en Joannes Baptiste Verckens

Huwelijk op 09/02/1762 met tt. Cornelio Sterck en Joannes Jous

 

Hij + 29/08/1794 viduus Catharina Roosen et maritus Maria Jous oud 78 jaar

 

Zij + 10.10.1794 vidua Joannes De Vos oud 70 jaar
 

 


26/02/1763 ° Judocus                       
P. Judocus Jous                           

M. Elisabeth Roosen                               - hij x Petronilla Steenhout , hij + 1829 maritus Petronilla Steenhout oud 66 jaar -
 

06/10/1765 ° Joannes Baptiste        

P. Joannes Lambertus Roosens    

M. Anna Sauvin             
 

27/05/1767 ° Petronella                    

P. Francisco Rijmenaut                 

M. Petronella Jous
 

22/05/1770 ° Anna Maria                

P. Joanne Jous                              

M. Anna Maria Rijmenant
 

27/07/1774 ° Anna Petronilla          

P. Petro Jous                                  

M. Anna Jous                                            - zij x 1803 met Ludovicus Goossens ex Voorde ,  zij + 17/01/1830 vidua Josephus Goossens , 53 jaar -
 

29/06/1778 ° Petrus Joannes          

P. Egidius De Vos                        

M. Maria Anna Kestemont                     - hij x Petronella Cieters , zie familiesamenstelling Pollare -

 

 

DE VOS Petrus ex Denderwindeke ( L ) x VANDER HAEGEN Anna Maria ex Zandbergen

 


Hij is zv. Gillis De Vos en Elisabeth Valck

Zij is ex Zandbergen dv. Jacobus en Carolina Van Herreweghen ex Nieuwenhove , ° 27.07.1758 in Zandbergen


Huwelijk op 13.09.1784 in Zandbergen , zie aldaar
 

Zij x2 met Egidius Geeroms fs. Guillielmus , zie het huwelijk in 1805 

Hij + 18/08/1804 , s'nachts in de Dender verdronken


Zij + op 18/01/1819 oud 61 jaar

 

 

Volkstelling anno 1796 : De Vos Pieter x Vander Haegen Anna Maria ( 6 )

  1. De Vos Pieter , 38 jaar , landbouwer
  2. Vander Haegen Anna Maria , 37 jaar , vrouw , zij is ex Zandbergen en sinds 12 jaar in de parochie
  3. De Vos Gillis , zoon , 11 jaar
  4. De Vos Jacobus , zoon , 9 jaar
  5. De Vos Catharina , dochter , 4 jaar
  6. De Vos Jan Baptiste , zoon , 1 jaar

 

11/12/1784 ° Egidius                     
P. Egidius De Vos ( L )               

M. Carolina Van Herreweghen ( +-L )                                     - hij x1 Maria Joanna Eeckhaut ex Outer , x2 Catharina Faignaert ex Ghoy , hij + in 1847  -

 

07.11.1786 ° Jacobus                                                                                               
P. Jacobus Vander Haegen ( NL )
M. Elisabeth Valck ( NL )                                                        - hij x Joanna Van Kerckhove ex Molenbeek in Pollare in 1814 -

 

10/03/1789 ° Jan Baptiste             

P. Jan Baptiste De Vos ( L )        

M. Theresia Vander Haegen ( L )                                            - hij + 11/03/1789 oud 3 dagen -

25/04/1790 ° infans , thuis gedoopt en overleden
                                                                                                - direct overleden -

19/03/1791 ° infans , thuis gedoopt en overleden
                                                                                                - direct overleden -

14.03.1792 ° Maria Christina                                                                                               
P. Josephus Vander Haegen
M. Anna Maria Josepha De Vos                                            - zij x Jan Baptiste De Smet ex Appelterre in 1822 , zij + in 1847 oud 55 jaar -

 

03.05.1794 ° Jan Baptiste
P. Judocus Vanden Broecke
M. Joanna Maria Vander Haegen                                         - hij x Christina Goossens met nageslacht in Zandbergen , hij + in 1847 in Zandbergen oud 55 jaar -
 

28.12.1797 ° Berlindis , burgerlijke aangifte , de vader en de getuigen zijn geletterd
tt. Hubertus Willems
tt. Catharina Vander Haegen                                                 - zij x Petrus Roosens fs. Jacobus in 1823 , zij + 25/08/1855 vidua Petrus Roosens , 57 jaar -


 

 

DE VOS Jan Baptiste hujus x MERTENS Joanna hujus

 

Zij hertrouwt in Ninove in 1798 met Christiaan Vander Kelen ex Pollare

 


Huwelijk op 02.08.1796 van :

xy : Jan Baptiste De Vos fs. Egidius en Elisabeth Valck oud 39 jaar
xx : Joanna Mertens fa. Cornelis en Maria Joanna Van Droogenbroeck oud 33 jaar

tt. zijn Alexander Van Audenhove en Petrus Joannes Verckens

 

Hij + 12.05.1797 oud 41 jaar man van Maria Joanna Mertens
 

 

14/11/1796 ° Lucia          
P. Petrus De Vos
M. Maria Judoca Houdaert                                                                                  - zij + 15/11/1796 oud 1 dag -

 

27.11.1797 ° Jan Baptiste , burgerlijke akte
aangifte door Leonardus Mertens zv. Cornelis en Maria Van Droogenbroeck die verklaart dat Joanna Mertens weduwe van Jan Baptiste De Vos een wettig kind heeft gebaard
getuige is Antonius Mertens , de beide getuigen waren geletterd

                                                                                                                                   - hij x Anna Maria Piret , hij + in 1885 oud 87 jaar -

 

 

DE VOS Andreas ex Tollembeek x VANDER WAEREN Elisabeth hujus
 

 


Hij + 18/05/1824 ex Herne fs. Jan Baptiste en Maria Breck maritus Elisabeth Vande Waeren , 40jarige

 

Zij + 13/02/1851 fa. Josephus en Anna Maria Persoons vidua Andreas De Vos , 86 jaar


Sociale status : Zij is weduwe bij het opstellen van het kadaster , eigenares van 08.10 ares huis en land te Roost

 

 

 

27.05.1799 ° Josephus , burgerlijke stand
tt. Josephus Vander waeren 46 jaar
tt. Judoca Vander Waeren 20 jaar                                                          - hij + 02/03/1864 oud 65 jaar celebs -

 

22/08/1801 ° Joanna Catharina

P. Joannes De Vos 50 jaar wonend in Tollembeek

M. Maria Catharina De Laether in Denderwindeke                            - x in 1825 met Petrus De Coster ex Vollezele , geen nageslacht uit dat huwelijk -

 

24/05/1804 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Vander Waeren

M. Maria Theresia Vander Waeren                                                        - x Catharina Dekens , hij + 01/03/1886 oud 81 jaar 9 maand maritus Catharina Dekens -

 

04/11/1807 ° Bernardina

P. Adrianus Van Snick

M. Bernardina Seghers

 

24/11/1810 ° Petrus Joannes

P. Jan Baptiste Vanden Daele

M. Anna Maria Persoons                                                                          - x Maria Theresia Vanden Daele ex Kester , hij + 15/09/1844 oud 30 jaar ( lees 33 ) -                  

 

 

DE VOS Jacobus x VAN KERKHOVE Joanna ex Meulebeke prope Bruxellas

 


Hij ° in Denderwindeke zv. Petrus en Anna Maria Vander Haegen

Zij ° in Molenbeek dv. Jacobus ex Alsemberg en Joanna Maria Van Malder ex Molenbeek

Hij + 06/06/1847 fs. Petrus en Anna Maria Vander Haegen maritus Maria Joanna Van Kerkhove oud 60 jaar

 

Zij + 19.04.1865 fa. Antonius en Maria Van Maldert vidua Jacobus De Vos , 70 jaar
 

 

Zie de parochieregisters van Pollare voor het huwelijk en het eerste doopsel
 

 

° in Pollare in 1814 ° Antonia                                                         - zij + op 1 januari 1820 oud 5 jaar -


01/01/1816 ° Anna Maria

P. Egidius Geeroms

M. Anna Maria Josepha De Vos                                                   - zij + 03/10/1819 oud 4 jaar -

 

20/02/1819 ° Maria Catharina

P. Hubertus Willems

M. Maria Christina De Vos                                                              - zij + 20/06/1855 oud 36 jaar -

 

28/08/1821 ° Carolus Ludovicus

P. Jan Baptiste De Vos

M. Maria Ludovica De Pont ipv. Maria Christina De Vos         - hij + 06/06/1847 oud 25 jaar celebs -

 

02/03/1824 ° Theresia

P. Petrus Joannes Willems

M. Berlindis De Vos                                                                          - zij + 24/11/1834 oud 11 jaar -

 

12/09/1829 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Roosens

M. Anna Catharina Vander Velden                                               - hij x in 1856 met Dorothea Reymenhaut , hij + 05/01/1886 -

 

22/03/1835 ° Leopoldus

P. Josephus Vander Kelen

M. Francica De Cooman                                                                 - hij + 25/01/1838 oud 3 jaar -


 

DE VOS Judocus x STEENHAUT Petronella ex Zandbergen

 


Hij + 16 maart 1829 fs. Joannes en Maria Jous maritus Petronella Steenhout oud 66 jaar

Zij + 21/05/1831 ex Zandbergen fa. Petrus en Maria De Cock vidua Judocus De Vos oud 68 jaar , overleden in haar woning te Roost , aangifte door haar schoonzoon Jan Baptiste Sevilio
 

 

circa 1800 ° Judoca

                                                                                      - zij x in 1824 met Jan Baptiste Sevilio fs. Gideonis , zij + in 1843 oud 45 jaar -

 

06/02/1804 ° Petrus Livinus

P. Petrus Joannes De Vos 25 jaar wonend in Ninove

M. Maria Livina Steenhaut                                      - hij + 24/01/1824 oud 20 jaar , overleden in het huis van zijn ouders te Roost

 


 

DE VOS Egidius x1 EECKHOUT Maria Joanna ex Outer

 


Hij is fs. Petrus , zie het overlijden van zijn echtgenote

Zij + op 9 juli 1820 fa. Amandus ex Outer en Josina Clotmans ex Okegem uxor Egidius De Vos fs. Petri oud 26 jaar , op 12/06/1820

 


03/11/1815 ° Felicitas

P. Egidius Geeroms

M. Judoca Cornelia Crockman                                          - zij + 08/11/1815 oud 5 dagen -

 

30/10/1816 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Vos

M. Isabella Constantia Van Eeckhoudt                           - hij x in 1841 in Meerbeke met Theresia Van Lierde -

 

19/05/1820 ° Felicitas

P. Adrianus Vergalle

M. Maria Christina De Vos                                               - zij + op 12 juni 1820 oud 3 weken -
 


DE VOS Egidius 2x FAIGNAERT Maria Catharina ex Ghoij

 


Huwelijk op 25 september 1821 van :

Egidius De Vos ex hac fs. Petrus ex hac en Anna Maria Vander Haegen ex Zandbergen viduus Maria Joanna Eeckhout ex Outer oud 36 jaar
Maria Catharina Faignaert ex Ghoy fa. Dominicus en Maria Catharina Marquebreucq ex eadem en hier wonend , 29 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Ferdinandus Langendries

Hij + 02/05/1847 fs. Petrus en Anna Maria Vander Haeghen viduus 1° Maria Joanna Eeckhoudt , viduus 2° Maria Catharina Faignaert

 

Zij + 12/01/1836 ex Ghoy fa. Dominicus en Catharina Marquebrouck uxor Egidius De Vos , 44 jaar
 17/02/1822 ° Rosalia
P. Jan Baptiste De Smet

M. Amelia Faignaert                                                             - zij + 03/04/1830 oud 8 jaar -

 

07/09/1823 ° Isabella

P. Jan Baptiste Valckenier

M. Isabella Geeroms                                                            - zij + 06/06/1830 oud 6 jaar -

 

23/06/1826 ° Seraphina

P.  Petrus Roosens

M. Seraphina Faignaert                                                       - zij + 07/11/1829 oud 3 jaar
 


 

 

DE VOS Jan Baptiste x PIRET Anna Maria ex Tollembeek

 


Hij + 27.03.1885 ex hac fs. Jan Baptiste en Maria Joanna Mertens viduus Anna Maria Piret , 87 jaar en 4 maand

 

Zij + 28/12/1883 ex Tollembeek fa. Arnoldus en Anna Maria Van Weyenberg uxor per 63 annos Jan Baptiste De Vos , 82 jaar 4 maand 18 dagen

 27/05/1821 ° Carolus Ludovicus
P. Petrus Vander Kelen

M. Maria Theresia Piret                                           - hij x in 1847 met Isabella Vander Linden , hij + in 1889 -

 

13/07/1823 ° Petrus Joannes

P. Petrus Willems

M. Constantia Vander Kelen                                  - hij x in 1849 in Meerbeke met Maria Berlindis Laroy ex Meerbeke -
 


 

 

DE VOS Joannes Franciscus ex Nieuwenhove ( bij doopsels ook Galmaarden ) x ROOSENS Joanna

 


Huwelijk op 06/10/1831 van :
Joannes Franciscus De Vos ex Nieuwenhove fs. Franciscus en Joanna Du Chaux oud 26 jaar
Joanna Roosens ex hac fa. Jan Baptiste en Maria Theresia Bultereys oud 26 jaar
tt. Dominicus Roosens en Francisca De Vos

 

Zij + 06/04/1834 uxor Jan Frans De Vos fa. Jan Baptiste en Maria Theresia Bulterys oud 29 jaar
 


25/06/1832 ° Franciscus

P. Franciscus De Vos

M. Maria Theresia Bulterys


11/11/1833 ° Maria Joanna

P. Petrus Joannes Roosens

M. Joanna Ducaux
 

 

DE VOS Livinus ex Erwetegem x BOUVAERT Sophia

 


Huwelijk op 10/01/1832 van :
Livinus De Vos er Erwetegem fs. Petrus en Anna Maria Franck viduus Joanna Catharina Vander Haegen oud 48 jaar
Sophia Bouvaert ex hac fa. Anselmus en Joanna De Cooman oud 27 jaar
tt. Josephus De Vos en Petronilla Bouvaert
 

 

 


DE VOS Jan Baptiste x DEKENS Catharina ex Kester  

 


Hij + 01.03.1886 fs. Adrianus en Elisabeth Vander Waeren maritus Catharina Dekens , 81 jaar en 9 maand

Zij als vidua Jan Bte De Vos , overleden oud 88 jaar , op 11/02/1894 , geen ouders vermeld
 

 

26/05/1834 ° Joannes

P.  Martinus Dekens

M. Elisabeth Vander Waerden

 

26/03/1837 ° Sophia

P. Joannes Dekens

M. Bernardina De Vos


14/08/1840 ° Lucia

P. Petrus Joannes De Vos

M. Joanna Catharina Vande Ville                                    - zij + 08/02/1841 oud 6 maand -

 

14/07/1842 ° Rosalia

P. Petrus Lauwereys

M. Joanna Dekens                                                            - zij + 24/09/1844 oud 2 jaar -

 

23/09/1846 ° Hortentia   ( voornaam onduidelijk )

P. Josephus Van Daele

M. Lucia Lauwereys

 

18/11/1851 ° Joannes

P. Petrus Joannes De Vos

M. Joanna Catharina De Vos                                           - hij + 22/08/1856 oud 5 jaar -


DE VOS Benedictus ex Galmaarden x STEENHAUT Lucia
 Huwelijk op 29/05/1841 van :
Benedictus De Vos ex Galmaarden fs. Elisabeth De Vos oud 29 jaar
Lucia Steenhaut fa. Jan Baptiste en Maria Joanna Bourguignon oud 20 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Judoca Steenhaut
 


 

DE VOS Jan Baptiste x VAN LIERDE Maria Theresia ex Meerbeke
 


Huwelijk op 31/10/1841 in Meerbeke

Hij ° 1816 zv. Egidius en Joanna Van Eeckhoudt
Zij ° 1818 in Meerbeke dv. Cornelis en Petronella Lepoivre

 

Zij + 15/09/1842 ex Meerbeke fa. Cornelis en Petronilla Depoivre ( lees : Lepoivre ) uxor Jan Baptiste De Vos , 23 jaar , is bij de geboorte overleden
 


circa 1841 in Meerbeke ° Ferdinand
                                                                              - hij + 11/05/1842 oud 8 maand -

 

15/09/1842 ° Petrus Joannes

P. Cornelius Van Lierde

M. Berlindis Limbourg                       
 

 

DE VOS Petrus Joannes x VAN DAELE Maria Theresia ex Kester       

 

  
Hij + 15/09/1844 fs. Andreas en Elisabeth Vander Waerden maritus Maria Theresia Vanden Daele , 30 jaar   ( lees 33 jaar )
 


01/03/1843 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Vos

M. Anna Maria Condeys                               - hij + 22/06/1843 oud 3 maand -

 

DE VOS Petrus Joannes x Maria Theresia Vander Waeren ex Kester       
 

27/02/1845 ° Philippus

P. Philippus Van Neygen

M. Francisca De Rijst
 

 

DE VOS Amandus ex hac ( ex Outer )  x LIMBOURG Berlindis ex Nederbrakel , ex Nederhasselt


Hij + 31.03.1884 oud 65 jaar en 6 maand ex Outer

Zij + 01/04/1888 oud circa 70 jaar uxor Amandus De Vos , bij haar overlijden als" ex Nederhasselt "

 

04/11/1839 ° Rosalia

P. Egidius De Vos

M. Joanna De Leeneer                                                   - zij x in 1863 met Fredericus De Cooman ex Pollare , nageslacht in Pollare -

 

28/07/1842 ° Maria Theresia

P. Petrus Livinus Limbourg

M. Maria Theresia Van Lierde                                      - zij + 26/03/1843 oud 8 maand -


22/04/1845 ° Amelia

P. Jan Baptiste De Vos

M. Amelia Limbourg                                                      - zij x Franciscus Van Laethem , zij + in 1880 -

29/03/1849 ° Carolus Theophilus
P. Petrus De Vos
M. Petronilla Limbourg                                                  - hij + 29/05/1849 oud 2 maand -

12/06/1850 ° Gustavus Augustinus
P. Bernardus Limbourg
M. Rosalia De Vos                                                         - hij + 15/12/1873 oud 23,5 jaar en 3 dagen -

03/05/1854 ° Franciscus
P. Franciscus Roosens
M. Francisca De Troyer                                                - hij x in 1884 met Maria Emma Neckebroeck -
 

DE VOS Carolus Ludovicus x VANDER LINDEN Isabella


Huwelijk op 23/01/1847 van :
Carolus Ludovicus De Vos fs. Jan Baptiste en Anna Maria Piret oud 25 jaar
Isabella Vander Linden fa. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens , 20 jaar
tt. Petrus Joannes De Vos en Theresia Vander Linden

Hij + 17.03.1889 fs. Jan Baptiste en Anna Maria Piret viduus Isabella Vander Linden

Zij + op 30/01/1874 oud 47 jaar dv. Carolus Ludovicus en Agneta Adriaenssens


27/12/1847 ° Constantia   
P. Jan Baptiste De Vos       
M. Constantia Van Snick                                                                    - zij x in 1891 met Joannes Dupont ex Pollare viduus Amelia Mafroid -

16/11/1849 ° Melania
P. Carolus Vander Linden
M. Anna Maria Pirette                                                                         - zij + 24.07.1896 oud 47 jaar puella -

25/11/1851 ° Joanna Catharina
P. Petrus Joannes De Vos
M. Maria Theresia Vander Linden                                                     - zij + 24/06/1877 oud 25 jaar -

11/05/1855 ° Maria Berlindis
P. Jan Baptiste Vander Linden
M. Maria Berlindis Laroy                                                                    - zij x in 1885 met Petrus Joannes Wasteels ex Pollare -

15/03/1858 ° Eugenia
P. Eduardus Vander Linden
M. Virginia Slagmulder                                                                        - zij + 06/03/1883 oud 25 jaar puella -

29/10/1860 ° proles anonyma masculini sexus
                                                                                                               - bij geboorte overleden -

29/08/1861 ° Hyppolitus
P. Constantinus Vander Linden
M. Monica Slagmulder

03/01/1864 ° Hypolitus
P. Franciscus Vander Linden
M. Constantia De Vos                                                                          - hij + 02.07.1874 oud 10 jaar -

01/02/1866 ° Maria
P. Petrus Vander Linden
M. Melania De Vos                                                                             - zij x in 1888 met Augustinus Kentane ex Voorde -

10/03/1869 ° Carolus
P. Carolus Slagmulder
M. Joanna Catharna De Vos                                                                - hij + 12.05.1869 oud 2 maand en 10tal dagen -     

05.03.1870 ° Maria
P. Jan Baptiste De Vos
M. Anna Maria De Vos
 

DE VOS Petrus Joannes x LAROY Maria Berlindis ex Meerbeke
 


Huwelijk op 12.11.1849 in Meerbeke , zie de huwelijken Meerbeke

Zij + 25.04.1896 ex Meerbeke uxor Joannes De Vos fa. Ludovicus en Maria Bogaert , 83 jaar
 

26/06/1853 ° Josephus
P. Josephus Herremans
M. Anna Maria Pirret                                                      - hij + 04/12/1857 oud 4 jaar -

07/09/1857 ° Carolus Ludovicus
P. Petrus Joannes Laroy
M. Isabella Vander Linden                  

geen datum ° Anna Maria
                                                                                           - zij x in 1883 met Franciscus Steenhoudt ex Zandbergen -
 

DE VOS Petrus Joannes x REYMENHAUT Maria Joanna DorotheaHuwelijk op 11/10/1855 van :
Petrus Joannes De Vos fs. Jacobus en Joanna Van Kerckhove oud 27 jaar
Dorothea Reymenhaut fa. Josephus en Maria Joanna Schollaert oud 22 jaar
tt. Franciscus Reymenhaut en Pelagia De Thoye

Hij + 05/01/1886 fs. Jacobus en Joanna Van Kerckhoven maritus Dorothea Reymenhaut oud 56 jaar en 4 maand

Zij + 28.07.1903 fa. Josephus en Maria Joanna Schollaert vidua Petrus De Vos oud 69 jaar 3 maand 14 dagen


16/12/1855 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Reymenhaut
M. Joanna Maria Van Kerckhove

20/03/1858 ° Isidorus
P. Petrus Van Kerkhove
M. Amelia De Vos                                                                                     - hij + 06/04/1858 oud 17 dagen -

19/08/1859 ° Eduardus
P. Amandus De Vos
M. Maria Anna Linthout                                                                        - hij + 15/04/1864 oud 4 jaar en 8 maand -

09/06/1861 ° Franciscus
P. Franciscus Reymenhoud
M. Berlindis Limbourg                                                                            - hij x Christina Van Weyenbergh , hij + in 1940 -

17/03/1863 ° Carolus Theophilus
P. Petrus De Vos
M. Amelia De Vos

31/01/1865 ° Amelia
P. Fredericus De Cooman
M. Amelia De Vos                                                                                  - zij + 25.05.1891 oud 26 jaar en 5 maand puella -

21/01/1867 ° Stephania
P. Basilius De Craye
M. Amelia De Vos

06/11/1868 ° Sidonia
P. Josephus De Vos
M. Francisca Van Eesbeke                                                                  - zij + 02.09.1872 oud 4 jaar -

09.08.1871 ° Carolus
P. Carolus Reymenhaut
M. Philomena N. ( quasi onleesbaar )                                               - hij + 18.04.1872 oud 8 maand -

06.05.1873 ° Sidonia
P.  Franciscus De Vos
M. Francisca Van Eesbeke                                                                - zij x in 1899 met Carolus Josephus Bruyland -

DE VOS Josephina

14/05/1865 ° Josephus
P. Josephus Vander Waeren
M. Maria Plasschaert

DE VOS Petrus ex Vollezele x BOMBEKE Lucia

Huwelijk op 07/01/1869 van Petrus De Vos en Lucia Bombeke met tt. Leone De Vos en Theresia Thibaut

Hij + 05.04.1890 ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Maria Theresia De Maeseneer maritus Lucia Bombeek oud 46 jaar

25.06.1869 ° Mathildis
P. Jan Baptiste De Vos
M. Sophia Thibaut                                                                              - zij x in 1892 met Carolus Vander Eijcken -

29.10.1870 ° Felix
P. Petrus Van Craenenbroeck
M. Maria Theresia De Maeseneer
 

DE VOS  Leo ex Vollezele x PLECK Stephania


Huwelijk op 17/01/1878 van :
Leo De Vos ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Maria Theresia De Maeseneer
Stephania Pleck fa. Carolus en Maria Anna Van Bellinghen
tt. Petrus Bueckens en Melania Pleck

Red. : zij gedoopt als Stephania Van Bellingen , blijkbaar later gelegitimeerd

15.06.1884 in Vollezele ° Leopoldus
                                                                                                                     - hij x in 1912 met Maria Blondina Bulté , zie P.P. -


DE VOS Philippus ex Tollembeek x  VAN CUTSEM Maria Theresia


Huwelijk op 09/10/1856 van :
Philippus De Vos ex Tollembeek fs. Petrus Josephus en Joanna Catharina Cosyns oud 28 jaar
Theresia Van Cutsem fa. Jan Baptiste en Maria Anna De Quick oud 26 jaar
tt. Josephus Van Cutsem en Elisabeth Van Cutsem

Hij ° 1828 zv. Petrus Josephus en Joanna Catharina Cosijns. 
Hij + 03/01/1905 oud 76 jaar 4 maand maritus Maria Theresia Van Cutsem
 

02/05/1858 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Van Cutsem
M. Joanna Maria De Vos                                                                          - hij + 20/11/1861 oud 3 jaar -

06/06/1861 ° Franciscus
P. Franciscus Van Cutsem
M. Paulina De Vos                                                                                     - hij x in 1896 met Maria Leontina Steenhout -

14/02/1864 ° Hortentia
P. Franciscus De Vos
M. Elisabeth Van Cutsem                                                                          - zij + 09.03.1872 oud 8 jaar -

31/03/1868 ° Petrus
P. Petrus Van Cutsem
M. Maria De Vos

10.08.1873 ° Hortentia
P. Franciscus De Vos
M. Maria De Quick

DE VOS Theodorus ex Vollezele x PLECK Hortensia Josephina

Huwelijk op 08/04/1875 met tt. Leo De Vos en Marcellina Vander Plancken

DE VOS Franciscus x NECKEBROECK Maria Anna

Huwelijk op 23/11/1884 van :
Franciscus De Vos fs. Amandus en Berlindis Limbourg
Maria Anna Neckebroeck fa. Narcissus en Lucia Modderie
tt. R.D. De Stuer en Baptiste Du Mongh

--/03/1890 ° Maria Justina
                                                                                         - zij + 05.04.1891 oud 1 jaar en 1 maand -

DE VOS Franciscus x STEENHOUT Maria Leontina

Huwelijk op 16.04.1896 van :
Franciscus De Vos fs. Philippus en Maria Theresia Van Cutsem
Maria Leontina Steenhout fa. Joannes en Anna Christina De Dobbeleer
tt. Edmundus Steenhout en Irma Tollembeek

DE VOS Carolus Ludovicus x VAN DROOGENBOSCH Joanna Catharina

21.06.1901 ° Remigius
                                                                                       - x Odila Ludovica Van Wichelen -

DE VOS Franciscus x VAN WAEYENBERG Clementina


Hij ° 08.06.1861 fs. Petrus en Dorothea Van Weyenberg , hij + in 1940
 

07.05.1894 ° Rachel
                                                                                         - zij + 19.07.1911 oud 17 jaar 2 maand 10 dagen -

06.09.1902 ° Eugenia Elvira


 

DE VRIES Martinus x DE GROOTE Anna       

Zij is dv. Jooris en Joanna De Middeleer      

 

Zij + 21.11.1677 in Vollezele , hij hertrouwt in 1678             

 


Verloving  op 21/04/1665 in Vollezele

Huwelijk in Vollezele op 06.05.1665 met tt. Carolus Vander Kelen en Petrus Pletincx
 


Nageslacht in Vollezele

04.01.1666 ° Guillielmus
P. Guillielmus Thienpont
M. Joanna De Middeleer

03.11.1670 ° Petrus
P. Petrus D'Hernault
M. Barbara Thienpont

16.03.1674 ° Adrianus
P. Adrianus Vander Spinnen loco Adrianus Thienpont
M. Barbara Elincx

 

Anno 1717 verpacht hun zoon Jan diverse partijen aan Cornelis Van Eesbeke x Elisabeth Van Eesbeke
Anno 1720 verkoopt hun zoon Jan diverse partijen van erfgrond gelegen te Renderstede afkomstig van zijn moeder Anna De Groote

DE VRIESE Martinus x DE CLIPPEL Catharina ex Nieuwenhove

Verloving in Vollezele op 21.05.1678
Huwelijk in Vollezele op 02.06.1678 met tt. Erasmus Thienpont en Guillielmus De Vriese

DE VRIESE Jan Baptiste ex Vollezele

Hij is fs. Judocus en Anna Maria Roosen , vermoord in Denderwindeke , 22 jaar , op 02/07/1815 , hij overleed omstreeks 11 uur s'nachts in de wijk Steenhout , aangifte van het overlijden door Jacques De Quick 36 jaar veldwachter en Joseph Herremans 43 jaar veldwachter


DE VRIESE Augustinus ex Vollezele x SEGHERS Catharina ex hacHuwelijk op 15/02/1816 van :
Augustinus De Vriese ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Anna Maria Dumongh oud 36 jaar
Catharina Seghers ex hac fa. Franciscus en Petronilla Niels oud 23 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Petrus Lafeuillade

 


 


 

 

DE VROEDE Joannes Baptiste x LEMMENS Maria

 


Verloving op 15/01/1715              tt. Joanne Van Erreweghe en Martinus Lemmens

Huwelijk op 24/01/1715               tt. Guilelmo Lemmens en Catharina Lemmens

Hij is ex Tollembeek zv. Jan Baptiste en Barbara De Dobbeleer


Zij is dv. Joannes Lemmens en Maria Buydens

Beiden overleden in Tollembeek

Anno 1768 verkavelen de 2 kinderen van Jan Baptiste De Vroede en Marie Lemmens de erfenis vanwege de ouders van wijlen Marie Lemmens en van wijlen E.H. Pieter Lemmens overleden te Denderhoutem

Zie Wedergrate nr. 233

Nota : 2 dochters uit dit huwelijk

 

 

 

DE VROEDE Joannes fs. Jans 1x BUYL Jucoda fa. Adriaens

 


Verloving op 04/06/1733              tt. Jacobus Vande Velde en Catharina Vanden Houte

Huwelijk op 11/06/1733               tt. idem et ibidem

Zij + 12.04.1752 , een SvG werd opgesteld

Zie Wedergrate nr. 229 nr. 51

 

Dit huwelijk bleef kinderloos
 

 

DE VROEDE Joannes fs. Jans  2x VAN CRAENENBROECK Elisabetha fa. Joos ex St. Kwintens Lennik

 


Hij + op 21/04/1766 uxor E.V.C.
 

Zij x2 met Christiaan Laureys

 

Wedergrate nr. 232 nr. 32 : SvG bij overlijden van Jan De Vroede fs. Jans man van Elisabeth Van Craenenbroeck fa. Joos op 19.04.1766 , 3 kinderen , zie Wedergrate nr. 232

   1) Anna Catharina 11,5 jaar
   2) Anna Maria 10 jaar
   3) Isabella 8 jaar

   V.P. Jacobus Vander Velden tot Denderwindeke
   V.M. Cornelis Van Craenenbroeck tot St. Kwintens Lennik broeder van de houderigge

 

 

17/11/1753 ° Cornelius              

P. Cornelius Van Craenenbroeck        

M. Elisabetha Vande Velde                           - vroegtijdig overleden -

 

01/01/1755 ° Anna Catharina   

P.  - - Schoonjans                              

M. Anna Catharina Mertens

 

02/03/1756 ° Anna Maria          

P. Jacobus Vander Velde                   

M. Anna Maria D’Hauwer

 

23/07/1758 ° Elisabeth               

P. Joannes Buijl                                 

M. Elisabeth Vande Velde                           - zij in 1794 x Maximiliaen Evens ex Neigem , zij + in 1835 oud 77 jaar -
 

 

DE VROEDE Jan Baptiste ex Nieuwenhove x VAN WILDER Anastasia

 


Huwelijk op 16/04/1891 van :
Jan Baptiste De Vroede ex Nieuwenhove fs. Petrus Franciscus en Paulina Waltenier
Anastasia Van Wilder fa. Felix en Sylvia Evens
tt. Jan Baptiste Dumongh en Valentina Van Wilder