FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877

Familie DE VULDER tot DE WYELS


 

 

DE VULDER  Remigius ex St. Maria Lierde x MERTENS Elodia

Huwelijk op 08/01/1864 met van Remigius De Vulder en Elodia Mertens met tt. Petrus Robijns en Clementia De Vulder

Red. : zij ° 1837 dv. Petrus Joannes en Adriana Haegeman

 

 

DE VULDER Petrus ex Appelterre x CIETERS Maria Petronella

 


Huwelijk op 04/08/1881 van :
Petrus De Vulder ex Appelterre fs. Benedictus en Cecilia Van Varenbergh
Maria Petronella Cieters fa. Paulus en Maria Theresia Haegeman
tt. Fredericus Van Varenbergh en Nathalia Cieters

 


 

DE VUYST Adriaan 1x RAVENDAELS Maria ( anno 1603 )

Adriaen De Vuyst liet 7 kinderen na uit 2 huwelijken , zie schepenbrieven van Denderwindeke anno 1634

 


Adriaen De Vuyst koopt in 1598 een onbehuisde stede groot 1 dw. in DW. op Steenberch van Mathijs Maes , deze partij was belast met 34 schellingen aan de Armen van DW.

Adriaen De Vuyst x Marie Ravendaels kopen in 1603 van Hendrik De Vroede x Kathelijne Ravendaels de helft van een hofstede te Stebbingen en de helft van een meers ook te Stebbingen

Adriaen De Vuyst verdeelt tussen zijn 7 kinderen

 geen datum ° Marie
                                                                                            

- x Martinus Jacops , zij verkopen in 1636 voor notaris in Brussel aan Cornelis Van Eesbeke een perceel land te Stebbingen -
- x Martinus Jacops , zij verkopen in 1642 voor notaris in Brussel aan Cornelis Van Eesbeke x Joanna De Vleeschauwer een weide in Pollare -
 

geen datum ° Geeraert

 - hij gaat een rente aan bij Cornelis Van Eesbeke in 1632 bezet op 1/5de van een hofstede en ook van 3 andere  partijen van landen -
-  hij verkoopt in 1634 zijn 1/7de deel afkomstig van zijn vader Adriaen De Vuyst aan zijn broeder Jan De Vuyst

 

geen datum ° Jan
                                                                                            
- hij x Judoca Buydens fa. Hectors -
 

geen datum ° Gillis
                                                                                           

 -  overleden zonder nageslacht , zie de SvG bij overlijden van zijn schoonzuster Josine Buydens -

geen datum ° Josine

- zij verkoopt in 1635 aan haar zwager Gabriel Faulte x Adriana De Vuyst

- zij verkoopt in 1635 als weduwe Anthoon Coolins haar paart in de ouderlijke hofsteden te Stebbingen en te Pollare aan Jooris De Groote -
 

 

DE VUYST Adriaen 2x PANNENS Barbara

De 2 kinderen van dit huwelijk verdelen samen met hun 5 halfbroers en halfzusters de eigendom van wijlen Barbara Pannens

Willemijne De Vuyst en Gabriel Faute x Adriana De Vuyst verdelen in 1635 samen met de familie De Smet de goedingen komend van hun moeder , zie Schepenbrieven 1635


01.07.1607 ° Willemijne
P. Joannes Pannens
M. Guillemijne De Hoecht

 - zij x Martinus Heijsenbaert , zij verkopen in januari 1636 haar erfgronden aan haar zuster Adriana x Gabriel Faute -

 

10/08/1610 ° Adriana    ( geen moedersnaam )                    
P. Adriana De Smet            

M. Berlinde Pannins alias Goossens                            


- zij x Gabriel Faute , zij blijft in het gehucht Steenberg wonen -
 

 

 DE VUYST Joannes fs. Adriaens x BUYDENS Josine fa. Hectors

 


Verloving op 03/09/1625 en huwelijk op 07/10/1625 met tt. Joannes Van Vrechem en Georgius Buydens

Hij koopt in 1635 de helft van een hofstede op de Boeckendriesch van Jan Van Vrechem fs. Heijndricx x Barbara Buydens
Hij koopt in 1647 de 3/4de van een hofstede op de Boeckendriesch van de 3 kinderen van wijlen Joos Buydens x Anna Van Vreckem

 

Zij + 14.03.1654

 

Een staat van goed werd opgesteld bij het overlijden van Josyne Buydens fa. Hectors in 1654 , hierbij 7 kinderen te weten

 

1) Adriaan 27 jaar


2) Jan x Josyne De Groote


3) Barbara 22 jaar

 

4) Martijne 19 jaar


5) Joos 15 jaar

 

6) Maeyken 14 jaar

 

7) Anneken 11 jaar

V.P. Gillis Buydens
V.M. Adriaen Van Vreckem

 

Anno 1668 verkopen 5 kinderen van Jan De Vuyst en Josine Buydens aan hun zwager Adriaen Eliaert alle goederen die hun zijn verstorven van hun ouders , hun oudste broer Adriaan was dan sinds 8 jaar " uytlandig "

 

09.04.1668 : schepenbrief omtrentde kinderen van wijlen Jan De Vuyst en Judoca Buydens te weten

Jan De Vuyst fs. Jans
Jan Persoons x Barbara De Vuyst
Joos
Henr. Van Vrechem   ( hij x Marie De Vuyst )
Anneken De Vuyst

en ook Adriaen De Vuyst die sinds 8 jaar uit het land is

verkopen aan Adriaen Eliaert x Martijne De Vuyst , zwager en zuster van de verkopers te weten al de goederen hen verstorven van wijlen hun ouders , zie het landboek van Denderwindeke

 

17/09/1626 ° Adriaan                    
P Adriaan De Vuyst            

M. geen vermeld                                             - hij is sinds 1660 uitlandig , bij de verkoop van de goeden van zijn ouders is hij niet aanwezig in 1668 -

 

12/03/1629 ° Joannes                     

P Joannes Van Vrechem      

M. Anna Van Vrechem                                  - hij x Josyne De Groote weduwe Adriaen Van Vrechem -

 

05.07.1632 ° Barbara
P. Michael De Bacquere
M. Barbara Pannins                                      - zij x Jan Persoons -

 

19/07/1635 ° Martina                    

P. Martinus Jacobs               

M. Anna De Vuijst                                         - zij x Adriaen Eliaert , koopman in Ninove -

 

08/04/1638 ° Judocus                     

P. Judocus Buijdens             

M. Adriana De Vuijst                                    - hij x Adriana Saegeman weduwe Gillis Vanden Broecke , geen nageslacht -

 

05/08/1641 ° Maria                       

P. Joannes De Coster          

M. Maria Hevens                                          - zij x Hendrik Van Vrechem fs. Jans , zij x2 Petrus Van Laethem -

 

18/09/1644 ° Anna                        

P. Gabriel Faute                   

M. Anna Van Vreckem                                - zij verkoopt samen met haar broeders en zusters aan haar zuster Martina De Vuyst -      
      

 

DE VUYST Joannes vader van natuurlijk kind x non x DE COSTER Joanna
 

13.04.1623 ° Petronella
P. Gerardus De Roy
M. Petronella Stevenaert

 

 

DE VUIJST Joannes fs. Pieters ex Ophasselt  x  BUYDENS Maria      


Zij is weduwe van Anthonis De Buvere
Zij hertrouwt met Nicolaes De Ro     
  

  


19/12/1628 verloving met tt. Nicolaas De Mol en Livinus De Clippele en huwelijk op 09/01/1629

Zij is weduwe Anthonis De Buvere

Hij koopt in 1632 als Jan De Vuyst fs. Pieters 65 roeden land op het Walborrenvelt van Peeter en Martijne Cooreman

Hij overleed op 23.12.1635 , een Staat van Goed werd opgesteld bij zijn overlijden voor zijn 2 kinderen Merten en Adriana

 

 

24/12/1629 ° Martinus                        

P Martinus Buydens             

M Joanna Appelmans                    - x1 Christophora Van Eesbeke , x2 Elisabeth Van Eesbeke , x3 Elisabeth Nolf ex Aspelaregeen datum ° Adriana
                                                          - zij x in 1654 met Merten Sterck , zie ook schepenbrieven anno 1656 , zij is weduwe in 1671 , zie schepenbrieven Pollare -

 

 

 DE VUYST Joannes x DE GROOTE Judoca

 


Weduwe van Adriaan Van Vrechem fs. Pieters

 

Hij is zv. Jan fs. Adriaens en Josine Buydens fa. Hectors

 

Verloving op 96/08/1649 en huwelijk op 09/09/1649

Getuigen patre Joannes De Vuyst , Cornelis Van Vrechem en Georgio De Coene

Zij erkennen in 1652 een rente van 6 guldens aan de wezen van Jan De Hoecht

 

 

10/08/1650 ° Barbara                  
P. Adrianus Van Vrechem 

M. Barbara Buydens

 

28/02/1653 ° Guillielmus            

P. Guillielmus Sterck                  

M. Judoca sBackers

 

04/06/1656 ° Clara                       

P. Clara Buydens                        

M. Adam Vanden Broecke

 

29/09/1660 ° Martina                 

P. Egidius Vanden Broecke         

M. Anna De Groote
 

 

DE VUYST Martinus  1x VAN EESBEECK Christophora

 


08/04/1655 verloving met als tt. Ludovicus Van Eesbeeck , Adrianus Van Eesbeeck en Judocus Vanden Bossche

31/05/1655 huwelijk met als tt. Adrianus Van Eesbeke en Adriaan De Bremaeker

 

Zij + op 19 mei 1656 , een staat van goed werd opgesteld , hierbij één kindeken , het kindje was 5 weken oud

 

Hieruit : Loys , zie de staat van goed bij overlijden van de vrouw

 

hij x2 met Elisabeth Nolf               
 

 

geen datum ° Loys
                                           - hij in leven anno 1675 bij overlijden van zijn vader , hij x Catharina De Henauw vidua Christoffel Du Pongh in Pollare , geen nageslacht uit dat huwelijk

 Red. : Eloy De Vuyst heeft een natuurlijk kind bij Joanna Vande Perre in 1688

 

 

DE VUYST Martinus 2x VAN EESBEKE Elisabeth

 


Parochieregisters van Pollare :

 

Huwelijk op 30/10/1657 met dispensatie wegens 2de graads verwantschap met tt. Egidius Buydens en Cornelis Van Eesbeke
 

 


DE VUIJST Martinus 3x DE NOLF ( NOLF ) Elisabeth

 

Zij + op 19 maart 1706 in Denderwindeke

 

Verloving op 25/01/1660 en huwelijk op 07/02/1660 in Aspelare

 Staat van goed opgemaakt bij overlijden van Merten De Vuyst op 30.09.1675 , hierbij :

 

Elisabeth Nolf als houderigge ten sterfhuyse van wylent Merten De Vuyst overleden op 30.09.1675 met 4 kinderen

 

1° Lieven oud 13 jaar


2° Joanna Maria oud 11 jaar

 

3° Christoffel oud 8 jaar

 

4° Catharina oud 5 jaar

 

5° nog één kind dat niet ter werelt is gekomen

 

6° mitsgaders Loys De Vuyst die de overledene heeft van Christoffelyne Van Eesbeke tsynen eerste huwelyck

 

Voogd paterneel : Adriaen N. ( onleesbaar )
Voogd materneel : Gheerdt Pardaens over de weese van Christoffelyne Van Eesbeke

 

getekend : Gillis griffier


Vanden Abbeele baljuw

 

Schepenen : Joos Pleck en Cornelis De Ro
 

 

05/12/1660 ° Egidius           

P. Egidio De Smet          

M. Joanna De Nolf                                                               - vroegtijdig overleden -

 

circa 1662 ° Lieven                                                           
                                                                                               -  zie de staat van goed -

 

21/12/1664 ° Joanna Maria
P. Joannes De Nayer
M. Maria Cleemputte                                                        - zij x Cornelius Carpentier met één zoon in Appelterre met name Jan Carpentier , zie WP. van 1729 -

 

circa 1667 ° Christoffel                                                     
                                                                                               - zie de staat van goed -

 

04/03/1671 ° Catharina       

P. Jaspar De Smet           

M. Catharina Nolf                                                              - 5 jaar bij de staat van goed -

 

 

DE VUIJST Judocus  x SAGEMANS Adriana

 


Zij is weduwe van Gillis Vanden Broecke


Zij + 29.09.1691

 

Huwelijk op 05/09/1669 met tt. Joanna Sagemans en Petrus De Coster
 

 

 


DE VUYST Livinus   x BREDAEL*  Christina                  * ook VAN BREDA , BREDAERT

 


Hij geboren circa 1662 als oudste overlevende zoon van Merten en Elisabeth Nolf

Zij + op 24 maart 1717

 

Huwelijk op 08/07/1696 met tt. Judocus O en Martinus Van Vreckem

De verdeling gebeurde in 5 staken tussen :

Andries
Livina
Adriana
Maria

en

Petrus die de hofstede van zijn ouders verwerft bij uitgroting

 

 

12/03/1697 ° Andreas                              

tt. Andreas Breda

 

03/02/1699 ° Livina                                  

tt. Livinus Menschaert                  

 

07/03/1701 ° Elisabeth                            

P. Elisabeth Nolf                                                                   - niet vermeld bij de erfgenamen -

 

08/05/1703 ° Adriana                              

P. Joannes De Dijn                                    

M. Adriana Du Pon

 

02/09/1705 ° Cornelius                           

P. Cornelius Carpentier                            

M. Maria Valck                                                                     - niet vermeld bij de erfgenamen -

 

13/12/1707 ° Petrus                                 

P. Petrus Valck                                          

M. Barbara Faut loco Joanna Maria De Vuijst              - x 1 Adriana Heymans , x 2 Petronella Valck , x 3 Maria Anna Stevens ex Herne -

 

20/01/1712 ° Cornelia                             

P. Joannes Vijverman                                

M. Cornelia Bruijlant                                                         - niet vermeld bij de erfgenamen -

 

07/06/1714 ° Maria                                  

P. Petrus Vijverman ipv. P. Carpentier      

M. Maria Valck
 

 

DE VUIJST Petrus   1x HEIJMANS Adriana

 


Hij ° 1707 zv Livinus & Christina Van Breda              
 

Zij + 17 juni 1732 in Denderwindeke . God hebbe haar ziel

 

Verloving op 14/08/1731 en huwelijk op 02/09/1731 met tt. Gerardus Weverbergh en Joanna Heijmans
 

 

17/06/1732 ° Jacqueline             

P. Petrus Valck               

M. Jacqueline Quaessaert                                                - vroegtijdig overleden -

 

 

DE VUYST Petrus fs. Lievens  2x VALCK Petronella fa. Lucas

 Viduus van Adriana Heijmans , hij  x3 met Maria Stevens ex Herne     

Zij is dv. Lucas Valck en Maria Van Herreweghen

 

Verloving op 02/11/1732        tt. Bartholomeus Gijsbrecht en Elisabeth De Vuijst

Huwelijk         - - - - - - -            tt. Andreas De Vuijst en Bartholomeus Gijsbrecht

                      

zij + 28/04/1735 in Denderwindeke , SvG opgemaakt , zie Wedergrate nr. 224 nr. 49
 

 

 

30/01/1735 ° Jacobus            

P. Jacobus Vanden Abbeelen     

M. Elisabeth Valck                                                        - hij x Anna Maria Gijssels , hij x2 Petronella Van Overstraten -

 

 

DE VUYST Petrus  3x STEVENS Maria Anna

 

Viduus Adriana Heymans en Petronella Valck    

 


Hij +  13/03/1786 atatis 77 annorum viduus Maria Anna Stevens            

Zij + 08/01/1785 ‘ ex Erne ‘ oud 65 jaar (  ouderdom is quasi onmogelijk )

Wedergrate nr. 239 nr. 21 , SvG bij overlijden van Peeter De Vuyst en van Maria Anna Stevens , 6 kinderen

1) Andries De Vuyst wonend in Zandbergen
2) Maria Theresia De Vuyst x Joannes Verckens tot DW.
3) Anna Catharina De Vuyst x Frans Van Laethem tot Meerbeke
4) Joanna Catharina De Vuyst x Gillis Livinus Lauwaert tot Pollare
5) Geeraert De Vuyst wonend in Meerbeke
6) Marie De Vuyst x Frans Bulté tot DW.

en te weten uit zijn huwelijk met Petronella Valck had Pieter ook nog

7) Jacobus De Vuyst al enige jaren voor den doodt van Pieter is komen te overlijden met achterlating van 6 kinderen waarover als V.P. Judocus Vander Stockt als aangewezen voogd en V.M. Josephus Gijssels
 

 

04/05/1736 ° Elisabeth                                
P. Petrus Valck                        

M. Elisabetha Van Holder                          - overleden zonder hoirs -
 

07/03/1737 ° Andreas                                 
P. Andreas De Vuijst                

M. Elisabetha Valck                                    - hij x in 1766 met Anna De Leeuw  ex Zandbergen , hij heeft nageslacht in Zandbergen -                   
  

16/05/1739 ° Maria Theresia                     
P. Gaspar Carpentier                 

M. Maria De Vuijst                                     - zij x1 Petrus Gijssels , zij x2 Joannes Verckens -
 

17/02/1741 ° Cornelius                               
P. Guilielmus Cieters                

M. Cornelia De Vuijst                                   - overleden zonder hoirs -
 

13/09/1744 ° Anna Catharina                     
P. Petrus Verdonck                    

M. Anna Valck                                                - zij x Franciscus Van Laethem ex Meerbeke , overleden in Meerbeke in 1814 oud 70 jaar -
 

06/11/1746 ° Elisabeth                               
P. Paschasius Vander Poorten    

M. Elisabeth Valck                                         - overleden zonder hoirs -
 

02/06/1748 ° Petrus                                    
P. Petrus Valck                        

M. Petronilla Servaes                                    - overleden zonder hoirs -
 

18/05/1749 ° Joanna Catharina                  
P. Egidius Capiau                    

M. Joanna Vander Linden                             - zij x Egidius Livinus Lauwaert ex Pollare , aldaar overleden in 1838 -
 

31/01/1752 ° Gerardus                                
P. Gerardus Carion                  

M. Petronella Roosen                                    - hij woont anno 1786 in Meerbeke
 

02/07/1757 ° Maria Petronilla                    
P. Petrus Verdonck                 

M. Maria Philippa Valck                              - zij x Franciscus Bulté , zij + in 1829 oud 76 jaar -
 

 

DE VUIJST Jacobus   1x  GIJSSELS Anna Maria   

 


Hij ° 1735 zv Petrus x Petronella Valck        

Zij ° 1734 dv. Adriaen Gijssels en Maria Notaert

                       

zij + op 01/01/1777 uxor J.DV.  , zie SvG bij haar overlijden

Wedergrate nr. 236 : SvG bij overlijden van Maria Gijssels fa. Adriaens vrouw van Jacobus De Vuyst fs. Adriaens , 5 kinderen

1) Pieter 13 jaar
2) Pieter Joseph 11 jaar
3) Andreas 9 jaar
4) Barbara 7,5 jaar
5) Amandus 5 jaar

V.P. Pieter De Vuyst vader van de houder
V.M. Pieter Josephus Gijssels broeder van de overledene

 

Huwelijk op 16/04/1765 met tt. Petro Gyssels en Josepho Gyssels

Jacobus De Vuyst liet 6 kinderen na bij zijn overlijden uit zijn 2 huwelijken , zie Wedergrate nr. 239

 

 

18/04/1766 ° Petrus                      

P. Petro De Vuijst              

M. Catharina Gijssels                                    - Hij x Berlindis Barbé , hij + in 1807 -

 

27/01/1768 ° Petrus Josephus    

P. Petro Josepho Gijssels    

M. Elisabetha Valck                                      -  Hij + 09/04/1781 oud 13 jaar

 

17/09/1769 ° Andreas                  

P. Andrea De Vuijst           

M. Joanna Catharina Tolbeeck                   - Hij + 24/01/1842 oud 55 jaar , de ouderdom is natuurlijk een erratum  -

 

18/01/1771 ° Barbara                   

P. Francisco Tuypens          

M. Barbara Tuypens                                     - Zij x in 1809 met Petrus Du Mongh ex Meerbeke , zij was dienstmeid bij Adriaen Van Bossuyt x Marie De Quick in 1796 -

 

09/05/1773 ° Amandus                

P. Jacobus Cosijns                 

M. Anna Valck                                              - Hij + 02/01/1792 oud 19 jaar

 

05/10/1776 ° Petrus Joannes       

P. Gerardo De Vuijst           

M. Joanna Catharina Vierendeel             - overleden ante 1777  -


1 Hertrouwt Petronella Van Overstraten ex Gooik

 

 

DE VUYST Jacobus  2x VAN OVERSTRATEN Petronella fa. Joannes ex Gooik

Zij hertrouwde met Josephus De Brabander ex Liedekerke

 


Hij + 17/10/1783 oud 48 jaar maritus Anna Maria Gijssens et secundo Petronella Van Overstraeten
                                   

Zij is ex Gooik dv. Jan en van Anna Maria Mertens 

Wedergrate nr. 238 nr. 19 : staat van goed bij overlijden van Jacobus De Vuyst

 

A) x Anna Maria Gijssels

1) Peeter
2) Andries
3) Barbara
4) Amandus

B) x Petronella Van Overstraeten

5) Maria 2,5 jaar
6) Sebastiaen 1 jaar  ( ** : lees echter Sebastiaen als Maximiliaen , cfr. de parochieregisters )

V.P. Peeter De Vuyst
V.M. over de 4 wezen van 1ste bedde Joseph Gijssels
V.M. over de 2 wezen van 2de bedde Judocus Van Overstraeten

Te weten dat een SvG werd opgesteld na de dood van zijn 1ste echtgenote waarbij 5 kinderen , hieruit is Pieter Joseph komen te overlijden in 1781

 

 

31/12/1778 ° Anna Maria          
P. Judocus Pauwels                     

M. Anna Maria Mertens                                   - Zij + 28/03/1779
 

16/05/1780 ° N.N.                                                                                                 

                                                                             - NN + 16/05/1780

 

10/07/1781 ° Anna Maria         
P. Guillam Mattens (+-L)           

M. Anna Maria Mertens  ( NL )                     - Zij huwt in 1806 met Adrianus De Groeve ex Zandbergen , zij + in Zandbergen in 1847 oud 66 jaar -
 

23/02/1783 ° Maximilianus       

P. Maximiliaan Hevens ( NL )   

M. Marianna Van Overstraten ( NL )          -  Hij huwt  in 1813 in Meerbeke met Marie Van Hassel ex Kester -
 

-

 

DE VUYST Jan Baptiste ex Oetingen  1x DE COSTER Elisabeth ex Vollezele

 

circa 1787 in Vollezele ° Maria Bernardina

                                        - zij + 27.03.1815 oud 28 jaar celebs , overleed in het huis van haar vader in de Rijstraete

 

DE VUYST Jan Baptiste ex Oetingen 2x T'SEVENS Joanna ex Pepingen

 


Burgerlijk huwelijk op 18.07.1803 , geen bijkomende gegevens
 

Zij is weduwe Egidius Roosens

Huwelijk op 19/07/1803 van :
Jan Baptiste De Vuyst ex Oetingen fs. Petrus en Catharina Rivoir oud 48 jaar viduus Elisabeth De Coster , hij ° 24.11.1759
Joanna Sevens ex Pepingen fa. Jan Baptiste Sevens en Joanna Walraevens vidua Egidius Roosens ex hac oud 44 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Judocque Persoons

 

Zij + 27/01/1814 ex Pepingen fa. N.N. vidua Egidius Roosens et successive uxor Jan Baptiste De Vuyst , geen ouderdom vermeld -
 

 


DE VUYST Jan Baptiste ex Oetingen 3x SERMON Barbara ex Halle

 


Huwelijk op 30/10/1815 van :
Jan Baptiste De Vuyst ex Oetingen fs. Petrus ex Herfelingen en Catharina Revoir ex Oetingen viduus Elisabeth De Coster ex Vollezele en Joanna T'Sevens ex Pepingen oud 58 jaar

Barbara Sermon ex Halle fa. Jan Baptiste ex St. Pieters Leeuw en Maria Elisabetha Van Waelem ex Beert oud 34 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh
 


01/10/1816 ° Maria Theresia

P. Egidius N.N.

M. Theresia Vande Leene


 

DE VUYST Martinus x BUYDENS Albertina

Hieruit in Ophasselt geboren circa 1784

 

Petronilla ex Ophasselt fa. Martinus en Albertina Buydens , 55 jaar , op 25/09/1839


DE VUYST Petrus hujus x BARBé Berlindis ex Meerbeke
 

 

 

Hij + 07/02/1807 maritus Berlindis Barbé , hij ° 1766 zv. Jacobus en Anna Maria Gijssels

Zij + 22/08/1829 vidua Petrus De Vuyst filia Jan Baptiste en Emerentia Persoons

 

 

01/06/1792 ° Maria Theresia

P. Andreas De Vuyst
M. Maria Theresia Cappoen                                                                   - zij + 14/06/1792 oud 13 dagen -

28/08/1793 ° Maria Francisca
P. Anselmus Barbé
M. Barbara De Vuyst                                                                               - zij x in 1814 met Maximiliaen Reygaerts -

24.02.1798 ° Jan Baptiste , burgerlijke aangifte , noch vader noch de getuigen zijn geletterd
tt. Joannes Valckenier
tt. Berlindis Cosijns                                                                                - hij x in 1827 met Joanna Martina Timmermans ex Meerbeke -

 

29/08/1801 ° Maria Theresia

P. Adrianus Franciscus Van Sinaij 19 jaar

M. Maria Theresia Leijsens  19 jaar                                                   - zij x in 1825 met Engelbertus Nieuwborg ex Pamel -
 

 

DE VUYST Benedictus ex Appelterre x COOLS Maria Anna ex Waarbeke
 


Burgerlijk huwelijk op 14.06.1804 , dezelfde gegevens

 

Huwelijk op 13 juli 1804 van :
Benedictus De Vuyst ° 14.01.1780 in Appelterre fs. naturalis Josina De Vuyst oud 24 jaar , de moeder in leven bij huwelijk en wonend in Denderhoutem
Maria Cools ex Waarbeke hier wonend dv. wijlen Jan Baptiste en Catharina De Coene oud 32 jaar , ° 27.11.1773
tt. Frans De Cooman en Ferdinanda Bruylant ipv. Petrus Vanden Neste en Theresia Gommers


Ze hebben nageslacht in Waarbeke , zie verder

 

 

 

DE VUYST Maria Bernardina ex Oetingen moeder van natuurlijk kind

( De moeder is blijkbaar tijdelijk in Oetingen woonachtig )

 

17/04/1811 ° Petrus Joannes

P. Jan Baptiste De Vuijst

M. Maria Theresia Reijgaert    ( Wordt gewettigd na huwelijk op 13 juli 1814 ) 


Redactie : op 13 juli 1814 huwt Francisca De Vuyst met Maximiliaen Reygaert , betreft het hier deze Maria Bernardina ? Vermoedelijk wel gezien de legitimatie
 

 

DE VUYST Maximiliaan x VAN HASSEL Maria ex Kester

 

Huwelijk op 30/10/1813 in Meerbeke

Zie huwelijken Meerbeke

 

19/11/1813 ° Petronilla

P. Nicolaus Van Hassel

M. Petronella Van Overstraten

 

DE VUYST Francisca moeder van natuurlijk kind


12/10/1813 ° Maria Catharina

P. Petrus Du Mongh

M. Joanna Catharina Simon     ( Wordt gelegitimeerd door huwelijk in ju ' 1814 , er staat inderdaad " ju "  1814  )    - zij + 10/11/1888 oud 75 jaar , puella , zij overleed als Maria Reygaerts -

Redactie : zal dan wel een 2de kindje zijn van Francisca , zie ook het doopsel van 17 april 1811

 

          

DE VUYST Maria Theresia moeder van natuurlijk kind


03/05/1825 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Vuijst
M. Angelina Barbé

 

Huwt op 23 augustus 1825 met Ingelbertus Nieuwborg , kind gelegitimeerd

 

 

DE VUYST Franciscus ex Denderleeuw x TIRAI Francisca ex Nederbrakel

 

Zie TIRAI
 

 

DE VUYST Jan Baptiste x TIMMERMANS Albertina ex Meerbeke

 


Huwelijk op 31/05/1827 van :
Jan Baptiste De Vuyst fs. Petrus en Berlindis Barbé oud 29 jaar
Joanna Martina Timmermans ex Meerbeke fa. Nicolaas en Susanna Bellemans oud 27 jaar
tt. Jacobus Du Mong en Joanna D'Hauwer

 

Hij + 17/06/1876 fs. Petrus en Berlindis Barbé viduus Joanna Albertina Timmermans , 77 jaar en 4 maand

Zij + 22/06/1873 fa. Nicolaas en Susanna Bellemans uxor Jan Baptiste De Vuyst
 anno 1828 in Meerbeke ° Alexander
                                                                                     - hij + 15.08.1862 ex Meerbeke oud 34 jaar -

 

11/08/1830 ° Petrus Josephus

P. Maximilianus Reygaerts

M. Judoca Timmermans                                           - hij x Virginia Anthoons , hij + in 1876 oud 45 jaar -

 

07/10/1833 ° Dominicus

P. Jan Baptiste Timmermans

M. Maria Catharina Reygaerts                               - hij x Melania Peeters , hij + in 1869 oud 36 jaar -

 

07/07/1836 ° Maria Joanna

P. Simon Petrus Timmermans

M. Maria Joanna Suys                                            - zij + 29/06/1839 oud 3 jaar -

 

21/03/1840 ° Lucia

P. Joannes Timmermans

M. Lucia Suys                                                           - zij + 08/12/1857 oud 17 jaar -

 

 

DE VUYST Petrus Josephus ex Waarbeke x VAN BOSSUYT Maria Theresia

 

 

Huwelijk op 29/11/1844 van :

Petrus Josephus De Vuyst ex Waarbeke fs. Benedictus en Maria Anna Cools oud 29 jaar

Maria Theresia Van Bossuyt fa. Joannes Franciscus en Maria Anna Capiau oud 31 jaar

tt. Joannes Van Bossuyt en Regina De Vuyst

 

Hij + 10/06/1861 ex Waarbeke fs. Benedictus en Maria Anna Cools martius Maria Theresia Van Bossuyt , 45 jaar

 

Zij x2 in 1863 met Carolus Van Wilder ex Gooik

 

 

25/09/1845 ° Regina
P.  Joannes Van Bossuyt

M. Regina De Vuyst

15/07/1849 ° Delphina
P. Amandus De Vuyst
M. Lucia Van Bossuyt

22/06/1854 ° Petrus
P. Jan Baptiste De Ville
M. Joanna Catharina Van Bossuyt                        - hij + 24/09/1855 oud 1 jaar -

 

04/06/1857 ° Justina
P. Carolus Ludovicus De Ville
M. Francisca De Vuyst
 

 

DE VUYST Dominicus x PEETERS Melania

 

 

Huwelijk op 14/04/1866 van Dominicus De Vuyst en Melania Pieters met tt. Petrus De Neve en Catharina Pieters

 

Hij + 06.10.1869  fs. Jan Baptiste en Joanna Timmermans maritus Melania Peeters , 36 jaar en 1 dag

 

 

01/05/1866 ° Theophilus   ( s.c. gedoopt door Francisca Vanden Eynde )
P. Elias Peeters
M. Joanna Martina Timmermans                                             

 

20.09.1869 ° Petrus Franciscus
P. Petrus De Vuyst
M. Catharina Persoons                                                             - hij + 06.01.1870 oud 22 maand ( mogelijks een erratum )
 

 

DE VUYST Josephus x ANTHOONS Virginia ex Oetingen

 

 
Hij + 25.02.1876 fs. Jan Baptiste en Joanna Albertina Timmermans maritus Virginia Anthoons, 45,5 jaar
 27/04/1867 ° Paulina Odila
P. Jan Baptiste De Vuyst
M. Paulina Anthoons

 

--/02/1870 ° N. ( onleesbaar )
P. Carolus Ludovicus Anthoons
M. N. Schoonjans

 

13.02.1873 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus Anthoons
M. Melania Peeters

 

18.08.1875 ° Theresia N. ( slecht leesbaar )
P. N. Antoons
M. Maria Sidonia Reygaerts
 


 

DE WANDEL Joannes x AERTS Maria

 

Verloving op 21.04.1615 in Pollare
 

 

DE WANDEL Jan x VAN VRECHEM Joanna fa. Hendrik

anno 1632 : verkopen aan Franchois De Roye 1 dagwand schoofland gelegen op Schuermansveldeken
anno 1636 : verkopen aan Cornelis Van Eesbeke 4 partijen land gelegen te Meerschvoorde

DE WANDELE Petrus x FAUT Judocus

 

02/10/1712 ° Cornelius               

P. Cornelius Michiels               

M. Anna De Pont

 

 

DE WANDEL Jan Baptiste ex Tollembeek x DE VALKENEER Angelina

 

 


Huwelijk op 28/10/1825 van :
Jan Baptiste De Wandel fs. Arnoldus en Maria Anna De Bl----   ( onleesbaar , De Bleiser ? ) oud 28 jaar
Angelina De Valkeneer fa. Jan Baptiste en Catharina De Vos oud 21 jaar

tt. Carolus Segers en Sophia Van Herreweghen

redactie : ze is een stiefzuster van de zusjes Van Herreweghen , ook een stiefzus van Maria Theresia Van Eesbeke die in 1823 huwde met Petrus Joannes Van Lierde ex Neigem

Zie in het kadaster van Denderwindeke : 862. Jan Baptiste De Wandel ex Tollembeek.
 

 

 

DE WANDEL Jan Baptiste x HEMERIJCKX Catharina

 


Zij is de weduwe van Cornelis Backaert

Huwelijk op 16/01/1834 van :
Jan Baptiste De Wandel ex Zandbergen wonend in Pollare fs. Petrus Hubertus en Catharina Vander Stock oud 32 jaar
Catharina Hemmeryck ex hac fa. Christophorus en Berlindis Van Cauter oud 41 jaar
tt. Franciscus Hemmeryck en Theresia Hemmeryck

 

Hij + 24/04/1860 ex Zandbergen fs. Petrus Hubertus en Catharina Vander Stock maritus Catharina Hemeryckx , 59 jaar

 

Zij + 11/11/1860 fa. Christophorus en Berlindis Van Cauter vidua 1° Cornelis Backaert , 2° Jan Baptiste De Wandel , 67 jaar
 


05/09/1835 ° Adela

P. Petrus Backaert

M. Maria Josepha Backaert                                      - zij + 12.04.1892 oud 56 jaar celebs -

 

16/02/1839 ° Aloysius

P. Jan Baptiste Backaert

M. Catharina Backaert                                              - zij + 27/10/1846 oud 7 jaar -
 

 

DE WANDEL Dominicus ex Tollembeek x NUBORG Seraphina ex Vollezele
 

 

anno 1874 ° Petrus Josephus
                                                                                    - hij + 22.04.1874 oud 1 jaar en 2,5 maand -

 

11.06.1875 ° Henricus Arthur
P. Henricus Van Cauter
M. Celina Vande Voorde

 

11.09.1876 ° Theodorus
P. Hypolitus Van Cauwelaert
M. Leonia Robijs

 

09.03.1879 ° Franciscus Josephus
P. Petrus Josephus Vander Vooren
M. Elisabetha Francisca Van Herreweghe

 

07/03/1880 ° Josephus
                                                                                     - hij + 19/03/1880 oud 7 dagen -

 


 

DE WEERT Josephus ex Gooik x VANDEN HAUTE Maria ex Lieferinge

04/02/1851 ° Alodia
P. Guillielmus De Weert
M. Maria Josepha Vanden Haute

 

DE WEERT Jan Baptiste ex Gooik x DE VILLE Maria Celestina

 


Huwelijk op 17/05/1877 van :
Jan Baptiste De Weert fa. Guilielmus en Anna Catharina Lichtert
Maria Celestina De Ville fa. Bernardus en Maria Catharina Van Cutsem
tt. Victor Van Cutsem en Petronilla De Ville

 

Hij + 12.03.1893 fs. Guilielmus en Joanna Catharina Lichtert oud 69,5 jaar maritus Celestina De Ville
 

 DE WEGHE Michiel fs. Pieters x DE RO Catharina

Zij is dv. Ingel De Ro en Catharina Stevens , zie de SvG bij overlijden van haar zuster Adriana De Ro


DE WEGHE Franciscus ex Meerbeke x MONTé Maria Theresia

 Huwelijk op 22/11/1810 van :

Franciscus De Weghe ex Meerbeke fs. Jaspar en Petronella Rollier viduus Maria Theresia Niels ex Oetinghen et successive Maria Anna Troost ex Lerrebeke , 60 jaar
Maria Theresia Monté ex hac fa. Paulus en Elisabeth Van Snick oud 44 jaar vidua Judocus Persoons ex hac
tt. Jan Baptiste Vanden Abbeele en Franciscus De Cooman koster
 

 


                  

DE WETTER Adrianus x LEMMENS Maria

 

Huwelijk op 05/06/1679 met tt. Gerardus Lemmens en Petro Roosens

 

 


 

 

DE WILDE Egidius x UYTTENHOVE Anna

 

25/07/1732 ° Adrianus               

P. Adrianus Uyttenhove            

M. Joanna Herremans

  

DE WINNE Petrus Josephus ex Ninove x  BUYL Joanna
 

 


Huwelijk op 8 juli 1822 van :

Petrus Josephus De Winne ex Ninove fs. Judocus en Maria Livina Simon ex Ninove oud 48 jaar viduus 1° Maria Dorothea Cornelis ex Meerbeke ,
                                                                                                                                                                                       2° Anna Maria Heremans ex Meerbeke
Joanna Buyl ex hac fa. Petrus Joannes en Anna Notaert oud 42 jaar

tt. Nicodemus De Winne en Petronilla Buyl

 

Hij + 30/11/1836 fs. Judocus en Maria Livina Simon maritus Joanna Buyl , 63 jaar

 

Zij + op 18/01/1848 dv. Petrus en Anna Notaert vidua Petrus Joseph De Winne oud 67 jaar
 

 


DE WINNE Angelina ex Meerbeke


29/01/1844 ° Carolus

P. Jacobus Vander Poorten

M. Joanna Buyl                                                                              - hij + 21/06/1844 oud 5 maand -
 

 

DE WINNE Philippus ex Meerbeke x POTTIER Maria Anna

Hij is schoenmaker van stiel , woont samen met Carolus De Dobbeleer op het Monnikenhof , zie Kadaster Denderwindeke nr. 1348
 


Huwelijk op 08/06/1843 van :
Philippus De Winne ex Ninove fs. Benedictus en Catharina Couchi , geen ouderdom vermeld
Maria Anna Pottier fa. Celestinus en Maria De Mol , geen ouderdom vermeld

tt. Dominicus De Muyter en Constantia De Winne
 


09/03/1844 ° Constantia Isabella

P. Celestinus Pottier

M. Constantia De Winne                                            - zij + 05/12/1845 oud 2 jaar -
 

 

DE WINNE Franciscus ex Meerbeke x VANDEN DRIESSCHE Joanna Catharina ex Steenhuize-Wijnhuize
 

 


Huwelijk op 20/05/1858 van :
Franciscus De Winne ex Meerbeke wonend in Ninove fs. Petrus Josephus en Dorothea Cornelis oud 54 jaar viduus Elisabeth De Bruyn
Joanna Catharina Vanden Driessche ex Steenhuize-Wijnhuize hier wonend fa. Joachim en Anna Boomputte oud 45 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Rosalia Hemerijckx
 


 

DE WINNE Lucia ex Meerbeke moeder van

 

28/01/1865 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Winne
M. Henrica De Winne

 

DE WINNE Petrus ex Meerbeke x VANDER SLEYEN Anna Maria ex hac

 

Huwelijk op 12/12/1872 met tt. Josephus Vander Sleyen en Paulina De Winne

 

DE WINNE Franciscus ex Meerbeke x PLECK Maria Justina


Huwelijk op 18/12/1884 van :
Franciscus De Winne ex Meerbeke fs. Jan Baptisteen Veronica Van Craenenbroeck
Maria Justina Pleck fa. Carolus en Maria Anna Van Bellingen
tt. Petrus De Winne en Ludovica Pleck

 


 

 

DE WINTER Livinus x DE SMET Petronella

Huwelijk op 11.07.1792 van :
Livinus De Winter fs. Livinus en Maria Painnoel ( Kerstbrood ? , red. ) viduus Maria Cooreman oud 50 jaar
Petronella De Smet fa. Jacobus en Joanna Maria Goossens oud 37 jaar
tt.  Paulus De Smet en Petrus Thienpont

 

DE WINTER Adrianus ex Voorde x PEREMAN Maria Theresia

 

Hij is anno 1821 van beroep " portier "

 

 

Huwelijk op 29/11/1817 van :

Adrianus De Winter ex Voorde fs. Petrus Livinus en Joanna Catharina Bruylant oud 36 jaar

Maria Theresia Pereman vidua Jacobus Roobaert fa. Adrianus en Maria Anna De Groeve oud 32 jaar

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Josephus Lafeuillade

 

Hij + 19/12/1846 ex Voorde fs. Petrus en Anna Catharina Bruyland maritus Maria Theresia Peiremans , 65 jaar

 

Zij + 18.01.1861 fa. Adrianus en Maria Anna De Grave vidua 1° Jacobus Roobaert , 2° Adrianus De Winter , 76 jaar

 

 

26/12/1817 ° Anna Maria

P. Marcellus De Winter

M. Anna Jacoba De Maeseneer                                 - zij + 06/01/1818 oud 11 dagen -

 

09/05/1819 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Winter

M. Catharina Torrekens

 

22/04/1821 ° Justinus

P. Petrus De Maeseneer ex Zandbergen

M. Petronella De Winter                                             - hij + 8 mei 1821 oud 16 dagen , overleden als Petrus De Winter , overleden in het gehucht Dasselt in de ouderlijke woonst

 

24/08/1822 ° Regina

P. Jan Baptiste De Maeseneer

M. Regina Van Eesbeek

 

04/02/1825 ° Eleonora

P. Franciscus De Maeseneer

M. Judoca De Winter                                                   - zij + 15/04/1845 oud 18 jaar  ( lees 20 jaar ) -

 

10/12/1827 ° Rosalia

P. Livinus De Winter

M. Rosalia Van Eesbeke                                              - zij + 10/09/1847 oud 20 jaar -

 

23/05/1833 ° Livinus

P. Livinus De Winter

M. Maria De Winter

DE WISPELAERE Petrus x OSTIJN Francisca ex Beveren

Zij + 13/03/1879 ex Beveren ( Fl. Occid. ) fa. Andreas en Barbara Theresia Samyn vidua Petrus De Wispelaere oud 60,5 jaar

 


 

DE WITTE Joannes vader van onwettig kind met Joanna De QUICK

 

26/03/1712 ° Petrus                  

P. Petrus Tresenier                   

M. Catharina Vanden Haute

 

 


 

DE WOLF Joannes fs. Jans x NEESEN Clara 

 

Verloving op 9.10.1620 met tt. Egidius Blommaert en Egidius Neesen
Huwelijk op 24.11.1620 met tt. Paulus De Middeleer , Cornelis De Hauwere en Henricus Vanden Inde

 


Zij + in maand februari 1640 , ze liet 3 kinderen na

 

Overledene : Clara Neesen

Houder : Jan De Wolf fs. Jans

Kinderen : 

1° Gillis 18 jaar
2° Nicolaes 8 jaar
3° Cornelis 6 jaar

Oppervoogden zijn de baljuw , burgemeester en schepenen

 27/09/1621 ° Egidius              
P. Egidius Neesen                  

M. Catharina Temmermans alias Blommaert
 

02/01/1625 ° Elisabeth           
P. nihil                                  

M. Elisabeth Roosen  ( doop in huwelijksregisters )
 

02/11/1627 ° Adrianus           
P. Petrus Germes                  

M. Adriana Costers
 

29/12/1630 ° Nicolaas ( moeder verkeerdelijk als Berlindis Buydens )

P. Nicolaas Goossens          

M. Anna Buijdens   

 

13/03/1634 ° Cornelius ( moeder verkeerdelijk als Clara Blommaerts )
P. Cornelis De Hauwer         

M. Anna Vander Noot                                                     - hij x Maria Vander Eeckt -

 

 

DE WOLF Joannes x DE NEVE Joanna   ( ook Judoca Agneesen als moeder vermeld , nogal verwarrend )

De Neve Joanna is een dochter van Joos De Neve uit diens 2de huwelijk

 

Huwelijk op 03/04/1640 in Neygen ( redactie : dit huwelijk is in ieder geval niet in Neigem genoteerd )


Hij + 19.10.1677 in Neigem

 

25/12/1640 ° Petrus                      

P. Petrus Hevens                         

M. Christina Van Wingen

 

24/11/1644 ° Joanna                     

P. Joannes De Hauwer               

M. Joanna De Quick

 

05/01/1648 ° Reijnier                    

P. Renerius Van Craenenbroeck  

M. Anna Maes

 

10/09/1649 ° Alowisia                  

P. Ludovicus Ots                       

M. Petronella Sterckx

 

 

DE WOLF Cornelius x VANDER EECKT Maria

 


Bron : Wedergrate nr. 253

Cornelis De Wolf overleden op 17.10.1676

 

Houderigge van het sterfhuis is Marye Vander Eeckt

 

Kinderen :

1° Joanna 13 jaar

2° Josyne 11 jaar
3° Jan 8 jaar
3° Joos 4 jaar

 

Voogd : Jan Vander Eeckt over de moederlycke syde

Voogd paterneel is niet vermeld


Anno 1676 koopt de weduwe Maria Vander Eeckt een partij land gelegen op het Hautemvelt en dit voor haar 4 weeskinderen

 

 

Huwelijk op 15/05/1661 in St. Goedele in Brussel

 

21/03/1662 ° Joanna
P. Joannes De Wolf
M. Joanna Verckens                                       - zie de staat van goed -

 

29/01/1665 ° Josina                        

P. Judoco De Vits                     

M. Josina De Neve                                        - zij x Jacobus Jenno alias Ganeau enz. -

 

circa 1668 ° Jan
                                                                        - zie de staat van goed , hij x Anna Cobbaert -

 

11/05/1671 ° Judocus                     

P. Judocus Vander Rieckt           

M. Barbara De Leen                                     - zie de staat van goed -
 

 

DE WOLF Petrus x MERTENS Joanna

 

Huwelijk op --/05/1662            Geen tt. vermeld

 

 

DE WOLF Joannes   x COBBAERT Anna

 


Hij geboren circa 1668 , zv. Cornelis en Maria Vander Eeckt , wordt vermeld in de staat van goed opgesteld bij het overlijden van zijn vader

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 07/06/1701 tt. Petrus Biltrijs en Joannes Cools

Een staat van goed werd opgesteld bij haar overlijden in het jaar 1720 voor de 2 weeskinderen

 

Hij x2 met de weduwe Gillis De Roy

Uit dit huwelijk bleef slechts één kind in leven anno 1728 met name Elisabeth De Wolf die leenverhef doet

Het leen in Pollare ging eerst naar Maria De Wolf , na diens overlijden naar haar dochter Elisabeth Cornelis , tenslotte naar Elisabeth De Wolf

 

 

20/01/1703 ° Maria                         
P. Jacobus Ganneau                    

M. Maria Vanden Rieckt                                                  - x Cornelis Cornelis fs. Jans , hieruit één dochter die ook vroegtijdig overleed , allen overleden circa 1728 -
 

12/12/1707 ° Elisabetha                 

P. Jacobus Jenno                       

M. Elisabetha Van Eesbeke                                              - zij x Judocus François met nageslacht -

 

30/05/1710 ° Adrianus                    

P Petrus Vijverman                 

M. Jenneken Cobbaert                                                    - vroeg overleden -

 

23/11/1712 ° Catharina                   

P. Maximiliaan Leijsens          

M. Catharina Van Eesbeke                                             - vroeg overleden -

 

26/04/1715 ° Petrus                        

P Petrus Vijverman                  

M. Maria De Roij                                                             - vroeg overleden -
 

 

DE WOLF Joannes x COL Elisabetha

 

Zij is de weduwe van Egidius De Roy

 

Verloving op 25/01/1721              tt. Joannes Van Eesbeke en Maria De Wolf

Huwelijk op 11/02/1721               tt. idem et ibidem

 

DE WOLF Josephus x PAPELEUX Regina

 

Papeleux Regina hertrouwde Petrus Joannes Van Craenenbroeck


Hieruit ° Virginia
                                                         - zij x in 1884 met Gregorius Mahieu ex Okegem , zij werd omschreven als ex hac et in hac -

 


DE WYELS Gustavus Theophilus ex St. Maria Lembeek x DE JONGHE Maria Celina

Huwelijk op 05.08.1908 van :
Gustavus Theophilus De Wyels ex St. Maria Lembeek geboren op 17.06.1882 fs. Felix en Catharina Antonia Walravens
Maria Celina De Jonghe ex hac geboren op 18.03.1875 fa Paulus en Petronilla Cosyn
tt. Henricus Van Cauwelaert en Josephus De Jonghe