FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877 inbegrepen

Families De Brabander tot De Buys


 

DE BRABANDER Petrus x INVEU Joanna Francisca   ( INVERES bij geboorte in 1734 )

 


Verloving op 06/06/1733                           tt. Petro Vijvermans en Joanna Inveu

Huwelijk op 25/10/1733                            tt. idem et ibidem
 

 

06/08/1734 ° Guilielmus                     

P. Guilelmus De Brabander      

M. Maria De Clerck

 

24/08/1735 ° Elisabetha                     

P. Cornelius Inveu                    

M. Elisabetha Valck
 

 

DE BRABANTER Petrus w VAN CRAENENBROECK Martina

 


Huwelijk op 18/03/1738                                tt. Petro Leijssens en Petro Cottiels
 

 

20/12/1738 ° Guilielmus Augustinus  

P. Guilelmus De Brabanter     

M. Christina Soetens 

 

 

DE BRABANDER Josephus ex Liedekerke ( NL ) x VAN OVERSTRAETEN Petronella ex Gooik ( NL )


Zie kadaster van Denderwindeke nr. 70 , er werd verdeeld in 2 staken

 

1049. Charles Vetsuypens
1050. Pieter Jan De Brabander

 


Hij is ex Liedekerke en fs. Jacobus ( Nicolaas bij zijn overlijden ) en Joanna Ronse ex Liedekerke
 

Zij is ex Gooik en fa. Joannes en van Maria Mattens ex  Strijthem

 

Huwelijk op 17/08/1784 met tt. Frans De Cooman ( L ) en Martino Stoffijn ( NL )

 

Hij + op 18/02/1819 oud 79 jaar ex Liedekerke fs. Nicolaas en Barbara Rons maritus Petronella Van Overstraten ex Gooik

Zij + op 26/12/1837 oud 85 jaar vidua Joseph De Brabander filia Joannes en Anna Maria Mattens

 

 

Volkstelling van 1796 bij dit gezin zijn 8 personen
1) Joseph De Brabander , 50 jaar , landbouwer ex Liedekerke sinds 13 jaar in de prochie

2) Petronella Van Overstraten , 48 jaar , vrouw , ex Gooik

3) Maria De Vuyst , 16 jaar , voorkind

4) Maximiliaan De Vuyst , 14 jaar , voorkind

5) Judocus De Brabander , 10 jaar , zoon

6) Joanna De Brabander , 8 jaar , dochter

7) Petronella De Brabander , 7 jaar , dochter

8) Peeter De Brabander , 5 jaar , zoon

 

14/05/1785 ° Judocus                     
P. Judocus De Cuyper            

M. Maria Joanna De Brabander ( NL )

 

25.11.1786 ° Joanna **
P. Joannes De Brabanter
M. Mattens    
                                 
** - zij x in 1820 in Meerbeke met Franciscus Timmermans viduus Catharina Van Cutsem , zij was bij haar huwelijk dienstmeid in Meerbeke -
** - zij x2 in 1825 in Meerbeke met Jan Baptiste Baevegems ex Meerbeke viduus Isabella De Jonghe


18/08/1788 ° Veronica
P. Joannes De Brabander ( NL )
M. Maria Joanna De Brabander ( NL )                - zij + 26.06.1791 oud 3 jaar -

07/03/1790 ° Joanna Petronella
P. Franciscus Bellemans ( NL )
M. Joanna Petronella Gijssens ( L )                    - zij x anno 1834 met Carolus Vetsuypens -

21/10/1792 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes De Brabander
M. Joanna Petronilla Van Eesbeke                     - hij x Maria Anna Vander Heyden , hij + in 1847  -

 

19.09.1796 ° infans            
                                                                                   - thuis gedoopt en direct overleden -

 

 

 

DE BRABANDER Petrus x VANDER HEYDEN Maria Anna ex Oetingen

 

Hij + 06/06/1847 fs. Josephus en Petronilla Van Overstraeten maritus Maria Anna Vander Heyden , 55 jaar

 

Zij + 10/03/1859 ex Oetingen fa. Cornelis en Joanna Wauters vidua Petrus De Brabander , 68 jaar
 


22/04/1832 ° Petronilla Cecilia

P. Petrus Vander Heyden

M. Petronella Van Overstraeten


31/05/1836 ° Maria Joanna

P. Jacobus Rooselaers

M. Maria Joanna De Brabander                           - zij x in 1860 met Josephus De Dobbeleer , zij + in 1889 - 

 

12/05/1840 ° Maximilianus

P. Maximilianus De Vuyst

M. Joanna Wauters                                               - hij x in 1880 met Amelia Verdonck -
 

 

DE BRABANDER Maximiliaan x VERDONCK Amelia

Huwelijk op 03/06/1880 van :
Maximiliaan De Brabander fs. Petrus en Anna Maria Vander Heyden
Amelia Verdonck fa. Josephus en Sophia De Vits ex hac et in hac
tt. Joannes De Brabander en Justina Verdonck

 

Zij + 05.04.1884 fa. Josephus en Sophia De Vits uxor Maximiliaan De Brabander oud 31 jaar 11 maand

 


 

DE BRAUWER Livinus ex Aaigem-Vlechem x STERCK Maria Christina fa. Michael

 

02/101/1810 ° Sophia                       

P. Judocus De Wolf

M. Josina De Bruijn

 


 

DE BREMAEKER Judocus x DE COOMAN Arnolda

 

27/12/1660 ° Catharina                   

P. Guilielmo Touchains            

M. Adriana De Vuijst ipv. Catharina De Cooman

 


 

 

 

DE BRACKENIER Judocus 1x CALLEBAUT Margriete


Er zijn 3 erfgenamen bij het overlijden van Margriete Callebaut , in 1627 verkoopt Guilliam zijn deel aan zijn vader Mr. Joos

 

 

geen datum ° Judocus
                                                                                                                  - hij is smid zoals zijn vader -

geen datum ° Guilliam
                                                                                                                   - hij reeds overleden ante 1645 , zijn erfgronden worden verworven door zijn broeder Joos -

 

 

DE BRACKENIER Judocus  2x BUYDENS Adriana


Anno 1627 verkoopt Guilliam zijn erfenis hem verstorven van zijn moeder Margriete Callebaut aan zijn vader Mr. Joos De Brackenier

Zij is dv. Jan Buydens en Barbara Vander Spiegel , haar moeder hertrouwde met Jan Van Vrechem fs. Ingels

Een SvG werd opgemaakt in 1644 tussen 4 staken van Mr. Joos De Brackenier     

1) Mr. Joos fs. Joos
2) Barbara x Mr. Jan Van Sele
3) Pieterken
4) Janneken

anno 1643 : Adriana Buydens weduwe Mr. Joos De Brackenier verkoopt aan Jan Mathijs fs. Jans 110 roeden land in Denderwindeke op Steenberg
anno 1645 : Adriana Buydens weduwe van Mr. Joos x Adriaan Goossens verkoopt aan haar stiefzoon Mr. Joos De Brackenier fs. Joos

 

05/02/1620 ° Barbara                

P Egidius De Brackenier         

M. Barbara Vande Spiegele alias Van Vrechem                                - vroeg overleden -

 

10/12/1621 ° Elisabetha            

P Joannes Van Vrechem          

M. Elisabetha Marissens                                                                     - zij x Mr. Joos Van Sele  ( Van Zele )

 

25/06/1624 ° Petrus                  

P Petrus Van Vrechem            

M. Gertrude Wasteels                                                                          - hij + 17.11.1640 -

 

13/02/1627 ° Maria                   

P Egidius De Brackenier         

M. Barbara Vande Spiegele nomine Maria Brackenier                 - vroeg overleden -

 

06/04/1628 ° Joannes         

P Joannes Van Vrechem         

M Martina Buydens                                                                             - Janneken is vermeld in de SvG -

 

 

DE BRACKENIER Guilliam x DECK Margareta

Zoon van Joos x Margriete Callebaut

 

Verloving op 06/05/1626 in Ninove

Hij werd niet langer vermeld in de SvG opgemaakt in 1644

anno 1645 : zijn broeder Joos verwerft zijn erfgronden


Doopsels in Ninove

07.04.1627 ° Judoca
P. Judocus De Brackenier
M. Guilielma Callebaut

26.03.1629 ° Anna
P. Joannes Deck
M. Anna De Waghemaecker

 

05.01.1632 ° Joannes
P. Joannes Deeck
M. Maria De Dijn

 

18.07.1634 ° Joanna
P. Judocus De Blinde
M. Joanna Corthals

08.09.1635 ° Maria
P. Martinus Verhoeven
M. Maria Veermans

 

DE BRACKENIER Judocus fs. Joos x DE BEIJS Elisabeth      

 


Hij is zv. Mr. Joos en diens eerste huisvrouw Margriete Callebaut

Verloving op 05/05/1629 en huwelijk op 12/05/1629 met tt. Cornelis De Vleeschauwer en . . .

Anno 1637 : Mr. Joos De Brackenier koopt van Anthoon Vander Eeckt x Pierijne Vanden Broecke 1 dagwand schoofland gelegen op het Windekeveld


Een staat van goed werd opgesteld in 1654 , dit na zijn overlijden in september 1646

6 minderjarige kinderen :

1) Adriana oud 23 jaar
2) Gillis 21 jaar
3) Anna 19 jaar
4) Jan 17 jaar
5) Joos 14 jaar
6) Cornelis 11 jaar

V.P. is Jooris De Doncker
V.M. is Gillis De Brackenier zo over hemzelf als over zijn medehoirs
 

 

 

Eerste doop in Pollare :

 

29/03/1629 ° Adriana         

P. Adriana sMols ipv. haar echtgenoot Quintini De Beys     

M. Adriana Buydens                                                                                            - zij x Geeraert Tiebaut , zij x2 Joannes Crispeels fs. Nicolaes -
 

( De ouders waren reeds verloofd doch nog niet gehuwd )
 

Verdere kinderen in Denderwindeke gedoopt.

 

23/05/1631 ° Egidius                      
P. Egidius De Brackenier         

M. Maria Van Vrechem                                                                                        -  hij + 19.05.1656 , niet meer vermeld in de verkaveling -
 

29/01/1632 ° Judocus                     
P. Judocus De Brakeleer            

M. Adriana Joos                                         
 

04/04/1633 ° Anna                          
P.  Gerardus De Ro                 

M. Anna Agneesen  **                               - zij x Merten Buydens , overleden in het jaar 1670 -
 

13/02/1635 ° Joannes                      
P. Joannes De Vleeschouwer   

M. Elisabeth Van Varenberch                   - in leven bij de SvG , overleden bij de verkaveling -
 

05/02/1637 ° Judocus                     
P. Judocus De Brackenier    

M. Adriana sMols                                       - verdeelt in 1679 met zijn broer en zusters -
 

30/11/1638 ° Livina                        
P. Georgius De Groote            

M. Livina Pleck                                          - vroegtijdig overleden -
 

02/02/1642 ° Cornelius                   
P. Cornelius De Vleeschauwer 

M. Adriana Beys                                       - x Maria Van Sinay  -
 

30/03/1644 ° Joanna                       
P. Joannes De Brackenier         

M. Elisabeth sMols                                  - vroegtijdig overleden -   
        

** in 1633 schreef de pastoor verkeerdelijk Elisabeth Agneesen als moeder in , hij verwarde met de meter
 

 


Anno 1679  : ZIE DE VERKAVELING NA HET OVERLIJDENS VAN ELISABETH DE BEYS

Verdeling tussen


1) Joos

2) Cornelis

3) Adriana , weduwe Geeraert Tibaut

4) Elisabeth Buydens weeskind van wylen Anneken De Braéckenier uit haar huwelijk met Merten Buydens

 

Redactie : zowel Gillis als Jan De Brackenier zijn niet meer vermeld in deze verkaveling
 

 

  

DE BRACQUENIER Cornelis  x VAN SINAIJ Maria

 


Hij ° 02/02/1642 zv Judocus en Elisabeth De Beys         
         

zij is buitenpoorter Geraardsbergen als fa. Nicolaas

 

Huwelijk op 03/11/1680 met tt. Martinus Tibaut en Gerardus Lemmens

 

Hij is smid van stiel zoals zijn vader Judocus

Verkaveling werd opgesteld in 1742 , zie Wedergrate nr. 226 nr. 53

           I ) de 6 kinderen van wijlen Jacobus De Brackenier fs. Cornelis x Catharina Van Eesbeke beiden overleden met name
                             - Pieternelle x Jan Baptiste Cambier
                             - Adriaen 26 jaar
                             - Philippina 23 jaar
                             - Josine 20 jaar
                             - Joanna Marie 16 jaar
                             - Maximiliaen 11 jaar

                met als V.M. Jan Van Eesbeke fs. Adriaens

           II ) Judocus

           III ) Jan Van Vreckem x Joanna Maria De Brackenier

          IV ) Pauwel Roosens x Anna Francisca De Brackenier

en te weten dat 2 gebroeders zijn overleden

          V ) Nicolaes De Brackenier op 05.12.1741

          VI ) Maximiliaen De Brackenier op 24.12.1741

 

 

03/05/1683 ° Jacobus            

tt. Petronella Coquenier                                                                                     - hij x Catharina Van Eesbeke -

 

06/03/1686 ° Nicolaas           

tt. Nicolaas Van Sinay                                                                                         - hij + 05.12.1741 , vrijgezel -

 

09/05/1688 ° Joanna              

 tt. Guillielmus Buijdens

                                                                                                                               - x Joannes Van Vrechem in Lieferinge in 1716 - 

12/07/1695 ° Judocus            

tt. Catharina Mignon                                                                                       

 

13/01/1699 ° Francisca          

tt. Francisca Vertol
                                                                                                                                - zij x Pauwel Roosens -

Gemini       ° Jasparina          

tt. Jasparina Van Bruesegem                                                                              - vroegtijdig overleden -

 

23/10/1703 ° Maximiliaan     
P. Maximiliaan Buijdens                    

M. Maria Vanden Eijnde                                                                                     - hij + 24.12.1741 , vrijgezel -

 

 

DE BRACKENIER Jacobus  x  VAN EESBEKE Catharina fa. Adriaens ex Meerbeke

Zij x2 met Guilliam De Cooman
 


Huwelijk op 13.04.1717 in Meerbeke

Zij is dv. Adriaen en Petronella Buydens , zie de lotingen van Meerbeke

 

Ze hadden een bedrijf in Denderwindeke in het gehucht Neuringen

Hij + 03.03.1731

Wedergrate nr. 223 : SvG bij overlijden van Jacobus De Brackenier man van Catharina Van Eesbeke op 06.06.1731 , 6 kinderen

1) Petronella 15 jaar
2) Adriaen 13 jaar
3) Philippina 10 jaar
4) Josine 8 jaar
5) Joanna Maria 5 jaar
6) Maximiliaen 16 maand

V.P. Nicolaas De Brackenier
V.M. Jan Van Eesbeke

 

Verkaveling op 18.04.1742 , opgemaakt in 1748

  1) Pieternelle x Jan Baptiste Cambie
  2) Adriaen majeur
  3) Josine 25 jaar
  4) Philippine 22 jaar
  5) Joanna Marie 20 jaar
  6) Maximiliaen 18 jaar

  V.P. Jan Van Vreckom
  V.M. Frans Vanden Broecke
 

 

anno 1717 ° Pieternelle
                                                                                             - zij x Jan Baptiste Cambie

anno 1719 ° Adrianus
                                                                                            - hij woont anno 1750 in Brussel en verkoopt een leen aan Jacobus O fs. Jans en dit als oudste hoir feodaal -


19/07/1722 ° Philippa Theresia         

P. Joannes De Ro                     

M. Joanna Catharina Van Eesbeke                               - zij is anno 1752 jongedochter en verkoopt een partij land in Pollare -                -

 

04/11/1723 ° Josina                            

P. Nicolaas De Brackenier         

M Josina Van Eesbeke                                                   - zij overleed in Meerbeke in de wijk Hemelrijk op 08.07.1810 , celebs -

 

25/07/1727 ° Joanna Maria               

P. Joannes Van Eesbeke            

M. Joanna Maria De Brackenier                                 

- zij x in 1750 in Meerbeke met Guilielmus Willems met nageslacht , zie familiesamenstelling Meerbeke , het gehucht Schalckem -

 

16/04/1729 ° Maria Maximiliana       

P. Maximiliaan De Brackenier      

M. Catharina Du Champ                                                 - vroegtijdig overleden -

 

21/07/1730 ° Maximiliaan                   

P. Maximiliaan De Brackenier      

M. Maria Descamps                                                       - hij 18 jaar bij SvG van jaar 1748 -

 

 

DE BRACKENIER Maximiliaen vader van onwettig kind met Adriana VAN CRAENENBROECK


15/11/1739 ° Petrus Joannes              

P. Petrus Van Craenenbroeck      

M. Joanna Masfrangh

 


 

 

DE BRAEKELEER Passchier fs. Adriaens x COPPENS Anna

 


Voor Paesschier De Braekeleer zie ook de schepenbrieven van februari 1596 , hij woont in de hofstede van Jan Coppens de Oude , zie aldaar

anno 1601 : Paesschier De Braekeleer x Anna Cuppens kopen het deel van een behuysde hofstede gelegen in Herdenhove van de kinderen van Lieven Cobbaert x Kathelijne Coppens
 


De ouderlijke hofstede en de erfgronden werden tussen 3 partijen verkaveld

 

17/09/1607 °  Adriaan            ( geen moedersnaam genoteerd )    
P. Gillis Vanden Eijnde         

M. Josyne Van Varenberch                                        - x Petronella Vander Haegen -

 

04/03/1610 ° Guillielmus    ( geen moedersnaam genoteerd )     

P Guillielmo Minnong         

M Adriana Maes filia Pieter Maes

 

geen datum ° Catharina
                                                                                      - x Guilielmus Moeremans -

geen datum ° Maria
                                                                                      - zij x in 1621 met Jan De Vos , zij verkopen in 1648 hun derde paart en deel in de hofstede aan haar broeder Adriaan -
 

 

DE BRAEKELEER Egidius x DE RIDDER Josyne

 

Verloving op 15.03.1630 , geen tt. vermeld

 

09/05/1630 ° Judocus               

P. Judocus De Naijere             

M. Elisabeth Leerens
 

 

DE BRAECKELERE Adriaen x VANDER HAGHEN Petronella


Hij verwerft anno 1648 het derde deel van de hofstede en gronden die toebehorend aan zijn zuster Maria De Braekeleer x Jan De Vos


Zij is ex Appelterre , diverse verkopen gebeurden door Adriaen De Braeckeleer x Pieternelle Vander Haeghen

 


Verloving op 24/11/1636 en huwelijk op 04/01/1637 met tt. Jan De Coster en Guillielmus Moerman


Hij overleed anno 1668 , een staat van goed werd opgesteld voor de 5 kinderen :


1) Gillis

2) Philippus


de minderjarige kinderen


3) Cathelijne

4) Anneken
5) Cornelis

 

Voogd was Gillis De Braekeleer
 

 

05/09/1638 ° Egidius                   
P. Egidius De Brakeleer             

M. Anna sMets                                                                     - hij x Joanna Van Cutsem -

 

10/09/1641  ° Philippus
P. Philippus Vander Haegen
M. Adriana Vander Haegen                                                - hij gaat naar Meerbeke , woont op het Hemelrijk -

 

29/09/1644 ° Catharina               

P. Adrianus Moerman               

M. Catharina Buijdens                                       

 

04/01/1648 ° Anna                      

P. Martinus Vyvermans                 

M . Catharina De Backer

 

14/07/1651 ° Cornelius               

P. Cornelius De Vleeschauwer   

M. Elisabeth Lemmens
 

 

DE BRAECKELERE Egidius x VAN COETSEM Joanna

 


Verloving op 14/04/1659 met tt. Adrianus en Philippus Braeckelere

Huwelijk op 28/04/1659 met tt. Joannes Bte Coetsem en Judoca Vriesen
 

 

13/05/1660 ° Martinus          

P. Martinus Weijns                  

M. Petronella Vander Haghen

 

03/07/1661 ° Anna                

P. Philippus De Brackeleer        

M Anna De Brackeleer ipv. Domicella Anna Weijns  , begijntje in Geraardsbergen

 

24/08/1664 ° Francisca
P. Jan Baptiste Coetsem
M. Elisabeth Coetsem nomine Paschasia Van Voorde

 

01/05/1670 ° Petrus              

P. Philippus De Bracqueleer

M. Petronella Vanden Broeck
 

 

DE BRAECKELEER Michael  fs. Egidius ex Voorde x VANDEN BOSSCHE Judoca Catharina fa. Pieters
 

 


Hij heeft een bedrijf van meer dan 11 hectares in de breedte van 1766 in de wijk Meerschvoorde

Hij + 22.08.1772 , een SvG werd opgesteld bij zijn overlijden

Zie Wedergrate nr. 234 nr. 21

1) Livinus majeur
2) Judocus Josephus 22 jaar
3) Barbara 19 jaar
4) Jan Baptiste 12 jaar
5) Maria Catharina 8 jaar

V.P. : Jan Baptiste De Braekeleer tot Voorde
V.M. Jan Baptiste Kestemont

 

Zij hertrouwt Guilliam Verbelen en overleed op 21 januari 1786 oud 63 of 65 jaar

Er zijn anno 1786 bij het overlijden van Judoca Vanden Bossche 4 kinderen

1) Livinus gehuwd
2) Judocus gehuwd
3) Barbara meerderjarig
4) Catharina 22 jaar

Zie Wedergrate nr. 239 nr. 27 : de 4 weeskinderen kopen de tocht van hun stiefvader Guilliam Verbeelen voor de som van 975 guldens

 

 

15/04/1745 ° Egidion                        
P. Egidion De Braekeleer                

M. Maria De Smet                                                        -  overleden ante 1772

 

05/08/1747 ° Livinus                        
P. Livinus Vanden Bossche              

M. Joanna Hueninckx                                                   - hij x Maria Livina De Koker ex Balegem
 

23/02/1750 ° Judocus                       
P. Judocus De Brakeleer                   

M. Anna Maria Vanden Bosch                                     - gehuwd anno 1786 -
 

06/11/1752 ° Barbara                        
P. Martinus Roosen                         

 M. Livina Muijlaert                                                        - meerderjarig in 1786 -
 

04/03/1755 ° Joannes Baptiste       
P. Joannes Bte De Braeckeleer         

M. Catharina Van Snick                                                - vroegtijdig overleden
 

25/08/1757 ° Anna Clara                  

P. Petrus Vanden Bossche                

M. Anna Clara Couwels                                                 - overleden ante 1772
 

05/06/1761 ° Joannes Baptiste       
P. Joannes Baptiste Vanden Bossche

M. Anna Clara Couwaerts                                              - hij + op 13/02/1779 oud 18 jaar  celebs

 

30/11/1764 ° Maria Catharina                          
P.  Adrianus Vanden Bossche            

M. Maria Catharina Vanden Bossche                         - 22 jaar bij de SvG -
 

 

DE BRAEKELEER Livinus x DE KOKER Maria Livina ex Balegem

 

Huwelijk op 05/02/1771 met tt. Henricus Geeroms en Cornelis De Cooman

 

12/04/1772 ° Maria Joanna       

P. Michaele De Braekeler             

M. Adriana Joanna De Coker

 

2de doopsel in Pollare

Verdere doopsels in Idegem

 

 


 

DE BRUYN Gaspar     1x    VANDER EIJCKEN  Maria  ( DE RIJCKE  , VAN DER RIJCKE )

Zij is dv. Philips en Maria De Smet

 


Hij ex Erembodegem            
                            

Zij  + op 01/08/1756 , een SvG werd opgemaakt ten behoeve van hun 6 kinderen

1) Joseph 15 jaar
2) Joannes 13 jaar
3) Joanna Marie 12 jaar
4) Joanna Catharina 9 jaar
5) Adam 6 jaar
6) Judocus 3 jaar

V.P.  Engel De Bruyn tot Iddergem               V.M. Jan Vander Eijcken

 

Verloving op 20/05/1741        tt . Egidio Van de Rijck en Anna De Rijck

Huwelijk op 28/05/1741         tt. Egidio Vande Rijck en Anna Vande Rijck

 07/08/1741 ° Judocus ( lees Josephus zoals in de SvG )      
P. Judocus De Bruyne               

M. Anna De Rijck
 

07/01/1743  ° Joannes Baptiste   
P. Joannes De Smet                  

M. Barbara Ghijs                                        - hij x Petronella Menschaert , zie doopsels Pollare -
 

05/10/1744 ° Maria Joanna          

P. Marcus De Bruyn                  

 M. Maria Genno                                        - zij x Ambrosius De Cuyper in Pollare in 1776 -
 

17/09/1746 ° Joanna Catharina   
P. Jacobus De Rijck                   

M. Joanna Van Asselt
 

15/04/1748 ° Petrus Joannes       
P. Joannes Vander Rijcken        

M. Maria Mersies                                      - vroegtijdig overleden -

 

07/11/1749 ° Adamus                   
P. Adamus Van Eesbeeck        

M. Maria Anna Schollaert                       - hij x Joanna De Spiegeleer ex Ninove , hij + 1802 -
 

03/11/1753 ° Judocus                   
P. Judocus De Bruijne               

M. Elisabetha De Pape                            - hij + 14.11.1758 oud 5 jaar -

 

1 Hertrouwt eerst Catharina Valck ex Denderwindeke en dan Joanna Maria Lambert ex Pamel
 

 

DE BRUIJN Gaspar  2x VALCK Catharina fa. Pieters
 


Zij + op 06/01/1760 , een SvG werd opgesteld bij haar overlijden


V.P. was Ingel De Bruyn tot Iddergem broer van de houder en Pieter Valck vader van de overledene

 

Verloving op 09/09/1756 met tt. Jacobus Vander Kelen en Petrus Neuckermans

Huwelijk op 21/09/1756 met tt. Jacobus Vander Kelen en Petrus De Doncker
 

 

01/08/1757 ° Judoca Petronella         

P. Petrus Valck                   

M. Judoca Vander Eijcken                - zij x1 Michael Sterck , zij x2 Joannes Josephus De Blander ex Sint Pieters Leeuw -

 ( zij is overleden in Zandbergen in 1827 , daar vermeld als vidua Michael Sterck )

 


1 Weduwnaar Maria Vander Eijcken , hertrouwt Joanna Maria Lambert

 

DE BRUIJN Gasparis   3x LAMBERT Joanna Maria

 


Viduus Maria Vander Eijcken en Catharina Valck         

Hij  17/09/1794 ex Herenbodeghem viduus Maria Maria Vander Eijcken , Catharina Valck et Maria Lambert , 81 jaar

 

Zij ° 12/08/1722 in Pamel dv. Jan Baptiste Lambert en Anna Vande Velde 

( Jan Baptiste Lambert overleed in Pamel op 20 juli 1733 , Anna Vande Velde overleed in Pamel op 21 juli 1762 )                                 

 

Zij + 04/08/1782 oud 62 jaar ex Pamel , een SvG werd opgesteld voor haar dochter Elisabeth
 

 

25/08/1762 ° Maria Elisabeth           

P. Petrus Vanden Abbeelen      

M. Maria Elisabetha Luyx

 

 

DE BRUIJN Henricus fs. Gillis x VAN VRECKEM Laurentia fa. Nicolaes

 

 

Hij is ex Pollare , zie de familiesamenstelling van Pollare

Hij ° 1708 zv. Egidius De Bruyn en Willemijne De Bremaeker
Zij ° 1717 dv. Nicolaas Van Vreckem en Catharina Mariest

 

Verloving op 10/11/1750 met tt. fratre Adriano De Bruijn en Michaele Roeckelé

Huwelijk op 24/11/1750 met tt. Judoco Van Vreckem en Joanne Van Eesbeeck

Zij zal overlijden in Pollare op 2 april 1764 uxor Henricus De Bruyn , een SvG werd opgesteld

 

 

07/02/1751 ° Cornelius                          
P. Cornelius De Bruyn             

M. Catharina Wouters                                                - overleden ante 1764 -

 

12/04/1752 ° Joanna Catharina            

P. Gerardus Van Vreckem         

M. Catharina Derdelinx                                              - zij is 14 jaar bij het opstellen van de SvG bij de dood van haar moeder

 

 

DE BRUYN Petrus x BUIJDENS Petronella fa. Jans

 

Verloving op 28/10/1754 met tt. Petrus Claerebaut en Petro Buijdens

Huwelijk op 14/01/1755 met idem tt.

Zij is dv. van Jan Buydens en Anna Maria Van Droogenbroeck

 

 

DE BRUYN Adamus   x DE SPIEGELEER Joanna ex Ninove ( Appelterre )

 

de datum van overlijden in de burgerlijke stand is dezelfde als de de datum in de parochieregisters

 


Hij ° 07/11/1749 zv. Jaspar en Maria Vander Eijcken                    

Zij is ex Ninove

 

Hij + 03/01/1802 uxor Joanna De Spiegeleer Ninoviensis  

Zij + 06/05/1843 fa. Egidius en N. Germanes vidua Adam De Bruyne , 93 jaar , op 06/05/1843

 

 

Volkstelling van mei 1796 : De Bruyn Adam x De Spiegeler Joanna

  1. De Bruyn Adam , 48 jaar , landbouwer
  2. De Spiegeleer Joanna , 42 jaar , vrouw
  3. De Bruyn Adrianus , 10 jaar , zoon
  4. De Bruyn Franciscus , 8 jaar , zoon
  5. De Bruyn Fidelis , 6 jaar , zoon
  6. De Bruyn Arnoldus , 4 jaar , zoon
  7. De Bruyn Catharina , 2 jaar , dochter
  8. De Bruyn Michael , 6 weken , zoon

 

12.09.1785 ° Adrianus                                                 
P. Jaspar De Bruyn
M. Maria Judoca Spiegeleer                                               - hij x in 1818 met Maria Anna Geeroms ex Gooik , nageslacht in Meerbeke  , hij was geletterd -
 

12.02.1787 ° Petrus Franciscus
P. Franciscus De Spiegeleer
M. Albertina De Rijck                                                           - hij + 29/12/1876 oud 89 jaar 11 maand en 19 dagen -

 

27/12/1788° Felix                                       
P. Adrianus Van Eesbeek ( L , tekent als V Eesbeeck )
M. Norbertina De Spiegeleer ( NL )                                   - hij x in 1849 met  Catharina Meert ex Pollare -

 

10.03.1791 ° Arnoldus
P. Arnoldus Daem ( L )
M. Catharina De Spiegeleer ex Appelterre                  

12.02.1793 ° Catharina
P. Jacobus Vander Eijcken
M. Catharina Vander Schueren                                         - zij + 04/04/1847  celebs , 58 jaar -
 

12.04.1796 ° Michiel                                               
P. Michael Sterck
M. Elisabeth De Bruyn                                                         - hij x met Maria Laurentia Van Wichelen ex Nieuwenhove , doopsels in Denderwindeke
                                                                    

15.07.1798 °  Christina , burgerlijke aangifte
tt. Petrus Joannes De Cuyper
tt. Joanna De Bruyn                                                              - zij x in 1827 met Petrus Franciscus Beeckman ex Outer        

 

 

DE BRUIJN Cornelius Josephus x VANDEN BROECKE Petronilla

 


hij ex Moerbeke , hij is een broer van Petronella De Bruyn die huwde met Cornelis Josephus Vanden Broecke

 

 

14/10/1777 ° Maria Elisabetha               

P. Dominicus Vanden Broucke    

M. Elisabeth Prieels

 

 

DE BRUYN Jan Baptiste ex Tollembeek x1 DE SMET Joanna

 

 

Burgerlijk huwelijk op 22.02.1803

 

Huwelijk op 22/02/1803 van :

Jan Baptiste De Bruyn ex Tollembeek fs. Judocus en wijlen Barbara Borremans ex Herfelingen , 24 jaar , hij ° 23.04.1779

Joanna De Smet ex hac fa. wijlen Jacobus ex hac en Joanna Goossens ex Oetingen , 35 jaar , zij ° 05.09.1768

tt. Franciscus De Cooman en Jan Baptiste Vander Eijcken

Zij + 19 juli 1819 fa. Jacobus en Anna Maria Goossens ( bij haar huwelijk : Joanna Goossens ) uxor Jan Baptiste De Bruyn ex Tollembeek oud 51 jaar

 

 

28/05/1804 ° Maria Elisabeth

P. Judocus De Bruijn in Tollembeek

M. Elisabeth De Smet                                                     - zij + 09.06.1884 oud 80 jaar lid van 3de orde van St. Franciscus , celebs -

 

07/02/1808 ° Gemini ° Paulus

P. Paulus De Smet

M. Maria Christina Pleck                                               - hij + 28/02/1808 oud 20 dagen , aangifte door de vader en door Martinus Pleck oud 40 jaar gebuur -

 

                  ° Gemini ° Petrus Joannes

P. Jan Baptiste Vande Velde

M. Maria Joanna De Winter                                           - hij + 20/03/1811 oud 3 jaar -

 

01/09/1812 ° Petrus Joannes

P. Martinus Pleck

M. Joanna Maria De Bruyn                                            - hij + 16/09/1815 oud 2 jaar -
 

 

DE BRUYN Jan Baptiste ex Tollembeek x2 CARDOEN Maria Theresia ex Meerbeke

 

 

Huwelijk op 17/06/1820 van :

Jan Baptiste De Bruyn ex Tollembeke viduus Joanna De Smet filia Jacobus en Maria Joanna Goossens ex Oetingen , hij filius Judocus en Barbara Borremans ex Herfelingen en is 41 jaar

Maria Theresia Cardoen ex Meerbeke oud 31 jaar fa. naturalis Anna Maria Cardoen overleden in Meerbeke op 17.03.1804 , ze is kleindochter van Bartholomeus Cardoen en Anna Maria Vander Cruyssen beiden overleden te Meerbeke
 

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh

 

Hij + 10/07/1856 ex Tollembeek fs. Judocus en Barbara Borremans viduus Joanna Maria De Smet maritus Maria Theresia Cardoen , 77 jaar

 

Zij + 14.03.1871  fa. Maria Anna Cardoen vidua Jan Baptiste De Bruyn , 82 jaar en 7 maand

 


10/04/1821 ° Petrus

P.  Jan Baptiste De Vos

M. Elisabeth De Bruyn                                                       - Hij + 03.02.1900 oud 79 jaar -                                                                            

 

14/10/1822 ° Maria Joanna

P. Carolus De Bruyn ex Tollembeek

M. Barbara De Wever                                                        - Zij + 11/06/1858 oud 35 jaar -

 

18/09/1824 ° Carolus Ludovicus

P. Bernardinus De Wever

M. Elisabeth Vastersaeger                                                - Hij + 17/03/1875 oud 51 jaar -

 

01/07/1827 ° Amelia

P. Philippus De Vids

M. Maria Elisabeth De Bruyne                                        - Zij + 11/01/1844 oud 17 jaar -

 

09/10/1829 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Pleck

M. Maria Elisabeth De Bruyn                                         - Hij x1 in 1859 met Angelina Thollembeek  -  Hij x2 Rosalia De Ro , hij + 01/03/1875 maritus Rosalia De Ro , 46 jaar -

 

22/04/1832 ° Jacobus

P. Jacobus Pleck

M. Maria Elisabetha De Bruyn                                      - Hij + 20/12/1865 oud 33 jaar celebs -

 

 

DE BRUYN Adrianus x GEEROMS Maria Anna

 


Huwelijk op 18/06/1818 van :
Adrianus De Bruyn ex hac fs. Adam ex hac en Joanna De Spiegeleer ex Ninove oud 33 jaar
Maria Anna Geeroms ex Gooik fa. Judocus ex Gooik en Maria Anna De Weerdt ex OLV. Lombeek oud 33 jaar

tt. Franciscus de Bruyn en Dominicus Van Eesbeek ac Catherina De Bruyn soror sponsi

Hij + 21/02/1842 fs. Josephus en Joanna De Spiegeleer marius Maria Anna Geeroms , 56 jaar

 

Zij + 22/04/1853 ex Gooik fa. Judocus en Anna Maria De Weert uxor Adrianus De Bruyn , 69 jaar
 

 

Nageslacht in Meerbeke

 

10.03.1822 ° Petrus Franciscus
                                                                                                    - hij x Maria Ludovica De Smet en nageslacht in Denderwindeke -


 

DE BRUYNE Joannes Franciscus ex Bever  x VAN VRECKEM Maria Francisca

 

 

Huwelijk op 13/02/1822 van

Joannes Franciscus De Bruyne ex Bever prope Angiam fs. Benedictus ex Viane en Adriana Le Roy ex Bever oud 35 jaar

Maria FranciscaVan Vreckem fa. Petri en Petronella Raspe oud 35 jaar

tt. Carolus Raspe en Maria Theresia Van Vreckem

 

Hij + 17/04/1847 ex Bever fs. Benedictus en Adriana De Coninck viduus Maria Van Vreckom , 57 jaar


Zij + 10 mei 1837 oud 47 jaar fa. Petrus Josephus en Petronella Raspe

 


26/06/1822 ° Petronilla

P. Cornelius De Maeseneer

M. Petronella Raspe

 

10/10/1824 ° Petrus

P. Petrus Van Vreckom

M. Petronella Raspe                                                   - hij + 06/06/1848 oud 22 jaar celebs -

 

13/03/1828 ° Carolus

P. Petrus Josephus Nerinckx

M. Maria Theresia Van Vreckem

 

 

DE BRUYN Michael x VAN WICHELEN Maria Laurentia ex Nieuwenhove

 

 

Hij + 13.12.1867 fs. Adrianus en Joanna De Spiegeleer maritus Maria Laurentia Van Wichelen , 71 jaar

 

Zij + 28.01.1871 fa. Jacobus en Bernardina Somers vidua Michael De Bruyn , 74 jaar
 

 

circa 1819 in Nieuwenhove  ° Franciscus
                                                                                                - hij + 13/11/1848 oud 29 jaar celebs -

 

circa 1826 in Nieuwenhove ° Jan Baptiste
                                                                                                - hij x in 1850 met Sophia Pletinckx


28/09/1832 ° Petrus Josephus

P. Franciscus De Bruyn

M. Christina De Bruyn


27/01/1836 ° Josephus

P. Petrus Franciscus Beeckman

M. Maria Sonsen ( ? , die naam begrijp ik niet )                 - hij + 25/07/1861 oud 25 jaar
 

 

DE BRUYN Fidelis x MEERT Catharina

 


Huwelijk op 13/01/1849 van :
Fidelis De Bruyn ex hac fs. Adam en Joanna De Spiegeleer oud 60 jaar
Catharina Meert ex Pollare fa. Joanna Meert oud 28 jaar
tt. Franciscus De Bruyn en Godelieve Meert

 

Hij + 31/01/1855 fs. Adam en Joanna De Spiegeleer viduus Catharina Meert , 68 jaar

 

Zij + 19/09/1849 ex Pollare fa. Joanna Meert uxor Felix De Bruyn , 31 jaar
 

18/05/1849 ° Petrus Franciscus   ( gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde )
P. Petrus Franciscus De Bruyn
M. Elisabeth Meert                                                      - hij + op 07/12/1849 oud 7 maand -
 

DE BRUYN Petronilla

05/06/1849 ° Franciscus
P. Carolus De Bruyn
M. Constantia Verlee                                                  - hij + 12/08/1849 oud 2 maand -

 

DE BRUYN Jan Baptiste ex Nieuwenhove x PLETINCKX Sophia
 


Huwelijk op 14/08/1850 van :
Jan Baptiste De Bruyn ex Nieuwenhove hier wonend fs. Michael en Maria Laurentia Van Wichelen oud 24 jaar
Sophia Pletinckx ex hac fa. Petrus Joannes en Catharina Thienpont oud 27 jaar
tt. Petrus Joannes De Bruyn en Amelia Pletinckx

Hij + 04/12/1857 ex Nieuwenhove fs. Michael en Maria Van Wichelen viduus Sophia Pletinckx , 31 jaar

Zij + 13/03/1853 fa. Petrus Joannes en Catharina Thienpont oud 30 jaar maritus Jan Baptiste De Bruyn
 

26/04/1852 ° Eduardus
P. Petrus Pletinckx
M. Maria Van Wichelen                                                       - hij x in 1876 met Sophia Dekens -

03/02/1855 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus De Bruyne
M. Josina Willems


DE BRUYN Petrus Joannes ex Meerbeke x EECKHAUT Barbara


Huwelijk op 10/05/1854 van :
Petrus Joannes De Bruyn ex Meerbeke fs. Adrianus en Maria Anna Geeroms oud 35 jaar
Barbara Eeckhaut ex hac fa. Eligius en Judoca Willems oud 32 jaar
tt. Franciscus De Bruyn en Delphina Eeckhaut

Hij + 04.10.1870 fs. Adrianus en Maria Anna Geeroms maritus Barbara Eeckhout , 51 jaar en 5 maand

Zij + 19.11.1893 fa. Eligius en Judoca Willems vidua Petrus Joannes De Bruyn , 71 jaar en 10 maand
 

03/02/1855 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Franciscus De Bruyne
M. Josina Willems

01/05/1857 ° Maria Ludovica
P. Jan Baptiste De Bruyne
M. Joanna Catharina Eeckhaut                                           -- zij + 29.06.1871 oud 14 jaar en 2 maand -

17/12/1859 ° Maria Leontina
P. Petrus Josephus Eeckhaut
M. Maria Ludovica De Smet

1-/02/1862 ° Christina
P. Franciscus De Bruyn
M. N. Eeckhout                                                                    - zij + 06/08/1888 oud 24 jaar en circa 7 maand , ongehuwd ( red. : de ouderdom is niet correct )

10/08/1864 ° Ida
P. Petrus Joannes Eeckhout
M. Maria Theresia De Maeseneer                                   - zij x in 1894 met Petrus Vander Kelen -
 

DE BRUYN Franciscus ex Meerbeke x DE SMET Maria Ludovica


Huwelijk op 12/07/1855 van :
Franciscus De Bruyn ex Meerbeke hier wonend fs. Adrianus en Maria Anna Geeroms , hij is geboren in Meerbeke op 10.03.1822
Maria Ludovica De Smet fa. Vincent en Judoca Bellemans oud 30 jaar
tt. Petrus De Ville en Maria Theresia De Smet

Hij + 22.02.1907 ex Meerbeke fs. Adrianus en Maria Anna Geeroms viduus Maria Ludovica De Smet out 84  jaar 11 maand 16 dagen

Zij + 08.08.1883 fa. Vincentius en Judoca Bellemans uxor Franciscus De Bruyn , 58 jaar
 

11/06/1856 ° Maria Leontina
P. Petrus Joannes De Bruyn
M. Maria Theresia De Smet                                          - zij + 17/06/1856 oud 7 dagen -

04/07/1857 ° Cyrille
P. Jan Baptiste De Bruyn
M. Maria Theresia De Smet

16/07/1859 ° Maria Catharina
P. Franciscus De Bruyn
M. Catharina N. ( onleesbaar op kopij )                       - zij + 23/06/1877 oud 18 jaar -

13/08/1861 ° Ludovicus Augustus
P. Maximilianus De Bont
M. Barbara Eeckhaut                                                      - hij x in 1892 met Odila Stalpaert -

18/10/1863 ° Maria Theresia
P. Petrus Joannes De Bruyn
M. Maria Theresia De Smet

31/10/1866 ° Maria Alida
P. Joseph De Bondt
M. Maria Theresia De Maeseneer


DE BRUYN Petrus Joannes x1 TOLLEMBEEK Angelina

Zie kadaster nr. 100 , hij is eigenaar van 1,553 hectare met een hofstede te Boterdael
 


Huwelijk op 26/05/1859 van :
Petrus Joannes De Bruyn fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Cardoen oud 30 jaar
Angelina Tollembeek fa. Jan Baptiste en Maria De Mil oud 27 jaar
tt. Dominicus Thollembeek en Melania Vander Kelen

Zij + 04/11/1864 fa. Jan Baptiste en Maria De Mil uxor Petrus Joannes De Bruyn , 33 jaar - 

28/08/1859 ° Maria Justina
P. Petrus De Bruyn
M. Maria De Mul                                                - zij + 16/01/1860 oud 6 ( ? ) maand -

26/12/1860 ° Petrus
P. Petrus De Bruyn
M. Anna Maria De Mil                                      - hij x Julia Verdonck , + 1940 -

27/02/1862 ° Felix
P. Petrus Thollebeek
M. Maria Elisabeth De Bruyn                           - zie het kadaster van Denderwindeke nr. 100 , hij is houtzager van stiel -

26/05/1863 ° Dominicus Alphonsus
P. Dominicus Thollebeek
M. Rosalia De Wever                                        - hij + 20.05.1865 oud 2 jaar -DE BRUYN Petrus Joannes x2 DE RO Rosalia


Huwelijk op 16/01/1868 met tt. Petrus Josephus De Ro en Elisabeth De Bruyne

Hij + 01/03/1875 fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Cardoen maritus Rosalia De Ro oud 46 jaar

Zij + 28/03/1876 fa. Cornelis en Maria Catharina Roosens oud 33 jaar en 2,5 maand
 

 
29.10.1869 ° Maria Ludovica   ( ** )
P. Carolus Ludovicus De Bruyn
M. Joanna Catharina Roosens                                              - zij x in 1891 met Alfred Desert -

 

Haar overlijdensattest :

( ** )
De Bruyn Maria Ludovica uxor Alfred Desert fa. Petrus Joannes en Rosalia De Ro , ex hac , 44 jaar 9 maand en 24 dagen , op 22/08/1904  , deze ouderdom is foutief , lees 34 jaar !

 

10.02.1875 ° Josephus
P. Petrus Josephus De Ro
M. Maria Elisabeth De Bruyn                                             - hij + 27.02.1876 oud 1 jaar en 18 dagen -  
                                     
 

DE BRUYN Petrus ex hac x MARQUEBREUCQ Elisabeth ex Liefferinge


Zij + 26/11/1876 als Elisabeth Seraphina fa. Vincentius en Theresia N. uxor Petrus De Bruyn , 39 jaar en 11 maand
 

26/04/1865 ° Vincentius
P. Vincentius Josephus Marquebreuck
M. Maria Laurentia Van Wichelen

12/03/1867 ° Adela
P. Eduardus De Bruyne
M. Josephina Marckebreuck                                               - zij + 16.05.1869 oud 2 jaar en tiental maand -

25/09/1868 ° Maria Delphina
P. Cornelis Markebreuk
M. Rosalia Van Wichelen

08.05.1870 ° Maria Philomena
P. Franciscus De Bruyn
M. Josephina Marquebreucq

10.05.1872 ° Leocadia
P. Jan Baptiste Marquebreucq
M. Delphina Vanden Bossche

27.03.1874 ° Maria Theresia
P. Eduardus De Bruyn
M. Melania Verckens

06.11.1876 ° Petrus Joannes
P. Cornelis Marquebreuck
M. Josephina De Bruyn


DE BRUYN Fredericus x PAUWELS Joanna

Huwelijk op 20/06/1874 met tt. Jan Baptiste Dumongh en Rosalia O

 

DE BRUYN Eduardus x DEKENS Sidonia

 

Huwelijk op 04/05/1876 van :
Eduardus De Bruyn fs. Jan Baptiste en Sophia Pletinckx
Sidonia Dekens fa. Franciscus en Rosalia Vanden Bossche
tt. Carolus De Coster en Philomena Hemerijckx
 

 

DE BRUYN Jan Baptiste ex Nieuwenhove x BEYENS Leonia

 


Huwelijk op 14/11/1878 van :
Jan Baptiste De Bruyn ex Nieuwenhove fs. Henricus en Theresia Bulteryst
Leonia Beyens ex hac fa. Carolus Ludovicus en Sophia Nieuwborg
tt. Joannes Nieuwborg en Maria Josepha De Bruyn
 

15.12.1877 ° Catharina ( gelegitimeerd door huwelijk )
P. Franciscus Beyens
M. Maria Hortentia Nubourg

21.09.1879 ° Adolphus Remigius
P. Henricus De Bruyn
M. Sophia Nuborg                                                                                      - hij x Irma Brysse ( of Buysse ) in De Panne in 1918 -

06/05/1886 in Nieuwenhove ° Maria Rosina
                                                                                                                       - zij + 17.12.1886 oud 7 maand en 11 dagen -

DE BRUYN Victor x RONSYN Catharina ex Nieuwenhove

Zij + 09.02.1912 ex Nieuwenhove fa. Petrus en Theresia Somers uxor Victor De Bruyn , 68 jaar 2 maand en 18 dagen

DE BRUYN Augustus x STALPAERT Odilia

Huwelijk op 30.04.1892 van :
Augustus De Bruyn fs. Francisca en Maria Ludovica De Smet
Odilia Stalpaert fa. Livinus en Maria Vander Poorten
tt. Edmundus Stalpaert en Paulina Stalpaert
 


 

DE BUISSON Octavianus x DE TOBEL Jacoba 


De Buisson is een alias van " VANDER HEYDEN "
 

13/02/1676 ° Ludovicus            tt. Ludovico Tobel

 


 

 

DE BUS Machiel x DE MIDDELEER Lysbeth

Hij overleden anno 1610
 


5 kinderen uit dit huwelijk

- Pauwel x Maria De Veewautere fa. Jans


- Gillis x Petronella Pleyviers

- Judoca x Peeter Maesvranckx

- Barbara x Lieven Reyniers

- Cathelijne x Hendrick Berckmans


Verkaveling in 1616 tussen :

1) Pauwels De Bus fs. Machiels met Pauwels De Middeleer als voogd

2) Gillis De Bus fs. Machiels

3) Joosyne sBus x Peeter Maesvranckx

4) Barbara sBus x Lieven Reyniers

5) Cathelyne sBus x Hendrick Berckmans

In 1613 treden Pauwels De Middeleer en Guilliam De Doncker op als voogden ove de 2 jongste kinderen met name Pauwel De Bus en Joosyne De Bus

In 1652 verkoopt Pauwel De Bus fs. Machiels x Marie De Veewautere fa. Jans een perceel land aan Joos Pleck

 

 


DE BUS Egidius x PLUVIERS Petronella

Zij + 19.12.1654 , haar achternaam werd genoteerd als Poloviers door de attestor

Zij is dv. Adriaen en Elisabeth Vander Smissen

Ze woonden in Brussel en in Denderwindeke

Hij is anno 1653 steenkapper van stiel
 

Hij koopt in 1636 van de 4 zusters Aerts en hun echtgenoten en kinderen een partij land gelegen op de Oudegracht
Hij koopt en verkoopt bij mangeling in 1636 van Gillis De Quick
Hij koopt in 1637 van Franchoys Allebosch de helft van 53 roeden tiendeland gelegen op het Neijgenveld
Hij koopt in 1637 van Joos De Veewauter en Joos Van Vrechem als voogd van de wezen van Joos en wijlen Marie Van Vrechem 1 dagwand schoofland gelegen op het Brucxken
Hij verkoopt in 1644 aan Jacques Van Bossuyt een half dagwand schoofland opt Waterleeveldeken
Hij erkent in 1653 een rente aan Adriana Van Brueseghem weduwe Merten Thienpont van 6 guldens sjaars en bezet de rente op zijn hofstede te Rijst in Denderwindeke

Gillis De Bus en Pieternelle Pluvier verkopen een hofstede en andere partijen gelegen te Iddergem


geen datum ° Marcus
                                                                                                             - hij x Judoca De Ro

 

12/03/1620 ° Maria                    

P Judocus De Cooman                 

M Maria De Hoeraeve alias Roosen

 

03/06/1622 ° Petrus                   

P Petro De Gheytere                    

M. Lucia De Middeleer                                                                   - hij verkoopt in 1674 een hofstedeken te Dasselt aan Adriaen De Maeseneer fs. Pieters -

 

19/02/1625 ° Catharina              

P Guilielmus Vanden Eeckhaute  

M Catharina Opstal     

 

15/12/1627 ° Barbara                  

P Paulus De Bus                        

M. Elisabeta Burrens

 

07.08.1630 ° Adriana
P. Joannes De Coen
M. Adriana Van Belle

 

25/01/1639 ° Petronella             

P. Petrus Schoonjans                   

M. Catharina De Naijer
 

 

DE BUS Paulus x DE VEEWAUTERE Maria

 

anno 1633 : Pauwel De Bus verkoopt aan Pieter Rabbel
anno 1642 : Jan De Veewautere zv. Joos verkoopt aan Pauwel De Bus ende Maeyken De Veewautere syne huysvrouwe een half dagwand land gelegen op Brucxken
anno 1651 : Pauwel De Bus verkoopt samen met de andere hoors van wijlen Jan De Veewauter
anno 1652 : Pauwel De Bus fs. Machiels x Marie De Veewautere fa. Jans samen met Jacqueline De Bus x Guilliam Vanden Haute ter ene , Cathelijne De Veewautere fa. Jans en weduwe Joos Van Vrechem ten tweede en verkopen samen aan Joos Pleck elk 46 roeden erve


geen datum ° Jacoba
                                                                                            - zij x Guilliam Vanden Haute -

 

03/05/1620 ° Petrus                   
P. Petrus Maesfrancx                

M. Joanna De Veewautere

 

26/10/1622 ° Paula                 

P. Paulo De Middelere              

M. Paula De Saghere

 

24/05/1625 ° Guillielmus      

P. Guillelmo Vanden Eeckhaute 

M. Maria Van Vrechem

 

23/03/1627 ° Catharina              

P. Georgius Deck                       

M. Catharina De Veewautere

 

27/09/1629 ° Joannes                 

P. Joannes Vander Spinnen        

M. Maria De Hoerhaeve

 

03.06.1632 ° Catharina
P. Joannes Vander Spinnen
M. Catharina Goossens

 

25.11.1634 ° Paulus
P. Paulus De Middeleer
M. Anna Pluviers

 

10/05/1637 ° Marcus                 

P. Marcus De Bus                      

M. Joanna De Quick

 

22/02/1640 ° Clara                     

P. Georgius Deck                       

M. Clara Schinckaert

 

 

DE BUS Marcus  fs. Gillis x  DE RO Judoca fa. Geeraert

Zij heeft reeds nageslacht uit haar 1ste huwelijk met Jan Lemmens

 


Hij is zv. Gillis De Bus , zie schepenbrieven van 20 maart 1642 
 

Zij is dochter van Gheert De Ro en Elisabeth Pletincx en weduwe Jan Lemmens

 

Zij staat in het landboek als afsetene van Nieuwenhove als weduwe Marcus De Bus


Anno 1642 : Marcus De Bus fs. Gillis x Josyne De Ro erkennen een rente aan Pieter Van Gijsegem fs. Gillis
 

 

Verloving op 06/01/1638 en huwelijk op 31/01/1638 met tt. Egidius De Bus en Bernardus Lemmens

 

18/10/1639 ° Egidius                  
P Matthias De Ro                                 

M Petronella Lemmens

 

15/04/1642 ° Cornelius              

P Cornelius Van Eesbeke                      

M Catharina De Naijere

 

03/05/1648 ° Dominicus            

P. Dominicus de Marteau Lotharingus  

M. Elisabeth Damiaens

 

. / 11/1650 ° Martinus                

P. Martinus Re  - - er                             

M. Anna Lemmens

 

 

DE BUS Paulus x ROOSEN Catharina

 


Verloving op 15/10/1652 met tt. Jan De Coster en Petrus Buijdens

Huwelijk op 09/11/1652 met tt. Petro Buijdens , Bernardo Lemmens en Joanne De Coster
 

 

28/12/1654 ° Stephan…         
P. Joannes Valckenere                 

M. Catharina Mertens

 

DE BUS Petrus x BEECKMAN Petronella

 


Huwelijk op 23/07/1650 in Denderleeuw
 

 

DE BUS Paulus x DE SMET Anna    ( kan erratum zijn , zie de doopsels die volgen )

 

Huwelijk op 08/01/1670 met tt. Joannes De Smet en Elisabeth De Ro

 

 

DE BUS Paulus x SAGEMAN Josine

 

16/08/1672 ° Joanna              tt. Judocus Pleck

 

17/11/1678 ° Paulus              tt. Paulo Vanden Haute

 

26/06/1682 ° Joannes            tt. Guilielmo Vanden Haute


DE BUS Paulus

 

Overlijden in Ninove op 18.06.1684 : Paulus De Bus " pauperem rusticum ex Windick Tenerae "

 


 

DE BUVERE Antonis 1x DE RO Clara

 

Zij is dv.

Zij + 02.08.1611 als uxor , in de parochieregisters is de naam quasi onleesbaar , in de schepenbrieven komt ze vaak terug

DE BUEVERE Anthonius 2x BUYDENS Maria

 

Verloving en huwelijk op 22/10/1611 in Meerbeke

Zij x2 Jan De Vuyst

De beide dochters zijn in leven bij het overlijden van hun stiefvader Jan De Vuyst

 

05/03/1619 Maria                        

P Gerardus De Ro          

M Maria Van Eesbeke 

 

30/12/1623 ° Anna                   

P Martinus Buydens          

M Anna Seghers alias Pardaens                    - zij x Judocus Vanden Broecke met nageslacht in Pollare , helaas werd het gezin getroffen door de pest , zie familiesamenstelling Pollare -

 

 DE BUYS Carolus x BULTERIJS Petronella

 

Zij + 31/12/1859 ex Gooik fa. Joannes en Joanna Maria Geysens vidua Carolus De Buys , 63 jaar

 

 

DE BUYS ( ook als DE BUYST en als BUYS ) Petrus ex Gooik x DE TOYE (DE TAYE ) Pelagia
 

 


Huwelijk op 23/08/1856 van :
Petrus De Buys ex Gooik fs. Carolus en Petronella Bultereys oud 28 jaar
Pelagia De Taeye fa. Josephus en Joanna Schoonjans oud 27 jaar
tt. Petrus Joannes De Taeye en Joanna Catharina Van Vreckom

 

Hij + 04/12/1888 fs. Carolus en Petronella Bultereys viduus Pelagia De Taye , 60 jaar en 5 maand

 

Zij + 12.01.1870 fa. Josephus en Joanna Maximina Schoonjans uxor Petrus De Buys , 41 jaar en 2,5 maand
 

 

21/02/1857 ° filia proles anonyma
                                                                                   - bij geboorte overleden -

 

18/03/1858 ° Maria Josepha
P. Petrus Joannes De Teye
M. Maria Theresia De Buyst

 

--/08/1860 ° Maria Catharina
P. Jan Baptiste Pardaens
M. Maria Catharina Wauters                                   - zij x in 1889 met Yvo Vander Kelen -

 

15/02/1864 ° Gustavus
P. Petrus Joannes De Toey
M. Anna Maria Tur ( ? , bedoelde hij Turf )

 

27/04/1866 ° Franciscus
P. Franciscus Dupont
M. Theresia Friant                                                      - hij x in 1890 met Rosalia Langlot -

31/12/1869 ° Elisa
P. Victor N.
M. Sidonia Huwaert

 

geen datum ° Maria Alix
                                                                                     - zij x in 1890 met Augustus Vierendeel -

 

DE BUYS Catharina

 

22/03/1882 ° Albertus            GEMINI
                                                                                           - hij + 24/03/1882 oud 2 dagen -


22/03/1882 ° Omer                  GEMINI
                                                                                           - hij + 24/03/1882 oud 2 dagen -
 

 

DE BUYS Franciscus x LANGLOT Rosalia

 


Huwelijk op 09/10/1890 van :
Franciscus De Buys ex hac fs. Petrus en Pelagia De Taeye
Rosalia Langlot fa. Eduardus en Hortentia Van Snick
tt. Emilius Bické en Francisca Langlot
 

 

06.03.1897 ° Augustus
                                                                                            - hij + 10.03.1897 oud 4 dagen -

17.04.1903 ° Germana
                                                                                           - zij + 19.04.1903 oud 2 dagen -