FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877 inbegrepen

Familie De Cleer


 

GEGEVENS VAN PAROCHIEREGISTERS VAN VOLLEZELE ( enkele notities betreffende de familie De Cleer )

 

DE CLERRE Martinus x NEELS Judoca

Doopsels in Vollezele

 

29.09.1660 in Vollezele ° Martinus
P. Martinus Christiaens
M. Carolina De Ro

 

DE CLERE Nicolaes x VAN HOLDER Maria

 

05.02.1663 in Vollezele  ° Joannes
P. Joannes Van Holder

M. Anna De Rijck

24.05.1666 in Vollezele ° Clara
P. Mattheus Van Droogenbroeck
M. Clara Van Holder

 

DE CLERE Nicolaas x WEVERBERCH Barbara


Gegevens uit parochieregisters van Vollezele

Verloving op 28.04.1669 en huwelijk op 19.05.1669 met tt. Gerardus en Jacobus Weverberch

02.11.1672 ° Joannes
P. Joannes Van Holder
M. Joanna Weverberch

 

24.10.1674 ° Lucas
P. Lucas De Clere
M. Joanna Thienpont

 

05.02.1677 ° Elisabeth
P. Cornelius D'Havre
M. Elisabeth D'Havre

 

 


DE CLEER * Martinus x DE DIJN Maria 

 


Zij is ° 1665 dv. Merten De Dijn en Maria Pleck fa. Jans      

 

( * DE CLAIRE in 1691 , een verfransing door de pastoor ? )

 

Huwelijk op 09/11/1687 met tt. Gerardus Tibaut en Jan De Coster


Hij + 18.03.1710 , er waren 5 kinderen in het sterfhuis
 

 

19/04/1688 ° Joannes             
P. Joannes De Dijn                   

M. Barbara Crispeels             ( Gedoopt in Pollare  , zie de PR Pollare  )
 

19/02/1691 ° Petrus                 
P. Petro De Bremaeker             

M. Elisabeth Pardoens                                                                                   - Hij huwt Judoca Tiebaut fa. Jans
 

04/03/1694 ° Paulus                 

tt. Paulo De Dijn

 

geen datum ° Anna                                                                                                                                          -
                                                                                                                       - Zij huwt Joannes D'Hauwe in Nieuwenhove in 1717 -

 

04/02/1698 ° Joanna                
 tt. Joanne Somers                                                                                         - Zij huwt Jaspar D'Hauwer fs. Gillis -

 

23/02/1702 ° Elisabeth            

tt. Elisabeth Pleck

 

13/09/1703 ° Elisabeth            

P. Jacobus Valck                       

M. Elisabeth Pleck
 

02/12/1707 ° Ludovicus        

P. Ludovicus De Dijn                 

M. Anna De Cleir                                                                                            - Hij huwt Joanna Tiebaut fa. Jans -
 

 

Maria De Dijn hertrouwt met Pauwel Van Herreweghen na het overlijden van Martinus De Dijn

 


 

 

DE CLEIR Joannes x COPPENS Anna

 

Redactie : Hij is blijkbaar de zwager van Ingel Roosens die huwde met Dorothea Coppens in 1711

 

06/04/1709 ° Petrus                    
P. Petrus Vijverman                                 

M. Elisabeth De Ro
 

15/01/1711 ° Adrianus                 
P. Adrianus Le Noir                                 

M. Catharina De Cleir
 

27/10/1712 ° Egidius Franciscus  
P. Egidius Persoons                                 

M. Dorothea Coppens

 

29/04/1714 ° Anna Maria            

P. Petrus De Freijn                                  

M. Anna Maria Van Eeckhaute

 

04/04/1716 ° Petronilla              

P. Angelus Roosen                                   

M. Petronilla Coppens

 

21/12/1717 ° Adriana                  

P. Angelus Roosen ipv. Pieter Coppens    

M. Adriana De Cleir

 

08/09/1719 ° Maria                     

P. Guilielmus Galapin                              

M. Maria Le Noir

 


 

DE CLEER Petrus x TIEBAUT Judoca          

 

 

Hij is buitenpoorter in 1731 als Pieter De Cleer zv. Maarten , ° 1691 zv. Maarten en Maria De Dijn

Zij is dv. Jan en Maria Vanden Haute

 

Verloving op 31/12/1720               tt. Petro Neuckermans en Maria Buijl

Huwelijk op 08/01/1721                 tt. idem et ibidem


Hij + 25.07.1746 , SvG voor 7 kinderen werd opgesteld

Wedergrate nr. 228 nr. 18 SvG bij overlijden van Peeter De Cleer man van Judoca Thiebaut op 25.07.1746 , 7 kinderen

1) Marie 25 jaar
2) Pauwel 23 jaar
3) Anna 16 jaar
4) Jan Baptiste 10 jaar
5) Jacobus 8 jaar
6) Peeter 5 jaar
7) Martinus 1 jaar

V.P. Louis De Cleer             
V.M. Christoffel Van Eesbeke

 

Zij x2 met Jan Vander Elst fs. Jans , zij + 10.05.1758 , een SvG werd opgesteld ten voordele van haar 7 kinderen , zie Wedergrate nr. 231

 

1) Marie De Cleer x Frans Vander Elst

2) Pauwel

3) Maria Anna jonge dochter bij competente ouderdom

4) Jan Baptiste 20jaar

5) Jacobus 17 jaar

6) Peeter 15 jaar

7) Martinus 13 jaar

 

Als voogd over de 4 minderjarige kinderen treedt op Joannes De Cleer fs. Louys
 

 

 

23/12/1721 ° Maria                        
P. Joannes Tiebaut                     

M. Maria De Dijn                                       - Zij x Frans Vander Elst met nageslacht -

 

07/11/1723  ° Paulus                      
P Paulus Van Herreweghe         

M Maria Vanden Houten                            - Hij huwt Maria Suys , hij + in 1804 oud 86 jaar  -
 

28/02/1726 ° Joanna Gerarda         
P. Gerardus Tiebaut                   

M. Joanna Maria De Dijn                          - vroegtijdig overleden
 

14/06/1727 ° Ludovicus Joannes    
P. Ludovicus De Cleir                

M. - niks - Thiebaut                                    - vroegtijdig overleden -
 

24/07/1728 ° Josephus                   
P. - - -                                         

M. Anna De Smet                                       - vroegtijdig overleden
 

31/01/1730 ° Anna                         
P. Petrus Biltrijs                        

M. Anna Vanden Bempt                              - Zij x Alexander Leebeke fs. Anthoon ex Idegem  hieruit één zoon : Jacobus , hij overleed vroegtijdig -
 

09/10/1732 ° Joannes                     
P Joannes De Saeger                

M. Joanna De Cleer                                    - vroegtijdig overleden
 

06/01/1734  ° Livinus                     
P Livinus De Quick                   

M Clara Anna De Cleer                               - vroegtijdig overleden
 

01/04/1736 ° Joannes Baptiste        
P Joannes Baptiste De Dijn        

M Maria D’Hauwer                                      - Hij x1 Marie Catharina Coppens , hij x2 Elisabeth Vanden Hove , in leven anno 1785 -

 

circa 1740 ° Jacobus

                                                                    

 

04/11/1741 ° Petrus                   
P. Petrus Biltrijs                        

M. Judoca Buijl                                            - Hij x Maria Anna Vander Reeckt ex Oetingen  , hij + in 1811 -

 

11/08/1745 ° Martinus                
P. Martinus Roosen                   

M. Catharina De Smet                                
 

 


VERDERE GEGEVENS :


STATEN VAN GOED UIT HET LAND VAN BOELARE


Staat van goed bij overlijden van Anna De Cleir fa. Petrus

Anna De Cleir fa. Pieters overleden in Idegem op 29 juni 1769 , ze was gehuwd met Alexander Leebeke fs. Pieters

Een staat van goed werd opgemaakt met als voogd materneel Pauwel De Cleer , broer van de overledene en Bartholomeus Van Steertegem halfbroer van de houder

 

 

ANNO 1785 : VERDELING OPGEMAAKT BIJ HET OVERLIJDEN VAN JACOBUS LEEBEKE zv. Alexander en wijlen Anna De Cleir

 

Verdeling tussen :

 

A) Alexander , vader van wijlen Jacobus , alsnog in leven

 

B) de 4 broers van de overleden moeder te weten :
       
           Pauwel
           Jan Baptiste
           Pieter
           Martinus

C) de 5 kinderen van Maria De Cleer in huwelijk geweest met Frans Vander Elst , zie familiesamenstelling Vander Elst


 

 

 

DE CLEER Ludovicus fs. Merten x THIEBAUT Joanna fa. Jans

 


Hij ° 1707 zv Martinus x Maria De Dijn  
Hij is overleden in juni 1758 , een staat van goed werd opgesteld bij zijn overlijden      
 

Zij ° 1709 dv Jan x Maria Vanden Haute  
Zij + 08/01/1781 vidua oud 73 jaar ex Dw.

 

Huwelijk op 21/01/1730 ingezegend door R.D. Petro Lemmens    tt. R.D. Petro De Sweirt en Petro De Cleir

STAAT VAN GOED BIJ ZIJN OVERLIJDEN , zie WEDERGRATE nr. 231 / 16

 

Denderwindeke , overlijden van Louys De Cleer fs. Mertens man van Joanna Thibaut fa. Jans , in juni 1758 , 6 kinderen

1) Joannes bij getijdigen ouderdom 
2) Geeraert 24 jaar  
3) Pieter 22 jaar 
4) Hendrick 14 jaar   
5) Maria Anna 10 jaar  
6) Cornelis 7 jaar

V.P. Peeter Anthoon De Lauw tot Onkerzele   
V.M. Judocus Verbelen tot Okegem


OMTRENT GEERAERT DE CLEER , OVERLEDEN ZONDER HOIRS , zie Wedergrate nr. 240


Na het overlijden van Geeraert De Cleer wordt er verkaveld in 2 staken tussen :

1) de 3 wezen van wijlen Jan x Cornelia Lauwereys
2) Cornelis

 

 

04/11/1730 ° Joannes                 

P. Joannes Tiebaut                     

 M. Maria De Dijn                                              - vroegtijdig overleden -

 

10/02/1732 ° Joannes                 

P. Joannes D’auwe                     

M. Judoca Thiebaut                                            - x Cornelia Lauwereys fa. Andries , 3 kinderen nagelaten -                  

 

01/09/1734 ° Gerardus                

P. Gerardus To-ts                       

M. Judoca Lievens                                            - x Catharina De Coster , hij + 24.01.1790 in Vollezele , geen hoirs , zie Wedergrate nr. 240 nr. 41 -

 

29/08/1736 ° Petrus Joannes       

P Petrus De Cleir                      

M Maria Vanden Haute                                      - 22 jaar bij SvG

 

08/09/1738 ° Jacobus                  

P Jacobus Van Neyghen             

M Maria Anna D’Hauwer                                   - vroegtijdig overleden -

 

06/08/1740 ° Jacobus                 

P. Jacobus Genno                       

 M. Maria De Cleir                                             - vroegtijdig overleden -

 

06/04/1744 ° Henricus                

P. Henricus Cooreman              

 M. Maria D’Hauwen                                          - 14 jaar bij SvG -  x1 Joanna Catharina Buyl , geen nageslacht na het overlijden van zijn dochtertje -

 

08/02/1749 ° Anna       ( Maria Anna bij SvG )        

P. Andreas Lauwereijs                

M. Anna De Cleer                                               - 10 jaar bij SvG -                                     -

 

18/12/1751 ° Cornelius               

P. Cornelius Bourguignon          

M. Maria Jenno                                                   - hij x1 in 1779 met Anna Maria Pincke , hij x2 Maria Josepha Pardaens -    

 


 

DE CLEER Joannes Baptiste fs. Pieters 1x COPPENS Maria Catharina fa. Jans

 


Zij is ex Idegem cfr. het overlijden van haar dochter Adriana

Zij + 17.12.1773

Wedergrate nr. 241 nr. 9 : Pro Deo SvG bij overlijden van Maria Catharina Coppens vrouw van Jan De Cleer fs. Pieters op 17.12.1773 , 3 kinderen

1) Joanna Marie is overleden op 09.05.1774
2) Adriaen 7,5 jaar
3) Peeter Joannes 4 jaar

V.P. Pauwel De Cleer tot DW.
V.M. Joos Mons tot Herzele

 

 

17/08/1760 ° Maria Anna          
P. Nicolaas Prouvé         

M. Maria Anna Le Cleer                            - zij + 09.05.1774 -

 

01/07/1762 ° Petronilla             
P. Jacobus De Cleer       

M. Petronella D’Hauwer                           - overleden ante 1773 -

 

24/03/1764 ° Anna Maria          
P. Petro Le Cleer           

M. Maria Le Cleer                                     - overleden ante 1773 -
 

20/02/1767 ° Adriana                

P. Martino Le Cleer       

M. Adriana Oubeeck                                  - zij in 1797 x Petrus Joannes Oudaert fs. Andreas ex Oetingen

 

01/09/1770 ° Petrus Joannes     

P. Petro Jous                  

M. Anna Maria De Cleer                          - 4 jaar bij SvG -

 

 

DE CLEER Joannes Baptiste fs. Pieters 2x VANDEN HOVE Elisabeth

 

Hij is een zoon van Petrus en Judoca Thiebaut , nog in leven anno 1785

Hij + 11.12.1791 viduus Elisabeth Vanden Hove oud 54 jaar

Zij + 24.10.1791 uxor Jan Baptiste De Cleer oud 52 jaar

 

09/04/1775 ° Petrus                    

P. Petro Le Cleer        

M. Joanna Maria Suijs                             - hij + 08/10/1785 oud 10 jaar -


 


 

DE CLEER  Paulus x SUYS Maria ex Oetingen

 


Hij ° 1723 zv. Petrus en Judoca Tiebaut , hij + 29/12/1804 oud 86 jaar viduus Maria Suys

Hij is 29.12.1804 oud 86 jaar viduus Maria Suys , aangifte va zijn overlijden door zijn zoon Jacques De Cleer en door Jan Baptiste Roosens bierverkoper en gebuur

Zij + 29.05.1795 ex Oetingen uxor Paulus De Cleer oud 73 jaar
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt , Paulus De Cleer woont met zijn zoon Jacobus , als gebuur is zijn andere zoon Mattheus

De Cleer Paulus , De Cleer Jacobus x Van Holder Petronella  ( 6 )

 1. De Cleer Pauwels , 75 jaar , landbouwer
 2. De Cleer Jacobus , 35 jaar , landbouwer
 3. Van Holder Petronella , 34 jaar , vrouw
 4. De Cleer Maria , 8 jaar , dochter
 5. De Cleer Theresia , 5 jaar , dochter
 6. De Cleer Catharina , 3 jaar , dochter

 

19/03/1759 ° Amandus , roepnaam is Mattheus , red.    
P. Joannes Bte De Cleer           

M. Joanna Maria Le Roij                                                           - hij huwt Petronella Thoens -

 

05/07/1762 ° Jacobus              

P. Jacobus Turf                        

M. Anna Maria Turf                                                                    - hij circa 1784 met Pieternelle Van Holder filia Jans -

 

20/08/1765 ° Petrus Joannes   

P. Petro Joanna Le Cleer          

M. Joanna De Speer

 

26/10/1766 ° Petrus Joannes    

P. Petro D’Hauwer                  

M. Anna Maria De Cleer

 

05/02/1770 ° Joanna Catharina 

P. Petro De Cleer                   

M. Joanna Catharina De Mol
 


 

DE CLEER Joannes fs. Ludovicus x LAUWEREIJS Cornelia fa. Andries

 

 

Huwelijk op 30/08/1766 met tt. Cornelio De Cooman en Joanne De Cooman

Denderwindeke , SvG bij overlijden van Joannes De Cleer fs. Louis man van Joanna Cornelia Lauwereijs fa. Andries op 25.07.1781 , 3 kinderen

1) Petronella 16 jaar
2) Gregorius 13 jaar
3) Pieter 10 jaar

V.P. Cornelis De Cleer
V.M. Christiaen Lauwereijs

Hij + 25/07/1781 , 46jaar , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 237 nr. 82

Zij + 09/07/1809 oud 80 jaar vidua Joannes De Cleer fa. Andreas en Joanna François ( red. : lees Petronella François )

 


Volkstelling van 1796 voor gehucht ter Straten

Lauwereys Cornelia weduwe Jan De Cleer en haar schoonzoon en diens kinderen ( 5 )

 1. Lauwereys Cornelia , 83 jaar , weduwe
 2. Vander Mijnsbrugghen Andries , knecht van de molder , 53 jaar
 3. De Cleer Petronella , 31 jaar
 4. De Cleer Ludovicus , 6 jaar , zoon van Petronella
 5. Vander Mijnsbrugghen Ceciliana , 1 jaar , dochter


20/11/1766 ° Petronilla     

P. Jacobo D’Hauwer        

M. Petronilla Francois                                                 - zij anno 1790 moeder van natuurlijk kind , zij x Andreas Vander Mijnsbrugghen ex Borchtlombeek in 1794 -

 

04/03/1770 ° Gregorius      
P. Gregorio De Cleer       

M. Elisabeth Van Craenenbroeck                              - hij x Catharina Roosens fa. Egidius en Barbara Van Stalle , x2 Maria Anna De Frère - 

 

20/02/1773 ° Petrus          

P. Petro Lauwereijs          

M. Maria De Cleer
 


 

DE CLEER Henricus fs. Louis  x BUYL Joanna Catharina filia Jans

 


Huwelijk op 12/04/1769 met tt. Gerardus Le Cleer en Michaele Sterck

Hij overleed op 05.08.1770 , een SvG werd opgemaakt

Ze hertrouwt met Hendrik Leijsens
 

 

13/02/1770 ° Joanna Christina      
P. Joanne Buijl       

M. Joanna Christina De Cleer                         + op 26/04/1777 oud 7 jaar

 

 


 

DE CLEER Matheus ex Denderwindeke x THOENS Petronella wonend in Waarbeke

Huwelijk in Waarbeke op 12.09.1780 met tt. Franciscus Ronsijn wonend in Nieuwenhove en Jacobus De Cleer in Denderwindeke

 

              

Hij is zv. Paulus en Maria Suys volgens het doopsel van 1799

Zij ex Dw , dochter van Jan Thoens en Maria Anna Vander Veken

 

Hij + op 13 februari 1802 , geen ouderdom vermeld , maritus Petronilla Thoens ex hac

 

Zij hertrouwt in 1803 met Jan Baptiste Maetens

 

Redactie : in de 19de eeuwse parochieregisters wordt hij Matheus De Cleer genoemd

 


Volkstelling anno 1796 , gehucht Dasselt

De Cleer Mattheus x Thoens Petronella ( 8 )

 1. De Cleer Mattheus , 47 jaar , landbouwer
 2. Thoens Petronella , 35 jaar , vrouw
 3. De Cleer Cornelius , 15 jaar , zoon
 4. De Cleer Jacobus , 13 jaar , zoon
 5. De Cleer Catharina , 10 jaar , dochter
 6. De Cleer Petrus , 8 jaar , zoon
 7. De Cleer Theresia , 5 jaar , dochter
 8. De Cleer Maria Anna , 3 jaar , dochter

 

12/06/1781 ° Cornelius           
P. Cornelis Paccaert ( NL )            

M. Joanna Suijs
 

07/03/1783 ° Jacobus **        
P. Jacobus De Cleer ( L )                

M. Bertina Backaert  ( NL )                                                             

** Hij x in Pamel met Judoca De Maeseneer , hieruit ondermeer ° Maria Josepha -zij huwt Leonard Somers , zie familiesamenstelling Denderwindeke -
 

28.09.1785° Catharina

P. Paulus De Cleer  ( NL )
M. Catharina O ( NL )                                                 - Zij x Norbertus De Ville fs. Petrus in 1808 , zij + in 1857  -

22/04/1788 ° Petrus Joannes 
P. Petrus Joannes Backaert ( NL )
M. Petronilla Toens

27.03.1790 ° Theresia
P. Martinus Backaert
M. Maria Theresia Schoonjans

26.02.1793 ° Maria Anna
P. Petrus Cools
M. Maria Anna Vander Eeckt

 

12.05.1797 ° kind , zonder naam                                - bij geboorte overleden -

21.01.1799 ° Joannes Franciscus , burgerlijke aangifte met tt. Jacobus De Cleer oud 20 jaar lijnenwever en Anna Maria De Nauw oud 20 jaar

 


 

 

DE CLEER Petrus x VANDER EECKT Maria Anna ex Sint Martens Lennik

 

 

Hij + 12/12/1811 fs. Petrus en Maria Judoca Thiebaut maritus Maria Anna Vander Rieckt ex Oetingen , 71 jaar

 

Burgerlijk attest vertelt ander verhaal dan het kerkelijk attest

Zij + 01.04.1821 oud 77 jaar ex Sint Martens Lennik weduwe van Pieter De Cleer en dv. Charles en Anna Maria Gé , overleden in haar huis in het gehucht Dasselt , aangifte gebeurde door haar schoonzoon Josephus Vanden Abeele oud 33 jaar en door Jacobus Dumongh knecht oud 29 jaar


Kerkelijk :

 

Zij ex Oetingen ofwel ex St. Martens Lennik ( zie haar overlijden ) fa. Carolus ex Kester en Anna Maria O ex Heikruis , zij + 1821 oud 72 jaar
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Cleer Pieter x Vande Rick Maria Anna ( 8 )

 1. De Cleer Pieter , 50 jaar ,landbouwer
 2. Vande Rick Maria Anna , 42 jaar , vrouw , zij is ex Oetingen
 3. De Cleer Carolus , 14 jaar , zoon
 4. De Cleer Catharina , 12 jaar , dochter
 5. De Cleer Angelina , 11 jaar , dochter
 6. De Cleer Theresia , 8 jaar , dochter
 7. De Cleer Jan Baptiste , 5 jaar , zoon
 8. De Cleer Marie Anna , 3 jaar , dochter

 

07/12/1778 ° Carolus                     

P. Carolus Vander Eeckt              

M. Joanna Thiebaut                                                                -  hij + 09/12/1778 , 3 dagen oud

 

16/01/1780 ° Cornelius                 

P. Cornelis De Cleir ( NL )          

M. Clara Anna Vander Eeckt ( Oetingen NL )                     -  hij + 25/09/1789 oud 9 jaar -

 

27/11/1781 ° Carolus                    

P. Carolus Vander Eeckt ( L )      

M. Maria Suys ( NL )                                                              - hij + 22/09/1814 oud 34 jaar celebs , aangifte door zijn broer Jan Baptiste en door Philips Van Langenhaecke gebuur -

 

---/10/1783 ° Maria Catharina       

P. Jacobus De Cleer ( NL )        

M. Maria Catharina Vander Elst ( NL )                                - zij huwt Franciscus Vander Straeten

 

07/08/1785 ° Angelina                  

P. Jacobus Vander Eeckt ( NL ) 

M. Angelina De Roeck (+-L )                                                 - zij huwt Petrus Joseph Vanden Abbeele -

 

22.09.1787 ° Maria Theresia                                                                                                                             

P. Jacobus Lecleer ( NL )
M. Theresia Jous ( NL ) 
                                                         
- zij huwt Philippus Van Langenhaecke -

 

06.08.1789 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Vander Straeten
M. Francisca Van Opdenbosch                                              - hij + 10/07/1865 oud 76 jaar -

01.10.1792 ° Maria Anna
P. Cornelius O
M. Maria Theresia Rombout                                                  - zij + 01/03/1832 oud 40 jaar celebs , zuster van de 3de Regel van St. Franciscus -

 


 

 

DE CLEER Cornelius  ( NL )  x1  PINCKE Anna Maria ex Nieuwenhove

 

 

Hij ‘ agricola ‘ oud 27 jaar  bij huwelijk     
 

Zij ex Nieuwenhove oud 23 jaar .bij huwelijk

 

Zij + 02/04/1781 , 26 jaar ex Nieuwenhove conjux Cornelii De Cleer , een SvG werd opgesteld voor de enige zoon uit dit huwelijk genaamd Jacobus

Zie Wedergrate nr. 237 nr. 8 , voogd materneel is Jacobus Pincke , vader van de overledene

 

 

 

Huwelijk op 23/11/1779 met tt. Gerardus de Cleer  ( NL ) en Catharina De Cooman ( L )

 

06/02/1780 ° Jacobus             

P. Jacobus Pincke ( L )                

M. Joanna Tibaut                                                                                 - Hij x Carolina O dv. Jacobus en Anna Van Langenhaecke in 1808 -

 

23/03/1781 ° Jan Baptiste        

P. Joannes De Cleer ( Dw L )       

M. Antonia Vander Cruijcen ( St. Kath. Lombeek NL )                - Hij + 25/03/1781


1 Hertrouwt Maria Josepha Pardoens

 

 

DE CLEER Cornelius ( NL ) x2 PARDOENS Maria Josepha ( NL )

 

 

Hij is viduus Anna Maria Pincke en fs. Ludovicus en Joanne Thiebaut
 

Zij is fa. Joannes en van Joanna Bellemans ex Gooik , geboren in 1761

 

Huwelijk op 23/02/1784 met tt. Frans De Cooman ( L ) en Joanna Vanden Haute ( NL )

 

Hij + 11.12.1807 zv. Louis en Joanna Thiebaut en weduwnaar van Maria Pardaens , aangifte door Jacques De Cleer zijn zoon en door Adriaen François Schoonjans gebuur


Zij + 22.04.1797 oud 35 jaar vrouw van Cornelis De Cleer

 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

De Cleer Cornelis x Pardaens Maria Josepha ( 7 personen )

 1. De Cleer Cornelis , 45 jaar , landbouwer
 2. Pardaens Maria Josepha , 36 jaar , vrouw
 3. De Cleer Jacobus , 16 jaar , zoon
 4. De Cleer Germanus , 9 jaar , zoon
 5. De Cleer Joanna Catharina , 7 jaar , dochter
 6. De Cleer Maria Theresia , 5 jaar , dochter
 7. De Cleer Joanna , 2 jaar , dochter

 

24/02/1784 ° Joanna         

P. Cornelius De Cleer ( NL )        

M. Joanna Bellemans                                                                           Zij + 24/02/1784 oud 2 dagen , overleed op de dag van haar doopsel -

 

18.02.1785 ° Jan Baptiste
P. Joannes Pardaens ( L )
M. Cornelia Lauwereys                                                                        Hij --/03/1785 oud 14 dagen -

 

24.01.1786 ° Germanus                                                                      
P. Egidius Pincke ( L )
M. Maria Francisca De Cooman ( L )                                                  Hij x Agatha Vanden Hove ex Grimminge , hij + in 1833 -

 

12/10/1788 ° Joanna Catharina                                                       
P. Gregorius De Cleer  ( NL 
M. Catharina De Coster ( NL )                                                             Zij x Lambertus Vander Kelen , zij + in 1827 -

 

18.05.1791 ° Maria Theresia                                                              
P. Joannes Somers
M. Joanna Maria De Jonge                                                                    Zij + 24/09/1802 oud 11 jaar -

-

03.02.1794 ° Joanna Amelberga                                                         
P. Petrus Joannes De Jonghe
M. Maria Amelberga De Cooman                                                         Zij + 03/11/1801 oud 8 jaar -

 

17.03.1797 ° Maria Christina , burgerlijk genoteerd                                               

                                                                                                                  Zij + 29/06/1810 oud 13 jaar -
 


DE CLEER Petronella

 

25.08.1790 ° Ludovicus , natuurlijk kind                                     
P. Gregorius De Cleer ( NL )
M. Cecilia Bori ( NL )                                                                         - hij x1 Maria Thienpont , hij x2 Thersia Van Bont in 1837 -

 


 

DE CLEER Jacobus x VAN HOLDER Petronella ex Oetingen

 


Hij is ex Dw. , hij is zoon van Paulus en Maria Suyst
            

Zij is ex Oetingen en dochter van Jan Van Holder
 


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Cleer Paulus , De Cleer Jacobus x Van Holder Petronella

 1. De Cleer Pauwels , 75 jaar , landbouwer
 2. De Cleer Jacobus , 35 jaar , landbouwer
 3. Van Holder Petronella , 34 jaar , vrouw
 4. De Cleer Maria , 8 jaar , dochter
 5. De Cleer Theresia , 5 jaar , dochter
 6. De Cleer Catharina , 3 jaar , dochter

24/05/1785 ° Jan Baptiste      

P. Jan Baptiste Van Holder ( NL )  

M. Joanna Maria Suys ( NL )                            - infans van Jacobus De Cleer en Petronilla Van Holder overleed op 27/09/1787 oud 18 maand

16/03/1788 ° Maria
P. Petrus J. Pletincx  ( NL )
M. Maria De Sager  ( NL )

12/08/1791 ° Maria Theresia
P. Paulus De Cler
M. Petronilla Tuns

11/02/1793 ° Maria Catharina
P. Jan Baptiste Van Older
M. Maria Catharina Pleijtings                         - zij + 13.05.1796 oud 3,5 jaar -

 

11/01/1795 ° Maria Othilia
P. Petrus De Cleer
M. Joanna Catharian Vander Meulen            - zij + 20.01.1795 oud 9 dagen -

 

24/11/1795 ° Maria Anna
P. Petrus De Smet
M. Maria Anna Vander Eeckt                           - zij + 13.02.1796 oud 2 maand -

 

19.03.1797 ° Joanna Maria Francisca , burgerlijk genoteerd

                                                                             - zij + 27.04.1797 oud 1 maand -

03.08.1798 ° Joanna Maria  , burgerlijk genoteerd
tt. Felix Herminus Elinckx
tt. Maria Kolier

 

19/01/1803 ° Joannes Marcellus

P. Jan Baptiste Roosens

M. Maria Catharina Roosens

 

DE CLEER Gregorius x1 ROOSENS Catharina

 

 

Huwelijk op 29.01.1798 ( 10 Pluviose Jaar 6 ) van :

 

Gregorius De Cleer oud 28 jaar fs. Joannes en Cornelia Lauwereys beiden ex DW. geboren op 04/03/1770

Catharina Roosens fa. Egidius en Maria Anna Van Stalle beiden ex DW. geboren op 17/01/1764

tt. waren Jan Roosens 40 jaar broer bruid , Egidius Roosen 25 jaar neef van de bruid , Maria Anna Roosens 30 jaar nicht van de bruid en Pieternelle Van Langenhaecke

 

Zij + 28/12/1804 oud 38 jaar uxor Gregorius De Cleer fa. Egidius en Barbara Van Stalle ex Gaasbeke

 

 

14.12.1799 ° Sebastiaen , burgerlijke stand
tt. Christiaen Lauwereys 70 jaar
tt. Anna Catharina Eeckhoudt 36 jaar

 

09.12.1801 ° Maria Catharina                  

P.  Jacobus De Cleir

M. Maria Catharina Lauwereys                                  - zij + 22/02/1803 oud 14 maand , aangifte van overlijden door haar vader en door Martinus Roosens oom van overledene -
 

 

DE CLEER Gregorius x2 DE FRERE Maria Anna ex Grimminge

 


Burgerlijk huwelijk op 18.11.1805

 

Huwelijk op 01/10/1805 van :

Gregorius De Cleer fs. Joannes en Cornelia Lauwereys viduus Catharina Roosens , 35 jaar

Maria Anna De Frere ex Grimminge fa. Antonius en Elisabeth Neuckermans vidua Josephus De Mel fs. Simonis ex hac , 28 jaar , ° 20.05.1778

tt. Carolus Roosens en Maria Theresia Verckens

 

Hij + 18/07/1846 fs. Joannes en Cornelia Lauwereys viduua Catharina Roosens et Maria Anna De Frére , 76 jaar

 

 

06/09/1806 ° Nicodemus                  

P. Cornelius Josephus Bellemans 42 jaar landbouwer in Neigem

M. Maria Theresia Leijssens                                      - hij + 15/04/1808 oud 2 jaar -

 

22/06/1808 ° Berlindis

P. Antonius De Bremaeker

M. Berlindis De Pont

 

19/10/1810 ° Lucia

P. Jan Baptiste Vander Eijcken

M. Petronella Gillijns ex Vollezele                         - zij x in 1850 met Petrus Franciscus Dauw fs. Adrianus -

 

30/04/1813 ° Isabella Judoca

P. Judocus Pauwels ex Strijthem

M. Isabella Lauwereijs                                              - zij + 17/06/1816 oud 3 jaar -

 

28/01/1818 ° Judoca

P. Maximilianus De Mel

M. Maria Judoca Vanden Hende

 

 

DE CLEER Jacobus x O Carolina

 

 

Huwelijk op 11/07/1808 van :

Jacobus De Cleer fs. Cornelis ex hac en Anna Maria Pincke ex Nieuwenhove , 28 jaar

Carolina O fa. Petrus en Carolina Roosens oud 26 jaar

tt. Germanus De Cleer en Franciscus De Cooman

 

Zij + 27/07/1849 fa. Petrus en Carolina Roosens uxor Jacobus De Cleer , 67 jaar

 

 

28/12/1810 ° Sophia

P. Hermanus De Cleer

M. Maria Anna O                                                                    - zij + 03.031896 oud 85 jaar , fundeerde de Zondagsschool , lid van regel van  St. Franciscus , celebs -

 

25/11/1812 ° Maria Judoca

P. Lambertus Vander Kelen

M. Judoca O                                                                             - zij + 04/06/1861 oud 47 jaar -

28/10/1814 ° filia
                                                                                                  - bij geboorte overleden , gedoopt door gezworen vroedvrouw Petronella Oudaert , op 28/10/1814

 

12/12/1815 ° Lucia

P. Josephus Thiebaut

M. Joanna De Cleer                                                               - zij + 24/12/1870 oud 55 jaar en 9 dagen celebs -

 

17/10/1818 ° Victorinus Augustus

P. Ludovicus Augustus Thiebaut

P. Petronella Bouvaert                                                           - hij + 21.08.1884 oud 65 jaar en 10 maand celebs -

 

23/12/1819 ° Petrus Josephus

P. Josephus Vanden Abbeele

M. Anna Catharina O                                                            - hij x Joanna Catharina Bellemans , hij + in 1890 oud 71 jaar -

 

21/03/1822 ° Petrus

P. Gregorius De Cleer

M. Elisabeth O                                                                       - hij + 21 juni 1822 oud 3 maand -

 

22/05/1823 ° Carolus

P. Jan Baptiste De Cleer

M. Joanna Bultereys                                                              - hij + 22/09/1839 oud 15 jaar -

 

 

 

DE CLEER Germanus x VANDEN HOVE Agatha ex Grimminge

 

 

Huwelijk op 05/03/1810 van :

Germanus De Cleer fs. Cornelis en Joanna Maria Pardaens oud 24 jaar

Agatha Vanden Hove ex Grimminge fa. Franciscus en Adriana Moriau ex hac oud 34 jaar

tt. Josephus Vander Kelen en Franciscus De Cooman

Hij + 31/05/1833 fs. Cornelis en Maria Josepha Pardaens maritus Agatha Vanden Hove , 47 jaar

 

Zij + 01/10/1854 ex Grimminge fa. Francoscis en Adriana Mario ( lees : Moriau ) vidua 1° Francisucs Timbermont , 2° Germanus De Cleer , 78 jaar


Hij is landbouwer op de Moortputte met meer dan anderhalve hectare eigendom , zie het kadaster nummer 157

Dit artikel gaat naar 1387. Weduwe Herman De Cleer , landbouwster op de Moorputte

 

 

 

18/04/1811 ° Leonardus

P. Jacobus De Cleer

M. Maria Sophia Lambrecht                      - hij x Carolina Somers in 1845 , hij x2 Theresia Haelterman in 1865 -

 

29/10/1814 ° Sophia

P. Lambertus Vander Kelen

M. Agatha Lambrecht                                 - zij + 27/03/1861 oud 47 jaar -
 

 

10/09/1818 ° Dorothea

P. Jan Baptiste Biltereys

M. Elisabeth  Schreyers                           - zij x in 1853 met Augustinus Vander Haegen ex Nieuwenhove -


 

DE CLEER Joannes Franciscus ex Meerbeke x HERPELS Maria Theresia

 

 


Huwelijk op 14/02/1816 van :
Joannes Franciscus De Cleer ex Meerbeke fs. Jacobus en Berlindis Beeckman oud 28 jaar
Maria Theresia Herpels fa. Henricus ex Pamel en Emerentia Lievens oud 25 jaar
tt. Joannes Niels en Carolina Vander Kelen
 

 

 

DE CLEER Ludovicus x1 THIENPONT Maria ex Nieuwenhove

 


Hij + 15.02.1868 fs. Petronella viduus Maria Thienpont , 70 jaar

 

Zij + 07/09/1832 ex Nieuwenhove fa. Egidius en Cornelia De Quick uxor Ludovicus De Cleer oud 42 jaar , overleden in haar woonst in gehucht Linckebeke
 12/07/1823 ° Maria Theresia

P. Egidius Thienpont

M. Maria Anna De Frere                                                  - zij x in 1849 met Ludovicus Augustus Buyl -

 

26/01/1825 ° Sylvia

P. Cornelius Thienpont

M. Catharina Thienpont                                                   - zij + 27/12/1838 oud 13 jaar -

 

02/09/1826 ° Carolus Ludovicus

P. Gregorius De Cleer

M. Joanna Thienpont                                                       - hij x in 1857 met Elisabeth Van Cutsem -

 

05/08/1828 ° Jacobus Victorinus

P. Jacobus De Cleer

M. Petronella Breysens


29/09/1830 ° Franciscus  ( s.c. )

P. Franciscus Thienpont

M. Maria Josepha Pauwels                                              - hij + 30/12/1830 oud 3 maand -

 

02/09/1832 ° Cornelius

P. Cornelius Thienpont

M. Catharina Thienpont                                                   - hij + 26/03/1834 oud  18 maand -

 

 

DE CLEER Ludovicus x2 VAN BONT Theresia

 

 

Huwelijk op 15/06/1837 van :

Ludovicus De Cleer fs. naturalis Petronella De Cleer , viduus Maria Thienpont , 46 jaar

Theresia Van Bont fa. Elias en Maria Josepha Lyssens oud 26 jaar

tt. Guilielmus Clavie en Theresia Bruyland

 

Hij + 15.02.1868 fs. Petronella viduus Maria Thienpont , 70 jaar

 

Zij + 02/03/1848 fa. Elias en Maria Judoca Leyssens uxor Ludovicus De Cleer , 36 jaar

 

 

19/03/1838 ° Maria Catharina

P. Elias Van Bont

M. Maria Theresia De Cleer                                                    - zij + 21/10/1839 oud 1,5 jaar -

 

16/07/1839 ° Philomena

P. Michael Van Bont

M. Lucia De Cleer                                                                   - zij x in 1885 met Henricus Van Cauter , zij + in 1904 -


15/10/1840 ° Petronilla

P. Paulus Leyssens

M. Petronilla Van Bont                                                            - zij x in 1886 met Ludovicus Hemerijckx ex Meerbeke -

 

04/09/1842 ° Amelia

P. Dominicus Vander Straeten

M. Judoca Van Bont

 

15/10/1843 ° Theresia Francisca

P. Carolus De Cleer

M. Maria Theresia Leyssens                                                    - zij x in 1881 met Franciscus Vander Poorten -

 

15/03/1846 ° Anna Catharina

P. Dominicus Van Bont

M. Petronella Leyssens                                                            - zij + 06/06/1851 oud 5 jaar -
 

 

DE CLEER Judoca moeder van


08/09/1845 ° Petrus

P. Petrus Vande Morre

M. Lucia De Cleer                                                                     - hij + 14/10/1845 oud 1 maand -
 

 

DE CLEER Leonardus x1  SOMERS Carolina

 

 

Huwelijk op 24/04/1845 van :

Leonardus De Cleer fs. Germanus en Agatha Vanden Hove oud 34 jaar

Carolina Somers fa. Jan Baptiste en Bernardina Verckens oud 29 jaar

tt. Carolus Somers en Maria Timbermont

Hij + 06/03/1879 fs. Germanus en Agatha Vanden Hove viduus Carolina Somers et succssive Theresia Haelterman , 68 jaar en 11 maand

 

Zij + 05.04.1863 fa. Jan Baptiste en Bernardina Verckens uxor Leonardus De Cleer , 47 jaar

 


08/03/1846 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Somers

M. Agatha Vanden Hove

23/02/1848 ° Maria Theresia
P. Carolus Sommers

M. Bernardina Timbermont                                        - zij + 15/05/1849 oud 16 maand -

12/05/1850 ° Franciscus Xaverius
P. Franciscus Somers
M. Maria Ludovica Timbermont                           - hij x in 1886 met Leonia Vander Linden , hij + in 1925 - 

27/02/1853 ° Petrus Joannes
P. Joannes Somers
M. Sophia De Cleer                                                 - hij + 26/03/1879 oud 26 jaar celebs -

15/09/1855 ° Dorothea
P. Josephus Somers
M. Dorothea De Cleer                                            - zij + 06/04/1879 oud 23 jaar celebs -

09/12/1857 ° Leocadia
P. Carolus O
M. Rosalia Claes                                                     - zij x in 1892 met Emilius Schoukens ex Neigem -


DE CLEER Leonardus x2 HAELTERMAN Theresia


Huwelijk op 03/07/1865 van Leonardus De Cleer en Maria Theresia Haelterman met tt. Martinus Goosens en Mathilde Haelterman

Hij + 06/03/1879 fs. Germanus en Agatha Vanden Hove viduus Carolina Somers et succssive Theresia Haelterman , 68 jaar en 11 maand

Zij + 10.12.1870 fa. Petrus en Petronella Bultereys uxor Leonard De Cleer , 50 jaar en 5 maand
 

DE CLEER Petrus Josephus x BELLEMANS Joanna Petronella ex Oetingen


Hij + 09.05.1890 fs. Jacobus en Carolina O viduus Joanna Catharina Bellemans oud 71 jaar

Zij + op 26/12/1857 oud 38 jaar ex Oetingen fa. Sebastianus en Maria Theresia De Strijcker uxor Petrus Josephus De Cleer
 


26/08/1855 ° Sophia
P. Sebastianus Bellemans
M. Sophia De Cleer

09/11/1856 ° Philomena
P. Victorinus Augustus De Cleer
M. Petronella Bellemans                                        - zij x in 1881 met Renatus Sunaert ex Grimminge -

DE CLEER Carolus Ludovicus x VAN CUTSEM Elisabeth


Huwelijk op 24 april 1857 van :
Carolus Ludovicus De Cleer fs. Ludovicus en Maria Thienpont , 31 jaar
Elisabeth Van Cutsem fa. Jan Baptiste en Maria Anna De Quick , 33 jaar
tt. Josephus Van Cutsem en Petronella De Cleer

Zij + 09.02.1869  fa. Jan Baptiste en Maria Anna De Quick uxor Carolus Ludovicus De Cleer , 45 jaar
 

 

29/05/1857 ° Maria Christina

P. Ludovicus De Cleer
M. Maria Theresia Van Cutsem                               - zij + 02/09/1859 oud 2 jaar -

 

30/05/1860 ° Felix
P. Ludovicus De Cleer
M. Maria Christina Van Cutsem

11/04/1864 ° Franciscus
P. Franciscus Van Cutsem
M. Philomena De Cleer

 

 

DE CLEER Philomena moeder van


Zij huwde in 1885 met Henricus Van Cauter


16/03/1861 ° Gustavus
P. Carolus Ludovicus De Cleer
M. Petronilla De Cleer                                           - hij x in 1897 met Maria Emerentia Hiers -

 

DE CLEER Philomena moeder van

 

02.06.1875 ° Elodia
P. Victor De Cleer
M. Adelina Schoonjans

 

DE CLEER Jan Baptiste x NOERENS Hortentia ex Deftinge


Zij + 04.10.1928 geboren in Deftinge op 08.05.1856 vidua Jan Baptiste De Cleer


 

DE CLEER Franciscus Xaverius x VANDER LINDEN Leonia

 


Huwelijk op 07/09/1886 van :
Franciscus Xaverius De Cleer fs. Leonardus en Carolina Somers
Leonia Vander Linden fa. Eduardus en Amelia Goossens

tt. Jan Baptiste De Cleer en Catharina Vander Linden

 

Hij + 06.05.1925 viduus Leonie Vander Linden , geboren op 12.05.1850
 

 

--/04/1890 ° Leocadia

                                                                              - zij + 15.06.1890 oud 3 jaar en 2 maand -

 

DE CLEER Edmundus ex Meerbeke x ROOSELAERS Maria Victorina

 

Huwelijk op 16.07.1892 van :
Edmundus De Cleer ex Meerbeke fs. Jan Baptiste en Isabella Maria Cornelis
Maria Victorina Rooselaers fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina Van Opdenbosch
tt. Xaverius De Cleer en Melania Herregods
 

DE CLEER Gustavus x HIERS Maria Emerentia

Huwelijk op 09/09/1897 van :
Gustavus De Cleer fs. Philomena
Maria Emerentia Hiers fa. Guilielmus en Maria Elisabeth Dumongh
tt. Desiderius Hiers en Emma Sterck