FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877 inbegrepen

Families De Cooman


 

 

DE COOMAN Gillis

In de 20ste penningkohieren vermeld als eigenaar van een hofstede te Guchte

Nageslacht tot op heden via zijn zoon Adriaen
Anno 1600 in de WP van Wedergrate zijn vermeld :


1) Adriaen , hij woont op de ouderlijke hofstede

2) Maria x Gillis Stercke


DE COOMAN Adriaen fs. Gillis x Anna . . . . .


Hij + 23.03.1656 oud 90 jaar
 


Adriaen De Cooman fs. Gillis koopt in 1600 de helft van een hofstede in te Ghuchte van zijn zwager Gillis Stercke x Marie De Cooman fa. Gillis

Adriaen De Cooman is in leven in 1647 bij het overlijden van zijn zoon Laurentius en een renteconstitutie door zijn schoondochter Catharina Goossens weduwe Laureys De Cooman

Gekend nageslacht bij :

1) Lauwereys x Catharina Goossens
2) Geeraert De Cooman
3) Joanna De Cooman x Herman Vrancx
 

 

anno 1600 : Gillis Stercke x Maria De Cooman filia Gillis verkopen aan haar broeder Adriaen de helft van een hofstede te Ghuchte en land op het Ghuchtervelt

anno 1600 : Adriaen De Cooman fs. Gillis erkent een rente aan Adam Buydens bezet op zijn behuysde stede te Ghuchte
anno 1609 : hij koopt van Joos De Cooman bij maniere van naarhede 40 roeden schoofland gelegen op Dassaghe , zie WP Wed. 1609
anno 1637 bezet Herman Vrancx x Jenneken De Cooman fa. Adriaens een rente op ondermeer de behuisde stede van Adriaen De Cooman gelegen in het gehucht ter Straten


 


geen datum ° Lauwereys
                                                                                                           - hij x Catharina Goossens , hij overleden circa 1646 -

geen datum ° Joanna
                                                                                                           - zij x Herman Vrancx in 1631

geen datum ° Gerardus
                                                                                                          - hij x Josine Durangh -

 

19/11/1608 ° Maria                     

P. nihil                                        

M. nihil

 

12/03/1613 ° Martinus               

P. Martinus Vanden Haute           

M. Judoca vanden Bossche alias Vasseur

 

DE COOMAN Philippus x VAN BERCHEM Elisabeth

 

anno 1609 : zij verkopen aan Cornelis Van Oostkercke x Maria De Ro al haar ouderlijke erfgoederen

Hieruit


1) Barbara De Cooman
2) Joos De Cooman x Adriana Maes , zij huwen in Pollare in 1621

3) Frederik De Cooman , deze verkoopt in 1631 zijn maternele erfenis aan zijn vader
4) Christijne De Cooman x Vanden Buecken Merten , zij verkoopt in 1634 haar maternele erfenis aan haar vader
5) Lieven De Cooman , hij verkoopt in 1634 zijn maternele erfenis aan zijn vader


Hij hertrouwt in 1620 met Laurentia Vander Meulen , hieruit nageslacht in Pollare

 

 

DE COOMAN Gillis fs. Adriaens x VAN BELLE Adriana

Hij overleed in 1609 , hij was zeer vermogend en verwierf talrijke erfgronden en lenen

Zij x2 met Gillis Buydens , zie SvG bij haar overlijden in 1656

 

DE COOMAN Philippus x VANDER MEULEN Adriana

 

Hij is weduwnaar van Elisabeth Van Berchem

 

Verloving op 02.12.1620 met tt. Olivier Vanden Broecke en Gerardus De Ro
Huwelijk op 07.01.1621 met dezelfde getuigen

Talrijke doopsels uit dit huwelijk in Pollare , zie aldaar

 

Anno 1653 : Adriaenken Vander Meulen weduwe Philips De Cooman verkoopt aan haar dochter Anna De Cooman de helft van een blok tiendevrij gelegen te Heddenhove

 

 

DE COOMAN Laurentius fs. Adriaens x GOESSENS Catharina

Doopsel in Neigem

26.04.1620 ° illegitiem kind met name Catharina
P. Adrians Merciers
M. Catharina Rossens


Verloving op 20.05.1620 met tt. Adrianus De Cooman en Cornelis De Hauwere en huwelijk op 14.06.1620

Vetsuypens Catharina als moeder genoteerd in 1633 , 1637  en 1640

anno 1626 : hij koopt van Adriaen Maes en Clara Maes x Adriaen Bruylant en Berlindis De Cooman 2 percelen lant op het Gansevelt
anno 1629 : hij koopt van Joos De Veewautere een half dagwand land op de Oudegracht

anno 1647 : Catharina Goossens weduwe Laurentius De Cooman fs. Adriaens erkent een rente van 7,5 guldens sjaers aan Geeraert De Cooman broeder van wijlen Laurentius en die rente werd door de vader van wijlen Laurentius te weten Adriaen De Cooman bezet op 50 roeden land gelegen op Dashaege

anno 1650 : Catharina Goossens weduwe Laurentius De Cooman erkent een rente van 3 guldens sjaars aan Joos Roosen en bezet op een behuisde hofstede te Dasselt

anno 1651 : Catharina Goossens weduwe Lauwereys de Cooman erkent een rente van 4 guldens sjaars aan Joos De Strijcker

 

03/08/1621 ° Adriaan               

P. Adrianus De Cooman                   

M. Josyne Jacobs

 

04/10/1623 ° Cornelius            

P. Cornelis Roosen senior                

M. Catharina Rosseels

 

18/05/1625 ° Joanna                

P. Joannes Jacobs                            

M. Joanna Van Hollant vidua Cornelis Roosen

 

25/04/1627 ° Maria                  

P. Petro Vetsuypens                         

M. Maria Botteliers

 

13/05/1629 ° Joannes               

P. Joannes De Hauwere                    

M. Anna Raes

 

22/02/1633 ° Catharina         

P. Mathias De Ro                    

M. Catharina Roosen

 

03.09.1634 ° Lucia
P. Judocus Van Vrechem
M. Lucia Durans

 

16/08/1637 ° Egidius            

P. Egidius De Bus                  

M. Elisabeth Roosen

 

15/10/1640 ° Gerardus          

P. Gerardus De Cooman           

M. Gislena Verdonck

 

31/07/1644 ° Egidius            

P. Egidius De Quick                 

M. Elisabeth Van Varenberghe

 


DE COOMAN Joos x MAES Adriana

Eerste 3 doopsels uit dit huwelijk gebeurden in Pollare , zie familiesamenstelling aldaar

anno 1643 : zij kopen 1 dagwand land in Denderwindeke gelegen op de Moorputte van Adriaen De Nayer
anno 1645 : hij koopt 1/2 dagwand femelschoof op het Moorputtevelt van Lieven De Quick fs. Nicolaes

 

24.07.1629 ° Petrus
P. Petrus Van Vrechem
M. Maria Daniels
 

 

DE COOMAN Adriaan x VANDEN EETVELDE Catharina

 

Verloving op 11/11/1629 in Vollezele

 

DE COOMAN Nicolaes x MAETERS ( E.H. De Clerck leest Walters ) Anna

 

Verloving op 09.01.1631 in Nieuwenhove

 

DE COOMAN Thomas x DE MAYER Petronella

 


Verloving op 08/08/1649 en huwelijk op 03/10/1649 . tt Joannes De Coster en Petrus De Smet
 

 

14/02/1651 ° Livina               

P. Livinus De Cooman                     

M. Maria De Mayer

 

12/01/1654° Cornelius          

P. Cornelius Braeckeleer            

M. Francisca De Rieck

 

Andere doopsels in Pollare , zie de PR Pollare , hij heeft nageslacht tot heden
 

 

DE COOMAN Gerardus fs. Adriaens  x DURANS Josine

 

 

Buitenpoorterij 1652 : Geraart De Cooman zv. Adriaens en Durane Josyne dv. Jan , buitenpoorters op 28 oogst 1651

 

 

geen datum ° Joanna
                                                                          - zij x Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts -

 

24/01/1638 ° Joannes           
P. Joannes Matthijs                     

M. Maria De Veewautere                            - hij x Pierijne Herremans fa. Jacques , hij + in 1667 , hieruit één dochter -

 

30/11/1641 ° Petrus               

P. Petrus Roosen                         

M. Elisabeth Roosen                                    - vroegtijdig overleden -


02/01/1646 ° Adrianus          

P. Adrianus De Cooman             

M. Joanna De Cooman                                 - vroegtijdig overleden -

 

19/10/1648 ° Adrianus          

P. Adrianus Cooman                   

M. Josina De Ro                                      ** ( moeder verkeerdelijk als Sterck Josine )

 

 

Verdeling gebeurde op 21.01.1668 tussen de erfgenamen van wijlen Geeraert De Cooman en wijlen Josyne De Rang

 

1° Adriaen
2° Wijlen Jan met een achtergelaten mineur : Maeyken

3° Jenneken x Jan Baptiste Lemmens

 

Jan Mignon en Jacques Herremans voogden van Maeyken

 

 

 

DE COOMAN Philippus x CARLIERS Hubertina

 

Verloving op 27/04/1643 en huwelijk op 25/05/1643 in Vollezele

 

DE COOMAN Joannes  x DU PRE Adriana

Zij is dv. Jan en Petronella Schots

 

28/07/1644 ° Maria               
P. Joannes Du Pre                           

M. Maria Cooman

 

20/02/1648 ° Cornelius         

P. Cornelius Van Vrechem            

M. Anna Cooremans

 

14/09/1652 ° Joanna             

P. Jacobus Schotte                         

M. Anna De Vleeschouwer

 

09/11/1656 ° Joanna             

P. Petrus Vanden Haute                

M. Joanna Vierendeels

 

11/03/1660 ° Joanna             

P. Joannes Rebel                           

M. Petronella De Herdere

 

DE COOMAN Philippus x GENNO Berlindis

anno 1649 : Philips De Cooman fs. Jans verkoopt aan Mathijs De Ro 1/2 dagwand femelschoof gelegen op het Meersvoordevelt

 

04/03/1649 ° Joanna             

P. Joannes De Wolf                         

M. Laurentia De Cooman

 

 

DE COOMAN Gerardus x DE COMAN Anna

 

Verloving op 28/09/1647 en huwelijk op 03/10/1647 met tt. Joannes De Cooman en Jooris De Coen

 

24/07/1651 ° Catharina          

P. Joannes Coman                       

M. Catharina Van Snick

 

09/08/1654 ° Arnoldus           

P. Arnoldus O                            

 M. Anna De Smet

 

 

DE COOMAN Joannes x PENNINCX Margareta

 

Huwelijk op 05/10/1652 in Kester

 

 

DE COOMAN Petrus x VAN VRECHEM Petronella  

Zij is dochter van Joos Van Vrechem en Catharina De Veewautere , zie proces anno 1724


Waarom ze in sommige doopsels Pieternelle De Veewautere genoemd werd is ons niet bekend , dit gebeurde in 1666 , in 1669 wist de attestor geen raad meer en is de familienaam van de moeder quasi onleesbaar

Anno 1724 is er een proces in verband met achterstel van betaling van heerlijke renten op de hofstede van wijlen Pieter en wijlen Pieternelle Van Vrechem

 


Verloving op 14.11.1657 met tt. Angelus De Ro en Nicolaas De Sager

Huwelijk op 19.01.1658 met tt. Joannes Hevens en Ingel De Ro
 

 

09/02/1659 ° Maria                                               

P. Hermanus Vrancx

M. Maria Vanden Bossche

 

04/07/1660 ° Adam                                               

P. Adam Leijsens             

M. Elisabeth Vander Spinnen

 

15/01/1662 °  Adriana                                         

P. Adrianus De Bonte       

 M. Catharina De Naijer

 

16/03/1664 ° Joannes                                         
P. Joannes Mignon
M. Joanna Van Vreckem

 

24/04/1666 ° Egidius                 ( moedersnaam als Petronella De Veewauter genoteerd )
P. Egidius De Cooman                            

M. Anna De Valckenere
 

17/02/1669 ° Joanna                  ( moedersnaam is hier geschreven als De Decker of daaromtrent )

P. Joannes De Cooman                          

M. Catharina De Vlaeminck

 

28/03/1672 ° Nicolaas            

tt. Nicolao - - - ? - - -
 

  

DE COOMAN Joannes x HERREMANS Petronella filia Jacques

 


Verloving op 03/09/1664 met als tt. Jan Baptiste Lemmens en Jacobus Van Asse

Huwelijk op 11/10/1664 met als tt. Jan Baptiste Lemmens en Egidius Hevens

Hij + 16.11.1667 uxor Pierijne Hermans fa. Jacques


SvG bij zijn overlijden in november 1667

Samen geprocreeert 1 weeskint te weten Marie oud omtrent 2 jaar

V.P. Jan Minnon over de vaderlijke sijde

V.M. Jacques Herremans vader van de houderigge

Zij x2 in 1668 met Pauwel Van Wilderode , zie de liquidatie van 1672 ( bron : Wedergrate nr. 252 , liquidaties )

 

 


hieruit circa 1666 ° Maria
                                                                                               - zij in leven bij de staat van goed -
 

 

DE COOMAN Egidius x VAN DROOGENBROECK Joanna

 

Huwelijk op 12/09/1670 met tt. Cornelis Roosen en Maria De Ro

 

Anno 1688 : Pieter Roosen fs. Joos verkoopt aan Gillis De Cooman x Jenneken Van Droogenbroeck een partij land op de Groote Lietersberch groot 112 roeden

 

   

DE COOMAN Petrus x VAN VRECKEM Barbara

Zij is dv. Adriaen en Anna Evens , zie ondermeer de verdeling van het sterfhuis van haar halfbroer Augustinus Crispeels

 

 

Huwelijk op 02/08/1685 met tt. Judocus Vanden Bossche en Petrus Van Vreckem

 

Een staat van goed werd opgesteld op de laatste april 1715 ten behoeve van de weeskinderen van Peeter De Cooman en Barbara Van Vrechem


Anno 1723 werd een rekening opgemaakt door hun oudste zoon Jan De Cooman over zijn beheer van de erfenis De Cooman - Van Vrechem

 

 

23/07/1687 ° Anna                

tt. Egidius Vanden Bossche                                             - geen hoirs

 

20/03/1690 ° Joannes            

tt. Joannes Crispeels                                                        - in 1719 met Anna Schoonjans met nageslacht bij 3 kinderen -

 

06/08/1693 ° Elisabeth          

tt. Christianus De Smet                                                  - zij x Laureijs Bultrijs , zij overleed in 1739 met 4 kinderen -

 

29/04/1696 ° Petrus              

tt. Petrus Van Vreckem                                                  - geen hoirs

 

26/06/1700 ° Joanna       

P. Augustinus Crispeels                                                - zij x Frans Evens , zij overleed zonder kinderen na te laten in 1786

 

13/03/1705 ° Egidius             

P. Egidius Hevens                    

M. Anna Crispeels                                                           - hij x Catharina Van Hersele , hij is overleden in Meerbeke anno 1770 , geen hoirs nagelaten -
 

 

DE COOMAN Guilelmus x BRUYLANT Catharina

 

Verloving op 24/08/1714               tt. Egidius Sieters en Cornelia Bruijlant

Huwelijk op 02/09/1714                tt. idem et ibidem

Zij is dv. Pieter en Petronella De Cooman

Zie parochieregisters van Pollare voor hun kinderen

 

 

DE COOMAN Joannes  x SCHOONJANS Anna

 


Hij + op 15/07/1773 viduus A.S.

Een SvG voor zijn 3 kinderen of descendenten

Hij is zv. Pieter en Barbara Van Vrechem

 

Verloving op 07/11/1716     tt. Egidius Schoonians en Elisabetha De Cooman

Huwelijk op 26/11/1716       tt. zie supra

 

Hij is bij de ommestellingen vermeld in het gehucht Herdenhove als De Cooman Jan fs. Pieters , wordt opgevolgd door zijn zoon Simon De Cooman
 

 

21/10/1717 ° Cornelius                  

P. Cornelius Schoonjans       

M. Elisabeth De Cooman                                                   -  x1 Adriana De Vuyst fa. Pieters  x2 Florentina Bellemans -

 

02/10/1719 ° Maria Anna              

P. Augustinus Crispeels         

M. Maria Anna Vanden Daele                                           - geen hoirs

 

25/09/1721 ° Joanna Maria           

P. Egidius Schoonjans           

M. Joanna Koijman                                                              - geen hoirs                    

 

17/11/1722 ° Simon                         

P. Simon Vander Dael           

M. Anna De Man                                                                   - Hij huwt Petronella De Turck , hieruit 2 dochters -

 

30/11/1724 ° Joannes Franciscus  

P. Joannes De Wolf              

M. Joanna Van Daele                                                          - geen hoirs

 

22/11/1726 ° Joanna Catharina     

P. Laurentius Biltrijs             

M. Maria De Bremaeker loco Catharina Schoonians   - geen hoirs

 

22/02/1731 ° Carolina                     

P. Simon Vanden Daele     

M. Carolina Vetsuypens                                                     - Zij huwt Jacobus Pincke , hieruit 2 dochters -
 

 

DE COOMAN Joannes fs. Adriaens ex Pollare x VAN WILDEROEDE Petronella filia Pieters

 

 

Hij is zv. Adriaen De Cooman en Joanna Haelterman , geboren in Pollare

 

Ze wonend op het gehucht Stebbingen , zie de breedtes van Denderwindeke

 

Zij + op 12/02/1771 vidua D.C.J.

 

Verloving op 30/12/1711      tt. Guilelmo De Coyman en Martina Van Wilderoede

Huwelijk op 17/01/1712        tt. Guilelmo De Coijman en Martina Van Wilderoede

Wedergrate nr. 233 deel III :  SvG en verkaveling bij overlijden van Jan De Cooman fs. Adriaens en van Petronella Van Wilderode fa. Pieters beiden overleden te Denderwindeke , de man op 29.03.1733 en de vrouw op 12.02.1771 , 6 kinderen of descendenten

1) Guilliam De Cooman , ongehuwd

2) Peeter De Cooman

3) Martine De Cooman x Adriaen Lanneer

4) Barbara De Cooman , ongehuwd

5) Joannes De Cooman , ongehuwd

6) de 3 weeskinderen van wijlent Joanna De Cooman gewonnen met wijlent Nicolaas Prostein tot Lamele in het land van Henegouwen met name
           6a) Marie Christine
           6b) Marie Fleure
           6c) Marie Louise Prostein alle drie minderjarig over dewelke zijn agerende Judocus Van Wilderode als verkoren voogd

 

 

 

PR Pollare voor de 2 eerste doopsels

 

25/10/1712 ° Joanna                   
P. Petrus Van Wilderode                   

M. Joanna Aeltermans                                         

- zij x Nicolaas Prostein tot Lamete ( ? )  in Henegouwen , aldaar 3 dochters -

 

15/02/1715 ° Guillielmus  **          

P. Guillielmus De Cooman             

M. Elisabeth De Cooman               

 

**- bleef ongehuwd , hij overleed op 16.10.1797 , aangifte door zijn kozijn Christiaen De Cooman oud 42 jaar en zijn gebuur Cornelis De Maeseneer oud 52 jaar

 

 

 

01/07/1717 ° Susanna Petronella     
P. Petro De Cooman               

M. Susana Sonck                                                    - overleden ante 1770 -

 

29/06/1719 ° Petrus                         
P. Petrus Van Wilderoe           

M. Maria De Cooyman                                           - hij x in Pollare met Elisabeth Beeckmans ex Appelterre vidua Jooris Van Bonte , heeft nageslacht in Pollare -
 

10/03/1722 ° Martina                       
P. Adrianus Priels                   

M. Joanna Van Wilderode                                    - zij x Adrianus La Ner , zij + in 1803 -
 

31/03/1725 ° Adrianus                     
P. Adrianus Prieels                 

M. Joanna Maria Van Wilderode                       - overleden ante 1770 -
 

29/10/1726 ° Barbara                      
P. Antonius Van Wilderode    

M. Barbara Van Wilderode                                  - zij + in 1788 virgo -
 

10/02/1729 ° Joannes                      
P. Joannes Wantens  

M. Joanna Maria Van Wilderode                         - bleef ongehuwd -
 

 

DE COOMAN Petrus x VALCK Maria

 

Huwelijk op 27/01/1723       tt. Joanne De Cooman en Maria De Smet

 

Geen nageslacht in Denderwindeke , later huwt een zoon in Denderwindeke , zie Joannes Ignatius De Cooman

 

Hieruit : Joannes Ignatius                                                         - hij huwt Joanna Maria Van Eesbeke -

 

 

DE COOMAN Joannes x VANDEN HAUTE Elisabetha

 


Verloving op 14/04/1742 met tt. Petrus Vijvermans en Petronella Willems

Huwelijk op 02/05/1742 met tt. Petro Vijvermans en Petronilla Vanden Abbeelen

Zij + 27.10.1743 , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 227 nr. 32

Zij is weduwe Niclaes Suys
 

 

08/05/1743 ° Maria **  ( posthuma )                 ** het weeskind wordt Anneken De Cooman genoemd in de SvG , zie Wedergrate nr. 227

P. Paulus Monté       

M. Maria Anna Penninckx
 

 

DE COOMAN Cornelius fs. Jans  1x DE VUIJST Adriana fa. Pieters ex Sinte Pieters

 

 

Hij is koster - onderwijzer van Denderwindeke

Zij is dv. Pieter en Anna Van Poelaerde , beiden overleden in 1750 in Sinte Pieters in Henegouwen
 

Zij  + op 12/01/1750 , een SvG werd opgemaakt bij haar overlijden , één kindje bij haar overlijden

 

Hij is zv. Jan De Cooman en Anna Schoonjans

 

Verloving op 28/11/1745 met tt. Petro Vijverman en Elisabetha Host

Huwelijk op 04/12/1745 met tt. Simeone De Cooman en Joanna Christina Vanden Abbeellen

 

 

07/12/1746 ° Anna Maria           

P. Petrus De Vuijst              

M. Anna Maria Schoonians       - zij + 24/02/1808 oud 62 jaar celebs , aangifte van overlijden door Franciscus De Cooman haar schoonbroer ( stiefbroer , red. ) en door Jacques Victorin Slingeneyer oud 24 jaar gebuur van de overledene

 

07/04/1749 ° Maria Joanna        

P. Joannes De Cooman       

M. Joanna De Cooman               - overleden ante 1750 -

 

 

DE COOMAN Cornelis fs. Jans  2x BELLEMANS Florentine fa. Frans ex Gooik

 


Hij is viduus Adriana De Vuijst

 

Huwelijk op 25/06/1750 met tt. Simon De Cooman et Catharina De Cooman 

 

hij + op 08/12/1776 nadat hij gedurende 28 jaar koster en schoolmeester van Denderwindeke was

 

Zij + 13 juli 1793 oud 76 jaar
 

 

Huwelijk op 25/06/1750 met tt. Simon De Cooman et Catharina De Cooman 

 

14/04/1751 ° Joannes                                     

P. Joannes De Cooman

M. Elisabeth Gillijns                                       overleden ante 1788 -

 

18/08/1752 ° Franciscus                                

P. Franciscus Evens      

M. Anna Maria Goutswilders         -            - Wordt ook koster van Denderwindeke -

 

10/04/1754 ° Maria Carolina                         

P. Joannes Bellemans   

M. Carolina De Cooman                                 overleden ante 1788 -

 

22/03/1756 ° Simon                                        

P. Simon De Cooman    

M. Adriana Cottils                                        -  Hij + 31/01/1778 celebs -

 

12/04/1760 ° Joanna Catharina Theresia    

P. Joannes Biltrijs         

M. Joanna Maria Bellemans                      - Huwt Dominicus Francx ex Aspelare in 1790 , zij + in 1794 -

 

19/10/1761 ° Petronilla                                   

P. Petrus Bellemans     

M. Petronilla Turck                                      - overleden ante 1788 -

 

 

DE COOMAN Joannes Franciscus ex Appelterre x THIENPONT Joanna

 


Hij is ° 1737 in Appelterre zv. Jan De Cooman en Joanna De Mulder

 

Huwelijk op 20/07/1764 met tt. Francisco De Cooman en Petrus De Mol 

 

Hij + 11.03.1798 in zijn huis te Botertael , aangifte door zijn zoon Pieter Josephus oud 22 jaar en zijn broeder Pieter ook landbouwer wonend te Denderwindeke oud 60 jaar

Zij  + 17/05/1808 fa. Cornelis en Maria Maesfrancx vidua Joannes Franciscus De Cooman ex Appelterre oud 60 jaar
 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

De Cooman Joannes x Thienpont Joanna

 1. De Cooman Joannes , 60 jaar , landbouwer
 2. Thienpont Joanna , 58 jaar , vrouw
 3. De Cooman Pieter , 24 jaar , zoon
 4. De Cooman Isabella , 20 jaar , dochter
 5. De Cooman Francis , 14 jaar , zoon

 

29/05/1765 ° Cornelius                      
P. Cornelius Thienpont      

M. Adriana Berlindis Thienpont
 

15/09/1766 ° Joanna Catharina        
P. Jan Baptiste De Cooman  

M. Joanna Catharina De Cooman                   - Zij + 05.08.1790 oud 24 jaar celebs -
 

27/10/1768 ° Maria Theresia            
P. Franciscus De Cooman      

M. Joanna Catharina De Mulder                     - Zij + 25/10/1781
 

05/02/1771 ° Joannes                         
P. Josepho Appelmans        

M. Adriana Sterck
 

11/03/1773 ° Petrus Josephus           
P. Petro De Cooman            

M. Maria Josepha Pauwels                              - Hij x in 1801 met Maria Theresia De Pril , althans volgens de burgerlijke stand , de overlijdensakte van 1833 is foutief -
 

12/05/1776 ° Isabella Rosa                 
P. Joannes Thienpont           

M. Petronilla De Cooman                                - Zij x in 1803 met Joannes Van Cutsem , zij + in 1862 -
 

14/11/1778 ° Petrus Franciscus         
P. Petrus De Vos                 

M. Francisca De Cooman                                - hij + 24.01.1797 oud 18 jaar -                

 

 

DE COOMAN Simon  x DE TURCK Petronella ex Ophasselt 1

Anno 1796 wonen Françoise oud 28 jaar en Joanna oud 24 jaar bij hun moeder en stiefvader

 


Hij + op 27/03/1777 uxor P.T.         


Wedergrate nr. 235 nr. 48 , staat van goed bij overlijden van Simon De Cooman fs. Jans

 

Houder : Petronella de Turck fa. Petrus

 

3 kinderen doch reeds één overleden

1) Franciscus overleed op 06.04.1777
2) Maria Francisca , 10 jaar
3) Joanna Amelberga , 5,5 jaar

V.P. Jacobus Pincke koster van Nieuwenhove
V.M. Joseph De Turck halven broeder van de houderigge tot Ophasselt

1 Hertrouwt Franciscus Van Sinaij uit Denderhoutem           

                                              

Zij is ex Ophasselt
 

 

16/07/1761 ° Joannes Petrus             
P. Joannes De Cooman     

M. Joanna De Cooman                                                 - vroegtijdig overleden -
 

23/11/1763 ° Cornelius Josephus     
P. Cornelio De Cooman  

M. Anna Maria Lemmens                                           - vroegtijdig overleden -
 

28/10/1764 ° Catharina                       
P. Egidio De Cooman      

M. Helena De Mol                                                         - vroegtijdig overleden -
 

04/04/1767 ° Maria Francisca            
P. Francisco Hevens          

M. Florentina Bellemans                                             - anno 1792 in leven als hoor van Joanna De Cooman , overleden vrouw van Frans Evens -
 

24/10/1769 ° Joanna Christina           
P. Petro Schoonjans        

M. Joanna Christina Biltrijs                                       - vroegtijdig overleden -
 

17/06/1772 ° Joanna Amelberga       
P. Joanne De Cooman       

M. Amelberga Augustin                                              -  Huwt in 1797 met Anselmus Bouvaert -
 

12/02/1776 ° Franciscus                     
P. Francisco De Cooman   

M. Elisabeth Hasée                                                       + op 06/04/1777 oud 14 m.

 

1 Hertrouwt Franciscus Van Sinaij uit Denderhoutem 


DE COOMAN Petrus x BEECKMANS Elisabeth
 

 


Nageslacht in Pollare

Hij + 20.04.1795 in Denderwindeke viduus Elisabeth Berckmans
 

 

 

DE COOMAN Joannes Ignatius x VAN EESBEEK Joanna Maria

 

 

Hij is zv. Petrus De Cooman en Maria Valck

 

Huwelijk op 04/03/1758 met tt. Egidius De Bot en Cornelis De Cooman

 

Doopsels gebeurden in Pollare zie PR Pollare

 

 

 

DE COOMAN Christianus ex Pollare x MINNAJOUR  Maria Anna

 


hij ex Pollare zv. Petrus De Cooman en Elisabeth Beeckmans ex Appelterre

                                    

zij ex Antwerpen , ook omschreven als " Bruxellensis "

 

Huwelijk op 13/04/1777 met tt. Judocus Van Bont en Simone De Cooman

 

Hij + op 02/03/1831 ex Pollare  fs. Petrus en Elisabeth Beeckmans viduus Maria Theresia Minajour oud 78 jaar

 

Zij + 29/11/1822 als Maria Theresia ex Antwerpen fa. naturalis Joanna uxor Christianus De Cooman , 73 jaar , burgerlijke aangifte geeft : " Maria Theresia Minnajour geboortig van Antwerpen oud 73 jaar spinster , natuurlijke dochter van N. Minnajour wiens voornaam onbekend is en van Joanna De Meisen "
 

 

Volkstelling van mei 1796 : De Cooman Christianus x Minajour Theresia

 1. De Cooman Christianus , 43 jaar , landbouwer
 2. Minajour Theresia , 43 jaar , vrouw , ex Brussel , sinds 42 jaar in de orichie
 3. De Cooman Petrus , 15 jaar , zoon
 4. De Cooman Benedictus , 13 jaar , zoon
 5. De Cooman Tobias , 12 jaar , zoon
 6. De Cooman Judoca , 10 jaar , dochter
 7. De Cooman Bernardus , 7 jaar , zoon
 8. De Cooman Petrus Josephus , 3 jaar , zoon
 9. De Cooman Guilielmus , oom van Christiaen , 84 jaar , oom

 

22/11/1778 ° Petrus Joannes          
P. Petrus De Cooman                    

M. Barbara De Cooman                                              - hij + 12/02/1803 oud 24 jaar celebs -

 

04/12/1780 ° Benedictus                 

P. Guilielmus De Cooman ( NL )  

M. Elisabeth Beeckman  ( NL )

 

31/08/1783 ° Tobias                         

P. Egidius Van Bondt ( NL )       

M. Maria Joanna Bruijlant ( NL )

24.02.1786° Judoca
P. Judocus Cestemont ( L )
M. Elisabeth Cools                                                       - zij x in 1811 met Petrus Franciscus Bruylant ex Denderwindeke -

19/08/1788 ° Bernardus
P. Joannes Van Wilderode ( L )
M. Maria Theresdia De Cooman ( NL )

 

27.01.1793 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus De Cooman
M. Maria Anna Valck                                                  - hij x in 1818 met Pelagia D'Hauwer ex Denderwindeke -
 

 

DE COOMAN Rochus    x PENNE Maria Catharina

 

 


PR Pollare

 

Huwelijk op 11/02/1772 met tt. Joannes De Maeseneer en Judoco Van Bont

 

Hij ° 1747 in Pollare zv. Petrus & Elisabeth Beeckmans

Zij is ex Outer

 


21/09/1772 ° Isabella            

P. Cornelius Penne             

M. Elisabetha Beeckmans                                       x Petrus Van Eesbeeck fs. Jan en Elisabeth Dauw in Denderwindeke in 1807 -
 

 

Hij + 25/07/1808 als gijzelaar in de gevangenis van Gent

 

Zij + 12/04/1818 ex Outer fa. Cornelis ex Outer en Maria Lauwaerts ex Pollare vidua Rochus De Cooman ex Pollare , 75 jaar

 

 

Volkstelling van Denderwindeke van 1796 : het gezin De Cooman Rochus x Penne Maria Catharina ( 6 )

 1. De Cooman Rochus , 50 jaar , landbouwer
 2. Penne Maria Catharina , 51 jaar , vrouw
 3. De Cooman Catharina , 14 jaar , dochter
 4. De Cooman Benedictus , 12 jaar , zoon
 5. De Cooman Egidius , 9 jaar , zoon
 6. De Cooman Joanna , 7 jaar , dochter

 

Doopsels in Denderwindeke

 

30/11/1774 ° N zoon , thuis gedoopt

 

24/11/1775 ° Franciscus                   

P. Franciscus Penne              

M. Barbara De Cooman

 

14/02/1777 ° Maria Theresia            

P. Judocus Van Bondt           

M. Maria Theresia Minajor                                   - x1 in 1801 met Franciscus De Smet , x2 Petrus Franciscus Kindekens -

 

30/08/1779 ° Joannes Felix               

P. Joannes Penne ( Outer L ) 

M. Maria Fancisca Penne ( Outer NL )               - x Elisabeth Jous ex Denderwindeke -

 

30/03/1782 ° Catharina                      

P. Petrus De Cooman ( NL )  

M. Catharina Herremans ( NL )                             - zij x in 1810 met Petrus Timmermans , zij x2 Adrianus Haelterman  -

 

---/12/1783 ° Benedictus                   

P. Egidius Van Bondt ( NL )  

M. Barbara De Cooman ( NL )

23.11.1786 ° Egidius
P.  Egidius Geeroms  ( L )
M. Isabella De Cooman ( NL )
 

12.08.1789 ° Joanna Maria
P. Jacobus Dupont ( L )
M. Joanna Catharina Herremans ( NL )              - zij x in 1815 met Adrianus Dauw ex Zandbergen -

 

 

DE COOMAN Franciscus custodis nostri  ( L ) x COOLS Catharina ex Meerbeke  ( L )

 

Huwelijk op 25/11/1782 met tt. Maximiliano Cools ( L ) en Maximiliano Vander Stockt ( L )
 

Hij is ‘ clericus ‘ oud 30 jaar ex et in DW.  

Werd koster van Denderwindeke als opvolger van zijn vader die in 1776 +

 

Hij + 19 mei 1810 oud 58 jaar fs. Cornelis en Florentina Bellemans ex Gooik oud 58 jaar , aangifte van overlijden door zijn zoon Franciscus en door Jacobus Victorinus Slingeneyer gebuur


Zij  is ex Meerbeke , zij  + 19 december 1837 oud 78 jaar vidua Franciscus De Cooman fa. Cornelis en Joanna Maria Lemmens

 

 

02/03/1782° Maria Sophia          
P. N. Crabbé

M. Sophia Crabbé   
( doop in Brussel en gedoopt in de “ Cappellekerck “ )                             - Zij x Jacobus Victorinus Slingeneyer , zij + in 1831 -
 

---/08/1783 ° Maximina                
P. Maximilianus Cools ( L )        

M. Catharina Bellemans ( NL )                                                                        - Zij + 26/06/1843 oud 60 jaar , celebs -
 

20/10/1784 ° Jan Baptiste           

P. Jan Baptiste Cools ( L )          

M. Adriana Cools ( L )                                                                                      - Hij + 02/11/1784 ,13 dd.

 

Gemini       ° Franciscus **

P. Franciscus Hevens ( L )          

M. Joanna Lemmens ( L )                                                                                

**  - Hij x in 1814 met Joanna Catharina Le Bacq ex Lembeek , hij + 29/05/1843 viduus , kinderloos -                                                                                      

 

07/11/1786 ° Catharina Pelagia

P. Carolus Capiau ( L )
M. Catharina De Cooman ( L )                                                                         - Zij + op 19/06/1789 oud 2 jaar
 

03.02.1789 ° Joanna Theresia
P. Joannes Baptiste Van Eesbeke
M. Maria Theresia Cools                                                                                  - Zij + op 02/01/1864 oud 75 jaar

23.11.1791 ° Maria Catharina
P. Franciscus Van Haelen
M. Anna Maria De Cooman                                                                               - Zij + 02.10.1794 oud 2,5 jaar

29.01.1794 ° Carolus Dominicus
P. Dominicus Francx
M. Joanna Catharina De Bremaecker                                                            - Hij + 02.10.1794 oud 6 maand

 

07.10.1795 ° Anna Catharina
P. Petrus Verckens
M. Anna Maria De Cooman

 

geen datum ° Carolus Ludovicus
 

- Hij staat ook vermeld als koster samen met zijn broeder Franciscus in 1812 in de ledenlijst van de Broederschapt van 7 Weeën -

 


circa 1795 ° Maria Theresia
                                                                                                                               - Zij + 28.09.1862 oud
67 jaar -

14/03/1801 ° Cornelius                   - Doop ten huize van de ouders door de deservitor ( dit was in de Beloken Tijd ) -
P. Cornelius De Neve hujus
M. Maximina De Cooman soror baptizata                                                      - Hij + 26/01/1802 oud 10 maand -
 


Doop ten huize van de ouders door de deservitor ( dit was in de Beloken Tijd )          

   
 

 

DE COOMAN Petrus ( NL ) x DE SAGER Isabella  ( NL )

 


Hij is 26 jaar ex Pollare en zoon van Paulus en van Petronella Verckens

Zij is 29 (23?) jaar ex Denderwindeke en dochter van Cornelis ex Oetingen en Barbara Bruylant ex DW.

 

Huwelijk op 16/03/1790 met tt. Josepho De Saeger ( L ) en Francisco De Cooman ( L )
 

 

DE COOMAN Joannes Felicis x JOUS Elisabeth


Huwelijk op 21/04/1812 van :
Joannes Felix De Cooman fs. Rochus ex Pollare en Catharina Penne ex Outer oud 33 jaar
Elisabeth Jous ex hac fa. Petrus en Cecilia Jespers ex hac oud 28 jaar
tt. Jan Baptiste Jous en Maria Joanna De Cooman

Hij  21/04/1847 fs. Rochus en Maria Penne viduus Elisabeth Jous , 67 jaar

Zij + 15 januari 1838 oud 53 jaar uxor Joannes Felix De Cooman filia Petrus en Cecilia Jespers
 

11/05/1813 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Jous
M. Maria Theresia De Cooman                                       - hij x in 1842 met Constantia Heuchant , hij + in 1901 -

20/01/1815 ° Livina 
P. Petrus Van Eesbeek   
M. Catharina Francisca Jous                                           - zij x Alexius Magelinckx in 1840 , zij x2 in 1844 met Carolus De Saeger , zij + in 1897 -

28/09/1817 ° Dominicus
P.  Joannes Jous
M. Rosa Isabella De Cooman                                         - hij x Theresia Herpels in 1843 -

21/09/1820 ° Maria Theresia
P. Adrianus Josephus Jous
M. Maria Joanna De Cooman

07/11/1822 ° Petrus Franciscus
P. Franciscus Kindekens
M. Maria Theresia N.N. ( onleesbaar )                          - hij + 20/06/1823 oud 8 maand , overleden in het ouderlijk huis te Nijken -

20/07/1824 ° Petronilla  
P. Adrianus Dauw  
M. Maria Petronella Verdonck                                       - zij + 30/10/1838 oud 15 ( lees 14 ) jaar -

26/04/1828 ° David
P. David Van Eesbeke
M. Livina De Cooman                                                     - hij x in 1856 met Maria Theresia Cifilio , x2 Philomena Cieters , hij + in 1896 -
 

DE COOMAN Petrus Joseph hujus x DE PRIL Maria Theresia hujus


Burgerlijk huwelijk op 07.02.1801 van :

De Cooman Pieter Joseph geboren op 11.03.1773 oud 28 jaar zv. Joannes Francis en Joanna Thienpont
De Pril Maria Theresia oud 27 jaar dv. Marcoen en Catharina Vanden Neucker

tt. zijn Nicolaas Thienpont 29 jaar , Isabella De Cooman oud 25 jaar , Joannes Van Cutsem oud 28 ( ? ) jaar en Theresia Appelmans oud 29 jaar
Hij + 05/06/1833 fs. Josephus en Joanna Catharina Berckmans maritus Theresia De Pril , 62 jaar , deze overlijdensakte is niet correct

Zij + 10/12/1833 fa. Marculphus en Catharina Neuckermans uxor Petrus De Cooman , 60 jaar , op 10/12/1833
 

15.02.1801  ° Christina , burgerlijk
tt. Marcoen De Pril oud 63 jaar
tt. Isabella De Cooman oud 25 jaar                                - zij + 25/05/1832 oud 32 jaar , deze geboorte is in flagrante tegenspraak met de volgende

25/03/1801 ° Maria Judoca
P. Petrus Thienpont hujus
M. Judoca Roosens ex Oetinghen                                  - zij + 28/03/1803 oud 2 jaar -

19/11/1802 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Thienpont
M. Joanna Thienpont                                                        - hij + 24.11.1802 oud 5 dagen -

27/11/1803 ° Egidius 
P. Egidius Van Cutsem 
M. Joanna Thienpont                                                       - hij + 05.03.1821 , bij zijn overlijden genoteerd als Petrus Josephus fs. Petrus Josephus

04/11/1806 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Bolle ex Wambeke , hij is " sabotier " van stiel
M. Isabella Rosa De Cooman                                          - hij x Maria Catharina Geers , hij + in 1834 -

28.10.1809 ° Pierre Jean , burgerlijke stand                                           
                                                                                             - hij + 11.06.1831 oud 22 jaar celebs -

20/06/1812 ° Sophia
P. Cornelius Thienpont
M. Christina Van Vreckem

10/03/1815 ° Carolus 
P. Judocus Thienpont
M. Joanna Maria De Pril

DE COOMAN Franciscus x LEBACQ Joanna Catharina ex Lembeke


Huwelijk op 11/08/1814 van :
De Cooman Franciscus fs. Franciscus custodis nostri en Catharina Cools ex Meerbeke custos noster oud 29 jaar
Joanna Catharina Lebacq ex Lembeke fa. Christianus en Petronilla De Backer beiden ex Lembeek oud 27 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman fratre en Petrus Lafeuillade

Hij + 29/05/1843 fs. Franciscus en Catharina Cools viduus Joanna Catharina Lebacq , 50 jaar , koster van Denderwindeke

Zij + 30/10/1833 ex Lembeek fa. Christianus en Petronella De Backer uxor Franciscus De Cooman , 45 jaar
 

 

 

DE COOMAN Petrus Joseph x D'HAUWER Pelagia

 

Hij is daghuurman van stiel in 1822

 


Huwelijk op 14/12/1818 van :

Petrus Joseph De Cooman ex hac fs. Christianus ex Pollare en Maria Theresia Minajour ex Brussel oud 26 jaar
Pelagia D'Hauwer fa. Joannes ex hac en Maria Anna De Koninck fa. Bernardus ex hac oud 25 jaar

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Dumongh

 

Hij + 28/11/1854 fs. Christianus en Maria Theresia Minajour maritus Pelagia D'Hauwer , 61 jaar

 

Zij + 30/01/1875 fa. Jan Baptiste en Maria Anna De Coninck vidua Josephus De Cooman oud 81 jaar
 

06/06/1819 ° Petrus Joannes
P. Christianus De Cooman
M. Maria Anna De Koninck                              - hij x in 1855 Sophia Cools ex Waarbeke , hij + in 1894 -

22/04/1822 ° Maria Theresia
P. Petrus Josephus Spinnet
M. Maria Theresia Minajour                             - zij + 30/05/1822 oud 5 weken -

03/06/1823 ° Rosalia
P. Thobias De Cooman
M. Henrica Spinet                                               - zij + 24/11/1840 oud 17 jaar -

17/04/1826 ° Joanna Maria

P. Josephus Spinet

M. Joanna Maria Tondeurs                               - zij + 02/12/1875 , geen ouderdom vermeld -

 

24/05/1829 ° David

P. David De Cooman

M. Alexandrina Spinet                                       - hij x in 1874 in Zandbergen met Maria Veys ex Erwetegem , hij + in Zandbergen in 1881 -

 

19/02/1834 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Malfroid
M. Maria Theresia Spinnet


 

DE COOMAN Joannes ex Appelterre x VIERENDEEL Joanna Maria
 


Huwelijk op 18/07/1823 van :
Joannes De Cooman ex Appelterre fs. Petrus en Elisabeth Vander Maelen oud 44 jaar
Joanna Maria Vierendeel ex hac fa. Egidius en Catharina Billon oud 39 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Petronilla Vierendeel
 DE COOMAN Jan Baptiste ex Zandbergen 1x MAESFRANCX Maria Theresia


Huwelijk anno 1823 in Neigem
 


Zij + 10/07/1832 filia wijlen Egidius en wijlen Joanna Catharina Cieters uxor Jan Baptiste De Cooman oud 45 jaar -
 

27/06/1824 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Masfrancx
M. Maria Theresia De Cooman                                  - hij + 06/07/1824 oud 10 dagen -

28/11/1826 ° Petrus
P. Petrus De Groot
M. Joanna Catharina Handschutters

28/04/1829 ° Maria Theresia     
P. Livinus Maesfrancx    
M. Maria Theresia De Cooman                                  - zij x in 1857 met Petrus Joannes Malfroid ex Outer -

15/08/1832 ° Jan Baptiste  
P. Jan Baptiste De Cooman   
M. Maria Theresia De Quick                                     - hij + 28/09/1833 in Zandbergen oud 1,5 jaar -
 

DE COOMAN Jan Baptiste ex Zandbergen 2x COBBAERT Joanna ex Denderhoutem


Huwelijk op 17/07/1838 van :
Jan Baptiste De Cooman ex Zandbergen fs. Jan Baptiste en Isabella De Groote viduus Maria Theresia Maesfrancx oud 41 jaar
Joanna Cobbaert ex Denderhoutem fa. Maria Cobbaert vidua Petrus Bryssens oud 55 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Jan Baptiste Dumongh

Zij + 12/12/1859 ex Denderhoutem fa. Maria Cobbaert vidua Petrus Brysens uxor Jan Baptiste De Cooman , 76 jaar
 


DE COOMAN Christina ex hac et in hac

21/06/1827 ° Anna Maria
P. Petrus De Cooman
M. Anna Maria Van Cutsem

 

DE COOMAN Jan Baptiste x GEERTS Joanna Catharina ex Tollembeek


Hij + 28/06/1834 fs. Petrus Josephus en Theresia De Pril maritus Maria Catharina Geers  , 27 jaar
 

21/08/1832 ° Carolus           
P. Carolus De Cooman   
M. Maria Lucia Bruylant

23/07/1834 ° Sophia         
P. Franciscus Eeckhout          
M. Henrica Geers

DE COOMAN Joannes ex Appelterre x JOUS Petronella ex hac


Huwelijk op 19/02/1833 van :
Joannes De Cooman ex Appelterre-Eychem fs. Livinus en Elisabeth Van Bellingen oud 31 jaar
Petronella Jous fa. Joannes en Anna Evens vidua Josephus De Rijck oud 36 jaar
tt.  zijn niet vermeld

Hij + 10/04/1861 fs. Livinus en Elisabeth Van Bellingen maritus Petronella Jous , 60 jaar

Zij + 12/11/1876 fa. Joannes vidua 1° Josephus Vander Eijcken , 2° Joannes De Cooman , oud 79 jaar
 

22/09/1833 ° Augustinus        
P.  Bernardinus De Cooman        
M. Catharina Francisca Van Impe                             - hij x in 1863 met Seraphina De Grove en nagelacht in Zandbergen , hij + in Zandbergen anno 1905 oud 72 jaar

11/01/1836 ° Melania                
P. Carolus O          
M. Francisca De Rijck

circa 1837 ° Stephania
                                                                                       - zij + 15/11/1847 oud 10 jaar -

28/05/1841 ° Joanna Catharina    
P. Josephus Evens        
M. Joanna Catharina Cromphout                             - zij x in 1881 met Franciscus De Ro , legitimatie van haar voorkinderen , zie infra , zij + in 1892 -


DE COOMAN Joannes ex Appelterre x VANDER KELEN Constantia


Huwelijk op 30/01/1841 van :
Joannes De Cooman ex Appelterre fs. Franciscus en Joanna Malfroit oud 31 jaar
Constantia Vander Kelen fa. Joannes en Judoca De Smet oud 27 jaar
tt. Petrus Vander Kelen en Maria Theresia De Cooman
 


DE COOMAN Dominicus x HERPELS Theresia


Huwelijk op 24/08/1843 van :
Dominicus De Cooman fs. Joannes en Elisabeth Jous oud 26 jaar
Theresia Helpers fa. Judocus en Maria Joanna De Sper oud 23 jaar
tt. Livinus De Cooman en Joanna Herpels

Hij + 07.04.1892 fs. Joannes en Elisabeth Jous viduus Theresia Helpers , 74,5 jaar

Zij + 06.11.1877 fa. Judocus en Maria Anna De Sper uxor Dominicus De Cooman , 57 jaar

31/12/1843 ° Silvester         
P. Joannes Herpels    
M. Livina De Cooman

08/03/1846 ° Amelia             
P. Jan Baptiste De Cooman   
M. Maria Anna De Sper                                                          - zij + 02/09/1857 oud 11 jaar -

22/09/1849 ° Jan Baptiste
P. David De Cooman
M. Catharina De Sperre

22/01/1855 ° Virginia
P. Joannes Franciscus Helpers
M. Virginia Helpers                                                                 - zij x in 1884 met Jan Baptiste Leirens -

02/09/1857 ° Petrus
P. Silvester De Cooman
M. Maria Theresia Civil                                                         - hij + 28.03.1862 oud 5 jaar -

16/11/1859 ° Josephus
P. Adrianus Bulterys
M. Melania De Cooman

10/04/1862 ° Joannes Franciscus
P. Joannes Franciscus Helpers
M. Florentina Helpers

09/02/1865 ° Petrus
P. Jan Baptiste De Cooman
M. Philomena Cieters                                                            - hij x in 1886 met Maria Leonia Modderie -


DE COOMAN Jan Baptiste x HEUCHAMP  ( HEUCHANT bij haar huwelijk ) Constantia


Huwelijk op 05/09/1842 van :
Jan Baptiste De Cooman fs. Joannes en Elisabeth Jous oud 29 jaar
Constantia Heuchant fa. Joannes en Angelina De Vidts oud 27 jaar
tt. Dominicus De Cooman en Maria Theresia De Vidts

Hij + 23.10.1901 fs. Joannes Felix en Elisabeth Jous viduus Constantia Heuchant , 88 jaar en 5 maand

Zij + 01.05.1901 fa. Joannes Josephus en Angelina De Vits uxor Jan Baptiste De Cooman oud 85 jaar en 9 maand
 

anno 1843 ° Joanna Maria
                                                                                        - zij + 25.02.1913 oud 69 jaar en 8 maand celebs -

17/03/1845 ° Jan Baptiste       
P. Jan Baptiste De Vids       
M. Livina N. ( onleesbaar )

17/09/1848 ° Petrus Joannes
P. David De Cooman
M. Monica De Vids

07/06/1851 ° Maria Ludovica
P. Petrus Joannes Vierendeel
M. Theresia Herpels                                                     - zij + 21.08.1862 oud 11 jaar -

30/03/1852 ° Judocus Franciscus
P. Judocus Helpers
M. Carolina De Sper

11/04/1857 ° Josephina
P. David De Cooman
M. Maria Joanna De Cooman

24/09/1860 ° Maria Theresia
P. Jan Baptiste De Cooman
M. Maria Theresia Civilio

DE COOMAN Petrus ex Appelterre-Eychem x DE SCHAMPELEER Maria Theresia ex Smeerebbe


Huwelijk op 01/05/1847 van :
Petrus De Cooman ex Appelterre-Eychem fs. Michaelis en Petronilla De Coster oud 35 jaar
Maria Theresia De Schampeleer ex Smeerebbe fa. Franciscus en Maria Eeckhaut oud 45 jaar
tt. Nicodemus De Cooman en Maria Theresia De Schampeleer

 


DE COOMAN Maria Joanna

23/11/1852 ° Leonie
P. David De Cooman
M. Alexandrina Spinet                                            - zij x in 1881 met Petrus De Smet -
 

 

DE COOMAN Petrus x COOLS Sophia ex Waarbeke

 

 


Huwelijk op 18/05/1855 van :
Petrus De Cooman fs. Petrus Josephus en Pelagia D'Hauwer oud 35 jaar
Sophia Cools ex Waarbeke fa. Cornelis en Judoca De Veber oud 28 jaar
tt. David De Cooman en Theresia Cools

 

Hij + 16/01/1894 fs. Petrus Josephus en Pelagia D'Hauwer maritus Sophia Cools , 74 jaar en 7 maand

Zij + 28.02.1896 ex Waarbeke fa. Cornelis en Judoca De Veleer vidua Petrus Joannes De Cooman , 68 jaar en 6 maand
 

Sophia Cools moeder van natuurlijk kind geboren in Waarbeke anno 1849

26/01/1849 ° Petrus , gelegitimeerd door huwelijk met de vader Joannes De Cooman in Denderwindeke in 1855
P. Petrus Cools
M. Sophia De Boe

03/03/1856 ° Justina
P. Petrus Cools
M. Pelagia D'Hauwer                                              - zij x in 1881 met Fredericus Adrianus Du Chau ex Grimminge -
 

21/05/1858 ° Delphina
P. David De Cooman
M. Elisabeth De Rijck                                             - zij + 06/03/1887 oud 28 jaar en 10 maand -

 

15/02/1861 ° Francisca
P. Franciscus Cools
M. Maria Joanna De Cooman                              - zij x in 1891 met Leo Van Brakel ex St. Martens Lierde -

 

10/02/1864 ° Hortentia
P. Josephus De Cooman
M. Philippina Merckaert

 

03/11/1866 ° Vital
P. Petrus Josephus Spinet
M. Maria Theresia Cools                                    

 

Redactie :

De Cooman Jan Baptiste ex hac fs. Petrus en Maria Sophia De Cooman overleed op 22.02.1896 oud 30 jaar , deze akte is mogelijks foutief , betreft het een zoon uit dit gezin ( eventueel Vital De Cooman ? )
 

 

DE COOMAN Melania moeder van

 

31/08/1858 ° Sylvia
P. Augustus De Cooman
M. Joanna Catharina De Cooman                     - zij + 16.12.1861 oud 3 jaar -


DE COOMAN David 1x CIFILIO Maria

 

 

Huwelijk op 05/06/1856 van :
David De Cooman fs. Joannes Felix en Elisabeth Jous oud 28 jaar

Maria Cifilio fa. Jan Baptiste en Maria Judoca De Vos oud 28 jaar

 

Hij + 03.02.1896 fs. Felix en Elisabeth Jous viduus Maria Theresia Civilio maritus Philomena Cieters , 67 jaar en 9 maand
 

Zij + 25/03/1862 fa. Jan Baptiste en Maria Judoca De Vos uxor David De Cooman , 35 jaar
 


03/05/1858 ° Josephina
P. Josephus Civilio
M. Constantia Haucham

11/01/1861° Victor                         

P. Jan Baptiste De Cooman
M. Livina De Cooman                                                                                 - hij + op 22/01/1862 oud 1 jaar -
 

 

DE COOMAN David 2x CIETERS Philomena ex Pollare

 


Huwelijk op 15/09/1864 van David De Cooman ex hac et in hac en Philomena Cieters in hac habitans tt. Petrus De Dobbelaere en Maria De Cooman

 

Hij + 03.02.1896 fs. Felix en Elisabeth Jous viduus Maria Theresia Civilio et maritus Philomena Cieters , 67 jaar en 9 maand

 

Zij + 05.01.1904 fa. Angelina Cieters vidua David De Cooman , 64 jaar 2 maand en 21 dagen
 

 

21/06/1868 ° Remigius
P. Benjamin Goossens
M. M. De Cooman

 

27.04.1872 ° Josephus ( s.c. )
P. Jan Baptiste De Saeger
M. Rosalia Van Kerckem                                                   - hij + 03.04.1873 oud 11 maand en 24 dagen -

 

22.09.1873 ° Josephus
P. Jan Baptiste De Sagher
M. Josephina De Cooman

 

07.08.1875 ° Gustavus
P. Jan Baptiste N.
M. onleesbaar op kopij                                                      - hij x in 1896 met Margareta Segers -

 

04.06.1876 ° Dominicus  ( s.c. ) , gedoopt door Amelia Herremans
P. Dominicus De Cooman
M. Josephina De Cooman                                                 - direct overleden -                                         

 

11.06.1877 °  Maria Theresia
P. Dominicus De Somer
M. Maria Theresia Van Eeckhoudt                                 - zij + 04.12.1877 oud 6 maand -

 

anno 1878 ° Petrus
                                                                                              - hij + 08/04/1879 oud 8 maand en 4 dagen -


anno 1882 ° Oscar
                                                                                             - hij + 21.08.1882 oud 6 maand -

 
DE COOMAN Fredericus ex Pollare x DE VOS Rosalia

Huwelijk op 23/05/1863 van :
Fredericus De Cooman ex Pollare fs. Josephus en Maria Livina Van Muylem oud 27 jaar
Rosalia De Vos fa. Amandus en Berlindis Limbourg oud 24 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Amelia De Vos

 

26/03/1865 ° Hortentia                                 GEMINI
P. Carolus Ludovicus De Cooman
M. onleesbaar


26/03/1865 ° Sidonia                                    GEMINI
P. idem supra
M. idem supra

 

DE COOMAN Maria moeder van

 

06/01/1866 ° Jan Baptiste
P. Petrus Josephus Spinet
M. Sophia Cools

 

 

DE COOMAN Catharina moeder van ( zij huwt in 1881 met Franciscus De Ro , alle kinderen gelegitimeerd )

 

Voor de huwelijken gebruiken de kinderen de  familienaam DE RO


29/04/1863 ° Theophilus  ( gelegitimeerd door huwelijk op 16 juni 1881 , kerkelijk X )
P. Augustinus De Cooman
M. Melania De Cooman                                                  - hij x in 1888 als Theophilus De Ro met Maria Justina Steenhout -

 

09/05/1866 ° Maria Alysa 
P. Petrus Cosyns
M. Maria De Rijcke                                                          - zij x in 1889 als Maria Elisa De Ro met Antonius Philippus Nyst ex Nieuwenhove -

 

--/05/1870 ° Mathildis
P. Joannes Daem
M. Melania De Cooman                                                    - zij + 01.06.1871 oud 1 jaar en 10 dagen -
 

30.08.1873 ° Petrus Franciscus
P. Petrus Cosyns
M. Maria De Ryck

 

18.09.1876 ° Augustus Theophilus
P. Theophilus De Cooman
M. Maria De Rijck                                                               - hij x in 1900 met Maria Philomena Van Wichelen -


 

 

DE COOMAN Jan Baptiste x DE VROEDE Leonie

 

anno 1886 in Nieuwenhove ° David Joseph
                                                                                              - hij + 08/05/1887 oud 7 maand ( aantal maand is slecht leesbaar )


02.06.1888 ° Maria Josephina
                                                                                               - zij x in 1909 met Emilius Josephus Verdonck ex Nieuwenhove -


--/11/1896 ° Remigius
                                                                                              - hij + 21.02.1897 oud 3 maand -

 

DE COOMAN Petrus x MODDERIE Maria Leonia

 


Huwelijk op 05/06/1886 van :
Petrus De Cooman fs. Dominicus en Theresia Helpers
Maria Leonia Modderie fa. Antonius en Constantia De Bodt
tt. Josephus De Cooman en Sidonia Capiau

 

Hij + 29.02.1912 fs. Dominicus en Theresia Helpers viduus Leonia Modderie oud 47 jaar en 21 dagen
 07/11/1887 ° Aloisius
                                                                     - hij x in 1910 met Mathildis Van Eesbeek ex Zarlardinge -
 

 

DE COOMAN Gustavus x SEGERS Margareta

 


Huwelijk op 18.02.1896 van :
Gustavus De Cooman fs. David en Philomena Cieters
Margareta Segers fa. Petrus Joannes en Maria Christina Vande Ville
tt. Josephus De Cooman en Justina Jacobs
 


 

DE COOMAN Judocus x LAFOURT Victorina

 

30.07.1901 ° Julia
                                                                                      - zij x in 1924 -

 

DE COOMAN Theophilus x DE SMET Rachel


Huwelijk op 15.10.1898 van :
Theophilus De Cooman fs. Theodorus ex Vollezele
Rachel De Smet fa. Carolus en Adolphina Malfroid
tt. Ludovicus De Smet en Florencia De Cooman

 

DE COOMAN Remigius x GUISSEMé Leonia ex Pollare

 


Zij ° 02.07.1871 in Pollare dv. Petrus ex Pollare en Carolina Latte ex St. Lievens Houtem , zij overleed in 1932 uxor Remigius De Cooman
 


--/07/1902 ° Maria Margareta
                                                                                      - zij + 30.03.1903 oud 9 maand -

 

13.03.1903 ° Joanna
                                                                                     - zij x Renatus Van Laethem ex Pollare in 1924 -                               Red. : de akte van de geboortes in 1902 en 1903 zijn weinig geloofwaardig -
 

 

DE COOMAN Aloysius x VAN EESBEKE Maria

 

Zij + 18/06/1904  fa. Carolus Ludovicus en Melania De Smet ex hac , uxor Aloysius De Cooman , 26 jaar en 4 maand
 


DE COOMAN Aloisius x VAN EESBEEK Mathildis

 

Huwelijk op 17/02/1910 van :
Aloisius De Cooman fs. Petrus en Leonia Modderie geboren op 07.11.1887
Mathildis Van Eesbeek fa. Hyppolitus en Julia Vander Eecken geboren in Zarlardinge op 05.11.1888
tt. Benjamin De Cooman en Adolphina Persoons