FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

Doopsels 1606 -1877

Families De Coppel tot De Cuyper


 

DE COPPEL Adrianus x VANDER SLEYEN Elisabeth

 

Verloving op 14/05/1740        tt. Petrus Steppe en Maria Vanden Neucker

Huwelijk op 05/06/1740         tt. idem et ibidem

Hij heeft groot nagelacht in Pollare

 

DE COPPEL Paulus x VAN LAETHEM Maria Jacoba

 

Burgerlijk huwelijk in Denderwindeke van :

 

Paulus De Coppel landbouwer in Pollare geboren op 05.03.1786 zv. wijlen Cornelis ( + in Pollare op 27.10.1819 ) en Joanna Van Bondt landbouwster in Pollare

Maria Jacoba Van Laethm dienstmeid in Denderwindeke geboren in Meerbeke op 08.05.1793 dv. wijlen Franciscus ( + in Ninove op 24.09.1804 ) en van wijlen Barbara Vander Kelen ( + in Meerbeke op 02.07.1813 ) , kleindochter van Jacobus Van Laethem en Petronella Reniers beiden overleden te Pollare , grootvader op 05.06.1777 ) en grootmoeder op 03.03.1797 en van Paschasius Vander Kelen en Theresia Anthoons beiden overleden te Gooik , de grootvader op 05.06.1776 en de grootmoeder op 01.05.1776

 


 

DE CORTE Daniel

20ste penningkohier : een hofstede te Boterdaele

Anno 1601 uitgroting door zijn schoonzoon Jan Goossens

Nageslacht te weten :

1) Christoffel De Corte fs. Daneels
2) Gillis De Mil , schoonzoon van Daneel
3) Jan Goossens , schoonzoon van DaneelDE CORTE *----------- x RENIERS Elisabeth   ( * geschreven als ‘ sCortjens ‘ , geen voornaam vermeld )

 

27/12/1657 ° Barbara            
P. Anthonis Reniers            

M. Barbara De Bus

 


 

DE COSTER Egidius

 

Hij + 23.01.1610 , geen verdere gegevens

 

DE COSTER Cornelis x VERDONCK Adriana ( in 1619 )

 


Cornelius De Coster + op 18/11/1646

Buitenpoorterij : Cornelis De Coster fs. Gheert x Adriana Vander Donckt dv. Anthonis           ( ** : Verdonck of Vander Donckt is dezelfde familienaam )
 

 

25.12.1609  ° Franciscus          
P. Franciscus De Mol           

M. Maria Mehauden

 

08/12/1610  ° Maria                   

P. Nicolaus T.                  

M. Maria Mehauden                                               - Huwt Mr. Christianus Daghelinckx -

 

De eerste doopsels in de parochieregisters vermelden geen moedersnaam , na 1612 wordt steeds een moedersnaam vermeld.

In de bewerking van E.H. De Clerck werd hier als familienaam De Guijtere vermeld , de vergissing gebeurde door de schrijfwijze " De Custere " in het origineel

 

Bij de eerste 2 dopen is geen moeder vermeld , Maria Mehauden , de moeder van Adriana Verdonck is 2x doopmeter , we veronderstellen dat ze reeds gehuwd was met Cornelis De Coster anno 1609    

                    

25/07/1613 ° Gillis                     

P. Gillis De Hauwere           

M. Anna Pierens alias Thienpont

 

08/05/1616 ° Joannes               

P. Joannes Buydens              

M. Maria Mehauden

 

05/05/1619 ° Elisabeth             

P. Nicolaas De Quick          

M. Elisabeth Maes alias Verdonck                     - Huwt Adriaen Van Breusegem , zij + in 1668 in Neigem , nageslacht in Denderwindeke -

 

17/10/1624 ° Cornelia               

P. Cornelis De Hauwere       

M. Maria Mahauden

 

26/01/1626 ° Jacoba                 

P. Gerardus De Coster          

M. Elisabetha Lemmens alias De Quick

 

02.06.1629 ° Adrianus
P. Adrianus Verdonck
M. Adriana Mertens

 

 

DE COSTER Joannes 1x BOGAERTS Christine

                                       


Zij is + op 4 juli 1613 in Denderwindeke


Buitenpoorters in 1613 : Jan De Coster fs. Jans en Christijne Bogaert fa. Guilliam

 

De Coster Joannes koster gedurende 53 jaar en + op 16/08/1661
 

 

14/12/1608 ° Joannes               
P. Dominus Symoen Vander Eijcken pastor in Sancto Petro    

M. Berlindis Bogaerts                                                                       - hij x1 Magdalena Bocque , hij x2 Joanna De Bremaeker , met nageslacht -

 

---/01/1611 ° Martina                 

P. - - - De Vos                                                                         

M. Martina Uytenhove                                                                        

 

08/01/1613 ° Jasparine             

P. : Petrus Vanden Audene                                       

M. Joanna Bogaerts
 

 

DE COSTER Joannes  2x BUYDENS Elisabeth

 


Viduus Christine Bogaerts      
             

Zij is dv Laureijs Buijdens ( Zie WP Wedergrate deel 6 , 20 februari 1620 )

Buitenpoorterij van 1618 : Jan De Coster fs. Jans x Lysbette Buydens fa. Guilliams

 

Verloving in Denderwindeke op 01/12/1613 met getuigen Joannes Van Belle en Franchois Backers

Jan De Coster x Elisabeth Buydens kopen in 1644 van Jr. Maximiliaen Vander Noot x Jovr. Maria Boote één dagwand land gelegen op het Frijthof

 

Zij is overleden op 08.11.1654 , een staat van goed werd opgemaakt voor de 6 kinderen

Er is een erratum bij het opstellen van deze staat van goed , Martijne is een dochter uit het 1ste huwelijk van Jan , redactie

1) Martijne x Anthonis Buytemans
2) Barbara x Jan Vanden Bossche
3) Jenneken x Jan De Pester
4) Elisabeth oud 25 jaar
5) Cathelijne oud 22 jaar
6) Pieter oud 20 jaar

V.P.  Jooris De Sauter
V.M. Adriaen Buydens

De Coster Joannes is koster sinds 53 jaar en + op 16/08/1661

 

Anno 1661 werd er verkaveld tussen de 5 kinderen of kindskinderen van wijlen Jan en wijlen Elisabeth Buydens , hierbij werd Antonius Buytemans niet langer vermeld

 

 

 

31.05.1615 ° Martina
P. Judocus Aerts
M. Martina Lippens alias Buydens                                                 - zij x Antonius Buytemans -

 

04/03/1617 ° Catharina              

P. Laurentius Buydens                

M. Catharina Goessens vidua Guilliam Vanden Bossche          - vroegtijdig overleden -

 

29/07/1618 ° Joanna                  

P. Gerardus Buydens                  

M. Joanna De Geytere

 

19/01/1620 ° Barbara                  

P. Fiacrus Barbé ( volgens E.H. De Clerck , red. )                             

M Barbara Vande Spiegele                                                             - zij x Jan Vanden Bossche -

 

04/11/1621 ° Catharina              

P. Marcus Mertens     

M. Catharina De Vos                                                                        - vroegtijdig overleden -

 

03/04/1624 ° Joanna                  

P. Adrianus Vande Leene           

M. Joanna Temmermans                                                                - zij x Jan De Pester fs. Ludovicus ( lees ook als Eloy ) , hij was schoolmeester in Liedekerke -

 

18/02/1628 ° Anna                     

P. Adrianus Buydens                   

M. Anna Vander Noot alias Boote                                                - overleden ante 1654 -

 

18/02/1629 ° Elisabeth              

P Joos Van Varenberch               

M Elisabetha Bremakers                                                             - x Jacques Vermont , in 1661 treedt Sr. Martinus Van Baeckergem wonend in Brussel op in hun naam -

 

08/04/1632 ° Catharina , vader als Magister vermeld       

P Petrus Roosen                         

M Catharina Ondermercx                                                           - x Machiel De Sauter in 1660 -

 

23/08/1635 ° Petrus                   

P Petrus Schoonjans                   

M Adriana Van Belle                                                                   - De Coster Petrus koster van 1661 tot zijn + op 10/03/1704 -

 

 

DE COSTER Joannes x1 BOCQUE Magdalena

 

05/04/1639 ° Carolus                 

P. Joannes De Coster ‘ custor noster ‘               

M. Pirina Schottens
 

 

DE COSTER Joannes x2 DE BREMAKER Joanna

 


Verloving op 03/01/1642 met tt.
Dominus Gabriel Colins en D’ Luca Masio  ( ultima eusdem mater )

 

Anno 1665 verkopen de 2 dochters uit dit huwelijk een meers , zie WP Pollare anno 1665
 

 

24/04/1642 ° Clara                  

P Joannes De Coster            

M Clara Willems                                                               - zij x Christoffel De Smet -                                                   

 

 - ze verkoopt in 1665 samen met haar minderjarige zuster Elisabeth een meers in Pollare aan Gillis De Maeseneer x Maria De Breemaker

 

24/10/1645 ° Anna                 

P Theobaldus Geerekens       

M. Anna Bremakers                                                          - vroegtijdig overleden -

geen datum ° Elisabeth
                                                                                              - zie schepenbrief van 1665 -
 

 

DE COSTER Petrus x JACOBS Clara

 


Hij + op 10/03/1704 . Koster van Denderwindeke gedurende 42 jaar

 

Verloving op 17/02/1661 en huwelijk op 28/02/1661 in Tollembeek
 

 

geen datum ° Joannes
                                                                                              - hij x Maria Vanden Broecke
 

27/09/1663 ° Franciscus
P. Bernardus Van Belle nomine D. Franciscus Weijns pastoor in Windicke
M. Maria De Coster

 

29/05/1665 ° Michael             

 tt. Michael Simon

 

24/04/1667 ° Christianus       

P. Christianus Daghelincks              

M. Maria Van Brueseghem

 

04/08/1669 ° Clara                   

P. Livinus Jacobs                           

M. Clara De Coster

 

DE COSTER Joannes vader van een natuurlijk kind bij DE VLAMINCK Joanna

 

02/04/1685 ° Joannes          
tt. Petrus De Coster

 

 

DE COSTER Joannes  x VANDEN BROECK Maria fa. Gillis

 

Huwelijk op 12/02/1688 met tt. Petrus Vanden Broeck en Petrus Bayens


Anno 1688 : Jan De Coster fs. Pieters x Maria Vanden Broecke kopen een hofstede gelegen op de Varenberch , zie schepenbrieven van 1691

Hieruit één zoon :

° Pieter                                zie de wezenrekeningen voorgelegd door Pieter Vijverman

Deze Pieter De Coster verkoopt in 1717 aan Maria Buydens weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Jans 12 partijen land hem toekomend van wijlen zijn moeder
 

 

DE COSTER Jaspar x PENNINCKX Josina

 

Huwelijk op 18.02.1694 met tt. Petrus Van Snick en Adriana Van Vreckem

 

DE COSTER Joannes x CONDATS Catharina

                                     

Huwelijk op 19/02/1696  tt. Petro De Coster en Maria Anthonia Lefebvre

 

 

DE COSTER Jan Baptiste ex Pamel x HERREMANS Barbara ex Pollare

 


hij is ex Pamel   , zoon van Judocus De Coster en Anna Weeck ex St. Kwintens Lennik

                          

zij is dochter van Adam Herremans en Catharina Rollier
 

 

28/09/1783 ° Martinus         
P. Martinus Rolie ( L )             

M. Joanna Herremans ( L )         

28.09.1785 ° Petronella
P. Joannes Van Wilderode ( L )
M. Petronella Hermans ( NL )

 

15/06/1787 ° Joanna Maria
P.  Jan Baptiste Herremans ( NL )
M. Joanna Maria De Coster ( NL )                   -

08/12/1788 ° Maria Catharina 
P. Jan Baptiste Lauwerijs ( L )
M. Joanna Catharina Heeremans ( NL )

 

DE COSTER Nicolaas ex St. Kwintens Lennik

 

Hij + 06.09.1795 oud 26 jaar celebs fs. Nicolaas en Milarens De Dobbeleer

DE COSTER Josephus ex Herfelingen x LEMMENS Maria Lucia ex Denderwindeke
 


Huwelijk op 13 april 1815 van :
Josephus De Coster ex Herfelingen fs. - niet vermeld - viduus Joanna Maria Bricqué Thenensis , habitans Bruxelles parochia St. Clara oud 50 jaar
Joanna Lucia Lemmens ex hac fa. Maximiliaan en Anna Catharina Vierendeel ex hac oud 29 jaar
tt. Livinus Heremans en Elisabeth Bosschaert ( de getuigen huwden dezelfde dag )

Zij x2 in 1829 met Livinus Van Cauter

Haar overlijden : Lucia Lemmens fa. Maximiliaan en Anna Catharina Vierendeel vidua Jan Baptiste De Coster actualiter uxor Adrianus Van Cauter , 90 jaar en 7 maand , op 20/02/1876
 

12/12/1815 ° Maria Antonia                          ( De ouders verbleven toevallig in Denderwindeke ) 
P. Petrus Joannes Lemmens
M. Maria Antonia Van Cauter                                                - hij + 26/12/1815 oud 14 dagen

circa 1817 in Brussel  ° Josephus
                                                                                                     - hij x in 1846 met Catharina Van Cromphaut ex Oordegem -
 

DE COSTER Franciscus x BERCKMANS Maria Theresia


Zij + 18.05.1869 fa. Joannes en Joanna Maria Theresia Slot vidua Franciscus De Coster , 74 jaar , op 18/05           
 DE COSTER Petrus ex Vollezele x DE VOS Catharina


Huwelijk op 15/02/1825 van :
Petrus De Coster ex Vollezele fs. Jan Baptiste en Elisabeth Van Belle oud 24 jaar
Catharina De Vos ex hac fa. Andreas en Elisabeth Vander Waeren oud 24 jaar
tt. Joannes Courteaux en Jacobus Du Mong
 


DE COSTER Carolus Josephus ex Brussel x VAN CROMPHOUT Catharina ex Oordegem - Vlierzele


Huwelijk in Schorisse door Red. Dom. Egidius Vander Stockt op 23/07/1846 met dispensatie wegens 4de graadsverwantschap van :
Carolus Josephus De Coster ex hac fs. Josephus en Lucia Lemmens oud 29 jaar
Catharina Van Cromphaut ex Oordegem ( geen ouders vermeld )
tt. Vital Lemmens en Joanna Van Cromphaut

Hij + 24.12.1884 fs. Josephus en Lucia Lemmens maritus Catharina Van Cromphout oud 68 jaar , " zelator scholarum catholicarum "
 

08/12/1848 ° Maria Theresia  
P. Petrus De Geyter  
M. Joanna Lemmens                                                     - zij + 27.03.1901 oud 52 jaar en 3 maand -

08/12/1849 ° Petrus Joannes
P. Livinus Van Cauter
M. Joanna Cromphaut

09/03/1851 ° Paulina
P. Franciscus De Coster
M. Maria Catharina Piret                    ( dit doopsel is vermoedelijk verkeerd ingeschreven , zie het huwelijk van Paulina met Augustus Paternoster )
 

DE COSTER Albertus Constantinus ex Ninove x VANDER TAELEN Pelagia ex Ninove


Hij ° 1828 in Ninove zv. Georgius Josephus en van Maria Theresia Van Cauter
Zij ° 1826 in Ninove dv. Jan Baptiste en Maria Joanna N.

Hij was gareelmaker , zij was naaister
 

13/04/1854 ° Regina Victorina
P. Georgius Josephus de Coster
M. Regina Vander Taelen                                                - zij x in 1895 met Vital Inveris -

22/03/1856 ° Antonius Eduardus
P. onleesbaar
M. onleesbaar                                                                    - hij x in 1884 met Joanna Maria Van Craenenbroeck -

17/07/1858 ° Petrus Josephus
P. Petrus Vander Taelen
M. Petronilla De Coster                                                   - hij x in 1897 met Amelia Sabina Bruyland -

05/09/1860 ° Justina Maria
P. Petrus Joannes De Coster
M. Justina Josepha Haelterman                                     - zij x in 1898 met Petrus Josephus Schoonjans viduus Sophia Cooreman -

19/11/1862 ° Maria Ludovica
P. Franciscus De Prez
M. Maria Josepha Blanckaert                                        - zij + 15.03.1869 oud 6 jaar en 3 maand -

21/07/1865 ° Richard
P. Carolus De Kwick ( De Quick ? )
M. Victoria De Coster

19/02/1869 ° Maria Josepha
P. Eduardus De Coster
M. Maria Francisca De Mol                                         - zij x J.B. D'Hanau ex Lieferinge ( in de marge vermeld  , mogelijke datum is 4 maart 1916 ) 

DE COSTER Petrus ex Vollezele x GRISEZ Rosalia


Hij + 21.05.1911 ex Vollezele fs. Franciscus en Maria Theresia Berckmans viduus Rosalia Grisez oud 87 jaar 3 maand en 8 dagen

Zij + 03.02.1886 ex hac fa. Petrus Josephus en Catharina Piret uxor Petrus De Coster , 63 jaar en 4 maand

09/03/1851 ° Paulina
P. Franciscus De Coster
M. Maria Catharina Piret                                          - zij x in 1878 met Augustus Paternoster -

26/06/1856 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Grize
M. Maria Theresia Berckmans

30/04/1858 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Ludovicus De Vos
M. Isabella Van Bellingen

03/05/1860 ° Franciscus
P. Petrus Joannes De Vos
M. Judith Vander Schueren                                   - hij + 11/05/1879 oud 19 jaar -

08/12/1862 ° Virginia
P. Carolus Van Eesbeek
M. Virginia Slagmulder                                          - zij x in 1884 met Desiderius De Sutter ex Appelterre -

12/09/1864 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Chrikelion ( rare schrijfwijze )
M. Amelia Berckmans

15/09/1867 ° Felix
P. Jan Baptiste Van Belle
M. Paulina Grisez                                                   - hij + 08.06.1869 oud 2 jaar -

23.03.1870 ° Maria Justina
P. Joannes De Coster
M. Paulina De Coster
 

DE COSTER Desiderius ex Oetingen x VAN CUTSEM Adolphina


Huwelijk op 16/11/1882 van :
Desiderius De Coster ex Oetingen fs. Franciscus en Joanna Catharina Van Eeckhout
Adolphina Van Cutsem fa. David en Joanna Maria De Baerdemaecker
tt. Renatus Van Cutsem en Celina Borremans
 


DE COSTER Antonius Eduardus x VAN CRAENENBROECK Joanna MariaHuwelijk op 21/07/1884 van :
Antonius Eduardus De Coster fs. Albertus Constantinus en Pelagia Vander Taelen
Joanna Maria Van Craenenbroeck fa. Petrus Joannes en Regina Papuleux
tt. Franciscus De Wolf en Justina De Coster
 

geen datum ° Virginia Ludovica
                                                                                        - zij x in 1906 met Mattheus Van Holder ex Vollezele -

anno 1887 ° Victorina
                                                                                        - zij + 29/05/1888 oud 1 jaar -

anno 1891 ° Maria Justina
                                                                                        - zij + 05.05.1892 oud 11 maand -

03.11.1892 ° Maria Julia
                                                                                         - zij + 06.11.1892 oud 3 dagen -
 

DE COSTER Petrus Josephus x BRUYLAND Amelia Sabina


Huwelijk op 09/09/1897 van :
Petrus Josephus De Coster fs. Albertus en Joanna Pelagia Vander Taelen
Amelia Sabina Bruyland fa. Petrus en Maria Joanna Pauwels
tt. Bruno Bruyland en Justina De Coster
 

DE CRAIJE Josephus ex Voorde x MORIAU Albertina


Burgerlijk huwelijk op 23.01.1805

Huwelijk op 20/02/1805

Hij is fs. Petrus Franciscus ex Nederbrakel en Joanna Catharina De Vos ex Galmaarden oud 25 jaar , ° 16.06.1779
Albertina Moriau fa. Petrus en Catharina Bruylant oud 33 jaar , ° 14.05.1773
tt. Cornelis Moriau en Francisca Craye

Hij + 16/10/1810 oud 32 jaar zv. Petrus ex Nederbrakel en van Anna Catharina De Vos ex Voorde oud 33 jaar

Zij + 08/02/1842 fa. Josephus en Anna Maria Bruyland vidua Petrus Josephus De Craye ( geen vermelding van 2de huwelijk ) , oud 70 jaar , op 08/02

Zie ook het voorkind van Albertina Moriau in 1802

Zij hertrouwt in 1813 met Judocus Hereman ex Appelterre , zie aldaar

07/12/1805 ° Marianus
P. Jan Baptiste De Craije
M. Philippina Lambrecht                                                             - hij x Francisca Van Eesbeke in 1837  -

08/12/1808 ° Judocus  
P. Judocus Verckens 
M. Francisca Craije

DE CRAY Petrus Joannes x DE SMET Rosalia ex Vloerzegem


Huwelijk in Zandbergen op 01/08/1829 met tt. Jan Baptiste De Grove en Maria De Boeck

Zij overleed in Ninove in het hospitaal in de Burgstraat oud 35 jaar ex Vloerzegem dv. wijlen Petrus Joseph overleden te Vloerzegem en van Elisabeth Stoprijn oud 82 jaar spinster van beroep en huisvrouw van Petrus Joannes De Craye oud 30 jaar dagloner te Denderwindeke

 

25/09/1829 ° Amelia     
P. Josephus De Smet    
M.   Albertina Moriau                                                               - hij + 04/02/1832 oud 2 jaar -
 

DE CRAEY Marianus ex DW x VAN EESBEKE Francisca


Huwelijk op 21/01/1837 van :
Marinus De Craeye ex hac fs. Josephus en Albertina Moriau oud 31 jaar
Francisca Van Eesbeke fa. Henricus en Catharina Cieters oud 30 jaar
tt. Judocus De Craye en Amelia Van Eesbeke

Hij + op 16/01/1872 oud 67 jaar filius Josephus en Albertina Moriau , gehuwd met Maria Francisca Van Eesbeke

Zie het kadaster van Denderwindeke nr. 980. Marinus De Craye , hij wordt opgevolgd door zijn zoon Basilius
 

06/10/1837 ° Basilius            
P. Judocus De Crije        
M. Catharina Cieters                                              - hij x Constantia Van Weyenberg ex Appelterre , hij + in 1911 -

24/02/1841 ° Petrus Joannes
P. Joannes Van Eesbeeck
M. Amelia Van Eesbeeck                                     - hij + 15/03/1842 oud 1 jaar -        


14/09/1843 ° proles anonyma  
                                                                                 - bij de bevalling overleden -           

21/11/1844 ° Petrus Joannes          
P. Adrianus Van Eesbeke   
M. Amelia Van Eesbeke                                       - hij + 20/06/1847 oud 3 jaar -

02/10/1849 ° Lucia Delphina
P. Jan Baptiste Van Eesbeke
M. Lucia Lambrecht                                             - zij + 27/11/1851 oud 2 jaar -

19/10/1853 ° Maria Theresia
P. Franciscus Ferdinandus Van Eesbeek
M. Maria Theresia Berckmans
 

DE CRAYE Basilius ex hac x VAN WEYENBERG Constantia ex Eichem sub Appelterre


Hij + 22.04.1911 fs. Marinus en Francisca Van Eesbeke maritus Constantia Van Weyenberg , 73 jaar 5 maand en 16 dagen

Zie het kadaster van Denderwindeke nr. 980 , hij volgt zijn vader op in de ouderlijke woning
 

28/07/1867 ° Marianus
P. Marianus De Crey
M. Felicitas Van Weyenberg

11.06.1869 ° Fredericus
P. Fredericus Van Weyenberg
M. Francisca Van Eesbeek

21.06.1871 ° Maria Theresia
P. Carolus N. Haelterman
M. Maria Theresia De Craye                                     - zij + 19.03.1872 oud 9 maand -

17.02.1877 ° Maria Theresia
P. Petrus De Coninck
M. Dorothea Rymenyt nomine Maria Theresia De Kryger ( ik noteer zoals de attestor noteerde , red. )


DE CREMER Jan Baptiste x VAN BELLINGEN Maria Judoca


Hij + 17/07/1817 ex St. Pieters Kapelle fs. N. maritus Maria Judoca Van Bellingen , 72 jaar , lid van de confrerie van OLV van 7 Weëen

Zij + 18/02/1834 fa. Jan Baptiste en Anna Maria De Smet uxor Jan Baptiste De Cremer , 70 jaar

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

De Cremer Jan Baptiste x Van Bellingen Josine ( 4 )

  1. De Cremer Jan Baptiste , 40 jaar , landbouwer
  2. Van Bellingen Josine , 32 jaar                                    ( in de tekst staat verkeerd : Van Belle )
  3. De Cremer Joseph , 6 jaar , zoon
  4. De Cremer Joannes , 1 jaar , zoon

circa 1787 ° Maria Josepha
                                                                                      - zij + 13.05.1793 oud 6 jaar -

circa 1790 ° Josephus                                              - zie de volkstelling , hij x Florentina O -

03.07.1794 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Perduyns
M. Maria Elisabeth Vanden Enden

30.04.1797 ° Jan Baptiste , burgerlijke stand     - hij x Joanna Catharina Vaeremans -

08.02.1800 ° Petrus Antonius , burgerlijke stand
tt. Petrus Neuckermans 23 jaar
tt. Anna Maria De Nauw 20 jaar                            - hij x in 1834 in Meerbeke met Antonia Vander Kelen ex Pamel en aldaar geboren op 26.10.1803

 

DE CREMER Petrus Joseph ex Herne x O Florentina


Huwelijk op 16/11/1819 van :
Petrus Joseph De Cremer ex Herne fs. Jan Baptiste ex St. Pieters Kapelle naast Edingen en Maria Judoca Van Bellingen ex hac oud 21 jaar
Florentina O ex Meerbeke filia naturalis Maria Theresia O oud 32 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh

Voor haar voorkinderen zie Florentina O ex Meerbeke elders op deze webstek
 


31/09/1820 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes De Crem
M. Joanna Catharina Nieubourg                                         - hij + 12.09.1870 oud 50 jaar -

26/08/1822 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Creimer
M. Petronella Vande Ville                                                    - hij + 16/09/1906 oud 84 jaar en 20 dagen -

04/02/1825 ° Regina 
P. Petrus Franciscus De Cremer 
M. Regina Van Bellingen                                                    - moeder van natuurlijke kinderen , geen nageslacht -

01/06/1828 ° Francisca
P. Alexander Vander Kelen
M. Francisca Van Eesbeek                                                 - zij + 29/04/1832 oud 3 jaar , aangifte door vader dagloner en door Maximiliaen De Mel barbier -

13/03/1832 ° Dominicus   
P. Dominicus O  
M. Maria Francisca N.N.   ( onleesbaar )                         - hij + 26/04/1832 oud 6 weken , overleden in de ouderlijke woning te Dasselt -

 

DE CREMER Jan Baptiste x VAEREMANS Joanna Catharina


Huwelijk op 18/01/1826 van :
Jan Baptiste De Cremer fs. Jan Baptiste en Maria Judoca Van Bellingen oud 28 jaar
Joanna Catharina Vaeremans fa. Petrus Franciscus en Maria Anna Cieters oud 29 jaar
tt. Jacobus De Troyer en Jacobus Du Mong

 

20/03/1826 ° Maria Petronella
P. Petrus Josephus De Cremer
M/ Maria Petronella Vaeremans                                        - zij + 12/10/1842 oud 16 jaar -

06/07/1828 ° Theresia
P. Petrus Josephus De Cremer
M. Theresia Vaeremans

06/02/1832 ° Petrus Franciscus  (red.)
P. Petrus Franciscus De Creem
M. Dorothea Turf     
                                      

(red.)  - ouders als " De Creem " en " Pruysmans " , E.H. Wille schreef niet erg klassiek  - 


Red. : PRUYSMANS is een verwijzing naar de Pruisische afkomst van de grootmoeder van Joanna Catharina Vaeremans
 

DE CREMER Regina moeder van

23/05/1846 ° Stephania          
P. Petrus Josephus De Cremer    
M. Maria Francisca Sonck                                          - zij + 29/06/1846 oud 1 maand -

16/02/1852 ° Amelia
P. Jan Baptiste De Cremer
M. Amelia Van Craenenbroeck                                 - zij + 04/03/1852 oud  20 dagen -
 

DE CREMER Bonaventure x CIETERS Berlindis

 


Huwelijk op 15/02/1855 van :
Bonaventure De Cremer ex Idegem fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Buydens oud 48 jaar
Berlindis Cieters fa. Jan Baptiste en Joanna De Pevel oud 41 jaar
tt. Franciscus De Cremer en Francisca Vander Kelen

 

Zij + 01.06.1885 ex Pollare fa. Jan Baptiste en Joanna De Pevel uxor Bonaventura De Cremer , 71 jaar
 

 


22/05/1857 ° filius proles anonyma
                                                                                       - bij geboorte overleden -
 

 

DE CREMER Petrus Theodorus x PERREMANS Francisca ex Zarlardinge

 

Huwelijk op 08/05/1888 van :
Petrus Theodorus De Cremer ex Idegem fs. Josephus en Ludovica De Kerpel
Francisca Perremans ex Zarlardinge fa. Franciscus en Catharina Cosyns en hier wonend
tt. Jan Baptiste Du Mongh en Lucia Cleerbaut

 


 

DE CRICK Philippus x VAN HEDDEGHEM Catharina

 

Huwelijk op 23/02/1743 met tt. Petro Van Heddeghem en Maria Josepha Putsijs

 


DE CUYPER Carolus Ludovicus ex St. Renildis x VAN OPDENBOSCH Sylviana ex Meerbeke


Hij + 13/03/1882 viduus Maria Joanna Van Opdenbosch , 84 jaar

Zij + 01/12/1869 als Silviana fa. Andreas en Maria Geeroms uxor Carolus Ludovicus De Cuyper , 70 jaar en 2 maand 

Sociale status : hij is landbouwer op de Plaats van Denderwindeke met 05.40 ares eigendom

 27/05/1830 ° Constantia            
P. Jan Baptiste Geeroms   
M. Constantia Wantens                                                   - zij + 18/04/1860 oud 30 jaar -

21/05/1833 ° Maria Ludovica         
P. Maximilianus Dumongh     
M. Maria Van Opdenbosch                                             - zij + 30/05/1844 oud 11 jaar  

27/08/1836 ° Carolus Ludovicus      
P. Carolus O           
M. Joanan Catharina De Doncker                                   - hij x Maria Joanna De Smet ex Meerbeke , hij + in 1912 -

circa 1843 ° Jacobus
                                                                                             - hij + 13/04/1844 oud 9 maand -

 

DE CUYPER Fidelis ex Oetingen x TOLLEBEEK Anna Maria ( Maria )


Huwelijk op 30/07/1840 van :
Fidelis De Cuyper ex Oetingen fs. Petrus Joannes en Joanna Maria De Raedemaker oud 29 jaar
Anna Maria Tollebeek fa. Egidius en Adriana De Bont oud 25 jaar
tt. Ambrosius De Cuyper en Albertina De Cuyper

Hij + 18.07.1890 ex Oetingen fs. Petrus Joannes en Joanna Maria De Raedemaker maritus Anna Maria Tollebeek oud 79,5 jaar en 11 dagen

Zij + 07/11/1894 fa. Egidius en Adriana De Bont vidua Fidelis De Cuyper oud 79 jaar
 

30/08/1841 ° Joanna Catharina        
P. Egidius Thollebeek      
M. Joanna Maria De Cuyper                                         - zij + 19.06.1871 oud 30 jaar -

05/07/1843 ° Jacobus ( s.c. )     
P. Jacobus Dumongh           
M. Maria Van Opdenbosch                                          - hij + 06/07/1844 oud 1 dag -

21/08/1844 ° Carolus    
P. Ambrosius De Cuyper        
M. Adriana De Bont                                                     

 

DE CUYPER Carolus Ludovicus x DE SMET Maria Joanna ex Meerbeke


Hij + 17.02.1912 fs. Carolus Ludovicus en Cecilia Van Opdenbosch viduus Joanna De Smet , 75 jaar 6 maand en 14 dagen

Zij + 10/07/1872 fa. Franciscus en Maria Anna Bellemans uxor Carolus De Cuyper , 34 jaar en 1 maand
 

08/02/1867 ° Maria Ludovica
P. Carolus Ludovicus De Cuyper
M. Maria Berlindis Bellemans

18/10/1868 ° Sabina
P. Petrus Josephus Bellemans
M. Catharina Van Opdenbosch

27.06.1870 ° Maria Leontina
P. Carolus Ludovicus De Cuyper
M. Francisca Bellemans                                          - zij + 13.02.1872 oud 2 jaar en 7 dagen -
 

DE CUYPER Carolus x BUEKENS Hortentia ex Vollezele


Zij + 07.02.1912 ex Vollezele fa. Jan Baptiste en Catharina Herno ( ! , lees Hernaut e.a. ) uxor Carolus De Cuyper oud 70 jaar 7 maand en 24 dagen
 

08/12/1866 ° Petrus
P. Fidelis De Cuyper
M. Maria Catharina Arnouts                             - hij + 12/12/1866 oud 3 dagen -

22/11/1867 ° Petrus Joannes
P. Felix De Cuyper
M. Maria Catharina Hernau

24/08/1870 ° Anna Maria ( s.c. , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde )
P. Jan Baptiste Boeykens
M. Anna Maria Thollembeek

17.01.1874 ° Celina
P. Desiderius Tibbaut
M. Clementina Boeykens                                 - zij x in 1894 met Franciscus Langendries ex Oetingen -

23.03.1877 ° Maria Catharina
P. Adolphus Bueckens
M. Sidonia De Bondt                                       - zij x in 1899 met Franciscus Julianus Raveyst ex Vollezele -
 

DE CUYPER Audemarus x VAN BELLE Julia

10.01.1908 ° Germania Leontina
                                                                            - zij + 06.07.1924 -