Familienamen Denderwindeke

De Smet

 


 

Zoals te verwachten in elke parochie is ook de familienaam De Smet goed vertegenwoordigd.
 


 1. 1590 : De Middeleer Maria
 2. 1622 : Goutswilders Joanna filia Jans
 3. 1623 : Vande Velde Joanna
 4. 1646 : Van Wilderode Elisabeth
 5. 1647 : De Cooman Adriana filia Joos
 6. 1657 : Claes Maria
 7. 1661: Borremans Maria x De Smet Adriaan , doopsel
 8. 1663 : Vanden Bossche Maria 
 9. 1667 : Persoons Maria
 10. 1679 : Vanden Haute Barbara
 11. 1682 : Van Breuseghem Agnes
 12. 1689 : De Maeyer Adriana
 13. 1693 : Van Wichelen Anna x De Smet Petrus , doopsel
 14. 1695 ; Van Vaerewijck Maria , huwelijk in Vollezele
 15. 1698 : Buydens Catharina
 16. 1699 : De Bodt Maria
 17. 1701 : D'Hauwe Martina
 18. 1703 : De Bonte Catharina fa. Jans
 19. 1703 : De Ronde Maria
 20. 1711 : Van Herreweghen Maria fa. Gillis
 21. 1715 : Valck Joanna fa. Geerts
 22. 1720 : Appelmans Judoca fa. Cornelis
 23. 1729 : Coppens Maria
 24. 1735 : Wuytens Judoca , doopsel
 25. 1736 : Michiels Barbara fa. Jans
 26. 1740 : Bruylant Maria fa. Jans
 27. 1741 : Buyl Livina fa. Geeraerts
 28. 1744 : Anthoons Petronella fa. Philips , doopsel
 29. 1753 : Van Snick Theresia ex Herfelingen
 30. 1753 : Vande Guchte Joanna fa. Joos , renteconstitutie
 31. 1755 : Goossens Maria , doopsel
 32. 1756 : Baudrix Isabella
 33. 1757 : Thienpont Judoca fa. Cornelis , doopsel
 34. 1768 : De Smet Maria Anna moeder van natuurlijk kind
 35. 1769 : Bosmans Joanna Maria
 36. 1771 : Bollie Petronella fa. Jacobus
 37. 1774 : Van Herzele Anna Maria fa. Adriaens
 38. 1775 : Vander Meulen Maria Joanna
 39. 1777 : Callebaut Judoca
 40. 1782 : Lippens Livina fa. Adriaens
 41. 1799 : Thienpont Anna Maria

 


 

DE SMET Adriaen x DE MIDDELEER Maria

 


zie schepenbrief van 1596

 

03/10/1596 : Adriaen De Smet x Marie sMiddeleeren verkopen aan Adriaene Persoons weduwe Cornelis De Beenhouder :

 

                                  ½ dagwand land tiendevrij in DW. opt Cruysvelt

                                  - Jan Cuppens erve

                                  - “ scooperessen erve “

                                  - met één einde aan het goed van Vicoigne

                                  - Pieters Van Callenberghe erve

                   Belast met ½ kapoen sjaars

 

 

Nageslacht :

1) Jan x Joanna Goutswilders in 1622

2) Philippus x Joanna Vande Velde in 1623 in Pepingen


3) Margareta x Frederik Vander Kelen in 1625


DE SMET Philippus

overleden in 1609 , is het 1ste overlijden genoteerd in de parochieregisters
 

DE SMET Joannes fs. Adriaens x GOUTSWILDERS Joanna fa. Jans

 

Hij is zoon van Adriaen De Smet en Maria De Middeleer

 

Verloving in Denderwindeke op 15/08/1622 en huwelijk op 21/09/1622 met tt. Philippus De Smet en Joanne Vander Muelen

 


Anno 1664 volgt de verkaveling tussen 6 hoirs van Jan De Smet fs. Adriaens en Joanna Goutswilders fa. Jans te weten

1) Jan De Smet oud 32 jaar die sinds anderhalf jaar op reis is  ( " reysende is in vremde landen " )

2) Christiaen oud 30 jaar

3) Jacques x Maria Vanden Bossche

4) Pieter 22 jaar

5) Martijncken x Niclaes De Bont

6) Anna 20 jaar

V.P. over Pieter en Anna en ook nog over Jan die uit den lande is : Pieter De Smet

V.M. Lieven Vanden Storm x Magdalena Goutswilders zijnde haren 2de man  ( red. : Lieven Vanden Storm ex Meerbeke )

 31/09/1622 ° Adriaan               
P Joannes Pannins                  

M. Maria Agneesen                                                         - vroeg overleden -

 

10/07/1625 ° Joanna

P Seger De Bremaeker            

M. Joanna Van Deurmael                                              - vroeg overleden -

 

22/08/1627 ° Maria                 

P Philippus De Smet               

 M. Maria De Middeleere                                               - vroeg overleden -

 

01/05/1629 ° Martina              

P Jacobus Van Callenberghe   

M. Martina De Middeleere                                            - vroeg overleden -

 

27/05/1631 ° Margareta           

P Joannes Gautswilders           

M Maria De Smet                                                          - zij x Niclaes De Bonte -

 

27/04/1633 ° Joannes               

P. Joannes De Coster              

M. Margareta De Smet                                                 - hij vertrok circa 1662 op reis , geen verdere gegevens  " reysende in vremde landen " -
 

28/09/1635 ° Christianus         
P. Christianus Taffijn               

M. Maria Cardoens                                                      - 30 jaar bij de SvG -
 

21/12/1637 ° Jacobus               
P. Jacobus Van Callenberghe      

 M. Maria Agneesen                                                     - hij x Maria Vanden Bossche -

 

21/10/1639 ° Cornelius            

P. Cornelis De Blasere                

M. Catharina Van Belle                                                - vroegtijdig overleden -

 

21/09/1641 ° Jeronimus           

P. Jeronimus Van Impe                

M. Catharina Herremans                                              - vroegtijdig overleden -

 

20/12/1642 ° Petrus                 
P. Petrus Persoons                      

M. Anna Gautswilders                                                     - 22 jaar bij SvG -
 

13/07/1644 ° Anna                  

P. Petrus Vande Gehuchte           

M. Anna De Blasere                                                         - zij x Hendrik Maes fs. Hendriks -
 

22/04/1646 ° Cornelius           
P. Cornelius De Blasere              

M. Joanna Vande Velde                                                 - vroegtijdig overleden -
 


 

DE SMET Philippus x VANDE VELDE Joanna

 

Hij is grafmaker in 1638

 


Hij is zoon van Adriaen De Smet en Maria De Middeleer

 

Huwelijk in Pepingen op 10/05/1623

 

Hij + 30.03.1642

Anno 1656 verkopen de 4 kinderen samen met hun moeder Joanna Vande Velde een behuysde hofstede aan Merten Minnongh fs. Gillis met name :

1) Pieter over zichzelf en over zijn zuster Pieternelle en zijn broer Adam
2) Pieternelle
3) Adam
4) Jan oud 24 jaar 

de behuysde hofstede was belast met 3 guldens sjaers aan Frederik Vander Kelen gehuwd geweest met Margriete De Smet
 

 


geen datum ° Petrus
                                                                         - hij x Adriana De Cooman , hij woont in de wijk Meersvoorde -

06.07.1625 ° Joanna
P. Judocus Vande Velde
M. Joanna Van Hollant alias Roosen

17/10/1628 ° Joannes ( Gemini ! )        
P. Joannes De Smet             

M. nihil                                                              - vroegtijdig overleden -
 

Gemini       ° Henricus                          
P. Henricus Vande Velde    

M.  Maria Lesserbos                                             - niet meer vermeld in 1656 -

 

07/02/1630 ° Judocus                           
P. Judocus Vande Velde      

M. Martina sMiddeleeren                                       - niet meer vermeld in 1656 -

 

16/09/1632 ° Joannes , geen familienaam moeder                
P. Joannes De Neve                   

M. Maria Cardoens                                            - hij is 24 jaar bij de verkoop van een hofstede in 1656

geen datum ° Petronella
                                                                       - zie verkoop in 1656 -
 

31/05/1637 ° Adam                              
P. Adam De Smet                     

M. Maria Van Snick                                          - zie verkoop in 1656 -
 

 DE SMET Nicolaas x VAN WILDERODE Elisabeth
 


Huwelijk op 15/03/1648 met tt. Georgius De Coen

 

We vinden in het landboek Nicolaes De Smet terug als inwoner van Herlinkhove naast Ninove , zie het landboek op deze webstek

anno 1655 : ze verkopen aan Guilliam De Doncker een partij schoofland gelegen op het Neyckenvelt
 

 
28.03.1649 in Ninove ° Petrus
P. Petrus Verckens
M. Catharina Selliers
 


DE SMET Petrus x DE COOMAN Adriana fa. Joos

Hij woont op de wijk Meersvoorde , zie het landboek van Denderwindeke nr. 106. Petrus De Smet

In de armenrekening is hij vermeld als Pieter De Smet fs. Philips


Zij is geboren in Pollare als dochter van Joos en Adriana Maes

Zij is kleindochter van Philips De Cooman

 


Buitenpoorterij : De Smet Pieter zv. Pieter en huisvrouw De Cooman Adriana

 

Verloving op 10/11/1647 en huwelijk op 15/12/1647 met tt. Philippus en Petrus Cooman

anno 1648 : Pieter De Smet x Adriana De Cooman fa. Joos verkopen aan Adriana Vander Meulen weduwe van Philips De Cooman 34 roeden lochtinck in Pollare

 

 

13/12/1648 ° Joanna                  

P. Thomas De Cooman                      

M. Adriana Vander Muelen

 

14/01/1652 ° Christiaan             

P. Christiaan Vanden Berghe       

M. Anna Coomans                                                               - hij x Agnes Van Breuseghem vidua Augustijn Hevens , x2 Catharina D'Hauwe -

 

13/01/1655 ° Joanna                   

P. Livinus Vande Putte                

M. Joanna De Bogaert                                                        - zij x Gillis Allert in 1690 -

 

10/10/1656 ° Adriana                 

P. Nicolaes Vierendeels                

M. Adriana Van Wilder

 

11/04/1660 ° Laurentia               

P. Egidius De Ro                         

M. Laurentia Coomans                                                       - zij x Jacques Persoons -

 

09/05/1663 ° Cornelis
P. Gerardus Torrens

M. Cornelia D'Hauwer

 

30/01/1667 ° Maria                    

P. Adrianus Allebos                        

M. Maria Vanden Bossche                                                  - zij x Philips Vander Eijcken -
 


DE SMET Nicolaas x VAN WILDERODE Elisabeth
 


Huwelijk op 15/03/1648 met tt. Georgius De Coen

 

We vinden in het landboek Nicolaes De Smet terug als inwoner van Herlinkhove naast Ninove , zie het landboek op deze webstek

anno 1655 : ze verkopen aan Guilliam De Doncker een partij schoofland gelegen op het Neyckenvelt
 

 
28.03.1649 in Ninove ° Petrus
P. Petrus Verckens
M. Catharina Selliers
 


 

DE SMET Joannes x CLAES Maria

 

Verloving op 16.09.1657 en huwelijk ( geen datum )  in Onze Lieve Vrouw Lombeek

 

06/05/1671 ° Gemini        ° Petrus                        tt. voor de gemini : Joannes Rebel en Jacoba Persoons

 

06/05/1671 ° Gemini       ° Jacoba

 


DE SMET Adriaan x BORREMANS Maria

 

17/02/1661 ° Catharina          

P. Paulus De Neve                         

M. Catharina De Smet
 DE SMET Adriaan uit Nieuwenhove , nageslacht in Denderwindeke

Afsetene van Nieuwenhove bij het opmaken van het landboek van Denderwindeke

Nageslacht bij 4 kinderen

1) Joos x1 Catharina De Bont , x2 Judoca Appelmans , x3 Maria Coppens
2) Pieter
3) Joanna x Jacques Valcke en overleden zonder kinderen
4) Anna x Jan Vanden Berghe , Jan is reeds overleden in 1726
 


 

DE SMET Jacobus fs. Adriaens x VANDEN BOSSCHE Maria

 


Hij is zv. Adriaen De Smet fs. Jans en Joanna Goutswilders fa. Jans

Hij is officier van Denderwindeke , zie de verkaveling na het overlijden van zijn ouders

Verloving op 18/09/1663 met tt. Adrianus Van Belllinghen en Petrus De Coster

Huwelijk op 07/10/1663 met tt. Petrus De Coster en Joannes Hevens

 

Zij ° 1643 dv. Petrus en Maria De Quick
 

 

23/08/1663 ° Joanna ( ill. )   
P.  Petrus Vanden Bossche
M. Egidia Leysens

 

17/04/1666 ° Maria                

P. Pieter Vanden Bossche                      

M. Maria De Quick

 

15/01/1671 ° Joannes             

P. Joannes Van Varenberghe                  

M. Joanna Van Craenenbroeck

 

10/07/1672 ° Cornelis            

tt. Cornelis Vanden Bossche                                                    - hij huwt Catharina Buydens , hij overleed in 1723 -
 

 


DE SMET Petrus x PERSOONS Martina

 


Huwelijk op 22/02/1666 met tt. Petrus De Coster en Gerardus De Cooman

 

Zij x2 in 1686 met Jan Van Cauter
 

 

16/01/1667 ° Joanna              
P. Jan Van Reewegh            

M. Jacoba Persoons

 

06/11/1672 ° Joannes            

tt. Joanne De Coninck                                             - hij x Maria Vaerewijck -
 


 

DE SMET Gerardus x VAN VRECHEM Barbara

 


Huwelijk op 18/11/1670 met tt. Christianus De Smet en Petrus Vander Spinnen
 

 

09/07/1673 ° Anthonius          tt. Anthonius De Smet


25/06/1674  ° Adrianus           tt.
Adrianus Vanden Broecke

 

12/09/1675  ° Elisabeth           tt. Judocus De Vuyst

 

05/06/1680 ° Egidius               tt. Maria Buydens

 

25/01/1682 ° Adriaan              tt. Judocus Schoonjans

 

06/02/1685 ° Maria                 tt. Joannes Lemmens

 

 


DE SMET Joannes x VANDEN HAUTE Barbara

 

Huwelijk op 28/06/1679 met tt. Christophorus De Ro en Petrus Daghelinckx

 

 


DE SMET Christianus 1x VAN BRUESEGHEM Agnes

 

Hij ° 1656 zv. Pieter en Adriana De Cooman

 

Hij hertrouwt in 1701 , zijn 2de huwelijk bleef kinderloos

 


Huwelijk op 09/07/1682 met tt.
Martinus Mignon en Anna Catharina Block

 

Zij is de weduwe van Augustijn Hevens


Zij + 25.05.1701 , een staat van goed werd opgesteld bij haar overlijden voor haar 4 kinderen uit haar 2 huwelijken

 

Overledene : Agnes Van Breuseghem

Houder : Christiaen De Smet
 

4 kinderen uit 2 huwelijken
 

A) x1 Augustijn Hevens
 

1) Anna Hevens
2) Catharina Hevens

B) x2 Christiaen De Smet
 

3) Lauwereijs De Smet 18 jaar
4) Martijne De Smet 15 jaar
 

V.P. Jacques Persoons
V.M. Peeter Damiaens bij procuratie van Jan Van Breuseghem  ( red. : Damiaens werd ook geschreven als Danins )


 

 

19/05/1683 ° Laurentius      
tt. Laurentius De Smet

 

03/04/1687 ° Martina          
tt. Martinus Mignon                                                       - zij x Martinus Neuckermans met nageslacht -

 

15/03/1691 ° Catharina       
tt. Joannes Persoons                                                      - overleden ante 1701 -

 


DE SMET Gerardus x DE MAIJER Adriana     * DE MEY in 1701

 


Huwelijk op 23/04/1689 met tt. Petro Taffijn en Joanne Penninck
 

 

03/01/1690 ° Joannes                    
tt. Joanne Penninck                                                                - hij x Joanna Valck fa. Geert , 7 kinderen bij zijn overlijden in 1733 -

 

03/03/1692 ° Elisabeth                  
tt. Petro Taffijn

 

18/01/1694 ° Judocus                   
tt. Judoco Coppens

 

15/01/1697 ° Theodorus               

tt. Theodoro Vander Rieckt

 

14/02/1701 ° Livinus                   
P. Livinus Barbe       ( moeder als DE MEY )

 

06/02/1705 ° Joanna                   
P. Petrus Heremans              

M. Anthonia De Bus

 

Gemini       ° Maria                       

P. Petrus Vijvermans            

M. Maria Van Erwegen 

 


DE SMET Petrus x VAN WICHELEN Anna

 

Zij is de weduwe Pieter Cardoens , zie W.P. Wedergrate

 

26/04/1693 ° Catharina          tt. Adrianus De Smet

 DE SMET Joannes fs. Pieters x VAN VAEREWIJCK Maria ex Vollezele

 

Huwelijk in Vollezele op 30.01.1695 met tt. Joannes Roosens en Petrus Maes

 


Hij is zv. Pieter De Smet en Martijne Persoons , zijn moeder hertrouwde met Jan Van Cauter in 1686 na de dood van zijn vader


4 nakomelingen uit dit huwelijk gekend bij het overlijden van Jan fs. Jans , zie Wedergrate nr. 237 nr. 9

1) Elisabeth x Pieter Claes

2) Anthoon , hij heeft nageslacht in Appelterre

3) Cornelis met 11 kinderen in 1778

4) Jan x Joanna Vande Guchte
                                                                                                                       
geen datum ° Anthoon **                                                                             - hij x Angelina Carolina Van Laethem -

** hij x in 1737 in Appelterre met Angelina Carolina Van Laethem , zie de liquidatie bij het overlijden van zijn broer Jan in 1776 , hij erkent in 1739 een rente op zijn huis gelegen in Appelterre in de Nederstrate , zijn vader Jan stelt zich hierbij ook borg

 

05/07/1699 ° Martina                 

tt. Petrus Van Cauter                                                                                  -  vroeg overleden -

 

05/12/1700 ° Elisabeth               

tt. Egidius Allert                                                                                          - vroeg overleden -

 

02/04/1702 ° Petrus                    

P. Petrus Van Wilderode                     

M. Maria De Smet                                                                                       - vroeg overleden -

 

22/03/1703 ° Petrus                    

P. Petrus Van Wilderode                   

M. Maria De Smet                                                                                       - vroeg overleden -

 

05/08/1704 ° Elisabeth ( moeder foutief als Allert genoteerd )         

P. Philippus Vander Eijcken             

M. Barbara Faut ipv. Elisabeth Allert      ( zie bijlage infra )                           - zij x Peeter Claes , zij wonen anno 1776 in Gent

 

03/10/1706 ° Ludovicus            

P. Ludovicus Persoons                        

M. Catharina Vaerewijck                                                                             - hij woont anno 1733 in de wijk Stebbingen , hij x Judoca Wuytens , niet meer vermeld in 1778 -

 

03/04/1708 ° Philippus               

P. Philippus Vanden Hoeck ( - Heck )  

M. Anna De Sager                                                                                       - vroeg overleden -                                                      

 

21/05/1711 ° Joannes                  

P. Philippus Vander Eijcken              

M. Joanna Stroijbant                                                                                   - hij x Joanna Vande Guchte , hij + in 1777 , bleef kinderloos -

 

30/08/1717 ° Cornelius               

P. Petrus Vijverman                            

M. Maria De Smet                                                                                      - hij x1 Livina Buyl , hij x2 Maria Theresia Van Snick ex Herfelingen -

 


 

  

DE SMET Cornelis  x BUIJDENS Catharina

 


Hij ° in Denderwindeke zv. Jacobus en Maria Vanden Bossche

 

Huwelijk op 04/02/1698 met tt. Petro Coteau en Petro Lemmens

Hij + op 20/10/1723

 

Zij is weduwe van Joos Van Snick

 
Bij de breedte van 1723 is zijn bedrijf 10444 roeden of bijna 35 hectares

 

Hij is uitbater van de grote hofstede in Meerschvoorde die toebehoorde aan Eloy Van Eesbeke en Christoffel en Lucia De Nayer , zie het landboek , gehucht Meerschvoorde

 

Hij pachtte de helft van de tienden op het Apelterenvelt , Dasputte , Rietvelt groot 36 bunder 2 dagwand 56 roeden voor 29 guldens
 

( de weduwe Judocus Vanden Eeckhaute betaalde de andere helft )

Nadien betaalde zijn weduwe verder de tiendepacht 

 

 

 

16/09/1699 ° Georgius            

tt. Judocus Lippens                                   - vroeg overleden -

 

Gemini                                      

tt. Adrianus Van Eesbeeck                        - vroeg overleden -

 

19/02/1702 ° Maria                  

tt. Egidio Vanden Bossche                        - zij x Frans Vanden Broucke ex Outer -

 

28/05/1704 ° Cornelius            

P. Cornelis Van Snick                       

M. Josina Van Eesbeeck                            - hij naar Outer met nageslacht aldaar , hij x Adriana Vanden Broecke , zij is weduwe in 1791 -

 

12/06/1706 ° Joanna                

P. Livinus Barbé                               

M. Joanna Van Eesbeeck                           - vroeg overleden -

 

14/04/1712 ° Petrus                 

P. Petrus Valck                               

M. Petronella Buijdens                               - vroeg overleden -
 


 

  

DE SMET Petrus x DE BODT Maria

 


Hij heeft een groot bedrijf in Nijken , houdt ook een tiende in Denderwindeke , zie de lijst der tiendestekers

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 02/10/1699 tt. Petrus Josephus Le Febvre en A. Domicella Florencia Collo

 

Zij + 1754 als vidua Petrus De Smet , een SvG werd opgemaakt voor de 4 staken van dit sterfhuis , zie Wedergrate nr. 230A

1) Pieter
2) Adriaen
3) de 4 weeskinderen van wijlen Guilliam De Smet
4) Adriaen Van Rijmenaut
 

 

06/12/1699 ° Maria                  

tt. Guillielmo Goetvrindt                                  - vroegtijdig overleden

 

11/09/1702 ° Petrus                 

P. Joanne De Smet                                             - zie SvG

 

16/08/1704 ° Adrianus            

P. Adrianus Goevriend                  

M. Catharina De Bot                                          - x Anna Maria Bruylant -

 

24/10/1707 ° Augustinus       

P. Augustinus Van Cruyssen          

M. Joanna Cardoens                                         - vroegtijdig overleden -

 

14/01/1711 ° Anna Maria       

P. Joannes Roosen                         

M. Anne De Smet                                             - x Adriaen Rijmenhaut -

 

09/09/1714 ° Guilielmus         

P. Guilielmus Goetvrient              

M. Anna Allert                                                  - overleden bij opmaken van de SvG bij de dood van zijn moeder met 4 weeskinderen in Nieuwenhove -


 

 

DE SMET Christiaan  2x D’HAUWE Martina

 


Huwelijk op 18/09/1701 tt. Egidius De Roij en Anna Hevens
 

 

 Schepenbrieven van Denderwindeke : Martijne Dauwen weduwe Christiaan De Smet schenkt aan haar " behouden dochter " Martijne haar huis op de Plaats in Denderwindeke


 

 

DE SMET Judocus fs. Adriaens x DE BONTE Catharina fila Jans

 

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 25/05/1703 tt. Petrus Ophair en Joanna De Bonte

 

Zijn vader is afsetene van Nieuwenhove , zie het landboek van Denderwindeke
Hij is erfgenaam van zijn zuster Joanna die huwde met Jacques Valck

Zij is dv. Jan en Catharina Van Boterdael  ( bij parochieregisters is de moeder vermeld als Egidia Van Boterdael )

Buitenpoorterij : De Smet Joos zv. Adriaen en huisvrouw De Bondt Catharina dv. JanAnno 1715 : Joos De Smet fs. Adriaens x Catharina De Bonte verkopen aan Jan De Bonte fs. Gillis x Pieternelle De Mol het paert en deel aan Catharina De Bonte toekomend van haar ouders Jan De Bonte x Catharina Van Boterdael

 

Staat van goed bij overlijden van Catharina De Bonte op 16.08.1720

Houder : Joos De Smet als houder en hebben samen geprocreeert :

 

 Gillis De Smet oud omtrent 16 jaar

Voogd paterneel : Pieter De Smet

Voogd materneel : Joos De Bonte

 

 

05/11/1704 ° Egidius                   

P. Petrus Vijverman ipv. Egidii De Bont      

M. Joanna De Smet                                                                       - Hij x Barbara Michiels -


 

DE SMET Andreas  x  DE RONDE Joanna 

 

Kerkelijk X : Denderwindeke 02/12/1703                tt.  Simon Beetens en Petrus De Coster


 

DE SMET Adrianus fs. Gillis  x VAN HERREWEGHE Maria fa. Gillis

 


Huwelijk op 24/12/1711  met tt. Petrus Vijvermans en Catharina Van Erreweghe

Hij + op 07/03/1768 viduus M.V.H.

Wedergrate nr. 231 nr. 65 : Zij + op 30.08.1761 , een SvG en een verkaveling gebeurde bij haar overlijden , er waren 5 staken

 

1) Gillis  
2) Pieter 
3) Elisabeth x Andries Vierendeel  
4) Joannes jonkman 
5) de 2 kinderen van wijlen Catharina De Smet x Livinus Buyl met name Adriaen Buyl 8 jaar en Anna Maria Buyl 4 jaar met hun vader Lieven Buyl als voogd

 

Inwoner van het gehucht ter Straten , zie de breedte van 1718 en verder
 

 


23/01/1712 ° Egidius                   

P. Egidius Van Erreweghe       

M. Elisabeth Assée                                                       - hij x Petronella Anthoons , beiden overleden in 1771 , 4 kinderen -

 

04/07/1715 ° Catharina               

P. Jacobus Genno                   

M. Catharina Van Erreweghe                                     - zij x Livinus Buyl , zie SvG bij de dood van haar moeder , reeds overleden met 2 weeskinderen -, zij overleed in 1761 - 

 

26/03/1719 ° Anna                      

P. Petro Maesfranckx              

M. Anna Coppens                                                          - vroegtijdig overleden -

 

20/01/1722 ° Joannes Bte          

P. Joannes Bte De Smet          

M. Clara Van Herreweghe                                           - Hij + op 23/02/1792 oud 62 ( ? ) jaar , celebs -                                                      

        

20/02/1725 ° Elisabetha             

P. Egidius Vanden Bossche                

M. Elisabetha De Smet                                                 - zij x Andries Vierendeel , in leven bij de SvG na de dood van haar moeder -

 

16/06/1728 ° Petrus                    

P. Petrus D’Hauwer                

M. Petronella Van Lierde                                             - Huwt Isabella Baudrix -


 

 

DE SMET Joannes fs. Geeraert x  VALCK Joanna fa. Geerts

 


Hij heeft anno 1729 een bedrijf van 2,5 hectares in Roost

Hij + 22.03.1733

 

Verloving op 24/08/1715            tt. Guilelmo Assche et Joanna Valck

Huwelijk op 03/09/1715             tt. Guilelmo Assche et Petro Vijvermans

Wedergrate nr. 224 : SvG bij + van Jan De Smet fs. Geeraerts man van Joanna Valck fa. Geerts op 22.03.1733 , 7 kinderen

1) Pieter 16 jaar
2) Michiel 14 jaar
3) Marianna 13 jaar
4) Jan Baptiste 10 jaar
5) Geeraert 7 jaar
6) Barbarina 4 jaar
7) Philippina 1,5 jaar

V.P. Charles De Gerny
V.M. Peeter Valck


Zij hertrouwt met Frans Teskens

Zijn 7 kinderen verkopen in 1752 hun paternele gronden gelegen te Smehove , hierbij zijn Barbara en Philippina nog steeds minderjarig

 

Anno 1724 : Jan De Smet fs. Geeraerts erkent een rente aan Joanna Crispeels weduwe Jooris Matten wonend in Ninove
 

 

15/07/1716 ° Petrus                             
P Petrus Valck                    

M. Elisabetha Buysens     

 

04/09/1718 ° Michael                          

P Michael Roeckele            

M. Maria Valck

 

03/10/1720 ° Marianna                

P. Petrus De Frijn                

M. Maria Van Erreweghe

 

01/08/1723 ° Joannes Baptiste          

P Jan Baptiste Lerens         

M. Maria De Bot

anno 1726 ° Geeraert

 

30/01/1729 ° Barbara                           

P. Cornelius De Smet         

M. Barbara Valck

 

12/04/1732 ° Joanna Philippina         

P. Philippus Carillion          

M. Joanna De Smet


 

 

DE SMET Judocus 2x APPELMANS Judoca fa. Cornelis ex Pamel ( of ex Liedekerke )

                                                        


Huwelijk op 19/12/1720             tt. Eerwaarde vader Michiels en Petro Vijvermans

 

Zij is ex Pamel ( zie bij + van haar zoon Jacobus in 1801 )

 

Zij + 18.08.1729 , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 223 nr. 44

   1) Petronella 8 jaar
   2) Adriaen 6 jaar
   3) Jacobus 3 jaar

   V.P. Peeter De Smet
   V.M. Cornelis Appelmans vader van de overledene

Anno 1729 : Joos De Smet fs. Adriaens erkent een rente aan Sr. Pieter Valck en bezet op ondermeer zijn hofstede gelegen op het Vosgelege

 

Anno 1758 werd deze rente gelost door Adriaen De Smet , Jacobus De Smet en Gillis Appelmans over Petronella De Smet

 

  

18/08/1721 ° Petronilla                    

P. Judocus Van Lulle                            

M. Petronella Van Bellinghen                                       - Huwt Albert De Bodt , zij + in Nieuwenhove anno 1800 -

 

10/07/1723  ° Adrianus                   

P Adrianus De Smet                              

M Francisca Appelmans                                               - Huwt Judoca Thienpont fa. Cornelis , 2 kinderen -

 

19/09/1726 ° Jacobus                      

P Joanna De Smet loco Jacobus Valck      

M. Anna De Smet                                                        - Huwt  Maria Goossens ex Oetingen -DE SMET Judocus 3x COPPENS Maria

 


Verloving op 31/10/1729                 tt. Reverendo Domino Luca Meijs en Petro Vijverman

Huwelijk op 09/11/1729                  tt. Egidio De Smet en Francisca Appelmans

Hieruit geen kinderen

Hij overleed in 1749 , een SvG werd opgesteld ten behoeve van zijn 4 kinderen uit de 2 eerste huwelijken

Zij overleed in 1740
 


 


DE SMET Ludovicus x WUYTENS Judoca 

Anno 1738 : Louis De Smet fs. Jans verkoopt een hofstede te Neuringen aan Hendrik Van Cauteren
Anno 1738 : Louis De Smet fs. Jans koopt een hofstede te Meersvoorde

 

29/04/1735 ° Egidius                       

P. Egidius Vander Reycken         

M. Maria Vaerewijck

 

10/12/1743 ° Antonius                    

P. Antonius D’Hauwer               

M. Joanna Wuijtens
 


DE SMET Egidius fs. Joos x MICHIELS Barbara fa. Jans

 

 

Hij is ° 1704 zoon van Judocus De Smet en Catharina De Bonte  , hij + 29/10/1782 oud 78 jaar viduus

Zij is dv. Jan Michiels en Antonia Peremans , ze bleef wonen op de ouderlijke woning

 

Verloving op 28/01/1736          tt. Joanne Baptiste Lemmens en Martina Claes

Huwelijk op 05/02/1736           tt. Joanne Baptiste Lemmens en Catharina Lemmens

 

Hij woonde op de Varenberg , zie de breedtes van 1749 en verder

Anno 1775 verschijnt hij voor de schepenbank samen met zijn 4 kinderen na het overlijden van Barbara Michiels fa. Jans en dit in proces tegen Maximiliaen Lemmens

4 inwonende kinderen
1) Maria Anna
2) Joannes
3) Jacobus
4) Petronella

 


Het overlijden van Maria Anna werd aangegeven door haar zwager Pieter Vander Rieck , landsman in Gooik en zwager van de overledene , hij is vermoedelijk de echtgenoot van Petronella De Smet

 

15/03/1736 ° Maria Anna            
P. Joannes Michiels                  

M. Maria Coppens                               - Huwt Adriaan Vander Elst ex Appelterre , zij + 1801 vidua Adrianus Vander Elst -
 

02/10/1737 ° Joannes Baptiste     
P. Joannes Seghers                   

M. Adriana Du Pont                            - Huwt Livina Van Droogenbroeck in 1785 -
 

28/11/1739 ° Jacobus                     
P. Jacobus Pauwels                   

M. Maria Michiels
 

31/12/1742 ° Petrus                         
P. Petrus Pauwels                     

M. Martina Claes                                - Hij + 1817 viduus Joanna Maria Van Opdenbosch , zou 70 jaar zijn , geen huwelijk ter bevestiging gevonden -
 

06/06/1745 ° Egidius                      
P. Egidius De Ro                      

M. Joanna Timmermans                   - vroegtijdig overleden zonder hoirs -

 

05/11/1746 ° Petronella                     
P. Petrus Claesens                

M. Petronilla De Smet

 

12/10/1749 ° Maria Theresia           

P. Daniel Lemmens               

M. Maria Theresia Lemmens         - vroegtijdig overleden zonder hoirs -

 


DE SMET Adriaan fs. Pieters  x BRUYLANT Maria fa. Jans

 


Hij ° 1704 zv Petrus & Maria De Bot .   

 

Verloving op 09/01/1740        tt. Guilelmus De Smet en Joanna Carion

Huwelijk op 30/01/1740         tt. idem et ibidem

 

Hij + 01/02/1780 ex Dw. 79 jaar wever                    

 

Zij  + op 25/03/1776 uxor A.D.S.  , zij is een dochter van Jan Bruylant , zie het renteboek van Cruyckenburg artikel 53

 

Hij woonde in het gehucht Nijken , in de breedte van Denderwindeke woonden zijn 3 zonen in het gehucht Nijken

 

 

 

22/04/1741 ° Philippus                    
P. Philippus Carion                   

M. Maria De Bot                                                        - Hij naar Nieuwenhove -

 

04/04/1743 ° Maria Anna               

P. Gerardus Carion                    

M. Maria Anna De Smet

 

14/03/1745 ° Vincentius                 

P. Vincentius Mignon                  

M. Petronilla Scutijser                                               - Hij huwt Judoca Geerts ex Zandbergen  -

 

01/11/1748 ° Josephus                   

P. Josephus Weverbergh             

M. Joanna Carion                                                    - Hij huwt Maria Theresia Lauwereys ex Pollare -

 

07/02/1752 ° Petrus Joannes         

P. Joannes De Smet                   

M. Maria Petronella Carion                                        - Hij huwde 1x met Joanna Vander Kelen  ex Pollare , 2x Petronella Vanden Haute 3x Judoca Vanden Dooren ex Zandbergen -

 

19/10/1754 ° Maria Catharina       

P. Adrianus Van Rijmenaut       

M. Maria Catharina Bruijlant

 

20/07/1756 ° Elisabetha                 

P. Joannes Bte Vander Meynsbrugghen

M. Elisabetha Carion

 


DE SMET Cornelis fs. Jans 1x BUYL Livina fa. Geeraerts ex Aspelare

Zij ° 1720 in Aspelare dv. Geeraert en Judoca Van Achter

 

 

Verloving op 28/10/1741               tt. Adrianus Pauwels en Maria Vaerewijck

Huwelijk op 07/09/1741                tt. Egidio De Rijck en Barbara Van Wilroede

Zij + 15.01.1753 , 3 kinderen nagelaten

 

Wedergrate nr. 229 nr. 76 , zie de SvG bij haar overlijden

1) Joannes 11 jaar
2) Jan Baptiste 8 jaar
3) Julianus 6 jaar

V.P. Joannes De Smet broeder van de overledene            
V.M. Jacobus Van Turtelboom wonend in Ressegem

 

 

13/03/1743 ° Petrus Joannes   ( in deze SvG als Joannes , in SvG bij zijn overlijden als Pieter )
P. Joannes De Smet                  

M. Adriana Teurrekens                                                     - x1 Petronella Bollie , x2 Livina Lippens

 

27/10/1744 ° Joannes Baptiste        
P. Joannes Baptiste De Smet     

M. Judoca Wuytens                                                             - x1 Anna Maria Herzeel , x2 Judoca Callebaut -

 

09/01/1747  ° Julianus                      
P. Ludovicus De Smet                

M. Joanna Van Gucht                                                        - hij x Joanna Catharina Van Laethem fa. Adriaen , zie SvG opgesteld in 1792 bij overlijden van zijn vrouw in 1791 , hij x2 Anna Maria Niels -

 

31/05/1749 ° Judoca Catharina       
P. Joannes De Smet                    

M. Judoca Catharina Vanden Bossche                         - vroegtijdig overleden -
 

08/01/1751 ° Ferdinandus                
P. Laurentius Buijl                     

M. Angelina Van Laethem                                             - vroegtijdig overleden -

 


DE SMET Egidius fs. Adriaens x  ANTHOONS*  Petronilla filia Philippus      * ANTHEUNIS , ANTUYNS
 

 


Hij + op 04/08/1771 viduus P.A.   ,

hij is fs. Adriaens en Maria Van Herreweghen , cfr. de breedte van Denderwindeke
             

Zij + op 02/06/1771 uxor E.D.S.         

Wedergrate nr. 233 nr. 83 : SvG en verkaveling bij overlijden van wijlent Gillis De Smet fs. Adriaens en wijlen Petronella Anthoons fa. Philippus , hij + op 03.08.1771 en zij + op 06.06.1771 , 4 kinderen

1) Pieter De Smet overgever van de SvG

2) Philippus 21 jaar

3) Joanna Catharina 18 jaar

4) Joanna Maria 15 jaar

V.P. Pieter De Smet broeder van de overledene
V.M. Jan Antoons broeder van de overleden moeder woonachtig tot St. Martens Lennik

 

                                   

 

06/02/1744 ° Adrianus                      

P. Adrianus De Smet                 

M. Cecilia Van Hoegaerden                                        - overleden ante 1771 -

 

11/09/1746 ° Petrus Josephus         

P. Petrus De Smet                      

M. Joanna Maria Van Herreweghen                        - Huwt Joanna Maria Bosmans ex Oetingen -

 

03/12/1748 ° Catharina Petronella   

P. Petrus Jous                            

M. Catharina De Smet                                               - overleden ante 1771 -

 

20/03/1751 ° Philippus Jacobus      

P. Philippus Anthoens               

M. Catharina Van Herreweghen

 

19/02/1754 ° Joanna Catharina        

P. Jacobus Moine                       

M. Joanna Catharina Aerts

 

06/11/1756 ° Anna Maria                 

P. Adrianus De Smet                  

M. Anna Maria Eeckhout

 


DE SMET Cornelis x2  VAN SNICK Theresia ex Herfelingen

 

Van Snick Theresia overleden op 30.12.1801 oud 75 jaar geboren in Denderwindeke ( ? , red. ) , aangifte door Dominicus De Smet van Lieferinge en Jacobus De Smet van Denderwindeke

 

 

Verloving op 16/02/1753 met tt. Cornelis De Cooman en Petrus Neuckermans

Huwelijk op 25/02/1753 met tt. Floris Thienpont en Joannes De Vos

 

hij + op 01/03/1771 maritus Theresia Van Snick     

Wedergrate nr. 233 nr. 58 :  SvG bij overlijden van Cornelis De Smet fs. Jans man van Theresia Van Snick , 11 kinderen uit 2 huwelijken

A ) x Livina Buyl

1) Peeter Joannes majeur
2) Jan Baptiste majeur
3) Julianus 24 jaar

B ) x Theresia Van Snick

4) Dominicus 16 jaar
5) Louis 15 jaar
6) Jacobus Josephus 13 jaar
7) Jacobus 11 jaar
8) Joanna Catharina 10 jaar
9) Joanna Petronella 9 jaar
10) Marie Josine 7 jaar
11) Carolina 3 jaar

V.P. Joannes De Smet broeder van de overledene
V.M. voor 2de bedde : Anthoon Van Snick tot Herfelingen broeder van de houderigge                    
          

Zij + op 01/01/1802 vidua Cornelis De Smet en filia Joannes oud 75 jaar ex Herfelingen

Alle 8 kinderen in leven anno 1779

 

 

21/08/1754 ° Dominicus                 

P. Dominicus Vanden Brouck      

M. Albertina Van Assche                            - hij x in Lieferinge anno 1781 met Catharina Vanden Bossche ex Neigem -

 

08/12/1755 ° Ludovicus                 

P. Antonius De Smet                   

M. Maria Jaspers                                         - hij x1 Anna Maria De Bot ex Denderwindeke , hij x2 met Bernardina Vander Roost -

 

17/02/1758 ° Jacobus Josephus   

P. Antonius Josephus Bonnier      

M. Jacoba Orens

 

20/07/1759 ° Jacobus                     

P. Jacobus Jenno                          

M. Elisabeth Bourguignon                        - hij x1 Joanna Heymans ex Neigem , hij in 1811 x2 Maria Catharina Vande Velde ex Oetingen -


18/01/1761 ° Joanna Catharina
P. Joannes De Smet
M. Catharina Du Pont                               - overleden ante 1789 -
 

12/04/1762 ° Joanna Petronella     

P. Petrus Joannes De Smet           

M. Joanna Van Gucht

 

11/01/1764 ° Maria Judoca            

P. J.Bte De Smet                       

 M. Maria Judoca Vander Eijcken

 

20/06/1768 ° Carola                         

P. Julianus De Smet                     

M. Joanna Carolina De Bruijne                   - anno 1788 verzoeken de voogden van Carolina De Smet fa. Cornelis om haar deel in een hofstede te verkopen -

 

 
DE SMET Joannes Baptiste fs. Jans x VANDE GUCHTE Joanna filia Joos ex Vollezele
 


Hij is fs. Jan en Maria Vaerewijck , zie liquidatie

 

Hij + maritus Joanna Van Gucht op 18/04/1777 , een liquidatie werd opgesteld

Zij + 15.04.1790 oud 73 jaar ex Vollezele vidua Joannes De Smet

Dit huwelijk blijf kinderloos , men verdeelt tussen zijn 3 hoirs te weten zijn broers Antoon en Cornelis en zijn zuster Elisabeth
 

 

Anno 1753 gaat hij een rente aan bij de griffier van Meerbeke en bezet op zijn hofstede te Neuringen en op 7 andere partijen erfgrond

Anno 1774 heeft hij deze rente gelost

Wedergrate nr. 237 nr. 9 : redres en liquidatie door zijn weduwe bij zijn overlijden


 DE SMET Jacobus  x GOOSSENS Maria ex Oetingen

 

Hij ° 1726 zv Joos & Judoca Appelmans ex Pamel            

Zij is ex Oetingen fa. Martinus en Maria Anna Bauwens

Burgerlijk overleed hij in het jaar IX oud 65 jaar in het gehucht Boterdael ( waar de Sint Pietersbunder ligt ) , aangifte van overlijden door zijn dochter Joanna Maria De Smet
Hij + op 07/04/1801 fs. Judocus en Judoca Appelmans ex Pamel maritus Joanna Maria Goossens ex Oetingen , 75 jaar 

Zij + op 22/02/1803 vidua Jacobus De Smet ex Oetingen fa. Martinus en Maria Anna Bauwens 73 jaar , overleden in haar huis te Boterdael , aangifte van haar overlijden door haar schoonzoon Jan Baptiste De Bruyne en door haar dochter Elisabeth Thienpont , dit zal een verschrijving zijn voor Elisabeth De Smet , red.
Zij was " infirmitatem 30 annorum exemptum patientia caterarume ( ? ) virtutum R.I.P. " ,  kortom ze was reeds 30 jaar ziek , de pastoor was hierdoor erg beïndrukt.

Red.  :
Rekeningen van de kerkfabriek van Denderwindeke vermelden hem :
Hij is de pachter van het St. Pietersbunder in Denderwindeke

 


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

De Smet Jacobus x Goossens Maria ( 4 )

 1. De Smet Jacobus , 66 jaar
 2. N. Maria , vrouw , 67 jaar
 3. De Smet Elisabeth , 35 jaar , dochter
 4. De Smet Joanna , 24 jaar , dochter

 

02/01/1755 ° Adrianus                   
P. Adrianus De Smet                     

M. Maria Anna Bauwens

 

05/01/1756 ° Petronilla                   

P. Judocus Goosens                       

M. Petronilla De Vits                                              - Zij x in 1792 met Livinus De Winter -

 

30/12/1757 ° Maria Anna              

P. Egidius Appelmans                 

M. Barbara Michiels

 

20/07/1760 ° Elisabetha                 

P. Joannes Bte Dauwe                 

M. Elisabetha De Vits                                             - Zij x in 1802 met Jan Baptiste Vande Velde , zij + in 1836 -

 

05/08/1763 ° Joannes Baptiste     

P. Joannes Baptiste D’Hauwer      

M. Anna De Dijn                                                     - Direct + 05/08/1763

 

Gemini       ° Egidius                       

P. Egidius De Smet                       

M. Catharina Thienpont                                       - Hij + 08/05/1781

 

05/09/1768 ° Joanna Maria           

P. Nicolaas De Bont                      

M. Joanna Maria Van Langhenhaeck              - Zij x in 1803 met Jan Baptiste De Bruyn ex Tollembeek   -

 

 


DE SMET Petrus x BAUDRIX Isabella

 


Verloving op 02/10/1756 met tt. Cornelis De Cooman en Petro Neuckermans

Huwelijk op 21/10/1756 met tt. Joanne Baptiste De Smet en Martinus Roosen
 

 

  

 DE SMET Adriaan fs. Joos  x THIENPONT Judoca fa. Cornelis

 

 

Hij is op de lijst van de pioniers vermeld als inwoner van het gehucht Boterdael , zie aldaar
 

Hij is zoon van Judocus De Smet en Judoca Appelmans

 

Hij + 08/05/1780 58 jaar ex Dw                 
              

Zij + op 12/10/1776 uxor A.D.S. , 2 kinderen bij haar overlijden

Wedergrate nr. 236 : SvG bij + van Josina Thienpont fa. Cornelis vrouw van Adriaen De Smet fs. Joos overleden in oktober 1776 , 2 kinderen

1) Pauwel 16 jaar
2) Elisabeth 13 jaar

V.P. Jacobus De Smet broeder van de houder
V.M. Pauwel Thienpont broeder van de overledene

 

 

17/04/1757 ° Egidius                                            

P. Egidius De Smet          

M. Elisabeth Thimpont                                                  - overleden ante 1776 -

 

15/06/1759 ° Joanna Catharina                           
P. Livinus Thienpont        

M. Catharina Rijgaerts                                                 - overleden ante 1776 -

 

22/01/1762 ° Paulus                       

P. Paulus Thienpont         

M. Elisabeth Roosen                                                       - hij x in 1792 met Joanna Van Bossuyt , hij + in 1819 oud 57 jaar

 

04/05/1765 ° Elisabeth                                         

P. Joanne Valck                

M. Elisabeth Thienpont                                                  - zij x Martinus Pleck , zij + in 1835 -


         


DE SMET Maria Anna moeder van illegitiem kind. Proces omtrent vaderschap is gaande

 

15/04/1768 ° Jacobus Ignatius              

P. Jacobus De Smet                        

M. Barbara Tuijpens                                            -  hij + op 10/10/1768

 


DE SMET Petrus x BOSMANS Joanna Maria ex Oetingen

Anno 1789 werd de naam van de moeder doorstreept en geschreven als Bosschaert

 


Hij ° 1746 zv. Egidius en Petronella Anthoons

 

Huwelijk op 22/11/1769 met tt. Philippi et Catharina De Smet

 

Hij + 1817 viduus Joanna Maria Van Opdenbosch , lees Bosmans

Zij + 11/01/1811 fa. Petrus Joannes en Adriana Suys uxor Petrus Josephus De Smet , 65 jaar
 

 

Volkstelling anno 1796 : het gehucht Dassele

De Smet Pieter x Bosmans Joanna  ( 7 ) , de familienaam van de moeder is foutief in de volkstelling , ze is aldaar genoteerd als Suys

Joos De Smet is goed leesbaar in de volkstelling , geen doopsel genoteerd

 1. De Smet Pieter , 50 jaar , landbouwer
 2. Suys Joanna , 45 jaar , vrouw
 3. De Smet Petrus , 24 jaar , zoon
 4. De Smet Joos , 17 jaar , zoon
 5. De Smet Anthoon , 13 jaar , zoon
 6. De Smet Catharina , 10 jaar , dochter
 7. De Smet Francisca , 8 jaar , dochter

 

27/03/1770 ° Joannes Bte            

P. Joannes Bte Brisac                   

M. Petronella Anthons                                        - hij + 29.05.1770 -

 

19/03/1771 ° Petronilla                 

P. Philippus De Smet                     

M. Petronilla Vierendeel                                    - zij x Joannes Dannau ex Vollezele , lees Dannau in de volkstelling als De Nauw -

 

03/06/1773 ° Petrus Joannes       

P. Joannes Bte De Dobbeleer       

M. Joanna Maria Buijl

 

22/06/1775 ° Joanna Petronilla   

P. Petro Vierendeel                      

M. Maria Catharina De Smet

 

16/07/1776 ° Joanna Maria         

P. Jacobo Van Craenenbroeck      

M. Anna Maria De Smet

 

20/08/1778 ° Clara Francisca      

P. Joannes Schoonjans                 

M. Clara Francisca Van Wilder                       - zij x Judocus Cuvelier ex Herne in 1807 -  

 

24/04/1781 ° Anthonius              

P. Petrus Schoonjans ( L )         

M. Marianna Civilio ( L )

 

12/10/1783 ° Theresia                  

P. Jacobus De Cleer ( NL )          

M. Theresia Langendries ( NL )


27.03.1786 ° Catharina
P. Christoffel Bruylant ( NL )
M. Maria Petronella Buyl                                 - zij x David Bellemans in 1811 -
 

24/03/1789 ° Francisca                
P. Adrianus Roosens ( NL )         

M. Joanna Maria Suys ( NL )            

 

 


DE SMET Petrus  fs. Cornelis x 1 BOLLIE Petronella fa. Jacobus          * BOULIE , BOLIE

                                                                     

 

Huwelijk op 11/08/1771 met tt. Joannes De Smet en Julianus De Smet

Zij + 04/01/1782 oud 35 jaar ex Vollezele , hij hertrouwt Livina Lippens

 

Zie Wedergrate nr. 237 : SvG bij overlijden van Petronella Bollie fa. Jacobus vrouw van Peeter De Smet fs. Cornelis op 04.01.1782 , één kind met name Jan Baptiste oud 8 jaar

V.P. : Jan Baptiste De Smet
V.M. : Julianus De Smet , beiden broeders van de houder
 

 

31/05/1774 ° Joannes Baptiste     

P. Joannes Bte De Smet            

M. Anna Van Esch                                                            - hij x in 1798 met Maria Theresia Willems , hij overleed in 1801 oud 27 jaar -

 

06/04/1779 ° Julianus                     

P. Julianus De Smet ( L )          

M. Francisca Reijgaers ( NL )                                      - overleden ante 1782 -

 


DE SMET Joannes Baptiste fs. Cornelis x1 VAN HERZELE Anna Maria filia Adriaens

 


Zij + op 27/03/1775 , God hebbe haar ziel

 

Hij x2 Judoca Callebaut

 

Huwelijk op 30/07/1774 met tt. Juliano De Smet en Francisco Van Erzele


Zie Wedergrate nr. 235 nr. 16 : SvG bij overlijden van Anna Maria Herzeel fa. Adriaens

Houder : Jan Baptiste De Smet fs. Cornelis

Eén dochter : Maria Elisabeth oud omtrent 2 maand

V.P. : Adriaen Herzeel
V.M. : Pieter Joannes De Smet
 

 

16/03/1775 ° Maria Elisabeth             

P. Petro Joanne De Smet        

M. Adriana De Saegher                                             - zij x in 1800 met Jan Baptiste Monté , zij overleed in 1850 -

 


DE SMET Adrianus ( L ) ex Appelterre x1  VANDER MEULEN Maria Joanna ex Appelterre

 

 

Hij ° 1748 ex Eijchem - Appelterre zv. Livinus en Catharina De Schrijver ex Haaltert
 

Zij ° 1752 dv. Martinus Vander Meulen en Anna Maria Vierendeel , zij + 21/11/1810

 

Huwelijk op 08/11/1775 met tt. Petro Vierendeel en Rochus Vander Poorten


Zij + 21/11/1810 door dysenterie uxor Adrianus De Smet ex Appelterre , zij is dv. Martinus en Anna Maria Vierendeel

 

 

 

24/06/1776 ° Anna Catharina             

P. Rochus Vander Poorten                  

M. Anna Catharina Vierendeel                                - zij + 24/06/1781

 

15/08/1778 ° Cornelius Josephus      

P. Cornelius Josephus Vierendeel      

M. Maria Van Nijgen
 

18/09/1780 ° Marianna                        

P. Josephus Weverbergh  ( NL )         

M. Marianna De Smet ( Pollare NL )

 

21/09/1784 ° Petrus Joannes             

P. Arnoldus Vander Meulen ( NL )    

M. Anna Maria Vierendeel ( NL ) 

 

09.11.1787 ° infans
P. Joannes Vierendeel ( NL )
M. Anna Vierendeel  ( NL )                                     - hij + 11/12/1787 oud 1 maand -

21/12/1788 ° Bernardus
P. Ludovicus De - onleesbaar -  ( NL )
M. Petronilla Van Eesbeek ( NL )

06/06/1791 ° Joanna Catharina
P. Jan Baptiste Heymans
M. Joanna Verheijck

05.10.1793 ° Constantina
P. Adrianus Vander Elst
M. Constantia De Smet

 

17.01.1796 ° filia
P. Petrus Franciscus Vierendeel
M. Anna Maria De Smet

 


DE SMET Joannes Baptiste  fs. Cornelis x2 CALLEBAUT Judoca

 

 

Huwelijk op 30/09/1777 met tt. Hieronimus Callebaut en Dominicus De Smet

 

Hij is + 05.01.1800 te Meerschvoorde oud circa 50 jaar viduus Judoca Callebaut , is viduus Anna Maria Van Herzele 

 

Zij + 27/11/1822 fa. Judocus en Joanna Maria Heylinks vidua Jan Baptiste De Smet , 71 jaar , aangifte door haar schoonzoon Jan Baptiste Monté oud 42 jaar en door haar zoon Jan Baptiste oud 28 jaar , overleden in het huis van haar voornoemde schoonzoon gelegen te Meerschvoorde


Zij x2 in 1801 met Andreas Ancaert ex Meerbeke , zij is fa. Judocus en Anna Heijlincx geboren in 1752 in Denderwindeke

 

 

Volkstelling anno 1796

De Smet Jan Baptiste x Callebaut Judoca ( 6 )

 1. De Smet Jan Baptiste , 52 jaar , landbouwer
 2. Callebaut Judoca , 43 jaar , vrouw
 3. De Smet Joanna , 14 jaar , dochter , dochter uit 1ste huwelijk
 4. De Smet Lucia , 6 jaar , dochter
 5. De Smet Josephus , 4 jaar , zoon
 6. De Smet Petrus Joannes , 1 jaar , zoon

 

18/01/1780 ° Dominicus                
P. Dominicus De Smedt ( L )           

M. Marianna De Quick  ( NL )                       Hij + 05/05/1783
 

19/05/1782 ° Joanna                      
P. Ludovicus De Smet  ( NL )          

M. Joanna Callebaut ( NL )                            Zij + op 29/12/1820 oud 39 jaar celebs
 

24/09/1784 ° Petrus Joannes        
P. Petrus Vande Velde ( NL )          

M. Livina  Lippens ( NL )                               Hij + 13.03.1791 oud 6 jaar -

01.04.1787 ° Cornelius
P. Cornelius Vander Eijcken ( L )
M. Maria Laurentia Hassé ( L )                     Hij + 28.04.1790 oud 3 jaar
 

08.11.1789 ° Lucia                                        
P. Dominicus De Smet  ( L )
M. Joanna Heymans ( NL )                           Zij x Antonius Suys , zij + in 1845 oud 55 jaar

 

02.05.1792 ° Jacobus Josephus                  

P. Jacobus De Smet
M. Catharina Vanden Bossche                   Hij + 20/10/1810 in de epidemie oud 18 jaar celebs

 

10.04.1795 ° Petrus Joannes
P. Petrus Josephus Bilterijs
M. Maria Joanna Buydens                          Hij x Helena Laner ex Moerbeke , hij + in 1826 oud 31 jaar -

 

09.01.1800 ° Joanna Catharina , burgerlijke stand , aangifte door de vroedvrouw Judoca De Roeck daar de vader sinds enkele dagen overleden was
tt. Jan Baptiste De Smet 27 jaar
tt. Joanna De Smet 20 jaar                          Zij + 17/06/1809 oud 9 jaar -

 

 


DE SMET Petrus Joannes  fs. Cornelis ( L ) ex DW   x2 LIPPENS Livina fa. Adriaens ex DW. ( L )

 

 

Hij ex DW. viduus Petronella Bolli. Wever ( ‘ textor ‘ )

 

Huwelijk op 29/10/1782 met tt. Franciscus De Cooman ( L ) en Josephi Lippens ( L )   

hij + 16 mei 1789 oud 49 jaar viduus Petronella Boellie en Livina Lippens       
 

Zij is ex DW. fa. Adriaan , zij + op 19/02/1788 oud 34 jaar uxor Petrus De Smet

Wedergrate nr. 240 nr. 33 : SvG opgemaakt in 1790 voor Dominicus en Anna De Smet , kinderen uit 2de huwelijk en voor Jan Baptiste oud 15 jaar uit het 1ste huwelijk

 

2 kinderen uit 2de huwelijk

 

1) Dominicus 6 jaar
2) Anna 4 jaar

 

V.P. Jan Baptiste De Smet fs. Cornelis , broeder van de overledene
V.P. over het kind van het 1ste huwelijk is Julianus De Smet
V.M. is Sr. Judocus Vander Stockt burgemeester

 

 

 

21/07/1783 ° Dominicus             

P. Joannes Lippens ( NL )     

M. Judoca Callebaut                                                      - hij + 20.08.1791 oud 8 jaar -

 

18.02.1786 ° Anna Maria 

P. Christianus D'hont ( NL )
M. Anna Maria Vander Eijcken ( NL )                       - zij x in 1808 met Bernardus Kestemont ex Denderwindeke -

 

  

DE SMET Adriaan ex Appelterre-Eychem x2 LANEER Petronilla

 


Huwelijk op 16/06/1814 van :
Adrianus De Smet ex Appelterre-Eychem fs. Livinus Smet en Catharina De Schrijver ex Haaltert viduus Joanna Maria Vander Muelen ex hac , 68 jaar
Petronilla Laneer fa. Adrianus en Martina De Cooman vidua Joannes Biltereys ex hac , 59 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Petrus Lafeuillade
 

 

Hij + 17/05/1824 ex Appelterre fs. Livinus en Catharina De Schrijver maritus Maria Vander Meulen et successive Joanna Petronella Lanneer et Joanna ( ? ) , 75 jaar


Zij + 16/03/1816 fa. Adrianus en Martina De Cooman vidua Joannes Biltereijs et successive uxor Adrianus De Smet ex Appelterre-Eychem fs. Livinus en Catharina De Schrijver , 63 jaar
 

 


DE SMET Adriaan ex Appelterre-Eychem x3 BELLEMANS Joanna  ( bij 2de huwelijk als APPELMANS )

 

 

Huwelijk op 13/08/1816 van :
Adrianus De Smet ex Appelterre-Eychem fs. Livinus Smet en Catharina De Schrijver ex Haaltert viduus Joanna Maria Vander Muelen ex hac en van Petronilla Laneer ex hac , 69 jaar

Joanna Bellemans ex Gooik fa. Judocus en Barbara Herpels ex Denderleeuw vidua Franciscus Le Dieu ex Ath en van Andreas Bellemans ex Gooik oud 49 jaar

tt. Theodorus Vander Waerden en Adriana Josepha Jacobs


Zij hertrouwt in 1828 als Joanna Appelmans ex Gooik met Cornelis Claes ex Viane woonachtig in Galmaarden

 

  

 

 

DE SMET Vincent ( Dw )  x GEERTS Judoca fa. Lieven ( Zandbergen )

 


Hij is ex Dw  fs. Adriaans en Anna Maria Bruylant  

Hij + .04.03.1797 oud 52 jaar viduus Judoca Geerts    

Zij + op 11/04/1788 ex Zandbergen uxor Vincent de Smet oud 33 jaar , een SvG werd opgesteld voor haar 4 kinderen


Wedergrate nr. 239 nr. 90 , staat van goed bij + van Judoca Geerts fa. Lievens , 4 kinderen

 

1) Livinus 8 jaar
2) Franciscus 6,5 jaar
3) Elisabeth 4 jaar
4) Joanna Catharina , 0,5 jaar

V.P. Pieter De Smet tot Denderwindeke
V.M. : Livinus Geerts tot Zandbergen
 


Volkstelling van 1796 , het gehucht Nijken

De Smet Vincent , beenhouwer  ( 4 )

 1. De Smet Vincent , 50 jaar , beenhouwer
 2. De Smet Livinus , 15 jaar , zoon
 3. De Smet Franciscus , 13 jaar , zoon
 4. De Smet Elisabeth , 11 jaar , dochter

 

29/04/1780 ° Petrus Livinus               

P. Livinus Gheerts  ( Zandbergen  NL ) 

M. Joanna Maria De Bot ( Zandbergen NL )                         - hij + op 24/08/1804 fs. Vincent en Maria Judoca Gheers , celebs , 24 jaar -

 

13/01/1782 ° Franciscus                     

P. Philippus De Smet ( NL )           

M. Anna Francisca De Bot ( NL )                                           - hij x in 1801 met Maria Judoca De Cooman , hij + in 1808 -

 

09/02/1784 ° Elisabeth Dorothea      

P. Josephus De Smet ( L )        

M. Elisabeth Geerts ( L )                                                           - zij + 29.11.1796 oud 11 jaar -

25.10.1786 ° Joanna Catharina
P. David Roosens ( L )
M. Joanna Catharina Rombout ( L )                                         - zij is niet vermeld in de volkstelling -

 

 

DE SMET Josephus fs. Adriaens  x LAUWERIJS Maria Theresia fa. Cornelis

 

Hij is anno 1799 " vleeschauwer " van stiel

       


hij is ex Dw  fs. Adriaans en Anna Maria Bruylant                 

zij is ex Pollare dv. Cornelis en Joanna Vander Kelen , zij overleed in 1787 oud 32 jaar ex Pollare

 

Huwelijk in 1776 in Pollare , zie de PR Pollare

 

Hij + 09/11/1829 oud 82 jaar fs. Adrianus en Maria Bruylant viduus Theresia Lauwereys

Zij + op 09/03/1787 oud 32 jaar ex Pollare , een SvG werd opgemaakt bij haar overlijden

Wedergrate nr. 239 deel nr. 92 , SvG bij + van Theresia Lauwereys vrouw van Josephus De Smet fs. Adriaens , 6 kinderen

1) Vincentius 10 jaar
2) Cornelius Hubertus 8,5 jaar
3) Joanna 6,5 jaar
4) Gillis 4,5 jaar
5) Jacobus 3 jaar
6) Jan Baptiste 7 maand

V.P. Petrus De Smet broeder van de houder
V.M. Cornelius Lauwereys vader van de overledene

 

 

Volkstelling van het gezin van Joseph De Smet , weduwnaar wonend te Neijcken

 1. De Smet Josephus weduwnaar
 2. De Smet Cornelis , 16 jaar , zoon
 3. De Smet Egidius , 12 jaar , zoon
 4. De Smet Jacobus , 10 jaar , zoon
 5. De Smet Jan Baptiste , 8 jaar , zoon

 

07/02/1777 ° Vincentius                       
P. Vincentius De Smet       

M. Anna Maria De Maseneer                                        - hij x in 1805 met Judoca Bellemans ex Denderwindeke -
 

03/11/1778 ° Cornelius Hubertus      

P. Cornelius Laureijs         

M. Elisabeth Carion                                                      - hij x in 1808 met Agneta Valckenier ex Denderwindeke -
 

16/07/1780 ° Joanna                             
P. Peeter De Smet ( Dw L ) 

M. Elisabeth Lauwerijs  ( Pollare NL )                         - zij + 26.09.1794 oud 16 jaar -
 

19/12/1782 ° Egidius                            
P. Egidius Lauwerijs ( L )  

M. Judoca Geerts ( NL )                                                - hij x Maria Livina Verckens , hij + 1857 oud 75 jaar -
 

22/11/1784 ° Jacobus                           
P. Jacobus Vander Kelen ( NL )  

M. Isabella Lauwerijs ( NL )                                         - hij + 11.01.1799 oud 15 jaar , overleden in ouderlijk huis te Nijken
 

26.10.1786 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Laureijs ( L )
M. Petronella Roosens ( L )                                          - hij + op 03/03/1802 oud 15 jaar  **

 

** werd begraven na een plechtige mis in het geheim gehouden : " sepultus cum missa solemnis secreto tamen "

 

 

DE SMET Ludovicus fs. Cornelis ( NL )  1x  DE BODT Anna Maria  ( NL )

 

Hij hertrouwt met Bernardina Vander Roost

 

 

Huwelijk op 25/11/1779 met tt. Dominico De Smet ( L ) en Elisabeth De Bot ( L )

 

Hij is 24 jaar bij zijn huwelijk zv. Cornelis De Smet en Theresia Van Snick

Hij + 27/11/1812 viduus ... , de overlijdensakte is zeer summier

 

Zij is dv. Gillis De Bodt en Martina Claes

Zij + op 06/02/1791 oud 39 jaar uxor Ludovicus De Smet , een SvG werd opgesteld voor haar 4 kinderen

Wedergrate nr. 241 nr. 40 : SvG voor de 4 kinderen

1) Josine 11 jaar
2) Donatus 10 jaar
3) Jan Baptiste 8,5 jaar
4) Carolina 5,5 jaar

 

V.P. Jacobus De Smet broeder van de houder
V.M. Joannes Reygaerts

 

 

 

23/08/1780 ° Josina                     

P. Jacobus De Smet ( L )   

M. Maria Josina De Bot                                               - zij huwt in 1813 met Cornelis Meert ex Pollare , zij + 1845 oud 64 jaar uxor Cornelis Meert -

 

20/09/1781 ° Donatus                 

P. Dominicus De Smet ( L )

M. Martina Claes                                                           - hij huwt Maria Livina O ex Denderwindeke in 1803 -

 

17/02/1783 ° Jan Baptiste           

P. Joannes De Smet ( NL ) 

M. Elisabeth De Bot                                                       - hij + 23/07/1808 in Gerona als Frans militair -

 

09/03/1785 ° Maria Josepha

P. Jacobus Josephus De Smet ( NL )       

M. Maria Joanna Livina Mertens ( L )                          - zij + 18.06.1791 oud 6 jaar en 3 maand -            

15/09/1786 ° Carolina
P. Henricus De Ville ( L )
M. Carolina De Smet ( NL )                                           - zij + 30.01.1805 oud 19 jaar celebs , aangifte door haar vader en door Josse Verckens vriend -

03.10.1789 ° Maria Anna
P. Julianus De Smet ( L )
M. Maria Anna De Smet ( NL )                                      - zij + 10.01.1791 oud 15 maand -

 

 

DE SMET Ludovicus 2x  VANDER ROOST Bernardina ex Vollezele

 

 

Hij + 28.11.1812 oud 56 jaar in zijn huit te Herdenhove

 

Zij + 29/12/1825 oud 66 jaar ex Vollezele fa. Josephus en Maria Cambois ( ? ) uxor Ludovicus De Smet

 

 

Volkstelling van 1796 in het gehucht Herdenhove

De Smet Ludovicus x Vander Oost Bernardina  ( 8 )

 1. De Smet Ludovicus , 42 jaar , landbouwer
 2. Bernardina Vander Roost , 32 jaar , vrouw ex Vollezele , sinds 3 jaar in de prochier
 3. De Smet Judoca , 16 jaar , dochter
 4. De Smet Jan Baptiste , 14 jaar , zoon
 5. De Smet Carolina , 9 jaar , dochter
 6. De Smet Judocus , 8 jaar , zoon
 7. De Smet Francis , 5 jaar , zoon
 8. De Smet Clemens , 3 jaar , zoon
 9. De Smet Maria , 3 maand , dochter
   
 10. redactie : Donatus De Smet is niet in dit huishouden vermeld in de volkstelling , hij is vermoedelijk dienstknecht

  In deze volkstelling is een erratum , ik kan deze Judocus oud 8 jaar niet thuisbrengen , hij staat ook niet vermeld in de Staat van Goed

23.05.1792 ° Joannes Franciscus
P. Jan Baptiste De Smet
M. Theresia Van Snick

 

22/11/1793 ° Clemens                       
                                                                             - Hij x in 1814 in Meerbeke met Anna Maria Van Opdenbosch , hij x in 1820 met Anna Jacoba De Maeseneer ex Zandbergen -

 

23.08.1795 ° Maria
P. Joannes Van Eesbeke
M. Maria Bonbour ( ? , red. )                           Zij + 29.12.1804 oud 8 jaar
 

01.01.1799 ° Leander , burgerlijke aangifte
tt. Joannes De Smet 40 jaar
tt.  Maria Theresia Vander Roost

20.01.1800 ° Antonia Prisca , burgerlijke aangifte
tt. Donatus De Smet oud 20 jaar
tt. Francica Van Wilder oud 39 jaar               - Zij x in 1819 met Petrus Ernout ex Pepingen -

 

30/06/1801 ° Claudius

P. Claudius N. ex Meerbeke

M. Theresia Haegeman                                     - Hij + 15/12/1803 oud 2 jaar -

 

04/04/1804 ° Maria Christina

P. Jan Baptiste De Smet

M. Christina De Smet                                       - Zij + 10/04/1806 oud 4 jaar -
 

 

 

PAROCHIEREGISTERS VAN POLLARE

 

DE SMET Petrus fs. Adriaens ex Denderwindeke x VANDER KELEN Joanna


Hij verhuist naar Denderwindeke en daar verdere 2 huwelijken met nageslacht

 

 

Huwelijk op 23/05/1780 met tt. Egidius Vander Kelen en Elisabetha Lauwereys

Hij is fs. Adriaan en Anna Maria Bruylant allen ex Denderwindeke

Zij is fa. Nicolaas ex Pollare en Theresia Vanden Daele ex Bever

Zij + 26/04/1783 oud 26 jaar en 19 dagen
 

 

11/05/1781 ° Judoca      
P. Nicolaas Vander Kelen ( L )   

M. Judoca Geerts ex Zandbergen ( L )                                             Zij x Joannes Vander Kelen met nageslacht in Denderwindeke -

 

07/12/1782 ° Franciscus  
P. Joannes Francisus Vander Kelen ( L )

M. Petronella De Winter ( NL )                                                           Hij + 28/04/1783,  de doopheffers wonen in NieuwenhovePAROCHIEREGISTERS DENDERWINDEKE
 

 

DE SMET Petrus fs. Adriaens ( L ) x 2  VANDEN HAUTE Petronella fa. Frans ex Pollare ( L )

 


Hij is ° 1752 zv. Adriaan en Anna Maria Bruylant  . Hij is van beroep wever en is weduwnaar van Joanna Vander Kelen ex Pollare
 

Zij is ex Pollare oud 30 jaar

 

Huwelijk op 11/11/1783 met tt. Cornelis Vander Kelen , Jacobo Vander Kelen ( L ) en Cornelius O

 

Zij + 19/12/1785 ex Pollare oud 30 jaar 2de echtgenote van Petrus De Smet

Wedergrate nr. 239 nr. 61 : SvG bij overlijden van Petronella Vanden Haute fa. Frans vrouw van Pieter De Smet fs. Adriaens op 16.12.1785 , één kind

Frans De Smet oud 27 maand

V.P. Vincent De Smet broeder van de houder
V.M. Frans Vanden Haute vader van de overledene

 

 

---/01/1785 ° Franciscus                     

P. Franciscus Vanden Haute ( NL )      

M. Maria Theresia Laureijs

 

 

DE SMET Petrus fs. Adriaens x3 VANDEN DOORENT Judoca

 

 

Huwelijk anno 1786 in Zandbergen , zie aldaar

 

Hij + 08/11/1792 viduus Joannes Vander Kelen et Petronella Vanden Haute maritus Judoca Vanden Dooren , een SvG werd opgemaakt voor zijn 5 kinderen uit 3 huwelijken

 

zij is ex Zandbergen


Wedergrate nr. 241 nr. 52 , staat van goed bij zijn overlijden , kinderen uit 3 huwelijken

 

A) x Joanna Vander Kelen fa. Nicolaas uit Pollare

1) Judoca De Smet oud 12 jaar

V.P. Philippus De Smet tot Nieuwenhove
V.M. Nicolaes Vander Kelen tot Pollare grootvader

B) x Pieternelle Vanden Haute fa. Frans

2) Frans De Smet oud 9 jaar

V.P. zie supra
V.M. Christoffel Vanden Haute

C) x Joosina Vanden Dooren fa. Adriaens ex Zandbergen

3) Adriaen 7 jaar
4) Josephus 5 jaar
5) Jan Baptiste 4 maand

V.P. zie supra
V.M. Adriaen Vanden Dooren tot Zandbergen vader van de houderigge

 


18.06.1787 ° Adrianus
P. Adrianus Vanden Doorent  ( L )
M. Elisabeth Carion ( +- L )

26/02/1789 ° Josephus                     

P. Josephus De Smet ( +-L )     

M. Barbara Vanden Dooren ( NL )

 

29/06/1791 ° Maria Petronella
P. Petrus Vanden Dooren
M. Maria Theresia Carion                                   - zij + 16.07.1791 oud 18 dagen -

03/10/1792 ° Jan Baptiste
P. Cornelius O
M. Maria Theresia Rombout                               - hij + 08.11.1793 oud 13 maand
 

 

DE SMET Jacobus 1x HEIJMANS Joanna ex Neigem

 

 

Hij is zv. Cornelis en Theresia Van Snick

Zij is ex Neijgen 

Zij + 03.11.1810 in de epidemie dv. Judocus en Francisca Lippens oud 62 jaar
 

Hij x2 in 1811 met Maria Catharina Vande Velde ex Vollezele vidua Judocus Civilio

 


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde

De Smet Jacobus x Heymans Joanna  ( 4 )

 1. De Smtet Jacobus , 36 jaar , landbouwer
 2. Heymans Joanna , 47 jaar , vrouw
 3. Van Snick Theresia , 60 jaar , moeder van Jacobus
 4. De Smet Jan Baptiste , 23 jaar , jonkman

 

07/04/1782 ° Dionysius                    

P. Dominicus De Smet ( L )             

M. Anna de Schepper ( NL )                               - hij + 20/06/1793 oud 12 jaar -

 

 

DE SMET Jacobus ex Denderwindeke 2x VANDE VELDE Maria Catharina ex Vollezele

 


Burgerlijk huwelijk op 30.08.1811
 

Huwelijk op 03/09/1811 van :

Jacobus De Smet fs. Cornelis en Theresia Van Snick ex Herfelingen viduus Joanna Heymans ex Neigem oud 52 jaar

Maria Catharina Vande Velde fa. Arnoldus en Maria Josepha Fievet ex Oghy vidua Judocus Civilio oud 35 jaar

tt. Jacobus Josephus De Smet en Franciscus De Cooman


Hij + 29/12/1835 fs. Cornelis en Maria Van Snick maritus Maria Catharina Vander Velden

 

 

 

DE SMET Gerardus ( L ) x EECKHOUDT Elisabeth ( NL )

 

 

Hij is 30 jaar ex Vollezele fs. Michaëlis ex Gooik en Elisabeth De Blende ex Vollezele

Zij is 26 jaar fa. Joannes en Anthonia Hasse ex Vollezele

 

Huwelijk op 01/05/1787 met tt. Jacobo De Blende ( L ) en Jan Francisco De Louche ( L )

 

 

DE SMET Joannes ( NL ) x VAN DROOGENBROECK Livina ex Pamel ( NL )

 

 

Hij is fs. Egidii en van Barbara Michiels oud 46 jaar

Zij is ex Pamel en fa. van Joannes en Anna Maria Vander Veken

 

Huwelijk op 04/10/1785 met tt. Joannes Baptiste Nieuwborg ( NL ) en Henrico Van Droogenbroeck ( NL )

 

Hij + 04/01/1793 oud 56 jaar maritus Livina Van Droogenbroeck ex Pamel

 

 

Zij x op 09.04.1793 met Adrianus De Troyer ex OLV Lombeek
 

 

DE SMET Paulus x VAN BOSSUYT Joanna

 


Huwelijk op 09.09.1792 van :
Paulus De Smet fs. Adrianus en Judoca Thienpont oud 30 jaar
Joanna Van Bossuyt fa. Jan Baptiste en Barbara De Neve oud 35 jaar
tt. Judocus Van Bossuyt en Paulus De Smet
 

Hij + 07/11/1819 zv. Adrianus en Judoca Thienpont maritus Joanna Van Bossuyt oud 57 jaar

 

Zij + 17/04/1826 fa. Jan Baptiste en Barbara De Neve vidua Paulus De Smet , 70 jaar
 


Volkstelling 1796 , gehucht Boterdael

De Smet Paulus x Van Bossuyt Joanna

 1. De Smet Paulus , 35 jaar , landbouwer
 2. Van Bossuyt Joanna , 36 jaar , vrouw
 3. De Smet Barbara , 3 jaar , dochter
 4. De Smet J. François , 1 jaar , zoon

 

25.05.1793 ° Barbara
P. Martinus Pleck
M. Barbara De Neve                                            - zij x in 1821 met Albertus Josephus Valckenier -

 

11.09.1794 ° Joannes Franciscus
P. Joannes Franciscus Van Bossuyt
M. Elisabeth De Smet

 

07.02.1797 ° Elisabeth
P. Judocus Van Bossuyt
M. Elisabeth De Smet                                          - zij x in 1823 met Joannes Franciscus Van Bossuyt , zij + 1837 oud 40 jaar maritus Joannes Franciscus Van Bossuyt

 

 

DE SMET Joannes Baptiste hujus x WILLEMS Maria Theresia

 


Burgerlijk huwelijk op 07.07.1798 van :

 

Jan Baptiste De Smet zv. Pieter en van Petronilla Bollie oud 24 jaar
Maria Theresia Willems oud 20 jaar dv. Pieter Willems en Catharina Van Laethem

 

tt. zijn Jan Baptiste Willems 25 jaar broeder van de bruid , Pieter Joannes De Zitter oud 40 jaar schoonbroeder van de bruid en Jan Baptiste Civilio dienstbode 42 jaar en Judocus Civilio 40 jaar geburen van de " bijde zijden "

Hij + op 09/12/1801 oud 27 jaar fs. Petrus en Petronilla Bollie

Zijn weduwe hertrouwde in november 1802 met Jacobus Vanden Doorent ex Appelterre
 

 

27.08.1799 ° Carolus , burgerlijke stand
tt. Jan Baptiste De Smet 50 jaar
tt. Catharina Van Laethem 50 jaar            - hij x1 Sophia Van Vreckem , hij x2 Maria Catharina Rogier , hij + 08/04/1887 oud 87 jaar en 9 maand viduus Maria Catharina Rogier -

 

30/08/1801 ° Jacobus

P. Jacobus De Smet 42 jaar

M. Judoca Willems 24 jaar                           - hij x Maria Theresia Van Opdenbosch fa. Cornelis in 1839 , hij + in 1872  , geen nagelacht -DE SMET Donatus x  O Maria Livina

 

 

Burgerlijk huwelijk op 21.02.1803 , dezelfde gegevens

 

Huwelijk op 22/02/1803 van :

Donatus De Smet fs. Ludovicus en Anna Maria De Bot oud 22 jaar

Maria Livina O fa. Joannes en Judoca Wasteels ex Ideghem oud 27 jaar

tt. Petrus Joannes O en Josina De Smet

 

Hij + 26/11/1857 fs. Ludovicus en Maria De Bodt viduus 1° Maria Livina O , 2° Maria Francisca Van Craenenbroeck , 76 jaar

 

Zij + op 18/12/1830 fa. Joannes en Judoca Wasteels uxor Donatus De Smet oud 54 jaar

 

 


04/01/1804 ° Maria Theresia

P. Joannes Baptiste De Smet

M. Joanna De Vuijst                                               - zij + 04/01/1804 , 1 dag oud -

 

14/11/1804 ° Dymphna

P. Ludovicus De Smet

M. Christina Verckens                                          - zij x in 1838 met Judocus Pleck viduus Elisabeth Dubois , zij + in 1865 -

 

06/08/1807 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes O
M. Bernardina Vander Oost                                - hij x in 1835 in Meerbeke met Lucia Timmermans -

 

13/06/1811 ° Jacobus

P. Jacobus De Smet

M. Maria Elisabetha O                                         - hij + 02/07/1811 oud 18 dagen -

 

20/05/1812 ° Lucia

P. Petrus Josephus O

M. Maria Josepha O                                            - zij x Engelbertus Bombeke , zij + in 1839 oud 26 jaar -

 

05/02/1815 ° Maria Catharina

P. Christianus Van Vreckom

M. Maria Catharina Vande Velde

 

12/01/1819 ° Carolus

P. Adrianus Pleck

M. Dymhna De Smet                                           - hij + 17/02/1819 oud 5 weken -
 

 

DE SMET Donatus x VAN CRAENENBROECK Maria Francisca

 

Hij + 26/11/1857 fs. Ludovicus en Maria De Bodt viduus 1° Maria Livina O , 2° Maria Francisca Van Craenenbroeck , 76 jaar

 

Zij + 26/04/1853 fa. Judocus en Joanna Van Opdenbosch uxor Donatus De Smet , 71 jaar

 

 

DE SMET Franciscus x DE COOMAN Theresia

 

 

Huwelijk op 19/05/1801 van

Franciscus De Smet ex Denderwindeke fs. Vincentius en Maria Judoca Gheers ex Zandbergen oud 19 jaar

Maria Judoca De Cooman fa. Rochus ex Pollare en Maria Catharina Penne ex Outer oud 23 jaar

tt. Petrus Joannes Colpaert en Anna Maria Van Volsem
 

Hij + 08/05/1808 fs. Vincent en Judoca Gheers maritus Maria Theresia De Cooman fa. Rochus , aangifte door zijn geburen Pieter Vanden Doorent oud 40 jaar en Joos Reymenhaut 60 jaar


Zij x2 met Petrus Franciscus Kindekens

 

 

15/11/1801 ° Antonia

P.  Livinus De Smet

M. Maria Catharina Penne ex Oultre                    - zij + 23/04/1803 oud 18 maand -

 

23/01/1804 ° Carolus

P. Egidius Van Damme ex Zandbergen

M. Isabella De Cooman                                        - hij + 16/11/1860 oud 56 jaar -

 

01/07/1806 ° Lucia
P. Joannes Felix De Cooman
M. Lucia Prieus                                                    - zij + 16/01/1834 oud 27 jaar zuster van 3de Regel van St. Franciscus -

 

 

DE SMET Joannes ex Appelterre x DE WANDEL Maria Catharina ex Vollezele
 


Hij is fs. Martinus , zie het 2de huwelijk van zijn weduwe
 

Zij is ex Vollezele , natuurlijke dochter van Margareta Wandeleer ex Tollembeek
Zij x2 met Josephus Persoons , ze staat bij haar overlijden genoteerd als " WANDELEER "
 

Hij + 15/06/1817 ex Appelterre fs. Martinus en Joanna Verrijt ex Betekom naast Leuven maritus Maria Catharina De Wandele ex Vollezele ,  41 jaar , lid van confraterniteit van OLV van 7 Weëen , overleden op 15/06

Zij x in 1819 met Josephus Persoons ex Nieuwenhove
 

 

16/08/1806 ° Petrus Josephus
P. Emmanuel Bourgois ex Vollezeele
M. Anna Catharina De Mets

 

02/09/1808 ° Anna

P. Cornelius Wasteels

M. Anna De Brauwer

 

03/03/1811 ° Joannes Franciscus

P. Josephus Vleugaert

M. Joanna Verijt ex Bietecom prope Lovanium inter Leefdael et Meerbeke vidua Livinis De Mets                         - hij + 18/10/1815 oud 4 jaar -

 

29/12/1814 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Bourgois

M. Constantia De Smet
 

 

DE SMET Cornelis Hubertus x VALCKENIERS Agnetis

 

 

Huwelijk op 10/05/1808 van :

Cornelis Hubertus De Smet ex hac fs. Josephus en Maria Theresia Lauwereys ex Pollare oud 28 jaar

Agnetis Valckeniers fa. Joannes en Catharina Vierendeel ex hac oud 24 jaar

tt. Egidius De Smet en Egidius Valckenier

 

Hij + 13 juni 1836 fs. Josephus en Theresia Lauwereys viduus Agnetis Valckeniers oud 56 jaar

 

Zij + 18/05/1836 fa. Joannes en Maria Theresia Vierendeel uxor Cornelis De Smet , 52 jaar

 

 

 

10/10/1808 ° Josephus

P. Josephus De Smet

M. Adriana Valckeniers                                                   - hij + 23/06/1879 oud 70 jaar celebs , zijn 2 nichtjes overleden een week en een maand eerder -

 

15/08/1810 ° Carolus

P. Joannes Valkeniers

M. Judoca Bellemans                                                       - hij x in 1839 met Agatha Vander Velden ex Denderwindeke oud 29 jaar -

 

28/11/1812 ° Vincentius

P. Vincentius De Smet

M. Joanna Catharina Valckeniers                                  - hij x in 1847 met Maria Joanna De Nutte ex Ophasselt vidua Livinus Maesfrancx  -

 

16/08/1815 °  Dominicus **

P. N. De Smet

M. Judoca Valckeniers                                                   
**- hij x1 Catharina Vander Velden ex Zandbergen , x2 Theresia Eeckhaut , x3 Maria Francisca Geeroms , hij ex Zanbergen bij x2 en x3  , hij + in Zandbergen anno 1874 -

 

03/07/1818 ° Cornelius

P. Egidius Valckenier

M. Rosalia Lauwereijs                                                     - hij + 26/07/1829 oud 10 jaar -

 

07/04/1821 ° Francisca     ( Gemini )

P. Joannes Valkenier

M. Maria Livina Mertens                                                 - zij + 23/03/1856 oud 35 jaar -

 

07/04/1821 ° Petrus

P. en M. idem                    ( Gemini )                               - hij + 13/03/1822 oud 11 maand -
 

 

 

DE SMET Joannes molitor ex Aaigem-Vlechem x FONTAINE Maria Catharina

 


Huwelijk op 01/08/1809 van :
Joannes De Smet ex Aijghem - Vlechem fs. Egidius ex Aspelare en Maria Theresia Scheerlinck oud 21 jaar
Maria Catharina Fontaine fa. Antonius Josephus ex Oudecq en Petronella Courteaux ex hac oud 22 jaar
tt. Paulus Courteaux en Franciscus De Cooman

 

Hij + 07/10/1853 ex Aaigem fs. Egidius en Maria Theresia Scheerlinckx maritus Maria Catharina Fontaine , 65 jaar

 

Zij + 16/10/1853 fa. Antonius en Petronella Courteaux vidua Petrus Joannes De Smet , 64 jaar
 


 

29/11/1809 ° Maria Joanna

P. Joannes Courteaux

M. Maria Judoca De Smet                                                         - zij + 05/11/1810 oud 11 maand -

 

27/07/1811 ° Petrus Josephus

P. Petrus Josephus Daminet

M. Anna Maria Courteaux

 

15/12/1813 ° Carolus Ludovicus

P. Livinus Speliers ex Oudenhove St. Gaugericus

M. Elisabeth Van Herreweghen                                                 - hij x in 1840 met Maria Bruyland , hij x2 Theresia Paternoster -

 

18/02/1816 ° Paulus Joannes Vitalis

P. Paulus Courteaux

M. Judoca Buijdens                                                                     - hij + 09/04/1817 oud 14 maand -

 

09/12/1817 ° Petrus Jacobus

P. Jacobus O

M. Carolina Roosens

 

24/10/1820 ° Petronilla

P. Josephus De Smet

M. Maria Petronilla de Bruijn                                                      - zij x in 1847 met Petrus Joannes Evens fs. Augustinus , zij + in 1866 -

 

19/06/1824 ° Lucia

P. Adrianus Courteaux

M. Catharina Roosens                                                                 - zij x in 1851 met Petrus Van Wilder -

 

02/04/1826 ° Sophia

P. Jan Baptiste Willems

M. Adriana Francisca D'hondt                                                  - zij x in 1854 met Petrus Josephus De Dobbeleer ex Ninove -
 

26/08/1828 ° Ludovicus Augustus

P. Petrus Josephus De Smet

M. Catharina Coleta Van Opdenbosch                                    - hij x in 1855 met Adriana Van Cauter -

 

09/08/1830 ° Victor

P. Carolus Ludovicus De Smet

M. Maria Anna Christina Van OpdenboschDE SMET Jan Baptiste ex Nieuwenhove x THIENPONT Anna Maria

 


Burgerlijk huwelijk in Nieuwenhove op 18.07.1799 van :

 

De Smet Jan Baptiste 28 jaar zv. Petrus Joannes ( overleden sinds 22 jaar ) en Barbara Van Extraet ( overleden sinds 4 jaar )

Thienpont Anna Maria ex Denderwindeke dv. Adriaen landsman in DW en aldaar overleden sinds 17 jaar en Maria Anna Verhasselt geboren in St. Martens en wonend in DW
 

 

 


Hij + op 23/11/1809 ex Nieuwenhove fs. Petrus en Barbara Exstraet maritus Anna Maria Thienpont ex Vollezele ( sic ) oud 29 jaar
 

Zij + op 4 april 1820 dv. Adriaan en van Maria Anna Verhasselt vidua Jan Baptiste De Smet ex Nieuwenhove oud 45 jaar
 

 

 

04.12.1800 ° Petrus Joannes
tt. Jacobus Thienpont 30 jaar
tt. Maria Josepha De Smet                                      - hij + 07/07/1819 oud 18 jaar -

 

24/05/1804 ° Maximilianus

P. Cornelius Roosens

M. Maria Joanna D'Hauwer                                     - hij + 03/07/1804 oud 3 maand -

 

04/07/1805 ° Elias

P. Petrus Joannes Verckens

M. Maria Theresia D'Hauwer                                 - hij x Judoca Vander Poorten , hij + in 1861 viduus oud 56 jaar -

 

28/03/1809 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste De Bolle ex Wambeke
M. Maria Theresia Appelmans                              - hij + 07/05/1809 oud 6 weken -

 

26/05/1810 ° Constantia

P. Cornelius Thienpont

M. Anna Catharina Thienpont                              - zij x in 1839 met Carolus Ameys ex Oetingen -

 

 


DE SMET Ludovicus x  VANDER ROOST Bernardina ex Vollezele

 

 

Zij + 29/12/1825 oud 66 jaar ex Vollezele fa. Josephus en Maria Bambois uxor Ludovicus De Smet

 

 

22/11/1793 ° Clemens                       
P. Paulinus Van Eesbeek
M. Maria Anna Vander Roost             - Hij x in 1814 in Meerbeke met Anna Maria Van Opdenbosch , hij x in 1820 met Anna Jacoba De Maeseneer ex Zandbergen -

 

10.09.1797 ° Maria Joanna , burgerlijk genoteerd
     
                                                                 - Zij + 29/12/1804 oud 7 jaar -

circa 1799 ° Maria , geen doopsel genoteerd

                                                                 - Zij + 25.08.1805 oud 6 jaar -

circa 1800 ° Antonia Prisca
                                                                  - Zij x in 1819 met Petrus Ernout ex Pepingen -

 

30/06/1801 ° Claudius

P. Claudius D'Hauwer ex Meerbeke 65 jaar

M. Theresia Haegeman 24 jaar                   - Hij + 15/12/1803 oud 2 jaar -

 

04/04/1804 ° Maria Christina

P. Jan Baptiste De Smet

M. Christina De Smet                           - Zij + 10/04/1806 oud 2 jaar -

 

DE SMET Maria Judoca moeder van natuurlijk kind

06/07/1806 ° Ursula
P. Ludovicus De Smet
M. Bernardina Vander Oost ( Vander Roost )                        - zij + 18/03/1848 oud 42 jaar celebs -
 

 

 

DE SMET Jacobus ex Denderwindeke x VANDE VELDE Maria Catharina ex Vollezele

 


Burgerlijk huwelijk op 30.08.1811

Zij ° 27.12.1776 in Vollezele dv. wijlen Arnoldus ( + 23 Prairial jar XI in Vollezele ) en Maria Josepha Fievet ( + 06.08.1807 in Vollezele ) , weduwe Judocus Civilio ( + 29.10.1810 )

 

Huwelijk op 03/09/1811 van :

Jacobus De Smet fs. Cornelis en Theresia Van Snick ex Herfelingen viduus Joanna Heymans ex Neigem oud 52 jaar

Maria Catharina Vande Velde fa. Arnoldus en Maria Josepha Fievet ex Oghy vidua Judocus Civilio oud 35 jaar

tt. Jacobus Josephus De Smet en Franciscus De Cooman


Zie het kadaster van Denderwindeke nr. 718. Jacobus De Smet
 

Zij + 28/03/1846 exVollezele fa. Arnoldus en Maria Josepha Fievet successive vidua Judocus Cifilio et Jacobus De Smet , 69 jaar
 

 


DE SMET Petrus Joannes x LANER ( LENIRE , LIGNIE , LENI )  Helena ex Moerbeke

 

 

Huwelijk in Nieuwenhove op 01/02/1816 van :
Petrus Joannes De Smet ex hac fs. Jan Baptiste en Judoca Callebaut ex hac
Helena Laner ex Nieuwenhove habitans in Nieuwenhove
geen verdere gegevens

 

Hij + op 19/01/1826 oud 31 jaar maritus Helena Lenie fs. Jan Baptiste en Judoca Callebaut


Zij + --/02/1835 ex Moerbeke fa. Adrianus en Maria Josepha De Roek vidua Petrus De Smet  , bij haar overlijden als " LENIE "
 11/12/1816 °
Petrus Antonius                                              ( red. : moeder hier als Helena Laner ex Moerbeke , in andere akten Lenie , Lenier , Leni , Lignie )

P. Petrus Antonius Suys

M. Judoca Callebaut                                                              - hij x in 1850 met Maria Theresia Carion -                                   

 

24/05/1818 ° Joanna Catharina

P. Vincent De Smet

M. Joanna Catharina De Smet

 

22/06/1819 ° Lucia

P. Petrus Lenier

M. Lucia De Smet                                                                  - zij + op 19/01/1820 oud 8 maand -

 

21/07/1820 ° Franciscus

P. Franciscus De Smet

M. Susanna Lenier                                                                - hij + 21/03/1832 oud 9 ( ? ) jaar -

 

07/11/1821 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Smet

M. Maria Meulenyzer                                                           - hij + 22.10.1822 oud 1 jaar -

 

17/02/1823 ° Petrus

P. Petrus Joannes Monté

M. Maria Theresia Ootmans in Galmaerden habitans    - hij x in 1847 met Joanna Catharina Vander Velden ex Oetingen -

 

19/06/1824 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Oortman

M. Lucia De Smet

 

22/06/1826 ° Barbara

P. Franciscus De Ville

M. Barbara Gijsens                 ( Postuum )

 

 

 

DE SMET Clementis x1 VAN OPDENBOSCH Joanna Maria ex Meerbeke

 

 

Hij ° 22/11/1793 in Denderwindeke zv. Lodewijk en Bernardina Vander Roost

 

Zij ° 22/08/1791 in Meerbeke dv. Andreas en Joanna Maria Geeroms

Zij + op 02/03/1819 oud 27,5 jaar ex Meerbeke dv. Andreas en Joanna Maria Geeroms

 


16/02/1817°
Joannes

P. Jacobus De Smet

M. Antonia Prisca De Smet

 

 

DE SMET Clementis x2  DE MAESENEER Anna Jacoba ex Zandbergen

 

 

Huwelijk op 3 juli 1820 van :
Clemens De Smet fs. Ludovicus ex hac en Bernardina Vander Oost ex Vollezele viduus Anna Maria Van Op den Bosch ex Meerbeke oud 26 jaar
Anna Jacoba De Maeseneer ex Zandbergen fa. Petrus ex hac en Susanna De Grove ex Zandbergen oud 30 jaar

tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Elisabeth De Smet

 

Hij + 25/03/1833 oud 36 jaar  fs. Ludovicus en Bernardina Vander Roost maritus Anna Jacoba De Maeseneer
 

Zij + op 31/01/1865  dv. Petrus De Maeseneer en Susanna De Grove oud 75 jaar vidua Clement De Smet

 


13/04/1821 °
Maria Theresia

P. Petrus De Maeseneer

M. Bernardina Vander Oost                                                           - zij + 25/05/1856 oud 35 jaar -

 

29/01/1823 ° Cecilia

P. Joannes De Maeseneer habitans in Santbergen

M. Maria Josepha De Smet                                                           - zij x in 1847 met Franciscus Quintaene ex Meerbeke -

 

12/04/1825 ° Ludovicus

P. Donatus De Smet

M. Rosalia De Maeseneer                                                              - hij + 28/04/1825 oud 17 dagen -

 

29/12/1826 ° Ursula

P. Franciscus De Maeseneer

M. Ursula De Smet                                                                          - zij + 05/06/1861 oud 35 jaar - 

 

15/08/1830 ° Maria Dymphna

P. Adrianus De Winter

M. Dymphna De Smet                                                                    - zij + 21/02/1844 oud 12 jaar -

 

 

DE SMET Lucia moeder van natuurlijk kind

 

09/02/1821 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste De Clerck

M Constantia De Smet                                       De Smet Jan Baptiste fs. naturalis van Maria Theresia De Smet , 3 jaar , op 11/10/1824
DE SMET Petrus x BOSSCHAERT Joanna Maria ex Gooik
 

Huwelijk op 26.10.1799 in Gooik et tt. Jacobus Josephus Abbeloos en Nicolaas Kestemont
 

 

Hij + 19/02/1847 fs. Petrus Joannes en Joanna Catharina Roels viduus Joanna Maria Bosschaert , 76 jaar

Zij + 26/07/1841 ex Gooik fa. Adam en Joanna Maria Rossijn uxor Petrus De Smet , 65 jaar
 08.03.1800 ° Petrus Josephus , burgerlijke stand
tt. Pieter De Smet 53 jaar
tt. Anna Maria Rossijn 64 jaar ex Gooik                                         - hij x1 Joanna Catharina De Maeseneer , x2 Sophia Vaeremans in 1849 , hij + 1862 oud 62 jaar -
 
13/08/1801 ° Franciscus 
P. Franciscus Bosschaert
M. Joanna Maria Bosschaert ex Oetingen                                        
- hij + in 1804 oud 3 jaar -

 

20/02/1803 ° Anna Catharina

P. Petrus De Smet

M. Anna Catharina Bosschaert wonend in Gooik                                - zij x in 1833 met Theodorus Roosens fs. Christianus

29.10.1804 ° Maria Theresia ( burgerlijke stand )
tt. Adriaen Bosschaert 48 jaar
tt. Josse Verckens adjoint-maire 37 jaar

 

22/09/1806 ° Carolus Franciscus
P. Cornelius De Cleer
M. Clara Francisca De Smet

 

16/06/1808 ° Maria Christina

P. David Bellemans

M. Maria Catharina De Smet                                                            - zij + 21/03/1810 oud 20 maand -

 

circa 1812 ° Jan Baptiste
                                                                                                   - hij + 01/03/1830 oud 17 jaar , heb geen doopsel genoteerd -
 

11/11/1813 ° Maria Judoca

P. N. Cuvelier       

M. Joanna Catharina Derdelinckx                                                      - zij + 09/03/1815 oud 15 maand -
 

22/06/1816 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Van Droogenbroeck

M. Joanna Maria Goossens                                                               - hij x in 1843 met Amelia Van Craenenbroeck -

 

31/08/1818 ° Joanna Petronella

P. Petrus Josephus De Smet

M. Joanna Catharina Vandrick , lees Vander Rickt                                 - zij + 20/08/1819 oud 1 jaar - 

 

01/05/1820 ° Maria Christina

P. Petrus Vander Rieckt

M. Maria Theresia Reijgaert                                                              - zij + op 20/02/1826 oud 7 jaar  ( lijkt ons 5 jaar te zijn )  -

 

29/06/1822 ° Carolus Ludovicus
P. Judocus De Naux
M. Catharina Van Assche                                                          
   - hij + 24/02/1825 oud 2 jaar 9 maand -


 

DE SMET Vincentius x BELLEMANS Judoca

 


Burgerlijk huwelijk op 02.05.1805
 

Huwelijk op 7 mei 1805 van :
Vincent De Smet fs. Josephus en Maria Theresia Lauwereys oud 26 jaar
Judoca Bellemans fa. Franciscus en Maria Theresia Verckens oud 25 jaar
tt. Petrus De Doncker en Petrus Josephus Moens

 

Hij + 19/04/1851 fs. Josephus en Maria Theresia Lauwereys viduus Judoca Bellemans , 74 jaar

Zij + 22/10/1831 fa. Franciscus en Maria Theresia Verckens uxor Vincentius De Smet oud 56 jaar , ze overleed 5 dagen na haar zoontje Petrus

 


06/01/1806 ° Lucia
P. Josephus De Smet
M. Maria Anna Verckens
                                                       - zij + 12/06/1855 oud 49 jaar -

 

12/02/1808 ° Isabella

P. Cornelius De Smet

M. Anna Maria Bellemans                                                      - zij x Elias Ghyssels in 1836 -

 

15/09/1810 ° Franciscus

P. Franciscus Bellemans

M. Agnes Valckeniers                                                             - hij + 08/10/1854 oud 44 jaar -

 

08/10/1813 ° Maria Theresia

P. Egidius De Smet

M. Maria Livina Verckens                                                      - zij + 01/10/1883 , puella , 70 jaar  -

 

14/04/1816 ° Maria Catharina

P. Petrus Cornelis

M. Maria Judoca Moens                                                       - zij x in 1843 en zij + 15/09/1870 maritus Maximiliaen De Bont oud 54 jaar -

 

30/06/1819 ° Petrus

P. Christianus Eeckhout

M. Lucia De Smet                                                                  - hij + 17/10/1831 oud 12 jaar , hij was " spinder " oud 12 jaar -

 

26/10/1825 ° Maria Ludovica

P. Franciscus De Smet

M. Isabella De Smet                                                             - zij x in 1855 met Petrus Franciscus De Bruyn  , zij + in 1883 -


 

DE SMET Jan Baptiste ex Appelterre x1 BULTé Petronella ex OLV Lombek

 

 

 

Huwelijk op 13/07/1819 van :
Jan Baptiste De Smet ex Appelterre fs. Cornelis ex eadem en Judoca De Leeuw ex Heldergem oud 27 jaar
Petronilla Bulté ex hac fa. Franciscus ex OLV Lombeek en Anna Maria De Vuyst ex hac oud 31 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh

Jan Baptiste De Smet ex Appelterre fs. Cornelis en Judoca De Leeuw ex Heldergem viduus Petronilla Bulté geboren circa 1793

 

Hij + 12.04.1867 fs. Cornelis Josephus en Josina De Leeuw viduus 1° Petronilla Buyl et 2° Maria Christina De Vos , 75 jaar

Zij ° circa 1788 in Denderwindeke dv. Franciscus Bulté ex OLV. Lombeek en Maria De Vuyst 

 

Bulté Petronilla fa. Franciscus ex O.L.V. Lombeek en Maria De Vuyst ex hac uxor Jan Baptiste De Smet ex Appelterre , 33 jaar , op 14/05 , aangifte van haar overlijden door haar man Jan Baptiste oud 30 jaar en haar broeder Joseph Bult" landbouwer , ze overleed in het gehucht Roost in het huis van haar moeder
 


05/11/1819 ° Maria

P. Cornelius De Smet

M. Maria De Vuyst

 

 

DE SMET Jan Baptiste ex Appelterre x2 DE VOS Christina

 


Huwelijk op 18/01/1822 van :
Jan Baptiste De Smet ex Appelterre fs. Cornelis Josephus veldwachter in Appelterre en Judoca De Leeuw ex Heldergem viduus Petronilla Bulté oud 29 jaar
Maria Christina De Vos ex hac fa. Petrus en Anna Maria Vander Haegen ex Zandbergen , 29 jaar
tt. Petrus Joannes De Smet en Berlindis De Vos

 

Hij + 12/04/1867 fs. Cornelis Josephus en Josina De Leeuw viduus 1° Petronella Bulté , 2° Christina De Vos

Zij + 11/07/1847 uxor Jan Baptiste De Smet oud 55 jaar

 


23/05/1822 °
Petrus

P. Egidius De Vos

M. Victoria Vlaeminck                                                   - hij + op 08/01/1839 oud 16 jaar -

 

07/10/1825 ° Lucia  
P. Livinus De Smet   
M. Berlindis De Vos                                                     
 - zij x in 1857 met Albertus Vander Elst ex Appelterre -

 

22/05/1829 ° Jacoba Francisca

P. Jacobus De Vos

M. Francisca De Smet                                                    - zij x in 1856 met Petrus Pleck -

 

02/04/1834 ° Petrus Franciscus

P. Petrus Joannes Roosens

M. Christina Bogaerts                                                  - hij huwt in 1862 in Meerbeke met Joanna Maria Van Geyseghem , is dan dagloner wonend in St. Jans Molenbeek -

 

 

DE SMET Egidius x VERCKENS Maria Livina

 


Huwelijk op 21/05/1819 van :
Egidius De Smet fs. Josephus ex hac en Maria Theresia Lauwereys ex Pollare oud 37 jaar
Maria Livina Verckens fa. Petrus ex hac en Anna Maria Bellemans ex Gooik oud 34 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh
 

Hij ° 1782 zv. Egidius ( fout : zijn vader is Josephus  ) en Maria Theresia Lauwereys

 

Hij + 29/03/1857 oud 75 jaar fs. Egidius en Maria Theresia Lauwereys viduus Maria Livina Verckens , 75 jaar

 

Zij + 20/01/1842 fa. Petrus en Anna Maria Bellemans uxor Egidius De Smet , 56 jaar


Zie kadaster nr. 707. Egidius De Smet , dagloner op de Bokkendries

 

 


Anno 1815 ° Lucia  ( zie Maria Livina Verckens )  

                                                                                   - gelegitimeerd door huwelijk , zij x in 1851 met Dominicus De Vits ex Tollembeek -

30/09/1819 ° Maria Judoca

P. Josephus De Smet

M. Maria Judoca Bellemans                                 - zij + op 19 juni 1852 oud 33 jaar , lid van de 3de Regel van St. Franciscus -

 

01/12/1824 ° Sophia

P. Egidius De Smet

M. Maria Livina Verckens                                    - zij + 24/07/1848 oud 23 jaar celebs -

 

 

DE SMET Maria Theresia moeder van


01/10/1828 ° Petrus

P. Petrus Joannes De Smet

M. Anna Catharina De Smet ( familienaam meter onzeker )

 

02/06/1844 ° Jan Baptiste

P. Petrus De Smet

M. Maria Catharina De Smet                                 - hij + 11/10/1844 oud 3 maand

 

 DE SMET Constantia moeder van

14/02/1835 ° Petrus        
P. Elias De Smet   
M. Elisabeth De Ro                                                - hij + op 31/03/1836 oud 1 jaar -

 

 

 

DE SMET Josephus 1x DE MAESENEER Joanna Catharina ex Vollezele

 

Hij + 30.01.1862 fs. Petrus Joannes en Maria Anna Bosschaert viduus Joanna Catharina De Maeseneer maritus Sophia Vaeremans , 62 jaar
 

Zij als ex Vollezele fa. Franciscus en Anna Catharina Lejau uxor Petrus Josephus De Smet , 42 jaar , overleden op 01/10/1847


01/02/1831 °
Joanna Catharina

P. Petrus De Smet

M. Anna Catharina Lejau    ( Lejan ? )                                  - Zij x in 1856 met Jan Baptiste Van Assche -


09/04/1833 °
Maria Christina

P. Franciscus De Maeseneer

M. Joanna Maria Bosschaert                                                 - Zij + 21/04/1833 oud 13 dagen -

 

11/08/1834 ° Maria Christina

P. Franciscus De Maeseneer

M. Joanna Maria Bosschaert                                                 - Zij + 15/01/1849 oud 16 jaar -
 

08/04/1837 ° Maria Theresia

P. Petrus Joannes De Smet

M. Maria Theresia De Maeseneer                                         - Zij + 01/11/1838 oud 1 jaar -


21/06/1839 °
Maria Theresia

P. Jan Baptiste De Maeseneer

M. Maria Theresia De Smet                                                   - Zij + 22/08/1840 oud 1 jaar -


15/10/1841 °
Maria Theresia

P. Josephus Jous

M. Anna Maria Delport


02/05/1844 °
Constantinus

P. Alexander De Wageneer

M. Catharina De Smet

 

 

DE SMET Petrus Josephus 2x VAEREMANS Sophia ex Neigem
 


Huwelijk op 01/03/1849 van :
Petrus Josephus De Smet fs. Petrus en Joanna Maria Bosschaert viduus Joanna De Maeseneer oud 49 jaar
Sophia Vaeremans ex Neigem fa. Mattheus en Joanna Maria Renders oud 32 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Dominicus Barbe

 

Hij + 30.01.1862 fs. Petrus Joannes en Maria Anna Bosschaert viduus Joanna Catharina De Maeseneer maritus Sophia Vaeremans , 62 jaar

 

Zij + 13/01/1888 ex Neigem fa. Mattheus en Joanna Maria Liessens vidua Josephus De Smet , 75 jaar en 3 maand , de moedersnaam bij haar overlijden is foutief
 

5/11/1849 ° Delphina
P. Mattheus Vaeremans
M. Catharina De Smet                                                      - zij x in 1887 met Julianus Josephus Liessens ex Ninove -

17/08/1853 ° Justina
P. Petrus Arys
M. Joanna Maria Renders                                              - zij + 28/12/1853 oud 4 maand -

18/01/1855 ° Vital
P. Jan Baptiste Van Assche
M. Maria Josepha Vaeremans                                       

11/07/1858 ° Paulina
P. Petrus Joannes De Smet
M. Joanna Maria Renders

geen datum ° Melania
                                                                                           - zij x in 1885 met Carolus Ludovicus Van Eesbeek ex Nieuwenhove -

 

DE SMET Carolus x1 VAN VRECKEM Sophia

 

 

Huwelijk op 20/10/1831 van :
Carolus De Smet fs. Jan Baptiste en Maria Willems oud 30 jaar
Sophia Van Vreckem fa. Petrus en Petronella Raspe oud 37 jaar
tt. Jacobus De Smet en Maria Theresia Van Vreckem
 

Zij + 3 maart 1836 fa. Petrus en Petronella Raspe uxor Carolus De Smet , 42 jaar , op 3 maart 1836

 


18/08/1832 °
Maria Francisca

P. Petrus Van Vrechem

M. Maria Theresia Willems                                              - zij + 27/01/1838 oud 5 jaar -

 

24/02/1834 ° Petrus Jacobus

P. Jacobus Vanden Dooren

M. Maria Theresia Van Vreckem                                      - hij + 20/01/1836 oud 2 jaar -
 

 

 

DE SMET Carolus x2 ROGER Catharina ex Sellick  ( Opzullick , Silly in Henegouwen )

 


Huwelijk op 01/08/1839 van :
Carolus De Smet fs. Jan Baptiste en Maria Willems viduus Sophia Van Vreckem oud 40 jaar
Catharina Roger ex Silly in Hannonia fa. Carolus Gislenus en Maria Theresia Stradiot oud 30 jaar
tt. Joannes Vanden Doorn en Sophia Vanden Doorn

 

Hij + 08/04/1887 oud 87 jaar en 9 maand fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Willems viduus Maria Catharina Rogier

 

Zij + 04/04/1855 ex Opzellick fa. Carolus en Maria Theresia Stradiot uxor Carolus De Smet , 46 jaar

 

 

 

24/03/1840 ° Elisius

P. Jacobus De Smet

M. Francisca Eeckhout                                                     - hij + 11/04/1840 oud 3 weken - 


04/07/1841 ° Francisca   ( s.c. )

P. Jacobus De Mot

M. Francisca Eeckhoud                                                   - zij x Jan Baptiste Knappenberg in 1863 -


06/07/1844 ° Canutus

P. Canutus Brackenier

M. Francisca Van Opdenbosch                                      - hij x Theresia Thollembeek in 1878 -

 

03/12/1847 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Van Dooren

M. Joanna Catharina Eeckhout                                       - hij + 12/12/1856 oud 9 jaar -

19/03/1851 ° Franciscus
P. Judocus Vander Roost
M. Francisca Du Pong                                                    - hij + 10/05/1851 oud 2 maand -

03/04/1853 ° Delphina
P. Benedictus De Maeseneer
M. Francisca De Smet                                                    - zij x in 1883 met Arnoldus De Ville ex Pollare -

 

 

DE SMET Petrus Amandus ex ( Iddergem ) Ninove x DE DONCKER Joanna Catharina

 


Huwelijk op 05/09/1839 van :
Petrus Amandus De Smet ex Ninove fs. Petrus Judocus en Lucia Daem oud 35 jaar
Joanna Catharina De Doncker fa. Petrus en Anna Maria Treif oud 30 jaar
tt. Petrus Bruyland en Barbara De Doncker


Hij was metsersgast-dagloner , hij overleed anno 1867 in Ninove

Haar overlijdensdatum is ons niet bekend , zij overleed na 1872

 

 

14/12/1840 ° Barbara

P. Carolus De Haen

M. Barbara De Doncker                                      - zij x anno 1867 in Ninove met Cornelis Francis Verschelden , twijndersknecht-dagloner , zij + in 1871 , één zoontje in leven anno 1871 -


07/01/1843 ° Maria Theresia

P. Petrus Josephus De Doncker

M. Maria Theresia Cooremans
 

Nog 4 verdere doopsels in Ninove , 3 kinderen overleden vroegtijdig

anno 1848 in Ninove ° Philomena                     - zij x in Ninove met Ceciliaan Frans Vanden Bossche , twijndersknecht-dagloner , geen verdere gegevens -
                                                                      

 

 

DE SMET Maria Theresia moeder van


17/04/1840 °
Theodorus

P. Theodorus Roosens

M. Seraphina Bellemans                                                               - hij + 28/05/1849 oud 9 jaar -

 

 

DE SMET Carolus x VANDER VELDEN Agatha

 

 

Huwelijk op 29/04/1839 van :

Carolus De Smet fs. Cornelis en Agnetis Valckenier oud 29 jaar

Agatha Vander Velden fa. Joannes en Belindis Wauters oud 22 jaar

tt. Josephus De Smet en Lucia Geeroms

 

Zij + 19.01.1897 fa. Joannes en Berlindis Wauters uxor per 57 annos van Carolus De Smet , 78 jaar
 

 

22/12/1839 ° Josephus

P. Josephus De Smet

M. Berlindis Wauters                                                                    - hij + 11/02/1840 oud 3 weken -


16/01/1841 °
Francisca

P. Adrianus Ludovicus Geeroms

M. Francisca De Smet                                                                  - zij + 10/01/1852 oud 10 jaar -


27/08/1843 °
Leonia

P Vincent De Smet

M. Lucia Geeroms                                                                         - zij x Petrus De Grove , zij + in 1879 oud 35 jaar -

 

12/12/1847 ° Petrus

P. Dominicus De Smet

M. Maria De Vette ( De Nette ? , red. )

05/10/1850 ° Josephus
P. Josephus De Smet
M. Catharina Geeroms                                                                 - hij + 21/10/1852 oud 2 jaar -

29/10/1854 ° Victor
P. Jacobus Van Eeckhaut
M. Maria Theresia Eeckhaut                                                    

04//10/1857 ° Victorina
P. Josephus De Smet
M. Leonia De Smet                                                                       - zij + 24/03/1879 oud 21 jaar -

08/07/1860 ° Adriana Petronella
P. Petrus De Smet
M. Adriana Petronella Bruyland                                                - zij + 16/06/1879 oud 19 jaar -

 

DE SMET Elias x VANDER POORTEN Judoca ex Vollezele

 


Hij + 30/04/1861 fs. Jan Baptiste en Anna Maria Thienpont viduus Judoca Vander Poorten , 56 jaar

 

Zij + 09/11/843 ex Vollezele fa. Jan Baptiste en Catharina Hallebosch uxor Elias De Smet , 32 jaar

 

 

12/07/1834 ° Carolus Ludovicus

P. Dominicus Vander Poorten

M. Constantia De Smet                                                               - hij x Delphina Malfroid , hij + in 1881 oud 37 jaar -                

 

19/06/1837 ° Frederica

P. Judocus Vander Poorten

M. Francisca Verckens                                                               - zij x Joannes Herzele , zij + in 1866 -


09/11/1840 ° Leopoldus

P. Elias Verckens

M. Philippina Vander Poorten

 

 

DE SMET Jacobus ex hac x VAN OPDENBOSCH Francisca ex hac

 

 

Huwelijk op 20/06/1839 van :

Jacobus De Smet fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Willems oud 38 jaar

Francisca Van Opdenbosch fa. Cornelis en Petronella Gijssels oud 41 jaar

tt. Petrus Joannes Van Opdenbosch en Sophia Vanden Doorn

Hij + 23/12/1872 fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Willems maritus Francisca Vanden Bossche ( sic ! )

 

Zij + 10/09/1877  fa. Cornelis en Petronella Gijssels vidua Jacobus De Smet , 82 jaar

 

 

 

DE SMET Carolus Ludovicus 1x BRUYLANT Maria Theresia
 

 


Huwelijk op 16/05/1840 van :
Carolus Ludovicus De Smet ° 15.12.1813 fs. Petrus Joannes en Maria Catharina Fonteyne landbouwers in Denderwindeke , oud 27 jaar

Maria Theresia Bruylant ° 19.10.1812 fa. Petrus en wijlen Petronella Baes ( kerkelijk ) , Buydens ( burgerlijk ) die + 30.09.1824 ,  oud 28 jaar
tt. Augustinus Speliers en Petronilla De Smet

Red. : de naam van de moeder van de bruid is Pieternelle Buydens , waar dit " Baes " vandaan komt is een raadsel

 

Zij + 04/02/1853 fa. Petrus Joannes en Petronella Buydens uxor Carolus De Smet , 41 jaar

 

Hij was herbergier in Denderwindeke samen met zijn broer , zie kadaster Denderwindeke nr. 1767. Karel en Louis De Smet
 


21/02/1841 ° Petrus

P. Joannes Bruylant

M. Maria Catharina Fonteyne

 

29/05/1842 ° Ludovica

P. Petrus Joannes De Smet

M. Cecilia De Vieds                                                         - zij + 01/02/1885 oud 42 jaar -

 

20/07/1843 ° Melania

P. Josephus Bruylant

M. Petronilla De Smet                                                     - zij + 26/08/1866 oud 23 jaar en 1 maand -                   

 

12/05/1845 ° Franciscus

P. Franciscus Bruylandt

M. Maria Theresia Francs

 

19/06/1846 ° Petrus Antonius

P. Petrus Antonius Bruylant

M. Sophia De --- ( vrmdl. De Smet )                               - hij x in 1885 met Maria Leonia De Smet ex Zandbergen -

 

01/10/1847 ° Edmundus

P. Petrus Joannes Evens

M. Lucia De Smet                                                       

10/02/1849 ° Victor
P. Ludovicus De Smet
M. Ursula Menschaert

13/07/1850 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus De Smet
M. Maria Cecilia De Vidts                                              - hij x in 1891 met Adelina De Boeck ex Zandbergen , hij + in Zandbergen op 14.02.1917 oud 66 jaar vir Adelina De Boeck -

10/10/1851 ° Maria Stephania
P. Victor De Smet
M. Anna Maria Van Lierde                                            - zij x in 1880 met Vital De Smet ex Zandbergen -

--/02/1853 ° Petronella ( s.c. ) , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde
P. Petrus Van Wilder
M. Petronella Adriana d'Hauw


DE SMET Carolus Ludovicus 2x PATERNOSTER Theresia


Huwelijk op 09/11/1854 van :
Carolus Ludovicus De Smet fs. Petrus Joannes en Maria Catharina Fontaine viduus Anna Maria Bruyland
Theresia Paternoster fa. Carolus en Alexandrina Leirens oud 37 jaar
tt. Jan Baptiste Paternoster en Lucia Paternoster

Hij + 08/12/1881 fs. Petrus Joannes en Catharina Fontaine viduus Anna Maria Bruyland maritus Theresia Paternoster oud 68 jaar

Zij + 09/08/1888 fa. Carolus en Alexandrina Leirens vidua Carolus Livinus De Smet , 71 jaar en 6 maand
 

16/01/1855 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Paternoster
M. Lucia Paternoster                                                           - hij + 27/02/1855 oud 1 maand -

22/02/1856 ° Maria Mathilda
P. Petrus De Smet
M. Alexandrina Coppens

17/06/1857 ° Benjamin Josephus
P. Josephus Paternoster
M. Ludovica De Smet

19/11/1858 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Paterrnoster
M. Melania De Smet                                                          - hij + 27/07/1859 oud 1 jaar -
 

DE SMET Petrus Amandus ex Iddergem ( ex Ninove ) x DE DONCKER Joanna Catharina

 

14/12/1840 ° Barbara

P. Carolus De Haen

M. Barbara De Doncker


07/01/1843 ° Maria Theresia

P. Petrus Josephus De Doncker

M. Maria Theresia Cooremans
 

 

DE SMET Petrus x VAN CRAENENBROECK Amelia       ( zij x2 Josephus Nieuborg )

 


Huwelijk op 30/11/1843 van :
Petrus Joannes De Smet fs. Petrus en Maria Bosschaert oud 28 jaar
Amelia Van Craenenbroeck fa; Felix en Maria Theresia Schys oud 22 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Jan Baptiste De Doncker

 

Hij + 09.10.1868  fs. Petrus en Joanna Maria Bosschaert maritus Amelia Van Craenenbroeck , 52 jaar en 4 maand

 

Zij + 04.03.1900 fa. Felix en Maria Theresia Schijs vidua Petrus De Smet uxor Josephus Nieuborg
 18/03/1844 ° Jan Baptiste

P. Petrus De Smet

M. Joanna Catharina Niebourg

 

19/02/1847 ° Jan Baptiste     
P. Adrianus Van Craenenbroeck
M. Anna De ... ( onleesbaar )                                  - hij + 13/01/1848 oud 1 jaar -

22/12/1848 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus De Smet

M. Maria Theresia Van Craenenbroeck

31/03/1852 ° Franciscus
P. Petrus Antonius Van Craenenbroeck
M. Catharina De Smet


08/06/1854 ° Jan Baptiste
P. Joannes Steenhout
M. Maria Theresia Van Craenenbroeck

 

09/07/1857 ° Sylvia
P. Franciscus Roosens
M. Maria Josepha Van Craenenbroeck                        - zij + 28/07/1858 oud 1 jaar -

 

22/05/1859 ° Petrus
P. Petrus De Smet
M. Maria Josepha Van Craenenbroeck

05/05/1862 ° Edmundus 
P. Jan Baptiste Knappenberg
M. Maria Josepha Van Craenenbroeck                      - hij + op 01/02/1864 oud 1 jaar en 9 maand -

06/03/1865 ° Edmundus
P. Jan Baptiste De Smet
M. Theresia Thibaut

03/03/1868 ° Maria Sylvia
P. Josephus De Smet
M. Maria Christina De Smet

 

DE SMET Theresia fa. Petrus en Maria Boschaert moeder van


10/11/1845 ° Petrus ( doop door Maria Vernaillen vroedvrouw )
P. Petrus De Smet   

M. Amelia Van Craenenbroeck
 

 

DE SMET Petrus Joannes x TIMMERMANS Lucia ex Meerbeke
 


Huwelijk in Meerbeke op 19/02/1835

Hij ° 18/06/1807 in Denderwindeke fs. Donatus en wijlen Maria Livina O ( zij + 18/12/1830 )

Hij + 07.04.1892 fs. Donatus en Maria Livina O oud 84 jaar en 8 maand

Zij ° 02/11/1812 fa. wijlen Jan Baptiste ex Gooik ( + 15/12/1834 ) en wijlen Anna Catharina De Doncker ( + 17/01/1815 )
 


26/11/1835 ° Petrus

P. Donatus De Smet

M. Maria Catharina Timmermans                                               - hij x in 1863 met Virginia Schoonjans -

 

03/11/1837 ° Franciscus

P. Franciscus Timmermans

M. Maria Francisca Van Craenenbroeck                                   - hij + 22/05/1839 oud 18 maand -

 

24/11/1839 ° Dominica

P. Jacobus Timmermans

M. Maria Josepha Timmermans

 

06/11/1841 ° Cornelius

P. Moyses Cornelius De Ruddere

M. Maria Cath. De Smet


13/09/1843 ° Ludovicus

P. Adrianus Timmermans

M. Maria Francisca Van Craenenbroeck


24/09/1845 ° Petrus Josephus    ( gedoopt door dokter De Timmerman )

P. Petrus Timmermans

M. Ursula De Smet           

21/03/1848 ° Carolus
P. Carolus O
M. Maria Judoca Timmermans

24/06/1850 ° Francisca Leonia
P. Petrus Joannes Timmermans
M. Francisca O                                                                                      - zij x Joannes Franciscus De Strijcker in 1878  -

26/07/1852 ° Franciscus
P. Jan Baptiste De Saeger
M. Dominica De Smet

18/10/1853 ° Leopoldus
P. Petrus De Smet
M. Constantia Van Walem

13/05/1856 ° Gustavus    
P. Cornelius De Smet
M. Maria Theresia De Beys                                                               - hij + 18/01/1857 oud 1 jaar -

 

DE SMET Petrus x TIMMERMANS Lucia  ( dezelfde personen als supra doch de ouders van de vrouw zijn verschillend , ergens gebeurde een fout )


Zij + 06/03/1880 ex hac fa. Petrus Josephus en Catharina De Cooman uxor Petrus Smet oud 69 jaar

Red. : Dit huwelijk is bijna een duplicaat van het huwelijk van Petrus Joannes De Smet en Lucia Timmermans , zie huwelijken Meerbeke anno 1835

 

 

DE SMET Philippus ex Gooik x VANDER EIJCKEN Maria Anna ex Gooik


26/01/1846 ° Virginia

P. Amandus De Smet

M. Maria Theresia Schijs

 

DE SMET Barbara moeder van


28/02/1846 ° Maria Francisca

P. Jan Baptiste De Smet

M. Felicitas Goedvriend                                    - zij + 27/03/1846 oud 1 maand -
 

 

DE SMET Vincentius x DE NUTTE Joanna ex Maria Lierde

 

 

Huwelijk op 09/01/1847 van :

Vincent De Smet fs. Cornelis en Agnetis Valckeneer oud 34 jaar

Maria Joanna De Nutte ex Ophasselt vidua Livinus Maesfrancx fa. Ludovicus en Christina De Sterck oud 29 jaar

tt. Joseph De Smet en Francisca De Smet

 

Hij + 15.09.1892  fs. Cornelis en Agnetis Valckeniers viduus Maria Joanna De Nutte , 80 jaar

 

Zij + 16.01.1872  fa. - niets ingevuld - conjux Vincentius De Smet , 56 jaar , op 16/01   

 


12/11/1847 ° Josephus Vitalis

P. Josephus De Smet

M. Catharina Vande Velde                                           - hij x Maria Josephina Abbeels in 1879 -

03/12/1849 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus De Smet
M. Lucia De Smet

02/09/1852 ° Leonia
P. Jan Baptiste Maesfrancx
M. Francisca De Smet

12/12/1855 ° Petrus
P. Dominicus De Smet

M. Agatha Vander Velde                                             - hij x Leonia De Cooman , woont anno 1881 in St. Gillis -

 

23/09/1858 ° Hippolytus
P. Vital De Smet
M. Maria Francisca Geeroms
 

DE SMET Theresia filia Clementis

14/02/1850 ° Franciscus
P. Franciscus Quintane
M. Theresia Geeroms                                                     - hij + 09.11.1861 oud 11 jaar -

DE SMET Catharina moeder van

17/07/1854 ° Franciscus
P. en M. niet leesbaar op de kopij                              - hij + 05/08/1855 oud 1 maand -
 

DE SMET Servatius ex Neigem x DE CALUWE Catharina


Huwelijk op 23/09/1847 van :
Servatius De Smet ex Neigem fs. Petrus en Elisabeth Billens oud 30 jaar
Joanna Catharina De Caluwé ex hac fa. Joannes Franciscus en Joanna Van Bellingen oud 30 jaar
tt. Antonius Buyl en Jacobus Dumongh

 

23/03/1848 ° Caesaria
P. Petrus De Smet
M. Lucia De Caluwé

11/06/1850 ° Victorina
P. Carolus De Caluwe
M. Maria Elisabeth Billens

16/12/1852 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Cifilio
M. Catharina De Smet
 

DE SMET Petrus x VANDE VELDE Joanna Catharina ex Oetingen


Huwelijk op 19/11/1847 van :
Petrus De Smet ex hac fs. Petrus Joannes en Helena Lenie oud 25 jaar
Joanna Catharina Vande Velde ex Oetingen fa. Jacobus en Joanna Catharina De Saegher oud 49 jaar
tt. Petrus Antonius De Smet en Sophia Pletinckx

Hij + 13.11.1893 fs. Petrus Joannes en Helena Lenie viduus Joanna Catharina Vande Velde oud 71 jaar

Zij + 14.12.1882 ex Oetingen fa. Jacobus en Catharina De Saeger maritus Petrus De Smet  , 84 jaar en 9 maand
 

DE SMET Petrus Antonius x CARION Maria Theresia


Huwelijk op 11/04/1850 van :
Petrus Antonius De Smet fs. Petrus Joannes en Helena Lenier oud 34 jaar
Maria Theresia Carion fa. Philippus en Anna Maria Bulterys oud 28 jaar
tt. Paulus Carion en Berlindis Valckenier

Hij + 27/05/1853 fs. Petrus Joannes en Helena Laner maritus Maria Theresia Carion , 37 jaar -

Zij + 28/02/1861 fa. Philippus en Anna Maria Bulterys vidua 1° Petrus Antonius De Smet , 2° Joannes Henricus Helpers , 40 jaar , zie Herpels - Helpers

Zij x2 in 1854 met Joannes Helpers
 


22/02/1851 ° Franciscus
P. Franciscus Carion
M. Joanna Catharina De Smet                                   - hij x1 in 1873 met Maria Bois D'Enghien ex Herne  , hij x2 in 1895 met Virginia Vanden Neste -
 

DE SMET Dominicus x2 EECKHAUT Maria Theresia
 


Huwelijk op 10/07/1850 van :
Dominicus De Smet ex hac habitans in Santbergen fs. Cornelis en Agneta Valckeniers viduus Catharina Vande Velde oud 35 jaar      Red. :  in Zandbergen is hij gehuwd geweest met Joanna Catharina Van Wilder , red.
Maria Theresia Eeckhaut fa. Eligius en Judoca Willems oud 36 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Jan Baptiste Dumongh
 

DE SMET Dominicus x3 GEEROMS Maria Francisca   


Huwelijk op 26/02/1857 van :

Dominicus De Smet ex hac habitans in Santbergen fs. Cornelis en Agnetis Valckeniers viduus Theresia Eeckhaut et viduus Catharina Vander Velden , 41 jaar
Maria Francisca Geeroms ex hac fa. Antonius en Joanna Vander Velden , 20 jaar
tt. Josephus De Smet en Catharina Geeroms

Dispensatie wegens 3de en 4de graadsverwantschap

geen datum in Zandbergen ° Maria Leonia
                                                                                                     - zij x in 1885 met Petrus Antonius De Smet -


DE SMET Octavianus ex Ninove x O Maria Christina


Huwelijk op 31/08/1854 van :
Octavianus De Smet fs. Adrianus en Joanna Judoca De Backer oud 39 jaar
Maria Christina O fa. Carolus en Maria Theresia D'Hauwer oud 23 jaar
tt. Fredericus De Smet en Joanna Thollembeek
 
 

DE SMET Carolus Ludovicus x2 PATERNOSTER Theresia


Huwelijk op 09/11/1854 van :
Carolus Ludovicus De Smet fs. Petrus Joannes en Maria Catharina Fontaine viduus Anna Maria Bruyland
Theresia Paternoster fa. Carolus en Alexandrina Leirens oud 37 jaar
tt. Jan Baptiste Paternoster en Lucia Paternoster

Zij + 09/09/1888 fa. Carolus en Alexandrina Leirens vidua Carolus Livinus ( lees Carolus Ludovicus ) De Smet
 

16/01/1855 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Paternoster
M. Lucia Paternoster

22/02/1856 ° Maria Mathilde
P. Petrus De Smet
M. Alexandrina Coppens

17/06/1857 ° Benjamin Josephus
P. Josephus Paternoster
M. Ludovica De Smet

DE SMET Ludovicus Augustus x VAN CAUTER Adriana


Huwelijk op 19/04/1855 van :
Ludovicus Augustus De Smet fs. Petrus Joannes en Maria Catharina Fontaine
Adriana Van Cauter fa. Adrianus Franciscus en Catharina Tondeur
tt. Henricus Van Cauter en Maria Catharina De Smet
 

08/02/1856 ° Petrus Theophilus Josephus
P. Petrus Josephus De Smet
M. Maria Catharina Tondeur

14/09/1857 ° Henrica
P. Henricus Van Cauter
M. Petronella De Smet

27/10/1859 ° Carolus Alphonsius
P. Carolus Ludovicus De Smet
M. Petronella Dominica Van Cauteren

16/09/1862 ° Petronella Clementina
P. Petrus Jacobus De Smet
M. Petronella De Smet

DE SMET Lucia moeder van

14/10/1856 ° Leo
P. Franciscus Roosens
M. Maria De Smet

DE SMET Ursula moeder van

22/01/1861 ° Lidia                                   GEMINI
P. Carolus Ludovicus Quintaene
M. Anna Jacoba De Maeseneer                                                - zij + 23.01.1861 oud 2 dagen -

22/01/1861 ° Josephina                          GEMINI
P. Carolus Ludovicus Quintaene
M. Anna Jacoba De Maeseneer                                                - zij + 23.01.1861 oud 2 dagen -


DE SMET Petrus x VAN CRAENENBROECK Amelia

05/05/1862 ° Edmundus
P. Jan Baptiste Knappenberg
M. Maria Josepha Van Craenenbroeck                                      - hij + 01/02/1864 oud 1 jaar 9 maand -

06/03/1865 ° Edmundus
P. Jan Baptiste De Smet
M. Theresia Thibaut                                                                    - hij x in 1894 met Ida Langlot -
 

DE SMET Petrus x SCHOONJANS Virginia


Huwelijk op 13/08/1863 van :
Petrus De Smet fs. Petrus en Lucia Timmermans oud 27 jaar
Virginia Schoonjans fa. Franciscus en Maria Leirens oud 29 jaar
tt. Cornelis De Smet en Joanna Van Wilderode

Hij + --/01/1917 oud 82 jaar

Zij + 29.01.1889 fa. Franciscus en Maria Leirens uxor Petrus De Smet , 54 jaar en 10 maand
 

28/05/1864 ° Maria Theresia
P. Petrus Joannes De Smet
M. Maria Leirens                                                                 - zij + 23/08/1864 oud 3 maand -

09/04/1866 ° Carolus Ludovicus
P. Carolus Schoonjans
M. Lucia Timmermans                                                        - hij x in 1890 met Sidonia Rollier ex Pollare -

25/05/1868 ° Maria Celestina
P. Petrus Van Wilderode
M. Dominica De Smet

30.05.1878 ° Antonius Alphonsus
P. Antonius Schoonjans
M. Leonia De Smet                                                             - hij + 19/08/1878 oud 5 maand
 

DE SMET Jan Baptiste ex Hillegem x DE COOMAN Maria Carola Ludovica ex St. Lievens Houtem

05/07/1864 ° Leo
P. Carolus Ludovicus De Smet
M. Melania De Cooman

DE SMET Jan Baptiste x MOT Philomena ex Herne


Zij + 14.11.1871 fa. Carolus en Catharina Bulterys uxor Jan Baptiste De Smet oud 29,5 jaar
 

03/06//1865 ° Alphonsus
P. Petrus Joannes De Smet
M. Maria Catharina Bulterijs

01.04.1870 ° Cyrillus
P. Josephus De Smet
M. Seraphina Mot


DE SMET  Carolus x MALFROID Delphina


Huwelijk op 12/06/1864 van Carolus De Smet ex hac et in hac en Maria Delphina Malfroid ex hac et in hac met tt. Leopoldus De Smet en Maria Catharina Malfroid

Hij + 06/07/1881 fs. Elias en Judoca Vander Poorten maritus Delphina Malfroid , 37 jaar
 

23/09/1865 ° Carolus Leopoldus
P. Leopoldus De Smet
M. Maria Christina Vande Winckel                                    - hij + 28.03.1872 oud 6 jaar en 7 maand -

03/02/1868 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus Malfroid
M. Dorothea Bellemans

31.01.1870 ° Joannes Belarminus
P. Joannes Herzeele
M. Maria Catharina Malfroid

26.02.1872 ° Franciscus
P. Carolus Ludovicus Malfroid
M. Virginia Vander Poorten                                              - hij x in 1908 met Irma Vanden Bergh in Pieton naast Doornik ( in Henegouwen ) -

26.02.1874 ° Ludovicus
P. Dominicus Bellemans
M. Justina Malfroid

01.11.1875 ° Maria Elisa
P. Elias Bellemans
M. Justina Malfroid

17.12.1877 ° Irma Hubertine
P. Aloysius Malfroid
M. Catharina Ronsyn

31/12/1879 ° Maria Josepha Rachel
P. Joseph De Smet
M. Maria Tondeur                                                              - zij x in 1898 met Theophilus De Smet ex Vollezele -

DE SMET Leonia moeder van

15/03/1867 ° Josephus ( s.c. , gedoopt door Dr. De Cooman )
P. Josephus De Smet
M. Catharina Geeroms

DE SMET Ludovicus x LAMBRECHT Philomena

Huwelijk op 07/01/1870 van Ludovicus De Smet en Philomena Lambrecht met tt. Josephus De Smet en Leonia Lambrecht

2806.1870 ° Maria Odila
P. Paulus Lambrecht
M. Lucia Timmermans

31.03.1872 ° Maria Leontina
P. Petrus Joannes De Smet
M. Felicitas Baeyens

17.10.1874 ° Petrus Oscar
P. Petrus De Smet
M. Leonia Lambrecht                                   - hij + 08.01.1876 oud 1 jaar -

06.05.1877 ° Maria Leonia Cornelia
P. Cornelius De Smet
M. Leonia Lambrecht                                  - zij + 13.11.1877 oud 6 maand -

anno 1878 ° Petrus Alphonsus
                                                                       - hij + 29/11/1878 oud 4 maand -

21.09.1882 ° Dominica
                                                                       - zij + 30.10.1882 oud 1 maand en 9 dagen
 

DE SMET Jan Baptiste ex hac x DE VUYST Regina ex hac

Huwelijk op 30/04/1873 met tt. Joannes De Smet en Delphina De Vuyst

28.02.1874 ° Josephus   ( thuis gedoopt s.c. door Dr. Deurbroeck )
P. Josephus Nuborg
M. Josephina Bossuyt
                                                                       - hij x in 1894 met Maria Celina Neirinckx -

DE SMET Carolus x ROOSENS Maria Theresia ex Oetingen

11.11.1876 ° Josephus
P. Joannes Roosens
M. Lucia Temmerman

10.11.1878 ° Petrus Gustavus
P. Petrus De Smet
M. Maria Joanna Roosens

DE SMET Josephus  ex Oetingen x BUEKENS Hortensia ex Oetingen ( ex hac )

Zij + 21/08/1880 fa. Nicolaas en Maria Theresia De Vuyst uxor Josephus De Smet , 31 jaar en 4 maand

20.05.1872 ° Maria Justina
P. Nicolaus Boeykens
M. Amelie Van Craenenbroeck

30.07.1873 ° Maria Stephania
P. Josephus Nuborg
M. Maria Theresia De Vuyst                  - zij + 15.11.1874 oud 4,5 maand -

31.05.1875 ° proles anonyma
                                                                    - bij geboorte overleden -

16.05.1876 ° Virginia
P. Joannes De Smet
M. Stephania Boeykens                         - zij x in 1898 met Marinus Van Rossem ex Gooik -

geen datum ° Maria Justina
                                                                   - zij x in 1898 met Bruno Vlassenbroeck ex Vollezele -
 

DE SMET Carolus Ludovicus x VANDER KELEN Hortentia

Huwelijk op 24/05/1873 met tt. Petrus De Cooman en Leonia De Smet

21.10.1874 ° Virginia Theresia
P. Vincentius De Smet
M. Virginia Vander Kelen                              - zij x in 1899 met Franciscus Kestens -

11.09.1876 ° Gilbertus Augustus
P. Petrus Engels
M. Leonia De Smet                                          - hij x in 1908 met Maria Antonia Persoons -

geen datum ° Hortentia
                                                                           - zij x in 1898 met Matthias Lievens -

29.06.1888 ° Maria Theresia
                                                                          - zij x in 1908 met Remigius Bellemans -

23.07.1891 ° Josephus
                                                                         - hij x in 1912 met Maria Celina Bellemans , zie P.P. -
 

DE SMET Franciscus 1x BOIS D'ENGHIEN Maria ex Herne


Huwelijk op 29/05/1873 met tt. Petrus Herpels en Sophia Coreels

Zij + 20/05/1894 ex Herne fa. Joannes Josephus en Amelia De Cleyn uxor Franciscus De Smet , 59,5 jaar

13.05.1874 ° Virginia
P. Bernardus Lievens
M. Joanna Catharina De Smet                                        - zij x in 1893 met Isidorus Hauters ex Nieuwenhove -
 

DE SMET Petrus ex Denderwindeke x VANDEN NEUCKER Coleta ex Zandbergen


Verloving en huwelijk in Zandbergen

Verloving op 08/11/1872 met tt. Xaveria Piens en Rosalia Baeyens
Huwelijk op 28/11/1872 met tt. Victor De Smet en Anastasia Vanden Neucker

Zij + 22.05.1907 ex Zandbergen fa. Adrianus en Blondina Loraert uxor Petrus De Smet , 60 jaar 5 maand en 18 dagen
 

14.05.1874 ° Maria Celina
P. Carolus De Smet
M.Blondina Lauwaert                                                    - zij x in 1900 met Alfredus Daem ex Appelterre -

20.06.1875 ° Maria Alice ( ? )
P. Felix Vanden Neucker
M. Agatha Vander Velden                                           - zij  x Fredericus De Ligne ex Appelterre geboren op 14.03.1873 fs. Carolus Ludovicus en Maria Joanna Van Bellingen -

DE SMET Franciscus 2x VANDEN NESTE Virginia

Huwelijk op 07.11.1895 van :
Franciscus De Smet fs. Antonius en Maria Theresia Carion viduus Maria Bois D'Enghien
Virginia Vanden Neste fa. Jan Baptiste en Catharina Bellemans
tt. Matthias Lievens en Justina Vanden Neste

Zij + 23.02.1923 oud circa 68 jaar uxor Franciscus De Smet

DE SMET Canutus x TOLLEMBEEK Theresia


Huwelijk op 19/06/1878 van :
Canutus De Smet fs. Carolus en Catharina Roger
Theresia Tollembeeek fa. Petrus Joannes en Constantia De Leenheer
tt. Petrus Van Wilderode en Delphina De Smet
 

21.08.1880 ° Petrus
                                                                   - hij x in 1912 met Maria Alicia Peiremans , zie P.P. -
 

DE SMET Josephus Vital x ABEELS ( ook als ABBEELS ) Maria Josephina


Huwelijk op 20/02/1879 van :
Josephus Vital De Smet fs. Vincent en Maria Joanna De Nutte
Maria Josephina Abeels fa. Jacobus en Theresi D'hoeraene
tt. Vital Abbeels en Maria Leonia Bellemans

red. : Abeels en Abbeels in dezelfde akte voorkomend

Hij + 07.01.1921 maritus Maria Josephina Abeels oud 74 jaar

 

anno 1879 ° Maria Theresia
                                                                       - zij + 26/04/1880 oud 1 jaar -

19/10/1880 ° infans
                                                                       - bij bevalling overleden -

01.02.1886 ° proles
                                                                      - bij bevalling overleden -

DE SMET Petrus x VANDEN NEUCKER Coleta ex Zandbergen

27.07.1877 ° Remigius  ( slecht leesbaar  , zie neocommunicanten anno 1888 : Remi De Smet )
P. Victor De Smet
M. Maria Theresia Vanden Neucker

16/06/1880 ° Victor
                                                                       - hij + 01/07/1880 oud 15 dagen -
 

DE SMET Vital ex Zandbergen x DE SMET Joanna Petronella

Huwelijk op 15/04/1880  van :
Vital De Smet ex Zandbergen fs. Dominicus en Catharina Vande Velde
Joanna Petronella De Smet ex hac et in hac fa. Carolus en Anna Maria Bruyland
tt. Desiderius De Smet en Stephania De Smet

anno 1888 ° Renildis
                                                                              - zij + 08.04.1893 oud 5 jaar -

DE SMET Josephus ex Nieuwenhove x NEUCKERMANS Maria Hortentia


Huwelijk op 25/11/1880 van :
Josephus De Smet ex Nieuwenhove fs. Petrus en Judoca Backaert
Maria Hortensia Neuckermans ex hac et in hac fa. Petrus en Maria Regina De Schuyteneer
tt. Josephus Van Eesbeke en Sidonia Vanden Neucker

Red. : opnieuw zijn Neuckermans en Vanden Neucker in één akte vermeld

Zij + 17.11.1911 fa. Petrus Joannes en Francisca Barbé uxor Josephus De Smet oud 63 jaar 1 maand en 21 dagen

DE SMET Sophia moeder van

geen datum ° Augustus
                                                               - hij x in 1908 met Maria Amanda Van Eesbeek -


DE SMET Petrus ex hac nu wonend in St. Gillis x DE COOMAN Leonia


Huwelijk op 05/01/1881 van :
Petrus De Smet ex hac wonend in St. Gilllis naast Brussel fs. Vincentius en Joanna De Nutte
De Cooman Leonie fa. naturalis van Maria De Cooman
tt. Franciscus Langendries en Delphina De Cooman
 


DE SMET Petrus Antonius x DE SMET Maria Leonia ex Zandbergen


Huwelijk op 10/09/1885 van :

Petrus Antonius De Smet fs. Carolus Ludovicus en Maria Bruyland
Maria Leonia De Smet ex Zandbergen hier wonend fa. Dominicus en Francisca Geeroms , zij ° 06.09.1862 in Zandbergen , zie familiesamenstelling Zandbergen
tt. Edmundus De Smet en Melania de Smet

Zij +17.04.1924 ex Zandbergen vidua Petrus Antonius De Smet


19.03.1889 ° Theophilus
                                                                                    - hij x Sidonia Elisa Palmyre Pottier ex hac , zie P.P -

DE SMET Carolus Ludovicus x ROLLIER Sidonia ex Pollare


Huwelijk op 09/01/1890 van :
Carolus Ludovicus De Smet ex hac fs. Petrus en Virginia Schoonjans
Sidonia Rollier ex Pollare hier wonend fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina Herremans
tt. Franciscus De Smet en Celestina De Smet
 

DE SMET Jan Baptiste ex Meerbeke x DIERICKX Maria ex Steenhuize


Huwelijk op 23/11/1890 van :
Jan Baptiste De Smet ex Meerbeke fs. Joannes en Maria Vetsuypens
Maria Dierickx ex Steenhuize hier wonend fa. Antonius en Rosalia De Moor
tt. Petrus De Smet en Adelina Dierickx
 

anno 1890 in Meerbeke °  Remigius
                                                                                  - hij + 04.02.1896 oud 5 jaar en 5 maand -

 

DE SMET Petrus Josephus x DE BOECK Adelina ex Zandbergen


Huwelijk op 28/07/1891 van :
Petrus Josephus De Smet ex hac fs. Carolus en Anna Maria Bruyland
Adelina De Boeck ex Zandbergen hier wonend fa. Franciscus en Petronella De Vos
tt. Vital De Smet en Alice De Smet
 


DE SMET Joseph x NEIRINCKX Maria Celina

 


Huwelijk op 28/12/1894 met dispensatie voor 2de en 3degraads collaterale verwantschap van :
Josephus De Smet ex hac fs. Jan Baptiste en Regina De Vuyst
Maria Celina Neirinckx ex hac fa. Petrus en Maria Theresia Van Craenenbroeck
tt. Franciscus Neirinckx en Josephina De Vuyst
 


DE SMET Edmundus x LANGLOT Ida


Huwelijk op 13/10/1894 van :
Edmundus De Smet ex hac fs. Petrus en Amelia Van Craenenbroeck
Ida Langlot ex hac fa. Eduardus en Hortentia Van Snick
tt. Edmundus Steeenhout en Justina Langlot
 


DE SMET Canutus x THOLLEMBEEK Theresia

anno 1897 ° Theophilus
                                                                                              - hij + 05.04.1901 oud 3 jaar en 8 maand -

DE SMET Victor x PLETINCKX Maria

Huwelijk op 07/09/1897 van :
Victor De Smet fs. Carolus en Agatha Vander Velden
Maria Pletinckx fa. Franciscus en Carolina Lafeuillade
tt. Gustavus Pletinckx en Alyssa De Smet

DE SMET Augustus x SIRJACOBS Maria Celina

Zij ° 02.09.1875 in Nieuwenhove fa. Jan Baptiste en Anastasia Vanden Neucker uxor Augustus De Smet  , overleden op 12.05.1925

DE SMET Augustus x PERSOONS Maria Antonia


Huwelijk op 18/01/1908 van :
Augustus De Smet ex hac fs. Carolus en Hortentia Vander Kelen
Maria Antonia Persoons ex hac fa. Apollonia ex hac
tt. Marinus Persoons en Theresia De Smet
 DE SMET Joseph wonend in Edingen x VAN EESBEEK Maria Amanda


Huwelijk op 01.02.1908 met dispensatie voor 3degraads verwantschap van :
Joseph De Smet wonend in Edingen fs. Sophia De Smet ex hac
Maria Amanda Van Eesbeek ex hac fa. Carolus Ludovicus en Melania De Smet
tt. Victor Vander Plancken en Rosina De Smet