FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606- 1877 inbegrepen

Families D'HAUWER

 


                         

DE HAUWERE Cornelis ( ** ) x VERDONCK Egidia

Verloving op 04.04.1620 met tt. Mathias Maes en Joannes De Hauwere en huwelijk op 12.05.1620


anno 1634 : hij koopt 1/2 dagwand land gelegen te Guchte van de weduwe Gillis De Middeleer

anno 1640 : ze verkopen in 1640 aan Mr. Christiaen Dachelinckx hun paert en deel in een huis gelegen op de Plaetse in DW en hen toekomend van wijlen Maria Mehouden haar moeder
anno 1651 : de schepenklerk schrijft overduidelijk Cornelis Douwen x Gillijne Verdonck

 

04.01.1620 ° Joannes
P. Joannes De Hauwere
M. Anna De Hauwere

 

27/11/1623 ° Maria                   

P. Paulus De Middelere               

M. Maria Mehauden                                                                             - zij x Adam Leysens circa 1645 -

 

02/04/1627 ° Roeland               

P. Roeland Agneesen               

M. Anna Vander Noot

 

14/04/1630 ° Elisabetha             

P. Martinus Van Boterdael        

M. Elisabeta Roosen                                                                            - zij x Judocus De Vidts in 1654 -

 

24/08/1633 ° Cornelius    ( moeder foutief genoteerd )      

P. Joannes De Coster                 

M. Anna De Hauwere

 

27/03/1638 ° Adrianus             

P. Adrianus De Cooman             

M. Clara Neeven

 

 

DE HAUWERE Joannes x ROOSEN Elisabetha

 

Verloving op 02/05/1617 met als tt. Joannes Buydens en Cornelis De Hauwere

Zij is dv. Cornelis Roosen en Jenneken Van Hollant

Hij koopt in 1636 van zijn zwager Joos Vander Strict fs. Cornelis een partij land op de Cortenbosch groot 178 roeden
Hij koopt in 1637 van Jooris De Groote fs. Jooris x Jenneken De Middeleer de helft van een lochting groot 228,5 roeden geheten " de Mulder "
Hij maakt in 1637 samen met zijn echtgenote een rente ten laste van Herman Vrancx x Jenneken De Cooman fa. Adriaens
Hij is anno 1637 pachter van het hof te Vrechem dat toebehoorde aan Maximiliaen Vander Noot x Maria Boote , zie WP van 02.05.1637

 

20/02/1618 ° Elisabeth               
P Cornelius Roosens grootvader     

M. Elisabetha Marons                                                - x Jacques Van Bossuyt -
 

06/11/1619 ° Joanna                    
P. Egidius De Quick               

M. Johanna Van Hollant alias Roosens                 - x Merten Van Bossuyt -
 

06/06/1621 ° Petronella              
P. Petrus Roosen                      

M. Elisabeth Stevens
 

26/11/1623 ° Maximilianus        
P. Dominus Maximilianus Vander Noot  

M. Gertrudis Wasteels                                            - x Maximiliana Van Brueseghem -
 

14/12/1625 ° Petrus                   
P. Petrus Roosen                     

M. Anna De Hauwere

 

27.03.1628 ° Jan Baptiste
P. Joannes Van . .
M. Anna Vander Noot                                               - hij x Cathelijne Stevens fa. Martinus -
 

06/09/1630 ° Cornelis                
P. Cornelis Roosen                  

M. Maria De Ro                       
                            

30/07/1633 ° Maria                   
P. Petrus Van Vrechem            

M. Maria Roosen                                                       - x Jan Vander Eecken ex Ninove -

 

30.06.1636° Cornelia   ( vader foutief als De Bacquer in parochieregisters )                                         
P. Cornelius De Quick
M. Joanna De Middeleer                                          - x  Jan De Ro fs. Mathijs -

 

 

Wettelijke passeringen Wedergrate anno 1670 , de verkaveling tussen de erfgenamen van wijlen Jan De Houwer en wijlen Elisabeth Roosen

 

1°) Maximiliaen

2°) Elisabeth x Jacques Van Bossuyt

3°) Johanna x Merten Van Bossuyt

4°) Cornelis

5°) Cornelia x Jan De Ro fs. Mathijs

6°) Maria x wijlen Jan Vander Eecken

7°) Wijlen Jan x Cathelijne Stevens die hertrouwde met Ingel De Ro

 

 

 

DE HAUWERE Maximiliaen x VAN BRUESEGHEM Maximiliaene ex Meerbeke

 

Hij + in Vollezele op 04.10.1677

 


Hij ° 1623 zoon van Jan De Hauwere en Elisabeth Roosens


Zij is dv. Jaspar Van Brueseghem , zie wettelijke passeringen van Zandbergen

 

Zij + 20/11/1667 , een staat van goed werd opgesteld voor de 10 onderjarige kinderen

 

Verloving op 25/03/1645 en huwelijk op 25/04/1645 in Meerbeke

Bij overlijden van Maximiliana Van Brueseghem overleden op 20.11.1667

Houder van het sterfhuis : Maximiliaan D'Hauwer

10 minderjarige kinderen te weten

1) Jan 23 jaar
2) Elisabeth 22 jaar
3) Jacques 21 jaar
4) Pieter 19 jaar
5) Nicolaas 17 jaar
6) Adriaenken oud 15 jaar
7) Gillis 13,5 jaar
8) Jaspar 12 jaar
9) Anneken 10 jaar
10) Jasparienten 4 jaar

V.P. Cornelis D'Hauwer
VM. Gillis Van Brueseghem25/01/1646 ° Joannes               
P. Joannes De Hauwere               

M. Gasparina Evenepoel                                                       - hij overleed als vrijgezel , zie ondermeer SvG bij overlijden van zijn broer Egidius in 1718 -
                                            

10/02/1647 ° Elisabeth               
P Egidius Van Varenberch          

M. Maria Roosen                                                                   - zij x Geeraert Weverbergh , zie de verdeling van het sterfhuis van Jaspariene Van Breuseghem in 1704 -
 

30/07/1648 ° Jacobus                 
P. Jacobus Van Brueseghem       

M. Anna De Hauwer                                                              - hij huwt Joanna Paillot , hij woont anno 1726 in Vollezele , hij heeft nageslacht met 6 kinderen -
 

20/04/1650 ° Petrus                    
P. Petrus De Hauwere               

M. Elisabeth De Hauwere                                                       - hij overleed als vrijgezel , zie ondermeer SvG bij overlijden van zijn broer Egidius in 1718 -
 

03/12/1652 ° Nicolaas                
P. Nicolaas Walravens                

M. Catharina Roosen                                                             - hij + 01.06.1679 in Vollezele -
 

21/01/1655 ° Adriana                 
P. Martinus Van Bossuyt           

M. Adriana Van Brueseghem                                              - zij huwt met Erasmus Thienpont in Vollezele -
 

20/08/1656 ° Egidius                  
P. Aegidius Van Brueseghem    

M. Maria De Hauwere                                                           - hij huwt Anna Schoonjans ex Oetingen , nageslacht in Denderwindeke -
 

27.04.1659 ° Jaspar , gedoopt in Neigem wegens de troebelen
P. Egidius Van Vaerenberch
M. Clara De Groote
                                                               - hij huwt Pieternelle Vanden Haute -


circa 1660 ° Anna
                                                                                                   - zij verlooft in 1687 in Vollezele met Petrus Denijs ex Herne , ze x in Kester met Petrus Denijs op 16.05.1687 -
 

01/05/1661 ° Petronella             
P. Cornelis D’Hauwe                

M. Petronella Evenepoel                                                      - vroegtijdig overleden -                                         -
 

24/03/1665 ° Jasparina              
P. Petrus De Hauwer                  

M. Jasparina Evenepoel                                                     - zij x Jan Lemmens , nageslacht in Meerbeke en Neigem -

 

 

D’HAUWER Joannes x STEVENS Catharina

 

 

Hij is zoon van Jan De Hauwere en Elisabeth Roosens , zie de verdeling van hun sterfhuis

Zij ° 1634 in Oetingen als dochter van Martinus Stevens ex Oetingen

Verloving op 25/04/1658
en huwelijk op 03/05/1658 in Oetingen      Geen tt.

Zij hertrouwt Ingel De Ro

Zij overleed op 25 mei 1725

                                    

Een staat werd opgesteld in 1668 bij het overlijden van Jan D'Hauwer met als houder Catharina Stevens en 4 kinderen te weten
 

            1 ) Elisabeth
            2) Maximiliaen
            3) Anneken
            4) Janneken

 

 

Verloving op 25/04/1658 en huwelijk op 03/05/1658 in Oetingen       Geen tt.

 

09/03/1659 ° Elisabeth              
P Egidius De Quick ipv. Adriaan De Quick                 

M Elisabeth Roosen                                                                                 - zij x1 Egidius Roosens , zij x2 Petrus Pleck -

12/12/1660 ° Maximiliaen         
P. Jacobus Herremans ipv. Max. Vander Noot            

M. Barbara Stevens                                                                                  - hij + op 19/04/1738 , zie het leenverhef van de kleine Hardinck -


31/01/1663 ° Anna
P. Joannes Vander Eecken
M. Anna Stevens                                                                                     - zij x Joos Caelendries -

geen datum ° Joannes
                                                                                                                    - hij x Joanna Lemmens , hij overleed als " bijna honderdjarige "
 

21/01/1665 ° Maria                   
P. Joannes D’Hauwer                                                   

M. Maria Stevens                                                                                   - vroegtijdig overleden -


Bijlage  : Gegevens uit het leenverhef van de heerlijkheid van Heetvelde

                      Leenverhef van de kleine Hardinck :

                      25/04/1615 door Adriaen Bruynbroucq en dit door koop van Mr. Pieter Colins
                      05/04/1639 door Gillis Bruynbroucq fils du précédent
                      29/07/1643 door Pasquier Vekens gehuwd met Ina De Schepper , dochter van Pieter en van Catharina Bruynbroucq door den dood van Jan Coppens haar broer
                      ( son frère uterin ) die geen relief deed
                      29/07/1643 door Martin Stevens door aankoop van Pasquier Vekens op 6 november 1642
                      18/12/1649 door Catherine Stevens dochter van de voorgaande oud 15 jaren op datum van 18/12/1649 
                      03/07/1725 door Maximiliaen D'Hauwer , zoon van de overledene
                      28/04/1738 door Pieter Van Lanckenaecken ( lees : Van Langhenhaecke ) , censier a Denderwindeke , gehuwd met Catharina D'Hauwer , zuster van de vorige   ( ** )
                      07/07/1738 door Jan D'Auwere door overlijden van Maximiliaen D'Hauwer syn broeder op 19 april 1738
                      07/02/1758 door Maximiliaen D'Hauwer van Denderwindeke door den dood van den vorigen synen vader op 05/02/1758
                      

Bijlage :
                    de heerlijkheid van Heetvelde in Oetingen was een leen van de heerlijkheid van Edingen . De kleine Hardinck in Denderwindeke is een leen van
                    deze heerlijkheid en was een meers van circa 5 dagwand groot.

( ** ) : deze vermelding begreep ik absoluut niet , Catharina D'Hauwer is een stiefkind van Maximiliaan en werd door Maximiliaen erkend als zijn eigen kind.

( ** ) : Catharina D'Hauwer staat steeds vermeld in de parochieregisters als Catharina Vanden Abbeelen , red.
 

 

 D’HAUWER Cornelius x WEVERBERCH Catharina

 

Huwelijk op 27/11/1670 met tt. Jacobus D’Hauwer en Adriano De Vries

 

Hij + 09/10/1705

 

D'HAUWER Maximiliaen x CRISPEELS Joanna

 

Hij is weduwnaar van Maximiliana Van Breusegem

 

Hij + in Vollezele op 04.10.1677

 

Verloving op 02.05.1671
Huwelijk op 17.05.1671 in Denderwindeke
 

 

D’HAUWER Jacobus fs. Maximiliaen x PAILLAU Joanna             ( lees best als " PAILLOT " , de hedendaagse variant )

 

Bij een doopsel in 1724 wordt ze omschreven als grootmoeder van het kind van haar dochter Theresia en dan is ze " ex St. Troye "

 


Huwelijk op 15/02/1684 met tt. Egidio D’Hauwer en Joanne Poilio

 

Hij woont anno 1726 in Vollezele

Zij buitenpoorter van Geraardsbergen op 31.01.1688 , zie Wedergrate nr. 642 , zij is filia Jacques

 

 

19/02/1684 ° Joanna         
tt. Anna D’Hauwer

 

Andere doopsels in Neigem

26.01.1686 ° Theresia
P. Gerardus Weverberch
M. Theresia Nerins                                                                       - zij x Pieter Vander Meiren , zij + 07.02.1727 , overleden bij bevalling evenals haar kind -

24.12.1688 ° Jacobus
P. Jacobus Paillau
M. Maria Van Brueseghem

04.02.1690 ° Antonius
P. Antonius Mignon
M. Barbara Faut loco Catharina Weverbergh                             - hij wordt brouwer in Meerbeke in de herberg genoemd " den Bril " -

11.12.1692 ° Petrus
P. Petrus D'Hauwer
M. Elisabeth Persoons                                                                    - hij x Elisabeth De Ro filia Jans , hij woont anno 1737 in Vollezele , anno 1739 pachter in Vollezele -


Schepenbrieven Meerbeke : geschreven als Paillau


Anno 1738 verkopen de kinderen van wijlen Jacques D'Hauwer fs. Maximiliaen te weten :

1) Jacobus
2) Antoon , brouwer van de Bril in Meerbeke
3) Peeter ( x Elisabeth De Ro filia Jans , pachter in Vollezele )
4) Anna x Nicolaes Foux
5) Theresia x Pieter Vander Meiren , zij reeds overleden ante 1729
6) Adriana x Adrianus Sermeus pachter tot Bever

 

D’HAUWER Egidius fs. Maximiliaen x SCHOONJANS Anna ex Oetingen

 

Hij was hoefsmid van stiel , zie de staat van goed en de verkaveling bij zijn overlijden

 

Verloving op 15.05.1688 in Oetingen van Egidius D'Hauwer ex Vollezele en Anna Schoonjans ex Oetingen
Huwelijk op 10.06.1686 in Oetingen

 


Gillis D'Hauwer overleden op 27.04.1718


Anna Schoonjans overleden in juni 1715
 

SvG bij haar overlijden

4 kinderen

1) Maximiliaen 25 jaar
2) Jaspar 21 jaar
3) Jacques 19 jaar
4) Petronella

V.P. Jacques D'Hauwer
V.M. Jacques Schoonjans smid in Oetingen


SvG en verkaveling bij zijn overlijden
 

 

14/04/1689 ° Judocus                       

tt. Joannes D’Hauwer                                                - overleden ante 1715 -

 

26/01/1690 ° Maximilianus              

tt. Maximilianus D’Hauwer                                     - hij x Anna Maria Vanden Broecke , hij woont in de Linckebeek in Denderwindeke -

 

15/02/1693 °Jaspar                           

tt. Jaspar D’Hauwer                                                 - hij x Joanna De Cleer , hij woont in gehucht Boterdael -

 

16/10/1695 ° Jacobus                      

tt. Jacobo D’Hauwer                                                 - 19 jaar bij opmaken van de SvG -                       

 

03/09/1699 ° Elisabeth                     

tt. Petro D’Hauwer                                                    - overleden ante 1715 -

 

10/10/1701 ° Petronella                   

P. Petrus D’Hauwer                                                  - 17 jaar bij opmaken van de SvG -

 

29/08/1706 ° Joannes Antonius    

P. Joannes D’Hauwer             

M. Anna D’Hauwer                                                  - overleden ante 1715 -

 

 

 D’HAUWER Joannes x LEMMENS Joanna

 


Hij + op 05/02/1758 en omschreven als omtrent 100 jaar en gehuwd met Joanna Lemmens

 

Huwelijk op 19/02/1696 met tt. Maximilianus D’Hauwer en Petrus Lemmens

Gegevens uit het leenverhef van de kleine Hardinck afhangend van de heerlijkheid van Heetvelde :

Jan D'Hauwer zoon van Jan en Catharina Stevens overleed en het leen ging naar zijn zoon Maximiliaen

 

anno 1716 : Jan D'Hauwer pachter van den hove van Vrechem koopt bij decreet 2 onbehuisde steden

 19/07/1698 ° Anna                                 
tt.
Anna Lemmens                                                        - zij x Martinus Lemmens , zij + 1784 oud 86 jaar fa. Joannes vidua Martinus Lemmens -
 

17/08/1700 ° Maria                               
tt. Joannes Lemmens                                                  - zij x Gerardus Van Assche -

 

20/07/1702 ° Catharina                       
P. Francisco Van Lierde            

M. Catharina De Ro                                                    - zij x Adriaen Van Vreckem in Lieferinge , overleed in Lieferinge op 25/09/1751 -
 

27/07/1704 ° Joannes Baptiste          
P. Joannes Bte Lemmens           

M. Adriana De Ro
 

17/07/1707 ° Maximiliaan Petrus       
P. Maximiliaan d’Hauwer                 

M. Petronella De Ro                                                   - hij x Elisabeth Mertens dochter van. Livinus en van Joanna Pleck , hij liet 3 zonen na -

               

 

D’HAUWER Jaspar x VANDEN HAUTE Petronella fa. Adriaens

 


Bij de buitenpoorterij anno 1714 zijn ze ingeschreven als :

Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen

Pieternelle Vanden Haute fa. Adriaens

 

Volgens de parochieregisters van Lieferinge waar soms stambomen vermeld zijn is ze de dochter van Petrus Vanden Haute en Jacoba Persoons , dit is een erratum , we nemen aan dat de buitenpoorterij correct is daar de echtelieden zichzelf inschreven

Bevestiging van mijn vermoeden :

Jaspar D'Hauwer een erfgenaam van Adriaen Vanden Haute , zie de uitgroting bij het overlijden van Joanna Vanden Haute in 1721 , zie WP Denderwindeke anno 1721
 

 

Anno 1723 : Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen koopt de helft van de Sluysenmeersch
Anno 1723 : Jaspar D'Hauwer fs. Maximiliaen rentegelder aan hospital van Ninove , deze rente werd gelost door Jan , Pieter en Joanna

 

22/08/1700 ° Joannes                     
P. Joannes D’Hauwer

                                                                                                          - Huwt Catharina Roosens , hij + in 1784 oud 84 jaar -

30/03/1702 ° Petrus                        
P. Petro D’Hauwer                                          

M. Barbara De Ro ipv. Joannes Vanden Haute                        - Hij naar Nieuwenhove met nageslacht aldaar -
 

25/04/1704 ° Maria Anna              
P. Joannes De Ro ipv. Gerardo Weverberch    

M. Maria De Quick
 

23/12/1705 ° Joanna                       
P. Joannes D’Hauwer                                      

M. Joanna De Ro                                                                          - Huwt Andreas Fockenier , zij + in 1742 , zij liet één zoon na -

 

 

D’HAUWER Maximiliaen x VANDEN BOSSCHE Elisabeth
 

 

Verloving op 02/01/1712      tt. Joannes De Ro en Livinus Vanden Bossche

Huwelijk op 24/01/1712       tt. idem et ididem

 

VANDEN ABBEELE Egidius vader van natuurlijk kind bij Elisabeth VANDEN BOSSCHE

Anno 1741 bij het opmaken van het overlijden van Catharina D'Hauwer vermeldt de SvG de gift door Maximiliaen D'Hauwer x Elisabeth Vanden Bossche aan hun dochter Catharina

Kerkelijk werd ze steeds vermeld als Catharina Vanden Abbeele

In de schepenregisters van Wedergrate staat ze steeds vermeld als Catharina D'Hauwer

Catharina gaat door het leven als Catharina D'Hauwer , althans volgens de griffier van Wedergrate


19/02/1712 ° Catharina            
 P. Egidius Vanden Bossche         

M. Catharina Stevens                                                   - zij x Pieter Van Langenhaecke -


 

 

D’HAUWER Maximiliaen fs. Gillis x VANDEN BROECK Maria Anna

 


Hij is fs. Gillis , hij woonde op de Plaetse in Denderwindeke , zijn schoonzoon Pieter Vander Kelen volgde hem op , zie de ommestellingen van Denderwindeke

 

Hij + 08.04.1755 , is fs. Gillis , 5 kinderen in de SvG :

 

1) Pieternelle x Francis Huysmans
2) Jasper
3) Joos
4) Anna Maria 24 jaar
5) Catharina 17 jaar

V.P. Jan D'Hauwer fs. Jasper               
V.M. Martinus Roosens

                                                              

Zij + 27/08/1767 , subito morte vidua Jasparis D’Hauwer , dit is een erratum , een SvG en verkaveling gebeurde bij haar overlijden , 5 staken

1) Jaspar D'Hauwer jonkman
2) Maria D'Hauwer x Pieter Vander Kelen
3) Petronella D'Hauwer x Frans Huysmans
4) Catharina D'Hauwer x Gillis Herremans
5) Judocus D'Hauwer is uitlandig en wordt aanzien als " een uytlandige weese " met Sr. Frans Vanden Broecke als voogd

 

 

13/11/1719 ° Joanna                

P. Judocus Vanden Broeck   

M. Joanna Pajo    ( Pajo = Paillau )                    - overleden ante 1755 -

 

24/01/1721 ° Petronella           

P. Judocus Vanden Broeck   

M. Petronella D’Hauwer                                     - zij x Francis Huysmans -

 

05/01/1725 ° Jaspar                 

P. Jaspar D’Hauwer             

M. Maria De Coninck                                         - hij + 25/04/1792 oud 62  ( lees 67 )  jaar celebs -

 

01/04/1728 ° Judocus             

P. Judocus Pleck                  

M. Joanna Catharina Lemmens                        -  uitlandig in 1767 -

 

02/01/1732 ° Anna Maria       

P. Angelus Roosen               

M. Maria Vander Bempt                                     - zij huwt Pieter Vander Kelen , zij + in 1804 oud 72 jaar -

 

10/06/1735 ° Elisabeth            

P. Joannes D’Hauwer          

M. Elisabetha Roosen                                         - overleden ante 1755 -

 

13/08/1739 ° Catharina           

P. Petrus D’Hauwer             

M. Catharina Roosen                                         - x Gillis Benedictus Herremans , zij is overleden in Appelterre op 01.11.1771 , heeft nageslacht in Appelterre -

 

 

D’HAUWER Jaspar fs. Gillis x DE CLEIR Joanna fa. Mertens

 


Huwelijk op 21/07/1725    
tt. Petro Vijverman en Joanno De Cleir

Hij woont in het gehucht Boterdael bij de breedte van 1733 en verdere breedtes

 

Hij + als Jaspar D'Hauwer fs. Gillis weduwe wijlent Joanna De Cleer op 09.05.1754

Zij ° 1698 dv. Merten De Cleir en Maria De Dijn

Zij + 31.08.1741 , zie Wedergrate nr. 227 nr. 24 : 7 kinderen bij de SvG

 

   1) Marie D'Hauwer 18 jaar
   2) Anna D'Hauwer 15 jaar
   3) Jan D'Hauwer 13 jaar
   4) Peeter 11 jaar
   5) Francoise 10 jaar
   6) Jacobus 8 jaar
   7) Catharina is overleden is in den ouderdom van 10 maanden omtrent 4 maand na het overlijden van haar moeder

SvG bij overlijden van Jaspar D'Hauwer fs. Gillis , 6 kinderen , zie Wedergrate nr. 229 nr. 94
 

   1) Marie D'Hauwer x Christiaen De Clercq
   2) Anna D'Hauwer jonge dochter
   3) Jan D'Hauwer
   4) Peeter 23 jaar
   5) Francoise 19 jaar
   6) Jacobus 17 jaar

V.P. is Maximiliaen D'Hauwer broeder van de overledene
V.M. Louis De Cleer

 

 

23/08/1726 ° Maria                        
P. Petrus De Cleir                    

M. Maria De Deyn                                        - zij huwt Christiaen De Clercq -

 

05/01/1728 ° Anna                        
P. Maximiliaan D’Hauwer        

M. Anna De Cleir

 

08/01/1730 ° Joannes Bte             
P. Joannes Bte D’Hauwer         

M. Catharina De Dijn

 

06/03/1732 ° Petrus                       

P. Petrus D’Hauwer                

M. Anna Maria D’Hauwer                            - hij huwt Catharina Ronsijn , overleden op 5 april 1808 oud 81 jaar  -

 

03/01/1734  ° Francisca                 

P. Petrus Dauwer                    

M. Francisca De Dijn                                    - zij huwt in 1767 in Zandbergen met Philippus Cooreman fs. Adriaens -

 

18/09/1735 ° Jacobus                     

P. Jacobus D’Hauwer             

M. Joanna D’Hauwer                                    - hij huwt Adriana Vanden Neucker -

 

08/04/1738 ° Ludovicus                

P. Ludovicus De Cleir              

M. Catharina Calendries                              - overleden ante 1742 -

 

05/06/1741 ° Catharina                  

P. Paulus (?)  De Cleir                     

M. Catharina D’Hauwer                              - zij overleed circa april 1742 oud 10 maand -

 

 

D’HAUWER Maximiliaen  fs. Jans x MERTENS Elisabeth fa. Lievens

 


Verloving op 30/05/1736    tt. Judocus Mertens en Petro Vijverman

 

Huwelijk op 14/07/1736 in Brussel in het convent der Dominicanen * door R. p. Ambrosio Reijgaerts en met als getuigen : Arnoldus Roobaert en Joannes Van Kerckhove

 

(* : ook Frans Vanden Broecke huwde bij de Dominicanen in Brussel , is blijkbaar een populaire huwelijksreis )

 

Hij + anno 1787 viduus Elisabeth Mertens oud 84 jaar  ( de 84 jaar is twijfelachtig ) , hij is fs. Jan D'Hauwer en Joanna Lemmens

Zij + 15.01.1766 , een SvG werd opgesteld voor haar 3 kinderen in 1770

Zie Wedergrate nr. 233 nr. 34 , 3 meerderjarige kinderen bij haar overlijden

1) Jacobus
2) Egidius
3) Petrus

 

 

23/02/1736 ° Jacobus fs. illegitimus na het huwelijk gelegitimeerd   

P. Jacobus Van Neyghen 

M. Adriana De Nayer                                                 -  Hij + 17/02/1784 celebs

 

16/03/1738 ° Joanna Maria              

P. Joannes De Hauwer             

M. Joanna Maria Buydens                                        - vroegtijdig overleden -

 

23/02/1740 ° Egidius                        

P. Egidius Buijdens                  

M. Catharina Lemmens                                           - Hij x1 Barbara Van Eeckhout , x 2 Catharina D'Hauwer , + 27/02/1810 oud 70 jaar

 

22/02/1743 ° Petrus                          

P. Petrus Mertens                   

M. Catharina Van Snick                                           - Hij x Petronella D'Hauwer, hij + in 1827 oud 84 jaar -


Anno 1770 zijn er 3 kinderen in de SvG , zie Wedergrate nr. 233 deel II
1) Jacobus
2) Gillis
3) Pieter

Anno 1778 zijn er 3 afstammelingen vermeld van Maximiliaen D'Hauwer en Elisabeth Mertens :
1°) Jacobus
2°) Egidius
3°) Petrus
 

Joanna Maria is overleden zonder enig hoirs

 

 

D’HAUWER Joannes fs.  Jaspar  x ROOSEN Catharina

                   

 

Verloving op 08/06/1737 en huwelijk op 14/03/1737 met tt. Jacobus D’Hauwer en Petronilla Roosen

 

Hij ° 1700 zv. Jaspar en Petronella Vanden Haute
 

Zij is geboren in 1715 als dochter van Jan en Maria Van Snick , zij + op 03/12/1775 uxor J.DH.

 

Hij + 08/02/1784 oud 84 jaar  , overleden als fs. Gasparis viduus Catharina Roosens

 

 

17/10/1738 ° Joannes                     
P. Joannes Roosen             

M. Anna Catharina Lemmens

 

05/07/1740 ° Maria Petronella      

P Petrus D’Hauwer            

M. Maria Van Snick                                             - Huwt Petrus D'Hauwer  , zij + in 1828 oud 87 jaar -

 

30/12/1743 ° Petronilla                  

P. Jacobus D’Hauwer         

M. Petronella Roosen

 

30/04/1747  ° Antonius                 

P. Antonius D’Hauwer       

M. Maria Calendriesch

 

22/08/1748 ° Anna Catharina       

P. Antonius Plas                 

M. Catharina Calendries                                     - Huwt Egidius D'Hauwer fs. Maximilianus en Catharina Mertens , zij + in 1829 

 

16/10/1751 ° Maria Anna             

P. Judocus Roosen             

M. Maria Van Stallen                                          - Huwt Joannes Asschericx ex Okegem -

 

20/02/1757 ° Joannes                    

P. Joannes Van Snick         

M. Petronilla Masfranx                                       - hij + 01/09/1758 -
 

 

D’HAUWER Emmanuel Guilielmus x ROOSENS Barbara fa. Cornelis

 


Huwelijk op 02/05/1765 met dispensatie voor 4de graads bloedverwantschap met tt. Maximiliano en Jacobo D’Hauwer

 

Hij + op 21/01/1777 maritus B.R.
 

 

Volkstelling van mei 1796 in het gehucht Rendestede , 2 personen in dit gezin

Barbara Roosens 52 jaar weduwe D'Hauwer
Catharina D'Hauwer 27 jaar dochter


19/01/1764 ° Maximiliaen
                                                                         - hij x Petronella Derdelinckx , hij + in 1811 , molenaar , hij was niet vermeld in de doopregisters ( voorkind ) -

 

18/06/1765 ° Anna Maria             

P. Cornelio Roosen              

M. Anna Maria Deschamps                      - zij + 06.06.1795 oud 20 jaar celebs , is omschreven als Ninoviensis -

 

16/02/1769 ° Joanna Catharina    

P. Joanne Roosen                 

M. Catharina De Hauwer                          - zij x in 1797 met Petrus Joannes Vanden Bossche ex Zandbergen  , zij x2 Josephus Dauw , overleden in Zandbergen anno 1843 -

 

20/07/1771 ° Joannes Baptiste    

P. Joannes Bte Biltrijs          

M. Joanna Livina Mertens                        - hij x Maria Anna De Coninck , hij + 24.09.1795 oud 24 jaar -

 

05/09/1773 ° Antonius                 

P. Antonio De Ro                 

M. Carolina Roosens                                  - hij + 15/09/1789 oud 16 jaar -

 

08/02/1776 ° Adrianus                 

P. Adriano Van Doorslagh   

M. Catharina Roosens                               - hij is anno 1803 molenaar in Appelterre -

 

 

D’HAUWER Egidius fs. Maximiliaen x1VAN EECKHOUDT Barbara fa. Jacobus ex Vollezele

 


Hij ° 1740 zv. Maximiliaen en Catharina Mertens , x2 met Catharina D'Hauwer fa. Jans

   

zij  + op 01/03/1769 uxor Egidius D'Hauwer

Wedergrate nr. 233 nr. 35 , staat van goed bij haar overlijden

 

Eén kind met name Pieter oud 25 maand

V.P. Maximiliaen D'Hauwer vader van de houder
V.M. Jacobus Van Eeckhoudt tot Vollezele vader van de overledene

 

Hij hertrouwt Catharina D'Hauwer fa. Jans ex Denderwindeke
 

 

16/11/1767 ° Petrus      

P. Maximiliano D’Hauwer         

M. Petronella Langhendries

 

 

DE HAUWER Egidius fs. Maximiliaen  x2 DE HAUWER Catharina

 


Hij viduus Barbara Van Eeckhout

 

Hij + 27/02/1810 fs. Maximilianus en Catharina Mertens maritus Catharina d'Hauwer fa. Jans oud 70 jaar  , aangifte door zijn zonen Jan Baptiste en Maximiliaen

Zij + 18/11/1829 vidua Egidius D'Hauwer fa. Joannes en Catharina Roosens oud 81 jaar
 

 

Volkstelling van 1796 geeft voor dit gezin wonend in de Reijstrate

1) Egidius D'Hauwer 55 jaar
2) Catharina D'Hauwer 47 jaar , vrouw

3) D'Hauwer Petrus , 28 jaar , zoon

4) D'Hauwer Jan Baptiste , 24 jaar , zoon

5) D'Hauwer Judocus , 21 jaar , zoon

6) D'Hauwer Marcellinus , 14 jaar , zoon

7) D'Hauwer Charles , 7 jaar , zoon

8) D'Hauwer Maximiliaen , 2 jaar , zoon

9) Maria Anna De Tré , 23 jaar , dienstmeid

06/05/1771 ° Maria Catharina                

P. Jacobo De Hauwer               

M. Catharina Roosen                                                  - zij + 03.06.1771 -

 

25/04/1772 ° Joannes                               

P. Joannes De Hauwer             

M. Anna De Hauwer                                                   -  Hij huwt in 1820 met Carolina Van Neijgen fa. Jans -

 

17/11/1774 ° Judocus                             

P. Judoco Vander Stockt          

M. Maria Seghers                                                        - Hij + 10/05/1848 , celebs , 74 jaar -

 

19/10/1777 ° Maximilianus Emmanuel  

P. Maximilianus De Hauwer   

M. Petronilla De Hauwer                                          -  Hij + 31/09/1781 -

 

17/06/1780 ° Marcellinus                        

P. Guillielmus Buydens ( L )       

M. Joanna Lemmens ( L )                                          - Hij huwt in 1821 met Maria Theresia Vierendeel , hij + in 1861 -

 

07/07/1783 ° Maximilianus
P. Maximiliaan Pieter D'Hauwer ( L )
M. Maria Theresia De Mel ( NL )                           - Hij + 13/05/1785 oud 2 jaar -

 

29/03/1786 ° infans

                                                                                      - Thuis gedoopt en overleden op 29/03/1786


04.09.1787 ° Carolus Ludovicus **
P. Jan Baptiste Lemmens ( L )
M. Maria Theresia Cools ( L )                                 - Hij x1 in 1819 met Maria Josepha De Neve , hij x2 in 1825 met Maria Anna Timmermans -

 

09/08/1791 ° Maria Theresia
P. Adrianus Pleck
M. Maria Theresia Vanden Bossche                      - Zij + 07.04.1796 oud 5 jaar -

19.06.1794 ° Maximilianus Donatus
P. Maximiliaen Petrus D'Hauwer
M. Maria Theresia De Boeck
 

 

D' HAUWER Petrus fs. Maximiliaen x D' HAUWER Petronella
 

 


Huwelijk op 26/11/1768 met dispensatie wegens derde graadsbloedverwantschap met tt. Jacobo en Catharina D’Hauwer


Hij + 02/09/1827 fs. Maximiliaen en Catharina Mertens maritus Petronella D'Hauwer oud 84 jaar

 

Zij is dv. Joannes en Catharina Roosens , zij + op 10/06/1828 oud 87 jaar
 

 

Anno 1796 bij de volkstelling , het gehucht Steenhout

1) Peeter D'Hauwer landbouwer 52 jaar
2) Petronella D'Hauwer zijn vrouw 51 jaar
3) Maximiliaen , 29 jaar , zoon
4) Egidius 26 jaar , zoon
5) Marie 22 jaar , dochter
6) Theresia , 9 jaar , dochter

7) Adriaen Van Dooren , knecht , 23 jaar

Hier werd Petronelle niet vermeld

 

22/01/1769 ° Maximilianus Cornelius   
P. Maximilianus D’Hauwer         

M. Petronella Roosen                                       -hij x in 1827 met Maria Carolina Segers , hij + in 1834 , hij overleed zonder nageslacht -   

 

09/06/1771 ° Egidius                                   
P. Egidio De Hauwer                   

M. Maria Anna De Hauwer                             - hij + 21/11/1826 oud 57 jaar celebs -
 

11/04/1774 ° Maria Cornelia                     
P. Cornelio Roosens                     

M. Maria De Hauwer                                       - zij x anno 1801 met Adrianus Van Vreckom ex Lieferinge , x2 Franciscus Vande Leene ex Oetingen  , zij + in 1862 -
 

23/01/1777 ° Anna Catharina                    
P. Petrus Fockenier                     

M. Anna D’Hauwer
 

02/09/1779 ° Petrus Joannes                    

P. Jan Baptiste Ascherickx ( L )   

M. Catharina De Houwer ( L )                         - hij + 31/07/1781 oud 2 jaar -
 

07/06/1782 ° Petronilla                              
P. Jacobus D’Hauwer ( L )           

M. Joanna Maria Mertens ( L )                      - zij x Petrus Vanden Haute , koster van Lieferinge -      
 

27/08/1786 ° Maria Theresia
P. Petrus Roosens ( L )
M. Maria Theresia Vanden Bossche ( NL )  - zij x in 1811 met Petrus Christiaen Vossen ex Gooik  -
 

 

DE HAUWER Jacobus 1x THIENPONT Catharina

 


Zij + op 01/12/1775 uxor J.DH.

 

Huwelijk op 22/05/1770 met tt. Petro De Hauwer en Antonia Valck
 


17/03/1771 ° Cornelius                            

P. Cornelio Thienpont                 

M. Anna De Hauwer

 

29/07/1772 ° Petrus       Gemini                              

P. Petro D’Hauwer                      

M. Maria Anna Weverbergh

 

° Maria Anna                 Gemini                     

P. Adriano Thienpont                                                      

M. Maria Anna Thienpont                                              

 

18/10/1773 ° Joannes Bte                      

P. Joannes Bte Thienpont             

M. Maria Biltrijs

 

 

D’HAUWER  Jacobus ( L ) 2x VANDEN NEUCKER ** Adriana ex Idegem

anno 1793 is moedersnaam Neuckermans

 


hij is ex Dw zoon van Jaspar         
             

zij is ex Idegem

 

Hij overleed op 01.04.1798 , de aangifte van zijn overlijden gebeurde door zijn broer Pieter oud 60 jaar en Jan Baptiste Vander Velden landsman oud 40 jaar

 

Zij + 08/12/1833 ex Idegem fa. Jan Baptiste en Regina Vlassenbroeck vidua Jacobus D'Hauwer , 82 jaar -
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

D'Hauwer Jacobus x Vlassenbroeck Adriana ( 9 ) , de moedersnaam is een erratum , red.

De ouderdom der kinderen is soms foutief , de parochieregisters zijn duidelijker

 1. D'Hauwer Jacobus , 63 jaar , landbouwer
 2. Vlassenbroeck Adriana , 50 jaar
 3. D'Hauwer Maria , 18 jaar , zoon
 4. D'Hauwer Theresia , 12 jaar , dochter
 5. D'Hauwer Petrus Joannes , 10 jaar , zoon
 6. D'Hauwer Egidius , 6 jaar , zoon
 7. D'Hauwer Elexius , 4 jaar , zoon
 8. D'Hauwer Petronella , 3 jaar , dochter
 9. D'Hauwer Elisabeth , 2 jaar , dochter

 

17/02/1778 ° Petrus Joannes                     

P. Petrus Dauwer                                

M. Catharina Ronsijn                                                        - vroeg overleden -

 

19/09/1779 ° Joanna Maria                     
P. Jan Baptiste Vanden Neucker ( NL ) 

M. Maria D’Hauwer ( Idegem  NL )

 

24/04/1781 ° Joanna Catharina               
P. Joannes O                                        

M. Maria Josina Vlassenbroeck                                      - zij + 19/09/1841 oud 60 jaar , celebs -

 

06/11/1782 ° Theresia                              
P. Anthonius Valck ( L )                        

M. Catharina Vanden Neucker ( NL )                             - zij x Antonius Vander Linden ex Tollembeek  , geen nageslacht -

 

28/11/1784 ° Petrus Joannes                   
P. Petrus Livinus Vanden Neucker ( L ) 

M. Elisabeth De Clercq ( NL )                                          - hij + 26/03/1867 oud 83 jaar en 4 maand -

 

14.10.1786 ° Egidius
P. Egidius Pletinckx ( NL )
M. Catharina Ronsijn ( NL )                                             - hij + 19/03/1851 oud 65 jaar -
 

19/01/1789 ° Maria Petronilla                  
P. Josephus De Coen (+-L )                    

M. Petronella Van Herreweghen ( +-L )                         - zij + 07.01.1861 oud 72 jaar -

 

05/05/1791° Alexius
P. Jan Baptiste Verdonck
M. Maria D'Hauwer                                                            - hij + op 30 april 1802 oud 11 jaar -

14/07/1793 ° Elisabeth
P. Gregorius De Cleer
M. Elisabeth De Smet                                                         - zij x in 1821 met Petrus Joannes Roosens fs. Livinus , zij + in 1872  -
 

03.07.1797 ° Josephus , burgerlijk genoteerd
                                                                                              - hij + 21/06/1803 oud 6 jaar , aangifte door Jan Baptiste Verdonck neef en Josse Verckens adjoint -
 

 

D'HAUWER Petrus x RONSIJN Catharina ex Nieuwenhove

 

Burgerlijke stand van 11.12.1802 vermeldt het overlijden van Catharina Ronsijn " veuve de Pierre Dauwe , aangifte van haar overlijden door haar zoon Jan Baptiste Verdonck en door Pieter De Decker gebuur , ze overleed in de wijk Boterdael

 

Petrus D'Hauwer fs. Jaspar en Anna De Cleer viduus Catharina Ronsijn ex Nieuwenhove overleden op 20/04/1808 oud 81 jaar , aangifte van overlijden door Jan Baptiste Verdonck schoonzoon van de overledene en Jan Baptiste Vander Velden gebuur

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

D'Hauwer Pieter x Ronsijn Catharina  ( 3 )

 1. D'Hauwer Pieter , 60 jaar , landbouwer
 2. Ronsijn Catharina , 60 jaar
 3. Verdonck Jan Baptiste , 20 jaar

 

D'HAUWER Jan Baptiste x DE CONINCK Maria Anna

 

 

Huwelijk op 07.01.1794 van :
Jan Baptiste D'Hauwer fs. Emmanuel ex Meerbeke en Barbara Roosens hujus
Maria Anna De Coninck fa. Bernardus ex Pollare en Theresia Vander Spinnen ex Vollezele
tt. Maximiliaan D'Hauwer en Francisca De Coninck
 

Maria Anna De Coninck fa. Bernardi en Theresia Vander Spinnen vidua Jan Baptiste D'Hauwer , hertrouwde in 1802 -

Hij + 24.09.1795 maritus Maria Anna De Coninck oud 24 jaar

 

Zij x2 met Jacobus Josephus De Meyer ex Herfelingen en kleermaker van stiel in Edingen
 

Zij x3 met Arnoldus Spinette in 1802
 


27.02.1794 ° Pelagia
P. Bernardus De Coninck
M. Barbara Roosens                                                                               - zij x in 1818 met Josephus De Cooman fs. Christianus -

 

D’HAUWER Maximiliaan x DERDELINCKX Petronella

Zij is weduwe van Cornelis Vander Kelen

Hij is bj zijn overlijden molenaar , woont in het gehucht Nijken


Huwelijk op 23 Vendemiaire Jaar VI van

Maximiliaen D'Hauwer oud 30 jaar meulder in Denderwindeke geboren op 19/01/1764 zoon van wijlen Emmanuel en Barbara Roosens die weduwe is bij het huwelijk van haar zoon

Petronella Derdelincx oud 30 jaar dv. Livinus en Joanna Leerens ex Denderwindeke , zij is weduwe van Cornelis Vander Kelen

tt. zijn Cornelis De Saeger 27 jaar , Joanne Verdonck 27 jaar , Bernardus Kestemont 27 jaar en Franciscus De Coninck allen landbouwers in Denderwindeke

Hij + 29/12/1811 fs. Emmanuel en Barbara Roosens maritus Petronella Derdelinckx , hij overleed in de kerk gedurende de misviering , hij was molenaar

Zij overleed in Zandbergen als fa. Jan Baptiste en Maria Joanna Leirens vidua 1° Cornelis Vander Kelen , 2° Maximiliaen D'Hauwer , ex Denderwindeke , 73 jaar , op 26/01/1838

13.05.1798 ° Maria Theresia , burgerlijke stand
tt. Adriaen D'Hauwer
tt. Joanna Maria De Dijn                                         - zij x in 1826 met Carolus O

24.01.1800 ° Victoria , burgerlijke stand
tt. Jan Baptiste Bilterijs 29 jaar
tt. Petronella Van Eesbeek 20 jaar                        - zij + 30.10.1813 oud 14 jaar , overleden in het huis van haar moeder in het gehucht Nijken

24/12/1801 ° Maria Anna
P. N. D'Hauwer
M. Maria Maesfrancx                                            - zij + 21/10/1810 in de epidemie -

19/08/1804 ° Lucia

P. Josephus Thiebaut 34 jaar

M. Joanna Catharina Van Eesbeek

21/07/1807 ° Judoca
P. Petrus Vander Kelen
M. Judoca O                                                           - zij + 15/10/1810 in de epidemie -

 

D'HAUWER Claudius ( molenaar in gehucht Vreckem ) x COSIJNS Maria Catharina ex Meerbeke

 

16.04.1806 in Pollare ° Petrus
                                                                                                             - hij x in Meerbeke in 1837 met Maria Anna Barbé ex Pollare , hij is molenaar in Meerbeke

 

08/10/1808 ° Joannes Franciscus

P. Joannes Franciscus Constantinus Cosijns

M. Maria Joanna Livina Mertens                                                   - hij + 01/04/1809 oud 6 maand -

 

04/04/1811 ° Joanna Maria

P. Joannes Antonius Cosijns

M. Joanna Maria D'Hauwer                                                           - zij x in 1841 in Meerbeke met Philippus Cornelis Van Heddeghem ex Meerbeke , zij + in 1852 -

 

30/03/1813 ° Henrica

P. Maximilianus D'Hauwer

M. Theresia Cosijns ex Meerbeke                                               - zij x in 1839 met Carolus Timmermans ex Meerbeke , huwelijk in Meerbeke -

 

 

D'HAUWER Michaelis ex Vollezele x DE NEVE Carolina

 

 

Huwelijk op 26/04/1813 van :

Michael D'Hauwer ex Vollezele fa. Jacobus ex Vollezele en Petronilla Van Cutsem ex Borchtlombeek oud 25 jaar

Carolina Josepha De Neve fa. Cornelis en Barbara Francisca Covens ex Okegem oud 21 jaar

tt. Henricus De Neve en Isabella D'Hauwer

 

 

30/06/1813 ° Henricus

P. Henricus De Neve frater Carolina

M. Petronella Van Cutsem ex Borchtlombeek moeder van Michaelis

 

09/12/1814 ° Maximilianus Petrus

P. Maximilianus Petrus D'Hauwer

M. Maria Anna De Neve

 

09/07/1816 ° Maria Joanna

P. Jan Baptiste Claes

M. Judoca De Neve

 

31/03/1818 ° Josephus

P. Josephus De Neve

M. Maria D'Hauwer ex Vollezele

D'HAUWER Jan Baptiste x VAN NEYGEN Carolina


Huwelijk op 20/01/1820 van :
Jan Baptiste De Hauwer fs. Egidius ex hac et Catharina De Hauwer ex hac , 48 jaar
Carolina Van Neygen fa. Joannes en Anna Maria Schoonjans , 28 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mongh

Hij + 16/08/1835 fs. Egidius en Catharina D'Hauwer maritus Carolina Van Neygen

Zij + 14/06/1855 fa. Joannes en Anna Maria Schoonjans vidua Jan Baptiste De Hauwer  ( lees D'Hauwer ) , 63 jaar

23/08/1820 ° Joanna
P. Carolus Ludovicus De Hauwer ( vader hier ook als De Hauwer )
M. Elisabeth Van Neijghen                                                                                    - zij huwt in 1843 met Josephus Deurbroeck ex Oetingen viduus Joanna De Mel  , zij + 1845 -

23/05/1822 ° Maria Theresia
P. Jan Baptiste Roosens
M. Joanna Maximina Schoonjans                                                                          - zij + 09/09/1842 oud 20 jaar celebs -

16/04/1825 ° Ludovica  
P. Josephus De Thoit (?) 
M. Joanna Roosens                                                                                               - zij huwt in 1847 met Carolus Ponchaut ex Wodecq wonend in Vollezele -
 

D'HAUWER Marcellinus x VIERENDEEL Maria Theresia

Hij ° 17.01.1780 landbouwer zoon van Egidius overleden op 27.02.1810 en van Catharina D'Hauwer pachteresse in DW
Zij ° 19.11.1797 landbouwster dv. wijlen Michiel en wijlen Petronella Eeckhaut beiden overleden in DW

 
Huwelijk op 05/03/1821 van :
Marcellinus D'Hauwer fs. Egidius en Catharina D'Hauwer ex hac oud 41 jaar
Maria Theresia Vierendeel fa. Michaelis ex hac en Petronella Eeckhout ex Vollezele oud 25 jaar
tt. Petrus Joannes De Bont en Angela Faut

Hij + 28.12.1861 fs. Egidius en Catharina D'Hauwer maritus Maria Theresia Vierendeel , 84 jaar

Zij + 15.06.1865 fa. Michael en Petronella Eeckhaut vidua Marcellinus D'Hauwer , 67 jaar en 7 maand

11/05/1821 ° Joanna
P. Petrus Joannes Vierendeel
M. Carolina Van Neijgen                                    - zij x in 1849 met Carolus Vander Haudelingen ex Vollezele  , zij + in 1878 -

25/02/1823 ° filia
                                                                               - zij bij geboorte gedoopt en overleden in het ouderlijk huis gelegen in de Rijstraat -

28/09/1825 ° Amelia  
P. Josephus Vierendeel  
M. Petronella Verdonck                                      - zij + 14/05/1887 oud 61 jaar uxor Augustinus Ceuppens fa. Marcellinus en Maria Theresia Vierendeel -

 

D'HAUWER Elisabeth moeder van natuurlijk kind

20/09/1821 ° Maria Joanna
P. Petrus Joannes D'Hauwer
M. Maria Joanna Pleck

D'HAUWER Carolus Ludovicus 1x DE NEVE Maria Josepha ex Okegem


Huwelijk op 14/06/1819 van :
Carolus D'Hauwer fs. Egidius en Catharina De Hauwer ex hac oud 31 jaar
Maria Josepha De Neve fa. Cornelis ex hac en Maria Barbara Covens ex Okegem oud 21 jaar
tt. Henricus De Neve en Carolus Ludovicus De Cooman

Zij ° circa 1798 dv. Cornelis De Neve en Barbara Covens ex Okegem

Zij + op 06.07.1821 oud 23 jaar dv. wijlen Cornelis en wijlen Barbara Covens is overleden in haar huis in de Linckenbeke , aangifte door haar man en door Jan Baptiste Van Opdenbosch oud 23 jaar notarisklerk
 

D'HAUWER Carolus Ludovicus ( vel DE HAUWER ) 2x TEMMERMANS Maria Anna

Deze familie gaat naar Ukkel en verder nageslacht aldaar


Huwelijk op 26/11/1825 van :
Carolus Ludovicus D'Hauwer ex hac fs. Egidius en Catharina D'Hauwer viduus Maria Josepha De Neve oud 38 jaar
Maria Anna Timmermans ex hac fa. Josephus en Elisabeth Goossens oud 29 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong
 

07/05/1826 °  Henricus
P. Henricus Leyssens
M. Elisabeth Goossens

19/07/1828 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Posson
M. Amilia Capiaux

09/02/1830 ° Victorinus
P. Jan Baptiste De Hauwer
M. Maria Anna Leyssens

30/08/1832 ° Maria Judoca             
  P. Judocus D'Hauwer         
M. Maria Joanna Neuckermans                                              - zij + 25/10/1842 oud 10 jaar -

26/10/1834 ° Amelia                   
P. Petrus Josephus Leyssens          
M. Maria Theresia Vierendeel                                                - zij + 23/07/1845 oud 11 jaar -

10/03/1840 ° Jan Baptiste                
P. Judocus D'Hauwer                
M. Petronilla Van Bont
 

D'HAUWER Maxumilianus Cornelis x SEGERS Maria Carolina


Huwelijk op 02/10/1827 van :
Maximilianus Cornelis D'Hauwer fs. Petrus en Petronilla De Hauwer oud 50 jaar
Maria Carolina Segers ex Oetingen fa. Jacobus en Maria Philippina Fievet oud 47 jaar
tt. Jan Baptiste Verckens en Jacobus Dumont

Hij + 20/06/1834 fs. Petrus en Petronella D'Hauwer maritus Carolina Segers , 60 jaar


Zij + 20/02/1876 fa. Jacobus en Maria Philippina Pieret vidua Judocus Verckens et vidua Maximiliaen D'Hauwer oud 91 jaar en 6 maand

 


D'HAUWER Jan Baptiste ex Waarbeke x DE DYN Victorina ex hac


Huwelijk op 01/05/1880 van :
Jan Baptiste D'Hauwer ex Waarbeke fs. Petrus en Joanna Catharina Eylenbosch
Victorina De Dyn ex hac et in hac fa. Carolus en Theresia Vanden Broecke
tt. Isidorus De Dyn en Melania Capiau

Hij ° 21.06.1847 in Waarbeke fs. Petrus en Joanna Eylenbosch , hij + 21.06.1925 maritus Victorina De Dijn

Zij ° 30.05.1853 , zij + 10.02.1933 vidua Jan Baptiste D'Hauwer

22.11.1881 ° Josephus Alphonsus
                                                                                             - hij x in 1911 met Maria Vander Poorten -

19.12.1885 ° Germanius
                                                                                             - hij + 20.12.1885 oud 1 dag -

anno 1889 ° Petrus Josephus
                                                                                            - hij + 07.02.1912 oud 12 jaar 2 maand en 5 dagen -