FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1615 tot 1877

Familie D'HERDE tot DURANG


 

 

D’HERDE Christiaan fs. Martinus  x MAILLAERT Joanna fa. Frans ex Voorde


Christiaen D'Herde x Joanna Maillaert kopen in 1751 een hofstede te Renderstede. Zie WP van jaar 1751

 

 

Hij + 18.09.1772

Wedergrate nr. 234 nr. 6 : SvG bij overlijden van Christiaen D'Herde fs. Martinus man van Joanna Maillaert fa. Frans op 14.09.1772 , 5 kinderen

1) Livina majeur
2) Daniel 23 jaar
3) Livinus 20 jaar
4) Judocus 18 jaar
5) Catharina 12 jaar

V.P. Daniel D'Herde fs. Guillaume tot Voorde
V.M. Livinus Haelterman tot Zandbergen


Zij + 28/09/1783 ex Voorde oud 69 jaar uxor Christianus D'Herde
 

 


geen datum ° Livina


anno 1750 ° Daniel                                                      
                                                                                        - hij x Maria Cooreman met nageslacht in Zandbergen -

01/03/1753 ° Livinus             
P. Livinus Oulterman      ( lees Haelterman )       

M. Adriana Maillaert
 

13/07/1755 ° Judocus           
P. Michael Schutijser            

 M. Judoca Sterck
 

03/01/1758 ° Alexander        
 P. Antonius De Lantsheer     

 M. Adriana D’Herde                                                   - hij overleden ante 1772  -

circa 1761 ° Catharina
                                                                                        - zij x Jan Baptiste Van Opdenbosch met nageslacht in Neigem
 

 

D’HERDE Daniel  ( L )   x COOREMAN Maria

 

hij is ex Ninove      
                            

zij is ex Zandbergen

 

22/02/1780 ° Petronilla        

P. Joannes Dhane ( Onkerzele L )          

M. Catharina D’Herde ( Dw NL )

 

Doopsels in Zandbergen , zie aldaar

 

D’HERDE Petrus Josephus ex Iddergem x VAN OUDENHOVE Barbara ex Meerbeke


Hij overleden in Iddergem in de maand september jaar 1831

Zij is dv. Jacobus ex OLV Lombeek en Isabella Langenhaecke ex Meerbeke , zij overleden op 8 maart 1810 in Denderwindeke oud 34 jaar

 

10/02/1806 ° Maria Joanna
P. Joannes Van Oudenhove 38 jaar in Meerbeke
M. Maria Joanna D’herde                                             - zij huwt in Meerbeke anno 1838 met Bernardinus De Haen garentwijnder ex Meerbeke  , hierbij voorkind gelegitimeerd

 

21/09/1807 ° Anna Maria

P. Jacobus D'Herde

M. Anna Maria Van Oudenhove                                 - zij huwt in Meerbeke anno 1832 met Joannes Stevens ex Meerbeke -

 

25/09/1809 ° Petrus Josephus

P. Antonius Van Asbroeck

M. Victoria D'Herde

 

 


 

 

D’HONT Gerardus  x1 LIPPENS Anna


Gerardus D'Hont heeft in de mannelijke lijn alleen afstamming met zijn 1ste zoon Petrus Joannes , zie ook de familiesamenstelling van Lieferinge

 

 

PR Lieferinge : huwelijk op 30/04/1729 met tt. Adrianus Van Vreckom en Joanna Lippens

 

Zij  + 13/02/1742

Wedergrate nr. 227 nr. 42 : SvG opgemaakt bij haar overlijden voor haar 5 weeskinderen

1) Peeter Joannes 9 jaar
2) Peeternelle 7 jaar
3) Adriana 5 jaar
4) Guilliam 3 jaar
5) Frans 8 maand

V.P. Adriaen Van Vreckom verkoren vooght
V.M. Pieter Lippens
 

 

 

02/11/1732 ° Petrus Joannes                   
P. Petrus Goossens               

M. Francisca Lippens                                       - hij x Maria Heymans met nageslacht in Lieferingen -
                                 

11/06/1735 ° Petronella                            
P. Petrus Vanden Bossche  

M. Petronella Heremans                                 - zij x Charles Brabant ex Sint Kwintens Lennik , hieruit één zoon Geert , Petronella + ante 1770 -
 

22/12/1736 ° Adriana                           
P. Adrianus Van Vrechem  

M. Maria Theresia Heremans                        - overleden ante 1770 -
 

25/03/1739 ° Guilielmus                           
P. Guilielmus Civilio           

M. Catharina De Smet                                     - overleden ante 1770 -
 

29/08/1741 ° Franciscus                          
P. Bartholomeus Lantheer    

M. Francisca Van Lierde                                - overleden ante 1770 -

 

1  Hertrouwt Petronella Vaeremans

 

 

D’HONDT Gerardus   x2 VAEREMANS Petronilla

 

 

Hij is weduwnaar van Anna Lippens

 

Verloving op 28/04/1742 met tt. Erasmus Goosens en Petronella De Vel

Huwelijk op 05/05/1742 met tt. Erasmus Goosens en Petronella De Vel

Wedergrate nr. 233 deel III :  SvG bij overlijden van Geeraert D'Hont op 01.02.1770 , man van Petronella Vaeremans , kinderen uit 2 huwelijken

A) x1 Anna Lippens , hieruit 5 kinderen

      1) Peeter D'Hont zijn zelfs
      2) wijlen Petronella D'Hont in huwelijk geweest met Carel Brabant waaruit één kind met name Geert Brabant oud 9 jaar met de vader als voogd
      3) Adriaene D'Hont overleden na de dood van zijn moeder
      4) Guilliam D'Hont overleden na de dood van zijn moeder
      5) Frans D'Hont overleden na de dood van zijn moeder

B) x2 Petronella Vaeremans

      6) Joanna D'Hont x Jan Baptiste Langendries
      7) Jacquemijne oud 15 jaar
      8) Elisabeth oud 13 jaar

      Voogden. : Pieter Vanden Bossche en Frans Vanden Broecke als voogd in deze SvG

 

Zij + op 22/03/1783 oud 68 jaar secunda uxor Gerardus D'Hondt

 

 

29/10/1743 ° Joanna                           
P. Erasmus Goosens             

M. Petronella De Vel                                        - overleden ante 1770 -

 

08/11/1744 ° Egidius                          

P. Egidius Vanden Steen      

M. Petronella De Vel                                        - overleden ante 1770 -

 

08/06/1746 ° Joanna Catharina         

P. Antonius Vaeremans         

M. Joanna Lippens                                         - zij x Jan Baptiste Langendries , zij + in 1817 -

 

19/06/1748 ° Jacobus                          

P. Jacobus Pardaens            

M. Elisabeth Vastensavonts                         - overleden ante 1770 -

 

05/08/1750 ° Joannes                         

P. Joannes Roosens             

M. Jacoba Vanden Bosch                             - overleden ante 1770 -

 

30/12/1752 ° Christianus                     

P. Christianus Barbé           

M. Maria Eijmans                                            - overleden ante 1770 -

 

18/12/1754 ° Jacoba                           
P. Petrus Pauwels                

M. Jacoba Pietermans                                    - zij x Josephus Buyl , zij + in 1802 -

 

25/04/1757 ° Elisabetha                     

P. Petrus Vaeremans           

M. Elisabeth Vaermans

 

 

D'HONT Gerardus ex Liefferingen non x VIERENDEEL Joanna Catharina

 

 


Hij ° 1759 in Lieferinge zv. Petrus Joannes ex Denderwindeke en Maria Judoca Heymans ex Lieferinge

 

Burgerlijk huwelijk op 11.04.1803

 

Huwelijk op 25/03/1803 van :
Gerardus D'Hont ex Liefferingen fs. Petrus en Maria Heymans oud 44 jaar , hij ° 24.05.1757
Joanna Catharina Vierendeel fa. Petrus en Joanna Maria Van Neygen ex Nieuwenhove oud 46 jaar vidua Jan Baptiste Heymans ex Neigem , zij ° 26.04.1757
tt. Franciscus De Cooman en Jan Baptiste Vander Eijcken

Hij + 03/03/1814 fs. Petrus en Joanna Heijmans ex Liefferinge viduus Joanna Vierendeel , 52 jaar

 

Zij + 09/09/1811 fa. Petrus en Joanna Maria Van Neyghen vidua Jan Baptiste Heymans et successive uxor Gerardus D'Hont ex Liefferingen

 

 

Natuurlijk kind , de ouders huwden later

 

 22.01.1800 ° Joannes Franciscus , natuurlijk kind

tt. Cornelis Vetsuypens 37 jaar
tt. Catharina D'Hont 26 jaar wonend in Lieferinge                             - hij x in 1830 oud 29 jaar met Isabella Van Craenenbroeck , hij huwt als Petrus Joannes , hij + in 1881 -

 

15/06/1802 ° Maximilianus

P. Christianus D'hont ( ofwel Christina wonend in Oetingen 37 jaar )

M. Maria Maxima Heymans 15 jaar                       
 

 

D'HONT Joannes


Hij + 21.12.1807 oud 60 jaar zv. Petrus en Anna Neuckermans , aangifte door zijn neef Adriaen D'Hondt kleermaker in Meerbeke en door Max Evens landbouwer in Denderwindeke

 

D'HONT Christianus ex Liefferingen x DE CALUWé Catharina

 


Hij + 07/08/1815 ex Lieferinge fs. Petrus ex hac en Joanna Heymans ex Liefferingen maritus Catharina De Caluwé ex Liefferingen , 55 jaar oud , aangifte van overlijden door zijn broer Adriaen D'Hont oud 49 jaar dagloner van stiel , overleden in het gehucht Vreckem
 


23/08/1814 ° Joannes Franciscus

P. Frans Bellemans

M. Celestina Josepha Du Bois
 

 

D'HONT Franciscus ex hac x VAN CRAENENBROECK Isabella


 


Huwelijk op 04/02/1830 van :
Joannes Franiscus D'Hont fs. Gerardus en Joanna Catharina Vierendeel oud 29 jaar
Isabella Van Craenenbroeck fa. Joannes en Maria Anckaer oud 22 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Petrus Joannes Roosens

Hij + 08/04/1881 oud 81 jaar en 3 maand fs. Gerardus en Joanna Catharina Vierendeel viduus Isabella Van Craenenbroeck

 

Zij + 15/10/1847 fa. Jan Baptiste en Anna Maria Ancaert uxor Franciscus D'Hont , 40 jaar
 


28/10/1830 ° Maria Maximina

P. Antonius Goedvriend

M. Maria Maximina Heymans                                     - zij x in 1850 met Carolus Ludovicus Neirinckx ex Appelterre -

 

24/12/1833 ° Catharina

P. Maximilianus D'hont

M. Catharina Van Craenenbroeck                                - zij + 19/09/1881 puella oud 48 jaar , lid van 3de orde van St. Franciscus -

 

05/01/1836 ° Lucia

P. Jacobus Lumens

P. Barbara De Coen                                                         - zij + 26/11/1858 oud 22 jaar -


13/03/1838 ° Carolus ( s.c. )

P. Carolus O

M. Maria Catharina Fonteyn                                         - hij + 16/03/1838 oud 3 dagen -


16/05/1839 ° Carolus

P. Carolus O

M. Maximina Dauw                                                         - hij + 04/07/1879 oud 40 jaar celebs -

 

20/02/1842 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Vander Linden

M. Amelia Van Bellingen                                               - hij + 01/03/1842 oud 9 dagen -

 

27/02/1844 ° Maria Delphina

P. Jan Baptiste De Ville

M. Maria Maximina D'Hont                                           - zij + 16/04/1847 oud 3 jaar -

 

12/07/1846 ° Joannes

P. N. Montens

M. Maximina D'Hondt                                                   - hij x in 1881 met Hortentia Jous -

 

D'HONDT Joannes x JOUS Hortentia

 

Huwelijk op 06/10/1881 van :
Joannes D'Hondt fs. Franciscus en Isabella Van Craenenbroeck
Hortentia Jous fa. Petrus Joannes en Lucia Van Oudenhove
tt. Jan Baptiste Dumongh en Delphina Jous

 

--/01/1893 ° Maria Leontina
                                                                                          - zij + 27.11.1893 oud 11 maand -

 


 

DIEPENDAELE Emmanuel ex Outer x1 VANDEN NEUCKER Petronella
 


Huwelijk op 24/01/1837 van :
Emmanuel Diependaele ex Outer fs. Livinus en Maria Theresia Villaer oud 34 jaar
Petronella Vanden Neucker fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina Somers oud 39 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Rosalia Diependael

 

Vanden Neucker Petronilla filia Jan Baptiste en Joanna Catharina Somers uxor Emmanuel Diependaele , 67 jaar en 5 maand , op 19/08/1864

 


DIEPENDAELE Emmanuel x2 DE RO Maria Theresia

Zij + 20/05/1867 fa. Emmanuel en Petronilla Goossens oud 49 jaar

DIEPENDAELE Emmanuel x3 CLAVIE Joanna

Huwelijk op 30/10/1873 met tt. Emmanuel Vergalle en Joanna Maria Clavie

Hij + 28/11/1881 ex Outer fs. Livinus en Maria Theresia De Villaer viduus Petronella Vanden Neucker , 2° Maria Theresia De Ro et maritus Joanna Clavie

Zij x2 in 1882 met Lucas Kestemont

Zij + 13.05.1901 fa. Petrus Josephus en Maria Joanna Van Craenenbroeck vidua Emmanuel Diependaele , x2 Lucas Kestemont , 76 jaar en 9 maand


 

 

DIERICKX Cornelis ex Appelterre - Eychem x VAN EESBEECK Maria Joanna

 


Burgerlijk huwelijk op 06.07.1803

 

Huwelijk op 6 juli 1803

Hij fs. Petrus en Elisabeth De Strijcker 44 jaar ex Appelterre-Eychem , hij ° 24.12.1759

Zij fa. Joannes en Maria Anna O oud 30 jaar , zij ° 19.05.1773

tt. Jacobus Steenhout en Petronella Van Eesbeeck soror sponsa

 

 

 

DIERICKX Petrus x DE GRAVE Joanna

Huwelijk op 26/10/1856 van:
Petrus Dierickx ex Herzele wonend in Burst fs. Catharina Dierickx oud 30 jaar
Joanna De Grave ex hac et in hac fa. Jan Baptiste en Francisca Malfroit oud 27 jaar
tt. Petrus Joannes Dierickx en Sophia De Gave

 

circa 1859 in Herzele ° Catharina
                                                                                - zij + op 13/03/1863 oud 4 jaar -

 

DIERICKX Franciscus ex Gooik x VANDEN BROECK Paulina

 

Hij + 19.03.1901 ex Gooik fs. Petrus en Judoca Claes maritus Paulina Vanden Broeck oud 80 jaar en circa 8 maand
 

 

DIERICKX Petrus - DE MOOR Rosalia ex Steenhuize-Wijnhuize

 


Nageslacht in Steenhuize , huwelijken van de kinderen in Denderwindeke
 

Zie kadaster van Denderwindeke nr. 2601.

Kopen het huis van Frans Bruyland - Dierickx

 

Zij + 27.09.1897 ex Steenhuize-Wijnhuize fa. Ludovicus uxor Antonius Dierickx , 63 jaar en 1 maand
 

 

Huwelijk kinderen , zie huwelijken 1893 ( De Sutter , Boeykens )

 

DIERICKX Dominicus ex Aspelare x DE BODT Anna Christina

 


Hij + 20.11.1890 fs. Theophilus en Theresia De Neve viduus Anna Christina De Bodt , 68 jaar
 

 

DIERICKX Yvo x GRAVY Maria Josepha Ghislena ex Villers - Poteau ( ? )

Huwelijk op 25.08.1900 van :
Yvo Dierickx ex hac fs. Antonius en Rosalia De Moor
Maria Josepha Ghislena Gravy ex Villers Poteau fa. Camillus en Maria Mathildis De Smet
tt. Petrus Dierickx en Augustus Gravy

 

DIERICKX Adolphus ex Heusden x LEMMENS Maria Ludovica

 

Huwelijk op 07.02.1901 van :
Adolphus Dierickx ex Heusden fs. Felicianus en Sidonia Lievens
Maria Ludovica Lemmens fa. Maximiliaan en Hortentia Inveris
tt. Carolus Ludovicus Dierickx en Leon Dierickx
 


DOUS Marten x MAES Josyne

 

Geen enkel idee wie deze Marten Dous is

 

23/01/1608   ° Adriaan                          

P Adriaan Vander Kelen    

M Barbara Beijs
 


 

DUBOIS Joanna Philippina fa. Martinus en Joanna Maria Walraevens , celebs , 60 jaar , op 29/10

 

DU BOIS Desiderius ex Meerbeke x PLECK Catharina ex Vollezele wonend in Denderwindeke

 


Zie burgerlijk huwelijk in Meerbeke op 17/02/1871

Huwelijk op 14/01/1871 met tt. Vital Du Bois en Stephania Pleck

 

 


DU BOIS Desiderius ex Meerbeke x2 Monica Faut

 

Huwelijk op 06/11/1882 van :
Desiderius Du Bois ex Meerbeke en daar wonend fs. Ludovicus Josephus en Elisabeth Van Laeren viduus Catharina Pleck
Monica Faut fa. Petrus Joannes en Isabella Geeroms
tt. Joannes Du Bois en Virginia De Cooman
 


 

DOUCHAU Adrianus x THIENPONT Elisabetha

 

Huwelijk op 21/09/1769 met tt. Joannes Van Eesbeek en Joannes Baptiste Mignon

Zij hertrouwde in 1775 in Waarbeke als vidua Adrianus Douchau met Pieter O ook ex Denderwindeke

 

DUCHAU Josephus x VAN BELLE Maria Josepha

Zij + 01/04/1842 fa. Josephus en Petronella Persoons vidua Josephus Du Chau , 60 jaar

 

DU CHAU Fredericus Adrianus ex Grimminge x DE COOMAN Justina

 

Huwelijk op 13/01/1881 van :
Fredericus Adrianus Du Chau ex Grimminge fs. Franciscus en Amelia De Nutte
Justina De Cooman fa. Petrus en Sophia Cools
tt. Felix Du Chau en Delphina De Cooman

 

DU CHAU Desiderius ex Grimminge x MALFROID Maria Delphina

 


Huwelijk op 07/06/1883 van :
Desiderius Du Chau fs. Josephus en Maria Judoca Van Kerkhem
Maria Delphina Malfroid fa. Petrus Josephus en Maria Christina Vande Winckel

tt. Josephus De Smet en Maria Malfroid


Red. : zij x1 in 1864 met Carolus Ludovicus De Smet

 


 

DULLEKENS Joannes x RAVENDAELS Catharina fa. Gillis

anno 1601 : Zij kopen 1/3de van een hofstede in het gehucht te Ghuchte van de 4 zonen van wijlen Pieter Buydens
anno 1601 : Zij erkennen een rente aan Catharina De Rijcke bezet op hun hofstede te Ghuchte

De hofstede van Jan Dullekens x Catharina Ravendaels fa. Gillis gaat in 1623 naar Niclaes Crispeels die gehuwd was met Martijne Dullekens

Ze hebben 5 afstammelingen , hun hofstede werd in 5 delen verkaveld

1) Jan
2) Martijne x Niclaes Crispeels
3) Maria x Jan Hallemans
4) BarbaraDULLEKENS Joannes

 

05/12/1612 ° Joannes                   
P.   Alexander Vander Diest

M. Maria Hoerhaeve alias Roosen

 

DULLEKENS Hendrik  x LESSERBOS Maria

 

Verloving in 1619 met tt. Joannes Vander Roost en Livinus Vanden Berghe en huwelijk op 15.10.1619

anno 1624 : Hendrik Dullekens verkoopt 1/2 dagwand schoofland op het Brucxken aan Ingel De Ro

 

12/06/1621 ° Catharina                    
P Petrus Van Vrechem      

M Catharina Roosen

 

12/06/1621 ° Joanna                        

P Paulus De Middelere       

M Joanna Vanden Deuremaecker

 

25/03/1623 ° Maria                          

P Joannes Vander Roost    

M Clara Willems

 

23/11/1626 ° Gabriel                        

P Gabriel Cooman            

M Anna De Voghele

 

12/03/1628 ° Gerardus                    

P Gerardus Buydens          

M. Maria Cardoens

 

26/02/1633 ° Cornelius , moeder vermeld als Anna Deck , is ongeloofwaardig  

P. Cornelius De Quick      

M. Joanna Buijdens
 

 

DULLEKENS Adolphus ex Herne x STERCK Maria Sylvia

Huwelijk op --/11/1894 van :
Adolphus Dullekens ex Herne fs. Petrus Josephus en Joanna Catharina Dublaux
Maria Sylvia Sterck ex hac fa. Jan Baptiste en Joanna Vanden Borre
tt. Ludovicus Eeckhout en Odila Vande Ville

 


 

DUMONGH Jacobus ( L ) x GEEROMS Anna Maria ( NL )

 


Hij is ex Meerbeke en fs. Christophori ex Meerbeke en Maria Anna Merciers ex Gooik oud 31 jaar

Zij is ex Pamel en fa. Jan Baptiste en Maria Joanna Van Droogenbroeck oud 30 jaar

 

Huwelijk op 25/05/1788 met tt. Franciscus Geeroms ( L ) en Francisco De Cooman ( L )
 

 


DU MONGH Petrus ex Meerbeke x DE VUIJST Barbara

 


Huwelijk op 06/05/1809 van :
Petrus Du Mongh ex Meerbeke fs. Christophorus ex Meerbeke en Catharina Michiels ex Leerbeke oud 36 jaar

Barbara De Vuyst fa. Jacobus en Anna Maria Geyssels oud 38 jaar
tt. Maximiliaen De Vuyst en Franciscus De Vuyst
 

Hij + op 27/01/1831 maritus Barbara De Vuyst filius Carolus en Maria Michiels , 60 jaar , overleden in zijn huis op de Varenberg , aangifte door zijn kozijn Jacob dienstbode oud 38 jaar en door Carel Roosens veldwachter oud 39 jaar

 

 

14/03/1810 ° Maximiliaen

P. Maximilianus De Vuijst

M. Berlindis Du Mongh ex Meerbeke                    - hij x Maria Theresia Kestens ex Neigem in 1843 -

 

25/10/1811 ° Maria Francisca

P. Adrianus Van Bossuijt

M. Francisca De Vuijst                                             - zij x Modestus Vanden Berghe ex Voorde in 1837 -

 

24/11/1813 ° Petrus Joannes

P. Jacobus Du Mongh

M. Anna Maria De Vuyst


21/03/1817 ° Lucia

P. Jacobus Du Mongh

M. Petronilla Van Opdenbosch

 

 

DU MONGH Jacobus ex Meerbeke x DU BOIS Anna Maria ex Gooik

 

 

 

Huwelijk in october 1820 in Gooik van :
Jacobus Dumongh ex Meerbeke famulus custodis nostri  ( ! )

Maria Du Bois ex Gooik ibidem habitans sed post mensem advenerynt et hic habitans

Red. : hij is knecht bij de koster , hij zal het beroep van koster overnemen nadat de kosterfamilie De Cooman uitgestorven was.

Zij was reeds woonachtig in Denderwindeke bij het huwelijk

 

Hij + op 1 januari 1862 fs. Jan Baptiste en Petronilla De Backer maritus Anna Maria Du Bois , oud 71 jaar

 

Zij + 23.11.186 fa. Joannes en Barbara Christina De Loecker vidua Jacobus Dumongh , 73 jaar en 8 maand
 

 

11/01/1821 ° Joanna Petronella

P. Jan Baptiste Roosens

M. Joanna Petronella De Backer                                   - zij + 19/08/1847 celebs , 26 jaar -

 

21/08/1823 ° Maria Elisabeth

P. Jan Baptiste Du Mong

M. Maria Elisabeth Du Bois                                          - zij x Guilielmus Hiers ex Aalst in 1847 -

 

11/11/1825 ° Jan Baptiste

P. Guillielmus De Mel

M. Philippina Du Bois                                                    - hij x Sophia De Jonghe ex Nieuwenhove , hij + in 1894 , wordt koster van Denderwindeke  -

 

09/05/1829 ° Livina

P. Livinus Adrianus Wille vicepastor

M. Joanna Philippina Du Bois                                      - zij + 01/07/1844 oud 15 jaar -

 

14/02/1832 ° Judocus Eduardus

P. Judocus Pleck

M. Anna Maria Dumongh                                             - hij + 20/05/1849 oud 17 jaar -

 

26/06/1834 ° Anna Catharina

P. Judocus Faes

M. Joanna Petronella Dumongh                                 - zij x in 1865 met Carolus Desert -
 

 

DU MONGH Maximiliaan x KESTENS Maria Theresia ex Neigem

 


Huwelijk op 19/02/1844 van :

Maximiliaan Dumongh fs. Petrus en Barbara De Vuyst oud 33 jaar

Maria Theresia Kestens ex Neigem fa. Jan Baptiste en Maria Theresia De Vleminck oud 32 jaar

tt. Jan Baptiste Bellemans en Theresia De Smet
 


18/04/1844 ° Joanna

P. Modestus Vanden Berghe

M. Maria Stevens

 

DU MONGH Jan Baptiste x DE JONGHE Sophia ex Nieuwenhove

 


Hij + 16.12.1894 fs. Jacobus en Anna Maria Dubois maritus Sophia De Jonghe , 69 jaar , per annos 52 custodis in ecclesia hujus loci
 


14/02/1852 ° Theophilus
P. Josephus De Jonghe
M. Anna Maria Du Bois                                                 - hij + 18/03/1852 oud 1 maand -

11/09/1853 ° Justina
P. Jacobus Dumongh
M. Rosalia Neuckermans                                               - zij x in 1880 met Carolus Vander Houdelingen -

08/09/1855 ° Maria Leontina
P. Paulus De Jonghe
M. Maria Elisabeth Dumongh                                       - ze bleef ongehuwd , bleef bij haar broer-priester -

21/12/1856 ° Maria Stephania
P. Vital De Jonge
M. Anna Catharina Dumongh                                       - zij + 26/05/1859 oud 3 jaar -

30/04/1859 ° Maria Sidonia
P. Guilielmus Hiers
M. Francisca De Jonge                                                   - zij x in 1888 met Franciscus Vander Linden -

26/03/1861 ° Honorius Josephus
P. Josephus De Jonghe
M. Catharina Dumong                                                   - hij x in 1895 met Maria Palmyre Janssens  , hij volgt zijn vader op als koster in Denderwindeke , koster gedurende 16 jaar -

29/12/1862 ° Maria Virginia
P. Vitalis Hiers
M. Virginia De Jonge                                                    - zij x in 1885 met Petrus Gustavus Bruyland -

07/11/1864 ° Maria Stephania
P. Vital De Jonge
M. Maria Justina De Jonge

04/04/1866 ° Remigius Ludovicus
P. Ludovicus Augustus De Jonghe
M. Maria Leontina Dumongh                                    - hij wordt priester , was professor in Dendermonde , later onderpastoor in Moerzeke , Stekene , zie hiervoor Kadaster 3141. Remi Dumongh -

29/02/1868 ° Camillus
P. niet leesbaar op kopij
M. niet leesbaar op kopij                                            - hij x in 1896 met Maria Vander Roost ex Moerbeke -
 

DUMONGH Honorius x JANSSENS Maria Palmyra

Huwelijk op 27/05/1895 van :
Honorius Dumongh ex hac fs. Jan Baptiste en Sophia De Jonghe
Maria Palmyra Janssens ex hac fa. Jan Baptiste en Maria Theresia Thibo
tt. Leopoldus Janssens en Sterphania Dumongh en ingezegend door E.H. Du Mongh , broer van de bruid

Hij + 09.11.1910 fs. Jan Baptiste en Sophia De Jonghe , koster van Denderwindeke gedurende 16 jaar , oud 49 jaar 8 maand 14 dagen

DUMONGH Theophilus Camillus x VANDER ROOST Maria ex Moerbeke

Huwelijk op 03.10.1896 van :
Theophilus Camillus Dumongh fs. Jan Baptiste en Sophia De Jonghe
Maria Vander Roost ex Moerbeke fa. Petrus en Petronilla De Roeck
tt. Honorius Dumongh en Clementina Vander Roost
Huwelijk ingezegend door E.H. Remigius Dumongh broer van de bruidegom en vicepastoor in Moerzeke

 


DUMONG Carolus x DUMONGH Catharina


februari 1870 ° Maria Justina                                             - zij + 26/01/1872 oud 1 jaar en 11 maand , de overlijdensakte is  foutief , zie :  DESERT Carolus x DUMONGH Catharina
 

 DURANG
( DE RANG , DURANG , DURANGH ) Petrus ex Strijtem x TIMMERMANS Petronilla

 


Huwelijk op 3 juni 1837 van :

Petrus Durangh ex Strijtem fs. Joannes en Joanna Platteaux oud 27 jaar
Petronella Timmermans fa. Jan Baptiste en Theresia Gijssels oud 35 jaar
tt. Joannes De Rangh en Catharina Gyssels

 

Hij + 30/04/1846 ex Strijtem fs. Jan Baptiste en Maria Joanna Platteau maritus Joanna Petronella Timmermans , 35 jaar

 

Zij x2 Petrus Joannes Van Opdenbosch , dit 2de huwelijk bleef kinderloos

 

 

06/07/1838 ° Joanna Catharina

P. Joannes Derang

M. Joanna Catharina Gyssels                                     - zij + 18/07/1838 oud 12 dagen -


12/03/1840 ° Stephania

P. Joannes Durang

M. Sophia Timmermans                                               - zij + 06/06/1845 oud 5 jaar -

 


 

DU ROCHEZ , zie DE ROCHEZ
 

Beide schrijfwijzen komen voor