FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1606 tot 1877

Familienamen beginnend met J


 1. Jackaert
 2. Jacobs
 3. Jacquemijn
 4. Janssens
 5. Jenno
 6. Jespers
 7. Jous  ( Jours , Joos )

JACKAERT Joannes Baptiste x VALCK Joanna Catharina

Huwelijk op 28/05/1765 met tt. Petro Jackaers en Antonio Valck


 

JACOBS Joannes x DE DONCKER Maria


Verloving op 21/02/1653 met tt. Martino De Doncker en Adriano Van Brueseghem

Huwelijk op 23/04/1653 met tt. Martino De Doncker , Joannes De Doncker , Jan De Coster en Petro Buijdens

 

 

JACOBS Theodorus ex Herne ( L ) x1 DE SAGHER Catharina ( NL )

Hij woont anno 1796 samen met zijn vrouw bij zijn schoonmoeder Barbara Bruylant in de wijk Rendestede

 


Huwelijk op 03.02.1795 van :
Theodorus Jacobs ex Herne fs. Christianus en Maria Anna De Sitter oud 25 jaar
Catharina De Sager fa. Cornelis en Barbara Bruylant oud 30 jaar
tt. Josephus De Saeger ( L ) en Franciscus De Cooman ( L )

 

Zij + op 16 mei 1812 oud 50 ( 47 in BS )  jaar dv. Cornelis en Barbara Bruylant uxor Theodorus Jacobs ex Herne , lid van congregatie van OLV. van 7 Weëen
 

 

08.03.1796 ° infans , thuis gedoopt en overleden

 

24.03.1797 ° Maria Joanna Catharina , burgerlijk genoteerd

                                                                                                 - zij x in 1831 met Philippus Josephus Friant ex Meerbeke -
 

15.04.1798 ° Bernardus , burgerlijke aangifte
tt. Bernardus De Coninck
tt. Barbara Bruylant

 

30.11.1800 ° Cornelis
tt. Cornelis De Coninck 20 jaar
tt. Joanna Callebaut 26 jaar                                                   - hij + 28 april 1830 oud 28 jaar -

 

19.06.1803 ° Joseph

P. Josephus Daminet molenaar in DW

M. Sergeant Joanna wonend in Herne                                  - hij x in 1846 met Maria Theresia Sunaert ex Grimminge , geen nageslacht -

 

 

JACOBS Theodorus ex Herne x2 VAN BONT Christina ex Pollare

 

 

Huwelijk op 19/10/1812 van ;
Theodorus Jacobs ex Herne fs. Christiaan ex Edingen en Maria Anna De Sitter ex Herne viduus Catharina De Saegher ex hac oud 42 jaar
Christina Van Bont fa. Judocus en Joanna Francisca Inveris ex Meerbeke oud 27 jaar
tt. Petrus Joannes O en Franciscus De Cooman


Hij + op 13 december 1820 fs. Christiaan ex Edingen en Maria Anna De Sitter ex Herne viduus Catharina De Saeger et successive maritus Christine Van Bont ex Pollaere
Hij was lid van de confraterniteit van OLV van 7 Weëen

Zij is ex Pollare dv. Judocus en Joanna Francisca Inveris ex Meerbeke

Zij x2 in 1826 emet Joannes Delbauf ex Nieuwenhove

 


05/10/1813 ° Maria Theresia

P. Elias Van Bont

M. Maria Joanna Jacobs ex Herne            

 

10/01/1817 ° Maria Joanna

P. Cornelis Jacobs

M. Maria Joanna Catharina Jacobs ipv. Joanna Van Bont                            - zij + op 16/02/1817 oud 1 maand -

 

24/07/1818 ° Benedictus

P. Casimirus Schoonjans

M. Pelagia D'Hauwer                                                                                            - hij + 12/05/1822 oud 4 jaar , overleden in het huis van zijn moeder te Rendestede

 

 

JACOBS Josephus x SUNAERT Maria Theresia ex Zandbergen

 


Huwelijk op 30/04/1846 van :
Josephus Jacobs ex hac fs. Theodorus en Catharina De Saeger oud 39 ( lees 42 jaar )
Maria Theresia Sunaert ex Grimminge fa. Josephus en Maria Van Eesbeek oud 35 jaar               ( Red. : zij is geboren in Zandbergen op 01/12/1810 )
tt. Petrus Verbost ( ? , moeilijk leesbare familienaam ) en Maria Sunaert

Hij + 01/01/1876 fs. Theodorus en Catharina Theresia De Saeger viduus Maria Theresia Sunaert , 72,5 jaar

 

Zij + 12/07/1847 ex Grimminge fa. Josephus en Maria Van Eesbeek uxor Josephus Jacobs , 35 jaar
 

 


JACOBS Carolus Ludovicus ex Aspelare  x CARDOEN Maria Ludovica ex hac

 


Huwelijk op 13/09/1862 van :
Carolus Ludovicus Jacobs ex Aspelare fs. Amandus en Maria Bogaert
Maria Ludovica Cardoen fa. David en Maria Petronella Beeckman oud 22 jaar
tt. Amandus Jacobs en Prudentia Cardoen

 

Hij + 26/10/1883 ex Aspelare fs. Amandus en Maria Joanna Bogaert maritus Ludovica Cardoen oud 53 jaar en 6 maand
 

 

19/06/1863 ° Maria Antonia

P. Joannes Vernaillen

M. Maria Petronilla Beeckmans                    - zij x in 1888 met Camillus Vanden Berghe ex Appelterre  , zij + in 1925 -

 

06/03/1865 ° Proles
                                                                          - direct overleden bij de bevalling -


24/01/1867 ° Amandus Josephus
P. David Cardoen
M. Christina De - onleesbaar

 

21/04/1868 ° Hugo
P. Jan Baptiste Cardoen
M. Prudentia Cardoen

 

29.06.1871 ° Maria Justina
P. Joannes Cardoen
M. Maria Faut

 

03.08.1874 ° Petrus Joannes  ( gedoopt door Dr. Deurbrouck )
P. Aloysius Cardoen
M. Maria Antonia Jacobus                        - zij + 04.031875 oud  1 jaar -

 

11.10.1876 ° Franciscus
P. Franciscus Van Waeyenberg
M. Maria Antonia Jacobs

 

JACOBS Maria Antonia moeder van

 

--/05/1886 ° Hugo
                                                                          - hij + 23.06.1886 oud 1 maand -
 


 

JAECKEMIJN Gabriel    x VANDEN HOVE Justa

 

Verloving in Denderwindeke op 11/04/1622 met Ingel Hevens en Theodorus De Vleeschouwer als getuigen

Huwelijk op 10/05/1622 met als getuigen Judocus Allebos en Gerardus Vanden Bossche
 

 

JACQUEMIJNS Jooris x HEVENS Joanna

 

Huwelijk in Ninove op 04.09.1707 met tt. Sebastiaen Jacquemijns en Joannes Violon

 

Zij lossen anno 1723 een rente van 6 pond groot sjaars die bezet was op een hofstede aan het Kerckvelt komend van haar vader Gillis Hevens

 

 


 

JANSSENS Christianus  fs. Anthoon ( NL ) ex Zandbergen x1 O Petronella fa. Lievens ( NL )

 


Hij is fs. van Antonius ex Heddersem en Philippina De Linie ex Eijgem ( = Aaigem ? )

Zij is fa. van Livinus ex DW. en van Catharina Schoonjans ex Nieuwenhove

 

Huwelijk op 16/08/1785 met tt. Vincentio O ( L ) en een andere Vincentio O ( L )

Zij + op 30/03/1788 oud 36 jaar , staat van goed bij haar overlijden , één kind

 

Catharina Janssens 20 maand

V.P. Michael Janssens broeder van de houder
V.M. Joannes O broeder van de overledene

 

 

15.09.1788 ° Catharina
P. Michiel Janssens ( L )
M. Catharina Schoonjans ( NL )                      - zij x met Theodorus Van Kerkem met nageslacht in Zandbergen , zij + in Zandbergen oud 59 jaar -

 

JANSSENS Christianus ( NL ) x2 LEIJSENS Joanna ( NL )

 

Hij is ex Grimminge en viduus Petronella O en is filius van Anthoon ex Herdersem  

Zij is ex DW. en filia van Henrici en van Anna Neuckermans

 

Huwelijk op 21/04/1789 met tt. Francisco De Cooman en Paulus Courteaux
 

 

JANSSENS Jan Baptiste ex Bever x VAN VRECKOM Maria Joanna Cecilia ex Lieferinge

 

 

Huwelijk op 26/11/1844 van :

Jan Baptiste Janssens ex Bever fs. Martinus en Elisabeth De Maeyer oud 29 jaar

Maria Joanna Cecilia Van Vreckom ex Liefferinge hic habitans fa. Adrianus en Maria Cornelia D'Hauwer oud 35 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Egidius D'Hont

 

Zij + 27.05.1861 als Maria Joanna Thecla ex Liefferingen fa. Adrianus en Maria Cornelia D'Hauwer uxor Jan Baptiste Janssens , 52 jaar

 

 

anno 1838 ° Egidius  : zie Maria Joanna Van Vreckem en haar voorkind


 

BIOGRAFISCHE NOTITIES  :

 

Moet hier een correctie aanbrengen in de stamboom van de familie Van Vreckem en wat ik schreef bij 445. Franciscus Vande Leene zie het 9de deel van het kadaster van Denderwindeke

 

Frans Vande Leene trouwde met Maria Cornelia D'Hauwer , weduwe van Adrianus Van Vreckom .

 

Uit het eerste huwelijk van Maria Cornelia D'Hauwer met Adriaan Van Vreckom bleef één dochter in leven te weten Maria Joanna Cecilia , zij huwt Jan Baptiste Janssens .

Aldus kwam de familie Janssens in het bezit van het uitgebreide bezit van Franciscus Vande Leene , zie hiervoor het kadaster van Denderwindeke ( inmiddels gecorrigeerd )

 JANSSENS Joannes Baptiste ex Lieferinge x THIBAUT Theresia ex Lieferinge hier wonend

 


Hij + 11.07.1896 ex Lieferinge fs. Jan Baptiste en Maria Theresia Thecla Van Vreckom maritus Maria Theresia Thibo , 67 jaar
 

Zij + 06.03.1897 ex Lieferinge ga. Josephus en Christina De Turf vidua Jan Baptiste Janssens , 64 jaar
 

 

circa 1856 ° Basilius
                                                                                       - hij + 25/08/1877 oud 21 jaar -

/
01/10/1863 ° Leopoldus

P. Leopoldus Baevegems
M. Elisabeth Schoukens

 

22/08/1865 ° Albertus Josephus
P.  Petrus Josephus De Meyer
M. Angelica Baegemans ( sic )

 

05/01/1868 ° Maria Ludovica
P. Petrus Josephus Vanden Haute
M. Hortentia Baegemans ( sic , opnieuw deze famielienaam )

 

15.12.1869 ° Petrus Josephus
P. niet leesbaar op kopij
M. niet leesbaar op kopij

 

01.03.1873 ° Maria Palmyra
P. Egidius Janssens
M. onleesbaar op kopij                                               - zij x in 1895 met Honorius Dumongh -

 

16.05.1875 ° Rosalia  ( zie neocommunicantes 1886 - 1887 , red. )
P. Egidius Janssens
M. Rosalia Claes ( familienaam meter onzeker )

 

16.09.1876 ° Evaristus ( zie neocommunicantes 1887 - 1888 , red. )
P. Prosper Janssens
M. Maria Joanna Persoons                                         - hij x Rachildis Cammaert -


JANSSENS Egidius x SCHAUKENS Elisabeth ex Lieferinge
 


Hij + 16/12/1894 ex hac fs. Jan Baptiste en Maria Joanna Van Vreckem viduus Elisabeth Schouckens , 56 jaar , administrator van het Hospice
 

Zij + 26/05/1878 ex Liefferingen fa. Petrus en Maria Josepha Vanden Haute uxor Egidius Janssens oud 41,5 jaar
 JANSSENS Anselmus ex St. Kwintens Lennik x VAN OUDENHOVE Maria Clementina


 


Huwelijk op 11/12/1890 van :
Anselmus Janssens ex St. Kwintens Lennik fs. Joannes Franciscus en Gertrudis Lanckmans
Maria Clementina Van Oudenhove ex hac fa. Franciscus en Catharina Geeroms
tt. Joannes Janssens en Stephania Van Oudenhove
 

 


 

JENNO , JANNEAU , e.a. , we klasseren deze familienaam onder JENNO

 

Redactie : Janneau onderging het lot van andere Franse familienamen en werd  vervormd , de meest courante vorm werd Genno , later ook Jenno

 

 

JANNEAU Ludovicus x VANDEN HAUTE Joanna

 

Hij heeft een eerste kind in Lieferinge

Zij is overleden ante 1677

anno 1677 verkoopt Louis Jaignau met Pieter Vanden Haute als voogd over zijn kinderen een hofstede aan zijn zwager Jan Vanden Haute

 


PR Lieferinge

 

Janneau Alouisius x Joanna Vanden Haute


29/02/1659 ° Jacobus          

P. Jacobus Van Bossuyt

M. Barbara Vanden Haute                           - hij x1 Judoca De Wolf , x2 Anna De Saeger -

 

 

01/02/1663 ° Petrus
P. Petrus Joseph
M. Barbara Tiebaut

 

22/10/1665 ° Joannes              

P. Cornelio Leijsens               

M. Joanna Vander Swalmen

 

JANNEAU Ludovicus 2x MEERTS Adriana

 

Hij + 31/01/1698

 

13/02/1670 ° Georgius            

P Egidio Vanden Haute          

M. Josina Meerts

 

10/09/1672 ° Adrianus            

 tt. Adriano Vanden Haute

 

14.05.1680 ° Martina
tt. Jeronimus Lahaye

 

 

GENO Jacobus 1x DE WOLF Josina

 


Zij + op 07/01/1712 , een staat van goed werd opgesteld voor 3 minderjarige kinderen

 

Huwelijk op 24/05/1695 met tt. Joannes D’Hauwer en Petronella Biltrijs
 

 

24/02/1699 ° Joannes                
 tt. Joannes De Wolf 

 

12/01/1701 ° Maria                   

tt. Maria Vander Eeckt                                                     - zij vroegtijdig overleden , niet vermeld in de staat van goed -
 

20/10/1702 ° Petrus                   
 P. Joannes De Wolf                  

M. Petronella Biltrijs                                                       - hij huwt Maria Van Vreckom filia Franciscus -
 

13/08/1707 ° Catharina              
P. Laurentius Biltrijs        

M. Catharina De Saegher                                              - zij x Lieven Buyl fs. Adriaens , zij + in 1753 met 5 weeskinderen -
 

 

JENNO Jacobus 2x DE SAEGHER Anna

 

Huwelijk op 04/05/1713   tt. Ludovicus Espiels et Guilelmo Artiges

Zij overleed in mei 1765 als vidua Jacobus Jenno , een SvG en verkaveling werd opgemaakt , zie Wedergrate nr. 232C

 

04/08/1715 ° Jacobus                 

P. Petrus Neuckermans         

M. Catharina De Ro                                                      -  Hij + 16/10/1780 celebs

 

24/03/1720 ° Maria                   

P. Ludovico Persoons         

M. Maria De Smet                                                         - Zij x Jacobus Pauwels fs. Jans , hieruit 2 kinderen -
 

 

JENNO Joannes x HAUTRU Joanna Theresia

 

Huwelijk op 13/05/1744 met tt. Jacobo Genno en Maria Genno
 

 

JENNO Petrus * x VAN VRECKOM Maria     ( bij zijn X “ GENNO “ , bij zijn + JENNO )

 


hij + op 16/02/1777 viduus M.V.V.                        

zij + op 24/11/1776 uxor P.J.

 

Verloving op 03/05/1737  en huwelijk op 26/05/1737 met tt. Judoco Van Vreckom en Catharina Genno

 

Hij woonde anno 1739 en anno 1761 in het gehucht ter Straeten , zie de breedte van 1761

Hij was tot 1736 in dienst als knecht bij Pieter Pleck x Elisabeth D'Hauwer , zie de SvG aldaar

 

Zij is dv. Frans Van Vrechem en Helena Lippens , zie de SvG bij overlijden van haar vader in 1754
 

 

06/04/1738 ° Anna Maria          

P.Franciscus Van Vrechem    

M. Anna De Saegher                                              - zij x1 Adriaen Pleck , x2 Adriaen Bultrijs , zij + 05/09/1786 oud 48 jaar -

 

15/05/1741 ° Maria Francisca    

P. Michael De Weghe           

 M. Maria Genno

 

Gemini       ° Joannes                 

P. Joannes Genno                  

M. Elisabetha Parduyns
 


 

JENQUIN Jan Baptiste x SNOECK Clementina

 

anno 1880 in Oetingen ° Cyrillus
                                                                                                            - hij + 05/12/1888 oud 10 jaar en 8 maand
 


 

 

JESPERS ( JASPAERT in staat van goed ) Franciscus x BRIJSENS Joanna    ( huwt als Jaspaers in 1733 )


Zij is dv. Lambertus Brijsens en Cornelia Buydens

 


Huwelijk op 30/08/1733                tt. Joanna Vierendeels en Catharina Brijsens

Hij + in 1739 in Denderwindeke , een SvG werd opgesteld ten behoeve van de 2 dochters , zie Wedergrate nr. 226

 

Zij x2 met Petrus De Ro , zij + in 1793 oud 86 jaar
 

 

28/02/1735 °   Maria                         
P.  Joannes Van Vrechem           

M. Maria Brijsens                                      - zij huwt Petrus Vierendeel , zij overleed in 1810 , geen nageslacht -

 

03/01/1738 ° Cecilia                           

P. Marcus Breysens            

M. Cecilia Luijdens                                   - zij huwt 1) Petrus Jous  2 ) Martinus Backaert , zij overleed in 1802 -
 

 

 

JESPERS Florentius ex Meerbeke x1 VINCAERT Anna Maria

 

 

Hij is fs. Floris en Maria Joanna Theresia Scheerlinck geboren in Meerbeke op 23.12.1777

 

Zij fa. Mattheus ex Edingen en Maria Anna Van Wilder ex hac uxor Florentius Jespers , 33 jaar , overleden na een keizersnede evenals haar kind , op 25/06/1813
 

Hij x2 Maria Victoria Charlier ex Herne

 

Hij + 20/01/1855 ex Meerbeke fs. N. viduus Maria Anna Vincart maritus Maria Judoca Carlier , 77 jaar
 

Zij + 25/06/1813 fa. Mattheus ex Edingen en Maria Anna Van Wilder ex hac uxor Florentius Jespers , 33 jaar , overleden na een keizersnede evenals haar kind

 

Kadaster Denderwindeke :

 

Hij was schoenmaker wonend op de Kleine Lietersberch , hij werd aldaar opgevolgd door zijn zoon Egidius , zie het kadaster van Denderwindeke nr. 382
 

 

 

17/04/1803 ° Maria Judoca

P. Joannes Baptiste De Bont 25 jaar in Meerbeke

M. Maria Anna Van Wilder 55 jaar                                          - zij x in 1826 met Petrus Joannes Lambrecht , zij + in 1863 -

 

15/04/1805 ° Joanna Theresia

P. Matheus Vincaert ex Edingen

M. Joanna Theresia Scheerelinck ex Meerbeke

 

22/05/1807 ° Egidius                   

 P. Egidius Van Langenhaeke

M. Maria Joanna Jespers                                                          - hij x in 1857 met Sophia De Grave -

 

18/03/1810 ° Maria Catharina

P. Antonius Stevens

M. Maria Catharina Van Langenhaecke                                 - zij + 08/09/1856 oud 46 jaar -

25/06/1813 ° proles anonyma
                                                                                                       - overleden bij de geboorte , de moeder overleefde de keizersnede ook niet -
 

 

 

JESPERS Florentinus ex Meerbeke x2 CARLIER Maria Victoria ex Herne

 


Huwelijk op 24/05/1814 in Meerbeke van Florentinus Jespers ex Meerbeke viduus Maria Anna Vinckaert ex hac en Maria Victoria Charlier ex Herne ,

 

Hij + 20/01/1855 ex Meerbeke fs. N. viduus Maria Anna Vincart maritus Maria Judoca Carlier , 77 jaar

 

Zij + 24/10/1856 ex Herne fa. Stephanus en Maria Moens vidua Florentinus Jespers , geen ouderdom vermeld

 

 ( voor huwelijk , zie in de PR Meerbeke , hier geattesteerd )
 

 

 

JESPERS Egidius x DE GRAVE Sophia
 

 


Huwelijk op 7 mei 1857 van :


Egidius Jespers fs; Florentinus en Maria Anna Vinckaert , 50 jaar
Sophia De Grave fa. Jan Baptiste en Francisca Maria Malfroit oud 25 jaar
tt. Jan Baptiste Meert en Stephana De Grave


Hij + 25/01/1875 fs. Florentinus en Maria Anna Vincaert maritus Maria Francisca Sophia De Grave , 68 jaar


Zij + 07.02.1912 ex hac fa. Jan Baptiste en Maria Francisca Malfroid vidua Egidius Jespers , 79 jaar 9 maand 26 dagen

Hij volgt zijn vader op in het kadaster van Denderwindeke , zie opnieuw 382. Jespers Florentinus , Jespers Egidius , de weduwe Jespers Egidius , Josephus Fonteyn - Jesper s

 geen datum ° Maria
                                                                                                    - zij x in 1877 met Josephus Fonteyn ex Zandbergen -     ( red. : mogelijks is ze Maria Francisca De Graeve geboren in 1850 als voorkind )

 

 

JONCKHEER Franciscus x GEEROMS Joanna Maria

 

Huwelijk op 11/09/1875 met tt. Lucia Vander Linden en Josepha Abeels
 


 

JOUS - JOURS - JOOS

 

JOUS Joannes  fs. Jans x DE DONCKER Maria             

 

 

Zij is ° 1656 als natuurlijk kind van Jan De Doncker en Anna De Bempt alias Vanden Bempt alias Vanden Boomte

 

Huwelijk op 17/02/1686 met tt. Petrus De Ro en Michaele Gansemans

 

Zij  + 02/11/1724

 

De erven van de moederlijke zijde worden verdeeld in 5 staken

 

 

29/04/1688 ° Joannes      

tt. Anna Vanden Boomte                    - hij huwt Catharina Van Herreweghe filia Gillis -

 

30/03/1690 ° Petrus        

tt. Petro De Maijer                              - hij huwt Cornelia Bruylant fa. Pieters

 

27/12/1691 ° Judocus      

tt.  - niks -

 

06/06/1696 ° Judocus      

tt. Judoca De Clippel                         - hij huwt Elisabeth De Ro -

 

24/06/1699 ° Maria         

tt. Maria Cambier                              - zij huwt Petrus De Neve ex Zandbergen , overleed in 1786 oud 88 jaar vidua Petrus De Neve -

geen datum ° Joanna 
                                                             - zij x Jan Maseur of Monseu ex Zandbergen , nageslacht in Zandbergen


JOURS Joannes 2x DE BACKER Elisabetha ex Aspelare

Zij is weduwe Christiaen Vander Linden ex Pollare


Zij + 20.10.1740 , een staat van goed werd opgesteld , zie Wed. 226 nr. 18
 


Wedergrate nr. 227 nr. 42 : SvG bij overlijden van Jan Jous fs. Jans overleden op 01.08.1744 , 6 kinderen

A) 1x Maria De Doncker met 5 kinderen

                   1) Jan Baptiste Jous
                   2) Peeter Jous
                   3) Joos Jous
                   4) Maria Jous x Peeter De Neve
                   5) Joanna Jous x Jan Maseur

B) 2x Elisabeth De Backer

                   6) Andreas Jous 17 jaar

Voogden zijn  de voorste Jan Baptiste Jous en Pieter Jous
 

 


19/08/1728 ° Andreas                        
P. Andreas Jours                        

M. Cornelia De Backer                                    - hij x1 Livina Allert , hij x2 Maria Livina Debbaut , hij + in 1802 oud 74 jaar -
 

02/12/1731 ° Philippina                    
P. Petrus De Backer                 

M. Philippina Van Eesbeek                            - vroegtijdig overleden -


 

JOURS Joannes Baptiste fs. Jans  x VAN HERREWEGHE Catharina filia Gillis

 


Hij is ° 1688 zv. Joannes Joos en Maria De Doncker
 

Zij + 26/02/1767 vidua J.Bte Jous , zij is dv. Gillis Van Herreweghen en Cornelia Persoons

 

Woonde anno 1729 in Dasselt , er was een bedrijfsoppervlakte van 651 roeden

 

Verloving op 08/05/1717 en huwelijk op 23/05/1717 met tt. Petro Jours en Maria Persoons

SvG opgemaakt in 1756 na het overlijden van Jan Baptiste Jous fs. Jans man van Catharina Van Herreweghen , 2 kinderen

1) Peeter Jous majeur
2- Judocus Jous 24 jaar

V.P. Joos Jous broer van de overledene         
V.M. Adriaen De Smet

 

 

 

28/02/1718 ° Joannes Baptiste          
P. Joannes Baptiste Jous            

M. Elisabetha Vanden Bossche                                                    - overleden ante 1756 -                    -
 

12/02/1721 ° Maria                            
P. Adrianus De Smet ipv. Gillis Van Herreweghen  

M. Maria De Doncker                                                                  - overleden ante 1756 -

 

26/10/1722 ° Egidius                          

P. Egidius Van Herreweghen      

M. Joanna Pilete                                                                          - overleden ante 1756 -
 

30/01/1726 ° Elisabetha                     
P. Adrianus De Smet                

M. Elisabeth Vanden Bossche                                                     - overleden ante 1756 -

 

31/01/1729 ° Petrus                           

P. Petrus Jours                          

M. Elisabeth De Backer                                                               - hij x Theresia Langendries , hij overleed in 1792 oud 62 jaar -

 

29/03/1732 ° Judocus                        

P. Judocus Joos                         

M. Maria Van Herreweghen                                                       - 24 jaar bij SvG -

 

25/11/1734 ° Joannes                         

P. Joannes De Sagher                

M. Catharina De Smet                                                                - overleden ante 1756 -

 

Gemini       ° Egidius                          

P. Egidius De Smet                   

M. Livina Persoons                                                                       - overleden ante 1756 -

 

 

JOURS Petrus fs. Jans  x BRIJLANT Cornelia fa. Pieters

 


Zij is dv. Pieter en Petronella De Cooman

Hij + 12.11.1754 , SvG bij zijn overlijden , SvG met 4 kinderen

 

        1) wijlen Petronella x Joos Hoortman en 2 weeskinderen waarover als voogden de vader als V.P. en Joos Jous als V.M.
        2) Jan Jous
        3) Joanna x Jan Leirens
        4) Maria x Livinus Engels

 

Zij + 30/12/1767 vidua N. Jous

 

Huwelijk op 20/08/1718 met tt. Judocus Jours en Judoca Roosen

Verdeling op 3 meert 1768
 

 

08/08/1718 ° Petronella   ***               

P. Joannes Jous     

M. Anna loco Petronella De Cooman                         - x Joos Hoortman , zij + in 1754 met 2 weeskinderen -

 * illegitiem

* ouders trouwden twaalf dagen later *
 

13/12/1721 ° Joannes                           

P. Joannes Roosens     

M. Maria De Doncker                                                 - overleden ante 1754 -

                                          

18/11/1724 ° Joanna                             
P. Petrus Vijverman loco Joannes Roosens 

M. Joanna Jours                                                          - huwt Joannes Leirens , zij + in 1811  -

 

20/02/1726 ° Joanna Maria                  

P. Judocus Jos (!)       

M. Joanna Maria Roosens                                           - overleden ante 1754 -

                               

29/04/1729 ° Joannes                           

P. Joannes Roosens    

M. Joanna Valque                                                        - x Livina De Vos ex Vloerzegem , hij + in 1811 -

 

19/04/1732 ° Joanna Maria                  

P. Michiel Engels        

M. Anna Maria Van Eesbeek                                     - x Livinus Engels , x2 Petrus Van Rijmenhaut , zij + in 1803 -

 

 

JOURS Judocus fs. Jans x DE RO Elisabeth 

 


Verloving op 11/11/1719                     tt. Joannes De Saegher en Maria Van Droogenbroeck

Huwelijk op 25/11/1719                      tt. Petro Vijvermans en Michaele Roeckele

 

Zij ° circa 1695 dv. Petrus en Maria Van Droogenbroeck

Zij overleden op 26.04.1741 , zie voor de SvG Wedergrate nr. 229 nr. 15

 

6 kinderen nagelaten

1) Jan 21 jaar
2) Joanna 16 jaar
3) Pieter 14 jaar
4) Ghiselina 12 jaar
5) Petronella 10 jaar
6) Maria 8 jaar

V.P. Jan Baptiste Jous             
V.M. Peeter De Ro
 

 

26/11/1720 ° Joannes Bte                  
P. Joannes Bte Jours          

M. Maria Van Droogenbroeck                                             - hij x1 met Maria Rollier , hij x2 met Elisabeth Cools , hij overleed kinderloos -

 

23/09/1722 ° Maria                             

P. Petrus Jours                 

M. Maria De Doncker                                                          - vroegtijdig overleden -

 

12/10/1724 ° Joanna                          

P. Judocus Sterck             

M. Joanna Jours                                                                  - vroegtijdig overleden -

 

29/01/1727 ° Anna Petronella            

P. Petrus De Neve             

M. Anna De Ro                                                                     - x Jan Baptiste Kestemont , zij + in 1808 oud 81 jaar -

 

02/11/1728 ° Petrus                           

P. Petrus De Ro                 

M. Elisabeth De Backer (zij is x met Joannes Jous)       - x Cecilia Jespers , overleed in 1789 oud 60 jaar -

 

03/11/1730 ° Gislena  ( als Angelina bij haar + )               
P. Joannes Bte De Ro         

M. Gislena De Ro                                                                  x Jan Baptiste De Lez fs. Jans ex Pamel

                                              

31/03/1733  ° Petronella                    

P. Cornelius Bouvaer      

M. Petronella Sterck                                                             x Petrus De Mulder , overleed in 1794 oud 62 jaar , kinderloos -                       

 

10/03/1735 ° Maria                           

P. Anthonius Gijs              

M. Maria Jours
 

 

JOUS Andreas x1 ALLERT Livina


Hij is enige zoon van Jan en van diens 2de echtgenote Elisabeth De Backer

Zij is de weduwe Adrianus Goedvrient

 

Zij + 22.05.1791 vidua Adrianus Goedvrient et maritus Andreas Jous

 

Huwelijk op 27/01/1756 met tt. Petrus Jous en Adriano De Bot

 

01/10/1757 ° Judoca                        

P. Judocus Jous                 

M. Judoca Callebaut                          - zij x Martinus Vander Linden , zij overleed in 1795 -
 

 

JOUS Andreas x2 DEBBAUT Maria Livina ex Aspelare

 

Aangifte van zijn overlijden door zijn schoonzoon Martinus Vander Linden en door Maria Catharina Bruylandt vrouw van Martinus Vander Linden

 


Hij + 10.02.1802 fs. Joannes en Elisabeth De Backer maritus successive - niks ingevuld - et Maria Livina Debbaut ex Aspelare , 74 jaar


Zij + 01/03/1811 ex Aspelare fa. Cornelis en Maria Bael vidua Christophorus Bruylant et successive Andreas Jous , 66 jaar

 

Zij + 01.03.1811 ex Aspelare fa. Cornelis en Maria Bael ex Aspelare vidua Christophorus Bruylant et succesive Andreas Jous, 66 jaar

 


Volkstelling van 1796 , het gehucht Meersvoorde

Jous Andries en schoonzoon Martinus Vander Linden ( 7 )

 1. Jous Andries , 69 jaar , landbouwer
 2. Vander Linden Martinus , 38 jaar , schoonzoon , hij is ex Tollembeek en sinds 14 jaar in de prochie
 3. Vander Linden Antonius , 12 jaar , zoon
 4. Vander Linden Joanna , 8 jaar , dochter
 5. Vander Linden Judocus , 6 jaar , zoon
 6. Vander Linden Josephus , 3 jaar , zoon
 7. D'Hauwer Catharina , 18 jaar , dienstmeid

JOUS Petrus    x JESPERS Caecilia   1

 


Hij ° 1728 zv. Judocus en Elisabeth De Ro , hij is ex Dw.                                                    

zij is  ex Denderwindeke dv. Franciscus en Joanna Brijsens

 

Huwelijk op 01/07/1760 met tt. Nicolao De Doncker en Cornelio De Cooman

 

Hij + op 10/05/1789 oud 60 jaar , een SvG werd opgemaakt

Wedergrate nr. 240 nr. 22 :
SvG bij overlijden van Peeter Jous fs. Joos op 11.05.1789 , man van Cecilia Jaspers fa. Frans , 8 kinderen

1) Judocus
2) Peeter
3) Joannes allen meerderjarig
4) Catharina 17 jaar
5) Livina 14 jaar
6) Cornelia 12 jaar
7) Josina 10 jaar
8) Elisabeth 5,5 jaar

V.P. Jan Jous broeder van de overledene
V.M. Peeter Vierendeel

Wedergrate nr. 240 nr. 51 : Cecilia Jespers verzoekt om partij land te mogen verkopen om een rente te kunnen afkopen

 

1 De weduwe hertrouwt Martinus Backaert ex Herne in het jaar 1795

 

 

Volkstelling van jaar 1796

Backaert Martinus x Jespers Cecilia ( 7 )

 1. Backaert Martinus , 45 jaar , landbouwer , hij is ex Herne oud 14 jaar
 2. Jespers Cecilia , 60 jaar , vrouw
 3. Jous Cornelia , 18 jaar , dochter van Cecilia
 4. Jous Judoca , 16 jaar , dochter van Cecilia
 5. Backaert Joannes , 14 jaar , in de volkstelling als Joannes Jous vermeld , is m.i. erratum
 6. Jous Elisabeth , 12 jaar , dochter van Cecilia
 7. Backaert Barbara , 4 jaar

 

20/04/1761 ° Judocus
P. Judocus Jous
M. Joanna Brijsens                                    Hij + 01.02.1803 in Nieuwenhove , aangifte door zijn broer Petrus akkerbouwer wonend in Nieuwenhove -

 

26/09/1762 ° Petrus                             

P. Petrus De Ro               

M. Anna Sauvin                                             Hij huwt in 1801 met Maria Judoca Bieseleyden , hij + in Nieuwenhove in 1811 -

 

01/05/1765 ° Joannes                           

P. Joannes Jous               

M. Maria Jespers                                          Hij x1 Anna Catharina Hevens  , x2 Elisabeth Van Snick ,  x3 Maria Judoca Langendries

 

12/05/1767 ° Maria                              

P. Nicolao De Doncker   

M. Anna Maria De Ro                                  overleden ante 1789

 

06/01/1771 ° Maria Petronilla            

P. Andreas Jous              

M. Petronilla Jous                                         Zij + 22/09/1787 oud 19 jaar -

 

13/11/1772 ° Catharina Francisca     

P. Joanne De Vos           

M. Catharina Francisca De Ro                    Zij x in Meerbeke met Adriaen De Bremaeker fs. Adriaens in 1802 , zij x2 in 1815 met Ludovicus Josephus Gournay , zij + in 1835 in Meerbeke

 

05/03/1775 ° Livina                             

P. Petro De Mulder         

M. Livina Allert                                              Zij + 28.01.1794 oud 20 jaar celebs

 

24/04/1777 ° Cornelia                          

P. Judocus De Ro           

M. Cornelia De Doncker                             Zij huwt Jacobus Van Impe ex Mere , zij overleed in 1821

 

26/03/1779 ° Judoca                            

P. Judocus Jous ( NL )   

M. Judoca Jous  ( NL )                                 Zij x in 1802 met Joannes O , zij + op 27/09/1946 oud 68 jaar -

 

24/07/1781 ° Josephus                        

P. Judocus Heijsselinckx ( L ) 

M. Maria Jous ( NL )                                     Hij + 25/08/1781

 

17/02/1784 ° Elisabeth                        

P. Joannes Jours ( NL )            

M. Elisabeth Cools ( NL )                              Zij + in 1838 , huwt Joannes Felix De Cooman

 

 

JOUS Judocus x TAFFIJN Anna


Zij + 01/01/1767 uxor Judoci Jous

 

 

JOUS Judocus x DE DOBBELEER Barbara ( 3 x )

Zij is weduwe van Antonius Van Wilderode en later weduwe van Egidius Roosens

 

Huwelijk op 06/11/1768 met tt. Cornelis De Cooman en Egidius Roosen

 

 

JOUS Petrus x LANGHENDRIES Theresia

 

 

Huwelijk op 02/07/1767 met tt. Joannes Baptiste De Smet en Cornelio De Cooman


Hij + 15/06/1792 als Petrus Jous fs. Jans oud 62 jaar maritus Maria Theresia Langendries


Zij + 21/07/1808  fa. Stephanus en Maria Van Wilder oud 75 jaar , aangifte van het overlijden door haar zoon Jan Baptiste Jous oud 50 jaar en door Jan Baptiste Somers gebuur oud 28 jaar
 

 

Volkstelling anno 1796 : het gehucht Dasselt

Jous Petrus x Langendries zijn weduwe

 1. Langendries Marie , 60 jaar , weduwe
 2. Jous Jan Baptiste , 35 jaar , zoon
 3. Jous Joanna , 26 jaar , dochter
 4. De Vidts Joanna , 19 jaar , dienstmaegt

 

20/04/1757 ° Joannes Baptiste ( illegitiem ) 
P. Joannes Bte Langendries    

M. Maria Anna Penninx                                         - hij x in 1796 met Maria Anna Cifilio , hij + 17/10/1810 oud 51 jaar -
 

10/04/1768 ° Joannes Benedictus                 
P. Joanne De Smet                 

M. Judoca Langhendries

 

25/03/1769 ° Joanna Catharina   **              

P. Joannes Baptiste Le Cleer   

M. Joanna Catharina D’hont                                 - zij x1 in 1796 met Joannes Vanden Abbeele , zij x2 in 1805 met Petrus Joannes Rennier , zij + in 1836 -

 

03/05/1773 ° Maria                                          

P. Joanne De Bolle                  

M. Maria Judoca Langendriesch

 

** Moeder verkeerdelijk als Theresia Lambrechts ingeschreven

 

 

 

JOUS Joannes x DE VOS Livina ex Ophasselt - Vloerzegem

      


Hij is zoon van Pieter en Cornelia Bruylant

 

Zij is  ex Vloerzegem - Ophasselt

Hij + 02/02/1811 fs. Petrus en Cornelia Bruylant viduus Maria Livina De Vos ex Ophasselt oud 86 jaar

 

Zij + 16.10.1794 ex Vloerzegem oud 50 jaar
 

 

Volkstelling van 1796 voor het gehucht Nijken

Jous Jan , weduwnaar ( 5 )

 1. Jous Jan , weduwnaar , 50 jaar , landbouwer
 2. Jous Jan , 28 jaar , zoon   ( in de volkstelling staat 20 jaar )
 3. Jous Joseph , 17 jaar , dochter
 4. Jous Adriaen , 12 jaar , dochter
 5. Van Wilderode Adriaen , 26 jaar , dienstmeid

24/01/1768 ° Joannes Baptiste       

P. Joannes Bte Wijlant    

M. Joanna Jous                                                      - Huwt in 1805 met Petronella Van Eesbeke , met talrijk nageslacht  -

 

01/03/1770 ° Henricus                    

P. Henrico Mignon          

M. Joanna Maria de Smet

 

28/11/1771 ° Petrus                        

P. Petro Joanne Leerens  

M. Joanna Francisca De Vos                               - hij + 11.03.1793 oud 20 jaar -

        

15/12/1774 ° Elisabetha                  

P. Adriano Cardoen        

M. Elisabeth De Vos                                              - zij + 08.10.1794 oud 19 jaar -

 

10/07/1777 ° Adrianus                    

P. Adrianus De Vos        

M. Maria Anna Cardoen                                      - vroeg overleden -

 

15/09/1778 ° Joannes Josephus      

P. Joannes Lerens            

M. Maria Anna De Neve                                      - Huwt in 1805 met Maria Catharina Bouvry ex Vloesberg -

 

26/04/1784 ° Adrianus                    

P. Adriaan Van Cauwenberghe (+-L )

 M. Joanna Catharina Steenhaut ( NL )          - Huwt in 1813 met Maria Josepha Jouret ex Vloesberg ( Flobecq )

 

 

JOUS Judocus x DE DOBBELEER Barbara

 

Huwelijk op 06/11/1768 met tt. Cornelis De Cooman en Egidio Roosen

 

 

JOUS Joannes fs. Joos  1x ROLLIER Maria  2

 

Hij ° anno 1720 zv. Judocus en Elisabeth De Ro

                                                                                      


Hij + 1797 in Denderwindeke oud  80 jaar en weduwnaar van Maria Rollier en maritus Elisabeth Cools

 

Zij + 02/04/1782 oud 78 jaar

 

Verloving op 16/04/1762 met tt. Henricus Quin en Joannes Baptiste Verckens

Huwelijk op 05/05/1762 met tt. Henricu Quin en Cornelis Sterck


1 Hertrouwt Elisabeth Cools

2 Weduwe Josephus Quin
 

 

 

JOUS Joannes fs. Joos  (  NL )  2x COOLS Elisabeth ( NL ) ex Waarbeke

 


Hij is viduus Maria Rollier en zoon van Judocus en Elisabeth De Ro ex DW.

Zij ex Waarbeke fa. Jacobi en Elisabeth Schoonjans

 

Huwelijk op 05/11/1782 met tt. Antonio Buijdens ( L ) en Judoco Kestemont ( L )

 

Hij + 19.02.1797 oud 80 jaar weduwnaar van Maria Rollier en gehuwd met Catharina Cools

 

Zij + 18.07.1805 in Waarbeke als Cools Elisabeth ex Waarbeke vidua Joannes Jous ex Denderwindeke , 50 jaar
 

 

 Volkstelling van mei 1796 in gehucht Rendestede , 2 gezinsleden

 1. Jous Joannes , 80 jaar , landbouwer
 2. Cools Elisabeth , 43 jaar , vrouw , ex Waarbeke , sinds 14 jaar in de prochie

JOUS Joannes x1 HEVENS Anna Catharina ex Neigem

 

 

Hij is fs. Petri en Cecilia Jespers oud 24 jaar

Zij is fa. Adriani ex Gooik en Catharina De Dobbeleer ook ex Gooik oud 27 jaar , zij ook als ex Neijgen . 

 

Huwelijk op 15/07/1788 met tt. Joannes Vierendeel en Joannes Hevens ( * Tekent als ‘ Evens ‘ )

Hij + 24/03/1839 viduus Anna Catharina Evens oud 75 jaar

Zij + 30.06.1807 oud 50 jaar , aangifte van haar overlijden door haar man en door haar broer Maximiliaen Evens

 


Volkstelling anno 1796 , gehucht Meersvoorde

Jous Joannes x Hevens Joanna ( 4 )

 1. Jous Joannes , 32 jaar , landbouwer
 2. Hevens Joanna , 36 jaar , ex Neigem , sinds 10 jaar in de rpochie
 3. Jous Maria , 7 jaar , dochter
 4. Jous Jan Baptiste , 4 jaar , zoon

30/04/1789 ° Maria Catharina           

P. Petrus Jous ( NL )           

M. Catharina De Dobbeleer ( NL )                                        - zij huwt Joannes O , zij overleed in 1820 oud 33 jaar -

12/10/1791° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Vierendeel
M. Maria Anna Gettemans                                                  - hij x Cecilia De Dobbeleer in 1816 , hij + in 1841 -

12/11/1794 ° Petrus
P. Petrus Hevens
M. Petronella Huygens                                                        - hij + 11.06.1795 oud 7 maand -

 

03/07/1796 ° Petronella
P. Petrus Jous
M. Petronilla Dierickx                                                        - zij x1 in Zandbergen anno 1819 met Josephus De Rijck ex Vollezele , zij x2 Joannes De Cooman ex Appelterre-Eychem -


circa 1797 ° Josephus
                                                                                              - hij + 21.01.1867 oud 67 jaar en 7 maand

26/03/1805 ° Petrus Joannes

P. Maximilianus Hevens

M. Elisabeth Jous                                                               - hij x in 1840 met Joanna Catharina Cromphaut ex Oetingen -
 

 

 

JOUS Joannes x2 VAN SNICK Elisabeth

 


Huwelijk op 20/01/1810 van :
Joannes Jous fs. Petrus en Cecilia Jespers oud 45 jaar viduus Anna Hevens ex Neigem
Elisabeth Van Snick ex hac fa. Petrus ex Sint Antelinks en Laurentia Van Vreckem ex hac oud 50 jaar vidua Joannes De Leenheere en vervolgens Paulus Monté
tt. Jan Baptiste De Bolle en Bernardina Stoffijn ( de getuigen trouwden dezelfde dag )
 


Zij + 18.04.1810 ex Pollare dv. Peturs en Laurentia Van Vreckem oud 63 jaar


JOUS Joannes x3 LANGENDRIES Maria Judoca ex hac
 


Huwelijk op 11/08/1814 van :
Joannes Jous ex hac fs. Petrus en Cecilia Jespers viduus Anna Catharina Hevens ex Neigem et successive Elisabeth Van Snick oud 49 jaar
Maria Judoca Langendries fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina D'Hont oud 47 jaar
tt. Jan Baptiste Jous en Francisca De Ville

 

Zij + 21/02/1828 oud 65 jaar fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina D'Hont uxor Joannes Jous

 

 


 

JOUS Jan Baptiste x CIVILIO Maria Anna

 


Huwelijk op 26.07.1796 van :

 

xy : Jan Baptiste Jous fs. Petrus en Theresia Langendries oud 40 jaar
xx : Maria Anna Civilio fa. Guilielmus en Maria Catharina Horens oud 39 jaar

tt. bij huwelijk zijn Jan Baptiste Cifilio en Philippe Van Langenhaecke

 

Hij + 17.10.1810 fs. Petrus en Maria Theresia Langendries maritus Maria Anna Cifilio , 51 jaar

 

Zij + 2 maart 1837 oud 79 jaar fa. Guillielmus en Maria Catharina Orens vidua Jan Baptiste Jous


We vinden haar terug in het kadaster van Denderwindeke als N° 394. Weduwe Jan Baptiste Jous .

De weduwe had een groot bedrijf in de Linkebeek.

 

 

 

JOUS Petrus Franciscus x BIESELEIJDEN Maria Judoca

Burgerlijk huwelijk op 05.02.1801 , getuigen zijn de 2 veldwachters , Franciscus Van Herrewegen oud 32 jaar en Joanna Catharina Bieseleijden 24 jaar

 


Huwelijk op 06/02/1801 van

Petrus Franciscus Jous geboren op 26.09.1801 fs. Petrus en Cecilia Jespers oud 37 jaar

Maria Judoca Bieseleijden fa. Jan Baptiste en Joanna Catharina Thienpont oud 27 jaar

tt. Petrus Joannes Colpaert en Anna Maria Van Volsem

 

 

Hij woont anno 1806 in Nieuwenhove


Zij overleed anno 1833 in Nieuwenhove

 

JOUS Joannes Josephus x BOUVRIJ Maria Catharina ex Vloesbecqke ( Vloesberg , Flobecq )

 


Burgerlijk huwelijk op 30.05.1805

 

Huwelijk op 30 mei 1805 van :
Josephus Jous ex hac fs. Joannes en Maria Livina De Vos oud 27 jaar
Maria Catharina Bouvry ex Flobecq fa. Carolus Philippus ex Flobecq en Maria Josepha Sommelerre oud 22 jaar
tt. Joannes Jous patre sponsi en Adrianus Jous en Carolus Philippus Bouvry sponsa patri

 

Hij + 02/04/1856 fs. Joannes en Livina De Vos viduus Maria Catharina Delbouvri , 80 jaar

 

Zij + 07/04/1846 als " DELBOUVRY Catharina Josepha " ex Flobecq fa. Carolus Philippus en Maria Josepha Tommelair uxor Joannes Josephus Jous , 63 jaar -
 

 

19/03/1806 ° Maria Theresia      

 P. Adrianus Jous 22 jaar

 M. Maria Theresia Leirens                           - zij x in 1841 met Carolus De Mul ex Galmaarden -

 

04/02/1807 ° Maria Judoca           

P. Petrus Van Vreckem

M. Maria Theresia Lippens                          - zij x in 1836 met David Vander Plasschen ex Nieuwenhove , zij + in 1838  , later wonen de kinderen Vander Plasschen in Voorde -

 

03/10/1808 ° Carolus

P. Jan Baptiste Jous

M. Adriana Vanden Berghe                         - hij x in 1836 in Pollare met Sophia Van Wijnendaele -

 

31/08/1810 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Bouvrij

M. Anna Christina Geeroms                        - hij + 5 juni 1865 uxor Rosalia Wagemans oud 55 jaar -

 

25/09/1812 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Gommers

M. Maria Joanna Jous                                  - hij x in 1841 met Lucia Van Oudenhove -

 

17/09/1814 ° Sophia

P. Jan Baptiste Cardoen

M. Petronilla Van Eesbeke                            - zij + 27/06/1833 oud 18 jaar -

 

30/09/1816 ° Maria Joanna

P. Adrianus Vanden Berghe

M. Joanna Van Waijenberghe                     - zij + 02/08/1833 oud 17 jaar -

 

02/11/1819 ° Elias

P. Joannes Leirens

M. Maria Theresia Jous

 

14/02/1822 ° Livinus

P. Livinus Leirens

M. Maria Judoca Jous                                  - hij + 27/05/1822 oud 3 maand -
 

10/08/1823 ° Alexander

P. Alexander Vanden Berghe

M. Maria Judoca Jous                                  - hij + 08.12.1867 oud 44 jaar - 

 

 

JOUS Jan Baptiste x VAN EESBEEK Petronella

 

 

Burgerlijk huwelijk op 22.08.1805

 

Huwelijk op 22/08/1805 van

Jous Jan Baptiste fs. Joannes en Maria Livina De Vos oud 37 jaar ex et in Denderwindeke

Petronella Van Eesbeeck fa. Joannes en Maria Anna O oud 27 jaar

tt. Adrianus Jous en Cornelius Van Eesbeeck

 

Hij + op 12/02/1822 fs. Joannes en Maria Livina De Vos ex Ophasselt maritus Petronilla Van Eesbeek , 54 jaar , aangifte gebeurde door zijn zwager Henricus Van Eesbeke oud 44 jaar en Benedictus De Moye oud 50 jaar gebuur , overleden in zijn huis in het gehucht Nijken

Zij + op 04/08/1852 fa. Joannes en Maria Anna O vidua Jan Baptiste Jous , 73 jaar


Zie voor deze familie : 393. Weduwe Joannes Jous in het kadaster van Denderwindeke , de weduwe heeft een groot bedrijf in het gehucht Nijken

 

 

28/05/1806 ° Alexandrina                        

P. Josephus Jous

M. Alexandrina Leirens                - zij huwt in 1833 met Petrus Franciscus Coppens fs. Petrus en Maria Anna De Neve viduus Maria Livina Steenhout , zij + in 1861 in Zandbergen -

 

15/11/1807 ° Coleta

P. Joannes Jous

M. Joanna Van Eesbeek                                              - zij + 25/06/1872 oud 61 jaar celebs -

 

17/10/1809 ° David

P. Adrianus Jous

M. Maria Theresia Van Waijenbergh                       - hij + 13.12.1892 oud 83 jaar celebs -

 

14/07/1813 ° Maria Theresia

P. Petrus Van Vreckom

M. Joanna Maria Cardoen                                         - zij huwt in 1848 met Jan Baptiste Van Vreckem ex Pollare -

 

06/01/1816 ° Petrus Joannes

P. Petrus Joannes Bruylant

M. Maria Catharina Josepha Bouvri               - hij x Dominica Roosens in 1859 , hij wordt een landbouwer met een zeer groot bedrijf , zie het kadaster van Denderwindeke nr. 1692 - 

 

16/11/1818 ° Lucia

P. Egidius Vander Kelen

M. Maria Theresia Gommers                                    - zij + 13/12/1878 oud 60 jaar , celebs -

 

30/10/1821 ° Petrus Josephus

P. Joannes Leirens

M. Alexandrina Jous                                                 - hij huwt Maria Livina Alaert ex Tollembeek  , hij + in 1882 na val uit een boom -
 

 

 

JOUS Adrianus ex hac x JOURET Maria Josepha ex Flobecq

 


Huwelijk op 7 juni 1813 van :
Adrianus Jous ex hac fs. Joannes en Maria Livina De Vos ex Ophasselt oud 29 jaar
Maria Josepha Jouret ex Flobecq fa. Bernardus ex Ghoij en Maria Anna Somlet ex Flobecque oud 19 jaar
tt. Petrus Van Vreckem en Joanna Catharina Van Vreckem
 

 

 

JOUS Jan Baptiste x DE DOBBELEER Caecilia
 


Huwelijk op 6 februari 1816 van :
Jan Baptiste Jous fs. Joannes en Anna Catharina Hevens oud 25 jaar
Cecilia De Dobbeleer fa. Judocus en Regina Van Hasselt oud 28 jaar
tt; Josephus Jous en Petronilla De Dobbeleer


Hij + 13/01/1841 fs. Joannes en Catharine Evens maritus Cecilia De Dobbeleer , 49 jaar

 

Zij + 16/06/1847 fa. Judocus en Judoca Van Hassel vidua Jan Baptiste Jous , 60 jaar
 


 

circa 1816 ° Maria Joanna
                                                                                       - zij + 07/02/1840 , celebs , 24 jaar -
30/08/1818 ° Petrus

P. Jan Baptiste Jous

M. Petronilla De Dobbeleer                                       - hij + 03/01/1841 , celebs , 22 jaar -

 

04/06/1821 ° Beatrix

P. Josephus Jous

M. Joanna Bert                                                           - zij x in 1846 met Elias Vande Ville ex Oetingen , zij x in 1864 met Carolus Ludovicus De Handschutter -

 

09/03/1824 ° Sophia

P. Franciscus De Ville

M. Petronella Jous                                                       - zij + 30/12/1840 oud 16 jaar -

 

02/01/1829 ° Carolus

P. Petrus Joannes Jous

M. Maria Anna Leeners                                             - hij + 13/02/1829 oud 6 weken -

 

24/12/1831 ° Paulina

P. Petrus Joannes Jous
M. Maria Francisca Paridaens                                 - zij x in 1859 met Joannes Dauw ex Idegem , zij erft samen met haar zuster Beatrix van 389. Jan Baptiste Jous , zie kadaster Denderwindeke -

 

31/07/1835 ° David

P. Joannes O

M. Joanna Jous                                                          - hij + 07/05/1837 oud 1 jaar -

 

 

JOUS Francisca moeder van

 

14/12/1841 ° Julia

P. Petrus Joannes Jous

M. Joanna Maria Cromphout
 

 

JOUS Petrus Joannes x VAN OUDENHOVE Lucia

 


Zij ° 1815 dochter van Franciscus en diens 2de echtgenote Francisca De Clerck

Huwelijk op 24/06/1841 van :
Petrus Joannes Jous fs. Josephus en Maria Catharina Bouvrie oud 28 jaar
Lucia Van Oudenhove fa. Franciscus en Francisca De Clercq oud 26 jaar
tt. Jan Baptiste Jous en Amandia Van Oudenhove

 

Hij + 16/09/1854 fs. Joannes Josephus en Maria Catharina Bouvry maritus Lucia Van Audenhove , 42 jaar

 

Zij + 01.11.1900 fa. Franciscus en Francisca De Clerck vidua Petrus Joannes Jous , 85 jaar en 7 maand
 

 


27/02/1842 ° Maria

P. Joannes Josephus Jous

M. Francisca De Clerck


06/02/1843 ° Jan Baptiste

P. Petrus Van Oudenhove

M. Maria Theresia Jous                                                 - hij + 04/05/1875 oud 32 jaar -

 

07/12/1844 ° Catharina

P. Jan Baptiste Jous

M. Leomandia Van Oudenhove                                   - zij + 11/07/1866 oud 21 jaar -

 

11/12/1846 ° Barbara

P. Elias Jous

M. N. De Clercq                                                               - zij + 09.01.1867 oud 20 jaar en 1 maand -

22/12/1848 ° Petrus Joannes
P. Franciscus Ferdinandus Van Eesbeek
M. Anna Maria Van Oudenhove

17/04/1851 ° Lucia Delphina
P. Carolus Van Eesbeek
M. Lucia Lambrecht                                                       - zij x in 1886 met Jan Baptiste Du Pont ex Pollare -

 

10/05/1854 ° Maria Theresia ( s.c. )
P. Franciscus Van Oudenhove
M. Maria Joos                                                                  - zij + 28/11/1854 oud 7 maand -

Eveneens
geen datum ° Hortentia
                                                                                           - zij x in 1881 met Joannes D'Hondt , mogelijks staat ze bij de doopregisters met een andere voornaam , red. -

 

 

JOUS Petrus Joannes x CROMPHAUT Maria ex Oetingen
 

 


Huwelijk op 25/11/1840 van :
Petrus Joannes Jous ex hac fs. Joannes et Anna Catharina Evens oud 36 jaar
Maria Cromphout ex Oetingen fa; Jan Baptiste en Maria Ackort ( sic ) oud 23 jaar
tt. Josephus Jous en Joanna Maria Cromphaut

 

 


19/12/1843 ° Maria Eleonora

P. Petrus Joannes Cromphout

M. Petronella Joos

31/05/1849 ° Carolus Ludovicus
P. Joannes De Cooman
M. Maria Josepha Cromphaut
 

JOUS Paulina moeder van

28/12/1852 ° Petrus Josephus

P. Elias Vande Ville

M. Maria Catharina Monté                                              - hij + 12/03/1853 oud 3 maand -

De moeder zal in 1859 trouwen met Joannes Dauw ex Idegem

 

 

JOUS Jan Baptiste x WAEGEMANS Rosalia ex Neigem
 


Hij + 05/06/1865 fs. Jan Baptiste en Catharina Boudrie uxor Rosalia Wagemans , 55 jaar

 

Zij + 16/05/1877 fa. Egidius en Catharina De Ro vidua Jan Baptiste Jous , 68 jaar

 

 

04/02/1848 ° Octavia
P. Joannes Jous

M. Coleta Jous                                                                    - zij + 28/04/1904 uxor Carolus Van Lierde ex hac , 56 jaar 2 maand en 24 dagen

24/05/1849 ° Joannes Josephus
P. Joannes Josephus Wagemans
M. Lucia Van Oudenhove

15/05/1851 ° Ludovicus

P. Josephus Wagemans
M. Sophia Van Assche                                                   - hij x in 1877 met Hortentia De Ryst  , hij + in 1923 -

09/04/1853 ° Jan Baptiste
P. onleesbaar op kopij
M. Catharina N.                                                                   - hij + 10/11/1853 oud 7 maand -

 

20/10/1854 ° Adela
P. Petrus Joannes Jous
M. Joanna Catharina Van Hogaerden

 

22/11/1857 ° filia proles anonyma
                                                                                             - bij geboorte overleden -

 

19/09/1859 ° filius proles anonyma
                                                                                             - bij geboorte overleden - 

 

03/03/1861 ° Leo ( gedoopt door Dr. Limbourg medicus uit Galmaarden )
P. onleesbaar op kopij
M. onleesbaar op kopij                                                      - hij x in 1895 met Leontina Bulterys vidua Theophilus Van Vreckem -

 

22/02/1864 ° Philomena
P. Joannes Jous
M. Octavia Jous                                                                 - zij x in 1885 met Eduardus Verbeelen , zij + in 1924 -
 


JOUS Apollonia ( bij het overlijden van het kindje is de moedersnaam Paulina , red. ) moeder van

 

02/04/1856 ° Eduardus
P. Elias Vande Ville
M. Joanna Catharina Tillemans                                       - hij + 24/02/1858 oud 2 jaar -

 

 

JOUS Petrus Joannes x ROOSENS Dominica
 


Huwelijk op 07/02/1859 van :
Petrus Joannes Jous fs. Jan Baptiste en Petronilla Van Eesbeek oud 43 jaar
Dominica Roosens fa. Petrus Joannes en Elisabeth D'Hauwer oud 35 jaar
tt. Jan Baptiste Roosens en Coleta Jous

Hij + 23/06/1872 fs. Jan Baptiste en Petronilla Van Eesbeke viduus Dominica Roosens , 56 jaar en 6 maand

Zij + 06.06.1871 fs. Petrus en Elisabeth D'Hauwer uxor Petrus Joannes Jous , 47 jaar en 1 maand

19/07/1860 ° Victor
P. Jan Baptiste Roosens
M. Coleta Jous                                                                      - hij + 1940 , celebs -

06/10/1862 ° Honorina Maria
P. David Jous
M. Maria Joanna Roosens                                                 - zij x in 1899 met Yvo Soetaert -

12/04/1864 ° Camillus
P. Jan Baptiste Van Vreckom
M. Catharina Roosens      ( doopsel is correct )             - hij + 02.10.1864 , er staat verkeerdelijk als ouderdom 1 uur -                                                           

24/11/1865 ° Leo  GEMELLI , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde
P. Carolus Josephus Vander Haegen
M. Maria Theresia Jous                                                     - hij + 01/01/1868 oud 3 jaar -

24/11/1865 ° Leonia GEMELLI
P. zie supra
M. zie supra

28/01/1869 ° Augustinus
P. David Jous
M. Coleta Jous                                                                    - hij + 25.03.1870 oud 1 jaar en 1 maand -

31/05/1871 ° Maria
P. Basilius Roosens
M. Maria Livina Allaert
 

JOUS Josephus x ALLAERT Maria Livina ex Tollembeek

 

 

Hij is een zoon van Joannes Jous en Petronella Van Eesbeke

 

Hij + 21.08.1882 ex hac fs. Joannes en Petronilla Van Eesbeek maritus Maria Alaert
 

Zij + op 14/02/1905 ex Tollembeek fa. Jan Baptiste en N. Dauw vidua Petrus Josephus Jous

 


02/09/1859 ° Melania
P. Jan Baptiste Alaert
M. Alexandrina Jous

 

25/02/1861 ° Petrus
P. Petrus Coppens
M. Anna Theresia Dauw                                 - hij x in 1889 met Melania De Ville -

 

09/12/1862 ° Clementina

P. Carolus Allaert

M. Maria Theresia Joos                                  - zij + op 10/03/1864 oud 1 jaar en 2 maand   

25/08/1864 ° Eugenia
P. Jan Baptiste Van Vrekkom
M. Ida Haelaert                                                - zij x in 1900 met Adrianus Josephus De Coninck , zij + in 1907 -

 

01.02.1870 ° Maria Theresia
P. David Jous
M. Maria Theresia Dauw                              - zij x in 1897 met Josephus Bouvaert ex Zandbergen -

 

05.07.1871 ° Yvo
P. Petrus Joannes Jous
M. Melania Jous                                            - hij x anno 1910 in Tollembeek -
 

JOUS Ludovicus x DE RYST Hortentia

 


Huwelijk op 04/10/1877 van :
Ludovicus Jous fs. Jan Baptiste en Rosalia Waegemans
Hortentia De Ryst fa. Franciscus en Theresia Coppens
tt. Leo Jous en Justina De Ryst


Hij ° 14.05.1851 , hij overleed op 11.05.1923 viduus Hortantia De Rijst
 

 

geen datum ° Franciscus
                                                                                  - hij x in 1900 met Emerentia Menschaert ex Tollembeek -

 

12.09.1879 ° Cyrillus
P. Leo Jous
M. Theresia Coppens                                            - hij + 26/12/1880 oud 1 jaar en 2 maand -

 

21.05.1887 ° Maria Elisa
                                                                                  - zij x Arthur Rosé ex Herne in 1911 -

 

JOUS Petrus x DE VILLE Melania

 

Huwelijk op 27/06/1889 van :
Petrus Jous fs. Josephus en Maria Livina Alaert
Melania De Ville fa. Josephus en Coleta De Bruyn
tt. Petrus De Ville en Euguenia Jous

 

Zij + 02.11.1901 fa. Josephus en Coleta De Bruyn uxor Petrus Jous oud 40 jaar

 

anno 1894 ° Amadeus
                                                                       - hij + 12.03.1896 oud 1 jaar en 4 maand -
 

--/09/1896 ° Franciscus Desiderius
                                                                       - hij + 28.06.1897 oud 9 maand -

 

--/03/1899 ° Richardus
                                                                       - zij + 04.01.1900 oud 10 maand -

 

JOUS Leo x BULTERYS Leontina

 

Huwelijk op 12.04.1897 van :
Leo Jous fs. Jan Baptiste en Rosalia Wagemans
Leontina Bulterys fa. Amandus en Frederica Soetaert vidua Theophilus Van Vreckem
tt. Jan Baptiste Machtelinckx en Melania Bulterys

 

JOUS Franciscus x MENSCHAERT Emerentia ex Tollembeek

 

Huwelijk op 12.07.1900 van :
Franciscus Jous fs. Ludovicus en Hortentia De Ryst
Emerentia Menschaert ex Tollembeek fa. Carolus Ludovicus en Joanna Catharina Suys
tt. Cyrillus Jous en Celina Menschaert