FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE 

1606 - 1877

 

 Families O tot Opligtenberg

 


 

Eerste vermelding van de naam O in de schepenbrieven is 1595

In 1631 noemt de pastoor hen als " VAN DORIT " , de plaatsnaam " DORIT " is een variant voor de Groote Doorent , de motte van Wedergrate

De familie komt voor in het 20ste penningkohier als DOOREMONT , een naam die verdwijnt en vervangen wordt door OO , later door O

 

 

 

Schepenbrief van 1595

 

13/02/1595 : Eduwaert Van Mello fs. Lievens over hem selven en over Betken Coomans zijn schoonzuster verkoopt aan Gheert OO ( * : hier geschreven met dubbele O ) 

 

een plecxken erve groot 45 roeden gelegen in  Denderwindeke op Neykenvelt :

- Gillis Vanden Broecke zijn erve

- Joos Uytenhove erve

- einde tegen sheren strate

 

Schepenbrieven van 1599 :

 

Geert OO x Josyne Cools weduwe van wijlen Gillis De Wicheleer verkopen een onbehuisde stede in DW. te Steenberg aan Christoffel Van Eesbeke

Schepenbrieven van 1603 :


Geert OO koopt van zijn zwager Gillis De Roye 75 roeden tiendeland op het Neyckenvelt gelegen

Schepenbrief van 1633

Gheert OO verkoopt aan zijn zoon Joos OO

Schepenbrief van 1641

Gherdt O schenkt aan Dierick De Vogelere x Anneken O al zijn meubilaire goeden en de helft van de hofstede daar hij op woont en 75 roeden land op het Meyersvelt

 

 

 O Gheert

 

Hij + 15.09.1641

 

                  

  Afstammelingen van GEERT OO

 

                    1° Joos O x Maria Reygaerts , huwelijk in 1615
 

                    2° Johanna Oo fa. Geerts x Lauwereys Brijsens in 1609

 

 


O Judocus   x REIJGAERTS Maria

 zv. Geeraert O zie de buitenpoorterij van jaar 1617                                               

dv. Christiaen Reijgaerts zie de buitenpoorterij van jaar 1617

 

Verloving in Zandbergen op 08/10/1615 en huwelijk op 10/11/1615

 

In 1631 familienaam als " VAN DORIT "

 

Buitenpoorters van Geraardsbergen in 1617 :     O Joos zv. Gheert en Mayken Reyghaerts dv. Christiaen

 

Anno 1654 werd een staat van goed opgesteld bij overlijden van Maeyken Reygaerts met vermelding van 5 kinderen :

 

1) Anneken x Dierick De Vogel

2) Jan
3) Arnaut

4) Lysbette
5) Geeraert

anno 1633 : Joos Oo koopt van zijn vader 3 partijen land

 

 

23/04/1617 ° Anna                             

P. Jacobus Reygaers               

M. Anna Malaerts                                             - huwt Dierick De Vogel , x2 Hendrick Sterck -

 

15/10/1619 ° Joannes                         

P. Petrus Coppijn                   

M. Joanna O alias Brijsens                               - huwt Petronella Van Wilderode -

 

31/05/1622 ° Gerardus                      

P. Gerardus O                          

M. Justa Reygaers                                             - vroegtijdig overleden -

 

18/05/1625 ° Arnoldus                      

P. Arnoldus Seghers              

M. Barbara Cardoens                                       - huwt in 1656 met Joanna Schoonjans -

 

07/12/1628 ° Elisabeth                      

P. Nicolaes Robaert                

M. Elisabeth Van Sinay                                    - huwt Antonius De Neve -

 

05/03/1631 ° Hermanus                    

P. Hermanus Van Dorit         

M. Maria Vander Eeckt                                    - vroegtijdig overleden , in deze akte staat de vader vermeld als " Van Dorit "

 

16/09/1632 ° Gerardus                      

P. Gerardus O                        

M. Maria Vander Diest                                    - huwt Pieternelle Van Craenenbroeck -
 

 

O Judocus  2x VERCKENS Maria

 

Verloving op 24/01/1654 en huwelijk op 12/02/1654 in Grimminge

 

 

O Joannes   x   VAN WILDEROEDE Petronella

 


Hij zv. Joos en Maria Reygaert

 

Zij is ° 1623 dv. Joos Van Wilderode en Elisabeth Verckens

Afstamming bij 2 kinderen , zie WP Denderwindeke anno 1716
 

 

03/08/1644 ° Joanna                  

P. Judocus O                                      

M. Joanna Roosen

 

25/07/1646 ° Elisabeth              

P. Petrus O                                      

M. Joanna O

 

08/11/1648 ° Nicolaas               

P. Nicolaas De Smet                        

M. Catharina Selliers

 

12/04/1651 ° Joanna                  

P. Judocus O                                   

M. Anna Plecke

 

28/05/1653 ° Jacobus               

P. Jacobus Van Audenaerde        

M. Judoca Celliers                                                   - x1 Josine Neirincx , x2 Livina De Mommere

 

12/04/1655 ° Arnoldus              

P. Arnoldus O                                

M. Joanna Verckens

 

06/06/1657 ° Elisabeth              

P. Gerardus O                                  

M. Elisabeth O                                                         - Huwt Hendrik Van Vrechem -

 

09/02/1661 ° Petronella             

P. Judocus Vander Eeckt        

M. Petronella Van Craenenbroeck                       - zij x Livinus Vanden Neste in Appelterre , zij overleed in Appelterre op 7 maart 1695 , ook

 

01/03/1665 ° Magdalena           

P. Dionisius De Laner                       

M. Magdalena Minners

 

 

O Gerardus x VAN CRAENENBROECK Petronella

 


Verloving op 08.05.1655 met tt. Petrus De Coster , Adrianus Blauw en Arnoldus O
Huwelijk op 07.07.1655 met idem tt.

 

anno 1659 : hij koopt van zijn vader Joos O 2 partijen land

 


12/02/1655 ° Judoca              
P. Judocus O                                 

M. Petronella Van Craenenbroeck
 

10/09/1656 ° Maria               
P. Cornelius Van Craenenbroeck    

M. Maria Verckens

 

O Arnoldus x SCHOONJANS Joanna

 

 

Verloving op 08.07.1656 met tt. Gerardus O en Adrianus Schoonjans
Huwelijk op 03.08.1656 met dezelfde getuigen

 

O Arnoldus + op 27 maart 1704  

 

Zij is dv. van Jan en Elisabeth De Bremaeker

 

 

 

17/03/1658 ° Joannes           

P. Judocus O                                    

M. Martina Van Vaerenbergh * (*x Adam Schoonjans)              - x Barbara Tiebaut , hij overleed op 14.02.1749 , een merkwaardige ouderdom -

 

12/12/1660 ° Barbara           

P.Adriano Mesmaekers                   

M. Barbara O    ( Moeder fout als ‘ Mesmaekers ‘ )                    - x Livinus Modderie -

 

geen datum ° Judocus    

                                                                                                           - x Catharina De Bremaeker -

 

19/06/1669 ° Adrianus         

P. Adriani De Vuijst                         

M. Adriana De Vuijst

 

29/07/1672 ° Maria              
tt. Guillielmo Schoonjans

 

 

O Jacobus x NERINCX Josine

 


Verloving op 10/03/1677 met tt.Elisabeth O en Joannes De Ro

Huwelijk op 03/05/1677 met tt. Petro De Coster en Elisabeth O
 

 


O Jacobus x DE MOMMER Livina

Huwelijk in Zandbergen op 16.02.1681 met tt. Christianus Weverbergh en Maria Plasschaert

 

Zij hertrouwt Adam Vanden Broecke

 

04/03/1681 ° Maria               

tt. Joannes De Vogel                - Zij x Natalis Boevaert -

 

06/01/1684 ° Livinus             

tt. Livinus De Mommer           - Hij x1 Joanna Hemmerijckx , x2 Joanna Priems -

 

 

O Joannes fs. Arnaut  x TIEBAUT Barbara fa. Geeraerts

 

 

Hij is zv. Arnaut en Joanna Schoonjans     

Zij + 30.04.1730 , SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 223 deel III nr. 67 , 6 kinderen

 

Wedergrate nr. 223 nr. 67 :  SvG bij overlijden van Barbara Thibaut fa. Geeraert vrouw van Jan O fs. Arnauts , 6 kinderen

1)Marie
2) Jan
3) Josina
4) Jacobus allen majeur
5) Pieter 21 jaar
6) Vincent 17 jaar

V.P. niet vermeld
V.M. Geeraert Thiebaut


Hij + 14/02/1749 , oud 90 jaar

Zie Wedergrate nr. 228 nr. 41, een verkaveling werd opgemaakt tussen

1) Jan O
2) Peeter O
3) Jacobus O
4) Vincent O
5) Josine O ongetrouwd
6) de 3 kinderen van wijlen Maria O x Anthoen Van Wilderode
            6a) Barbara Van Wilderode x Jan Van Laethem
            6b) Joos Van Wilderode meerderjarig
            6c) Maria Van Wilderode 20 jaar waarover voogden de voorste Jan Van Laethem en Joos Van Wilderode

 

Huwelijk in Denderwindeke op 27/11/1688 met tt. Petrus De Coster en Maria Tiebaut

Zij erkennen in 1718 een rente aan Sr. Jan Van Heghe x Joanna Dufour , ondermeer bezet op hun hofstede op de Plaats in DW

Zij doen in 1725 leenverhef van een leen afkomstig van Adriana De Brackenier , moeder van Barbara Tiebaut

 

 

07/05/1690 ° Maria                                        

tt. Arnaut O                                                                         - zij x Anthoon Van Wilderode , hieruit 3 kinderen -

 

08/08/1695 ° Joannes                                    

tt. Jan Crispeels                                                                 - *  hieruit de tak van Galmaarden *

 

11/03/1699 ° Judoca                                      

tt. Adriana Poppens                                                           - zij is moeder van Petrus Vanden Abeelen met nageslacht aldaar , zij + in 1784 oud 85 jaar fa. Joannes -

 

11/01/1702 ° Emerentia                                 

tt. Livinus La Motterie                                                      - overleden zonder hoirs -

 

18/01/1705 ° Jacobus                                    

P. Jacobus De Braeckenier                             

M. Joanna Cools                                                                 - hij x Anna Maria Van Langenhaecke fa. Christiaens met 2 kinderen -

 

10/02/1708 ° Joanna                                      

P. Joannes Cornelis Lippens                          

M. Joanna Timmermans                                                   - overleden zonder hoirs -

 

15/01/1709 ° Francisca                                  

P. Ludovicus Cools                                         

M. Francisca Vertol  **                                                   - overleden zonder hoirs

 

10/02/1710 ° Petrus                                       

P. Dominus Petrus Vanden Abbeele baljuw    

M. Catharina Minjon                                                         - x in 1750 met Theresia Neuckermans vidua Gabriel Van Vreckem -

 

06/04/1713 ° Vincentius Franciscus           

P. Vincentius Van Heghe   

M. Francisca Vertol                                                         -  x1 Joanna Schoonjans            x2 Joanna Michiels  -

 

 

Joannes O ( ° 1695 ) huwt in Galmaarden op 11/07/1728 met Joanna Maria Piereux ( fa. Martinus en Josina Demol )

hij + in Galmaarden op 06/11/1763

 

** Francisca Vertol , echtgenote van D’ Pieter De Groote verbleef vaak in Denderwindeke

 

 

O Judocus x DE BREMAECKER Catharina filia Cornelis

 


Zie een staat van goed opgesteld in 1722 bij het overlijden van Joos O

 

Redactie : hij overleed op 03.09.1721 , de staat van goed vermeldde geen juiste datum

SvG
bij overlijden van Joos O

Houder van het sterfhuis : Catharina De Bremaeker fa. Cornelis

Samen geprocreeert 7 kinderen waervan dat er noch 5 in leven sijn

1) Lieven O omtrent 13 jaar
2) Jan O oud 10,5 jaar
3) Pieter O oud 9 jaar
4) Cornelis oud 6 jaar
5) Frans oud 2,5 jaar

Voogd paterneel : Jan O
Voogd materneel : Cornelis De Bremaeker als vooght materneel en wegens zijn indispositie is in sijnen plaetse gesteld Sr. Pieter Valcke

 

04/01/1703 ° Maria                                       

P. Livino De Motterie                 

M. Maria Schoonians                                                                           - jong overleden -

 

19/03/1705 ° Cornelius                                 

P. Cornelius De Bremaeker         

M. Willemina Vanden Neucker                                                           - jong overleden -

 

26/01/1707 ° Joannes                                   

P. Petrus Vijverman loco Joannes Vander Stock  

M. Judoca Gijs                                                                                        - jong overleden -

 

20/10/1709 ° Livinus                                    

P. Livinus Modrie                       

M. Joanna Schoonjans                                                                         - Hij x Maria Theresia Schoonjans -

 

13/03/1712 ° Joannes                                   

P. Joannes Roosen                       

M. Barbara Faut loco Judoca Van Gijsegem                                     - Hij x Petronella Vander Kelen -

 

 10/10/1714 ° Petrus                                     

P. Petrus Valck                         

M. Maria Van Sinaij                                                                             - Hij x Theresia Cools ex Nieuwenhove , 7  kinderen , hij + in 1785 -

 

26/04/1717 ° Cornelius                                 

P. Cornelius Vanden Stock          

M. Joanna Valck                                                                                   - Hij x1 Joanna Hemmerijckx , hij x2 met Joanna Vander Niepen ex Outer -

 

12/02/1720 ° Franciscus Josephus         ZEVENDE ZOON         

P. Dominus Baro de Ingelmunster                                      

M. Domina Anna Maria hujus territorii toparcha **                    - Hij x Elisabeth Modderie filia Jans , geen kinderen , zijn eigendom werd verdeeld in 4 staken -

 

  

 

O Livinus  1x HEMMERIJCK Joanna

                                                                               

 
Hij is zv. Jacobus en Livina De Mommere

Zij + op 13 maart 1715


Een staat van goed werd opgesteld bij haar overlijden :

 

2 wezen :  

1) Pieter oud 4,5 jaar
2) Christianus oud 18 maand

 

Voogd paterneel : Noel Bovaerd
Voogd materneel : Peeter Hemerijcx

 

Hertrouwt Catharina Priems

Uit dit huwelijk zijn geen nakomelingen

 

Anno 1718 erkent Lieven O fs. Jacques een rente aan het klooster van Ninove

 
 

 

Huwelijk op 30/08/1710       tt. Petro Vijverman en Joanne Couteau

 

11/06/1711 ° Petrus                       

P Petrus Himmerijckx                        

M. Catharina Vanden Broeck                                         - hij + 06.10.1770 , hij maakte een testament , zie Wedergrate nr. 233 nr. 61

 

08/11/1712 ° Judocus                    

P. Judocus O                                      

M. Barbara Vanden Broeck                                            - vroegtijdig overleden -

 

22/01/1715 ° Christianus               

P Natalis Bouvaert                             

M. Petronella Himerijckx                                             - vroegtijdig overleden -

 

 

O Livinus  2x PRIEMS Catharina

 

 

1 Weduwnaar Joanna Hemmerijckx

 

Zij + op 28/11/1764 als vidua van Livinus O

 

Huwelijk op 10/07/1716         tt. Natali Bovaert en Maria Sieters

 

 

01/05/1717 ° Joanna Maria           

P. Egidius De Quick            

M. Joanna Prims                                      - zij huwt Joannes De Mets ex Zandbergen , zij + in 1783 in Denderwindeke oud 66 jaar , heeft nageslacht -

 

16/04/1719 ° Catharina                  

P. Natalis Bouvaert             

M. Catharina De Quick                          - overleden zonder hoirs ante 1770 -

 

29/10/1721 ° Joannes                     

P. Joannes Leerens             

M. Barbara Faut loco Joanna Priems  - in leven anno 1771 bij het opmaken van de SvG van zijn halfbroer Pieter O -

 

05/02/1725 ° Adrianus                  

P. Adrianus De Smet          

M. Maria Francisca Priem                     - overleden zonder hoirs ante 1770 -

 

12/02/1726 ° Judocus                    

P. Judocus Modrie             

M. Joanna Bovaert                                  - hij + 12/08/1783 oud 60 jaar celebs , zijn zuster overleed 3 weken eerder -                                 

 

 

O Livinus fs. Joos x SCHOONJANS Catharina fa. Pieters

 


Hij ° 1709 zv Joos & Catharina De Bremaeker

Hij + 04.06.1790 , staat van goed en verkaveling werd opgemaakt


Zij is ex Nieuwenhove , althans volgens het huwelijk van haar dochter Petronilla

Zij + op 26/12/1788 uxor Livinus O oud 74 jaar

Wedergrate nr. 240 : SvG bij overlijden van Catharina Schoonjans fa. Petrus vrouw van Lieven O fs. Joos op 26.12.1788 , 6 kinderen of descendenten

1) Catharina O weduwe Jean Timbermont
2) Joannes O
3) Vincentius O
4) de 4 wezen van Maria Francisca O x Philippus De Sutter
            4a) Joanna
            4b) Catharina
            4c) Josephus
            4d) Peeter Antoon
             met voogden de vader en Antoon De Sutter
5) Frans O
6) het enig kind van wijlen Petronella O x Christiaen Janssens met name Catharina Janssens met de vader als vooght

Wedergrate nr. 240 nr. 44 : verzoek door hun erfgenamen om de hofstede te Meerschvoorde te verkopen

Anno 1737 : Lieven O fs. Joos x Catharina Schoonjans kopen een hofstede te Meerschvoorde
Anno 1739 : Lieven O fs. Joos erkent een rente aan Jan Cools opsetenen van Nieuwenhove , de rente is bezet op zijn hofstede gelegen te Meerschvoorde groot 1,5 dagwand

 

 

17/03/1737 ° Catharina                

P. Joannes Schoonians              

M. Catharina De Breemaecker                                 - Zij x Joannes Timbermont , zij + in 1807 oud 68 jaar vidua Joannes Timbermon - 

 

28/12/1738 ° Joannes                   

P. Cornelius O                         

M. Joanna Schoonians                                              

             

24/09/1740 ° Joannes                   

P. Joannes O                            

M. Francisca Schoonians                                         - Hij x1 Anna Van Heddegem ex Idegem , 2x Catharina Vlassenbroeck , 3° Joanna Vanden Neucker , hij + 1815         

   

02/12/1742 ° Petrus                      

P. Petrus O                               

M. Joanna Christina Cools

 

20/09/1744 ° Vincent                    

P. Vincent O                            

M. Catharina De Breemaecker                               - x1 Barbara Uytenhove ex Vollezele , x2 Maria Anna Simon ex Meerbeke, x3 Theresia De Cock , hij overleed in 1823              

circa 1747 ° Maria Francisca
                                                                                        - zij x Philippus De Sutter fs. Jans , zij liet 5 kinderen na , nog 4 in leven anno 1788 -

 

04/05/1749 ° Franciscus              

P. Franciscus O                        

M. Theresia Cools                 

                  

25/10/1752 ° Petronilla                 

P. Cornelius O                         

M. Petronilla Vander Kelen                                      - Zij x in 1785 met Christiaan Janssens , zij + in 1788 oud 36 jaar , één dochter uit dit huwelijk -

 

09/06/1757 ° Philippa                   

P. Franciscus O                         

M. Maria O                                                                 -  Zij + 30/07/1781 , 23 jaar -

 

 

 

O Vincent fs. Jans   1x SCHOONIANS Joanna fa. Pieters

 


Hij + 03/04/1768 , X2 Joanna Michiels                  
          

Zij + op 17/12/1754 . God hebbe haar ziel

 

6 kinderen bij haar overlijden , een SvG werd opgemaakt

 

1) Gillis O is overleden na zijn moeder op 10.02.1756

5 levende kinderen bij de SvG

2) Joannes 16 jaar
3) Pieter 13 jaar
4) Josine 10 jaar
5) Catharina 5 jaar
6) Jacobus op zijn 4de jaar

V.P. Jacobus O                    
V.M. Joannes Schoonjans

Bij zijn overlijden op 03.04.1768 zijn deze 5 kinderen nog steeds in leven

 

 

 

05/03/1740 ° Joannes                  
P Joannes O                              

M Francisca Schoonians                                    - hij x1 Judoca Wasteels , x2 Anna Maria Reygaert -
 

09/06/1742 ° Petrus                     
P Petrus O                              

M. Philippina De Doncker                                  - hij x in 1775 in Waarbeke met Elisabeth Thienpont vidua Adrianus Douchau -
 

14/01/1745 ° Judoca                    

P. Livinus O                           

M. Judoca O                                                          - zij x Augustinus Van Breusegem ex Nederbrakel -
 

20/10/1747 ° Jacobus                   

P. Jacobus O                          

M. Catharina Schoonians                                   - vroeg overleden -

 

22/07/1749 ° Maria Petronilla  ( Catharina ? )  
P. Petrus Vanden Abbeelen    

M. Catharina De Doncker                                  - zij x1 Livinus Thienpont , zij x2 Petrus Huwaert ex Meerbeke , zij + in 1819 -           

 

-07/03/1752 ° Jacobus                   
P. Jacobus Van Neijgen          

M. Elisabetha Vander Velden                            - hij huwt Joanna Catharina Van Vreckem  , hij + in 1844 oud 91 jaar - 

 

06/12/1754 ° Egidius                   

P. Aegidius Ronsijn                 

M. Anna Van Langenhaecke                            - hij + 10.02.1756 , zie de staat van goed -

 

 

 

O Vincent fs. Jans  2 x MICHIELS Joanna fa. Pieters ex Gooik

 

 
zij is ex Gooik en dochter van Petrus Machiels ( of Michiels , beide varianten werden gebruikt )

 

Hij + 03/04/1768 viduus J.S. en maritus J.M.

 

Wedergrate nr. 233 nr. 4 : SvG bij overlijden van Vincent O fs. Jans man van Joanna Michiels fa. Pieters , 8 kinderen uit 2 huwelijken

        A) x1 Joanna Schoonjans  , 5 kinderen

              1
) Joannes majeur
              2) Pieter majeur
              3) Josine x Augustinus Van Breusegem ex Nederbrakel
              4) Catharina 19 jaar
              5) Jacobus 16 jaar

       B) x2 Joanna Michiels fa. Pieters , 3 kinderen

              6) Pieter Joseph 11 jaar
              7) Elisabeth 9 jaar
              8) Maria Anna 16 maand

V.P. is Pieter O broer van de overledene

V.M. over wezen van het 1ste bedde is Jan Schoonjans
V.M. over wezen van het 2de bedde is Pieter Michiels vader van de houderigge
een SvG werd opgesteld voor zijn 8 levende kinderen , 5 uit 1ste huwelijk en 3 uit 2de huwelijk

 

Zij / 21.05.1797 ex Gooik oud 72 jaar weduwe van Vincent O

 

 

01/01/1757 ° Petrus Josephus     
P. Petrus Machiels                    

M. Livina Valck                                                             - hij + 03/08/1817 oud 60 jaar celebs -
 

27/06/1759 ° Elisabeth                  

P. Joannes O                            

M. Elisabeth Plaetincx                                               -  zij huwt Christiaan Van Vreckem , zij + in 1817 -
 

29/05/1763 ° Egidius                     

P. Egidius Michael De Doncker 

M. Catharina Willens ( Willems ? )                       - overleden ante 1768 , niet meer in SvG -
 

10/02/1767 ° Maria Anna             
P. Petro O                                  

M. Maria Anna O

 

 

O Jacobus fs. Jans x VAN LANGENHAECKE Anna fa. Christiaens
 

 

Verloving op 04/11/1741            tt. Joanne O en Joanna Christina Van Langhenhaecke

Huwelijk op 26/11/1741             tt. idem et ibidem

 

Zij ° 1708 en is dochter van Christiaen Van Langenhaecke en Margareta Claes

 

Hij + 21.12.1760

Zij + 04.01.1760

 

Wedergrate nr. 231 nr. 42 : SvG bij overlijden van Anna Maria Van Langenhaecke fa. Christiaens vrouw van Jacobus O fs. Jans op 02.01.1760 , 2 kinderen

      1) Maria Anna O 17 jaar
      2) Peeter O 16 jaar

V.P. Peeter Vanden Abbeele            
V.M. Peeter Van Langenhaecke


Wedergrate nr. 231 nr. 48 , SvG en verkaveling bij overlijden van Jacobus O fs. Jans weduwnaar van Anna Van Langenhaecke

Deze staat van goed vermeldt een bonus van 6000 guldens bij overlijden van Jacobus O

 

 

02/01/1743 ° Maria                    

P. Joannes O                             

M. Margareta Claes                             - x Jan Biltrijs fs. Laureys  , zij + in 1802 oud 59 jaar  -

 

26/04/1745 ° Petrus                   

P. Petrus O                               

M. Jacoba Van Langenhaecke             - x Carolina Roosens dv. Cornelis en Maria Caelendries -

 

21/11/1747 ° Petrus Josephus   

P. Petrus Vanden Abbeel          

M. Catharina De Koen                       - vroegtijdig overleden -

 

03/06/1751 ° Maria Theresia     

P. Petrus Langhenhaecken       

M. Maria De Smet                             - vroegtijdig overleden -

 

 

O Joannes fs. Joos x VANDER KELEN Petronella fa. Guilliams

 


Hij + op 09/03/1778 uxor P.VDK.


Zie Wedergrate nr. 236 deel II voor de SvG


Eén kind : Cornelis O oud 15 jaar

V.P. Lieven O broeder van de overledene
V.M. : Christoffel Vander Kelen

 

Verloving op 07/10/1747 met tt. Cornelis O en Maria Vander Kelen

Huwelijk op 25/10/1747 met tt. Cornelis O en Franciscus O
 

 

Volkstelling anno 1796 : één persoon in dit gezin , zij woont in het gehucht Nijken

O Jan zijn weduwe Petronella Vander Kelen  ( 1 )

 1. Vander Kelen Petronella weduwe Jan O , 64 jaar

02/08/1764 ° Cornelius          
P. Cornelius Vander Kelen     

M. Elisabeth Modrij
 

 

O Cornelius fs. Joos x1 HEMERIJCKX Joanna fa. Philips                 

 

 

Verloving op 13/01/1748 met tt. Francisco O en Joanna Leerens

Huwelijk op 01/02/1748 met tt. Francisco O en Joanne Immerijckx

 

Zij is dochter van Philippus Hemmerijckx en Anna Herremans


Zij overleden op 11/03/1754 , SvG bij haar overlijden , 2 kinderen nagelaten , zie Wedergrate nr. 229 nr. 98


 1) Marianna O 6 jaar
 2) Joannes O 2 jaar

V.P. Peeter O fs. Lieven
V.M. Lieven O fs. Joos

Te noteren dat Anna Herremans , de moeder van de overledene nog steeds in leven is

 

 

12/10/1748 ° Maria Anna         

P. Franciscus O            

M. Maria Anna Eremans                            - Huwt Joannes Van Eesbeke fs. Adrianus en van Maria Vander Kelen

 

02/08/1751 ° Joannes                

P. Joannes Hemerijck   

M. Catharina Schoonjans                        - x1 Petronella Vander Roost ex Vollezele , x2 Joanna Catharina Van Wilderode , hij + in 1817 -              -

 

24/01/1753 ° Petrus Joannes    

P. Joannes Hemerijck   

M. Petronella Vander Kelen                    - vroegtijdig overleden -

 

 

O Cornelis x2 VANDER NIEPEN Joanna fa. Paulus ex Outer

 

 

Hij is viduus van Joanna Hemmerijckx

Hij + 06.01.1768 , zie de SvG opgesteld bij zijn overlijden ten voordele van zijn 6 kinderen uit 2 huwelijken

Wedergrate nr. 233 :

Uit 1ste huwelijk van wijlen Cornelis O x Joanna Hemerijckx 2 kinderen

1) Marie O 20 jaar
2) Joannes O 15 jaar

Uit 2de huwelijk met Joanna Vander Niepen 4 kinderen

3) Barbara 11 jaar
4) Elisabeth 9,5 jaar
5) Petronella 8 jaar
6) Frans 4 jaar

V.P. Livinus O broeder van de overledene
V.M. over de wezen van het 1ste bedde is Peeter O
V.M. over de wezen van het 2de bedde is Petrus Vander Niepen tot Outer

Te weten dat bij overlijden van de 1ste vrouw een SvG was gemaakt op 18.07.1754


Zij x2 in 1772 met Adrianus Van Cauwenberghe

 

Zij + 05/05/1785 oud 63 jaar vidua Cornelis O et uxor Adrianus Van Cauwenberghe

 

 

09/03/1757 ° Barbara                     

P. Livinus O                         

M. Barbara Praet                                   - x1 Adrianus Verdonck , x2 Petrus Joannes De Bont -

 

15/12/1759 ° Elisabeth  **                   

P. Joannes O                      

M. Elisabeth Modrij                            

**  - zij naar Zandbergen , zij x1 Joannes De Fraine , zij x2 Cornelis De Vleeschauwer , zij + in Zandbergen op 15/12/1826 oud 68 jaar vidua 1° et maritus 2° -

 

02/10/1760 ° Petronilla    **               

P. Petrus O                          

M. Maria Anna O                                

 

** - Huwt Petrus Hubertus Merckx ex St. Antelinks , zij heeft nageslacht in Idegem ( 7 doopsels genoteerd in de parochieregisters van Idegem )

 

05/07/1764 ° Franciscus                 

P. Joannnes Modrij              

M. Anna Maria De Doncker                - Hij heeft een zeer groot nageslacht in Sint Martens Lennik , St. Pieters Leeuw , Anderlecht , Brussel enz.

                                                                                                                         Zijn nageslacht is zo groot dat hij een aparte stamboom verdient

 

 

O Petrus  fs. Joos x COOLS Theresia fa. Joos

 


Hij + 11/04/1785 oud 77 jaar maritus Theresia Cools                       
        

Zij + 14/12/1784 in Denderwindeke ex Nieuwenhove oud 63 jaar   ( ** )

SvG en verkaveling werd opgemaakt na hun overlijden

Zie Wedergrate nr. 239

1) Catharina O x Cornelis Backaert
2) Josine O x Arnoldus Cieters
3) Frans O " uytlandts sonder dat men weet waer "
4) Daniel O , overgever van de SvG
5) Joannes O
6) Jacobus O
7) Maria Theresia O oud 21 jaar met V.P. Livinus O fs. Joos en V.M. Joannes Lievens


( ** ) Zij is dv. Joos en Catharina Vanden Hove , zie de SvG bij overlijden van haar moeder in 1759
 

 

Geboorten in Nieuwenhove

 

in Nieuwenhove                       ° Catharina                                                         - Zij huwt Cornelis Backaert                      Zij + in Waarbeke op 18 mei 1817 oud 75 jaar     

 

in Nieuwenhove circa 1746      ° Josina                                                               - Zij huwt Arnold Cieters                           Zij + op 3 mei 1828 oud 82 jaar weduwe Arnold Cieters -

 

 

16/09/1749 ° Francisus                   
P. Franciscus O                    

M. Maria Petronilla Cools  *!*             - hij naar Isières , nageslacht in Sint Jans Molenbeek en Brussel  -
 

04/01/1752 ° Petrus Joannes          
P. Joannes Van Hove            

M. Petronella Vander Kelen                 - overleden ante 1784 -
 

01/01/1753 ° Daniel                         
P. Daniel Lemmens            

M. Catharina Schoonjans                    - hij huwt Anna Maria De Bodt , hij + in 1817  -
 

05/09/1756 ° Joannes                      
P. Joannes O fs. Judoci         

M. Judoca Gansemans                         - Hij naar Frasnes , overleden in Ellignies-lez-Frasnes op 27 juni 1814 , nageslacht o.m. in Rijsel en Tourcoing -  zie ***
 

04/03/1758 ° Cornelius                    
P. Cornelius O                      

M. Catharina O                                      - Hij + 12/08/1778 celebs 
 

02/10/1760 ° Jacobus                      
P. Jacobus O                        

M. Elisabeth Modrij                              - zie SvG -
 

27/03/1763 ° Maria Anna                
P. Joannes Biltrijs                

M. Maria Anna O                                  - overleden ante 1784 -
 

Gemini       ° Joanna Christina        
P. Joannes Wijns                  

M. Catharina O                                      - overleden ante 1784 -
 

19/08/1764 ° Maria Theresia          
P. Egidio Van Belle              

M. Maria Judoca O                               - Zij heeft natuurlijke dochter Florentina die zal huwen met Petrus Josephus De Cremer , zie aldaar
 

 

 

*!* Frans O staat bij de verdeling van het sterfhuis van zijn ouders vermeld als ‘ uytlands sonder dat men weet waer ‘
 

      Frans leefde in Isiéres (Provincie Henegouwen) waar hij op 01/12/1822 sterft . Hij liet een zoon na

 

 

 

***
 

Joannes O x MASURE Rosalie Joseph

 

Hij + 27/06/1814 in Ellignies-lez-Frasnes

 

De cette réunion on connait

 

1°) Eduard-Christophe ° 17 Frimaire XII a Frasnes


2°) Florentine ° 6 Vendemiaire XIV a Frasnes

 

3°) Martin François ° 13/12/1807 a Frasnes

              - il va se marier avec Charlotte Delmee , de ce marriage on connait 1 enfant

 

                       18/03/1840 a Gaurain-Ramecroix ° Jean Baptiste

 

                                             Jean Baptiste O se mariera a Gaurain-Ramecroix avec Adeline-Couronnée Baudry

                                             de cette réunion on connait  Aimé-Cyprien O né le 10/01/1870

 

4°) Jean Baptiste ° 14/01/1810
 

            - il va se marier a Faches ( département du Nord en France ) avec Apolline-Angélique Planquelle

 

           Il semble qu'il y a eu 12 naissances dans la commune de Faches du couple O - Planquelle entre 1836 et 1861  ( source : Mr. Piétrisson , chef des Archieves du departement du Nord a Lille )

 

          De 3 enfants on a des nouvelles :

 

           30/07/1836 a Faches ° Henri

           23/11/1848 a Faches ° Jules                                    - il x Léonie-Adolphine Cousin ( ° a Wazemmes ) , il + 22/12/1916 a Lille -
 

                                                                                               - dans ce marriage O - COUSIN on connait :

                                                                                                a ) Georges -Marcel O , né a Lille le 05/06/1899 qui se mariera le 17/03/1914 avec Claire HIEN

                                                                                                30/08/1923 a Faches-Thumesnil est né Arthur-Eduard O qui se mariera avec Jacqueline DE PAUW ( elle ° 13/08/1928 a Neuville-Saint Remy )
                                                                                                                                                            
                                                                                                Arthur O - Jacqueline DE PAUW avaient 4 enfants en avril 1954 et ils habitaient Tourcoing

 

                                                                                                07/04/1931 a Faches-Thumesnil est né Michel O , il se mariera avec N. ( inconnu ) , le couple habitait Faches-Thumesnil

 

           18/12/1852 a Faches ° Julie

 

5°) Rosalie Joseph ° 19/03/1813

 

Conclusion : en 1957 il y avait environ 20 électeurs a Lille qui portaient le nom de O , tous ces personnes sont probablement des descendants de O - MASURE
 

 

 

 

O Petrus x NEUCKERMANS Anna

 


Huwelijk op 14/01/1750 met tt. Cornelis De Cooman en Petrus Neuckermans

 

Zij is weduwe van Gabriel Van Vreckem die overleed in 1749

 

Hij + 27.08.1798 , aangifte door zijn zonen Jacobus O oud 44 jaar en Vincent O oud 42 jaar


Zij + 17.10.1797 , aangifte door haar zonen Jacobus O oud 43 jaar en Vincentius O oud 41 jaar

 


Volkstelling anno 1796 , het gehucht Meersvoorde

O Pieter x Neuckermans Anna ( 4 )

 1. O Pieter , 86 jaar , landbouwer
 2. Neuckermans Anna , 73 jaar , vrouw
 3. O Vincentius , 38 jaar , zoon
 4. De Bremaeker Joanna Catharina , 31 jaar , zijn vrouw , zij is ex Meerbeke , sinds 3 jaar in de prochie

04/12/1750 ° Petrus Joannes        
P. Petrus Vanden Abbeelen       

M. Joanna Schoonjans                            - hij + 21/01/1759 oud 8 jaar 
 

01/10/1754 ° Jacobus                    
P. Jacobus O                             

M. Maria Neuckermans                         - huwt Anna Maria Courteaux , hij + in 1838 oud 84 jaar -
 

09/06/1757 ° Vincentius **            
P. Vincentius O                         

M. Maria Anna O                                    - huwt Joanna De Bremaecker ex Meerbeke , hij overleed kinderloos -                                       

 

** hij + in 1829 oud 72 jaar , hij was herbergier wonend op het Klein Windekeveld , dit laatste huwelijk bleef kinderloos -
 

25/05/1760 ° Petrus                      
P. Petrus Vanden Abbeelen       

M. Maria Josepha Fontaine                

 

 

O Petrus  x ROOSEN Carolina

 

 

° hij 1745 zv Jacob x Anna Van Langenhaecke
 

° zij is dv. Cornelis en Maria Caelendries , zij + 21/12/1802 uxor Petrus O

 

Huwelijk op 08/02/1770 met tt. Joanne Roosen en J. Bonnier


Hij + 29/06/1804 fs. Jacobus en Anna Van Langenhaecke viduus Carolina Roosens fa. Cornelis en Maria Calendries
 

Zij + 21/12/1802 uxor Petrus O en filia Cornelis , aangifte van haar overlijden door Joseph Thibaut haar schoonzoon

 


21/12/1770 ° Maria Anna      **  

P. Cornelio Roosens                 

M. Maria Anna O                        

**  - huwt Jan Jozef Tiebaut ex Oetingen , zij is grootmoeder van burgemeester Tiebaut  , zij overleed in 1867 oud 96,5 jaar - 

 

27/12/1772 ° Judoca           **         

P. Joanne Roosens                     

M. Judoca O                                                                             

** - ze bleef ongehuwd en had een huis op de Res in Denderwindeke , zie kadaster van Denderwindeke , zij + 12/06/1846 celebs -

 

14/02/1775 ° Anna Catharina    

P. Joanne Bultrijs                      

M. Anna Catharina Roosens                                                    - huwt Augustijn Vander Kelen in 1813 , zij overleden in 1829 -

 

08/05/1777 ° Livina                     

P. Paulus De Dijn                     

M. Livina Valck                                                                          - mogelijks is zij de overledene vermeld als : filius +  06/07/1781 , het was een kwaad jaar -

 

03/02/1780 ° Berlindis                

P. Adriaan Vanden Abeele ( L ) 

M. Maria Theresia Van Neijgen  ( L )                                      - zij + 02/08/1782 -

 

03/11/1782 ° Carolina                 

P. Petrus Josephus Biltrijs ( L )  

M. Carolina Roosens ( L )                                                         - huwt Jacobus De  Cleer in 1808  , zij + in 1849 - 

 

03/02/1785 ° Petrus Joannes 

P.  Joannes Biltrijs ( L )

M. Clara Francisca Van Wilder ( NL )                                     - hij x --/02/1785 oud 5 dagen -      

         

16/03/1786 ° Elisabeth                

P. Adriaen Vanden Bossche  ( L )

M. Elisabeth Modrie  ( NL )                                                        - huwt Egidius Vander Kelen in 1810 -

 

11/04/1788 ° Jacobus
P. Jacobus O ( L )
M. Catharina Roosens ( L )                                                       - hij + 14/04/1788 oud 3 dagen -

 

 

 

O Joannes  ( L )   x1 WASTEELS Judoca ex Idegem

 


Hij fs. Vincent en Joanna Schoonjans              

Zij ° 1749 dv. Judocus en Anna Maria Buydens

 

hij hertrouwt Anna Maria Reijgaerts

 

Zij + 06/04/1785 oud 40 jaar , een SvG werd opgesteld , zie Wedergrate nr. 239 nr. 40 , 2 kinderen

 

1) Peeter Joannes oud 13 jaar
2) Maria Livina oud 10 jaar

 

V.P. : Peeter O
V.M : Josephus Wasteels tot Idegem

 

 

05/03/1773 ° Petrus Joannes           
P. Petro O                 

M. Anna Maria Buijdens                                            - hij in 1802 met Christina Verckens in 1802 , hij overleed in 1831 -
 

13/06/1776 ° Maria Livina              
P. Jacobo O                

M. Maria Livina Wasteels                                          - zij x in 1803 met Donatus De Smet , zij + in 1830 oud 54 jaar -
 

28/02/1779 ° Joanna                       
P. Josephus Wasteels ( Idegem ) ( L ) 

M. Joanna Wasteels ( Gooik ) ( NL )                          - zij + 21/05/1780

 

 

 

O Joannes ( L )  x2 RIJGAERTS Anna Maria ( NL )

 


fs. Vincent en Joanna Schoonjans

Hij is 46 jaar en weduwnaar van Judoca Wasteels ex Idegem .


Hij overleed in Denderwindeke anno 1798 volgens de huwelijksakte van dochter Maria Josepha anno 1823

 

Zij is ex Pollare oud 36 jaar en fa. Joannes Baptiste ex Vollezele en Elisabetha Dierickx ex Tollembeek
 

Huwelijk circa 1786 met als tt. Josepho O ( L ) en Joannes Baptiste Dierickx ( L )
 

 

 

28/11/1788° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Reygaerts   ( L )
M. Catharina O ( NL )                                                    Hij overleed op 24 mei 1812 in het hospitaal van Middelburg in Holland oud 23 jaar als " militis requisitionis "

 

22.07.1790 ° Elisabeth **
P. Petrus Joannes O ( L )
M. Elisabeth Reygaerts ( NL )

                                                                                          

** Zij x in 1815 in Meerbeke met Jan Baptiste Timmermans viduus ex Gooik en overleed in Meerbeke in 1835 als weduwe Jan Baptiste Timmermans oud 47 jaar

 

24.01.1794 ° Josepha ***
P. Joannes O
M. Maria Theresia O
                                                                                          

*** Zij x in 1823 in Meerbeke met Adriaen De Winne , zij overleed in Meerbeke in 1855 vrouw van Adriaen De Winne

 

 

O Franciscus fs. Joos  x MODRIJ Elisabetha

 

 

hij + op 15/05/1776 uxor E.M.

 

Huwelijk op 10/08/1752 met dispensatie voor 2de en 3de graads verwantschap  met tt. Joannes Hemerijck en Francisca Modry

Zijn eigendommen werden verdeeld in 4 staken tussen de andere erfgenamen van Joos O

Wedergrate nr. 235 : SvG bij overlijden van Frans O fs. Joos op 17.05.1776 , man van Elisabeth Moderij fa. Jans , geen kinderen nagelaten , er zijn 4 staken bij zijn overlijden

 

 

Hij was apotheker van stiel , bij zijn overlijden was er 1145 guldens in contant geld , de staat van goed vertoonde een bonus van meer dan 2000 guldens !

Er werd verdeeld tussen zijn 4 broedersO Joannes fs. Lievens   x VAN HEDDEGHEM Maria Anna ex Idegem ( lees Denderwindeke )

 


Hij is zv. Livinus en Maria Schoonjans

                                    

Zij + op 17/01/1776  en weduwe Josephus Matthijs  

Een SvG werd opgesteld bij haar overlijden

 

Huwelijk op 29/06/1773 met tt. Adrianus Matthijs en Francisco Giseau
 

 

O Joannes fs. Livinus  x2 VLASSENBROECK Catharina fa. Jans

 


Viduus Maria Anna Van Heddeghem

 

Huwelijk op 17/08/1777 met tt. Vincentio O en Francisco De Cooman

Zij + op 10/04/1787 als " Catharina Vlassenbroeck vidua Adrianus Hoebeke uxor Joannes O ex Idegem oud 37 jaar

Hij x3 met Joanna Vanden Neucker

 

 

O Joannes ( L ) x3 VANDEN NEUCKER Joanna  ( NL )

 


Hij is 46 jaar en viduus van Maria Anna Heddeghem en Catharina Vlassenbroeck

Zij is fa. Joannes en Carolina Buijl

 

Huwelijk op 28/08/1787 met tt. Joannes Baptiste Vanden Neucker ( NL ) en Vincentio O

 

Hij + 28/03/1815 fs. Livinus en Catharina Schoonjans viduus 1° Anna Van Heddeghem ex Idegem , 2° Catharina Van Vlassenbroeck , 3° Joanna Vanden Neucker , 78 jaar

 

Zij + 21/03/1833 ex Pollare fa. Joannes en Carolina Buyl vidua Joannes O , 83 jaar
 

 
Volkstelling van jaar 1796 :

O Joannes x Vanden Neucker Joanna ( 2 )

 1. O Joannes , 55 jaar , landbouwer
 2. Vanden Neucker Joanna , 34 jaar , vrouw

 

O Jacobus  x VAN VRECKEM Joanna Catharina

 

 

Hij ° 1752 zv. Vincent O en Joanna Schoonjans
 

Zij ° 1750 dv. Petrus Van Vreckem en Catharina Derdelinckx 

 

Hij + 05/01/1844 fs. Vincentius en Joanna Schoonjans viduus Catharina Van Vreckom oud 91 jaar
 

Zij + 07/10/1818 fa.  Petrus en Catharina Derdelinckx ex Grimminge , 68 jaar , uxor Jacobus O fs. Vincentius

 

Huwelijk op 10/11/1778 met tt. Josepho O en Adriano Van Vreckem

Kadaster Denderwindeke : hij is 554. Jacobus O fs. Vincent

 

 

Volkstelling anno 1796 , gehucht Meersvoorde

O Jacobus x Van Vreckom Catharina ( 6 )

 1. O Jacobus , 39 jaar , kleermaker
 2. Van Vreckom Catharina , 44 jaar , vrouw
 3. O Joannes , 12 jaar , zoon
 4. O Joanna , 10 jaar , dochter
 5. O Josephus , 7 jaar , zoon
 6. O Maria Anna , 2 jaar , dochter

29/05/1779 ° Petrus                 
P. Petrus Van Vreckem ( L )           

M. Anna Schijs ( NL )                                                                          + 30/05/1779

 

Gemini      ° Adriaan                

P. Adrianus Van Vrechem  ( L )      

M. Catharina Derdelinckx ( NL )                                                          + 01/06/1779

 

19/04/1780 ° Joannes               

P. Joannes O ( L )                           

M. Catharina Derdelinckx  ( NL )                                                       - x in 1802 met Judoca Jous fa. Petrus , hij + in 1844 -

 

29/05/1781 ° Joanna                

P. Petrus Van Vreckom ( L )          

M. Joanna Michiels                                                                              - x in 1811 met Adriaan Van Wilderode , zij + in 1870 -

 

---/12/1783 ° Carolina              

P. Petrus O ( +-L )                         

M. Carolina Leirens ( NL )                                                                  -  zij + 19/03/1789 oud 5 jaar -

 

08/12/1785 ° Benedictus
P. Adrianus Van Vrechem ( L )
M. Catharina O ( NL )                                                                         - hij + 10/12/1785 oud 2 dagen -

 

04/11/1786 ° Jacobus   

P. Christianus Van Vrechem ( L )
M. Elisabeth O ( NL )                                                                          
 - hij + 10/11/1786 oud 12 dagen -     

02.12.1787 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus O ( L )
M. Joanna Van Vrechem ( NL )                                                            - hij x1 in Herfelingen met Barbara De Vriese , hij x2 in Herne met Maria Alaert -
 

09/09/1791 ° Maria Anna

P. Theodorus Jacobs
M. Maria Anna Timbermont                                                                 - zij + 30/05/1792 oud 9 maand -     
 

12.12.1793 ° Maria Anna
P. Joannes Bilterijs
M. Maria Anna O                                                                                    - zij + 09/07/1849 oud 58 jaar
  

28/04/1797 ° Casimir , burgerlijke stand

                                                                                                                 - x Christina Van Wijnendaele ex Pollare -

                                                                                                            

O Petrus x THIENPONT Elisabeth
 


Parochieregisters Waarbeke :

Huwelijk in Waarbeke op 04.07.1775 van :

 

Petrus O ex Denderwindeke

Elisabeth Thienpont vidua Adrianus Duchau ook afkomstig van Denderwindeke

tt. Paulus Thienpont en Jacobus O

Parochieregisters Denderwindeke


Zij + 25.08.1808  fa. Joannes en Joanna Vanden Haute vidua Adrianus De Chaux ex Waarbeke et successive vidua Petrus O ex hac , 76 jaar ; overleden in het huis van Paul De Smet in de wijk Boterdael , aangifte doorPauwel De Smet 46 jaar gebuur en haar neef Jacques Thollebeek oud 40 jaar
 


Volkstelling van 1796

 

O Petrus x Thienpont Elisabeth

 1. O Petrus , 53 jaar , landbouwer
 2. Thienpont Elisabeth , 60 jaar , vrouw
 3. De Quick Josephus , 11 jaar

O Joannes   ( NL )  1x VANDER ROOST Petronella ex Vollezele ( NL )

 

 

Hij is fs. Cornelis O en Joanna Himmerijck fa. Philippus                  

Zij is fa. Jan Baptiste ex Vollezele

 

Huwelijk op 01/10/1782 met tt. Judoco Vander Roost ( NL ) en Adriano Inveris ( NL )

Hij x2 Joanna Catharina ( ik heb Maria Joanna bij de geboorteregisters )

 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Nijken

O Joannes x Vander Roost Petronella ( 4 )

 1. O Joannes , 45 jaar , landbouwer
 2. Vander Roost Petronella , 36 jaar , vrouw , ex Vollezele , sinds 10 jaar in de prochie
 3. O Maria Anna , 12 jaar , dochter
 4. O Adriaen , 7 jaar , zoon

01/11/1783 ° Marianna         
P. Jan Baptiste Vander Roost ( NL )   

M. Marianna O


25/12/1788° Adrianus
P. Adrianus Van Cauwenberg ( L )
M. Maria Anna Fibbermont ( NL )                                                         - hij + 12/06/1808 , lid van la Grande Armée -

 

O Joannes 2x VAN WILDERODE Joanna Catharina


Burgerlijk huwelijk op 17.05.1801 van :

Joannes O oud 47 jaar geboren op 18.10.1754 zv. cornelis O en Anna Maria Hemerijckx
Joanna Catharina Van Wilderode oud 34 jaar dv. Pieter en Maria Theresia Modderie

tt. met de 2 veldwachters en Martinus Roosens herbergier en Maria Catharina Roosens oud 33 jaar kortom de gebruikelijke getuigen bij burgerlijke huwelijkenZij is vermeld als Joanna Catharina fa. Petrus bij het overlijden van Joannes O

Hij + 10/02/1817 fs. Cornelis en Joanna Himmerijck ex hac filia Philippi viduus Petronella Vander Oost ex Vollezele et successive Joanna Catharina Van Wilderode fa. Petrus ex hac

Zij + op 15/03/1829 oud 62 jaar vidua Joannes O , zij is fa. Petrus en Maria Modderi
 

14/10/1805 ° Bernardus
P. Cornelius Van Eesbeek
M. Maria Catharina Van Wilderode                                                       - hij + 09/11/1829 oud 24 jaar celebs -

 

O Daniel x DE BODT Anna Maria ex Nieuwenhove

 

 

 

Hij + 12.08.1817 fs. Petrus ex hac en Maria Theresia Cools viduus Maria De Bot oud 66 jaar

 

Zij + 20.04.1816 ex Nieuwenhove fa. Albertus ex Idegem en Petronella De Smet uxor Daniel O , 57 jaar
 


Volkstelling anno 1796 , wijk Meersvoorde

O Daniel x De Bodt Maria ( 6 )

 1. O Daniel , 45 jaar , landbouwer
 2. De Bont Maria , 37 jaar , vrouw
 3. O Jacobus , 9 jaar , zoon
 4. O Pieter , 9 jaar , zoon
 5. O Jan Baptiste , 6 jaar , zoon
 6. O Carolus , 3 jaar , zoon

 

29/03/1787 ° Jacobus 
P. Jacobus O ( L )
M. Maria Catharina De Bodt   ( L )                                    - bij het opstellen van het kadaster is hij ex Nieuwenhove , zijn perceeltje land op de Werbosch gaat door partage naar 549. Dominicus O -

 

10/05/1788° Petrus

P. Petrus De Bot  ( NL )
M. Catharina O  ( NL )                                                        - hij + 22/01/1842 oud 54 jaar celebs -
 

16/01/1790 ° Jan Baptiste
P. Arnoldus Cieters
M. Catharina De Bodt                                                        - hij x in 1829 in Pollare met Felicitas Van Laethem -

22.06.1793 ° Carolus
P. Petrus O
M. Maria Judoca O                                                           - hij x in 1826 met Maria Theresia D'Hauwer , hij + in 1847 oud 54 jaar -

13.09.1795 ° Dominicus 
P. Benedictus Lievens
M. Maria Judoca O                                                           - hij + 14.09.1795 oud 1 dag -                                      

25.07.1798 ° Dominicus ( B.S. )
tt. Jacobus Dauwe

tt. Catharina Cieters                                                          - hij + op 23/02/1863 oud 65 jaar , dienstbode , celebs -
 

 

O Jacob ( l )  x COURTEAUX Anna Maria ( L )
 

 


Hij is 33 jaar en fs. Petri en van Anna  Neuckermans

Zij is 34 jaar en fa. Judoci en van Petronella Willems

 

Huwelijk op 09/09/1788 met tt. Joannes Courteaux ( L ) en Vincentio O ( L )

 

Hij + op 18/10/1838 fs. Petrus en Anna Neuckermans viduus Anna Maria Courteaux oud 84 jaar

Zij + 13/03/1824 fa. Josephus en Petronilla Willems uxor Jacobus O , 72 jaar

 

Sociale gegevens : zie n° 550 in het kadaster van Denderwindeke : Jacques O , landbouwer op de wijk ter Straten met 2.75.50 hectares eigendom
 

Dit werd verdeeld tussen :
 

1°) Philippe Prieus

2°) Adriaen Franciscus O

 


Volkstelling van 1796 , het gehucht Linckebeeck :

 

O Jacobus x Courteaux Anna Maria

 1. O Jacobus , 40 jaar , landbouwer
 2. Courteaux Anna Maria , 39 jaar , vrouw
 3. O Theresia , 6 jaar , dochter
 4. O Francis , 3 jaar , zoon

 

01/04/1789 ° infans

                                                                                - thuis gedoopt en direct overleden -

 

09/04/1790 ° Maria Theresia

P. Joannes Courteaux

M. Maria Theresia Van Vreckem                      - zij x Philippe Prieus , zij + in 1881 als oudste van de parochie  oud 90 jaar en 10 maand -


19/01/1793 ° Adrianus Franciscus

P. Adrianus Courteaux

M. Joanna Catharina De Bremaecker            - hij x Petronella Meulenberg in 1827 , hij x2 Anna Catharina Colpaert -

 

01/12/1794 ° Vincent                                       

P. Vincentius O
M. Petronilla Courteaux                                     - hij + op 03/12/1794 oud 1 dag -

 


 

O Vincent 1x UYTENHOVE Barbara ex Vollezele

Zij + 31.07.1795 ex Vollezele uxor Vincent O , geen ouderdom vermeld

06.09.1792
° Joannes Baptiste
P. Joannes O
M. Joanna Uytenhove                                          - hij x in 1816 met Maria Catharina Jous , hij x in 1826 met Barbara De Coen , hij + in 1865 -


O Vincent 2x SIMON Maria Anna ex Meerbeke

 


Huwelijk op 26.04.1796 van :
Vincnt O viduus Barbara Uytenhove oud 43 jaar
Maria Anna Simon ex Meerbeke fa. Joannes en Maria Anna Van Lathem oud 40 jaar
tt. Franciscus Timbermont en Petrus Joannes Verckens

Zij + 21.03.1798 , aangifte door haar man Vincent O oud 44 haar en door Franciscus Timbermon neef , overleden in haar huis te Meersvoorde
 


Volkstelling van 1796 in het gehucht Meersvoorde

O Vincentius x Simon Maria Anna ( 3 )

 1. O Vincent , 51 jaar , landbouwer
 2. Simon Maia Anna , 40 jaar , vrouw , zij is ex Meerbeke en sinds 6 maand in de prochie
 3. O Joannes , zoon van Vincent , 3 jaar

O Vincent 3x DE COCK Theresia

Hij in de burgerlijke stand beschreven als zv. Livinus doch omtrent zijn moeder is er verwarring , hij zou 79 jaar zijn bij zijn overlijden
 


Burgerlijk huwelijk op 08.07.1798 van :

 

xy : Vincent O geboren op 01.04.1745 zv. Livinus en zijn huisvrouw ( haar naam is niet genoteerd )
xx : Theresia De Cock dv. Jacobus en Joanna Rampelberch

getuigen bij het huwelijk zijn Joannes De Cock 40 jaar broeder van de bruid en Joannes Engels 44 jaar garde-champetter
 

 


( ** ; burgerlijk is hij vermeld als weduwnaar van Maria Theresia De Cocq en zoon van wijlent Livinus en wijlent Petronella Thienpont oud 79 jaar , aangifte gebeurde door zijn zoon Jan Baptiste O oud 31 jaar en door Petrus Van Vrechem gebuur oud 63 jaar , overleden in zijn huis te Meersvoorde )

 

Zij + op 20/02/1820 uxor Vincent O filia Jacobus De Cock en Joanna Rampelberch
 


--/12/1799 ° Philippina                                      - zij + 29/01/1801 oud 13 maand , aangifte door haar vader Vincent O en door haar oom Franciscus Tibremont
O Vincent x DE BREMAEKER Joanna Catharina
 


Hij + op 19/12/1829 oud 72 jaar fs. Petrus en Anastasia Neuckermans maritus Joanna Catharina De Bremaeker

Zij hertrouwt in 1834 als vidua Vincent O oud 70 jaar met Jan Baptiste de Groot ex Meerbeke

 

Zij + 27/05/1853 ex Meerbeke fa. Adrianus en Petronella Damiaens vidua Vincentius O uxor Jan Baptiste De Groote , 89 jaar
 O Joannes ex Galmaarden x HASSé Elisabeth
 Huwelijk op 11.11.1795 van :
Joannes O ex Galmaarden fs. Joannes en Joanna Maria De Vos oud 35 jaar
Elisabeth Hassé fa. Petrus Josephus en Joanna Christina Bilterijs oud 39 jaar
tt. Franciscus Bilterijs ( L ) en Petrus Joannes Verckens ( L )
 

 

O Vincent x DE COCK Theresia

Hij in de burgerlijke stand beschreven als zv. Livinus doch omtrent zijn moeder is er verwarring , hij zou 79 jaar zijn bij zijn overlijden
 


Burgerlijk huwelijk op 08.07.1798 van :

 

xy : Vincent O geboren op 01.04.1745 zv. Livinus
xx : Theresia De Cock dv. Jacobus en Joanna Rampelberch

getuigen bij het huwelijk zijn Joannes De Cock 40 jaar broeder van de bruid en Joannes Engels 44 jaar garde-champetter
 

 


( ** ; burgerlijk is hij vermeld als weduwnaar van Maria Theresia De Cocq en zoon van wijlent Livinus en wijlent Petronella Thienpont oud 79 jaar , aangifte gebeurde door zijn zoon Jan Baptiste O oud 31 jaar en door Petrus Van Vrechem gebuur oud 63 jaar , overleden in zijn huis te Meersvoorde )

 

Zij + op 20/02/1820 uxor Vincent O filia Jacobus De Cock en Joanna Rampelberch
 


--/12/1799 ° Philippina                                      - zij + 29/01/1801 oud 13 maand , aangifte door haar vader Vincent O en door haar oom Franciscus Tibremont


O Petrus Joannes x VERCKENS Maria Christina

 

Burgerlijk huwelijk op 01.03.1802

Getuigen zijn Joseph Verckens , Guilliam Sorgeloos ex Gooik , Benardina Verckens en Maria Livina O beiden ex DW

 


Huwelijk op 02/03/1802 van
Petrus Joannes O ° 05.03.1773 ex hac fs. Joannes en Judoca Wasteels ex Idegem oud 29 jaar
Christina Verckens ° 09.10.1771 fa. Judocus en Maria Francisca Bruylant ex Nieuwenhove oud 29 jaar
tt. Petrus Joannes Colpaert en Anna Maria Van Volsem

Dit huwelijk gebeurde in de Beloken Tijd ,  " in tempore clausus " . Was het laatste huwelijk in de beloken tijd

Hij + op 04/04/1831 oud 60 jaar maritus Christina Verckens , aangifte van overlijden door Jacob Dumongh dienstbode en Carel Roosens veldwachter  , is kleermaker van stiel

Zij + 21/11/1832 oud 60 jaar fa. Judocus en Maria Francisca Bruylant vidua Petrus Joannes O , aangifte van overlijden door Antonis Suys herbergier en Jacob Dumongh dienstbode en geburen van de overledene

25/08/1803 ° Judocus Elias
P. Judocus Verckens 74 jaar
M. Maria Livina O                                                              - hij + 03.11.1822 in het militair hospitaal van Antwerpen , was militair bij 4de bataljon artillerie

10/03/1806 ° Francisca                
P. Donatus De Smet 26 jaar
M. Maria Francisca Bruijlant                                         - zij + 28/03/1867 oud 61 jaar en 20 dagen , celebs -

14/05/1808 ° Judocus
P. Judocus Verckens
M. Maria Josepha Huwaert                                               - hij + 02/11/1813 oud 5 jaar -

20/04/1811 ° Carolina
P. Vincentius O
M. Carolina Seghers ex Oetingen                                   - zij + 27.01.1833 oud 22 jaar -

19/09/1813 ° Carolus
P. Petrus Josephus Geijssels
M. Maria Elisabeth O                                                          - hij x in 1848 met Joanna Catharina De Coster ex Oetingen

 

O Casimir x VAN WIJNENDAELE Christina ex Pollare

 


PAROCHIEREGISTERS POLLARE

 

Huwelijk op 17/05/1826 in Pollare

 

Hij ° 9 Floréal Jaar V in Denderwindeke zv. Jacobus O kleermaker en van  +Catharina Van Vreckem ( + Denderwindeke )  , is 28 april 1797

 

Zij ° 13 Thermidor Jaar VII in Pollare dv. Bernardus ex Steenhuize en Joanna Francisca Van Snick ex Pollare

 

Dispensatie wegens 3de en 4de graadsverwantschap

 

 

OVERLIJDENS DENDERWINDEKE

 

Hij + 16/06/1868  fs. Jacobus en Catharina Van Vreckom viduus Christina Van Weynendaele , 71 jaar en 3 maand
 

Zij + op 13/05/1835 filia Bernardus en Joanna Van Snick uxor Casimir O , 35 jaar

 

Sociale status

 

Hij is dagloner op het Meerschvoordeveld , zie het kadaster nummer 555

 

17/05/1827 ° Maria Joanna
P. Jacobus O
M. Joanna Van Snick                                                             - zij x in 1850 met Paulus Carion , zij + in 1876 oud 49 jaar en 10 maand -

12/09/1829 ° Petrus       
P. Bernardus Van Wijndaele  
M. Joanna O                                                                            - hij x1 Maria Theresia De Veseleer , hij in 1867 x2 met Theresia Langendriesch -

29/02/1832 ° Maria Theresia
P. Joannes O
M. Theresia Van Wijnendaele                                              - zij + 29/12/1834 oud 2 jaar -


O Florentina ( filia Petronella  , bij haar overlijden filia Theresia ) ex Meerbeke moeder van natuurlijk kinderen

Zij + 21/03/1866 oud 77 jaar en 1 maand filia Theresia

05/08/1813 ° Joanna Catharina
P. Livinus De Cock
M. Bernardina De Spiegeleer                                             - zij + 01/11/1813 oud 3 maand , ze overleed in het huis van Livin De Cock -        

17/11/1815 ° Adrianus
P. Adrianus De Cock
M. Joanna Buyl                                                                     - zij + 27/10/1816 oud 11 maand -

21/09/1817 ° Carolina
P. Petrus Moriau
M. Carolina Goossens                                                         - zij + 19/12/1817 oud 3 maand -O Joannes x JOUS Judoca


Burgelijk huwelijk op 20.08.1802

Huwelijk op 03/08/1802 van
Joannes O fs. Jacobus en Catharina Van Vreckom oud 23 jaar
Judoca Jous fa. Petrus en Cecilia Jespers oud 24 jaar
tt. Franciscus De Cooman en Judoca(us) Persoons

Hij + 14 juli 1844 maritus Maria Judoca Jous , 61 jaar

Zij + 27/09/1846 fa. Petrus en Cecilia Jespers vidua Joannes O , 68 jaar

22/10/1804 ° Jacobus  
P. Jacobus O
M. Joanna Francisca Jous                                  - hij werd gemeld als kleermaker in Herne bij het opstellen van het kadaster -

28/01/1806 ° Anna Catharina
P. Petrus Jous 43 jaar wonend in Nieuwenhove
M. Joanna Catharina Van Vreckom                  - zij + 27/03/1853 oud 47 jaar , zuster van de IIIde regel van St. Franciscus -

06/12/1807 ° Joanna
P. Adrianus Van Wilderoede
M. Joanna O                                                         - zij x in 1845 met Petrus Bruyland
                                                                              
18/09/1811 ° Petrus Josephus
P. Petrus Josephus O
M. Elisabeth Jous                                               - hij x in 1844 met Maria Catharina Bruyland ex Denderwindeke -

17/11/1816 ° Carolus
P. Joannes Jous
M. Maria Anna O                                               - hij x in 1845 met Sophia Leyssens ex Denderwindeke -                       

05/05/1821 ° Petrus
P. Petrus De Maeseneer ex Zandbergen
M Petronella De Winter                                   - hij werd gemeld als kleermaker in Denderwindeke , zie kadaster 1418. Pieter O zv. Jan -
 


R.I.P.

O Jan Baptiste x1 JOUS Maria Catharina
 


Huwelijk op 30/04/1816 van :
Jan Baptiste O fs. Vincentius en Maria Catharina Uijtenhove ex Vollezele oud 24 jaar
Maria Catharina Jous ex hac fa. Joannes en Anna Hevens ex Neigem oud 27 jaar
tt. Vincentius Schreyers en Petronella Jous

Zij overleed op 2 april 1820 oud 33 jaar dv. Joannes Jous ex hac en Anna Catharina Evens maritus Joannes O

 


24/01/1817 ° Vincentius
P. Vincentius O
M. Josina Langendries                                         - hij + 17/02/1817 oud 24 dagen -

19/01/1818 ° Carolus 
P. Vincentius Schreyers  
M. Petronella Jous                                             
  - hij + 02/08/1844 oud 26 jaar celebs -


O Jan Baptiste 2x DE COEN Barbara


Huwelijk op 23 augustus 1826 van :
Jan Baptiste O geboren op 6 september 1792 fs. Vincentius en Barbara Uytenhove viduus Maria Catharina Jous oud 35 jaar
Barbara De Coen ex Pamel fa. Jan Baptiste en Anna Catharina Vanden Eeckhoudt , zij is vidua Petrus Josephus Vander Linden oud 37 jaar
tt. Judocus Vander Linden en Isabella Van Craenenbroeck

 

Hij + 18/08/1865 fs. Vincentius en Barbara Uytenhove conjux Barbara De Coen , geen ouderdom vermeld bij zijn + 

 

Bij haar overlijden lezen we : De Coen Barbara fa. Petrus Josephus en Barbara De Breemaker ( * ) , 84 jaar , op 07/06/1872 ,  ( * ) die naam is een erratum


 

 

 

O Carolus x D'HAUWER Maria Theresia


Huwelijk op 15/05/1826 van :
Carolus O ° 22.06.1793 fs. Daniel en Maria Theresia De Bot oud 32 jaar
Maria Theresia D'Hauwer ° 13.05.1798 fa. Maximiliaen en Petronella Derdelinckx oud 28 jaar
tt. Jacobus Du Mong en Vincentius Schreyers

Hij + 28/11/1847 fs. Daniel en Maria De Bodt maritus Maria Christina D'Hauwer  ( red. : Maria Theresia )

Red. : bij de stamboom O staat vermeld dat alle kinderen vroegtijdig overleden , we vinden echter het huwelijk van hun dochter Maria Christina terug in 1854

 


06/01/1828 ° Petrus
P. Petrus O
M. Petronella Derdelinckx                      - hij + 19/01/1828 oud 14 dagen -

20/06/1831° Maria Christina
P. Dominicus O
M. Maria Theresia Van Eesbeke           - zij x in 1854 met Octavianus De Smet ex Ninove -

30/06/1835 ° Livinus          
P. Livinus Van Eesbeke          
M. Amelia Vanden Berghe                     - hij + 22/09/1835 oud 2 maand -

04/03/1837 ° Juliana          
P. Dominicus O          
M. Petronella Van den Bonte                 - zij + 27/01/1839 oud 2 jaar -

06/03/1841 ° Dominicus        
P. Dominicus O          
M. Amelia Van Eesbeke

18/01/1845 ° Daniël            
P. Dominicus O    
M. Amelia Van Eesbeke                          - hij + 11/01/1846 oud 1 jaar -


Redactie : bij de overlijdens van 1886 staat er het overlijden van Petrus O fs. Carolus en Theresia D'Hauwer oud 58 jaar en 10 maand , uiteraard foutief , vermoedelijk betrof het zijn jongere broer die gedoopt werd als Dominicus
 

O Jan Baptiste ex hac x VAN LAETHEM Felicitas ex Pollare


25/03/1831 ° Anna Maria 
P. Petrus O   
M. Anna Maria Vleminckx

03/03/1834 ° Dominicus     
P. Dominicus O               
M. Theresia Cooremans

Nog 2 kinderen gedoopt in Pollare , zie aldaar


O Adrianus Franciscus 1x MEULENBERG Petronella


Huwelijk op 07/06/1827 van :
Adrianus Franciscus O fs.  Jacobus en Anna Maria Courteaux oud 34 jaar
Petronella Meulenberg fa. Melchior en Joanna Du Pong oud 29 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Jacobus Du Mong

Zij + 19/07/1827 ex Galmaarden fa. Melchior en Joanna Francisca Du Pong uxor Franciscus O , 29 jaar

Burgerlijk huwelijk in Waarbeke
 


O Adriaan Franciscus 2x COLPAERT Anna Catharina


Hij ° 19/01/1793 in Denderwindeke zv. Jacobus x Anna Maria Courteaux , hij was landbouwer-slager van beroep
Zij ° 06/12/1793 dv. Alphonsus Josephus Colpaert en Joanna De Saeger

Huwelijk op 10/02/1831 van :
Adrianus Franciscus O ex hac fs. Jacobus en Anna Maria Courteaux viduus Petronella Meulenberg oud 38 jaar
Anna Catharina Colpaert ex hac fa. Josephus en Joanna Catharina De Sager oud 38 jaar
tt. Adolphus Colpaert en Lucia Prieus

Hij + 04/02/1875 fs. Jacobus en Maria Courteaux viduus Catharina Colpaert , 82 jaar

Zij + 23/02/1863 oud 70 jaar dv. Alphonsus Josephus en van Joanna De Zaeger                 ( De Zaeger is fonetisch )


30/03/1832 ° Jacobus
P. Jacobus O
M. Joanna Cornelia De Sagher                    - hij + 13/04/1832 oud 14 dagen -   

26/12/1833 ° Victorinus        
P. Antonius Benedictus Colpaert      
M. Maria Theresia O                                    - hij x Petronella Catharina Van Nieuwenhove ex Appelterre Eychem , hij + 03/11/1869 oud 35 jaar  -

 

O Josephus x BRUYLANDT Maria


Huwelijk op 02/05/1844 van :
Petrus Josephus O ex hac fs. Joannes en Judoca Jous oud 32 jaar
Maria Catharina Bruyland ex hac fa. Bernardus en Petronella Inveris oud 26 jaar
tt. Carolus O en Maria Anna Bruyland

Zij + 30/03/1849 fa. Bernardus en Petronilla Inveris uxor Petrus Josephus O , 30 jaar -

 

05/04/1845 ° Constantia   
P. Adrianus Bruylant   
M. Judoca Jous                                                                     - zij + 26.05.1871 oud 26 jaar 1,5 maand -

26/12/1846 ° Carolus
P. Carolus O
M. Maria Anna Bruylant                                                    - hij + 08/03/1851 oud 5 jaar -

02/09/1848 ° Petrus
P. Petrus Bruyland
M. Bernardina Beeckmans

06/12/1863 ° Felix
P. Felix Van Nieuwenhove
M. Eugenia Scholastica Colpaert

 

O Carolus x LEYSSENS Sophia


Huwelijk op 15/04/1845 van :
Carolus O fs. Joannes en Judoca Jous oud 28 jaar
Sophia Leyssens fa. Henricus en Maria Joanna Neuckermans oud 26 jaar
tt. Petrus O en Maria Anna LeyssensNageslacht in Oetingen

O Carolus x DE COSTER Joanna Catharina


Huwelijk op 25/05/1848 van :
Carolus O fs. Petrus Joannes en Christina Verckens oud 35 jaar
Joanna Catharina De Coster ex Oetingen fa. Cornelis en Joanna De Clercq oud 32 jaar
tt. Eduardus Du Mongh en Maria Catharina De Coster


Hij + 21.04.1884 fs. Petrus en Christina Verckens uxor Joanna Catharina De Coster oud 70 jaar

Zij + 11/03/1904 ex Oetingen fa. Cornelis en Joanna De Clercq vidua Carolus O , 87 jaar en 3 maand
 

19/05/1849 ° Josephus
P. Jan Baptiste Brabant
M. Francisca O

25/02/1852 ° Petrus Joannes
P. Petrus Joannes Somers
M. Joanna Theresia De Coster                                     - hij + 09/05/1854 oud 2 jaar -

05/03/1855 ° Clotilde
P. Petrus Joannes Somers
M. Maria Catharina De Coster                                      - zij + 01.01.1927 celebs -

25/03/1858 ° Petrus
P. Carolus Ludovicus De Coster
M. Carolina Somers                                                        - hij + 08.07.1896 oud 38 jaar celebs -

 

O Petrus x1 DE VESELEER Maria Theresia


Hij + 25.10.1912 fs. Casimir en Christina Van Wijnendaele viduus 1° Maria Theresia De Veseleer , 2° Maria Joanna Langendries , oud 83 jaar

Zij + 07/12/1866 fa. Petrus en Maria Theresia Dauw uxor Petrus O oud 32 jaar
 

geen datum ° Maria Sidonia
                                                                            - zij x in 1884 met Joannes Hippolytus Evens -

anno 1861 ° Josephus Theophilus
                                                                            - hij + 01/12/1873 oud 12 jaar en 2,5 maand -

11/04/1865  ° Theophilus
P. Paulus Carion
M. Virginia De Bodt                                       - hij + 10/10/1865 oud 6 maand


O Petrus x2 LANGENDRIES Theresia


Huwelijk op 1 juni 1867 van Petrus O en Theresia Langendries met tt. Desiderius Pieters en Leonia Carion

Hij + 25.10.1912 fs. Casimir en Christina Van Wijnendaele viduus 1° Maria Theresia De Veseleer , 2° Maria Joanna Langendries , oud 83 jaar

Zij + 11/04/1880 fa. Nicolaas en Maria Theresia De Vits uxor Petrus O , 64 jaar en 9 maand
 

 

O Victor x VAN NIEUWENHOVE Carolina ex Appelterre


Hij is zv. Adrianus Franciscus en Anna Catharina Colpaert  , hij + 03/11/1869 oud 35 jaar  -

Zij x2 met Petrus Roelandt ex Voorde in 1870

28/11/1858 ° Rosalia
P. Adrianus Franciscus O
M. Rosalia Deulaege                                           -  x Zij huwt Pieter Engels in 1883 -

06/05/1860 ° Anna Catharina
P. Livinus Van Nieuwenhove
M. Anna Catharina Colpaert                              - Zij + 14/02/1862 oud 2 jaar -

09/01/1862° Franciscus                                 
P. Adolphus Colpaert
M. Anna Maria Van Nieuwenhove                  - Hij + 20/01/1890 celebs -

06/12/1863 ° Felix
P. Felix Van Nieuwenhove
M. Eugenia Scholastica Colpaert                      - Hij + 19/12/1889 celebs -

09/11/1865 ° Maria Theresia                                     
P. Constantinus Van Nieuwenhove
M. Maria Theresia O                                         - Zij x Pius Bombeke ex Voorde

12/11/1866 ° Joannes Camillus 
P. Jan Baptiste Kentaene 
M. Joanna Maria Prieus                                    - Hij x Maria Louisa Willaert , hij verhuist naar Anderlecht alwaar tenminste 3 dochters geboren werden -

31/12/1868 ° Victorina  
P. Franciscus Prieus  
M. Sophia Raes                                                - Zij x in 1892 met Petrus De Ro ex Liefferinge -


O Petrus x LANGENDRIES Theresia


Huwelijk op 1 juni 1867 van Petrus O en Theresia Langendries met tt. Desiderius Pieters en Leonia Carion
 

 

 OOGE Judocus x TIMMERMANS Joanna

 

24/05/1670 ° Joanna             

P. Joannes Vander Schueren         

M. Joanna Vander Cleijen

 

 

OOGE Adriaan  x VERHASSELT Maria fa. Pieters    

 


Hij + op 14/04/1756 , SvG werd opgemaakt ten behoeve van één weeskind genaamd Jan Baptiste

Zij x2 met Philippus De Sutter
              

Zij + 06/06/1768 vidua A.O. en maritus Philippi De Zitter
 

 

07/03/1753 ° Martinus Cornelius            
P. Martinus Ooge           

M. Livina Catharina Mertens                        - vroegtijdig overleden -

 

17/11/1754 ° Joannes Baptiste                

P. Joannes Bte Mertens  

M. Maria Anna Schollaert                            - 2 jaar bij opmaken van de SvG , hij overleed in 1758


 


 

ORIENS Joannes Baptiste ex Neigem x  VAN LIERDE Francisca filia Franciscus

 


Verloving op 03/10/1750 met tt. Antonius Orincx en Henrico Vander Perren

Huwelijk op 20/10/1750 met idem getuigen
 


Zij is weduwe van Jan Verhasselt , molenaar in Denderwindeke

ORENS ( in tekst als HORENS ) Jan Baptiste ex Neigem x VAN NIEUWENHOVE Barbara

Hij + 14.03.1797 maritus Barbara Van Nieuwenhove oud 66 jaar


 

 

OSTE Martinus x VAN CRAENENBROECK Judoca

 

24/02/1740 ° Catharina                            

P. Joannes La Nair         

M. Anna Wegi-k (?) loco Catharina Oste

 


 

OUDAERT Petrus x DE BLASER Maria

 

06/02/1676 ° Cornelius            Gemelli
tt. Cornelis Van Vrechem

       
06.02.1676 ° frater                   Gemelli
tt.
Franciscus Oudaert

 

 

ZIE DE VOLGENDE GEBOORTES OOK ONDER HOUDAERT , later HOEDAERT

 

OUDAERT * Joannes Baptiste ew Vollezele x DE ROECK Judoca  ex Nieuwenhove          

 


hij + 01/03/1777 maritus J.D.R.

Zij is vroedvrouw in Denderwindeke
 

 

17/04/1767 ° Cornelius                    P. Cornelio De Rouck     

                                                         M. Maria De Vriese

09/03/1769 ° Elisabetha                   P. Antonio Oudart          

                                                         M. Elisabeth De Roeck

09/03/1771 ° Joannes Bte                P. Joannes Bte Oudaert 

                                                         M. Maria Angelina De Roeck

26/08/1773 ° Joanna                        P. Francisco De Roij       

                                                         M. Joanna Maria De Roeck

10/06/1776 ° Petronilla                    P. Judoco Benedicto        

                                                         M. Petronilla De Rouck                             - zij x in 1811 met Carolus De Dobbeleer ex Herne -

 

 


 

 

ONDERMERCKX Guillielmus x DE MIDDELEER Lucia

 

Hij is + als  uxor Lucia De Middeleer op + op 15/02/1611


De verdeling gebeurde in 5 staken , allen hadden ze nageslacht

 

Nageslacht :
 

Jan
 

Elisabeth      : huwt Adriaen De Naijer
 

Catharina    : huwt Cornelis De Vleeschauwer
 

Anthonyne   : huwt Jan Matthijs
 

Anna             : huwt Eloij Van Eesbeke

 

 

ONDERMERCKX Joannes x DE GROOTE Anna

 

Hij is zoon van Guilliam Ondermerckx en Lucia De Middeleer

Zij is dochter van Jooris De Groote en Judoca sBackers

 

Hij + 30.10.1653

 

Zij treedt op als weduwe van wijlen Jan Ondermercx geassisteert met D'heer Joos De Groote en Eloy Van Eesbeke voor het aangaan van een rente ten gunste van Gillis Van Vaerenbergh

 

03/11/1619 ° Lucia                        
P. Judocus Uyttenhove               

M. Lucia De Middeleer
 

07/09/1621 ° Joanna                    
P. Adam De Middeleere             

M. Joanna Tienponts
 

13/11/1623 ° Maria                      
P. Cornelius De Vleeschouwere  

M. Maria De Groote                                                  - zij x Jacques De Bast -

 

15.01.1626 ° Joanna
P. Georgius De Quick ( althans volgens de lezing van E.H. De Clerck )
M. Joanna Vlaemincx

 

20/06/1628 ° Judoca                     
P. Adrianus De Nayere             

M. Judoca Backers

15/01/1631 ° Anna                        
P. Jooris De Groote                    

M. Anna De Groote
 

20/04/1633 ° Georgius                  
P. Jooris De Groote                     

M. Maria Vander Biest                                             - hij x Anna Everaerts -
 

07/10/1635 ° Catharina                 
P. Petrus Van Bruesegem             

M. Catharina Ondermercx
 

19/03/1638 ° Elisabeth                  
P. Adrianus Van Vreckem          

M. Elisabeth Ondermercx
 

11/03/1641 ° Cornelia                   
P Cornelius De Groote                

M. Anna Ondermerckx

 

07/10/1644 ° Joannes
P. Joannes De Groote
M. Anna Van Vrechem

 

 

VERDELING VAN DE EIGENDOMMEN VAN + Jan Ondermerckx in 1671 ( 11 februari 1671 ) tussen

 

1° Jooris x Anna Everaerts

2° Lucia x  Gillis De Middeleer

3° Maria x Jacques De Bast

4° Joanna x Gillis De Saegher

5° Judoca x wijlen Adriaen Crispeels met als voogd Jan Crispeels

Zie ook liquidatie in 1670 ten laste van dezelfde hoirs Jan Ondermerckx

 

 

ONDERMERCKX Jooris x HEVERAERTS Anna

 

25/05/1672 ° Christophorus        tt. Christophoro De Naijer

 


OPLIGTENBERG Adolphus ex Vollezele x PARIDAENS Maria Lydia

Huwelijk op 20.01.1894 van :
Adolphus Opligtenberg ex Vollezele fs. Carolus Ludovicus en Virginia Van Holder
Maria Ludovica Paridaens ex hac fa. Petrus en Melania Thienpont                                              ( red. : haar doopsel niet gevonden )
tt. Vital Oplightenberg en Maria Paridaens

 

Zij + 07.02.1896 fa. Petrus en Melania Thienpont uxor Adolphus Opligtenberg , 26 jaar

 

OPLIGTENBERG Adolphus ex Vollezele x1 PARIDAENS Maria Justina

 

Huwelijk op 28.06.1900 met dispensatie voor 1degraads collaterale verwantschap van :
Adolphus Opligtenberg ex Vollezele fs. Carolus Ludovicus en Virginia Van Holder
Maria Justina Paridaens ex hac fa. Petrus en Melania Thienpont
tt. Felix Opligtenberg en Maria Paridaens
 

 

OPLIGTENBERG Victor x BEELEN Leocadia

 

Huwelijk op 15/02/1898 van :
Victor Opligtenberg ex Vollezele en hier wonend fs. Ludovicus en Virginia Van Holder

Leocadia Beelen fa. Thomas en Amelia Monté
tt. Adolphus Opltigtenberg en Lydia PaerdaensORIENS Jan Baptiste x VAN LIERDE Francisca


Zij is weduwe van Jacobus Van Hasselt fs. Jans , zie Wedergrate nr. 229 nr. 50