FAMILIESAMENSTELLING DENDERWINDEKE

1615 tot 1877

Families Pels tot Perez


 

 

PELS Jacobus  x HEVENS Anna

 

Huwelijk op  29/09/1703                         tt. Judocus Hevens en Joanne De Ro

 


 

Pour des informations concernant la famille Peremans je tiens a remercier Jean Marc Francois ( on retrouve son arbre génealogique sur Geneanet )

 

PEEREMANS - PEREMANS en andere schrijfwijzen

 

 

PEREMANS Philippus x VANDEN ABBEELE Joanna

 

28/02/1693 ° Elisabeth          tt. Christianus Vanden Abbeele

 

21/04/1694 ° Petrus               tt. Petrus Buijdens
                                                                                                           - hij x in 1724 in Herne met Maria Jous dv. Adrianus en Joanna De Roy  ( bron : Jean Marc Francois )

 

 

 


Informatie van Jean Marc Francois

PEREMANS Jan Baptiste x STEVENS Anna Maria

Hij ° 1723 in Tollembeek fs. Jan Baptiste en Maria Soetaert


Zij ° 1718 in Herne , zij + 1763 in Herne

Huwelijk op 14/10/1742 in Herne

 

1743 in Herne ° Petrus Joannes                            - hij x1 Judoca Sermeus , hij x2 Joanna Catharina Bellemans
 

 


PEREMANS Petrus Joannes x1 SERMEUS Elisabeth

 

 

Hij is ex Herne fs. Jan Baptiste en Anna Maria Stevens

Zij is dv. Judocus en Joanna Vander Voorden fa. Guilliams

Huwelijk op 30/08/1771 met tt. Cornelis De Cooman en Simone De Cooman
 

Hij hertrouwde Catharina Bellemans ex Gooik vidua Jacobus Pauwels
 

Hij +  16/10/1810 in de epidemie oud 67 jaar

 

Zij + 18.02.1805 als fa. Judocus en Joanna Vander Voorde uxor Jan Baptiste Peeremans ex Herne , 58 jaar ;, aangifte door haar zoon Jan Baptiste en door Paul De Smet gebuur van de overledene

 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Boterdael

Peiremans Joannes x Sermeus Elisabeth  ( 7 )

 1. Peiremans Joannes , 48 jaar , landbouwer
 2. Sermeus Elisabeth , 45 jaar , vrouw
 3. Peiremans Catharina , 24 jaar , dochter
 4. Peiremans Joanna , 21 jaar , dochter
 5. Peiremans Jan Baptiste , 18 jaar , zoon
 6. Peiremans Livinus , 12 jaar , zoon
 7. Peiremans Bernardus , 7 jaar , zoon
   

 

08/08/1771 ° Joannes Bte *        
P. Joannes Bte Sermeus              

M. Catharina Vander Voorden  * gelegitimeerd bij X             - vroegtijdig overleden -          
 

04/09/1772 ° Anna Catharina     
P. Petro Huwart                           

M. Anna Maria Vander Voorden                                                  - Zij + 19.01.1808 oud 36 jaar , celebs , aangifte van haar overlijden door haar vader en David Van Cauwelaert landbouwer
 

03/01/1776 ° Joanna Maria         
P. Joannes Bte Biltrijs                 

M. Joanna Maria Sermeus                                                            - Zij x in 1807 met Judocus Thienpont fs. Joannes -
 

13/12/1778 ° Joannes                  
P. Joannes Baptiste Thienpont      

M. Maria Os (*)            (* Ots ? )                                                  - Hij x in 1813 met Barbara Le Joué ex Vollezele oud 34 jaar -
 

23/04/1783 ° Elisabeth                
P. Livinus Roosens ( NL )            

M. Elisabeth De Smet ( NL )                                                         -  Zij + 02/07/1783
 

11/01/1785 ° Livinus                   
P. Livinus Roosens ( NL )         

M. Elisabeth De Smet  ( NL )                                                        - Hij x1 Maria Anna Thollembeek , x2 Joanna Catharina Van Assche -

20.04.1790 ° Bernardus
P. Petrus Josephus Trullemans
M. Anna Catharina Peiremans

 

 

PEREMANS Petrus Joannes ex Herne x2 BELLEMANS Joanna Catharina ex Gooik

 

 

Huwelijk op 18/07/1810 van :

Petrus Joannes Peremans ex Herne fs. Jan Baptiste en Anna Maria Stevens oud 61 jaar ( ouderdom is problematisch ) viduus Elisabeth Sermeus

Joanna Catharina Bellemans ex Gooik fa. Antonius en Josina De Jonghe oud 52 jaar vidua Jacobus Pauwels

tt. Franciscus De Cooman en Josina Buyl

 

Hij +  16/10/1810 viduus Elisabeth Sermeus maritus Catharina Bellemans ex Gooik vidua Jacobi Pauwels , het huwelijk duurde slechts 3 maand

 

Zij + 14/06/1819 ex Gooik fa. Petrus Antonius ex Gooik vidua Jacobus Pauwels et successive vidua Adrianus ( sic ) Peremans ex Herne

 

 

 

PEEREMANS Adrianus ( L ) x DE GROEVE Maria Anna ex Zandbergen

 


Hij is ex Herne oud 42 jaar en fs. Petrus en Maria Jous

Zij is ex Zandbergen oud 32 jaar en fa. Petrus en Barbara Vander Kelen

 

Huwelijk op 01/08/1784 met tt. Francisco De Bruyn ( NL )  en Joannes Baptiste De Bruyn  ( NL )

 

Hij + 12/12/1816  ex Herne fs. Petrus maritus Maria Anna De Groeve ex Zandbergen fa. Petrus en Barbara Vander Kelen , 74 jaar

 

Zij + 01.06.1808 ex Zandbergen fa. Petrus en Barbara Vander Kelen uxor Adrianus Peiremans ex Herne , 60 jaar
 

 
Volkstelling anno 1796 , het gehucht Peijenbeek

Peiremans Adriaen x Groef Maria Anna ( 5 )

 1. Peiremans Adriaen , 56 jaar , landbouwer
 2. De Groef Maria Anna , 48 jaar , vrouw
 3. Peiremans Theresia , 11 jaar , dochter
 4. Peiremans Rosalia , 8 jaar , dochter
 5. Peiremans Judocus , 4 jaar , zoon

18/07/1785 ° Maria Theresia     

P. Jan Baptiste De Bruyn ( NL ) 

M. Maria Petronella Carion ( NL )                                              - Zij x Jacobus Roobaert ex Gooik , zij x Adrianus De Winter ex Voorde -

30/06/1788 ° Rosalia
P. Cornelius Van Snick ( L )
M. Anna Maria De Groeve ( NL )                                               - Zij x Joannes Stalpaert in 1819 , zij + in 1866 -

02/08/1791 ° Judocus
P. Judocus Kerstemont
M. Joanna Maria Van Wilder

 

15/01/1795 ° Jan Baptiste
P. Petrus Joannes Faut
M. Maria Anna Van Wilder                                                       - Hij + 02.02.1795 oud 16 dagen -

 

 

PEEREMANS Livinus x1 TOLLEMBEKE Maria Anna ( conjugum ex Vollezeele )

Zij + 27.06.1809 als Maria Anna ex Vollezele fa. Judocus en Maria Catharina Nieuborg uxor Livinus Peiremans , 24 jaar

 


anno 1806 ° Joanna Maria
                                                                                                     - zij + 03/08/1844 celebs , 38 jaar , is ze identiek aan Joanna Catharina geboren in 1807 ? -

 

06/04/1807 ° Joanna Catharina       

P. Jan Baptiste Pereman

M. Maria Catharina Tollembeke                                           

 

25/09/1808 ° Gemini ° Petrus Joannes

P. Jan Baptiste Tollembeek

M. Joanna Peiremans                                                             - hij + 14.10.1808 oud 3 weken -
 

                   ° Gemini ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Peiremans

M. Anna Catharina De Quick                                              - hij + 22.07.1811 oud 3 jaar -
 

 

PEREMANS Livinus x2 VAN ASSCHE Joanna Catharina

 

 

Huwelijk op 04/03/1811 van :

Livinus Peremans ex hac fs. Jan Baptiste ex Herne en Elisabeth Sermeus ex hac viduus Maria Anna Thollembeek , 26 jaar

Joanna Catharina Van Assche ex hac fa. Egidius ex hac en Elisabeth Van Snick ex Vollezele oud 20 jaar

tt. Egidius De Smet en Franciscus De Cooman

 

Hij + 28/09/1844 fs. Joannes en Maria Elisabeth Sermeus maritus Joanna Van Assche , 59 jaar

Zij + 06/11/1860 fa. Egidius en Elisabeth Van Snick vidua Livinus Peiremans , 69 jaar

Kadaster Denderwindeke : 600. Livinus Perremans , dagloner op de Grote Lietersberg , eigenaar van 17.90 ares

Het bezit werd verdeeld tussen Carolus en Josephus en Petrus Joannes Perremans ( Perremans is de schrijfwijze in het kadaster )

 

 

05/08/1811 ° Carolus

P. Egidius Van Assche

M. Maria Theresia De Cuyper                                      - hij + 17.01.1901 oud circa 90 jaar ( hij werd 89 jaar , red. ) -

 

03/02/1814 ° Maria Elisabeth

P. Jan Baptiste Pereman

M. Maria Elisabeth Van Snick                                       - zij x Petrus Jacobus Reymenhaut in 1840 -

 

13/05/1817 ° Lucia

P. Mattheus Lambrecht

M. Rosalie Van Assche                                                 - zij x Petrus Joannes Appelmans ex hac in 1848 -

 

17/03/1819 ° Sophia

P. Petrus Joannes Van Assche

M. Joanna Peremans                                                        - zij x in 1855 met Dominicus Roosens -

 

11/03/1822 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Van Snick

M. Barbara Jous                                                                - hij + 25/11/1822 oud 8 maand , overleed in het ouderlijk huis te Boterdael -

 

16/11/1823 ° Petrus Joannes

P. Judocus Lambrecht

M. Maria Elisabeth Van Snick                                       - hij x in 1852 met Jacoba Beelen ex Zandbergen , hij was schoenmaker van stiel -

 

18/11/1826 ° Petrus Josephus

P. Petrus Joannes Thienpont

M. Joanna Catharina Peiremans                                    - hij x Dorothea Monté , hij + in 1887 -

 

16/03/1830 ° Carolus Ludovicus

P. Carolus Peiremans

M. Joanna Francisca De Ro                                           - hij + 22/05/1837 oud 7 jaar -

 

15/03/1833 ° Melania

P. Petrus Joannes De Quick

M. Elisabetha Peeremans                                                - zij + 22/09/1861 oud 28 jaar -


09/04/1836 ° Felix

P. Josephus De Coning

M. Lucia Peeremans                                                        - hij + 09/07/1838 oud 2 jaar -
 

 

PEREMANS Jan Baptiste x LECEAUX ( LEJAUX )  ( LE JOUX ) Barbara ex Vollezele  ( PEIREMANS )

 

 

Huwelijk op 04/05/1813 van :

Jan Baptiste Peremans ex hac fs. Joannes ex Herne en Elisabeth Sermeus ex hac oud 34 jaar

Barbara Le Joué ex Vollezele fa. Jacobus ex Halle en Anna Catharina Boijkens ex Vollezele oud 24 jaar

tt. Nicolaas Josephus Muylaert ex Zandbergen en Joanna Maria Lambrecht

 

Hij + 21/06/1835 fs. Joannes en Elisabeth Sermeus maritus Barbara Le Chaux , geen ouderdom vermeld

 

Zij + 28/09/1859 ex Vollezele fa. Jacobus en N. vidua Jan Baptiste Peiremans , 64 jaar

Zie het kadaster van Denderwindeke 599. Jan Baptiste Perremans , landbouwer op de Grote Lietersberg

 


23/05/1816 ° Joanna  Catharina

P. Livinus Peireman

M. Anna Catharina Lejaux                                                        - zij + 28.10.1822 oud 6 jaar -

 

18/08/1818 ° Constantinus

P. Franciscus De Maeseneer

M. Joanna Maria Sermeus                                                        - hij + 23/09/1819 oud 13 maand -

 

30/08/1820 ° Petrus Joannes
P. Jan Baptiste Vande Voorde

M. Joanna Catharina Van Assche                                           - hij x Maria Anna Pot ex Aspelare , hij + in 1882 - Kadaster Denderwindeke nr. 2088 -

 

18/04/1822 ° Lucia

P. Franciscus De Maeseneer

M. Maria Joanna Peeremans                                                   - zij + 03.11.1822 oud 6 maand -                   

 

25/08/1824 ° Joanna Maria

P. Petrus Joannes Lambregt

M. Maria Joanna Peiremans                                                     - zij + 26/09/1833 oud 9 jaar -

 

05/12/1826 ° Rosalia

P. Petrus Joannes Thienpont          

M. Joanna Catharina De Maeseneer                                        - zij + 28/02/1860 oud 34 jaar -


07/09/1830 ° Barbara

P. Livinus Peeremans

M. Barbara De Maeseneer                                                       - zij x Franciscus Herregods in 1859 , zij + in 1872 oud 42 jaar en 10 maand ( ik kom tot 41 jaar en 10 maand )

 

22/09/1832 ° Dominicus

P. Petrus Josephus De Smet

M. Barbara Thienpont                                                               - hij + 10.11.1832 oud 7 weken -
 

 

PEEREMANS Joannes ex Tollembeek x VANDE VIL Petronilla ex Oetingen

 

01/04/1835 ° Petrus Joannes

P. Cornelis Vande Ville

M. Maria Josepha Peremans


03/10/1838 ° Carolus Ludovicus

P. Andreas Peeremans

M. Maria Catharina Vanden Vil     GEMINI

 

03/10/1838 ° Andreas

P. Andreas Peeremans

M. Maria Catharina Vanden Vil     GEMINI                                    - hij + 01/11/1838 oud 4 weken -

 

 

PEEREMANS Petrus Joannes ex hac x BEELEN Jacoba ex Zandbergen

 


Huwelijk op 12/02/1852 van :

Petrus Joannes Peeremens ex hac fs. Livinus en Joanna Van Assche oud 22 jaar

Jacoba Beelen fa. Petrus Jacobus en Anna Maria Borremans oud 27 jaar

tt. Jacobus Dumongh en Melania Peiremans

Hij was schoenmaker van beroep , zie kadaster 1945. Petrus Joannes Perremans

 

Hij + 24/09/1888 fs. Livinus en Joanna Van Assche viduus Jacoba Beelen , 62 jaar en 10 maand

Zij + 01/08/1875 fa. Petrus Jacobus en Anna Maria Borremans uxor Petrus Joannes Peiremans oud 50 jaar

 


11/06/1852 ° Leonia
P. Petrus Beelen
M. Joanna Van Assche                                                   - zij + 20/05/1853 oud 1 jaar -

23/12/1853 ° Petrus Jacobus
P. Petrus Jacobus Beelen
M. Anna Catharina Van Assche                                   - hij + 01/10/1873 oud 19 jaar en 9 maand -

 

30/11/1856 ° Leonia
P. Carolus Perremans
M. Filomena Beelen                                                         - zij + 24/09/1857 oud 1 jaar -

 

20/01/1858 ° Clementina
P. Josephus Perremans
M. Philomena Beelen                                                      - zij x in 1881 met Basilius Thibaut -

 

20/06/1859 ° Petrus Joannes
P. Thomas Beelen
M. Lucia Peeremans

 

28/12/1861 ° Polydorus
P. Ghislenus Josephus Beelen
M. Sophia Peeremans                                                    - hij x in 1887 met Stephania Van Craenenbroeck , hij + in 1940 -

 

08/06/1864 ° Hortentia
P. Jan Baptiste Beelen
M. Hortentia Van Assche                                             - zij x in 1901 met Ferdinandus Eeckhout ex Vollezele -

 

31/03/1867 ° Clementia
P. Dominicus Roosens
M. Rosalia Van Assche           ( red. : de moeder staat vermeld als Jacoba Abbeel ex Galmaarden , is beslist een erratum )

 

geen datum ° Leopoldina
                                                                                      - zij x in 1889 met Eugenius Der Taelen , vondeling uit Brussel wonend in Nieuwenhove -

PEIREMANS Josephus x MONTé Dorothea


PEIREMANS Josephus fs. Livinus en Joanna Catharina Van Assche maritus Dorothea Monté , 60,5 jaar , overleden op 16/05/1887 , overleden bij het vellen van een boom

Zij + 08.12.1901 fa. Antonius en Joanna Vanden Berghe vidua Josephus Peiremans , 61 jaar en 8 maand
 

01/07/1858 ° Desiderius
P. Antonius Monté
M. Joanna Catharina Van Assche

15/06/1860 ° Maria Ludovica
P. Carolus Peiremans
M. Joanna Vanden Berghe                                                          - zij x in 1884 met Franciscus Beyens ( lees ook Bayens )

19/02/1862 ° Ida
P. Petrus Joannes Peeremans
M. Ida N. ( niet ingevuld )                                                           - zij x in 1893 met Augustavus Segers ex hac -

21/05/1864 ° Henricus
P. Jan Baptiste Monté
M. Lucia Peeremans                                                                    - hij x in 1887 met Dymphna Angelina Van Snick -

22/12/1865 ° Petrus Joannes ( s.c. , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde )
P. Petrus Joannes Peeremans
M. Sophia Peeremans                                                                  - zij + 25.12.1865 oud 3 dagen - 

14/07/1867 ° Rosalia
P. Christianus Vanden Berghe
M. Rosalia Van Assche                                                                - zij + 31.07.1867 oud 17 dagen -

24/09/1868 ° Yvo
P. Dominicus Raes
M. Jacoba Beelen

13.04.1871 ° Renatus
P. Desiderius Peiremans
M. Elisabeth Peiremans

17.07.1873 ° Christina Clementia
P. Petrus Vanden Berge
M. Carolina De Vrieze                                                                   - zij x in 1892 met Carolus Ludovicus Van Snick ex Denderwindeke -

28.09.1875 ° Cyrillus
P. Petrus Thienpont
M. Maria Joanna Vander Braécht

--/06/1878 ° Maria Odila
                                                                                                       - zij x in 1900 met Josephus Coosemans ex Vollezele , zij + in 1900 -

--/05/1881 ° Maria Alix
                                                                                                       - zij + 07/02/1882 oud 9 maand   ( deze akte is problematisch , er werd geen vadersnaam ingevuld ) -
 

PEEREMANS Petrus Joannes x DE POT Maria Anna ex Aspelare


Hij + 27.11.1882 fs. Jan Baptiste en Barbara Lejour maritus Maria Anna Pot , 62 jaar en 3 maand
 

circa 1857 ° Petrus Josephus
                                                                                 - hij + 14/02/1860 oud 3 jaar -

16/06/1858 ° Josephus   ( s.c. gedoopt door vroerdvrouw Francisca Vanden Eynde ex Grimminge )
P. Josephus De Pot
M. Barbara Legant

23/08/1859 ° Felicitas    ( s.c. , gedoopt door vroedvrouw Vanden Eynde )
P. Josephus Peiremans
M. Felicitas De Moor                                             - zij x in 1880 met Theodorus De Neys ex Oetingen -

08/05/1863 ° Melania                      
P. Jan Baptiste De Pot
M. Barbara Peeremans                                          - zij + 21/02/1865 oud 1 jaar en 9 maand

19/07/1865 ° Melania
P. Hilarius De Pot
M. Barbara Peeremans

07.1.1870 ° Maria Justina                
P. Dominicus De Pot
M. Felicitas Peeremans                                          - zij + 20/01/1872 oud 1 jaar en anderhalve maand -
 

PEIREMANS Rosalia moeder van

circa 1854 ° Eduardus
                                                                                 - hij + 27/04/1854 oud 2 jaar -

08/04/1856 ° Melania
P. Franciscus Herregodts
M. Melania Peeters ( * )                                       - zij + 24/10/1857 oud 1,5 jaar -

(* )  misschien bedoelde hij met Peeters Peeremans , de attestor in kwestie E.H. Ryckaert was de grootste kluns die we ooit moesten ontcijferen )
                               

PEIREMANS Melania moeder van

 

09/07/1858 ° Emilius
P. Josephus Peiremans
M. Petronilla Suys

 

PEIREMANS Barbara moeder van

 

31/01/1859 ° filius proles anonyma
                                                                                  - bij geboorte overleden -

 

PEIREMANS Henricus x VAN SNICK Angelina

 


Huwelijk op 15/09/1887 van :
Henricus Peiremans fs. Josephus en Dorothea Monté
Angelina Van Snick fa. Petrus en Dymphna De Dobbeleer
tt. Isidorus Peiremans en Ida Peiremans
 


anno 1891 ° N. Ludovicus
                                                                                  - hij + 02.01.1892 oud 6 maand -

--/11/1900 ° Maria Hermina
                                                                                  - zij + 10.03.1901 oud 3 maand en 20 dagen -

PEREMANS Adolphina moeder van

01.09.1885 ° Maria Alicia
                                                                                - zij x in 1912 met Petrus Joannes De Smet , zie P.P. -

PEIREMANS Polydoor x VAN CRAENENBROECK Stephania


Huwelijk op 06/10/1887 van :
Polydoor Peiremans fs. Petrus Joannes en Jacoba Beelen
Stephania Van Craenenbroeck fa. Petrus en Theresia Bombeke
tt. Ivone Peiremans en Leontina Thollembeek
 

PEREMANS Cyrillus ex Tollembeek x PARIDAENS Maria

Huwelijk op 18.02.1905 van :
Cyrillus Peremans ex Tollembeek fs. Carolus Ludovicus en Francisca Thienpont
Maria Paridaens fa. Petrus en Melania Thienpont
tt. Franciscus De Backer en Rosa Van Cutsem


PERREMANS Joannes ex Everbeek x BUYL Melania ex Waarbeke

Huwelijk op 03.06.1893 van :
Joannes Perremans ex Everbeek hier wonend fs. Franciscus en Catharina Cosyns
Melania Buyl ex Waarbeke en hier wonend fa. Cornelis en Joanna Maria Vander Mynsbruggen
tt. Franciscus De Moey en Virginia Buyl

Zij + 03.06.1923 geboren in Waarbeke op 21.01.1863 uxor Petrus Joannes Perremans


 

 

PEETERS Franciscus ( NL ) x STOFFIJN Catharina Constantia

 

Hij is ex Kester fs. Adriaan en Maria Le Neer ex Kester
 

Zij is ex DW. fa. Joannes en Judoca Catharina Van Wilderode

 

Huwelijk op 03/02/1784 met tt. Nicolao Peeters ( NL ) en Joannes Baptiste Peeters ( NL )

 

PEETERS Joannes ex Nieuwenhove x ROOSENS Francisca

 


Huwelijk op 07/01/1832 van :
Joannes Peeters ex Nieuwenhove fs. Adrianus en Petronilla Delbauf oud 26 jaar

Francisca Roosens fa. Jacobus en Petronella D'Hauwer oud 23 jaar
tt. Elias Peeters en Lucia Roosens

 


31/05/1832 ° Maria Julia 

P. Elias Peeters

M. Christina Roosens

 

PEETERS Elias ex Nieuwenhove x LANGENDRIES Lucia

 


Huwelijk op 04/09/1837 van :
Elias Peeters ex Nieuwenhove fs. Carolus en Petronilla Delbeuf oud 27 jaar
Lucia Langendries fa. Nicolaas en Maria Anna De Vidts oud 24 jaar
tt. Jan Baptiste en Theresia Langendries

 

Hij + 06/05/1874 fs. Adrianus en Petronella Delbaux maritus Lucia Langendries oud 65,5 jaar    ( red. : een andere versie als deze van zijn huwelijk )

 

Zij + 11/07/1880 fa. Nicolaas en Maria Anna Theresia De Vits vidua Elias Peeters oud 67 jaar
 

 

09/09/1838 ° Melania

P. Jan Baptiste Langendries

M. Petronella Delbaux


16/09/1844 ° Petrus

P. Nicolaas Langendries

M. Maria Carolina De Ley                                          - hij + 05/03/1848 oud 4 jaar -

 

29/11/1847 ° Joanna Catharina

P. Petrus de Frere

M. Joanna Catharina Langendries

 

29/07/1851 ° Justina                   GEMINI

P. Petrus Peeters
M. Maria Carolina De Lé                                            - zij +/ 20.12.1871 oud 20 jaar en 5 maand -

29/07/1851 ° Desiderius            GEMINI
P. Petrus Peeters
M. Maria Carolina De Lé                                           - hij + 06.10.1871 oud 20 jaar -
 

 

PEETERS Petrus x LEONARD Melania

 

Huwelijk op 18/02/1869 van Petrus Peeters en Melania Leonard met tt. Felix Leonard en Sylvia Reygaerts

 

PEETERS Catharina moeder van

22.03.1874 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Vander Eijcken
M. Melanie Peeters

 


 

 

PENNINCX Joannes x DE BER Margareta

 

Verloving op 02/10/1613 met als getuigen Judocus Ots et Joannes Pennincx en Joannes De Costere

 

06.04.1617 ° Joannes
P. Joannes De Hauwere
M. Maria Boote

 

29/05/1618 ° Joannes                     

P Joannes Van Cotthem              

M. Catharina tsNayers

 

 

PR Lieferinge

 

De 5 volgende doopsels gebeurden in Lieferinge te weten :

 

25/03/1621 ° Franciscus                

P. Petrus Galmaert

M. Boote Isabella                 ( zij is een dochter van Jan Boote , eigenaar van het hof te Vreckem )   - hij heeft nageslacht -

 

07/01/1624 ° Gislena                     

P. Egidius Roepens

M. Elisabeth Buydens

 

19/10/1627 ° Elisabeth                   

P. Adrianus Van Bossuyt

M. Elisabeth Stevens

 

06/11/1630 ° Maria                        

P. Joannes De Buevere

M. Maria De ?   ( De Wandel ? )            -  Zij huwt Christophorus Vander Plancken -

 

15/10/1633 ° Barbara                     

geen tt. vermeld

 

 

 

 

PENNINCX Jacobus vader van kind bij Albertina GENO

 

05/02/1709 ° Maria                             

P. Petrus Vaeremans            

M. Maria Maes

 

PENNINCX Franciscus x DE RO Maria

Hij is zv. Catharina Van Ovaerden

 

04/09/1706 ° Petrus                           

P. Egidius Van Snick            

M. Catharina Van Ovaerden

 

07/06/1711 ° Jacobus                       

P. Jacobus Pennincx             

M. Adriana Matthijs

 

PENNINCKX Maria Anna : moeder van onwettig kind.

 

Vader uit het bisdom Brussel. In 1736 hieromtrent een uitspraak omtrent de vermeende vader

 

23/04/1733  ° Jacobus                      

P. Jacobo Dobbeleer       

M. Catharina Dobbeleer  

 

PENNINCX Octavius ex Galmaarden x VANDEN BERGHE Maria Lydia

 

Huwelijk op 05.12.1895 met dispensatie voor 3degraadsverwantschap van :
Octavius Penninckx ex Galmaarden fs. Petrus Joannes en Maria Philippina Giestens ( ? )
Maria Lydia Vanden Berghe fa. Petrus Joannes en Paulina Goorickx
tt. Theophilus Penninckx en Odila Vanden Berghe
 

27.05.1910 ° Romanus Josephus
                                                                                - hij + 19.09.1928 celebs -

 


PERES Andreas Militis Hispan. x Michaela FOURNIER

 

12/01/1657 ° Anna                 tt. Amaris Lopes ( wiens kind ook in Denderwindeke gedoopt werd )