Familiesamenstelling DENDERWINDEKE


Gebaseerd op de parochieregisters van de periode 1606 tot 1877

Families Van Laeren tot Van Lul

VAN COETSEM Joannes x STERCKE Ma

 

 


 

VAN LAEREN Cornelis Josephus ex Pollare  x DE FRAINE Joanna Catharina   ( DE FRIJN )

 

 


Hij + 17/04/1852 ex Pollare fs. Joannes en Maria Bulté viduus Catharina De Frijne oud 82 jaar

Zij dv. Claudius en Anna Maria Vander Poorten , zij + 1845 oud 77 jaar uxor Cornelis Van Laeren
 

 


circa 1800 ° Guido
                                                                                - hij x in 1837 met Frederika Geeroms ex Nederbrakel -


16/06/1804 ° Felicitas
P. Jacobus De Fraine
M. Maria Theresia Van Laeren                         - zij x in 1838 met Petrus Franciscus Geeroms ex Nederbrakel ( of Opbrakel ) -

 

03/09/1806 ° Dominicus                    

P. Matheus Raveijts

M. Joanna Catharina De Frain                          - hij + 17/12/1886 fs. Cornelis en Catharina De Fryne , celebs , 80 jaar -

 

13/11/1808 ° Jan Baptiste                  

P. Paulus Van Laeren

M. Joanna Maria De Frain                                - hij + 25/12/1816 oud 8 jaar -

 

23/05/1811 ° Carolus Franciscus

P. Jan Baptiste Penne

M. Anna Maria Van Laeren
 

 

VAN LAEREN Guido ex hac x GEEROMS Frederica ex Nederbrakel

 


Huwelijk op 05/09/1837 van :
Guido Van Laeren ex hac fs. Cornelius Josephus en Joanna Catharina de Fraine oud 37 jaar
Frederica Geeroms ex Nederbraekel fa. Jacobus en Maria Vande Pontseele oud 30 jaar
tt. Franciscus Geeroms en Felicitas Van Laeren

 

Hij + 02/05/1876 fs. Cornelis en Catharina De Freyne maritus Frederica Geeroms oud 73 jaar

 

Zij + 03/07/1894 ex Nederbrakel fa. Jacobus en Anna Maria Vande Pontseele vidua Guido Van Laeren , 86,5 jaar
 


01/11/1838 ° Maria Catharina

P. Petrus Franciscus Geeroms

M. Joanna Catharina De Fraine

 

Verder drie doopsels in Pollare , zie aldaar
 


 

VAN LATHEM Arnoldus x BUIJDENS Martina

 

Zij is de enige dochter van Jan Buydens fs. Adams uit diens eerste huwelijk met Maria De Hauwer

 

Verloving op 21/11/1623 met tt. Petrus en Joannes Van Lathem

 

 

VAN LAETHEM Petrus x DE VUYST Maria

 

Zij is de weduwe van Hendrik Van Vreckem

 

Huwelijk op 03/03/1668 met tt. Matthias Van Lathem en Christophorus Van Eesbeke

 

 

VAN LATHEM Mathias x DE VUIJST Anna

 

Huwelijk op 15/11/1670 met tt. Martinus Van Lathem en Maria Buijdens

 

 

VAN LATEM Joannes x MIGNON Catharina

 

Verloving op 30/01/1678 en huwelijk op 20/02/1678 met tt. Petro De Coster en Joanna Mignon

 

12/07/1679 ° Joannes Baptiste  
tt.
Maria Beys

 

11/01/1681 ° Petrus                   
P Petrus Mignon       

M. Joanna Mignon

 

31/01/1683 ° Jasparina              
tt. Nicolao Van Latem

 

 

VAN LATEM Egidius x DE ROIJ Elisabeth

 

Huwelijk op 21/01/1679 met tt. Henrico Mercier en Adriana De Roij

 

 

VAN LATEM Joannes x VAN OPDENBOSCHE Elisabeth

 

Huwelijk op 02/03/1688 met tt. Matthia Van Latem en Jaspar Van Opdenbosche

 

23/05/1689 ° Cornelis              
tt. Cornelis Van Opdenbosch

 

29/02/1692 ° Jacobus              
tt. Elisabeth Van Opdenbosch

 

12/06/1696 ° Jaspar                
tt. Margareta Dollekens

  

25/08/1700 ° Petrus                 
tt. Maria Vanden Bossche

 

01/06/1705 ° Maria                
P. Nicolaes Van Opdenbosch       

M. Maria Meugens

 
 

VAN LATHEM Mattheus x VANDEN NEUCKER Anthonetta

 


Huwelijk op 29.06.1694 met tt. Cornelis De Smet en Jacobus Janneau

 

Wedergrate nr. 223 : SvG bij overlijden van Mathijs Van Laethem man van Anthonette Vanden Neucker op 19.01.1729 , 5 kinderen

1) Marie Van Laethem
2) Pieter ook majeur
3) Elisabeth x Hendrick , niet ingevuld
4) Anna x Adriaen Vander Poorten
5) Jan omtrent 20 jaren

en hierover
V.P. Jan Verckens
V.M. Adriaen Vander Poorten

 

Woont anno 1729 te Herdenhove ( Hernhof ) met bedrijfsoppervlakte van 324 roeden ( = 1+ hectare )
 

 

02/10/1695 ° Maria            tt. Petro De Cooman

 

30/04/1700 ° Petrus           Geen tt.                                                        - Huwt Joanna De Pril -

 

18/04/1703 ° Elisabeth      
P. Joanne Crispeels                    

M. Elisabeth Van Eesbeeck                                                                  - Zij x Hendrik N. , gehuwd anno 1729 -

 

08/08/1707 ° Anna            
P. Livinus Barbé                        

 M. Anna Van Belle                                                                              - Zij x Adriaen Vander Poorten fs. Pieters ex Appelterre , zij overleed in Appelterre op 25.07.1758 -
 

20/02/1712 ° Joannes        
P. Joannes Van Laethem            

M. Jacoba Vanden Neucker                                                                 - Huwt Barbara Van Wilderode -


Gemini       ° Barbara        
P. Christophorus Van Eesbeke   

M. Barbara Van Vrechem                                                                    - vroeg overleden -
 

12/12/1717 ° Barbara       
P. Elisius Verckens                   

 M. Barbara Faut                                                                                  - vroeg overleden -
 

 

VAN LAETHEM Petrus x VANDER ROOST Catharina

 

28/04/1724 ° Joannes Baptiste       

P. Joannes Bte Vander Roost        

M. Maria Van Laethem

 

 

VAN LAETEM Petrus  x DE PRIL Joanna

 


Hij ° 1700 fs. Mattheus x Anthonia Vanden Neucker      

    

Hij + op 10/11/1776 viduus J.DP.                    
       

Zij + op 25/05/1773 uxor P.VL.
 

 

16/01/1737 ° Livinus                   

P. Livinus De Pril                          

M. Anthonia Vanden Neucker                  - Hij is vermeld in de status animorum van 1785 , hij woonde in Herdenhove , ook in de volkstelling van 1796 , ongehuwd -

                                                                      - hij + 20.07.1802 , overleden in de wijk Herdenhove -

 

05/05/1738 ° Livina                     
P. Livinus Leijsens                        

M. Maria Hamenrijckx

 

04/03/1740 ° Petronella               

P. Joannes Van Laethem              

M. Petronella Van Schipdael

 

22/09/1742 ° Cornelia                 

P. Judocus Barbé                          

M. Cornelia De Pril                                   - zij + 28.08.1802 oud 60 jaar , ze woonde in het gehucht Steenhout , aangifte door haar gebuur Jean Pauwels en door Josse Verckens -

 

29/04/1745 ° Maria Catharina     
P. Joannes Buijdens                  

M. Maria Van Laethem

 

08/05/1746 ° Maria Anna           

P. Petrus Becquez                         

M. Maria Anna Van Heddeghem

 

22/09/1747 ° Anna                      

P. Joannes Verckens                       

M. Anna Roosens

 

01/06/1750 ° Barbara                  

P. Adrianus Vander Poorten          

M. Barbara Van Wilderode                         - zij x in 1782 met Franciscus Ronsijn ex Nieuwenhove , zij + in 1799 in Nieuwenhove als vidua Franciscus Ronsijn -
 

 

VAN LAETHEM Cornelis x PRIEMS Joanna

 

Verloving op 28/04/1742 met tt. Joannes O en Joanna Maria O

Huwelijk op 05/05/1742 met tt. Joannes O en Petronilla Cardoen
 

 

VAN LAETHEM Joannes fs. Mathijs x VAN WILDERODE Barbara fa. Joos

 

 

Hij ° 1712 zv Matthijs & Anthonette Vanden Neucker

Zij ° 1725 en is dv. Joos Van Wilderode en Maria O , zie de verkaveling bij het overlijden van Jan O , haar grootvader

 

Hij + 15/04/1783 oud 72 jaar                
        

Zij+ 11/02/1765 uxor Joannes Van Laethem ,

Wedergrate nr. 233 nr. 37 : een SvG werd opgesteld voor haar 4 kinderen

1) Maria Anna majeur
2) Peeter 21 jaar
3) Catharina 18 jaar
4) Maria Theresia 16 jaar

V.P. Pieter Van Laethem
V.M. Judocus Van Wilderode

 

 

Verloving op 01/06/1743 . Geen tt. vermeld

Huwelijk op 15/06/1743 . Geen tt. vermeld

 

                                              

21/03/1744 ° Maria Anna            
P. Judocus Van Wilderode       

M. Maria Van Laethem                                     - meerderjarig bij de SvG -
 

09/03/1747 ° Joannes                   
P. Joannes O                           

 M. Joanna Maria Van Wildero                      - vroegtijdig overleden -
 

30/01/1748 ° Petrus                      
P. Petrus Van Latem                

M. Joanna Maria Van Wilderode                 - Hij + 07/02/1782 celebs 34 jaar -
 

03/11/1750 ° Catharina                 
P. Joannes Van Eesbeeck          

M. Catharina Sterck                                        - Zij 1x Petrus Joannes Willems , zij x2 Philippus De Sitter , zij + in 1831 oud 80 jaar -
 

12/06/1752 ° Maria Theresia       
P. Judocus Van Eck                  

M. Catharina Van Wilderode                        -  Zij + 21/12/1790 celebs 38 jaar

 

 

VAN LAETHEM Franciscus x DE VUIJST Anna Catharina

 


Huwelijk op 17/11/1765 met tt. Andreas De Vuijst en Livinus Steenhout

 

Hij is zv. Cornelis en Anna De Coen


Zij ° 1744 dv. Petrus en Maria Anna Stevens

 

Hij overleed in Meerbeke op 18 Messidor jaar XIII uxor Anna Catharina De Vuyst

Zij overleed in Meerbeke op 24.01.1814
 

 

22/05/1766 ° Joanna Maria       

P. Petro De Vuijst           

M. Joanna Maria De Vuijst                                         - zij x in 1816 in Meerbeke met Judocus Sorgeloos ex Gooik -
 

04/11/1767 ° Egidius Livinus    

P. Livino Lauwaers         

M. Joanna Cieters

 

Verdere doopsels in Meerbeke

 

 

VAN LAETHEM Jan Baptiste x TIMILOR Florentina ex Nedersellick

 

27/03/1823 ° Carolus

P. Jan Baptiste Thienpont

M. Joanna Carolina Vander Kelen

 

 

VAN LAETHEM Dominicus ex Pollare x DE FRAINE Apollonia ex hac
 

 


Huwelijk op 20/08/1832 van :
Dominicus Van Laethem ex Pollare fs. Joannes en Anna Maria Vleminckx oud 32 jaar
Apollonia De Fraine ex hac fa. Petrus en Elisabeth Van Neygen oud 32 jaar
tt. Emmanuel De Koker en Petronilla De Fraine
 

 

Hieruit : Franciscus
                                                          - hij x in 1880 met Maria Theresia Modderie -

 


VAN LAETHEM Nicodemus ex Pollare x DE KOKER Amelia

 


Huwelijk op 14/11/1839 van :

Nicodemus Van Laethem ex Pollare fs.  Joannes en Anna Maria Vlaeminckx oud 30 jaar

Amelie De Koker ex hac fa. Josephus en Theresia Dupont oud 32 jaar

tt. Carolus De Koker en Francisca Van Laethem

 

Hij + 26/01/1887 ex Pollare fs. Joannes en Anna Maria De Vleminck oud 76 jaar en 8 maand

 

Zij + 19.05.1863 fa. Josephus en Theresia Dupont uxor Nicodemus Van Laethem , 57 jaar
 

 

Door het huwelijk ook erkenning van de voorkinderen van Amelia De Koker

 

Jan Baptiste Van Laethem fs. Nicodemus en Amelia De Koker , 22 jaar , op 21/12/1855 , voor zijn doopsel zie Amelie De Koker

 

03/07/1840 ° Lucia                             GEMINI

P. Carolus De Cocker

M. Maria Joanna Vanden Hove                                                      - zij + 17/07/1841 oud 1 jaar -

 

03/07/1840 ° Philomena

P. Carolus De Cocker

M. Felicita Van Laethem                                                                  - zij + 27/12/1854 oud 14 jaar -

 

09/05/1842 ° Anna Maria

P. Petrus Joannes De Koker

M. Anna Maria Van Laethem                                                          - zij + 24.11.1866 oud 24 jaar -


20/09/1844 ° Hortensia

P. Dominicus Van Laethem

M. Maria Catharina De Neve                                - zij + 10.04.1869 oud 25 jaar -

04/05/1848 ° Petrus
P. Jan Baptiste onleesbaar
M. onleesbaar

 

 

VAN LAETHEM Petrus x VERBEELEN Lucia
 

 


Huwelijk op 03/05/1842 van :
Petrus Van Laethem ex Pollare fs. Cornelis en Theresia Vanden Borre oud 28 jaar
Lucia Verbeelen fa. Jan Baptiste en Florentina Tumelor oud 26 jaar
tt. Joannes Verbeelen en Constantia Van Laethem
 VAN LAETHEM Nicodemux x DE VITS Bernardina

 

 

Huwelijk op 25/04/1866 van Nicodemus Van Laethem en Bernardina De Vits met tt. Josephus Van Laethem en Rosalia De Freine

 


20/07/1866 ° Theophilus ( s.c. gedoopt door vroedvrouw Anna Maria Pieret )
P. Desiderius Stevens
M. Rosalia De Frijn

 

14.08.1868 ° proles anonyma filia
                                                               -  bij geboorte overleden -

 

27/07/1870 ° Sidonia

P. Jan Baptiste Van Laethem
M. Bernadina Stevens

 

 

VAN LAETHEM Carolus Ludovicus ex Herne x LAFUEILLADE Maria Maximina

 


Huwelijk op 02/05/1858 van :
Carolus Ludovicus Van Laethem ex Herne fs. Maria Theresia Van Laethem oud 28 jaar
Maximina Lafueilade Maria Maximina fa. Petrus en Constantia Wantens oud 28 jaar
tt. Victor Lafuilade en Judoca Lafueilade
 

 

01/06/1858 ° Jan Baptiste
P. Jan Baptiste Van Laethem
M. Constantia Wantens
 

 

VAN LATHEM Theresia moeder van


06/06/1859 ° Jan Baptiste
P. Nicodemus Van Lathem
M. Amelia De Koker

 

VAN LAETHEM Franciscus ex Pollare 1x DE VOS Amelia

 


Huwelijk op 30/06/1874 met tt. Fredericus Van Waeyenbergh en Francisca Van Eeckhout

 

Hij + 13.01.1907 ex Pollare fs. Dominicus en Appolonia De Freyne viduus Amelia De Vos maritus Maria Theresia Modderie , 71 jaar

 

Zij + 07/04/1880 fa. Amandus en Berlindis Limbourg uxor Franciscus Van Laethem , 35 jaar
 

 

27.08.1871 ° Petrus ( gelegitimeerd bij huwelijk )
P. Petrus Joannes De Vos
M. Berlindis Limbourg

 

VAN LAETHEM Franciscus ex Pollare  2x MODDERIE Maria Theresia

 


Huwelijk op 08/01/1881 van :
Franciscus Van Laethem fs. Dominicus en Apollonia De  Freyne
Maria Theresia Modderie fa. Antonius en Constantia De Bodt
tt. Joseph Van Laethem en Leonia Modderie

 

Hij + 13.01.1907 ex Pollare fs. Dominicus en Appolonia De Freyne viduus Amelia De Vos maritus Maria Theresia Modderie , 71 jaar
 


geen datum ° Maria Stephania
                                                                                                           - zij x in 1906 met Petrus Vander Maelen -

anno 1899 ° Angela
                                                                                                          - zij + 30.04.1907 oud 8 jaar 9 maand en 18 dagen -


 


 

 

VAN LANDUIJT Petrus x BRUIJLANT Judoca

Zij is dv. Pieter en Petronella De Cooman , zie Wedergrate nr. 223 deel II

 

Verloving op 11/04/1716        tt. Petro Vijverman en Anna Bruijlant

Huwelijk op 21/04/1716          tt. Petro Vijverman en Joanna Bruijlant

 


 

VAN LANGHENAECKE Christiaan fs. Jans x CLAES Margareta

 

Anno 1724 : Christiaen Van Langenhaecke fs. Jans koopt van de 3 kinderen van wijlen Cornelis Van Wilderode

 

Huwelijk op 30/09/1701 tt. Jan Perdoens en Jacobus Van Craenenbroeck

 

Zij + 02.09.1752 als weduwe , sticht een jaargetijde

 

anno 1750 : zij stelt een rente ten laste van Cornelis Claes , deze rente gaat na haar overlijden naar haar dochter Jacoba x Jan Weverberch , inwoners van Meerbeke


Er zijn 4 erfgenamen in het sterfhuis van Margareta Claes

1) Pieter
2) Anna Maria x Jacobus O
3) Anna Christina x Jan Van Wilder
4) Jacoba x Jan Weverberch , anno 1752 inwoners van Meerbeke

 

02/05/1702 ° Margareta            
P. Andreas Pardaens             

M. Margareta Schodts                                                                      - overleden ante 1752 -

 

07/08/1705 ° Petrus                  
P. Petrus Biltrijs                   

M. Elisabeth Claes                                                                            - hij x1 Catharina Vanden Abbeele en x2 Maria Anna Van Wilder -

 

11/05/1708 ° Anna Maria              
P. Petrus Claes                     

M. Anna Roosens                                                                             - zij huwt Jacobus O , zij + in 1760 met achterlating van 2 kinderen

 

11/12/1711 ° Joanna Christina  
P. Dominus Joannes Philippus Van Vaerenbergh

M. Domicella Joanna Christina Van den Abbeele                      - zij x Jan Van Wilder fs. Jans , hieruit 4 kinderen -

 

14/05/1715 ° Jacoba                  
P. Adrianus Buyl                  

M. Jacoba Pardoens                                                                         - zij x Jan Weverberch , zie schepenbrieven van jaar 1750 -

 

16/03/1717 ° Joannes                
P. Joannes Buijdens             

M. Barbara Faute ipv. Maria Riue ( Rive , Rine , Riue , ? )         - overleden ante 1752 -
 

 

VAN LANGHENHAECKE Christiaan vader van illegitiem kind met CLAES Elisabeth

 

16/01/1716 ° Joannes     tt. Margareta Schuts
 

 

VAN LANGHENHAECKE Petrus fs. Christiaen x VANDEN ABBEELEN Catharina alias D'HAUWER Catharina

Door dit huwelijk werd de familie Van Langenhaecke één der prominente families van Denderwindeke .

Catharina D'Hauwer , kerkelijk Vanden Abbeele kreeg immers van haar stiefvader en haar moeder een zeer milde schenking , zie SvG Wedergrate nr. 226 deel II

 

 

Hij is buitenpoorter in 1738 als Pieter Van Langenhaecke zv. Christiaen
 

Zij is natuurlijke dochter van Gillis Vanden Abbeelen en Catharina Vanden Bossche

Kerkelijk staat ze genoteerd als Catharina Vanden Abbeelen , burgerlijk staat ze genoteerd als Catharina D'Hauwer

 

Huwelijk op 23/08/1736 met tt. Petrus Vijverman en Maria Josepha Putsijs

Zij + op 27 april 1741 of 17/09/1741.  ( Halfzusters overlijden in zelfde jaar )

                                                        


 

06/04/1734 ° Joanna Catharina , illegitiem kind van Catharina Vanden Abbeelen , kind gewettigd door huwelijk                                                                            

P. Joannes Baptiste Jours                 

M.  Catharina Bremaecker                                    - zij x Jan Van Wilder tot Oetingen -                                          
 

08/11/1736 ° Joanna Christina        
P. Petrus O                                        

M. Joanna Christina Van Langhenhaeck           - zij x Adriaen Soetaert fa. Petrus , hieruit één dochter die huwde met Judocus Valckenier -
 

19/04/1739 ° Anna Maria               
P. Livinus Vanden Bossche              

M. Anna Van Langhenhaecke                              - voortijdig overleden -

 

16/05/1740 ° Anna Maria               
P. Christianus Van Langhenhaecke    

M. Catharina De Coen                                        - x in 1771 met Antonius Valck , haar enig kind overleed in 1796 in Nieuwenhove -

 

 

VAN LANGHENHAECKE Petrus fs. Christiaens x VAN WILDER Maria Anna fa. Jans

 


Hij + op 15/06/1769 maritus M.A.V.W.


Zie Wedergrate nr. 233 deel II
 

Zij + 01.12.1812 oud 96 jaar ex Herfelingen fa. Joannes ex Oetingen en Maria Cosijns ex Herfelingen vidua Petrus Van Langenhaecke ex hac
 

 

Volkstelling anno 1796 , het gehucht Dasselt

Van Wilder Maria Anna weduwe Van Langenhaecke , de ouderdom van de kinderen is niet erg waarheidsgetrouw

 1. Van Wilder Maria Anna , 70 jaar , weduwe
 2. Van Langenhaecke Gillis , 45 jaar , zoon
 3. Van Langenhaecke Joanna , 38 jaar , dochter
 4. Van Langenhaecke M. Catharina , 30 jaar , dochter
 5. Van Langenhaecke Philippus , 36 jaar , zoon
 6. Van Langenhaecke Petronella , 30 jaar , dochter
 7. Bellemans Jan Baptiste , 15 jaar , knecht
 8. Van Schepdael Jacobus , 17 jaar , knecht

07/09/1744 ° Joannes                    
P. Joannes Van Wilder             

M. Elisabeth Vanden Bossche                     - hij x in Nieuwenhove met Adriana Francisca Van Cromphout vidua Cornelis D'Hauwer , overleden in Nieuwenhove in 1798 -

 

01/12/1746 ° Joanna Maria           

P. Jacobus O                             

M. Joanna Van Wilder                                - zij + 08/05/1803 celebs , aangifte van overlijden door haar broer Egidius en door Josse Verckens adjoint -
 

29/10/1748 ° Adrianus                 
P.Adrianus Claes                      

M. Jacoba Van Langenhaeke                     - wordt priester -
 

25/02/1751 ° Petrus Josephus      

P. Joannes Baptiste Durand      

M. Maria Cosijn

 

14/06/1753 ° Egidius                    

P. Egidius Roosen                   

M. Philippine De Doncker                         - hij + 03/02/1818  celebs , 64 jaar , sticht een eeuwig jaargetijde -
 

26/12/1755 ° Maria Catharina      
P. Andreas Van Wildere          

M. Catharina Van Langenhaecke             - zij + 08.12.1826 oud 70 jaar , celebs -
 

23/07/1758 ° Catharina                
P. Joannes Weverbergh             

M. Catharina Van Wilder                          - zij + 04.08.1771 virgo -
 

19/11/1760 ° Petronella                
P. Adriano Van Wilder             

M. Petronilla Langendries                         - Huwt Vincent Botte ex Soignies in 1802 -

 

27/03/1763 ° Philippus                 

P. Philippus Van Wilder          

M. Christina Van Langenhaecke               - Huwt Maria Theresia De Cleer in 1814  , hij + in 1851 -

 

 

VAN LANGENHAECKE Philippus x DE CLEER Maria Theresia filia Petri

 

 

 

Hij ° 1763 als zoon van Petrus Van Langenhaecke en Maria Anna Van Wilder
Zij is dochter van Petrus De Cleer ex Denderwindeke en Maria Anna Vander Eeckt ex Oetingen

 

Huwelijk op 14/11/1814 van :

Philippus Van Langenhaecke ex hac oud 50 jaar zv. Petrus ex hac en Maria Anna Van Wilder ex Oetingen

Maria Theresia De Cleer ex hac oud 26 jaar dv. Petrus ex hac en Maria Anna Vander Eeckt ex Oetingen
tt. Egidius Van Langenhaecke en Maria Catharina De Cleer

 

Hij + 11/03/1851 fs. Petrus en Maria Anna Van Wilder maritus Maria Theresia De Cleer , 88 jaar

 

Zij + 22/07/1855 fa. Petrus en Maria Anna Vander Eeckt vidua Philippus Van Langenhaecke , 67 jaar , zuster van 3de regel van St. Franciscus
 

 

 

27/02/1815 ° Jan Baptiste

P. Jan Baptiste Civilio

M. Maria Anna Vander Eeckt                                                                      - hij x Barbara Lucia Van Cauwelaert in 1840 , hij + in 1842 -

 

31/05/1817 ° Maria Catharina

P. Jan Baptiste De Cleer

M. Maria Catharina Van Langhenhaecke                                                  - zij + 25/07/1828 oud 11 jaar -

 

11/04/1819 ° Petronilla

P. Josephus Vanden Abbeele

M. Maria Anna De Cleer ipv. Petronella Van Langenhaecke                 - zij + 23/06/1834 oud 15 jaar -

 

05/08/1820 ° Maria Joanna

P. Franciscus Vander Straten

M. Angelina De Cleer                                                                                   - zij + 17/03/1845 oud 24 jaar celebs -

 

29/07/1823 ° Fredericus

P. Adrianus Josephus Van Wilder

M. Maria Catharina De Cleer                                                                       - hij x Maria Anna Vande Velde ex Herne , hij + in 1851 oud 27 jaar -

 

06/03/1826 ° Maria Coleta

P. Jan Baptiste Tahon

M. Maria Anna De Cleer                                                                              - zij + 08/02/1842 oud 16 jaar -

 

13/03/1828 ° Petrus Josephus

P. Jan Baptiste Van Langenhaecke

M. Benardina Van Herrewege

 

30/07/1830  ° Joannes Franciscus                     

P. Joannes Franciscus Vander Straeten

M. Maria Anna De Cleer                                                                            - hij + 17/01/1896 maritus Maria Anna Vande Velde atatis 65 annorum cum dimidis -
 

 

 

VAN LANGENHAECKE Jan Baptiste x VAN CAUWELAERT Barbara Lucia

 


Huwelijk op 20/06/1840 van :
Jan Baptiste Van Langenhaecke fs. Philippus en Maria Theresia De Cleer oud 25 jaar
Barbara Lucia Van Cauwelaert fa. wijlen Henricus ( + 16.01.1827 ) en Petronilla Joanna Josepha Vander Stockt oud 28 jaar
tt. Franciscus Adrianus Van Cauwelaert en Maria Joanna Van Langenhaecke

 

Hij + 24/07/1842 fs. Philippus en Maria Theresia De Cleer maritus Barbara Lucia Van Cauwelaert , 27 jaar

 

Zij + 06/02/1885 oud 73 jaar en 2 maand fa. Henricus en Petronella Vander Stockt vidua Jan Baptiste Van Langenhaecke

 


16/04/1841 ° Prosper Philippus Josephus

P. Philippus Van Langenhaecke

M. Petronella Joanna Josepha Vander Stockt                               - hij + 26/09/1858 oud 17 jaar , sticht een jaargetijde met kapitaal van 1000 franken -

 

 

VAN LANGENHAECKE Fredericus x VANDE VELDE Maria Anna ex Herne

Hij + 28/11/1851 fs. Philippus en Maria Theresia De Cleer maritus Maria Anna Vande Velde , 28 jaar

12/04/1852 ° Maria Theresia ( Virginia , Virginia Theresia )
P. Marinus Vande Velde
M. Maria N. ( onleesbaar op kopij )                                                      - zij x in 1875 met Henri Sonck ex Denderleeuw , zij + in 1877 - 

 

VAN LANGENHAECKE Joannes Franciscus x VANDE VELDE Maria Anna

 

Hij + 17/02/1896 fs. Philippus en Maria Theresia De Cleer maritus Maria Anna Vande Velde , 65,5 jaar
 


 

 

VANDE LEEN Joannes x DE SAEGER Elisabeth

 

Hij woonde in het gehucht Vreckem

 

14/10/1746 ° Joannes Baptiste     
P. Joannes Van Hogaerden     

M. Maria Catharina De Jongh

 

20/01/1749 ° Martinus                 

P. Martinus De Saeger           

M. Joanna Vetsuypens

 

29/03/1752 ° Joanna Maria          

P. Antonius De Jonghe           

M. Joanna Maria Vander Leen

 

VANDER LEENE Joannes x VAEREMANS Catharina

 

hij is ex Herne                            
   

zij is dv. Pieter Vaeremans en Elisabeth Risch

 

17/02/1781 ° Marianna               

P. Petrus Vaeremans ( NL )                

M. Maria Josepha Truttens ( NL )

 

29/08/1783 ° Maria Victoria       

P. Judocus Roobaert ( NL )                  

M. Maria Catharina Vander Leenen ( NL )

 

VANDE LEENE Franciscus ex Oetingen  x D'HAUWER Cornelia

 


Huwelijken in Lieferinge
Op 16/07/1816 huwden :
Franciscus Vande Leene ex Oetingen fs. Martinus en Joanna Petronella Van Laethem beiden ex Oetingen oud 33 jaar
Cornelia D'Hauwer ex Denderwindeke vidua Adrianus Van Vreckom ex Lieferinge ( hij + 26/09/1810 ) dv. Petrus en Petronella D'Hauwer beiden ex Denderwindeke
tt. Philippus Vanden Haute en Jan Baptiste Van Vreckom

 

Hij + 24/03/1844 fs. Martinus en Joanna Petronella Van Laethem maritus Cornelia D'Hauwer , 62 jaar

 

Zij + 12.05.1862 fa. Petrus en Petronella De Hauwer vidua 1° Adrianus Van Vreckom , 2° Franciscus Vande Leene , 88 jaar
 

 

Hieruit in Lieferinge circa 1819  ° Basilius
                                                                               - hij + 14/08/1844 fs. Franciscus en Cornelia D'Hauwer , celebs , 25 jaar
 

 


 

 

VAN LIERDE Franciscus fs. Jans x LEMMENS Anna
 

Anno 1725 : ze erkennen een rente aan Sr. Blocq tot Geraardsbergen
Deze rente werd in 1752 gelost door Francis De Vleminck en Jan Baptiste Oriens fs. Jans

 


Hij staat vermeld in de breedtes van 1715 tot 1739 als inwoner van de plaats. Hij is molenaar van stiel

WP. anno 1717 : Frans Van Lierde en Anna Lemmens mulder en mulderesse in DW verkopen aan Petrus Neuckermans

 

Hij is fs. Jans , zie de staat van goed van Jacquemijne De Smet vidua Jan Van Lierde
 


29/09/1700 ° Joannes Baptiste        

P. Joannes Baptiste Lemmens

 

17/09/1702 ° Anna Maria                

P. Petro Lemmens                          

M. Anna Maria Lemmens                                                       - ze huwt Frans De Vlaeminck ex Neigem -

 

02/07/1704 ° Guilielmus                  

P. Guillielmus Schoonhydt                

M. Petronella De Ro                                                                 - hij verkoopt in 1752 samen met zijn zwager Jan Baptiste Orincx een partij land aan Maximiliaen D'Hauwer -

 

03/05/1707 ° Petronella                   

P. Joannes Lemmens                      

M. Petronella De Ro                                                                 - ze huwt Egidius Le Roij ex Oetingen , haar dochter huwt Petrus Van Neijghen ex Denderwindeke -

 

25/03/1710 ° Petrus                          
tt. nihil

 

07/06/1712 ° Jacobus                      

P. Jacobus Hoorens                          

M. Jaspara D’Hauwer

 

07/01/1715 ° Francisca Jacoba        

P. Petrus Lemmens loco nobilis Francisci Vander Noot 

M. Jacoba Seghers                                                                  - zij huwt Jacobus Van Hasselt , eveneens molenaar , zij hertrouwt met Jan Baptiste Oriens -

 

08/02/1717 ° Catharina                   

P. Joannes D’Hauwer                     

M. Catharina Roosens
 

 

VAN LIERDE Jan Baptiste ex Gooik  ( ex Putterije ) x VAN NECHEL Maria ex Sint Kwintens Lennik

Zij ° circa 1760 ex St. Martens Lennik fa. Petrus en Elisabeth Vander Mijnsbrugghen

Zij x2 in 1794 met Guilielmus Mahie ex Edingen

 


Hij was molenaar op de watermolen te Vrechem

Zie Wedergrate nr. 241 deel IV nr. 69

Denderwindeke , SvG bij overlijden van Sr. Joannes Van Lierde zv. Michiel en Catharina Orens man van Maria Van Nechel filia Petrus geboortig in de prochie van Putterije en overleden in DW op 14.10.1793 , 2 kinderen

1) Maria Elisabeth geboren op 30.03.1787

2) Joannes Jacobus geboren op 04.05.1789


V.P. : Sr. Philippus Van Lierde molenaar in Gooik eigen broeder van de overledene
V.M. : Sr. Pieter Van Nechel opsetene der prochie van Sint Mertens Lennik eigen broeder van de houderigge

 

hij is ex Gooik ( ook als ex Putterije volgens de staat van goed )  , hij + 14/11/1793 oud 36 jaar , een SvG werd opgesteld
                                

zij is ex St. Martens Lennik
 

 

30.031787 ° Maria Elisabeth
P. Jan Baptiste Horens  ( L )
M. Elisabeth Vander Mijnsbrugghen ( L )


04/05/1789 ° Petrus Joannes        
P. Joannes Jacobus Van Nechel ( L )   

M. Maria Christina Van Lierde ( L )
 

14/10/1791 ° Petrus

P. Petrus Leva
M. Anna Catharina Lippens                                           - hij + 10/09/1792 oud 11 maand
 

 

VAN LIERDE Petrus Joannes ex Neigem x VAN EESBEKE Maria Theresia

 


Huwelijk op 15 mei 1823 van :
Petrus Joannes Van Lierde ex Neigem fs. Carolus en Catharina Van Cauwenberghe oud 31 jaar
Maria Theresia Van Eesbeke ex hac et in hac fa. Jan Baptiste en Catharina De Vos oud 23 jaar
tt. Ludovicus De Mey en Judoca Buyl

 

 


VAN LIERDE Albertus ex Borchtlombeek x ROOSENS Joanna


Hij ° 18.12.1788 in Borchtlombeek , is dienstknecht in Denderwindeke , zv. wijlen Marcus ( + in Borchtlombeek op 30.06.1818 ) en Angelina De Smet spinster tot Borchtlombeek
Zij ° 26.01.1797 dv. Christiaen en Petronella Vande Velde landbouwer in DW

 


Huwelijk op 10 maart 1821 van :
Albertus Van Lierde ex Borchtlombeek fs. Marcus en Angelina De Smet ex Wambeke oud 33 jaar

Joanna Roosens ex hac fa. Christiaan en Petronilla Vande Velde oud 25 jaar
tt. Livinus Leirens en Maria Theresia Van Cauwenberghe

 

Hij + 15.06.1864 filius Marcus en Angelina De Smet viduus Joanna Maria Roosens , 75 jaar

 

Zij + op 3 januari 1864 oud 67 jaar , geen echtgenoot vermeld
 22/01/1822 ° Lucia

P. Michael Van Lierde

M. Maria Petronella Vande Velde

 

26/08/1824 ° Maria Christiana

P. Theodorus Roosens

M. Angelina De Smet

 

08/06/1826 ° Constantia

P. Franciscus Roosens

M. Maria Resina Van Lierde                                                            - zij x in 1857 met Carolus Priem -

25/04/1829 ° Livinus   ( proles gemini )  
P. Livinus Wille vicepastor           
M. Maria Judoca De Dobbeleer                                                       - hij + 18/03/1830 oud 11 maand -

25/04/1829 ° Angelina  ( proles gemini )  
P. Petrus Josephus Biesemans           
M. Angelina Van Lierde                                                                    - zij + 07/02/1830 oud 10 maand -

03/04/1831  ° Joanna Maria
P. Henricus Van Lierde
M. Anna Maria Seghers                                                                    - zij x in 1857 met Jan Baptiste Heymans ex Nieuwenhove -

04/05/1834 ° Carolus Ludovicus        
P. Carolus Judocus Biesemans       
M. Lucia Van Lier        ( vader als Albertus Van Lier )                   - hij + 08/12/1834 oud 8 maand -

23/07/1837 ° Petrus    ( Van Lier en Van Lierde in dezelfde akte ! )
P. Joannes Roosens        
M. Lucia Van Lier                                                                                 - hij + 30/03/1839 oud 18 maand
 

08/12/1841 ° Carolus         ( vader als Antonius Van Lier )

P. Carolus De Koning

M. Maria Christina Van Lier            

 

 

VAN LIERDE Matheus ex Meerbeke x VAN WILDERODE Judoca
 


Huwelijk op 07/07/1831 van :
Matheus Van Lierde ex Meerbeke fs. Carolus en Joanna Catharina Bourguillon , geen ouderdom vermeld
Judoca Van Wilderode fa. Egidius en Anna Maria Petronella Van Cutsem , geen ouderdom vermeld

tt. Silvester Van Wilderode en Amelia Van Lierde
 

 

 

VAN LIERDE Carolus x SCHOUKENS Elisabeth ex Neigem

 

Zij + 13/06/1880 ex Neigem fa. Jan Baptiste en Elisabeth Dierickx vidua 1° Carolus Van Lierde , 2° Jan Baptiste Van Rossem , 84 jaar en 5 maand

 

Zij hertrouwde Jan Baptiste Van Rossem , zie ook aldaar
 

 

VAN LIERDE Carolus x JOUS Octavia
 

 


Huwelijk op 22/07/1869 van Carolus Van Lierde en Octavia Jous  met tt. Jan Baptiste Dumongh en Adela Jous

 

Zij + 28/04/1904 fa. Jan Baptiste en Rosalia Waegemans uxor Carolus Van Lierde ex hac , 56 jaar 2 maand en 24 dagen
 

 

12.08.1870 ° Petrus Franciscus
P. Carolus Priem
M. Rosalia Wagemans

 

03.07.1872 ° Maria Virginia
P. Livinus Jous
M. Constantia Van Lier                                                     - zij x in 1893 met Theodorus De Jonghe ex Pollaere geboren in Ninove -

 

31.08.1874 ° Maria Celina
P. Joannes Jous
M. Joanna Van Lierde                                                        - zij + 29/05/1875 oud 9 maand -

 

14.07.1876 ° Maria Angelina
P. Jan Baptiste Heymans
M. Adela Jous

 

geen datum ° Scholastica
                                                                                            - zij x in 1901 met Desiderius Vanden Bossche ex Meerbeke -
 


 

 

VANDER LINDE Petrus x DE HOUCHT Anna

 

Verloving op 03/05/1653 en huwelijk op 06/07/1653 met tt. Joannes Jacobs en Joanna Leenhere

 

 

VANDER LINDEN Judocus ex Outer  x THUNS Petronella

 

Zijn weduwe zal hertrouwen met Petrus Joannes Vander Eijcken ex Vollezele

 


Huwelijk op 08/04/1766 met tt. Cornelis De Cooman en Jacobo De Smet


Hij + 20.05.1796 oud 58 jaar maritus Petronella Thoens , hij is ex Oultre
 

 

24/05/1769 ° Maria Josepha       

P. Petro Josepho Baleon           

M. Maria Brijsens
 

 

VANDER LINDEN Martinus ( - ) 32 jaar ex Tollembeek x1 JOUS Judoca ( - ) 26 jaar

 

 

Hij ex Tollembeek oud 32 jaar fs. Judocus en Joanna Catharina D'Herde                            

Zij ex DW. oud 26 jaar filia Andreas en Livina Allert

 

Huwelijk op 01/10/1782 met tt. Antonio Goetvriendt ( L ) en Francisco De Cooman ( L )


Hij + 29/07/1804

Zij + 07/08/1795 uxor Martinus Vander Linden
 

 

Volkstelling van 1796 , het gehucht Meersvoorde

Jous Andries en schoonzoon Martinus Vander Linden ( 7 )

 1. Jous Andries , 69 jaar , landbouwer
 2. Vander Linden Martinus , 38 jaar , schoonzoon , hij is ex Tollembeek en sinds 14 jaar in de prochie
 3. Vander Linden Antonius , 12 jaar , zoon
 4. Vander Linden Joanna , 8 jaar , dochter
 5. Vander Linden Judocus , 6 jaar , zoon
 6. Vander Linden Josephus , 3 jaar , zoon
 7. D'Hauwer Theresia , 18 jaar , dienstmeid

 

18/07/1783 ° Antonius                                 
P. Antonius Goetvrient ( L )         

M. Marianna Vivé ( NL )                                  - Hij x in 1812 met Maria Theresia D'Hauwer -

 

15/03/1785 ° Maria Theresia                       
P. Andreas Jous ( NL )                

M. Maria Theresia Jous ( NL )                       - Zij + 30.06.1791 oud 6 jaar -

26.03.1787 ° Joanna Antonia
P. Anthonius De Sutter ( L )
M. Joanna Catharina Jous ( NL )                 - Zij + 17/12/1811 celebs , 25 jaar , eerste overledene van de Congregatie van OLV van 7 Weëen -

12.12.1789 ° Judocus
P. Judocus Kestemont ( L )
M. Maria Anna Van Cauwelaert                  - Hij + 26/08/1842 oud 55 jaar , geen echtgenote vermeld -

15/09/1792 ° Petrus Josephus          
P. Josephus Vander Linden
M. Catharina Van Craenenbroeck              - Hij + op 6 januari 1826 oud 32 jaar zv. Martinus en Judoca Jous maritus Barbara De Coen  -  

16/07/1795 ° Joannes Antonius
P. Antonius Goedvriend
M. Livina Vierendeel                                      - Hij + 18.07.1795 oud 3 dagen

 

VANDER LINDEN Martinus x2 BRUYLANT Catharina

 

 

Huwelijk op 04.06.1797 van :

xy : Martinus Vander Linden oud 43 jaar zv. Judocus en van Catharina D'Herder geboren in Denderwindeke ( red. : is erratum bij de opsteller )
xx : Catharina Bruylant oud 32 jaar dv. Christophorus en van Maria Livina Delbaut

 

Hij ex Tollembeek fs. Judocus en Joanna Catharina D'Herde viduus Josina Jous

 

Hij + 29/07/1804 in Denderwindeke oud 54 jaar


Zij x2 in 1805 met Jacobus De Leeuw ex Strijtem

 

 

26.12.1799 ° Petrus Antonius , burgerlijke stand
tt. Antoon Vander Linden 17 jaar
tt. Maria Livina Deboud 54 jaar

 

04/09/1802 ° Franciscus

P. Bernardus Bruylant 21 jaar

M. Joanna Antonia Vander Linden

 

 

VANDER LINDEN Antonius ex hac x D'HAUWER Maria Theresia

 

 
Huwelijk op 4 juni 1812 van :
Antonius Vander Linden ex hac fs. Martinus ex Tollembeek en Judoca Jous oud 28 jaar
Maria Theresia D'Hauwer fa. Jacobus ex hac en Adriana Vander Neucker oud 29 jaar

 

Zij + 17/12/1846 fa. Jacobus en Adriana Vanden Neucker vidua Antonius Vander Linden , 64 jaar
 

 

Zie het kadaster van Denderwindeke artikel 458. Antoon Vander Linden


 

VANDER LINDEN Petrus Josephus x DE COEN Barbara ex Pamel
 


Huwelijk op 26 november 1817 in Pamel van Petrus Josephus Vander Linden fs. Martinus en Barbara De Coen.


Hij + op 6 januari 1826 oud 32 jaar zv. Martinus en Judoca Jous maritus Barbara De Coen

Zij ° 1788 in Pamel dv. Jan Baptiste en Anna Catharina Vanden Eeckhoudt


Zij x2 op 23 augustus 1826 met Jan Baptiste O
 

 

 

VANDER LINDEN Carolus Ludovicus ex Nederbrakel  x1  ADRIAENSSENS Agneta

 

 


Hij + 20/12/1852 ex Nederbrakel fs. Constantinus en Elisabeth De Ruyver viduus Agnetis Adriaenssens maritus Scholastica Van Snick , 58 jaar bij overlijden

 

Zij + 28/04/1831 fa. Adrianus en Livina Vierendeel uxor Carolus Ludovicus Vander Linden , 32 jaar

 


-- /03/1818 in Nederbrakel ° Maria Theresia
                                                                                                - zij + 12.03.1890 ex Nederbrakel oud 72 jaar en 2 maand , lid van 3de regel van St. Franciscus -

 

17/11/1820 ° Jan Baptiste

P. Petrus Josephus Vander Linden

M. Livina Vierendeel ava pueri                                          - huwt in 1848 met Joanna Maria Prieus -

 

25/11/1822 ° Eduardus

P. Petrus Joannes Vander Haeghen ex Zandbergen

M. Joanna Catharina Adriaenssens                                  - huwt in 1848 met Amelia Goossens , hij + in 1885 -

 

11/01/1825 ° Constantinus

P. Constantinus Vander Linden

M. Victoria Hendrickx                                                          - huwt Coleta Maesfranckx  in 1850 -

 

29/07/1827 ° Isabella

P. Carolus Adriaenssens

M. Isabella Adriaenssens                                                   - zij huwt in 1847 met Carolus Ludovicus De Vos ex Denderwindeke , zij + in 1874 -

 

13/10/1829 ° Franciscus

P. Eliardus Adriaenssens

M. Judoca Francisca Vander Poorten                               - hij huwt Cesarina Maesfranckx in 1856 -

 

21/04/1831 ° filius                                                               
                                                                                                - overleden bij de geboorte , de moeder overleed een week later  -

 

 

VANDER LINDEN Carolus Ludovicus ex Opbrakel - Nederbrakel  x2 VAN SNICK Constantia

 

 

Huwelijk op 29/05/1832 van :
Carolus Ludovicus Vander Linden ex Nederbraekel fs. Constantinus en Elisabeth De Ruyver oud 36 jaar
Constantia Van Snick fa. Joannes en Theresia De Saeger oud 24 jaar
tt. Jacobus Du Mong en Maria Theresia Vander Linden

Hij + 20/12/1852 ex Nederbrakel fs. Constantinus en Elisabeth De Ruyver viduus Agnetis Adriaenssens maritus Scholastica ( lees Constantia ) Van Snick oud 58 jaar

 

Zij + 10/07/1877 fa. Franciscus en Joanna Theresia De Sager vidua Carolus Ludovicus Vander Linden , 69 jaar
 

 

23/03/1833 ° Francisca

P. Egidius Goubert

M. Maria Theresia Vander Linden                                                - zij x in 1859 met Josephus Vanden Hove ex Zandbergen -

 

09/05/1835 ° Petrus Joannes

P. Egidius Goubert

M. Maria Theresia De Sager                                                         - hij x in 1860 met Maria Theresia Van Craenenbroeck , hij + in 1875 - 

 

13/04/1837 ° Rosalia

P. Jan Baptiste Vander Linden

M. Joanna Vande Velde                                                                 - zij x in 1867 in Zandbergen met Modestus Goedvriend ex Idegem -

 

16/07/1839 ° Sophia

P. Eduardus Vander Linden

M. Isabella Vander Linden

 

22/95/1841 ° Philomena

P. Constantinus Vander Linden

M. Theresia D'Hauwer                                                                    - zij + 25.04.1884 oud 42 jaar en 11 maand , celebs -


02/08/1844 ° Aloysius

P. Francisus Vander Linden

M. Maria Vander Linden                                                                - hij x Dorothea Van Wayenberghe  , hij x2 in 1892 met Dominica Bruyland  , hij + in 1900 -

12/03/1847 °Josephina                               GEMINI
P. Carolus De Vos

M. Francisca Vander Linden                                                        - zij + 30.10.1882 oud 35 jaar -

12/03/1847 ° Delphina                                GEMINI
P. Carolus De Vos
M. Francisca Vander Linden                                                        - zij + 01/05/1859 oud 12 jaar -
 

 

VANDER LINDEN Eduardus x GOOSSENS Amelia ex hac

 

 

Huwelijk op 08/06/1848 van :

Eduardus Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens oud 26 jaar

Amelia Goossens fa. Franciscus Ferdinandus en Anna Theresia Leyssens oud 27 jaar

tt. Jan Baptiste Vander Linden en Judoca Goossens

 

Hij +  29.12.1885 fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens maritus Amelia Goossens , 63 jaar en 11 maand 

 11/07/1849 ° Philomena
P. Carolus Ludovicus Vander Linden
M. Anna Theresia Lippens
 

18/09/1851 ° Franciscus Xaverius

P. Franciscus Ferdinandus Goossens

M. Constantia Van Snick

06/07/1854 ° Hypolitus
P. Franciscus Vander Linden
M. Maria Judoca Goossens

16/04/1857 ° Petrus Josephus
P. Theodorus Goossens
M. Maria Theresia Vander Linden                            - hij + 26/02/1858 oud 1 jaar -

 

16/04/1859 ° Leonia
P. Theodorus Goossens
M. Melania Goossens                                               - zij x in 1886 met Franciscus Xaverius De Cleer -

 

19/10/1861 ° Joanna Maria
P. Constantinus Vander Linden
M. onleesbaar

05/04/1865 ° Maria Sylvia
P. Petrus Thollenbeek
M. Rosalia Vander Linden                                        - zij x in 1897 met Carolus Josephus Van Wichelen -

 

geen datum ° Joanna Maria Catharina
                                                                                     - zij x in 1894 met Cyrillus Noerens ex Galmaarden -

 

 

VANDER LINDEN Jan Baptiste x PRIEUS Joanna Maria

 


Huwelijk op 01/08/1848 van :
Jan Baptiste Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens oud 28 jaar
Joanna Maria Prieus fa. Philippus en Maria Theresia O oud 28 jaar
tt. Franciscus Prieus en Maria Theresia Vander Linden

 

Hij + 01/01/1893 fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens viduus Joanna Theresia Prieus oud 72 jaar   ( lees : Joanna Maria Prieus )

 

Zij  overleed op 23/01/1879 uxor Jan Baptiste Vander Linden
 

 

14/12/1849 ° Justina Sidonia
P. Philippus Prieus
M. Constantia Van Snick

--/01/1853 ° Victorina
P. Jan Baptiste De Groot
M. Maria Theresia O                                               - zij x in 1889 met Victor Souffriau ex Meerbeke , zij + in maart 1891 oud 38 jaar  -

 

02/05/1856 ° Octavius Franciscus
P. Franciscus Prieus
M. Maria Theresia Vander Linden                         - hij x in 1896 met Maria Alix Herremans -

 

16/03/1859 ° Lucia
P. Constantinus Vander Linden
M. Lucia Prieus                                                         - zij + 12/01/1861 oud 2 jaar -

30/08/1863 ° Alphonsus
P. Franciscus Vander Linden
M. Rosalia Prieus                                                     - hij x Stephania Gommers , hij + in 1924 -

 

VANDER LINDEN Constantinus x MAESFRANCX  ( MASFRANCX ) Coleta
 


Huwelijk op 26/09/1850 van :
Constantinus Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens
Coleta Masfrancx fa. Henricus en Joanna Catharina Dhoeraen oud 27 jaar
tt. Jacobus Dumongh en Rosalia Masfrancx


Hij + 25.01.1892 fs. Carolus Ludovicus en Agnetis

Zij + 08/01/1880 fa. Henricus en Joanna Catharina D'hoeraene uxor Constantinus Vander Linden , 56 jaar en 9 maand
 

 

24/05/1851 ° Carolus Ludovicus

P. Carolus Ludovicus Vander Linden
M. Joanna Catharina Dhourang                      - hij + 08/08/1852 oud 1 jaar -

25/03/1853 ° Carolus Ludovicus                     ( hier staat in de rand " nomen patris est Augustinus " )
P. Henricus Maesfranckx
M. Constantia Van Snick                                           

20/05/1854 ° Franciscus
P. Jan Baptiste Vander Linden
M. Joanna Catharina De Rouck                      - hij x in 1888 met Sidonia Du Mongh -

 

18/04/1856 ° Eduardus Josephus
P. Eduardus Vander Linden
M. Rosalia Maesfranckx

 

 

VANDER LINDEN Franciscus x MAESFRANCX Cesarina Rosalia

 


Huwelijk op 14/07/1856 van :
Franciscus Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens oud 27 jaar
Cesarina Maesfrancx fa. Henricus en Joanna Catharina D'hoerang oud 32 jaar
tt. Petrus Vander Linden en Maria Theresia Maesfrancx

Hij + 11.02.1901 fs. Carolus Ludovicus en Agnetis Adriaenssens viduus Cesarina Maesfranckx , 71 jaar en 8 maand

Zij + 21.01.1889 fa. Henricus en Joanna Catharina Doraen uxor Franciscus Vander Linden oud 63 jaar en 8 maand
 

04/05/1857 ° Lucia 
P. Henricus Maesfrancx
M. Constantia Van Snick

30/10/1858 ° Franciscus
P. Franciscus Vander Linden
M. Maria Theresia Vander Linden

16/08/1860 ° Joanna Catharina
P. Jan Baptiste Vander Linden
M. Joanna Catharina Durang                                      - zij x in 1883 met Petrus Vander Haegen -
 

VANDER LINDEN Petrus x VAN CRAENENBROECK Maria Theresia


Huwelijk op 22/11/1860 van :
Petrus Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Constantina Van Snick oud 25 jaar
Maria Theresia Van Craenenbroeck ex hac fa. Carolus en Amelia Van Bellingen oud 19 jaar
Petrus Van Craenenbroeck en Rosalia Vander Linden

Hij + 10/04/1875 fs. Carolus Ludovicus en Constantia Van Snick maritus Maria Theesia Van Craenenbroeck , 40 jaar

Zij + 08.07.1924 geboren op 12.04.1841 vidua Petrus Vander Linden
 


04/05/1861 ° Petrus
P. Carolus Van Craenenbroeck
M. Constantia Van Snick                                          - hij + 12/06/1861 oud 1 maand -

11/05/1862 ° Maria Clementina
P. Jan Baptiste Vander Linden
M. Amelia Van Bellingen                                         - zij x in 1888 met Carolus Cieters , zij + in 1890 oud 28 jaar  -
 

VANDER LINDEN Aloysius x VAN WAEYENBERG Dorothea


Huwelijk op 23/05/1868 met tt. Carolus D'Hont en Josephina Vander Linden

Hij + 04.08.1900 fs. Carolus Ludovicus en Constantia Van Snick viduus Dorothea Van Wayenberg et maritus Dominicus Bruyland , 56 jaar

Zij + op 09/11/1872 oud 29 jaar uxor Aloysius Vander Linden fa. Franciscus en Maria Theresia Van Craenenbroeck  

07.09.1869 ° Maria Emma
P. Franciscus Van Wayenberg
M. Constantia N.                                                            - zij x in 1891 met Cornelis Coppens viduus Delphina Vereecken -

--/08/1871 ° Virginia
P. Petrus Vander Linden
M. Virginia Van Waeyenberg                                     - zij + 20.02.1872 oud 6 maand -
 

VANDER LINDEN Aloysius ex hac 2x BRUYLAND Dominica


Huwelijk op 25.02.1892 van :
Aloysius Vander Linden fs. Carolus Ludovicus en Constantia Van Snick viduus Dorothea Van Weyenberg
Dominica Bruyland fa. Petrus en Joanna O
tt. Franciscus Vander Linden en Leontina Vander Kelen

Hij + 04.08.1900 fs. Carolus Ludovicus en Constantia Van Snick viduus Dorothea Van Wayenberg et maritus Dominicus Bruyland , 56 jaar

VANDER LINDEN Franciscus x VAN BELLE Catharina

Hij + 21.03.1923 viduus Catharina Van Belle

Zij + 04.08.1885 fa. Theodorus en Maria Christina Dannau uxor Franciscus Vander Linden , 26 jaar en 11 maand -

--/02/1885 ° Maria Ludovica
                                                                                 - zij + 31.03.1885 oud 1 maand -

 

VANDER LINDEN Franciscus x DUMONGH Sidonia

Huwelijk op 21/08/1888 van :
Franciscus Vander Linden fs. Constantinus en Coleta Maesfranckx
Sidonia Dumongh fa. Jan Baptiste en Sophia De Jonghe
tt. Carolus Ludovicus Vander Linden en Leontina Dumongh
 

VANDER LINDEN Octavius Franciscus x HERREMANS Maria Alix

Huwelijk op 06.02.1896 van :
Octavius Franciscus Vander Linden fs. Jan Baptiste en Joanna Prieus
Maria Alix Herremans fa. Jan Baptiste en Maria Ludovica Vanden Abeelen
tt. Henricus Herremans en Justina Vander Linden

VANDER LINDEN Alphonsus x GOMMERS Stephania

Hij + 16.11.1924 fs. Jan Baptiste en Joanna Maria Prieus geboren op 29.08.1863 maritus Stephania Gommers


VANDER LINDEN Camillus ex Appelterre-Eychem x VAN EESBEEK Maria Leontina

Huwelijk op 20/01/1910 van :
Anscharius Camillus Vander Linden ex Appelterre-Eychem fs. Franciscus en Hortentia Vanden Brempt geboren op 27.09.1883
Maria Leontina Van Eesbeek ex hac fa. Livinus en Elonie Segers geboren op 15.10.1882
tt. Eugenius Van Eesbeek en Clementina Vander Linden
 


 

 VAN LOO Joannes  x STERCKX Anna
 


Beiden overleden ante september 1630

 

Zij hebben 6 nakomelingen , zie de WP Wedergrate van het jaar 1630

 

1) Cornelis x Barbara Van Herreweghen
 

2) Lambrecht x Catharina Claes , hij is overleden ante september 1630

3) Jan x Lauwereijne Maes

4) Christiaen

5) Josyne x Adriaen Vande Vondel
 

6) Elisabeth x Jan Vanden Haute in 1623 met nageslacht
 


Parochieregisters vermelden 2 doopsel :

 

23/02/1608 ° Joannes                    

P. Joannes Buijdens             

M. Catharina Pletincx

 

03/10/1610 ° Christianus     ( geen moedersnaam )          

P. Christianus Evenepoel      

M. Christiana Scryvers


VAN LOO Joannes x MAES Laurentia

Zij verkopen samen met haar broeders en zusters een hofstede gelegen te Roost

 

 

VAN LOO Cornelis   x VAN HERREWEGHEN Barbara  


Hij is zv. Jan en Anna Sterckx
 

Verloving in Nieuwenhove op 02/10/1616 en huwelijk op 24/10/1616

Hij verkoopt anno 1627 een behuisde stede gelegen in Neigem


Hij koopt anno 1627 een lochting gelegen tegen de kerk van Denderwindeke

anno 1627 : ze erkennen een rente aan Sr. Joos De Vlaeminck burgemeester van Ninove , onderpand ook gesteld door Jan Van Herreweghen meier van Nieuwenhove en Jan Van Loo

anno 1660 : Barbara Van Herreweghen weduwe Cornelis Van Loij ,
Vincent en Martinus Van Loij haar kinderen hun sterk makend over Jan , Pieternelle , Cornille en Anna Van Loij hun broeders en zusters verkopen aan Sr. Hendrik Huybrechts in woner van Brussel

22/11/1626 ° Cornelia                  
P Jacobus Paerdaens             

M. Cornelia Van Herreweghen

 

03/10/1629 ° Adam                      

P. Adam Van Herreweghen    

M. Maria Stercke

 

26/12/1630 ° Petronella               

P. Petrus Van Vrechem         

M. Anna Vander Strict

 

VAN LOO Lambertus fs. Jans  x CLAES Catharina fa. Joos   

 

Zij is weduwe van Joos De Middeleer die overleed op 04.02.1623

 


Hij is zv. Jan en Anna Sterckx

Hij is overleden ante september 1630 en zijn broer Cornelis treedt op als voogd over zijn weeskinderen
   


Lambrecht Van Loo fs. Jans erkent in 1627 een rente aan Catharina Cobbaert fa. Pieters van 6 guldens

 

Verloving op 24/10/1623 en huwelijk op 21/11/1623 met tt. Francisco Cautaert en Egidio Vanden Broecke

Hij is reeds overleden in 1632

anno 1632 : de weduwe Lambrecht Van Loo bevestigt de rente van het jaar 1627
 

 

22/05/1625 ° Anna                       
P. Gerardus Sterck           

M. Anna Sterck

 

15/09/1627 ° Joanna                     

P Gerardo Sterck           

M Elisabeta N. uxor Gerardus Sterck

 

03/03/1630 ° Adrianus                  

P Adrianus Vierendeel  

M. Elisabetha Van Loo

 

 VAN LUL Jacobus x VOSTIER Barbara


Adriaan x Elisabeth Van Cauwenberghe met 6 kinderen

 

Wedergrate nr. 240 nr. 47 : de 6 kinderen van wijlen Adriaen Van Lul x Elisabeth Van Cauwenberghe verzoeken de verkoop van hofstede en partij zaailand in Overboelare

 

 

VAN LUL Adriaan    x VAN CAUWENBERGHE Elisabetha
 

                                                                


Hij + 17/05/1789  oud 65 jaar viduus Elisabeth Cauwenbergh ex Moerbeke

                                         

Zij  ° 1734 in Denderwindeke dv Jooris & Petronella Barbé .

Z
ij + 03/02/1782 oud 46 jaar , zie liet 6 kinderen na
 

 

Wedergrate nr. 239 nr. 23 : verzoek door Adriaen Van Lul om 1/4de van een hofstede te mogen verkopen in naam van zijn 6 kinderen

1) Jacobus
2) Joanna
3) Theresia
4) Cornelis
5) Pieternelle
6) Benedicta

 

01/05/1762 ° Jacobus                     
P. Jacobus Buijl                         

M. Anna Maria Van Cauwenbergh                 - Huwt Adriana Maesfranckx -
 

12/06/1764 ° Maria Joanna            
P. Judoco Coppens                    

M. Petronella Barbé

 

07/08/1766 ° Maria Theresia          

P. Guilielmus Buijdens               

M. Maria Catharina Van Lul
 

21/06/1769 ° Maria                         
P. Georgio Van Cauwenbergh                       

M. Judoca Wasteels                                       - zij is overleden ante 1782 -
 

19/03/1771 ° Cornelius                   
P. Cornelio Van Cauwenbergh   

M. Barbara Wasteels  
 

08/03/1774 ° Joanna Petronilla      
P. Daniele Wasteels                  

M. Joanna Lemmens                                       - zij x in 1793 met Carolus Rampelberch ex Grimminge -
 

05/04/1777 ° Bernardina                 
P. Christianus De Lier                 

M. Joanna Verhasselt

 

 

VAN LUL Jacobus ( L ) x MAESFRANCKX Adriana ( NL )

Hij is op 25.01.1799 " afwezig " en niet bij de geboorte van zijn kind aanwezig , is ook vermeld als zv. Adriaen

 


Hij is 24 jaar ‘ textor ‘ ex et in DW. en fs. Adriani

Zij is 23 jaar en fa. van Henrici en van Maria Anna Fransmans

 

Huwelijk op 09/05/1786 met tt. Paulo Maesfranck ( L ) en Jacobo Van Eeckhoudt ( L )

 

Hij werd veldwachter van Denderwindeke en overleed in 1807

 

Hij + 22/09/1807 fs. Adrianus en Elisabeth Van Cauwenberghe filia Georgius en Petronilla Barbé ,  maritus Adriana Maesfrancx ex hac , officialis garde de champetre parochia nostra , 44 jaar

 

Zij + 23/01/1833 fa. Henricus en Maria Anna Fransman vidua Jacobus Van Lul , 70 jaar

 

 

 

11.09.1786 ° Henricus                                            
P. Henricus Cauwelaert ( L )
M. Livina Buydens ( L )                                              - hij + op 30/01/1789 oud 2 jaar -

03/10/1788 ° Joannes
P. Joannes Maesfranckx ( NL )
M. Joanna Van Lul ( NL )

06.03.1790 ° Livinus
P. Paulus Maesfranckx ( L )
M. Theresia Van Lul ( NL )                                      - hij + 12.05.1796 oud 6 jaar -

21.01.1792 ° Petronilla
P. Henricus Maesfranckx
M. Petronilla Van Lul

11.01.1794 ° Cornelius
P. Cornelius Van Lul
M. Joanna Maesfrancx                                              - hij + 18.05.1796 oud 2 jaar -

 

25.08.1796 ° Paulus
P. Paulus Maesfrancx
M. Anna Josepha Fontaine

25.01.1799 ° Egidius Gerardus , burgerlijke aangifte
 tt. Judoca De Roeck vrouw vergezeld van Gerardus Dont oud 40 jaar dienstbode en Joanna Catharina De Bremaeker oud 38 kaar beiden woonachtig in DW

                                                                                     - hij x in 1827 met Sophia Goossens -

20/04/1801 ° Monica
P. Egidius Roosens
M. Petronella Bonnier                                           - zij x in 1832 met Amandus Foucart ex ElsbekeVAN LUL Carolus ex Viane x DE DEYN Constantia ex Nieuwenhove

30/11/1823 ° Benedictus
P. Paulus De Deyn
M. Catharina De Deyn

VAN LUL Monica moeder van natuurlijk kind

10/05/1825 ° Joannes  
P. Gerardus Van Lul  
M. Maria Catharina Vander Spinnen

 

VAN LUL Egidius Gerardus x GOOSSENS Sophia

Hij is geboren op 25.01.1799 , zie de burgerlijke stand


Huwelijk op 15/05/1827 van :
Egidius Gerardus Van Lul fs. Jacobus en Adriana Maesfranckx oud 27 jaar
Sophia Goossens fa. Petrus Franciscus en Maria Theresia Schoonjans oud 26 jaar
tt. Carolus Ludovicus De Cooman en Petrus Vander Steenen

Hij + 09/10/1854  fs. Jacobus en Adriana Maesfrancx maritus Sophia Goossens , 55 jaar

Zij + 24.11.1890 fa. Petrus Franciscus en Maria Theresia Schoonjans vidua Egidius Van Lul , 90 jaar en 4 maand , senior van de parochie
 


17/08/1827 ° Petrus
P. Paulus Van Lul
M. Maria Theresia Schoonjans

17/10/1829 ° Amelia  
P. Petrus Franciscus Goossens  
M. Monica Van Lul                                                      - zij x in 1859 met Carolus Ludovicus Mertens ex Oetingen -

11/10/1832 ° Maria Joanna      
P. Joannes Josephus Thollebeek           
M. Maria Joanna Goossens                                        - zij + 02/09/1853 oud 21 jaar -

10/03/1836 ° Joanna Catharina      
P. Petrus Joannes De Vleschouder 
M. Joanna Catharina Van Belle                                   - zij + 25/02/1858 oud 22 jaar -

12/07/1839 ° Theresia            
P. Henricus Maesfranckx    
M. Amelia Tollembeek                                                  - zij + 06.06.1907 oud 67 jaar celebs -

26/03/1843 ° Lucia 
P. Joannes Van Lul 
M. Lucia Verckens

VAN LUL Desiderius ex Vollezele

Hij + 08/05/1858 fs. Joannes en Amelia Vander Beken , 1 jaar
 

VAN LUL Benedictus ex Nieuwenhove x LEYSSENS Isabella ex hac


Huwelijk op 21/07/1853 van :
Benedictus Van Lul ex Nieuwenhove fs. Petrus Carolus en Constantia De Deyn oud 30 jaar
Isabella Maria Leyssens ex hac fa. Henricus en Maria Joanna Neuckermans oud 43 jaar
tt. Petrus Josephus Leyssens en Catharina Leyssens
 

06/01/1854 ° Jan Baptiste ( s.c. , gedoopt door vroedvrouw Francisca Vanden Eynde )
P. Jan Baptiste Van Lul
M. Anna Maria Leyssens
 

VAN LUL Jan Baptiste ex Nieuwenhove ( bij huwelijk ex Vollezele )  x THOLLEMBEEK Maria Theresia

Huwelijk op 19/05/1864 van Jan Baptiste Van Lul ex Vollezele en Maria Theresia Thollembeke ex hac et in hac met tt. Josephus Thollemeek en Maria Livina Thollembeek

Hij + 19.10.1889 ex Nieuwenhove fs. Jan Baptiste en Constantia De Dijn maritus Maria Thollembeek , 62 jaar en 4 maand

08/12/1864 ° Carolus Ludovicus
P. Petrus Carolus Van Lul
M. Frederica Spinet

06/12/1866 ° Franciscus
P.  Josephus Thollembeek
M. Maria Livina Thollembeek                                        - hij + 25.05.1872 oud 5,5 jaar -

--/12/1869 ° Ludovica
P. N. Van Lul
M. Sidonia De Bondt                                                      - zij + 10.09.1871 oud 2 jaar -

12/02/1871 ° Octavia
P. Eduardus Roosen
M. Philomena N.                                                            - zij x in 1898 met Cornelius Schys -

05.05.1874 ° Gustavus
P. Jan Baptiste Van Lul
M. Sidonia De Bodt                                                      - hij x in 1925 in Herne met Leontina Dannau -

--/01/1877 ° Vital
P. Franciscus De Bondt
M. Philomena Van Lulle