DEEL 63 ( 3101 tot 3152 )

NAMEN VAN EIGENAARS IN DENDERWINDEKE ANNO 1896-1897

 

Eigenaars van het kadaster van Denderwindeke

Vele artikels zullen nu niet langer veranderen , ik gebruik vanaf nu de term ONG. voor elk artikel dat niet meer verandert


 1. BUYL Karel Lodewijk , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaars van 11.80 ares land op het Ganseveld komend van 1914. Buyl Pieter Jozef enz.
  Verkocht aan 2705. Pieter Jozef Thollembeek - Maesfrancx

  Dit artikel verdwijnt


 2. DE FRAINE - DE CLEER Jozef ( de kinderen in 1904 ) , landbouwer in Pollare

  Eigenaars van 88.40 ares land in één perceel op het Merreveld komend an 31. Secretaris Bické

  Anno 1901 tot 1.73.10 hectares door 3 percelen in Dasselt en op de Grote en Kleine Lietersberg alle van 3117. Sunaert - De Cleer enz.

  De 3 laatste percelen worden verkocht aan respectievelijk :
  2641. Huwaert - De Ville die 25.10 ares op Kleine Lietersberg verwerft
  2945. Valckenier - Adriaenssens die 59.60 ares land vrewerft

  In dit artikel blijft alleen nog het perceel A1371f. op het Merreveld


 3. 1°) DE FRAINE - DE CLEER Jozef , landbouwer in Pollare
  2°) DE CLEER Sophia ( dochter Jacob ) , landbouwster in Pollare


  Eigenaars van 1.33.90 hectare ares land en weiland in Dasselt , de Lietersbergen en Brugskensveld zijnde 4 percelen komend van 159. De Cleer Jacob , zie ook De Cleer Victor en consoorten

  Alles gaat naar 3117. familie Sunaert , zie aldaar


 4. DE FRIJN - PLASSCHAERT Pieter , metser in Denderwindeke

  Eigenaar van 41.90 ares land te Stebbingen komend van 2246. Henri Philippe Van Yperseele

  Anno 1900 tot 68.80 ares door 2 huizen in Flierendries op A502d. en A502f. en land op Flierendriesch en Roost alle 4 komend van 1019. Weduwe Joseph De Fraine

  Wordt steeds groter en aldus in 1919 tot 1.33.80 hectares


 5. DE RIDDER - CAPIAU Pieter , dagloner in Denderwindeke ( Zandbergen )
  Later : 1°) CLEREBAUT Lucia , dienstmeid in Denderwindeke
  Later : 2°) ROMAN Prosper August Desiré , notaris in Ninove


  Eigenaar van 02.60 ares land op het Gevensveld komend van 2178. Van Impe - Vander Schueren
  Anno 1900 tot 18.00 ares door 15.40 ares op het Nijkenveld van 1628. Pieter Clerebaut - Van Craenenbroeck

  ONG


 6. 1°) DE SMET - BOIS D'ENGHIEN Frans , landbouwer in Denderwindeke
  2°) HAUTERS - DE SMET Isidoor , landbouwer in Denderwindeke


  Eigenaars van 13.00 ares land en huis ( C49d. ) op den Beulinck en perceeltje op sHeerenveldeken komend van 2416. Frans De Smet

  Deze percelen gaan naar 3138. Frans De Smet - Vanden Nest in 1900 behalve de 02.80 op sHeerenveldeken die door verkoop gaan naar 3973. N.N.

  Dit artikel verdwijnt


 7. DE TROIJER - HEMMERIJCKX Jan , winkelier in Ninove
  Later : DE TROIJER - ANTHOONS Pieter Jan , winkelier in Ninove ( successie in 1908 )


  Eigenaar van één perceel bos ( A519. ) van 58.20 ares op St. Lamberchtsbosch komend van 2246. Van Yperseele

  ONG


 8. DE VILLE - VERCLEREN Weduwe Jozef ( Christina ) , landbouwster in Denderwindeke
  Later : 1°) DE VILLE - DE SMET Victor , naakte eigenaar , landbouwer in Denderwindeke
  Later : 2°) DE VILLE - VERCLEREN Weduwe Jozef ( Christina ) , vruchtgebruikster , landbouwster in Denderwindeke


  Eigenaar van één perceeltje land van 04.70 ares op het Frijthof komend van 955. Frans Vanden Abbeele

  Later hier een huis ( " nouvelle construction " )

  ONG


 9. DE VOS - MEULENYZER Jan Baptiste , arbeider in Denderwindeke

  Eigenaar van één perceeltje land van 10.60 ares op Grote Lietersberg komend van 439. De Mol - De Lauw uit Ninove
  Door " acte recrificatif " naar 2731. Pieter De Vos - Van Geyte

  Dit artikel verdwijnt


 10. 1°) DE VOS Karel Lodewijk , landbouwer in Denderwindeke
  2°) STEENHOUT - DE VOS Frans , landbouwer in Zandbergen
  Later : STEENHOUT - DE VOS Frans , landbouwer in Zandbergen


  Eigenaars van één perceel land van 32.60 ares te Stebbingen komend van 2246. Van Yperseele

  Anno 1898 tot 91.40 ares door 4 percelen ( Flierendriesch , Techem en Walborreveld ) van 1607. Pieter Jan De Vos - Laroy

  ONG


 11. DE WITTE - VAN OVERSTRAETEN Prosper Jozef , bierbrouwer in Denderwindeke

  Anno 1896 eigenaar van 5 percelen op het Dorp te weten :
  C355f. en C355g. zijnde een tuin en een huis , C396h ( tuin ) , C396i. ( bakhuis ) , C396k ( de brouwerij ) alle 5 komend van 2660. Firmin Bické - Kestens
  Anno 1899 ook perceel weiland op het Klein Windekeveld van 2172. Van Cauwelaert - Lavaux en aldus tot 59.30 ares

  Anno 1904 tot 1.37.70 hectare door 2 huizen , een tuin en een bakhuis in de Krepelstraat ( percelen C437. en C438. ) van 1812. Weduwe Jan Van Wilderode

  De brouwerij op C396k. werd een " stoombrouwerij " en vermeerderde flink in waarde . Anno 1896 tot 1.88.90 hectares

  Dan geleidelijke vermeerdering van het grondbezit en in 1920 tot 5.79.20 hectares
 12. !

 13. FRIANT - THOLLEMBEEK Karel-Nestor ( Maria ) , zoon van Domien , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaars van één perceel land van 11.40 ares op het Rietveld komend van 3069. dezelfde Karel Friant , zie aldaar
  Anno 1900 tot 32.60 ares door 21.20 ares op Mespelterenveld komend van 1343. De Craecker - Van Yperseele

  Anno 1902 met een huis en boomgaard te Rendestede op A1084. en A1083. komend van 1124. Jan Baptiste Bouvaert

  Anno 1910 tot totale eigendom van 1.40.40 hectares met ondermee :
  A1248. op Mespelterenveld groot 32.30 ares van 3148. Jenquin - Snoeck
  A1252a. en A1260 ook op Mespelterenveld samen 47.20 ares van 1965. Hendrik Van Stalle - Van Snick

  Dit bedrijf blijft groeien en na WO1 tot 2.33.50 hectares


 14. JANSSENS - THIBAUT Jan Baptiste ( de zoon ) , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 3.48.50 hectares met een huis op het Dorp ( C4101d. ) afkomstig van 2015. Janssens Egidius

  De volledige eigendom behalve 2 ares op het Dorp met een huis ( huis gaat naar 3143. Evenepoel - Schoonjans ) gaat door successie naar 2014. Weduwe Janssens - Thibaut

 15. Dit artikel verdwijnt

 16. ROOSENS - BUYL Pieter Jozef , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 05.60 ares hooiland op het Frijthof komend van 955. Frans Vanden Abbeele

  Hierop " nouvelle construction " , is in feite hetzelfde als bij De Ville - Vercleren , er worden huizen gebouwd op het Frijthof

  Later nog 21.40 ares boomgaard op het Kerkveld van 1303. Gregorius Meert - Scheys ( Schets )


 17. STEENHOUT - VANDE VILLE Constant Weduwe ( Angelica ) , landbouwster in Denderwindeke , de kinderen later , werkmannen in Ninove

  Eigenaar van 05.60 ares hooiland op het Frijthof komend van 955. Frans Vanden Abbeele

  Hierop " nouvelle construction " , is opnieuw hetzelfde als bij 3108. De Ville-Vercleren en 3114. Roosens - Buyl , er worden huizen gebouwd op het Frijthof

  ONG

 18. STEENHOUT - VANDER EECKT Pieter , landbouwer in Oetingen

  Eigenaar van 19.40 ares hooiland op het Steenhoutveld komend van 1899. Karel Steenhout en kinderen

  ONG


 19. 1°) SUNAERT - DE CLEER René en kinderen , landbouwer in Denderwindeke
  2°) DE CLEER Sophia dochter van Jacob , landbouwster in Pollare
  Later : 1°) DE FRAINE - DE CLEER Joseph , landbouwer in Pollare
  Later : 2°) SUNAERT - DE CLEER René , landbouwer in Denderwindeke
  Later : SUNAERT 1°) Sofie , 2° Pieter Jozef , 3° Felix Theodoor , 4° Firmin Victor , 5° Hippoliet , kinderen René , landbouwers in Denderwindeke


  Eigenaars van 94.80 ares land , tuin , boomgaard samen 6 percelen en 94.80 ares komend van 159.  Jacob De Cleer

  Anno 1898 tot 2.28.70 hectares door 4 flinke percelen land van 3103. De Freyne - De Cleer Jozef en Sophia De Cleer

  Doch deze percelen gaan allemaal naar 3102. De Freyne - De Cleer behalve het perceel B1193. op het Brugskensveld dat gaat naar 2049. Pessemier - Vanden Abbeele

  In dit artikel bleef alleen de oorspronkelijke 94.80 ares met de hofstede enz.


 20. TIMBERMAN - COPPENS Weduwe Victor , eigenaarster in St. Gillis , later rentenierster in Ukkel


  Eigenaar van 2.76.00 hectares land komend van 1971. Jan Bernard Coppens ex Ninove

  Later zelfs nog een perceel meers op de Muysenbeek ( A138 ) van 35.40 ares afkomstig van 1373. De Deyn Leontina

  Aldus tot 3.07.90 hectares

  ONG


 21. VAN BELLE - THIENPONT Desiré , werkman in Tollembeek

  Eigenaar van 25.10 ares op het Kruisveld komend van 31. Secretaris Bické

  Wordt verkocht aan 871. Verlé - Van Belle Jan Baptiste

  Dit artikel verdwijnt


 22. 1°) VAN BELLE - WATRIPONT Weduwe Pieter ( Francisca ) , landbouwster in Denderwindeke
  2°) VAN BELLE - THIENPONT Desiré , werkman in Tollembeek
  Later : 1°) VAN BELLE Maria , dochter van Pieter voor de helft
  Later : 2°) VAN BELLE - THIENPONT Desiré , werkman in Tollembeek voor de andere helft

  Eigenaars van 58.30 ares op het Kruisveld komend van 871. Verlé - Van Belle Jan Baptiste

  Wordt verkocht aan 871. Joseph Watripont en opvolgers

  Dit artikel verdwijnt


 23. VANDEN DOOREN - DE RIJST Frans , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 27.00 ares land op het Merreveld komend van 1965. Hendrik Van Stalle - Van Snick

  Door réunion d'articles naar 1516. Vanden Dooren - De Reijst

  Dit artikel verdwijnt


 24. VANDER KELEN - BULTé Theophiel ( en kinderen in 1903 ) , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 04.00 ares land en huis in Boterdael komend van 2377. Petrus Cools - Verckens

  Dit artikel blijft , het huis is in 1906 " en ruines " , dan reconstruction totale

  ONG


 25. VANDER LINDEN - GOOSSENS Weduwe Eduard , landbouwer in Denderwindeke
  Later : VANDER LINDEN Frans Xavier , landbouwer in Denderwindeke
  Later : VANDER LINDEN - CIETERS Jan Baptiste , naakte eigenaar , landbouwer in Denderwindeke
  Later : VANDER LINDEN Frans Xavier , vruchtgebruiker , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 09.50 ares hooiland op het Frijthof komend van 955. Frans Vanden Abbeele

  Ook nog B477 groot 16.40 ares zijnde een boomgaard en hooiland in Smehoven van 1959. Vander Linden - Goossens Eduard , zie aldaar

  Is opnieuw een verkoop om een huis te bouwen , huis komt op B557f.  , zie de artikels 3108. en 3114. en 3115.

  ONG


 26. 1°) VAN STALLE 1° Gustaaf , 2° Hortensia , landbouwers in Denderwindeke
  2°) MERTENS - VAN STALLE Theophiel , landbouwer in Nieuwenhove ( Galmaarden )

  Eigenaars van één perceel hooiland zijnde C743b. op het Meerschvoordeveld groot 1.11.90 hectares komend van 2075. kinderen Cornelis De Dijn

  Dit perceel wordt lichtjes groter door grensverandering en aldus 1.19.70 ares

  Anno 1901 tot 2.73.60 hectares door 3 percelent te weten :
  B1027. op Vreckemveld groot 96.80 ares komend van 1965. Hendrik Van Stalle - Van Snick
  B757. op Huchtersveld komend van 2506. familie Braeckman uit Ninove , later Brussel
  B954 op Groot Hautenveld opnieuw van 1965. Hendrik Van Stalle - Van Snick

  Dit artikel wordt verdeeld tussen :
  2808. Hortensia Van Stalle
  2898. Gustaaf Van Stalle zv. Jacob


 27. VAN STEENBERGHE - CIETERS Pieter Jan , opzichter ( pikeur ) aan den ijzeren weg in Aalst

  Eigenaar van 16.70 ares land in St. Lambrechtsbos komend van 2246. Van Yperseele
  Later nog 13.40 ares op het Rooseveld van 1474. Paulus Cieters en opvolgers

  Anno 1910 tot 66.40 ares door nogmaals 2 percelen ;
  B1129. komend van 3139. Dumongh Camiel
  A149f. op Roosenveld van 3255. Slaghmulder - De Vos

  In dit artikel wordt alles verkocht


 28. VAN VRECKEM - LIMBOURG Karel , landbouwer in Meerbeke

  Eigenaar van 16.60 ares land op de Grote Zwellinck komend van 3092. gebroeders Van Vreckem

  Gaat door verkoop naar 3091. Pieter Van Vreckem - Hemmerijckx


 29. VAN VRECKEM Pieter , landbouwer in Pollare

  Eigenaar van 16.60 ares land op de Grote Zwellinck komend van 3092. gebroeders Van Vreckem

  Gaat door réunion d'articles naar 3091. Pieter Van Vreckem - Hemmerijckx


 30. VAN VRECKEM - CIETERS Victor , landbouwer in Pollare

  Eigenaar van 16.60 ares land op de Grote Zwellinck komend van 3092. gebroeders Van Vreckem

  Gaat naar 3091. Pieter Van Vreckem - Hemmerijckx


 31. VERLé Maria Joanna dochter van Jan Baptiste , landbouwser in Pollare

  Eigenaar van 12.00 ares land op Rooseveld komend van 2238. Van Ham - Van Damme

  Anno 1907 tot 70.10 ares door 2 percelen te ween A160. en A171. van 495. Jan Baptiste Verlé - Bruylandt

  Anno 1908 tot 94.40 ares door perceel A163d. van 3282. Raes - De Vos


 32. 1°) DE BONT 1°) Pieter , 2°) Maria Emma , 3°) Frans , landbouwers in Denderwindeke
  2°) TIMBERMONT - DE BONT Desiderius , landbouwer in Denderwindeke


  Samen eigenaars van 19.00 ares land in Roost komend van 1607. De Vos - Laroy

  Gaat door partage naar 3225. Pieter De Bont uit Roost

  Dit artikel verdwijnt


 33. 1°) DE BUYSSCHER August voor 1.30.34 hectare
  2°) DE BUYSSCHER Eduard voor 39.60 ares , vrederechter in Ninove ( niet vermeld wie vrederechter was )


  Samen eigenaars van één perceel van 1.68.70 hectare op Schoonveld komend van 1872. Cools Marie enz.

  Wordt verdeeld tussen :
  1872. August De Buysscher - Cools
  3132. Eduard De Buysscher , zie verder

  Dit artikel verdwijnt


 34. 1°) DE BUYSSCHER August voor 1.30.34 hectare
  2°) DE BUYSSCHER Eduard voor 39.60 ares , kannunik in St. Niklaas
  Later : DE CLERCQ 1° Karel , 2° Jozef , 3° Felix , nijveraars in Ninove ( door verkoop in 1908 )


  Eigenaar van 6.21.90 hectare meers te weten de vroegere eigendommen der abdij in de Langenmeersch en het Schoonveld komend van 1316. Karel Cools en opvolgers , het bevat de volgende percelen te weten :
  B931. de Langemeersch groot dit perceel 35.60 ares
  B939a. op Schoonveld , een boomgaard van 3.29.10 hectares
  B944a. op Schoonveld , een stuk hooiland van 2.57.30 hectares

  Anno 1899 ook het perceel B504a. in het vorige artikel vernoemd groot 39.60 ares , aldus 6.60.30 hectares

  ONG


 35. DE BRUYN 1° Pieter Frans , 2° Maria Leontina , kinderen Pieter Jan , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaars van 23.10 ares hooiland op Moortputtenveld komend van 2710. Leon Vanden Neucker

  Anno 1900 tot 62.80 ares door huis en land op C476. op Moortputten komend van 2074. Pieter De Bruyn - Eeckhout

  Anno 1905 tot 94.20 ares met perceel van 31.40 ares op Groot Windekeveld van 2395. Solvijns

  ONG , het toponiem Moortputten is vervangen door Krepelstraat


 36. DE CALUWé - VAN WILDERODE Karel Lodewijk , kleermaker in Denderwindeke
  VAN WILDERODE is geschrapt en vervangen door DE THOBEL


  Eigenaars van 13.40 ares huis , land en tuin op de Kleine Lietersberg komend van : 1750. Van Bont Michiel en consoorten ( huis op C1579. groot 04.40 ares )
  2400. de opvolgers van Adriaen De Bont voor 05.80 ares land
  2407. Walckiers Virginie en Leonie voor 03.20 ares

  Anno 1900 tot 21.40 ares door huis , tuin en bakhuis op Kleine Lietersberg op C1577. en C1578. komend van 2135. familie Lijssens

  Dit artikel vermeerderde spectaculair door 1.61.50 hectare in één perceel ter Straeten zijnde B706a. komend van 2698. Erven Thibaut zie aldaar


 37. DE CALUWé 1° Stephania , 2° Anna Maria , landbouwsters in Denderwindeke
  Later : DE CALUWé Stephanie , landbouwster in Denderwindeke
  Later : DE CALUWé - VANDEN EYNDE 1° Weduwe Karel ( Anna Maria ) , 2° Stephania
  Later : DE CALUWé Stefania , winkelierster in Denderwindeke

  Is m.i. een beetje verwarrend


  Eigenaars van 30.00 ares huis en tuin op de Plaats op deel van B579.2bis komend van 1458. Karel De Caluwé

  Anno 1899 tot 43.30 ares door perceel tuin op het Kerkveld van 13.30 ares komend van 2506. familie Braeckman
  Ook komt er een kapel naast het huis op B597.2bis

  Circa 1905 ook nog een boomgaard op het Kruisveld opB396c. komend van 2853. Cesarine , Stephanie en Victor De Caluwé en aldus tot 76.30 ares

  ONG


 38. 1°) DE CALUWé - INVERIS Victor , winkelier in Denderwindeke
  2°) DE CALUWé - TOBEL Pieter , kleermaker in Denderwindeke

  Is m.i. een beetje verwarrend


  Eigenaars van 56.80 ares land op Smehoven ttz. perceel B459b. komend van 1458. Karel De Caluwé

  Wordt opgedeeld en gaat naar :
  2821. De Munck - Vereecken
  2913. Victor De Caluwé - Inveris

  Dit artikel verdwijnt


 39. DE DOBBELEER Jan , landbouwer in Gooik
  DE DOBBELEER Maria Anna , landbouwster in Gooik ( donation , partage in 1899 )
  DE COEN 1° Emiel Theophiel , 2° Joanna Maria Rosina , 3° Maria Josefina , byzondere in Gooik ( 1919 : erfenis )

  Eigenaar van 1.27.80 hectare land en bos op de Kuypersbosch ( B795. en B796. ) en Pantegembosch ( B897. en B898. )

  Afkomstig van 1316.  Cools Karel en opvolgers 40. DE SMET - VANDEN NEST Frans , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 17.20 ares land op Klein Houtenveld komend van 21. Jan Baptiste Vanden Neste - Bellemans

  Dit perceel wordt later verkocht aan 1445. Dr. Deurbroeck
  Anno 1900 ook een huis en boomgaard op de Beulinck ares komend van 3106. De Smet - Bois D'Enghien en aldus is dit artikel groot 27.40 ares


 41. DUMONGH - VANDER ROOST Camiel , landbouwer-herbergier in Denderwindeke

  Eigenaar van 36.30 ares land op Klein Houtenveld komend van 1976.  Jan Baptiste Du Mongh - De Jonghe , koster van Denderwindeke
  Dit perceel wordt verkocht aan 3125. Van Steenberghe - Cieters

  Anno 1907 ook een huis en tuin op het Dorp op C419. en C420. komend van 3167.  Vander Linden - Du Mongh , herbergier in Gent

  Aldus blijft deze 08.70 ares in dit artikel
 42. DUMONGH - JANSSENS Honoré , koster in Denderwindeke

  Eigenaar van 22.10 ares huis en tuin en land op de Plaats komend van 1976.  Jan Baptiste Du Mongh - De Jonghe , koster van Denderwindeke
  Dit perceel wordt verkocht aan 3125. Van Steenberghe - Cieters

  Anno 1899 tot 74.50 ares met perceel B1356c. op Reuseveld komend van 2014.  Weduwe Janssens - Thibaut

  Anno 1901 tot 1.66.40 hectares door :
  B323h. op Groot Windekeveld komend van 2506. familie Braeckman uit Ninove - Brussel
  B416a. op Kruisveld van 3141.
 43.  E.H. Remi Du Mongh 44. DUMONGH Remi , professor in Oudenaarde , onderpastoor in Moerzeke , Stekene
  Later : 1°) DUMONGH Leontina , byzondere in Gent
  Later : 2°) DUMONGH Stefania , byzondere in Gent

  Eigenaars van 39.70 ares land op het Kruisveld komend van 955. Frans Vanden Abbeele
  Dit perceel gaat door ruil naar 3140. Honoré Du Mongh - Janssens

  Anno 1901 dan 39.60 ares door 2 percelen te Hernhof komend van 955. Frans Vanden Abbeele

  Anno 1905 dan nog 68.20 ares in één perceel op de Kleine Cortenbosch komend van 2395.  Solvijns

  Aldus tot 1.07.80 hectares

  Alles gaat naar 3142. Stefania Du Mongh


 45. DUMONGH Stephania , zonder beroep , wonend in Abdijstraat 13 in Gent

  Eigenaars van 20.50 ares land op het Groot Windekeveld komend van 1976.  Jan Baptiste Du Mongh - De Jonghe , koster van Denderwindeke

  Anno 1911 tot 1.28.30 hectares door 3 percelen land te Hernhof en de Kleine Cortensbosch van haar broer 2142. E.H. Remi Du Mongh

  ONG


 46. EVENEPOEL - SCHOONJANS Camiel , herbergier in Denderwindeke
  Later : KESTENS , 1° Maria Alice Francisca , 2° Maria Elvira Cornelia , 3° Raymond Adolf Rosina ( door verkoop )

  Eigenaar van 02.00 ares huis op het Dorp op C410d. komend van 3113. Janssens - Thibaut

  Anno 1901 nog vergroot met 14.50 ares op hdet Groot Windekeveld komend van 2506. familie Braeckman
  Hier ook nog 01.00 ares met huis van 1850. Jan Herremans en zijn broers

  Later nog huisje en perceeltje land van 1459. Hiers - Du Mongh samen groot 03.20 ares

  Alle huizen in dit artikel werden verkocht , de huizen op C401. gingen naar 3111. De Witte - Van Overstraeten


 47. FOCAERT - DE VILLE Pieter , werkman in Denderwindeke
  Later : 1°) FOCAERT Victorina , byzondere in Denderwindeke , later Oetingen voor de helft
  Later : 2°) FOCAERT Weduwe Pieter , werkvrouw in Denderwindeke , later Oetingen

  Eigenaar van 02.10 ares huis op Dashagheveld op C1613e. komend van 2641. Huwaert - De Ville

  Gaat door verkoop-erfenis naar 3558. N.N.


 48. GOOSSENS Karel Louis , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 25.80 ares land op Groot Hautenveld zijnde B999. komend van 1882. Petrus Livinus Goossens - Verbustel

  Dit perceel wordt verkocht aan 3147. Hemmerijckx - Goossens Victor

  Dit artikel verdwijnt


 49. HAELTERMAN - GOOSSENS Vital , landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 09.50 ares huis en land op Groot Hautenveld komend van 1882. Petrus Livinus Goossens - Verbustel

  Later hier nog percelen van :
  1883. Anna Maria Goossens , dienstbode in Ninove
  1965. Hendrik Van Stalle - Van Snick
  3147. Hemmerijckx - Goossens Victor met het bovengenoemde perceel
  Zeer laat dan nog 2 percelen op Groot Hautenveld van 478. de Armen van Meerbeke

  Dit artikel is dan 70.80 ares na WO1.


 50. HEMMERIJCKX - GOOSSENS Victor , herbergier-landbouwer in Denderwindeke

  Eigenaar van 11.30 ares huis en land op Groot Hautenveld komend van 1882. Petrus Livinus Goossens - Verbustel

  Dan een echt spectaculaire toename van de eigendommen ttz.

  Anno 1901 tot 39.70 ares door perceel land op Groot Hautenveld van 1865. Hendrik Van Stalle
  Anno 1903 tot 52.10 ares door boomgaard en land op Groot Hautenveld van 1883. Anna Maria Goossens
  Anno 1905 tot 68.20 ares door perceel op Huchtersveld van 3025. Van Eesbeek - Goossens Jozef
  Anno 1909 tot 93.30 ares door perceel weiland op Groot Hautenveld van 3145. Karel Louis Goossens
  Anno 1910 tot 1.17.60 hectare door perceel land op Groot Hautenveld van 1757. Pieter Verckens

  Dan in 1918 tot 3.41.40 hectares door groot perceel B1354. op het Waterleeveld en een ander groot perceel B1361. op het Reusensveldeken beiden van 3621. N.N. doch voordien eigendom van 197. de familie De Craecker uit Aalst

  Anno 1919 tot 4.07.20 hectares door percelen van 478. Armen van Meerbeke

  Anno 1920 tot 4.56.90 hectares door percelen van 1884. familie De Mets uit St. Jans Molenbeek 51. JENQUIN - SNOECK Pieter Jan , pachter in Gooik

  Eigenaars van 1.12.00 hectare door 2 percelen , één op Mespelterenveld en één op Vinkenlochting , beide afkomstig van 232. dezelfde Pieter Jan Snoeck - De Dijn , later Pieter Jan Jenquin - Snoeck

  Verkocht aan :
  3112. Friant - Thollembeek voor het dagwand op het Mespelterenveld
  2443. Frans De Bont - Cornelis en 3352. Vander Haegen - De Dobbeleer voor het land op de Vinkenlochting

  Dit artikel verdwijnt


 52. 1°) LAMBRECHT Odile , dienstmeid in Brussel
  2°) VAN BRUESEGHEM - NEUCKERMANS Jan Baptiste , kleermaker in Denderwindeke


  Eigenaars van 37.90 ares land in 5 percelen op Brugskensveld en Grote Lietersbeg komend van 3 artikels te weten :
  van 1509. Thollembeek Eduard
  van 1512. Thollembeek Amelie
  van 2568. Irma Sonck

  Deze artikels worden verkocht aan :
  1853. Notaris De Clercq - De Boe
  2809. Jan Baptiste Van Brueseghem - Neuckermans

  Dit artikel verdwijnt


 53. LECOCQ Gabriela , eigenaarster , Elsene , Napelstraat 30
  Later in 1920 : Remi Vander Kelen , landbouwer in Denderwindeke


  Eigenaars van 77.60 ares in één perceel op Meerschvoordeveld komend van 473. Lecocq - Thibaut

  ONG


 54. LECOCQ Lucia , eigenaarster , Elsene , Napelstraat 30

  Eigenaars van 66.50 ares in één perceel op Meerschvoordeveld komend van 473. Lecocq - Thibaut
  Door verkoop en verdeling in 2 delen naar :
  a) 2601. 
  b) 3646. N.N.

  Dit artikel verdwijnt


 55. LECOCQ Mathilde , weduwe August Valentijn Pensens eigenaarster , Elsene , Napelstraat 30

  Eigenaars van 53.10 ares in één perceel op Grooten Lietersberg komend van 473. Lecocq - Thibaut
  Door verkoop naar 2096. Baccaert - Vander Eijcken

  Dit artikel verdwijnt